Home » Archief » Blasfemie voor moslims


[12.02.2006]

Blasfemie voor moslims

Cor Spaans

illu_rafaela (62k image)
Illustratie Ad Kolkman

Niet eerder lachte de Boeddha zo luid als toen de Talibanstrijders de eeuwenoude Boeddha-beelden in de zandsteenklippen van Bamyan neerhaalden. Het past de mens immers niet een godsbeeld te aanbidden, geen Allah, Jehova of G’d, geen zinnebeeldige Allah, geen profeet, zelfs geen zinnebeeldige profeet.

Zie nu de Deense-cartoonrellen en beklaag de vooruitgang, de vooruitgang van de Verlichting! Hoed u voor uw onvastberaden traagheid, laat dit moment niet uit uw handen glippen. De waarlijk vrije en verantwoordelijk redenerende mens aanvaardt geen Roomse, Mekkaanse of Judeïsche godsdienst, geen Oosterse machinaties, en laat zijn moraal niet bepalen door een cultus. Eerder vestigt hij een cultus op basis van zijn losse moraal, dan zijn moraal te laten bepalen door de despoten van een ‘heilige priesterkaste’, een paus, moefti of ayatollah.

Europese Turken, Berbers en Arabieren, u heeft zich bevrijd van de koloniale despoot en de wereldse keizer, en denkt wellicht ook de macht te kunnen breken van ministers, presidenten en minister-presidenten, maar rekent buiten de poppenspelers achter de schermen, de priesters. U koestert de vurige wens af te rekenen met de zichzelf verrijkende en verwekelijkte koningshuizen, de duivelse despoten die u en de uwen dag op dag vernederen in uw vaderland, uw moederland en uw thuisland. U bent op weg, u heeft de koningshuizen deels verdreven en denkt dat nu waarlijke Vrijheid, Gelijkheid en Solidariteit mogelijk worden.

Maar u heeft gerekend buiten de waard! Uw wens de ketenen te breken verhoudt zich niet met het voorbeeld van die schertsfiguur uit Mekka, die lage potsenmaker uit Judea of enig andere goeroe uit het Midden- dan wel Verre Oosten. Niet met die travestie in Rome, zo’n sjeik als Fawaz Jneid in Den Haag of die vertoning van de zelfbenoemde ‘Allah van de EO’, Andries Knevel te Hilversum.

Uw ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap wordt dermate gehaat door de dienaren van het altaar uwer onderwerping, dat u infiltratie door ceationisten, seksisten en Yoesuf-predikers hebt te vrezen. Heb geen medelijden met dergelijke missionarissen van het kwaad, en ruk de gifplant van het geloof met wortel en tak uit. Stel je voor dat een zwakke broeder de verleiding van deze duivel niet zou weerstaan! Laat toch het despotisme – die gruwel in het oog van de moderne, verlichte mens – de kop niet opsteken!

Uw strijdlust voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit past niet bij een gemeenschap die zich laat opslokken door de duisternis van zo’n doctrine als het christendom of de islam, het hindoeïsme of wat voor metafysische dictatuur ook. Laten we niet uit het oog verliezen dat dergelijke infantiele godsdiensten in de handen van onze tirannen een effectief en efficiënt wapen vormen. Een instrument ter onderdrukking en misbruik onzer lichamen en zielen, alsmede van die onzer verwanten en geliefden!

Als u nu verzuimt het priestervolk uit te roeien zullen de priesters vanuit hun onverbeterlijke ondeugd u al te snel confronteren met nieuwe koningen, keizers en admiraals.

En natuurlijk is het onaardig om voortdurend gelovigen te pesten, en het is redelijk om iemands lichtgeraaktheid te ontzien, of het nu zijn gedichten, zijn moeder, zijn god, zijn inkomen of zijn oorlogsverleden betreft maar je mening moet je kunnen geven, ook op smalende toon – lichtgeraaktheid of niet, zoals wijlen Karel van het Reve het zo perfect profeteerde. Maar sta geen autochtoon, Turk of Marokkaan, geen asielzoeker, Oost-europeaan of Caribische medelander toe zich bezit te laten nemen van die immorele bende, van de hoogmoed, tirannie, en onbeperkte macht der geestelijkheid.

Werp toch af, die neiging tot slaafsheid en onderwerping aan dogma’s! Stompt u zichzelf alstublieft niet langer af met de banaliteit van het geloof. Besef dat uw trotse ziel het juk der priesters op eigen kracht zal weerstaan en afwerpen!

Bejaarden , middelbaren en jongeren, auto’s en allo’s, urbaan of agrarisch, overwin uw slaafsheid aan de kleingeestige denkbeelden van de kerk van uw ouders! U bent zich aan het emanciperen, u bent zich aan het verwezenlijken, en laat u zich daarbij alstublieft niet tegenhouden door het bijgeloof uit Zuid, West, Noord, Oost of Midden-Oosten. Vergeet na het doorsnijden van de banden met uw uitzuigers, misbruikers, kolonisators en manipulators in het licht van de huidige wereldpolitiek niet ook een definitieve klap toe te brengen aan het bijgeloof van die oplichters in Mekka en Medina!

Meisjes en jongens, geef je over aan je prachtige verlangens en verlies vol enthousiasme je maagdelijkheid keer op keer; geen wet gebiedt je deze te bewaren. Je bent vrij te genieten, te geven en ontvangen, met mannen of vrouwen of allen tezamen, want je hoeft je geen andere belemmering dan die van je eigen begeerte te laten gelden.

Geen gozer moslimhuizes zal nog schromen zijn lusten te beteugelen, wanneer hij zijn ware wens en wil volgt, om een medegozer te huwen. Geen dochter van Jehova’s eigen grond, geen Hindoevrouw of authetieke Amazone ondervindt hinder bij het schaken van haar vriendin. Geen mattie meer bezwaard benoemd te worden als ‘vriend’ of ‘vrienin’.

Vrij doorleeft u de wellust, zonder valse schaamte geeft u zich over aan zoveel mannen of vrouwen als u maar wenst, in welk lichaamsdeel u zich ook maar verlustigt.
Doch wanneer u het licht van de rede zoud verliezen, is het risico groot dat u in de handen valt van die machthebbers, die u verbieden zich te verlustigen in man of vrouw, in uw natuurlijke aanleg of hoogstpersoonlijke wensen.

Maak haast opdat de priesters en pausen, de imams, ayatholla’s en moefties niet uw ziel knakken, waar zij nu alles inzetten om u te breken. Onthoofd zonder medelijden hun kerken en trap wild dansend op hun in zelfvoldane overmoed uitgevaardigde fatwa’s.

Cor Spaans is een liefdevolle misantroop, een dierenliefhebber vol allergieën, die zich niet thuis voelt in de Nederlandse maatschappij. Maar elders is het allemaal nog veel vreselijker. Het is een godswonder dat-ie het hoofd al decennia boven water weet te houden.

Algemeen, 12.02.2006 @ 01:26

[Home]
 

12 Reacties

op 12 02 2006 at 16:09 schreef Michiel Mans:

Een prachtig stuk proza met een heldere boodschap.

op 12 02 2006 at 22:14 schreef Cor:

En wat heeft die bolle uit het Oosten, die Boeddha, rondgehoereerd.

op 14 02 2006 at 18:41 schreef jessie:

En genoten dat ie heeft!
Die andere bolle ook wel, denk ik.

op 15 02 2006 at 23:41 schreef Cor:

Theo van Gogh hoereerde zich inderdaad ook een slag in de rondte; elke donderdagavond was ’t niet?

op 16 02 2006 at 12:23 schreef Compli:

Een driewerf hoera voor dit doordachte betoog!

op 20 02 2006 at 17:20 schreef Cor:

Beste mensen,

Moesten we de guillotine niet eens uit de garage halen?

Liefst voordat straks alle islamitische leiders in Europa roepen oproepen tot het in elkaar rammen van gays in de straten van de Europese steden.

In Moskou neemt deze wijze, vriendelijke eminence grise het voortouw tot homocide:

[img]http://www.coc.nl/documents/TalgatTadzhuddin.JPG[/img]

Groot-moefti Talgat Tadzhuddin, een Russische islam-leider, heeft zopas met geweld gedreigd tegen homo’s.
Hij predikt dat homoseksualiteit een misdaad is en is van mening dat homoseksuelen geen rechten mogen hebben. ‘Wanneer ze zich op straat gaan manifesteren moeten ze in elkaar geslagen worden, ieder normaal mens zal dat doen, moslim of orthodox. Vertegenwoordigers van de seksuele minderheden mogen doen wat ze willen, maar alleen in hun eigen huizen of ergens in het donker’, aldus de Russische islam-leider.

op 20 02 2006 at 21:59 schreef Cor:

Openlijke homoseksualiteit is al net zo provocerend als cartoons, zo hebben de hoofden van orthodoxe joden en christenen in Rusland verklaard.

Ik denk dat Donner en Balkenende en Bush en Beatrix het daar in hun hart mee eens zijn.

Dus mensen:
wat is het scenario, wat gaan we doen als een Kerk eigenlijk nauwelijks gecorrigeerd wordt in Nederland in haar oproep to geweld tegen poten&potten in de Nederlandse straten?

(Vreedzame oplossingen graag.)

op 20 02 2006 at 22:12 schreef Peter Breedveld:

Elke dag een Gay Parade!

op 20 02 2006 at 22:23 schreef Cor:

Optimist! Die hoofdstedelijke homoscene met al die Houtsma’s, Kooistra’s en andere lamstralen is treurniswekkend.

’t Is waar, wat Jessie enMichiel ook merken, die atheisten, agnostici, humanisten en individualisten zijn op een dergelijke wijze, met een oproep voor een demonstratie, niet te mobiliseren.
Misschien ligt een internettactiek meer voor de hand dan dat samenscholen en elkaars wëe windjes opsnuiven.

op 20 02 2006 at 23:00 schreef Laila N:

"Gewelddadig verzet is te verkiezen boven jezelf schikken in een onrechtvaardig lot."

Mahatma Gandhi

op 20 02 2006 at 23:34 schreef Cor:

Dat wordt dus Barcelona. Kijk, die pyrrusoverwinning van de Verlichting mag het volk van Balkenende dan ook zelf oogsten. ‘k Wist wel dat die Gandhi een guillotine achter de hand hield. Ze zoeken het maar uit.
Mijn mensen bevinden zich overal ter wereld, in alle culturen, uit allerlei gemeenschappen, en ik ontmoet ze op het internet.

’t Lijkt wel of ze er op het Iberisch schiereiland beter mee om weten te gaan, met die Verlichting en de scheiding van het openbare leven en de kerk.
Lekker weer ook, daaro.

op 22 02 2006 at 13:30 schreef Elke:

Ondertussen kondigt de groep eeuwig klagende moslims aan, dat "als de Westerlingen vinden dat je naar de rechter moet stappen in dit soort gevallen", ze dat ook inderdaad massaal gaan doen.
Iedereen en alles die hen volgens hen beledigt, wordt consequent aangeklaagd.
Dat meldt het AD vandaag.

Veel van dit soort aanklachten zal niks uithalen, maar ondetrtussen zit je wel met die ellende, en met advocatenkosten waarnaar je natuurlijk kunt fluiten om ze verhaald te krijgen.

Wilders en Broertjes van de Volkskrant zijn vandaag de klos.
Wie volgt morgen?

Nederland komt onder vuur te liggen van intolerantie, verbiedzucht, moedwillig verstoppen van het rechtssysteem.

En omdat dit uitgaat van het Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs in Nederland, de Unie van Marokkaanse moskeeën in Amsterdam en de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland, moeten ze ook niet meer aankomen met "het is een heel klein groepje dat het doet", want deze organisaties vertegenwoordigen een heel groot brok moslims in Nederland.
Als die niet onmiddelijk roepen "kappen daarmee, stelletje zeikwijven, jullie bezorgen ons alleen maar een nog slechtere reputatie", dan ga ik er van uit dat het leeuwendeel van de moslims in Nederland achter deze volgende poging staat, om een nieuw dieptepunt in hun populareit te bewerkstelligen.

Wie wil er nog een leuke Marokkaanse stagiair, ze zijn heus heel leuk.
De kans dat je met een grote bek, eisen die je andere personeel niet stelt (ramadan, gebedsruimte, burqa’s, halalkantine), verbiedzuchtige showprocessen, of andere ellende te maken krijgt valt heus reuze mee … :-(

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS