Home » Archief » ‘De Islam is wel degelijk vrouwvijandig’


[19.03.2005]

‘De Islam is wel degelijk vrouwvijandig’

Sharona Asghari

Amoureux (172k image)

Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn zij dus, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.

uit De Heilige Koran, Sura 5:34

“Schandalig en beledigend”, was mijn eerste reactie na het zien van de film Submission van Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh. Ik had mezelf altijd beschouwd als een geëmancipeerde moslimvrouw en verzette me tegen de boodschap van de film. Toen ik echter begon met het herlezen van de Koran en andere islamitische geschriften kwam ik er tot mijn grote teleurstelling achter dat ik geen goede en gelovige moslima ben. Ik blijk tot nu toe duizenden keren de regels van zowel de Koran als de Sharia te hebben overtreden. Mij wordt aanbevolen om de emancipatie en de universele rechten van de mens te vergeten en me aan de woorden van de heilige bronnen te houden.

Sindsdien ben ik mijn rust kwijt. Ik vraag me af of het wel zo is dat de discriminatie van vrouwen alleen maar op de persoonlijke (mis)interpretaties van de Koran berust, zoals ik altijd had gedacht. Was ik niet aan het ontkennen dat de Islam, in zijn meest zuivere vorm, discriminatie van vrouwen toelaatbaar en soms noodzakelijk (Sura 2:227-232, 236-237, 241; 65:1) verklaart?

Hoe verklaren moslims; die beweren dat discriminatoire behandeling van vrouwen een kwestie is van mannelijke interpretatie van de Islam, de ongelijke plichten en rechten wat betreft “erfrecht” of “echtscheiding” of “getuigenverklaring” in de Koran? Moslims geloven immers dat de Koran heilig is en bestemd voor alle mensen in alle tijden? In dit betoog probeer ik uit te leggen dat de ongelijkwaardige behandeling van vrouwen die door de Islam acceptabel is verklaard, in tegenspraak is met de universele rechten van de mens en het Nederlandse wetboek.

Als eerste punt noem ik het recht van polygamie. Mannen mogen met maximaal vier vrouwen trouwen. Dit is helaas geen interpretatie maar een helder recht dat door de Koran aan mannen wordt gegund. Dit recht wordt door de Sharia nog uitgebreid. Daarin wordt gesteld dat er geen toestemming nodig is van een meisje (of een minderjarige); die voor de eerste keer gaat trouwen. Voor het uithuwelijken is de toestemming van haar voogd, vooral haar vader, genoeg. Deze twee zaken, namelijk uithuwelijken en polygamie, worden niet onderschreven door de Nederlandse wet.

Mijn tweede argument is de rol van vrouwen als getuigen. Vrouwen mogen om te beginnen niet getuigen in rechtszaken met betrekking tot overspel. In sommige zaken waarin ze wel mogen getuigen, wordt hun getuigenis beschouwd als minder waard dan dat van mannen. Eigenlijk staat de getuigenis van een man gelijk aan de getuigenis van twee vrouwen. Dit gaat tegen de Nederlandse grondwet in, aangezien die een gelijke behandeling van mannen en vrouwen voorschrijft.

Sommigen verklaren die achterstelling van vrouwen met de bewering dat vrouwen vergeetachtig en emotioneel zijn, en sneller dan mannen worden beïnvloed. Maar zoals we tegenwoordig zien kunnen vrouwelijke rechters of politici wel als gelijken van mannen toezicht houden en gezag uitoefenen. Het is wel raar dat vrouwen in de ene functie wel en in de andere niet volwaardig worden gevonden.

Als laatste argument wil ik de bewering aan de kaak stellen van sommige moslimauteurs die zeggen dat vrouwen “gelijkwaardige” rechten hebben, ook al lijken hun rechten niet op die van mannen. Hun argument daarvoor is dat, omdat vrouwen anders zijn dan mannen, daarom ook anders dan mannen moeten worden beschouwd en behandeld. Ik ben dat volledig met hen eens, maar vraag me af waarom het zo is dat die “andere” behandeling op een discriminerende en onderdrukkende manier verklaard en uitgeoefend moeten worden. Waarom heeft Allah aanbevolen dat vrouwen mannen moeten gehoorzamen? Als het de bedoeling was dat vrouwen dezelfde rechten moeten hebben, waarom heeft Hij niet gezegd dat niemand enig voorrecht geniet boven een ander? ( Koran, vers 5:34)? Zouden mannen het nog tolereren als polyandrie voor vrouwen of de hijab voor mannen bestemd was? Iedereen weet dat de moeder degene is die negen maanden haar kind met zich meedraagt. Is het een “gelijk” recht als vrouwen het hoederecht over hun kinderen na een echtscheiding moeten opgeven totdat ze kunnen hertrouwen, terwijl mannen dit recht kunnen behouden zelfs na de hertrouw? Het is in mijn woordenboek “discriminatie” en helemaal ontoelaatbaar.

Dit is allemaal geen kwestie van persoonlijke interpretatie. De Koranregels zijn glasheldere aanbevelingen die door zowel vrouwen als mannen moeten worden nageleefd. Moslims geloven dat de Koran en de Sharia eeuwig en voor alle tijden zijn. De stelling dat sommige regels niet meer van toepassing zijn, gaat niet op. Dan wordt de Islam namelijk als geheel kwetsbaar, omdat dan alles een kwestie is van menselijke interpretatie.

Hier kom ik tot de conclusie dat de Islam, en wel in zijn zuivere zin, de reden is waarom vrouwen al eeuwen, dag in dag uit, werden en nog worden onderdrukt en voor hun kleinste rechten moeten vechten. Moslims geloven dat Allah de allerhoogste is die weet heeft van alles, zelfs van onze ongedane daden. Als dat zo is, waarom heeft Allah dan de ongelijke rechten en plichten ingesteld? Hij wist immers dat mannen de Koran en de Sharia zouden gebruiken als middel tot vrouwenonderdrukking?

Het is de hoogste tijd om de Islam te bekritiseren en toe te geven dat vrouwen in de Islam niet gelijkwaardig zijn aan mannen en dat dit in tegenspraak is met de Universele Rechten van de Mens en met de Nederlandse wet.

Sharona Asghari, die politicologie studeert aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, dreigt binnenkort te worden uitgezet naar Iran. Daar wordt ze door de autoriteiten gezocht wegens het ontplooien van ‘ongewenste politieke activiteiten’. Ze heeft al eens mogen proeven van het volle Iraanse gevangenisleven en laat deze keer liever verstek gaan.

Algemeen, 19.03.2005 @ 11:26

[Home]
 

7 Reacties

op 19 03 2005 at 11:35 schreef BigPete:

Goh, deze dame komt er eindelijk achter dat de islam een asociale haatdragende vrouw en andersdenkende onderdrukkende misdaadorganisatie is.
Nou je, beter laat dan helemaal niet zal ik maar denken.

op 19 03 2005 at 16:14 schreef lotte:

hé lummel. Kan je niet een beetje normaal reageren. Zij denkt tenminste…

op 21 03 2005 at 01:53 schreef Tom Thomas Maine:

Ik moet wel aangeven dat ik, alhoewel trots op de vrouw voor haar oprechtheid, me telkens weer verbaas, dat ik in discussies citeer uit de losse pols en geheugen, en de moslim zich erop beroept dat ze eerst hetgeen ik zeg moeten onderzoeken of aan de imam moeten vragen hoe dat zit. Kennelijk weten moslims helemaal niet hoe de islam in elkaar steekt en zijn willoze instrumenten in goed geloof. En zelfs dan komt men met een volstrekt ongepast antwoord en reageert men met een korantekst die weinig of niets te doen heeft met het onderwerp, of ergens vaag en ver weg de islamitische opvatting onderschrijft. In die zin heeft Bigpete natuurlijk gelijk als hij aangeeft dat men kennelijk niet eens weet waarin men geloofd.

op 21 03 2005 at 09:11 schreef roque:

Tom Thomas, ik vind het niet vreemd dat een moslim eerst onderzoek moet doen naar hetgeen door anderen beweerd wordt. kijk naar elk geloof dat er is: overal zijn er wat "geestelijken" of in ieder geval hogergeplaatsten die "het verhaal" vertellen. Hoeveel katholieken of protestanten hebben de bijbel echt gelezen en kennen hem goed? De meesten kennen de verhalen toch van school of van het vertelde in de kerk. Hoe wordt er in de bijbel gesroken over de gelijkheid tussen man en vrouw? Volgens mij is dat ook niet onverdeeld positief.

Hier schrijft een vrouw die van jongsaf aan de Koran als bijbel heeft gehad en door alle comotie is zij die bijbel zelf gaan lezen. Omdat blanke Nederlanders roepen dat het moslimgeloof onderdrukkend is, wil dit niet zeggen dat moslims dit ook maar klakkeloos over moeten nemen. Zou een christen het licht direct zien als (delen van) de bijbel kritisch tegen het licht gehouden zou worden door een moslim? Lijkt me niet…

Is het niet het echte begin van moslimemancipatie als de moslimgemeenschapde koran tegen het kritisch daglicht zou houden?Het lijkt mij dus een goede stap in de juiste richting.

Daarnaast denk ik dat onze christelijk gefundeerde maatschappij de vrouw in bepaalde opzichten nog steeds voorop stelt. "Mannenziektes" zijn beter onderzocht en verder in prognose dan "vrouwenziektes", mannen in dezelfde functie met dezelfde werkervaring en opleiding verdienen meer dan vrouwen, mannen hebben nog steeds minder zorgtaken in de huishouding dan vrouwen. In hoeverre is de vrouw in de christelijke gemeenschap nu echt gelijkwaardig aan de man?

op 21 03 2005 at 14:23 schreef Harry van Everding:

De wortel van de Islam is/was mohammed, kijk wat hij deed en het zegt genoeg over de Islam.

op 02 04 2005 at 01:35 schreef Gerard Golsteyn:

De meeste christenen hebben blijkbaar hun bijbel ook niet gelezen. Dit forum is weer een bevestiging.

Begin daarom eens met de twee brieven van Paulus aan Timótheus. Dan val je van je stoel. En ja, in Holland willen de twee partijtjes CU (christelijk (historische)unie) en SGP (Staatkundig gereformeerde Partij) de bijbel strikt toepassen,dus vrouwen uit de leiding!
Ze willen in Holland zelfs de doodstraf weer invoeren!!!
En deze twee partijtjes zaten bijna in de regering Balkenende, nog zo’n fundamentalist!!!

Kijk toch eens verder dan jullie neus lang is!

groetjes uit den Belgiek,
Gerard Golsteyn.

op 06 04 2005 at 13:58 schreef Richard Kroes:

‘Perzisch is suiker’. Met die uitspraak prijzen Iraniërs hun moedertaal aan. Je artikel over hoe de islam tegenover vrouwen staat, leest als de klacht van iemand die er zojuist achter gekomen is dat haar moedertaal ook zure woorden kent en bittere begrippen. Ook het Perzisch? Ja, zelfs het zoete Perzisch.
Iedereen groeit op met een moedertaal zonder daarover na te denken. Je spreekt de taal, gebruikt hem, misbruikt hem desnoods. Erover denken komt pas later. Zo groeit ook iedereen op met een geloof (geen geloof is er ook één); je leeft in dat geloof, je gebruikt het, misbruikt het desnoods. De reflectie komt later pas, véél later.
Religie is een taal. De taal waarin je geleerd hebt te spreken over de dingen waarover je eigenlijk helemaal niet kúnt spreken. Zoals alle talen hebben religies hun grammatica en hun woordenboeken: schriftelijke en mondelinge Thora; Bijbel en Traditie, Koran en Sunna.
Er zou geen dichtkunst kunnen bestaan in een universum waarin de taal slechts de som is van haar woordenschat en grammatica. Iederen Iraniër kent de woorden en de regels van het Farsi, maar niet iedere Pers is een Sa’adi of een Hafez. Hún Perzisch is suiker, omdat zij heer en meester zijn over de taal. Zij laten zich niets gezeggen door de grammatici en de taalpuristen. Alleen taalpuristen maken zich druk om de ‘echte’ betekenis van woorden, over de ‘zuivere’ taal. Daar krijg je ongetwijfeld correcte Perzische zinnen van, maar geen Diwan.
In jouw land doen de mullah’s en de tollah’s, de puristen van de taal van het geloof, niet anders. Alleen zij maken zich druk om de ‘echte’ betekenis van de koran en menen dat daarin ‘de zuivere islam’ te vinden is. Daarmee is het makkelijk scoren. Iedereen die liefheeft wil immers niets liever dan voldoen aan iedere wens of nuk van een geliefde. Zo verlangt ook de gelovige ernaar zich te voegen naar wat De Minnaar vraagt.
Maar dat is geen liefde, dat is porno. Het zijn de overtrokken fantasieën van schriftgeleerden die geen onduidelijkheid kunnen verdragen. Voor wie twee formuleringen van één waarheid al teveel is, laat staan 1,2 miljard.
Er bestaat geen ‘zuivere islam’.
Er bestaat niet ‘één islam’.
Er bestaat geen ‘islam’.
Er bestaat zelfs niets wat je ‘islam’ zou kunnen noemen.
Er bestaat maar één ding: persoonlijke, subjectieve interpretatie.
‘Islam’ is een woord, meer niet. Het woord dat we gebruiken als we het willen hebben over het geloof van 1,2 miljard mensen die zich ‘moslim’ noemen. Het woord ‘islam’ slaat dus, net als ‘christendom’ en ‘socialisme’, op een kaleidoscoop van opvattingen en ideeën die alleen op een heel hoog abstractieniveau iets gemeenschappelijks hebben: namelijk de levenshouding van mensen die hun onderworpenheid aan de Schenker van de Wijn als opdracht zien en hun leven in dienst willen stellen van het vinden van een antwoord. Islam is niet het antwoord, het is een opdracht, een uitdaging. En er zijn vele persoonlijke en subjectieve antwoorden.
Zo is er het antwoord van de herdersjongen die bad: ‘O God, ik wil Uw dienaar zijn en Uw schoenen repareren, Uw haar kammen, Uw kleren wassen en U melk brengen. Uw handen wil ik kussen en Uw voeten masseren en U al mijn geiten offeren.’
En het antwoord van de profeet Mozes die de herdersjongen terecht wees en wegjoeg met de woorden: ‘Je spreekt godslasterlijk. Besef je dan niet dat schoenen en kleren alleen nodig zijn voor mensen en dat God ver boven zulke behoeften verheven is?’
En het antwoord dat in dit verhaal aan de Geliefde wordt toegeschreven: ‘Mozes! Je hebt een toegewijde dienaar van Mij weggejaagd. Is het je taak bijeen te brengen of te scheiden? Ik heb ieder mens een eigen gewoonte en uitdrukkingswijze gegeven. Waar het om gaat is wat er in het hart leeft; woordgebruik is maar een toevalligheid die uiteindelijk wegsmelt in de intensiteit van de liefde.’
De mullah’s en de tollah’s van jouw land zijn als de Mozes in dit verhaal: zij denken dat er maar één antwoord is en dat alle andere antwoorden ‘onzuiver’ zijn. En jij bent het met ze eens dat er maar één ‘zuivere’ islam bestaat en dus maar één keuze: ‘ja’ of ‘nee’. Het maakt geen verschil welk van de twee antwoorden je in die omstandigheden geeft. In beide gevallen sta je toe dat jouw islam door anderen wordt gemonopoliseerd, en hebben de tollah’s het pleit gewonnen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS