Home » Archief » God is het antwoord


[04.06.2005]

God is het antwoord

Peter Breedveld

Nu (300k image)

De kankerbestrijding heeft de afgelopen vijftig jaar indrukwekkende resultaten geboekt. Wie vroeger kanker kreeg, ging daar vrijwel zeker aan dood. In de afgelopen vijftig jaar is die kans gehalveerd, van vijftig naar vijfentwintig procent. Veel vormen van kanker zijn tegenwoordig te genezen. Dat is allemaal dankzij het onderzoek van echte medische wetenschappers. Toch gaan er nog altijd veel mensen aan kanker dood en hoewel de kennis van deze ziekte enorm is toegenomen, is er ook nog veel onbekend. Met andere woorden: er zitten lacunes in die kennis. Er moet nog veel gedaan worden.

Van die lacunes maken kwakzalvende charlatans dankbaar gebruik. Die parasiteren op onze angst, wijzen er op dat dokters ook niet alles weten. Ze wijzen naar blunderende medici, naar specialisten die in de zak zitten van de farmaceutische industrie. “Zie je wel”, zeggen ze. “Niet te vertrouwen, die gevestigde medische wetenschap. Gaat u uw lot in handen leggen van zulke schurken? Probeert u liever mijn schapenkeuteltherapie. De gevestigde wetenschap is er nog altijd niet in geslaagd te bewijzen dat die níet werkt!”

Hoogleraar moleculaire biofysica Cees Dekker en onderwijsminister Maria van der Hoeven zijn ook zulke kwakzalvers. Ze wijzen naar de evolutietheorie, die de biologische en de medische wetenschap een enorme hoeveelheid inzichten heeft verschaft, en zeggen: “Moet je zien wat een lacunes er in die evolutietheorie zitten. Wat een stumpers zijn die biologen eigenlijk. Probeert u liever ons geloof. Dat heeft echt óveral een antwoord op. En het lukt die sukkels van de gevestigde wetenschap maar niet te bewijzen dat er helemaal geen God is!”

Ik zag Dekker vorige week in het televisieprogramma Rondom Tien en moest meteen denken aan al die nare christenen die mijn jeugdherinneringen bevuilen: hun arrogante, zelfvoldane grimassen, die geveinsde betrokkenheid bij hun medemens: “Jij hebt toch iets van een leegte in je. Je hart is koud, want jij hebt de Here Jezus niet toegelaten.”

Zo zat die Dekker er ook bij, minzaam neerkijkend op zijn atheïstische en agnostische collega-wetenschappers. Wat vónd-ie ze arm, omdat ze weigerden de Here Jezus een plekje te geven in hun theorieën en bevindingen. Ze lieten zich door hem ook veel te veel op de kast jagen. Want, zo concluderen de christenhonden vervolgens: ‘De reacties zijn zo emotioneel omdat de opvatting, dat wetenschap en geloof gescheiden dienen te blijven, óók maar een geloof is. Die agnosten zijn in feite gevaarlijke fundamentalisten, die een open discussie in de weg staan’.

En zo hoeven we het niet meer te hebben over wat er eigenlijk aan de wetenschap wordt toegevoegd wanneer je God als mogelijke verklaring voor allerlei verschijnselen in overweging neemt. Gelukkig maar, want Dekker komt zelf ook niet verder dan een of andere bacterie die zich voortbeweegt met een motortje dat zó gecompliceerd is, dat dat niet toevallig kán zijn ontstaan. Dat motortje moet ontworpen zijn door een hele knappe geest. Door God, dus.

Vroeger zeiden bestrijders van de evolutietheorie dat trouwens ook over het menselijk oog. Dat zat zo ingewikkeld in elkaar, dat kon alleen maar door God zijn verzonnen. Inmiddels is aangetoond dat kwallen ‘zien’ met betrekkelijk simpele, lichtgevoelige cellen en dat er tussen die lichtgevoelige cellen en ons menselijke oog allerlei tussenvormen bestaan, van simpel tot gecompliceerd, die een evolutie van lichtgevoelige cel naar menselijk oog heel plausibel maken.

Het is dus een flutargument, dat God wel moet bestaan omdat het universum zo ingewikkeld is.

En wat dan nog, eigenlijk, als God werkelijk degene is geweest die ons universum in elkaar heeft gesleuteld? Worden we daardoor iets wijzer over hoe ons oog werkt? Weten we dan opeens waarom er nog altijd mensen zijn die het gen dragen waardoor hun kinderen taaislijmziekte kunnen krijgen? Krijgen we opeens meer inzicht in de manier waarop het menselijke brein zich heeft ontwikkeld?

Neen, dus. God in de wetenschap kan alleen maar leiden tot taboes op het stellen van bepaalde vragen, of tot gemakzucht: “Maar het antwoord op dat dilemma is toch allang bekend, jongens? God is het antwoord! God zit hierachter en Gods wegen zijn nou eenmaal ondoorgrondelijk, dus hou maar op met verder zoeken. Wat? Zie ik daar nou een eigenwijs iemand die ondanks mijn overtuigende argumenten nog steeds door een microscoop zit te koekeloeren? Op de brandstapel met die ketter!”

Natuurlijk is het ze niet echt te doen om de wetenschap. Vorige week zaterdag werd duidelijk waar het Maria van der Hoeven wèl om te doen is. Tegen NRC Handelsblad zei ze, op de vraag waarom ze over de evolutie was beginnen te zeuren: ‘Bij de moslimgroep lopen we aan tegen problemen op scholen en universiteiten. Leerlingen zeggen bij examens of onderdelen van het lessenprogramma: het staat niet in de koran, dus het kan niet.’

Aha! Dus dáár gaat het de minister om: moslims paaien! Ze heeft zeker gehoord over de moslims aan de Amsterdamse Vrije Universiteit die niks van de evolutietheorie willen weten en dacht toen: “Religieuze mafkezen die wel aan een universiteit willen studeren, maar die niks van wetenschap moeten hebben. Hier valt wat te halen!”

Het zal ook eens niet. Een tijdje geleden, toevallig vlak na de slachting van Theo van Gogh door een religieuze fanaticus, vond mannenbroeder Piet Hein Donner het opeens nodig om het verbod op smadelijke godslastering weer eens in ere te herstellen. Premier Jan Peter Balkenende was toen ook flink bezig een bruine tong te halen bij de moslimgemeenschap. Dus dat nu weer een prominente CDA-er bezig is op schofferende wijze moslimstemmen te werven zou geen verbazing moeten wekken.

Schandalig is het natuurlijk wel, dat het CDA de huidige multiculturele ellende gebruikt om te proberen Nederland naar de Middeleeuwen terug te voeren. Het is dan ook tijd dat we in opstand komen tegen dit brutale christenhondenoffensief. De nieuwe televisieserie van Muntz en de Wint, God bestaat niet, die vanaf maandag 7 juni op televisie is te zien, is een mooi begin. Ga vooral ook naar de briljante film Sin City , een nihilistische orgie van gratuit geweld waarvan ik zeker weet dat die veel CDA-ers een doorn in het oog zal zijn.

Sin City is namelijk gebaseerd op de fantastische stripboeken van Frank Miller, en van de hoofdpersoon van het eerste deel, Marv (in de film gespeeld door een sterren van de hemel acterende Mickey Rourke), is een paar jaar geleden een poppetje, een zogenaamde action figure gemaakt. Dat was dat poppetje in een elektrische stoel, die je als een echte beul kon bedienen door een hendeltje over te halen, zodat Marv werd geëlektrocuteerd. Het CDA vond dit aanstootgevend en heeft er toen kamervragen over gesteld. Ze kunnen het gewoon niet laten hun betuttelende neus te steken in andermans zaken. Maar die kamervragen waren toen vermakelijk, omdat het CDA leek te zijn uitgerangeerd en het natuurlijk ongewild reclame voor die poppetjes zat te maken.

Nu zien de christenhonden hun kans echter schoon om weer bezit te nemen van onze samenleving. Het is zoals Lagonda een tijdje terug schreef: ‘overal om je heen komen de gggristenen, als zombies uit een film van Romero, voetje voor voetje weer uit de schaduwen gekropen. In de ruimte die de Islam zich in onze ideologisch verlamde maatschappij heeft toegeëigend, zien ook gggristenen hun kans schoon om weer op te rukken. Steeds vaker zullen we te maken gaan krijgen met gggristenen die huilend van verontwaardiging hun respect opeisen, en grimmig zullen wijzen op hun vanzelfsprekende morele superioriteit.’

Harde actie is geboden. Verzet u tegen het CDA. Maak u schuldig aan smadelijke godslastering, leef een hedonistisch leven, koester de leegte in uw koude hart, omhels het nihilisme en het ergste van alles: denk rationeel. Hecht alleen waarde aan de feiten. Ze zullen u haten. Ze zullen u doodsbedreigingen sturen. Dat doen ze omdat ze bang zijn. Dat is terecht. Want ze krijgen ons niet. We geven ons nooit over.

Peter Breedveld is tegenwoordig helemaal idolaat van Juana Molina.

Algemeen, 04.06.2005 @ 09:36

[Home]
 

69 Reacties

op 04 06 2005 at 14:05 schreef Richard:

Uitstekende column. Twee dingen. Het valt me op dat je het hebt over ‘christenhonden’. Zou je ook over ‘moslimhonden’schrijven? En twee, de zombies van Romero doen mij altijd erg aan moslims denken. Daarom deed het mij ook deugd dat de remake van Dawn of the Dead, een belabberde film overigens, opende met biddende moslims en dan dat geweldige Man Comes Around van Johnny Cash er overheen.

op 04 06 2005 at 14:12 schreef Compli:

Ha die Spinoos!

Je hebt me overtuigd. Harde actie is inderdaad geboden. Want de daadwerkelijke verrotting van elke maatschappij is rechtstreeks gerelateerd aan de mate van religieuze invloeden.

De mens mag dan in de loop der tijden geevolueerd zijn, de basisinstincten zijn nog altijd hetzelfde als in onze begindagen.

Zo is het hele fenomeen godsdienst ooit ontstaan. In de tijden dat we lekker met zijn allen op mammoeten gingen jagen en elkaar af en toe vrolijk de hersens insloegen, vluchtten we gezamenlijk gillend de spelonken binnen bij een fikse onweersbui.

En zelfs toen – ik ben er zeker van – bevond zich in de grot altijd wel een naar mannetje, die niet goed mee kon komen met de rest, die bij een potje stoeien altijd het onderspit dolf en zelfs moeite had om af en toe eens een vrouwtje aan de haren de struiken in te sleuren voor wat vurige vochtuitwisseling.

Dat mannetje moest proberen zijn status aan iets nieuws te ontlenen en vond godsdienst uit. Een voor hem geweldige zet, want de minst begaafden waren al snel bereid zijn verhalen over de dondergoden te geloven en begonnen zich – tot zijn onuitsprekelijke vreugde – naar zijn aanwijzingen te schikken.

De parallel tussen die begindagen en de huidige maatschappij is gemakkelijk te trekken: het gniffelende minkukeltje is de voorvader van Balkenende en alle andere vingerwijzende gggristenen.

Een beetje tegenwicht is op zijn minst nodig om de verhoudingen enigszins terug te brengen naar het juiste perspectief. In de oertijden was dat erg gemakkelijk: het minkukeltje kreeg als hij wat te ver doordraafde op tijd een schop onder zijn kont of een gezellige vuist in het gezicht. In onze moderne, beschaafde maatschappij is een wat subtielere aanpak beter op zijn plaats. Zoals de gggristelijken en andere religieuzen hun eigen credo’s, dogma’s, mantra’s, geboden, verboden en leuzen hebben, zo kan de weldenkende mens zich onderscheiden door een eigen jargon.

Om het goede voorbeeld te geven zal ik voortaan elke maaltijd vooraf laten gaan door een plechtig "Godverdomme".

op 04 06 2005 at 15:17 schreef Peter Breedveld:

Ha Richard! ‘Moslimhonden’? Daar is een heel mooi ander woord voor: ‘geitenneukers’.

Let wel dat niet iedere christen in mijn ogen een christenhond is, net zomin als Theo van Gogh -in tegenstelling tot wat overal wordt gepapegaaid- alle moslims geitenneukers noemde. Hij had het over een hele specifieke groep. En ik ook.

Sommige christenen deugen. Zoals VU-rector Sminia die afgelopen woensdag in de NRC liet weten geen enkele behoefte te hebben aan een debat over Intelligent Design en dat soort grappen. Geloof en wetenschap zijn gescheiden gebieden, zei hij. Je mag vanuit het ene domein best naar het andere kijken, maar je gaat ze niet vermengen (ik parafraseer uit mijn hoofd, ik hoop dat ik Sminia geen onrecht aandoe).

Ha Compli! ‘Spinoos’? Jij kent me van een ander forum. En afgaande op je intelligente betoog komt slechts een handvol lieden daar in aanmerking jou te zijn. Hidde?

op 04 06 2005 at 15:36 schreef Jona Lendering:

Wat is er tegen "christenhonden"? Jezus en Johannes de Doper scholden hun tegenstanders uit voor "adderengebroed", dus dat hun moeders het met slangen deden. Vergeleken daarmee vind ik christenhond en geitenneuker wel meevallen.

Overigens, en meer terzake, ik ben het met iedereen eens dat wetenschap en religie gescheiden werelden zijn, vind ook dat onze minister van onderwijs vooral dom is geweest, maar het zou me een lief ding waard zijn als natuurkundigen zich eens zouden onthouden van getheologiseer. De claim dat de natuurkunde de grote theologische vragen kan oplossing vond ik een minpunt aan Hawking’s "Brief history of time", en heeft het voorlezen aan mijn neefje van het leuke boek van Bas Haring over de evolutietheorie eigenlijk een beetje verziekt. Theologie is evenmin terzake in natuurwetenschappelijke publicaties als de I.D. relevant is aan een school.

Voor het overige ben ik van mening dat de blunder van de minister van onderwijs zo groot is, dat ze niet langer kan aanblijven.

op 04 06 2005 at 18:59 schreef Compli:

Toch niet helemaal goed geraden, Peter. Het ‘andere’ forum, waar jij op doelt, mag pas sinds enkele maanden ‘meegenieten’ van mijn doorgaans wat opruiende en veelal vrij irrelevante bijdragen.

Gezien het feit dat ik ‘Yasmijn’ en ‘Xaloy’ persoonlijk erg goed ken, werd mij daar al snel verweten een ‘nickchanger’ te zijn en inderdaad is de naam van Hidde daarbij wel eens gevallen. Niets is echter minder waar. Ik ken Hidde niet en ben eigenlijk een soort van moderne democratische anarchist – voor zover dat mogelijk is – en kan in die hoedanigheid soms erg genieten van wat ludieke woordwisselingen.

Yasmijn wees mij op het bestaan van jouw forum. Toen ik daarop jouw artikel las over godsdienst (een van mijn stokpaardjes), kon ik het niet laten een bescheiden bijdrage te leveren.

Mijn complimenten voor je log, ik zal er regelmatig even op meelezen.

op 05 06 2005 at 10:13 schreef wimpietsjandputaway:

het is zondagochtend net na 10 en zeer binnenkort gaat ovt (vpro geschiedenis programma op radio 1) in gesprek over naturisme

op 05 06 2005 at 10:14 schreef p:

’t zijn er 70.000 overigens

op 05 06 2005 at 10:41 schreef p:

Massificatie kritiek word (overigens samen met anti-semitism) door een soort antifa-achtige belg genoemd als beweegredenen voor 1 van de bekendste (vroegste en Duitse maar mij niet bekende) oprichters van het kledingafleggen (Monte Verita is nog niet eens genoemd dus helemaal vertrouw ik dat verhaal niet). Op links was Robert Koch bezig op medische gronden beweegredenen aan te dragen volgens de volgende gesprekspartner maar zelfs hij heeft het niet over Monte Verita, dat word me toch te gortig, vooral omdat ook het taboe op verdeeldheid middels politiek met maar 3 zinnen aan het bod komt en dus het harmonie principe van beperking tot zaken waarover men het eens moet en kan worden niet aan de hand van bijvoorbeeld vandaag de dag grootste manifestatie van naturisme: de rainbowfamily, getoetst en aan de kaak gesteld word. Allemaal boze brievu naar du vpro sturen mensu!!!!!!!!

op 05 06 2005 at 11:43 schreef Serpentilingua:

Overal in de kosmos is er leven, want alles komt voort uit dezelfde onkenbare goddelijke bron. Daaruit volgt dat alles leeft en zich ontwikkelt – van het subatomaire tot planten, dieren, mensen, planeten, sterren en melkwegstelsels. Elk van deze is in zijn kern goddelijk en drukt zich, afhankelijk van zijn graad van ontwikkeling, uit op geestelijke, mentale, psychische, etherische en stoffelijke gebieden van bewustzijn en substantie. Evolutie is een proces van zelfexpressie waarbij een verscheidenheid van stoffelijke vormen worden aangenomen; daarna worden – tijdens de terugkeer naar de goddelijke oorsprong – in de loop van kosmische tijdsperioden aspecten van geest en bewustzijn ontwikkeld. Het leven van een individu, van de mensheid en van de hele aarde maakt deel uit van dit kosmische proces.
Dit proces noemen wij God.
Niet de kinderlijke voorstelling van zaken in het christendom en islam met een antropomorfe god die alles het beste weet.

op 05 06 2005 at 18:27 schreef Peter Breedveld:

Heb je ook iets van bewijsvoering, Serpentilingua? Of moeten we dit allemaal maar voetstoots aannemen?

Piet, ik kan d’r weer geen chocola van maken. Wat heeft het naturisme nou weer met mijn column te maken?

Compli! Doe de aanbiddellijke Xaloy en Jasmijn de innige groeten van me. Zeg ze ook eens langs te wippen.

op 05 06 2005 at 18:48 schreef Klaasvaak:

Het wordt met de dag enger. Zowel de linkse als de christelijke kerk steunen nu de islamisering.
Horen deze chizofrene stromingen elkaar juist niet te bestrijden?

Ja, dat zullen ze ook heus weer doen in de toekomst maar nu is er een gemeenschappelijke vijand waarvan Theo van Gogh de belichaming was en die moet uitgeschakeld worden.

De geiteneukers zijn het primitiefst dus die gebruiken gewoon geweld en terreur, links is nog altijd bezeten van de censuur en de christenen gebruiken de door de eerste twee gegenereerde chaos om hun slagje te slaan.

op 05 06 2005 at 19:01 schreef Klaasvaak:

Ik zie opeens een prent voor me met Balkenende en Bin Laden die samen een atoombom op scherp stellen, elkaar de hand schudden en tegelijkertijd roepen "Wedden dat ze massaal naar MIJN kerk zullen komen!"

op 05 06 2005 at 20:34 schreef Compli:

"Compli! Doe de aanbiddellijke Xaloy en Jasmijn de innige groeten van me. Zeg ze ook eens langs te wippen."

Ik zal ze met alle plezier de groeten van je doen. Wat betreft het "langswippen": in het geval van Yasmijn, hoe lief ze ook is, vraag ik mij in alle oprechtheid af of een bijdrage harerzijds op jouw log veel toegevoegde waarde zou hebben.

In het geval van Xaloy heb ik liever dat ze maar bij 1 persoon (lees: schrijver dezes) "langswipt", om nog maar te zwijgen van andere aangename fysieke handelingen, want ze is sinds enkele maanden mijn inderdaad aanbiddelijke vriendin en heeft zich verwaardigd voorgoed van haar Alp af te dalen richting mijn nederige onderkomen in de lage landen.

De slangentong raad ik overigens aan wat minder in de mystieke magazines te snuffelen en misschien de yogalessen wat te verminderen.

Het stukje van p kon ik met mijn beperkte vermogens onvoldoende doorgronden om er de relatie met het openingsstuk uit te distilleren.

op 05 06 2005 at 20:49 schreef Peter Breedveld:

O! Dus jij doet het tegenwoordig met Xaloy? Je boft maar!

op 05 06 2005 at 22:30 schreef Compli:

Klopt, Peter, da’s zeker boffen, om andere klinkers in dat laatste woord nog te vermijden. Je kent haar goed?

Overigens heb ik op dat "andere" forum een topic geopend over JP. Het spreekt voor zich dat het gros van de aldaar aanwezige intellectuelen er zich niet bijzonder in kan vinden. Ik heb echter het idee dat jij er wel iets in kan zien.

op 06 06 2005 at 18:57 schreef Klaasvaak:

Compli, voor bijval misschien toch eerst Xaloy bij breedveld langs laten wippen.

Over welk forum hebben jullie het eigenlijk?

op 06 06 2005 at 19:47 schreef Peter Breedveld:

Als ik dat zou zeggen, zou ik in één klap ongeloofwaardig worden. En terecht! Maar het is wel één van de meest intirigerende fora die ik ken.

op 06 06 2005 at 20:25 schreef Duns Ouray:

Het doortimmerde betoog van Slangentaal deed mij denken aan een andere juweeltje van het Zuivere Denken dat ik onlangs tegenkwam:

http://www.jceal.org/treasures/eng8002s.htm

op 06 06 2005 at 20:26 schreef Compli:

KV, over mijn lijk gaat Xaloy bij andere kerels langswippen. Ik ben een van die ouderwets jaloers hebberige kerels, die iets moois met niemand willen delen.

Wat betreft dat andere forum wil ik graag hetzelfde argument als de heer B. aanvoeren: dat bekend maken zou de geloofwaardigheid op dit log onherstelbaar aantasten. Ik zal dan ook proberen er hier verder niet meer aan te refereren.

Peter: leuke bijdrage aldaar, vooral ook mooi ingehaakt op de eerdere beeldspraak.

op 06 06 2005 at 20:34 schreef Compli:

Duns, ik heb die link even gevolgd en je hebt niets teveel gezegd: na twee regels moest ik al stoppen vanwege een zogenaamde "impulse lock". Mijn hersenen werden gelijktijdig zo sterk geprikkeld tot enerzijds lachen en anderzijds in slaap vallen, dat ik even mijn ogen moest sluiten met een duivelse grinnik op het aanbiddellijk gelaat.

Gevaarlijk spul, dat soort dominee’s spinsels.

op 06 06 2005 at 20:43 schreef Duns Ouray:

Als je na twee regels al gestopt bent met lezen, dan mis je toch nog wel iets.

Zo heb ik als natuurkundige nooit geweten dat:

– atoms and electrons [are] held together by friction and gravity.

– Fire is released combustible energy that is caused by friction which dismantles, decomposes, or rearranges objects causing them to return to their original state of elements.

Trouwens, ik ben ook nieuwsgierig naar dat forum; en aangezien Peter weinig aan geloofwaardigheid te verliezen heeft, mogen wij het wellicht weten?

op 06 06 2005 at 20:57 schreef Peter Breedveld:

Ik verkeer in de waan dat ik veel aan geloofwaardigheid heb te verliezen (ik ben niet degene die zich de wet laat voorschrijven door seksueel gefrustreerde ouwe kerels in jurken), dus neen. Sorry.

op 06 06 2005 at 21:13 schreef Compli:

Sorry, beste kerels, maar het blijft natuurlijk P.’s log. Hij mag bepalen of deze gevoelige informatie prijsgegeven kan worden of niet.

op 06 06 2005 at 21:23 schreef Harry Haller:

Beste mensen, probeer het Viva forum eens.

op 06 06 2005 at 23:26 schreef Ouwe Kerel in een Jurk:

Nou … jammer.

op 07 06 2005 at 01:15 schreef fritzie:

Het leuke van deze shit (creatie theorie) is dat ze ongelijk hebben en ongelijk zullen krijgen.
Beschouw de echte wetenschappers maar als een poes die met een balletje speelt.
De waarheid klopt, het andere niet.

Leve de vrijheid van eigen mening, hoe dom ook.
Lang leve Theo van Gogh !
(Hopend dat hij nooit sterft)

op 07 06 2005 at 04:55 schreef Klaasvaak:

Owww, jullie doen zegmaar het omgekeerde van wat Samira hier doet?

op 07 06 2005 at 08:02 schreef Peter Breedveld:

En dat is…?

op 07 06 2005 at 09:50 schreef Xaloy:

Nooit geweten dat geloofwaardigheid aan het wel of niet bezoeken van een forum gerelateerd kon worden.

Nooit geweten dat Peter überhaupt waarde aan dit soort geloofwaardigheid hechtte.

Sta er boven en schrijf!

En dan:
In tegenstelling tot mijn Grote Liefde vind ik het plan van langswippen wel aantrekkelijk. Zodra mijn melkkannen, chocoladerepen en horloges in de lage landen staan en ons liefdesnestje volwaardig ingericht is meld ik mij weer voor een onschuldige doch interessante kop-koffie-met-gratis-conversatie bij Peter.

op 07 06 2005 at 10:08 schreef Peter Breedveld:

Kijk aan! Dat is niet helemaal wat ik bedoelde, maar je bent natuurlijk van harte welkom. Wat zeg ik, ik kijk er naar uit!

op 07 06 2005 at 10:37 schreef Hidde:

Vrienden, de casus ontspoort en dat is treurig want het is een boeiende. Hoewel ik het gefoeter op onze Christenvrienden wel wat oud-hollands kneuterig vind.

Laten we wel wezen, god voorziet in een behoefte. Back in the old days, toen we nog (half)apen waren was er altijd de opper-aap in ons midden, het alfa-mannetje. Onze grote leidraad en leider. Tastbaar en nabij was ie. Al lange tijd moeten we het in onze maatschappij doen zonder die nabije opperaap. Gelukkig hebben we dat probleem handig kunnen oplossen: verzin god. Mooie bijkomstigheid is dat ie ook nog een hoop onzekerheid wegneemt en vragen beantwoordt. Hij heeft alles gemaakt en biedt leven na de dood. Godver de gloeiende zeg, ik zou willen dat ik erin kon geloven.

Het starten van een offensief door onze Christenvrienden is een beetje eng belicht in het stukje, want helaas is de drang tot het opdringen van je eigen overtuiging aan anderen niet alleen voorbehouden aan Christenen maar lijkt het een universele hobby te zijn. Kijk naar de vettax… als ik me dood wil vreten aan frikandellen is dat mij zaak toch? Kijk naar de belastingdruk in Nederland… 50% van het verdiende geld in Nederland wordt herverdeeld door de onaantasbare grote lichten bij de overheid. Wanneer je een huisje wilt bouwen heb je te maken met een commisie die voor mij gaat bepalen dat een rode steen toch echt wel het mooiste is…… Op Nederland 1, 2 en 3 wordt ik geconfronteerd met TV bagger waar ik nooit naar kijk maar wel aan mee moet dokken…. Het verderfelijke circus genaamd koningshuis wordt mede door mij in stand gehouden. Heb ik er ooit om gevraagd? Kan ik mijn bijdrage aan hen stopzetten? Ik dacht het niet. De lijst kan ik kilometers lang maken.

Of je nu de christelijke moraal door je strot geduwd krijgt, of het op jaloezie, kift en een plasticen moraal gebaseerde fascistisch ‘socialisme’ van Marijnissen… het is in principe één pot nat. Ik vraag me wel eens af waarom het voor velen toch zo moeilijk is om andere mensen fijn hun eigen keuzes te laten maken. Als je echt op zoek bent naar vrijheid van denken en handelen, moet je op de maan gaan wonen. Maar daar zijn weer geen lekkere wijven….

op 07 06 2005 at 11:02 schreef Peter Breedveld:

Als je je dood wilt eten aan frikandellen is dat helemaal jouw zaak niet. Want je kost de staat een lieve duit doordat je -vanwege je eigen onverantwoordelijke keuzes-een stevig beroep doet op de gezondheidszorg. En daar betaal ik toevallig aan mee.

Als je in Nederland de aandacht vestigt op een bepaalde misstand, zijn er altijd mensen die vinden dat je dat niet mag doen, omdat er ook andere misstanden zijn en waarom richt je daar je aandacht dan niet op. Welnu, ik vind de huidige christelijke en islamitische bemoeizucht erger dan die van de welstandscommissies. Ik ben tegen het Koningshuis, maar veel mensen beleven er blijkbaar plezier aan en in zekere zin is het voortbestaan ervan erg democratisch, want zonder twijfel de wil van het volk. Nou ja, daar betaal ik dan maar, onder lauw protest, aan mee. Ik profiteer er in zekere zin van, want we hebben de afgelopen jaren best kunnen lachen met de Oranjes.

Tegen de Linkse Kerk ga ik hier regelmatig stevig tekeer. Dus die hoek heb ik wel gedekt.

Christenen mogen van mij doen wat ze willen, en als iemand een petrischaaltje wil aanbidden moet-ie vooral zijn gang gaan. Maar ik kom in opstand zodra de petrischaaltjeaanbidders mij gaan vertellen wat ik wel en niet mag lezen, schrijven, zeggen, zien en horen, welke poppetjes ik mag kopen, waar ik respect voor moet hebben enzovoort.

Ik vind dat dus een pietsje anders dan vettax en de Nederlandse betuttelzucht, al sluit ik niet uit dat ik daar nog wel eens een collumpie aan zal wijden.

op 07 06 2005 at 11:31 schreef Hidde:

Die vettax zal echt niet ons beroep op de gezondheidszorg verminderen. Het is de zoveelste maatregel in de afbreuk van eigen verantwoordelijkheid.

De benzineprijs is hoger dan ooit, de files zijn langer dan ooit…. Is er ooit iemand gestopt met roken door de hoge prijs van een pakje shag?

Mijn betoog heeft ook niet tot doel de ene misstand te vergoeilijken door er andere misstanden bij te halen. Integendeel, ik zoek naar een centraal motief achter een groep misstanden. Het lijkt de drang tot "onderdrukken". Het willen opdringen van de eigen mening/moraal/overtuiging aan andere mensen.

En logischerwijs heb je van de ene vorm van onderdrukking (welstandscommisies) minder last dan van de andere (Moslimmoraal), maar dat is uiteraard ook weer persoonlijk.

op 07 06 2005 at 12:02 schreef Peter Breedveld:

Deze website bestaat juist omdat elke vezel in mijn lichaam zich verzet tegen die menselijke drang tot onderdrukken, Hidde. Maar ik kan maar één vijand tegelijk in de pan hakken.

op 07 06 2005 at 14:21 schreef Hidde:

Gelukkig sta je er niet alleen voor. En mocht je nog een columnist nodig hebben die de misstanden en onderdrukking in de stratenmakerswereld aan de kaak gaat stellen, houd ik me van harte aanbevolen.

op 07 06 2005 at 14:29 schreef Peter Breedveld:

Ik zit altijd om kopij verlegen, Hidde. Dus kom maar op.

op 07 06 2005 at 14:33 schreef Richard (die andere dan):

Compli: "Zo is het hele fenomeen godsdienst ooit ontstaan. In de tijden dat we lekker met zijn allen op mammoeten gingen jagen en elkaar af en toe vrolijk de hersens insloegen, vluchtten we gezamenlijk gillend de spelonken binnen bij een fikse onweersbui."

Ik vrees dat die samenvatting van het ‘ontstaan van religie’ eerder uit de fantasie van de schrijver dat uit concrete aanwijzingen voortspruit.
Er zijn niet veel aanwijzingen van ‘religie’ uit de tijd dat we nog op mammoeten jaagden. Een Neanderthalgraf waarin zóveel stuifmeel van een bepaalde bloem is teruggevonden, dat we vermoeden dat de dode een bosje bloemen meekreeg, is de oudste. Voor Sapiens zijn de aanwijzingen ook vooral funerair.
‘Geloof in een hiernamaals’ roepen archeologen dan. Iets wat ik als archeoloog nogal vind rammelen…
Op funeraire rites kun je echter nog geen indianenverhalen baseren, lijkt mij.

op 07 06 2005 at 15:17 schreef Lagonda:

Mee eens — ik vind de bio-evolutionaire verklaring voor het ontstaan van godsdienst ook enorm te kort schieten.

De mystieke ervaring bestaat; onze hersenen zijn zelfs toegerust met gebieden die deze ervaring lijken te faciliteren — waarom deze structuren er zijn, is dan natuurlijk de grote vraag. Uit de vaak moeizame overdracht van de (individuele) mystieke ervaring naar de groep, komt veel fenomenologie van de religie voort; en dat zijn inderdaad processen die uitstekend aan de hand van psycho-sociale grootheden zijn te verklaren.

op 07 06 2005 at 15:54 schreef Hidde:

Mensen geloven in god, om dezelfde redenen die ze hebben om te neuken:

1. omdat ze het kunnen 2. omdat het fijn is

1. Er is geen enkel ander dier dat in staat is tot onze vorm van zelfreflectie en het stellen van vragen als: "wat doe ik hier in godsnaam?", "wat gebeurt er eigenlijk als ik de pijp uit ben?" en "wie heeft al dit fraais toch gemaakt?". Zolang dergelijke vragen niet sluitend rationeel te beantwoorden zijn blijft er ruimte voor een concept als god.

Als aan de voorwaarde van het kunnen is voldaan komen we bij 2. het fijn vinden: het biedt steun, zekerheid, antwoord op vragen, een leidraad en noem maar op. En wie vind dat nu niet fijn?

Met name dat fijn vinden vertroebelt de objectiviteit nogal eens…. hoe is het anders te verklaren dat er bijvoorbeeld wetenschappers met een behoorlijk palmares zijn die toch in het bijbelverhaal geloven? Dat soort lieden heeft wat weg van recencenten die een stukje schrijven over het een of ander en tegelijkertijd een peut geld toegestopt krijgen van de producent van betreffend goed: foetsie is de ratio en de objectiviteit….

op 07 06 2005 at 16:06 schreef Rinus Duikersloot:

Gisteren was in het Parool Theater de wetenschapper Tom Zoutewelle te gast. Hij is christen en afgestudeerd in de biologie en geologie en hield een lezing over het creationisme. Ondertussen werd hij veelvuldig bestookt met vragen uit het publiek en door de interviewers Robbie Muntz en Paul Jan van de Wint. Hij beantwoordde alle vragen rustig en zijn optreden leek totaal niet op die van Cees Dekker zoals beschreven door Peter(heb zelf de uitzending nog niet gezien). Hij vond het ook vreemd dat Maria van der Hoeven de moslims op deze wijze in het debat betrok.
Zijn lezing, en ik hoop dat ik het zo goed weergeef, kwam erop neer dat er bewijzen zijn om te veronderstellen dat er een ‘auteur’ van het universum zou zijn. Er zijn zelfs atheïstische wetenschappers die op grond van deze bewijzen tot dezelfde conclusie zijn gekomen, al zijn deze wetenschappers sterk in de minderheid.
Dat die auteur dezelfde auteur zou zijn als die van de bijbel valt niet te bewijzen en is uiteindelijk toch een kwestie van geloof. Schiet me nu opeens de vraag te binnen wat Tom Zoutewelle vindt van geschiedkundig onderzoek naar Jezus en andere bijbelse figuren.
Ik heb hem attent gemaakt op deze column en hij heeft ook een eigen site waar je veel over het creationisme kan vinden: http://www.creaton.nl/

op 07 06 2005 at 16:41 schreef Hidde:

De indrukwekkend objectieve wetenschapper Peter Scheele is ook een aanhanger van het creationisme. Een groter argument tegen heb je bijna niet nodig.

De argumenten voor creationisme zijn zo gammel als het maar kan.

Desalniettemin nodig ik je van harte uit om een paar van die bewijzen hier neer te plempen. Neem bijvoorbeeld gewoon de sterkste drie.

Kijk ook eens op:
http://www.skepsis.nl/ontwerp.html

op 07 06 2005 at 16:46 schreef Lagonda:

Hmja…

Toch zou het mij totaal niet verbazen als de evolutieleer binnen nu en vijftig jaar – op wetenschappelijke gronden! – naar de prullenbak wordt verwezen.

op 07 06 2005 at 17:02 schreef Rinus Duikersloot:

Pfff, vorige week moest ik me nog in alle ins & outs van de grondwet verdiepen en nu moet ik me dus op Intelligent Design storten.
Nou ja, het houdt een mens van de straat zal ik maar denken.

op 07 06 2005 at 17:16 schreef Compli:

"Ik vrees dat die samenvatting van het ‘ontstaan van religie’ eerder uit de fantasie van de schrijver dat uit concrete aanwijzingen voortspruit."

Je vergist je, andere Richard, want deze samenvatting is juist ontsproten aan daadwerkelijke beleving. In de loop der jaren heb ik – in de heerlijke afzondering van mijn verduisterde slaapkamer – een feilloze rebirthing-techniek weten te ontwikkelen met behulp van lange meditatie en wat potten goede lijm.

Inmiddels heb ik reeds 236 vorige levens kunnen ervaren. In mijn voorlaatste reincarnatie was ik Napoleon’s secretaris, in mijn allereerste een krijsend prehistorisch vliegend reptiel en in mijn tweede – en die is hier nu even van belang – was ik Grumpf, leider van een Neanderthalerstam ergens in het huidige Zuid-Duitsland.

Als Grumpf had ik het mooi voor elkaar in de stam, ik was veruit de sterkste en sloeg iedereen, die zich tegen mijn wil verzette, met een grote knuppel tegen de grond. Toen ik wat ouder werd (ik was inmiddels al bijna 20), merkte ik dat ik mijn gezag moest delen met de voorheen nogal kruiperige Balluk, een klein misvormd ventje.

Balluk was namelijk vrij slim en had de stamleden overtuigd van het bestaan van zogenaamde "dondergoden". Alleen hij was – zo geloofde de helft van de stam – in staat contact te hebben met deze goden en kon door middel van het pissen van figuren in het zand vaststellen of ze boos waren of niet.

Knarsetandend moest ik toezien hoe langzaam maar zeker mijn alleenheerschappij afbrokkelde onder deze oervorm van godsdienstwaanzin. Uiteindelijk werd ik door de steeds machtiger geworden Balluk verdreven uit de stam en stierf ik eenzaam in de bossen nadat ik door een reusachtige beer was toegetakeld op een zonnige zaterdagmorgen.

Sinds ik die reincarnatie opnieuw beleefd heb is mijn antipathie jegens de gggristelijke medeburger en alle andere geloofsaanhangers alleen maar toegenomen.

op 07 06 2005 at 18:17 schreef Klaasvaak:

Maar helaas zal er ook zonder weergoden, christendom en islam immer een sluwe vos jouw habitat controleren totdat jij zelf reincarneert tot sluwe vos.

Ik baal van deze ontwikkelingen maar ben ook realistisch genoeg om in te zien dat de sluwe vos in mijn habitat zich heden ten dage bedient van moderner middelen.

De enige vraag is; zal de moderne sluwe vos pas ingrijpen wanneer z’n eigen macht discutabel wordt of is hij/zij naast sluw ook slim genoeg om in te zien dat hij/zij net als jij in je tweede leven ten onder zal gaan wanneer hij niet kiest voor een habitat bevolkt door vrije geesten.

op 07 06 2005 at 20:59 schreef Rinus Duikersloot:

Als je vanavond ‘God bestaat niet’ hebt gezien moet je even naar Nederland 1 overschakelen. Daar is de herhaling van netwerk met daarin een reportage over Intelligent Design.

op 12 06 2005 at 16:42 schreef Lilian:

Goed stuk Peter, ben het er eigenlijk volledig mee eens.

Ik woon in een dorp met heel veel christelijke mensen die vooraan in de kerk zitten maar ondertussen de ergste dingen doen als ze niet in de kerk zijn.

Ik vind dat "God bestaat niet" gewoon mag worden uitgezonden zodat ook de andere kant eens wordt belicht, de godsdienstige kant wordt al vaak genoeg in de schijnwerpers gezet op onze televisie.

Ik denk dat het beter zou zijn als mensen naar fatsoenlijke normen en waarden zouden leven en voor zichzelf een God in ere zouden houden.

Het zou de wereld een stuk minder complex maken.

op 12 06 2005 at 21:28 schreef p:

peter, om toch maar je alweer een week oude vraag nog te beantwoorden: niet volgens mij heeft dit bericht zozeer met naturisme te maken maar volgens jou hebben ze dat allemaal eigenlijk wel, anders zou je ons niet zo onophoudelijk ’trakteren’ (plagen volgens sommigen) toch?

en omdat het hier vandaag zo stil is:

Chuck Grimes wrote: Joanna was entirely too abstract, brief, and acute to follow, unless
> you spend some time thinking about it. What she is talking about is
> the problem of conceptualizing the infinite through a rational methodology.

"Social life is essentially _practical_. All mysteries which mislead theory to mysticism find their rational solution in human practice and
in the comprehension of this practice." K.Marx.

Why should we _want_ to "conceptualize the infinite"?

This turn to the discussion strengthens my conviction that
"spirituality" is a perverted substitute for solidarity.
—- Carrol

It’s not a matter of ‘want’ – how the hell do you turn it ‘off’? — Martin

Or, there’s always the possibility that "spirituality" extends
"solidarity" to more than just humans.
Joanna

Chuck Grimes: The general idea is that God was thought to embody the infinite. So,
to understand the infinite, even in the symbolic form of mathematics
was to discover God.

op 13 06 2005 at 09:02 schreef luke weiger:

Theological debate is nothing more than a
> symptom of and a distraction from the sensual-practical problems that
plague workers in a capitalist society. –If all the energy > people have
devoted to "the question of God" were redirected to organizing workers and
dealing with tangible social problems > like poverty, the world would be an
immensely better place.

Next to heaven, even naively utopian socialism doesn’t look like anything
special.

op 13 06 2005 at 10:37 schreef p:

We know that the infinite exists without knowing its nature, just as we know that it is untrue that numbers are finite…you must wager. There is no choice, you are already committed. – Pascal, Series II, Pensées.

op 13 06 2005 at 10:44 schreef infinite thought:

Pascal confuses us, however. From one side he appears to be the most reasonable, the most enlightened, theologian who ever lived, yet from the other a superstitional fanatic: ‘how I hate those who profess to doubt miracles!’ (Pensée 872). His separation of reason and passion, mathematics and belief (despite the wager itself) makes him, in this regard, the anti-Spinoza, an anti-mechanist, and a disciplinary dualist. Is Pascal ultimately a conceptual cop-out or the creator of a ‘militant dispositif of truth’, as Badiou would have us believe (L’être et l’événement, p. 245)?

op 13 06 2005 at 21:22 schreef Compli:

Krijgen jullie een harde plasser van al dat gequote? Doet me denken aan gggristelijken, die weten altijd wel een bijbelcitaat op te dreunen wanneer normale vormen van argumentatie kennelijk niet meer tot hun mogelijkheden behoren.

op 13 06 2005 at 21:32 schreef buritoboy:

You, future American, hey, you may want hot and cold running pornography, but if you’re going to have to face lifelong unemployment to indulge in it, you’ll quickly come around to buckling under to the regime’s wishes. In fact, since Halliburton would prefer you to be enthusiastic about the regime, maybe it would do your career some good to be conspicuously against all that evil commie liberal media stuff.

op 13 06 2005 at 22:49 schreef wim duzijn:

Recht zonder Macht is krachteloos;
Kracht zonder Recht tiranniek.
Recht zonder Macht wordt weersproken, want er zijn altijd mensen die kwaad willen; Macht zonder Recht wordt aangeklaagd.

Men moet dus Recht en Macht verenigen en zorgen dat hetgeen rechtvaardig is machtig, of hetgeen machtig is rechtvaardig zij.

Blaise Pascal

op 13 06 2005 at 22:56 schreef piet:

bovenstaande pascal kwoot lijkt erg op mijn (van Beckerath en die weer via Knapp en zo) geleende ideeen over de balans tussen prive- en staatgelden (geschreven voor het thema ‘denken aan europa’ bij het tegenlicht forum, iets te zwaar voor een telefoonverbinding denk ik, zie link); die komen ook alleen door innig kontakt tot hun recht .. zoals ook vrijheidstrijders en (p)reparatie legers . .. mannen vrouwen en nog zo wat dualiteiten die het verder tellen in de weg staan

op 13 06 2005 at 23:41 schreef Peter Breedveld:

Compli heeft een punt, mannen.

op 15 06 2005 at 02:00 schreef Rinus Duikersloot:

Ik heb de aflevering Schepper & Co met Cees Dekker gezien. Hij werd hier geïnterviewd door Jacobine Geel en kwam hier helemaal niet arrogant en zelfvoldaan over. Integendeel hij kwam juist uiterst sympathiek over. Hij toonde zich wel een blije christen maar zonder dat hij er blijk van gaf op anderen neer te zien. Ik heb de aflevering met Rondom Tien nog niet gezien, misschien dat ie daar een heel andere kant van zichzelf laat zien.

http://www.ncrv.nl/ncrv?nav=impcJsHtGDTWGmxBdyB

op 15 06 2005 at 07:21 schreef Peter Breedveld:

Jacobien is toch ook gggggrrristen? Dan had-ie dus niks om op neer te kijken.

op 15 06 2005 at 10:41 schreef Rinus Duikersloot:

Ik word steeds nieuwsgieriger naar de uitzending van Rondom Tien. Jammerlijk genoeg doet RealPlayer het nog niet.

op 15 06 2005 at 15:44 schreef piet:

intussen kun je ogen hier laven Rinus: http://www.greenfireministry.org/stratallies.htm

op 16 08 2005 at 22:05 schreef Rutger:

niet-christenen zijn echt waar geen haar beter…

op 16 08 2005 at 22:09 schreef Rutger:

Je kunt nog zo afgeven op christendom, islam of joden of welke andere religie dan ook.

Iedereen heeft een idealisme, ook niet-‘gelovigen’. Ze geloven in evolutietheorieën of weet ik wat nog meer.

En die bullshit wordt mij als christen ook via allerlei media e.d. opgedrongen. Dus moet ik mensen die dat aanhangen in het vervolg maar evolutie-HONDEN gaan noemen en hen ook gaan vernederen en belachelijk gaan maken in publieke discussies…?

Nee, als we elkaar HONDEN (of wat ook) gaan noemen, waar houdt het dan op? Er zijn zeker een aantal christenen en islamieten en joden die geen fatsoen hebben, maar andersom zijn het er evenveel bij de niet-‘religieuzen’ die hetzelfde doen.

Laten we elkaar dus respecten en in waarde laten tijdens een discussie, en laat het woord HONDEN tot het verleden behoren…

op 16 08 2005 at 22:17 schreef Peter Breedveld:

De evolutie-theorie heeft niks met idealisme te maken. Het is niet iets dat mensen graag WILLEN, het is geen wishful thinking. De evolutie-theorie is een op wetenschappelijke feiten gestoelde theorie die zegt hoe het leven zich waarschijnlijk heeft ontwikkeld.

op 17 08 2005 at 19:01 schreef Rutger:

Het is wel een theorie waarin je moet geloven. Je moet geloven dat aannames die nu gemaakt worden over dingen die al jaren geleden zijn geweest, waar zijn.
Maar goed als jij dat anders ziet, het is jouw mening. Ik zie het gewoon als weer een andere religie.

Het geeft bovendien geen antwoord op de vraag hoe het leven is ontstaan.

Wetenschappelijke feiten zeggen mij wat deze theorie betreft niets, want ze worden elke keer weer weerlegd.
Veel wetenschappelijke bewijzen die tegenstrijdig zijn met bepaalde ontdekkingen binnen de evolutietheorie worden zelfs achtergehouden, zodat de mensen die erin geloven niet gaan twijfelen.

op 17 08 2005 at 19:28 schreef Peter Breedveld:

Het is helemaal geen theorie waar je in moet geloven en een religie evenmin. Dat heeft niks met mijn mening te maken, dat heeft te maken met het hanteren van geldende definities, is wel zo handig als je met je medemens communiceert, dat je je aan bepaalde afspraken houdt, zoals wat het verschil is tussen een wetenschappelijke theorie en religie.

Noem me maar eens een paar wetenschappelijke feiten waarop de evolutietheorie is gebaseerd en die zijn weerlegd, Rutger. Ik ben benieuwd. En naar die wetenschappelijke bewijzen die strijdig zijn met de evolutietheorie en daarom worden weerlegd ben ik ook erg benieuwd.

Dat de evolutietheorie geen antwoord geeft op de vraag hoe het leven is ontstaan, doet totaal niet terzake. Nou en? Is de theorie daarom waardeloos?

op 17 08 2005 at 20:35 schreef Rutger:

Ik ben waarschijnlijk net zo thuis in jouw ‘geloof’ (zo je wil, theorie) als jij in het mijne, maar het volgende vind ik toch wel iets zeggen:

"Experimenteel is biologische evolutie nooit vastgesteld, terwijl de mensheid toch al vele duizenden jaren ervaring heeft met het fokken van dieren en het kweken van planten. Het is in die, zeg 4000 jaar, nimmer door experimenten bevestigd, dat er bij het fokken en kweken (onder invloed van toevallige en omgevingsfactoren en door natuurlijke selectie) nieuwe genetische soorten ontstaan. Alle experimenten beves-tigen, dat er slechts variaties van bestaande soorten ontstaan, en dat is geen evolutie."

Je hebt gelijk dat een theorie niet waardeloos is omdat het geen antwoord geeft op de vraag hoe het leven is ontstaan.

Maar het is daarmee voor mij niet een theorie waar ik iets aan heb voor m’n menszijn. Als ik wil weten waarom wij hier op aarde rondlopen en met wat voor doel dan heb ik weinig aan die theorie en wellicht is het ook helemaal niet de bedoeling van die theorie om daar antwoord op te geven.

In dat geval heeft het vergelijken van geloof en evolutie totaal geen zin, iets wat jij in het bovenste artikel toch poogt.

Voor mij staat God aan de basis van ons bestaan en evolutie houdt geen rekening met bepaalde ontwikkelingen in de bijbelgeschiedenis, waardoor de bijbel niet per definitie wetenschappelijk afvalt als bewijsstuk van ons ontstaan.

Hey kerel, hier houd ik het bij…grappig dat je nog reageerde, want ik zag dat het al tijden geleden was dat hier iemand op had gepost.

op 17 08 2005 at 20:39 schreef Peter Breedveld:

‘evolutie houdt geen rekening met bepaalde ontwikkelingen in de bijbelgeschiedenis, waardoor de bijbel niet per definitie wetenschappelijk afvalt als bewijsstuk van ons ontstaan.’

Je bent een warhoofd, Rutger. En je hebt *NIETS* van mijn stuk begrepen.

op 17 08 2005 at 22:08 schreef Rutger:

laat maar…als je niet inhoudelijk wilt reageren…

op 17 08 2005 at 22:10 schreef Peter:

wow…ik wordt er gewoon misselijk van als ik bovenstaande lees…ik dacht dat we in een samenleving woonden waar respect voorop staat, maar dat blijkt niet echt uit het artikel, laat staan uit de reacties.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS