Home » Archief » Wat nu?


[11.08.2005]

Wat nu?

Lagonda

Gossaert2 (159k image)

Soms gaat de werkelijkheid te snel om bij te benen. Zo was ik van plan om me tijdens het zomerreces eens uitgebreid in de koran te verdiepen, om u in mijn eerstvolgende column te trakteren op allerlei lucide inzichten omtrent het woord van allah. Ik had op het internet reeds een Engelse vertaling van de koran opgeduikeld en uitgeprint op handzaam strandformaat. Ik had ook al een steelse blik in het boek geworpen en voorzichtig een paar regeltjes gelezen. Het blijkt dat zelfs bij een minimale dosering de koran al de indruk wekt alsof iemand keihard in je oor staat te brullen. Dat beloofde wat, en tevreden sloot ik het boek: alleen al deze agressieve toonzetting bood ruim voldoende stof voor een column. Maar toen kwam de rechtszaak van Mohammed B. En toen kwam de bomaanslag in London. En toen nog een. En toen kwam de mededeling dat ook Nederland aan de vooravond van een dergelijke aanslag staat. En ik was nog niet eens goed en wel in de koran begonnen! Soms gaat de werkelijkheid te snel om bij te benen.

Ineens leek het ook een zinloze onderneming; wat moet de wereld nu met mijn schijtlollige commentaar op de koran? Sterker: wat moet ik überhaupt nog schrijven over de islam? Wat moet ik zeggen dat al niet op duizenden nieuwssites en weblogs is gezegd? Op forums en blogspots schuiven we elkaar steeds opnieuw dezelfde informatie over de islam toe: wat er in de koran staat, column zus, artikel zo, wat arabist Janssen heeft geschreven, wat Ephimenco ervan vond, essay van Oriana Fallaci dit, editorial in The Times dat. Moet je dit lezen — goed verwoord! Moet je dat lezen — strakke tekst! Heb je dat al gezien? Wist je dit al? Heb je hier al van gehoord?

Dagelijks zijn er ontelbare nieuwsfeiten over de duistere kant van de islam te vinden. Over onthoofdde Boeddhisten in Thailand, slavenhandel in Afrika, Islamitische potenrammers, verkrachters, vrouwenslagers, ophangers, stenigers en bommenleggers. Over foeterende imams, scheldende imams, prekende imams, imams met fatwa’s en imams die geen handje geven. En over alle manieren waarop schaamteloos geprobeerd wordt om koran, sharia en jihad aan de man te brengen; om allah’s wil erdoor te drukken in wet en samenleving. Integratie, multiculturaliteit, pogingen tot het inpolderen van een religie die geen concurrentie duldt; het zijn allemaal gepasseerde stations.

Het beeld is ondubbelzinnig duidelijk: de islam is al 1500 jaar uit op wereldheerschappij, en bedient zich al 1500 jaar lang van dezelfde methoden om dit doel te bereiken. Een ultragewelddadige voorhoede, die aangevuurd door het woord van allah het smerige werk verricht, daarbij heimelijk ondersteund en bewonderd door een ongrijpbare achterhoede, die zich zo lang mogelijk hult in leugens, stilzwijgen en onwetendheid, maar zich op het moment dat het er op aankomt, zal ontpoppen als een onverzettelijke en met name alomtegenwoordige tegenstander.

Je bent moslim, of je bent het niet. En wie moslim is, streeft naar een wereld vol met moslims, en staat op voet van oorlog met niet-moslims. Punt uit. De vraag of je voor het bereiken van dit ideaalbeeld geweld beoefent of rechtvaardigt, is niet belangrijk. Zolang anderen het op zich nemen om met terreur jouw ideaalbeeld te verwezenlijken, kun je je de luxe permitteren om je van je fanatiekere geloofsgenoten te distantiëren. Maar deze ogenschijnlijke distantie betekent niks: wie na de bomaanslagen in London nog een hoofddoek ombindt, of bidt in de richting van mekka, verraadt zich als iemand die hetzelfde einddoel voor ogen heeft als de bommengooiers.

Hoewel het algemeen bekend is dat een groot deel van de op sociaal-democratische principes grootgebrachte opiniemakers er alles aan doet om dit beeld te ontkennen, te verdraaien of te bagatelliseren (een fenomeen waar eveneens op duizenden weblogs aandacht aan wordt besteed), lijken ook de kritische geesten over nauwelijks meer slagkracht te beschikken. Als een krassende plaat wordt keer op keer dezelfde waarheid benoemd, maar lijkt niemand in staat te zijn een opvolging aan deze waarheid te geven.

Dus de onvermijdelijke vraag dringt zich op: wat nu? Het gevaar is duidelijk, en in al haar facetten benoemd en geanalyseerd — wat doen we er nu aan? Ik heb geen enkele fiducie in het zelfreinigende vermogen van de islam, of de emanciperende invloed van de gematigde moslims. Schisma’s binnen een religie komen meestal juist voort uit de drang terug te keren naar de wortels van die religie, en levert dus uiteindelijk weer fundamentalisme op. Het zullen vooral externe krachten zijn die de autoriteit van de Islam moeten breken. Zo is dat ook met het christendom gebeurd; de niet aflatende kritiek van mannen als Kant, Voltaire en Nietzsche, en vooral het verzengende licht van de wetenschap, is dodelijk gebleken voor de geloofwaardigheid van de bijbel.

Is het niet hoog tijd om eens de tegenaanval in te zetten, en de Islam met een van haar eigen wapens te bestrijden; de radicale en nietsontziende ontworteling? Is het niet hoog tijd dat de macht van allah wordt gebroken, en zijn heilige waarheden stelselmatig onderuit worden gehaald en bespot? Is het niet hoog tijd dat de moslim hardhandig wordt losgerukt uit die heerlijke roes van de islamitische utopie? Is het niet hoog tijd dat onze wetenschappers creationistische nonsens en andere claims van animistische tovenarij aan stukken schieten? Is het niet hoog tijd om via media en politiek de principes van onze verlichting, onze burgervrijheid en onze beschaving luid en duidelijk te bezingen? Is het niet hoog tijd om glashard aan moslims duidelijk te maken dat hun religie op geen enkele wijze bijdraagt aan een mooier, langer of gelukkiger leven, en dat de islam een beschimmeld en nauwelijks serieus te nemen relikwie is geworden?

En bent u, lezer, wellicht zelf moslim? Wat doet u er aan? Hoe erg vindt u dat geweld uit naam van uw geloof eigenlijk? Spreekt u uw geloofsbroeders daarop aan? Is dat wel genoeg? Bent u eigenlijk zelf wel in staat om zonder jeukende handen over uw geloof te discussiëren? Waarom bent u eigenlijk nog moslim? Schaamt u zich niet? Zo nee, waar bent u dan precies trots op? Kunt u niets anders vinden om trots op te zijn? Wees er trots op dat u Turk of Marokkaan of Nederlander bent, wees er trots op dat u man of vrouw bent, wees er trots op dat u vuilnisman of hartchirurg bent, wees er trots dat u mens bent, dat u leeft, wees desnoods trots op uw huis of auto. Maar wees er toch vooral NIET trots op deel uit te maken van deze miserabele en nutteloze geloofscultuur, die alleen maar dood, verderf en slavernij te bieden heeft; niet alleen voor haar tegenstanders, maar uiteindelijk ook voor haar volgers.

Maar goed — ook deze column is er weer een voor op de grote hoop. Hoera, bravo, goed gezegd, maar ook ik ben maar een van de vele stemmen die alleen benoemen, en niet kunnen oplossen. Ik weet niet wat ik anders moet doen, of liever, ik kan me er niet toe zetten. Is dit nou die door Theo van Gogh gehekelde aanname dat “het wel los zal lopen”, of is het toch gewoon angst? De tragische onwil om noodzakelijkerwijs vuur met vuur te bestrijden, is door Shakespeare prachtig beschreven in de figuur van Hamlet, die zich er maar niet toe kan brengen zijn verraderlijke en moorddadige oom aan het mes te rijgen, terwijl de noodzaak voor deze daad met de dag groter wordt. Uiteindelijk gaat Hamlet aan zijn besluiteloosheid ten onder en een berg lijken is, zoals gebruikelijk bij Shakespeare, alles dat rest. Wie of wat gaat ervoor zorgen dat het nu eens niet zover komt?

Lagonda schreef al teksten op een weblog, puur voor het eigen plezier, totdat Frontaal Naakt besloot hem aan de vergetelheid te ontrukken. Lagonda is 49 procent mannelijk, 51 procent vrouwelijk en 100 procent esotericus. Haar schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als ‘een warm bad’, door anderen weer als ’totaal genadeloos’. Het is maar hoe de pet staat. Meer op de Lagonda blogspot.

Algemeen, 11.08.2005 @ 10:17

[Home]
 

35 Reacties

op 11 08 2005 at 19:25 schreef Paardestaart:

"wie na de bomaanslagen in London nog een hoofddoek ombindt, of bidt in de richting van Mekka, verraadt zich als iemand die hetzelfde einddoel voor ogen heeft als de bommengooiers"

Amen..:)
Absolutely, zouk zeggen..

"Is het niet hoog tijd dat de macht van allah wordt gebroken, en zijn heilige waarheden stelselmatig onderuit worden gehaald en bespot?"

Gewoon zoals dat met de zeker-weters van het christendom gebeurde door tot inzicht gekomen voormalig gelovige christenen bedoel je?

Hoe ver lijkt dàt al in het verleden te liggen
Die arme Van Gogh deed dat, tot onbegrip en doodsschrik van de weldenkende medemens; Hirsi Ali probeert het, een beetje voorzichtiger, en alleszins binnen de grenzen van het toelaatbare, en toch wordt haar voortdurend de ‘schrilheid van haar tóon’ voor de voeten geworpen, niet alleen door schuimbekkende moslims, maar vooral door Mak-achtigen, die in de jaren zestig wel voortdurend met hun billen saamgeknepen het vreugdevuur van de heilige-huisjesslopers moeten hebben gadegeslagen..zo weinig begrip kunnen ze opbrengen voor de schots- en schendmethodes die ons in het westen tot koevoet hebben gediend…

Zouden ook de in die vlegeljaren door hoongelach tot zwijgen gebrachte christenen nu eindelijk hun kans schoon zien om het verloren terrein terug te winnen? Hebben ze gewoon hun ziel in lijdzaamheid bezeten, tot de wind weer in de goeie richting ging waaien?

En garde, zou ik zeggen
Doop je pen in vitriool, fileer en visiteer de helse pek- en verenteksten van een miskende en schuimbekkende woestijnbewoner, en snij de verraders van alle gezindten de pas af voor je het hoofd zult moeten buigen voor obscurantisme en tirannie…

op 12 08 2005 at 16:06 schreef Annelies:

Er zit niets anders op dan de ‘idiotie’ aan de kaak te blijven stellen. Het liefst door zo veel mogelijk mensen, zodat die enkelingen niet vroegtijdig het loodje hoeven te leggen.

De eerste alinea van lagonda’s tekst verbaasde mij wel. Wist je het dan toch nog niet zeker Lagonda dat al die dingen zouden gebeuren? Wilde je toch liever naief blijven?

We zullen pal moeten staan.

Paardestaart heeft gelijk, Van Gogh deed het, Ayaan doet het en nog enkelen maar het is niet genoeg. Misschien zal het nooit genoeg zijn .

op 12 08 2005 at 16:33 schreef Lagonda:

Nou ja — ik wist dat het proces van Mohammed B er aan zat te komen, maar niet dat dit zoveel stof tot nadenken zou opleveren. En de bomaanslagen in London, en de geplande aanslag(en) in Nederland zitten natuurlijk al tijden in de pijplijn, maar ‘k had niet gedacht dat zij juist zouden voorvallen in de periode dat ik me in de koran wilde verdiepen. Er waren in een korte periode teveel gebeurtenissen waar ik iets over wilde zeggen.

op 13 08 2005 at 12:53 schreef Frank:

We zien te veel wat niet klopt maar we blijven hard en veel praten in een hopeloze poging het gevaar en onze angstige vermoedens te bezweren.
We weten best dat we ons geen illusies hoeven maken –uiteindelijk zullen we het onderspit delven.
De tragiek van weldenkende en geciviliseerde mensen is dat zij geen enkele macht hebben, anders dan het woord.
Maar het woord werd op moorddadige wijze het zwijgen opgelegd.
De woorden nadien noemen we nog "discussie" of "column" maar zijn derivaten en hebben geen werkelijke betekenis.
"En garde" en "pal staan" zijn lege begrippen –we zullen immers het zwaard niet ter hand nemen.
De overlevenden zijn de islamieten en hun apologeten.
Er is niemand die het tij kan keren –er is geen oplossing.
Defaitistisch?
Ja.

op 13 08 2005 at 13:45 schreef Rinus Duikersloot:

Inderdaad, alles wat gezegd moet worden is al gezegd en het komt niet alleen op inhoud aan maar ook op stijl zoals Lagonda in zijn bijdragen laat zien. Theo van Gogh is in deze zeker ook een gemis.

Ik kan het niet nalaten even reclame te maken voor een boek van Hans Jansen: Het nut van God

Sinds de Verlichting wachten intellectuelen op het einde van de religie zoals veel vrome joden wachten op de komst van de Messias. Dat einde van de religie zal er niet komen, want religie vervult een nuttige en onmisbare rol in het leven van velen.
http://www.amerigo.nl/ow/religie/9029522984.html

op 13 08 2005 at 15:50 schreef AVe:

Alles is gezegd maar zolang er niet geluisterd wordt zal men toch door moeten gaan met aandacht te vestigen op de problematiek. Wellicht worden er toch meer mensen wakker en gaan ze meedoen.

Ik geloof er niets van dat religie een toekomst heeft.
Wetenschap wel. Maar ik zal ‘het nut van God’ wel lezen.

op 14 08 2005 at 10:00 schreef Peter Breedveld:

In naam van vrijheid en democratie wordt ook veel gedood, maar dat doet natuurlijk niks af aan de grote waarde van vrijheid en democratie.

Mensen doden is niet anti-christelijk. Daarvoor hoef je de bijbel maar open te slaan, of bijvoorbeeld een invloedrijke kerkvader als Augustinus te lezen. Die vond dat je voor de goede zaak best een oorlog mag voeren. Wat zeg ik? Dat het je plícht is.

Anti-islamitisch is doden ook al niet. Profeet Mohammed heeft er wat afgeslacht tijdens zijn leven, de koran staat vol oproepen om te doden, te doden en nog eens te doden en hoe dan ook, de islam van vandaag kenmerkt zich door geweld, hoe je het ook wendt of keert.

Vindt een meerderheid van de moslims dat terroristen misdadigers zijn? Ik heb daar steeds minder vertrouwen in. Ik wou dat ik geloofde dat je gelijk hebt.

op 14 08 2005 at 11:12 schreef broertje amerika:

sorry dat ik hier effe binnenval

op 14 08 2005 at 12:08 schreef carsesrac:

Ik vind het een beetje kinderachtig om religie de schuld te geven.
Het lijkt er op dat beide kanten christen en moslims de religie kaart uitspellen om hun gelijk te halen. Maar de meeste moslims zien de terroristen als misdadigers. En misdadigers zijn geen ware gelovigen, dus ook geen moslim. Religie heeft net als wetenschap de toekomst. Maar het misbruiken van de naam van God voor slechte zaken is tegen de regels van Christendom en ook van Islam.

Het doden van mensen is anti-christelijke, anti-moslim en bovendien barbaars. Het past wel in de barbaars anti-religie’s.
In de naam van de wetenschap wordt wel zeer veel gedood.

op 14 08 2005 at 12:39 schreef Klaasvaak:

Je bent meer dan welkom broeder.

op 15 08 2005 at 01:01 schreef Paardestaart:

Van beide kanten??
Wat een onzin..Probeer toch niet steeds het christendom erbij te halen Carcedinges…De agressie gaat gewoon van de ummah uit, en niet van ‘het christendom’
En vertel mij eens hoezo er ‘uit naam van de wetenschap”zeer veel’ wordt gedood??

Jij bent de kool en de geit aan het sparen…heel typerend.

op 15 08 2005 at 03:36 schreef Ko van Dijk:

In naam van God, Allah of de profeet Mohammed is al heel wat leed geschied. Zoals Maria Goos vanavond in Zomergasten zei: "Ik vraag me af of de jongeren die nu onze veiligheid belagen ooit één blik in de Koran hebben geworpen."

Ik vrees dat Goos gelijk heeft. De interpretatie van de Koran is voorbehouden aan de Inman. En daar zit gelijk het probleem. Om de Koran te begrijpen heb je blijkbaar een "deskundige" nodig. Het hoeft geen betoog dat hun deskundigheid gebaseerd is op laakbare, politieke denkbeelden. Kunnen wij Westerlingen daar nog iets aan veranderen? Ik vrees het ergste en voorzie een oorlog gelijk aan de bloedige strijd tussen de Katholieken en Protestanten in de middeleeuwen.

op 15 08 2005 at 14:59 schreef Tony:

De leugens van moslims die vaak vooral door vertegenwoordigende organisaties worden gespuid, heeft een naam in de Islam.
Die naam is "taqiyyah", het gebruiken van misleiding om de voortgang van de Islam te dienen.
Het is mogelijk dat deze "taqiyyah" wordt toegepast op momenten dat vertegenwoordigers eindelijk eens gemaand worden om afwijzend te spreken over wandaden door moslims.
Je zult heel slim moeten zijn om deze misleidingen te zien, omdat deze afwijzende woorden vaak vager en misleidender zijn dan je denkt.

Zo kan men bijvoorbeeld terrorisme afwijzen door te zeggen dat "terrorisme niet Islamitisch is", maar mensen hebben dan niet door dat moslims het helemaal niet zien als terrorisme, maar als gerechtvaardigd geweld.

Men zegt dat de Islam "vrede" betekent, maar mensen hebben niet door dat moslims iets anders bedoelen met "vrede".
In Islam heb je namelijk het "huis van de vrede" (dar-al-salam) en dat zijn de landen die geregeerd worden door de Islam. "Het huis van de oorlog" (dar-al-harb) is het land waar de ongelovige heerst.

Vrede in de Islam betekent dus alleenheerschappij voor de Islam. Zolang deze alleenheerschappij er niet is, is er staat van oorlog. Dat is waarom de woorden "salam" (vrede) en "islam" (onderwerping) de zelfde oorsprong hebben en men zegt dat Islam vrede betekent.
Vrede voor de moslim betekent "onderwerping aan de Islam".

Dit zou ook kunnen verklaren waarom moslim extremisten over het algemeen niet-islamitische landen beschuldigen van "moord" (zoals in Irak of Israel), terwijl men geen probleem lijkt te hebben met terroristen die kinderen opblazen in Irak (die niet-gelovigen tot doel hebben), of massamoordenaars van Islamitische oorsprong in Soedan. Dat land wordt namelijk geregeerd door Islam.
Als Irakese kinderen worden opgeblazen in Irak, betekent dat niet zoveel voor terroristen, omdat deze kinderen gebruik maken van "ongelovige" voorzieningen, of in de rij staan voor snoep die ze krijgen van de "ongelovige indringer en bezetter".

De reden dat terroristische aanslagen worden gepleegd in Islamitische landen is dan omdat deze landen op de een of andere manier banden hebben met de ongelovige.

De reden dat er zo’n zware sanctie staat in de Islam op ‘afvalling" van het geloof, is omdat het wordt gelijkgesteld met desertie in een oorlog.

op 16 08 2005 at 15:49 schreef Richard (die andere dan):

@ Tony: "Die naam is "taqiyyah", het gebruiken van misleiding om de voortgang van de Islam te dienen."

Taqqiya is in de eerste plaats een Sji’ietisch concept: waar een Sji’iet omwille van zijn geloofsovertuiging moet vrezen voor zijn leven mag hij voorwenden een Soenniet te zijn. Een regel die stamt uit tijden dat hij bijzonder nuttig was (voor Sji’ieten dan).
In de islam in het algemeen is het een begrip uit de oorlogvoering: je mag je vijand misleiden om een veldslag of een oorlog te winnen (of te overleven). Lijkt me geen exclusief islamitisch principe.
Er zullen best moslims bestaan hebben en bestaan die zo’n woord filologisch oprekken om hun eigen belangen te dienen, maar om daarom nou te menen dat moslims liegen en dat alles wat erop wijst dat ze dat niet doen wel gelogen zal zijn…

op 16 08 2005 at 15:57 schreef Richard (die andere dan):

@ Peter: "Mensen doden is niet anti-christelijk. Daarvoor hoef je de bijbel maar open te slaan, of bijvoorbeeld een invloedrijke kerkvader als Augustinus te lezen."

Mensen doden is wél anti-christelijk en daar hoef je de bijbel helemaal niet voor open te slaan.
Augustinus is de eerste geweest die zich bezig gehouden heeft met de uitzonderingen (ik herhaal: uitzonderingen) in geval van oorlog. Er zitten nogal wat ‘ifs and buts’ aan zijn ideeën. De meest in het oog springende is wel dat een land dat onrechtvaardig wordt aangevallen het recht niet heeft om zich te verdedigen tegen zijn invaller wanneer er geen reeël vooruitzicht bestaat op succes. Een regel die in het westen (en in het oosten trouwens ook) doorgaans meer geëerd werd door hem te overtreden dan door hem na te volgen.

op 16 08 2005 at 16:17 schreef Peter Breedveld:

Aha! Daarin lees ik een onversneden pleidooi voor een wapenwedloop. Zie je nou wel?

Als doden anti-christelijk is, waarom staat er dan in dat je je ongehoorzame zoon naar de stadspoort moet slepen om hem te laten stenigen? En ik heb het ook altijd lullig gevonden dat elke eerstgeborene in Egypte dood moest omdat de Farao het volk van Mozes niet liet gaan. Wat konden die eerstgeborenen daar nou aan doen?

op 16 08 2005 at 17:12 schreef jpk:

@Peter. Ik weet niet waar in de bijbel sprake is van "je ongehoorzame zoon naar de stadspoort slepen om hem te laten doden", maar het klinkt me nogal oudtestamentisch in de oren. En als dat zo is, dan geldt dat niet voor christenen, want die hebben het Nieuwe Testament — het "nieuw verbond" dat in de plaats kwam van het oude. Citaten uit het Oude Testament doen niet terzake als de vermeende bloeddorst van het Christendom uit de Schrift aangetoond moet worden.

op 17 08 2005 at 13:08 schreef Peter Breedveld:

Nee, daartoe voldoet de recente geschiedenis, toch?

Er zijn heel veel christenen die het Oude Testament wél als leidraad gebruiken. President Bush, bijvoorbeeld. Bovendien, het Oude Testament maakt toch gewoon deel uit van de bijbel? Waarom dan, als het NT het OT toch overbodig maakt?

Natuurlijk kun je stellen dat Bush niet representatief is voor de christenen, maar dan krijg je een zelfde discussie als over de islam, waarbij dan weer wordt gesteld dat goede moslims niet doden omdat de koran zegt dat wie iemand doodt, de hele wereld doodt, en dan weer dat je de koran niet als bewijsstuk mag aanvoeren in je zaak tegen de islam, omdat de islam immers wordt gevormd door de moslims en niet door een boek met letters.

Nou, doden is niet persé anti-christelijk omdat de bijbel in verschillende gevallen het doden van gruwelen in de ogen van God gebiedt en omdat er nog steeds veel christenen zijn die volgens die regels leven. Dat zijn chrístenen, dat zul je onder ogen moeten zien.

op 17 08 2005 at 21:00 schreef Peter Breedveld:

Interessante reactie op Lagonda’s column in de Onafhankelijke Nieuwsflits (www.onafhankelijk.nl):

Column van Lagonda
dinsdag 16 augustus 2005,

Geachte redactie,

Met instemming heb ik de column van Lagonda gelezen d.d. 11 augustus over de islam.
De schrijver was van plan de koran te lezen en als hij dat als nog gaat doen, zal hij ontdekken, dat zijn ergste vermoedens waarheid blijken te zijn.
Er staan meer dan 100 teksten in de koran met oproepen tot haat en moord mbt. alle niet-moslims en dan zijn er nog mensen, die beweren, dat de islam een"vreedzame" godsdienst is.
Ook veel moslims beweren in alle ernst, dat islam "vrede" betekent, wat een regelrechte leugen is, want het betekent ""onderwerping (aan allah, koran, sjaria)""; iedereen moet uiteindelijk zo’n onderworpene worden of enorm gediscrimineerd dan wel vermoord worden als ongelovige hond.
De praktijk van de islam sinds 625 na Christus tot nu bewijst dit, door oorlogsvoering hebben de moslims al het gebied ten oosten en zuiden van de Middellandse Zee veroverd plus hele stukken van Azie en Afrika en de mensen verplicht tot de islam.
Zie bijvoorbeeld het Taliban regime of het huidige Iran.

Als je kinderen opvoed in koranscholen, zoals elke moskee doet, dan kun je niet anders verwachten, dat een aantal kinderen, mede onder druk van familie en medemoslims, de daad bij het woord voegt en dat er Bin Ladens en Mohammed B.’s uit voortkomen.

Als interkerkelijk pastor heb ik de koran goed bestudeerd en ook de andere godsdiensten.
Vaak ben ik in gesprek met moslims en ik schrik voortdurend van het enorme gebrek aan kennis, van hun vooroordelen tov. alle niet-moslims, van hun antisemitisme en van hun geschiedenisvervalsing..
In liefde probeer ik de feiten aan te tonen, soms lukt dat, vaak niet en houdt men vast aan de koran, die hoe dan ook de ""waarheid"" moet blijven.
En natuurlijk zijn er veel moslims, die het geweld niet zoeken, maar die nemen helaas ook bijzonder weinig afstand van de islam en de koran, waar helaas ontegenzeggelijk de haat en het doel tot wereldoverheersing te lezen valt.

Hoe deze bedreiging van de wereldvrede (voor zover die er dan is) tegen te gaan?

Zoveel mogelijk anti-terrorismemaatregelen nemen, het gevaar niet langer onderschatten.
Eisen, dat elk moskeebestuur afstand neemt van alle haat en moordoproepteksten in de koran en zo niet, de moskee sluiten.
Net als Tony Blair probeert te doen: alle haatzaaiers terug naar land van herkomst sturen.

En als pastor voeg ik er aan toe: de liefde en verdraagzaamheid van het christendom in praktijk brengen en iedereen, die dat wil, in dit geval ook moslims uiteraard, de liefde van Christus doorgeven in woord en daad.
Daarbij overigens de eigen fouten als christen erkennend, want wie is volmaakt?
Alleen God, ons geopenbaard in Jezus Christus en Hij is liefde!
Door Zijn woorden te doen, zoals in de Bijbel te lezen valt, bewijst zich deze liefde in je leven.

Graag bereid tot verder gesprek,

met vr.gr.,

Ben Kok
(interkerkelijk pastor)

op 18 08 2005 at 06:33 schreef p:

het gaat er niet om of deze of gene idiologie en geesteshouding democratisch dan wel demagogisch of demonisch bindend is maar meer om de demografische praktijk (en het merendeel vandien is onderhevig aan ontspoorde instinkten daaromtrent wat betreft de massa maatschappelijke middenmoten die desalniettemin de dienst en degelijkheid uitmaken van zeer wel zicht- en meetbare trends.
Onbelangrijk of schriften zwaaiers en vereerders van wat dan ook (slecht herinnerde vergane glorie in alle gevallen, uiterst abominabel leeskunst van genetisch geheugen dus) al of niet in hoeveel dan wel ver glijdende schaal verdeeld kunnen worden in weliswaar bron(tekst) delende maar van interpretatie en levenshouding verschillende, meer of minder deelnemende genoten.
De as waar alles om draait is gemeenschappelijks in die geesteshoudingen te ontdekken en dat is in het ten minste wat techniek betreft waardoor we gelijkelijk en zonder aanziens des persoons gelijkmoedig schakelen en door dewelken we al onze wereldbeelden sluizen (de kommando maatschappij is letterlijk en figuurlijk sterk in opkomst) allang mogelijk; ik lig een paar rondjes voor en bij het lappen moet ik me door stoffige lappenmanden worstelen en kom daar in mijn wereldwijde vluchten samen met kornuiten zoals Eric Wijnants en dergelijke mensen die in de gaten hebben dat de Thanatanen ons ijzer vreten bloed vergiftigen en de hel op aarde in a hurry herbei rufen naties, nominaties en denominaties in alle kleuren en maten voorbij. Het bedroeft me dat de geluiden die me enkele maanden geleden bereikten over Fransen die tot het inzicht geraakt waren dat de monotheismen een pot nat zijn (afgezien van het schaal verschil tussen bijvoorbeeld doe het zelf en industrieel terrorisme) kennelijk in holland niet echt aanslaan, althans hier niet.

op 19 08 2005 at 17:08 schreef Richard (die andere dan):

@ Peter: "Als doden anti-christelijk is, waarom staat er dan in dat je je ongehoorzame zoon naar de stadspoort moet slepen om hem te laten stenigen?"

Dat is de verkeerde vraag. De juist vraag is: hoe komt het dat er nooit zonen bij de stadspoort worden gestenigd wegens ongehoorzaamheid, terwijl dat wél in de bijbel staat? (wáár trouwens, ik ben behoorlijk goed in het opsporen van verdwaalde bijbelcitaten, maar deze is behoorlijk koppig)

op 19 08 2005 at 20:33 schreef p:

duurde even, maar nu heb ik een waardige buur gekregen

op 20 08 2005 at 01:29 schreef Frans Groenendijk:

"Is het niet hoog tijd om eens de tegenaanval in te zetten, en de Islam met een van haar eigen wapens te bestrijden; de radicale en nietsontziende ontworteling? Is het niet hoog tijd dat de macht van allah wordt gebroken, en zijn heilige waarheden stelselmatig onderuit worden gehaald en bespot? Is het niet hoog tijd dat de moslim hardhandig wordt losgerukt uit die heerlijke roes van de islamitische utopie? Is het niet hoog tijd dat onze wetenschappers creationistische nonsens en andere claims van animistische tovenarij aan stukken schieten? Is het niet hoog tijd om via media en politiek de principes van onze verlichting, onze burgervrijheid en onze beschaving luid en duidelijk te bezingen?"

Ik twijfel hierover.

Die twijfel zit vooral in het feit dat in mijn ogen als het er op aankomt de bescherming van de islam-onzin niet van de Makken en Halsema’s komt maar van de Donners, van der Hoevens en Verburgs.
Lees Verburgs weblog: (http://www.gerdaverburg.nl/00index.php) en huiver:

“Ik heb een lijntje naar boven.
De woordenstroom valt even stil. Gerda Verburg (47) peilt behoedzaam de reactie die haar opmerking teweeg brengt. Ze leunt achterover.
‘Soms, als ik even een paar dagen of weken niet aan God denk, dan wordt er opeens van boven weer aan dat lijntje getrokken. Ik krijg een ingeving, die ik niet van mezelf heb. Of er gaat een auto rakelings langs me heen. Er wordt even aan het lijntje getrokken om de communicatie open te houden.’
Het is reces. De nummer twee van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, de belangrijkste persoon na Maxime Verhagen, heeft tijd om eens over iets anders te praten dan de WAO, bijstand of prepensioen.”
Ze heeft er dus zelfs geen moeite mee om dit stukje uit de Volkskrant van 6 augustus jl op haar eigen webstek over te nemen!
Dat is toch absurd.
In mijn visie moeten de Mohammed B’s en Samir A’s van deze wereld benaderd worden vanuit het perspektief van geestelijke ongezondheid. Ze moeten opgesloten worden omdat ze EN knettergek zijn EN een gevaar opleveren voor henzelf of de samenleving. Dat zijn voldoende reden om iemand op te sluiten. Om twee redenen zou dat de benadering moeten zijn. Omdat ze echt knettergek zijn en er zelfs een (kleine) kans op genezing is en omdat dat strategisch zo oneindig veel beter is.
Heeft dat idee een kans?
Niet zo’n grote. Het CDA ziet ongewenste discussies van verre aankomen en zal dat afwijzen. VVD en PvdA willen CDA niet voor het hoofd stoten. Tsja wat nu. Inderdaad. Gelijk hebben is een. Gelijk krijgen een tweede.
Ik geef het niet op. Ik pleit voor een platform voor saaie en verstandige politiek. Maar ja dat "verstandige" verhoudt zich wel moeilijk met het belachelijk maken van Mohammed (die uit de 7e eeuw). Er zijn namelijk erg veel mensen die daardoor in de verdediging schieten zodat het uiteindelijk contraproductief is.

op 20 08 2005 at 02:21 schreef Duns:

Lagonda schreef: "Het beeld is ondubbelzinnig duidelijk: de islam is al 1500 jaar uit op wereldheerschappij, en bedient zich al 1500 jaar lang van dezelfde methoden om dit doel te bereiken."

Inderdaad, im Osten nicht Neues!

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=280

op 20 08 2005 at 23:33 schreef Fritzie:

Wat Lagonda schrijft is waar. Maar ze vergeet één ding.
Die islamieten hebben hier toestemming gekregen om hier onder ons te zijn.
Dit is al meer dan 20 jaar gaande. In 1998 waarschuwden wetenschappers al voor integratieproblemen.
Het zijn de politieke partijen die in dit land de Bestuurders controleren.
Kennelijk is hun belang niet het belang van de burgerij.

En wie stemt er de volgende keer op het CDA, PVDA of VVD ?

Juist !
.

op 21 08 2005 at 12:15 schreef Fritzie:

Duns,

DUNS schreef:

"Dit Monument van Beschaving is in tact gebleven in de meest gruwelijk, bittere oorlogen die Europa gekend heeft. Het werd bijvoorbeeld volmondig erkend door de Duitse Wehrmacht, als ook door de Goddeloze Soviëts; hoewel de praktijk soms anders was."

JAMMER !
Tokyo, Hiroshima, Nagasaki,Berlijn, Hamburg, Rotterdam, Keulen, Dresden,
Würzburg, Pforzheim, Koblenz, Londen en München etc. Maar ook steden in Polen, Rusland, Oekraine, etc…
Als bewust uitgekozen burgerdoelen ben je vergeten deze te vernoemen.
Om dit nu beschaving te noemen en enkel naar de Islam te verwijzen, is een "beetje" raar.

op 21 08 2005 at 12:21 schreef Peter Breedveld:

Er is niemand die dit beschaving noemt, eikel. En nu normaal doen en reageren op wat mensen FEITELIJK hebben geschreven, of ik verwijder al je bijdragen en geef je een IP-ban. Censuur, inderdaad. Ik ben namelijk een vuile vieze fascist en een vijand van de vrije meningsuiting.

Zo, hoef JIJ dat tenminste niet meer te zeggen.

op 21 08 2005 at 13:55 schreef Duns:

Men zegt dat als je met hagel schiet, je altijd wel iets raakt.

Maar ‘Fritzie’ raakt helemaal niets…

Ik schreef "… hoewel de praktijk vaak anders was."

op 21 08 2005 at 14:49 schreef Lagonda:

@Frank: ja, daar heeft u natuurlijk helemaal gelijk in. Met het "luid en duidelijk bezingen van de principes van onze verlichting, onze burgervrijheid en onze beschaving" en het aanpakken van het "magische godsdienstdenken", kom je in Nederland natuurlijk gelijk in het vaarwater van een aantal vastgeroeste regenteninstituten. Christelijke partijen zoals het CDA, maar bijvoorbeeld ook ons koningshuis.

Aan het handje van de (onbescheiden) islam, is het christendom aan een comeback bezig. Een kwalijke zaak, inderdaad.

@Frizie: wat is je punt nou precies? Dat ook het Westen zijn zwarte kant heeft? So?

op 22 08 2005 at 12:47 schreef Fritzie:

Lagonda,
Juist. Het is belangrijk om ook de fouten in eigen cultuur te zien.
Éen van de belangrijkste wapens in de strijd tegen de Islam is Vrijheid van mening en het zoeken naar wat waar is.

Gezien de bovenstaande berichtjes, is het maar beter om niets meer te schrijven, want ik wek kennelijk enkel pure agressie ipv creativiteit op bij bepaalde mensen.

Ik groet u.

op 22 08 2005 at 21:59 schreef Frans Groenendijk:

Waarom willen mensen me toch steeds FranK noemen in plaats van Frans. (wel grappig in combinatie met dat u).
Hier
http://www.risq.org/article377.html#209
heb ik daar al eens bijna ruzie omgekregen.

Dan in godsnaam zeg maar, nog maar wat om te lachen, The Onion bericht:
"As the debate over the teaching of evolution in public schools continues, a new controversy over the science curriculum arose Monday in this embattled Midwestern state. Scientists from the Evangelical Center For Faith-Based Reasoning are now asserting that the long-held "theory of gravity" is flawed, and they have responded to it with a new theory of Intelligent Falling.
"Things fall not because they are acted upon by some gravitational force, but because a higher intelligence, ‘God’ if you will, is pushing them down," said Gabriel Burdett, who holds degrees in education, applied Scripture, and physics from Oral Roberts University.

Burdett added: "Gravity—which is taught to our children as a law—is founded on great gaps in understanding. The laws predict the mutual force between all bodies of mass, but they cannot explain that force. Isaac Newton himself said, ‘I suspect that my theories may all depend upon a force for which philosophers have searched all of nature in vain.’ Of course, he is alluding to a higher power."

Founded in 1987, the ECFR is the world’s leading institution of evangelical physics, a branch of physics based on literal interpretation of the Bible.

According to the ECFR paper published simultaneously this week in the International Journal Of Science and the adolescent magazine God’s Word For Teens!, there are many phenomena that cannot be explained by secular gravity alone, including such mysteries as how angels fly, how Jesus ascended into Heaven, and how Satan fell when cast out of Paradise."

http://www.theonion.com/news/index.php?issue=4133&n=2

op 23 08 2005 at 06:48 schreef Duns:

Bovenvermelde ‘Onion’ is inderdaad een aanrader.

Hoewel de Onion niet elke week even origineel is (kan ook niet), is het de moeite van het lezen waard.

De Onion ligt trouwens in een papieren uitgave op de campussen van Amerikaanse Universiteiten.

op 24 08 2005 at 16:35 schreef Paardestaart:

"of de jongeren die nu onze veiligheid belagen ooit één blik in de Koran hebben geworpen."

Hm – Maria Goos niet in elk geval, da’s wel duidelijk..Vraag me af hoe veel meer onnozelaars zo nodig de hele avond moeten babbeldebabbelen over van dit en van dat, en hettismewat en hoeveel brave burgers zich in het openbaar over alles een oordeel moeten aanmatigen, terwijl hun geïnformeerdheid zo overduidelijk omgekeerd evenredig is aan hun geldingsdrang, of wat het dan ook is..: wat ze zeggen is geen spatje anders of beter dan wat je dagelijks als stroop in je oor gedruppeld wordt door de embedded media waarmee we het moeten doen, dus op zijn minst alreeds gezegd
Dat ze gufferdumme eerst zelf die koran eens openslaat, voordat ze volkomen overbodig verklaart dat het vast niet aan islam ligt dat die jongens zulke lelijke dingen willen doen…pffff
En voor alle anderen die hun hersenspoeling ongedaan zouden willen maken in deze barre dagen: lees vooral PIG: The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades van Spencer, en laat het tot je doordringen: de hedendaagse troebelen zijn de logische voortzetting van vijftienhonderd jaar heilige oorlog tegen het westen.
Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat die strijd zo volkomen uit de westerse geschiedenisboeken verschenen is..
Dus lees, en huiver, en doe dan nog eens je mond open in godsnaam, als het dan niet anders kan….
http://www.jihadwatch.org/books/

op 26 08 2005 at 12:35 schreef Frans Groenendijk:

Wat dan wel weer vervelend is dat je bij de aanprijzers van een boek van Spencer ook http://www.fransgroenendijk.nl/reactieding.php?id=453_0_1_0_C ignorant asshole Cal Thomas aantreft:

"And welcome back to *After Hours.* We’re here tonight with my exclusive interview with Donald Rumsfeld, the Secretary of Defense. Mr. Secretary, I know you don’t get into politics, but Senator Kerry has been saying if he is elected, he will work hard to strengthen our military. That implies that our military is weak and I wonder if you’d like to comment on what you regard as how strong our military is?"

I know you don’t get into politics….

In zekere zin ligt het inderdaad ook niet aan dat stomme boek. Boeken zelf doen geen mens kwaad. Het gaat denk ik uiteindelijk meer om een cultuur met een mengsel van slachtofferdom en machodom. Die combinatie is zo ziek.
Dat boek en die interpretaties. Ach.
Ik las in een krantenberichtje eens iets over zo’n klootzak waarin hij letterlijk aangaf dat hij op zoek was naar teksten die zijn intenties zouden onderschrijven. (zonder het worod intenties natuurlijk)

op 26 08 2005 at 15:26 schreef Paardestaart:

Het ligt wel degelijk aan dat stomme boek…en de interpretaties, of vooral het gebrek daaraan, want dat mag niet…
En over Spencer gesproken: Het is gewoon een literatuuronderzoek van iemand die de koran wèl kent, en die de commentaren erop gelezen heeft. Het zijn citaten eruit, en uit historische teksten.
Bovendien hoop ik niet dat je een zo maagdelijk gemoed hebt dat je je slechts durft te scharen achter iets of iemand op gezag van een salonfähig personage…Dan kun je vandaag de dag trouwens in raar vaarwater terecht komen weet je..:)

Maar ff serieus: gewoon lezen dat boek van Spencer, of anders de boeken waar hij zijn kennis vandaan heeft, als je tijd te veel hebt…Of neem Huntingdon, als die verkeerde meneer daar tenminste niks over gezegd heeft. Anders zit er niets anders op dan dat je nog een poosje stilletjes wacht, totdat je zeker weet vanuit welke hoek de wind gaat waaien…:-)

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS