Home » Archief » De Ware Islam


[17.12.2005]

De Ware Islam

Lagonda

Nemo02 (140k image)

Sinds op 9-11 de verhoudingen tussen het avondland en het morgenland op scherp zijn gezet, hebben moslims en islamapologeten het nogal eens over “De Ware Islam”. Want “De Ware Islam”, dames en heren, dat schijnt echt iets geweldigs te zijn. Met natte ogen van ontroering wordt erover gesproken. En wij, domme bange westerlingen, snappen het maar niet. Nee, die terroristische aanslagen hebben niks met De Ware Islam te maken. De Ware Islam is namelijk juist de sleutel tot het aards paradijs! De Ware Islam is een bron van vrede en liefde, tolerantie en respect! De Ware Islam is de oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk. De Ware Islam is een probaat middel tegen kanker, AIDS, Weltschmerz en neusverkoudheid, ja, De Ware Islam gaat ervoor zorgen dat de mensen huilend van geluk elkaar in de armen storten. Uren kunnen we er over praten! Die Ware Islam toch! Ach, hoe graag zouden we u toch duidelijk maken welke hemelse zaligheden u aan uw eigenwijze westerse neuzen voorbij laat gaan, alleen maar omdat u zich zo aanstelt over die paar aanslagen. Waarom ziet u toch niet dat De Ware Islam daar niks mee van doen heeft? Vol onbegrip schudden zij hun hoofden.

Maar hoewel ik echt mijn best doe, kom ik er maar niet achter wat De Ware Islam precies inhoudt. En dat is raar, want ik heb toch een goed stel hersens in mijn kop. Dus dan ga ik vragen stellen over De Ware Islam. Dan vraag ik bijvoorbeeld: kijk, daar storten twee torens in, en daar blaast een moslimterrorist zichzelf op! Beangstigend hoor! Is dat nou De Ware Islam? Nee, gekkie! zeggen de islamapologeten dan. Dat is niet De Ware Islam; je bent enkel bang omdat je De Ware Islam niet kent. Verdiep je eens in de Koran, en dan zul je zien hoe prachtig onze gedachten zijn!

Ja, dat lijkt me inderdaad redelijk. Ik moet ook niet oordelen over wat ik niet ken. Kijk! Hier staat dat alle ongelovigen doodgeslagen moeten worden. En hier staat dat moslims hun uiterste best moeten doen om de islam te verspreiden, desnoods met behulp van strijd. En hier staat dat vrouwen niks waard zijn, en geslagen mogen worden. En hier staat dat je moet liegen tegen ongelovigen, en mag stelen van de Joden, en dat je slaven mag houden. Het is allemaal niet erg hoogstaand, hè? Is dat dan wellicht De Ware Islam? Nee, dompietje! zeggen ze dan. Jij moet helemaal niet proberen De Ware Islam te begrijpen aan de hand van de Koran, want dat kunnen alleen maar de imams en de schriftgeleerden. Niet-moslims die de Koran bestuderen, trekken alleen maar de verkeerde conclusies. En ja, met verkeerde conclusies leer je De Ware Islam natuurlijk nooit kennen.

Nou ja, dat moet ik dan maar voor waar aannemen. Misschien dat ik dan meer over De Ware Islam te weten kom door eens te kijken naar hoe de islam de gelijkwaardigheid tussen de seksen heeft geregeld. Kijk! Een wandelende vuilniszak met een kijkgaatje! En daar zie ik blauwgeslagen vrouwen, en daar zie ik gestenigde vrouwen, en daar zie ik vrouwen die besneden zijn. Oh, en daar zie ik helemaal geen vrouwen, omdat ze al vijfentwintig jaar in de keuken achter de verwarming zitten. En daar zie ik islamitische jongetjes, die ondanks hun lage leeftijd al hebben geleerd dat ooit wellicht de dag aanbreekt waarop ze hun moeder, vrouw, zus, nicht, tante of dochter de strot door moeten snijden. Is dit dan De Ware Islam? Een kokende pot vol vrouwenhaat, kuttenweerzin, hoerenlust en castratieangst? Welnee, mallerd! zeggen ze dan. Je moet eens luisteren naar de halfverwesterde universiteitsvrouwtjes die Anja Meulenbelt voor het voetlicht haalt. Deze hybride hittepetitjes weten je te vertellen dat binnen De Ware Islam de vrouw wordt gezien als een parel van glorie, en dat het juist geweldig goed gaat met de emancipatie van de islamitische vrouw; het schijnt dat in Teheran een vrouw laatst helemaal zelf drie lamsbouten bij de slager heeft gehaald, en dat ze daar van de geloofsraad alleen maar een berisping voor heeft gekregen. Dus het gaat de goede kant op!

Ha, nou ja, dan wachten we dat maar af. Laat ik dan maar eens kijken naar wat de islamitische inzichten omtrent landsbestuur in de praktijk zoal hebben opgeleverd. Kijk, daar is Afghanistan, een bouwput vol puin waar de hele bevolking moet leven van de melkopbrengst van drie geiten. En kijk, daar heb je Iran, waar ze het belangrijker vinden om hun intellectuele bronnen in te zetten voor de ontwikkeling van een atoombom dan voor het ontwerpen van aardbevingsbestendige hoogbouw. En, Oh! daar is dat prachtige Saoedi-Arabië, waar mensen worden gestenigd en onthoofd, en waar een vijftal families zich wentelen in schathemelhoge oliegelden terwijl de rest van de bevolking crepeert. Is dit dan het resultaat van De Ware Islam? Sadistische dictaturen vol armoede en ellende? Nee, gekkie! zeggen de islamapologeten dan weer. Die landen hebben overduidelijk niks met De Ware Islam te maken. Die landen hebben de sharia onjuist geïmplementeerd, want De Ware Islam biedt juist liefde, rijkdom en genade voor ieder mens! Hoezee! En misschien dat bij het volgende land dat wordt geannexeerd De Ware Islam er wel in slaagt het islamitisch paradijs te vestigen.

Ach, zit dat zo! Maar, als De Ware Islam zo’n zegen voor de mensheid is, wellicht dat De Ware Islam zijn uiting dan wel vindt in allerlei prachtige kunst en wetenschap. Kijk, daar zijn bijvoorbeeld alle zes islamitische Nobelprijswinnaars, waarvan er eentje voor zijn terroristische bewind de vredesprijs heeft gekregen. Oh, en kijk daar eens! Islamitische kunst! Vijfendertig strekkende kilometer volgekalligrafeerde boekrol, twee lemen potten en een juten vaatdoek. En hoort allen! Is dat nou islamitische muziek? Eindeloos herhaalde jengelmantra’s zonder harmonie of contrapunt? Het is bijna Bach, maar net niet helemaal. En waar zijn de islamitische technologische innovaties? Waar is de islamitische lucht- en ruimtevaart? Waar zijn de islamitische auto’s, wapens en computers die niet uit het buitenland gehaald hoeven te worden? Nee, sufferd! wordt er dan weer gezegd. Weet je dan niet dat De Ware Islam ver verheven is boven aardse zaken als muziek of technologie? Je moet De Ware Islam daar niet op beoordelen; je moet juist kijken naar de hoogstaande moraliteit van De Ware Islam. Dat is iets waar jullie in het westen nog wat van kunnen leren!

Welke hoge moraliteit bedoelt u dan precies? Ik stel mij hogere moraliteit voor als een vorm van inzicht dat uitstijgt boven aardse beslommeringen en de ijdelheden van het ego. Ik stel mij voor dat hogere moraliteit de mens lijdzamer en toleranter maakt. Ik stel mij voor dat hogere moraliteit de mens in staat stelt wijs en doordacht te handelen, zelfs, of juist met name, in crisissituaties; dat de mens zodra hij onder druk komt te staan niet eerst aan zichzelf denkt, maar leunend op zijn diepere inzichten in staat blijft een relativerend oog te handhaven.

Maar hoe handelen moslims die onder druk staan? Ten tijden van de rellen in Parijs toonde de tv mij beelden van een viertal sociaal achtergestelden. Temidden van brandende wrakken zaten ze gevieren in een auto. Lachend schreeuwen ze naar de camera: He, Sarkozy! We gaan je moeder neuken! En verleden week toonde NOVA ons beelden uit Afghanistan, waar een getergde dorpsoudste zich uitliet over een landgenoot die naar zijn zin teveel met de Amerikanen heulde: Ik zal de vrouw van die klootzak eens neuken! Hogere moraliteit, zegt u? Het lijkt me meer een vorm van regressie naar de laagste instincten van de mens. Zien we dit ook niet terug in fenomenen als eerwraak en de hoofddoek? Zien we dit niet ook terug in de islamitische voorliefde voor lijfstraffen en steniging? Is dit niet ook de drijfveer achter aanslagen, en de moord op Van Gogh? Ik zie helemaal geen hoge moraliteit. Ik zie juist alleen maar een lagere moraliteit; reflexhandelingen van een instinct dat zich bedreigd voelt.

Lieve moslims, ik doe toch zo mijn best! Vertel mij, waar is toch die prachtige cultuur van jullie? Welke exclusief aan de islam toe te schrijven diepere waarheden gaan deze wereld een stukje mooier maken? Waar zijn die glorierijke islamitische heilstaten, gebaseerd op de hogere inzichten van Mohammed? Waar zijn de resultaten van de superieure moraliteit waar u zich zo op beroept? Waar is Allah eigenlijk? U galmt over uw geloof, maar wenst geen enkele verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden of haar bronnen. Weet u wat ik denk? Ik denk dat uw Ware Islam helemaal niet bestaat. Ik denk dat De Ware Islam precies *die* islam is waarover wij dagelijks in de kranten lezen; de islam waarvoor wij terecht te vrezen hebben. De Ware Islam heeft helemaal geen hogere moraliteit in huis. De Ware Islam is vastgelopen in een preoccupatie met de primitiefste instincten van de mens; angst, zelfbehoud, controle, seksualiteit en strijd. Uw Ware Islam leunt op exact dezelfde drijfveren als het kuddegedrag van een roedel wolven. Wanneer gaat u daar eens achter komen?

Lagonda schreef al teksten op een weblog, puur voor het eigen plezier, totdat Frontaal Naakt besloot hem aan de vergetelheid te ontrukken. Lagonda is 49 procent mannelijk, 51 procent vrouwelijk en 100 procent esotericus. Haar schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als ‘een warm bad’, door anderen weer als ’totaal genadeloos’. Het is maar hoe de pet staat. Meer op de Lagonda blogspot.

Algemeen, 17.12.2005 @ 01:09

[Home]
 

65 Reacties

op 18 12 2005 at 13:41 schreef Rinus Duikersloot:

Of islam en geweld bij elkaar horen kunnen alleen moslims onderling uitmaken. Laten we dat debat goed in de gaten houden en daarbij moet je helaas wel constateren dat een groot gedeelte van de moslimgemeenschap haar verantwoordelijkheid niet neemt en in een staat van ontkenning leeft: het hoort niet bij islam dus bestaat het niet. Ook een groot gedeelte van de niet-moslims steekt de kop in het zand.

Waren Hitler en het nazisme het ware gezicht van het Duitse volk? Was de Klu Klux Klan het ware gezicht van de Zuidelijke Staten in de VS? Is Bin Laden het ware gezicht van de islam?

Kijk naar de opvattingen van de Katholieke Kerk 150 jaar geleden. Die verschilde niet veel van de radicaal islamitische opvattingen van nu en zie hoe drastisch die opvattingen veranderd zijn.

Ik heb de vraag al eerder gesteld, heeft Lagonda het boek van Robert Spencer al gelezen? Zo ja, heeft het tot nieuwe inzichten geleid?

op 18 12 2005 at 15:53 schreef Lagonda:

Stel je die vraag aan mij? Of meer algemeen? Maar ik heb Spencer gelezen (ik neem aan dat The Politically Incorrect Guide to Islam bedoelt), en het heeft niet echt tot radicale nieuwe inzichten geleid — alleen tot een verdieping van wat ik reeds eerder had geconcludeerd. Nu ja — een van mijn inzichten die door dat boek zijn bijgesteld betreft mijn onderkenning van de verschillen tussen het Christendom en de Islam.

"Of islam en geweld bij elkaar horen kunnen alleen moslims onderling uitmaken."

Hmmm — dat vraag ik me ten zeerste af. Ik ben zelfs van mening dat moslims misschien wel de laatsten zijn om dit zuiver waar te nemen.

"Is Bin Laden het ware gezicht van de islam?"

Niet alleen — ik ben er ook niet op uit om de islam te veroordelen op basis van de acties van een persoon. Maar als ik én moslimterroristen, én moslimfundamentalisten, én Mohammed, én de Koran, én alle islamitische landen, én de schrijnende achterstand van de islam op de rest van de wereld allemaal naast elkaar leg, dan komt daar toch wel een redelijk algemeen beeld van de islam uit naar voren? Maar blijkbaar valt dat allemaal niet onder De Ware Islam.

op 18 12 2005 at 18:22 schreef jpk:

"Is dat nou islamitische muziek? Eindeloos herhaalde jengelmantra’s zonder harmonie of contrapunt?"

Trouwens, die christelijke muziek, die stelt ook niks voor: baby-ritmes en -melodieën, en dat dan heel hard en met zijn allen tegelijk.

op 18 12 2005 at 18:25 schreef Peter Breedveld:

Bachs muziek is christelijk en daar krijg ik godverdomme spontane orgasmes van. Ik neem aan dat je het over Jesus-rock hebt of zoiets.

op 18 12 2005 at 18:38 schreef Michiel Mans:

Hans Jansen in de Rode Hoed legde het haarfijn uit.

In tegenstelling tot de bijbel, die door mensen is geschreven, wordt de Koran als het direct gegeven woord van Allah beschouwd. Als ‘geopenbaard’ aan Mohammed. Om wat van de ‘zuivere islam’ te begrijpen dient men dus de Koran te lezen.

Om te beginnen is het al vrij zot dat de ‘gastheer-vrouw’ die veelal ongevraagd deze rol opgedrongen heeft gekregen, zich moet verdiepen in de achtergrond, gedachtengang en religie van de ‘gast’. Dit terzijde.

Als je die ‘zuivere islam’ leest, de Koran dus, dan word je daar niet vrolijk van. Hoe dat boek zo vol van haat, verdoemenis en discriminatie, door velen als ‘vredelievend’, ‘volmaakt’ en ‘perfect’ kan worden omschreven, is me een compleet raadsel.

op 19 12 2005 at 11:46 schreef Duns:

Christelijke, protestanse Fundamentalisten beschouwen de bijbel overigens OOK als ‘geopenbaard’.

Het idee is dat er een Engel uit de hemel is nedergedaald en dat die Engel de bijbel dan gedicteerd heeft.

Maarten ’t Hart heeft een hilarisch boekje geschreven ("Wie God verlaat heeft niets te vrezen"), waarin hij naar hartelust de draak steekt met deze theorie-en. Heerlijk!

op 19 12 2005 at 15:53 schreef J.A.:

De spijker op zijn kop, Lagonda!

op 19 12 2005 at 17:08 schreef fritzie:

Riuns schreef:

"Kijk naar de opvattingen van de Katholieke Kerk 150 jaar geleden. Die verschilde niet veel van de radicaal islamitische opvattingen van nu en zie hoe drastisch die opvattingen veranderd zijn."

Of dat nu helemaal correct is weet ik niet die 150 jaar.

Maar sinds wanneer is het OK om te verlangen naar een tijd van 150 jaar geleden ?

Das 1850, knaap !
Dat is Thorbecke schrijvend aan onze grondwet en was Maastricht nog maar 10 jaar Nederlands.

op 19 12 2005 at 20:42 schreef Marc Dhaenens:

Met z’n cultuur nam men een loopje
van z’n buurt maakten ze ’n zootje ;
Hij zuchtte :"Allah Akhbar,
‘k voel me de sigaar
en word van lieverleed een xenofoobje

op 19 12 2005 at 22:21 schreef Frans Groenendijk:

@Rinus: "Kijk naar de opvattingen van de Katholieke Kerk 150 jaar geleden."
Sarcasme aan: ik zit nog een beetje met het vermoorden van afvalligen
Sarcasme uit.
De tijd dat de katholieken heksen en andere ketters daadwerkelijk vermoorden is toch langer geleden?

"sinds wanneer is het OK om te verlangen naar een tijd van 150 jaar geleden?" zou dan toch eigenlijk moeten luiden ..naar een tijd van 350 jaar geleden.

op 19 12 2005 at 23:45 schreef Lagonda:

Xenofoob? Moi?

op 20 12 2005 at 12:25 schreef Elke Vlasveld:

Wat "de ware islam" is interesseert me geen moer, dat is een discussie voor moslims onderling.

Voor mij als niet-moslim geldt slechts: wat is de islam?
De islam is een groep mensen, geleid door een groep geestelijken, op basis van een aantal boeken, de koran als belangrijkste.

Ik vind het gros van de moslims (en ik heb er overal over de wereld tussen gezeten) krankzinnig intolerant, zonder dat ze dat zelf doorhebben: zij menen dat hun door Allah vastgestelde bestemming om (met geweld en zware belastingen) over de wereld te heersen juist heel liefdadig en vol goedertierenheid met de mensheid is.
Ze luisteren niet, ze zijn oppervlakkig, onzelfstandig, doordrenkt van slachtofferbewustzijn.
Ze zijn arrogant op het fascistische af, althans wel waar het hun godsdienst betreft en die beheerst een goed deel van hun leven.

Islamitische geestelijken vind ik allemaal even krankjorum.
Misschien op de voorgangers van het Moderne Soefisme na, maar die wordt binnen de islam als ketters beschouwd.

De koran en de hadith heb ik gelezen, en ik heb zelden zo’n weerzinwekkende verzameling fascistische leerstellingen bij elkaar gezien.
Het is alles bij elkaar uitgebreider, vileiner en verder uitgewerkt dan Mein Kampf van Hitler, qua leerstellingen nog veel gekker dan Lombroso, en een stuk bloeddorstiger van aard dan de briefwisselingen tussen Fernando Alvarez de Toledo (Hertog van Alva) en Philip II.

Zo.
Dat was ‘m.

op 20 12 2005 at 15:46 schreef Michiel Mans:

Hear, hear Elke.

Ik vind immam, die geen imam bleek (of mocht zijn) Haselhoef wel een sympathieke vent. Die heeft ook gevoel voor humor. Iets waar het bij de volgers van de profeet nog wel eens aan ontbreekt, zodra het over de profeet gaat.

op 20 12 2005 at 17:21 schreef Rinus Duikersloot:

@ Michiel Mans

Na 11 september waarschuwde Haselhoef imams ervoor de aanslagen niet ‘zonder nuancering’ goed te keuren. Met nuancering kon kennelijk wel. Ook over het doden van homo’s had hij wat stoms gezegd.

@ Frans Groenendijk & Fritzie

Ik had het over de opvattingen van de Katholieke Kerk van 150 jaar geleden, niet de praktijk. Toen had de Katholieke Kerk een leer die niet veel verschilde van de radicaal islamitische leer van nu. Lees meer daarover in het boek ‘God heeft Gezegd’ van Hans Jansen. Hij laat zien hoe door verandering van de politieke situatie in de 19e eeuw het Vaticaan haar opvattingen aanpaste en geeft dit ondermeer als voorbeeld hoe het ook met de islam kan vergaan. De moslims in westerse landen zijn momenteel teveel verbonden met de islam in islamitische landen die op haar beurt weer teveel met allerlei dictaturen verbonden is en ontleent daaraan ook haar macht. Dit komt een intern debat over de islam niet ten goede maar een staatsgreepje hier en daar kan daar verandering in brengen. Hans Jansen ziet de islam ook niet als een statisch geheel dat nooit zal veranderen.

@ Lagonda

Ik heb het boek van Spencer niet gelezen maar van Hans Jansen begrijp ik dat hij nogal een zwartkijker is. Ik citeer uit Jansen’s artikel ‘Hoeveel’: "Er zijn waarnemers, bijvoorbeeld de Amerikaan Robert Spencer, die denken dat in principe alle jonge moslims tot zo’n gewelddadige voorhoede zouden kunnen toetreden, en dat alle moslims die voorhoedes heimelijk steunen. Dat is wel heel erg somber"

Dat is inderdaad heel erg somber zoals Hans Jansen vaststelt. Spencer ziet waarschijnlijk de islam als een homogeen geheel waar jihad, terrorisme en geweld het enige, ware en eeuwige gezicht van is.

Maar kijk naar hoe gewelddadig de Koran is zeggen velen hier. Dat kan toch niet anders dan tot geweld leiden? Hans Jansen is daar aanmerkelijk optimistischer over. In zijn boek ‘God heeft gezegd’ blz.65: "Zelfs al was de Koran tien maal zo oorlogszuchtig en tien maal zo anti-joods als het er op het eerste gezicht uitziet, dan nog zouden schriftgeleerden en exegeten, als ze dat eenmaal begeerden te doen, er weinig moeite mee hebben een en ander om te draaien, en de gelovigen zouden dat accepteren. Misschien niet meteen, maar zeker wel op den duur."

Die uitlegspecialisten zijn momenteel teveel verbonden met allerlei dictaturen maar daar kan dus verandering in komen.

Moet je eigenlijk alles weten over jihad door de eeuwen heen, alles over het leven van de profeet Mohammed en de Koran helemaal uit je hoofd kennen om de vijand van momenteel te begrijpen? Ik dacht het niet en het boek ‘Civilization and Its Enemies: The Next Stage of History ‘ van Lee Harris geeft me daarin gelijk. Het is een zeer interessant en leerzaam boek en Harris komt daarin tot een definitie van de vijand in het algemeen zoals die altijd beschavingen hebben bedreigd. Het is gewoon onontkoombaar dat vroeg of laat een vijand opstaat die misbruik maakt van het beleefd zijn van een beschaving. Schrecklichkeit was het woord dat de Duitsers tijdens de Eerste Wereld Oorlog gebruikte en Harris vertaalt dit in zijn boek met de term ruthlessness. Hij laat zien waar de fantasie ideologie van radicale islam overeenkomt en verschilt met eerdere fantasie ideologieën van bijvoorbeeld communisme en nazisme.
Over deze eerdere fantasie ideologieën schrijft Harris in zijn boek(blz 64) "That is why so many intellectuals have utterly failed to comprehend the role of fantasy ideology in the great totalitarian movements of the twentieth century. They have analyzed them as belief systems and looked to see if they were true or false, but their value lay elswhere: they were purely transformative. What Nazism, fascism and Communism had in common was their refusal to play by the same rules as their middle-class and liberal opponents or even to acknowledge these rules. In each case, the leaders of these movements were prepared to push their own societes into civil war in order to get their way, and since their opponents could think of nothing worse, they were allowed to do so. In the same way that any historical catastrophe will do for our current enemy, the totalitarian movements of the past were also prepared to take advantage of social, economic, or political catastrophe, in order to turn it to their own purpose. What their opponents could never think of was their first thought.

To see these movements as driven by their ideology is a tremendous error. Rather, they were driven by men who had been transformed by the fantasy contained in the ideology: the whole purpose of the fantasy ideology was to permit the true believer to overcome the middle-class and bourgeois inhibitions on violence that had been built into the character structure of the nineteenth-century European personality. It was a way of psyching themselves up to commit acts that they knew to be violations of the civilized norm, in order to achieve the degree of ruthlessness necessary to intimidate their opponents into acceding to their demands".

Een instinct dat zich bedreigd voelt zegt Lagonda.

Nee, in tegendeel! Ik citeer uit Harris’ boek blz. 66 "Before the break point, the civil party thinks that the ruthless party can be accomadated to civilized standards by means of patience and forbearance, much in the same way that we might try to domesticate a feral animal. We are convinced that we wil bring him around. We atribute his ruthlessness to some defect in his psychology. Perhaps we are an authority figure, and he is rebelling against us. (Who knows, he may have had a wicked stepfather somewhere in his childhood.) We may blame ruthlessness on someone’s religion or culture or economic status. We never dream of identifying it for what it is – a strategy that works.

Every society, every culture, every civilization has produced exponents of ruthlessness; none has a monopoly on it. None will ever find a way of eleminating those who are prepared to resort to ruthlessness, as long as it continues to work, and it will continue to work so long as men civilize themselves, and to work all the more effectively whenever a civilization has succeeded so well in its civilizing task that it believes itself within sight of the end of history, because at no time is ruthlessness more effective. It works in some cases because its victims are easy to cow, in some cases because they genuinely can’t fathom ruthlessness, and in some cases because their idealism refuses to countenance such an illiberal truth."

Harris heeft zijn boek n.a.v. 11 september geschreven maar ik vind het ook van toepassing op 2 november en de rellen in Frankrijk: Ruthlessness is a strategy that works.

We hebben naar aanleiding van 2 november een heel debat over de vrijheid van meningsuiting maar is het Mohammed B. en vrienden daarom te doen? Mohammed B. is iemand die driftig op zoek was naar decorstukken voor zijn toneelstukje en Theo van Gogh kwam daarbij prima van pas maar als Van Gogh niet voor handen had geweest dan had Mohammed B. wel een andere terroristische daad gepleegd zoals ook uit de rechtszitting tegen de Hofstadgroep blijkt. Als hij met een vliegtuig op de binnenstad van Amsterdam was gestort dan was het iedereen veel duidelijker geweest waar het hen om te doen is, namelijk vernietiging van het Westen en allemaal dragen ze hun kleine steentje daaraan bij. Ze gebruiken die fantasie ideologie van radicale islam ’to psych themselves up’.

Zie hier voor meer informatie over het boek. Je kan daar ook enkele pagina’s uit het boek lezen en de inhoudsopgave en register bekijken:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0743257499/002-0245365-8348862?v=glance

Het mooie aan dit boek is dat je niet wordt lastig gevallen met islam zus en islam zo maar na lezing wel veel duidelijker begrijpt wat er aan de hand is

Lees hier het vertaalde voorwoord van het boek:
http://www.maghrebonline.nl/forum2002/viewtopic.php?t=11067&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=de938b0b813a4ca604a922aa8df535d1

op 20 12 2005 at 19:06 schreef Michiel Mans:

Beste Rinus, je schreef,

-"Na 11 september waarschuwde Haselhoef imams ervoor de aanslagen niet ‘zonder nuancering’ goed te keuren. Met nuancering kon kennelijk wel. Ook over het doden van homo’s had hij wat stoms gezegd."-

Ik zeg ook wel eens wat stoms. Ik hoop wel dat mensen me beoordelen op ‘het geheel der uitspraken en redeneringen’. Op die manier bekeken heb ik geen moeite met Haselhoef.

op 20 12 2005 at 19:12 schreef Rinus Duikersloot:

Ik vrees dat de rest van ‘het geheel der uitspraken en redeneringen’ van imam Haselhoef ook niet veel soeps is.

op 20 12 2005 at 20:40 schreef Pragmaticus:

Op mijn HBS had ik een zeer goede leraar, die zijn leerlingen werkelijkheidszin bijbracht met het volgende gezegde: "Je hoeft niet in een beerput te springen om uit te vinden dat het een hoop stront is"

Welnu hetzelfde geldt voor de islam. Aan de kwalijke dampen die eromheen hangen heb je genoeg.
Nog wat meer werkelijkheid sinds 9-11 zijn er meer dan 3800 grote aanslagen gepleegd door islamieten. Degenen die het allemaal proberen goed te praten kunnen ook vast de holocaust goedpraten en bewijzen dat adolf h. een heilige was.
Zij die de werkelijkheid ontkennen gaan er uiteindelijk aan ten onder.

En o ja de spaanse inquisitie wordt er altijd bij gehaald als voorbeeld van christelijke terreur, ook hier is de werkelijkheid veel genuanceerder, wellicht voor diegenen die geen realiteitsbesef hebben te genuanceerd. Zie het uitstekende artikel van Thomas F Madden waarvan hieronder pag. 1
Thomas F. Madden is associate professor and chairman of the Department of History at Saint Louis University. He is the author of numerous works, including most recently A Concise History of the Crusades (Rowman & Littlefield, 1999) and Enrico Dandolo and the Rise of Venice (Johns Hopkins University Press, 2003).

The Truth About the Spanish Inquisition
By Thomas F. Madden
The scene is a plain-looking room with a door to the left. A pleasant young man, pestered by tedious and irrelevant questions, exclaims in a frustrated tone, “I didn’t expect a kind of Spanish Inquisition.” Suddenly the door bursts open to reveal Cardinal Ximinez flanked by Cardinal Fang and Cardinal Biggles. “Nobody expects the Spanish Inquisition!” Ximinez shouts. “Our chief weapon is surprise…surprise and fear…fear and surprise…. Our two weapons are fear and surprise…and ruthless efficiency…. Our three weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency…and an almost fanatical devotion to the pope…. Our four…no…. Amongst our weapons…amongst our weaponry…are such elements as fear, surprise…. I’ll come in again.”
Anyone not living under a rock for the past 30 years will likely recognize this famous scene from Monty Python’s Flying Circus. In these sketches three scarlet-clad, inept inquisitors torture their victims with such instruments as pillows and comfy chairs. The whole thing is funny because the audience knows full well that the Spanish Inquisition was neither inept nor comfortable, but ruthless, intolerant, and deadly. One need not have read Edgar Allan Poe’s The Pit and the Pendulum to have heard of the dark dungeons, sadistic churchmen, and excruciating tortures of the Spanish Inquisition. The rack, the iron maiden, the bonfires on which the Catholic Church dumped its enemies by the millions: These are all familiar icons of the Spanish Inquisition set firmly into our culture.
This image of the Spanish Inquisition is a useful one for those who have little love for the Catholic Church. Anyone wishing to beat the Church about the head and shoulders will not tarry long before grabbing two favorite clubs: the Crusades and the Spanish Inquisition. I have dealt with the Crusades in a previous issue of CRISIS (see “The Real History of the Crusades,” April 2002). Now on to the other club.
In order to understand the Spanish Inquisition, which began in the late 15th century, we must look briefly at its predecessor, the medieval Inquisition. Before we do, though, it’s worth pointing out that the medieval world was not the modern world. For medieval people, religion was not something one just did at church. It was their science, their philosophy, their politics, their identity, and their hope for salvation. It was not a personal preference but an abiding and universal truth. Heresy, then, struck at the heart of that truth. It doomed the heretic, endangered those near him, and tore apart the fabric of community. Medieval Europeans were not alone in this view. It was shared by numerous cultures around the world. The modern practice of universal religious toleration is itself quite new and uniquely Western.
Secular and ecclesiastical leaders in medieval Europe approached heresy in different ways. Roman law equated heresy with treason. Why? Because kingship was God-given, thus making heresy an inherent challenge to royal authority. Heretics divided people, causing unrest and rebellion. No Christian doubted that God would punish a community that allowed heresy to take root and spread. Kings and commoners, therefore, had good reason to find and destroy heretics wherever they found them—and they did so with gusto.
One of the most enduring myths of the Inquisition is that it was a tool of oppression imposed on unwilling Europeans by a power-hungry Church. Nothing could be more wrong. In truth, the Inquisition brought order, justice, and compassion to combat rampant secular and popular persecutions of heretics. When the people of a village rounded up a suspected heretic and brought him before the local lord, how was he to be judged? How could an illiterate layman determine if the accused’s beliefs were heretical or not? And how were witnesses to be heard and examined?
The medieval Inquisition began in 1184 when Pope Lucius III sent a list of heresies to Europe’s bishops and commanded them to take an active role in determining whether those accused of heresy were, in fact, guilty. Rather than relying on secular courts, local lords, or just mobs, bishops were to see to it that accused heretics in their dioceses were examined by knowledgeable churchmen using Roman laws of evidence. In other words, they were to “inquire”—thus, the term “inquisition.”

op 21 12 2005 at 01:45 schreef Ad Kolkman:

heb alle lappen engels nog niet gelezen, maar mijn oog viel hier op:

"Op mijn HBS had ik een zeer goede leraar, die zijn leerlingen werkelijkheidszin bijbracht met het volgende gezegde: "Je hoeft niet in een beerput te springen om uit te vinden dat het een hoop stront is"

laat dat nu exact het argument van een of andere imam geweest zijn om de duivelsverzen niet te lezen nadat de fatwa was uitgevaardigd.

op 21 12 2005 at 11:46 schreef Klaasvaak:

Maar als dit destructieve beeld van de islam inderdaad gegrond blijkt, wat nu dan?
Hopen op een soort van verlichting die al zou deze enige kans van slagen hebben onderweg europa nog minstens twee generaties zal weerhouden van het leveren van de topprestaties die onze enige overlevingskans zijn op deze overbevolkte globaliserende planeet?
Islam verbieden(lijkt mij in technisch opzicht volkomen verantwoord) en hopen dat de rotte appels vertrekken?
Hopen dat de boel snel volledig escaleert zodat het aantal slachtoffers beperkt blijft?

op 21 12 2005 at 11:49 schreef Klaasvaak:

Ik ga voor de tweede optie de kans dat het op de derde optie uitloopt op de koop toe nemende…

op 21 12 2005 at 14:17 schreef Frans Groenendijk:

Klaasvaak: "Islam verbieden."
Hoe zie je dat voor je?
De islam is een ideologie.
Wat is de betekenis van het verbieden van een ideologie? Kun je communisme verbieden? Facisme?

op 21 12 2005 at 20:00 schreef Klaasvaak:

Frans, ik denk dat alleen in het stukje van lagonda al meer dan voldoende onderbouwd wordt dat de islam een gevaarlijke sekte is.
Een verbod minimaal op de koran lijkt mij het meest eerlijke en duidelijke antwoord.

Maar wat stel jij voor dan?

op 22 12 2005 at 01:12 schreef Frans Groenendijk:

Naar mijn mening is niet de radicale islam het grootste probleem maar de absurde manier waarop daarmee door vrijwel alle politici wordt omgegaan.

Ik zou dan ook een alternatieve politieke stroming willen vormen niet op basis van het issue "bezorgheid over hoe de radicale islam zich ontwikkelt" maar op basis van een niet-ideologische manier van politiek bedrijven.
Weg met het politieke wensdenken (van links en rechts).

op 22 12 2005 at 14:14 schreef Rinus Duikersloot:

Daar slaat Ad Kolkman de spijker op zijn kop. Veel mensen hier zien dat er zoveel dingen mis zijn met een cultuur en denken dat die pathologische elementen het ware en enige gezicht zijn van een cultuur.

Lee Harris kan het wat duidelijker uitleggen:

"Naïve multiculturalism assumes that a culture is simply an empirical fact, and not a set of normative rules governing the behavior of those who are part of it, so that everything that occurs within a culture or a cultural tradition is equally authentic or valid for that culture. But such an identification ends by embracing both criminal pathology and larger scale social pathologies brought about by both exogenous factors, such as famine, plague, invasion, colonization, on the one hand, as well as the rise of ideological pathologies represented by Nazism, racism, and religious fanaticism, on the other.

Culture, in short, has a point. It has a purpose. And this purpose is to hold a community together, and not to tear it apart. Hence those pathological agents that subvert and undermine a community cannot be listed among those elements of the culture, but must be understood as the enemy of the culture in question."

Zie hier het hele artikel "Pathological Agents":
http://www.techcentralstation.com/032103A.html

Zowel moslims en niet moslims zouden het gevaar dat van radicale islam uitgaat moeten onderkennen om zich er vervolgens tegen teweer te stellen. Dit gebeurt momenteel in onvoldoende mate en dat zal ons allemaal nog bezuren.

op 22 12 2005 at 18:40 schreef Ad Kolkman:

@Rinus:"Daar slaat Ad Kolkman de spijker op zijn kop."

eh…waar?
Ik ben het overigens van harte met Frans eens.

Nog een linkje naar het Martijnblog, vanwege een update in de vorm van "brief aan mijn apotheker" door Wessel Gussinklo. (stond in trouw, maar daar zie ik ‘m zo snel niet). Zeer lezenwaardig.
http://martijn.religionresearch.org/?p=1150

op 22 12 2005 at 19:52 schreef Rinus Duikersloot:

@ Ad Kolkman

Ik bedoelde deze opmerking van je: "laat dat nu exact het argument van een of andere imam geweest zijn om de duivelsverzen niet te lezen nadat de fatwa was uitgevaardigd"

Het is eveneens kortzichtig om de perversies van een cultuur als de ware cultuur te zien. Net zoals het nazisme als de ware cultuur van de Duitsers te beschouwen.

Je stemt op Ayaan Hirsi Ali en deelt niet haar bezorgdheid over de radicale islam?

Ik ben voor realistisch denken en dan sluit je je ogen niet voor de gevaren van de radicale islam zoals Frans Groenendijk lijkt te doen. Dat is pas echt wensdenken.

op 22 12 2005 at 21:30 schreef Frans Groenendijk:

Waaruit maak je op dat ik mijn ogen sluit voor de gevaren van de radicale islam?
Misschien weet ik het antwoord. Omdat ik een ander PROBLEEM nog groter noem. Dat kan inderdaad verwarrend zijn. Ik bedoel echt met de grootte van het probleem iets anders dan met de grootte van het gevaar.
Het aantal gevaarlijke godsdienstwaanzinnigen van islamitische achtergrond is niet zo ontzettend groot. Wel groter dan die 150 die Geert Mak noemt maar meer dan enkele duizenden zijn het niet. Dat is mijn schatting. Waarom ze toch zo’n bedreiging vormen zit volgens mij in het feit dat ze door gematigder moslims en, nee vooral, groenlinksers en aanverwanten op allerlei mogelijke manieren in bescherming genomen en daardoor aangemoedigd worden.
Meest extreme uiting daarvan tot nu toe zag ik toch weer bij die SP-mevrouw:
“Waar was Aboutaleb toen Mohammed B jarenlang bezig was om volgens het boekje zijn wijkgenoten te helpen?”
1. Reactie van Saida Agourram — vrijdag 1 juli 2005 @ 16.35
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/06/30/sammas/#more-1084
Deze vrouw zal nooit en te nimmer zelf een ongelovige vermoorden maar ze ziet er geen been in een liberale moslim die af en toe iets kritisch zegt over ander moslims een deel van de schuld voor het vermoorden van Theo van Gogh in de schoenen te schuiven.
Het PROBLEEM is daardoor zo ontzettende groot.

op 22 12 2005 at 21:35 schreef Peter Breedveld:

Dat zeg ik ook altijd. Enger dan een vetkwabbel die een granaat naar de politie gooit is een presentatrice van een televisieprogramma die zegt spijt te hebben van een uitzending met homo’s omdat ze zoveel kritiek kreeg vanuit de moslimgemeenschap.

op 22 12 2005 at 21:36 schreef Ad Kolkman:

Ah, ik dacht even dat je Frans en mij verwisseld had.

Ik wilde mij er even makkelijk vanaf maken door het met Frans eens te zijn. Want als je niet de islam maar de politiek de schuld geeft is natuurlijk direct de vraag wat die politiek dan wel of niet met die islam moet.
Maar 1 probleem tegelijk. De hoofden van invloedrijk nederland zitten nog steeds metersdiep in de politiekcorrecte klei. (hoe afgekloven de term ‘politiek correct’ ook mag zijn). Dus doen als landje hele rare dingen zoals het sponsoren van moslimtraining, -kinderschare en slachtofferschap. We dubben of het wel of niet respectvol is om religieuze klederdracht in de publieke functies te verbieden. (kennelijk is zo’n verbod nodig, wat op zich al aangeeft hoe zot de huidige situatie inmiddels is.) We zijn gek.
Laten we eerst wat proberen te doen aan die gekte.

op 22 12 2005 at 21:37 schreef Ad Kolkman:

in eerste zinnetje reageer ik op rinus. maar er staan alweer twee mailsl tussen

op 22 12 2005 at 22:31 schreef Frans Groenendijk:

Ik houd niet zo van de term politiek correct omdat daar het positieve woord correct in zit (zo vind ik "zuivere islam" ook niet fijn).
Hoewel ik denk dat voor de wereld als geheel en op middellange, misschien wel vrij korte, termijn het islamofacisme het grootste gevaar vormt wil dat nog niet zeggen dat uitsluitend je richten op de islam (in Nederland!) een verstandige strategie is.
Het politieke wensdenken en het stompzinnige partijdenken hebben ook een negatieve invloed op allerlei andere terreinen.
Neem het zorgstelsel. Op volstrekt ideologische gronden wordt gepredikt dat concurrentie in de zorg betere zorg voor een lagere prijs brengt. Dat de VS het tegendeel bewijst doet niet ter zake. Dat die vrije keuze van verzekering een beetje vreemd afsteekt tegen het feit dat de verzekeringsmaatschappijen ineens een veel grotere greep krijgen op het functioneren van de gezondheidszorg kun je nog verschillend beoordelen. De grote en groeiende uitgaven in de zorg betreffen toch chronisch zieken en ouderen. Dat vrije markt verhaal slaat voor hen als een tang op een varken.
Veerman zegt het en wordt terug zijn hok ingedreven door het ideologische gedram.
Om maar een voorbeeld te noemen.

op 22 12 2005 at 23:49 schreef Rinus Duikersloot:

Peter zal zijn opmerking wel grappig hebben bedoeld maar Frans lijkt het wel te menen:

"Het aantal gevaarlijke godsdienstwaanzinnigen van islamitische achtergrond is niet zo ontzettend groot. Wel groter dan die 150 die Geert Mak noemt maar meer dan enkele duizenden zijn het niet"

Bedoel je hiermee te zeggen dat het qua aantal allemaal wel meevalt? Hoe heeft één man Nederland vorig jaar op zijn kop gezet? Hoe hebben 19 mannen in 2001 de wereld op zijn kop gezet?

Ze vormen een bedreiging vanwege hun gewelddadigheid en niet omdat ze in bescherming worden genomen door groenlinksers. Die bescherming van groenlinksers hebben ze helemaal niet nodig maar het zou helpen als ze door hun directe omgeving(familie, vrienden) keihard werden aangepakt.

Als je bedoelt dat moslims en niet moslims het probleem van radicale islam niet onderkennen en daar allerlei excuses voor zoeken dan ben ik het met je eens.

op 23 12 2005 at 01:27 schreef Rinus Duikersloot:

We moeten meer aan ‘profiling’ doen maar geen ‘racial profiling’ maar op basis van andere criteria: http://www.techcentralstation.com/100103B.html

op 23 12 2005 at 09:24 schreef Peter Breedveld:

"Dus een meisje die spijt heeft van een tv programma is erger dan een Mohammed B. en Jason W.?"

Graag zorgvuldig lezen, Rinus! Het gaat me om de reden achter de spijt van Jihad.

op 23 12 2005 at 11:09 schreef Frans Groenendijk:

@Rinus/TCS: Mijn standpunten blijken op sommige punten toch minder ver van die van Harris te liggen dan ik eerst dacht.
Grootste punt van verschil: hij lijkt het Bush-regime te beschouwen als een niet speciaal slecht republikeins presidentschap te beschouwen.
Ik denk daar anders over. Ook dat maakt in mijn ogen de PROBLEMEN op dit moment zo groot.
Voor alle duidelijkheid: ik heb het dan niet over abu graib of guantanamo. Dat zou onder een democratisch presidentschap ook hebben kunnen gebeuren. Het gaat om het blindelings vertrouwen op Allawi en blindelings negeren van al-sistani.
Bijvoorbeeld.

op 23 12 2005 at 11:48 schreef Rinus Duikersloot:

@ Peter
Dus de reden achter de spijt is erger dan de reden achter geweld?

@ Frans
Dan zal je het stuk ‘A contract with Iraq’, geschreven na de verkiezingen in februari, misschien ook wel interessant vinden:
http://www.techcentralstation.com/021505C.html

op 23 12 2005 at 11:52 schreef Peter Breedveld:

Rinus, dat is dezelfde reden: het zijn ‘de broers’ die progressieve krachten eronder houden, mensen angst aanpraten en intimideren. Er zijn binnen de moslimgemeenschap mensen die vooruit willen, maar die worden keihard teruggefloten. Dat vind ik heel erg. Daarvoor ben ik banger dan voor zo’n stoethaspel als Samir Azzouz.

op 23 12 2005 at 12:08 schreef Peter Breedveld:

Ik ben bloedserieus.

op 23 12 2005 at 12:30 schreef Rinus Duikersloot:

Dus een meisje die spijt heeft van een tv programma is erger dan een Mohammed B. en Jason W.?

op 23 12 2005 at 12:46 schreef Rinus Duikersloot:

Intimidatie en geweld lonen! Dat is de boodschap die zowel ‘de broers’ als Samir A. elke dag krijgen.

op 23 12 2005 at 12:56 schreef Frans Groenendijk:

De reden waarom de leden van de hofstadgroep niet in een inrichting zitten is in in mijn ogen omdat in het huidige maar veranderende politiek klimaat men mensen niet wil opsluiten vanwege gevaarlijke waanzin wanneer daar een godsdienstig tintje aan zit.
Inderdaad ik pleit voor het opsluiten wegens gevaarlijke gekte van gevaarlijke gekken. Ook wanneer dat er honderden of zelfs duizenden blijken te zijn.

op 23 12 2005 at 14:37 schreef FransG:

"Frans, Dan zal je het stuk ‘A contract with Iraq’, geschreven na de verkiezingen in februari, misschien ook wel interessant vinden"
Interessant wel maar ook een bevestiging van mijn voorbehoud bij Harris.
Hij schrijft over politiek realisme maar ook dat "de soennieten" door hun eigen schuld nauwelijks vertegenwoordigd zijn in het parlement (inmiddels verbeterd trouwens). Een realist als de Sjiietische leider Al-Sistani had dit gevaar voorzien en pleitte voor een districtenstelsel zodat bij lage opkomst voor de Soennieten ze toch behoorlijk vertegenwoordigd zouden zijn in het parlement. Door Bushisten werd dit afgewezen.
Heb je alles gelezen van Harris?

op 23 12 2005 at 15:45 schreef Rinus Duikersloot:

Nee, ik heb nog lang niet alles van Lee Harris gelezen maar ben druk bezig de schade in te halen. Ik vind hem een heel interessant denker en hij heeft hier en daar mijn gedachten aangescherpt en bijgesteld.

Hij heeft ook interessante kritiek op Bush en de neo-conservatieven en vraagt zich af zij de vijand wel helemaal begrijpen en zich niet schuldig maken aan wensdenken zoals bijvoorbeeld in het stuk ‘War and Wishful Thinking’: http://www.techcentralstation.com/092203A.html en ‘Against Neo-Carterism’ http://www.techcentralstation.com/091703A.html

Als ik die stukken zo lees dan realiseer ik me ook dat het niveau van het debat in de VS wat hoger ligt dan hier. Zo’n Geert Mak is eigenlijk maar een slap aftreksel van Noam Chomsky.

op 23 12 2005 at 17:59 schreef Richard (die andere dan):

"En hoort allen! Is dat nou islamitische muziek? Eindeloos herhaalde jengelmantra’s zonder harmonie of contrapunt? Het is bijna Bach, maar net niet helemaal."

Ik moet nu toch echt even uit mijn vel springen.
Wat kan een moslim eraan doen dat West Europeanen de microfinesses van de maqam niet eens kunnen hóren, dat ze geen notie hebben van improvisatie en het metrum-gevoel van een stoomtrein op 120 bpm maar vooral: alleen nog maar naar valse muziek kunnen luisteren?
En dan heb ik het nog niet eens over de polyfone herrie die sinds de Parijse School in het westen wordt gemaakt. Welke randdebiel komt er nu op het idee om alles door elkaar heen te gaan spelen? Een verkrachting van het trommelvlies! Typisch westers: niks is ooit genoeg, ze wilen alles en nog door elkaar ook!
Barbaren zijn het, ik zweer het je!

(serieus: westerse muziek IS vals, en oosterlingen vinden westerse ‘harmonie en contrapunt’ herrie, net als wij hun muziek ‘gejengel’ vinden. Kwestie van wat je cultureel gewend bent.)

Sorry, ik laat me even gaan. Zoon van een beroepsmusicus (specialiteit: Bach)

op 24 12 2005 at 15:32 schreef Peter Breedveld:

Hoezo, vals? Kun je dat eens zó uitleggen dat de zoon van een banketbakker het ook begrijpt?

op 25 12 2005 at 14:21 schreef Lagonda:

Richard heeft inderdaad gelijk, en het is helaas niet makkelijk uit te leggen, maar laat ik een poging wagen. Het westerse toonsysteem is gebaseerd op de majeurladder — u weet wel: do-re-mi-fa-so-la-ti-do. Het is mogelijk deze ladder in te zetten op iedere willekeurige toon — deze toon heet dan de grondtoon van de toonladder. Deze ladder is dus een *relatieve* maat; het is een sjabloon om een set bij elkaar horende tonen te vinden, die een vaststaande relatie tot elkaar hebben, en dus ook een relatie tot de grondtoon.

Het probleem is nu: hoe zijn deze onderlinge toonrelaties te beschrijven? Hiervoor wordt de natuurkunde van stal gehaald, waarmee het mogelijk is om alle tonen (die uitgedrukt kunnen worden in trillingen per seconde) te beschrijven als verhoudingen van de grondtoon; zo is het octaaf is bijvoorbeeld twee maal de trilling van de grondtoon. Op natuurkundige principes is het dan mogelijk een "perfecte" toonladder te construeren; je kiest een grondtoon (bijvoorbeeld "C"), en stemt alle andere tonen af op de trilling van de C.

Er is ook een muziektheoretische beschrijving van toonrelaties, welke een toonladder beschrijft in stapjes van hele en halve tonen. Elke majeurladder is dan tot hetzelfde sjabloon terug te voeren: heel-heel-half-heel-heel-heel-half. Je kunt dit het beste zien op het toetsenbord van een piano: de C-majeurladder (allemaal witte toetsen) houdt deze afstanden perfect aan. Van C naar D is een hele afstand (zit een zwarte toets tussen), van D naar E ook, maar van E naar F is een halve afstand (geen zwarte toets), etc. Op deze manier zou het mogelijk moeten zijn om vanaf elke willekeurige toets weer een majeurladder op te bouwen.

Alleen werkt de natuur niet mee. Immers, stem je een piano volgens strikt natuurkundige principes in, bijvoorbeeld, C, dan blijken andere toonsoorten steeds meer te gaan "zweven" zodra men van de tonaliteit van C afwijkt. In C#-majeur of F#-majeur klinkt het instrument zelfs ronduit vals. Het muziektheoretische sjabloon van hele en halve tonen "wringt" dus met de natuurkundig beschreven trillingsverhoudingen. Wil men strikt natuurkundig stemmen, dan dient een instrument dus in een absolute toonsoort gestemd te worden. Wil men in een andere toonsoort spelen, dan is dat niet mogelijk zonder het instrument opnieuw te stemmen. Binnen een muziekstuk van toonsoort wisselen (moduleren, heet dat), is onmogelijk.

In de tijd van Bach is – met in ’t achterhoofd dus de wens het relatieve karakter van de majeurladder intact te houden – een nieuwe stemming ontwikkeld, de zg. "gelijkzwevende temperatuur". Om kort te gaan: de strikte natuurkundige principes zijn hiermee opgeofferd aan muzikale vrijheid. De "zweving" die optreedt zodra men van de oorspronkelijke stemming afwijkt, is gelijkmatig verdeeld over alle toonsoorten. Dit maakt dus dat elke toonladder een beetje "zweeft", maar dat wel ineens alle tonaliteiten tot je beschikking staan. Bach was hierover zo enthousiast dat hij een beroemd muziekstuk aan de nieuwe stemming heeft gewijd: Das Wohltemperierte Klavier. Dat bestaat uit 24 stukken, een voor elke tonaliteit (C, C#, D, D# etc.) en elke toonaard (majeur en mineur). Het was ineens mogelijk om al deze tonaliteiten te doorlopen zonder het instrument opnieuw te stemmen. Ook was voor het klavier ineens een hele set nieuwe speeltechnieken noodzakelijk; de indeling van het klavier was van oorsprong ontwikkeld voor de meest gespeelde tonaliteiten, C, G en F, met die onhandige zwarte toetsen als hulptonen. Maar na invoering van de nieuwe stemming moest ineens worden uitgevogeld hoe dat precies moest: toonladders spelen in F#.

De gelijkzwevende stemming vergt enige tolerantie van het oor, maar in het westen zijn we er inmiddels zo aan gewend, dat we deze zweving niet meer horen. En gelukkig maar, want het heeft de westerse muziek een enorme impuls gegeven, en het heeft hele nieuwe gebieden van harmonie mogelijk gemaakt. Eerdergenoemde Bach — in mijn optiek de grootste componist die ooit heeft geleefd — heeft in dit verband baanbrekend werk verricht. Er zal nooit meer een componist opstaan die zoveel onontgonnen terrein in kaart zal brengen. In dit verband verdient alleen de jazz nog een speciale vermelding; deze muziekstroming heeft, voortgestuwd door een gezonde dosis experimenteerdrang maar met inachtneming van een strikte muziektheoretische basis, de grenzen van onze tolerantie voor harmonie nog verder opgerekt.

U vraagt zich af, wat zal Lagonda op eerste kerstdag zich hier nu druk over maken? Maar tijdens het bereiden van mijn clafoutis dwaalden mijn gedachten af naar deze kwestie, en bedacht ik me hoe ook op muzikaal gebied de beperkende rechtlijnigheid van een primitieve religieuze cultuur wederom wordt bevestigd. Richard heeft gelijk als hij zegt dat de islamitische cultuur afwijzend op westerse harmonie en polyfonie reageerde. Hetzelfde fenomeen trad ook binnen het westen op: de roomse kerk, verknocht aan Gregoriaans gezang (even loepzuiver en harmonisch beperkt als islamitische gezangen), vond al die nieuwerwetsigheden aanvankelijk ook maar niks. Te ruw, te druk, te volks; een belasting voor het oor. En inderdaad; er is een zekere mate van "ontwikkeling" voor nodig om complexere harmonieën te begrijpen, te waarderen, en hier een rijkere schoonheid in te ontdekken.

Ik vind het frappant hoe ook op muzikaal gebied de verschillen tussen het westen en de islam zijn terug te vinden die ik al zo vaak beschreven heb: relativisme vs. absolutisme, tolerantie vs. onverdraagzaamheid, ontwikkeling vs. stilstand. Nou ja, enzovoorts. Eigenlijk precies wat ik met mijn column heb willen zeggen.

Mijn clafoutis is klaar — vrolijk kerstfeest!

op 25 12 2005 at 16:23 schreef Michiel Mans:

Met deze muzikale uitleg krijgt ook de term ‘cognitieve dissonantie’ een nieuwe dimensie.

op 26 12 2005 at 01:49 schreef Fritzie:

Aangezien de islamieten vies van eigen lijf zijn, zullen swing, rythm en soul wel Haram voor hun zijn.
en salsa, tango,cha cha cha, samba, rumba om te dansen en te beluisteren…

Trouwens al die lappen tekst en dat geciteer uit achterhaalde boekjes, zeggen mij weinig. De ene slaat de andere met de Bijbel om de oren en dat andere doet dat met de Koran.
Men kijke naar het resultaat. Arabie is achterlijk en islamitische studenten vormen nu ook niet echt een inspiratiebron van creativiteit en innovatie, maar eerder een bedreiging.

Maar de vraag: "hoe nu verder ?" dringt zich toch meer en meer op.
VVD kapen lost niets op, Fortuyntje spelen ook niet… maar wat dan ?

Lagonda, Fritzies Clafoutis ?

op 26 12 2005 at 20:45 schreef CS:

Wat dacht je van paardenmelkcapsules? Panacee!

op 26 12 2005 at 21:31 schreef Peter Breedveld:

"Maar de vraag: "hoe nu verder ?" dringt zich toch meer en meer op.
VVD kapen lost niets op, Fortuyntje spelen ook niet… maar wat dan ?"

Waarom lost een vijandelijke overname van de VVD eigenlijk niks op? Omdat jíj het zegt? Als er genoeg mensen meedoen kán het niet mislukken. Het is even simpel als het logosch is.

op 28 12 2005 at 02:36 schreef Rinus Duikersloot:

@ Frans Groenendijk

Ik wil je niet helemaal op een Lee Harris-dieet zetten maar hier weer een interessant stuk over de verkiezingen in Irak:
http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=121405G

op 28 12 2005 at 02:50 schreef Rinus Duikersloot:

@ Lagonda & Richard

Hier een artikel over het verbod op Westerse muziek in Iran en hoe de 9e van Beethoven de islamitische conservatieven kwaad maakte:
http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=122005D

op 28 12 2005 at 03:53 schreef Paardestaart:

"Wat is de betekenis van het verbieden van een ideologie? Kun je communisme verbieden? Fascisme?"

Hm – verbieden is veel te vrijblijvend. Je moet gewoon een koude oorlog afkondigen..door de achterlijkheden en de onzin voortdurend aan te kaarten en de voet dwars te zetten. Eisen stellen aan de moslims die hier wonen.
Ze voor de keuze stellen..zich loyaal betonen aan onze samenleving of anders opkrassen.
En vooral ophouden met zoete broddjes bakken en de mantel der liefde te spreiden over rotstreken
Lees dit! Om je haren uit je hoofd te trekken!

http://www.frontpagemag.com/Articles/Printable.asp?ID=20646

op 29 12 2005 at 01:51 schreef Frans Groenendijk:

@Paardestaart
“Hm – verbieden is veel te vrijblijvend. Je moet gewoon een koude oorlog afkondigen.”

Met de eerste zin ben ik het eens. De tweede vind ik te vaag.
Wanneer je voorstelt een koude oorlog af te kondigen vraag ik me af wat dat precies betekent. Wat kunnen we van die vorige koude oorlog leren? Volgens mij was een belangrijk kenmerk van de koude oorlog dat alle tegenstellingen in de maatschappij er mee in verband werden gebracht. Daarnaast betekende het dat allerlei conflicten (met name in de derde wereld) ook in dat stramien geperst werden. Dat lijkt me niet iets dat we moeten proberen over te doen. Je kunt veel over de islam zeggen, een van de meest problematische kanten er van is ook de manier waarop ze elkaar de hand boven het hoofd houden, maar militair stellen ze een fractie voor van wat de SU voorstelde. Ik suggereer niet dat de islamitische terreurdreiging niet groot is maar wel heel, heel anders. De koude oorlog verbind ik ook met het McCarthyisme. De koude oorlog betekende ook de wederzijds verzekerde totale vernietiging en dat de midden- en oost-europese volkeren niet geholpen werden om het russische juk af te schudden.
En niet te vergeten: dat Bin Laden gesteund werd door de VS in de strijd tegen het Afghaanse communisme!

Nee dat is dus niet de weg lijkt me.

“Eisen stellen aan de moslims die hier wonen. Ze voor de keuze stellen..zich loyaal betonen aan onze samenleving of anders opkrassen.”

Ik snap wat je bedoelt maar zit dan weer met de uitvoerbaarheid. Waarom zouden we aan moslims andere eisen stellen dan aan anderen? En hoe dan om te gaan met westerse bekeerlingen?

“ophouden met zoete broddjes bakken en de mantel der liefde te spreiden over rotstreken”.

Daar ben ik het hartgrondig mee eens maar dat is niet iets dat mensen die oog hebben voor de gevaren moeten doen maar juist de mensen die er geen oog voor (willen) hebben.

Blijft over: de achterlijkheden en de onzin voortdurend aan te kaarten en de voet dwars te zetten.
Een uitstekend voorstel wanneer we dit maar niet op de koude-oorlogsmanier aanpakken.
Tot voor enkele jaren werd iedereen die iets negatiefs over enige buitenlander zei onmiddellijk voor racist uitgemaakt en in bepaalde kringen gebeurt dat nog steeds. We moeten dat niet omdraaien. Niet iedereen die iets positiefs over enige moslim zegt voor dhimmi uitmaken. Niet omdat dat (ethisch) onjuist zou zijn (hoewel dat ook wel zo is) maar omdat het strategisch onverstandig is.

In mijn ogen moeten speerpunten gekozen worden. Waar niet alleen aldoor maar op teruggekomen wordt maar ook uiterst zorgvuldig in geopereerd wordt.
Speerpunten die ik voorstel: de gouden regel, financiering van groepen vanuit buitenlandse dictaturen, het vermoorden van afvalligen, steniging en het in bescherming nemen van alle radicalere stromingen binnen de islam door de gematigder stromingen. En sinds die nieuwe president in Iran: de openlijke bedreiging van het voortbestaan van Israel in combinatie met het onwikkelen van kernbommen door Iran.

En laten we aub onthouden dat de aanhangers van de dhimmi-houding vaker dom dan slecht zijn. Zoals bijvoorbeeld ook gold voor Nederlandse communisten en hun verdedigers van enkele decennia geleden.

Uiteindelijk hoeft onze strategie niet gericht te zijn tegen een miljard moslims. De vergelijking gaat niet helemaal op maar wel een beetje: de kritiek op het communisme destijds was ook niet gericht tegen de inwoners van de oostblok-landen. Waar het uiteindelijk om gaat is het breken van de macht van de middeleeuwse tirannen. Daarvoor moeten de verbanden tussen de tirannen en de gewone moslims aangevallen worden.

Van het artikel in het Front Page Magazine rijzen inderdaad je haren te berge.
Toch heb ik er problemen mee. Het gevaar bestaat dat je door woede meegesleept wordt. Het belangrijkste probleem dat ik er mee heb is dat er een sterke nadruk ligt op het feit dat autochtone vrouwen slachtoffer zijn. Alsof het hier toch om een kwestie van ras zou gaan. Ik ben er echter vrij zeker van dat veel vaker allochtone vrouwen het slachtoffer zijn. Ik denk daarbij op de eerste plaats natuurlijk aan de islamitische landen maar daarnaast ook aan de “banlieus”. Het verbaast me ook dat de schrijver nog nooit gehoord lijkt te hebben van “ni putes, ni soumises”.
Tot slot nog een illustratie van de noodzaak om uiterst zorgvuldig te werk te gaan.
In het artikel van FrontPage wordt ook Al-Qaradawi genoemd. Op mijn webstek schreef ik ook al eens over deze smeerlap die door de Abubakkers van deze wereld gematigd genoemd wordt. (http://www.fransgroenendijk.nl/reactieding.php?id=586_0_1_0_C)
Daarom keek ik er nog eens goed naar.
Het artikel citeerde the London Telegraph (…) visiting Egyptian scholar Sheik Yusaf al-Qaradawi claimed female rape victims should be punished if they were dressed immodestly when they were raped. He added, “For her to be absolved from guilt, a raped woman must have shown good conduct.”
Wanneer je hier op googlet vind je echter dat deze uitspraak niet van Qaradawi is maar van ene Kamal Badr. De islam-verdedigers haasten zich nu om op deze fout te wijzen. Wat erg toch dat deze uitspraken Qaradawi in de mond worden gelegd.
Houd je het hierbij dan sta je mooi te kakken. Als dit onderdeel niet klopt dan zal er nog wel meer niet kloppen zeggen de dhimmis opgelucht.
Zoek je verder dan blijken de uitspraken van die Badr echter niet alleen nog verder te gaan dan dit citaat (hij gaat ook nog uitleggen dat dit juist het mooie van de islam is dat ze de oorzaken van problemen aanpakken waarmee hij dus bedoelt dat vrouwen zich te weinig sluieren) hij blijkt ze ook gepubliceerd te hebben op islamonline.net en laat de inhoud van deze site nu onder algehele leiding staan van diezelfde Qaradawi!
Ik bedoel te zeggen: beter op enkele punten de zaak helemaal uitzoeken dan een groot aantal verontrustende berichten aan elkaar breien.

op 29 12 2005 at 05:12 schreef Paardestaart:

"Alsof het hier toch om een kwestie van ras zou gaan"

Ras? Dat is je westerse pre-occupatie speaking. De tegenstelling hier is niet die tussen rassen; er is er maar éen in dezen: namelijk die tussen gelovigen en ongelovigen.
Hoewel je daarin dan weer wel gradaties hebt natuurlijk; hoe lichter de huidskleur, hoe ‘geloviger’ kennelijk…de arabische elite in Darfur jaagt de afrikaanse bevolking wel genadeloos over de kling.
Het hemd is nader dan de rok – ook in het geloof.

"Het verbaast me ook dat de schrijver nog nooit gehoord lijkt te hebben van “ni putes, ni soumises”"

Waaruit concludeer je dat? Hij noemt haar zelfs met name, Samira Bellil
Haar conclusie is toch ook geenszins in tegenstelling met wat er hier beweerd wordt?
Vrouwen zonder hoofddoek die opgetut over straat gaan zijn vogelvrij..Aangezien er maar weinig westerse vrouwen de pinguinlook zijn toegedaan zijn zij sowieso loslopend wild..
Qaradawi is niet de enige imam die dergelijke uitspraken doet, volgens het artikel. Dus over het auteurschap van de uitspraak hoeven we niet te gaan muggeziften; het is een bekend verhaal wat je steeds weer kunt beluisteren.
Koude oorlog is in de eerste plaats "koud"; niet een gewapend treffen is er de bedoeling van. Dat een gewaarschuwd mens voor twee telt; en zorgt dat hij niet met pijl en boog eventuele vijandelijkheden hoeft af te slaan. en zich dus bewapent spreekt vanzelf en is slechts een bijverschijnsel.
De betreurenswaardige wapenwedloop in de vorige eeuw was dan ook geen ‘gekte’maar barre noodzaak. Alleen de vastbeslotenheid van het westen (lees Amerika) en de kosten om adequaat te pareren, alsmede het economische ondeugdelijkheid van het communistische systeem hebben de SU op zijn knieën gedwongen.
Amerika heeft zoals gebruikelijk de kooltjes uit het vuur gehaald en wordt daar tot op de dag van vandaag door de rest van de onbenullen in de westerse wereld om verguisd…
Dialoog all you will – but carry a big stick.
Koude oorlog impliceert in elk geval dat je een vijand herkent, als ‘ie op het punt staat je huis op te blazen.
Zover zijn we nog lang niet; en de VS helaas ook niet. Het spraakmakende volkje daar is net als hier overwegend links, en de overtuiging toegedaan dat het allemaal de schuld is van het westen en zijn morele verdorvenheid.
Het zal er nog om gaan spannen, ben ik bang…

op 29 12 2005 at 15:18 schreef Frans Groenendijk:

Eerst over twee minder belangrijke zaken.
Mbt “ni putes, ni soumises” ben ik misschien op het verkeerde been gezet doordat de schrijver "soumises" met doormats vertaalt. Je hebt gelijk dat hun boodschap bepaald niet strijdig is met het frontpagemagazine artikel.
Ten tweede “mijn westerse pre-occupatie”
Drie citaten uit het stuk: "Islamic men are raping Western women for ethnic reasons" "the perpetrators of these assaults framed their rationale in ethnic terms." "Two out of three persecutions for rape in Oslo are immigrants with a non-Western background and 80 percent of the victims are Norwegian women."
Maar dit leidt af van de hoofdzaak.
Dat is bijvoorbeeld dit: "Qaradawi is niet de enige imam die dergelijke uitspraken doet, volgens het artikel. Dus over het auteurschap van de uitspraak hoeven we niet te gaan muggeziften; het is een bekend verhaal wat je steeds weer kunt beluisteren."
Jij en ik hoeven hier niet over te muggeziften. Die Qaradawi heeft echt officieel de leiding over dat islamonline en de tekst van die andere schoft die het opschreef staat er ook nog steeds.
Wat ik wil zeggen is dat er erg veel krachten zijn die uit slechtheid maar veel vaker uit angst dat het echt zo erg is zoeken naar argumenten waarom het verhaal niet helemaal klopt en *dus* helemaal niet klopt. Of anders gezegd: we moeten juist een grote bereidheid hebben om te muggeziften.
Dat moet omdat het verhaal van die koude oorlog helaas niet klopt.
Het valt me op dat je op geen van mijn argumenten ingaat wat dit betreft.
Wanneer je stelt “Koude oorlog impliceert in elk geval dat je een vijand herkent, als ‘ie op het punt staat je huis op te blazen.” dan zeg ik dat het officieel afkondigen van een koude oorlog juist impliceert dat je dat niet precies weet maar dat je van plan bent heel grof te werk te gaan. Met 10 keer zoveel wapens zouden 9-11 of de aanslagen op Bali, in Casablanca, Madrid, Kerbala of Londen toch niet voorkomen zijn?
We hebben juist niet een echte militaire confrontatie waarbij we dankzij de wederzijds vezekerde vernietiging in een soort van vrede kunnen leven. Een van de redenen waarom de wederzijds verzekerde vernietiging kon werken was dat de sowjets niet dood wilden. Dat is een groot voordeel van atheisten. De islamofacisten hebben daar helaas geen enkel probleem mee.
In plaats van koude oorlog moeten we dus ideologische oorlog voeren. Daarbij moeten we ons ook bewust zijn van onze zwakke uitgangspositie. Jij wijst wel op die zwakke uitgangspositie maar het is me niet duidelijk wat je daaruit voor conclusies trekt.
Wat vind je nu van mijn voorstel voor speerpunten in die ideologische strijd?

op 29 12 2005 at 17:33 schreef Michiel Mans:

Een tijdje doorbrengen op http://www.islamonline.net was interessant. Met name de discussie tussen de Amerikaanse student Evan Hays en de Palestijns-Iraakse student Khalid Jarrar. Hun discussie is redelijk representatief voor de enorme kloof die er gaapt tussen het gros der moslims en laten we voor het gemak de westerlingen zeggen. Debatten tussen geschoolden, intellectuelen en gematigden laten zelden zien wat er bij het leeuwendeel van de mensen leeft. Wij klagen hier regelmatig over de gekleurde en eenzijdige media. Kleuring en eenzijdigheid van de media zijn in veel moslimlanden nog sterker. Moslims hier kijken denk ik meer via schotels naar zenders uit de moslimwereld dan dat ze Netwerk, Nova, Zembla of de BBC actualiteiten spellen. Door die manier van informatieverschaffing en vergaring wordt de kloof niet kleiner maar groter.

Waar het in essentie om gaat is of de vlam in de pan zal slaan en wat er dan verder gebeurt. Tot op heden hebben 9/11’s, Madrids en Londens in het Westen niet tot ernstige rellen tussen moslims en niet moslims geleid. De rellen in de banlieus waren ernstig maar er vielen weinig slachtoffers. Het geduld, het wederzijdse begrip en respect zijn zwaar op de proef gesteld. Gevoelens en gedachten polariseren zich verder. Massa-demonstraties van moslims tegen de islamitische terreur zijn er niet geweest in Nederland. Wat we wel zien is dat moslims hun islamitische identiteit meer uitdragen. We zien eerder meer dan minder hoofddoeken en niqaabs op straat, zelfs bij kinderen.

Ik maak me totaal geen illusies dat nieuwe aanslagen niet tot ernstige rellen zullen leiden. Dat zal vroeg of laat gebeuren. Als dat gebeurt zullen onze islamitische medelanders massaal de kant van de moslimextremisten kiezen en de autochtonen de andere kant. Het ‘wij’ en ‘zij’ gevoel is erg sterk bij velen aan beide kanten. Het wordt ook op meerdere manieren gekweekt, dat maakt zo’n keuze vrij logisch. Medemoslims zijn ‘broeders’ en ‘zusters’. Alleen het gebruik van dergelijke terminologie schept al afstand.

Er zal dan hetzelfde gebeuren als in het voormalige Joegoslavië. Omstandigheden dwingen ook de gematigden en de vredelievenden keuzes te maken. Er zijn dan geen ‘niet keuze’ of neutraliteit opties meer. De ratio en de nuancering worden vervangen door blinde woede en haat, zo gaat het namelijk altijd. Wij zijn geen andere wezens dan Serven, Kroaten of Bosniërs. De hoeveelheid moslim immigranten is ongekend groot. Samen met de bijbehorende en even voorspelbare botsende cultuur problemen, het gevoerde integratiebeleid en de gebeurtenissen van de laatste vijf jaar, zijn een recept geweest voor een potentiële ramp. Voor mij is het niet de vraag of het fout gaat, maar wanneer het fout gaat.

op 30 12 2005 at 01:48 schreef Frans Groenendijk:

Wat een fatalistisch stukje Michiel.
Bij jouw vergelijking met Jougoslavie moet ik gelijk denken aan de tip die mijn dochter kreeg van een geschiedenisdocent: als je het antwoord over een oorzaak niet weet kun je het beste gokken op "onrust op de balkan".
In tweede instantie moet ik denken aan de gestapo die de katholieke kroaten probeerden af te remmen in hun wreedheid.
Maar goed, dat ik verschil zie tussen Nederland en voormalig Joegoslavie kun je nog toeschrijven aan mijn pathologische optimisme.
Dus ook maar een argument van wat meer platvoerse, zo je wilt "realpolitische" aard. Kijk naar Australie. De franse autoverbranders ervaren wellicht dat er op deze manier naar ze geluisterd wordt: maar waarom denk je dat dat niet op zal gaan voor de australiers die op libanezen-jacht gingen.
Opmerkelijk genoeg zonder dat er een dode bij viel trouwens. Terwijl volgens sommige bronnen het om duizenden dronken racisten ging. (die twee zaken lijken me overigens moeilijk te rijmen met elkaar tenzij ze werkelijk stomdronken waren).
Het optreden van Ahmadinejad zou ook wel eens kunnen bijdragen aan de noodzakelijke scheiding van moslim bokken van moslim schapen.
Om den Uyl nog maar eens aan te halen: de mensen uit elkaar halen, daar gaat het om.

op 30 12 2005 at 01:54 schreef Paardestaart:

Gek dat die aanhoudende hersenspoeling van de schotelwatchers totaal geen reden tot zorg is in ons land; niemand heeft daar buikpijn over geloof ik
Toch kijken moslims naar precies dezelfde perverse hateporn als de palestijnen die onophoudelijk opgehitst worden tegen de joden, met de stompzinnigste, onderhand beschimmelde ouwe zooi over protocollen en joden die arabische kindertjes de oogjes uitsteken – Jud Süss is er niks bij vergeleken. Als kleine jongens in de klas tegen hun onderwijzers zeggen: wacht maar: over tien jaar zijn wij hier de baas kun je wel van een gezonken cultuurgoed spreken…

Frans – ik ben bang dat praten niet helpt; ook niet met de nederlanders die nu nog niet wakker zijn. Argumenten helpen niet; en moord went snel, kennelijk – zelfs als het lijkt of de laatste dagen zijn aangebroken, of woeste horden de dienst uitmaken. Dus met mensen die muggeziften ga ik niet meer in discussie. Die oren heeft om te horen, dat hij luistere…Wie ogen heeft om te zien, dat hij acht slaat op het teken aan de wal.
Het zal wel uitdraaien op een burgeroorlog, en op een splitsing van Nederland in een islamitisch deel, en een soort reservaat waar de overgebleven nederlanders proberen om goeie vrienden te blijven met hun kortaangebonden buren.

Wat bedoel je met speerpunten?? Een speerpuntenbeleid – met de nadruk op beleid? Om te redden wat er te redden valt? Opzitten en pootjes geven, omderwille van de lieve vrede?
Ik geloof niet in de goede wil van degenen die nu nog niet op hun achterste benen staan – of het nu nederlanders zijn, of moslims.

op 30 12 2005 at 14:15 schreef Michiel Mans:

Beste Frans, je schreef,

-"Bij jouw vergelijking met Jougoslavie moet ik gelijk denken aan de tip die mijn dochter kreeg van een geschiedenisdocent: als je het antwoord over een oorzaak niet weet kun je het beste gokken op ‘onrust op de balkan’."-

Mogelijk zei die leraar dat omdat dit regelmatig het juiste antwoord is.

-"In tweede instantie moet ik denken aan de gestapo die de katholieke kroaten probeerden af te remmen in hun wreedheid."-

En wij hebben geen goedertierende Gestapo meer om ons af te remmen als we gek worden…

Het is maar zestig jaar geleden dat er in West-Europa massaal gemoord, gevochten en vernietigd werd. Dat was de tweede keer binnen dertig jaar. Daar zijn we wel van geschrokken. Het leidde tot zelfreflectie. Het maakte ons meer terughoudend en bang voor grootschalig geweld en harde maatregelen. De oorlogen die werden gevoerd bij het dekolonisatie proces versterkte die trend en de zelfreflectie. Het gros van onze inwoners heeft nog nooit een schot gehoord anders dan de Hollywood variant. En we denken dat het altijd zo zal blijven.

Pak willekeurig een geschiedenisboek en je ziet dat dit niet de realiteit is. Je kunt gerust zeggen dat we flink mazzel hebben gehad. Omdat we blind zijn voor de geschiedenis laten we de mars van de waanzin doorgaan. Uit extremistische moslimhoek, en hun sympathisanten wordt al tijden over oorlog tegen het Westen gepraat. Na 9/11 bleek dat 25% van de Marokkanen dit openlijk toejuichten. Een nog groter percentage had begrip voor de moord op Theo van Gogh. In Amerika werden alle Japanners geïnterneerd na Pearl Harbour. En die Amerikaanse Japanners dansten niet in de straat op 7 december 1941.

De hier wonende moslims zijn geen gestuurde vijfde colonne, op een paar honderd na misschien. Waar de sympathieën liggen van het merendeel, is wel vrij duidelijk. Die ligt niet bij ons maar bij hun ‘broeders’ en ‘zusters’. Vroeg of laat volgen er meer grote aanslagen. Vroeg of laat zullen in reactie hierop, heethoofden aan beide kanten de lont in het kruitvat steken. Dan zal, net als op de Balkan, je aardige buur uit angst, of in woede, jou naar het leven staan. Of andersom, als jij familie of vrienden door moslimhanden hebt verloren, vind je je moslimbuur dan nog even aardig? Zo is het altijd gegaan. Of denk je dat we we inmiddels verder geëvolueerd zijn?

op 30 12 2005 at 14:27 schreef Rinus Duikersloot:

Wat een apocalyptische toekomstvisies allemaal. Ik denk niet hier een burgeroorlog gaat uitbreken maar het klimaat zal er zeker niet prettiger op worden.

Met een ideologische oorlog alleen komen we er niet. Dit is een probleem dat de hele wereld aangaat en gelukkig neemt de VS haar verantwoordelijkheid maar dat biedt geen garanties voor de toekomst. In Nederland zouden we de door Saudi-Arabië gefinancierde islam beter moeten bestrijden. In Amerika schijnen ze veel invloed te hebben: Why American Muslims Stay Silent

http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=122105F

op 30 12 2005 at 16:47 schreef Michiel Mans:

Ach beste Rinus, misschien ben ik wel te pessimistisch. Ik heb in dit geval ook graag ongelijk. De toekomst zal het leren.

Allen een vredig vuurwerk morgenavond en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Moge Mans’ ideeën maar maffe woorden blijken.

op 30 12 2005 at 17:06 schreef Frans Groenendijk:

@Paardestaart. Je leest slecht.
"Wat bedoel je met speerpunten?? Een speerpuntenbeleid – met de nadruk op beleid?"
Eerst voeg jezelf het woordje beleid toe aan mijn woorden en vervolgens ga je zeggen dat op jouw toevoegsel mogelijk mijn nadruk ligt om dit dan vervolgens te bestrijden. Fraai is dat.
Nee ik heb het over speerpunten in de ideologische strijd.
Ik wil mijn kop niet in het zand steken voor het reele gevaar maar ik wil ook niet blijven steken in wat is het toch allemaal erg, het zal wel op een burgeroorlog uitdraaien. En ook nog suggereren dat we die burgeroorlog zullen verliezen ook. Kom op zeg.

@Michiel Mans.
Ik ben me er terdege van bewust dat we pas 60 jaar vrede kennen in west-europa.
Ik ben me er ook van bewust dat erg veel mensen ook, of misschien wel vooral, buiten Europa dit zeer aanlokkelijk vinden.
Natuurlijk speelt de economische kant ook een grote rol maar de vrede in west-europa draagt er ook aan bij dat allerlei landen lid willen worden van onze club en dat vele individuele mensen hier hun geluk willen zoeken.

Om misverstanden te voorkomen nog even een citaat uit mijn eigen discussie met het Meulenbelt-volk:
"Ik vraag je nu: heb je er wel eens over gedacht wat er zou gebeuren in Nederland als er een tweede kamerlid vermoord wordt die op de meest indringende wijze reeds met de dood bedreigd is: via een brief die met een mes op het verminkte lichaam van van Gogh was gestoken.
Denk je echt dat de Nederlanders dan nog zo kalm zullen zullen blijven als ze -met uitzondering van een aantal Lonsdale-snotneuzen en warhoofden- bleven na de moord op de nar van Gogh? Ik denk dat er erg weinig moskeeen niet in brand zouden gaan en denk dat het een realistische inschatting is dat in de nasleep van die aangekondigde moord honderden moslims en niet-moslims de dood zouden vinden. Denk je echt dat Wilders, -die ik verafschuw-, dan minder dan 40 zetels in de kamer zou krijgen? Het verdedigen van Ayaan Hirsi Ali tegen bedreigingen en aanslagen is de dure plicht van elke moslim in Nederland, al was het alleen maar uit welbegrepen eigen belang."
Kan geen kwaad om dat soort overwegingen ook eens naar voren te brengen wanneer het over AHA gaat.
(http://www.fransgroenendijk.nl/reactieding.php?id=605_0_1_0_C)

op 31 12 2005 at 04:15 schreef Paardestaart:

Hm – ik verafschuw Wilders helemaal niet…Ik zou niet weten waarom.
En aan idioten als Meulenbelt moet je geen woorden vuil maken. Het is kwaad kersen eten met revolutionairen die door de geschiedenis zijn ingehaald.

Ik weet niet wat ik je in de mond gelegd heb..Dit is gewoon een allergische reactie als ik iemand ‘speerpunten’ hoor zeggen…
Nu weet ik trouwens nog niet wat je wilt, met je speer…Wat moet er aan geprikt worden volgens jou?
Het lijkt me dat de pijnpunten in de confrontatie tussen de ‘culturen’ zich onafwendbaar aandienen nietwaar? Lees jihad-watch er maar op na..Ik kies toch maar de koude oorlog.
By the way: Oriana Fallaci is verkozen tot Vrouw van het Jaar; mooi artikel over haar in FPM
http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=20742

op 03 01 2006 at 16:17 schreef Richard (die andere dan):

Lagonda: "Ik vind het frappant hoe ook op muzikaal gebied de verschillen tussen het westen en de islam zijn terug te vinden die ik al zo vaak beschreven heb: relativisme vs. absolutisme, tolerantie vs. onverdraagzaamheid, ontwikkeling vs. stilstand. Nou ja, enzovoorts. Eigenlijk precies wat ik met mijn column heb willen zeggen."

Mijn vader (zoals gezegd een Bach-specialist) zou het hardgrondig met je oneens zijn. Westerse muziek is op het gebied van harmonie en contrapunt inderdaad verre de superieur van andere muziekstijlen (de islam speelt daarin trouwens geen enkele rol, er bestaat niet zoiets als ‘islamitische muziek’).
Niet-westerse muziek mist harmonie en contrapunt, maar is verre superieur aan de westerse muziek op hele andere punten. De eerste de beste trommelaar uit het Afrikaanse regenwoud kan al ritmes tamtammen waar Bach-on-speed niet eens van zou kunnen dromen. Indiase tabla-spelers kunnen metra voortbrengen waar westerlingen niet eens verschil in kunnen horen. Mongolen kunnen twee of drie tonen tegelijk zingen.

Voor westere muziek is inderdaad een zekere ‘ontwikkeling’ nodig, het is een ‘acquired taste’, maar dat is niet-westerse muziek eveneens. Er is minstens evenveel ‘ontwikkeling’ nodig om een ’teental’ van Ravi Shankar te kunnen volgen of de opbouw van een maqam. En het idee dat er in niet-westerse muziek geen ontwikkeling zou zitten? Ravi Shankar deed al hele andere dingen dan zijn leermeester en zijn dochter (niet Norah Jones, maar die andere) schijnt ook alweer flink aan de niet-westerse weg te timmeren. Munir Bashir (Irak) geldt als een groot vernieuwer in de bespeling van de ud, maar als je zijn muziek met westerse oren hoort, denk je ‘hetzelfde gejengel als ze daar al eeuwen spelen’.

Dat je in westerse muziek allerlei dingen meent te herkennen die je als positief waardeert i.t.t. de niet westerse muziek, zegt vrees ik meer over welke ’tastes’ je wel en niet ‘acquired’ hebt, dan dat het iets zegt over het westen (of de rest).

Het is denk ik al eerder veel beter samengevat door de schoonzoon van Archie Bunker: "If God had wanted white people to dance, he would have given them rythm."

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS