Home » Archief » Wie nu…


[25.09.2005]

Wie nu…

Peter Breedveld

Affiches links en midden: Dutchlabel. Persiflage rechts: Thomas Schlijper (met dank aan Vetvetvet)

‘Toen moesten de Joden oprotten, wie nu…’. Deze week start de antiracistische postercampagne van het CJO in samenwerking met de NS. Na Jan Pronk, Geert Mak, Frits Abrahams en menige andere vertegenwoordiger van Weldenkend Nederland lijkt ook het Centraal Joods Overleg (CJO) elke kritiek op het multiculturele gedachtegoed te willen smoren met een verwijzing naar de Holocaust.

Maar het CJO is verkeerd begrepen, blijkt uit een persbericht dat de organisatie uitbracht naar aanleiding van de ‘verontruste reacties’. Aanleiding voor de campagne vormen het ‘groeiende antisemitisme in Europa’ en het feit ‘dat educatie over de Sjoa op meerdere scholen moeilijk is geworden’. Frontaal Naakt sprak met CJO-secretaris Ruben Vis.

Dag meneer Vis, ik heb wat vragen over de antiracistische postercampagne…

Een nadere toelichting op die campagne vindt u op onze website. Daar heb ik verder niets aan toe te voegen.

Dat persbericht heb ik gelezen, maar er zit me toch nog het één en ander dwars. Was het niet te voorzien dat veel mensen die campagne heel anders zouden opvatten dan het CJO heeft bedoeld?

Iedereen geeft zijn eigen interpretatie. Dat hou je altijd.

Daar moet je toch van tevoren rekening mee houden?

Hebben we ook gedaan.

O ja?

Ja.

Als links en rechts mensen zich al vreselijk in hun wiek geschoten voelen voordat die campagne zelfs maar is begonnen, dan is er toch sprake van een verkeerde inschatting van uw kant?

Maar er zijn ook mensen die de campagne een heel goede zaak vinden, dat varieert. We hebben in een persbericht nog eens onder de aandacht proberen te brengen wat de overwegingen zijn die tot de campagne hebben geleid. Dat staat op onze site.

Dat persbericht wijst erop dat het COJ blijkbaar heeft gezien dat de boodschap verkeerd overkwam. De campagne lijkt namelijk aan te sluiten op acties als Stop de Hetze, waarbij moslimcritici ervan worden beschuldigd de Holocaust nog een keertje te willen overdoen, maar dan met moslims in plaats van Joden.

Wat is daarmee, dan? Ik snap de vraag niet.

Er wordt al een week heftig gediscussieerd over de campagne. Die lijkt te zeggen: door kritiek te hebben op de islam, begin je een hetze die als gevolg kan hebben dat straks een grote groep mensen op de trein worden gezet om te worden afgevoerd naar vernietigingskampen.

Waarom vond het CJO het nodig dat persbericht uit te brengen?

Om informatie te geven, om die campagne toe te lichten.

Omdat het CJO in de gaten had dat de campagne verkeerd werd begrepen.

Nee, helemaal niet. De zaak is vorige week naar buiten gekomen in De Telegraaf, die heeft het op een bepaalde manier opgeschreven. Wij hebben willen uitleggen hoe volgens ons de vork in de steel zit. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen invalshoek.

Op uw posters staat: ‘Toen moesten de Joden oprotten, wie nu…’ Daarmee wordt de suggestie gewekt dat er in Europa of Nederland voorbereidingen worden getroffen om weer een paar miljoen mensen naar vernietigingskampen af te voeren.

Als de Israëlische president juist deze week nog zegt dat het antisemitisme nog nooit zo erg is geweest sinds de Tweede Wereldoorlog, dan zegt dat wel wat.

Zegt dat dan, dat er in Nederland voorbereidingen worden getroffen voor het opnieuw afvoeren van een grote groep Joden?

Nee, u suggereert…

Ik suggereer niets. Het CJO suggereert juist heel veel.

Je moet daar in elk geval aandacht voor vragen. Dat gebeurt nu al in allerlei toespraken en wat dies meer zij. Op zich is het niet zo gek dat het op deze manier, met deze postercampagne, ook gebeurt. Maar een poster is wat anders dan een toespraak of een lang essay.

Op een poster is geen ruimte voor nuance, bedoelt u.

De boodschap is hetzelfde, maar op een andere manier verwoord.

Met een slagzin die nogal hysterisch aandoet, als ik het mag zeggen.

Ik geef u net een citaat van de Israëlische president. Als u zegt dat dat hysterisch is, geldt dat dus ook voor de Israëlische president.

Vaart u helemaal op de uitspraken van de Israëlische president?

Die bevestigen toch dat er iets serieus aan de hand is? Dat zie je toch ook aan de registratie van het aantal antisemitische incidenten? Maar hier wilde ik het bij laten, ik vind dat ik voldoende informatie heb gegeven.

Maar ik vind dat ik nog niet voldoende informatie heb gekregen.

Ja, haha, ik kan er niet veel meer over kwijt.

Ik voel me niet serieus genomen. U laat zo’n campagne op mij los, ik vind dat het CJO zich daar best voor mag verantwoorden.

Hebben we gedaan, en dat doen we ook.

Die slagzin luidt: ‘Toen moesten de Joden oprotten, wie nu…’ Er kan volgens het CJO dus een andere groep aan de beurt komen dan de Joden. Het gaat niet alleen om antisemitisme.

Het moet de mensen tot nadenken stemmen.

Nadenken waarover?

Over hoe je omgaat met je medemens, over hoe ogenschijnlijk gewone zaken, zoals het reizen per trein, tot ongewone dingen kunnen worden ingezet.

Hoe kan het reizen per trein…

Dat mag toch duidelijk zijn! Joden zijn gedeporteerd per trein.

Wie per trein reist, doet daar daarom toch niet aan mee?

Voor de één is het reizen per trein een heel gewone aangelegenheid. Anderen hebben iets anders moeten ondervinden.

Maar ondanks dat toenemende aantal antisemitische incidenten is het toch nog lang niet zover dat mensen opnieuw per trein naar vernietigingskampen dreigen te worden afgevoerd?

U kent de wereld van vandaag ook, dus u kunt daar zelf over oordelen. Maar ik heb het proberen uit te leggen, ik heb daar weinig meer aan toe te voegen.

U ontwijkt mijn vraag. Op de poster staat ‘Wie nu…’. Wie staan er, behalve de joden, volgens het CJO nog meer op de nominatie om te worden afgevoerd?

Het gaat er niet om wat ik vind. We willen de mensen laten nadenken.

Door de suggestie te wekken dat al die kritiek op moslims en de islam die je vandaag de dag hoort, wel eens zou kunnen leiden tot een nieuwe genocide?

Het kan elke groep gebeuren. Het kan een geïntegreerde groep gebeuren, het kan een niet-geïntegreerde groep gebeuren. Het is goed om waakzaam te zijn. Dat is het hele punt.

Die campagne gaat gewoon door zoals gepland?

Voor zover mij bekend is wel.

Het CJO vindt niet dat er een andere toon aangeslagen moet worden?

Voor zover mij bekend is niet.

Omdat er een persbericht nodig is om die campagne uit te leggen…

Ja, dat kan helemaal geen kwaad. Zo’n campagne is een korte manier van communiceren, die wat nadere toelichting nodig heeft.

Een postercampagne die nader moeten worden uitgelegd op de CJO-website is toch mislukt? Want dan komt de boodschap verkeerd over.

Weet ik niet.

Natuurlijk weet u dat wel.

Meneer, ik weet niet waar u naartoe wilt. Maar als u zegt wat ik weet, laten we er dan maar over ophouden. Ik wens u veel succes.

Algemeen, 25.09.2005 @ 21:07

[Home]
 

242 Reacties

op 25 09 2005 at 23:20 schreef shining™:

Peter,ik ben blij dat je hier aandacht aan besteed,want het is gewoon een ondoordachte en domme campagne.Ik voel mij bijna aangesproken,alsof ik als autochtoon er even aan herinnerd moet worden dat we toch vooral niet kunnen doorgaan met het kritisch aanpakken van godsdiensten en/of geloofsovertuigingen.Want als we niet oppassen zijn het straks de kleinkinderen van mensen die in WO II hebben gevochten voor onze vrijheid,die ervoor zorgen dat bepaalde bevolkingsgroepen het land dienen te verlaten,of erger.

Yeah right.

op 26 09 2005 at 03:30 schreef Klaasvaak:

"Toen moesten de Joden oprotten, wie nu…"
God?

op 26 09 2005 at 08:39 schreef BigPete:

Ik begrijp werkelijk niet waarom een joodse organisatie het zo nodig moet/wil opnemen voor "anderen" (lees moslims) Het zijn nota bene hun ergste vijanden….

op 26 09 2005 at 12:14 schreef Joop:

Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat dat CJO een soort Joodse Raad apres la lettre aan het worden is. Ik denk zo dat de kans dat er ooit weer joden zullen worden afgevoerd aanzienlijk groter is dan dat er ooit andersgelovigen zullen worden gedeporteerd.

Antisemitisme. in de vorm van joden(Israel)haat, is in veel heviger mate aanwezig binnen de moslimgemeenschap dan dat er een moslimvijandigheid bestaat in het ‘autochtonaat’.
Men is kennelijk ziende blind bij het CJO.
Gaarne onderscheid tussen aversie tegen personen en tegen godsdienst. Het eerste is puur antisemitisme, het tweede is ‘angst’ voor een overheersing van een westers-onvriendelijke godsdienst, die hier als een soort paard van Troje is binnengehaald.

op 26 09 2005 at 14:04 schreef Cor Spaans:

Walgelijke campagne.
Moest een joodse organisatie of een vervoersbedrijf in Israel eens doen, de huidige politiek vergelijken met de shoah! Dat kan daar dus echt niet, ligt veel te gevoelig, en terecht.

op 26 09 2005 at 15:49 schreef Richard (die andere dan):

Dat valt mij ook zo op. Normaal hoor je vanuit Joodse hoek juist de nadruk op de uniciteit van de Endlösung: niets kan en mag ermee vergeleken worden. Kennelijk raakt het mee geaccepteerd dat dat wél kan. Terecht trouwens. Primo Levi (zelf overlevende) zei het nog het kortst: "Het ís ooit gebeurd, dus het kan weer gebeuren."
Ik snap niet Peter wat jij zo aanstootgevend vind aan de slagzin. Ik moet helemáál niet meteen denken aan moslims. Klaasvaak denkt er kennelijk ook niet aan. Ik zou haast zeggen: "CJO-missie geslaagd." Want je bent er wel mee aan de slag gegaan.

op 26 09 2005 at 15:58 schreef Duns Ouray:

Dit is een prachtig interview … juist omdat meneer Vis van het CJO vast komt te zitten in zijn eigen Politieke Correctheid.

In zijn antwoorden klinkt steeds door wat hij eigenlijk wil zeggen, maar niet mag uitspreken.

De heer Vis illustreert, geheel onbewust, wat Theodore Dalrymple zegt over Politieke Correctheid:
"
Politieke Correctheid maakt gebruik van dezelfde mechanismen als communistische propaganda. Het doel is niet om mensen te informeren of te overtuigen. Het doel is om mensen te vernederen.

Hoe minder Politieke Correctheid met de werkelijkheid overeen komt, hoe beter. Als mensen moeten zwijgen wanneer hen een overduidelijke leugen wordt verteld, of wanneer ze gedwongen zijn om de leugen ter herhalen, verliezen mensen hun integriteit. Het vermogen om zelfstandig te denken wordt geërodeerd, of zelfs helemaal vernietigd. Een samenleving van vernederde leugenaars is gemakkelijk te controleren.
"

Meneer Vis heeft zijn integriteit verloren …

op 26 09 2005 at 15:59 schreef Richard:

Ze bedoelen er duidelijk wel moslims mee, want anders dansten ze er niet zo omheen. Ik heb zelf ook contact met ze gezocht en ook ik werd met een kluitje het riet ingestuurd. Ze kunnen heel duidelijk zeggen "natuurlijk bedoelen wij daar niet mee dat kritiek op de islam en op moslims tot een nieuwe holocaust kan leiden". Maar dat zeggen ze niet, terwijl daar nu juist duidelijkheid over wordt gevraagd. Ergo, ze willen met deze campagne waarschuwen voor de totale vernietiging van moslims in Nederland.

op 26 09 2005 at 16:27 schreef Peter Breedveld:

Wat ik vooral aanstootgevend vind, of ‘kwetsend’ (Ja! laat ik me ook eens gekwetst gaan zitten voelen!) is dat het CJO suggereert dat er voorbereidingen getroffen worden voor een nieuwe genocide.

Voorts kun je dit toch niet loszien van de context. Maandenlang al vergelijken lampies als Geert Mak en Jan Pronk de huidige multikulproblemen met de opmaat voor de Holocaust.

Je zou in de slagzin ook een verwijzing naar Verdonks asielzoekersbeleid kunnen zien. Pronk had het immers ook al over ‘deportatie’. Tijdens die demonstratie ‘Keer het tij’ liep er trouwens ook een mongool met een bord waarop Verdonk stond afgebeeld, met als onderschrift: ‘Minister van deportatie’.

Soms zou je willen dat Dr. Beul echt bestond.

op 26 09 2005 at 17:53 schreef Klaasvaak:

"Klaasvaak denkt er kennelijk ook niet aan."

Als god moet oprotten betekent dat zondermeer en misschien wel met name dat de islam weg moet uit europa.
Maar laten we bij de tijd blijven, de islam op zo’n lowbuget prijsvechterscharter lijkt me veel beter!

op 26 09 2005 at 18:23 schreef Cor Spaans:

Het is belangrijk om bij voortduring het idioom van de Balkenendes en Halsema’s te gebruiken. De teksten van NS en CJO zijn dus aanstootgevend en onnodig grievend. Je eerzaamheid is diep gekwetst. Door hun krenkende uitlatingen voel je je enorm geschoffeerd. Je maakt je zorgen over het duidelijke gebrek aan normen en waarden van deze groeperingen. Zij bezorgen mensen onnodig leed, verdriet en pijn. Zij tonen totaal geen respect en respect is juist nu zo belangrijk. Zij beschadigen onze respectvolle manier van samenleven. Zij plaatsen zich buiten de orde door hun onheuse toon en stellen daarmee enorm teleur. Het is ook verontrustend, omdat dat niet is hoe we met z’n allen hebben besloten met elkaar om te gaan. De beledigende teksten verstoren het publieke debat. Woorden als ‘oprotten’ dragen niets bij aan het fatsoen dat we van elkaar eisen en veroorzaken maatschappelijke schade.

(Herinner je je nog dat tv-programma waarin Balkenende niet verder wilde praten met Harry de Winter, omdat De Winter het woord ‘zooitje’ had gebruikt en Balkenende dat respectloos vond?)

op 26 09 2005 at 18:37 schreef AVe:

Je hebt helemaal gelijk Cor!

op 26 09 2005 at 19:35 schreef Henne:

Inderdaad, goed dat dergelijke leugenachtige suggesties eens in de spotlights wordt geplaatst.

op 27 09 2005 at 01:03 schreef Iemand die het wel snapt:

ingewikkeld he ?

op 27 09 2005 at 18:01 schreef Richard (die andere dan):

@ Peter: "Wat ik vooral aanstootgevend vind, of ‘kwetsend’ (…) is dat het CJO suggereert dat er voorbereidingen getroffen worden voor een nieuwe genocide."

Dat doen ze helemaal niet. Ik lees nergens ook maar één letter in hun beide persberichten die daarop zou kunnen wijzen. Je kunt wel bedenken dat de schrijver van de campagne daar misschien aan gedacht heeft, maar dat blijft eigen interpretatie.
Hoe meer ik de reacties hier lees, hoe meer bewondering ik heb voor de opstellers van de campagne. Wat ze er zelf ook bij hebben bedacht, ze houden stijf hun mond dicht over welke bedoelingen er nog meer achter zouden kunnen zitten. Dat laten ze helemaal over aan de lezer en die krijgt géén hulp bij de interpretatie. (het is dus geen ‘politieke correctheid’, maar gewoon de interpretatie over laten aan de lezer)
Een betere manier om de discussie op gang te brengen is haast niet mogelijk.

"Voorts kun je dit toch niet loszien van de context."

Your context or mine?

"Maandenlang al vergelijken lampies als Geert Mak en Jan Pronk de huidige multikulproblemen met de opmaat voor de Holocaust."

En terecht. Een Endlösung begint namelijk niet met de ‘voorbereidingen’, zoals het bestellen van de treinen. Het begint met ‘gekwetst voelen’, liefst door een collectief, met op zich nog niet eens zo heel kwalijke ideeën zoals Klaasvaak ze hierboven debiteert: allemaal naar Madagaskar! Maar voor je het weet zitten alle boekverbranders en haatzaaiers in detentie en denk je: shit! Dát was de bedoeling niet!.

Als CJO zijnde zou ik toch het liefste willen dat mensen over het onderwerp gaan nadenken vóórdat het zover is. Als de treinen al besteld zijn, loop je immers al achter de feiten aan.
Zoals ik al zei: dat is ze dus magistraal gelukt. Chapeau!

op 27 09 2005 at 18:21 schreef Peter Breedveld:

Laat ik het dan zo zeggen, Richard: iemand die de Holocaust erbij haalt om z’n punt te drukken is voor mij geen serieuze gesprekspartner meer, maar een stuk uitschot die ik van een afstandje angstvallig in de gaten hou. Geert Mak is uitschot, Jan Pronk is uitschot, die lul met zijn stomme bord waarop onder een portret van Verdonk stond ‘minister van deportatie’ is uitschot. Ik wil over een aantal problemen op een zakelijke manier kunnen praten zonder te worden uitgemaakt voor een op genocide beluste nazi.

op 27 09 2005 at 20:25 schreef Joodse:

Schaamte tegenover mijn familieleden die afgevoerd zijn geweest tijdens de WWII en nu opnieuw misbruikt worden om de Islam door de strotten van de Nederlandse bevolking te duwen.

Toen moesten de Joden oprotten, wie nu…’.

De Joden én de westerlingen dus duidelijk !

Geweldige tegencampagne, Peter Breedveld !

op 27 09 2005 at 21:10 schreef Frans Groenendijk:

@Andere Richard: "En terecht. Een Endlösung begint namelijk niet met de ‘voorbereidingen’, zoals het bestellen van de treinen. Het begint met ‘gekwetst voelen’,…"
Een merkwaardig woordgebruik toch op zijn minst.
Wie voelen zich tegenwoordig vooral gekwetst en wie is er eigenlijk vermoord?

op 27 09 2005 at 22:20 schreef Cogito:

Deze weerzinwekkende campagne van de NS met zijn altijd te laat rijdende treinen is duidelijk gericht op de kritici van de intolerantie van de islam. Het is de bekende kanon die in stelling wordt gebracht tegenover iedereen die kritisch over de uitwassen van de multicul.

op 27 09 2005 at 23:53 schreef jelle:

Rita Verdonk is bespuwd.
In het kader van "Dit Nooit Meer",gaat de Gemeente Amsterdam de oude "Niet Spuwen" stickertjes weer op álle proletarische vervoermiddelen verplicht stellen.
"Het Openbaar Vervoer" helpt U op Wég!
In ieder geval Verdonk,die is Minister van Deportatie,met volledige instemming van Bos, Pronk,Marijnissen,Blokker(daar heb ik de Beatles nog zien spelen).
Óh,wat zou ik graag een rebelsche rochel van de schmoelewitzen van bovengenoemde cory-dingessen zien afdruipen(m.u.v.the Beatles).
Maar dat gebeurt niet in dit land.
Wij zijn fatsoenlijk,we proberen uit álle macht de treinen op tijd te laten rijden,is ons óóit gelukt,maar we weten nú dat dát verkeerd was,dus we houden de Reizigers op de hoogte dat ‘r mogelijk wat veewagons vol moslims richting Polen voor ’n uurtje vertraging zouden kunnen zorgen.
En dát willen we toch nóóit meer laten gebeuren?Dat we Moslims laten deporteren?
Per trein nog wel…?

op 28 09 2005 at 01:10 schreef Ad Kolkman:

dat de ns joden liet betalen voor hun enkele reisje wist ik ook niet.
terwijl ik me toch serieus heb afgevraagd hoe een en ander financieel geregeld was.
zie http://www.adkolkman.nl
map 3, bovenste ikoontje

op 28 09 2005 at 10:06 schreef John:

Ook mooi: het spotje waarin destijds duidelijk werd gemaakt dat we allemaal VOOR de Europese grondwet moesten stemmen. Daarin kwamen concentratiekamphekken duidelijk in beeld. De beoogde boodschap zal wel iets zijn geweest als ‘wie niet JA stemt, krijgt dit op z’n geweten.’ Subtiel.

op 28 09 2005 at 12:18 schreef M. van Dijk:

NS: het spoor bijster.
Morgen begint een door schuldgevoel getroffen NS met een “antiracismecampagne” op 66 stations in geheel Nederland met teksten als “Toen moesten de Joden oprotten.Wie nu?”.

Wat het doel is dat de NS wil bereiken is mij totaal onduidelijk. Een goedmakertje voor het vreselijke feit dat de NS actief heeft meegeholpen aan het deporteren van duizenden Joodse Nederlanders? Als de NS iets aan het verwerken van haar schuldgevoel wil doen, dan kan ze op z’n minst haar excuses aanbieden aan de nabestaanden van de slachtoffers, in plaats van de reizigers angst aan te jagen met vergane retoriek. Racisme moet bestreden worden, maar of dat dit de taak van de NS is en dat haar campagne de beste manier is betwijfel ik ten zeerst. Ik verwacht in ieder geval van de NS dat zij de treinen op tijd laten rijden en dat ik als reiziger veilig van A naar B word vervoerd. Dat is voor de NS al moeilijk zat. De prijs van de toch al peperdure treinkaartjes worden weer enkele procenten verhoogd en terwijl iedereen elk dubbeltje moet omdraaien geeft de NS tonnen uit aan deze negatieve campagne waar niemand op zit te wachten. Het op een negatieve manier aandacht vragen voor een maatschappelijk probleem werkt averechts. Een slogan als: “de NS brengt culturen samen en wil dat nog lang blijven doen” is veel positiever. Het linken van maatschappelijke problemen met de verschrikkingen uit de tweede wereldoorlog doet veel onrecht aan de slachtoffers en hun nabestaanden en moet niet kunnen. Wat overigens weinig mensen weten is dat de NS de Joden lieten betalen voor hun reis naar de concentratiekampen.

Met vriendelijke groet,

M. van Dijk

op 28 09 2005 at 17:03 schreef Richard (die andere dan):

@ Peter: "Laat ik het dan zo zeggen, Richard: iemand die de Holocaust erbij haalt om z’n punt te drukken is voor mij geen serieuze gesprekspartner meer, maar een stuk uitschot"

Maar dat vind ik nou juist zo goed bedacht van die campagne: ze drukken helemaal geen punt, dat wil zeggen: allerlei toeschouwers raken er volstrekt van overtuigd dát het CJO een punt drukt terwijl ze dat helemaal zélf verzonnen hebben en vervolgens aan het CJO toeschrijven.
Maar zoals je het nu formuleert, kan ik me er wel wat bij voorstellen.
Al zou ik mensen die de Endlösung ergens bij halen niet direct voor uitschot willen uitmaken, net zomin als mensen die de Endlösung zien als iets unieks dat je nergens mee mag vergelijken.

op 28 09 2005 at 17:05 schreef Richard (die andere dan):

@ Big Pete: "Ik begrijp werkelijk niet waarom een joodse organisatie het zo nodig moet/wil opnemen voor "anderen" (lees moslims) Het zijn nota bene hun ergste vijanden…."

Het antwoord is geloof ik van Karl Barth: ‘Eerst kwamen ze voor de communisten, maar ik zei niks, want ik was geen communist, toen kwamen ze voor de … enz (het hele citaat ken ik niet)

op 28 09 2005 at 17:30 schreef Peter Breedveld:

Ik denk dat je je van de domme houdt, Richard. Als maanden en maanden achtereen steeds wordt verteld dat de huidige ‘moslimfobie’ doet denken aan het antisemitisme van het Duitsland van de jaren 30, als Hirsi Ali wordt vergeleken met Goebbels, als Verdonk de minister van deportatie wordt genoemd, wat kan die CJO-campagne dan anders betekenen dan dat de Nederlandse moslims op de nominatie staan om per trein te worden afgevoerd naar vernietigingskampen? Bedoelen ze misschien homo’s? Mensen met rood haar? Linkse rakkers? Oudheidkundigen?

Ik verplicht niemand om Geert Mak, Anja Meulenbelt of het CJO uitschot te noemen, hoor. Die kwalificatie neem ik geheel voor eigen rekening. Het komt me echt mijlenver de strot uit om door allerlei lieden te worden uitgemaakt voor massamoordenaar omdat ik bepaalde ideeën over de islam heb. Terwijl ik bijna dagelijks met moslims praat, ze ook opzoek, toenadering zoek, ze uitnodig op deze site te publiceren, ze op elke mogelijke manier serieus neem. Ik neem ze serieuzer, durf ik te stellen, dan Anja Meulenbelt of die laffe Han van der Horst, die hier een tijdje geleden de alleszins redelijke intellectueel zat uit te hangen om me vervolgens in de Volkskrant uit te schelden voor neo-Jacobijn. Die daarvoor in dat vod, geleid door de risée van de Nederlandse journalistiek Pieter Broertjes, ook alle ruimte krijgt.

het zit me dus hoog, en ik pik het gewoon niet meer. Bij deze verklaar ik de CJO’s en de Van der Horsten van deze wereld dan ook de Heilige Oorlog.

op 28 09 2005 at 17:35 schreef Cor Spaans:

Het hoofd van de katholieke kerk in Spanje heeft de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor gays benoemd als een misdaad die even erg is als de shoah.
Ik heb het bisdom Rotterdam – de dichtstbijzijnde dependance van deze beweging – aangeschreven en excuses gevraagd. Antwoord heb ik niet gekregen; zij draaien gewoon hun rug naar mij toe.

op 28 09 2005 at 17:39 schreef Peter Breedveld:

Niet alleen het Spaanse hoofd heeft dat gedaan, de vorige Paus nam het homohuwelijk ook op in hetzelfde illustere rijtje waar de Shoah deel van uitmaakt.

Ik begrijp overigens dat het woord Holocaust in ongenade is geraakt? Overal lees ik opeens over de Shoah.

op 28 09 2005 at 18:50 schreef Cor Spaans:

Ik meende dat de vorige ‘paus’ sprak over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor potten & poten als De Nieuwe Manifestatie Van Het Kwaad.

Ach, ik denk maar zo, de paus is nog niet zo erg als meneer Frankenhuis die de hadith zo mooi vindt dat ‘ie er zelfs propaganda voor maakt. Met de hadith in de hand kun je een flinke shoah aanrichten.

Bij Theologie werd mij uitgelegd dat het woord holocaust een bepaald soort offer aanduidt, en dat het ongepast is de jodenvernietiging als een offer te bezien. Het woord shoah betekent vernietiging en is daarom te prefereren.

op 28 09 2005 at 19:23 schreef Annelies:

"De mens wil nu eenmaal geen vrijheid, aanbidt het gepeupel, en stemt op zijn eigen moordenaar. Iwan Toergenjev heeft het reeds gezegd: ‘De mens is niet voor vrijheid geboren’ ".

Aan het woord is Gerard Reve, in 1995.

En verder zegt de meesterschrijver:

"Ik hecht veel betekenis aan wat de Franse historicus Ernest Renan (1823-1892) voorzag. Hij voorspelde dat het socialisme de godsdienst van de toekomst zoude worden, en dat die nieuwe godsdienst geen enkele andere godsdienst naast zich zoude dulden. Wel achtte hij het mogelijk dat het socialisme zich zoude kunnen verzekeren van de medeplichtigheid van de Rooms-Katholieke kerk en dan zoude volgens Renan de duisternis van nieuwe middeleeuwen op de aarde nederdalen. De waarschuwing van Renan was toen misschien overdreven, maar profetisch was zij wel: ik acht haar thans zeer actueel. Katholieken verschillen niet veel van andere mensen, behalve dat zi;j zich iets blijmoediger in het menselijk lot weten te schikken. Dus ook onder hen, de katholieken, zijn er de ‘bataljons der argelozen’, de ‘weg met ons’-typetjes, en andere imbecielen die het socialisme pas het ware christendom vinden. Ik wil liever niet vervolgd worden, maar veel mensen schijnen er naar te snakken.

Aldus Gerard Reve.

Ik weet niet maar ik wilde dit hier even kwijt.
Groet

op 28 09 2005 at 23:35 schreef Lagonda:

Elke vorm van controle begint ermee de te controleren groep subjecten wijs te maken dat er iets "mis" met ze is. Hoe fundamenteler, hoe beter. Vervolgens gaat de controlerende persoon of instantie troostend uitleggen dat het mogelijk is deze fundamentele fout te herstellen, en zo een beter mens te worden. Hoe dan? Nou, dat staat keurig uitgelegd in deze Bijbel, of in dit Rode Boekje. Zo maakt het christendom de mens wijs dat hij per definitie zondig is, omdat hij in stof gevangen is, en zich middels schaamtevolle handelingen dient voort te planten. Zo is het christendom verzekerd van de eeuwigdurende loyaliteit van de mens, omdat die zondige seksualiteit nou eenmaal onlosmakelijk met ons bestaan verweven is. Het socialisme doet iets dergelijks door de mens bij voorbaat te beschuldigen van machtswellust, hebzucht en egoïsme — sentimenten die volgens socialisten leiden tot ongelijkheid. Omdat deze ongelijkheid nou eenmaal op allerlei manieren steeds weer te constateren valt, is er dus ook altijd een groep mensen aan te wijzen die er het beste voorstaat. Dit zijn de mensen die "zondig" zijn; zij dienen zich schuldig te voelen over de achterstand van anderen. Zo is het socialisme erin geslaagd het schulddenken van het christendom te vervangen door iets dat nagenoeg precies hetzelfde in elkaar steekt.

op 29 09 2005 at 01:19 schreef Jeroen Mirck:

Beelden van jodentransporten op de Nederlandse stations? Dat wilde het Centraal Joods Overleg, maar het CJO heeft op het laatste moment besloten de postercampagne aan te passen. De foto’s op de posters van joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog met treinen van de NS op transport werden gesteld naar doorgangs- en vernietigingskampen, blijken bij sommige oorlogsgetroffenen hevige emoties te hebben opgewekt.

De antiracismecampagne, die in samenwerking met de NS tegelijkertijd de rol van de spoorwegen bij de deportatie van ruim 100.000 Nederlandse joden belicht, begint vandaag. Als gevolg van enkele tientallen geschokte reacties verdwijnen de foto’s van de posters, maar de teksten blijven staan. Dus wie weet zie je morgen op het station slogans als ‘Vroeger vertrok hier de trein naar Auschwitz. Wanneer wordt de wereld wijzer?’ en ‘Toen moesten de joden oprotten. Wie nu?’

Het CJO had enkele maanden geleden al een aantal joodse instanties geraadpleegd, maar geen wanklank vernomen. Nu op het laatste moment blijkt dat de campagne toch emoties losmaakt bij oorlogsgetroffenen, wil het CJO daar alsnog rekening mee houden. De campagne begint donderdag op station Muiderpoort in Amsterdam, vanwaar precies 62 jaar geleden bij de laatste grote deportatie 11.000 joden werden weggevoerd.

Bron: http://www.volkskrant.com/weblog/pub/blogs/entry.php?id=3117

op 29 09 2005 at 10:02 schreef Kees:

de NS bewijst dat ze nog net zulke onkritische regimevolgers zijn als tijdens de oorlog. Het is een weerzinwekkende uiting van "naoorlogs verzet".

Ik ga een auto kopen

op 29 09 2005 at 11:10 schreef tropenkolder:

Toen moesten de joden oprotten.Wie nu ?Als dit gevraagd wordt is het antwoord wel duidelijk ,dat zijn blanke westerlingen helaas weer de joden en vooral afvallige moslims. Dit zijn de groepen die vandaag de dag beledigd en bedreigd worden.

op 29 09 2005 at 11:53 schreef Fritzie:

Een goede ontwikkeling !

Na "EUROPA JA" zijn we verrijkt met de blunders "geweigerd, bespuugd,…" en "..oprotten, wie nu.."
Ga zo door !
Dat beloofd tamelijk amusant en onthullend te worden.
Gisteren nog naar de Opkomst van Janmaat gekeken.

Met schaamrood op de kaken genoten.

.
.

op 29 09 2005 at 12:09 schreef Fritzie:

..Toen moesten de Joden oprotten, wie nu…’.

Is een regelrechte leugen. In die tijd was er helemaal geen haat jegens Joodse medeburgers. Die haat kwam uit Duitsland, maar heeft nooit de harten van de Nederlanders bereikt, behoudens een enkeling.
Ze moesten helemaal niet oprotten. Ze werden afgevoerd door Duitse militairen. Heel wat Nederlanders hebben hun leven geriskeerd om hun landgenoten uit de klauwen van de Mof te redden.
Een klap voor velen om de Februaristaking te zien ontkennen.

Het is een gevaarlijke snaar die het CIDI en CJO bespelen.

op 29 09 2005 at 13:12 schreef Peter Breedveld:

Ze werden afgevoerd door Duitse militairen met de hulp van de Nederlandse politie en de NS. Nederlands antisemitisme was misschien niet zo virulent als in Duitsland, maar het bestond. Laten we de dingen niet mooier voorstellen dan ze zijn. Overigens denk ik dat de Nederlandse lafheid de Duitsers meer in de kaart heeft gespeeld dan Nederlandse jodenhaat.

Laten we iets leuks doen! Plaats in deze sliert alle mediaberichten die deze weken verschijnen en waarin bewust of onbewust een link wordt gelegd tussen de Shoah en de islamproblematiek.

Ik bijt het (de?) spits af met een berichtje op de voorpagina van Trouw van vandaag:

‘Duitse politie houdt klopjacht op moslims’

BERLIJN – De Duitse politie in de deelstaat Hessen heeft tijdens een razzia in twintig gemeenten 38 terreurverdachten gearresteerd. De actie was niet bedoeld om moslims te stigmatiseren, benadrukken politici.

op 29 09 2005 at 13:31 schreef Jeroen Mirck:

Laat ik dan verwijzen naar de vele linkse weblogs, waar het bon ton is om het beleid van Rita Verdonk te linken aan de postercampagne van het CJO – en dus aan deportaties en jodenvervolging. Ook de link met orkaan Rita wordt vaak in die bewoordingen gemaakt. Allemaal heel fijnzinnig en geestig…

op 29 09 2005 at 13:41 schreef Peter Breedveld:

Wat krijgen we nou? Welkom bij de Dark Force, Jeroen.

Hans Feddema, GroenLinks dwaallicht, krijgt ruimte in Het Parool voor het volgende -inmiddels overbekende- staaltje haatzaaierij:

"Ook in Nederland steekt het racisme weer de kop op. Niet alleen in de volkswijken in de grote steden, maar ook bij mensen aan de top. Zij noemen het echter verhullend islamkritiek. Maar is dat geen hypocrisie? Begon het antisemitisme niet ook met angst en vooroordelen jegens de joden en de macht die zij zouden uitoefenen? Niet voor niets trok rabbijn Soetendorp een parallel met het antisemitisme toen een aantal columnisten een hetze begon tegen de islam en de leefwijze van moslims. Leon de Winter (Elsevier-columnist), Herman Philipse, Afshin Ellian (NRC-columnist), arabist Hans Jansen, Paul Scheffer, Paul Cliteur, Sylvain Ephimenco (Trouw-columnist) en Jaffe Vink (redacteur Letter&Geest van Trouw) laten zich buitengewoon kritisch uit over de islam en onderhouden toevallig of niet toevallig geregeld contact met VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali. De tv-rubriek Netwerk bracht de groep medio december 2004 naar buiten tijdens een etentje samen met Hirsi Ali. Met elkaar kunnen de acht heel wat islamfobie teweegbrengen."

Zie ook Ephimenco’s reactie op Feddema’s hitlist:

http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article22085.ece/+Ephimenco+%2F+De+ophitser+en+zijn+boze+lezers

op 29 09 2005 at 14:27 schreef Frans Groenendijk:

Over die Hans F.
Laat ik het maar gewoon toegeven: ik vind dit vrij schokkend. Ik bedoel: ik realiseer me dat dit soort lieden zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel rondlopen in clubs als GroenLinks maar ik ben nog niet gewend aan hoe ver dit kan gaan.
Overleggen met AHA nu als aanwijzing van niet deugen. Wat zegt dat over F’s visie op AHA?
Toen voor het eerst sinds het oranje gepeupel de broers de Witt verscheurd werden een politieke moord gepleegd werd in Nederland vond ik het om die reden volkomen verwerpelijk dat geroepen werd dat de kogel van links kwam. Nog steeds vind ik dat hoewel ik er wel iets anders over ben gaan denken. De situatie is nu na de moord op Fortuyn en van Gogh en het enorme aantal islamitisch geinspireerde aanslagen wereldwijd (vooral tegen andere moslims trouwens) totaal anders.

op 29 09 2005 at 15:07 schreef Jeroen Mirck:

Je zult je nog wel vaker over me verbazen, Peter. Ik ben rechtser dan de linkse rakker die jij denkt dat ik ben. Aan beide kanten van het politieke spectrum bespeur ik goede en slechte argumenten en uitgangspunten. Elke kiezer zou daar een persoonlijke mix van moeten maken, in plaats van dogmatisch een kant te kiezen.

op 29 09 2005 at 15:08 schreef Annelies van der Veer:

Vandaag stuurde ik een reactie n.a.v. de twee artikelen van Feddema naar Het Parool, afdeling ingezonden brieven/meningen:

"Ook het tweede artikel van Hans Feddema in uw krant maakt mij zeer bezorgd. Hij vindt dat "we in elk geval respect dan wel aandacht moeten tonen voor hun cultuur, al was het maar uit eigen belang om fundamentalisme te voorkomen." Ongelooflijk, we mogen dus geen kritiek hebben op een ideologie omdat we anders vermoord worden. Zegt dit niet alles!?

Graag leg ik Feddema de volgende vragen voor:

1.Waarom kiest de politiek zo veelvuldig en met open ogen voor de intoleranten in plaats van hen met overtuiging te diskwalificeren?
2.Waarom kan ik nergens meer in het openbare leven het woord ‘God’ vervangen door ‘Allah’ (kritieken, tv, film, cabaret, boeken) zonder te vrezen? En waarom bestrijden wij deze ongelijkheid en intolerantie niet over de volle breedte en met overgave en overtuiging?
3.Waar halen heel veel Nederlanders toch die zelfhaat vandaan?
4.Waar is de historische afkeer van religie gebleven bij onze linkse politieke partijen? Is het aanwakkeren en bij verkiezingen uitbuiten van de slachtofferrol bij de groeiende islamitische groep belangrijker?
5.Waar halen wij die adoratie voor het poldermodel toch vandaan bij het oplossen van problemen terwijl we vol overgave onze wetten zouden moeten kennen en uitvoeren?
6.Waarom geven we nog steeds subsidies aan geloofsgemeenschappen met poltieke doelstellingen en aan (onderwijs-)instellingen die ongelijkheid en intolerantie prediken?
7.Waarom spreken we alle nieuwkomers niet aan op hun gelijkheid, burgerschap en participatie in de maatschappij in plaats van categorisch hun vermeende slachtofferrol te bevestigen?
8.Waarom accepteren we toch dat het woord ‘racist’ zo veelvuldig en onbedachtzaam door iedereen wordt gebruikt, behalve door critici die dan juist de mond wordt gesnoerd?

Amsterdam, Annelies van der Veer
docente Nederlands als 2e taal"

op 29 09 2005 at 15:10 schreef Jeroen Mirck:

Nieuwe berichtgeving over de CJO-campagne:

De NS heeft voor het eerst spijt betuigd over haar rol tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de jodendeportaties. NS-topman Aad Veenman bood donderdag ‘uit de grond van zijn hart en in alle bescheidenheid’ zijn verontschuldigingen aan de joodse gemeenschap en andere betrokken groepen aan. Hij deed dit op het Amsterdamse station Muiderpoort, waar ooit de jodentransporten vertrokken en vandaag dus een inhakende postercampagne van start ging.

Veenman gaf aan dat de keuze om spijt te betuigen, geen eenvoudige was. ‘Het kan overkomen als een te gemakkelijk gebaar. Het kan uitgelegd worden als een zoveelste bijdrage aan de sorry-cultuur.’ Toch heeft de topman besloten namens de NS excuses aan te bieden. ‘Het is wellicht nooit goed’, verzuchtte hij.

De NS wil met de postercampagne een ‘pijnlijk’ verleden afsluiten. Door Nederlandse jongeren te wijzen op de gevaren van haat en fascisme hoopt Veenman ‘nare ervaringen uit het verleden een zinvolle plek in het heden te geven’. De Duitse bezetters dwongen de NS volgens Veenman mee te werken aan de transporten. ‘Ook NS’ers zijn door oorlogshandelingen om het leven gekomen. Ook de NS is zwaar beschadigd. Het bedrijf moest na de oorlog van de grond af weer worden opgebouwd. En NS’ers hebben wel degelijk moed getoond.’

Bron: http://www.volkskrant.com/weblog/pub/blogs/entry.php?id=3325

op 29 09 2005 at 15:28 schreef Rinus Duikersloot:

Goede reactie Annelies, zal me benieuwen of ze het plaatsen.

Het artikel van Hans Feddema is alweer van 12 september en staat ook op zijn website en hij zegt dat hij er graag reacties op krijgt.

http://www.geocities.com/hansfeddema/index.html

op 29 09 2005 at 15:42 schreef Annelies:

Daar ga ik gelijk naartoe. Bedankt Rinus.

Nota Bene, ik heb mijn reactie ook naar TROUW gestuurd, aangezien Ephimenco er vandaag dus ook aandacht aan besteedt in zijn column. http://www.trouw.nl

Feddema heeft gisteren weer de ruimte gekregen voor een tweede stuk. Ook daar word je niet vrolijk van.

op 29 09 2005 at 16:00 schreef Fritzie:

Duitse joden voelden zich al in 1933 niet welkom in hun eigen land. Vandaar dat zovelen naar Nederland vluchtten. De rijkere gingen op de boot naar USA en het armere gedeelte ging naar Palestina, om daar de Originele bewoners op te laten schuiven. Een deel bleef hier, zich veilig wanend. Maar werden net zoals de Nederlanders ook zeer verrast. Kun je in Vier jaar tijd een verzetsorganisatie op poten zetten ? Tegen een zeer modern leger ?
Om nu te zeggen dat Nederlanders Joden haatten is teveel gezegd.
Dat, met name Amsterdamse, Politie vuile handen heeft gemaakt, ben ik het volledig mee eens.
Kijkt men nu naar de houding van Nederlanders, ontdekt men ook een wegkijk-gedrag en lafheid om de gevaren niet te onderkennen. Maar verschillen Nederlanders daarin zo sterk met Fransen, Duitsers ? Slechts een deel van de Israëliërs, ziet de wandaden gepleegd door hun staat.
En toen was het oorlog. Waag jij je gezinnetje, je leven voor iemand anders ? Hoe lang duurt de oorlog nog? Tot 1945 of nog veel langer ?
Om nu te zeggen dat Nederlanders laf zijn geweest vind overdreven. Maar Moed heb ik ook niet ontdekt, behalve in Februari dan. Nederlanders haatten Duitse Joden niet, maar vingen ze op.

Nederlanders haten ook moslims niet.
Ze zijn ze hartstikke beu. Dat geweld in Preken, dat onaangepast gedrag van hen. Die eerwraak en het sissen tegen meisjes die er een beetje leuk uitzien. Opsluiten van vrouwen en ontvoeren van kleine kinderen naar Marokko, opdat de band bestendigt blijft. Straatcriminaliteit. Het weigeren om Nederlands te leren. Oproepen in preken om segregatie te bewerkstelligen. Homohaat. Dát soort dingen maken dat Nederlanders Islamieten (allochtonen in het algemeen) beu zijn. Dat is geen ziekelijke angst, geen Fobie, maar nuchtere vaststellingen. Maar ik vrees het ergste voor hen. Men is niet flexibel.

De moord op van Gogh is slechts een stap in de richting die haat doet groeien.
Neen, het is niet enkel Radicale Islam. Het is de Islamitische cultuur zelf, dat de radicale jongeren heeft gebaard. Dat krijg je als men geen poging doet om zich aan te passen en weigert om te geloven dat er iets beters bestaat dan de Woestijnmentaliteit.

De “smerige racist” en “Rechtsextremist” Fortuyn stelde enkel: "Doe je met ons mee, ben je welkom.Maar wil je dat niet, ga dan weg". En wat is daar nu verkeerd aan ? En waarom ben je dan een racist. Is grenzen sluiten immoreel ? Waar dienen dan grenzen voor, indien men ze nooit sluiten mag. Dan zijn het toch geen grenzen meer ?
En een staat zonder grens …. Is geen staat. En een land zonder eigen grond is geen land, heeft ook geen grondwet, herbergt enkel nomaden.

Ik denk dat Nederlanders, net als elk ander volk, recht heeft op zelfbeschikking. Dit houdt in dat men voor een cultureel systeem kiest en andere culturele systemen af mag wijzen. Helaas heeft ze dat recht de afgelopen jaren zich laten ontzeggen.
Tijd voor een revival.

De NS heeft spijt voor haar rol getoond.

Hoelang moeten we wachten voordat Israel of ElAl haar hoofd naar het Nederlandse volk buigt, vanwege het ontbreken van een ladingsbrief en de onverwachte landing ?
Of tonen wij ons zo flexibel als toen ten tijde van het bezoek van Keizer Hirohito ?

op 29 09 2005 at 16:52 schreef Frank W.:

Uit de VPRO-gids van komende week:

Vijf allochtone leerlingen van het Johann de Witt College, een middelbare school in de Haagse Schilderswijk, hielden voor het VPRO-programma Argos een radiodagboek bij.
Een van hen, Youness, een Marokkaanse jongen van 17, heeft het volgende te melden:

"Theo van Gogh heeft een foutje gemaakt, maar zijn moordenaar een nog groter foutje.
Maar Nederlanders hebben een heel grote fout gemaakt door scholen en moskeeën in brand te steken.
Jullie hebben toch ook Pim Fortuyn vermoord?
Toen zeiden jullie ook niet dat alle Nederlanders het land uit moesten.
Ik ben een goede Marokkaan, echt"

Youness wil graag een islamitische vrouw:
"Mijn droomvrouw moet moslim zijn, en maagd.
En ze moet respect hebben voor mijn ouders. Ze moet veel kinderen willen, en dan ga ik van haar houden, omdat ze mijn vrouw is."

Ook het Palestijns-Israëlische conflict houdt Youness bezig:
"Palestina is de deur van de hemel. Ik wil vechten, echt doodgaan voor Palestina. Onze broeders daar lijden, ik moet huilen als ik de tv-beelden zie. Het blijft in mijn hart, net als bloed. Ik wil vechten, om onze brothers daar te helpen."

Tot zover.
Mijn verstand staat stil.

op 29 09 2005 at 17:09 schreef Jeroen Mirck:

Het ANP komt met een nieuws-update over haar NS-verslaggeving. Daarin reageert Ruben Vis op onder meer Frontaal Naakt:

CJO-secretaris R. Vis toonde zich ,,tevreden” over de spijtbetuiging, waar het CJO volgens hem niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd. ,,Ons initiatief tot de postercampagne heeft de NS tot het inzicht gebracht dat ze deze stap moest nemen.” Hij herinnerde eraan dat het spoorwegbedrijf twee keer eerder, tien en
vijf jaar geleden, niet is ingegaan op een oproep tot spijtbetuiging.

Dat een campagne om de herinnering aan de holocaust levend te houden anno 2005 nog hard nodig is, blijkt volgens Vis onder meer uit enkele reacties op de posters die op internet circuleren. ,,De NS zwicht zonder reden voor de joden die hier niet thuis horen”, is er een. ,,We weten wie er nu gedeporteerd moeten worden – de moslims”, luidt een andere.

op 29 09 2005 at 20:20 schreef Frans Groenendijk:

@Jeroen: "Aan beide kanten van het politieke spectrum bespeur ik goede en slechte argumenten en uitgangspunten. Elke kiezer zou daar een persoonlijke mix van moeten maken, in plaats van dogmatisch een kant te kiezen."
Welkom Jeroen.

Verder heb ik Rinus’ suggestie om meneer F een briefje te sturen maar opgevolgd:
"Geachte heer Feddema,

Ik ben geschokt door een artikel dat u schreef in het Parool en dat ik aantrof op uw site.

Schokkend dat nog steeds mensen kritiek op de islam beplakken met het etiket racisme.

Een schop in het gezicht van de mensen in het midden-oosten die christen, bahai of atheist zijn en door u op een hoop gegooid worden met hun vervolgers. Heel vreemd ook naar de autochtone Nederlanders toe die zichzelf moslim noemen. Waarom wilt u per se de term racisme gebruiken? Bent u bang voor discussie over de islam zelf? Mag over een maatschappelijke stroming die zichzelf etaleert als religie niet in politieke termen gesproken worden?

Nog veel schokkender vind ik de insinuerende opmerkingen aan het adres van ons moedige tweede kamerlid Ayaan Hirsi Ali. Een vrouw die met de dood bedreigd is door mensen die die zichzelf moslim noemen. Op een niet mis te verstane manier meneer Feddema. Probeert u zich eens voor te stellen dat iemand Femke Halsema vermoordde met een pistool en vervolgens met een mes een brief aan haar lichaam zou bevestigen waarin stond dat Hans Feddema ook dood moest. Probeert u zich dat alstublieft eens voor te stellen.

Te spreken van een groep van 8 (naar analogie van de boosaardige hetze tegen de bende van 4 in China destijds?) waarbij gesteld wordt dat deze (overigens nogal verschillende, vindt u ook niet) mensen "zich buitengewoon kritisch uit(laten) over de islam en toevallig of niet toevallig geregeld contact met VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali onderhouden."

Wat bedoelt u hiermee in vredesnaam te zeggen over mevrouw Hirsi Ali?
Denkt u wel eens moment na over de mogelijkheid dat mevrouw Hiris Ali daadwerkelijk vermoord wordt?

Het komt in deze context over alsof u wilt aangeven dat alleen al het omgaan met mevrouw Hirsi Ali mensen in een kwaad daglicht plaatst. Alsof zij de belichaming van het kwade is.
"

op 29 09 2005 at 21:27 schreef Peter Breedveld:

Nette brief, Frans. Ik ben er niet toe in staat. Ik krijg het zuâh van deze mensen.

Tussen de reakties op de Trouw-site vond ik deze van theoloog Gerrit Maneschijn:

Hans Feddema is een mislukte politicus, die in de jaren 70 en 80 aan de VU verbonden was en meer bekendheid verwierf met zijn politieke activiteiten dan met zijn wetenschappelijke prestaties. Van het laatste is mij niets bekend. Hij liep onder werktijd alle faculteiten af om sympathie te verwerven voor zijn geesteskind, een links-evangelische partij die volgens zijn zeggen bij de verkieizingen op minstens tien zetels kon rekenen. Hij kreeg aan de VU nergens een voet tussen de deur, terwijl zijn geesteskind na vier jaar al de geest gaf. Hij heeft een tijdje gefigureerd als directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, althans dat beweert hij. Kortom, een intellectuele laagvlieger, ik zou mij om hem niet druk maken. Met vriendelijke groet, Gerrit Manenschijn PS. Als ik zo vrij mag zijn, begin oktober komt bij Ten Have mijn nieuwe boek uit: RELIGIE EN HAAT. OVER RELIGIEUS GEMOTIVEERD TERRORISME. Wellicht iets van uw gading.
Dr. Gerrit Manenschijn, Amstelveen.

Die ga ik eens bellen, voor de volgende FN. Maneschijn is een voormalige boezemvriend van Anton Wessels, schrijver van onder andere ‘Islam Verhalenderwijs’, die doodsbedreigingen aan het adres van Amerikaanse dominees door Iraanse mullahs een typisch voorbeeld vindt van hoe de islam steeds wordt gestigmatiseerd. Maneschijn vond dat Wessels wat doorschoot in zijn vergoelijkingen van 9/11, en dacht dat hij dit zijn vriend, die hij al sinds zijn studietijd kent, wel kon zeggen. Niet dus. Wessels zei meteen de vriendschap op, waar Maneschijn lang van ondersteboven is geweest. Met Wessels heb ik het zelf ook eens aan de stok gehad. Mijn ruzie met hem heeft zelfs de Trouw gehaald, waarna mensen uit het hele land me begonnen te mailen en bellen om steun te betuigen, en te vertellen wat een griezel ze Wessels altijd hadden gevonden. Wanneer je de naam Anton Wessels googelt, krijg je als eerste ‘hit’: ‘Anton Wessels: de Soeslow van de MDP’. Hahaha!

In de volgende FN: Gerrit Maneschijn.

op 30 09 2005 at 01:33 schreef Dolf Bittermann:

Wat ik nu zo spijtig vind is het gegeven dat de ,Duitsers, maar 5 jaar in Nederland is geweest.

op 30 09 2005 at 07:30 schreef Peter Breedveld:

Ja, goeie, Dolf. Let een beetje op je grammatica en je interpunctie.

op 30 09 2005 at 09:56 schreef John:

We zien in deze discussie weer een inmiddels bekend verschijnsel de kop opsteken: belangenorganisaties en publicisten die beter zouden moeten weten (door het gehele media-spectrum heen) roepen maar wat. Als het maar lekker polariseert en eenvoudig te begrijpen is. Want dan kan iedereen zich lekker opfokken en kankeren: onze nationale volkssport. Zo ook weer deze fijne campagne. Het grote kanon de holocaust, pardon, shoah- wordt nu van stal gehaald en in de strijd gegooid.

Normale discussies zijn in dit klimaat al nauwelijks meer te voeren, want zodra je je mond opentrekt staat er wel iemand klaar om je in een hokje te duwen. En dit staat tegenwoordig gelijk aan ontkrachtig van de argumenten van elke tegenstander.

Een probleem met het stelling nemen tegen de uitwassen van de Islam is de angst om op een hoop te worden gegooid met kortzichtige mensen die rabiaat tegen alles zijn wat maar enigszins buitenlands is. Het probleem met het onderschrijven van een conservatief standpunt is dat mensen je meteen indelen bij de Bush-supporters en aanhangers van het ‘ieder-voor-zich’ zakkenvullerskapitalisme. Het nadeel van kritiek leveren op enkele nogal ver doorgeschoten elementen van dat mondiale en lokale kapiltalisme, is het feit dat men denkt dat je een ongewassen werkschuw krakerstype, inclusief schurftige hond.

Zoals Jeroen Mirck hierboven stelt: "Aan beide kanten van het politieke spectrum bespeur ik goede en slechte argumenten en uitgangspunten. Elke kiezer zou daar een persoonlijke mix van moeten maken, in plaats van dogmatisch een kant te kiezen."

HULDE!

op 30 09 2005 at 09:58 schreef John:

Wat zou het kosten om een paar honderd van die ‘HOER’ posters te laten drukken? Zou wel geweldig zijn als die ook dadwerkelijk ergens kwamen te hangen…

op 30 09 2005 at 12:17 schreef Peter Breedveld:

Helemaal niet zo’n slecht idee. Dat zou wel illegaal plakken worden, want ik denk dat je voor het verspreiden van deze posters keihard geen toestemming krijgt.

Fijn dat Jeroen zich zo ruimdenkend opstelt. Ik meen dat echt, want hij was de eerste die me publiekelijk in de foute, extreem-rechtse hoek der haatzaaiers plaatste vanwege mijn kritiek op de Nederlandse moslimgemeenschap en de islamapologeten.

op 30 09 2005 at 20:22 schreef Zeurpiet:

In 500 jaar voor Christus heeft Ambiorix zijn wagen geleend om twee gevangen tegenstanders naar het hangveld te brengen.

Ik vind wel dat de afstammelingen van Ambiorix nu hun verontschuldigingen moeten maken.

Reken maar uit hoeveel nakomelingen die 2 gehangene nu zouden hebben rondlopen.

Deze hololaust in het verre geleden begonnen is groter veel groter dan wat de NS heeft helpen veroorzaken.

op 30 09 2005 at 21:15 schreef Peter Breedveld:

Hoe haal je het in je botte kop om mijn website te bevuilen met deze bagger, Zeurpiet, Jozef L., Jozef Labuche, oftewel 84.82.230.76. Misschien moest je eens een echt geschiedenisboek kopen in plaats van stripboeken.

op 02 10 2005 at 19:36 schreef Cor Spaans:

OPGELICHT, omdat ik een kaffer ben.

Mocht u in Rotterdam komen en een taxi nodig hebben, mijdt dan de taxi’s van de STC.
De STC is een Rotterdamse taxicentrale die ongeveer een jaar bestaat en wel de Talibantaxi genoemd wordt. De STC is vooral een taxicentrale waar je voor uit moet kijken.

Normaliter kost de rit die ik gisteren met de STC maakte nog geen 20 euro. In de taxi van de STC stond de meter uiteindelijk op 37,50 euro.

Ik sprak tijdens de rit met de chauffeur over speelfilms en noemde onder meer de film 06/05. Toen brieste hij dat dat een film is van de man die koranteksten op een vrouwenlichaam had geprojecteerd. Dat was volgens de taxichauffeur van de STC beledigend voor zijn geloofsovertuiging, de islam, en een goede reden om Van Gogh de keel door te snijden. Hij uitte zijn vreugde over de slachting van van Gogh.
Deze taxichauffeur van de STC zei, dat als Theo van Gogh niet reeds vermoord zou zijn geweest, hij die moord zelf alsnog zou plegen. Op precies dezelfde manier. De STC-chauffeur kwam daarbij zeer dreigend en opgewonden over.

Wellicht ten overvloede, deze gevaarlijke gek rijdt in Rotterdam rond in een taxi van de STC.

op 02 10 2005 at 20:07 schreef Peter Breedveld:

Ik neem uit principe geen taxi omdat in de bijbel staat dat taxichauffeurs gruwelen in de ogen van de Here zijn.

op 02 10 2005 at 22:13 schreef jelle:

@Peter Breedveld
Als journalist,in ieder geval buitenlands correspondent,is het usance dat je de plaatselijke taxichauffeur als belangrijke informatiebron in je verslagje uit verre landen opvoert.
Daar helpt verder geen Lieve Heer aan.
@Cor Spaans
Tel je zegeningen,als je deze hardwerkende jihadist had gecorrigeerd door te stellen dat koranteksten niet op Katja Schuurmans’ blootje waren geprojecteerd,maar dat "Submission1" de reden was dat deze bijklussende dienstverlener zich in zijn menszijn vernederd voelt,had je 75 Euro moeten schuiven,en hij had óók nog uitgestapt om de deur voor je te openen.
Zóver had ik het óók niet willen laten komen.
Daar was gheween ende knersinghe der tanden.

op 02 10 2005 at 22:34 schreef jelle:

@ Peter Breedveld
BTW,ik had graag naar Delft willen komen om dat Sprekershoek bij te wonen,maar:kutsmoes.
Ik ben zeer benieuwd naar je bevindingen aldaar.

op 02 10 2005 at 22:41 schreef Peter Breedveld:

De opkomst was erbarmelijk. Iets meer dan een handvol mensen, terwijl café Speakers best een leuke locatie is. Toch heb ik met een aantal mensen fijn kunnen dicussiëren en ik heb sterk het gevoel een aantal vooroordelen weg te hebben genomen. Dat blijkt vaak: dat mensen het veel meer met me eens zijn dan ze aanvankelijk denken of willen toegeven.

op 02 10 2005 at 23:56 schreef Dennis:

@ Peter Breedveld
Nondeju, ik kwam er te laat (zaterdagavond) achter dat je vandaag in Delft zou zijn. Géén kutsmoes, gewoon te kort dag om de planning om te gooien. Jammer hoor, ik had als eenvoudig Frontaalnaaktlezer op zijn minst het zaaltje wat voller kunnen doen lijken.

op 03 10 2005 at 12:20 schreef fritzie:

Ik kan niet tegen liegen.

In 1930 kende de wereld een economische crisis, beurzen crashten. En verkeerde in de jaren daarna in een economisch slechte tijd.

In de periode rond 1933 kwam Hitler op en genereerde een stroom joodse vluchtelingen naar Nederland.
Deze mensen waren stateloze Polen en Duitsers. Vooral in Polen waren de Joden gehaat (zie de film “ Shoah”)
Om het hoofd te bieden aan dit vluchtelingenprobleem (50,000) zorgde de overheid voor zo’n 29 opvangkampen.
Zoals: Katholieke vakantie kolonie (Eersel), Jeugdherberg ‘de kleine haar’, Lloyd Hotel (A’dam) en Emma Kinderhuis te wijk aan zee en Westerbork en Vucht.

In 1936 ontwierp Mr Lentz van het bevolkingsregister een identiteitskaart, dit als reactie op de gevolgen van ww1. Toen werd Noord-Brabant overstroomd door zo’n honderdduizend Belgische vluchtelingen.
In dit systeem werd een onderscheid gemaakt tussen geïnterneerden en Nederlandse burgers.

Van de 144.000 joden waren er dus zo’n 50.000 van buitenlandse afkomst.Ongeveer 104.000 mensen (75%) zijn afgevoerd. Dat Hitler zo desastreus succesvol heeft kunnen opereren heeft, heel cynisch, ook te maken met de Nederlandse gastvrijheid en goed bestuur.
Hadden we geen ww1 gehad, was er wellicht geen registratiesysteem van zeer goede kwaliteit toenertijd ontworpen.
En hadden we Vluchtelingen niet in Nederland toegelaten en in interneringskampen opgevangen, dan was het percentage van 75% waarschijnlijk nooit bereikt.

Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest, dat het tot zo’n catastrofe heeft geleid.

Maar om nu het Nederlandse volk te beschuldigen van jodenhaat is natuurlijk schandalig en volledig onterecht
Jodenhaat bestond wél in Polen, niet in Nederland. Vandaar misschien dat “Auswitsch ll” in Polen ligt en niet hier.

De bewering dat Nederlanders laf waren, is slechts gedeeltelijk waar. Het klopt dat de Nederlandse politie, verschillende ambtelijke instanties en vooral de Marechaussee een zeer dubieuze rol hebben gespeeld en valt misschien gedeeltelijk te verklaren uit de opdracht die de Nederlandse regering aan die instanties gaf, voordat men naar hun vakantiebestemming in Canada of Londen vertrok. Namelijk om vooral de bezetter niet tegen te werken.
En wat moet je dan tegen een vijand die zo machtig is dat het het land binnen 4 dagen veroverd heeft ? Wat moet je als al in 1942 de transporten beginnen ? En als alle mannen van boven de 17 in 1943 gedwongen werden om in het oostfront te gaan vechten of voor de Duitse oorlogsmachine te gaan werken ?
Waarom hielpen Joden mee aan de interne organisatie van het Kamp, als Kapo ? Uit angst, lafheid of zag men gewoonweg geen andere mogelijkheden tot verzet ?
Ben je als Joodse Raad of Joodse Kultuurkamer dan laf of gewoon bang voor de overheerser ?
En Vichy ligt in Frankrijk niet in Nederland.
Oorlog is iets vreselijks en het is zo goedkoop om het te misbruiken.
Vooral de Nazi-mentaliteit van het CIDI en CJO met hun “Toen moesten de Joden oprotten” bevalt me niet.
Het is een regelrechte leugen.

op 03 10 2005 at 12:30 schreef Fritzie:

En het blijft natuurlijk niet bij affiches.
Gisteren op de TV.
"Diva" Karin Bloemen zong enkel jaren terug het volgende op het museumplein:

Voor ons es Nierland ien groot Luilekkerland
De gelijke rechtes legge in die prullemand
Als die sake in Suid Afrika loop ons blankes uit de hand
Dan weet ons waar ons heen sal gaan, ons ga naar Nierland

Ja, stamp het er maar goed in. Nederlanders zijn slecht, haat ons!

(http://lyrical.nl/song/51537)

op 03 10 2005 at 13:02 schreef Peter Breedveld:

Het snijdt allemaal wel hout wat je zegt, Fritzie. Dat gehamer dat Nederlanders zo racistisch en intolerant zijn, getuigt van een wellustige zelfhaat die zijn weerga niet kent. Maar Nederland gaat lang niet vrijuit wat de Tweede Wereldoorlog betreft. Ook de nasleep is beschamend. Twee jaar terug verscheen er een proefschrift van Joggli Meihuizen over hoe ‘foute’ Nederlandse topmensen meteen na de oorlog gratie kregen omdat de economische wederopbouw voor de overheid belangrijker was dan rechtvaardigheid. Dat pragmatisme is typisch Nederlands en misselijkmakend.

Over tolerantie gesproken! Dit bericht staat op Villamedia.nl:

Columniste stopt na bedreigingen

Columniste Hasna El Maroudi (21) van jongerenmagazine spunk.nl en NRC-Handelsblad stopt ermee, vanwege bedreigingen. Gewoon uitgesproken, en via de email, zoals: "We maken je af, hoer" en "Als ik je op straat zie trap ik je in elkaar". Ze werd ook op straat bespuugd. En een vriendin werd lastiggevallen, alleen al omdat zj de columniste kende. Hasna: "Ik baal dat ik zo’n grote groep tegen me in het harnas heb gejaagd, alleen maar omdat zij mijn stijlmiddel niet begrepen, we waren het immers eens. En op dit moment kan ik niet anders dan bezwijken onder de druk. Ik durf niet meer te schrijven wat ik wil."

op 03 10 2005 at 17:49 schreef Fritzie:

Of dat hout snijdt !
Ik was me niet bewust dat nederlanders zich zo in de hoek lieten drukken én ik was niet precies op de hoogte wat er aan de voorafgaand aan ww2 in Nederland gebeurd was.
Zegt iets over mij en zegt iets over ons nationaal bewustzijn/vaderlandse geschiedenis.
Nog even een bronvermelding van vorig stukje:
[url]http://www.cympm.com[/url]

En mocht er iemand geïnteresseerd zijn in echt mensenleed, is de genoemde film een aanrader. "Shoah" is gemaakt door Claude Lanzmann en op dvd.

De nasleep is zeker beschamend, maar ook helemaal niet typisch Nederlands. Elke viezerik die zijn/haar kans schoon zag, sloeg toe, ongeacht de nationaliteit, ongeacht joods of niet-joods.
Jaarlijks staat men op de Dam vier Mei ach en wee te belijden, maar tegelijkertijd vergeet men dat men:
De bevolking leert te buigen voor een Moordenaarsdochter,de Islamitische Atoombom en korvetten om de Indonesische bevolking te onderdrukken, door de vinger heeft laten glippen.

Het zijn de regeringen die ten strijde willen trekken, niet de vaders en moerders.

op 03 10 2005 at 18:12 schreef AVe:

@Peter. Afgelopen zaterdag stond er op de opinie- en debatpagina van de NRC een zeer goed, paginagroot stuk van Francis FUKUYAMA. Het is me nog niet gelukt het te kopieren maar het zou hier niet misstaan, of een link er naartoe?

op 03 10 2005 at 18:28 schreef AVe:

P.S. De ‘Han van der Horsten’ en zichzelf vredesactivist noemende Feddema en natuurlijk de ex-feministes van deze wereld zouden van dat artikel aardig wat kunnen opsteken. Als ze het willen en niet altijd met ‘maar’ komen want soms is er geen maar, dan is er alleen maar de morele basis van onze samenleving en daar mag je niet mee sjoemelen!

op 03 10 2005 at 19:59 schreef John:

`De bevolking leert te buigen voor een Moordenaarsdochter,de Islamitische Atoombom en korvetten om de Indonesische bevolking te onderdrukken, door de vinger heeft laten glippen.´

Ik lees hier, als nieuwkomer, toch wel redelijk veel dingen waar ik het roerend mee eens ben, moet ik zeggen. Fijn is dat.

op 03 10 2005 at 20:10 schreef Peter Breedveld:

Het stuk van Fukuyama staat op de NRC-site:

http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=fukuyama&hit=1&set=1

Een paar hoogtepunten:

‘Daarom ontbreekt bij de filosofen die de basis hebben gelegd, mensen als Thomas Hobbes, John Locke en Jean-Jacques Rousseau, maar ook de Founding Fathers van de Amerikaanse staat, een discussie over rechten van groepen. Als zij spraken over vrijheid, ging het over individuen. Hun rechten moesten beschermd worden tegenover de macht van de staat. In dat beeld was geen plaats voor aparte groepen die binnen de samenleving eigen regels kennen voor het gedrag van individuen. De vraag of vrijheid bedoeld is voor individuen, of ook voor culturele groepen met eigen regels, was niet aan de orde.
Dat is een gat in de moderne politieke theorie. Je kan niet volstaan met: ik erken de mens als individu. Mensen ontlenen hun gevoel van waardigheid aan een bijzondere identiteit. Vooral bij sociale groepen die lang gediscrimineerd zijn, wordt erkenning van hun culturele identiteit een belangrijke politieke eis. Kijk naar vrouwen, of homoseksuelen.
Vraag is hoe je daarmee moet omgaan. In de oude versie van tolerantie was dat zoiets als `laat duizend bloemen bloeien’. Maar dat betekent niet dat duizend verschillende mensen hun eigen waarden mogen opleggen aan leden van die gemeenschappen. Een liberale democratie is niet cultureel neutraal. Zij is tolerant, pluralistisch, kent het vermogen tot compromis en dialoog, maar moet ook deze culturele waarden durven opleggen.
Sommigen zeggen dan: dat is cultureel imperialisme. Maar dit is simpelweg de morele basis voor onze samenleving. Die kan niet accepteren dat daarmee strijdige regels worden opgelegd op een lager niveau. Daarom kan je bijvoorbeeld geen genitale verminking toestaan, zoals die binnen sommige Afrikaanse culturen bestaat. Je moet mensen beschouwen als een volwaardig lid van de samenleving, en dan is er geen enkel excuus om een moslimmeisje andere rechten te geven dan een christelijk meisje. Dat is een verkeerd soort respect voor bepaalde culturele waarden van de islam. En het idee dat we onze waarden niet zouden kunnen opleggen aan anderen, is gebaseerd op een verkeerd soort politieke correctheid.’

‘Toch zie je dat, binnen dat kader, de VS in vergelijking met Europa veel meer succes hebben met het scheppen van een nationale identiteit. Die is allereerst politiek, niet cultureel. Je zweert trouw aan de Grondwet, aan de principes van de rechtsstaat. De Amerikaanse identiteit is niet gebonden aan godsdienst of aan een andere eigenschap die niet zelfstandig kan worden gekozen door een immigrant. Dat laatste is essentieel, en daarom kan iedereen Amerikaan worden.’

‘Turks op school in Nederland? Daar ben ik fel tegen. Kijk naar het referendum over tweetalig onderwijs in Californië, zo’n zeven jaar geleden. Van de ene dag op de andere is toen tweetalig onderwijs verboden, en het was een groot succes. Het aantal Hispanic kinderen dat het Engels beheerst, is enorm gestegen. Het is een verkeerd soort respect voor andere culturen om die andere talen in leven te houden.’

‘De problemen met de verzorgingsstaat hebben veel te maken met de problemen rond immigratie. Europeanen zeggen vaak dat ze een beter sociaal model hebben. Maar ze missen de vrije arbeidsmarkt zoals in de VS, die ervoor zorgt dat we geen werkloosheid kennen. Bijna iedere immigrant die wil werken kan een baan vinden, en ze werken heel erg hard. Een van de redenen voor het Europese onvermogen tot echte integratie is dat de verzorgingsstaat zo genereus is, dat veel immigranten die binnenkomen onmiddellijk worden gesteund door de staat. Zo krijgen ze niet de waardigheid die hoort bij werken en het waardevol lid van de samenleving zijn. Kinderen zien dat hun ouders niet werken, dat ze niet echt geïntegreerd zijn en daarom minder worden gewaardeerd in samenleving.
Vertaalt Europa waardigheid op een andere manier, door te zeggen dat je mensen niet tegen een erg laag loon moet laten werken? Dan wil ik een empirische test uitvoeren om te zien wat het beste werkt. Wie van de eerste generatie immigranten voelt zich beter aanvaard in de samenleving? De moslim die hier een uitkering krijgt, of de Hispanic in de VS die voor een laag loon werkt. Ik vermoed de tweede. Die heeft eerder het gevoel dat hij zelf iets waardevols bijdraagt en zo een plaats vindt in de samenleving.’

op 03 10 2005 at 22:40 schreef Jona:

Om nog even terug te komen op de NS-posters: "Vroeger vertrokken hier de treinen naar Auschwitz" valt ook te bewonderen op het station van… Almere.

op 04 10 2005 at 08:40 schreef John:

In Eindhoven hangen ze ook… Vond het altijd al verdacht, die afkorting ‘NS’ ;)

op 04 10 2005 at 08:58 schreef Richard (die andere dan):

@ Peter: "het zit me dus hoog, en ik pik het gewoon niet meer. Bij deze verklaar ik de CJO’s en de Van der Horsten van deze wereld dan ook de Heilige Oorlog."

Need the CJO say more?

"…wat kan die CJO-campagne dan anders betekenen dan dat de Nederlandse moslims op de nominatie staan om per trein te worden afgevoerd naar vernietigingskampen?"

Ik ga mijn punt niet eindeloos herhalen, maar jouw antwoord op ‘wat kan het anders betekenen dan…’ is toch écht niet door het CJO verzonnen maar door jouzelf.

op 04 10 2005 at 09:27 schreef Hidde:

Wie denk jij dat het zijn Richard? Alle fietsenmakers? Misschien wel de groenteboeren van Nederland?

op 04 10 2005 at 09:39 schreef Peter Breedveld:

Oké Richard. Alle connotaties die je geeft aan de swastika (zonnesymbool, nazi’s) zijn allemaal door jou verzonnen en niet door de dragers van die swastika’s. Historische context? Culturele context? Het is allemaal zo subjectief.

En omdat ik de CJO’s en de Han van der Horsten de Heilige Oorlog verklaar, is de noodzaak van die CJO-posters aangetoond? Het lijkt er op, Richard, dat ook jij je ‘bij de keel hebt laten grijpen door de angst’.

op 04 10 2005 at 09:55 schreef Frank W.:

Of misschien wel alle stratenmakers, Hidde.

"Ik ga mijn punt niet eindeloos herhalen, maar jouw antwoord op ‘wat kan het anders betekenen dan…’ is toch écht niet door het CJO verzonnen maar door jouzelf." zegt Richard.

Ja, so what?
Als er een open vraag wordt gesteld is het legitiem daarop elk denkbaar antwoord te verzinnen.
Als die vraag ook nog eens volstrekt suggestief is moet je niet verbaasd zijn over het inherente antwoord.

op 04 10 2005 at 10:28 schreef r.k.h:

"Ik neem uit principe geen taxi omdat in de bijbel staat dat taxichauffeurs gruwelen in de ogen van de Here zijn.", aldus Heer Breedveld.

De woordkeuze verraadt toch een andere achtergrond dan wordt gesuggereerd.
Er moet iets staan van "Taxichauffeurs zijn een gruwel in de ogen des He(e)ren".

op 04 10 2005 at 11:15 schreef Peter Breedveld:

Nee, nee. Elke taxichauffeur is een afzonderlijke gruwel in de ogen van de Heere HEERE.

op 04 10 2005 at 12:38 schreef kees:

Ik denk dat de campagne mede voortkomt uit een verkeerde strategie van joodse organisaties.
De voornaamste bedreiging van Nederlandse joden komt heden ten dage van de kant van de moslims. Om die bedreiging tegen te gaan probeert men de sympathie van de moslims te winnen door hen te steunen in hun slachtofferwaan. Het is allemaal de schuld van de Nederlandse samenleving die moslims schandalig behandelt waardoor ze hun frustaties op joden gaan botvieren. Volgens die gedachte zijn Joden en moslims verenigd in (al of niet potentieel) slachtofferschap, en een medeslachtoffer bespuug je toch niet in de tram?
Dat is niet alleen een onzinnige en beledigende redenering, het is ook heilloos. Je kunt de moslims niet afkopen door hen in alles te steunen. Denk aan de Christelijke Palestijnen. Die hebben voorop gestaan in de strijd tegen Israel, maar worden nu ook weggepest.
De basale oorzaak van het wangedrag van moslims tegen joden is de diepgewortelde judeofobie van de islam, rechtstreeks afkomstig van de profeet en de koran. Op drie plaatsen in de koran worden Joden voor apen en zwijnen uitgemaakt en vijf keer per dag denken moslims tijdens het gebed aan "diegenen op wie God vertoornd is", waar de Joden mee bedoeld worden.
Een serieuze aanpak van het probleem zou vereisen dat die wortels worden uitgegraven, maar dat durft men blijkbaar niet. Dat zou te veel weerstand oproepen van het hardhandige grondpersoneel van Allah.

op 04 10 2005 at 18:43 schreef Ger Kranendonk:

Wat het meest opmerkelijk aan dit interview is, is dat er zoveel waarde aan wordt gehecht. Het is een mening, niets meer dan dat, van een vrije markt-adept als Fukuyama, de man die bekend werd vanwege zijn bestseller "End of History".

Hij baseert zijn mening op een aantal feiten, die bij nader inzien geen feiten blijken te zijn maar bij elkaar een voorstelling van zaken die gebaseerd is op een geloof in de onfeilbaarheid van de vrije markt.

Fukuyama verkondigt de mening van Jan en alleman, met de overtuiging te beschikken over profetische gaven.

Helaas, Fukuyama’s weet van de Nederlandse werkelijkheid is minder dan die van Pieter Hofstra van de VVD. En zijn oordeel over Nederland is dan ook die van een buitenstaander die de Nederlandse maatschappij beoordeelt op basis van zijn Amerikaanse waardenset. Het soort imperialisme dat ook Bush bedrijft: "Wij zorgen voor democratie in uw land!" (door een land onrechtmatig binnen te vallen en te bezetten)

Ik wil iedereen dan ook waarschuwen zich niet al te veel aan te trekken van een titel die voor iemands naam staat, of de verkoopcijfers van een auteur.

Vooral mensen die snel een oordeel klaar hebben beschikken over het algemeen over een minder groot vermogen tot nuance en overdenking.

op 04 10 2005 at 18:58 schreef AVe:

Fukuyama heeft een interessant artikel geschreven waarin hij dingen zegt die in Nederland nog steeds niet al te luid en duidelijk mogen worden gezegd. (Bijvoorbeeld dat er niet met de morele basis van een samenleving mag worden gesjoemeld. Dat doet de PvdA wel! Die luistert naar en wijkt voor het gepeupel!) Dat blijkt wel uit Kranendonks reactie.

op 04 10 2005 at 19:14 schreef J.J. v.d. Gulik:

De NS kan alleen misschien iets verweten worden, wanneer beleidsbepalende personen op de hoogte waren van het vervolg van het transport, nl. het transport naar Auschwitz. En dan nog. De NS was alleen vervoerder en vervoerde zo ook verzetsmensen en verzetsmateriaal. En die treinen gingen helemaal niet naar Auschwitz maar naar Westerbork. De joden zitten dan ook weer gewoon hun holocaustbelangen uit te venten. Ze weten ook wel, dat Nederlanders al snel bezwijken onder joodse druk en al helemaal als het gaat om zaken rond WO II. En waarom moet er voor het transport met de trams dan geen excuses gemaakt worden. Heeft dat soms te maken met de mythe rond de Februaristaking van Amsterdam verzetsstad, die in stand moet blijven. De CPN was daar prominent bij betrokken. Diezelfde CPN voerde officieel een neutrale politiek tot Operatie Barbarossa en ongeveeer 40 % wilde zelfs officieel samenwerken met de nazi’s tot die tijd. Overigens is de private NS onderneming ook nog eens een andere dan de staats NS toen. En waarom nu. Het past in het beeld, waarin ook de joden en Marokkanen het in Nederland willen doen laten voorkomen, dat alles koek en ei was tussen Joden en Marokkanen in Marokko. Het past gewoon in een strategie, die aansluit bij de strategie van de joodse neocons in Amerika. Het overgrote deel van de kring van neocons rond Bush van zo’n 25 personen bestaat uit joodse neocons met onderling sterke banden en uitgebreide contacten met Israel. Dat heeft Amerika in Irak gebracht.

op 04 10 2005 at 19:30 schreef jelle:

Denk je alles gehad te hebben,komt ‘r weer so’n bijgoochem langs.

op 04 10 2005 at 20:46 schreef jelle:

@Ger Kranendonk
Bedankt voor je waarschuwing tegen Fukuyama.
Ik was voorál onder de indruk dat ik mij niets moet aantrekken van titulatuur en verkoopcijfers.
Ik moest meteen aan PvdA en stemvee denken.
Door jouw inbreng stem ik volgend jaar wéér niet op die Partij van jan en Allahman.

op 04 10 2005 at 20:48 schreef fritzie:

Ger,
" Ik wil iedereen dan ook waarschuwen zich niet al te veel aan te trekken van een titel die voor iemands naam staat, of de verkoopcijfers van een auteur.

Vooral mensen die snel een oordeel klaar hebben beschikken over het algemeen over een minder groot vermogen tot nuance en overdenking."

Het lijkt wel of je over jezelf praat. Je vindt dit, je vindt dat, net zoals een dorpswijf dat
vindt. Een hoop commentaar,maar nergens een onderbouwing van enige betekenis.
Als ik je tekst zo lees, dan begrijp ik best dat de PVDA al lang geleden de verbintenis met zijn roots, de mensen in de arbeiderswijken, doorgesneden heeft. En jij meent dat jij mensen moet waarschuwen ?
Zoveel arrogantie en domheid. Zo weinig begrip en kennis.

op 04 10 2005 at 20:54 schreef Ariël Bruéns:

Meneer Gulik is een naar mens die zijn obsessieve joden en neocons verhaal graag kwijt wil. En dit dan ook te pas en te onpas overal uitspuwt. Meneer struint het internet af via zoekmachines, en zodra ergens "joden" worden genoemd komt meneer zijn fascistische "waarheden" verkondigen.Google maar eens op meneer J.J. v.d. Gulik.

Overigens staat hier een alternatief voor de poster. Zie link: http://mega.egotripper.nl/archives/00000154.html

op 04 10 2005 at 20:59 schreef AVe:

@Fritzie. en anderen. Ik kom er net achter dat Ger K. waarschijnlijk zijn reactie niet zelf bedacht heeft. Vandaag staat er namelijk een ingezonden brief, vrij lang, in de NRC waarin ene JAN MOL (oud-lid van de Eerste Kamer voor de PvdA) ook de aanval op FUKUYAMA opent. Mol vindt Fukuyama’s adviezen onacceptabel. Hij zegt zelfs dat wij ons moeten verdedigen tegen de vele ‘Fukuyama’s’.

Fritzie heeft helemaal gelijk als hij zegt dat Gers onderbouwing rammelt en geen betekenis heeft. Die van MOL is eveneens de moeite waard.

Misschien kan Peter die brief hier nog plaatsen, al lusten de honden er geen brood van.

Wat zou Paul Scheffer van Fukuyama’s artikel vinden, vraag ik me af? Volgens mij zegt Scheffer niet veel anders dan Fukuyama. Eindelijk mensen met inzicht.

op 04 10 2005 at 21:18 schreef AVe:

In het stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam is het ‘verboden boek’, DE DUIVELSVERZEN van Rushdie VERBODEN bij A.H, gezien de samenstelling van de wijk. De serie ‘verboden boeken’ is een actie van Het Parool, ook zo’n ‘fijne krant’. Blijkbaar is het idee om deze verboden boeken onder de aandacht te brengen in sommige wijken echt verboden. Ben benieuwd of Het Parool hier iets aan gaat doen.

Saillant detail is dat Balkenende (en Cohen als ik me niet vergis) er morgen de ramadan gaat openen, in dezelfde wijk dus.

Wat heeft 2 november toch veel goeds gedaan voor de islam! Het gaat maar door.

op 04 10 2005 at 21:29 schreef Lagonda:

"Maar Nederland gaat lang niet vrijuit wat de Tweede Wereldoorlog betreft. Ook de nasleep is beschamend."

Wat je zegt — kep ooit een boek gelezen (kan me de naam niet meer herinneren) over de hartelijke ontvangst die de kampoverlevenden ten deel veel bij terugkomst in Nederland. Huis leeggeplunderd, maar niks terugkrijgen van de verzekering "want u heeft twee jaar geen premie betaald". Dat werk — zeer schrijnend allemaal.

Ik kan me maar niet aan de indruk onttrekken dat de Joden op de een of andere manier hun slachtofferschap *verweten* wordt — niet dat dat ooit hardop gezegd zal worden, uiteraard. Zoals een zwerver zijn weldoener haat, omdat deze met zijn aalmoes juist de positie van de zwerver bevestigd, zo haat de onoprecht barmhartige de meelijwekkende; om zijn barmhartigheid te kunnen tonen, is hij tot het eind der tijden van het slachtoffer afhankelijk. De kwestie Weinreb toont dit bijvoorbeeld haarfijn aan, en bood een heerlijke uitlaatklep voor al die opgekropte haat; na al die jaren eindelijk weer eens een Jood waar vrijelijk tegenaan getrapt mocht worden.

op 04 10 2005 at 21:30 schreef Ger Kranendonk:

Beste mensen, ik bedenk mijn reactie geheel zelf. Dat ten eerste. En ten tweede heeft Fukuyama terecht kritiek op het schoolonderwijs. Ik ben er ook tegen dat er op school rekening wordt gehouden met taalachterstand, doordat de ouders verwijtbaar nalatig zijn in het bijbrengen van de Nederlandse taal aan hun kinderen.

Daarbij moet ik meteen aan mijn eigen situatie denken.

Op de school van mijn dochter wordt erg veel aandacht besteed aan kinderen van Afrikaanse ouders, die het Nederlands nog niet machtig zijn. Ik heb op mijn eigen site het voorstel gedaan om die kinderen, zolang hun ouders nog geen keuze hebben gemaakt voor Nederland als land waarin zij willen blijven wonen (en dus ook de taal willen spreken), dan maar op een internationale school te zetten. Want mijn dochter van 5 zegt nu dat zij andere kinderen Nederlands aan het leren is. Montessori weet u wel… Is niet echt de PvdA-lijn, dat even rechtzettende.

Ik vind alleen dat Fukuyama ten onrechte veronderstelt dat er in Amerika geen problemen zijn met integratie, en dat die problemen m inder erg zouden zijn dan in Nederland, onder andere omdat er in Amerika geen werkloosheid is.

Welnu, ik heb bezwaar tegen een aantal stellingen van de heer Fukuyama. Bijvoorbeeld dat er in Amerika geen werkloosheid zou zijn. Welnu, die is er wel. Er is alleen geen bijstand op met Nederland te vergelijken niveau, er is geen ontslagbescherming, er is geen minimumloon. En toch is er werkloosheid! En toch zijn er integratieproblemen!

Ik denk dat een werkloze illegale werknemer in Amerika net zo weinig (of zoveel) eergevoel heeft als zo’n arbeider in Nederland.

Het sterkste punt van Fukuyma (zonder dat hij dat zelf stelt) vind ik zijn overweging dat je eerder Amerikaan wordt dan Europeaan, omdat je Amerikaan wordt als je jezelf verbind met de grondwet.

In Nederland hebben wij een zeer uitgebreide grondwet, waar wetten niet rechtstreeks aan getoetst kunnen worden. De sociale grondrecht-bepalingen zijn in 1983 ingebracht. Wij hebben dus een grondwet die op een ander tijdsbeeld is geïnspireerd en veel te uitgebreid is. Bovendien zijn het woorden die weinig betekenis hebben, zolang wetten niet aan de grondwet kunnen worden getoetst, zoals in Amerika. Ik denk dat hierin een grote uitdaging ligt voor Nederland, omdat ik hierin de Amerikaanse situatie verreweg prefereer boven de Nederlandse situatie.
Dus een minder uitgebreide grondwet waaraan iedere wqet en ieder besluit rechtstreeks getoetst kan worden.

Laten we eerst eens de discussie voeren over het gelijkheidsbeginsel en het beginsel dat de vrijheid van godsdienst bevat. En het bijzonder onderwijs.

Ik weet dat het woord "PvdA" op velen van jullie werkt als een rode lap op een stier, net zoals bij vele PvdA-ers het noemen van de namen "Rita Verdonk" en "Ayaan Hirsi Ali" meteen angstgevoelens oproept. Namelijk de angst tegen de moslim-partijgenoten te moeten vertellen dat deze mensen in wezen niets anders willen dan de meeste Nederlanders, oeps, pardon, autochtonen.

Laat mij dan ook even mijn excuses aanbieden doordat ik deze reactie, die ik al eerder ergens anders had geplaatst, hier klakkeloos heb gekopieerd. Hier past hij niet echt in de kontekst en had ik even nader moeten uitleggen wat ik bedoelde.

Maar willen jullie dan wel accepteren dat er ook mensen zijn die lid zijn van de PvdA, die wel gewoon willen nadenken? Ik ben trouwens geen arbeider en hoop het ook nooit te worden. Ik ben ook geen socialist. Ik ben gewoon een liberaal.

op 04 10 2005 at 21:40 schreef Peter Breedveld:

Wat heeft een liberaal bij de PvdA te zoeken? De PvdA is de partij van onder andere Fatima Elatik, die vindt dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland te ver is doorgeschoten, en van Wouter Bos, die vindt dat het verbod op smadelijke godslastering moet blijven bestaan.

Ik geloof oprecht dat iemand met een baan, hoe nederig en laagbetaald ook, meer eigenwaarde bezit dan iemand zonder baan maar met een uitkering. Ik weet niets over werkloosheid in de VS. Cijfers, iemand?

op 04 10 2005 at 21:50 schreef AVe:

Ik zou ook wel eens antwoorden willen horen van een pvda-er als Ger K. op de vragen die ik ergens hierboven heb gesteld. Ik zal ze nog eens kopieren. Want alles heeft met elkaar te maken.
1.Waarom kiest de politiek zo veelvuldig en met open ogen voor de intoleranten in plaats van hen met overtuiging te diskwalificeren?
2.Waarom kan ik nergens meer in het openbare leven het woord ‘God’ vervangen door ‘Allah’ (kritieken, tv, film, cabaret, boeken) zonder te vrezen? En waarom bestrijden wij deze ongelijkheid en intolerantie niet over de volle breedte en met overgave en overtuiging?
3.Waar halen heel veel Nederlanders toch die zelfhaat vandaan?
4.Waar is de historische afkeer van religie gebleven bij onze linkse politieke partijen? Is het aanwakkeren en bij verkiezingen uitbuiten van de slachtofferrol bij de groeiende islamitische groep belangrijker?
5.Waar halen wij die adoratie voor het poldermodel toch vandaan bij het oplossen van problemen terwijl we vol overgave onze wetten zouden moeten kennen en uitvoeren?
6.Waarom geven we nog steeds subsidies aan geloofsgemeenschappen met poltieke doelstellingen en aan (onderwijs-)instellingen die ongelijkheid en intolerantie prediken?
7.Waarom spreken we alle nieuwkomers niet aan op hun gelijkheid, burgerschap en participatie in de maatschappij in plaats van categorisch hun vermeende slachtofferrol te bevestigen?
8.Waarom accepteren we toch dat het woord ‘racist’ zo veelvuldig en onbedachtzaam door iedereen wordt gebruikt, behalve door critici die dan juist de mond wordt gesnoerd?

Ik heb vaak op de PvdA gestemd maar ik zal dat niet meer doen, dan zou ik mezelf verloochenen. Dus dat rode-lap effect heeft de PvdA aan zichzelf te danken. Nu. Ayaan Hirsi Ali had bij deze partij gehoord maar de PvdA heeft deze voorvechtster voor gelijke rechten voor iedereen, ongeacht geslacht, huidskleur of ras laten lopen. Dat is een onvergeeflijke fout geweest. En begin niet te zeuren over haar methode. Zij is een vrouw en iedereen kan weten dat die het bij de orthodoxe baardmannen nooit goed zal doen. NOOIT! En de PvdA kiest niet voor deze moedige vrouw maar voor de barbaren. En als Ayaan angstgevoelens oproept bij iemand dan zegt mij dat genoeg over die persoon. Men wil de feiten gewoon niet onder ogen zien.

op 04 10 2005 at 22:15 schreef Ger Kranendonk:

Ik zal zo vriendelijk zijn om de vragen te proberen te beantwoorden, ook om voor mijzelf dingen duidelijk te krijgen. Let niet op mijn spel- en schrijffouten, ik typ alles meteen op.

1.Waarom kiest de politiek zo veelvuldig en met open ogen voor de intoleranten in plaats van hen met overtuiging te diskwalificeren?

Als je met intoleranten de moslims bedoelt, dan moge toch wel duidelijk zijn hoe dat gegaan is: De PvdA staat als van oudsher voor het belang van de laagbetaalden, zeg maar de onderklasse. De meeste moslims behoorden daar automatisch toe, aangezien zij als gastarbeider naar Nederland kwamen. Joop den Uyl wilde de gezinshereniging tegenhouden, alleen de werkgevers drongen juist aan op gezinshereniging in Nederland, omdat dat de mannen beter zou doen laten presteren in de fabrieken. Joop Den Uyl zag precies die integratieproblemen die zich thans voordoen. De PvdA omarmde echter de allochtonen en dus ook de moslims, behorende tot hun doelgroep. Toen in de jaren tachtig de allochtonen kiesrecht kregen, werd de relatie nog intenser. Op dat moment kwam het bij geen enkele PvdA-er in zijn hoofd op om te vragen of die moslims toleranter tegen Nederlanders wilden worden. De moslims waren toen hartstikke tolerant, weinig vrouwen drogen hoofddoeken en er waren nog maar weinig moslims vergeleken met nu.
De intolerante moslims, de burka’s, die kwamen in de jaren negentig. Inmiddels was het onbespreekbaar geworden kritiek te hebben op allochtonen en hun integratie, zowel bij links als bij rechts. Dat valt heus niet alleen de PvdA te verwijten. Ook de VVD, als belangenbehartiger van het bedrijfsleven (veel ongeschoolden = veel aanbod = lage lonen). Hans Wiegel benoemde de heer Modderman als verantwoordelijke voor het integratiebeleid. Zoek maar eens op wat de denkbeelden waren van Modderman. Integratie met behoud van identiteit. Dat de PvdA thans nog weinig doet tegen intolerantie is niet waar. De VVD weigerde tot de komst van Ayaan Hirsi Ali bijvoorbeeld om te investeren in blijf van mijn lijf-huizen. De VVD erkende de problemen gewoon niet! De PvdA was al vee langer dan de VVD aan het opkomen voor de belangen van de onderdrukte moslimvrouw.
Ik merk wel in Amsterdam dat er een groot taboe heerst op het bespreekbaar maken van intolerantie onder moslims. Als ik voorzichtige kritiek uit op de macht die allochtone groeperingen verkrijgen voor hun sub-denkbeelden, dan ben ik al gauw een Fortuynist.

2.Waarom kan ik nergens meer in het openbare leven het woord ‘God’ vervangen door ‘Allah’ (kritieken, tv, film, cabaret, boeken) zonder te vrezen? En waarom bestrijden wij deze ongelijkheid en intolerantie niet over de volle breedte en met overgave en overtuiging?

Alles valt waarschijnlijk terug te voeren op de angst uitgemaakt te kunnen worden voor "racist", "fascist", Fortuynist" of "nationalist". Dan ben je politiek uitgeschakeld.

3.Waar halen heel veel Nederlanders toch die zelfhaat vandaan?

Calvinisme. Schuldgevoel.

4.Waar is de historische afkeer van religie gebleven bij onze linkse politieke partijen? Is het aanwakkeren en bij verkiezingen uitbuiten van de slachtofferrol bij de groeiende islamitische groep belangrijker?

Dat vraag ik mij ook iedere dag af. Hangt samen met het antwoord op vraag 1.

5.Waar halen wij die adoratie voor het poldermodel toch vandaan bij het oplossen van problemen terwijl we vol overgave onze wetten zouden moeten kennen en uitvoeren?

Wetten uitvoeren is het grote probleem in Nederland. Op iedere regels zijn weer talloze uitzonderingen. Dan werkt het maken van afspraken vaak beter en sneller.

6.Waarom geven we nog steeds subsidies aan geloofsgemeenschappen met poltieke doelstellingen en aan (onderwijs-)instellingen die ongelijkheid en intolerantie prediken?

Afschaffen. Zo snel als mogelijk.

7.Waarom spreken we alle nieuwkomers niet aan op hun gelijkheid, burgerschap en participatie in de maatschappij in plaats van categorisch hun vermeende slachtofferrol te bevestigen?

Omdat dat de politici de kans ontneemt het voor deze nieuwbenoemde slachtoffers op te nemen.

8.Waarom accepteren we toch dat het woord ‘racist’ zo veelvuldig en onbedachtzaam door iedereen wordt gebruikt, behalve door critici die dan juist de mond wordt gesnoerd?

In iedere kritiek op een ander ras zit een laagje racisme. Wees daat bedacht op. Jij noemt woorden als "barbaren". De PvdA neemt het op voor barbaren. Toe maar. Daar ga ik niet op in.

Ayaan Hirsi Ali heeft er voor gezorgd dat de VVD in de benadering van moslims naar de PvdA is opgeschoven. Daardoor heeft zij veel kunnen bereiken. De PvdA is ook een voorstander van het tegen gaan van importbruiden, uithuwelijken, etcetera.

Tenslotte, ik ga altijd inhoudelijk op kritiek in.

op 04 10 2005 at 23:03 schreef Lagonda:

"In iedere kritiek op een ander ras zit een laagje racisme. Wees daat bedacht op. Jij noemt woorden als "barbaren". De PvdA neemt het op voor barbaren. Toe maar. Daar ga ik niet op in."

Moslims zijn geen ras, zoals barbaren geen ras zijn. Barbarisme is, net als de islam, een gesteldheid; een mentaliteit. Kritiek op een *mentaliteit* mag ongebreideld geleverd worden, zonder ooit onder de noemer ‘rascisme’ geschoven te worden.

op 04 10 2005 at 23:16 schreef ada de boer:

Hieronder mijn correspondentie met Hans Feddema n.a.v. hierboven genoemde column.
geachte heer Feddema,
u heeft Het in uw laatste artikel over ‘hetze’tegen de islam.
Een paar feiten:
afgelopen winter werden tot twee keer toe in Amsterdam homo’s door
Marokkaanse jongens het huis uitgepst. Ze moesten beide verhuizen.
Op Amsterdamse scholen kan in de meeste gevallen het lesprogramma over
homosexualiteit niet uitgevoerd worden, door bezwaren van islamitische
leerlingen en/of hun ouders.
Voorafgaande aan de gaypride deze zomer werd op islamitische websites
opgeroepen tot een ‘éxplosieve” gayparade.
Dit benoemen is geen hetze tegen de islam, maar het benoemen van
zorgwekkende
feiten.
Mijn vraag aan u: bent u het met deze laatse zin eens?
met vriendelijke groet,

Geachte Ada de Boer,

Ben ik helemaal met u eens.
Ook al is er vaak sprake van een actiereactiepatroon, dit is ontoelaatbaar net als geweld.
Ik ben een aanhanger van Mahatma Gandhi
Met vr groet
Hans Feddema

Geachte heer Feddema,
Hartelijk dank voor uw antwoord.
Kunt u mbt genoemde voorbeelden aangeven bij welke het om een
actie/reactiepatroon gaat?
Dus bijv. het niet kunnen uitvoeren van voorlichting over homosexualiteit op scholen?
Als ik u goed begrijp zou de aversie van leerlingen en hun ouders een reactie
zijn op voorgaande provocaties door homo’s en lesbo’s?
met vriendelijke groet,

Op deze laatste mail ontving ik geen antwoord.

op 04 10 2005 at 23:18 schreef Ger Kranendonk:

Je hebt gelijk dat er geen barbarenras bestaat.

Maar wie zijn nu de barbaren voor wie de PvdA het opneemt? Daar wil ik eerst antwoord op hebben van Ave (Annelies van der Veer?).

Trouwens, ik vind barbarisme eerder een gebrek aan beschaving dan een gesteldheid, en ik vind de islam geen gesteldheid maar een geloof (religie). Laten we niet gaan muggenziften op dit niveau s.v.p.

op 04 10 2005 at 23:21 schreef J.J. v.d. Gulik:

reactie op Bruens en Kranendonk.

Dat een zionist als Bruens mij aanduidt als naar mens, daar heb ik geen probleem mee. Liever heb ik, dat iemand met zakelijke argumenten komt, dat wel. En Bruens is er nog nooit in geslaagd om ook maar iets van gegevens die ik over joodse aangelegenheden naar voren heb gebracht onderuit te halen.

En dan kom ik bij Kranendonk over het waarom van de attitudes van de Nederlanders. Dat heeft onder meer van doen met een grote onbekendheid van Nederlanders met zaken, die heel wezenlijk zijn op politiek gebied. Als er op dat punt niets gebeurt, zal de situatie mede daarom in Nederland bergafwaarts blijven gaan.

Cohen en Balkenende gaan straks naar de moskee in de Baarsjes, waar hun achterbannen hebben meegewerkt aan het ontstaan van een zodanig klimaat, dat noodgedwongen honderdduizenden Nederlanders hun wijken hebben moeten verlaten.
Toen zag je mensen als Cohen en Balkenende niet. Blijkbaar voelen ze zich meer op hun gemak bij bezetters.

En als men op aanraden van Bruens gaat googelen, doe dat dan ook even op de trefwoorden ‘verbod’ en ‘AEL’, waardoor men kan constateren, dat ik nr. 1 zal staan (in ieder geval gisteren nog en dat sinds meer dan een jaar) met een artikel over het bestaansrecht van de AEL. Artikelen van mij over de vrijheid van meningsuiting hebben hoge posities gehad en hebben bij enkele zoekmachines zoals Ask Jeeves Ilse.nl en vindex.nl nog redelijk hoge posities onder de trefwoorden ‘vrijheid’ en ‘meningsuiting’.

op 04 10 2005 at 23:27 schreef AVe:

(Bedankt voor je reactie Ger K. Toch begrijp ik nog steeds niet dat je Fukuyama’s betoog niet kunt onderschrijven. Mede gezien sommige antwoorden.)

Volgens Gerard Reve, een schrijver die onterecht van racisme is beschuldigd in 1975 (!)is juist Den Uyl degene die racisme in Amsterdam heeft ‘geplant’. Het was er nauwelijks maar Den Uyl is het gelukt. Ik zal daar in een ander, nog te publiceren stuk op terugkomen. (Zie mijn website vermelding, er heerst daar nu even een ‘virus’ maar we komen binnenkort weer on line)) Dus hierover kan ik nu niets zeggen.

En inderdaad moslims zijn geen ander ras. Ik wil deze mensen op hun Nederlanderschap aanspreken maar elke keer weer wordt me die kans ontnomen. Door wie? Door de linkse kerkgangers en de cultuurrelativisten die deze mensen zielig willen houden want anders hebben ze blijkbaar zelf geen bestaansrecht meer.

Dat moet een keer fout gaan. Ik maak me zorgen.

op 04 10 2005 at 23:38 schreef AVe:

Er zijn wat reacties tussen gekomen zie ik. Maar barbaren zijn de mensen, de imams (en hun aanhangers) die willen dat homo’s van hoge daken worden gegooid, het liefst met het hoofd naar beneden en de Mohammed B’s van dit land, onderschat hun aantal niet, de letterknechten die denken dat de vrouw een andere taak heeft in dit leven dan de man, dat ze zich moet bedekken voor de man. Deze bedekte vrouwen maken van mijn vriend een ‘barbaar’ omdat hij zich blijkbaar in hun barbaarse optiek anders niet kan beheersen. Barbaren zijn de ouders die hun kinderen laten bedekken. De linkse politici steunen deze mensen in plaats van voor onze ‘normen en waarden’ op te komen, de mensenrechten zeg maar. Ik vind dat onbegrijpelijk en natuurlijk heeft THeo van Gogh gelijk gehad door te zeggen door dit te stimuleren en te accepteren de middeleeuwen terugkeren, en wel de donkerste. Er is geen excuus in mijn ogen voor deze gang van zaken. THeo van Gogh is ritueel afgeslacht ja! Vanwege zijn mening! In 2004.

Ik schaam me kapot.

op 04 10 2005 at 23:51 schreef Ger K.:

Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik niet lid wil zijn van een partij die het openlijk opneemt voor types als Mohammed B. Dan zou ik ogenblikkelijk mijn lidmaatschap opzeggen!

Dat is dus gelukkig niet het geval.

Op het internet circuleren allerlei ophitsers en ronselaars. Ik denk dat het internet ook één van de bronnen is van het radicalisme onder moslim-jongeren. Ik lees het één en ander ook en maak mij grote zorgen, net als jij en bijna alle PvdA-ers.

Helaas zijn de barbaren onder ons. Onzichtbaar soms. Soms lid van de PvdA helaas. Lees trouwens het artikel in het parool van zaterdag over de ronseling van meiden in Nederland.

Het is gevaarlijk en bedreigend voor onze samenleving. Job Cohen is daarvan doordrongen, dat weet ik zeker.

Gerard Reve was mijn lievelingsschrijver. Ik mocht van de leraar op de middelbare school alleen geen boeken van homosexuele schrijvers lezen.

Een christelijke school, jaja….

Heeft mij niet verhindert toch zijn boeken te gaan lezen. Alleen de Avonden, zijn slechtste boek, heb ik nooit gelezen als boek. Wel als strip uiteraard, in het Parool.

Ik ben benieuwd of je gaat citeren uit zijn brieven aan Josiene Meijer, de grote vriendin van Jacques de Kadt. Gerard Reve was uiteraard als intelligent en vooruitstrevend man met groot gevoel voor humor een grote socialistenhater. Gelukkig zitten de meeste socialisten nu bij de SP.

op 05 10 2005 at 01:36 schreef Rinus Duikersloot:

Jelle is me al voor, ik wou zijn naam (nog) niet noemen.
Lagonda, je gaat me toch niet vertellen dat je in Weinreb gelooft?!

Ger, hoe kan je nou zeggen dat De Avonden Reve’s slechtste boek is als je het niet gelezen hebt en AVe hoe kan je het daar mee eens zijn?

Voor mij is Reve de schrijver van De Avonden, Werther Nieland en De ondergang van de familie Boslowits. De vroege Reve dus, met al die brievenboeken heb ik minder affiniteit.

Het is duidelijk dat Van het Reve de inhoud heeft geleend van Genet, de stijl van Jesaja en de bravoure van Dali. Zijn glans begint te tanen, maar hij blijft overeind met enige pagina’s. Zo, als minor schrijver, zal hij ook in de toekomst worden gewaardeerd. Verder hebben al die ‘liefdes’ in de titels niks te betekenen. Dat heeft alleen maar te maken met zijn ranzige behoefte zijn lul te steken in elk gat dat hij tegenkomt.
(1974)

Hij heeft veel bijgedragen tot de emancipatie van de homoseksuelen. En hij heeft grote invloed gehad op de reactionaire houding van de meeste homoseksuelen. Hij heeft ze uit het conservenblik gehaald en meteen met gif bespoten.
(1981)

Om de hele dag als de heer Gerard Reve door het leven te moeten gaan, wat moet dat iets verschrikkelijks zijn, zelfs voor de heer Gerard Reve!
(1989)

(Wie weet van wie deze citaten zijn mag het zeggen, en néé niet van WFH)

op 05 10 2005 at 07:27 schreef J.J. v.d. Gulik:

Rinus Duikersloot schreef:

"ik herinner me de kwestie Weinreb toch anders. Een oplichter die door de linkse goegemeente in bescherming werd genomen".

Kijk maar uit. Dat kan voor Bruens voldoende reden zijn om je te brandmerken als antisemiet.

Een voorwaarde voor normalisering van de politieke verhoudingen in Nederland is, dat de mensen zich niet meer laten gijzelen door de begrippen racisme en antisemitisme. Vooral de joodse gemeenschap in Nederland blinkt daarin uit en is erin geslaagd om voor zichzelf een pluspakket te creeren onder de naam antisemitisme. Anderen zijn karigger af en moeten het met de term racisme doen. De truc is geweest om racisme en daarmee antisemitisme strafbaar te krijgen. Vervolgens ging men het begrip antisemitiems oprekken en er andere dingen in onderbrengen, die dan ook het predikaat strafbaar moesten krijgen. Op die manier slaagden de joden erin om kritiek op joden en Israel sterk te bemoeilijken. Hierdoor werden de mensen heel huiverig om met kritiek te komen onder meer over de grote invloed van de joodse neocons in Amerika. Leon de Winter had het kortgeleden niet voor niets over de perfiditeit van de samenzwering van joodse neocons en rechtse christenen, waarvan men in het intellectueel hoogstaande Berkeley alom overtuigd is.

op 05 10 2005 at 10:22 schreef AVe:

In vergelijking met al zijn andere boeken, zit er weinig humor in De Avonden. Behalve die lugubere grapjes dan. Wel is het een meesterlijke beschrijving van ‘de verveling’. Maar nogmaals , ‘de Avonden’ is altijd nog beter dan elk ander boek van een andere Nederlandse schrijver.
(Hermans mag er ook zijn maar dan hebben we het wel gehad.)

Ik weet niet van wie die citaten zijn, een paar tweederangs schrijvers zoals Vinkenoog?

Ik ken veel mensen die net als Rinus juist het vroege werk van Reve goed vinden en daarna afhaken. Dat begrijp ik niet want juist dan komt de meester op dreef terwijl hij nooit ordinair wordt en van welke schrijver kan je dat nou zeggen?

op 05 10 2005 at 10:41 schreef Peter Breedveld:

Ik begrijp die heftige reactie niet op het feit dat Cohen en Balkenende de Ramadan inluiden. Er kan toch niks tegen zijn dat ze DE moslim laten weten dat-ie erbij hoort? Als ze nu nog even laten merken dat ik er ook bij hoor, ben ik tevreden.

Nu krijgt de ‘Joodse lobby’ ook al de schuld van de Irak-oorlog. Nou ja, in mijn ogen wordt die Joodse lobby daardoor des te bewonderenswaardiger. Welkom, meneer Van Gullik. Een ‘antizionist’ maakt het groepje vaste bezoekers van mijn site weer een beetje kleurrijker.

Ik heb geen huisartsen in de familie, sorry, Jelle.

Hier is dat stuk van Jan Mol tegen Fukuyama. Ik vind niet dat-ie zich er makkelijk vanaf maakt. Argumenten heeft hij wel degelijk. De man heeft een bepaalde politieke voorkeur. Dat mag toch? Hij villeiniseert Fukuyama tenminste niet en dat is al heel wat:

In Opinie & Debat van 1 oktober geeft Marc Leijendekker een weergave van de Nexus-lezing van Francis Fukuyama op zondag 25 september en van een interview dat hij met hem had. Fukuyama’s ideeen vragen om een kritische beschouwing. Want in zijn betoog, voorgedragen in een moordend tempo, riep Fukuyama telkens dat hij geen adviezen wilde geven, maar een analyse.

Hij besefte niet dat hij zich daaraan niet hield, doordat zijn ‘analyse’ zeer eenzijdig uitging van de vanzelfsprekende superioriteit van het Amerikaanse model van de samenleving, zoals hij dat ook deed in zijn boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens.

Deze houding is verwerpelijk want juist een wetenschapper moet weten dat hij niet het samenlevingsmodel van de Amerikanen, als een, in eerste instantie welkom, maar in toenemende mate beklemmend evangelie over ons moet uitstorten. Natuurlijk moeten wij ons zorgen maken om democratie en tevens om kwesties als integratie, ongelijke rechten, werkgelegenheid en armoede, maar daar moeten ze zich in de Verenigde Staten eveneens druk om maken.

Bovendien gaf Fukuyama Europa wel degelijk adviezen, en wel zeer onacceptabele. Het is typerend voor zijn denken dat hij in Tilburg simpelweg zei dat het terrorisme zijn bakermat heeft in Europa. Zijn verklaring hiervoor is dat wij de binnengekomen immigranten niet goed zouden opvangen (geen werk!), waardoor zij gefrustreerd raakten (vooral de tweede en derde generatie) en hier plannen ontwikkelden, onder anderen voor de aanslag op het World Trade Center op 11 september 2001. Maar waarom vraagt hij zich eigenlijk niet af hoe het komt dat juist het WTC in de Verenigde Staten als object is gekozen en niet een of ander hoog gebouw in Europa? Schande!

Vervolgens voerde Fukuyama aan dat wij geimmigreerden werk moeten verschaffen.

Dat kan heel eenvoudig als wij maar hun loonkosten ontdoen van opslagen (die dienen ter dekking van kosten van ziekte, ouderdom en werkloosheid) en afscheid nemen van het minimumloon. Daarmee vergemakkelijk je de vraag naar eenvoudig werk (Fukuyama noemde de tuinlieden in zijn eigen paradijs).

Het nadeel is dat men met zo’n loon geen aanspraak kan doen op ons vangnet. Het gevolg zou zijn dat alle Europese ‘eenvoudige’ werkers op deze wijze in het Amerikaanse model zouden terechtkomen.

Dit vind ik oppervlakkig en onheus jegens onze verworvenheden in vele jaren van strijd. Daarbij heeft Fukuyama duidelijk geen oog voor de Amerikaanse en wereldverhoudingen. Schande!

In de Amerikaanse ‘samenleving’ ontbreekt een rechtens vastgelegde solidariteit. Maar dat model wordt in de Verenigde Staten inderdaad alom en met overtuiging aangehangen. Het behoort tot de Amerikaanse identiteit. Maar dat betekent niet dat het achteroverleunend bejubeld moet worden.

De Constitution is eind 18de eeuw ontstaan in een agrarische economie en met toestromende immigranten die dikwijls heel wat achter de rug hadden en in ‘het beloofde land’ opnieuw gingen vechten om te overleven. Deze grondwet staat voor eeuwig vast; er kan alleen maar op worden geamendeerd op een wijze die geacht kan worden in overeenstemming te zijn met het denken van de Founding Fathers. Dat hele pakket, ingepakt in de Amerikaanse vlag, wordt er, via een aantal onnavolgbare rituelen, ingehamerd bij jong en bij oud voortdurend en zonder twijfel.

In het ‘oude land’ is dat geheel anders gegaan, zij het dat feitelijke verschillen voor de burgers pas manifest werden toen bij ons na de Tweede Wereldoorlog sociale zekerheden ontstonden, die ook in de grondwet werden verankerd.

Onze grondwetten zijn ontwikkeld door telkens wat af te knabbelen van de, tot dan toe geaccepteerde, bevoegdheden van een monarch of van andere, in de historie verschenen, machthebbers.

Dat ontwikkelingsproces mag hier en daar zijn doorgeschoten en is daarom vaak aangepast om te kunnen aansluiten bij de gigantische ontwikkelingen die onze samenleving doormaakt.

Maar wij moeten ons niet laten aanpraten dat het einde van die aanpassingen pas is bereikt als wij een soort Amerikaanse samenleving hebben ontwikkeld.

Bij ons zijn rechten bevochten (en als zegeningen van maatschappelijke ontwikkelingen aan ieder ten deel gevallen, ook aan de toeschouwers en tegenstemmers) waar onze grootouders niet van hebben kunnen dromen.

Dat is onze uitgangspositie en dat maakt deel uit van onze identiteit.

Dit is iets om trots op te zijn. We moeten ons ook verdedigen tegen de vele ‘Fukuyama’s’. Die moeten eerst maar eens evangeliseren in de VS. Ook zij leven in de wereld van 2005 en voor de toekomst.

Jan Mol is oud-lid van de Eerste Kamer voor de PvdA

op 05 10 2005 at 10:43 schreef Fritzie:

De islam is niet het probleem.

Onze lafheid wel.

op 05 10 2005 at 10:59 schreef Fritzie:

Ger,
Ik heb al een keer gezegd dat je een hol vat bent, maar dat heeft geen indruk gemaakt.
Met domheid is het soms, alsof men een stukje zeep in de bad probeert te pakken.

Het is leuk, ik probeer het nog een keertje.

Je schrijft:
"Ayaan Hirsi Ali heeft er voor gezorgd dat de VVD in de benadering van moslims naar de PvdA is opgeschoven. Daardoor heeft zij veel kunnen bereiken. De PvdA is ook een voorstander van het tegen gaan van importbruiden, uithuwelijken, etcetera.

Tenslotte, ik ga altijd inhoudelijk op kritiek in. "

Hirsi Ali, meneer de stommerik, werkte voor het wetenschappelijk bureau van de PVDA. Ze was in dienst bij de PVDA. Jullie hadden goud in de handen.

Ze ging weg, omdat haar werk ongelezen in de prullenmand verdween.

En jij noemt jezelf "kritisch" PVDA lid ? Als je een vent bent, zet je de fascist Fatima Elatik uit de partij, maar dat durf jij niet. Bang, omdat misschien ook jij gekeeld gaat worden.

KIES Partij!

Ga hier maar eens inhoudelijk op in.

op 05 10 2005 at 11:04 schreef AVe:

"Hij besefte niet dat hij zich daaraan niet hield, doordat zijn ‘analyse’ zeer eenzijdig uitging van de vanzelfsprekende superioriteit van het Amerikaanse model van de samenleving, zoals hij dat ook deed in zijn boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens."

Ik vind niet dat Fukuyama in dat artikel (zijn boek heb ik nog steeds niet gelezen) totaal uitgaat van het Amerikaanse model. Ik vind dat Mol zeurt en niet ingaat op de belangrijke punten die Fukuyama aanhaalt. Die worden weer eens niet besproken en daarom vind ik die Mol niet interessant.

Vandaag of morgen wordt er ook een ISLAMOFOBIECENTRUM geopend in de Baarsjes Peter, ook daar zijn prominenten bij aanwezig.
Zo krijg jij ook nog het gevoel dat je erbij hoort Peter!

op 05 10 2005 at 11:16 schreef Peter Breedveld:

Een islamofobiecentrum? Kun je daar iets meer over vertellen? Ik heb trouwens ook geen nadere info gevonden over dat verbod van de Duivelsverzen, waar jij het over had. Waar vind ik meer? Wie kan ik bellen?

op 05 10 2005 at 11:16 schreef Fritzie:

Lagonda,

"Wat je zegt — kep ooit een boek gelezen (kan me de naam niet meer herinneren) over de hartelijke ontvangst die de kampoverlevenden ten deel veel bij terugkomst in Nederland. Huis leeggeplunderd, maar niks terugkrijgen van de verzekering "want u heeft twee jaar geen premie betaald". Dat werk — zeer schrijnend allemaal"
Deze reactie op terugkerende overlevenden is schrijnend. Het onbegrijpelijk hard en wreed.
Maar het betrof niet alleen de Kampoverlevenden,maar ook de mannen die gedwongen waren om in Duitsland te gaan werken of aan het Oostfront te gaan dienen. (ik heb het duidelijk niet over de vrijwilligers en duitsgezinden).

Zo’n gebrek aan medelevendheid is voor mij onbegrijpelijk.
Maar dat is Oorlog sowieso.

Joden zijn zielig (6 miljoen), maar de Russische lijfeigenen ook (30 miljoen).

Mijn bezwaar is echter dat het ene verhaal, keer op keer, zo uitgemolken wordt…..,

.. terwijl het andere verhaal bijna nooit vertelt wordt…..

Men krijgt daardoor een verkeerd beeld over wat er gebeurd is en wat de mens eigenlijk is.

op 05 10 2005 at 11:31 schreef Peter Breedveld:

De Holocaust of Shoah, was de culminatie van eeuwenlange jodenvervolging, Fritzie. Pogroms zijn niet uitgevonden door de nazi’s. Dat maakt het in mijn ogen toch allemaal heel anders.

De schandalige behandeling van Molukse oud-KNILsoldaten verdienen het trouwens ook hier te worden vermeld.

op 05 10 2005 at 11:51 schreef AVe:

@Peter. In het parool van gisteren staat de volgende ingezonden brief:

"BOEK ECHT VERBODEN

Een vriendin wilde gisteren bij de A.H. op de Postjesweg in De Baarsjes het verboden boek De Duivelsverzen kopen. Wat bleek? Het boek is er veboden. AH wil het boek daar gezien de samenstelling van de buurt en de eventuele reacties van bewoners niet verkopen.
Ik had het idee dat HET Parool de serie verboden boeken uitbracht met een bepaald idee. Vreemd dat de krant hier geen afspraken over heeft gemaakt met de verkopers. Zij kunnen dus bepalen waar het boek wel en niet mag worden verkocht. Ik dacht dat zo’n oud boek niet meer zou opvallen, maar klaarblijkelijk leidt het bij AH nog tot angst.
Reden te meer voor HET PAROOL hier iets aan te doen. Of is het boek op sommige plaatsenin Amstermd ECHT verboden?"
Hendry Glasius, Amsterdam.

De serie ‘verboden boeken’ is een actie van Het Parool. Bel het Parool of de AH aan de Postjesweg in Amsterdam.

Het toeval wil (toeval bestaat niet) dat het precies de buurt is waar vandaag of morgen het islamofobiecentrum wordt geopend! Het zou een lachertje zijn als het niet zo triest was want dat krankzinnige en beledigende centrum is voor de autochtonen bedoeld om de angst voor de islam weg te halen. God wat word ik bang als dan blijkt dat bij AH (vanwege die moslims) De Duivelsverzen niet te koop wordt aangeboden.

Dus houd toch op met het openen van de ramadan maar kijk naar wat er echt aan de hand is. Laat Cohen dat aanpakken.

Rudolf weet alles over het islamofobiecentrum, want hij woont er boven! Maar hij is gisteren voor een week op vakantie gegaan. Zo ontloopt hij mooi de opening. Ik zal kijken of er vandaag wat in Het Parool over staat.

op 05 10 2005 at 11:52 schreef Frank W.:

Peter zegt: "Ik begrijp die heftige reactie niet op het feit dat Cohen en Balkenende de Ramadan inluiden. Er kan toch niks tegen zijn dat ze DE moslim laten weten dat-ie erbij hoort? Als ze nu nog even laten merken dat ik er ook bij hoor, ben ik tevreden."

Wat mij woest maakt is het wanstaltige slijmballengedrag van de heren.
Waarom moet moslims in godsnaam een aangename ramadan gewenst worden?
Hij wenst *ons* toch ook geen prettige kerstdagen?
Ik heb niets tegen de ramadan of de beoefenaars daarvan –ik kan me integendeel zo’n periode van inkeer en onthouding heel goed voorstellen en dat zulks uiteindelijk culmineert in een zogeheten suikerfeest: allemaal prima, mij hoor je niet.
Maar laat niet mediabreed je smoel zien om te laten merken dat ze er heus echt wel bijhoren hoor, die zielige moslims.
Waar hoor jij trouwens niet bij?

op 05 10 2005 at 12:00 schreef AVe:

Ben blij te horen dat jij ook ‘de Avonden’ Reves slechtste boek vindt. Helemaal mee eens. Maar het is natuurlijk altijd nog duizend keer beter dan elk ander boek van laat ik zeggen H. Mulisch!

Reve heeft zeker voorzien wat er nu gaande is. Het is jammer dat hij zich niet meer in het debat kan mengen.

We keuren types als Mohammed Bouyeri (zijn naam is bekend hoor) dan wel af maar we creeren ze wel! Juist ook door het beleid van pappen-en-nathouden dat Cohen (en de PvdA) voorstaat. Zo zie ik dat tenminste. Later wellicht meer hierover.

op 05 10 2005 at 12:00 schreef Peter Breedveld:

Holy Ravioli! Er komt dus echt een islamofobiecentrum? Die mensen wil ik spreken!

Frank, ik hoor ‘er niet bij’ omdat ik wordt gevilleiniseerd. Ik ben een hattzaaier, een handelaar in angst, een beeldenstormer, een neo-Jacobijn, een racist, een islamofoob!

Maar ik weet het goed gemaakt. Ik hoorde dat Balkenende moeite had gedaan om de mensen in het Marokkaans een fijne Ramadan te wensen. Als-ie nou ook in z’n nakie het komende naturistische zwemfeest opent, hoor je mij nergens meer over.

op 05 10 2005 at 12:00 schreef Frank W.:

"Hij wenst ons toch ook NIET prettige kerstdagen"
En hij = Balkenende.

Come to think of it (ik lijk Klaasvaak wel) –ben benieuwd of iemand uit de moslimgemeenschap *ons* straks prettige kerstdagen gaat wensen.

op 05 10 2005 at 12:05 schreef Rinus Duikersloot:

Lagonda, ik herinner me de kwestie Weinreb toch anders. Een oplichter die door de linkse goegemeente in bescherming werd genomen.

op 05 10 2005 at 12:10 schreef AVe:

Ik heb een reactie naar Het Parool gestuurd over het veboden boek en het islamofobiecentrum. Volgens mij moet er een centrum worden geopend voor allochtonen zodat ze kunnen leren de morele basis van onze samenleving te onderschrijven. Ik word hier zo misselijk van.
Wat een hypocrisie.

Dat icentrum zit volgens mij aan het Surinameplein in Amsterdam.

Ik denk dat ik er eens naartoe ga.

op 05 10 2005 at 12:15 schreef Lagonda:

Ha, ik vroeg me al af waar je bleef :)

op 05 10 2005 at 12:25 schreef jelle:

@Peter Breedveld
Off topic,heb jij huisartsen in je familie?
Ik ben opgegroeid in de jaren 40/50.
Dokter Breedveld was de dokter.
Wild guess,i know.
Maar zou leuk zijn.

op 05 10 2005 at 12:26 schreef Frank W.:

Ik moet even over mijn nek, sorry Peter.
Met een simpele ingreep is de boel weer schoon.
Ik zag Cohen het Ramadan Festival openen in Amsterdam — beelden die mij deden kokhalzen.
Toen echter Balkenende met een grijns op zijn smoel de moslims een gezegende ramadan wenste werd het mij te machtig.
Bwaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Ik maak me ook ernstig zorgen.
Over mijn gezondheid.
Ik word zo vaak onpasselijk van islam en zijn apologeten.
En er is geen geneesmiddel.

op 05 10 2005 at 12:37 schreef Frank W.:

En dan krijgen we straks godver de godver weer het suikerfeest; komt ook weer breed in de media, Cohen en Balkenende voorop.
Ik gooi mijn t.v. uit het raam en zuip en vreet en neuk me de komende 4 weken klem.
Primaire reactie?
Nou, reken maar.

op 05 10 2005 at 12:43 schreef jelle:

Weinreb,boekjes,paste precies in onze aversie t.o.v. spruitjesmentaliteit,
W.F.Hermans werd verketterd omdat ie het waagde het ballonnetje dóór te prikken.
Het waren mooie verhalen,maar we werden gewoon in de maling genomen.
Hermans had gelijk.Zoals altijd.(Nou ja?)
Bést wel.

op 05 10 2005 at 13:48 schreef joop:

Parool ??? Mwah…..

op 05 10 2005 at 13:52 schreef Joop:

En nu is de wacht op een nieuw boek, ‘De Martelaarsliederen’, dat zal wel door de AH-censuur komen.
Leuke klus voor Bouyeri, die heeft er alle tijd voor.

op 05 10 2005 at 13:52 schreef Hidde:

Een boek dat niet bij Albert Heijn verkocht wordt is nog geen verboden boek. Dat is het pas als het boek bij wet verboden wordt. Albert Heijn is een particuliere onderneming en het staat ze natuurlijk geheel vrij te verkopen wat ze willen.

En Cohen en Balkenende die de Ramadan inluiden is natuurlijk van de gekke. Een overheid behoort neutraal te zijn en zich verre te houden van godsdienstige feestjes en uitingen.

op 05 10 2005 at 14:14 schreef AVe:

Hidde, je begrijpt het niet helemaal. De krant Het PAROOL is een actie gestart om in het verleden verboden boeken onder de aandacht te brengen. Een mooie gedachte. MEnsen kunnen deze boeken, waaronder dat van Rushdie bij A.H. kopen. Dat is de actie. Het lijkt er nu op dat bij de A.H. aan de Postjesweg in Amsterdam men dat boek toch niet wil verkopen omdat daar veel allochtonen wonen die daar aanstoot aan zouden kunnen nemen. Etc…

Dus, de andere A.H.’s verkopen het boek wel. A.H. zal het zelf wel mogen weten in welke filialen ze dat boek leggen maar het is natuurlijk slap. Zeg nou zelf. En het is een gotspe omdat om de hoek een islamofobiecentrum wordt geopend. Leg het mij maar uit.

op 05 10 2005 at 14:44 schreef Peter Breedveld:

Stel dat alle winkels weigeren dat boek te verkopen, of dat de uitgever weigert het nog langer te drukken. Dan is er geen overheid aan te pas gekomen, maar dan is het boek de facto verboden. Dan heeft een groep mensen het voor elkaar gekregen een boek te bannen. Zo is ook dat toneelstuk over Aisha verboden. Uiteindelijk een particulier besluit, maar net zo erg als censuur door de overheid.

op 05 10 2005 at 15:05 schreef Joop:

Wellicht een ideetje voor het Kruidvat, die doet tegenwoordig ook aan litteratuur? Ik zal eens kijken.
Overigens is dit geval natuurlijk sterk verwant aan dat in Engeland, waar Miss Piggy wordt verbannen, zelfs Winnie the Pooh is zijn leven daar niet meer zeker. Waar blijven toch onze veel gekoesterde waarden en normen op deze manier
Zie hier: http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/3724609

op 05 10 2005 at 15:19 schreef Hidde:

"Stel dat"…

Klopt, maar zo ver is het bij lange niet Peter. Er zijn genoeg (internet)winkels waar je elk boek kan kopen dat je wilt. En je bent niet strafbaar als je ‘m thuis hebt liggen, da’s een verschil met een verbod door de overheid.

"Het lijkt er nu op dat bij de A.H. aan de Postjesweg in Amsterdam men dat boek toch niet wil verkopen omdat daar veel allochtonen wonen die daar aanstoot aan zouden kunnen nemen. Etc…"

Nogmaals, AH is een particuliere onderneming. Het is aan hen aan te bieden wat ze willen, zonder opgaaf van reden. Of er nu een actie gestart is of niet, ik vind dat een bizar argument. Net zo goed als dat jij niet van de AH kan verlangen dat ze dat boek gaan verkopen, zo kan ik niet van jou verlangen dat je dat boek in een stalletje in je voortuin te koop gaat aanbieden.

Misschien is dat laatste wel een leuke suggestie trouwens. Ga met een stalletje naast de AH staan en biedt het boek daar te koop aan. Da’s vast een stuk effectiever dan hier te lopen zeuren over een slappe AH.

Het echte punt is denk ik waarom de AH huiverig is om dat boekje te koop aan te bieden. Maar daar zijn we het hier vast allemaal wel over eens.

op 05 10 2005 at 15:23 schreef AVe:

Ik zeur niet over een slappe A.H. Het IS een slappe A.H.
Maar om de hoek is een islamobiecentrum misschien kan A.H. daar eens gaan praten en vragen hoe het toch komt dat ze dat boek daar in de Baarsjes niet durven aanbieden.

op 05 10 2005 at 15:25 schreef Peter Breedveld:

There’s an idea! De Duivelsverzen verkopen naast die AH! Het enige waar ik bang voor ben, is dat er vast een hoop pers op afkomt en ik wil niet met mijn kop op de TV.

op 05 10 2005 at 15:26 schreef Peter Breedveld:

"Maar om de hoek is een islamobiecentrum misschien kan A.H. daar eens gaan praten en vragen hoe het toch komt dat ze dat boek daar in de Baarsjes niet durven aanbieden."

Haha! De AH is gewoon een islamofobe organisatie! Schande! Zo stigmatiseer je die moslims enorm!

op 05 10 2005 at 15:51 schreef Hidde:

"There’s an idea! De Duivelsverzen verkopen naast die AH! Het enige waar ik bang voor ben, is dat er vast een hoop pers op afkomt en ik wil niet met mijn kop op de TV."

Ben je niet banger voor een schuimbekkende roedel Moslims? Of heb je zo’n raar hoofd?

"Het IS een slappe A.H."

Tuurlijk Annelies. Jij zou het boekje zo te koop aanbieden in een stalletje als je de kans liep op je bek getimmerd te worden door je Moslim- buurtjes. Jij wel natuurlijk. Alleen die laffe AH niet.

Is het bij je opgekomen dat de AH zelfs inkomsten zou kunnen derven bij z’n allochtone clientele met voor deze lieden onwelvallige boekjes in de schappen?

Laf lijkt me de overweging niet. Hooguit klantvriendelijk. Of gewoon commerciele slimmigheid.

op 05 10 2005 at 15:53 schreef Peter Breedveld:

Raar hoofd…

Ik ben niet zo bang voor moslims. Ik ben nog nooit door eentje bedreigd. De lieden met wie ik het aan de stok krijg zijn altijd autochtonen.

op 05 10 2005 at 16:08 schreef Joop:

Deze hele ‘koudwatervrees-aktie’ doet me ook weer terugdenken aan het afblazen van de signeersessie van Wilders destijds, en dat was niet de AH maar een gerenommeerde (?) boekhandel in Amsterdam.
En san nog al dat gezeur op die filmfestival waar men nog steeds vertikt Submission 1 te vertonen, zich verschulend achter ‘personeel niet in gevaar brengen’
Ook hier is een ludieke aktie mogelijk, CDtjes uitreiken aan festivalgangers met het betreffende pamflet erop.

op 05 10 2005 at 16:11 schreef Joop:

Deze hele ‘koudwatervrees-aktie’ doet me ook weer terugdenken aan het afblazen van de signeersessie van Wilders destijds, en dat was niet de AH maar een gerenommeerde (?) boekhandel in Amsterdam.
En dan nog al dat gezeur op die filmfestivals waar men het nog steeds vertikt Submission 1 te vertonen, zich verschuilend achter ‘personeel niet in gevaar brengen’ of ‘niet representatief’. Dat zou je trouwens ook over Rushdie kunnen zeggen, hij is toch poeet in de eerste plaats?
Ook hier is een ludieke aktie mogelijk, (V)CDtjes uitreiken aan festivalgangers met het betreffende pamflet erop.

op 05 10 2005 at 17:08 schreef Ger Kranendonk:

Hoi Rinus,
dat is een grapje dat ik vaker maak. Ik heb een aantal keren geprobeerd " De Avonden" te lezen, maar het lukte mij niet om het boek in zijn geheel uit te lezen. Dat doe ik bijna nooit in boeken die door mensen worden aanbevolen, behalve dan door mensen die mij dierbaar zijn.
Alle boeken daarentegen die verboden waren las ik met graagte!
Uitgezonderd De Duivelsverzen van Salman Rushdie. Ik vind zijn boeken veel te veel leesvoer, teveel omhaal van woorden. Daar kom ik niet doorheen. Ik heb het natuurlijk destijds meteen gekocht, juist als eerbetoon aan de vrijheid van meningsuiting.

Een ander verboden boek dat ik nooit uitgelezen heb, zelfs niet aan begonnen ben, is Mein Kampf van A. Hitler uit Oostenrijk. Dat lijkt mij meer een boek voor Jaap de Wreede of Michiel Smit.

Ik heb de Avonden nooit kunnen uitlezen, vandaar dat ik het Reve’s slechste boek vind. Omdat ik al zijn andere boeken die ik gelezen heb (enkele brievenboeken heb ik nog niet uitgelezen), altijd met plezier uitgelezen heb.

Ik vond als puber Op Weg Naar het Einde en Nader tot U altijd geweldig. Meermalen gelezen. Ik ga ze vast nog wel eens lezen. Eerst die brievenboeken. Ik kijk uit naar de bijdrage van Ave over Gerard Reve. Net als Gerrit Komrij, waar ik ook altijd fan van was, blijft Reve in zekere zin tijdloos, namelijk door zijn meedogenloze scherpte en inzicht in de valsheid van mensen. Misschien vanuit een bepaald soort van zelfinzicht.

op 05 10 2005 at 17:15 schreef Frank W.:

Als je het zo eens bij elkaar ziet zijn er in betrekkelijk korte tijd zaken aan de orde die een directe relatie hebben met (vrees voor) moslimrepercussie.
Aisha, signeersessie Wilders, AH Rushdie, Submission, terugtrekking van columnisten, het gelazer in Engeland over zaken als de gedenking van de holocaust, merktekens en varkentjes.
En dat is nog maar het begin van de islamitische pressie die wordt gehonoreerd.
Moslims hebben nu gaandeweg een vinger, straks wordt het de hele hand.
Of ben ik nu islamofoob?

op 05 10 2005 at 19:44 schreef John:

@ Frank W: Het wordt inderdaad erg eng.

@Ger: Op weg… en Nader tot U zijn twee van de mooiste boeken ooit geschreven. Reve is geweldig. Zelfs al die brievenboeken zijn fantastisch…

op 05 10 2005 at 19:47 schreef Joop:

Hear hear !!
En de vergelijking van Mein Kampf met de Duivelsverzen vind ik dom. Alleen maar omdat ze allebei te lijvig zijn ?
Het is tegenwoordig trouwens in linkse kringen bon ton om van de Duivelsverzen te zeggen dat ze te saai zijn om te lezen. Daarmee ontsla je jezelf van het doen van een keuze.
Dag persvrijheid !!!!!!

op 05 10 2005 at 20:29 schreef Annelies van der Veer:

Deze week in Intermediair een interessant interview met GILLES KEPPEL, islamoloog.
Het eindigt alsvolgt:

"Radicale islamisten doen er alles aan om dat (revolultie binnen de islam) te voorkomen en het grote gevaar is dat linkse intellectuelen hen daarin steunen door hun geloof in het vasthouden aan het anderszijn."

Interviewer: "Kom op, nu overdrijft u met die linkse intellectuelen?"

Antwoord Gilles Keppel: "Sinds de moord op Theo van Gogh wordt die neiging bij hen gelukkig minder en minder. Toch blijk ik erg beducht voor het lakse multiculturalisme dat moslims feitelijk wil uitsluiten van integratie in onze samenleving en op die manier radicale islamisten in de kaart speelt. Als het aan de multiculturalisten ligt, blijven moslims altijd een aparte plek huden in de maatschappij en komt die succesvolle wersterse moslim-middenklasse er dus nooit. Zoals ik al zei: multiculturalisme is je reinste apartheid, een vorm van racisme zelfs".

op 05 10 2005 at 20:38 schreef Annelies:

Ik vergat te vermelden dat Keppel (50) schrijver is van het boek: Oorlog in het hart van de islam.

Hij houdt niet van pappen en nathouden. Multiculturele samenleving?Dat is racisme, apartheid. Wil Nederland verdere polarisering tussen moslims en niet-moslims voorkomen dan moet het overschakelen op het Franse model: verplichte assimilatie.

op 05 10 2005 at 21:08 schreef Peter Breedveld:

Ten aanzien van De Duivelsverzen is maar één keuze te maken: vóór het boek, tegen de censuur. Iedereen die dat dat niet doet, is in mijn ogen geen knip voor de neus waard.

op 06 10 2005 at 09:57 schreef Kees:

Wie moesten er oprotten?

De overgrote meerderheid van het Nederlandse volk vond in ’40-’45 niet dat de joden moesten "oprotten". De heersende mening was juist dat de DUITSERS moesten oprotten.

In de toiletten van de treinen hingen illegale gedichten met de tekst:

"Ons land is als dit kabinet.
Eens was het vrij, maar nu bezet.
*
*
*
*
*
Hoe opgelucht zal men zich voelen,
als men het vuil weer weg ziet spoelen."

Met dat "vuil" werden niet de joden bedoeld.

Dus ze zouden op de posters "joden" kunnen vervangen door "Duitsers" en het "wie nu?" afplakken.

op 06 10 2005 at 10:36 schreef Kees:

Correctie:
Het "wie nu?" moet natuurlijk helemaal niet worden afgeplakt. Mensen kunnen bijvoorbeeld hun gedachten laten gaan over haatzaaiende orthodoxe imams, terroristen en ander onverdraagzaam grondpersoneel van Allah.

op 06 10 2005 at 10:45 schreef Cor Spaans:

Gelukkig kunnen we voor advies over kwesties betreffende moslimgemeenschappen in het Westen altijd een beroep doen op de EUROPESE RAAD VOOR FATWA. Deze Raad kan ook adviseren over het al dan niet te koop aanbieden van boeken die niet zo heilig zijn. Met het Westen is volgens de raad een constructieve dialoog gewenst, maar dan vooral met als inzet dat het Westen wordt bevrijd van islamofobie.
Het is de bedoeling van de Raad om alle Europese moslims op één lijn te krijgen. De kranten bijvoorbeeld, citeren gretig – en zonder toelichting – de afkondiging van deze Raad, dat de ramadan gisteren ‘officieel’ is begonnen.

De Europese Raad voor Fatwa wordt geleid door de gezaghebbende sjeik Yusuf Al-Qaradawi en oefent grote invloed uit op in West-Europa werkende imams. De Raad maakt onderscheid tussen enerzijds moslims en anderzijds mensen van het boek (christenen en joden) en polytheïsten. Atheisme lijkt in het geheel buiten hun wereldbeeld te vallen.
Op 23 juli 2003 publiceerde dit reactionaire gezelschap een fatwa waarin terroristische aanslagen van moslims die zichzelf opblazen, worden gelijkgesteld met heldhaftige daden in naam van het geloof, waarbij het vermoorden van burgers en zelfs kinderen, islamitisch verantwoord kan zijn.

De Raad is erg blij dat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam ook dit jaar weer het vieren van het suikerfeest stimuleert. De gemeente Rotterdam geeft subsidie aan straten en buurten waar het initiatief wordt genomen gezamenlijk dit belangrijke islamitische feest gezamenlijk te vieren. Vooral deelname van niet-moslims aan dit prachtige feest kan rekenen op lekkere subsidie. Jaja, wethouder Pastors heeft een fijne gristencollega, wethouder Geluk van integratiezaken, die dol is op alle Mensen Van Het Boek.

op 06 10 2005 at 12:09 schreef fritzie:

Niet de islam is het probleem maar wijzelf.
Wij hebben ons laten leiden door dilettanten en opportunisten. We laten ons beroven door eigen gekozen wethouders, die grond met een kostprijs van 10€ per m2 voor 300€/M2 aan hun medelandgenoten slijten. We laten zo’n 200,000 vreemdelingen toe, die volgens onze eigen regels hier niet behoren te zijn. We vinden het kennelijk goed dat wij van de 5 werkdagen er twee onvrijwillig aan de gemeenschap schenken, ipv voor onze gezinnen. We vinden het goed dat wij wel worden gestraft voor een klein vergrijp, zoals het niet dragen van een gordel of het niet op zak hebben van een rijbewijs, terwijl de enorme fraude bij gemeentelijke en rijks organisaties buiten de wet vallen. We vinden het prima dat woningbouwverenigingen 200 Miljard weigeren te investeren in echte sociale woningen. Wij zijn ons niet bewust van de juridische tweedeling. Als U porno op de schijf van uw werkgever heeft staan, kan dat tot ontslag leiden, niet als u ambtenaar of bijv. Off. Van Justitie bent. En het interesseert ons niet hoe dat nu zit met de opbrengsten van Slochteren, immers wij zijn een rijk land ! Media berichten niet over de corruptie bij Rechterlijke macht of politie, behalve als men er niet omheen kan.
Wij vinden dat een levendige democratie inhoudt dat men éénmaal in de vier jaar op een knopje drukken mag. Niets meer niets minder.
Wij accepteren NGO’s die allang geen NGO’s meer zijn met een Loek Hermans en Thom de Graaf als voorzitters van resp. MKB en Consumentenbond. En vinden het normaal dat er allang geen onafhankelijke pers bestaat. En vinden Willem Oltmans maar een rare snuiter.
En terwijl er zoveel slachtoffers vallen door misdaden van de Staat, schrikken we pas als er één iemand zijn keel wordt doorgesneden.

Echt, geloof me maar, islam is niet het probleem.

op 06 10 2005 at 12:13 schreef Rinus Duikersloot:

Een postercampagne, een Albert Heijn die geen Rushdie verkoopt, een islamofobiecentrum, Hasna El Maroudi, Spinvis en ook nog Weinreb die slachtoffer is in plaats van dader (néé toch Lagonda?!) Dit is onbegonnen werk, waar is hier de nooduitgang?

En Reve nooit ordinair? Nou, ik ga binnenkort ergens een Reviaans grapje uithalen…

op 06 10 2005 at 12:29 schreef Kees:

Nooduitgang? Waar wil je naar toe? In het buitenland is het nog veel erger. Zweden bijvoorbeeld is een PC totalitaire éénpartijstaat, waar discussie verboden is. Zwitserland is ook heel erg. Alleen Denemarken zou kunnen.

op 06 10 2005 at 12:47 schreef jelle:

@Peter Breedveld
Ik ben tégen censuur,blijft ’n kutboek,veels te dik,had ik met die Weinreb óók.3 delen zelfs.
Geef mijn maar Jan Cremer 1.En die ezelneukert kon óók wel leuk uit de hoek komme.
Gaan slape..
Morrege weer vroeg dag,mot strijke,làkess.
Die Gerrit Kopkaas von ik wel goed!Monique v/d Ven:actriesetje,met de erotische aantrekkingskracht van ’n nijlpaard,en het acteertalent van ’n rhinoceros,(rhinoceros,ik hoop dat ik ’t goed schrijf,anders denke se dat ’t ’n soort Dampo is)

op 06 10 2005 at 12:52 schreef jelle:

@Peter Breedveld
Ik ben tégen censuur,blijft ’n kutboek,veels te dik,had ik met die Weinreb óók.3 delen zelfs.
Geef mijn maar Jan Cremer 1.En die ezelneukert kon óók wel leuk uit de hoek komme.
Gaan slape..
Morrege weer vroeg dag,mot strijke,làkess.
Die Gerrit Kopkaas von ik wel goed!Monique v/d Ven:actriesetje,met de erotische aantrekkingskracht van ’n nijlpaard,en het acteertalent van ’n rhinoceros,(rhinoceros,ik hoop dat ik ’t goed schrijf,anders denke se dat ’t ’n soort Dampo is)

op 06 10 2005 at 12:55 schreef jelle:

jahoor,die tuthoolaa hep’t weer voormekaar,2 keer gepost,bweuaahh.
sorry peet

op 06 10 2005 at 13:00 schreef Cor Spaans:

Ik vind de islam wel degelijk problematisch en vond Oltmans wel degelijk een rare snuiter, Fritzie. Maar die Nederlanders, die de islam aan invloed laten winnen, zijn ook een probleem.

Als de islam niet het probleem is, waar slaat die rechter poster dan op, bovenaan deze pagina?

op 06 10 2005 at 14:31 schreef fritzie:

Net als voor Fortuyn geldt het kennelijk ook voor Oltmans. Lees de heer zijn werk en beoordeel hem dan.

Het door rood rijden is geen probleem. Het is vrij normaal dat iemand weleens de regels overtreedt.
Het wordt echter wel een probleem, indien regels niet gehandhaafd worden.
Als men ongestraft door Rood rijden kan, rijdt iedereen door Rood.
Een nieuw gedragsregel is dan geboren. Rood of Groen ? Doorrijden !
Mensen dwingen hun gedachten te veranderen is foutief. Mensen tot inzicht te laten komen is veel effectiever. En dat kun je enkel doen door te laten zien dat gestelde regels en cultuur in Nederland de beste zijn.

Handhaven dus.

Kennelijk is het normaal dat mensen gedwongen worden om een hoofddoek te dragen, want er wordt niet gehandhaafd.
Kennelijk mag men in Nederland oproepen om vrouwen te slaan zolang er maar geen blauwe plekken te zien zijn, want men wordt niet vervolgd.
Dus is niet Islam het probleem, maar bijvoorbeeld Donner of onze held op sokken Cohen.
Of de Nederlandse kiezer, die ook een volgende keer weer massaal op VVD, CDA en PVDA stemmen gaat.

Geen probleem.

Totdat het echt goed misgaat, natuurlijk.
Dan is er niets meer NORM aal.

op 06 10 2005 at 15:47 schreef Joop:

"held op sokken Cohen."

Verplichte Moskee-outfit !

op 06 10 2005 at 16:29 schreef Rinus Duikersloot:

De Albert Heijn die geen Rushdie verkoopt is een geval van dhimmitude. Voorzorgzucht waardoor de ongetwijfeld niet moslimse leiding van Albert Heijn gaat denken voor haar islamtische klanten. Misschien dat als het boek daar gewoon in de schappen had gelegen er helemaal niemand over was gevallen. Dat zullen we nu nooit weten.

Bij de Ramadan wens van Balkenende verscheen een symbooltje van een vrouw in burka in beeld en het is ook geen gezond feest voor kinderen.

http://www.dutchdisease.com/blog/index.php?p=2233

op 06 10 2005 at 16:49 schreef Rinus Duikersloot:

Dat wordt Talpa vanavond: Marita Mathijsen, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde en kenner van de 19de eeuw, is er duidelijk over: Nederland verkeert in verwarring. Sinds de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh lijken allerlei zekerheden verdwenen. Volgens Mathijsen is de verharding in Nederland toegeslagen en is het met de beschaving van de Nederlanders behoorlijk slecht gesteld. Hoe dat nou precies komt en wat er aan te doen is legt ze vanavond uit aan tafel bij BVD..

op 06 10 2005 at 23:00 schreef Peter Breedveld:

Een juweel van een essay van Elsbeth Etty in de NRC van vandaag. Helaas niet op de website. Ze vergelijkt Marieken van Nieumeghen met Hirsi Ali: een vrouw die haar onafhankelijkheid heeft gewonnen en daardoor de haat oproept van de mannen om haar heen. Columniste Hasna El Maroudi moest terug in haar hok, schrijft ze. Etty vormt samen met Paul Steenhuis een soort enclave van rebelsheid tussen al die hyperpolitiekcorrecte redacteuren van NRC.

op 06 10 2005 at 23:13 schreef Rinus Duikersloot:

Lees ook "Bescherm de afvallige" van Elsbeth Etty. Ze legt daarin uit hoe bijzonder teleurgesteld ze is geraakt in het PvdA Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak op wie ze had gestemd en die het nodig had gevonden om Hirsi Ali publiekelijk af te vallen.

http://www.nrc.nl/krant/artikel/print/1044080704871.html

op 06 10 2005 at 23:55 schreef Joop:

Niks bijzonders die Matthijsen. Volledig gelijkgeschakeld, viel zelfs Fenny Brinkman (boek ‘Haram’over haar ervaringen in een islamitische basisschool) aan, ‘valt allemaal wel mee op zo’n school.
Die Silvana Simon ziet er wel goed uit trouwens.
Las trouwens ergens dat Rob Oudkerk ook gaat aanschuiven aan de tafel, lekker genant.

op 07 10 2005 at 08:49 schreef Peter Breedveld:

Waarom zou ik naar Wrongel en Stremsel kijken? Van de week kwam ik er per ongeluk terecht en viel ik midden in een analyse van de huidige maatschappelijke problemen door die Van Zuydewijn-clown. Ik zie ook altijd dezelfde gasten. Zo’n Matthijssen, wat heeft die nou voor nieuws te melden? Als de 19e eeuw haar specialiteit is, waarom zou ik dan naar haar gebabbel over de 21e eeuw luisteren? Multatuli vond ze ook vast veel te ver gaan. Nou en? Wie is ze nou?

Sylvana is trouwens wel degelijk een mooie vrouw. Net als de vaste bassiste van David Bowie, hoe heet die ook weer…

op 07 10 2005 at 09:27 schreef Joop:

http://www.freereport.nl/pics/NRC/ettymariken.jpg
Het gescande artikel.
Overigens staat die kale kop Sylvana uitstekend, vergelijk dat nou eens met die bos stro van Anja.
Talpa is idd het aanzien niet waard, ik werd erdoor dit log weer toe verleid er heen te gaan, dus niet weer!!
Bassist: Gail Ann Dorsey

op 07 10 2005 at 09:28 schreef JOHN:

En… wat vinden we van het nieuwe ‘Meldpunt Moslim Discriminatie’?

Ik heb meteen een idee over waar ik de illegale ‘Hoer omdat ik geen hofddoek draag’ posters ga plakken ;)

Elsbeth Etty is zeer okee IMHO. Overigens vind ik haar persoonlijk aantrekkelijker dan Sylvana, die volgens mij het IQ van een perzik heeft. ;)

op 07 10 2005 at 09:59 schreef Bitterzoet:

Ik heb persoonlijk helemaal de hots voor Frits Barend. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat het iets met z’n kapsel te maken heeft. Het kan ook de blik in z’n ogen zijn.
Zolang ie z’n mond maar dicht houdt, dat dan weer wel

op 07 10 2005 at 10:02 schreef Bitterzoet:

Come to think of it; Rob Oudkerk doet me ook wel iets. Dat kwijlmondje waar de druppels nog nét niet uitvallen.
En fout hè. Tis toch een beetje een foute man.
Lekkerrrrrr

op 07 10 2005 at 10:31 schreef Frank W.:

Nee, dan die van Dorp, wat een vreselijke vent is dat. Dat mummelmondje, maar vooral zijn intonatie en blaartrekkende vraagstelling, in de geest van: en wat ging er toen door u heen…….
Ik vind de benaming Wrongel en Stremsel van Lagonda nog steeds meesterlijk.

op 07 10 2005 at 10:41 schreef AVe:

Peter schreef: "Een juweel van een essay van Elsbeth Etty in de NRC van vandaag. Helaas niet op de website. Ze vergelijkt Marieken van Nieumeghen met Hirsi Ali: een vrouw die haar onafhankelijkheid heeft gewonnen en daardoor de haat oproept van de mannen om haar heen. Columniste Hasna El Maroudi moest terug in haar hok, schrijft ze. Etty vormt samen met Paul Steenhuis een soort enclave van rebelsheid tussen al die hyperpolitiekcorrecte redacteuren van NRC"

Dit stuk is te lezen op het ayaanhirsiali.web-log.nl. Zeer de moeite waard!

op 07 10 2005 at 11:19 schreef Rinus Duikersloot:

Sorry voor de kijktip, was ook meer bedoeld voor de masochisten onder ons.

op 07 10 2005 at 11:20 schreef Joop:

Hierboven staat-ie ook al AVe

op 07 10 2005 at 11:23 schreef joop:

John valt kennelijk op intellect, geef mij maar een sappige perzik zonder (Sylvana) dan een zure citroen met (Anja). Of gaat dit nou weer direct naar een meldpunt? Dan is dit satire.

op 07 10 2005 at 11:45 schreef Rinus Duikersloot:

Prima stuk van Elsbeth Etty maar in tegenstelling tot haar vind ik wel dat er wel degelijk kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij het immigratiebeleid dat hier gevoerd is.

op 07 10 2005 at 11:48 schreef AVe:

Sorry Joop, ik zag het te laat. Ben het ook met Rinus eens en ook vraag ik me af of Elsbeth het normaal vindt dat vrouwen zich bedekken hier. Volgens mij heeft ze daar toch niet al te veel moeite mee.

op 07 10 2005 at 12:01 schreef John:

Ga zo even Etty’s stuk lezen…
@Joop, ik val op de combinatie van ‘looks’ en ‘intelligentie’, hoor ;)

op 07 10 2005 at 12:10 schreef Frank W.:

Rob Oudkerk is vaste gast en als je vindt dat Sylvana Simons er goed uitziet moet je óf eens langs bij de Pearl óf je bent een fetishliefhebber.
Die kale kop, sjesus.

op 07 10 2005 at 12:56 schreef Lagonda:

Gail Ann Dorsey, goeie bassiste, ja. Vreemd trouwens, dat er zo exponentieel veel vrouwen bassisten zijn.

op 07 10 2005 at 13:02 schreef Joop:

@John
Zijn die er dan ?????????
En als ik moet kiezen ……ik weet niet….. lol
Toch houd ik een zwak voor Sylvana, ze zei best heel zinnige dingen over borstkanker en maakte ook nog goede reclame voor de bodyshop. Wel lachen dat Jantje misprijzend deed over haar verbintenis met Bodyshop (als boegbeeld voor een of andere aktie), moet hij nodig wat van zeggen grrrrrrr !
@ Rinus
‘masochisten onder ons.’ en daar schaar je mij onder? ik onderzoek alle dingen en behoud het goede, maar vind dat niet altijd.

op 07 10 2005 at 13:04 schreef Joop:

@Lagonda
En dat in tegenstelling tot mannelijke sopranen

op 07 10 2005 at 13:32 schreef Lagonda:

Ja, ik zat ermee te worstelen. "Vrouwelijke bassistes" is een pleonasme, en "Vrouwelijke bassist" een contradictie.

op 07 10 2005 at 13:41 schreef Peter Breedveld:

‘Bassiste’ volstaat. Bassist trouwens ook. Ik ben niet zo voor het maken van onderscheid tussen vrouwelijke en mannelijke beroepen.

Ik probeer iemand van dat meldpunt islamofobie te spreken te krijgen, maar het lijkt erop dat dat vandaag niet gaat lukken, omdat ‘er op vrijdag bijna niemand werkt’.

Ik vind dat zo’n slap gedoe, die vrije vrijdag. Ik vind dat alle publieke diensten van maandag tot en met vrijdag aanspreekbaar horen te zijn. Als je met zo’n affront als dit meldpunt komt, sta je iedereen die daarover tijdens normale kantooruren belt, netjes te woord.

op 07 10 2005 at 13:45 schreef Joop:

Dat ben ik dan toch weer niet met je eens, ik ‘smokkelde’ een beetje doordat ik bassist tegenover sopraan stelde. Dat moet natuurlijk bas zijn. Bassisten kunnen gemakkelijk van het vrouwelijk geslacht zijn. Bassen trouwens ook, realiseer ik me ineens. Yma Sumac kon aardig omlaag met haar stem.
Eigenlijk hetzelfde geval, maar dan de andere kant uit, door de zg. opranisten. Vroeger hielp men de natuur een handje (castraten) en ontstond een soort hemelse sound waar de vrouwelijke variant niet aan kon tippen (Vivaldi, Handel).
Ik weet eigenlijk niet of dat ook met vrouwen kan….

op 07 10 2005 at 13:48 schreef Bitterzoet:

ALs je kijkt naar de functie van de bas in een muziekfrutsel is het helemaal niet verbazingwekkend dat er zoveel bassistes rondlopen.

@ Joop: castreer een man en je komt een heel eind in de buurt van een mnl. sopraan.

op 07 10 2005 at 13:49 schreef Bitterzoet:

OK, crosspost :)

op 07 10 2005 at 13:52 schreef Lagonda:

"ALs je kijkt naar de functie van de bas in een muziekfrutsel is het helemaal niet verbazingwekkend dat er zoveel bassistes rondlopen."

???

op 07 10 2005 at 14:15 schreef Bitterzoet:

De baslijn in een muziekfrutsel is meestal op de achtergrond, soms nauwelijks merkbaar aanwezig maar o zo essentieel.

Net als vrouwen dus. Uitzonderingen daargelaten hè.

De baslijn geeft net dat beetje extra aan een muziekje. Hoorde laatst een nummer met zo’n mooi subtiel funky, bijna geil, baslijntje. Zonder dat zou dat hele nummer een zouteloos onsamenhangend geheel zijn.

Nou ja, ik ben weer niet te volgen, geloof ik.

op 07 10 2005 at 14:17 schreef Bitterzoet:

Tis vrijdagmiddag. Dan krijg je dat.

op 07 10 2005 at 15:24 schreef Joop:

Basso continuo is ook een heel mooi begrip. Die stopt nooit. Maar dat geldt meer in de barokmuziek geloof ik, wat naar ik aanneem wel hier geheel off-topic is.

Goede bas is Bas Ramselaar trouwens, volgende week Donderdag hier met de Ned. Bachvereiging in de Lambertuskerk. Pracht sopraan erbij (Anne Grimm)

op 07 10 2005 at 15:46 schreef Bitterzoet:

En waar is *hier*, Joop?

"Leuk" in deze context trouwens; de op handen zijnde verdwijning uit de ether van Radio 4 ten gunste van Fun X – een muziekzender voor allochtonen.

Dààr kan ik me nou behoorlijk kwaad over maken.

op 07 10 2005 at 16:01 schreef Joop:

010 heet dat tegenwoordig
ook wel rotjeknor
Hoorde idd net van het doodvonnis wat is uitgesproken over Radio 4. En dan maar klagen dat wij geen eigen cultuur hebben.

op 07 10 2005 at 16:05 schreef Joop:

13
O Haupt voll Blut und Wunden 20:15 uur
Rotterdam, Lambertuskerk [tickets verkrijgbaar]
U heeft vast wel eens het verhaal gehoord van de jonge Johann Sebastian Bach die een voetreis van maar liefst 400 kilometer van Arnstadt naar Lübeck maakte om Buxtehude te ontmoeten. Kennelijk was Bach zo onder de indruk dat hij veel langer wegbleef dan was afgesproken met zijn werkgever in Arnstadt. Buxtehude onderscheidde zich dan ook van andere componisten door zijn durf, innovatie, strengheid en perfectie. Het schitterende Membra Jesu Nostri is een van zijn bekendste werken. Het werk bestaat uit afzonderlijke meditaties over zeven lichaamsdelen van Christus aan het kruis. Onder de solisten goede bekenden: Sara Jäggi, Anne Grimm, Peter de Groot en Bas Ramselaar. Van dit programma maakt de Bachvereniging een cd.

op 07 10 2005 at 16:11 schreef Cor Spaans:

Er zijn veel mooie vrouwen zonder bossen stro, bijvoorbeeld
http://www.katsurth.com/

Het wegduwen van Radio 4 ten gunste van FunX is een voorbeeld van het soort gedrag waarover Fritzie zich, terecht, zo kwaad maakt. Cultuurmasochisme.

FunX is een tranga urban zender, en urban gaat het helemaal worden. Koningin Beatrix is al om, yo!

op 07 10 2005 at 16:59 schreef John:

Radio 4 moet plaatsmaken voor een zender met van hersenloos geil gezanik dat geen muziek mag heten?

Dan is het nu dus oorlog!

op 07 10 2005 at 17:32 schreef Klaasvaak:

Niet dat ik ooit naar Radio 4 luister hoor maar dit is wel heel treurig inderdaad.

En tja Beatrix, wat een zielig dom gansje is het eigenlijk ook. Zou ze nou echt niet beseffen dat ook zij de geschiedenis in zal gaan als een van de hoofdrolspelers in het drama dat de Nederlander uit Nederland zal doen verjagen?

op 07 10 2005 at 17:57 schreef Fritzie:

Etty schreef: “….De zonde van de onafhankelijk vrouw is niet dat ze polariseert maar dat ze onafhankelijk is…”

Voor Rasechte feministen een zeer foute insteek. De vrouw is inherent zondig !

Freudiaans noemen we dat. Wel weten hoe je Feminisme schrijft, maar dan houdt al gauw op.Het zou moeten zijn:
Het is een doodzonde van mannen die de vrouw niet geven waar ze recht op hebben, namelijk:

Onafhankelijkheid, (Sexuele)Vrijheid, zelfbeschikking !

Neen Etty, met vrouwen is er niets mis, maar met de islamitische mannen des temeer !
Daarvoor schreef ze:
”Ik maak me zorgen over de polarisatie in de samenleving en over het aanwakkeren van de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen.Openlijke kritiek kan makkelijk worden opgevat als een aanval op turken en marokkanen. Kritiek op de Islam zal door politici zoals Geert wilders en Fortuyn gebruikt gaan worden voor electoraal gewin.”
Ja, als ik kritiek heb op de islam, is dat inderdaad op personen, zeg maar geytenneukers ofwel mensen die een middeleeuwse tekst letterlijk nemen en dit in het huidige dagelijks leven toepassen. Lijkt me toch geen scheldwoord, maar meer een typering. En het is helemaal terecht, indien je de adviezen van de helaas te vroeg overleden Khomeiny serieus neemt.
Ik kom er niet op, maar een geyten of kamelen-neuker is iemand die dat echt ook doet.
En omdat ons land verrijkt is met Turken, Marokkaen,Somaliers, Ghanezen, Nigerianen, die zulke literatuur hoog hebben…. Tja het is een inkoppertje.
In het zelfde rijtje past natuurlijk de Winti-tovenares die op de Baby danst, of een Neger die zijn leuter in zo’n babylijfje duwt om van zijn aids te raken.
Ik verzin het niet, het gebeurt echt in Nederland. En als dat dan een aanval zou zijn, is het een terechte. En als bepaalde politici daardoor extra stemmen mee winnen, is dat een gat in de markt ! Voor elke politicus, dus ook die talentloze van de PVDA.
Maar Etty draagt nog de roze bril en beschermt de barbaren die haar cultuur en geschiedenis ondergraven.
Gelukkig bevestigt zij mijn terechte opzegging van deze inhoudsloze krant. Tenslotte ben ik vóór bomen.

op 07 10 2005 at 19:54 schreef Ger Kranendonk:

Ayaan Hirsi Ali heeft er voor gezorgd dat de VVD in de benadering van moslims naar de PvdA is opgeschoven. Daardoor heeft zij veel kunnen bereiken. De PvdA is ook een voorstander van het tegen gaan van importbruiden, uithuwelijken, etcetera.

Tenslotte, ik ga altijd inhoudelijk op kritiek in.

Dat schreef ik. Fritzie schrijft:
‘Hirsi Ali, meneer de stommerik, werkte voor het wetenschappelijk bureau van de PVDA. Ze was in dienst bij de PVDA. Jullie hadden goud in de handen.

Ze ging weg, omdat haar werk ongelezen in de prullenmand verdween.’

Ik wil hier het één en ander voor Fritzie rechtzetten.
Fritzie, ik ga niet over het wetenschappelijk bureau van de PvdA, helaas. Ik heb nog niet gesolliciteerd maar wie weet doe ik dat nog eens.
Ayaan Hirsi Ali heeft heel veel bespreekbaar gemaakt, en kon dat doen, omdat zij daartoe door de PvdA in staat werd gesteld. Zij was echter nog niet toe aan een rol als Tweede Kamerlid, volgens de kandidaatstellingscommissie. Ik ben het met je eens dat Ayaan Hirsi Ali zich hierdoor afgewezen voelde, maar ik bestrijd dat zij ooit door de PvdA in de steek is gelaten. Neelie Kroes heeft haar persoonlijk overgehaald naar de VVD over te stappen.

Welnu, ik ben geen politicus volgens het PvdA-boekje en Ayaan Hirsi Ali in feite ook niet. Veel te direkt en veel te confrontatief voor de moslim-achterban.

Wel sta ik achter Ayaan Hirsi Ali, want ik durf op mijn website en op die van de PvdA te Amsterdam het op te nemen voor haar. Bovendien vind ik de houding van veel PvdA-ers veel te veel gebaseerd op angst.

Verder schrijf je:
‘En jij noemt jezelf "kritisch" PVDA lid ? Als je een vent bent, zet je de fascist Fatima Elatik uit de partij, maar dat durf jij niet. Bang, omdat misschien ook jij gekeeld gaat worden.

KIES Partij!

Ga hier maar eens inhoudelijk op in.’

Ik vind Fatima Elatik geen fascist, maar iemand die de zaken op een verkeerde manier benadert. Het is alleen de grote groep PvdA-ers om haar heen die haar in haar gedachten niet tegenhoudt ook niet in het openbaar corrigeert, als zij een toneelstuk wilt laten verbieden wegens belediging van Mohammed.
Die domme actie wordt collectief uit het geheugen gebannen, omdat iedere openlijke kritiek op Fatima Elatik gelijk staat aan kritiek op de moslimgemeenschap en dus op een grote groep binnen de PvdA. Trouwens haar collega bestuurder in Zeeburg, Tjeerd Herrema, is wat dat betreft een zeer intelligent iemand. Hij zal haar hoogstwaarschijnlijk wel op dingen aanspreken maar, zoals te doen gebruikelijk binnen de PvdA, alleen op de wandelgang buiten ieders zichtveld.

Ik ben uiterst redelijk en nog zeer voorzichtig, maar wordt door het Turkse bestuurslid van de PvdA (Ali Hiracear) te Amsterdam er van beschuldigd een rechtse krokodil en een paarse gifslang te zijn. Volgens Herbert Kuiling (ook PvdA-er) ontstijgt uit al mijn bijdragen een Fortuynistische walm. Volgens Hans van Lynxvoor (een progressieve club aspirant-politici) ben ik een rupsje nooitgenoeg, en ben ik altijd negatief.

Op allerlei manieren wordt ik binnen de PvdA zwart gemaakt. Ik ben dus niet in staat om binnen de PvdA een goede open discussie te organiseren, ik wordt door de kandidaatstellingscommissie onder leiding van de man van Elsbeth Etty zonder goede reden niet gekandidateerd, dus laat staan dat ik Fatima Elatik uit de partij zou kunnen zetten.
Internet is voor jou een manier om je te uiten, net als voor vele anderen, maar dat geldt ook voor mij en zou graag willen dat je eens inhoudelijk op mijn bijdragen inging in plaats van weer een persoonlijke aanval op mij in te zetten. Dat ken ik nu wel. Zowel van rechterzijde (ik kom je afmaken landverrader, zoals iemand mij ooit schreef)als ter linkerzijde, zoals voornoemd.

Ik betwijfel ook of Ayaan Hirsi Ali nu binnen de PvdA überhaupt een kans had gemaakt. Destijds was ze nieuw en hip met haar felle aanklacht tegen de onderdrukking van de moslimvrouw, maar het was Paul Scheffer die haar een kans gaf. Beiden zijn buiten de partijlijn beland.

Ik ben het met je eens dat de PvdA allergische reageert op kritiek het radicale moslimgeloof, maar dat doet langzamerhand bijna de helft van de Nederlanders. De andere helft zit op jouw lijn, en die van Rinus, Annelies, Peter enzovoort.

Inmiddels staat de PvdA op grote voorsprong in de peilingen. Wellicht dat dit gebaseerd is op de realistische houding van Wouter Bos en Job Cohen, misschien vanwege het gebrek aan kwaliteit ter rechterzijde in de Tweede Kamer:
Van Aartsen, Hofstra, Verhagen, Wilders.

Een bijdrage op het internet wordt eerder gelezen als het een nieuw licht op de zaak werpt, of een nieuw gezichtspunt verschaft. Jouw "kritiek" op Fatima Elatik en jouw ongenuanceerde aanval op mij zijn echter de broodkruimels die zelfs door de meest uitgehongerde vogels worden overgeslagen.

op 07 10 2005 at 20:10 schreef Jozef L.:

‘Toen moesten de Joden oprotten, wie nu …. ?

De Belgen ?

op 07 10 2005 at 21:37 schreef Frans Groenendijk:

@Ger. Fritzie schrijft het op een buitengewoon onaangename manier maar ook voor mij is het onbegrijpelijk dat iemand zichzelf kritisch PvdA-lid noemt. Het eenvoudige feit dat Bos uitgesproken heeft voorstander te zijn van een tweepartijen-systeem geeft toch al een aardige indicatie over hoe de man over pluriformiteit denkt. En het feit dat dit niet tot hoorbare protesten binnen de pvda heeft geleid geeft toch aan dat ook hier weer partijleden tonen dat ze niet zo veel op hebben met democratie: ook hierin volgen ze gewoon de Leider. Je geeft een perfecte beschrijving van hoe zeer je op een zijspoor gezet bent (ik ken dat fenomeen zelf ook: http://www.fransgroenendijk.nl/reactieding.php?id=23_0_1_0_C). Waarom pijnig je je zelf door in de PvdA te blijven?
Recenteljik heb ik mijn abonnement op Socialisme en Democratie opgezegd. Dat was mijn laatste band met de georganiseerde sociaal-democratie. Ik heb niet opgezegd omdat er zo zwakke artikelen in staan, -het tijdschrift is echt van een heel behoorlijk niveau-, maar omdat er geen enkele relatie is met het machtscentrum. Het zijn totaal gescheiden werelden. Je krijgt de indruk dat de schrijvers in dat blad denken dat ze een bepaalde vleugel in de partij vertegenwoordigen of zo. Er is een taboe op vaststellen van dat het partijwezen zelf problematisch is.
Zie je ook aan een figuur als Bart Tromp die regelmatig gehakt maakt van de PvdA-leiding maar weigert naar het wezen van het partijgebeuren te kijken.

op 07 10 2005 at 23:40 schreef Fritzie:

Mijn aanval is niet op je persoon gericht, maar op dat laffe geschrijf van je. Ik kijk enkel naar de tekst.

Ger,
Met alle respect je bent een ongelooflijke draaikont van het type pleistertje dat telkens maar ergens aan vast blijft plakken.
Grote bek, grote verontwaardiging als Fortuyn iets zegt, wat men bij de PVDA niet bevalt, maar als er daadwerkelijk een toneelstuk verboden wordt, dus de mond gesnoerd wordt, gebeurt er niets bij de makke schapen.
Het is ongelooflijk wat een verraad aan de vrijheid van meningsuiting !
Dat is geen verkeerde manier van benadering, slapjanus, maar een verbod van het vrije woord en daarom een puur fascistische daad. En jij wil daar geen afstand van nemen, dus val je in de categorie NSB.
Sorry je heb mogen kiezen, maar bent laf en loop achter het spandoek: terug de middeleeuwen.

“…wordt ik binnen de PvdA zwart gemaakt. Ik ben dus niet in staat om binnen de PvdA een goede open discussie te organiseren, ik wordt door de kandidaatstellingscommissie onder leiding van de man van Elsbeth Etty zonder goede reden niet gekandidateerd, dus..”
Ga dan weg bij die inteeltpartij, draaikont. Of verkies om te blijven met alle gevolgen van dien.

“Wel sta ik achter Ayaan Hirsi Ali, want ik durf op mijn website en op die van de PvdA te Amsterdam het op te nemen voor haar.”

Hoe treurig ! Je vindt het moedig om het op te nemen voor fatsoen en gelijke rechten voor vrouwen. Een hoog jaren 50 gehalte. En lang niet slecht voor een conservatieve partij.

“Ik ben het met je eens dat Ayaan Hirsi Ali zich hierdoor afgewezen voelde, maar ik bestrijd dat zij ooit door de PvdA in de steek is gelaten.”
Hirsi Ali is weggegaan net zoals een schrijver weggaat bij een uitgever die het boek niet publiceert. Dat is toch logisch. Als een partij, waar vroeger de Rooie Vrouwen een kern van de partij vormden, zo zijn idealen verwaarloost en zelf actief helpt om deze om zeep te brengen, is het ver gedaan met die partij.

“..betwijfel ook of Ayaan Hirsi Ali nu binnen de PvdA überhaupt een kans…”
Is een teken van de neergang die langgeleden is ingezet. Rooie vrouwen niet welkom. Ga nou niet zeuren dat Ayaan te fel betoogt, immers dat is een aloude linkse methode om iets onder de aandacht te brengen. En ik heb niet één keer Ayaan een blunder zien begaan, Woutertje wel. Die lult.

Het volgende is echt een giller:
“de realistische houding van Wouter Bos en Job Cohen “.

Een burgervader die mensen laat wegpesten uit de Diamantstraat, realistisch ? Een ware held op sokken. Wouter Bos realistisch ?
O God, wat wil ik graag dat de PVDA de verkiezingen zal winnen, dan zul je eens zien wat dat realisme inhoudt. Bos heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele politieke visie. Totaal geen voeling met de bevolking. Hij heeft niet eens een arbeider van dichtbij gezien.
De enigen die de kiezers een beetje serieus nemen zijn, Wilders, Marijnissen, restanten LPF, Rouvoet en AHA. Niet de Graaiers zoals KLM-commissaris Kok en multimiljonair Rosenmulder.
Pvda vertrapt de belangen van de arbeiders en is een gevaar voor onze vrijheid en veiligheid.

En wat mij zo stoort aan je leegheid, is dat jij als politicus nog niet eens een boek van Fortuyn gelezen heb.
Dat is zoiets als een visser die uit vissen gaat en vergeten is zijn hengel mee te nemen.

op 08 10 2005 at 11:02 schreef Ger Kranendonk:

Fritzie,

je mist mijn punt. Ik zeg alleen maar dat je zo niet verder komt. Je preekt voor eigen parochie. Een groot gedeelte van de Nederlanders ziet Job Cohen en Wouter Bos wel zitten, op dit moment. Luister eens naar die mensen. Lees wat ze schrijven. Denk daar eens over na.

Wat is voor jou wel realistisch? Je zwamt een eind weg en, sorry dat ik het zeg: zonder enige inhoud en vol onjuistheden. Wouter Bos spreekt arbeiders. Maar verbindt aan die gesprekken andere conclusies dan jij. Misschien omdat hij iets intelligenter reageert?

Wie zal het zeggen.

Heb jij Ayaan niet één keer een blunder zien begaan, trouwens? Ben je haar vele politieke blunders van in het begin al weer vergeten, toen ze herhaaldelijk met haar mond vol tanden stond omdat ze haar mond voorbij praatte?

Natuurlijk had dat ook zijn charmes, alleen maakte zij haar politieke positie binnen de VVD-fractie er niet sterker op.

Dat doet natuurlijk niet af aan het feit dat zij als politica al heel veel heeft bereikt. Zonder haar opstelling zou het debat over de onderdrukking van de moslimvrouw een enorm wijsgerig karakter hebben, zonder praktische duiding. Dat ergert mij ook aan de discussies in de Tweede Kamer. Ze reageren óf op hypes door korte termijn-maatregelen, óf ze abstraheren teveel van de werkelijkheid, waardoor keuzes kunnen worden vermeden.

op 08 10 2005 at 11:39 schreef Ger Kranendonk:

@Frans.

Alhoewel ik lid ben van de PvdA omdat ik het een burgerplicht vind om, als je stemt, ook te kiezen voor het lidmaatschap van één partij, ben ik geen aanhanger van welke PvdA-leider dan ook.

Ik blijf gewoon kritisch lid, totdat ik er uit gegooid wordt. Ik merk bijna iedere dag dat bijna iedere PvdA-er die ik spreek het met me eens is. Als ze het niet eens zijn dan kunnen ze dat niet beredeneren of beargumenteren.

De PvdA is, zoals iedere politieke partij, een baantjesmachine. Een middel om carriere te maken. Allerlei machtsgeile mensen komen daar op af. Sommigen redden het niet. Die worden soms rancuneus. Pim Fortuyn bijvoorbeeld.
De LPF stroomt over van dit soort rancuneuze typetjes.

Daarnaast heb je de gewoon kritische mensen. Zoals Bernadette de Wit, Peter Breedveld. Die niet uit zijn op een politieke carriere, maar wel goed willen nadenken over de politiek. Ik zou mijzelf het liefste onder deze catgorie mensen scharen, maar ik weet dat ik door mij partijlidmaatschap de indruk wek tot de eerste categorie (de Pim Fortuyn categorie) te behoren, zonder dan weer rancuneus te worden.

Dat verwart sommige mensen, want dat is niet zwart-wit.

Ik zie de baantjesjagers in de PvdA aan het werk.
Met de mond wordt steun beleden voor Wouter Bos, maar in hun gedachten zijn zij zelf leider.

Wouter Bos moet zijn ideeën over een tweepartijenstelsel staken. Dat zou tot nog meer eenheidsworst en baantjesjagers leiden. Ik heb daar al veel over geschreven.

Trouwens, dat het wetenschappelijk bureau niet serieus wordt genomen is niet nieuw. Vraag het maar aan Paul Scheffer en Wouter Gortzak, dat is al zolang dat wetenschappelijk bureau bestaat.

Ik zou voor Paul Scheffer kiezen, als ik moest kiezen tussen hem en Wouter Bos. Maar dat lijkt mij duidelijk, gezien mijn denkbeelden.

Bart Tromp is zeer gewaardeerd binnen de PvdA en wordt altijd om advies gevraagd. Ook door Wouter Bos. Sorry, ik lijk wel te spreken namens de PvdA, maar ik ben ook maar gewoon lid. Hecht er niet teveel waarde aan, aan mijn lidmaatschap, spreek mij liever aan op mijn eigen gedachten. Wellicht dat ik lid wordt van een nieuwe liberale partij, als die ooit voldoende aansluit bij mijn opvattingen. Mijn lidmaatschap van de PvdA beschouw ik altijd als een verstandshuwelijk.

op 08 10 2005 at 12:02 schreef Fritzie:

Niemand is zonder fouten. de scheiding wordt gemaakt tusssen degenen die er van leren en degenen die ziende blind zijn.
Tot nu toe steekt Ayaans analyses omtrent de allochtonenprobleem met kop en shouders boven alle parijen uit. PVDA probeert haar telkens belachelijk te maken,maar neemt stiekem veel van haar over. Je vergeet dat Ayaan een debutante in de politiek is. Nog geen vier jaar zit ze in de 2de kamer.En is op haar vakgebied beter dan alle specialisten van de grote partijen bij elkaar.
Wouter Bos weet helemaal niet wat de problemen zijn. Hij spreekt arbeiders ? Tja, dat deed Melkert ook.
Wat heeft Bos nu in gods naam voor de arbeiders betekent en wat heeft ie hun te bieden ? Niets !
Marijnissen wel, die heeft zijn kopieer machine al op standje Fortuyn staan.
Ik praat voor eigen parochie ? Ik heb geen klupje zoals jij. Ik ben een van de velen die niet onder die kaasstolp zitten en naar hun eigen gelijk luisteren. Ik volg de maatschappelijke ontwikkelingen en constateer dat:
1 woningnood al 60 jaar een onopgelost probleem is+ dat er elk jaar 40,000 mensen erbij komen.
2 Zwarte scholen al 20 jaar een ramp aan het worden is.
3 Er een rot mentaliteit heerst onder Marokkanen en jonge Surinamers antillianen. Die er voor zorgt dat de straatcriminaliteit voor 90% door hun veroorzaakt wordt.
4 Dat De arbeider niet meer zonder huursubsidie kan, vanwege de absurd hoge woonlasten. Een oorzaak hiervan, de hypotheekrente-aftrekbaarheidis hier mede debet aan. PVDA,populistisch als zij is, durft zij de kiezer met deze op hand zijnde ramp niet op te lossen.
5 200,000 illegalen zijn hier in Nederland. Dat gaat de PVDA niet oplossen. Hoe moet dat met die rechteloze mensen, die toch een beroep doen op de sociale wetgeving en geen belasting betalen.

En zo kan ik nog wel een tijdje verder gaan, Van Gijsel weggepest, Netelenbos en de Betuwelijn.
De kern is, dat de PVDA (en CDA VVD) niet meer willen en niet meer kunnen doen wat de kiezer wil.
Tuurlijk praat ik voor eigen parochie. Ik ( en velen met mij) wijs op de reële problemen. De jongens op het pluche willen van zoiets niet weten. En ik vind dat prima. Aan een dood paard ga ik niet meer trekken.

Ik ( en velen meet mij)besef wat de problemen zijn.
Ik besef dat de grote partijen niet meer in staat zijn ze op te lossen

Ik heb Fortuyn gelezen en jij duidelijk niet.

En het wordt steeds duidelijker:
Regentenkliek vóór europa
De Burger tégen.
En dat is nu maar één onderwerp.
Hou je vast

op 08 10 2005 at 12:16 schreef Fritzie:

Ger,

"Sommigen redden het niet. Die worden soms rancuneus. Pim Fortuyn bijvoorbeeld.
De LPF stroomt over van dit soort rancuneuze typetjes."
Je kletst ! Fortuyn is niet de man om zo kinderachtig te reageren als Melkert.
Hij had nadelen, maar niet deze.
Bewijst maar eens dat je van hem niets weet.
Jammer voor je.

op 08 10 2005 at 12:51 schreef Peter Breedveld:

Fritzie, ik ben blij dat er af en toe eens een linkse rakkert meediscussieert. Zou je het dan asjeblieft een beetje minder op een maoistisch showproces willen laten lijken? Jouw argumenten hebben dat niet nodig, dunkt me. Ik wil graag dat Ger blijft terugkomen.

op 08 10 2005 at 13:56 schreef Rinus Duikersloot:

@ Joop
Was een beetje plagerig bedoeld maar laat ik maar voor mezelf spreken.

Morgen(zondag dus) om 15.55 op Nederland 3 de eerste aflevering van "De Meiden van Halal". Drie gehoofdoekte dames die op onderzoek uitgaan. Ze waren gisteren te gast bij Wrongel en Stremsel en toonden alvast een fragment waarin ze hun moeilijkheden met homoseksualiteit uitten.

Uit "Moslims kwetsen Nederland" van Hafid Bouazza: De tweede reden waarom ik niet geloof in emancipatie met een hoofddoek is dat ik geen enkel meisje, hoe uitgesproken ook, iets heb horen verkondigen dat een imam niet gezegd zou kunnen hebben.

http://www.geocities.com/mediacontrole/hafidbouazza02032002.html

op 08 10 2005 at 14:09 schreef AVe:

Mooie column van Ephimenco vandaag in TROUW over Cohen.

op 08 10 2005 at 14:14 schreef Peter Breedveld:

Wacht maar tot je de cartoon van Gregorius ziet in de nieuwe Frontaal Naakt!

op 08 10 2005 at 14:28 schreef Joop:

@Rinus
Ik had de ironie al door hoor
Ik heb je nog gezien op de webcam in Studio de Smet(lol)

@AVe
FF scannen die column?

op 08 10 2005 at 14:31 schreef AVe:

Dit is de link.

http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article25050.ece/Ephimenco+%2F+Held+Cohen+staat+in+de+as+van+Van+Gogh

op 08 10 2005 at 14:51 schreef Ger Kranendonk:

@Fritzie

Pim Fortuyn had niet op deze wijze de politiek in moeten gaan. Hij beloofde meer dan hij ooit in zijn hele leven waar had kunnen maken.
Als hij de kans had gehad, was hij gewoon bij de PvdA gebleven, waar hij tot heel lang lid van is gebleven (tot de WAO-crisisin het drde kabinet Lubbers, ik meen eind jaren tachtig).

Pim Fortuyn vond:
1. Nederland moest zijn grenzen dicht gooien
2. De islam is een achterlijke godsdienst
3. Artikel 1 van de Grondwet moet afgeschafd worden.
4. Nederland voor de Nederlanders.

Klinkt bekend? Dat was het verkiezingsprogramma van de Centrumdemocraten. En dat voor een PvdA-er, die de partij destijds verliet omdat hij van mening was dat de PvdA niet luisterde naar zijn achterban en de WAO niet had mogen aanpassen. Als hij toen zijn zon had gekregen, haddeen we inmiddels 2 miljoen WAO-ers. Maar goet, hij gaat weg bij e PvdA als ultralinks, en scoort in de peilingen door zijn ultrarechtse standpunten.

Dat vind ik opportunistisch en scoren op onderbuikgevoelens. Geef mij maar Ayaan Hirsi Ali. Wat mij betreft komt zij terug bij de PvdA.

@Peter. Dank je wel, alleen kan deze "linkse rakkert" ook voor zichzelf spreken en opkomen. Je bent net een PvdA-er die over allochtonen spreekt.

op 08 10 2005 at 14:55 schreef Peter Breedveld:

O, ik geloof best dat je voor jezelf kunt opkomen. Ik wil de sfeer gewoon beschaafd houden.

op 08 10 2005 at 14:55 schreef Ger Kranendonk:

Pim Fortuyn is begin jaren negentig uit de PvdA gestapt.
En sorry voor de spel- en schrijffouten.

op 08 10 2005 at 15:09 schreef Ger Kranendonk:

Is Nederland vol?

Prof. dr. Pim Fortuyn (in 1994):
"Als we het historisch sociologisch bekijken denk ik dat we het over een probleem van niks hebben. We zullen deze mensen accommoderen zoals we altijd in de geschiedenis hebben gedaan. Wat betreft De integratie van allochtonen We kunnen parallellen trekken met het accommoderen van de arbeidersklasse in de burgerlijke samenleving. Dat is in een heel hoog tempo gedaan. Arbeiders waren vroeger mensen van een totaal andere orde. Daar hield je je niet mee op. Een president van Philips zal dat nu niet meer in zijn hoofd halen dat standpunt in te nemen. De afstand is veel kleiner geworden tot de arbeider, wat snel kan gaan."

Willem Oltmans: "Maar de heer Timmer en diens arbeiders zingen beiden het Wilhelmus. Die stromen van vreemdelingen lijkt me toch wat anders."

Prof. dr. Pim Fortuyn: "Ik denk, dat we via allochtonen een heel belangrijke en vitale impuls kunnen krijgen, ook vanwege de algemene vergrijzing van dit land. Ik spreek nu maar eens intuïtief. Hier achter mijn laan wonen van die leuke chocoladebruine kinderen, niet een paar, maar tientallen. Ik haal dan mijn sportwagen uit de garage, laad die vol en rijd ze rond. Ik vertel dan verhaaltjes want bedenk wel, die jongetjes moeten straks mijn AOW helpen verdienen. We moeten ze wel een beetje te vriend houden. We moeten niet een soort splitsing in de samenleving hebben."

"Tegelijkertijd begrijp ik wel dat die clubjes Nederlanders, die nog in bepaalde wijken wonen, het land vol vindt en racistische gedachten krijgen. Velen van ons wonen daar tenslotte niet. Wij vinden het leuk om negers en Marokkanen op straat te zien lopen. Wij hebben geen last van hun muziek of gewoonten, of hoe de islam vrouwen behandelt. De oorspronkelijke bewoners zijn in die wijken in eigen land een minderheid geworden. Dat is het probleem."

Willem Oltmans: "Zo kwam exact in Zuid-Afrika de Apartheid tot stand. Je kunt als manager van een bank geen analfabeet of werkeloze als buur hebben want er komt gesodemieter van."

Prof. dr. Pim Fortuyn: "Je zou een parallel kunnen trekken met homoseksualiteit. Daarom ben ik uiteindelijk zo optimistisch over de uiteindelijke oplossing van de problemen met buitenlanders. We hebben een cultuur die deze vraagstukken kan integreren. Het zijn problemen van voorbijgaande aard, kijk maar naar het verschijnsel homoseksualiteit. Jij bent nog van een generatie – ik heb nog net het staartje meegemaakt – dat je het homozijn niet maar overal aan de grote klok kon hangen."

Willem Oltmans: "In mijn memoires heb ik uitvoerig beschreven hoe ik in de jaren vijftig altijd weer van hospita moest veranderen omdat ik geen herenbezoek mocht hebben. Het was een afschuwelijk primitieve tijd."

Prof. dr. Pim Fortuyn: "Ik kende in Amsterdam vroeger een kroeg waar ze een uil op de toonbank zetten als er iemand binnenkwam, die ze niet helemaal vertrouwden. Je zou immers aangegeven kunnen worden en dat had dan weer repercussies tot en met reden voor ontslag? Als je ziet, hoe in een periode van 25 jaar de positie van homoseksuelen is geëvolueerd naar iets waar velen, met name in ons soort milieus, niet meer exclusief op aangesproken willen worden, dan ben ik even optimistisch over allochtonen. Natuurlijk, homoseksualiteit bepaalt onze identiteit, bepaalt ons leven, maar we zijn nog wel wat meer dan homoseksueel. Als je je in een benarde situatie bevindt worden de verschillen minder, want je moet het met elkaar zien te rooien. Terzelfder tijd, wanneer er vrijheid, welvaart en emancipatie is, dan gaan individuele verschillen een minder gewichtige rol spelen. Dit soort processen doet mij hoopvol stemmen. Ik zeg niet dat het zo zal gaan, want we kunnen ook economisch terugvallen. Maar als we dit weten op te pakken kunnen we het vraagstuk van de allochtonen oplossen. Ik heb vanuit mijn intellectuele habitus de neiging zaken te relativeren. Ik ben er danook vóór, dat mensen in hun concrete omstandigheden heel hard met de uitwerking van de multiculturaliteit worden geconfronteerd. Ook met de onrechtvaardigheden erin."

Willem Oltmans: "Zoals Hans Kombrink onlangs het kosteloze zwemmen van Marokkaanse vrouwen aankaartte en een politiek pandemonium veroorzaakte, terwijl hij gelijk had. Waarom zij wèl en Nederlandse vrouwen niet?"

Prof. dr. Pim Fortuyn: "Asielzoekers zijn lange tijd voorgetrokken. Het zal je maar gebeuren dat je vijf jaar op een woning wacht en iemand komt van een vliegtuigtrap af en krijgt het huis toegewezen dat jij graag wilde hebben. Daar kan je niet van zeggen, dat mensen er rare gevoelens over hebben en het heeft nog minder met racisme te maken, maar met rechtvaardigheid. Dus daar zit een spanningsverhouding tussen. ‘Nederland is vol’ is een psychische beleving."

Willem Oltmans: "Vind jij dat de homobeweging politiek actief genoeg is, zoals bijvoorbeeld in Amerika?"

Prof. dr. Pim Fortuyn: "Als je mijn standpunt doortrekt en gezien het niveau van emancipatie dat werd bereikt ligt hier geen taak voor de homobeweging. Want als je politiek actief gaat worden zal dit tot scheiding der geesten gaan leiden. Als Henk Krol zou gaan kiezen voor één politieke richting, dan hoef ik hem niet meer. Daar zou ik huiverig voor zijn. Als De GAY Krant – ik geef maar een voorbeeld – of de homo-beweging voor de VVD zou kiezen, zouden links georiënteerde homo’s zich afkeren en omgekeerd, gaan ze op de PvdA-lijn zitten verliezen ze VVD-homo’s, enzovoorts. Met die Wet van gelijke behandeling heb ik problemen. Artikel één van de Grondwet zegt dat je niet mag discrimineren. Waarom dat niet zo gelaten? Er is dus een organieke wet gemaakt die artikel één aanvult. In een land als Nederland waar zoveel mogelijkheden zijn heb ik niet de behoefte om tegen een zwartekousengemeenschap te zeggen ‘gij zult een homo in dienst nemen op uw school.’ Wanneer deze mensen echter een onderwijskracht zouden ontslaan om zijn homoseksualiteit dan zullen ze wel voor de kosten moeten opdraaien. Dat is terecht. Dit is natuurlijk een zéér precair probleem en daarin verschil ik van mening met het COC. Ik zeg: als je dit in principe doorredeneert hebben jullie gelijk. Maar er is een prachtig Duits gezegde: ‘Jede Konsequenz führt zum Teufel.’ Dat is hier ook het geval. Het gaat om maathouden. Als die Nederlandse samenleving zoveel kansen biedt, dat je als homo niet in dat schooltype aanwezig behoeft te zijn, dan vind ik dat de zwartekousengemeenschap op godsdienstige gronden het recht moet hebben te zeggen geen homo in dienst te willen hebben. Maar dat is een duur recht en het moet worden betaald. Dus nee: de homobeweging is actief genoeg in alle domeinen, ook de aidsbestrijding, dus laat het zo en laat ze niet ook nog in de politiek stappen."

copyright Gaykrant 30 september 2004
******************

Nou wil ik van Fritzie wel eens weten wat hij van deze geluiden van Pim Fortuyn vindt.

En vergelijk deze geluiden nou eens met zijn latere boeken en zijn uitlatingen in 2002.

Begrijp je nu waarom ik Pim Fortuyn rancuneus vind?

op 08 10 2005 at 15:55 schreef Cor Spaans:

De PvdA is, werkelijk waar, een heel gevaarlijke club. De PvdA heeft zich met succes ingespannen om jonge kinderen van niet-islamitische huize wekelijks een halfuur te islamiseren.

http://www.lelystad.pvda.nl/renderer.do/menuId/172895/clearState/true/sf/172895/returnPage/172895/itemId/57871/realItemId/57871/pageId/172484/instanceId/172906/

De PvdA in Lelystad heeft alle scholen opgeroepen om ‘iets’ met islam te doen, en is teleurgesteld dat tot nog toe alleen de p.c. basisschool De Vuurtoren daadwerkelijk ‘iets’ heeft ondernomen: wekelijks worden de leerlingen op deze jonge leeftijd een halfuurtje geislamiseerd. De PvdA-wethouder Onderwijs is daarover zeer tevreden.

"Wij hebben onze scholen de suggestie gedaan indringend met allochtone ouders te spreken over hun behoefte aan vormen van Islamitisch vormingsonderwijs. De Vuurtoren heeft die suggestie overgenomen en is er concreet mee aan de slag gegaan. De beide andere scholen hebben er bewust voor gekozen eerst de kat uit de boom te kijken. Dit laatste betreurt het college, maar is wel een feit!"

Verder lezen we:
"De school heeft ook de behoefte voor humanisme gepeild, maar daar bestond weinig animo voor."

Wat is dit voor land, zijn dit nog wel mensen?!

op 08 10 2005 at 16:48 schreef Bitterzoet:

Toen ik dit artikel elders las, was ik in 1e instantie ook tamelijk verontwaardigd.

Maar in het artikel in het regionale dagblad staat het volgende:
"De lessen worden in het Nederlands gegeven door een leraar die daarvoor speciaal wordt aangesteld. Volgens Van der Zwan gaat het niet om religieus onderwijs. De rol van de islam, waarden en normen en het zelfbeeld van kinderen zijn enkele onderdelen die worden behandeld. ‘Er worden geen koranverzen voorgelezen en er wordt ook niet gebeden. Het woord van de profeet wordt genoemd, maar er wordt niet ingegaan op de verschillende interpretaties.’ Het islamitisch vormingsonderwijs, zoals deze godsdienstles officieel wordt genoemd, is vooraf met de ouders overlegd. Zij hebben volgens de wethouder ingestemd met de inhoud van de lessen. Op deze school leren kinderen al over het protestants-christelijk geloof. De school heeft ook de behoefte voor humanisme gepeild, maar daar bestond weinig animo voor. Over een jaar beslist het schoolbestuur of islamitische godsdienstlessen definitief worden ingevoerd."

Dit klinkt al een stuk genuanceerder. De kinderen op deze school leren al over protestant-christelijk geloof. Als je die lijn doortrekt vind ik ook islam-oriëntatie wel gerechtvaardigd. Ik vind het veel vreemder waarom uitgerekend een openbare school dit meent te moeten doen. Maar dat is een andere discussie.

op 08 10 2005 at 18:00 schreef Cor Spaans:

Ah, indoctrineer die jonge kinderen dan ook maar meteen met hindoeisme en winti. Hebben de PvdA-politici die ouders ook gevraagd of ze onderwijs over het jodendom zien zitten?

Maar vooral géén humanisme, dat vinden de ouders van een zwarte school niet nodig. Laat staan seksuele voorlichting over (homo)seksualiteit. Daar hebben ze in de toekomst alleen maar last van in de multicul.

Wat zijn dat voor figuren, die PvdA-ers, zijn dat wel mensen??? Of lemmingen?

op 08 10 2005 at 19:14 schreef Fritzie:

Ger,

‘Jede Konsequenz führt zum Teufel.’

In je eerste bijdrage noem je vier punten 3 van de genoemde vier zijn fout. Tenminste op ongeveer het jaar 2002.
1 Nederland moet eerst orde op zaken stellen en kijken wie blijven mag en wie niet. En daar voor moeten de grenzen tijdelijk dicht, anders is het dweilen met de kraan open.
2 klopt
3 Nooit gezegd.Moet aangepast worden. Ik ben het daarin met hem oneens Hoofdstuk 1 van de grondwet regelt het de verhouding tussen de overheid en de burger. De burgers onderling mogen onderscheid maken. Ik mag zelf bepalen met wie ik zaken mag doen. Dus Amsterdamse cafehouders. Hoofddoekjes mag je weren ! logisch, want anders zou er bijv. geen katholieke vrouwen zangverenigingen kunnen bestaan.
Fortuyn had in zijn 2002 programma sterk linkse invloeden, zoals de doctrine “small is beautiful”.
Maar ja als je zijn werk niet leest, kun je dat natuurlijk ook niet weten.
Zo was ie ook tegen kernenergie, een programmapunt wat de LPF verneukt heeft.
Zo zie je maar dat er een verschil is tussen de oprichter en zijn “volgelingen”. Lijkt wat dat betreft op Drees.

Wees maar niet al te hoopvol, Ayaan komt nooit meer terug naar je conservatieve club. Lid zijn/worden van een club dat zijn bestaanredenen allang op de vuilinsbelt gegooid heeft is tijd verknoeien.
In je eerste bijdrage geef je enkel je menig en als je niet uitlegt waarom of onderbouw, kan ik er weinig mee. Behalve dan de fouten maar weer eens corrigeren. Gaap.

Ik Maoïstisch ?

1994 ? Dat is zo’n 8 jaar vóór zijn dood.

“Willem Oltmans: "Maar de heer Timmer en diens arbeiders zingen beiden het Wilhelmus. Die stromen van vreemdelingen lijkt me toch wat anders."
Maakt duidelijk dat Willem voorliep op Fortuyn. Maar dat krijg je als je veel reist. Dan zie andere culturen en dan huiver je hoe ze daar met elkaar omgaan. Als je ze uit het vliegtuig ziet komen, denk je dan: “Als dat maar goed komt”
Moeten we die mensen hun gewoontes en hun gedrag afpakken ? En Zo niet, hoe moet het dan ooit goed komen ?
Leren om later het goed te krijgen is niet bij elk volk een wijsheid. Daarin verschilt de Vietnamees met een Marokkaan. Vietnamezen zijn succesvol, Marokkanen breken de zaak af. Kijk naar de ontwikkeling in Zuid-Azie en vergelijk het uitblijven van dat succes in de Arabische wereld. Geld tekort hebben ze daar niet, dankzij onze oliedollars. Maar een achterlijke cultuur is een goede rem.

Ik zien weinig of geen verschil met zijn benadering in 2002. Maar de situatie 2002 is toch een heel andere dan die in 1994 dacht ik zo.

Toen hadden we het nog niet over een vijfde colonne, toch. En die is nu middels Bouyeri, figuren zoals “hofstadgroep” en Fatima Elatik toch erg duidelijk geworden. El Moumni had toen nog geen koffie gedronken met onze D66 krullebol. Toen werd er nog niet gesmeten met Homo’s. En geslagen zonder blauwe plekken. Vanaf 1980 is men al bezig een terroristisch netwerk op te zetten, leer ik van Ellian. Wat heeft de PVDA al die tijd gedaan ?

Er zit geen breuk met 1994 als hij in 2002. De uitspraak: “Als u met ons mee wilt doen bent u welkom, maar indien u andere plannen hebt… ga dan weg.” Hij is met de omstandigheden mee gegroeid.
Nou, hoeveel licht zit daar nu tussen? Je verwijt heb dus flexibiliteit, dat hij leert van voortschrijdend inzicht. Je verwijt hem dat ie niet zo statisch is als de PVDA ( en CDA,VVD, GL, SP). Tja hij heeft geen last van Dogma’s, jullie wel.

De pest met de PVDA (CDA,VVD,GL), is dat je geen andere mening hebben mag. De partijleidingen maken de dienst wel uit. Zij schrijven voor wat er gedacht moet worden.
En dan krijg je zo een 2de Kamer , gevuld met talentlozen, onmqchtigen, hielenlikkers. Die, als ze braaf zijn geweest uitbetaalt krijgen en op “pensioen” mogen gaan: Zoals Jeltje, Kok, L Hermans, Leers.
Daarom zullen zij altijd tegen de gekozen burgervader of andere voorstellen om tot werkelijke democratisering te komen, tegenwerken.
Daarom zal er pas schot in de zaak komen, indien een andere groep mensen op gaat staan. Voorlopig doen we het maar met Wilders.

De PVDA is een fascistische partij omdat zij

1 Islamitische scholen ondersteunt, waar geleerd wordt dat de Nederlandse grondwet ondergeschikt is aan de Shaira.
2 Uitvoeringen van toneelstukken en muziekstukken tegenwerkt.
3 Wel applaudisseert als Verdonk getaart wordt, maar nooit voorstelt om hetzelfde te doen bij een El Moumni.
Gebrek aan fatsoen en aan humor denk ik dan.

En als je nog durft te reageren, svp geen stukjes van iemand anders publiceren, maar je eigen tekst.

Groetjes
Je eigen…Mao(?)

op 08 10 2005 at 19:56 schreef Ger Kranendonk:

@Fritzie

Welnu, Pim Fortuyn had voortschrijdend inzicht. Dat heeft de PvdA ook, net als de VVD en het CDA.

De partij die nu meestal maatregelen tegenhoudt tot grotere integratei van allcxohtonen is niet de PvdA maar het CDA. Ik hoop dat je naast de boeken van Pim Fortuyn ook nog gewoon de krant leest en de verslagen van de Twqeede Kamer, diverse politieke logs, zoals ik doe.

Want dan begrijp je wellicht dat het niet alleen aan de PvdA is te wijten dat dingen mis zijn gegaan (en nog steeds gaan) met de integratie van moslims.

De politiek correctheid heerste alom, ook dus bij Pim Fortuyn. Als ik zijn woorden had gebruikt zonder brondvermedling had je mij uitgemaakt voor fascist.

Lekker makkelijk.

Maar als je eens zou willen besffen dat Pim Fortuyn, lid van de PvdA, toen op zo’n genuanceerde politiek correcte manier over allochtonen sprak, waarom zou hij dat dan later aan de PvdA verwijten, terwijl juist de PvdA als eerste begon met het ter discussie stellen van zaken als vrouwenonderdrukking binnen de islamitische gemeenschappen?

Juist ja, door Ayaan Hirsi Ali een baan te gunnen. Dat deed de PvdA wel, en de VVD niet. Omdat de PvdA serieus werk maakte van vrouwenemancipatie, iets waar de koorgleuven en mantelpakjes van de VVd niet zo’n prijs op stellen.

Kortom: De PvdA was als eerste grote politieke partij begonnen om kritiek te hebben op de misstanden in de islamitische gemeenschap;
Pim Fortuyn heeft de PvdA uitgekozen als mikpunt van kritiek vanwege zijn persoonlijk rancune (hij was afgewezen);
De integratie van moslims is pas onderwerp van gesprek geworden halverwege de jaren negentig. Waar was jij Fritzie? Wat waren jouw gedachten toen Fritzie?

Kortom, iedereen groeit mee met de ideeën die dan leven. In 1994 was Pim Fortuyn een Ad Melkert avant la lettre.

In 2002 was hij op het gedachtengoed van Hans Janmaat beland. Dat zijn mijn constateringen die ik vaststel.

Die vier punten die jij nu bestrijd. Grappig. Dat waren de vier punten van het interview met de Volkskrant, waardoor hij uit Leefbaar Nederland werd gezet. Ik kan je het interview opsturen.

Het lijkt op je wel een gelovige bent. In de leider Pim Fortuyn. En dan verwijt je anderen fascisme???

op 08 10 2005 at 21:38 schreef Ger Kranendonk:

Trouwens, nu ik het interview met Pim Fortuyn nog eens nalees, denk ik aan Job Cohen die tegen Rob Oudkerk zegt:
‘Het zijn wel ònze kut-Marokkanen.’

Dat zei Pim Fortuyn al in het interview van 9 februari 2002. Maar dan zonder het woordje kut.

Ik ben het op veel punten eens met de analyse die Pim Fortuyn maakte van de Nederlandse maatschappij.

Opmerkelijk is dat dit kabinet Balkenende precies bezig is in de geest van Pim Fortuyn, maar dat de Nederlanders dat niet pruimen. Zou het anders zijn geweest als Pim Fortuyn het zelf had gedaan als president?

Tenslotte, Pim Fortuyn was niet zo anti-PvdA. In het interview is hij alleen anti D66.

Misschien dat alles is terug te leiden op Ad Melkerts reactie tijdens het TV/debat.

op 08 10 2005 at 21:41 schreef Lagonda:

Laten we wel wezen: die sloeg ook nergens op.

op 08 10 2005 at 21:54 schreef Fritzie:

ger,

"Welnu, Pim Fortuyn had voortschrijdend inzicht. Dat heeft de PvdA ook, net als de VVD en het CDA."
Vertel vertel ! Zijn de drie groten nu voór of tegen de gekozen burgemeester ?
Maar het is kolder wat je nu schrijft hoor.

numero 1
Je schreef : "Het is alleen de grote groep PvdA-ers om haar heen die haar in haar gedachten niet tegenhoudt ook niet in het openbaar corrigeert, als zij een toneelstuk wilt laten verbieden wegens belediging van Mohammed.
Die domme actie wordt collectief uit het geheugen gebannen, omdat iedere openlijke kritiek op Fatima Elatik gelijk staat aan kritiek op de moslimgemeenschap en dus op een grote groep binnen de PvdA. Trouwens haar collega bestuurder in Zeeburg, Tjeerd Herrema, is wat dat betreft een zeer intelligent iemand. Hij zal haar hoogstwaarschijnlijk wel op dingen aanspreken maar, zoals te doen gebruikelijk binnen de PvdA, alleen op de wandelgang buiten ieders zichtveld.
"
Niet een voorbeeld van een kritische partij die vecht voor vrouwenrechten dacht ik zo.
Nummero twee:
Je schrijft: "
Want dan begrijp je wellicht dat het niet alleen aan de PvdA is te wijten dat dingen mis zijn gegaan (en nog steeds gaan) met de integratie van moslims.

De politiek correctheid heerste alom, ook dus bij Pim Fortuyn. Als ik zijn woorden had gebruikt zonder bronvermedling had je mij uitgemaakt voor fascist."

Je citeerde uit de Gaykrant fortuyn:
""Tegelijkertijd begrijp ik wel dat die clubjes Nederlanders, die nog in bepaalde wijken wonen, het land vol vindt en racistische gedachten krijgen. Velen van ons wonen daar tenslotte niet. Wij vinden het leuk om negers en Marokkanen op straat te zien lopen. Wij hebben geen last van hun muziek of gewoonten, of hoe de islam vrouwen behandelt. De oorspronkelijke bewoners zijn in die wijken in eigen land een minderheid geworden. Dat is het probleem."

Dat standpunt heeft ie nooit gewijzigd dus.

Numero 3
Je schrijft :
"Juist ja, door Ayaan Hirsi Ali een baan te gunnen. Dat deed de PvdA wel, en de VVD niet. Omdat de PvdA serieus werk maakte van vrouwenemancipatie, iets "

Je schreef:
"Trouwens, dat het wetenschappelijk bureau niet serieus wordt genomen is niet nieuw. Vraag het maar aan Paul Scheffer en Wouter Gortzak, dat is al zolang dat wetenschappelijk bureau bestaat.
…..
Kortom: De PvdA was als eerste grote politieke partij begonnen om kritiek te hebben op de misstanden in de islamitische gemeenschap
"

Dat is nu de shit ! De PVDA neemt niemand serieus. Ayaan weg, Paul weg. tis toch wat !

Numero 4
Je schrijft: "Pim Fortuyn heeft de PvdA uitgekozen als mikpunt van kritiek vanwege zijn persoonlijk rancune (hij was afgewezen);
"
Dus Fortuyn zei dus zoiets als: "Ik heb kritiek op de PVDA omdat ik afgewezen ben !"
Dat heeft ie dan toch gezegd ?
Net zoals ik : "Als ik zijn woorden had gebruikt zonder brondvermedling had je mij uitgemaakt voor fascist."

Makkelijk he, iemand de woorden in de mond leggen.

Numero 5
Je schrijft:
"Die vier punten die jij nu bestrijd. Grappig. Dat waren de vier punten van het interview met de Volkskrant, waardoor hij uit Leefbaar Nederland werd gezet"
Dus ? En ? Vertel !
Ik kan hier echt niets mee.

Numero 6
"In 2002 was hij op het gedachtengoed van Hans Janmaat beland. Dat zijn mijn constateringen die ik vaststel."

Neen, fout dus. Enkel wat betreft de Allochtonen hebben ze een overeenkomende visie.

Je schrijft :"Het lijkt op je wel een gelovige bent. In de leider Pim Fortuyn. En dan verwijt je anderen fascisme???
"
Zoek in van Dale het woordje Fascisme op. Het heeft niets te maken met gelovig zijn of niet.

Ik geloof niet in de Goddelijke Kale. Ik vind dat hij gewoon, net als Ayaan en van Gijsel, zijn werk meer dan integer en uitstekend heeft gedaan.

Jij niet. Je draait en keert en snijdt in je eigen vlees.
Je geeft nergens goede argumenten, je onderbouwt je verhaal niet.
Je geeft enkel je mening.

en die is hartstikke fout.

op 08 10 2005 at 22:02 schreef Lagonda:

Zo! En nu is ’t klaar!

op 08 10 2005 at 22:44 schreef Ger Kranendonk:

@Fritzie

Je geeft mij gelijk door mij verkeerd aan te halen, waarbij je mij beschuldigd Fortuyn verkeerd aan te halen. Toch blijft het gelijk in het midden liggen, mijns inziens.

Ik spreek mijzelf niet tegen daar waar ik zeg dat het wetenschappelijk bureau van de PvdA niet altijd serieus wordt genomen, terwijl ik de PvdA als partij er voor complimenteer Ayaan Hirsi Ali te hebben aangenomen. Ik zie, nogmaals, het wetenschappelijk bureau van de VVD (en zeker niet van het CDA) dat NIET doen. Misschien de VVD nu wel, maar voor 2002 zeker niet!

De PvdA kent meer Paul Scheffers. Zijn rol is zeker nog niet uitgespeeld. Alleen is het altijd een moeizaam gevecht geweest tussen de politici aan de top binnen de PvdA en het wetenschappelijk bureau. Dat is ook niet meer dan logisch, omdat het wetenschappelijk bureau geen rekening heeft te houden met kiezers en achterbannen.

Vanuit de leden van de PvdA komen verschillende stromingen. Er is een kritische stroming, die denkt zoals jij. Er is ook een stroming vanuit de moslims, die geen kritiek op hunzelf dulden.

Van boven af wordt de laatstgenoemde stroming beschermd. Dat is het paternalistische van de PvdA. Uit angst de moslims (een deel van de achterban) van zich te vervreemden.

Ik ben het met veel analyses van Pim Fortuyn eens. Maar zijn oplossingen, zoals dit kabinet uitvoert, worden door de Nederlanders niet geaccepteerd. Ik denk ook niet dat Pim Fortuyn het voor elkaar had gekregen. Hij dacht namelijk ook paternalistisch. Hij dacht voor de Nederlander wat hij moet gaan doen (zijn eigen ziekenhuis besturen bijvoorbeeld). Zal wel liggen aan zijn PvdA-achtergrond.

Misschien omdat de Nederlanders als verweesd reageert als er niet meer voor hem of haar wordt gedacht.

Het is, zoals je elders stelt, een mentaliteitsprobleem van de Nederlander dat wij van alles verlangen van de staat (of: de politiek) om voor ons op te lossen, terwijl wij in privé geen keuze durven te maken.

Dat geldt voor de gehele politiek. Die ziet alle integratieproblemen als problemen voor de politiek om zich over te buigen en om oplossingen voor te bedenken, in plaats dat de mensen zelf gevraagd worden zich in te spannen om bepaalde problemen te voorkomen.

Ik draai niet. Ik denk al 20 jaar hetzelfde. Ik heb gezegd dat ik vroeger meedeed met de politieke correctheid, alleen was ik in de praktijk heel wat minder politiek correct tegen mijn Turkse en Antilliaanse vrienden. Ik vond het raar als Turkse moeder hier in Nederland Turks tegen hun kind praatten. Ik heb ze daar op aangesproken. En verdomd, sommigen erken den dat ik een punt had.

Tsjonge tsjonge wat lees jij selectief. Je draait en je draait. Nu ben je opeens weer geen Pim Fortuyn-adept.

Makkelijk zeg.

En je stelt dat ik zeg dat alleen gelovigen fascist kunnen zijn.

Zucht.

Ik erken dus dat er binnen de PvdA krampachtig wordt gereageerd op kritiek op de islamitische minderheid. Moet ik nog meer zeggen? Dat kan iedereen toch beamen?

Wat wil je zeggen? Wat moet ik van je zeggen?WAT????

even terug naar het onderwerp.

Ik denk dat de actie van de NS gebaseerd is op een schuldgevoel over haar acties destijds. Alles wijst in die richting, met name de excuses die aangeboden zijn voor de rol van de NS in het wegvoeren van de joden. Door de link te leggen met discriminatie van vandaag kan men dat schuldgevoel delgen, doordat hun fouten van destijds (voor zover de NS destijds fout was) kan vergelijken met de discriminatie van tegenwoordig. Doordat de NS tegenwoordig een zeer gerespecteerd bedrijf zijn en de oproep om nieuwe deportaties tegen te gaan, verschaft de NS in feite een soort teken dat de NS inmiddels OK zijn. Alsof de zonden zijn afgewassen. De postercampagne is een soort doop van de NS. (bevrijd ons van onze zonden!)

op 08 10 2005 at 23:08 schreef Bitterzoet:

Ik zal het in overweging nemen zodra ze eens op tijd rijden.

op 08 10 2005 at 23:29 schreef Joop:

De treinen in Griekenland reden in ieder geval op tijd toen de kolonels daar aan de macht kwamen. Hopen maar op een sterke man hier ! Bos?

op 09 10 2005 at 10:20 schreef Rinus Duikersloot:

Jammer Lagonda, ik had nog zo gehoopt de hele Weinreb-affaire hier dunnetjes over te doen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet…

op 09 10 2005 at 10:25 schreef Peter Breedveld:

Goed beschouwd is die Weinreb-affaire een soort voorloper van de huidige islampolemiek in Nederland. Precies dezelfde kampen staan tegenover elkaar, precies dezelfde mechanismes treden in werking, precies dezelfde misplaatste schuldgevoelens en gevoeligheden verhinderen een heldere discussie.

op 09 10 2005 at 11:33 schreef Lagonda:

Ach, Rinus, wat had je er nog over willen zeggen?

op 09 10 2005 at 11:56 schreef Rinus Duikersloot:

Aan wat Peter erover zegt heb ik eigenlijk niks toe te voegen maar ik verbaas me erover dat jij hem als slachtoffer ziet en antisemitisme ziet bij hen die niet in hem geloven.

op 09 10 2005 at 13:42 schreef Fritzie:

Ger,
"Ik spreek mijzelf niet tegen daar waar ik zeg dat het wetenschappelijk bureau van de PvdA niet altijd serieus wordt genomen, terwijl ik de PvdA als partij er voor complimenteer Ayaan Hirsi Ali te hebben aangenomen. Ik zie, nogmaals, het wetenschappelijk bureau van de VVD (en zeker niet van het CDA) dat NIET doen. Misschien de VVD nu wel, maar voor 2002 zeker niet!
"
HALLO, wakker worden ! zijn we er nog ?

Ayaan IS al naar de VVD gehaald.
Ze zit niet ergens achter. Maar ze staat voorop bij de VVD. Ayaan is met Kroes meegegaan, omdat haar werk in de prullenmand belandde.
PVDA heeft haar uitgemaakt voor gefrustreerd, nooit geprezen voor haar correcte analyse. Scheffers heeft zijn conclusies getrokken, nadat hij voor rechtsextremist werd uitgescholden.
En dat is de situatie anno 2004.

Wordt wakker !

De PVDA is Islamofobisch:

"Er is ook een stroming vanuit de moslims, die geen kritiek op hunzelf dulden.
Van boven af wordt de laatstgenoemde stroming beschermd. Dat is het paternalistische van de PvdA. Uit angst de moslims (een deel van de achterban) van zich te vervreemden.
"
Het is deze leiding, die mentaliteit, die er voor zorgt dat zij talenten zoals Ayaan, Scheffer van zich vervreemdt.
Alle Scheffertjes opgelet, jullie worden de mond gesnoerd.
Bedankt Ger.

Grappig:
" niet dat Pim Fortuyn het voor elkaar had gekregen. Hij dacht namelijk ook paternalistisch. Hij dacht voor de Nederlander wat hij moet gaan doen (zijn eigen ziekenhuis besturen bijvoorbeeld)."

Je weet niet wat Paternalistisme is. (iemand in bescherming tegen zichzelf nemen ) En dit in combinatie met zelfbestuur ? Eigenverantwoordelijkheid ? Hmm.

"Tsjonge tsjonge wat lees jij selectief. Je draait en je draait. Nu ben je opeens weer geen Pim Fortuyn-adept. "

Neen, ik heb gezegd dat ik de Goddelijke Kale niet achterna loop, dat is heel iemand anders dan Fortuyn.

"Ik erken dus dat er binnen de PvdA krampachtig wordt gereageerd op kritiek op de islamitische minderheid. Moet ik nog meer zeggen? Dat kan iedereen toch beamen?
"
Niet voldoende.
Het is niet voldoende om vervuld met trots en bijelkaar gescharrelde moed,
te zeggen dat je kritisch lid bent van de NSB.
Zet Elatik en Heroinehoerneuker Oudkerk uit de Partij… Of ga er zelf uit.
KIES (voor je fatsoen)!

even terug naar het onderwerp.
Hier ga je volledig de mist in :
"Ik denk dat de actie van de NS gebaseerd is op een schuldgevoel over haar acties destijds. Alles ….. de rol van de NS in het wegvoeren van de joden. Door de link te leggen met discriminatie ….de NS destijds fout was) kan vergelijken met de discriminatie van tegenwoordig. …..
….
De postercampagne is een soort doop van de NS"

De smeerlapperij van deze actie van oa het CJO is de tekst zelf (dus los van de NS):
"Toen moesten de Joden oprotten…"

TOEN moesten de Joden helemaal niet oprotten. Toen hebben de Duitsers Joden weggevoerd, ondanks de inspanningen van de Dokwerker.
Je kent je eigen geschiedenis niet eens, papegaai.

Er was helemaal geen (wijdverbereidde)jodenhaat in die tijd.

Het is een gevaarlijke actie van het CJO om het Nederlandse volk, die ook de Joden beschermd heeft zo een beledigende klap in het gezicht te geven.

Een smerige leugen is het.

op 09 10 2005 at 13:43 schreef Cor Spaans:

Ger Kranendonk, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zou ik je graag – overal waar ik maar kan – alsvolgt willen citeren:

‘"Er is in de PvdA een stroming van moslims die geen kritiek duldt. Door de PvdA-top wordt deze stroming beschermd, uit angst de moslimachterban te verliezen." Ger Kranendonk, actief PvdA-lid.’

Okay?

op 09 10 2005 at 18:26 schreef Ger Kranendonk:

NSB, fascistische partij, daar ga ik niet langer op reageren.

Zonder goedvinden van Fritzie stuur ik zijn "scherpe" analyses door naar Onze Grote Leider Wouter Bos. Die gaat namelijk over de koers van de PvdA volgens hemzelf.

De PvdA neemt het op voor de moslimachterban, volkomen terecht. Dat de PvdA krampachtig reageert op kritiek op de (eigen) moslimachterban is volkomen logisch. Een politieke partij als de PvdA moet het tegenwoordig immers niet meer hebben van de arbeiders. Fritzie en anderen moeten wat dat betreft terug in de tijd, omdat die tijd niet meer terug zal komen.

Het is volkomen logisch dat de PvdA gevoelig is voor kritiek op de eigen achterban.

Dat kan op zich geen kwaad, als die achterban zich conformeert aan de Nederlandse rechtstaat.

Wat dat betreft bestaat er een groot probleem met een deel van de moslim-achterban op dit moment. Daarin bevindt zich een stroming die zich distancieert van de Nederlandse rechtstaat, of van zaken waar de PvdA decennialang voor gevochten heeft. Dan ontstaat er een groot probleem.

Want de PvdA is gewend aan allochtone groeperingen die weinig kritiek op hun eigen groepering dulden, maar uiteindelijk hun weg in de Nederlandse maatschappij wel vonden:
Indonesiërs, Molukkers, Surinamers, Antillianen.

Op den duur vervaagt dan het onderscheid.

De PvdA moet dus voor het eerst tegen een deel van de eigen allochtone achterban zeggen dat de PvdA niet klakkeloos alles van dat deel van de allochtone achterban accepteert. De haat tegen de westerse maatschappij, de vrouwenonderdrukking. Want het lijkt er op dat de moslim-achterban een gesloten front blijft, waarbij je als je kritiek uit op je geloofsgenoten als uitgestotene wordt beschouwd. Die sociale druk binnen de moslimgemeenschap, en de sociale aard van de PvdA (allen tezamen), maken dat de oplossing met de huidige instelling van een groot deel van de PvdA-politici en bestuurders (er zijn genoeg uitzonderingen trouwens) vooral van de moslims zelf moet komen.
Dat gebeurt voorlopig te weinig, maar ik denk dat het op den duur onvermijdelijk zal zijn.

Het uitstoten van alle moslims uit de PvdA lijkt mij slecht. Dan zou je ook alle gereformeerden er uit moeten gooien, bijvoorbeeld Wouter Bos en Jan Pronk (en als mooiste voorbeeld uiteraard Joop den Uyl).
Bovendien lso je daarmee voor de Nederlandse samenleving nog niets op.

DE moslims uit de partij gooien is zowel praktisch onmogelijk als strijdig met de oude traditie van de PvdA als emancipatiepartij. Dat veronderstelt evenwel dat er bij de te emanciperen groepering goede wil om te integreren aanwezig is.

Vergeet ook niet dat reeds een deel van de zetels van de gemeenteraden, stadsdeelraden en afdelingsbesturen namens de PvdA in bezit van moslims die graag nadenken op welke wijze de Nederlanders en de Nederlandse maatschappij hun problemen kunnen gaan oplossen. Het is dus praktisch onmogelijk om van boven de partij te hervormen, zonder dat het uitloopt op een splitsing. Wat dat betrteft hanteert de PvdA het aloude poldermodel: Conflicten worden onder het tapijt geschoven, waarna de tand des tijds zijn werk mag gaan doen.

Het leggen van de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de problemen met betrekking tot moslim-radicalisme daar waar die hoort te liggen, namelijk bij de moslim-gemeenschap, leidt tot een afsplitsing van de PvdA.

Dat gebeurt nu al, omdat mensen die denken zoals ik massaal hun lidmaatschapskaart inleveren. Aan de andere kant komen er steeds meer allochtone leden bij. Die tendens vind ik zorgelijk, omdat de PvdA dan op den duur een partij wordt die op etnische basis belangen gaat behartigen. Daar zie ik in mijn stadsdeel (Amsterdam Zuidoost) helaas te veel voorbeelden al van.

De PvdA lijkt ideologisach vertwijfeld, maar is in feite een soort politieke supermarkt.
Net als de Albert Heijn in Bos en Lommer, waar ik graag boodschappen deed. Recht tegenover de Albert Heijn is een Vomar. Ik kan mij voorstellen dat de Albert Heyn, uit angst klanten te verliezen, een boek niet in de schappen legt.

Laf, maar begrijpelijk en uit het oogpunt van klantenbidning het meest pragmatisch.

@Cor: Ik ben het niet helemaal eens met je stelling. Ik denk dat het niet een ordonatie is van de PvdA-top, maar meer voortkomt uit een sociaaldemocratische bezorgdheid om de allochtone medemens en de neiging om confrontaties met de allochtone achterban te vermijden.

Daar speelt op de achtergrond uiteraard mee dat als je je eigen allochtone achterban van je vervreemdt, dat je daardoor ook stemmen kwijtraakt. Ik denk dat daargeen speld tussen te krijgen is.

op 09 10 2005 at 19:55 schreef Lagonda:

Nou, Rinus, ik zie Weinreb niet als slachtoffer, en dus ook niet als slachtoffer van antisemitisme, al denk ik wel dat het mechanisme dat ik hierboven ergens bescrijf een rol heeft gespeeld — maar in de kwestie Weinreb hebben zoveel mechanismen een rol gespeeld.

De vergelijking van Peter snijdt inderdaad hout. Wat er in de kwestie Weinreb gebeurde, gebeurt in het integratie/moslim-debat opnieuw, en gebeurt eigenlijk in elke ingewikkelde kwestie; de waarheid is dermate complex, en wordt zo diffuus, dat de hele goed/kwaad-matrijs (waar ons denken altijd maar al te graag aan vast wil blijven houden) een ongeschikt gereedschap wordt om de problematiek hanteerbaar te maken.

op 09 10 2005 at 20:54 schreef Rinus Duikersloot:

Maar dan begrijp ik niet dat je zegt: na al die jaren eindelijk weer eens een Jood waar vrijelijk tegenaan getrapt mocht worden.

Wie bedoel je daarmee?

op 09 10 2005 at 20:56 schreef Cor Spaans:

Ger Kranendonk houdt het liever wat vager? Ik zal je dan meer letterlijk citeren:

‘"Er is in de PvdA een stroming van moslims die geen kritiek duldt. Van boven af wordt deze stroming beschermd, uit angst de moslimachterban van zich te vervreemden." Ger Kranendonk, actief PvdA-lid.’

Ger Kranendonk, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zou ik je graag – overal waar ik maar kan – alsvolgt willen citeren:

‘"Er is in de PvdA een stroming van moslims die geen kritiek duldt. Van boven af wordt deze stroming beschermd, uit angst de moslimachterban van zich te vervreemden." Ger Kranendonk, actief PvdA-lid.’

Ik ben benieuwd hoe de PvdA in mijn woonplaats Rotterdam daar op reageert. Ik zal deze stelling van Ger Kranendonk eens voorleggen aan gemeentelijke PvdA-bobo’s als Els Kuijper, Metin Çelik, Ronald Motta, Abdelkader Salhi, Ram Soekhlal, Bekir Kilic, Fadoua Oilad adj Amar, Hamit Karakus en Chantal Gill’ard.

op 09 10 2005 at 21:21 schreef Lagonda:

Ja, Weinreb, natuurlijk. Maar ik zie in alle kritiek die de man heeft geoogst niet per se anti-semitisme in. Meer een uitlaatklep om de druk die ontstaat door jarenlang krampachtig beleden extreemfatsoen de vrije loop te laten. Deze gevoelens vinden dan niet hun basis in anti-semitisme, maar in de wurgende onmogelijkheid om ook maar *iets* te zeggen over iemand die Joods is.

Tegen Weinreb kon ongegeneerd gescholden worden, zonder politiek-correct schuldgevoel. Niet dat men per se iets tegen Joden had (antisemitisme), maar gewoon, omdat het anders niet mocht.

Het is zoiets als racespelletjes op je playstation. Ik ben een voorbeeldig automobilist, maar na een dag in de file is het toch leuk om virtueel auto’s in de prak te rijden.

op 09 10 2005 at 21:26 schreef Lagonda:

Godverdomme! Wat zeg ik dat toch weer mooi!

op 09 10 2005 at 22:20 schreef Ger Kranendonk:

@Cor

Je mag me overal citeren, alleen schrijf ik soms sneller dan ik nadenk.

Ik ben niet vager maar genuanceerder in mijn uitleg van dat citaat van mij. Ik leg uit wat ik bedoel. Dus als je mij citeert -waarom zou je dat niet mogen- dan graag wel met mijn uitleg erbij.

Omdat het hele integratieproces en de ontwikkeling van de houding van politieke partijen als de PVDA daarin een proces is dat min of meer vanzelf ontstaat door de structuur van een grote hedendaagse middenpartij als de PvdA en door de sociaaldemocratische neiging het op te nemen voor allochtonen.

Voor mijn werkelijke gedachten moet je meer van mij lezen dan mijn laatste postings hier op deze site.

Zoals Peter Breedveld en Lagonda terecht schrijven: De werkelijkheid is te ingewikkeld om alles eenvoudig in een goed/kwaad-matrijs te plaatsen.

De problemen die ik signaleer zijn zeker bekend bij de politici in Rotterdam. Misschien dat sommigen minder geneigd zijn daar hardop over na te denken, dat is heel goed mogelijk.

Het is te gemakkelijk om op te merken dat Amsterdam meer een stad is van de denkers en Rotterdam meer van de doeners. Maar er zit vast een kern van waarheid in. Amsterdam heeft een andere problematiek dan Rotterdam. In Amsterdam is veel eerder en veel meer aandacht besteed aan de leefbaarheid van wijken. Vandaar dat hier in Amsterdam de voedingsbodem voor Leefbaar-partijen veel minder is. Leefbaar Amsterdam heeft hier 2 van de 48 gemeenteraadszetels. En hoeveel heeft Leefbaar Rotterdam bij jullie?

Er zijn dus nogal wat verschillen tussen Rotterdam en Amsterdam. Daardoor nemen politici andere standpunten in. Omdat standpunten enrom afhangen van de plaatselijke situatie.

Ik heb veel meer uitgesproken opvattingen over de politieke participatie van allochtonen in de politiek, door mijn ervaringen hiermee in Amsterdam Zuidoost. Ik trek die ervaringen door naar mijn opvatting over politiek in het algemeen.

Waarschijnlijk baseer jij een deel van je opvattingen op je ervaringen in Rotterdam. Ik zou niet weten wat daar voor tegenstellingen leven. Ik ken die PvdA-politici uit Rotterdam ook helemaal niet. Doen ze het goed? Die kandidaat lijsttrekker in Rotterdam was wel een lekker ding met leuke opvattingen…

op 10 10 2005 at 05:40 schreef Cor Spaans:

Als iemand een opmerkelijke uitspraak deed, zei Ischa Meijer altijd op plagerige toon: ‘Mag ik u quoten?’

Het citaat over de problemen met moslims binnen de PvdA kan natuurlijk slechts in zijn context geduid worden, maar zegt ook geïsoleerd in één zin duidelijk wat er speelt in de PvdA.
Je bijdragen aan deze website vind ik heel interessant. Je idee om de partij van binnenuit te veranderen ook verstandig.
De situatie van de PvdA in Rotterdam – de proeftuin van Nederland – wordt heel adequaat weergegeven in de krant, afgelopen week, in de berichtgeving over het kandidaat-leiderschap. ‘Realisten’ als Matthijs van Muijen en Dominic Schrijer staan tegenover ‘knuffelaars’ en worden door partijgenoten in niet altijd even prettige bewoordingen weggezet als rechtse griezels. Zo bleek het afgelopen jaar voor Van Muijen nog steeds niet mogelijk om allochtone homohaat bespreekbaar te maken, en worden de inspanningen van Schrijer om de scheve bevolkingsopbouw in Charlois te benoemen al gauw fascistisch genoemd. Van beiden verwacht ik echter dat zij volhouders zijn, maar zij hebben het niet gemakkelijk met de politieke correctheid die nog welig tiert in rood Rotterdam.

op 10 10 2005 at 15:01 schreef Jozef Labuche:

Peter Breedveld

He klein sencuur manneke.

Laat mij niet lachen met uw verbaal gemastrubeer.

Als de meningen jou niet bevallen gooi je ze eraf.

Prachtig Jo – Tegen datgene dat je vecht ben je zelf.

Zo gaat dit psychologisch.

Je had het ergens op deze website over mij, daarom even deze plasering van jou hier

NEPPER !!!

Ten slote want in deze wijsheid kan ik mij vinden:

Grote mensen praten over ideeën;
gewone mensen praten over gebeurtenissen;
kleine mensen praten over anderen.

Wanneer krijgen wij jou hier eens te zien in je blote kont ?

Met een frontale foto van je zelf met je edele delen tentoongespreid op de frontpage ?

Wellicht niet – heb je een klein plassertje ? durf je niet ?

Klein plassertje – klein gezeik ja toch !

Hoe voelt dit nu jongen, zo gepakt te worden in je kruis, lekker zeker…

Daar doe je het toch voor deze website : afzeiken en afgezeken worden !

Ten slotte hierin vinden wij elkaar zeker :

" Bekrompen geesten verruimen onze blik"

op 10 10 2005 at 22:10 schreef Bitterzoet:

Kijk, had ik toch bijna dit prachtige staartje aan de discussie gemist omdat het (de?) topic in het archief is gemikt t.g.v. de nieuwe editie.

Peter; is er niet een mogelijkheid om bij de lijst van gearchiveerde topics nieuwe reacties kenbaar te maken? (Vet maken of iets dergelijks) Of het totaal aantal reacties vermelden?

op 10 10 2005 at 22:51 schreef Peter Breedveld:

Nee, ik ben bang van niet. Misschien dat er een mogelijkheid is om via e-mail te worden verwittigd.

Meneer Labuche is druk geweest, vandaag. Deze had ik over het hoofd gezien.

op 13 03 2014 at 20:16 schreef Roodbaard:

Inspiratie voor een nieuwe campagneposter?

Wat dacht je van….

Als arbeidsgehandicapte wordt ik geweigerd bij iedere sollicitatiegesprek, want ze noemen mij nietsnut/luilak.

(Dit ervaar ik als participerende WAO-er, jaren lang mee, met HBO-papieren opzak)

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS