Home » Archief » ‘Jezus is nooit gestorven aan het kruis’


[26.03.2005]

‘Jezus is nooit gestorven aan het kruis’

Peter Breedveld

Jesusgrave (23k image)
Het graf van Jezus in Srinagar

Jezus Christus is nooit aan het kruis gestorven. Met zijn moeder en wat volgelingen is hij naar India vertrokken, waar hij de respectabele leeftijd van 120 jaar heeft bereikt. Dat beweert althans Fahim Dieffenthaler van de Ahmaddiyya Moslimgemeenschap. Dieffenthaler bestookt redacties van kranten en bladen met e-mails waarin hij zijn opmerkelijke theorieën uiteenzet. Frontaal Naakt kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en hapte toe.

Eerst even over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De stichter heet Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, leefde van 1835 tot 1908 en noemde zich profeet. Maar dat kan toch niet? Volgens de islam is Mohammed toch de laatste profeet?

Er staat inderdaad in de koran geschreven dat wie zich een profeet noemt, samen met zijn nageslacht door God zal worden vernietigd. Dat is velen, die zich voordeden als profeet, ook overkomen. Niks is er van ze overgebleven. Maar Ahmad was anders. God hielp hem een gemeenschap te stichten die we nu zien groeien en bloeien.

Hoeveel leden heeft die gemeenschap?

In Nederland vijftienhonderd, wereldwijd ruim tweehonderd miljoen. De eerste moskee van Nederland is in 1955, in Den Haag, door de Ahmadiyya-gemeenschap gebouwd met geld dat door Ahmaddiyya-vrouwen is ingezameld.

U schrijft dat Ahmaddiyya-moslims door andere moslims worden onderdrukt. Hoezo?

In Pakistan is de Ahmadiyya-gemeenschap verboden. Wie zich daar openlijk kenbaar maakt als Ahmadiyya-moslim, gaat drie jaar de cel in. Onze mensen worden in Pakistan op straat vermoord terwijl de politie de andere kant opkijkt.

En hoe zit dat in Nederland?

Een jaar of tien terug is er brand gesticht in onze moskee. Ook buiten Pakistan zijn veel aanvallen op onze gemeenschap.

Door andere moslims?

Niet alleen door moslims. Maar op zich is dat niet zo’n probleem. We groeien tegen de verdrukking in.

Hoe is de verhouding met andere moslims in Nederland?

Volgens de koran is iedereen, die accepteert dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is, moslim. Wij zijn dus moslims. Maar nu heb je al die imams die zeggen dat we dat niet echt menen. Die kunnen blijkbaar in onze harten kijken. Die weten precies wat we wel en niet bedoelen. Die oordelen dus dat we geen moslims zijn. Maar wij volgen precies wat in de koran staat. Voor zover we kunnen, natuurlijk, want we zijn geen heiligen. Je kunt dus al onze moskeeën in de brand steken, ons moslim-zijn neem je ons niet af.

Waarin verschillen jullie dan wezenlijk van andere moslims? Welke vernieuwingen heeft Ahmad gebracht?

Zoals Jezus de mensen kwam vertellen dat ze de oude joodse wetten moesten volgen naar de géést in plaats van de letter, zo bepleitte Ahmad hetzelfde voor de koran en de islamitische wetten. En zoals Jezus werd vervolgd door de farizeeërs en rabbijnen, zo werd Ahmad ook vervolgd door imams en andere mensen met een machtspositie. Ahmad bracht niets nieuws, dat kan ook niet, want de koran verandert nooit. Hij kwam moslims terugbrengen op het juiste pad. Veel moslims dwalen namelijk. Hoe kan de ene moslim bijvoorbeeld tegen de andere zeggen dat hij geen goede moslim is? De profeet Mohammed heeft duidelijk gezegd dat niemand in andermans hart kan kijken. Een moslim mag nooit een andere moslim lastigvallen. Niet-moslims mag hij trouwens ook niet lastigvallen.

Is dat wel zo? U schrijft dat Ahmadiyya-moslims niemand iets willen opdringen en dat ze streven naar goede contacten met al hun medemensen. Hoe rijmt u dat met soera 9:5 in de koran: ‘Als de heilige maand is verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag.’?

Dat slaat op de mensen die de moslims aanvielen, de kruisvaarders uit Europa, bijvoorbeeld. In de heilige maand, de Ramadan, is het verboden om te vechten. Zodra die echter is afgelopen, mag je terugvechten, jezelf verdedigen. Dát staat er in soera 9:5.

U zegt het onomstotelijke bewijs te hebben dat Jezus nooit aan het kruis is gestorven.

Moslims zien Jezus als een belangrijke profeet, maar hij is niet aan het kruis gestorven. In de bijbel zelf staan daarvoor zoveel aanwijzingen dat het haast onvoorstelbaar is dat mensen daar zomaar aan voorbijgaan.

Wat is dan het onomstotelijke bewijs?

Nou, na zijn kruisiging is Jezus vertrokken naar Srinagar, in de huidige Indiase deelstaat Kashmir. Hij is daar op 120-jarige leeftijd gestorven, en zijn graf bestaat nog altijd.

Hoe weet u zo zeker dat dat het graf van Jezus is?

Dat kun je vragen aan de mensen die daar dat graf bewaken.

Is dat het bewijs? Zijn er ook geschreven bronnen waarop u zich baseert?

We hebben een boekje uitgebracht, Waar stierf Jezus?. Daarin worden tweeënveertig bronnen genoemd, waaronder de bijbel en de koran.

Waarom stuurt u tegen Pasen eigenlijk e-mails rond waarin staat dat Jezus nooit is gestorven aan het kruis en weer opgestaan? Zoekt u ruzie met de christenen?

Wat betekent ‘islam’?

‘Onderwerping’.

Islam betekent vrede.

Ik dacht dat islam onderwerping betekent.

Nee, nee. Een moslim wenst iedereen vrede toe. Je wilt als moslim in vrede leven met alle schepselen. Iemand doden is tegen de islam. In soera 2:257 staat: ‘Er is geen dwang in godsdienst’. Dat is een duidelijk bewijs. De kern van de islam is dat je iedereen met rust en in z’n waarde laat.

Maar wat is nou de bedoeling van die e-mails?

Duidelijk maken dat Jezus niet is gestorven aan het kruis, dat zijn missie nog lang niet klaar was. God heeft hem niet die schandelijke dood laten sterven. Neem bijvoorbeeld die soldaat, die de gekruisigde Jezus met een speer in zijn zij stak. Volgens de bijbel kwam er bloed en water uit de wond. Hoe kan dat?

Omdat hij dood was, scheidde dat bloed zich in plasma en rode bloedlichaampjes, of zoiets.

Je herinnert je toch nog wel iets van de biologielessen op school? Ga maar eens proberen in het abattoir. Prik in een koe en als er dan bloed uit de wond komt, klopt het hart nog. Er komt geen bloed uit als het hart niet meer klopt. Het water dat uit die wond kwam, wees er op dat Jezus in een shocktoestand verkeerde. Zo staan er heel veel feiten in de bijbel die in een heel ander licht komen te staan als we daar onze hedendaagse kennis op toepassen. Kijken we bijvoorbeeld naar de zalf en de kruiden waarmee Nicodemus Jezus’ wonden insmeerde, dan was daar mirre bij. Mirre is een sterk wondgenezend middel. Waarom zou een arts een dode behandelen met wondgenezend middel? Daar kan ik niet bij.

U hebt me overtuigd. Die bewijzen lijken me zonneklaar. Jezus is nooit gestorven aan het kruis.

En later laat Jezus zijn discipelen zijn wonden zien. Hij zegt tegen zijn discipel Thomas, die later ook met hem naar India is meegereisd: ‘Kijk, ik ben het echt! Ik ben geen geest!’ en dan laat hij zijn wonden zien. Daarna gaat hij met de discipelen eten, en dat eten blijft in zijn maag, dat blijft niet achter op de stoel waar hij zat. Dus een spookverschijning of iets dergelijks was hij ook niet.

U weet nogal wat van de bijbel. Accepteren Ahmadiyya-moslims ook het christelijke evangelie?

Niet alles. Niet dat Jezus God was. Jezus was gewoon een mens. Hij heeft nooit gezegd dat hij God is. Dat maken zijn volgelingen er van.

Een paar weken geleden stond in Trouw een artikel over Jezus-moslims. Behoort u daar ook toe?

Een tijdje terug waren we in Nunspeet, toen werd ik geïnterviewd door een krant. Die schreef dat ik een dubbelchristen ben. Ik geloof in de eerste Jezus, en ook in de tweede.

Is Ahmad dan een reïncarnatie van Jezus?

Nee, nee, nee. Moslims geloven niet in reïncarnatie.

Voor wie meer over de Ahmadiyya Moslimgemeenschap wil weten is er op 10 april van 14.00 tot 16.00 uur een bijeenkomst in cultuurcentrum Griffioen, Uilenstede 106 in Amstelveen.

Algemeen, 26.03.2005 @ 12:26

[Home]
 

5 Reacties

op 30 03 2005 at 12:13 schreef Linda Wolfs:

Eindelijk verscheen er een interview in Frontaal Naakt met Dhr. Fahim Dieffenthaler over “Jezus is nooit gestorven aan het kruis”. Een zeer gevoelig onderwerp waar je nooit iets van hoort, maar wat mijn vermoedens bevestigt. Ik heb de kruisdood altijd vreemd gevonden dat iemand moet sterven aan het kruis om de zonden van anderen weg te nemen. Iedereen is toch verantwoordelijk voor zijn eigen daden? En hoe kan iemand die letterlijk dood is weer levend worden? Dit is toch niet logisch. Het vreemdste is dat men zegt dat Jezus levend in de hemel is. Maar welke hemel en wat is hemel? En wanneer je bij een pastoor of een imam komt en je stelt hier vragen over, je dan gelijk als een ongelovige wordt uitgemaakt. Dit onderwerp hield me altijd al bezig en eindelijk heb ik nu een heldere visie gekregen van Dhr. Fahim Dieffenthaler. Hij bevestigt voor mij dat de missie van Jezus nog lang niet klaar was en dat Jezus na zijn kruisiging is vertrokken naar Srinagar in Kashmir en daar op 120 jarige leeftijd is gestorven. Met deze bewijzen heeft hij mij interesse opgewekt, daarom zou ik graag het boekje “Waar stierf Jezus” willen ontvangen, zodat ik mij hierin kan verdiepen. Bedankt voor uw prachtige uitleg, Dhr. Fahim Dieffenthaler!

Linda uit Drunen.

op 01 04 2005 at 19:04 schreef Anita:

Interessant om het “paasverhaal” eens heel anders te lezen. Ik kan me voorstellen dat deze versie niet rondgebazuind wordt. Dit zou immers de verheerlijking van Jezus in een heel ander licht zetten; waar blijven ze dan met “hij stierf voor onze zonden”. Ik zou wel eens willen weten wat een Christen hiervan zegt. Om dit af te doen als “sprookje” lijkt me niet mogelijk, gezien de bewijzen die er zijn. Ik hoop graag hier een reactie te lezen.

op 01 04 2005 at 19:06 schreef www.dutchdisease.com:

Over die kruistochten had je hem nog wel wat langer mogen doorzagen, die waren namelijk een reactie op de jihad. Robert Spencer komt hier binnenkort met een boek over.

op 02 04 2005 at 12:39 schreef Peter Breedveld:

Goddomme, laatst kwam er al iemand de idylle van El Andaluz verstoren, nu blijken de Kruistochten ook opeens heel oké te zijn geweest. Ik ben benieuwd naar dat boek.

op 02 04 2005 at 16:08 schreef Mohammad Ibrahim:

Nagenoeg was het Paus Urbanus II (Concilie van Clermont), die in 1095 in de naam van God opriep tot de zogenaamde Jihad tegen de “wrede volgelingen van de valse Profeet” voor de bevrijding van het Heilige Land, dat volgens hem een Christelijke erfgoed was, waarin volgens de historici de Moslims, de Joden en de Christenen nooit zo harmonieus in vrede met elkaar hebben geleefd als onder het Moslim gezag.
Als aanloop om de zegen en gunst van de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus te verkrijgen voor de “ Jihad” vond hertog Godfried van Bouillon het van wezenlijk belang, dat de Joden in Frankrijk werden afgeslacht, zoals het plunderen, het vermoorden van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen, verkrachtingen en het massaal ombrengen van de Moslims en de Joden bij de inval van Jeruzalem door de eerste kruisvaarders, tegen wie zelfs de Palestijnse Christenen zich verzetten en die als agressors werden gezien. O, mens, wees rechtvaardig zelfs als het tegen uw eigen ouders is, meet niet met twee maten en laat u niet door wrok en vooroordelen leiden, zoals wij als Moslims eerlijk zijn door ieder vorm van geweld en terrorisme in naam van Allah ten strengste te veroordelen.

Mohammad Ibrahim Ikhlaf

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS