Home » Archief » Ditjes en datjes


[12.02.2006]

Ditjes en datjes

illu_estherstaand (59k image)
Illustratie: Ad Kolkman

Geachte redactie,

In zijn stuk ‘Een schuivende tolerantiegrens’ (Trouw 20 februari, de Verdieping 2) schrijft Marcel ten Hooven het volgende citaat aan Theo van Gogh toe: ‘Moslims zijn geitenneukers’.

Het is niet de eerste keer dat een Trouwredacteur ten onrechte deze verwerpelijke opvatting aan Van Gogh toeschrijft en het zal ook de laatste keer niet zijn. Maar het blijft pijnlijk dat een krant die zichzelf afficheert als ‘fatsoenlijk’ blijft volharden in deze schandelijke karaktermoord.

Theo van Gogh heeft nooit gezegd dat moslims geitenneukers zijn. Als hij het over geitenneukers had, doelde hij op een hele specifieke groep moslims, namelijk die moslims, die zich in naam van de islam weerzinwekkend gedragen. Vergelijkt u het met Jezus’ kwalificatie ‘addergebroed’, ook niet misselijk.
In een brief aan de bekende plagiator Mohammed Benzakour (3 maart 2001, te vinden op Van Goghs website www.degezonderoker.nl) schreef Van Gogh het volgende:

Mijn volgens U ‘ongezouten opvattingen’ over moslims – wie dat ook mogen zijn – zijn inderdaad bedoeld om te kwetsen; men kan gelovigen die onze vrijheid van denken bedreigen niet hard genoeg beledigen, moslim, christen, of wie ook. Daarbij dien ik wel aan te tekenen dat de aanval louter en alleen omdat iemand moslim is nooit bij mij vandaan zal komen, want ik beschouw volgers van Allah die zich als tolerante democraten gedragen niet als tegenstander.

Dat zowat iedereen zégt dat Van Gogh alle moslims geitenneukers noemde, maakt het nog niet wáár. Ik zou willen dat al die journalisten, politici en publicisten die zonodig een mening over Van Gogh moeten uitdragen zich eens in de man verdiepten en zijn columns lazen. Neem eens wat feiten tot u. Zomaar van alles roepen over een man die zich niet meer tegen dergelijke aantijgingen kan verdedigen is dom, onbeschaafd en moreel verwerpelijk.

Ik hoop vurig op verbetering.

Met hartelijke groet,

Peter Breedveld, Rijswijk

Geachte lezer,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij krijgen dagelijks vele reacties en dat stellen we zeer op prijs. Vanwege de tamelijk beperkte ruimte moeten we een scherpe selectie maken.

We lezen alle inzendingen die we binnenkrijgen en beslissen liefst binnen een paar dagen. We beoordelen de inzendingen onder andere op onderwerp, schrijfstijl, lengte, actualiteit, opinierend karakter, toegankelijkheid, argumentatie.

U kunt ervan uitgaan dat als uw brief de komende twee weken niet in Trouw verschijnt, die ter zijde is gelegd.

Tot onze spijt ontbreekt het ons aan tijd met u over ons oordeel van gedachten te wisselen, maar we gaan ervan uit dat we u op deze manier voldoende op de hoogte hebben gesteld van onze werkwijze. Wij proberen ons werk zorgvuldig te doen, ook omdat we begrijpen dat het een teleurstelling is als de inspanningen van de schrijvers niet met een plekje in de krant worden beloond.

Met vriendelijke groet,

Henriette Bonarius
Podiumredactie Trouw

P.S. Ik heb uw mail doorgestuurd naar Marcel ten Hooven.

P.S. Ik heb nogal wat columns van Van Gogh gelezen toen die in Metro verschenen. En daar viel me op dat hij moslims toch wel erg vaak als geitenneukers betitelde.

pbgif (88k image)

In zijn betoog ‘Tussen wet en daad staat de moraal’ (NRC, 18 februari) heeft Jacques van Doorn het over ‘fanaten in beide kampen’, die ‘in de tang’ moeten worden genomen. Van Doorn is de eerste niet die cartoonisten, politici en publicisten gelijkstelt aan religieuze fanaten die bereid zijn te intimideren, geweld te plegen en zelfs te moorden voor hun geloof. Ik vind dat uitermate kwetsend.

Van Doorn afficheert zichzelf graag als iemand die boven alle partijen staat en kalm zijn verstandige oordeel formuleert. Toch zie ik Van Doorn als een van de fanatiekste deelnemers aan het huidige islamdebat. Van hem komt ook één van de meest extremistische reacties op de moord op Theo van Gogh die ik las, namelijk dat woorden vaak dodelijker zijn dan kogels. In de context van die dooie Van Gogh in de Linnaeusstraat ook weer een uitermate kwetsende opmerking.

Van Doorn is vreselijk begaan met de gekwetste gevoelens van gelovigen. Mensen die zeggen dat die gelovigen maar moeten leren leven met het gespot met hun religie vindt hij dom, onbeschaafd en moreel onder de maat. Welke weldenkende Nederlander komt nu eens op voor de gevoelens van ongelovigen? Die worden voortdurend gekwetst door uitspraken van christenen en moslims, door de boodschap die uitgaat van hoofddoeken, niqaabs, chadors en wat dies meer zij, en door het bestaan van een wettelijk verbod op smadelijke godslastering waardoor gelovigen meer tegen belediging worden beschermd dan ongelovigen. Waarom hoeven gelovigen eigenlijk geen rekening te houden met de gevoelens van ongelovigen? Waarom wordt mijn gekwetstheid niet erkend?

Europa heeft eeuwenlang gezucht onder het juk van het christendom. We zijn daar nog altijd niet helemaal van bevrijd. Als ongelovige worden mij via wetten de christelijke normen en waarden nog altijd door de strot geduwd. Al met al leven we (nog) in relatieve vrijheid. De rol van satirici als Erasmus is daarin bepalend geweest. In zijn tijd waren er ook veel mensen die Erasmus’ Lof der zotheid ‘dom, onbeschaafd en moreel onder de maat’ vonden. Wil Van Doorn echt het hedendaagse equivalent van die mensen zijn?

Spot is misschien wel het meest gezagsondermijnende middel dat er bestaat. Spot maakt een (vermeende) dreiging een stuk minder gevaarlijk. Spot is de meest beschaafde vorm van verzet die er is. Spot is in elk geval een stuk beschaafder dan het bedreigen en doden van medemensen, het platbranden van ambassades en het uitdragen van leuzen als ‘God bless Hitler’.

NRC-columnist Afshin Ellian riep na de moord op Van Gogh op om grappen te maken over de islam: ‘Als op tv en in honderden theaterzalen over de islam grapjes worden gemaakt, en als ook de academici de islam kritisch gaan benaderen, dan leert dat moslims tolerantie.’

Ik vind die oproep een stuk intelligenter, beschaafder en moreel aanvaardbaarder dan Van Doorns ‘woorden zijn dodelijker dan kogels’, en ik sluit me er dan ook van harte bij aan.

Geachte heer/mevrouw,

Helaas moeten wij u mededelen dat wij uw ingezonden brief niet zullen plaatsen.
NRC Handelsblad ontvangt dagelijks zoveel brieven dat we ze onmogelijk allemaal kunnen opnemen. Selectie is dus noodzakelijk. De keuze is (dit keer) op andere brieven gevallen.

Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Redactie Opinie
NRC Handelsblad

believeorelse (25k image)

Ain’t gonna follow no child molester, sex offender, prophet pretender, Islam’s not for me luidt het refrein van het jazzy liedje dat je hoort zodra je islamcomicbook.com aanklikt. De site draait om een stripboek van Abdullah Azziz (een schuilnaam): Mohammed’s believe it or else, waarbij vergeleken de Deense cartoons vrome bidprentjes zijn. De uitgever is een evangelische organisatie die zich ongerust maakt over de snelle Europese en Amerikaanse groei van concurrent de islam. How can concerned citizens combat the rise is Islam? Simply by telling the truth about Islam — and we mean all the truth about Islam — in a way that our young people can easily understand it. Door middel van een stripboek, dus.

Abdullah Aziz baseert zijn strip op verhalen uit de Koran én hadith. Zo lezen we hoe Joden apen of varkens worden wanneer ze de sabbat breken, dat Satan ’s nachts in je neus woont, dat bij wie tijdens het bidden naarboven kijkt de ogen worden uitgerukt, dat de Profeet met een kind van zes trouwde en seks met haar had toen ze negen was en dat er vooral vrouwen in de hel zitten.

Dagblad Trouw signaleerde het al in 2004 en de Utrechtse hoogleraar arabistiek Hans Jansen vindt het boekje ‘buitengewoon grappig’. Volgens hem klopt het allemaal wat er in het stripboek staat en hoort het in de categorie ‘agressieve ontsluiering van de islam’. ,,Uitermate polemisch. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Waar kan ik het bestellen?”

revu1 (34k image)

Uw hoofdredacteur staat in de Nieuwe Revu van deze week. In het artikel Wie denkt Lousewies van der Laan wel dat ze is? mag hij, samen met André Rouvoet, Hans van Baalen, Jan Terlouw, ene Erik van Bruggen en ene Ageeth Telleman zijn mening geven over de winnares van de Frontaal Naakt Award 2005:

Peter Breedveld, hoofdredacteur Frontaalnaakt.nl:
“Lousewies heeft de Frontaal Naakt Award gekregen vanwege haar motie Van der Laan om het verbod op smadelijke godslastering te schrappen. Dat verbod is onrechtvaardig, omdat gelovigen er meer rechtsbeschernling door krijgen dan ongelovigen. Lousewies werd aanvankelijk gesteund door de linkse partijen, maar die hebben haar als een baksteen laten vallen. Op zeker moment werd de druk om die motie weer in te trekken enorm groot. Maar Lousewies hield haar rug recht. Kiezers die, vanwege de Afghanistan-affaire, overwegen niet op Lousewies te stemmen, moeten niet vergeten dat zij vrijwel de enige is die voor de bedreigde belangen van seculiere gelovigen en ongelovigen opkomt.”

pbgif (88k image)

Vaste Frontaal Naakt-lezer Frans Groenendijk is uit de lokale Utrechtse partij ‘Luis in de Pels’ gezet. Groenendijk heeft namelijk gezegd dat de koran een ‘stom boek’ is, zo meldt de NRC van 14 februari. “Groenendijk verbaasde ons met die opmerking” aldus lijsttrekker Kees van Oosten. “Hij leek me in eerder contact zeer redelijk.” Groenendijk is ‘zeer teleurgesteld’ in Van Oosten en de partij en beweert dat Van Oosten een beetje ‘jokt’ als hij zegt dat hij Groenendijks mening over de koran niet kende. ‘Stom boek’, ‘jokken’, zoals we van Groenendijk gewend zijn vliegen de vonken er weer van af.

pbgif (88k image)

Gregorius Nekschot heeft Enver Varisli van het Meldpunt Moslimdiscriminatie flink te kakken gezet. Varisli zit nu naar verluidt thuis met burn-outverschijnselen en zijn taak is overgenomen door Neerlandicus Jaap Teeuwissen:

Onderwerp: verzoek
Van: “Teeuwissen, Jaap” J.Teeuwissen@baarsjes.amsterdam.nl
Datum: Mon, 13 februari, 2006 3:02 pm
Aan: “Varisli, Enver” E.Varisli@Baarsjes.Amsterdam.NL; dick@activedomain.nl
CC: info@activedomain.nl; gregorius@gregoriusnekschot.nl

LS
Ik zie dat de afbeeldingen op de genoemde web-sites voor de gevraagde
termijn verwijdert zijn. Waarvoor dank.

Voor de goede orde wil ik hieraan toevoegen dat het geen censuur is, zoals
nu op de URL’s te lezen is, maar dat het een verzoek onzerzijds geweest
is. Ik verzoek u dan ook dit te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
Jaap Teeuwissen

Projectleider Meldpunt Moslimdiscriminatie

Mercatorplein 49
1057 CA Amsterdam
tel: 020-5891970
e-mail: memo@baarsjes.amsterdam.nl

pbgif (88k image)

Cartoonist Gregorius Nekschot heeft de gedachtenpolitie weer eens op z’n dak:

Onderwerp: dringend verzoek
Van: “Varisli, Enver” E.Varisli@Baarsjes.Amsterdam.NL
Datum: Fri, 10 februari, 2006 4:19 pm
Aan: dick@activedomain.nl
CC: info@activedomain.nl; gregorius@gregoriusnekschot.nl

Geachte,

Uit onderzoek blijkt dat uw bedrijf activedomain.nl de website www.gregoriusnekschot.nl host. De genoemde website bevat naar onze mening een aantal discriminerende, beledigende en tot haat aanzettende afbeeldingen die mogelijk strafbaar zijn volgens art. 137 lid c t/m e Wetboek van Strafrecht. Wij verzoeken u voor maandag 13 februari 2006 12:00 uur de afbeeldingen waarvan de url’s hieronder zijn bijgevoegd, te verwijderen danwel te blokkeren.

www.gregoriusnekschot.nl/images/de_profeet.gif

www.gregoriusnekschot.nl/images/balkenende_kip.gif

www.gregoriusnekschot.nl/images/azie.gif

www.gregoriusnekschot.nl/images/kleurplaat_handje.gif

www.gregoriusnekschot.nl/images/kleurplaat_hoer.gif

www.gregoriusnekschot.nl/images/kleurplaat_varken.gif

Een kopie van dit bericht gaat ook naar het e-mail adres gregorius@gregoriusnekschot.nl

Namens het Meldpunt Moslimdiscriminatie,

Dhr. Enver Varisli

Backoffice medewerker Meldpunt Moslimdiscriminatie

Mercatorplein 49

1057 CA Amsterdam

tel: 020-5891970

e-mail: memo@baarsjes.amsterdam.nl

pbgif (88k image)

Frontaal Naaktlopers Michiel en Jessie Mans organiseren een demonstratie voor de vrije meningsuiting op de Dam in Amsterdam:

Oproep tot demonstratie.

Een ieder die pal wil staan vóór de vrijheid van meningsuiting gaat naar de Dam op zaterdag 25 februari om 13.00 uur. Op 25 februari vond eerder een demonstratie plaats. De staking. Deze vond plaats op 25 (en 26) februari 1941. Er hoeft niet worden uitgelegd waar dat om ging.

De Dam, de vrijheidsplaats bij uitstek, wordt 11 februari gebruikt om te protesteren tegen delen van de vrijheid van meningsuiting. Dat mag, ook dat kan in een samenleving waar deze vrijheid een groot goed is. Het is aan hen die deze vrijheid niet ingeperkt willen zien, dat duidelijk te tonen zaterdag 25 februari. Zonder krachtig tegengeluid is anders de eerste stap op weg naar het verlies van meer dan have en goed gezet…

Lees hier meer.

pbgif (88k image)

Ik heb Lousewies van der Laan gefeliciteerd met haar benoeming tot fractievoorzitter van D66. Ik kon het niet laten te vragen of dat fractievoorzitterschap niet in de weg zou komen te staan van de strijd voor onze individuele rechten. Lousewies antwoordde:

Dank voor je felicitatie. Inderdaad rare omstandigheden, maar ik word daar strijdlustig van. Vanzelfsprekend zijn onze individuele vrijheden en de strijd voor gelijkheid tussen gelovigen én niet-gelovigen ook bij mij als fractievoorzitter in goede handen. Helaas geen tijd voor interview, Maar dit bericht mag je gebruiken.

Hartelijke groet, Lousewies

Gelukkig maar!

pbgif (88k image)

Algemeen, 12.02.2006 @ 04:01

[Home]
 

174 Reacties

op 12 02 2006 at 13:46 schreef BigPete:

Een meldpunt moslimsdiscriminatie? Kan ik daar ook terecht als ik mij gediscrimineerd voel DOOR moslims?

op 12 02 2006 at 13:58 schreef Henne:

Wat een gezeur. Die kleurplaat met die Nederlandse hoer is briljant!

op 12 02 2006 at 14:19 schreef Anna:

Laat hen eens naar de balk in hun eigen ogen kijken.
Nekschot=humor/satyre=inherent aan het Westen.
Als je dat niet leuk vindt, dan staat het een ieder vrij zich te vervoegen naar een moslimland om daar fijn zitten te staan lopen chagrijnen.

op 12 02 2006 at 14:23 schreef Cogito:

Hopelijk houdt Gregorius stand. Misschien moet hij ook zijn info op buitenlandse sites zetten. Dat meldpunt is gewoon een smerig intolerant inquisitie-apparaat dat zo als mogelijk is, moet worden genegeerd.

http://karikaturoj.blogspot.com/

op 12 02 2006 at 15:02 schreef Anna:

Er was eens ene meneer Enver Varisli met de bijnaam Karagoz, een ambitieuze, ietwat exhibitionistische student aan de Hogeschool van Amsterdam.
Hij was voorzitter van een interculturele blababla.
Voorts had hij een website met alles over Turkije en die ranzige Westerlingen met hun spotprenten én, de kroon op zijn werk was natuurlijk zijn baantje bij het MDI!
"Hiep hiep hurraaaaahhh. Na een saaie, maar luilekker periode in de WW, heb ik weer een baan gevonden. Zal bij het Discriminatie Meldpunt de Baarsjes werken. Dus als jullie je op enigerwijze gediscrimineerd voelen, kom even langs, op Mercatorplein (Amsterdam). Zal waarschijnlijk per 1 oktober beginnen."
http://us.geocities.com/gulred/index.htm
http://www.turksnl.net/weblogs/weblog.php?category=4&offset=5#1385

op 12 02 2006 at 15:27 schreef Michiel Mans:

Meldpunt Moslimdiscriminatie? Is dat erger of anders dan andere vormen van discriminatie? Echt bevorderlijk voor het ‘wij’ en ‘zij’ gevoel.

op 12 02 2006 at 16:28 schreef Maik:

Hoezo, discriminatie? Deze meneer Varisli zou goed doordrongen moeten zijn van het gegeven dat we hier zelf wel uitmaken met WIE we omgaan, sterker: die antidiscriminatiewetgeving zou er helemaal niet moeten zijn!
Waarom niet, staat op:
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=422
En dan nog hetvolgende voor meneer Varisli: Een dialoog met reliFASCISTEN heeft net zoveel zin als een kannibaal eerbied voor de lichamelijke integriteit bijbrengen.

op 12 02 2006 at 18:08 schreef Cor:

Bij de naam Enver denk ik altijd aan Enver Hoxha, de dictator die van Albanie de Eerste Atheistische Staat Ter Wereld maakte. Moskeeen en kerken werden gesloopt en de verschillende culturen in het land werden verplicht te integreren.
Lijkt leuk, maar het economische model was communistisch (dus de armoede nam gestaag toe) en vrijheid van meningsuiting was er niet. De mensen leefden in redelijke rust, gezondheid en harmonie, maar niemand mocht zijn mening uit – dan werd je afgevoerd naar het politiebureau.
Ik heb nog cassettebandjes met Enver-liederen, de liederen die de mensen zongen tijdens Envers bewind, om hun Grote Roerganger te eren, Enver, die hen had verlost van Jehova en Allah, van bezit en etnische predestinatie, van kritiek en trips naar het buitenland.
Je zag pas Albanezen toen ze massaal naar Italie begonnen te vluchten en daar in voetbalstadions opgevangen werden.

op 12 02 2006 at 18:24 schreef Cor:

P.S.

Het is nu dus zo dat de webhost van Gregorius een dreigbrief van een advocaat aan de broek zal krijgen. Gregorius zal altijd zijn tekeningen kunnen verspreiden via Amerikaanse, Russische, Cubaanse of Haitiaanse webhosters.

De Nederlandse hosts van sites als Frontaal Naakt die Gregorius’ cartoons herpubliceren kunnen ook een dreigbrief van een advocaat verwachten.

Voor het herpubliceren is natuurlijk de oplossing mogelijk om de plaatjes vanaf die vrijgevochten hosts in verre landen te laten verschijnen, geintegreerd in de site die gewoon door een Nederlandse host wordt gepubliceerd.
Maar ook dat ‘deep linken’ of hoe dat heet zal aangepakt worden door de advocaten van de Beperking van Meningsuiting.

Ik ben bang dat de Nederlandse rechters zich uiteindelijk zullen houden aan de wetten van Piet Hein Donner: zelfbenoemde gelovigen mogen volgens de Nederlandse Wet nu eenmaal beledigen zo veel zij willen zo lang zij zich kunnen beroepen op hun bronteksten, hun traditie van uitleg van bronteksten, hun traditie in het algemeen of hun religieuze overtuiging. Zij hebben in de Nederlandse wetten, die allemaal ons democratische parlement zijn gepasseerd en bekrachtigd door onze volksvertegenwoordigers, daarmee een grotere vrijheid te spotten, lasteren, bedreigen, kwetsen, grieven en beledigen dan areligieuze spotters. Het bespotten van geloven en gelovigen zelf wordt door de Wet – nogmaals: democratisch aangenomen en in stand gehouden door de door ons gekozen volksvertegenwoordigers – echter expliciet verboden.

Dat was niet zo geweest, als onze dappere Lousewies de steun van Perfide Stinkhoeren als Femke Halsema en Perverse Schandknaap Wouter Bos had gekregen bij haar moedige poging de Smadelijke Godslastering uit de wet te halen.

Nederland is te benauwd voor Gregorius Nekschot. Het mag hier gewoon niet. We hebben ons neer te leggen bij de wet en de rechtspraak.
Of maken we nog een kansje door iets met burgerlijke ongehoorzaamheid te doen?

Want het land dat Gregorius verbiedt kan ik mijn land niet noemen.

op 12 02 2006 at 19:35 schreef Klaasvaak:

@Cor

Wat mij een mooie actie lijkt is om met europese, nederlandse, deense, israelische, amerikaanse en vlaggen met afbeeldingen van vermoorde mensen als gogh de dam op te gaan en deze ritueel te verbranden.

op 12 02 2006 at 20:07 schreef Paardestaart:

Zei die Varisli dat echt, Anna? Heb je hem gewoon ff gegoogled?

Ik heb wel ff je link aangeklikt, maar ik kon die massa poesiealbum kletskoek niet doorkomen hoor..
Gregorius heeft niks te vrezen hoor; als die Hoercartoon niet meer mag, dan mogen wíj niet meer…("Niet antwoorden, anders radicaliseer je ze" ..hihhihiii; hij’s te gek:)

Maar wat een domoor, zo’n jongen..Als de antidiscriminatiebranche het dáarvan moet hebben..!
Wat een kwezel, niet?!

op 12 02 2006 at 20:23 schreef Cor:

Ja! Die hoercartoon was goed he! Ook een van mijn favorieten. Zo ook bv. die Euthanasiecartoon!
En die tekeningen – ik durf er soms nauwelijks naar te kijken, net als een soort Rondom10-moslim, zeg maar.

Maar volgens mij mogen die cartoons niet op grote schaal worden verspreid, van de Nederlandse Wet. Het is wachten op het oordeel van de rechter, die natuurlijk slechts tekening voor tekening kan kijken. Maar als je weet dat Ayaan al door de rechter werd gewaarschuwd dat het in Nederland toch echt niet is toegestaan om die ‘profeet’ bij herhaling pedofiel te blijven noemen, dan vrees je toch het ergste!

Het idee van Klaasvaak valt te overleggen met Jessie en Michiel, die oproepen naar de Dam te komen. Ik vind ‘m wel goed, zeg, dat idee! Zoiets zaait echt verwarring en zet daarmee hopelijk aan tot helderheid in de geesten van de doctrinaire islamisten en hun apologeten.

op 12 02 2006 at 20:57 schreef Whimp:

Enver Varisli, alias Karagoz, nodigt op zijn website iedereen uit om met hem te chatten: "I still chat sometimes but just for short times, I use the nick "KARAGOZ" and most of the time I can be found in the #Istanbul channel on the Undernet server. Have been an operator in that room since the first days that I began chatting. Being an operator means that you have the right and ability to kick,ban annoying users that curse, flood the channel or have strange nicks etc etc. If you see me on the net feel free to talk to me or send me your pic and stuff. My ICQ number is : 27129600. Looking forward to talk to you." Misschien wel Varisli ook wel een kop koffie drinken met de hoofdredacteur van Frontaal Naakt. Ben zeer benieuwd naar de overwegingen m.b.t. selectie van de gewraakte Nekschot-prenten. Lijkt me nog een lastige klus.

op 12 02 2006 at 21:18 schreef Whimp:

"Nederland is te benauwd voor Gregorius Nekschot. Het mag hier gewoon niet. We hebben ons neer te leggen bij de wet en de rechtspraak."
Sorry, Cor, maar hoe kom je erbij dat het werk van Gregorius Nekschot bij wet verboden zou zijn? Dat is absoluut niet het geval.
Een betere vergelijking dan met de uitspraken van Ayaan Hirsi Ali, een politica, lijkt me het boek ‘Allah weet het beter’ van Theo van Gogh. Van Gogh is daarover keurig geïnterviewd, o.a. in het radioprogramma ‘Met het oog op morgen’ en heeft een uitgebreide signeertour gedaan bij grote boekhandels in allerlei steden.
Columnisten en kunstenaars genieten een extra vrijheid in hun satirische en artistieke uitingen.
Verder maak ik me geen illusies over steun uit officiële hoek voor Gregorius Nekschot. Zijn werk heeft een lage aaibaarheidsfactor; wat ook geldt voor de erecties in zijn prenten.

op 12 02 2006 at 21:22 schreef Klaasvaak:

"Zoiets zaait echt verwarring en zet daarmee hopelijk aan tot helderheid in de geesten van de doctrinaire islamisten en hun apologeten."

Zou wat mij betreft meer een snaai naar het establishment zijn en denk eigenlijk ook dat dat de enigen zullen zijn die er zich heel misschien iets van aantrekken.

op 12 02 2006 at 21:25 schreef Whimp:

http://www.meldpunt.nl/index.php3?link=pers

Klik hier voor het standpunt van het MDI inzake de Deense cartoons.

op 12 02 2006 at 21:31 schreef Klaasvaak:

Het zou het heel goed doen in de pers in ieder geval, zeker de amerikaanse want die staat al bol van het onbegrip over de wegmetons mentaliteit van europese bestuurders.

op 12 02 2006 at 21:33 schreef Klaasvaak:

Kranten, ook die moeten we zeer zeker niet vergeten mee te nemen!

op 12 02 2006 at 21:43 schreef Whimp:

"Het negeren van een door het Meldpunt gezonden waarschuwing/verzoek tot verwijdering kan leiden tot aangifte bij de politie," aldus het MDI op zijn website.

Tja, iedereen kan aangifte doen bij de politie. Maar ik heb VEEL meer vertrouwen in het oordeel van het Openbaar Ministerie dan in die van het MDI.

Op het blog van MDI-medewerker Enver Varisli is de reactie te lezen van nog zo’n HBO-broekie. Komt-ie (let op de nickname!):

hikaye – 11/09:
"discriminatiemeldpunt is super hoor; ik heb keuzevak gevolgd enzo en is superinteresant".

Zo te zien ligt er een prachtige toekomst in het verschiet voor een nieuwe generatie studenten. Bij het MDI!

op 12 02 2006 at 21:45 schreef Whimp:

Website MDI:

Vraag: Wie betaalt het Meldpunt?

Antwoord: Het Meldpunt Discriminatie Internet ontvangt subsidie van de Rijksoverheid (Ministerie van Justitie).

op 12 02 2006 at 21:49 schreef Whimp:

Het MDI gaat in principe alleen over tot actie n.a.v. klachten van derden. Zou Dhr. Enver Varisli hier zelf de klager zijn?

op 12 02 2006 at 21:58 schreef Peter Breedveld:

Ook tegen mij is onlangs een klacht ingediend bij het IMD. De klager moest het doen met het volgende antwoord:

"Geachte mevrouw,

Wij hebben uw melding in goede orde ontvangen, waarvoor dank.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over
discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in
behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van
de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht
(http://www.meldpunt.nl/index.php3?link=wvs90q). Indien een uiting
strafbaar is, wordt een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een
site verstuurd.

Wij hebben de column op de door u genoemde locatie gelezen. Hoewel de
teksten tendentieus van aard zijn, zijn zij niet in strijd met de
bovengenoemde artikelen. Bovengenoemde artikelen verbieden onder meer het
beledigen van of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen een
groep mensen op grond van ras, godsdienst of levensovertuiging, geslacht of
hetero- of homosexuele gerichtheid. Daarvan is in deze column geen sprake.

Het MDI kan in deze geen stappen ondernemen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marco Hughes

op 12 02 2006 at 22:14 schreef Whimp:

Peter, da’s goeie jurisprudentie. Het MDI heeft inzake Gregorius Nekschot blijkbaar bevonden dat zijn werk wel strafbaar is en heeft een verzoek ingediend tot verwijdering van de betreffende prenten.

op 12 02 2006 at 22:32 schreef Ad Kolkman:

@Paardestaart: "als die Hoercartoon niet meer mag, dan mogen wíj niet meer…("Niet antwoorden, anders radicaliseer je ze" ..hihhihiii; hij’s te gek:)"

Denk dat je nu twee hoercartoonen doorelkaar haalt. Dat was een VissersKolkman.

op 12 02 2006 at 22:49 schreef Whimp:

Heb net uitgelegd gekregen dat het Meldpunt Moslim Discriminatie los staat van het Meldpunt Discriminatie Internet.
Vraag me niet waarom, maar ik heb de neiging om het Meldpunt Moslim Discriminatie nog minder serieus te nemen dan het Meldpunt Internet Discriminatie. Of is dat discriminatie?

op 12 02 2006 at 23:20 schreef Frank:

Tegen welke column is een klacht bij jou ingediend Peter?

op 12 02 2006 at 23:24 schreef Peter Breedveld:

‘Hondenneukers’.

op 13 02 2006 at 01:00 schreef Cor:

Een ironische en symbolische boekverbranding organiseren?

op 13 02 2006 at 01:27 schreef Klaasvaak:

Zoiets ja, een wegmetons demonstratie. Ik denk dat het de beste garantie is voor dat de boodschap onvervormd op het juiste adres aankomt.

op 13 02 2006 at 01:38 schreef Cor:

Laten we wild dansend op hun in zelfvoldane overmoed uitgevaardigde fatwa’s trappen.

op 13 02 2006 at 01:49 schreef Elke:

Misschien moeten we zelf ook fatwa’s gaan bedenken?

"Voorwaar, allen die de Deense vlag verbranden dienen ongenblikkelijk bestraft te worden met het nuttigen van één EDAH magnetronmaaltijd, moge de Here hun ziel genadig zijn"

"En dus werd besloten, dat de schenners van Gregorius een honkbalknuppel zullen krijgen where the sun doesn’t shine, het zij zo, degeen die deze fatwa uitvoert verwerft 15 bonuspunten voor de Paradijs.".

Of zoiets vreselijks…

op 13 02 2006 at 01:54 schreef Klaasvaak:

Precies een krachtiger symbool is er niet.

Van de mensen die die fatwa’s uitvaardigen en respecteren hoeven we zowiezo niets te verwachten dus een symbool waarvan europese bestuurders zich op z’n minst achter de oren zullen krabben is het enige dat uberhaupt iets kan opleveren en bovendien op geen enkele manier geinterpreteerd kan worden als provocatief.

op 13 02 2006 at 07:09 schreef Maik:

Eg vreemd dat simpele en bovendien LEUKE tekeningen(de maagden zijn op…)nota bene beledigend zijn voor bepaalde creaturen, maar ze vergeten zelf dat hun eigen "standaardwerk", dat zgn "heilige boekje" ,koran genaamd, al eeuwen bol staat van zaken en opmerkingen die niet in onze VRIJE westerse samenleving thuishoren.
Zeg Varisli, als je dit leest: nav wat ik hierboven heb gelezen(en daar sta ik volledig achter)ben je in mijn beleving een gesubsidieerde, ONAANGEPASTE STAKKER.

op 13 02 2006 at 07:19 schreef KeesB:

Ik wilde de afbeeldingen bekijken maar dat lukte dus meer. De censuur heeft haar intrede definitief gedaan in Nederland. Het zwarte beeld met de letters ‘gecensureerd’ is een shockerende gewaarwording. Er staat ons nog heel wat te wachten, zo vrees ik.

op 13 02 2006 at 10:37 schreef Anna:

Paardestaart, ik heb dat inderdaad opgezocht, dat wil zeggen uitbesteed aan google.
Dat citaat is het vierde verhaaltje van 11.34 op de tweede link, genaamd "Heb weer werk" Niet zo moeilijk te vinden hoor. ;-)
Wel gauw kijken, want ik heb zo’n idee dat meneer het wel gauw zal weghalen.

Die hoogopgeleiden ondermijnen de boel, meer nog dan die ranzige relschoppers en rovers van de straat.
Op fora kom je hen ook tegen met uitspraken als: ‘zodra ik een hoge functie heb, stuur ik de kaassies de laan uit’
En dit is er dan nog één met fatsoen zeg maar.

op 13 02 2006 at 12:29 schreef Michiel Mans:

Klaasvaak schreef,

"Wat mij een mooie actie lijkt is om met europese, nederlandse, deense, israelische, amerikaanse en vlaggen met afbeeldingen van vermoorde mensen als gogh de dam op te gaan en deze ritueel te verbranden."

Een prima plan. Mag ik een kleine wijziging voorstellen? Neem Palestijnse, Iraanse, Syrische en Saoedische vlaggen met afbeeldingen van in of door dat land vermoorde mensen mee. Voor Theo van Gogh, die specifiek uit naam van de islam werd vermoord, nemen we een vlag met het islamsymbool met zijn foto erin mee. Dat lijkt me een passender antwoord dan onze eigen vlaggen te gaan verbranden. Die staan al vaak genoeg in de hens.

op 13 02 2006 at 12:31 schreef Cor:

Verrek, dat was inderdaad een van die geweldige VissersKolkman tekeningen!

‘k Haalde ze ook al door elkaar, maar wat maalt het: ze staan geschreven in ons collectief bewustzijn. Verrek zeg, en toch een heel andere tekenstijl. Wat denkt ’n mens toch slordig, nietwaar?

op 13 02 2006 at 12:38 schreef Cor:

Nou, laten we het dan wat gestructureerden aanpakken en inderdaad – wat iedereen de afgelopem tijd heeft aangeraden- de rechter laten spreken:
we verbranden een vlag met Theo van Goghs pasfoto, met die van Bush, met die van Bin Laden, met die van ‘de profeet Mohammed’, met die van het Huis van Oranje, Het Koninkrijk der Nederlanden, de communistische USSR en die van de landen Iran, Syrie en Libanon.

op 13 02 2006 at 12:40 schreef Klaasvaak:

Nee Michiel, de kracht van het vlaggen verbranden zit ‘m juist in dat we alleen maar westerse symbolen en inconen van vrijheid verbranden.
Daarmee voorkom je meteen ook meteen dat we weer afgeschilderd worden als haatzaaiers, islamofoben etc.

op 13 02 2006 at 12:42 schreef Klaasvaak:

Lees wat ik op je blog schreef Michiel. Het zijn de generaals die schuldig zijn en juist die zullen samen met radicale moslims en links gepeupel met de mond vol tanden staan.

op 13 02 2006 at 12:45 schreef Klaasvaak:

Het is van essentieel belang dat dit protest op geen enkele manier als provocatie naar moslims kan worden neergezet.
Als je dus oproept om ALLEEN westerse vlaggen en symbolen mee te nemen is het heel makkelijk om die paar mensen die het ander verzieken aan te spreken.

op 13 02 2006 at 13:29 schreef Jeroen Mirck:

Kan er ook een meldpunt Atheïstendiscriminatie komen? Dan kunnen we daar mooi al die moslims aanklagen die ons ‘ongelovige honden’ noemen.

op 13 02 2006 at 13:33 schreef Jeroen Mirck:

Het Moslimklachtenformulier staat trouwens hier:

http://www.ael-nl.org/incident_formulier.php

op 13 02 2006 at 14:11 schreef suckback:

check ook:
http://www.gregoriusnekschot.nl/images/de_profeet.gif

op 13 02 2006 at 14:18 schreef Jeroen Mirck:

Wie zou je dan trouwens gediscrimineerd moeten hebben, Peter?

Honden? (*proest!*)

op 13 02 2006 at 14:33 schreef Peter Breedveld:

Nee, hondenbezitters, natuurlijk. Die wil ik toch ausradieren? Valt me nog mee, trouwens, dat het MDI daar blijkbaar doorheen kijkt. Iemand die vanuit een denkbeeldig christenfundamentalistisch dorp homo’s uitschold is wél veroordeeld wegens discriminatie.

op 13 02 2006 at 15:39 schreef Jeroen Mirck:

Het was een grapje, Peter.

op 13 02 2006 at 15:46 schreef Pierre Gustav:

Ik durf het bijna niet te vragen, maar… De censuurmededelingen op de site van Nekschot zijn, mag ik hopen, toch een statement van Nekschot zelf?

op 13 02 2006 at 15:53 schreef Peter Breedveld:

"Het was een grapje, Peter."

O, sorry. Maar je weet: ik heb geen gevoel voor humor.

op 13 02 2006 at 16:25 schreef Jeroen Mirck:

Haha, daarom heb ik de kwestie maar gewoon in een nieuwsberichtje gegoten, waarvan ik heel benieuwd ben welk vervolg dit krijgt:

http://strips.blogo.nl/?comments/572/11829

op 13 02 2006 at 17:05 schreef jessie:

Schitterende tekeningen van Ad Kolkman!
Zo zie je ze niet vaak meer.

Mogen ze gecopieerd worden?
Of krijg ik Brein (hahaha) dan op mijn dak?
Ach nee, Brein is geluid.

op 13 02 2006 at 17:16 schreef Henne:

Heeft Enver Varisli nu toch zijn zin gekregen?

op 13 02 2006 at 19:40 schreef Ad Kolkman:

Jessie:"Schitterende tekeningen van Ad Kolkman!"

voor die veer maak ik graag nog wat ruimte.
zijn vrijelijk kopieerbaar. (gaarne met naamsvermeldling)

op 13 02 2006 at 22:43 schreef Maik:

Is onze Peter werkelijk door de knieën gegaan voor de dreigementen van die Varisli?
Gelukkig heb ik na de eerste release de profeet van Gregorius meteen veilig gesteld.

op 14 02 2006 at 16:51 schreef jessie:

Hmmm Ad, doordenkend naar print, kun je niet een handtekening scannen en mailen.
Monteer ik in Photoshop erin en dan…
Pardon, ik liet me even gaan.

op 14 02 2006 at 19:23 schreef Maik:

Jeroen Mirck: dat idee van jou om een atheïstendiscriminatiemeldpunt op te starten is helemaal zo gek nog niet.
Maw: wat dat gluiperige MDI doet, kunnen anderen met andere doelstellingen toch ook??
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=422

op 14 02 2006 at 21:35 schreef jessie:

Wie gaat er de 25e?

op 14 02 2006 at 21:59 schreef en ik dan?:

Meldpunt autochtonendiscriminatie.

op 14 02 2006 at 22:37 schreef Klaasvaak:

Het bestuur van de carnavalsvereniging in Oldenzaal, waar de grootste optocht boven de rivieren wordt georganiseerd, zal afbeeldingen en leuzen over de profeet niet tolereren. Ook in Limburg is het verboden met de profeet te spotten.

http://www.nu.nl/news/674462/12/Mohammed_taboe_in_carnavalsoptochten.html

Het bestuurlijke respect is alleen weggelegd voor degenen die het met grof geweld opeisen.
Dan dus maar jezus verbranden in Maastricht.

op 14 02 2006 at 23:04 schreef jelle:

@jessie
[quote]Wie gaat er de 25e?[/quote]
Ikke

op 14 02 2006 at 23:06 schreef jelle:

@jessie
Ik ga de 25e!

op 14 02 2006 at 23:29 schreef jelle:

Ik ga de 25e.

op 14 02 2006 at 23:35 schreef Ad Kolkman:

Jessie:"Hmmm Ad, doordenkend naar print.."

ah, you maakte een grapje. was ik niet 100% zeker van, en dan ben ik zo aardig het zekere voor het onzekere te nemen.
de etiquette vereist dat ik dit zeg in de vorm van een jolijtvolle kwinkslag maar kreeg bij nova zojuist een overdosis wiegel, en dat moet ik eerst nog even verwerken.

op 15 02 2006 at 06:35 schreef GJ Klaver:

@jessie,

Als ik m’n liefie zo gek kan krijgen om m’n rolstoeltje te duwen, ben ik er ook, de 25ste.

op 15 02 2006 at 07:49 schreef jessie:

Ik kan inmiddels berichten dat de belangstelling steeds groter wordt.
Al die zandkorreltjes bij elkaar kunnen nog een dijk vormen.

@Ad, och arme, een overdosis Wiegel is gewoon te erg.
Was grapje hoor, ik rotzooi niet met andermans werk.
Hoewel ik met van Gogh wel wat grapjes heb uitgehaald.
Maar beslist smaakvol, hahaha!

@Klaver, moet ik helpen duwen? Als lief moe is.
Ik zou het geweldig vinden als het lukt.

Nou ja, nog bijna 2 weken te gaan eer we er echt staan/zitten.
Als het wat wordt hoop ik dat iedereen zich gedraagt en anderen die daar niet voor in zijn op hun gedrag aanspreken.

De ambtenaar van de vergunningen vroeg nog naar ordediensten…oei,oei.
Ach zonder lukt het ons ook wel om de Dam te vinden.

op 15 02 2006 at 07:53 schreef jessie:

*grinnik* met Jelle mee zijn het er i.i.g. 5.
Uh, nee 6.
Klaasvaak gaat ook.
Of waren het er nu 7?

op 15 02 2006 at 08:37 schreef Tsabaoth:

Ik ben er ook.

op 15 02 2006 at 11:06 schreef Sagunto:

Hey jessie,

Kijk overmorgen maar ff op m’n "website"; denk dat dan inmiddels de custom-made solidariteitsklompen ("Danikes") gereed zullen zijn. Heb inmiddels knutseltip voor het maken van "Hart voor Vrijheid" toegevoegd… :-)

url: http://home.hetnet.nl/~efficiensie-corp/index.html

C.u. all feb25,
Sag.

op 15 02 2006 at 13:46 schreef Jeroen Mirck:

Maik: "Jeroen Mirck: dat idee van jou om een atheïstendiscriminatiemeldpunt op te starten is helemaal zo gek nog niet."

Oké, wie richt ‘m op?

op 15 02 2006 at 14:14 schreef Cor:

Da’s een goeie, Sag:
"Amsterdam 25 feb; 13:00u neem sprookjesboek van Andersen mee"

Jeroen: atheïstendiscriminatiemeldpunt@freemail oid is genoeg; als de subsidie binnen is kan er pas een leuk pandje an een vrindje gehuurd worden.

In het kader van de verzuilde emancipatiestrategieen zou ik daarnaast een Volksfront van Gekrenkte Agnosten willen oprichten.

op 15 02 2006 at 14:25 schreef Maik:

Grandioze leestip voor allen:
http://www.anncoulter.com/cgi-local/printer_friendly.cgi?article=99
Titel: Calvin and Hobbes-and Muhammad
Dit zou onze Peter sowieso op z’n startpagina moeten zetten.
Lekker scherp, deze Ann Coulter.
Zie ook Pamela Hemelrijk vandaag(15-2-06)in de Metro.

op 15 02 2006 at 14:26 schreef Maik:

Grandioze leestip voor allen:
http://www.anncoulter.com/cgi-local/printer_friendly.cgi?article=99
Titel: Calvin and Hobbes-and Muhammad
Dit zou onze Peter sowieso op z’n startpagina moeten zetten.
Lekker scherp, deze Ann Coulter.
Zie ook Pamela Hemelrijk vandaag(15-2-06)in de Metro.

op 15 02 2006 at 14:27 schreef Maik:

Grandioze leestip voor allen:
http://www.anncoulter.com/cgi-local/printer_friendly.cgi?article=99
Titel: Calvin and Hobbes-and Muhammad
Dit zou onze Peter sowieso op z’n startpagina moeten zetten.
Lekker scherp, deze Ann Coulter.
Zie ook Pamela Hemelrijk vandaag(15-2-06)in de Metro.

op 15 02 2006 at 14:28 schreef Maik:

http://www.anncoulter.com/cgi-local/printer_friendly.cgi?article=99

op 15 02 2006 at 16:29 schreef Jeroen Mirck:

@ Cor: Ook mooi: de Agnosten Alliantie…

op 15 02 2006 at 17:59 schreef Paardestaart:

Ja!! Klompjes!

Hihihihii: "Muslims are the only people who make feminists seem laidback.." :)

op 16 02 2006 at 10:06 schreef jessie:

Maarten van Rossem

Nassaukerk, tel: 020-6823986 / 020-6827026
Dinsdag 21 februari 2006, 20.00 uur
De wereld volgens Maarten van Rossem
I.s.m. Island Bookstore
Toegang: 6,50
Kaarten via Bibliotheek Spaarndammerbuurt, Bibliotheek Staatsliedenbuurt of Island Bookstore.

’t Literair Vaararrangement

Ik ga. Smullen.

op 16 02 2006 at 11:06 schreef Ad Kolkman:

Jessie, jouw vlaggetjesopmerking inspireerde mij tot de volgende viskotsupdate:
http://viskots.blogspot.com/

ga ik nu fluks de trein halen.

op 16 02 2006 at 11:23 schreef Cor:

Dankjewel Ad, ik vind ‘m geweldig! Echt bevrijdende humor!

op 16 02 2006 at 11:46 schreef jessie:

Ad geweldig!
Humor hebben we nodig.
Veel plezier in het zuiden.

Ik ga hem linken bij nekklachten.

op 16 02 2006 at 15:22 schreef r.k.h:

Correspondentie met Jaap Teeuwissen

Beste Jaap,

“LS
Ik zie dat de afbeeldingen op de genoemde web-sites voor de gevraagde
termijn verwijdert zijn. Waarvoor dank.”

Leraar Nederlands? Kennelijk op het VMBO: verwijdert === verwijderd.

met vriendelijke groet, rkh
================================
Beste Hr

Dat is inderdaad een taalfout, maar waarom is het dubbelfout. Ik hoop dat ze op het VMBO beter leren schrijven.

Ik ben heel benieuwd hoe jij aan de tekst van mijn e-mail komt. Zou je me dat uit willen leggen?

Met vriendelijke groet van Jaap Teeuwissen

Met vriendelijke groet,

op 16 02 2006 at 18:19 schreef Cor:

Jij staat nu ook voor Neerlands volk enorm te kakken, Jaap Teeuwissen, jij extremistische censor.
Heb jij enig idee hoe veel mensen dagelijks door jouw diep en onnodig gekrenkt worden? Misschien heb je wel gelijk als je weer eens denkt dat de wereld beter af is zonder jou, jij onnozel kwetsend en beledigend nijlpaard!

op 16 02 2006 at 22:05 schreef Frans Groenendijk:

Even off-topic, maar ik moet even mijn gal kwijt.
Wil je een overtreffende trap van Anja Meulenbelt?
Lees dan wat oud PSP-wethouder Riethof over mijn brief aan de SP over Meulenbelt schreef:
Na mij correct geciteerd te hebben:
"Op basis van een een foute of correcte interpretatie van de islam worden in Amsterdam niet-gesluierde vrouwen voor hoer uitgemaakt en worden homo’s in elkaar ge[s]lagen."
Voegt hij toe:
"Maar, ik zou zeggen, wen er maar even aan."
Lees het complete walgelijke stuk. Ik raad het Cor en mensen met een zwak hart af.
http://huibnl.blogspot.com/2006/01/frans-groenendijk-spreekt-een-woordje.html

op 16 02 2006 at 22:32 schreef "Doortje":

"Zullen gewone moslims, zoals de ouders van het palestijnse jongetje dat per ongeluk werd doodgeschoten bij een Israelische controlepost en die zijn organen beschikbaar stelden voor (Israelische) zieken die nieren en harten nodig hadden, daarvan onder de indruk zijn?"

Huib is roomser dan de paus, en rooier dan Stalin.

Hij laat zich echter niet informeren, want dan zou hij weten dat de organen van het kind naar een ARABISCH-Israelisch kind zijn gegaan.

Er zijn wel voorbeelden van orgaandonaties,van Israelier naar Arabier en waarschijnlijk ook omgekeerd. Daar zijn ontroerende contacten van gekomen.

Huib is een mooiprater. Hij heeft de klok horen luiden, weet niet waar de klepel hangt en kan alleen een vals deuntje fluiten.

Trek het je niet aan Frans!

op 16 02 2006 at 23:30 schreef Frans G:

De vader van het jongetje wordt ook geciteerd door Ali Sina:
"Saving lives was more important than religion"

http://www.faithfreedom.org/Gallery/15.htm

op 17 02 2006 at 01:07 schreef Frans G:

Bedankt Doortje.
Helaas voor meneer Riethof ben ik net als hij lid geweest van de PSP. Hij krijgt bij mij dan ook van onder uit de zak: http://www.fransgroenendijk.nl/EE/index.php/raad/meer/22/fransg/allecat/alleond/Utrecht/entry_date

op 17 02 2006 at 01:11 schreef Frans G:

Sorry Peter, dat heb je als een saai politicus, zijn emoties laat gaan ;)

@Michiel: van Es moet ik in bescherming nemen. Die opmerkingen over de berlijnse muur zijn van Jan Nagel en Ien van den Heuvel geweest.

Wat ik nog niet eerder gezien had: volgens Riethof had het jongetje meerdere harten. Als dat geen haatzaaierij is tegen palestijnen?

op 17 02 2006 at 01:54 schreef CoJoNes:

En toch snap ik het niet, ik bedoel leuk hoor, zo’n tekstje ipv de cartoon, maar het is een FU die het doel volledig mist. Een asteriskje met een verwijzing naar dezelfde tekstjes is toch veel effectiever. En als de hoer nou eens geen hoofddeksel had gedragen?

op 17 02 2006 at 11:57 schreef "Doortje":

Cohen: meer moslims in soaps

Van een verslaggever

AMSTERDAM – Burgemeester Job Cohen wil meer televisieprogramma’s, zoals soaps, waarin moslims, ongelovigen, autochtonen en allochtonen ‘als mede-Nederlanders worden geportretteerd met gewone sores aan hun hoofd’.

De Nederlandse televisieserie Zeg eens A is volgens Cohen in de jaren tachtig van belang geweest voor de emancipatie van homoseksuelen en voor de acceptatie van gemengde stellen. ”In Amerika hebben programma’s als de Cosby-show en Oprah Winfrey veel meer betekend voor de emancipatie van zwarte Amerikanen dan welke wet dan ook.”

Cohen zei dit vandaag in de Beurs van Berlage bij de opening van het Festival der Bestuurskunde, De boel bij elkaar houden. Sociale binding in samenleving, politiek en bestuur. De teloorgang van de sociale binding in Nederland is niet alleen te wijten aan de tegenstelling tussen allochtonen en autochtonen en de omgang met de islam, stelt Cohen, ”Migranten confronteren ons slechts met de problemen van onze samenleving. Gebrek aan sociale binding, gebrek aan gedeelde normen en waarden, disfunctionerende instellingen en instituties – dit is de spiegel waar we in kijken.”

Waarin moeten allochtonen integreren, vraagt Cohen zich af. Individualisering, democratisering, privatisering, globalisering en secularisatie hebben geleid tot ‘vervreemding en een samenleving van naast elkaar levende individuen’. Vertrouwde ‘bindingskaders’ als gezin, familie, buurt, stad, kerk en godsdienst hebben aan invloed ingeboet. Dertig procent van de Nederlanders en 54 procent van de Amsterdammers is alleenstaand. Vorming van nieuwe bindingskaders kost tijd.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, aldus Cohen. ”Dat betekent dat er veel mag. Maar het is wel de vraag of wat mag, ook moet. Zelfbeheersing naast vrijheid van meningsuiting.”

© Het Parool, 16-02-2006
————————-

Let op de eerste zin van het artikel:"….. meer televisieprogramma’s, zoals soaps, waarin moslims, ongelovigen,….."

MOSLIMS tegenover ONGELOVIGEN(christenen, atheisten,zen-aanhangers, hare krishna’s???)!

Over dhimmitude gesproken. Job is er helemaal klaar voor!

op 17 02 2006 at 12:18 schreef Michiel Mans:

Doortje schreef,

"Hij laat zich echter niet informeren, want dan zou hij weten dat de organen van het kind naar een ARABISCH-Israelisch kind zijn gegaan."

Het kan nog veel gekker. Op een Marokkaans forum (Maghreb.nl) kwam ik zelfs uitspraken als ‘Israelische soldaten die kinderen doodschieten om organen te roven’ tegen.

Wanneer mogen ‘wij’ vals gaan spelen?

Fijne vent die Riethof, ex-PSP. Zeiden ze daar niet over de Berlijnse muur dat die ‘historisch juist’ was (van Es). Echte mensenvrienden.

op 17 02 2006 at 12:30 schreef Peter Breedveld:

"Maar, ik zou zeggen, wen er maar even aan.
Het kan helpen, als je je herinnert wat je indertijd schreef over de Christen-fundamentalisten op de Veluwe."

Die doet het altijd goed bij de moslimapologeten: ‘De christenen doen het ook’.

Voortaan regaeer ik op al het marxistische gejammerklaag over Amerika en Israël: ‘Maar de Iraniërs doen het ook!’, ‘Alsof die Saudi’s zulke lieverdjes zijn!’ , Nee, in Syrië, dáár gaat het democratisch toe!’, ‘In Irak discrimineren ze zeker niet!’ ‘Alsof die Bin Laden van jou zo’n lekkerdje is!’

op 17 02 2006 at 15:33 schreef BigPete:

Cohen is volstrekt mislukt als burgemeester, wellicht ambieert hij nu een baantje als soapregisseur…

op 17 02 2006 at 17:07 schreef Rinus Duikersloot:

Lees ook de rest van de discussie tussen Frans en Huib Riethof in een nieuw log:

http://huibnl.blogspot.com/2006/02/frans-g-voor-het-laatst.html

op 17 02 2006 at 19:09 schreef Michiel Mans:

"@Michiel: van Es moet ik in bescherming nemen. Die opmerkingen over de berlijnse muur zijn van Jan Nagel en Ien van den Heuvel geweest."

Ik sta gecorrigeerd. Excuses aan van Es.

op 18 02 2006 at 21:50 schreef Cor:

Heftig spul, dat evangelistenwerk van islamcomicbook.com (Bijvoorbeeld Jehova’s Getuigen kunnen ook zo geinig uit de hoek komen.)

‘Abdullah Aziz baseert zijn strip op verhalen uit de Koran én hadith.’ — De hadith-teksten zijn de krenten in de moslimpap.

Maar de koran is niet minder aanstootgevend.

op 19 02 2006 at 13:43 schreef Frans G:

"…zoals we van Groenendijk gewend zijn vliegen de vonken er weer van af."
Dat is het verschil tussen de hedendaagse journalistiek en politiek zoals ik die nastreef: in de journalistiek gaat het om de vonken. Mij gaat het om een andere politiek.
Steun is welkom. Zowel van journalisten als van gewone mensen…

op 19 02 2006 at 13:55 schreef Peter Breedveld:

Ten eerste is het helemaal niet waar dat het de journalistiek om de vonken zou gaan. Ten tweede: als het wél zo zijn, hoe kom je er dan bij dat de beste remedie daartegen zou zijn om alles maar zo oninteressant mogelijk te brengen?

Nieuws moet natuurlijk wel zo worden gebracht dat mensen het gaan lezen. En wie een boodschap wil overbrengen, doet er goed aan eerst de aandacht van mensen te trekken.

Geloof me Frans, met doodsaaie verhandelingen over saaie onderwerpen red je het niet. Met ‘stom boek’ ook niet. Met een stripboek over Mohammeds minder frisse kanten weer wél.

Daar kun je het niet mee eens zijn, maar als je wilt mee doen, doe je er goed aan dat spel toch mee te spelen. Als je nog even had gewacht met het kwalificeren van de koran als stom boek totdat je in de gemeenteraad zat om dáár met een totaal onmogelijke motie over het schrappen van antisemitische passages in de koran alle aandacht naar je toe te trekken, dan zou je iets hebben bereikt. Nu sta je in de NRC in een soort gniffelnieuwsrubriek en dat was het dan.

op 19 02 2006 at 14:13 schreef Rinus Duikersloot:

Heel leuke en leerzame strip is dat!

Huib Riethof kan maar geen genoeg krijgen van Frans en wijdt weer een nieuw log aan hem:
http://huibnl.blogspot.com/2006/02/djimmi-statistieken-4725-maal-in-blogs.html

Misschien kan Frans hem erop wijzen dat het woord dhimmie een Arabisch woord en begrip is en dat de term dhimmitude van de onderzoekster Bat Ye’or afkomstig is. Wijs Huib Riethof ook maar op het artikel van Hans Jansen hierover:
http://www.arabistjansen.nl/zimmitude.doc

op 19 02 2006 at 14:33 schreef Peter Breedveld:

Is Huib eigenlijk al die moeite wel waard?

op 19 02 2006 at 15:20 schreef Bitterzoet:

Voor wie tijd te veel heeft, lijkt me.

Net als "rooieravotr" die dan eindelijk met z’n beloofde uitleg is gekomtn. Wat een kansloze teksten.

op 19 02 2006 at 15:23 schreef Peter Breedveld:

Rooieravotr alias Peter Storm is ook al zo’n clown waar we maar niet teveel aandacht aan moesten besteden.

Op al dat gebazel past maar één antwoord: veel goeie en kwetsende cartoons. Laat de redactie van Frontaal Naakt nou net een speciaal plekje in haar hart hebben voor cartoons.

op 19 02 2006 at 15:24 schreef Rinus Duikersloot:

Ja, dat kan je je afvragen bij wel meer van die mensen. Wie wel de moeite waard is is Theodor Holman. Lees zijn column naar aanleiding van Cohen’s opmerkingen over zelfbeheersing naast vrijheid van meningsuiting:

http://hoeiboei.web-log.nl/log/5008783

op 19 02 2006 at 15:27 schreef Bitterzoet:

Net gelezen, ja. Weer zeer de moeite waard. Tis om moedeloos van te worden hoe blind de meesten zijn voor iets wat zo glashelder is, zo logisch, zo….

zucht

op 19 02 2006 at 17:46 schreef Frans G:

"Geloof me Frans, met doodsaaie verhandelingen over saaie onderwerpen red je het niet. Met ‘stom boek’ ook niet. Met een stripboek over Mohammeds minder frisse kanten weer wél."
Als de vonken zelf je enige doel zijn wel. Zeker weten.
Overigens komen de vonken vanzelf.

Overigens heeft JJA van Doorn weer een lekker stukkie geschreven in het NRC zaterdag.
Hij roept o.a. christenen op om nu ook wat feller tekeer te gaan tegen de lastering van hun god.

op 19 02 2006 at 19:17 schreef Sagunto:

@ Bitterzoet,

Niet moedeloos worden Bz., laat jezelf zien op de Dam aanstaande zaterdag 25feb.
(breng een Deens vlaggetje mee :-) ).
Sag.

op 19 02 2006 at 19:33 schreef Rinus Duikersloot:

Als je dit leest ga je nog bijna op Femke Halsema stemmen:

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2006/02/19/het-recht-op-beledigen/

op 19 02 2006 at 20:57 schreef Bitterzoet:

@ Sagunto; ik heb eigenlijk al een afspraak voor die dag. Ik sta nog in dubio of ik m’n gezelschap zal meeslepen naar de Dam; de afspraak afzeg, of de Dam links laat liggen.

Ik heb meerdere reacties gelezen van mensen die ‘niet kunnen, want ik heb al wat’. Is dat niet een beetje de makke van de Nederlander?

Toch nog steeds een beetje denken dat het allemaal wel zal loslopen en dat je toch eigenlijk wel een beetje *raar* doet als je gaat demonstreren voor zoiets.

Ik durf te wedden dat in de moslimwereld alle afspraken gewoon opzij worden gezet. Dat er niet over wordt nagedacht, maar dat je natuurlijk de straat opgaat. Heeft het iets met het lichter ontvlambare karakter te maken? Zijn wij westerlingen toch nog steeds zo verwend dat het wel HEEEL ERG moet worden voordat we dan toch de straat opgaan?

nou ja, ik weet het ook niet. :)
Ik hoop sowieso op een grote opkomst en een rustig verloop.

op 19 02 2006 at 21:59 schreef Sagunto:

@ Bz.,

Neem je gezelschap mee; doe ik ook…
C.u.25,
Sag.

Logo: http://home.hetnet.nl/~efficiensie-corp/index.html

op 19 02 2006 at 22:29 schreef Afrodite:

I’llbethere.vanafhetbegin.sosorryspacebarstuk.

op 20 02 2006 at 03:28 schreef jelle:

Zaterdag 25-02-06 moet op de Dam dezélfde rebelse mentaliteit vertonen als de happenings van ’64,’65.
Toen ging het tegen de spruitjesmentaliteit van het klootjesvolk,de regentenmentaliteit van de bovenonsgestelden,de vertrutting van de jaren ’50,het kleinburgelijk "fatsoen" dat ons ingestampt was met de Prakker van de Kerk,Staat,Monarchie.
De Hypocrisie v/d Fatsoensrakkers in onze samenleving was schaamteloos boven komen drijven,en wij vonden dat de Fatsoensrakkers in hun hemd gezet moesten worden.Vandaar de verwarring bij de Autoriteiten,die zich geen raad wisten met dat stelletje vrijgevochten tuig dat géén respect had voor God,Gebod,Monarchie.
Later kwam het Marxistisch-Leninistisch tuig dat die vrijheidsdrang kanaliseerde binnen partijkaders,Nieuw-Links,SVB,en verering van Mao,Che,Castro,en tot in extremis PolPot.Zó werd de vrije mens in Amsterdam,in NL weer in het keurslijf gedrongen,en de hypotheekjes deden de rest!
Zijn wij dat godverdomme vergeten?
Ik niet!
We worden wéér bedreigd,en nu door ’n ideologie die nóg venijniger ons soort mensjes de nek om wil draaien,gesteund door het zélfde soort Autoriteiten als waar wij tóen tegen geknokt hebben.En deze Autoriteiten zijn niet alleen Marxistisch-Leninistisch;de mix is dodelijker geworden.
De Farizeeërs in ons land,onze stad hebben zich ónvoorwaardelijk overgegeven aan de Nieuwe Orde,zelfs zónder dat Rotterdam opnieuw gebombardeerd hoefde te worden!
Ik ga zaterdag samenscholen,op de Dam,niet demonstreren,demonstreren doen de StopDeHetze minkukels maar,Samenscholen dus,ZONDER enige Partij-inbreng,maar mét iedereen die onze vrije samenleving verdient!

op 20 02 2006 at 03:42 schreef jelle:

Op gevaar af dat dit weer dubbel gepost wordt,one more time,from the opera(different browser,dus)

Zaterdag 25-02-06 moet op de Dam dezélfde rebelse mentaliteit vertonen als de happenings van ’64,’65.
Toen ging het tegen de spruitjesmentaliteit van het klootjesvolk,de regentenmentaliteit van de bovenonsgestelden,de vertrutting van de jaren ’50,het kleinburgelijk "fatsoen" dat ons ingestampt was met de Prakker van de Kerk,Staat,Monarchie.
De Hypocrisie v/d Fatsoensrakkers in onze samenleving was schaamteloos boven komen drijven,en wij vonden dat de Fatsoensrakkers in hun hemd gezet moesten worden.Vandaar de verwarring bij de Autoriteiten,die zich geen raad wisten met dat stelletje vrijgevochten tuig dat géén respect had voor God,Gebod,Monarchie.
Later kwam het Marxistisch-Leninistisch tuig dat die vrijheidsdrang kanaliseerde binnen partijkaders,Nieuw-Links,SVB,en verering van Mao,Che,Castro,en tot in extremis PolPot.Zó werd de vrije mens in Amsterdam,in NL weer in het keurslijf gedrongen,en de hypotheekjes deden de rest!
Zijn wij dat godverdomme vergeten?
Ik niet!
We worden wéér bedreigd,en nu door ’n ideologie die nóg venijniger ons soort mensjes de nek om wil draaien,gesteund door het zélfde soort Autoriteiten als waar wij tóen tegen geknokt hebben.En deze Autoriteiten zijn niet alleen Marxistisch-Leninistisch;de mix is dodelijker geworden.
De Farizeeërs in ons land,onze stad hebben zich ónvoorwaardelijk overgegeven aan de Nieuwe Orde,zelfs zónder dat Rotterdam opnieuw gebombardeerd hoefde te worden!
Ik ga zaterdag samenscholen,op de Dam,niet demonstreren,demonstreren doen de StopDeHetze minkukels maar,Samenscholen dus,ZONDER enige Partij-inbreng,maar mét iedereen die onze vrije samenleving verdient!

op 20 02 2006 at 19:15 schreef Cor:

Het onderwerp past het beste bij de discussie over spotprenten, nu het hoofd van de orthodoxe joden in Rusland die connectie heeft gemaakt:

De hoogste joodse geestelijk leider van Rusland, heeft gewaarschuwd dat niet alleen spotprenten beledigend zijn voor gelovigen en daarom verboden moeten worden, maar dat ook openlijke homoseksualiteit het geloof beledigt en daarom bestraft moet worden.
Hij sluit zich aan bij de top van de Russchische christelijke kerk en bij de belangrijkste islamitisch leider van Oost-Europa, grootmoefti Tadzhuddin. Die laatste heeft gepleit voor het in elkaar rammen van openlijk homoseksuelen in de tsraten van Moskou.

Dus: niet alleen spotprenten maar ook openlijke homofilie worden met virulente terreur bedreigd. En dat in Europa, mensen.

Op een tegengeluid van Nederlandse moslims mag ik toch wel hopen? Of ben ik dan naief, en kan ik beter de guillotine uit de garage halen?

http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=712

op 20 02 2006 at 19:55 schreef Elke:

Het antwoord op je vraag ligt besloten in de praktijk.
Hoeveel serieuze tegenactie tegen radicalisme en onverdraagzaamheid binnen de eigen kring heb je tot nu toe van de Nederlandse moslims gezien?
Niet alleen voor de camera’s met de mond beleden (na het zoveelste "incident")) bedoel ik, maar echte actie?

op 20 02 2006 at 20:00 schreef Peter Breedveld:

Cor, ik heb het er met Jacques van Doorn even over gehad en we zijn het erover eens dat je rekening moet houden met de gevoeligheden van gelovigen.

JIJ kan nou wel zeggen: ‘Ze hebben mijn homoseksualiteit maar te accepteren’, maar meneer Van Doorn en ik vinden dat dom, onbeschaafd en beneden alle morele peil. Als beschaafd persoon hoor je je in te leven in de psyche van de gelovige. Die ERVAART jouw bestaan als een belediging en gelovigen hebben het al zo moeilijk. Door koppig vast te houden aan je homoseksualiteit ben je geen haar beter dan de fanaten die dat mooie, tolerante geloof de islam misbruiken om gebouwen op te blazen en kinderen in de rug te schieten. Eigenlijk ben je PRECIES hetzelfde.

Gelukkig zijn er nog redelijke mensen zoals meneer Van Doorn en ik. Wij zullen jouw soort wel even in de tang nemen en zo de gematigden (zij die homoseksualiteit als diep grievend ervaren) een hart onder de riem steken.

op 20 02 2006 at 21:06 schreef Cor:

Haha — nou, dat lucht op.
Eerst deze oproep van de grootmoeftie van Oosteuropa consumeren (was al een week oud maar ik las het vandaag pas) en zojuist ook de eerste verschijnselen van griep ervaren. Kolerezooi.

Het gaat om een grootmoeftie die door Poetin, die graag een centraal aanspreekpunt voor Russische moslims ziet, enkele jaren terug naar voren werd geschoven.
Rusland keert weer terug naar een situatie waarbij de wereldlijke en de geestelijke potentaat samen het volk eronder houden; Poetin werkt samen met het hoofd van de orthodoxe gristenkerk van Rusland, de groot-moefti van de moslimkerk en bovengenoemde orthodoxe opperjood van Rusland (protestante kerken en roomskatholieken worden niet erkend).

Het is belangrijk dat de overheid en politiek juist geen geestelijk leiders als gesprekspartner hebben, geen hoofd van wat voor religieuze gemeenschap ook erkennen als geestelijk leider van een groep mensen.

Elke, begrijp ik goed dat je mij adviseert de guillotine uit de garage te halen? Dat is nogal wat: het symbool van de bloedige revolutie voor Vrijheid, Gelijkheid en Verlichting. Denk je echt dat ik geen kans meer maak als ik ‘m in de garage zou laten staan?

Het is wel angstaanjagend dat de politiek meer en meer naar de kerk lijkt te luisteren, maar zal ik het anders aan de grootmoefti van Westeuropa vragen? Zo van: ‘Tekent u protest aan tegen de uitspraak van de Russische grootmoefti, of zal ik de guillotine tevoorschijn halen?’

Wie is eigenlijk de belangrijkste moefti van Europa, de belangrijkste Europese collega van eerwaarde islamofascist grootmoefti van Rusland Tadzhuddin?

op 20 02 2006 at 21:11 schreef Peter Breedveld:

That would be Anja Meulenbelt.

op 20 02 2006 at 21:20 schreef GJ Klaver:

@ Jessie,
Hey! Dank je wel!
Desnoods huur ik een privè-chauffeur, maar ik zàl er zijn. :)

Jelle, Goed stukkie.
Zou een bonfire, waar we ‘verboden’ dingen verbranden een goed idee zijn?

Dingen als: de cartoons, een kopie van het toneelstuk ‘Aisha’, een kopie van ‘Submission’ een kopie van de song ‘Het Mes van God’ [van Spinvis] etc. etc.
Misschien wat kopiën van trouw-aktes van homosexuelen?

We kunnen bij de bonfire een bord / spandoek hangen met de woorden:
"Fahrenheit 451, Muslim-Style"

@Peter: Ik hoop dat dat sarcasme was….;)

p/s: Er staat [stond?] zowaar een kritisch bericht op het log van Frau Meulenbelt.
[maar dat was 10 min. geleden….]

op 20 02 2006 at 21:52 schreef Cor:

Anja is kanonnevlees voor die lui.

Laatst las ik ergens over de moefti die over NW Europa gaat; ik ga ‘m interviewen zodra ik weet waar z’n huis een verblijsstatus heeft.

op 20 02 2006 at 22:21 schreef Syntax:

Het begint allemaal echt eng te worden. Vooral die oproep tot geweld tegen homo’s.

Misschien dat die bijeenkomst op de Dam op 25 februari erg belangrijk wordt. We zouden een punt kunnen zetten. Net zoals op de Mathenesserlaan bij de Kathedraal,tijdens de Dienst voor Pim in mei 2002, er met tienduizenden staan.

op 20 02 2006 at 22:53 schreef Cor:

Dat klinkt goed, Syntax!

Maar hopen dat het vreedzaam blijft, zaterdag.

Als u mij toestaat, terug naar mijn vraag aan Elke: ‘begrijp ik goed dat je mij adviseert de guillotine uit de garage te halen? Dat is nogal wat: het symbool van de bloedige revolutie voor Vrijheid, Gelijkheid en Verlichting. Denk je echt dat ik geen kans meer maak als ik ‘m in de garage zou laten staan?’

Die vraag zie ik natuurlijk graag beantwoord of becommentarieerd door ook anderen dan Elke.
’t Lijkt me nogal relevant, begrijpt u wel, nietwaar?

op 20 02 2006 at 23:44 schreef Elke:

Nee, dat was niet de vraag die ik beantwoordde.
Je vroeg: "Op een tegengeluid van Nederlandse moslims mag ik toch wel hopen?"
Mijn antwoord daarop was: kijk naar de realiteit.

Je vroeg ook nog "of ben ik nu naief?
Dat mag je, na beschouwing van die realiteit, zelf beantwoorden…. ;-)

Over die guillotine: heb je er eentje dan?
Lastig ding om in de garage te hebben staan, lijkt me.
Zet ‘m in de tuin met een bakkie viooltjes erin; misschien krijg je dan een prijs voor "origneelste tuintontwerp"… :))

op 20 02 2006 at 23:56 schreef Michiel Mans:

Elke schreef,

"Niet alleen voor de camera’s met de mond beleden (na het zoveelste "incident")) bedoel ik, maar echte actie?"

Ik geloof dat er ooit ergens een stuk of zes dappere moslims ergens bij een ambassade demonstreerde in Nederland (de Iraanse?). De Franse moslims demonstreerde vorig jaar tegen de inmenging van Iraakse koppensnellers in de Franse binnenlandse (knarknevel) politiek. Dat was wel opvallend. Verder demonstreerde men in Egypte, Marokko en Jordanie maar pas nadat ze zelf bommen te eten kregen. Geen van deze demonstraties had het karakter of de elan van de anti-cartoon demonstraties.

op 21 02 2006 at 02:01 schreef Frans G:

Die oproep tot geweld tegen homo’s lees ik hier pas voor het eerst iets over.
Beangstigend.
Dat andere media er niet over schrijven. Of zijn ze "alleen maar" vreselijk traag?

op 21 02 2006 at 02:14 schreef Sagunto:

Quote=Cor
"Dat klinkt goed, Syntax!
Maar hopen dat het vreedzaam blijft, zaterdag."

Veel mensen hopen hetzelfde en als al deze mensen nu ook daadwerkelijk hun gezicht laten zien op de Dam, zal dat zeker aan een prettige sfeer bijdragen ;-)

C.u.25 Cor & Syntax,
Sag.

op 21 02 2006 at 08:59 schreef Laila N:

Af en toe krijg ik de neiging om een harde ruk te geven aan een paardestaart.

Je kan heel mooi vreedzaam gaan demonstreren en hiervoor mijn oprechte waardering maar ik vraag mij af hoe veel van jullie als enkeling hetzelfde standpunt durven verdedigen tegen een grote groep?Het enige wat je d.m.v een demonstratie bereikt is solidariteit,wat je heel veel kracht kan geven en hopelijk ook begrip voor je standpunt.Maar je zal niet de tegenstander zijn mening kunnen veranderen.
Ja,ja ik ben nu eenmaal heldhaftig heldhaftig en ik doe alleen maar stoer, maar ik vang tenminste letterlijk klappen op(en deel ze ook uiyt) als iemand in mijn omgeving vanwege zijn sexuele geaardheid hinder ondervind doe jij dat ook?Zo ver ga ik namelijk dus kappen met jouw grote mond.

op 21 02 2006 at 12:27 schreef Paardestaart:

Nog ff over die comic die de lachwekkendste hadith’s over de hekel haalt; ik heb hem lang geleden al besteld en hij is erg leuk. Zoals Peter al zei: de Deense cartoons zijn daar niets bij vergeleken..Trouwens: die zijn gewoon keurig en geheel binnen de perken. Het waanzinnige is dat het westen braaf de verontwaardiging over de ontzaggelijke belediging de islam aangedaan overneemt en instemmend meeloeit: de hysterie is besmettelijk kennelijk.
Jammer genoeg wordt er weinig gepraat over wat die belediging dan inhoudt. Precies hetzelfde dus wat er met Submission gebeurde; de film was voor moslims krenkend en een schandaal, en dus was het vragen om moeilijkheden zoiets te maken.
Het feit dat de koranteksten op de naakte huid van vrouwen geschilderd waren deed het gal tot ooghoogte stijgen, maar dat detail drong tot niemand door: ook voor ons is perkament dus ok, maar vrouwehuid is een ontheiliging.
Dàt is pas een schande!

En verder is het gewoon te laat, ben ik bang..
Als je de vragen van Layla leest zakt de moed je in de schoenen. Als goedwillende mensen er al geen ruk van snappen dan helpe god ons de brug over.
Het is allemaal nakaarten.

op 21 02 2006 at 13:53 schreef GJ Klaver:

Laila schreef: >>>maar ik vraag mij af hoe veel van jullie als enkeling hetzelfde standpunt durven verdedigen tegen een grote groep<<< Ik ben bang dat je aan de verkeerde bevolkingsgroep denkt, Laila. IK durf mijn standpunt te verdedigen.
Oòk als een bepaalde bevolkingsgroep al z’n maatjes per mobiel belt om een handje te helpen.
["Hey man, er is hier een ongelovige hond die geen rrrrespect heeft, weet je. Kom ff en neem je neven mee"]

Laat maar komen, die laffe hap.

op 21 02 2006 at 15:49 schreef Laila N:

Ook dan!

op 21 02 2006 at 18:16 schreef Rinus Duikersloot:

Wie heeft de Turkse film ’Vallei van de Wolven’ gezien? Draait hier gewoon in de bioscoop en schijnt de nodige antisemitische elementen te hebben.

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article225797.ece/%3Cfont+size%3D%222%22%3EJonge+moslims+enthousiast+over+Turkse+film+met+laffe+Amerikanen%3C%2Ffont%3E

http://www.pathe.nl/filminfo.asp?film_id=1896&bios_id=-1

op 21 02 2006 at 19:12 schreef Fritzie:

En ? Dus ?
Gewoon in de buurt van de ingang staan en genieten hoe de nieuwe Medeburgers er uitzien.
Is Liberaal Amsterdam niets voor je rinus, want ook de VVD heeft de boel hier naar de kloten geholpen, hoor. De stompzinnigheid heeft zich niet beperkt tot uitsluitend de ‘linkse kerk’.

op 21 02 2006 at 21:06 schreef GJ Klaver:

@Laila, Misschien kan je tegen je landgenootjes zeggen dat we niet zo’n hoge pet ophebben van kleine laffe islamietjes die altijd in grote groepen iemand in elkaar trappen?
Dat zou al een stuk helpen.

Rinus, Ik heb het gelezen.
‘Submission’ mag niet gedraaid, huh.
Een racistische, anti-semitische Turkse film daarentegen, is geen probleem……..

op 21 02 2006 at 21:39 schreef Laila N:

@GJ Klaver

"tegen JE landgenootjes zeggen dat WE niet zo’n hoge pet ophebben…."

Begrijpelijk ,net zo goed als ik nu niet zo’n hoge pet op heb van jou.

op 21 02 2006 at 22:03 schreef GJ Klaver:

Nuh-uh.

Pet moet hajib zijn, natuurlijk, huh.

NB: Pretendeer alsjeblieft niet dat IK degene ben die in wij / zij denken. Dat is een drogrede.
Vraag maar aan JOUW geloofsgenootjes.

btw, Peter:
Hier een link naar een zo mogelijk nòg schokkender beeld van ouwe MO:

http://www.xs4all.nl/~jult/free/recent/muhammaddevareaux.jpg

op 21 02 2006 at 23:01 schreef Laila N:

Achtereind van een halouf

op 21 02 2006 at 23:15 schreef GJ Klaver:

*knor knor*

Zie je? Je begint het al te leren!

op 22 02 2006 at 01:29 schreef Rinus Duikersloot:

@ Fritzie
Oh, je bedoelt mijn stemverklaring op hoeiboei voor Frits Bolkestein, de lijstduwer van de VVD in Amsterdam. Één van de weinige die het voor Ayaan Hirsi Ali heeft durven opnemen in de discussie met Wiegel.
Je hoeft mij niet te vertellen dat de VVD ook schuld heeft aan veel problemen maar ik zie (zeker in Amsterdam) voorlopig geen betere partij.

op 22 02 2006 at 11:41 schreef Fritzie:

Jaa, die man die Poolse arbeiders op de Nederlandse arbeidsmarkt laat concurreren met Nederlandse.
Nederlandse arbeiders die opgezadeld worden met de lasten van

een Betuwelijn, HSL-lijn, succesvol immigratiebeleid, de goede zaken tussen wethouders en projectontwikkelaars en het prijsmechanisme dat het gratis Groningse gas bepaalt.
Ja, die Bolkestein !
Bolkie die wèl zijn mond houdt als het gaat over defensiemateriaal in zake de Enschedese vuurwerkramp
of over het meer dan TIEN jaar (!) durende proces dat ouders van muziekanten gedwongen zijn te moeten voeren tegen hun eigen Staat.
En de Bolkestein die niets zegt over de verregaande corruptie van de Rechterlijke macht en advocatuur en hun slachtoffers die ten onrechte opgesloten zijn.

Als we Frits aanspreken over het ‘ongelukje’ dat Maarten van Traa ‘overkwam’, is ie allang weer naar Frankrijk vertrokken. Ver weg van Amsterdam.
Ja die Bolkestein, die, nu het hem van pas komt, een tijdelijke goede sier maakt met Hirsi ali.
Die destijds Fortuyn een Plee-figuur noemde en nu ineens altijd al een lijntje met hem heeft gehad. Omdat het hem nu uitkomt ?
Die bedoel ik.

En daar stem jij op ?

.

op 22 02 2006 at 13:43 schreef Sagunto:

@ Fritzie,
Heeft Bolkestein zich niet voortdurend ingezet voor een open debat? Is het niet voor de hand liggend dat hij AHA daarom steunt tegen de lastercampagne van Wiegel c.s.?
Volgens mij sloeg de "Plee-figuur" opmerking vooral op het publieke optreden van Fortuyn (soms rand-hysterische flamboyance; z’n abominabel slechte Engels) en minder op diens inhoudelijke standpunten.

op 22 02 2006 at 14:55 schreef Rinus Duikersloot:

‘ongelukje’?

op 22 02 2006 at 14:59 schreef Paardestaart:

Nèh…dat was toch eigenlijk vooral omdat Fortuyn een overduidelijke homo was hoor; homosexualiteit is geen punt, beste – geen pùnt! – maar wel discreet graag. Geen relnichten op het bordes alsjeblieft…Zie je Bolkje al staan, naast een man die er waarschijnlijk geen been in zou zien op een brussels dineetje de smaak van Marokkaans sperma te berde ter tafel te brengen?
De angst sloeg hem om het hart natuurlijk…logisch.

Maar voordat jullie elkaar in de haren vliegen over de linkse kerk: toen Hirsi Ali door een opgewonden legertje journalisten verontwaardigd werd gesondeerd over haar overstap van PvdA naar VVD zei ze het ook al: het hele Nederlandse politieke landschap past gewoon moeiteloos in de tweede kamer, hoor. Links en rechts bestaan al een hele tijd niet meer, en dat is maar goed ook, want de begrippen zijn sowieso bedrieglijk en hoogst onnauwkeurig toegepast.

En in Nederland is iedereen met hetzelfde sop overgoten sinds polderen het devies is.

In de crisisjaren tachtig was links zich gaan schamen voor zijn anti-ondernemersimago en vooral voor het odium van economische nitwits en potverteerders, en rechts was het zat rechts genoemd te worden toen dat eigenlijk betekende dat je alleen maar geen fascist was omdat dat nou eenmaal niet netjes is.
Het gristelijk volksdeel is klamvochtig doordesemd van het gebod der naastenliefde, en anders de coole roep om rentmeesterschap waarmee je in het nederlandse klimaat van na de jaren zestig toch maar weer mooi kon scoren, hetgeen verdomd hard nodig was.. Het oude testament is in Nederland niet alleen moreel maar ook in politieke zin spoorloos verdwenen, op nog wat taaie delen na dan in de biblebelt, die sindsdien door de VVV gesubsidieerd moet worden…
Het is éen pot nat hoor, jongens…Peace, weet je wel! :)

op 22 02 2006 at 15:11 schreef Cor:

Wat een prachtige woordkeuze, Paardestaart.

@ Fritzie:
Wist je al dat Carla del Ponte enige tijd geleden in het geheim is vervangen door Frans Haks? En vice versa. Niemand heeft het gemerkt!

op 22 02 2006 at 18:52 schreef RTV Tip:

Vanavond Ayaan op tv:

http://www.llink.nl/Aflevering_MoveYourAss_TV.211.0.html?&tx_llprogramma_pi2%5Bafl_uid%5D=197&cHash=77f0a68a45

op 23 02 2006 at 08:17 schreef Peter Breedveld:

Wat ben je weer aan het bazelen, Fritzie. Al die rare suggesties. Heb je bewijzen voor het feit dat Van Traa niet werkelijk ‘verongelukt’ is maar uit de weg geruimd? Heb je iets tegen Bolkestein dat *werkelijk* belastend is? Ik schat van niet. Niet gaan zitten meesmuilen dat-ie Fortuyn een ‘pleefiguur’ heeft genoemd. ‘Kwibus’ en ‘pleefiguur’ zijn bastions van beschaving tegenover ‘Mussolini aan de Maas’ en ‘De Nederlandse Haider’.

op 23 02 2006 at 08:23 schreef anti:

http://www.dumpalink.com/media/1140609313/YAAFM_12_Muslims

op 23 02 2006 at 10:51 schreef Frank:

Peter,
te oordelen naar het tweede PS van mevrouw Bonarius heeft ze je brief niet goed gelezen of ze begrijpt er geen snars van.
Ben benieuwd naar het antwoord (if any) van meneer Ten Hooven.

op 23 02 2006 at 12:04 schreef Fritzie:

Die is leuk, Cor

op 23 02 2006 at 12:10 schreef Fritzie:

Rinus,

Een ongelukje is als men met een rotvaart uit de bocht vliegt, pats boem tegen een boom en vervolgens nog levend uit de sloot kan kruipen.

Een ‘ongelukje’ is een ongeval op een recht stuk snelweg, dat goed verlicht is en waarbij de bestuurder overlijdt.

op 23 02 2006 at 12:12 schreef Fritzie:

Sorry, je hebt volledig gelijk Peter.
Fritzie bazelt.
Zo is er geen enkel bewijs dat Maarten van Traa ooit een tulband van doodskoppen droeg en zich schuldig heeft gemaakt aan massadestructie.
Maar gelukkig voor haar bazelt ze niet alleen.

In VN van oktober 2002 wordt het volgende gebazeld:

….Kort nadien kwamen de geruchten: Van Traa zou niet zomaar verongelukt zijn; hij zou zijn vermoord. ‘Maarten wist teveel’, zeggen sommigen. In elk geval was het een feit dat Van Traa tot lang na de Enquête intensief bezig bleef met het voeren van gesprekken, met getuigen en informanten. Thom de Graaf: ‘Hij kon niet accepteren dat we niet op alle vragen antwoord hadden kunnen geven……..Hij bleef maar doorrechercheren…………. ‘Hij was bang dat de onderwereld in de bovenwereld zou zijn doorgedrongen’, zegt Ella Kalsbeek. De Commissie Kalsbeek stuitte bij haar onderzoek in elk geval op dermate verontrustende verhalen –‘zowel uit de onder- als de bovenwereld’- dat de leden een gesprek aanvroegen met de ministers Peper van Binnenlandse Zaken en Korthals van Justitie. Dat onderhoud vond plaats op 26 maart 1999. Kalsbeek: ‘We hadden verhalen gehoord dat Maarten zou zijn “omgelegd”. We werden bijvoorbeeld gebeld door een gevangenispredikant die zei: “weet u wel dat hier het verhaal gaat dat Van Traa is vermoord?”.’ Het gesprek staat Benk Korthals nog scherp voor ogen. Al wil-ie er niet te veel over kwijt. ‘Er was –zeg ik heel eerlijk- genoeg aanleiding om te vermoeden dat er meer achter zat.’ Korthals gelastte vervolgens een hernieuwd onderzoek. ‘Daarbij is alles opnieuw grondig nagelopen. Ik heb zelf het hele politierapport gespeld. De enige conclusie is: het is gewoon een ongeluk geweest. Daar ben ik van overtuigd.’ …..”

en verder bazelt Micha Kat :

“De criminalisering van Justitie begon met de IRT-affaire en is sedert van kwaad tot erger geworden. Maarten van Traa, zo zingt het al jarenlang rond in advocatenland, moest sterven omdat hij op het punt stond openbaar te maken welke topmensen van Justitie de zakken hebben gevuld met de handel in drugs. Tegen de achtergrond van deze analyse wordt ook direct de golf verklaard aan ‘memory-sticks’ met belastende informatie die steevast opduiken in huurauto’s. Deze informatie is door mensen van Justitie verkocht aan de onderwereld. De onderwereld laat die informatie nu bewust lekken om Justitie duidelijk te maken dat het spel over en uit is. (Volgens een andere lezing, uit De Telegraaf, is al deze informatie direct vanuit de AIVD naar de media gelekt door medewerkers uit frustratie over het feit dat onderzoek naar corruptie bij Justitie zelf op last van hogerhand moest worden stopgezet).
Dat Justitie compleet in de tang zit van de onderwereld die over zoveel belastende informatie beschikt dat zij het moment waarop de rechtsstaat omvalt helemaal zelf kunnen bepalen. Er zal de komende tijd dus nog heel wat belastend materiaal boven tafel komen, zo is mijn inschatting. Aan de media de taak deze informatie eerlijk op waarde te schatten.
Het moge duidelijk zijn dat Justitie met de wanhoopsactie tegen Holleeder de hand heeft overspeeld. Dat blijkt dus met name uit het criminaliseren van Moszkowicz. Maar Moszkowicz weet ook veel over het OM. En Moszkowicz heeft hechte banden met De Telegraaf. Lees die krant de komende weken met extra aandacht!”

Binnenkort kunnen we zien hoe de Rotterdammers over ‘Sjors en de rebellenclub’ oordelen (Cor Spaans !). Zullen ze nakomelingen van ‘Pietje Bel’ belonen of is het bij ‘belletje trekken‘ door LR gebleven ? Om maar eens een zeer befaamd Politicus met een inzicht van 0,1 van een zekere Volkspartij te citeren. Zou Bolkie als Commissaris van de KLM ook wakker liggen van geluidsoverlast ? Of heeft ie daar in het verre Frankrijk geen last van een ‘ander geluid’ ?

op 23 02 2006 at 12:20 schreef Fritzie:

Sagunto,

Als je man meer dan twintig vriendinnen er op nahoudt en hij staat op een dag plotsklaps de woonkamer te stofzuigen…. Dan ga jij toch ook niet door de knieen voor hem ?

Of wel ?

Bolkie kende Pimmetje al langer dan toen die voor het eerst op TV kwam, hoor.

BTW,
Heb jij Meneer Degelijkheid al ooit eens horen protesteren tegen het laten schrijven van wetsvoorstellen door Lobbïsten, ipv door onze ‘Volksvertegenwoordigers’ zelf ?
Niet zo Naïef, joh

op 23 02 2006 at 13:43 schreef Ad Kolkman:

Die tweede ps van Henriette Bonarius is inderdaad wat zorgwekkend.
Het woord geitenneukers geeft toch vrij aardig aan dat ‘r een specifieke groep bedoeld wordt.
Zou je zeggen.

Maar kennelijk wordt dat gezien als een nuancering waar Van Gogh geen recht op heeft omdat ‘ie dit scheldwoord zo irritant vaak gebruikte.

op 23 02 2006 at 14:27 schreef Sagunto:

Fritzie kan moeilijk ontkennen dat Bolkestein open debat voorstaat, bijv. in zijn steun aan AHA.
In een topic over vrije meningsuiting vs. (quasi)religieus fanatisme, begint-ie vervolgens een korte cursus off-topic spammen met sappig conspiracy-gefluister en reuze interessante terzijdes over geruchten.

Want Fritzie kent de wereld; F. is "Hoep & Heul" in één nick; F. laat zich niets wijsmaken.
Afgezien van een wat merkwaardige "überlegen" toonzetting, klinkt het best grappig … ditjes & datjes in F.’s Fantasialand :-)

op 23 02 2006 at 15:20 schreef Hidde:

Van Traa reed in een Citroen BX. Dat lijkt meer op zelfmoord.

op 23 02 2006 at 15:33 schreef Ad Kolkman:

gut ja. zo een heb ik ook eens totallos gereden.
wel lekkere auto’s verder.

op 23 02 2006 at 16:27 schreef Duns:

Dat verhaal van Van Traa zou zijn omgelegd lijkt mij onwaarschijnlijk.

Als Van Traa dermate belastende informatie zou hebben, dan zou hij toch voor een ‘poison pill’ hebben gezorgd:

Copieen van de info in een gesloten enveloppen bij meerdere notarissen leggen, met de instructie dat in geval van zijn overlijden deze info verstuurd wordt aan diverse journalisten.

Niet zo moeilijk. Zou Van Traa dat niet hebben kunnen bedenken?

Ik schat de intellectuele capaciteiten van linkse politici niet hoog in, … maar ik denk dat Van Traa dit prima zelf had kunnen bedenken.

op 23 02 2006 at 16:34 schreef Duns:

En dan nog iets: de moord op Van Traa zou ge-instrueerd zijn door hoge ambtenarren…

Ik ken een handvol van deze hoge ambtenarren. Het zijn allemaal type ‘lulletje rozewater’.

Ik kan me best voorstellen dat ze verstrikt raken in het web van de onderwereld. Meer uit onbennulligheid dan uit hebzucht. De corruptie die ik heb gezien in die kringen ging altijd om lullige bedragen, of om onhandigheid bij het aannemen van diensten/goederen. Je mag dan denken aan het plaatsen van een keuken in een vacantiehuisje, … nog een Bruynzeel keuken ook.

En deze lulletjes rozewater zouden opdracht hebben gegeven om Van Traa te vermoorden? Ze durven hun doodzieke huisdier nog niet aan te raken, en moeten dat voor een spuitje naar de dierenarts brengen…

op 23 02 2006 at 16:58 schreef Hidde:

Tja, complotten. Zoals de stichting Skepsis leuk verwoord, complottheorieën zijn holistisch in die zin dat elk nieuw gegeven naadloos kan worden ingepast in een min of meer samenhangend geheel. Naarmate er meer tijd verstrijkt en het verifiëren van de meest basale feiten problematischer wordt, barst de complottheorie uit haar voegen.

Zelf denk ik dat Peter Breedveld achter de moord op van Traa zat. E.e.a. onder druk van Willem Holleeder die dreigde zijn kat te ontvoeren. De door sommigen aangehangen "single knife theorie" lijkt in deze casus niet niet op te gaan. De remleidingen waren – zo was aan het snijpatroon te zien – met verschillende messen doorgesneden. Dit was weer voer voor het vermoeden dat Breedveld "just a patsy" was en dat er meer daders waren. Weet iemand hier meer van?

op 23 02 2006 at 17:06 schreef Frans G:

Ik denk best vaak aan van Traa. Steeds als ik vanaf een stuk snelweg waar 120 gereden mag worden en waar veel autos rijden een afslag moet nemen waar ik al een rijtje autos (bijna) stil zie staan, om precies te zijn. Dankzij Maarten let ik dan beter op.
Hij reed zichzelf namelijk dood door tegen een stel stilstaande auto’s op zo’n afrit. Dat wilde tenminste het officiele verhaal. Dat zou dan dus helemaal verzonnen zijn?

op 24 02 2006 at 01:40 schreef Cor:

Kabouters, Provo’s en mensen die veertig jaar na de Dam-protesten nog steeds pal staan voor Democratisering en Vrijheid en het Taboeloze debat, arbeiders en middenstanders, ambtenaren en werklozen, komt allen!
Kom om steun te betuigen aan de Deense kunstenaars wier levens bedreigd worden door de terreur van de Priesterkaste!

Weg met de extremisten, weg met Balkenende & Cohen, weg met censuur, nooit meer een Beeldverbod!

op 24 02 2006 at 01:51 schreef marjan:

Een oproep op indymedia:
Posted – 23 Feb 2006 : 13:50:57
——————————————————————————–

herdenking Februari Staking: Dam, Amsterdam

AFA Amsterdam – 22.02.2006 02:24

25 Februari a.s. wordt de Februari staking van 1941 in Amsterdam herdacht. Enkele Fortuynisten onder leiding van ene Michiel Mans willen dit aangrijpen om de provocerende Deense cartoons te verdedigen. Hun oproep om Zaterdag op de Dam in Amsterdam "voor vrijheid van meningsuiting" te demonstreren kan op veel sympathie uit extreem-rechtse hoek rekenen.
Het is voor ieder antifascist en rechtgeaarde amsterdammer onverteerbaar dat racisten het symbool van de Februaristaking gaan misbruiken voor hun misselijkmakend anti-islam provocaties. De Anti-Fascistische Actie Amsterdam roept op om de Dam een echte Februari herdenking te houden, voor een multiculturele en tolerante samenleving.

Er is al eerder op Indymedia hierover gepubliceerd ( http://www.indymedia.nl/nl/2006/02/34251.shtml). Zie ook daar voor links naar de oorsprnkelijk oproep van Michiel Mans, en de reacties daarop bij diverse extreem-rechtse sites. Mans heeft telkens geweigerd om afstand te nemen van de steun die zijn oproep kreeg in nazi-kringen. Hierdoor bestaat het risico dat Amsterdam op de dag van de Februari staking werkelijk bezocht gaat worden door allerlei racisten en neonazi’s die uit zijn op geweld en provocatie.

Laten wij Amsterdam niet bezoedelen door een stel loonies die denken dat de vrijheid waar in 1941 voor werd gestaakt van hetzelfde soort is als de ‘vrijheid’ om hele bevolkingsgroepen te kwetsen met opzettelijk provocerende cartoons. Laten wij de herinnering aan hen die in donkere dagen hebben gestreden voor een ideaal van gelijkheid en vebroedering niet misbruikt worden voor het verspreiden van rassenhaat en islamophobie.

Meer info volgt.

Amsterdammers wees paraat, hou de racisten van de straat!

http://www.indymedia.nl/nl/2006/02/34355.shtml

ik weet niet wat ze van plan zijn.
Hopelijk zijn die lui van indymedia meer schreeuwers dan vechters.
En hopelijk hebben ze niet veel medestanders

op 24 02 2006 at 08:28 schreef Tsabaoth:

NO PASARAN

op 24 02 2006 at 10:30 schreef Fritzie:

Verhip. Nu ineens ben ik een rechtsextremist !
Gezellig.

Misschien een smoes voor burgemeester Cohen om de toegestane demonstratie alsnog te verbieden, dit nu vanwege veiligheid.

Van een andere kant bezien:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/show.php?art=kn2321e

op 24 02 2006 at 10:54 schreef fritzie:

Marjan,
Een erg democratische site is dat, hoor. Er mag daar slechts één mening verkondigd worden. En als er een afwijkend geluid is te horen wordt dat opgevat als fascisme. En, zo als je wel weet, Fascisme is geen mening maar een misdaad.
[zucht]
Gelukkig lijdt de site vanaf 24 Februari aan het Meulenbelt verschijnsel:
* * * *
Mans heeft vergunning
antifa – 23.02.2006 15:21

Mans heeft een vergunning voor zijn anti-islam demonstratie gekregen zo staat op zijn site. Cohen buigt voor het fascisme maar wij buigen niet!

Reageermogelijkheid gestopt
redactie – 23.02.2006 18:22

Omdat er de afgelopen dagen nog nauwelijks enige inhoudelijke aanvulling in deze discussie werd aangebracht wordt hierbij de reageermogelijkheid afgesloten aan ruis (non-nieuws) en trash (gescheld en andere inbreuken op de spelregels) heeft niemand wat.
* * * *

Nou dat kan nog spannend worden voor mensen die voor de vrijheid van denken en spreken opkomen. Maar ook verrassend kan het zijn voor onze "weldenkende" medeburgers van AFA. Ze kijken reikhalzend uit naar kaalkopjes, maar zien de normaal geklede en zich kalm gedragend groepje mensen, dat zich al enige tijd onder hun neus verzameld heeft, over het hoofd.

Winkelend publiek, wellicht.

op 24 02 2006 at 11:31 schreef Fritzie:

En als uitsmijter voor het weekend:
http://www.katholieknieuwsblad.nl/show.php?art=kn2235f

De Linkse achtenswaardige dame is vandaag weer in het nieuws gekomen.
Voor onze stiekeme AFA gluurdertjes: Het is inderdaad en helaas een KankerFasciste.

op 24 02 2006 at 11:53 schreef Rinus Duikersloot:

@ Fritzie: Hans Jansen ontkent die uitspraak tegenover het Katholiek Nieuwsblad te hebben gedaan en Barry verduidelijkt het één en ander bij hoeiboei hierover:

http://hoeiboei.web-log.nl/log/4310988

op 24 02 2006 at 12:09 schreef Paardestaart:

Ik ben er nog altijd niet achter of het nou demagogie is of gewone stompzinnigheid dat boude maar noodzakelijke uitspraken als een boemerang door de tent worden gesmeten, zodat ze al ketsend iets anders gaan betekenen dan wat er mee bedoeld werd..Het is volgens mij gewoon ordinair jouwen; brullen als Jan Mulder tegen een zwarte-kousechristen – O! Dus u vindt…!!
Luid loeiend iets uit zijn context halen en verwringen dus, en dan lekker rond laten zingen, om eens veilig buiten schot te bezien uit welke hoek de wind waait.

Als Hirsi Ali zegt dat vrijheid van meningsuiting het recht op belediging inhoudt – zeker als je de degens moet kruisen met moslims die onmiddellijk beginnen te schuimbekken en hun baard uitrukken als er een tulband in de krant staat – dan lees je ingezonden brieven in de krant waarin men serieus betoogt dat het recht op beledigen niet bestaat..
En als je met geitenneukers moslims typeert die van Khomeini willen weten of je de geit die je net bereden hebt nog kunt eten; of dat je hem mee naar de slaapkamer mag nemen als je vrouw ongesteld is, dan voelen alle moslims zich aangesproken. D’r zijn dan altijd wel weer wat Makken die hen stijven in die interpretatie.

Je mag zulke dingen niet zeggen, gewoon – al heeft iemand het stro nog in de haren…

’t Is lekker praten zo..zet echt zoden aan de dijk.

op 24 02 2006 at 12:19 schreef Fritzie:

Sagunto,

"Fritzie kan moeilijk ontkennen dat Bolkestein open debat voorstaat, bijv. in zijn steun aan AHA.
"
Alsof het voorstaan van een open debat een bijzondere prestatie zou zijn. Het lijkt mij voor een ervaren oud-kamerlid, een voormalig euro-commissaris en democraat een minium eis om geloofwaardig te zijn, in een parlementaire(!) democratie.
Alsof het een uitmuntende prestatie is om Hirsi Ali te steunen, terwijl hij op vele andere punten volledig en jarenlang gefaald heeft.
Dat zijn politiek inzicht omtrent Fortuyn volledig afwezig is blijkt wel uit het volgende citaat uit http://www.hoeiboei.web-log.nl
Daarin wordt ‘Pietje Bel’ eerder geprezen dan afgeserveerd wordt als ‘Plee-figuur’

"De congresdeelnemers dienen zich op de tweede dag van de conferentie bij de ingang te verzamelen. Van daaruit gaat het gezelschap om veiligheidsredenen naar een andere locatie om het debat voort te zetten. Veiligheidsoverwegingen speelden het Wetenschappelijk Bureau van de LPF parten bij hun congres over Islamitische opvattingen en de openbare orde van Europa. Een bewijs dat Pim Fortuyns woorden over de problematische kanten van de islam enigszins profetisch waren. De scherpe analyses van met name Amerikaanse kopstukken over de islam zijn in Nederland nog lang niet ‘salonfähig’.

Een ramp
De historicus en islamoloog Daniel Pipes, directeur van het Middle East Forum, adviseur van de Amerikaanse overheid en auteur van twaalf boeken, sloeg de spijker op zijn kop. De Europese omgang met het groeiende aantal moslims, is een vergissing, zo niet een ramp. Daarvoor hoeven we maar de uitkomst van een Engels onderzoek uit 2005 aan te halen. Een procent van de Engelse moslims, dus 16.000 personen, blijken bereid te zijn, zelfs te verlangen, naar het gebruik van geweld om het "decadente en immorele Westen" te vernietigen. Zes procent rechtvaardigt de bomaanslagen op Londense metro’s en 24 procent sympathiseert met de terroristen……."

op 24 02 2006 at 12:57 schreef jelle:

Zaterdag ,op de DAM!
Ik ben er,jullie ook?
Het Grote Sprookjesboek van Hans Christian Andersen dient opgeheven te worden tegen de AFA-hysterici,we kunnen ook rythmisch meehuppen op hun OPROTTEN! -gescandeer,ieder AFA-spreekkoortje kunnen wij met ’n dansje begeleiden!
Die Indymediadruiloren pák je toch gewoon op hun fantasieloze,vastgerotte spruitjesmentaliteit?
Wij moeten ons Mediageil opstellen,Streetinterviews gaarne aanvaarden,inbreken als de hanekammen téveel aandacht krijgen,we laten ons niet kisten,KLAAS KOMT!!
KLAAS HERRIJST!!

op 24 02 2006 at 19:10 schreef sjoerd:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4748292.stm dit is toch wel een bevestigend berich.kijk zelf en lach

op 24 02 2006 at 22:30 schreef Rinus Duikersloot:

Een huwelijk met een geit?!

Misschien moet er een weddenschap worden afgesloten dat wie kan aantonen waar Van Gogh alle moslims geitenneukers noemde een miljoen krijgt.

Vandaag was er een steunbetuiging bij de Deense ambassade in Washington.

http://vitalperspective.typepad.com/vital_perspective_clarity/2006/02/a_rally_for_fre.html

op 24 02 2006 at 22:47 schreef Helen:

Sjoerd heb het gelezen, jammer dat de beesten het niet kunnen vertellen. Vroeger toen ik in de bijbel las dat er mensen zijn die bestialiteit bedrijven kon ik het niet geloven totdat ik het in een krant las. De bijbel is voor mij meer gaan spreken. Vrijheid van meningsuiting maakt oa.deze zaken bekend wat uiteraard een goede zaak is.

op 24 02 2006 at 22:50 schreef Peter Breedveld:

Ook ik heb het meeste van mijn seksuele voorlichting van de bijbel gehad.

Wat een geil boek!

op 25 02 2006 at 12:12 schreef Rinus Duikersloot:

Nog veel meer foto’s van de steunbetuiging bij de Deense ambassade in Washington.

http://ageofhooper.blogspot.com/

http://corsair.blogspot.com/2006/02/hey-ho-danish-protest-today-gotta-go.html

op 28 02 2006 at 20:46 schreef Rudy Talbo:

http://uilskuikens.punt.nl/index.php?foto=true&id=294534&fgroep=-1

op 01 03 2006 at 21:18 schreef Natasja:

‘Vaste Frontaal Naakt-lezer Frans Groenendijk is uit de lokale Utrechtse partij ‘Luis in de Pels’ gezet. Groenendijk heeft namelijk gezegd dat de koran een ‘stom boek’ is, zo meldt de NRC van 14 februari’

Dat is nu balen dat ik dit niet eerder wist.
Ik heb vandaag op mijn weblog nét geschreven dat de koran een rótboek is wat weggegooid moet worden. :)

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS