Home » Archief » De epistemologie van religie


[17.12.2005]

De epistemologie van religie

Duns Ouray

Nemo3 (200k image)

Discussie tussen een atheïst en een gelovige resulteert in frustratie, meestal voor beide partijen. De discussie faalt op twee niveaus. Om te beginnen is er vaak verschil in definitie van ‘God’ en ‘bestaan’. Belangrijker is echter dat atheïsten en gelovigen verschillende waarheidsbronnen hanteren. De atheïst beperkt zich tot de empiricisme en het rationalisme. Het empiricisme zegt: ‘Ik kan God niet waarnemen, dus kan ik niet zeggen dat Hij bestaat’. Het rationalisme stelt: ‘Een niet-materiële entiteit die bestaat, dat is absurd, dus God bestaat niet’.

De gelovige hanteert hele andere waarheidsbronnen:

1.- Fundamentalisme: Alles wat in mijn Heilig Geschrift staat is waar; en er staat dat God bestaat.

2.- Authoritarianisme: De priester / mijn ouders / etcetera zeggen dat God bestaat, dus het is waar.

3.- Subjectivisme: Ik weet van binnen gewoon dat God bestaat, dus is het waar.

Wil men de gelovige begrijpen, dan is de eerste vraag: wat is uw Bron van Waarheid?

Hoewel we bij fundamentalisme denken aan oude mannen en barbaarse toestanden, is fundamentalisme erg jong. Een analfabeet kan geen fundamentalist zijn. Fundamentalisme is begonnen bij de Joden, circa 800 voor Christus, toen zij het schrift leerden van de Egyptenaren.

In het christendom is fundamentalisme pas ontstaan bij de Reformatie. Luther en Calvijn gingen er prat op een zuivere interpretatie van de bijbel te hebben ontdekt, ontdaan van allerlei toevoegsels en falsificaties van de katholieke kerk.

In het Westen is fundamentalisme in de 20ste eeuw zo ongeveer uitgestorven. Moderne gelovigen noemen zich ‘spiritueel’. Daarmee bedoelen ze dat ze een mengeling van authoritarianisme en subjectivisme aanhangen.

Met een fundamentalist kan men nog een zinnige discussie hebben over bijbelinterpretaties; met een spiritualist is niets meer te bespreken. Alles is immers subjectief.

In dit alles neemt de katholieke doctrine een volstrekt unieke plek in; onvergelijkbaar met enig ander geloof. De katholieke Kerk is nooit fundamentalistisch geweest; eigenlijk interesseert het ze nauwelijks wat er in de Bijbel staat en of Jezus dat inderdaad zo gezegd heeft.

Er is alle reden om aan te nemen dat Paulus, als eindredacteur van het Nieuwe Testament (NT), nogal wat invloed heeft uitgeoefend op het resultaat. Paulus, zelf een Joodse Griek, is nooit in Israel geweest. Het NT is opgetekend in toenmalig Griekenland, door Grieken, in de Griekse taal.

Het lijdensverhaal van Jezus, toch de kern van het NT, is een exacte kopie van het lijdensverhaal van Socrates, tot aan symboliek en citaten aan toe. Het ligt voor de hand dat Paulus het NT heeft aangepast om het geschikt te maken voor consumptie in het Romeinse Rijk. Het NT is dus vooral een voortzetting van de Hellenistische Beschaving.

Dit werpt een ander licht op de katholieke doctrine, die altijd gezworven heeft tussen het Platonisme en de leer van Aristoteles, en die mede omvat de wet van non-contradictie.

De wet van de logica is kinderlijk eenvoudig te bewijzen (ga ik hier niet doen, is overal op het internet te vinden), en stelt dat men uit twee waarheden, die met elkaar in tegenspraak zijn, álles kan bewijzen.

Bijvoorbeeld uit ‘het is vandaag mooi weer’ en ‘het is vandaag slecht weer’ kan ik met logische zekerheid bewijzen dat Hitler een aardige man was. Ik kan er overigens ook uit bewijzen dat Hitler een vervelende meneer was, opnieuw met absolute zekerheid.

Nu duurde het niet lang, of de katholieke schriftgeleerden realiseerden zich dat er in de bijbel de nodige tegenspraak staat:

Jesaja 44:6 schrijft dat er maar één God is, maar psalmen 136:2, 95:3, 82:1, 86:8 en 1 Corinthiërs 8:5 reppen allemaal van andere goden. Voorwaar, in het Oude Testament worden sommige andere goden zelfs met naam en toenaam genoemd (Baäl bijvoorbeeld), en wordt er een verschrikkelijke strijd tussen deze goden beschreven. Ook kunnen we lezen dat onze God (slechts) de voorzitter van de raad van goden is.

Overigens zijn ook Johannes 5:31 en 8:14 letterlijk met elkaar in tegenspraak. Om de zaak nóg erger te maken is Johannes 5:31 een variant van de beruchte liar-paradox, oftewel de stelling van Gödel avant la lettre.

Nee, het was de katholieken al snel duidelijk dat ze met letterlijke bijbelinterpretaties op een dood spoor zaten, juist omdat het bestaansrecht van de katholieke Kerk het idee is dat zij de Absolute Waarheid in pacht heeft. En katholieken zijn nooit domme jongens geweest, integendeel: briljante logici, mathematici en wetenschappers. Dus het fundamentalisme moest worden losgelaten, want dat is een belediging voor de intelligentie.

Wat restte was het rationalisme en het authoritarianisme. De katholieke doctrine is uniek, omdat ze een slimme mengeling is van deze twee waarheidsbronnen. In zoverre is het katholicisme het geloof van de toekomst, omdat zij als enige religie haar doctrine kan verdedigen tegen de claims van de moderne wetenschap. Epistemologisch is er in Rome dus niets aan de hand.

Maar de mensheid luistert niet naar de epistemologie. De mensheid heeft hele andere belangen. Mensen willen macht, aanzien, geld en seks. En religie is het middel om tot die doelen te komen. Het christendom heeft zichzelf de das omgedaan middels de scheiding van kerk en staat (het celibaat was ook geen slimme zet). Sindsdien kunnen ambitieuze, briljante jonge mannen hun doelen niet meer bereiken via het geloof. En dat is fnuikend voor het personeelsbeleid bij de Kerk. Bijvoorbeeld; sinds de scheiding van kerk en staat is de rol van de kerk in de wetenschap vooral die van nar geworden, en dat is geen toeval.

Wat dat betreft, heeft de Islam het beter geregeld. Als je daar jong bent en je wilt wat, dan moet je het geloof in. Daar is macht, aanzien, geld en volop seks te regelen. Het schaarse intellectuele capitaal dat de moslims te bieden hebben, houdt zich dus niet bezig met wetenschap of economie. Ziedaar de oorzaak van de stagnatie.

In het Westen is de religie dus op haar retour. Ten eerste door de scheiding van kerk en staat. Ten tweede door de eclatante successen van wetenschap en techniek. Wij (althans, de Amerikanen) hebben een man op de man gezet, we hebben allemaal een TV in huis, en voor de meeste ziekten slikken we een pilletje.

Deze materiële successen hebben ons er van overtuigd dat de wetenschap de juiste waarheidsbronnen hanteert: empiricisme en rationalisme.

Duns Ouray is epistemoloog, maar nu even niet. De Nederlandse politiek is vaak bron van inspiratie voor zijn tweede leven als scribent. Duns beleeft een pervers genoegen aan deze mensentuin. IJdelheid en arrogantie komen weliswaar overal voor ‘in het wild’, maar komen in de Nederlandse politiek toch het best tot hun recht. Zie ook Het Vrije Volk.

Algemeen, 17.12.2005 @ 12:54

[Home]
 

18 Reacties

op 17 12 2005 at 08:26 schreef Duns:

Beste Peter,

"De discussie faalt op twee niveau’s" … ik kan me niet voorstellen dat ik dat zó geschreven heb.

Dat moet "… op twee niveaux" zijn geweest!

De revolutie tegen de spellings-hervorming-terreur hangt in de lucht.

Lees ook:http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/nieuwsbericht/asp/artnr/78350/index.html

Zelfs het establishment verzet zich tegen het nivelleren van onze spelling!

Dus het is voortaan:
– twee niveaux,
– classieke muziek,
– het capitalisme,
– Sinterklaas-cadeaux,
– …

En we zullen eindelijk vrij zijn!

op 17 12 2005 at 11:01 schreef Peter Breedveld:

Ik was van plan je een mailtje te sturen, maar nu je er hier over begint: jouw manier van spellen is meer dan een eenvoudige journalist om 3 uur ’s nachts aan kan.

Ik heb besloten om de nieuwste spellingshervorming te boycotten, maar ik blijf wel de spelling hanteren die ik op de lagere school heb geleerd. Het is dus ‘niveaus’ (zonder apostrophe, heb ik net opgezocht) en niet ‘niveaux’. Een kléin beetje eenvormigheid op deze site kan geen kwaad. We brengen onze lezertjes al genoeg in verwarring.

‘Priester’ schrijf je niet met een hoofdletter tenzij aan het begin van een zin. ‘Dominee’ ook niet. ‘Christendom’ook niet. ‘Moslim’ ook niet. Jouw eerbied voor gelovigen is een beetje overdreven.

Ik begrijp waarom je ‘Bron van Waarheid’ met hoofdletters schrijft, maar waarheidsbronnen moet m.i. gewoon met een kleine letter. We zijn hier niet in Duitsland.

Het bijbelboek (‘bijbel’ schrijf je ook met een kleine letter) heet ‘Johannes’ en niet ‘John’, ‘Jesaja’ en niet ‘Jesayah’. Gelukkig ben ik met de bijbel grootgebracht, dat scheelde me weer zoeken.

Kap toch eens met die overbodige verbindingsstreepjes! En zou je je teksten voortaan in een Word-document willen versturen? Nu moet ik allerlei rare tekencombinaties vervangen door klinkers met accenten en apostrofen en dergelijke.

op 18 12 2005 at 02:52 schreef CS:

Het zal het proces vereenvoudigen om uw shockmount
aan de pool op te zetten, omdat het niet meer noodzakelijk zal zijn om
de voorruit open te stellen en de kabel te kleden telkens als u mic
moet gebruiken.

op 18 12 2005 at 11:45 schreef Duns:

Beste Peter,

We zijn bijna even oud. Ik heb op de lagere school toch echt ‘niveaux’ geleerd. Jij niet?

op 18 12 2005 at 12:31 schreef Elke Vlasveld:

Hm….
Volgens mij heeft een atheist precies evenveel bewijs voor zijn zeker weten dat God NIET bestaat, als dat een gelovige bewijs heeft voor zijn zeker weten dat God WEL bestaat.

Immers; beweert de atheist van zijn empirische en rationalistische bronnen dat deze "de ware bron van kennis" zijn en noodzakelijkerwijs superieur aan alle andere denkbeelden, dan is hij opeens zélf een gelovige geworden, van zijn eigenhandig en op eigen gezag tot religie verheven wetenschap.

De Ware Ongelovige lijkt me dan ook niet de a-theist, de godontkenner, maar eerder de a-gnost, de niet-weter.

Overigens het kwetsbaarste en dus tegelijkertijd het sterkste wat de "wetende mens" ooit over zijn lippen heeft gekregen:
"Ik weet het niet".

op 18 12 2005 at 12:52 schreef Peter Breedveld:

Nee. Ik meen me zelfs vrij precies te herinneren dat de juffrouw zei dat ‘cadeaus’ tot voor kort met een ‘x’ werd geschreven, maar dat het voortaan ‘cadeaus’ was. Ik geloof zelfs dat we nog een tijdje ‘kado’s’ hebben geschreven, (dat het allebei mocht) maar dat de meester in de derde klas daar niks van wilde weten.

Vrij verwarrend allemaal. ‘Cadeaux’ staat in mijn ogen in elk geval heel ouderwets. Zo iets als iemand die jaren lang in het buitenland heeft vertoefd en spreekt van ’tandpoeder’. verwijzend naar een tijd die ik nog nooit heb meegemaakt.

op 18 12 2005 at 14:06 schreef Rinus Duikersloot:

De filosoof Lee Harris heeft ook hier zijn licht over laten schijnen.
Lees zijn essay Why ‘Theology Is a Simple Muddle’

Blessed are the peacemakers, which is why I am writing this essay, in the hope of reconciling the irreconcilable, and to bring harmony where it has not hitherto been heard. My goal is to provide a rational basis for a concordat between fundamentalist Christians, on the one hand, and neo-Darwinists like Richard Dawkins, on the other.

http://www.techcentralstation.com/081905B.html

op 18 12 2005 at 15:13 schreef Frans Groenendijk:

@Jelke: "Volgens mij heeft een atheist precies evenveel bewijs voor zijn zeker weten dat God NIET bestaat, als dat een gelovige bewijs heeft voor zijn zeker weten dat God WEL bestaat."
Je hanteert een vreemde definitie van atheist.
"God" is geen exact gedefinieerde entiteit. Het bewijzen van het bestaan er van is zodoende evenzeer onmogelijk als het bewijzen van het niet bestaan.
Met jouw aanduiding van atheisten bestaan er dus nul; ik zou dan ook agnost zijn.
Volgens Wikipedia is atheisme "absence of belief in the existence of gods". De afwezigheid van geloof in goden. Niet de overtuiging dat bewezen zou zijn dat er geen goden zijn.
Toen een van de eerste russiche ruimtevaarders de dampkring verliet meldde hij dat god nergens te bekennen was als een soort "bewijs" tegen het bestaan van god. Hij maakte een grap of was erg dom.
Ik noem mezelf atheist omdat voor mij een aantal vaststellingen heel belangrijk zijn. Het "bestaan" van god is vrij goed verklaarbaar uit de gedachtenwereld van mensen. In het maatschappelijk verkeer tussen mensen wordt god altijd gebruikt door )of als je een gelovige bent zou je misschien zeggen: via) mensen. Op alle mogelijk manieren. Het opvallende is dat mensen die beweren dat ze een mening van god kennen altijd zelf ook die zelfde mening hebben. Ik heb wel eens een verhaaltje gelezen over een politieman die ontdekte dat hij te hard reed, stopte en zichzelf een bekeuring gaf, maar nog nooit heb ik gehoord van enige gelovige dat hij een bepaalde mening ergens over had en zijn god een andere. Nog nooit. Hij kan dus beter gewoon zeggen dat het zijn eigen mening is anders is het gewoon een soort intimidatiegedrag.
Overigens kun je natuurlijk ook bij heel respectabele meningen die jij er op nahoudt beweren dat het de mening van god is. Doet aan de fundamentele arrogantie niets af. De arrogantie dat jouw mening een extra dimensie heeft doordat je het woordje god gebruikt bij het uitdrukken van die mening.

Godsdienst (het woord alleen al vind ik eng) is geen alternatief voor wetenschap maar een vorm van politiek.

op 18 12 2005 at 19:36 schreef Fritzie:

Het geloof neemt onbewezen stellingen aan voor waar, de wetenschap doet dat niet.
En mocht ze dat wel hebben gedaan, dan is er vroeg of laat iemand die op de fouten wijst. Zie hier de zelfreinigende werking van de wetenschap.
Bij de Kerk eindigt men in de kerker, bij de wetenschap misschien op het podium.

Er is geen geloof in Darwinism Het is een Theorie. Eigenlijk Was het een theorie, middels de constructie van de Dubbele Helix (1965) kan men nu medicijnen maken op basis van DNA-kennis. "The Origin of spieces" was een theorie oftewel een These.
90% van het DNA van een vlieg komt overeen met mijn DNA-materiaal. En dat wordt niet eens vermeld in het geschenk van God, de Bijbel of Koran. Met geen woord in die boeken wordt er gerept over Tom Tom, dat enkel dankzij de maximale snelheid van het licht werken kan. Oftewel, Dankzij Einstein hebben we GPS-systemen, snappen we de Kleuren TV en kunnen we de supersnelle elektronische circuits en atoombommen maken.

Ja Duns, Cijfers bestaan ! We maken er bruggen, torenhoge flats en stormvloedkeringen mee en we berekenen de baan van een vallend balletje uit de hand van je oude natuurkunde leraar.
X^2 + Qx+P = Y tuurlijk is dat correct, Je ziet het balletje toch vallen ? Hoezo wiskunde is indoctrinatie ?

Helemaal niet zo’n gekke vraag is:

Bestaat ID ?

Maar wat wél knetter is, is die vraag beantwoorden zonder degelijke bewijsvoering !

Tuurlijk werkt de wetenschap niet identiek aan het geloof. Einstein groeide op als klein jongetje en kon denken wat ie wilde. Hij vond dat de Oppergod Newton onttroond moest worden. En voilá. Er is niet zoiets als zwaartekracht. Er is sprake van een tijd-ruimte kromme, gebogen door massa ! We kunnen vooruit in de tijd reizen en bij een zwart gat staat de tijd stil !

En heeft dit de positie van de wetenschap aan getast ? Neen, in tegendeel. Men is als een gek deeltjesversnellers gaan bouwen om neutrino’s, quarks en antimaterie te ontdekken ! Dank u wel MR Feynmann.

Net als Newton en Leibnitz rolden Heisenberg en Niels Bohr met elkaar over de grond. Wie heeft er gelijk ?
Curousity killed the cat ! Nieuwsgierigheid dat is één van de drijvende krachten van de wetenschap, Duns.
Niet een machteloos boekje wat zich onmogelijk aan nieuwe inzichten kan aanpassen…. Daarom reageert het vaak zo wreed: Inquisitie, Fatwa, uitstoting !

Als vrije mensen kijken wij met onze kijkers ver de ruimte in. Welk verhaal heeft de natuur ons te vertellen ? En hoe kunnen we dat duiden ? Galileï keek naar diezelfde sterren door een kijker van Antoni van Leeuwenhoek… vanuit zijn Gevangenis.

Wat islamitische “studenten” beweren is een resultaat van indoctrinatie niet dat van een helder verstand of scherpe geest dan wel noeste arbeid.
Mitrochondrien, de energiefabriek in iedere cel van ons lichaam was vroeger een zelfstandig virus. Nu niet meer dankzij een DNA-truukje in het verleden gepleegd Dankzij een inbraak door weer een andere virus leggen wij geen eieren, maar hebben we een placenta en zijn we levendbarend geworden..

Vraag het ook maar aan Georg von Mendel de Monnik die planten met elkaar liet kruisen in 1866 (!). Zonder het te beseffen was hij was de eerste aanhanger van “survival of the fittest” , natuurlijke selectie ! Wat lult die paus dan nog ? De planten zeggen het zelf.
Een DNA-Truukje wat zich vandaag afspeelt kennen we in de vorm van de vogelpest.
De Vinkensnavelmeter Darwin had dus gelijk: Dieren passen zich aan, God doet dat niet.
En wat doet die Allah daaraan ?

En God hoe mooi is de natuur !
Een gekko die op een glasplaat naar boven kan lopen doet dat dankzij nanostructuren op zijn poten. Hoe wonderbaarlijk is dit leven. Verpest het nu niet door middel van een ouderwets boekje

Neen, het is dom om Hazes te vergelijken met Mozart of Bach, dus blijf van de wetenschap af.
Vliegtuigen, mobiele telefoons,Medicijnen, Atoombom, geologie, satellieten, DNA,Biologie, hartchirurgie, chips, ontwikkelingspsychologie van het kind en nanotechnologie, allemaal dankzij de wetenschap, dankzij het individu dat zich vrij ontplooien kan, zelf theorieën en proefjes mag bedenken en ontwikkelen

En op die vrijheid schijten Jesus, Vishnoe en de Profeet.

Dus als je als “wetenschapkennis” “deskundige” ooit een serieuze aanval op de wetenschap probeert te ondernemen, Duns….. maak eerst je VMBO af, wil je ?

Nog een advies voor alle mongolen die vijf keer per dag kniebuigingen doen..
Een Mobieltje of een TomTom is voor jullie Haram, immers Einstein was een Jood.

So, get lost !

op 18 12 2005 at 20:47 schreef Elke Vlasveld:

@ Frans Groenendijk: "Je hanteert een vreemde definitie van atheist."

Ik hanteer helemaal geen definitie van een atheist, maar antwoordde op de definitie die Duns er van gaf.
Namelijk iemand, die van empiricisme en rationalisme uitgaat.
En als "zijn bewijs" aanvoert, dat God volgens volgens die twee inzichten niet bestaat/kan bestaan.

Atheisme is dan ook de denkrichting die van het niet-bestaan of de onbestaanbaarheid van een God uitgaat, en dus zelf al een op eigen inzichten gefundeerde "waarheid" poneert.
Je kunt daarop (volgens de sofistische tradities bijvoorbeeld) stellen: "bewijs maar".
Omdat de atheist, net zoals de gelovige alleen maar argumenten kan aanvoeren gefundeerd op de door hemzelf geadapteerde, maar door zijn tegenpartij in de discussie juist verworpen criteria, kwam ik tot de stelling : "ze hebben beide even weinig bewijs".

Ik hou het dus maar op "ik weet het niet".
Niet in de zin dat ik twijfel tussen wel God-of niet-God.
Het is gewoon iets wat volgens mij noch te bewijzen, noch te beargumenteren valt.

Als tiener heb ik al dicussies gehad met gelovigen, die me duidelijk maakten dat er met gelovigen niet te discussieren valt.
Iedere vraag, en iedere onlogica wordt weer met nieuwe "slikken of stikken"-stellingen afgedaan.

Niks voor mij.
Al blijkt wel, dat 98% van de wereldbevolking een geloof nodig schijnt te hebben.
Ik beschouw geloof – even vrijuit filosoferend- als een onverwacht bijprodukt van de menselijke ratio.
Het abstracte denken maakte het voor de mens mogelijk om zich de onnoemlijke hoeveelheid (levensbedreigende) gevaren realiseren, die er in het leven nu eenmaal zijn.

Dat zal misschien geleid hebben tot een terugverlangen tot de kindertijd, waarin gevaren werden afgeblokt door een Almachtige Pappie, die zomaar weer lekke fietsbanden heel kon toveren, en pestende kinderen met een ferm "donder op rotjong" wegjoeg.
Een Eeuwige Hemelpappie der Ganse Mensheid die gevaren zoals ziekte, honger en vijanden (zie het Onze Vader) kan wegtoveren, ligt dan voor de hand.

Kennelijk is de mens toch wat minder het ultieme topprodukt van de evolutie dan hij zelf denkt, want slakken of zebra’s hebben geen (met gebed en rituelen gunstig te stemmen) Hemelpappie nodig om met de gevaren van de planeet te kunnen leven.

op 18 12 2005 at 23:46 schreef Frans Groenendijk:

@Elke. Dat is dan gelukkig weer opgehelderd. We zijn het geloof ik zelfs grotendeels eens over dit punt.
Misschien je het ook wel met me eens dat godsdienst niet alleen voortkomt uit onzekerheden en dergelijke maar ook uit de wens de baas te spelen over anderen. (mannen over vrouwen bijvoorbeeld)

op 19 12 2005 at 19:24 schreef Elke Vlasveld:

Van het één kwam het ander, denk ik.
Tenslotte zijn er al opgedirkte berenschedels gevonden uit de begintijd der mensen, waarschijnlijk bedoeld om te aanbidden.
De Angst voor Alles en de behoefte aan een Hemelpappie is dus al heel oud.
Even oud als het abstracte denkproces van de mens, schat ik zo.

Minstens even oud zijn de types uit ons midden die we allemaal wel kennen.
Van die figuren, die als zij de angst of kwetsbaarheid van iemand zien, daar direct mogelijkheden in zien om die persoon te manipuleren.
Ze staan onder vele namen bekend, zoals bijvoorbeeld Baas, Pestkop, Secretaris Generaal, of Kardinaal Simonis.

Er zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ooit een in berenvel gehulde voorzaat van minister Piet Hein Donner gedacht hebben: hee kijk ze eens buigen voor die berenschedel.
Morgen ga ik ze vertellen dat ik in een wonderbaarlijk visioen met de Grote Beer himself gesproken heb, en dat die me als zijn Plaatsvervanger op Aarde heeft aangewezen.
En dat als ze hier op Aarde niet doen wat ik zeg, ze als ze dood zijn niet naar de Grote Pappabeer mogen.

Interacties tussen burgerbaasjes en geloofsbaasjes zijn er ook geweest.
Koningen die pausen vooruitschoven, Pausen die koningen zalfden (of in de ban deden).

Om kort te gaan.
De meeste vormen van machtsuitoefening berusten op hoeveel angst een persoon/instituut bij hoeveel mensen kan veroorzaken, zodat deze braaf doen wat je van ze wil.

Als je derhalve stelt dat godsdienst voortkomt uit existentiele angst, ligt machtsoefening vrijwel automatisch in het verlengde ervan.

op 19 12 2005 at 20:26 schreef Elke:

O jee: de mannen- en vrouwenvraag van je vergeten.
Eigenlijk idem dito, ook weer machtsgedoe.

Mannen hebben vrouwen beperkt in hun vrijheden nadat de mens zich als landbouwer/veehouder in geografisch vastgelegde gemeenschappen vestigde, waar mensen van verschillende families (genen) samenleefden.
Pas toen kwam de angst, dat tijdens het ploegen op de akker, iemand met een ander genenpakket door door hen onderhouden vrouw zou kunnen bezwangeren, en hij dus misschien wel zonder te weten moeite deed om iemand anders genen te verspreiden.

Daarvoor had de mens in familiegroepjes met dezelfde genetische belangen rongedwaald, zodat die angst er niet was.

op 20 12 2005 at 15:56 schreef Michiel Mans:

Het is misschien wel interessant om in dit verband naar chimpansees te kijken. Of die hippie chimps, de Bonobo’s.

op 22 12 2005 at 13:56 schreef carmo da rosa:

God is niet dood, Hij is slechts afwezig, en het geldt net zo goed voor Allah…

God, moe van alle stommiteiten die Hij heeft begaan en van alle gemene streken die Hij heeft uitgehaald, is met onbekende bestemming heengegaan en, sinds de ontdekking van het schrift, heeft Hij nooit meer een teken van leven gegeven.

De Franse Revolutie heeft een habitat geschapen dat onverenigbaar is met Gods aanwezigheid. Het algemeen stemrecht heeft God gereduceerd tot menselijke proporties en, omdat Hij zich niet heeft ingeschreven in de verkiezingslijsten, heeft Hij nu minder macht dan een gemiddelde kiezer.

De trucs die Hij uithaalde in de Rode Zee, de grapjes waarmee Hij de primitieve inboorling verwondert, de wonderen – tegen de Wetten van de Natuurkunde in – die Hij liet zien om zwakzinnigen te verbluffen, dit alles is langzamerhand ontmaskerd door de wetenschap, waar de vooruitgang langzamerhand ruimte schept waarin vrijheid (nu) enigszins mogelijk is, vrijheid die een gewelddadige en autoritaire God niet kon en kan verdragen. En zoals een baas die zijn bedrijf failliet heeft verklaard en de arbeiders en z’n trouwe volgers aan hun lot overlaat, ook Hij is, zonder proces, met de noorderzon vertrokken.

Nogal wiedes dat slechts de meeste vrome employé’s, de meeste angstige geesten en de meeste onbeschaamde opportunisten Zijn aanwezigheid blijven verdedigen en dreigen met Gods toorn, waartoe Hij vroeger (wellicht) in staat was. Zij proberen verwarde geesten te misleiden, zoals diegenen die naar Fátima, naar Lourdes of naar Mekka op pelgrimstochten gaan, of slimmeriken die snel rijk willen worden ten koste van de eersten, en dit alles zonder zichtbare verbetering in de kwaliteit van leven binnen ons korte aardse bestaan.

De excommunicatie en de fatwa zijn nog steeds twee krachtige, met haat vervulde wapens, de Hel geldt nog steeds als bestemming waarmee de geestelijkheid de ongelovige bang maakt, boetedoening en bidden maken nog steeds deel uit van de lichte straffen, wanneer andere, meer doortastende methodes niet mogelijk zijn: steniging, brandstapel, onthoofding, handen afhakken, zelfmoordterroristen en andere uitingen van goddelijke rechtvaardiging, uitgevoerd op bevel van de clerus met Gods volmacht voor het vermaak van de Almachtige.

De laatste tijd heeft God zich heimelijk ingelaten met verkiezingsprocessen: in democratische landen laat Hij de weegschaal dikwijls doorslaan naar de verkeerde kant, in andere (minder democratische) landen worden verkiezingen door Hem sterk afgeraden, met het argument dat aan Godswetten niet valt te tornen.

Er zijn geruchten dat God niet zo lang geleden de Verenigde Staten heeft bezocht, ook, dat hij lange periodes in het Midden-Oosten vertoeft, dat Hij reist door de armere landen van Afrika en bezig is met een charme offensief in sommige ex-soviet republieken in de Kaukasus. Waar verse bloed vloeit, kunnen wij er zeker van zijn, God is in de buurt…

Bovendien, heeft God een methode gebruikt om het menselijk geslacht te vermenigvuldigen die volkomen achterlijk en ongeschikt is – enting (Hij heeft een tak (rib) van een mens geënt om een ander mens mee te kunnen scheppen). De mens heeft een ander en veel makkelijker methode ontdekt, en bovendien onmetelijk veel lekkerder. De schijnheiligen onder ons zeggen dat het obsceen is, en willen het hoogstens toestaan om kinderen mee te fokken en nimmer om het minste plezier daaraan te ontlenen.
Er zijn vermoedens dat God deze methode voorbestemd had voor de productie van tractoren, maar de mens ging ermee aan de haal ver voordat de tractoren, zonder goddelijke hulp, ontdekt werden.

Carlos Esperança

op 22 12 2005 at 18:02 schreef Richard (die andere dan):

Oef! Zo weinig tekst en zo veel fouten. Waar moet ik in Godsnaam beginnen?

“De gelovige hanteert hele andere waarheidsbronnen: Fundamentalisme:”

Fundamentalisme is geen waarheidsbron, maar een instelling.

“Alles wat in mijn Heilig Geschrift staat is waar; en er staat dat God bestaat.”

Geen enkele gelovige zegt dat. Sommige gelovigen nemen hun heilige schrift voor waar aan omdat zij geloven dat die van God afkomstig is (andersom dus). Andere gelovigen nemen hun heilige schrift voor waar aan omdat ze er waarheid (over God, over het leven) in herkennen.

”Authoritarianisme: De priester / mijn ouders / etcetera zeggen dat God bestaat, dus het is waar.”

Ik ben benieuwd of je een gelovige kan vinden die dat zegt.

”Subjectivisme: Ik weet van binnen gewoon dat God bestaat, dus is het waar.”

Subjectivisme is geen waarheidsbron, maar een instelling: je bent bereid voor waar aan te nemen wat subjectief is. De subjectiviteit is geen bron maar een eigenschap.

“Wil men de gelovige begrijpen, dan is de eerste vraag: wat is uw Bron van Waarheid?”

Nee, de eerste vraag die je moet stellen is: ‘Hoe kunnen wij jullie begrijpen?’ Niet eerst zelf een oplossing bedenken voor een probleem dat je niet begrijpt.

“Hoewel we bij fundamentalisme denken aan oude mannen en barbaarse toestanden, is fundamentalisme erg jong. Een analfabeet kan geen fundamentalist zijn. Fundamentalisme is begonnen bij de Joden, circa 800 voor Christus, toen zij het schrift leerden van de Egyptenaren.”

Geen betere fundamentalist dan een analfabeet, ga maar in ontwikkelingslanden kijken. Een analfabeet kan namelijk nauwelijks op zoek naar kennis en dus ook niet naar alternatieve meningen.
De Joden hebben hun schrift van de Feniciers overgenomen, niet van de Egyptenaren.
De term ‘fundamentalisme’ is ontstaan in de 19e eeuw in de VS, toen een aantal christelijke kerken zich niet meer konden vinden in een aantal bevindingen van de wetenschap (evolutietheorie bv) en de letterlijke interpretatie van de bijbel trachtten nieuw leven in te blazen. Als je de term ‘fundamentalisme’ wilt toepassen op de Joden in de 9e eeuw v.C. zul je éérst over Israelieten moeten spreken (‘Joden’ bestonden toen nog niet) en vervolgens even moeten uitleggen wat je eigenlijk met dat woord bedoelt.

“In het christendom is fundamentalisme pas ontstaan bij de Reformatie. Luther en Calvijn gingen er prat op een zuivere interpretatie van de bijbel te hebben ontdekt, ontdaan van allerlei toevoegsels en falsificaties van de katholieke kerk.”

Fundamentalisme (ik bedoel dan: de neiging om de teksten en de regels van een bepaalde religie ‘letterlijk’ op te vatten en na te leven, waarbij ik even in het midden laat wat het woord ‘letterlijk’ nu eigenlijk betekent) is een wezenlijk onderdeel van iedere religie; herstel: fundamentalisme is een wezenlijk onderdeel van iedere ideologie. Er zijn dus altijd en overal fundamentalisten te vinden.

“In het Westen is fundamentalisme in de 20ste eeuw zo ongeveer uitgestorven. Moderne gelovigen noemen zich ‘spiritueel’. Daarmee bedoelen ze dat ze een mengeling van authoritarianisme en subjectivisme aanhangen.”

Dat bedoelen ze beslist niet!

“Met een fundamentalist kan men nog een zinnige discussie hebben over bijbelinterpretaties; met een spiritualist is niets meer te bespreken. Alles is immers subjectief.”

Met een fundamentalist is het onmogelijk praten over bijbelinterpretaties, hij kan er zich namelijk maar één voorstellen.
Met een ‘spiritueel’ gelovige is het praten over subjectieve zaken net zo makkelijk (of moeilijk) als met een willekeurig mens praten over subjectieve zaken. Gevoelens bijvoorbeeld (maak jij nooit ruzie met je vriendin?)

”Er is alle reden om aan te nemen dat Paulus, als eindredacteur van het Nieuwe Testament (NT), nogal wat invloed heeft uitgeoefend op het resultaat. Paulus, zelf een Joodse Griek, is nooit in Israel geweest. Het NT is opgetekend in toenmalig Griekenland, door Grieken, in de Griekse taal.”

Paulus kan nooit de eindredacteur van het NT geweest zijn, daar staan namelijk onderdelen in die pas na zijn dood zijn geschreven.
In het NT komen helaas teveel Aramaïsmen voor om aan te nemen dat de auteurs Grieken zijn geweest. Deze opvatting komt uitsluitend voor onder kleine groepen fundamentalistische joden, die weigeren te geloven dat zoiets ergs als het christendom uit het jodendom kan zijn voortgekomen. In hun ogen móet dat het werk van ‘heidenen’ zijn geweest.

“Het lijdensverhaal van Jezus, toch de kern van het NT, is een exacte kopie van het lijdensverhaal van Socrates, tot aan symboliek en citaten aan toe. Het ligt voor de hand dat Paulus het NT heeft aangepast om het geschikt te maken voor consumptie in het Romeinse Rijk. Het NT is dus vooral een voortzetting van de Hellenistische Beschaving.”

Het lijdensverhaal van Jezus is vooral een exacte kopie van Psalm 22 (of 23, afhankelijk van welke canon je gebruikt). De verschillen met dát verhaal zijn een stuk kleiner dan met het verhaal van Socrates (gifbeker? leerlingen? de goede moordenaar?)

“Wat dat betreft, heeft de Islam het beter geregeld. Als je daar jong bent en je wilt wat, dan moet je het geloof in. Daar is macht, aanzien, geld en volop seks te regelen. Het schaarse intellectuele capitaal dat de moslims te bieden hebben, houdt zich dus niet bezig met wetenschap of economie. Ziedaar de oorzaak van de stagnatie.”

Je zou een punt hebben als die stagnatie er altijd was geweest. Reis even in de tijd terug naar pakweg het jaar 900…

“In het Westen is de religie dus op haar retour. Ten eerste door de scheiding van kerk en staat. Ten tweede door de eclatante successen van wetenschap en techniek. Wij (althans, de Amerikanen) hebben een man op de man gezet, we hebben allemaal een TV in huis, en voor de meeste ziekten slikken we een pilletje.”

We hebben atoombommen, zenuwgas, gegarandeerd succesvolle martelmethoden, landmijnen, voorlichters, need I go on?

“Deze materiële successen hebben ons er van overtuigd dat de wetenschap de juiste waarheidsbronnen hanteert: empiricisme en rationalisme.”

Deze materiële successen hebben gelovigen er van overtuigd dat het verstandig is je te blijven afvragen wat “juist” nu eigenlijk betekent.

op 22 12 2005 at 19:00 schreef Peter Breedveld:

"We hebben atoombommen, zenuwgas, gegarandeerd succesvolle martelmethoden, landmijnen, voorlichters, need I go on?"

Nee hè, niet wéér dat riedeltje. Als je op de voortgang van de Westerse beschaving wijst, komt er altijd wel weer iemand met z’n atoombom.

Mensen op een vreselijke manier doodmaken kan iedereen. Daar heeft het Westen echt geen patnet op. Het Westen boekt meer wetenschappelijke vooruitgang, dus de vernietigingsmethoden zijn ook geavanceerder. Maar feitelijk staat het Westen dus quitte met de rest van de wereld.

Mensen gelúkkiger maken, door hun leven te verlengen, de levenskwaliteit en de levensverwachting te verbeteren, op dat gebied maakt het Westen een hoop vorderingen. Hoeveel vorderingen worden op dat gebied in Iran gemaakt, een land, notabene, met een ongelofelijke hoeveelheid intellectueel kapitaal?

op 23 12 2005 at 23:21 schreef Fritzie:

Ipv Gross Domestic Product naar Gross Domestic Smile ?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS