Home » Archief » Voor mij geen islamlessen


[12.02.2006]

Voor mij geen islamlessen

Wesley van de Berg

illu_fleurstaand (62k image)
Illustratie Ad Kolkman

In zijn artikel Hoe verdedig ik de islam? Les 1 schrijft Deniz Coskun het ene, en in zijn artikel Waarom deze moslim les 1 verwerpt schrijft Jamal Bejja weer het andere, het tegenovergestelde. Het is typerend voor wat het ‘islamdebat’ heet. De media worden zelfs met koranverzen bestookt, en niet-moslims doen lustig mee om hun islamvriendelijke of islamvijandige gelijk te halen – wat ze dus nooit krijgen: dé islam bestaat niet, is de slogan.

Het enige dat telt is het antwoord op de vraag: Kan de moslimgemeenschap in Nederland – en West-Europa – op termijn de democratische rechtsstaat dragen? Immers, de moslimgemeenschap gaat een sterke machtsfactor vormen. Nu is 1 op 20 Nederlanders moslim, echter 2 op de 20 borelingen is moslim: het aantal moslims neemt gestaag toe. Eigenlijk is het beter te spreken van ‘soennieten en sjiieten’; men schere moslims niet over één kam. Veruit de meeste Turken en Marokkanen zijn in naam soenniet.

Voor het antwoord is het onzinnig moslims individueel te raadplegen; naast het fenomeen van het sociaal gewenste antwoord ligt wensdenken op de loer. Je kunt de geschiedenis induiken, en dan is het antwoord ondubbelzinnig en hard NEE. Ten eerste, moslims vormden telkens een bestaande orde om in een orde waarin schriftgeleerden met hun koranuitleg een dominante wetbepalende rol spelen. Ten tweede, moslims hebben door de schriftgeleerden te volgen de wetenschappelijke ontwikkeling – een ontwikkeling die welvaart, welzijn en de democratische rechtsstaat in het westen bevorderde – na een korte bloeiperiode doen stagneren. En ten derde, tot op heden ontwikkelden moslims geen democratische rechtsstaat: ze accepteren schriftgeleerden die ondemocratische machthebbers legitimeren.

Terugkerend in deze drie feiten is de rol van de schriftgeleerden, en die vragen altijd “Wilt u zich laten leiden door de wetten van God of door die van mensen?”. Zij roepen moslims op hen te volgen, en moslims – nogmaals als gemeenschap – geven daar gehoor aan: een wederzijdse legitimatie.

Je kunt je ook luisteren naar liberale geluiden. Maar dan is het antwoord nog niet even ondubbelzinnig en even hard “JA”. In weerwil van allerlei liberale geluiden van individuele moslims hebben ze nog steeds geen school kunnen maken – vraag maar eens of er een liberale schriftgeleerde, liberale imam, liberale moskee en liberale koranschool bestaan! – natuurlijk kunnen de media veel meer aandacht besteden aan die geluiden. De schriftgeleerden verbieden al eeuwenlang de vrije koraninterpretatie. Veel korankenners hebben er ernstig onder geleden, recent nog: Mohammed Taha (en volgelingen) vermoord, Nasr Abu Zaid gevlucht, Fazlur Rahman gevlucht. De overdominante soennitische kerk heeft nog geen Luther gehad. Hoe moet ooit een liberale islam van de grond komen? Of zijn het de Ahmadyyia’s, of de Alevieten?

Socioloog Dick Pels (Trouw, 26 november) pleit voor de vrije interpretatie. Dat is makkelijk gezegd, maar vooralsnog onbetamelijk onrealistisch voor moslims als gemeenschap. De meeste moslims zeggen niet-praktiserend of gematigd te zijn, maar dat betekent nog niet dat ze de wetsbepalingen in de koran en de schriftgeleerden afvallen. De vraag is aan wie of wat zij loyaal zijn als de schriftgeleerden via de imams tot actie oproepen – herinner Iran, de kwestie Rushdie en de theateropvoering Aisja – en als de minder gematigden druk uitoefenen. Daarbij komt dat zij zich, zoals eenieder, emotioneel gebonden voelen aan traditie, cultuur, familie en vrienden.

De politiek moet integratie van moslims bevorderen door beter minderhedenbeleid, is de oproep. Zeker. Maar wat betekent integratie zonder loyaliteit aan de democratische rechtsstaat, met aangepast gedrag uit een plichtmatig “respect” voor de (grond)wet van het verblijfsland? Een individuele moslim moet allereerst geplaatst worden voor een principiële keus vóór de democratische rechtstaat. De democratische rechtsstaat staat namelijk op het spel, en de interpretatievrijheid van aan de rechtsstaat
loyale moslims ook.

Wesley van de Berg is socioloog en voorstander van een loyalitetsverklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap

Algemeen, 12.02.2006 @ 02:39

[Home]
 

29 Reacties

op 12 02 2006 at 19:55 schreef Paardestaart:

Een loyaliteitsverklaring is wel het minste; maar in het geval van moslims is dat nòg geen grond om op te bouwen. Het is hen toegestaan te liegen of meineed te zweren als het doel is de islam te vestigen in de landen der ongelovigen…
Dat is bijvoorbeeld wat er in het midden-oosten te gebeuren staat nu Hamas de verkiezingen gewonnen heeft: de vrede die de westerse landen tegen beter weten in en ten koste van Israel zullen trachten te bewerkstelligen is niet meer dan Hudna..een bestand, dat dient om je te hergroeperen en je positie te versterken, en geenszins een echte vrede.

Ik vind daarom dat moslims tot nader order geen stemrecht zouden moeten hebben in Westerse landen.
Dat is moeilijk te verwezenlijken denk ik, en daarom moet er een uitzonderingstoestand worden uitgeroepen, om te voorkomen dat wij Europa gewoon uit handen geven.

op 12 02 2006 at 20:01 schreef Klaasvaak:

"Wesley van de Berg is socioloog en voorstander van een loyalitetsverklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap"

Zo’n verklaring is niet alleen volkomen ridicuul maar haalt ook helemaal niets uit. Iemand die om welke reden dan ook perce Nederlander wil worden tekent dat ding toch wel ongeacht de inhoud.

De enige effectieve maatregelen vereisen drastische aanpassingen in de wet en de manier waarop op politiek niveau met religie wordt omgegaan.
1. Afschaffing van bijzonder onderwijs dat zich niet puur en alleen op didactische principes onderscheidt
2. Schrappen van wetten die religie meer bescherming geven dan andere ideologien
3. Religieuze symbolen binnen bedrijfsleven, overheid en in de openbare ruimte verbieden, dus ook gebedsruimtes in fabrieken

Aan de poltiek om helder te brengen dat deze repressieve maatregelen alle burgers treffen en dat de noodzaak hiertoe is dat anders veel fundamentelere vrijheden in het geding komen.

op 12 02 2006 at 20:15 schreef Klaasvaak:

Een politieke overtuiging geniet momenteel minder bescherming dan een religieuze overtuiging.
Daarmee staat zelfs vast dat een willekeurige goed georganiseerde religieuze stroming met veel aanhangers vroeg of laat zowel politiek als maatschappij zal kapen.

op 12 02 2006 at 20:31 schreef Klaasvaak:

Nog een belangrijk punt:

4. Mensen met dubbele nationaliteit op dwang van uitzetting verplichten alle andere nationaliteiten af te staan.

op 12 02 2006 at 20:36 schreef Cor:

Paardestaart, ik voel je na, maar weet niet zeker of de oorlog al begonnen is. Hoop van niet.

Klaasvaak: jouw maatregel 1 is voorlopig niet nodig, als we gewoon verbieden dat buitenlandse geldschieters dergelijke scholen financieren en we ook de staatssubsidie op niet-openbare scholen afschaffen. (Zelfstandige gymnasia blijven natuurlijk wel gefinancierd door de overheid.)
Je tweede maatregel lijkt mij keiharde noodzaak.
Je derde maatregel gaat te ver: in mijn bedrijf hangt het vol met symbolen van mijn kerk (The Curch Of Bryan Jones And His Prophet Cor Spaans).

op 12 02 2006 at 20:41 schreef Cor:

Het niet meer toekennen van een tweede nationaliteit, gebeurt dat nog steeds? Ik dacht dat ze het daar wel over hadden gehad in Den Haag, maar weet niet precies hoe het nu zit.

Aangaande die loyaliteitsverklaring:
als ze in 1970 hadden bepaald dat elke immigrant een openbaar toegankelijke verklaring had moeten ondertekenen, waarin met naam en toenaam wordt toegezegd de wetten van Nederland te respecteren, ook de wetten en de rechterlijke uitspraken van vrouwen, van homoseksuele rechters en lesbische bestuurders, dan had dat een bulk gescheeld – nietwaar?

op 12 02 2006 at 20:54 schreef Klaasvaak:

Klopt, m’n derde punt is inderdaad twijfelachtig.

Punt 1 ben ik niet met je eens. Religieus onderwijs noemt zich ook openbaar en verschuilt zich daarmee achter regels voor bijzonder onderwijs. Daarom dus subsidie intrekken voor scholen die "bijzonder" zijn op niet didactische gronden. Vervolgens zeer hard ingrijpen wanneer op bijvoorbeeld een zwarte school opeens allerhande religieuze zaken in het lesprogramma opgenomen worden.

Kutkutkut, elke keer als je over dit soort maatregelen nadenkt moet je constateren dat het op veel fronten laat, misschien wel te laat is.
Als ik aan deze laatste maatregel denk dan zie ik de klasjes opgehitste jonge moslims alweer ellende schoppen.

op 12 02 2006 at 21:03 schreef Klaasvaak:

Denk dat die loyaliteitsverklaring geen bal had uitgemaakt.

Het enige wat gescheeld zou hebben is als we gastarbeiders ook gastarbeiders hadden laten blijven of anders importhuwelijken al veel eerder aan banden hadden gelegd. Of natuurlijk bovengenoemde zaken al veel eerder hadden ingevoerd.

op 12 02 2006 at 21:06 schreef Klaasvaak:

Of natuurlijk een echt sociaal asielbeleid hadden gevoerd. Met een beetje actief speuren hadden we veel meer echte asielzoekers niet alleen kunnen helpen vluchten maar ook meteen aan een simpele baan kunnen helpen.

op 12 02 2006 at 21:24 schreef Paardestaart:

Maar wat is er mis met een uitzonderingstoestand?
Als je niet wilt dat het oorlog wordt, of tenminste dat de Europese bevolking zich zal moeten uitvechten onder de Dhimmistatus die hen in dat geval overblijft is beperking van hun burgerrechten de enige oplossing.
Het recente verleden heeft wel aangetoond dat hun rechten in handen van de Nederlandse regering meer dan gewaarborgd zijn, zeker als je ze vergelijkt met de rechten van degenen die in de arabische wereld zijn achtergebleven..

op 12 02 2006 at 22:14 schreef TaalnochTeken:

Ik ben het in grote lijnen met Paardestaart eens: wetten zijn er om veranderd te worden naargelang het weten van het moment. ‘Hebben het recht’ is slechts een gevolg. De oorzaak is: ‘is de rede’. Een religie die de rede niet onderschrijft heeft geen recht! Godsdienstvrijheid is niet meer dan de vrijheid om een eredienst te houden op een daartoe bestemde plek. Nederland is een multinationale staat aan het worden. Kolonievorming hoef je toch niet toe te staan?

op 13 02 2006 at 01:55 schreef Paardestaart:

Hm – het lijkt me dat wat in normale omstandigheden geen probleem hoeft te zijn in periodes met een verhoogd risico wèl een probleem is. Ipv ons zelfcensuur op te leggen – nb voor dingen die nodig wèl moeten worden gezegd – (zoals ik iemand op TV hoorde zeggen: bij brandgevaar extra voorzichtig zijn met droog papiermateriaal, oid…en daarmee bedoelde hij alles wat de moslims aan de kook zou kunnen brengen, zou ik er toch voor willen pleiten het vuur te doven, door het te isoleren, en de vuurbranden niet aan de knoppen te laten.
Ik bedoel: de moslims zíjn nu eenmaal kwaad, vernederd en gefrustreerd, en voor ze erachter zijn waar dat aan ligt gaan we niet ons hele land neutraliseren, lijkt me!!
Dus ze moeten niet de kans krijgen om langs democratische weg de sharia in te doen voeren, of zelfs wetten te doen aanpassen aan hùn verlangens.
Anders kunnen we net zo goed met z’n allen naar Arabië emigreren…

op 13 02 2006 at 09:15 schreef Klaasvaak:

Wetgeving en regels selectief tegen de islam krijg je er nooit door en bahalve dat het onrealistisch is te veronderstellen dat dat wel zou lukken lijkt het mij niet verstandig ons wetboek te bevuilen met uberhaupt het woord islam.
Er zijn wel gronden waarop de islam en met name de koran en andere teksten geheel of gedeeltelijk verboden kan worden door gewoon de huidige wetgeving te gebruiken.

Maar wat je ook doet, je zult er niet onderuitkomen eerst de wetsartikelen te schrappen die religie een status aparte verschaffen.

op 13 02 2006 at 15:44 schreef Paardestaart:

Als je een uitzonderingstoestand uitroept hoef je helemaal het wetboek niet te bevuilen; het gaat er juist om dat je in uitzonderlijke omstandigheden de wet tijdelijk buiten spel zou kunnen zetten, zonder opgaaf van redenen. Dat maakt ook bedenkelijke wetswijzigingen overbodig die later mogelijk weer moeten worden teruggedraaid : een groot voordeel, want overheden hebben nu eenmaal de neiging om macht vast te houden, niet om het uit handen te geven.

De feitelijke uitzonderingstoestand wordt m.i. wel gedemonstreerd door de inschikkelijkheid tav nieuwe maatregelen die de privacy beperken: mensen hebben nauwelijks geprotesteerd bijvoorbeeld tegen de identificatieplicht, omdat men de wetteloosheid op straat en de dreiging van kwaadwillenden momenteel veel urgenter vindt, maar je zou je kunnen voorstellen dat dergelijke ingrepen in andere tijden een oproer zouden (en zullen) veroorzaken.

Ook ik hecht aan een onpartijdige en rechtvaardig gezag; maar ik ben bang dat de regels die we hebben veroverd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tegen machtsmisbruik ernstig misbruikt worden door mensen die van onze samenleving alleen de lusten verlangen, en de rest naar hun eigen hand proberen te zetten.

Maar goed – ik ben geen wetsgeleerde, dus ik heb geen idee of de huidige wet niet veel meer mogelijkheden ter bescherming van onze cultuur uit onwilligheid ongebruikt laat liggen. De rechtspraak is in Nederland overvloedig met hetzelfde sop overgoten als politici en de rest van de spraakmakende elite

op 13 02 2006 at 17:25 schreef jessie:

De enige manier om uitzonderingen in de wet te creeren is uit de EU te stappen.

Europees recht gaat boven lokaal (NL) recht.

Tis niet anders.

op 13 02 2006 at 22:13 schreef Wesley van de Berg:

Ter aanvulling: de loyaliteitsverklaring wordt bindend geacht. Als iemand blijk geeft zich niet aan de inhoud van het verklaarde te houden wordt zijn Nederlandse nationaliteit ingetrokken (als hij tenminste een dubbel paspoort had: statenloosheid lijkt me geen oplossing). De loyaliteitsverklaring zou overigens met terugwerkende kracht ingaan, dus ook voor dubbele paspoorthouders die al lang Nederlander zijn.
Uiteraard kan men liegen, maar als dat blijkt heeft men een dubbele overteding begaan: 1. men is in overtreding als men niet loyaal is, en 2. men heeft gelogen (of meineed geplegd als er ook van een eed sprake is) bij die overtredeing, en dat is nog eens een overtreding erbij.

op 13 02 2006 at 22:37 schreef Klaasvaak:

Die loyaliteitsverklaring vind ik misselijkmakend en niet alleen omdat men nu al weet dat zo’n ding niets oplevert. Het is weer zo’n perfect voorbeeld van waarom het zo benauwd is in Nederland. Allemaal regeltjes die niet volledig uitgevoerd kunnen worden en daarom alleen een verstikkend gevoel opleveren.

Gewoon die religie wet schrappen en bijzonder onderwijs de betekenis toekennen die het hoort te hebben.
Dat alleen al zal een helsklus blijken maar zo’n loyaliteitsverklaring is puur een bliksemafleider waardoor echte maatregelen zoals deze weer 10 jaar van de tafel kunnen worden geveegd.

op 13 02 2006 at 22:45 schreef Klaasvaak:

Wesley, wees eens eerlijk. Waarom denk je dat men zo’n verklaring verzint terwijl er binnen de wet al voldoende mogelijkheden liggen om het gespuis waar het om gaat aan te pakken.

Uiteindelijk komt het bij zo’n verklaring er ook op neer dat ooit het lef getoond zal moeten worden een voorbeeld te stelllen door een aantal mensen te veroordelen in de hoop dat de rest zich aanpast. Dat kan nu al dus is het puur een manier om de zaken voor zich uit te schuiven.
Daarnaast probeert men via deze weg de aandacht van religie af te schuiven(we zitten dalijk met 4e generatie hoor!).

op 14 02 2006 at 12:45 schreef Paardestaart:

Is dat zo? Kun je met de tegenwoordige wet wèl optreden?
Weet iemand daar wat van?

op 14 02 2006 at 14:32 schreef Wesley:

Ik zou niet weten waarom die loyaliteitsverklaring niet zou werken. Leg je hem niet af, dan kun je geen Nederlander blijven en moet je vertrekken uit Nederland; leg je hem wel af dan kun je eraan gehouden worden op straffe van ook vertrekken.

Het gaat om die hen die er een andere opvatting op na houden over de staatsinrichting – geen wetsgelijkheid en geen vrije verkiezingen -, maar vooralsnog de huidige staatsintichting accepteren – zolang men geen machtsfactor is.

op 14 02 2006 at 14:33 schreef Wesley:

Ik zou niet weten waarom die loyaliteitsverklaring niet zou werken. Leg je hem niet af, dan kun je geen Nederlander blijven en moet je vertrekken uit Nederland; leg je hem wel af dan kun je eraan gehouden worden op straffe van ook vertrekken.

Het gaat om die hen die er een andere opvatting op na houden over de staatsinrichting – geen wetsgelijkheid en geen vrije verkiezingen -, maar vooralsnog de huidige staatsintichting accepteren – zolang men geen machtsfactor is.

op 15 02 2006 at 14:25 schreef Cor:

Het zal voor velen een goede, bewuste keuze betekenen zich dan maar niet in Nederland te vestigen. De overtuigingen van mensen zijn heel sterk immers. Toen in India het kastesysteem werd afgeschaft, moesten mense uit de wat hogere kasten opeens op gelijke voet omgaan met mensen uit lagere kasten, zelfs met de onaanraakbaren, de mensen uit de laagste kaste die je niet mag aanraken, opdat ze je niet besmetten met hun slechte karma. Een niet onaanzienlijk deel van bijvoorbeeld middenkaste-baliemedewerkers weigerde om zich in te laten met dergelijke onaanraakbaren en heeft zelfmoord gepleegd, omdat zij zich niet wensten neer te leggen bij het gelijkheidsbesginsel van mensen. Liever dood dan op gelijke voet omgaan met onaanraakbaren, met openlijk lesbische wetgevers, liever dood dan te leven in een land dat medebestuurd wordt door openlijke sodomisten. Liever gestenigd in Iran, dan te moeten gehoorzamen aan een zondige vrouw of flikker.

Het is zeer triest dat zelf nu nog in de inburgeringscursussen de zaak niet meer op scherp wordt gezet.

op 15 02 2006 at 15:05 schreef wesley:

Precies Cor. Het is een goed werkend middel zo’n verklaring, omdat het dwingt tot het maken van een bewuste keuze.
Voor rechtsstaatsloyale moslims – ik scheer dus niet over een kam! – is er ook geen enkele reden zich zorgen te maken over die af te leggen verklaring. Integendeel; als orthodoxe moslims – of ze nu gematigd orthodox of fundamentalistisch zijn – niet meer in Nederland kunnen blijven, kunnen de rechssttaatsloyale moslims in vrijheid en veiligheid hun pro-rechtsstatelijke mening en hun eventuele anti-orthodox islamitische mening ventileren.

op 17 02 2006 at 14:13 schreef Elke Vlasveld:

Een loyaliteitsverklaring heeft om reden van wat Paardestaart schreef geen enkele zin.
El-Taqiya, het gebruik om om religieuze redenen te mogen liegen en contractbreken, doet in de islamitische wereld nog steeds breed opgang.

Wil je hier iets aan doen, dan zal het een actie vanuit eigen kracht, en niet vanuit welwillendheid van moslims moeten komen.
Het probleem dat iemand zoiets als die loyaliteitsverklaring doet opperen is immers, dat die welwillendheid van moslims ten opzichte van de Westerse samenlevingstradities nu juist ernstig betwijfeld wordt.

Hoe reageer je dan vanuit "eigen kracht"?
De te stellen vraag is: wat wil je precies hooghouden?
In dit geval zijn dat: democratie, scheiding van kerk en staat, (grondwettelijke)pluriformiteitsprincipes.

Daar zit dus de kern, van waaruit het probleem aangepakt kan worden.
Zoek naar waar de islam sructureel strijdig is met democratie, scheiding van kerk en staat en pluriformiteit.
Het antwoord daarop is snel gevonden.
De islam is theocratisch.
Hoe hard een moslim ook zal durven liegen "in het belang van zijn geloof", de ondeelbare waarheid van de koran (en al zijn theocratische wetten) en de ontbetwistbaarheid van Mohammed als Zegel der profeten die de Wet Gods tot de moslims zond, zal hij nimmer afzweren.

Dus moet er dringend voor gezorgd worden, dat moslims zich met het voortdurende eisen, dat hun met onze gehele samenleving schurende theocratische beginselen "gerespecteerd moeten worden" niet langer kunnen verschuilen achter de vrijheid van godsdienst (art. 6 Grondwet),
Mijn suggestie is: neem religieen die niet louter religieus, maar ook theocratisch van aard zijn de status "religie" af.
Dat maakt hen tot een politieke stroming, met religieuze aspecten – die vervolgens vrijelijk langs de meetlat van de Wet in al haar aspecten gelegd kan worden.

(Voorbeeld: stel dat Imam Khalid el-Moumni niet met de status van geestelijke, maar als leider van een politieke stroming had gezegd "Homo’s zijn lager dan varkens", dan had de rechtbank te Rotterdam hem zeer beslist niet vrijgesproken)

Een dergelijk politieke status -met religieuze inslag- dragen bijvoorbeeld op het moment het CDA, de CU en de SGP.
Aan die laatste partij hebben we kunnen zien, dat de politieke schending van de wet, al dan niet met religieuze achtergonden, uiteindelijk af te straffen viel.
Een prille maar belangrijke ontwikkeling.

Wordt nu de islam uitgeroepen tot een politieke stroming (hetgeen zij niet alleen volgens onze wet is; de islam is ook historisch gezien weinig anders dan het voertuig van het arabisch expansionisme/nationalisme) in plaats van louter een religie, dan heeft de islam onmiddelijk een levensgroot probleem.
Het is immers een theocratisch model.
De koran, die niet betwijfeld kan worden zonder afvalligheid te riskeren, staat immers bomvol wetten Van Allah, betreffende (met onze wet strijdige!)staatsrechtelijke zaken als oorlogvoering, erfrecht, maatschappelijke status van niet-moslims, huwelijk, strafrecht, behandeling van vrouwen en homo’s etc.
Theocratie -en zeker de islam- is intrinsiek onverenigbaar met de democratie.
Het is van tweeen één: ofwel het volk regeert en bepaalt de wet (demos cratos), ofwel God regeert en bepaalt de wet (Theos cratos).

Daarmee kan de islam, en alles wat islamitisch is, zonder die status van louter religie worden uitgesloten van het politieke veld.

Weerwoord kan een belijdend moslim daarop niet leveren.
Verklaart hij dat de wet van ongelovig Nederland boven de wet van Allah zoals beschreven in de koran staat, dan is hij een afvallige.
Daar helpt ook el-Taqiya hem niet bij.
Op afvalligheid van de islam staan draconische tribale maatregelen.
En hoewel de gemiddelde moslim niet onder de indruk is van de wetten van Nederland, voor de repressaillemaatregelen uit de tribale verbanden is men zeer beducht.

Zo maak je van je eigen kwetsbaarheid weerbaarheid, en maak je van de ogenschijnlijke kracht van de theocratische islam haar achilleshiel.
Want met deze maatregel kan de islam niet langer met onze eigen wet in de hand een verbiedzuchtige vernietigingsveldtocht houden door onze pluriformistsiche samenleving en wetgeving, maar wordt zij gedwongen om óf aan het verschijnsel van openlijke massa-ontkerkelijking, secularing en verlies op de greep van het dagelijkse leven van haar lidmaten te wennen, ófwel voet bij stuk te houden maar haar expansiepolitiek voor het "Dar el Harb"-deel dat Nederland heet Nederland als mislukt te beschouwen.
(Dar el Harb is de islamtische benaming voor "nog te veroveren gebieden", en betekent letterlijk "Huis van Oorlog")

Aanpassing van de wet is hier niet voor nodig.
De Wet verbiedt theocratie al; in hetzelfde vrijheid van godsdienstartikel notabene.
Want het veel maar slechts half geciteerde lid 1 daarvan luidt: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, BEHOUDENS IEDERS VERANTWOORDELIJKHEID VOLGENS DE WET.
De strafrechtbepalingen omtrent de veiligheid van de staat en "misdrijven betreffende uitoefening van staatrechten- en plichten", doen verder de rest.

Wat er voor nodig is, is politieke wil.
Ik vrees dat die pas zal ontstaan, wanneer Nederland te maken krijgt met meerdere, zeer gewelddadige aanslagen uit de hoek van Mohammed’s "voertuig voor het arabische nationalisme", dat hij zeer uitgekookt voorzag van een relisausje dat de doorgaans a-politieke, maar naar een hen welgezinde "Grote Baas in de Hemel" snakkende volksmassa’s zou disciplineren.

Voor de geinteresseerden: lees de hadithverzamelingen eens.
Daarin staan o.a. de oorlogsstrategieen van de islam beschreven.
Iedereen zal moeiteloos de opeenvolgende stadia: massa-immigratie, import radicale geestelijken vanuit het thuisfront, segregatie, kweken van afkeer tegen het gastland, radicalisering, en "vierde jihad" (geweld door in de boze, gesegregeerde immigrantengroep schuilende strijders) herkennen.
Vooral de hadith Malik’s Muwatta, de Sahih Bukhari en de Sunan Abu Dawud zullen iedereen die nog rozewolkerige ideeen heeft over de bedoelingen van de islam, en misvattingen als "de grote groep gematigde moslims" de schellen van de ogen doen vallen.

op 17 02 2006 at 14:43 schreef Elke:

Ik heb ook wel eens minder tiepftten gemaakt, potverdrie :))

op 20 02 2006 at 16:06 schreef Frans Groenendijk:

"Mijn suggestie is: neem religieen die niet louter religieus, maar ook theocratisch van aard zijn de status "religie" af.
Dat maakt hen tot een politieke stroming, met religieuze aspecten "
Het onderscheid is moelijk te maken.
Ik ben dan ook van mening dat de scheiding tussen kerk en staat een achterhaald concept is.
Elke GEORGANISEERDE religie IS een politieke groepering. Niet elke politieke stroming richt zich op het verwerven van kamerzetels resp de reguliere regeringsmacht.
De scheiding van kerk en staat impliceert veel te vaak dat de staat religieuze concepten ondersteunt omdat ze het predikaat religieus dragen.
Je kunt, mag en moet alle moslims niet op een hoop gooien. In mijn ogen moet je als maar blijvgen hameren op een aantal "programmapunten". Misschien zelfs maar op een: het vermoorden van afvalligen. Een politieke stroming die het vermoorden opzeggers propageert zou uiteraard verboden worden. Is al verboden, lijkt me.

op 20 02 2006 at 17:15 schreef Cor:

In Europa hebben we moefti’s, officiele islamitische leiders.
Zo’n moefti nu, heeft opgeroepen tot geweldpleging jegens openlijk homoseksuelen.

Verwachten we iets van onze politici, of houden we onze Moskouse broeders en zusters lekker onder de plak van een openlijk gewelddadig religieus leider?

Het is al weer enige tijd geleden, dat een Europees leider opriep tot geweld jegens burgers. ‘k Vind het opmerkelijk – ben benieuwd of in Nederland de zuster- en broederorganisaties van de Moskouse moslims in actie komen. Zou mij gerust stellen.

http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=710

op 20 02 2006 at 22:12 schreef Cor:

Frans Groenendijk,

Je kent mijn hoge bloeddruk en graag doe ik een beroep op jouw nuchterheid inzake een actuele en een hypothetische ‘casus’.

* Hoe kan ik het beste omgaan met die oproep van de grootmoefti van Rusland?

* Wat moet ik nou als morgen de grootmoefti die over Nederland gaat moslims oproept identificeerbare homo’s in elkaar te rammen?

Graag serieus advies.

op 27 02 2006 at 21:19 schreef Wesley:

Het grootste probleem in de oplossing met de problematische moslims is de verdeeldheid van niet-moslims.

Nog een keer voor Elke. Als een moslim blijkt te hebben gelogen (wat binnen de orthodoxe islam niet moet maar wel mag: taqiya) dan heeft die moslim meineed gepleegd en is de verklaring om een dubbele reden niet meer rechtsgeldig.
Er zijn ook liberale moslims – die zijn niet georganiseerd – die zullen de verklaring oprecht kunnen afleggen, en omdat ze loyaal zijn ook niet iets disloyaals doen. Een orthodoxe moslims die heeft gelogen maar waarvan het nooit uitkomt, is ook geen probleem! Elke kletst dus maar wat hierboven.

En dan Frans. Een georganiseerde kerk die geen maatschappelijke of politieke stellingen inneemt, is per definitie geen politieke groepering.
En ook de SGP die vanuit zijn geloofsbelijdenis geen doodstraf op afvalligheid heeft staan, is in principe een gevaar voor de democratie.

Kom op lieden, een beetje scherper argumenteren graag.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS