Home » Archief » Een beestachtige uitvinding


[11.08.2005]

Een beestachtige uitvinding

Linus Huibers

Baldung3 (157k image)

Het ongeoefende oog slaagt er al snel in onderscheid te maken tussen de gewone Boomklever (Sitta Europaea):

boomklever1 (8k image)

de Turkse Boomklever (Sitta Krueperi):

boomklever2 (8k image)

de Corsicaanse Boomklever (Sitta Whiteheadi):

boomklever3 (8k image)

de Grote Rotsklever (Sitta Tephronota):

boomklever4 (7k image)

of de Rotsklever (Sitta Neumayer):

boomklever5 (7k image)

Toch leiden deze vijf vogelsoorten exact hetzelfde leven: ze voeden zich met rupsen, insecten, larven en maden die ze op en onder boomschors vangen. Noten en zaden staan ook op het menu. Klevers hebben hun naam te danken aan een bijzondere vaardigheid die ze voor dat levenspatroon hebben ontwikkeld: met hun sterk ontwikkelde poten kunnen ze zich uitstekend vastgrijpen aan boomschors en andere ondergronden. Daardoor zijn ze in staat tegen bomen op te lopen en zelfs langs een boomstam omlaag. Een echte ‘klever’ dus, die bij gebrek aan bomen ook genoegen neemt met rotsen. Het grootste deel van hun leven brengen ze zo door: tegen bomen op en van bomen af lopend. Vliegen doen ze alleen op korte stukjes, om van boom naar boom te komen.

De nuttigste kleur voor een boomklever is die van boomschors. Zo kunnen roofvogels ze namelijk het slechtste zien. Rotsklevers hebben prooitechnisch gezien wellicht meer behoefte aan een midden-grijs tintje, als het maar op rots lijkt. Wie de vogels echter bekijkt, ziet felle verschillen van dat ideaal. Een kastanjebruine borst, een staalblauwe rug, spierwitte kelen, knalgele buiken en opvallend contrasterende zwarte strepen op de kop. Dat heeft een reden.

Grote Rotsklever zijnde, investeer je liever geen energieverslindend balts- en paringsgedrag in een gewone Boomklever of een Turkse. Dat is een hoop moeite voor nul nageslacht. Iedere klever is er dus bij gebaat om klevers van een andere soort te kunnen onderscheiden. Zo komt het dat evolutionair juist die diersoorten worden bevoordeeld, die zich voor hun soortgenoten duidelijk kenbaar kunnen maken als soortgenoot. Bij vogels gebeurt dat met een visueel signaal: door variatie in kleur en kleurpatroon, of door zang. Ter wille van een iets succesvollere voortplanting offeren klevers dus een deel van hun optimale schutkleuren, of van hun optimale onhoorbaarheid op.

Dit verschijnsel is vrij algemeen in de natuur. Er bestaan zelfs diersoorten die er exact hetzelfde uitzien als je ze vangt in het leefgebied waar ze als enige voorkomen, maar die er ineens anders uitzien als je ze vangt in het leefgebied waar de andere soort ook voorkomt. De reden voor het verdwijnen van het verschil buiten het overlappingsgebied is eenvoudig: daar kost het onderscheidende verenpatroon, of de verschillende zang alleen maar moeite, zonder dat er een voordeel tegenover staat.

Palestijnen plegen zich bij voorkeur niet met Israeli’s voort te planten. Wie daar toch energie in steekt, ziet zijn inspanningen vaker beloond met nul nageslacht dan zij die zich bij ‘de eigen soort’ houden.
De mens is de symbolisch meest begaafde diersoort op deze planeet, één die zich zonder enige moeite onderscheiden kan in groepen waaraan een via symbolen gemaakte ‘identiteit’ aan wordt toegekend. Al is dat welbeschouwd waanzin: Homo sapiens is het nog steeds niet gelukt om zichzelf op te splitsen in biologische soorten en met de toenemende globalisering zal dat ook nooit lukken.

De meest werkzame manier om zich in groepen op te splitsen is het gebruik van een afwijkende set symbolen, door taal dus. Verschillend gedrag helpt ook. De één geeft een hand, de ander steekt zijn tong uit en de volgende maakt een buiging voor hetzelfde doel: een volstrekt nutteloze, symbolische handeling die in iedere cultuur voorkomt: de begroeting. Maar de mens is niet veel meer dan een gewone diersoort en visuele signalen zijn veel sneller waarneembaar dan gedrag.

Voor optimaal succes in de reproductie heeft de mens zich in de loop van de geschiedenis dan ook uitgeput in het uitvinden van visuele signalen om hullie en zullie al zo vroeg mogelijk in het verleidingsproces uit elkaar te kunnen houden: oorlogskleuren, kafiyya’s, adelaarsveren, tulbanden, hanenkammen, Lonsdale-kleren, neusringen, navelpiercings, lipschijven, spijkerbroeken, tatoeages, jodensterren, berenmutsen, peniskokers en hoofddoekjes.

Zo kan zelfs het ongeoefende oog verschil zien tussen een Papua van stam A en één van stam B of tussen een Israeli en een Palestijn. Bijzonder nuttig, want dat laatste verschil schijnt zelfs genetisch niet te bepalen te zijn.

Dergelijke signalen zijn publieke verzoeken om discriminatie in de letterlijke zin van het woord: ‘onderscheid maken’. Vooral waar het de reproductie betreft, is dat op dezelfde manier nuttig als bij Boomklevers: ervoor zorgen dat het symbolische construct ‘identiteit’ niet verwaterd raakt tijdens de voortplanting. Het gaat dan niet om de inhoud van het symbool, maar om M.C. Hammers “Can’t touch this” (of juist wél). Een peniskoker verschilt dan niet wezenlijk van een hoofddoekje.

Dat laatstgenoemde signaal is daar een goede illustratie van. De moslims die in de zevende eeuw de halve bekende wereld veroverden, waren nog lange tijd een minderheid. Daardoor raakte hun zelfgekozen identiteit in de reproductieve verdrukking: de kans dat een moslim zich voortplantte met een niet-moslim werd steeds groter naarmate het islamitische rijk groeide. De oudste islamitische voorschriften met betrekking tot visuele signalen gaan vooral over verschillende kleding voor moslims, ongeacht of dat nu mannen of vrouwen waren. Aanvankelijk werd er zelfs meer nadruk gelegd op het aanbrengen van verschil, dan op de concrete maatregel. Moslimmannen dienden zo bijvoorbeeld een baard te dragen waar het onder niet-moslims mode was om zich te scheren, maar ook andersom. De islam trof in het kielzog van haar veroveringen een aantal nuttige visuele signalen aan, die dan ook dankbaar werden overgenomen. De bedekking van vrouwen stamt uit Perzië. Zo is bijvoorbeeld de chador van oorsprong geen islamitisch kledingstuk. Het werd door de inheemse Perzische vrouwen als liturgisch gewaad gebruikt in de Zoroastrische eredienst. De islam nam het over als visueel signaal: ‘moslima!’ en gaf er zo een nieuwe symbolische waarde aan.

Nadat dit visuele signaal eenmaal vereenzelvigd was geraakt met de islam kon het ook terug worden gelezen in de heilige teksten. Zo kon het gebeuren dat de suggestie om in het huis van de profeet een gordijn op te hangen, zodat diens vrouwen niet steeds werden gestoord door mensen die zonder kloppen binnen kamen vallen, ineens betrekking kreeg op de vrouwelijke ‘bedekking’. Het gordijn uit die koranpassage -‘hidjaab’- is nog steeds de verzamelnaam voor de islamitische bedekking van vrouwen.

Het lot van Lonsdale is min of meer vergelijkbaar. Dit kledingmerk, dat oorspronkelijk door boksers werd gedragen en populair is geworden door de neger en moslim Muhammad Ali, werd door rechtse skinheads aangetroffen en vervolgens gekozen als ‘vlag’. Lonsdalers onderbouwen die keuze met een toevallige lettercombinatie (loNSDAle), die niet alleen onvolledig is, maar van oorsprong ook volstrekt betekenisloos. Sindsdien is het merk steeds meer met extreem-rechtse politieke ideeën geassocieerd geraakt. Van belang is dat de associatie tussen het kledingmerk en de politieke ideeën niet alleen door de rechtse skinheads zélf wordt gemaakt, maar ook door hun tegenstanders. Zíj hebben het woord Lonsdale-jongere’ uitgevonden. De identiteitsvorming is alleen succesvol als zij die de nieuwe identiteit niet delen, wél de achterliggende symbolen en hun betekenis accepteren. Enkele maanden geleden bevestigde zelfs de importeur van Lonsdale in Nederland de associatie met extreem rechts door aan te kondigen dat ze zouden stoppen met de import van Lonsdale-kleding.

Exact hetzelfde mechanisme is werkzaam geweest bij de herintroductie van de hoofddoek onder moslims in Nederland. Daar zijn islamitische nieuwkomers een kleine groep. In principe bedreigt het reproductieproces dus de ‘identiteit’ van deze moslims. Maar die identiteit bestond aanvankelijk niet, ondanks het feit dat de eerste moslims al in de zestiende eeuw hier kwamen, er al groepjes moslims in Nederland wonen sinds het einde van de negentiende eeuw en de eerste koranvertaling in het Nederlands stamt uit 1934. Er was alleen een nationale identiteit beschikbaar, zoals ‘Turk’ of ‘Marokkaan’: zowel de nieuwkomers als de Nederlanders waren het onderling eens over het bestaan van die identiteit.
De hoofddoek is echter instrumenteel geweest bij de introductie van de identiteit ‘moslim’. Voor oudere vrouwen werd het vooral gezien als een onderdeel van het kostuum uit het land van herkomst, maar toen jongere, hier opgegroeide meiden ze gingen dragen, raakte dat een gevoelige snaar bij Nederlanders. Aanvankelijk had dat niets met religie te maken, maar met de andere positie van vrouwen.

Vrouwen die ooit een hoofddoek hebben uitgeprobeerd, vallen niet alleen de negatieve reacties van autochtone niet-moslims op, maar ook de opmerkelijk positieve reacties van de kant van moslims. Juist die set van reacties voldoet volledig aan het visuele verzoek om ‘discriminatie’. Dat reguleert niet alleen de voortplanting in het vroegst denkbare stadium, maar het geeft moslims die prijs stellen op de identiteit ‘moslim’ ook een ideale gelegenheid om aan niet-moslims een identiteitsbegrip dwingend voor te schrijven, dat vervolgens een rol krijgt in de discussie. Het begrip ‘moslim’ heeft het bijkomende voordeel dat die identiteit veel breder kan worden toegepast: moslims die geen, of minder prijs stellen op een religieuze identiteit worden er tóch op aangesproken. Ook moslims-in-naam worden zo steeds meer doordrongen van het feit dat ze –“eigenlijk”- moslim zijn. De identiteitsvorming voltrekt zich zo welhaast vanzelf.

De hoofddoek is daarvoor het ideale instrument. In een samenleving waar aparte kledingvoorschriften voor vrouwen geen plaats hebben en waar religie bij voorkeur niet op straat hoort, kán het als symbool niet anders opgevat worden dan als provocatie. Dat moet ook, anders lokt het geen reactie uit en kan de ‘discriminatie’, of ‘soortvorming’ zo u wilt, niet in stand worden gehouden. Maar niemand heeft last van een stuk stof of van waar dat stuk stof precies zit. Discussie over het voorwerp zelf gaat dus letterlijk over niets en ook dat is noodzakelijk. Moslims wordt zo op het rationele vlak de mogelijkheid geboden om een discussie over het symbool, of de betekenis ervan, te verwarren met een discussie over het voorwerp, zodat ze die discussie met een gerust geweten en een groot gevoel van eigen gelijk kunnen negeren.

Anderzijds is de discussie voldoende zinloos om op het emotionele vlak voor moslims zó irritant te zijn, dat het de door moslimzeloten zo gewenste polarisatie in stand houdt. Tot nu toe lijkt het er sterk op dat deze ijveraars voor het ware geloof zich kunnen verheugen in een toename van het aantal autochtone bondgenoten in hun opzet.

Linus Huibers (1964, ‘s-Gravenhage) studeerde wiskunde in Utrecht en geologie in Amsterdam. Hij werkte een tijd in de offshore in de Verenigde Arabische Emiraten en als gasexploratieboringsdeskundige in Siberië. Enkele jaren geleden ruilde hij dat goedbetaalde leven in voor een bestaan als exploitant van een hoofdstedelijke brasserie.

Linus Huibers, 11.08.2005 @ 09:58

[Home]
 

32 Reacties

op 20 08 2005 at 22:12 schreef Annelies:

Interessant betoog.

op 21 08 2005 at 11:19 schreef Frank W.:

Dat de voorwaarden voor een succesvol reproductieproces bij moslims optimaal aanwezig zijn, is duidelijk waarneembaar.

op 21 08 2005 at 22:58 schreef AVe:

Ja, het is duidelijk waarneembaar. Gisteren heb ik een middagje in Utrecht gewinkeld en het viel me op dat het er steeds multicultureel ongezelliger op wordt in onze samenleving. Het is moeilijk om je er voor af te sluiten, het is steeds alsof ik een klap in mijn gezicht krijg als ik die zwarte lappen zie lopen, hoe oneerbiedig dit ook klinkt, en dan die mannen die er naast lopen, in geheel westerse kleding, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

op 23 08 2005 at 12:25 schreef Linus Huibers:

Het is precies zoals u zegt: "het is steeds alsof ik een klap in mijn gezicht krijg". Inderdaad "alsof", want u krijgt die klap natuurlijk niet, u dénkt die klap. Een gevoel dat ik mij trouwens goed voor kan stellen, begrijpt u mij niet verkeerd. Wanneer ik in Amsterdam rondloop en een BMO ontwaar, is mijn eerste reactie ook altijd: We zijn hier niet in Caïro.
Vreemd genoeg heb ik daar in de Arabische wereld zelf veel minder moeite mee, net zomin als het mij daar euvel geduid wordt, wanneer ik met een breedgerande Borsalino over straat loop, terwijl ik mijzelf daarmee toch luid en duidelijk affichiëer als niet-moslim.
Maar uw -en mijn- reactie op "de zwarte lap" is wel precies de reactie die de bedenkers van de zwarte-lappen-dracht voor ogen stond toen zij deze dracht bedachten. In zekere zin zijn wij zo hun beste bondgenoten, terwijl wij dat niet wensen te zijn.
Een reactie op de hoofddoek die aansluit bij die wens om niet mee te werken aan het beoogde doel ervan, dient dus -paradoxaal genoeg- vooral te bestaan uit het negeren ervan en het hardnekkig gelijk behandelen van de draagsters.

op 23 08 2005 at 15:29 schreef Peter Breedveld:

Niet mee eens. Volgens mij scoor je veel meer effect door juist met gehoofddoekte meisjes te flirten, ze uit te vragen, bloemen te sturen enzovoort. Wie weet hou je er ook nog zo’n bloedmooie Marokkaanse aan over.

op 23 08 2005 at 15:41 schreef Frank W.:

Het wordt hoog tijd voor enig revisionisme ten aanzien van moslima’s op deze site.
Samira, lekkere doek van me, ik neem alles terug wat ik hier eerder over en tegen je heb gezegd!
Liefs, Frank.

op 23 08 2005 at 16:43 schreef Peter Breedveld:

Close, maar geen sigaar, Frank. Misschien moet je eens langskomen voor een stoomcursus vrouwen om je vinger winden.

op 23 08 2005 at 18:52 schreef Frank W.:

Jij hebt makkelijk praten met al die bloedmooie gevoileerde moslima’s dagelijks om je heen.
Ik wou dat ik in die gezegende omstandigheden verkeerde.
Is er nog wat vacant daar bij jou?
Kan je me gelijk bijscholen!

op 23 08 2005 at 20:09 schreef AVe:

@Linus. Ja, een man kan in die landen wel met een borsalino rond lopen en rond kijken maar ik als vrouw, zonder enige bedekking wordt gezien als een hoer. Ach u kent die verhalen toch wel?! Gisterenavond nog verhaalde een leuke, vlotte ongehoofdoekte Marokkaanse (heerlijk om niet te weten dat ze misschien wel in het een of ander gelovig is) op Nederland 3 dat ze de politie erbij moest halen omdat ze steeds werd achtervolgd en lastig gevallen.

Deze vrouwen voelen zich superieur aan ons, zo veel is wel duidelijk. Het is een teken van fundamentalisme. Zeer ongepast om dat in een zogenaamd seculier land aan ons op te willen dringen. Arrogant ook. Misplaatst ook als je kijkt naar een land als IRAN. Maar blijkbaar lezen deze vrouwen geen krant.

op 23 08 2005 at 20:10 schreef Peter Breedveld:

Dat treft, Frank, want we hebben inderdaad een vacature:

Gezocht

Eindredacteur v/m
voor 0,8 deel van de werktijd (ma t/m do)

Vacaturenummer 1.2005.00137

Ad Valvas is het redactioneel onafhankelijke weekblad van de Vrije Universiteit, voor studenten en medewerkers. In het team, dat bestaat uit een hoofdredacteur, 4 redacteuren, een redactie-assistent en enkele freelance medewerkers, is per 1 oktober plaats voor een eindredacteur.

Functie-inhoud
U maakt de indeling van de krant, controleert de kopij op inhoud, structuur en stijl, en redigeert deze. U maakt pakkende koppen en intro’s, en weet nieuws- en achtergrondverhalen daarmee goed van elkaar te onderscheiden. Met enige regelmaat schrijft u ook zelf artikelen en rubrieken.

Functie-eisen
U heeft aantoonbare ervaring als eindredacteur, en genoeg autoriteit om waar nodig constructieve feedback te geven. U bent (uiteraard) sterk taalvaardig, kritisch en stressbestendig, en u kunt goed plannen, zonder het begrip te verliezen voor de onzekerheden die het journalistieke proces soms kenmerken. Kennis van de academische wereld is wenselijk.

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op de website kunt u onze arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden (www.vu.nl/vacatures).

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 3.472,- bruto per maand (salarisschaal 10) bij volledige werktijd.

Informatie
Nadere informatie wordt verstrekt door de directeur van de Dienst Communicatie, de heer drs. F. Boer, tel. 020 59 85641.

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer uiterlijk tot 4 september 2005 te richten aan de Vrije Universiteit, t.a.v. de heer drs. F. Boer, directeur Communicatie, De Boelelaan 1091, 1081 HV Amsterdam of mailen naar: e.boer@dienst.vu.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Muntz en Van de Wint zoeken trouwens ook nog iemand:

Exploitatie TV is de productie maatschappij van Paul Jan van de Wint en Rob Muntz die vanaf 1 september 2005 een 26-delige serie over dieren, natuur en milieu gaan produceren (en presenteren) voor LLink, DeNieuwe Omroep.

Het programma heeft de werktitel “De Milieuridders” wordt een kruising tussen RTL Boulevard, Peter R de Vries, Frans Bromet, De Broertjes, Muntz en van de Wint’s eigen programma’s en Man Bijt Hond.

“De Milieuridders” moet toonaangevend, zuiver en onthullend worden, maar met humor gebracht. We willen wantoestanden op het gebied van natuur, milieu en dieren aan de oppervlakte brengen die anders verborgen zouden blijven. De uitzendingen zullen worden uitgezonden op Nederland 3 en starten vanaf oktober.

Gezocht:

zeer ervaren producer

Wij zijn op zoek naar een ervaren producer die als een spin in het web het nieuwe programma, van uit het niets, productioneel kan opbouwen. En je moet natuurlijk wel affiniteit hebben met de programma’s die Rob Muntz en Paul Jan van de Wint maken. Gevoel voor humor en kunnen relativeren is een pre. Beschikbaar vanaf heden voor een periode van minimaal 6 maanden. PS geen 9 tot 5 type.

Wij bieden: een uitdagende en afwisselende baan met een hoge mate van verantwoordelijkheid en veel ruimte voor initiatief. Wanneer je geïnteresseerd bent mail dan je CV en motivatie naar: info@muntzvandewint.com. Of bel met Rob Muntz 06-29340061.

op 23 08 2005 at 20:54 schreef Frank W.:

Het spijt me Peter, voor dat geld kom ik mijn bed niet uit, zelfs niet voor de aanwezigheid van bloedmooie maagden als emolument.
Serieus: vergis ik me of is dat inderdaad jouw job die vacant is bij Ad Valvas?

op 23 08 2005 at 20:58 schreef Peter Breedveld:

Je vergist je. Ik ben geen eindredacteur. Ik blijf nog even bij Ad Valvas, vanwege het geweldige salaris.

op 24 08 2005 at 10:30 schreef Linus Huibers:

@ Peter Breedveld: "Niet mee eens. Volgens mij scoor je veel meer effect door juist met gehoofddoekte meisjes te flirten, ze uit te vragen, bloemen te sturen enzovoort. Wie weet hou je er ook nog zo’n bloedmooie Marokkaanse aan over."

Dat ben ik deels met u eens. Het hardnekkig negeren en gelijk behandelen is m.i. een minimum. Uw voorstel gaat daar nog bovenuit.
Anderzijds moet u wel degelijk rekening houden met het feit dat u een vrouw uit een dergelijk milieu met uw attenties behoorlijk in moeilijkheden kunt brengen, zelfs, of juist, wanneer zijzelf van uw attenties wél gediend is.
Ik ben een groot voorstander van u aanpak, maar een voor westerse begrippen overdreven prudentie is geboden.
Daarbij is enige kennis van de locale cultuur geboden. Een Arabier of Iraniër maakt een vrouw op een andere wijze het hof dan een Nederlander en de verwachtingen van vrouwen ten aanzien daarvan zijn ook werkelijk verschillend.
Dit geldt trouwens niet alleen voor moslims of Arabieren. Transcultureel flirten vergt altijd hogeschoolwerk.

op 24 08 2005 at 10:37 schreef Bitterzoet:

Ik herinner me een idee om als niet-moslima OOK aan het betere lappenwerk te gaan. Maar dan niet bedekkend als uiting van zedigheid en religie en weetikveel, maar sexy, uitdagend, zelfs kinky.

Alles om de betekenis van die lappen maar te ontkrachten. Werkt volgens mij als een tiet.

op 24 08 2005 at 10:39 schreef Peter Breedveld:

Maar de bedoeling is ook helemaal niet die vrouw uiteindelijk te scoren, meneer Huibers! De bedoeling is de boodschap over te brengen dat die doek volkomen zinloos is en zelfs averechts werkt: ik word er geil van! Ik vind je juist begeerlijker door die hoofddoek!

(Vanmorgen, op weg naar mijn werk, zag ik een jonge vrouw met een zwarte hoofddoek, een filmsterrengezicht, grote, stevige tieten onder een strak truitje, who are you foolin’, dacht ik. Ze keek me nog heel provocerend aan, ook. Had natuurlijk in de gaten dat ik naar haar tieten zat te kijken)

Je zegt dat een Arabier of Iraniër vrouwen op een andere manier het hof maakt dan een Nederlander. Dat vind ik grappig. Nederlandse mannen maken vrouwen helemaal niet het hof. Nederlandse mannen worden uitgekozen door hun vrouwen, die ze dan op gewiekste wijze het gevoel geven of zij al het versierwerk doen!

Nederlandse mannen kúnnen helemaal geen vrouw versieren, al hing hun leven er vanaf. Dus in welke situatie je ook zit, welke vrouw uit welke cultuur je ook wilt versieren, het is ALTIJD beter om de kunst af te kijken bij mannen uit andere culturen.

op 24 08 2005 at 11:02 schreef Linus Huibers:

@ Frank W: "Zij zijn immers superieur aan ons, ongelovigen."

Naar mijn ervaring vallen die superioriteitsgevoelens bij moslims wel mee. Er zijn er die zich behoorlijk irritant superieur kunnen voordoen, maar bij doorvragen blijken eigenlijk te lijden aan een gemaskeerd en overschreeuwd gevoel van inferieuriteit. Niet het redelijkste slag mensen.
Anderzijds ken ik ook moslims die zich werkelijk superieur voelen. Dat zijn doorgaans juist hele redelijke mensen wier superioriteitsgevoel naar de vorm niet veel verschilt van ons superioriteitsgevoel aangaande bijvoorbeeld democratie en de betere positie van de vrouw alhier; het verschil zit alleen in de inhoud.
Overigens vraag ik mij af of uw stelling dat niet-meewerken onmogelijk is wel klopt. Wie iemand die zich superieur voelt consequent als niet méér dan gelijkwaardig behandelt zou daar, met veel volhouden zo vrees ik, best wel eens resultaten mee kunnen boeken.

op 24 08 2005 at 11:08 schreef AVe:

"Anderzijds moet u wel degelijk rekening houden met het feit dat u een vrouw uit een dergelijk milieu met uw attenties behoorlijk in moeilijkheden kunt brengen, zelfs, of juist, wanneer zijzelf van uw attenties wél gediend is.
Ik ben een groot voorstander van u aanpak, maar een voor westerse begrippen overdreven prudentie is geboden.
Daarbij is enige kennis van de locale cultuur geboden. Een Arabier of Iraniër maakt een vrouw op een andere wijze het hof dan een Nederlander en de verwachtingen van vrouwen ten aanzien daarvan zijn ook werkelijk verschillend.
Dit geldt trouwens niet alleen voor moslims of Arabieren. Transcultureel flirten vergt altijd hogeschoolwerk."

wat een onzin! Neem me niet kwalijk hoor. Dus de Nederlandse mannen moeten zich aanpassen aan deze vrouwen (hier geboren!) omdat ze uit een andere cultuur komen. Houd toch eens op met dat geklets. Die Marokkaanse jongens doen dat toch ook niet andersom?! Die randen onze roomblanke meiden toch ook aan en dat mag wel?

Je moet die gehoofddoekte meiden gewoon behandelen als de Nederlandse vrouwen. Geef ze ook maar een pets op hun kont, als je dat bij Ned. vrouwen ook zou doen. Sommigen van jullie zie ik er wel toe in staat. Wat dat betreft ben ik het ook met Bitterzoet eens.
En ja, breng die vrouwen juist wel in moeilijkheden

Houd toch eens op met die cultuurrelativistische praatjes. Zo wordt het nooit wat. Anders lijken jullie wel erg veel op Marcel van Dam met zijn praatjes, hoe vervelend jullie hem ook vinden maar jullie doen precies wat hij zegt en doet. Het zit de Nederlander waarschijnlijk toch in het bloed, de ‘Marcel van Dam denkwijze’.

op 24 08 2005 at 11:31 schreef Peter Breedveld:

Ik heb echt nog nooit van mijn leven een vrouw een pets op haar kont gegeven. Het idee is niet eens in me opgekomen. Ik ben toch goddomme geen bouwvakker! Wat zou jij daar nou van vinden, Annelies, als ik je een pets op je kont gaf?

op 24 08 2005 at 11:42 schreef Annelies:

Ik zeg niet dat jij dat zou doen, maar er zijn ‘mannen’ die dat wel doen en laat ze dat dan ook doen bij die bedekte vrouwen, als ze durven. Het is raar maar dat zou ik dan liever hebben want anders lijkt het nog alsof die lappen inderdaad helpen! Voel je niet aangesproken. Het kan trouwens ook gewoon even iemand bij de arm aanraken zijn, even lichamelijk contact wat wij hier soms wel doen, niet opdringerig, niet ongewenst maar wel even contact. Een hand geven bijvoorbeeld (!)

Zoals Linus het schrijft, krijg ik de kriebels. Altijd maar dat rekening houden met andere culturen en gewoontes. We wonen toch in Nederland! Ik ben het totaal niet met hem eens. Maar ik ga de discussie niet weer voeren!

op 24 08 2005 at 12:05 schreef AVe:

Misschien dat Linus nog iets kan opsteken van wat Andreas Burnier schreef over de moslim(vrouw).
http://vetvetvet.web-log.nl/log/3132918

op 24 08 2005 at 12:31 schreef Frank W.:

Linus Huibers: Ik haak weer in, anders loopt het hier topic-wise uit de rails. (maar ik vind ze wel leuk, die spontane ontsporingen, en Peter draagt zelf zijn spreeksteentje bij)

Moslims dus, gelovigen, gesluierden.
Het is onmogelijk om niet mee te werken aan het beoogde doel van de sluier door de draagsters ervan hardnekkig gelijk te behandelen.
Zij zijn immers superieur aan ons, ongelovigen.

En: hoe zit dat eigenlijk met moslimmannen, biologisch gezien?

op 24 08 2005 at 13:16 schreef Peter Breedveld:

Dat is een interessant stuk, dat ik had gemist vanwege mijn vakantie. Ik kende die Burnier helemaal niet.

Heel interessant is ook de discussie die zich naar aanleiding daarvan ontspint tussen Han van der Horst, Ton Biesemaat en anderen.

op 24 08 2005 at 13:44 schreef Annelies:

Ja, heeeeel interessant, gezien allerlei ontwikkelingen. Misschien heb jij dit stukje ook nog gemist, ik moet eerlijk bekennen dat jij mij ertoe geinspireerd hebt, vanwege dat ‘blootfeestje’ en zo.
http://vetvetvet.web-log.nl/log/3052850

op 24 08 2005 at 14:17 schreef Peter Breedveld:

Leuk stuk. Jij schrijft echt lekker, zeg. Een natuurtalent. Wanneer Vetvetvet straks vanwege onderling getwist en gestook in elkaar is gedonderd (niet dat ik daar op hoop, ik ben een enorme Vetvetvet-fan), kom je dan op Frontaal Naakt schrijven?

Wel een paar dingen rechtzetten:

"Ik ben geen naturist al vind ik het wel een mooi idee dat de natuur als oerbeginsel van de schepping wordt beschouwd."

Sorry, maar zulke dingen heb ik een naturist nog nooit horen zeggen. Naturisten komen altijd met de volgende retoriek:

‘Naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.’

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende definitie:

‘Naturisme is een humanitaire stroming die streeft naar de herintegratie van de natuur en natuurlijkheid in het menselijk leven en daarbij het naakte lichaam ziet als een natuurlijk gegeven.’

Onder andere vanwege het ontbreken van dat vreselijke woord ‘respect’, begrijp je wel. Hoe dan ook, het gaat om het gezamenlijk naakt zijn zonder overspannen gedoe. Seks mag wel, maar gewoon in je bed, uit het zicht van je kinderen bijvoorbeeld. Het mooie van naturisme is juist dat het heel erg NIET geforceerd is. Je trekt je kleren uit, als vrouw bijvoorbeeld, en hoeft niet bang te zijn dat dit het signaal is voor mannen: ‘Naakte vrouw! NEUKEN!’

Dat is het ideaal tenminste. Nadeel van het aanwijzen van openbare naaktrecreatieplekken is dat dit ook mensen aantrekt voor wie naakt nog steeds heel erg synoniem is met seks.

Heb je bij jou thuis nog nooit in je blootje gekookt trouwens? Bijvoorbeeld zondag, na een lange dag van zwoele bedlegerigheid?

‘Maar naar een naturistencamping zal ik niet gaan. Die zwabberende dingen wil ik niet zien.’

Welke zwabberende dingen? Overal waar ik loop op straat zie ik een geblubber en gezwabber van heb ik jou daar. En ga je dan ook niet naar de sauna?

‘En het lijkt me ook zo geforceerd. Zit je daar in je blootje terwijl het eigenlijk te koud is.’

Aha! De bekende misvatting. Als een naturist het koud heeft, trekt hij kleren aan. Echt waar.

‘Koken en eten in je blootje, fietsen in je blootje en wat niet al in je blootje, alles behalve sex. Dat dan weer niet!’

Niet in het openbaar, nee. Poepen en piesen ook niet, trouwens. En in je neus pulken.

‘Naaktstranden vind ik wel leuk. Als ik het water in ga, trek ik wel een broekje aan uit angst dat er iets in zwemt’

HAHAHA! Zoals wat? Een paling?

‘maar het is logisch om op het strand bloot te zijn.’

Precies! Hier spreekt de ware naturist! Want wat een onzin om je uit te kleden wanneer je gaat zwemmen (logisch, je kleren mogen niet nat worden en vormen bovendien een belemmering) om daarna toch iets aan te trekken LOUTER om bepaalde lichaamsdelen te bedekken waarvan Paulus heeft gezegd dat ze vies zijn!

‘Je weet namelijk niet wat je mist als je nog nooit buiten in de natuur hebt gevreeën! Het mag helemaal niet. Nee. En ik moet er niet aan denken dat iemand ons ziet. Daar zorg ik dan ook wel voor, anders begin ik er niet aan. Het gaat me ook niet om de spanning gesnapt te worden. Integendeel. Maar de zon overal op je huid te voelen, het vrijen met de zon, zoals tekenaar Ilah mooi heeft uitgebeeld, én dat windje, vooral dat windje!’

Een echte naturist! Je bent een naturist!

Dit sluit trouwens mooi aan op Huibers’ betoog. Want niet alleen hoofddoeken en peniskokers zijn primitieve middelen om soortgenoten te onderscheiden, alle kleding en ornamenten zijn dat. Naturisten streven naar het vinden van iets gemeenschappelijks. Dáárom doen ze hun kleren uit, en dáárom ook is openbare seks op de naturistencamping taboe.

op 24 08 2005 at 14:29 schreef Peter Breedveld:

Wat een enge, irritante, neerbuigende eikel is die Ben, trouwens:

‘Lieve Annelies,…..mooie naam overigens,…….je zit er qua inschattingsvermogen van Wim de Bie, Freek de Jonge, Loes Luca,…..ik ben daar gestopt met lezen,…. DUSDANIG naast dat ik alleen maar kan adviseren: lees ALLE stukjes van de Bie, kijk in het oeuvre van de Jonge en Luca.
Dit heb je toch zeker niet tussen neus en lippen door op deze website geplaatst???
Je redenering klopt van geen kanten!’

Ja, maar hoezo dan, Ben? Moeten we dat maar van jou aannemen, omdat JIJ het zegt?

En dan dat: ‘Lees ALLE stukjes van De Bie maar’. Iedereen die denkt een discussie te winnen door te zeggen: lees dit of dat boek maar, dan zie je waarom jij ongelijk hebt, verdient een NEKSCHOT.

op 24 08 2005 at 14:47 schreef Annelies:

Ja, ik had ook al door dat mijn bijdrage niet geheel off topic was. Leuk dat je het kunt waarderen en nou ja dan ben ik maar een naturist! Maar dan volgens mijn regels, want die paling komt er niet in!

Ik bedoelde trouwens niet dat naturisten de natuur als oerbeginsel van de schepping beschouwen maar ik vind het wel een mooi idee. Bjork heeft daar echt goede dingen over gezegd.

We gaan de kleine ‘crisis’ op vetvetvet overleven hoor! Ik heb er vertrouwen in. Over de methode valt te twisten (zeggen ze ook altijd over Ayaan, onzin dus) maar dat er iets moest gebeuren, stond vast. Voor mij in ieder geval wel.

P.S. Off topic: Je hebt toch wel al de nieuwe Tim Burton film gezien: Charlie and the Chocalate factory? Die is geweldig. Klik op mijn naam bij vetvetvet en je ziet die tekst wel, trouwens Sin City (ook op vetvetvet) is ook heerlijk, zeker als je van Kill Bill 1 en 2 houdt.

op 24 08 2005 at 15:07 schreef Peter Breedveld:

Willie Wonka heb ik afgelopen zaterdag gezien, samen met de kinderen. Jouw stuk kende ik al. Ik identificeerde me onmiddellijk met Depps Wonka, die me meer deed denken aan Katherine Hepburn en de Churchlady dan aan Michael Jackson.

Veel te weinig Helena Bonham Carter! Ik wil meer Helena Bonham Carter!

Sin City heb ik meteen bij de première gezien. Ik ben een liefhebber van Frank Millers strips. Ik heb ‘m ook aangeprezen in een van mijn columns hier. Mijn voorspelling dat het CDA wel kamervragen zou stellen, is evenwel niet uitgekomen.

op 24 08 2005 at 15:21 schreef AVe:

Ik ben helemaal verliefd op Johnny Depps. Nou ja, bij spreken van wijze.

Helena Bonham Carter kwam er inderdaad bekaaid van af. Maar in BIG FISH heeft ze een aantal prachtrollen, ook die van die heks met dat oog (waarin je de toekomst kunt lezen)!

op 24 08 2005 at 15:32 schreef AVe:

Depp…

Wist je trouwens dat Depp helemaal niet zo blij is met het succes? Hij wil gewoon leuke cultfilms maken maar nu is hij ineens zo populair geworden. Daarom wil hij aan een een’pornofilm’ meedoen. Als Tim Burton die regisseert…. Zou dat samen gaan: sex en hummor? Volgens Andy Warhol niet.

op 24 08 2005 at 15:50 schreef Peter Breedveld:

Je hoort dat vaak zeggen, dat seks en humor niet samengaan. Ik vind dat onzin. Maar seks en Tim Burton, gaan díe samen? Eerst zien en dan geloven.

op 24 08 2005 at 18:20 schreef Frank W.:

Peter: waar het gaat om tikken op vrouwenbillen zou "ik ben toch goddomme geen kantoorpik" een betere, want dichter bij de waarheid liggende uitdrukking zijn geweest.

Verder ben ik het zeer eens met jouw definitie van naturisme.
Respect is een woord waar ik zo langzamerhand pukkeltjes van krijg.
Wie zei ook alweer: Respect is een song van Aretha Franklin?
Leuk item voor Naturisme, die 2 verschillende stellingen.

op 25 08 2005 at 13:25 schreef Linus Huibers:

@ AVe: "wat een onzin! Neem me niet kwalijk hoor. Dus de Nederlandse mannen moeten zich aanpassen aan deze vrouwen (hier geboren!) omdat ze uit een andere cultuur komen."

Neen, mannen (niet alleen Nederlandse) horen zich rekenschap te geven van de consequenties van hun handelwijze jegens vrouwen (niet alleen buitenlandse). Niet omdat er sprake is van een al of niet verschillende cultuur, maar omdat zulks wellevend, beleefd en beschaafd is.
Zich rechten toeeigenen met een beroep op de misdragingen van de ander is dat zeker niet.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS