Home » Archief » De weg van de moslim


[07.05.2005]

De weg van de moslim

Linus Huibers

manvrouwdans (129k image)

It’s life Jim, but not as we know it’, was de eerste gedachte die me bij het lezen van De Weg van de Moslim door het hoofd schoot. Dat was lang voordat het boek in de Nederlandse media de status van Mein Kampf kreeg, wegens de aanbeveling om homo’s van hoge gebouwen af te gooien. Het uitbreken van die rel was onvermijdelijk. Zonder homo’s waren vrouwen of ongelovigen wel het lont in het kruidvat geweest. Toch zijn homo’s, vrouwen en ongelovigen maar bijzaak. Het probleem zit veel dieper.

Om de discussie over ‘de islam’ overzichtelijk te houden, maakt de Utrechtse islamoloog Nico Landman een onderscheid tussen de ‘werkelijkheid van de islam’, ‘de islam als ideaal’ en ‘de normatieve islam’. De ‘werkelijkheid’ staat voor hoe moslims in het echt leven, de islam als cultuur. Het ‘ideaal’ staat voor het gedachtegoed van moslims voor wie de islam alles wat goed is vertegenwoordigt, zoals vrede, democratie en mensenrechten. De ‘normatieve’ islam is een halachische godsdienst: een stelsel van regels dat zo nauwkeurig mogelijk moet worden nageleefd.

De Weg van de Moslim valt geheel in die laatste categorie. Het is geschreven door AboeBakr Djaber el Djezeiri, een in 1921 geboren Algerijn, afkomstig uit een gerespecteerde familie van koranreciteerders. Op 30-jarige leeftijd verhuisde hij naar Saoedi Arabie om er zijn religieuze studies voort te zetten.

AboeBakrs werk is uitgegeven in drie delen, maar bevat er eigenlijk vijf: geloof, gedrag, ethiek, religieuze praktijk en sociale betrekkingen. Een voor westerlingen wat eigenaardige onderverdeling. ‘Ethiek’ blijkt echter meer een islamitische deugden- en karakterleer te zijn; ‘gedrag’ gaat over wat wij ‘sociale betrekkingen’ zouden noemen en ‘sociale betrekkingen’ is een combinatie van privaat-, oorlogs- en strafrecht. De infame passage over homo’s is hier te vinden, evenals de uiterst leerzame hoofdstukken over jihaad, dat in dit boek toch écht een heilige oorlog is. De door moslims hier te lande veelgeroemde ‘jihaad tegen jezelf’ komt er wel in voor, maar wordt slechts genoemd.

Het boek is bedoeld als een soort algemeen overzicht van de regels van de islam. AboeBakr ziet daarbij af van de vier rechtsscholen die de islam kent en waartussen nogal wat verschillen in regels bestaan. Zo verbiedt de ene rechtsschool bijvoorbeeld om bepaalde dingen te eten, waar de andere rechtsschool het alleen maar afraadt. Ook op het gebied van bijvoorbeeld vrouwenrechten bestaan er verschillen. De auteur heeft echter een overzicht willen schrijven waar alle moslims wat aan hebben, waar ook ter wereld. ‘Aldus kan iedere moslim, die het in dit boek uiteengezette onderricht volgt, er ongetwijfeld zeker van zijn, dat hij zich aan de goddelijke wet conformeert’, zo stelt AboeBakr in zijn inleiding.

Geen enkel onderwerp, hoe onbetekenend ook, laat AboeBakr dan ook onbesproken. Anachronismen worden niet geschuwd. In het hoofdstuk over de jihaad wordt de verplichting beschreven voor moslims om tijdens de strijd de gesloten gelederen niet te verbreken. Goede raad wanneer voetvolk op de blanke wapens een aanval van ruiterij moet weerstaan, maar in het tijdperk van de kalashnikov en ander ongemak beslist géén goed idee. Het laatste hoofdstuk behandelt zelfs slavernij. Daarin wordt weliswaar de nadruk gelegd op het vrijlaten van slaven, maar een veroordeling van het instituut zelf tref je nergens aan. Voor een ‘normatief moslim’ is dat ook onmogelijk. De koran en de verzamelde uitspraken van de profeet bevatten nu eenmaal passages over slavernij en de normatieve islam gaat ervan uit dat dat onveranderlijke regels voor altijd zijn.

De opzet per onderwerp is van een dodelijke eenvoud. Eerst wordt een regel geformuleerd, die vervolgens wordt ondersteund met citaten uit de koran en passages uit de verzamelde uitspraken van de profeet. Soms volgen dan de uitzonderingen die op hun beurt weer met koranpassages en citaten van de profeet worden onderbouwd. Ongeveer tweederde van AboeBakrs tekst bestaat zo uit citaten, behalve het laatste juridische deel. Het islamitisch recht is immers in zijn details veel minder op openbaringsbronnen gebaseerd. Ook de gewraakte homo-passage bestaat vooral uit citaten. Tijdens de media-rel hierover werd van moslimzijde beweerd dat de passage over het van hoge gebouwen gooien ‘slechts’ in een citaat voorkwam. Dat is volkomen juist, maar dit is bij alle onderwerpen de manier waarop AbouBakr zijn ‘onderricht’ vormgeeft. Hijzelf lijkt geen enkele mening te hebben. Hij is slechts doorgeefluik voor Gods woord en de uitspraken van de profeet. Het meest opvallende kenmerk van het boek is dan ook het totale gebrek aan enige vorm van tekstuitleg. Ook het gegeven dat alle teksten ‘letterlijk’ worden genomen, wordt nergens toegelicht of beargumenteerd. Bij AboeBakr is geen sprake van reflectie, bij hem ‘spreken de bronnen voor zich’. Iedere westerse theoloog weet dan dat hier de slechtst mogelijke vorm van exegese wordt beoefend, namelijk die waarbij de theoloog zich niet bewust is van de vooroordelen die hij in zijn tekst hineininterpretiert.

Dat blijkt ook uit een aantal beschamende blunders. AboeBakr geeft van het begin van vers 34 uit soerat an-nisaa (4) doodleuk de vertaling ‘mannen hebben het recht op toezicht over de vrouwen’. Dat stáát er helemaal niet. ‘Mannen zijn opzichters over de vrouwen’ (Kramers); ‘De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen’ (Leemhuis); ‘De mannen zijn toezichtouders over de vrouwen’ (Siregar); ‘Mannen zijn de onderhouders van vrouwen’ (Maulana/Rietberg). Dit zijn de reguliere vertalingen in het Nederlands. Er is geen sprake van een ‘recht’. Mannen worden de qawwam van vrouwen genoemd: een woord dat niet alleen ‘opzichter’, maar ook ‘zaakwaarnemer’, ‘voogd’, ‘bewaarder’, ‘bewaker’ en ‘beschermer’ betekent en dus eerder over hun plichten gaat dan over hun rechten.

Wie bij het binnenstappen van het toilet altijd eerst zijn linkervoet naar voren moet zetten, zijn broek pas naar beneden doet als hij bijna op de pot zit, desnoods gedraaid op de WC gaat zitten om een bepaalde windrichting te vermijden en na gedane arbeid alleen met zijn rechtervoet het kleinste kamertje uit wil stappen, onderwijl de Almachtige om vergeving biddend, voldoet op een verontrustend aantal punten aan de criteria voor de diagnose ‘obsessief compulsieve stoornis’. Tweeëneenhalve bladzijde worden aan dit soort regels rondom toiletteren gewijd. Natuurlijk staat het iedereen vrij om zijn stoelgang te beleven zoals hem dat goeddunkt. Niemand heeft er last van. Maar als gelovige sta je er toch hoofdschuddend naast. Beseft zo’n halve Saoediër dan werkelijk niet wat hij moslims hier in het westen áándoet? Had de vertaalster, drs. Jeannette Ploeger, de uitgever niet even kunnen waarschuwen? Heeft Project Dien, de uitgever, niets beters te doen dan het leven van nietsvermoedende moslims nóg moeilijker te maken door vooroordeelbevestigende lectuur te verspreiden?

AboeBakrs ‘geloof’ bestaat vooral uit het soort dwangmatige gekkigheid dat je, op geheel andere gebieden, nog zou accepteren van verliefden. Maar helaas geeft hij er nergens blijk van te begrijpen dat geloof eerder op verliefdheid dan op een angststoornis zou moeten lijken.

‘It’s life Jim, but not as we know it.’ De Weg van de Moslim en de ideeën die zoal onder joden, christenen én moslims leven over wat ‘geloof’ is of zou moeten zijn, staan nog verder van elkaar dan Star Trek en de werkelijkheid.

Maar laten we eerlijk zijn. Er staan ook behartenswaardige dingen in dit werk. Over de humane behandeling van dieren bijvoorbeeld. AboeBakrs tekst hierover kan zó in een brochure van de dierenbescherming. Over huwelijkstrouw die, in tegenstelling tot een wijdverbreid misverstand, in de islam niet alleen voor vrouwen geldt, maar óók voor mannen. Over het juiste gedrag tegenover voorbijgangers, een tekst die niet zou misstaan in menig jeugdhonk: ‘Hij hoedt zich ervoor om geen enkele voorbijganger, wie het dan ook is, te hinderen noch via zijn tong (hem uitschelden of denigrerende opmerkingen maken), noch via zijn hand (hem slaan of hem van zijn bezit beroven) noch hem de doorgang te versperren.’ Ook van de voorschriften over de omgang met ongelovigen wordt je helemaal gelukkig. Een moslim is gehouden zich tegenover hen rechtvaardig te gedragen en aan hun noden moet hij tegemoet komen ‘zoals hij dat doet voor alle stervelingen’.

Alleen jammer dat AboeBakr dat twee bladzijden verder weer verpest met de magistraal kinderachtige regel dat moslims ongelovigen nooit moeten laten voorgaan. Ook jammer dat hij niet inziet dat dat in flagrante tegenspraak is met de regels die hij elders geeft over gastvrijheid. Die regels illustreert hij met een verhaal over een man die onvoldoende eten in huis heeft om zijn gast te ontvangen. Hij lost dat op door zijn gast alle eten dat hij heeft in het donker voor te zetten, zodat hijzelf alleen maar hoeft te doen alsof hij eet en zijn gast voldoende te eten krijgt, zonder dat hij hem in verlegenheid brengt. Kijk, zó ken ik moslims weer. Die laten je gewoon voorgaan omdat je gast bent en letten niet op je geloof.

En hopelijk ook niet op de Weg van de Moslim.

Linus Huibers, 07.05.2005 @ 05:37

[Home]
 

89 Reacties

op 08 05 2005 at 01:44 schreef Gerard Golsteyn:

Laten we dan maar, zoals de SGP (Staatkundig gereformeerde partij) eist, de DOODSTRAF terug invoeren in Holland.

Dit Hollands strontpartijtje dat bijna in de huidige regering Balkenende zat samen met het andere ultra-rechts-fundamentalistisch partijtje CU (Christelijk(historische)unie).

Het programma van SGP over de doodstraf kan teruggevopnden worden via internet: tik simpel in: SGP DOODSTRAF en je valt van je stoel!!!

De hoofddoek is in de bijbel ook verplicht voor de vrouw, of hebben jullie nog 1Kor.11:5-10 nog niet gelezen?

Bovendien staat de bijbel vol van vernederingen voor de vrouw. Wandel eens in URK langs en je zal het beter begrijpen.
groetjes,

Gerard Golsteyn.
~~~~~~~~~~~~~~
BLESS GOT YOU!!!

op 08 05 2005 at 02:41 schreef Tom Thomas Maine:

Ach… ik ken Urk op mijn duimpje, en inderdaad is het een lekkere gggggristelijke inteelt bende… Maar zolang er nog Urkse vrouwen in het naburige Lelystad de hoer spelen, maak ik me niet zo’n zorgen. Kortom… de vergelijking gaat volstrekt mank.

op 08 05 2005 at 12:20 schreef Samira:

Meneer Huibers,

misschien kunt u de inleiding van de weg van de moslim nog een keer lezen. De schrijver geeft zelf aan dat hij het boek heeft geschreven voor een groepje studenten in Marokko die behoefte hadden een aan simpele handleiding voor de dagelijkse praktijken en weetjes van een moslim. Het boek is dus NIET geschreven voor moslims in Westerse landen. Geschreven in 1958 en gepubliceerd in 1960; toen waren en nauwelijks moslims in Europa en was er al helemaal geen verwachting dat ze in EU zouden blijven.
Oh en wat betreft de gewraakte ‘homo-sectie’. In mijn versie van het boek ging het niet om homosexualiteit, maar om sodomie. Anale sex kan voor zover ik weet ook geschieden tussen een man en een vrouw. Dat sodomie automatisch gelinkt wordt met homosexualiteit zegt wel wat over het ruimdenkende Nederland…

op 08 05 2005 at 23:08 schreef christi:

Ik wilde zojuist even een kijkje nemen op de sgp-site.
OP ZONDAG GESLOTEN. Ik had het kunnen weten..

op 09 05 2005 at 10:27 schreef Linus Huibers:

Mevrouw Samira,

Uit de inleiding van het boek blijkt duidelijk dat de vraag van een groepje Marokkaanse studenten slechts de aanleiding was voor het schrijven van het boek. De doelgroep ervan is duidelijk de hele moslimwereld, zoals ook blijkt uit het citaat hierboven: ‘Aldus kan iedere moslim…’
Of AboeBakr zijn boek bedoeld heeft voor westerse moslims of niet kan ik niet beoodelen, maar mij lijkt dat de nederlandse vertaling van het boek toch echt bedoeld is voor…
En homosexualiteit of sodomie, ‘same difference’. Het blijft een perfide passage, gelovigen onwaardig. Ik vraag mij trouwens af of ‘sodomie’ in AboeBakrs wereld gelijk staat aan anale sex. De koranpassages over het volk van Lut geven daar niet direct aanleiding toe en de bijbelpassages waarop zij zijn gebaseerd al helemaal niet. Maar dit is een heel andere discussie
Overigens heb ik begrepen dat in de rechtsschool van Maliki anale sex tussen echtelieden wél is toegestaan. Naar verluidt heeft het woord ‘maliki’ daardoor in het Arabisch ook de bijbetekenis ‘sodomiet’ gekregen.

op 09 05 2005 at 18:08 schreef Rinus Duikersloot:

@ Samira

Je zegt dat het boek niet is geschreven voor moslims in Westerse landen. Waarom heb jij er dan een versie van?

Vind je het een simpele handleiding voor de dagelijkse praktijk?
Ik denk oa aan de regels voor een toiletbezoek.

Als je leest dat sodomieten van een hoog gebouw afgegooid moeten worden, neem je dan zo’n boek nog wel serieus?

En denk je dat het vele geweld en agressie van moslimjongeren tegen homoseksuelen(dat zijn ook sodomieten) helemaal los staat van een boek als dit? Heeft het niet wat met elkaar te maken?

op 09 05 2005 at 22:45 schreef Samira:

Linus: AbouBakr is niet verantwoordelijk voor de nederlandse vertaling. Graag zou ik een bron willen voor je bewering over de malikitische rechtsschool. Ik heb in mijn boekenkast maar liefst 35 boeken van en over imam malik en zijn rechtsschool, in drie talen. Al zijn passages over de straf op anale sex en de manier waarop hij uitvoerders hiervan vervloekt, duiden mijns inziens niet echt op toestaan. Tevens heb ik voor de zekerheid een rechtsgeleerde gebeld die jarenlang in Saoudie-Arabie heeft gewoond. Zijn woorden: flauwekul….Hij heeft nog nooit gehoord van een associtaie tussen het woord maliki en sodomie. Ik zou je bronnen nog eens raadplegen

op 09 05 2005 at 22:52 schreef Samira:

Rinus, de vertaling is bedoeld voor moslims in Nederland. Ik denk niet dat ABoubakr zijn boek schreef met het idee dat moslims woonachtig in westerse landen als Nederland er gebruik van konden maken, nogmaals omdat je ten tijde van schrijven geen moslims had in Europa etc…

Weet je wat ik denk over dat sodomiepassage? Een metgezel van de profeet Mohammed was van mening dat plegers van sodomie van een gebouw moesten worden afgegooid. Dat is zijn mening, maar niet de mijne.

Ik betwijfel of randdebielen die zichzelf moslim noemen en homo’s treiteren of molesteren uberhaupt boeken lezen, rinus. Ik denk dat ze nog nooit de weg van de moslim hebben gelezen. Zij kennen slechts de weg van de idioten. (en voor degenen die hierin een leuke parallel of woordspeling trachten tezien, wees eens wat creatiever, been there done that)

op 09 05 2005 at 23:05 schreef Peter Breedveld:

Een tweetal kanttekeningen:

In Frankrijk waren in de jaren vijftig en zestig natuurlijk al wel moslims. Namelijk die uit de kolonieën. Evenzo in Nederland: veel mensen uit Indonesië zijn moslim.

Wat de homofobie betreft: ontkennen dat die ook maar iets te maken zou hebben met de islam is hetzelfde als zeggen dat de kruistochten niks met het christendom te maken hebben. Dat verband is er wel degelijk.

Overigens moet me van het hart dat er in de media veel gemaakt wordt van het feit dat de heren, die vorige week die Amerikaanse homo inelkaar hebben geslagen, Marokkaans waren, mij valt de ingebakken lafheid van de omstanders weer op.

Ik kan niet begrijpen dat tientallen omstanders niks anders doen dan het uiterlijk van twee van de daders in zich opnemen.

op 10 05 2005 at 10:29 schreef Richard:

De Koran is zeker ook niet bedoeld voor moslims in het Westen.

op 10 05 2005 at 10:46 schreef Linus Huibers:

Mevrouw Samira,

Waar ik die bewering vandaan heb? Ik moet het thuis even nakijken maar ik dacht uit een voetnoot in een boek van Hafid Bouazza. Ik meen dat hij het had over de Maliki rechtsschool, niet over Malik zelf. Mijn indruk is dat Hafid een nogal colloquiaal, mogelijk zelfs bargoens gebruik van het woord ‘maliki’ voor ogen had. Dat een rechtsgeleerde daarvan mogelijk niet op de hoogte is, lijkt mij een reëele mogelijkheid.
Overigens was mijn opmerking een terzijde van weinig belang. Ik hoop niet dat ik u dermate heb weten te beroeren dat u ook daadwerkelijk 35 boeken bent gaan doorbladeren op zoek naar zekerheid. Zulks is nogal tijdrovend weet ik uit ervaring en we kunnen onze tijd zoveel beter besteden…

op 10 05 2005 at 12:03 schreef Samira:

Peter, ik ontken niet dat homofobie iets met islam te maken heeft. Homosexualiteit is verboden in de islam, dat klopt. Ik zeg alleen dat gasten die homo’s in elkaar slaan dat niet doen uit vroomheid of omdat ze daarmee als goede moslim willen uitblinken. Integendeel….

op 10 05 2005 at 12:16 schreef Peter Breedveld:

Dat geloof ik wel, maar aan die wetenschap hebben we helemaal niks. Het gebeurt tóch, en dan helpt het niet als een idioot als El Moumni haat tegen homo’s predikt, en de moslimgemeenschap daarna verontwaardigd huilt dat de tendentieuze media zijn woorden uit de context citeren en dergelijke.

op 10 05 2005 at 12:48 schreef Rinus Duikersloot:

Peter, we gaan toch niet politiek correct worden hè?

Hier kun je meer lezen over het incident(dat behoorlijk structureel begint te worden) en hoe sommige media er geen melding van wilden maken dat het Marokkanen betrof.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=208

Ook Paul de Leeuw schoot bij Barend & Van Dorp in de kramp en zei dat het nog niet vaststond dat het Marokkanen betrof.

Het heeft mijn inziens wel met een falend immigratiebeleid van doen en ben het met wethouder Aboutaleb eens dat we moeten kijken naar het afpakken van paspoorten van dit soort criminelen.

Wat het niks doen van omstanders betreft: ik denk wel dat ik zou ingrijpen. Al heb ik makkelijk praten, ik heb mijn fysiek mee en ben niet onbekend met vechtsporten.
Ik weet niet in hoeverre je het anderen kan kwalijk nemen dat ze niks doen. Je ziet opeens zeven man op iemand intrappen en dit soort gevechten gebeuren heel erg snel en zijn weer voorbij voordat je er erg in hebt. De meeste mensen zullen wel verstijfd van angst hebben toegekeken. Het minste wat ze dan kunnen doen is het uiterlijk van de daders goed opnemen zodat die beter kunnen worden opgespoord.
Wat een eventuele straf betreft hoef je ook niet veel te verwachten want dit soort zaken worden meestal met een financiële transactie geschikt.

Lang leve de rechtstaat!

op 10 05 2005 at 12:51 schreef Rinus Duikersloot:

Samira, wat is jouw mening over een imam als El Moumni?
Is hij representatief voor veel imams?
Ik heb begrepen dat ze hem in Marokko ook al niet lusten.

op 10 05 2005 at 21:54 schreef Linus Huibers:

Mevrouw Samira,

Thuisgekomen en meteen de boekenkast in gedoken:

Hafid Bouazza: "Rond voor rond of als een pikhouweel", Amsterdam 2002, blz 24, noot 1, alsmede blz 90, noot 9.

op 10 05 2005 at 22:51 schreef Samira:

Richard; nee de koran is alleen bedoeld voor jou, nou tevreden? Graag reacties waar ik wat mee kan.

Linus: nee, de 35 boeken heb ik de afgelopen jaren gelezen, kben nog nooit iets van goedkeuring van anale seks tegengekomen, Integendeel. Oh en aangezien de meeste boeken een inhoudsopgave en trefwoordenregister bevatten is zoiets makkelijk op te zoeken. Wat betreft de betekenis van het woord maliki, de persoon die ik heb gesproken heeft jarenlang in Saoudie-Arabie gewoond en een dergelijke associatie nooit gehoord. Ik heb de voetnoot van Hafid Bouaza gelezen. Ik vind het onzin; er is geen enkele imam die anale sex heeft goedgekeurd. Trust me. Enfin, volgens mij gaat de discussie nu over iets heel anders

op 10 05 2005 at 22:58 schreef Samira:

Wat ik vind van imamel Moumni? Ik weet niet of hij representatief is voor vele imams, ik weet ook niet wat ze in marokko van hem vinden. Ik heb een paar van zijn lezingen gevolgd en hen van een afstand kunnen bekijken. Op zich een hele vriendelijke man, daar niet van. Hij heeft zn uitspraken ook uitgelegd. Met ziekte bedoelde hij het verdwijnen van moraal door openlijke homosexualiteit. Ik ben het niet eens met het woord ziekte. Het uiten van homosexualiteit is verboden, maar voor zover ik weet wordt er onderscheid gemaakt tussen daden en gevoelens. Het hebben van omosexuele gevoelens wordt door de meeste rechstgeleerden uitgelegd als een beproeving welke je moet kunnen weerstaan. sterker nog, als het een persoon lukt om zijn homosexuele gevoelens te beteugelen wordt hij/zij daarvoor beloond. Vanzelfsprekend zijn er velen die hier tegen zijn; homosexualiteit moet gewoon kunnen. Ik persoonlijk ben ook een tegenstander van homosexualitetit. Mijn collega is openlijk lesbisch, ik vind dat niet kunnen. Ik ben openlijk moslim, zij vind dat niet kunnen. Maar we kunnen het prima met elkaar vinden, we gunnen elkaar onze meningsverschillen. t zijn gewoon twee verschillende visies..

op 10 05 2005 at 23:12 schreef Rinus Duikersloot:

Samira, vind je dat je collega niet lesbisch mag zijn of dat ze het niet openlijk mag zijn?
En wat versta je onder openlijk?
Moet ze tegen niemand zeggen dat ze lesbisch is of mag ze niet hand in hand lopen met een vriendin op straat?

op 11 05 2005 at 11:48 schreef Amna Chebil-Mengerink:

Rinus, je hebt het voor elkaar: je hebt me zo vaak hierheen gelinkt dat ik nu toch ook maar reageer.

Over het boek: Het is zoals al eerder genoemd gepubliceerd in 1960. Hoe dacht men toen wereldwijd over dit soort zaken? De schrijver is natuurlijk erg geleerd, maar volgens mij natuurlijk ook een product van zijn tijd.

Maar dat nog terzijde. De uitspraak over het van gebouwen afgooien die genoemd wordt komt niet uit de Koran en niet van de Profeet, maar is van een voormalig staatshoofd die overigens ongeveer 14 was toen de Profeet overleed. Die leeftijd lijkt iets dat er niet toe doet, maar doet dat wel degelijk. Om geacht te worden werkelijk kennis te hebben (uit eerste hand) over hoe dingen nu wel en niet de bedoeling zijn in Islam was het criterium dat een metgezel volwassen (en bij volle verstand) was tijdens het leven van de Profeet. Ibn Abbaas was dit niet. Het is dus simpelweg zijn eigen mening die hij jaren later verkondigde, die niet gelinkt kan worden aan die van de Profeet en dus geen "islamitische rechtsgeldigheid" heeft.

Er is trouwens meer aan te merken op het boek. De nederlandse vertaling is niet direct, maar uit het Frans tot stand gekomen en daarbij zijn er ook een aantal aanwijsbare fouten in de vertaling gemaakt. Ik heb daar een paar jaar geleden contact over gehad met de vertaalster, die mij voor de passage waar ik vraagtekens bij zette een rectificatie heeft gestuurd. Na dit voorval lijkt het mij dus ook niet ondenkbaar dat er meerdere fouten zijn ingeslopen.

Ook dat terzijde ben ik het met Samira eens dat de probleemjongeren die er zijn alleen door de niet-moslims als moslimjongeren worden gezien. En wel lezende moslims lezen heus niet alleen boeken als ‘de weg van de moslim’ waar trouwens ook veel goeds in staat. Bovendien zijn de lezende moslims kritisch genoeg om de uitspraken van geleerden en boekenschrijvers te toetsen aan de Koran en uitspraken van de Profeet Mohammed. Dus wees niet bang: als het ooit homo’s gaat regenen zullen zij niet de daders zijn…

Bewijs voor deze stelling is natuurlijk ook dat het voor de ‘rel’ en de discussie over het boek nog geen homo’s heeft geregend. Het boek is namelijk al in 1995 in Nederland uitgegeven en was tot aan de discussie in alle Nederlandse boekhandels verkrijgbaar (en is dat volgens mij nogsteeds). Mijn exemplaar is al oud en komt van Broese.

Verder kun je je afvragen of iemand alleen boeken koopt waar hij in ‘gelooft’ of mee eens is. Als dat zo was dan zou ik dus ook in sprookjes moeten geloven. Omdat ik leef volgens ‘onderzoek alles en behoud het goede’ heb ik boeken over allerlei onderwerpen en dus ook van allerlei verschillende geleerden uit verschillende stromingen. Wat dat betreft kan de AIVD zijn hart ophalen bij mij thuis. Zij zouden mij gemakkelijk preventief kunnen oppakken voor het in bezit zijn van ‘opruiende teksten’, maar een fundamentalistische AIVD zou dat ook kunnen doen vanwege het in het bezit zijn van ‘veel te ruimdenkende teksten’.

Verder nog even over het openlijk beleven van seksualiteit: ik snap persoonlijk van geen enkele geaardheid waarom dit zo openlijk moet. Dat kan toch gewoon thuis? Ik zit er niet op te wachten om mensen te zien lebberen in de bus en mijn (nog kleine) kinderen ook niet. Niet dat ik voor het instellen van een of andere zedenpolitie zou zijn die mensen hiervoor arresteert hoor, maar ik vraag me (niet alleen als moslim, maar vooral ook als moeder) wel af waar de grens ligt. Als je niet wilt dat mensen zich met je privé bemoeien, dan is het handig die ook privé te houden. Mensen mogen van mij zijn wat ze zijn, ik heb daar geen moeite mee, voor hen hun levenswijze en voor mij de mijne, maar ik ben er wel voor om met zijn allen af te spreken dat je sommige dingen niet op straat hoeft te doen, ongeacht je geaardheid.

op 11 05 2005 at 12:57 schreef Rinus Duikersloot:

Welkom op dit forum Amna en bedankt voor je uitvoerige en interessante reactie. Dit draagt bij tot een beter begrip in de discussie over het boek.

Dat de jongeren die homo’s in elkaar slaan geen vrome moslims zijn is me duidelijk maar ik vraag me wel af waar, bij met name de Marokkaanse jongeren, de homohaat vandaan komt? Alsmede het antisemitisme.

Ik ben het met je eens dat sommige mensen zich wel wat zediger mogen gedragen in het openbaar. Althans wat het lebberen in de bus betreft.

op 11 05 2005 at 13:10 schreef Tom Thomas Maine:

Ach… een mevrouw die op iedere mogelijke kritiek wel een verzachtend antwoord heeft… Uiteraard mochten de standaard antwoorden niet ontbreken… Het staat niet in de Koran (maar wel in de hadith die minstens dezelfde status heeft als de koran), en uiteraard de dooddoener… moslims die zich gedragen als barbaren, dat zijn geen echte moslims. Alsof het werkelijk wat uitmaakt of je dood gebombardeerd word door een niet moslim die denkt dat hij juist een hele brave moslim is, of door een moslim die het kennelijk allemaal niet zo goed begrepen heeft. De kans dat welke moslim dan ook het bewuste boekje zou lezen is überhaupt gering… ik denk dat verreweg de meeste moslims (wereldwijd) nogal analfabetisch zijn. Ik weet nooit zo goed wat ik met deze vorm van apologie moet… Het is vooral veel “wees toch gerust, niets aan de hand” en desnoods nog een paar “islam betekend vrede, liefde of knuffelen” en we moeten weer verder gaan met ons multiculturele droom. Dit terwijl de wereld zucht onder moslimterreur en nagenoeg geen land geen probleem heeft met moslims (die zich kennelijk ten onrechte moslim noemen).

Btw. Van mij mag iedereen wel affectie tonen naar elkaar, ongeacht het geslacht… ik snap werkelijk iemands probleem daarmee niet…

op 11 05 2005 at 13:15 schreef Peter Breedveld:

Daar heb je natuurlijk een punt, mevrouw Chebil-Mengerink. Erg smaakvol gedragen de mensen zich niet, vandaag de dag. Toch is dat hún zaak. Fatsoen leg je niet op. Fatsoen is een kwestie van vrije keuze.

Ik wil iets zeggen over die probleemjongeren die geen moslims zouden zijn. Dat zijn ze wèl en hetgeen ze uitvreten heeft direct te maken met hun moslimachtergrond. Dat Allah waarschijnlijk niet blij is met hun gedrag doet daar niks aan af.

Die Amerikaanse homo die op Koninginnedag door Marokkanen in elkaar is geslagen, is het slachtoffer van moslimintolerantie (de NRC suggerreerde -niet verbazend- dat het huidige ‘racisme’ in Nederland de oorzaak was van de potenram-partij: het zou een wraakactie zijn geweest voor al het leed dat moslims wordt aangedaan).

De meisjes die door ‘probleemjongeren’ worden gemolesteerd in zwembaden, zijn slachtoffer van het uitermate vrouwvijandige beeld dat in brede moslimkringen domineert. Reden waarom een van de vaste bezoekers van dit forum -Annelies- zich zo kwaad maakt om die hoofddoek, omdat die niet-hoofddoekdragende vrouwen stigmatiseert als hoeren. Die dus geen rechten hebben.

Joden die op weg naar de synagoge worden bedreigd en uitgescholden, zijn slachtoffer van islamitisch antisemitisme.

Je kunt wel zeggen dat goede moslims geen joden, vrouwen en homo’s lastigvallen en zo het probleem van de Marokkaanse probleemjongeren lekker naar het stoepje van de buurman vegen, maar dat is niet eerlijk.

Christenen horen alle mensen gelijk te behandelen. Wie mensen discrimineert, bijvoorbeeld omdat ze bruin zijn, is geen goede christen. Toch is Apartheid een christelijke uitvinding, waarvoor christenen in Nederland zich altijd openlijk hebben geschaamd. Terecht.

Christenen belijden een godsdienst die luefde en vrede predikt. Toch zijn de kruistochten christelijk. Je kunt niet zeggen: die kruistochten waren niet christelijk, want een goede christen hakt geen heidenen in de pan, maar dat is belachelijk.

Abortusartsen in Amerika worden vermoord door christenen. Ook al staat er in de Tien Geboden dat ge niet zult doden, toch zijn het christenen.

Als christen kun je niet zeggen: ja hoor eens, een christen die de bijbel goed leest, die doet zoiets niet. het heeft dus niks met het christendom te maken. Dat is pertinente onzin. Als christen hoor je je verantwoordelijk te voelen voor de manier waarop andere christenen menen hun geloof -dat ook jouw geloof is- uit te dragen.

En zo is het ook geen optie je te verschuilen achter de ‘no true muslim fallacy’ (zoals Karel dat noemt).

op 11 05 2005 at 14:04 schreef BigPete:

Quote Amna: “Niet dat ik voor het instellen van een of andere zedenpolitie zou zijn die mensen hiervoor arresteert hoor, maar ik vraag me (niet alleen als moslim, maar vooral ook als moeder) wel af waar de grens ligt.”

Als Amna haar tijd had besteed aan het lezen van nuttige lectuur in plaats van een 1400 jaar oud sprookjesboek dan had ze het antwoord geweten…

Wetboek van strafrecht Artikel 239.
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:
a. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;
b. op een andere dan onder 1º bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;
c. op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.

Wat is nu “schennis der eerbaarheid”?
Onder schennis van de eerbaarheid wordt verstaan het in het openbaar ‘willens en wetens verrichten van een onder de gegeven omstandigheden voor het normaal ontwikkelde schaamtegevoel kwetsende handeling`.`

Artikel 239 richt zich vooral tegen seksueel exhibitionisme, ook wel bekend als ‘potloodventen’, maar volgens het OM zou het in theorie ook mogelijk zijn met artikel 239 in de hand gevallen van openbare seks voor de rechter te brengen.
Alleen is het de vraag of de rechter tot veroordeling zal overgaan.
Volgens een arrest van de Hoge Raad van november 1974 moet de vraag of sprake is van schennis van de eerbaarheid door de rechter namelijk `beoordeeld worden aan de hand van de hier te lande heersende zeden welke worden beïnvloed door de bij een belangrijke meerderheid van het Nederlandse volk levende opvatting’ en die zijn ruimhartig – hoewel niet onbegrensd.
Want ondanks het ontbreken van een specifiek wetsartikel betreffende openbare seks en een tolerant klimaat is niet bij voorbaat alles toegestaan. In juni vorig jaar klaagden voorbijgangers bij de Maastrichtse politie over een triootje aan de Kesselkade.
De politie betrapte een 36-jarige Duitser en twee Poolse vrouwen van 21 en 24 op heterdaad. Het drietal moest een boete € 130 per persoon betalen, volgens het proces-verbaal overigens niet vanwege het liederlijke gedrag, maar omdat ‘de geslachtsdelen zichtbaar waren’.

Het lijkt me dus duidelijk, er is in dit land erg veel toegestaan en weinig verboden. Dat niet iedereen staat te juichen bij de aanblik van halfontklede mensen die met een inwendig onderzoek bezig zijn begrijp ik heus wel. Maar als je er niet tegen kunt dan kijk je maar de andere kant op. Of je neemt een enkele reis Afghanistan, ik hen me laten vertellen dat je daar weinig last hebt van dit soort taferelen…..

op 11 05 2005 at 14:35 schreef Amna Chebil-Mengerink:

BigPete:
Ik lees de sprookjesboeken die ik heb alleen voor aan mijn kinderen, en lees verder zelf ook genoeg, dank je. Ik gaf met mijn reactie alleen aan dat ik sommige intimiteiten die voor mijn neus gebeuren ongewenst vindt. En Afghanistan? Ik denk dat ik me daar als Hollandse meid echt niet thuis zou voelen…

en Tom Thomas:
Ik denk dat je het niet goed gelezen hebt: het staat namelijk ook niet in hadith! Het betreft een uitspraak van een staatshoofd van een generatie later…
Persoonlijk vind ik zijn standpunt ook verwerpelijk, maar dat willen de mensen hier natuurlijk niet horen.

Net zo min als men horen wil dat de meeste moslims wel gewoon meedoen met de maatschappij en deugen. Het is waar dat er een groep (vooral jongeren) is die niet deugt en dat zij er rare ideeën op nahouden. Ik ben er op sommige punten van overtuigd dat zij dit soort iedeeën niet zouden hebben als zij meer zouden weten van het geloof, hoewel ik zeker niet ontken dat er ook gelovigen zijn die niet alleen gelovig zijn maar ook gek (en gevaarlijk). Ik vind het alleen belachelijk om dan het geloof en niet de gekte de schuld te geven…

op 11 05 2005 at 14:48 schreef Peter Breedveld:

Ik geef het geloof niet de schuld. Dat zou absurd zijn. Net zo lachwekkend als mijn tweejarige dochter, die de stoel uitscheldt wanneer ze zich daaraan stoot.

Die jongeren zouden dit soort ideeën niet hebben als ze er niet mee werden GEVOED. Door de imam, door hun moeder, door moslims in hun omgeving. Dát is de oorzaak van de problemen.

op 11 05 2005 at 15:06 schreef Amna Chebil-Mengerink:

Ik denk dat je op sommige punten gelijk hebt.

In alle jaren dat ik al regelmatig moskeeën bezoek heb ik nog nooit een imam deze ideeën horen verkondigen en van alle moslimmoeders die ik ken (en dat zijn er erg veel) ken ik er geen een die haar zoon dit soort iedeeën aanleert, maar dat wil niet zeggen dat zij niet bestaan.

Ik denk dat de jongeren ook vooral door elkaar gevoed worden in dit soort ideeën. Maar vlak ook de invloed van de ‘gewone’ buitenwereld niet uit…

op 11 05 2005 at 15:16 schreef Peter Breedveld:

Zelfs in het hyperpolitiekcorrecte NRC Handelsblad heb ik citaten van jongeren gelezen die vertelden dat ze hun homofobe, antisemitische en seksistische ideeën van hun moeder hadden. Niet hun vader, nee, hun móeder.

Dat er imams zijn die er niet al te frisse wereldvisies op na houden, hebben we allemaal op de televisie gezien. En nee, dat is niet uit de context gerukt of in de mond gelegd, El Moumni en Van de Ven hebben het gewoon gezégd.

Ik hamer hier zo op omdat ik de haat, die thuis aan de keukentafel wordt ingegeven, de belangrijkste oorzaak vind van wat er mis is in de Nederlandse moslimgemeenschap.

De Balkanoorlog is daar ook begonen, aan die keukentafel. Terwijl Tito een (naar nu blijkt) cosmetische vrede in stand hield, broeide onder de oppervlakte de haat, de vooroordelen en rancune jegens andere volken. Ingegeven door moeders: ‘die moslim moet je haten’, ‘die Serviërs zijn ongedierte’. Milosevic hoefde maar te oogsten. Het kweken was al gedaan.

op 11 05 2005 at 15:48 schreef ad kolkman:

quote uit de trouw van vandaag:

"Tijdens een les met zijn mentorgroep schrok hij van de reacties van zijn leerlingen op homo’s. ,,Ik vroeg ze wat ze zouden doen als ze een dochter hadden die verliefd is op een meisje. ‘Ze moet dood, ze moet dood’, riepen mijn leerlingen. Zelfs de allerliefste meisjes van de klas vonden dat het toch echt niet kon, een dochter die op vrouwen valt.”

oja, het gaat hier om moslims. allemaal slecht geïnformeerde moslims natuurlijk. overigens kan mij het niet schelen welk systeem wordt aangehangen en wat de relatie is met cultuur etc. is ook een beetje kip en het ei kwestie.
maar als dit de uitkomst is gaat ‘r inderdaad iets ernstig fout bij de input.

op 11 05 2005 at 16:26 schreef Amna Chebil-Mengerink:

Peter, op dit punt geef ik je zeker gelijk. Zoals ik al zei: dat ik ze niet ken, wil niet zeggen dat zij niet bestaan. En haat doorgeven aan de volgende generatie is verwerpelijk en moet hoe dan ook stoppen.

Maar ik merk ondertussen ook dat hetzelfde gebeurt aan de keukentafel van ‘Jan met de pet’: buurtkinderen die niet met de mijne mogen spelen omdat hun moeder een ‘vieze vrouw’ is die getrouwd is met een buitenlander, je weet wel, een landverraadster zoals ze mij ook wel noemen, eentje die ook nog moslim is.

Kun je je voorstellen dat ik er als moslim dan nogal moe van wordt om steeds gevraagd te worden naar de Marrokaanse probleemjongeren of figuren als Mohammed B.?

Volkert van de G. is een blanke Nederlander, voel jij een druk om zijn daden te verantwoorden, gewoon omdat hij een Nederlander is, net als jij? Zijn zijn daden direct gerelateerd aan zijn Nederlandse achtergrond? Deelt het gros van Nederland zijn visie?

De media helpt meer dan een handje door in het geval van Marrokaanse probleemjongeren de problemen direct aan de religie te koppelen.
Probleemjongeren zijn probleemjongeren en niet alleen een product van opvoeding, maar ook van omgeving, daar ben ik van overtuigd. Ze moeten dan ook streng aangepakt worden.

Mijn punt: het haat-zaaien zie ik op dit moment ook aan de ‘andere kant’ gebeuren en ik zou het jammer vinden als iedereen daaraan mee bleef doen. Want dan valt er, zoals jij dat zo mooi zei hier uiteindelijk ook ’te oogsten’.

op 11 05 2005 at 16:33 schreef Richard (die andere dan):

Amna heeft een punt, je kunt het geloof de schuld geven maar ook de gekte, waarom dan toch steeds het geloof de schuld geven?
Je zou ook de vraag kunnen stellen: ‘Wat als je de gek voedt met geloof?’
Mijn vader heeft ooit gezegd dat het geloof het mooiste is dat een mens heeft en dat juist daarom de duivel er het meest actief in is. Nu geloof ik niet in een duivel, maar volgens mij is het één van de meest wijze uitspraken van mijn vader.

op 11 05 2005 at 16:51 schreef Peter Breedveld:

Hallo Amna, ik kan me goed voorstellen dat je er moe van wordt steeds verantwoording te moeten afleggen voor wat Mohammed Bouyeri heeft gedaan. Dat ouders hun kinderen zeggen dat ze niet met die van jou mogen spelen is heel erg.

Ik voel me niet verantwoordelijk voor de daad van Volkert van der Graaf. De Graaf is een blanke Nederlander, net als ik, maar daarna houdt elke gelijkenis op.

Kijk, ik stel niet alle Marokkánen verantwoordelijk voor moslimterreur, ik wijs de móslimgemeenschap op haar verantwoordelijkheid. Het gaat om een gedachtegoed, een geloof, niet om etniciteit.

Wie horen wel de hand in eigen boezem te steken waar het Volkert van de Graaf betreft? De linkse Heilige Gelijkhebbers. De haatzaaiers die Fortuyn een fascist en een nazi en een gevaar voor de smaneleving noemden. Extreem-Links, die een lange traditie van geweld kent.

Mohammed Bouyeri slachtte Van Gogh, maar veel moslims hebben zijn dood gewenst. Niet eens stiekem. Maanden voor de slachting zeiden jonge moslims tegen Trouw dat ze de eventuele moordenaar van Van Gogh of Hirsi Ali geen strobreed in de weg zouden leggen. Dat ze hoopten dat ze zouden worden vermoord. Na de moord op Van Gogh keurden veel moslims de daad openlijk goed. Wie de slachting veroordeelde, liet dat steevast volgen met een ‘…maar van Gogh ging ook wel heel ver’.

Dansende moslims na de aanslagen op de WTC-torens, haatpredikende imams, politici die moeten onderduiken, het helpt allemaal niet om het vertrouwen tussen moslims en niet-moslims te versterken. Wat wél werkt is een groep moslims die zegt: ‘Kappen met die onzin!’ Maar de individuen die dat durven, worden geheid zelf ook bedreigd.

Ik begrijp wel dat het niet leuk is dat je als onschuldige moslim wordt aangekeken op de daden van anderen, maar een beetje logisch vind ik dat wel. We horen veel geklaag uit de moslimgemeenschap, over discriminatie, en ‘hetze’ , maar de enige hetzes die ik zie zijn die tegen niet-moslims, joden, homo’s en vrouwen.

Ben ik daarom slecht? Ik vind van niet. Ik reageer alleen maar op wat ik zie. Laat me iets anders zien, en ik zal anders reageren. Zo simpel is het eigenlijk.

Ik ben het met je eens dat veel niet-moslims erg ongenuanceerd over moslims spreken. Dat er geen liberale moslims bestaan bijvoorbeeld. Ik weet dat dat niet waar is. Dat moet veranderen. Maar eerlijk gezegd vind ik dat er vooral een charme-offensief moet komen vanuit de moslimgemeenschap. Die moet een grote schoonmaak houden binnen de eigen gelederen.

op 12 05 2005 at 02:45 schreef Rinus Duikersloot:

Ik sluit me aan bij het betoog van Peter maar ik vraag me wel af of er niet meer in het spel is dan geloof alleen.

Vanavond hoorde ik dat een homoseksuele kennis afgelopen bevrijdingsdag ook helemaal in elkaar geslagen is door Marokkaanse jongeren. Ik hoor en lees dit steeds vaker en het zijn dan altijd Marokkaanse jongeren. Nooit eens bijv. Turkse jongeren terwijl zij ook een islamitische achtergrond hebben. Hetzelfde geldt voor de radicalisering, dit lijkt ook wel een exclusief Marokkaanse aangelegenheid te zijn.

Opmerkelijk is dat je ook op andere gebieden meer hoort van Marokkanen: litteratuur, mode, cabaret, film en muziek. Meer dan ook weer bijv. van Turken.

Ik weet niet waar dat precies aan ligt. Misschien zijn de agressievelingen wel afstammelingen van één of andere opgefokte stam uit Marokko en de creatievellingen van één of andere kunstzinnige stam. Of ze zijn hier in Nederland heel verschillend opgevoed?

op 12 05 2005 at 08:14 schreef Tom Thomas Maine:

Flinke lange bijdrage aan deze discussie…

@Amna… waarom ben je er niet eerlijk over ? Ik heb echt het gevoel dat je de mensen hier een loer probeert te draaien. Is dit dan het beruchte staaltje taqiya om de westerlingen een rad voor de ogen te draaien ? Oké, de moderne variant, namelijk homoseksuele van een flat gooien is uiteraard een vernieuwde kijk op de wijze waarop homseksuele ter dood gebracht moeten en kunnen worden. Maar het is slechts een variant op de wijze van het doden van homoseksuele. De modernisering van de islam in deze kwestie beperkt zich tot het aanwijzen van een flatgebouw als zijnde de “hoge plaats” waar je homoseksuele af mag flikkeren. Dat homoseksuele wel degelijk dood moeten is overal terug te vinden in koran, hadith en sharia…

De ellende begon allemaal bij het volk van Lot, in de koran ed. ook wel Lut of Lo’ genoemd. (Even wat referentieteksten: ash-Shu`ara’ 26:165-166, Al-`Ankabut 29:28-29, an-Naml 27:54-56). Natuurlijk kennen de christenen hetzelfde verhaal (Mohammed heeft het dan ook uit de bijbel gejat). Grote verschil is echter dat christen het een taak van god achten om sodomie (in zowel homoseksuele als heteroseksuele variant) te wreken, daar waar de islam dit soort wraakacties middels, met name de sharia tot mensentaak heeft verheven. Dat homoseksuele dood moeten (steniging is naast het van een hoge plaats werpen ook een optie) is overal in de heilige islamitische boeken te lezen.

Je stelde dat het niet in de hadith zou staan… Je weet dat dit pertinent onjuist is ! Malik’s Muwatta, ofwel de uitspraken en daden van de profeet waaruit hadith is opgebouwd bestaat uit 61 boeken met ieder een eigen onderwerp. Dat homoseksuele gedood moeten worden kun je ondermeer terugvinden in 41.1.11 van Malik’s Muwatta. Sunan Abu Daud is ook zo’n gezellig onderdeel van de hadith, namelijk het vierde boek dat handelt over maarliefst een kleine 5000 tradities, maar ook en voornamelijk over de voorgeschreven wijze van straffen welke aan overtreders van de koranische wetten dienen te worden opgelegd. Dit noemt men ook wel “Kitab Al-Hudud” ofwel de strikte voorschriften inzake de straf die staat op het drinken van wijn, het afhakken van handen in geval van diefstal, het stenigen in geval van overspel (er is zelfs een separate sectie waarin afwijkende, maar lees: nog strengere straffen voor joden en dhimmies worden besproken). En uiteraard komt het onderwerp “homoseksualiteit” en de bijpassende straf ook nog aan bod in “Sunan Abu Daud 38.4448”. Het is wel te raden welke straf er op homoseksualiteit staat. Uiteraard dood door steniging.

Als we het hebben over de koran, dan hebben we ook over “an-Nisa’” de vierde sura van de koran. Dit handelt voornamelijk over vrouwen en hun (niet) rechten en voornamelijk plichten. Uit deze teksten ontleend men ondermeer dat vrouwen zich moeten bedekken en de plicht tot het dragen van de hijab en/ of burqa. Maar kennelijk wist Mohammed er ook nog wat teksten inzake sodomie en homoseksualiteit in de persen… an-Nisa’ 4:15-16 behandeld dit onderwerp en heeft het over seks met hetzelfde geslacht tussen mannen of vrouwen. Inderdaad, de gedachte is niet strafbaar maar de praktijk wel (gelukkig geeft Allah mensen nog een beetje recht op kinky fantasieën). De koran in deze is er vrij expliciet in… hetgeen dan ook vertaald is naar de gebruikelijk sharia (wetgeving op basis van hadith en koran). Vier getuigen en men kan de juiste stenen (deze zijn zelfs aan een bepaald formaat gebonden, want stel je voor je zou iemand met één steen doden… dan is de lol voor de duizenden toeschouwers er snel af) bij elkaar gaan zoeken, of op zoek gaan naar een hoge plaats. Laat ik de sharia verder maar even links liggen, want dat word echt een horrorverhaal. Buiten dat het deels gaat over familierecht, hetgeen in het kort samen te vatten is als “de vrouw is minder dan een huisdier en heeft dan ook gelijkluidende rechten (ofwel nada rechten), maar ook het strafrecht, waar het pas echt gruwelijk word….

Weet je Amna… dat jouw woorden gemakkelijk te weerleggen zijn, dat is één ding. Wat mijn inziens pas echt zorgelijk is, is dat ik met niet één moslim tot op heden een eerlijke open discussie heb kunnen voeren over de islam en zijn vele duizenden voorschriften, waarvan een deel bij de beesten af is. Moslims lijken de gruwelijkheid van de islam altijd te ontkennen, maar leven er wel naar. Onderling neemt men overigens geen blad voor de mond, en hetgeen men tegenover westerlingen zo stevig ontkend bevestigen ze volmondig naar elkaar toe. Ik heb met vele moslims gesproken in de hoedanigheid van een medemoslim. Inderdaad, een stukje misleiding… maar strikt noodzakelijk omdat je anders niet verder komt dan de gekuiste en voor westerlingen min of meer acceptabele versie van de islam. Iedereen mag inmiddels wel getuigen zijn geweest van het prachtige laagje vernis dat voor de westerlingen over de islam is gegoten… maar eronder is het één grote berg diepe ellende. Pas als je met moslims spreekt (ik doe me graag voor als jong iemand die kennis en wijsheid zoekt) in de hoedanigheid van een moslim komt het vuil pas boven. Oké, slechts één nuance… voor ons westerlingen is het vuil… voor moslims is het de “overgave” ofwel “submission”. Kortom, de islam is met geen enkele andere grote godsdienst te vergelijken. Het is pure fascisme. Ik weet, het word me niet in dank afgenomen door verschillende mensen… maar die helpen moslims dan ook heel graag om het laagje vernis op te poetsen, overigens zonder zich daarvan bewust te zijn. Nee, het percentage liberale moslims is werkelijk te verwaarlozen… Aan de islam is geen ontsnappen mogelijk, ook al zou je in je hart wel beter of anders willen.

Om tot de essentie van de islam door te dringen moet je, je verdiepen in een enorm aantal disciplines. De islam is namelijk de ultieme combinatie van sektarisme, massapsychologie en fascisme. Jonestown, maar dan in het megagroot… En dan heb ik het alleen maar over de hoofdbestanddelen en niet de enorme hoeveelheid aan bij ingrediënten waarvan bijvoorbeeld sociale controle de belangrijkste is. Maar ook de strikte gedragscodes… Kan een Nederlander begrijpen welke werking er uitgaat van al deze gedragsregels ? Ik ken en doorzie inmiddels alle uitvluchten wel die opgedist worden door moslims en kan ze stuk voor stuk weerleggen. Sterker nog… ik denk dat men zich er niet eens bewust van is dat men onderdeel is van een enorme ziekelijke globale beweging. Dat zie je pas als je erbuiten staat en over voldoende “inside knowledge” beschikt. Daarom zijn de echte afvallige, met enige ontwikkeling en/ of intelligentie, ook de grootste en felste tegenstanders van de islam. Ik kan mensen niet overtuigen van mijn expertise in deze kwesties… en dat is verdomde jammer. Het is vooral erg jammer omdat de waarheid inzake de islam op deze manier per komma naar boven gebracht moet worden. Niet in de laatste plaats omdat moslims vooral geneigd zijn om overal komma’s te plaatsen. Desnoods koppelt men onderdelen van de islam los van elkaar, zoals ook Amna doet. Feit is echter dat de islam een “package deal” is. Nee, de koran, de hadith en sharia kun je niet los zien van elkaar… De suggestie alleen al is blasfemie !

“Second-guessing” de diverse islamitische schrift en wetgeleerden is tevens blasfemisch… Deze worden geacht de spreekbuis van Allah te zijn en hen tegenspreken verdient al de doodstraf. Inderdaad, er zijn verschillende versies van de islam, maar die wijken slechts af in minieme details van elkaar (of een menstruerende vrouw wel of niet de moskee in mag of deel mag nemen aan het vrijdagsgebed, en meer van die zaken van levensbelang). Zodra er een iets fundamenteler meningsverschil tussen de diverse schriftgeleerden optreed dan leid dit onherroepelijk tot oorlog, zoveel laat de geschiedenis en de praktijk wel zien. De Ahmadiyya behoren overigens niet tot die groep van verschillende interpretaties op details. Dit komt omdat de Ahmadiyya fundamenteel anders denkt dan de grotere islamstromingen. Daarvoor word men dan ook vervolgd en gedood in alle islamitische landen. Hun zonde ? Ze staan een liberale islam voor… Dit om maar even een indicatie te geven van de onzin die schuilt in de bewering dat er een liberale islam zou bestaan of mogelijk zou zijn. Zodra er een liberalisatie dreigt op te treden dan word dit door de rest van de islamisten resoluut de kop ingedrukt. Ja, zelfs islamstromingen die op voet van oorlog met elkaar leven keren zich als één vijand tegen bijvoorbeeld de Ahmadiyya.

De psychologie van de islam is één ding. Wat veel belangrijker is voor ons westerlingen, is de psychologie van bijvoorbeeld de Nederlander. We zijn een erg vredelievend volkje. Zoveel tolerantie als je in Nederland ziet kent men nergens in de wereld. Dit is dan ook iets dat wij van oudsher hebben meegekregen als (voormalig) handelsvolkje. Al in de 17de eeuw wist men… als je lekker jezelf wil zijn… dan moet je in Holland zijn. Noem het maar eens “geen cultuur”. Grote nadeel is dat wij niet kunnen, of misschien wel niet willen geloven dat er in onze wereld anno 2005 nog zoiets bestaat als pure barbarij… Door onze westerse oogjes pogen we alles dat daar maar een beetje op lijkt weg te nuanceren. Niet in de laatste plaats uit angst… pure angst. Nee, geen angst voor de islam… maar pure angst dat ons flinterdunne beschaving eraan gaat als we ook maar even uit het correcte en beschaafde keurslijf barsten. Inderdaad, heeft alles te maken met de tweedewereldoorlog… Nog geen 70 jaar geleden hebben we mogen meemaken wat het is als we onze beschaving ook maar even loslaten. Heel veel mensen zijn zich in die tijd doodgeschrokken over de barbarij in hun eigen hart en ziel. Enerzijds omdat men als één massa achter de ideologie van Hitler ging staan (ja, ook vele, vele Nederlanders), en anders wel door die diepe haat jegens de Duitsers toen eenmaal de omvang van het drama bekend werd en men wakker schrok. Dat men per saldo van de ene in de andere barbarij verviel is weer wat anders. Afshin Ellian stelde het reeds vast… Toen hij de Nederlandse inborst leerde kennen verbaasde het hem niet dat Nederland binnen notime onder de voet gelopen werd door de Duitsers. Ga voor jezelf eens na hoeveel enorme diepgang zijn woorden hebben in deze… Had hij het slechts over onze overdadige tolerantie ? Of had hij het ook over onze geneigdheid om maar op te schikken zodra de barbaren zich melden ? Of misschien had hij het wel over de geneigdheid om alles te zonnig te zien en blind te zijn voor de bedreigingen waaraan een te beschaafd volkje blootstaat, en zelfs mee te heulen met de vijand ? Afshin is misschien wel te beleefd om ons dit keihard onder de neus te wrijven… De wijze waarop men hier soms op mijn woorden reageert spreekt boekdelen…

@ Rinus…
Het merendeel van de eerwraak toestanden komt uit Turkse kring. Het grote verschil tussen Turken en Marokkanen is, dat de eerste een nog meer gesloten gemeenschap is. Hierdoor bestaat de opvatting dat Turken in opzichte van de islam veel beschaafder zouden zijn. Dit is naar mijn mening ten onrechte. Het seculiere karakter van de overheid in Turkije blijkt weer een dun laagje vernis te zijn dat moeizaam in stand word gehouden middels een militaire overmacht. Turken (b)lijken wat slimmer te zijn, letterlijk… Maar dat resulteert weer in zaken als de Turkse maffia en enorme criminele netwerken. Het uitgangspunt blijkt wel altijd de islam te zijn. Dat wil ik nog wel een keer toelichten indien gewenst, maar anders word deze bijdrage wel echt enorm lang…

op 12 05 2005 at 08:39 schreef Peter Breedveld:

Thomas weet het beter. Niet alleen heeft hij zich in zeer korte tijd opgewerkt tot islamgeleerde, hij is ook nog cum laude afgestudeerd als antropoloog, socioloog, psycholoog en geschiedkundige. Bovendien poneert hij een aantal -het moet gezegd- gedurfde stellingen.

Zo weet hij ons te vertellen dat ‘wij’ een erg vredelievend volkje zijn.

HAHAHAHA!!!

Wel eens van de ‘polítionele acties’ gehoord, Thomas? Jan Pieterszoon Coen, zegt die naam je iets? Atjeh-oorlog, klinkt niet bekend?

‘We’ zijn er niet dapperder op geworden, dat is waar. Maar ‘laf’ is niet vredelievend.

En neem een cursus bondig schrijven, man.

op 12 05 2005 at 09:09 schreef Tom Thomas Maine:

Ach ja… wat had ik anders van jou kunnen verwachten Breedveld… Je maakt jezelf belachelijk in jouw eindeloze pogingen mij belachelijk te maken..

Bondig genoeg ?

op 12 05 2005 at 10:34 schreef Peter Breedveld:

Zeker, maar de inhoud schiet nog altijd te kort.

Ik stelde je een aantal vragen: heb je van de politionele acties gehoord, de Atjeh-oorlog, JP Coen? Als het antwoord ‘ja’ is, hoe haal je het dan in je zotte hoofd te stellen dat ‘wij’ een vredelievend volkje zijn?

Samira en ik, wij zijn vredelievend. Maar jij niet en het volk wier neerlands bloed in d’aadren stroomt al helemaal niet.

op 12 05 2005 at 11:24 schreef Peter Breedveld:

Alweer dagen zit ik te genieten van het duel tussen Lagonda en een zekere Tago, onder Fahim Dieffenthalers artikel over moslimvrouwen:

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000083.html#comments

op 12 05 2005 at 11:27 schreef Tom Thomas Maine:

Kijk Breedveld… je bewijst zelf maar weer eens waarom het überhaupt niet zinvol is om ook maar één enkele vraag te beantwoorden die is voort gesproten uit jouw benepen walnoot. Je antwoord staat al vast… En die luid voornamelijk “Tom moet een lul zijn… so help me god”. Zou je niet gewoon eens ontopic blijven Breedveld ? Het is best wel fijn om te weten dat jij en Samira pas echte mensen zijn (complimentjes voor jouw spoedig verlopende uitburgering en het feit dat je, je de moslimretoriek al aardig eigen weet te maken…), en ik als miezerig üntermenschje mijn bek zou moeten houden… maar wat draagt het bij aan de discussie. Ik denk dat ik een zorgvuldig onderbouwde mening heb verkondigd. Daar zou je op zijn minst respect voor kunnen hebben. Verbazend is het dan ook niet dat je die mening niet aanvalt maar direct overgaat tot de “weg met ons” methode. Uiteraard is het me niet ontgaan dat ook de Nederlander minder mooie bladzijdes heeft in de geschiedenis… En gelukkig hebben wij die tijd, the dark ages… (als het een beetje meezit) ver achter ons gelaten. De islam is echter jouw en mijn toekomst… Dus laten we het daar over hebben… the dark ages die nog voor ons leggen, zeg maar… Overigens denk ik dat menig lezer van dit blog inmiddels wel door heeft wie hier constant de boel loopt te provoceren. Zal wel wat met jouw bekering te maken hebben…

op 12 05 2005 at 11:47 schreef Peter Breedveld:

Nu gaat Thomas nog respect eisen ook. Over ‘moslimretoriek’ gesproken.

Maar ik zie het alweer: als de Nederlanders iets hebben uitgevroten is dat een zwarte bladzijde in onze glorierijke geschiedenis als vreedzaam volkje, hebben de moslims iets gedaan dan is dat het zoveelste bewijs voor het feit dat elke moslim de hele dag aan niks anders denkt dan ons de strot afsnijden.

op 12 05 2005 at 12:16 schreef Tom Thomas Maine:

Ik weet niet of het je ontgaan is Breedveld… maar de islam is uit oorlog en terreur geboren, en in die traditie is men gebleven. Dagelijks beelden van gruwelijke aanslagen lijken me voor zichzelf te spreken. Overigens eis ik niets, iw werp slechts een vraag op. Maar euh, wil je dit draadje echt over mij laten gaan ? Open dan een nieuw draadje waarbij elkaar even de waarheid vertellen…

Iemand nog een wel waardevolle bijdrage aan dit debat ?

op 12 05 2005 at 13:09 schreef Rinus Duikersloot:

Is Bush een dhimmie? Ziet hij niet de gevaren van DE islam?

Nee maar wel de gevaren van geweldadige extremisten en hij gaat coalities met moslims aan. http://www.muslimsforbush.com

op 12 05 2005 at 13:33 schreef Tom Thomas Maine:

Is dat niet onder het motto "de vijand van mijn vijand is mijn vriend" zoals we wel kennen van de VS. Immers, men had ook nauwe banden met Osama Bin Laden tot dat deze zich tegen hen keerde. Evenals met het regime in Iran tot deze zich ook tegen hen keerde. Het verwijt dat de VS niets leerde van eerdere domme keuzes inzake de bondgenoten die men kiest, lijkt me hier wel op zijn plaats…

op 12 05 2005 at 13:46 schreef Peter Breedveld:

Je bedoelt zeker de joden, of niet, Thomas?

op 12 05 2005 at 14:13 schreef BigPete:

Quote Peter Breedveld:
“Ik stelde je een aantal vragen: heb je van de politionele acties gehoord, de Atjeh-oorlog, JP Coen? Als het antwoord ‘ja’ is, hoe haal je het dan in je zotte hoofd te stellen dat ‘wij’ een vredelievend volkje zijn?

Samira en ik, wij zijn vredelievend. Maar jij niet en het volk wier neerlands bloed in d’aadren stroomt al helemaal.”

Ja en? Noem mij een volk dat nog nooit oorlog heeft gevoerd….

Quote Samira:
Peter; een imam het land uitzetten omdat hij een ander geen hand geeft? Zulke onzin had ik van jou niet verwacht. Om wat wil je mensen nog meer het land uitgooien; hun handen niet wassen na een toiletbezoek, openlijk scheten laten? Want dat is hier toch ook niet de gewoonte. Ik had beter van je verwacht. Dat moest er even uit
Quote Peter Breedveld:
Eruit ZETTEN? Nee, ik zei KATAPULTEREN. Dus: in zo’n grote katapult zoals de Romeinen gebruikten bij veldslagen, en dan zo de zee in.

Beetje inconsequent, Samira heeft tenslotte ook aangeven dat ze liever mensen geen hand geeft, waarom mag zij wel blijven dan?

op 12 05 2005 at 14:42 schreef Peter Breedveld:

Samira mag ik. Bebaarde kerels in jurken hou ik niet van.

Nee, serieus. Samira doet het líever niet, maar ze dóet het wel. Dan is het toch goed? Of moet je ook enthousiast zijn over het handenschudden?

Dan moet ik ook het land uit. Want eerlijk gezegd schud ik ook liever geen handen. Dat is niet omdat ik religieus ben, maar vanwege één van mijn vele psychische stoornissen. Als ik iemand een hand gegeven heb, kan ik er daarna alleen nog maar aan denken dat ik mijn handen wil wassen. Ik luister niet meer goed naar die persoon, alles gaat langs me heen. Ik wil alleen mijn handen wassen.

Met een ongebruikt stukje zeep.

op 12 05 2005 at 14:56 schreef Tom Thomas Maine:

Nee Breedveld, het verbond met de staat Israël vind ik nou net één van de weinige goede die de VS aangegaan is. Dankzij dit verbond is Israël nog niet aan de moslims geofferd, bij wijze van zoenoffer door de politiek correcte van deze wereld. Maar wat heeft dat met deze discussie te maken ? Kom op Breedveld… ontopic !

op 12 05 2005 at 16:45 schreef Rinus Duikersloot:

Maar wat wilt TTM dan? Dat Bush ALLE moslims de oorlog verklaart?

op 12 05 2005 at 16:54 schreef Rinus Duikersloot:

Even een huishoudelijke mededeling.

Deze week in première in het Ketelhuis te Amsterdam: MAROKKO SWINGT
Regie: Barbara den Uyl (2005, 67 min.)
Swingende film over de masterclass die de Marokkaanse Najat Aâtobou geeft
aan vier Marokkaans-Nederlandse zangeressen: Karima Lemghari (ex-Dignity,
Ali B.), Sêna Casita, Senna Gourdou (Made in da Shade) en Farna El-Kadmiri
Dagelijks 20.15 uur

Vooraf: JAMILA (Ingeborg Jansen, 2004)
Korte film over Jamila, een Nederlands-Marokkaans meisje, dat heel goed kan
voetballen.

Ik heb nog enkele vrijkaarten

op 12 05 2005 at 17:22 schreef Tom Thomas Maine:

Rinus… Denk je dat het jezelf verdedigen hetzelfde is als alle moslims de oorlog verklaren dan ?

op 13 05 2005 at 01:22 schreef Rinus Duikersloot:

Iemand hier Geert Mak gezien? Ik wel en had vanavond bijna een aanrijding met hem. Mak kwam met de stelling dat vernedering de motivatie is voor terroristen. Hij lijkt ze daarmee te excuseren. Zouden hooligans zich ook vernederd voelen?

op 13 05 2005 at 01:53 schreef Rinus Duikersloot:

Krijg op een ander log als verklaring voor het verschil tussen Marokkanen en Turken dat Marokkanen hier merendeels van een berberstam afkomstig zijn en hun manier van leven zou dan ook tribaal en niet beschaafd zijn. En volgens die verklaring komen de Turken, hoewel meestal afkomstig uit een achtergebleven gebied (Anatolië), toch uit een hoogontwikkelde samenleving, een land dat al vele eeuwen een echte staat is.
Deze opvattingen zouden ondermeer geanalyseerd en verklaard worden door de Britse filosoof Roger Scruton in het boek "Het Westen en de Islam- Globalisering en terrorisme".

op 13 05 2005 at 12:52 schreef Rinus Duikersloot:

Nou dat is precies wat Bush nu doet.

op 13 05 2005 at 13:30 schreef Rinus Duikersloot:

Oeps! Heb ik me toch vergist in Bush en zijn coalitie met moslims?

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=215

op 13 05 2005 at 15:00 schreef Shahinda92:

"Zouden hooligans zich ook vernederd voelen?" Nee, die "sporen" gewoon niet. Zijn er geen belangrijkere dingen in het leven dan voetbal??? Het is maar een spel. Voetballers verdienen genoeg, moeten ze maar beter hun best doen.

op 13 05 2005 at 16:29 schreef piet:

Homofob- en -filie tappen uit hetzelfde te heetgebakerde en dus vrouwonvriendelijk vaatje ..

.. butches had to beat the femmes before they could get WWII war started .. . (an appropriate remark considering your display of Frei Koerper Kultur here; excuse my english .. .

. .. tussen haakjes, steenmeel, rauwkost en vrijgeld waren naast naaktheid interessante symptomen van een FKK splinter partijtje waarop ik veelvuldig inga op mijn ‘vadercats’ webstek by lycos .. .maar het is al zolang geleden dat ik het niet terug weet te vinden, mischien kom ik ooit nog eens tot een reorganizatie . . ).

Patristen zijn ‘ontmeng(en)den’ (mono-cultuur mensen beginnen met scheidingen naar geslacht, leeftijd, plant, dier, enzovoorts) die 2 hoofvormen kennen:

1– arbeidsdelers die niet voor de massificering van allerlei hoogcomplexe en dus beroepsverblindende specialismen terugschrikken. .. .wij dus .. . . voortgekomen uit:

2– primitieve(r)lingen die bij veel basalere stadia en ook dichter bij huis pogen blijven; deze ooit groene dreven werden woestijn door overbegrazing en -bevolking .. .

. .. . om daar een rem op te zetten werd door semitische volkeren voor 2 principieel verschillende strategie-en gekozen:

1 migratie wat weer uiteenvalt in assimilatie en orthodoxie en

2 oorlog voeren waarvan er ook weer 2 vormen zijn:

A: Zo hecht mogelijk en daarom vaak ‘slechts’ (territoriaal) familie en gelegenheids(groeps)verband neemt elke overwichtsituatie als uitnodiging tot machtsvertoon en -uitbreiding.

B: delegerende en gemonopolizeerde gewelduit(oefen)ingsvormen dijen almaar uit (terwijl achter de beschermde eigen linies toch weer andere fronten ((van type A)) geopend worden).

Het is een wonder te zien hoe menigeen denkt dat dit hemelsbreed verschil een kwestie van keus (relatieve vrijheid) inplaats van inzicht en BRUIKBAAR verstand is, toch zijn er lieden die aan beiden zijden van dit wereldwijd front GEWETENLOOS) dealtjes sluiten en dat zijn de beurslievelingetjes die hun risiko weten te spreiden.

Zou het verplicht stellen van Robert Graves, Mernissi, Weininger voor mijn part, als inburgeringsvoorselektie lesleesmateriaal nuttig zijn?

Bijbel en Koran zijn (les)boeken die voor de taak selectief te leren lezen stof genoeg opleveren en voorschotelen; tot het voorkomen van slechte daden zijn ze maar zeer beperkt geschikt; ze geven de allerarmste en uitzichtlooste mensen een berg gebundeld papier met partijdig (her-, her- en nog eens) hergeredigeerde geschiedenis, puilt uit van puur symbolische hoop en zit ook nog eens proppievol onsamenhangendheid. Dat laatste zorgt voor een vicieuse cirkel want lust en mogelijkheid tot permakultuur bijvoorbeeld zijn er niet uit te putten afgezien van de handjevol teksten die als zodanig door een pietluttig splintergroepje of wat tot aanleiding genomen plegen te worden. Gemis van en verlangen naar ideale tuinen is toch de rode draad die door deze heilig verklaarde boeken van per saldo erosie opleverende kulturen loopt..

op 13 05 2005 at 17:19 schreef Rinus Duikersloot:

@ Shahinda92

Sporen mensen als Mohammed B. en Samir A. dan wel? Je gaat toch niet beweren dat we hen serieuzer moeten nemen omdat zij zich beroepen op Allah in plaats van op Koning Voetbal?

op 13 05 2005 at 17:42 schreef Shahinda92:

Rinus,het lijkt me een overbodige vraag. Elk weldenkend mens, moslim of niet-moslim veroordeelt de daden van deze mensen.Dit soort vindt ook, dat de gematigde moslims ongelovigen zijn en gedood moeten worden. Dus deze gematigde moslims hebben ook angst voor dit soort lui.

op 13 05 2005 at 17:53 schreef Rinus Duikersloot:

Ok je bent het dus met me eens dat we met een discussie over de vernedering die terroristische moordenaars zouden voelen niet veel opschieten. Geert Mak denkt namelijk van wel.

op 13 05 2005 at 18:59 schreef piet:

Gemis van en (terug)verlangen naar ideale tuinen geeft de aanzet en is ook de aanleiding tot het fabriceren van dit soort surrogaten, maar wegens ongunstige tot onmogelijke uitgangsposities verwordt wat potentieel een waardige handleiding zou zijn door gebrek aan praktijk tot uitingen van frustratie en langzaam overwoekeren die elkaar tot de allerminst doorslaggevende en uiterst minieme verschillen tussen rivalizerende bloemlezingen bloedige strijd tot gevolg heeft, religie zonder aarding ad absurdum; wil iemand religieus met me tuinen?

op 13 05 2005 at 22:06 schreef Shahinda92:

Rinus, om te voorkomen dat er nog meer jongeren geronseld worden, zal je zeker "bruggen" moeten bouwen i.p.v ze af te breken.

op 14 05 2005 at 01:01 schreef Rinus Duikersloot:

Bruggen bouwen is in een riverenlandje als het onze nooit een verkeerde zaak. Leg jij eens uit wat je verstaat onder "bruggen bouwen" ?

op 14 05 2005 at 05:10 schreef Tom Thomas Maine:

Bruggen bouwen naar of met wie ? Ik wil niet de ene discussie met de andere bevlekken, maar ze zijn nu eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden… Want men wil helemaal geen bruggen bouwen. Men wil steigers bouwen en de rest onder water zetten zodat men verzuipt. Overigens is het een strategie van niks… Om de vijand te bestrijden blaas je bruggen op ipv bouwen. De vijand bestrijden doe je middels containment en niet door iets/ iemand of jezelf nog makkelijker toegankelijk maken middels het bouwen van bruggen. Iedere beetje (normale) strateeg zou je voor gek verklaren, behalve dan als je de vijand in een hinderlaag wil lokken (hetgeen dus niet hetzelfde is als het omgekeerde denkpatroon van onze politiek, namelijk de vriend in de hinderlaag van de vijand lokken). En als we dan toch bruggen bouwen voor de vijand ? Waarom bouwt men dan geen brug naar bijvoorbeeld een Michel Smit ? Misschien omdat de strategie en het hele concept niet deugd en feitelijk niets anders is dan landverraad ?

Get to the point… we kunnen wel eindeloos om de hete brei heendraaien… Maar wat is het nut ?

op 14 05 2005 at 11:59 schreef Rinus Duikersloot:

Maar wie is dan de vijand precies? Iedere islamiet? Mag toch hopen van niet.

op 14 05 2005 at 14:24 schreef Tom Thomas Maine:

We hebben het toch over moslimextremisme Rinus… ? Hou je, je bewust van de domme of lijkt dat maar zo ? Overigens ben ik van mening dat de islam in zijn geheel een totaal foute ideologie is… maar dat mag geen geheim heten…

op 14 05 2005 at 14:24 schreef Shahinda92:

Alle extremisten in de wereld zijn mijn vijanden. Deze mensen zijn alle grenzen over.Extremisten misbruiken religie’s voor hun eigen doeleinden. Als je de moslims in het algemeen gaat verketteren, is de kans veel groter, dat ze door extremisten geronseld worden, vooral jongeren.

op 14 05 2005 at 14:32 schreef Peter Breedveld:

Dat mantra kennen we nu wel en het is, sorry, stierenpoep. Jongeren worden extremistisch omdat ze anderen de schuld geven van hun eigen falen en omdat extremisme zo in opgang is, worden alle moslims voor extremisten aangezien. Zo is het en niet andersom.

Extremisten voelen zich gesterkt omdat niet-extremisten, zeg maar Achmed-met-de-pet, het wel cool vinden dat Van Gogh is vermoord en dat Amerika op 9/11 zo’n gevoelige klap is toegediend.

Niet-extremisten zeiden in juni tegen Trouw dat ze stiekem hoopten dat Van Gogh zou worden vermoord. Niet-extremisten zeiden tegen alle media die hen maar een microfoon onder de neus duwde dat ze het niet goed vonden dat Van Gogh was vermoord, maar….het was ook wel erg wat Van Gogh allemaal zei.

Tegen dit soort verregaande intolerantie en geweldsverheerlijking moet worden opgetreden. Niet door de overheid, maar door moslims. Jullie moeten tegen elkaar zeggen: ben je nou helemaal van de pot gepleurd?! Doe es effe lekker normaal, mafkees!

op 14 05 2005 at 17:39 schreef BigPete:

"Extremisten misbruiken religie’s voor hun eigen doeleinden."

Ken jij:
Extremistische boeddhisten,
Extremistische shintoïsten, extremistische taoïsten?

Ik niet!

Hindoeïsten en sikhs willen inderdaad nog wel eens terugslaan met geweld, maar in verreweg de meeste gevallen is dat een antwoord op geweld van extremistische moslims.

Ook lopen er weinig extremistische christenen rond.
De enige religie waar van de aanhangers op grote schaal ontsporen is de islam. Toeval?

op 14 05 2005 at 18:58 schreef Tom Thomas Maine:

Laten we ons ook niet vergissen… De meeste mensen die nu weglopen met van Gogh vonden hem voor de slachtpartij allemaal maar een varkenskop en waren bepaald niet instaat om de diepgang van zijn woorden te doorzien. Ik quote een zekere Marco hanekamp, actieve CCPN’er… “Van Gogh is een vies vet varken met zijn pleurisharses verpest hij altijd en overal de sfeer. Ik hoop dat ze hem te grazen nemen!!!!!!!! Marco Hanekamp” Later zou hij op de SP site (Marijnissen blog) verklaren hoe erg hij het vond. Dat doet me terugdenken aan de sfeer rondom Fortuyn. Mensen wenste hem openlijk dood, racist voor en nazi na in iedere zin… maar toen men eenmaal de schutter gevonden hadden vonden ze het allemaal zo vreselijk… Aan dit soort hypocrisie heb ik een broertje dood. Feit blijft dat men wel de sfeer kweekt waarin dit kan gebeuren, maar als het gebeurt is dan zijn het allemaal de meest vredelievende grootste voorstanders van de vrijheid van meningsuiting. Het is dan ook niet alleen de (fundamentalistische) islam die deze ellende over ons heeft gebracht, maar zeker ook de sfeer die bepaalde politieke hypocrieten bewust kweken.

op 14 05 2005 at 19:02 schreef Peter Breedveld:

Dat ben ik nou eens roerend met je eens, Thomas.

op 15 05 2005 at 01:34 schreef Bernadette de Wit:

Ik verwijs iedereen naar de artikelenserie van Ali Sina van Faith Freedom.org op Het Vrije Volk.com.

Daarin wordt toch echt goed onderbouwd aangetoond dat de islam een fascistische leer is. Heel jammer voor alle aardige, goedbedoelende moslims in Nederland, maar ze maken het de anderen wel heel moeilijk als ze volharden in onwetendheid.

op 15 05 2005 at 04:00 schreef Rinus Duikersloot:

Ja maar om erop te rekenen dat die aardige, goedbedoelende moslims hun banden met de islam helemaal doorsnijden is niet realistisch. Het gaat erom hoe ze het praktiseren en als ze aardig en goedbedoelend zijn dan valt niks van ze te vrezen. Het probleem is dat minder aardig en goedbedoelende mensen ook goed met de islam uit de voeten kunnen. Hoe klein die groep ook mag zijn, ze kunnen voor veel onheil zorgen. Een van de beste maatregelen voor Nederland om het een beetje buiten de deur te houden is om oa de immigratievoorstellen van Bernadette de Wit over te nemen.

op 17 05 2005 at 10:48 schreef Richard (die andere dan):

4 alinea’s van Ali Sina gelezen en er toen maar mee opgehouden.
In 640 was Mohammed al 8 jaar dood (en niet in Alexandrië), en de bibliotheek van Alexandrië is afgebrand onder Caesar.
Voor mij hoeft de rest dan ook niet meer…

op 20 05 2005 at 08:40 schreef taz:

bla bla bla bla islam bla bla bla bla bla moslim bla bla bla bla bla hoofddoek bla bla bla bla. zo weer een dag afgesloten met een productieve discussie. bla bla bla.

op 20 05 2005 at 08:48 schreef Peter Breedveld:

Inhoudelijk een bijzonder sterke bijdrage, moet ik zeggen.

op 20 05 2005 at 19:35 schreef Taz:

tja, ik moet mij wel een beetje aan ’t geldende niveau houden he?! of wou je beweren dat de meeste van de bovenstaande bijdragen zoveel meer inhoud bevatten?

isclam schlecht, rescht goet… pffff

op 20 05 2005 at 20:24 schreef Peter Breedveld:

Dat wou ik beweren, inderdaad. Kom je echt terug om te kijken wat de reacties zijn op jouw geniale bijdrage? Kom nou toch. Breng argumenten in of blijf anders liever weg.

op 21 05 2005 at 08:12 schreef Peter Breedveld:

De islam is een fascistische leer, daar ben ik het roerend mee eens. Wil niet zeggen dat alle moslims fascisten zijn. Het katholicisme is ook een fascistische leer en ik ken katholieken die er best mee door kunnen. Ik doe het zelfs met een katholiek.

Waarom is de islam een fascistische leer? Vanwege de persoonsverheerlijking, de gleichschaltung van alles en iedereen, de felle bestrijding van elke vorm van kritisch denken, de opheffing van de individualiteit, het creëren van vijandsbeelden en de voortdurende oorlogstaal.

Genoeg, zo?

op 21 05 2005 at 10:34 schreef piet:

nee niet genoeg zo, gewoon oneerlijk zolang je de voorlopers en diepere wortels van dit overigens bewonderenswaardig kort en bondig gedrocht niet met naam en toenaam durbij lapt ahw, en liefst in de zelfde adem. Je weet wel welke 2 van de drieeenheidvormende ‘hoofd'(!kopkost en kotskop!)monotheismen ik bedoel zonder dat ik ze noem neem ik aan?

op 21 05 2005 at 10:42 schreef p:

oeps, ‘kort en bondig gedrocht’ moet zijn: ‘kort en bondig BESCHREVEN gedrocht’

De heilige boeken van
Judaisme, Christendom en Islam hebben alle essentiele ingredienten gemeen; troost voor verliezers in de vorm van 2ledige (tweedelige, elkaar meestal niet uitsluitende daarom kies ik niet voor ‘vormen’) soorten toekomstverwachting: situatie verbetering en wraak is niet de minste daarvan of wel soms?

op 21 05 2005 at 10:55 schreef Peter Breedveld:

Ach kom nou toch, Piet. Bij bijna alle democratieën in de wereld -ik geloof op Inia en Japan na- gaat het om landen met een christelijke traditie. Alleen waar het katholicisme domineert, wil het fascisme nog wel eens in meer of mindere mate de kop opsteken.

De enige joodse staat is meteen ook de enige democratie in het Midden-Oosten.

Er is geen islamitisch land (nee, Turkije en Indonesië ook niet) dat niet fascistisch is.

op 21 05 2005 at 11:28 schreef p:

tegen zoveel historisch onbenul kan ik niet op. Mischien kan Bernard Lazare je een beetje uit de droom beginnen te helpen. Een vooruitgeschoven post van imperialisme zonder weerga is een democratie omdat ze willen dat je dat gelooft, verder niet.

op 21 05 2005 at 12:16 schreef Peter Breedveld:

Sorry, maar ik ben nog niet overtuigd. Ik zie een rechtstreeks gekozen parlement waar zelfs Arabieren zitting hebben, ik zie verkiezingen, ik zie vrije meningsuiting, ik denk ‘democratie’. Ik zie beknotting van de vrije meningsuiting, ik zie nepotisme, despotisme, ik zie martelingen en moord, ik denk: fascisme. Er is meer voor nodig dan een Piet die dat ‘historisch onbenul’ noemt om me op andere gedachten te brengen.

op 21 05 2005 at 12:57 schreef Taz:

zou mij aub willen verlichten dan? vertel eens wat een overtuigend argument is in het voordeel van iemand die "Daarin wordt toch echt goed onderbouwd aangetoond dat de islam een fascistische leer is. Heel jammer voor alle aardige, goedbedoelende moslims in Nederland, maar ze maken het de anderen wel heel moeilijk als ze volharden in onwetendheid." zegt? of was jou dat ontgaan? of vind jij ook dat het benoemen van alle moslims als onwetenden geen verdere uitleg behoeft? kom jij nou eens met een ijzersterk argument dat bewijst dat jij, na 2 lege/zinloze reacties van jouw kant, meer in je mars hebt dan " Inhoudelijk een bijzonder sterke bijdrage, moet ik zeggen/Breng argumenten in of blijf anders liever weg."

Of is jouw naam, Peter Breedveld, genoeg als argument?? Laat eens wat geniaals zien…

op 21 05 2005 at 23:59 schreef Gast:

Een stelletje kippen zonder kop !!!!

op 22 05 2005 at 01:17 schreef Shahinda92:

Er bestaan geen islamitische landen, maar moslimlanden. Dus landen, waar moslims wonen. Deze landen worden voornamelijk geregeerd door dictators, die op hun manier een z.g.n. islamitische wetgeving hanteren, wat in het geheel niet strookt met de islam.

op 24 08 2005 at 18:33 schreef Cor Spaans:

Beste moslima’s,

De voorschiften ten aanzien van sodomie en genitale besnijdenis zijn helder.

De profeet Mohammed zei: "Wie u ook maar schuldig vindt aan sodomie, doodt hem evenals degene, die zich hiervoor laat misbruiken."
Ten aanzien van de wijze, waarop ze te doden, levert men over dat compagnons van de profeet dit op verschillende manieren hebben gedaan.

Ten aanzien van besnijdenis heeft de profeet gezegd: "Besnijdt zowel de jongens als de meisjes, op een niet-extreme wijze, omdat dit gezond is." Het verwijderen van het kapje over de clitoris is een dwingend voorschrift.

Ik vind het schandalig dat de meiden hierboven zich voordoen als moslima’s, maar zich niet laten besnijden.

De Rooms Katholieke paus heeft het onlangs in Keulen nog eens helder geformuleerd: "gelovigen mogen niet alleen uit het geloof kiezen wat hen bevalt."

Ik wou dat de moslims zich eens aan de hadith hielden, in plaats van slechts die zaken er uit te halen die ze leuk vinden. Overigens is het in Nederland in het geheel niet veboden dat vrouwen zich laten besnijden, mits zij ouder dan 17 jaar zijn. In de meeste gevallen zal het ziekenfonds niet vergoeden, maar de ingreep kost niet meer dan een paar honderd euro en kan poliklinisch uitgevoerd worden. Je zult daarna veel beter in staat zijn je lusten te beheersen.

op 27 12 2005 at 14:46 schreef Lisa:

Hoi,

wat een geleuter allemaal van salon redenaars en café-brallers, jullie tussenkomsten staan vol van halve waarheden en daar ligt nu eigenlijk het verwrongene van vele hedendaagse discussies over maatschappelijke gebeurtenissen (homo, islam, racisme, extreem rechts , europa, etc…).
Hoewel ik al jaren internet heb ben ik pas de laatste weken beginnen reacties te plaatsen op allerlei fora, maar ik kom er steeds dezelfde soort verwrongen redeneringen en argumentaties voor.
Volgens mij ligt dat aan het feit dat de gemiddelde westerling zichzelf als een ‘beschaafd en modern mens’ ziet; hij is bij voorbaat verstandig, redeneert rationeel en blijkt ook nog gestudeerd te hebben of soms eens boeken te gelezen. En ja natuurlijk is hij/zij niet racistisch (ingeval dat wel zo blijkt te zijn heeft hij daar een heel beredeneerde uitleg voor), homofoob, vrouwvriendelijk, etc…
Wij (westerlingen) kunnen gewoon niet omgaan met ons ideaal van rationeel denkend wezen en de realiteit van onze emoties.

(wie durft hierop te reageren?)

op 27 12 2005 at 14:55 schreef Peter Breedveld:

Ik durf wel te reageren, hoor. Je hebt namelijk niet één argument weerlegd. Niet één.

Noem bijvoorbeeld eens een paar van die ‘halve waarheden’ en die ‘verwrongen redeneringen’.

En wat betekent dat laatste precies, dat van ‘dat ideaal van rationeel denkend wezen en de realiteit van onze emoties’?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS