Home » Archief » De overzichtelijke wereld van Nico Steijnen


[25.02.2006]

De overzichtelijke wereld van Nico Steijnen

Peter Breedveld

marx_karl (13k image)

‘Weet je wat ik vind dat moet kunnen?’ schreef advocaat Nico Steijnen op 9 november 2004 op de website De Waarheid nu. ‘Dat degenen die bij de media aan de touwtjes trekken en die de poppetjes laten bewegen, dag in dag uit, door degenen die zij op de korrel hebben achtervolgd zouden worden met juridische acties, smaadklachten, strafklachten, kort gedingen. Waarbij aan de rechters/officieren steeds weer de vraag wordt gesteld: “Zou dit ook van joden en het joodse geloof mogen worden gezegd?”’

Het lijkt erop dat Steijnen is begonnen aan de uitvoering van zijn plan. Namens zes moslimorganisaties en 67 particulieren heeft hij namelijk de hoofdredacteur, twee gewone redacteuren en een striptekenaar van de Volkskrant aangeklaagd wegens haatzaaierij tegen moslims. Als de aanklacht wordt afgewezen, betekent dat volgens hem dat Joden meer rechten hebben dan moslims. Frontaal Naakt had een enigszins Babylonisch vraaggesprek met de man.

Denkt u echt dat uw aanklachten tegen de Volkskrant enige kans maken door de rechter ontvankelijk verklaard te worden?

Nou, dat is niet zozeer het punt. Het punt is, dat voortdurend tegen moslims wordt gezegd dat ze maar naar de rechter moeten stappen als ze het ergens niet mee eens zijn. Die handschoen willen mijn cliënten opnemen. Dan zal de rechter moeten beslissen of de Volkskrant inderdaad grensoverschrijdend bezig is. Het gaat erom dat helder wordt wat wel en niet mag. Mij zou het zeer verbazen als je wel bepaalde uitlatingen over moslims mag doen en niet over Joden. Ik kan me niet voorstellen dat er in Nederland een rechter te porren is om die ongelijkheid in Nederland te introduceren. Kan natuurlijk niet, want vrouwe Justitia is blind en het kan natuurlijk niet zo zijn dat er twee rechtssystemen zijn, eentje voor Joden en eentje voor niet-Joden. Het beschaafde deel van de natie zal het toch met me eens zijn dat je niet iedere Jood als een Jodenzwijn kunt betitelen. Dan kan je dus ook niet iedere moslim systematisch als geitenneuker afficheren.

Maar dat doet de Volkskrant toch ook niet?

Nee, ik noem maar een voorbeeld. De Volkskrant doet weer andere dingen.

Waarom pikt u de Volkskrant eruit om voor de rechter te slepen?

Je moet ergens een start maken.

Waarom dan niet beginnen met bijvoorbeeld HP/De Tijd? Die is toch veel kritischer ten aanzien van moslims en de islam?

HP/De Tijd was net begonnen z’n antimoslim en anti-islamretoriek een beetje af te zwakken en dan komt de Volkskrant er nog eens even in een extra hoge versnelling overheen in een poging zich in zeer korte tijd te profileren als extreem uitgesproken grensoverschrijdend. Kijk, de Volkskrant staat bij uitstek bekend als een fatsoenlijk medium. HP/De Tijd, ja God, wat is dat nou. Maar de Volkskrant is ook een beetje het gezicht van Nederland. Het kan gewoon niet zo zijn dat die Volkskrant tegen de islam en tegen de moslims en tegen niet-westerse allochtonen tekeer gaat.

Hoe doet de Volkskrant dat dan?

U kunt de aanklacht lezen op www.contradictie.nl. Er zijn een aantal punten die juridisch in de gaten moeten worden gehouden. Wij doen geen aanklachtwegens godslastering, om de eenvoudige reden dat het nog maar de vraag is of het verbod op smadelijke godslastering nog steeds levend recht is. Dat verbod is door de jurispudentionele ontwikkelingen achterhaald geraakt. We hebben ezeltjesproces met Reve gehad en sindsdien is dat artikel obsoleet geworden. Maar nog geen twintig jaar geleden, toen in Nederland de verontrusting groeide over de toenemende tendensen van discriminatie en racisme, is er een serie artikelen in het wetboek van strafrecht opgenomen die het opzettelijk beledigen en discrimineren van mensen op grond van afkomst, ras, seksuele geaardheid, enzovoort verbieden. Op die artikelen wordt door mijn cliënten een beroep gedaan.

U hebt ook Peter de Wit, tekenaar van de strip Sigmund, aangeklaagd .

Op zich heb ik niks tegen Sigmund maar in één cartoon worden twee vrouwen met burqa’s opgevoerd waarvan de één zegt dat haar zoon die dag is bezig geweest met het in elkaar slaan van Joden en homo’s, waarop de ander zegt: ‘Goh, jij weet tenminste wat ze de hele dag uitvoeren’. Dan kan je zeggen dat het een grap is, maar in de context van een krant waar een tierende aanval van Geert Wilders op moslims en Marokkanen in staat, naast allerlei artikelen waarin op zogenaamd distantiële toon hetzelfde wordt gedaan, is dat gewoon geen grap, maar een bevestiging van die vooroordelen.

Sigmund02 (20k image)
Moslim-bashing door Peter de Wit (zie ook www.sigmund.nl)

Men heeft in eerste instantie ook de Deense cartoons over de profeet Mohammed als grappen willen verkopen. Daar hebben we ook een aanklacht tegen ingediend, althans tegen één van de cartoons, die met die tulbandbom. Want door de stichter van de islam af te beelden als een terrorist, wek je in elk geval de indruk dat alle moslims potentiële terroristen zijn en dat is generaliserend, diskwalificerend en discriminerend voor alle moslims en dus ook voor mijn cliënten. Dat heeft dus niks met godslastering te maken maar met aanzetten tot haat.

Volgens mij moet je die cartoon anders interpreteren: de leer van de profeet Mohammed wordt door extremistische moslims misbruikt als legitimatie voor geweld.

Dat kan je nou wel zeggen, maar die interpretatie is bepaald niet evident en voor de hand liggend. Er zijn ook andere dingen over gezegd. Men is in Denemarken bang voor de islam en men wil dat ook tot uitdrukking brengen. Achteraf kan je altijd proberen een bepaalde draai te geven aan een cartoon. Het gaat erom hoe die overkomt.

Nou, bij mij komt de cartoon over als een commentaar op het misbruik van een ideologie.

In de wetsartikelen over belediging, discriminatie en aanzetten tot haat gaat het ook over de verspreiding daarvan en dat is de grondslag voor het aanpakken van de hoofdredacteur van de Volkskrant. Als de rechter bepaalt dat wat die krant doet grensoverschrijdend is, zijn de verspreiders van die krant minstens zo aansprakelijk. Er zijn altijd wel mensen te vinden die zich daarvoor lenen, zeker in een klimaat dat bepaalde racistische trekken aanneemt. Het gaat er dus om dat mensen, die een podium bieden voor dit soort uitlatingen, evenzeer vervolgd worden.

Mag je geen uiting geven aan je angst voor de islam?

Je mag in Nederland alles beschrijven en becommentariëren en weergeven, dat is geen punt. Maar in die artikelen staat dat je dit soort zaken niet mag verspreiden op een andere manier dan via zakelijke berichtgeving.

Maar een cartoon of een strip is toch per definitie niet zakelijk?

Een cartoon over Joden had ook niet gekund. En columnisten als Jan Blokker schrijven dat die Deense cartoons geestig zijn, maar als anderhalf miljard moslims dat niet zo opvatten schort er iets aan de vaardigheid van de cartoonist om weer te geven wat hij bedoelt. Dan is hij dus aansprakelijk voor het feit dat hij door anderhalf miljard moslims verkeerd wordt begrepen.

Het risico om door grote groepen mensen verkeerd te worden begrepen, loop je als publicist voortdurend. Maar goed, over christenen worden toch ook harde grappen gemaakt?

Welnee.

Nou, mijn boekenkast staat er anders vol mee.

Dat is van een andere orde. Maar bovendien…

Nee, legt u eens uit wat daar anders aan is?

Twee jaar voordat de serie cartoons van Mohammed geplaatst werd, heeft de Jylland Posten een serie cartoons over Jezus geweigerd omdat die grievend zouden kunnen zijn. Die Mohammed-cartoons maken deel uit van een constante stroom van agitatie tegen moslims. Maar al zou je ze kunnen vergelijken met grappen over christenen, het is niet onze stelling dat je geen godslastering mag plegen. Het gaat erom dat het aanzet tot haat en beledigend, generaliserend en stigmatiserend is voor moslims. Maar het is dus niet waar dat je van Jezus alles mag zeggen.

messiasweder (88k image)
Jezus-bashing door Daniël Goossens

Wel eens van Muntz en Van de Wint gehoord? De film Life of Brian? The Last Temptation of Christ ?

Dat maakt geen deel uit van een systematische aanval. Men spreekt niet voor niks van moslimbashing. Het is niet waar dat je over christenen alles kunt zeggen, laat staan over Joden. Je kunt niet voortdurend spotprenten van Joden op de Stürmer-manier publiceren en dat is maar goed ook, want we willen niet terug naar die barbaarse tijd.

De afgelopen dagen heb ik niks anders gedaan dan journalisten te woord staan. De stereotype vraag waar ieder lid van het journaille mee komt is: ‘Maar we hebben in Nederland toch vrijheid van meningsuiting?’ Een volstrekt van de pot gerukte vraag. Iedere Nederlander beseft in zijn onderbuik dat er helemaal geen sprake is van absolute vrijheid van meningsuiting. Ik heb niks te zeggen over de inhoud van de Volkskrant, om maar eens een belangrijk medium te noemen. De afgelopen jaren hebben ik en mijn cliënten honderden stukken gestuurd die niet werden gepubliceerd. We hebben te maken met een kaste die de media in handen heeft en die schrijft wat zij belangrijk en leuk vindt. En dat onder het mom van vrije nieuwsgaring en objectiviteit. Iedereen weet dat dat volstrekte onzin is. Er is helemaal geen vrijheid van meningsuiting in de zin van vrije toegankelijkheid tot de media. Maar ook niet in algemene zin. Je mag niet opruien, niet aanzetten tot haat, niet aanzetten tot terrorisme, niet discrimineren. Je mag zoveel niet. Dus wat is dat voor flauwekul om mij voortdurend de maat te nemen met de opmerking dat er vrijheid van meningsuiting is. Die is er niet! De vraag is alleen, waar liggen die grenzen?

De grenzen van de vrijheid van meningsuiting die er niet is…

Ik vind het wel duidelijk waar die grenzen liggen. Het criterium is dat wat je niet van Joden mag zeggen je ook niet mag zeggen van moslims…

U maakt steeds die vergelijking met Joden en met het antisemitisme van voor de Tweede Wereldoorlog. Maar dat gaat over Joden als een etnische groep. De islam is een geloof, een ideologie.

Een beetje flauw, hoor.

Waarom dan?

Ik heb het over niet-westerse allochtonen die voornamelijk moslim zijn en die gekwetst worden in hun religieuze overtuiging en als etnische groep. Ik vind het flauw als je onderscheid probeert te maken tussen het geloof en de etniciteit. Dat probeert de rechter ook allang niet meer. Die heeft allang erkend dat de afkomst van allochtonen uit het mediterrane gebied strafrechtelijk gezien moet worden als een ras. Wie dus systematisch aanzet tot discriminatie van deze mensen is gewoon strafbaar. Je kunt niet zeggen dat je Joden niet mag discrimineren om dat het om een ras gaat en mediterrane mensen wel omdat dat geen ras is. Die grap gaat niet op.

Het gaat niet om mediterrane mensen, het gaat om moslims, mensen die een bepaald geloof met bijbehorende ideologie hebben. U hebt het zelf ook steeds over ‘moslims’.

Je mag mensen niet beledigen en discrimineren vanwege hun godsdienst en je mag ze niet beledigen vanwege het ras. En onder ‘ras’ verstaat de rechter ook niet-westerse allochtonen. Bovendien zijn veel van deze mensen semieten, net zo goed als Joden semieten zijn. Semieten, dat gaat verder als de pure Joodse Israëliër.

Maar de Volkskrant neemt toch helemaal geen stelling tegen de afkomst of de etniciteit van moslims?

Nee, dat is ze geraden ook! Dat zou helemáál de grens overschrijden!

Vreten (105k image)
Vrouwen-bashing door Gergorius Nekschot

Nee, het gaat dus om een geloof, een ideologie. De Volkskrant neemt ook stevig stelling tegen intolerante gereformeerden.

Als jij je vrouw slaat kun je jezelf niet vrijpleiten door te zeggen dat je je kinderen niet slaat. Dat de Volkskrant zich schuldig maakt aan dit soort uitwassen is niet minder erg omdat ze ook lelijke dingen zeggen over gereformeerden.

Dat zeg ik helemaal niet…

Jáá, of ze juichen een uitspraak toe van de rechter die nadelig is voor de SGP, of wat dan ook.

Ik bedoel…

Er is afgesproken dat dat niet mag, dan kan je niet zeggen dat je je ook tegen de SGP keert of wat voor flauwe praat dan ook.

Mag je je ook niet tegen de SGP keren?

Natuurlijk wel. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen.

Mag je het dan over de christelijke grondslag van de SGP hebben?

Als de SGP vindt dat mensen aanzetten tot belediging, discriminatie of haat tegen gereformeerden kunnen ze naar de rechter stappen.

Weinig kans, toch?

Weinig kans, om de doodeenvoudige reden dat de Volkskrant niet over gereformeerden schrijft als ze over niet-westerse allochtonen en moslims doet. In het ene geval blijven ze binnen de grenzen en in het andere geval niet.

Waar zit dat verschil dan in?

In de manier waarop de Volkskrant zich uitlaat. In die Sigmund-strip ook… Je mag in Nederland alles verspreiden en overal over berichten…

Behalve over de islam.

Jawel, maar op een zakelijke manier.

Toch niet in een strip? Dat is toch onzin?

Als een cartoon door anderhalf miljard mensen verkeerd wordt begrepen heb je de verkeerde cartoon gemaakt. Iedereen weet, op zeker moment moet je gewoon dimmen. Dat is een heel bekend Nederlands woord dat ook in de wetgeving besloten zit. Je moet dimmen. (Begint nu heel opgewonden en snel te praten:) Wat ons niet bevalt is dat we voor de islam zouden moeten dimmen en wat ons niet bevalt is dat we moeten dimmen voor diverse allochtonen, die het verdommen zich aan te passen. Hebben wij ons als Westen ooit ergens aangepast? We hebben de hele aardkloot onderworpen we hebben overal alles uitgeroeid en uitgemoord. Ik ken ontzettend veel mensen met een koloniale achtergrond, die mensen spreken nog die talen allemaal die wij ze daar geleerd hebben. Ja, nou, wat wil je… het is hier…onze superioriteitsgevoelens en onze arrogantie tegenover andere culturen. En als ze godverdomme zich niet aanpassen dan moeten ze opsodemieteren en dan moeten ze…een tik voor hun harses hebben. Dat is gewoon de hele teneur. En dat wordt allemaal verkocht onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Dat is zo pervers als wat. Dat is gewoon onze agressie, die collectief in onze maatschappij die we dus uitleven op deze mensen die dus gewoon het verdommen en die ook een zekere trots hebben en hun eigen cultuur en hun eigen religie. Nou, dat bevalt ons niet. Nou, en dan krijg je dit soort uitwassen.

Maakt u zich net zo kwaad om moslims die zich kwetsend uitlaten over homoseksuelen, Joden, vrouwen en ongelovigen?

Tuurlijk. Daar moet genadeloos de hak op gezet worden. Daar moet bijzonder krachtig tegen opgetreden worden. Tegen iedereen die inbreuk maakt op de Nederlandse rechtsorde moet worden opgetreden. Ik zal het je sterker vertellen, ik ben al vijfentwintig jaar advocaat en ik heb te maken gehad met potenrammers, en dan heb ik het over autochtonen jongeren, dat weet u ook wel. Dat was twintig jaar geleden een bekend fenomeen, want er was geen homo veilig in Nederland. Als er van die minderjarige potenrammertjes voor de rechter kwamen stelde ik gewoon dat ze hard aangepakt moesten worden. Daar krijg je aardig wat centen voor, voor zo’n pleidooi. Je bent dan gauw klaar. En ik zal een ander verhaal vertellen, ik heb eens een keer een jong Marokkaantje gehad die allemaal hele vervelende dingen met meisjes had uitgehaald. Héle vervelende dingen. Er zitten inderdaad figuren bij, die zijn helemaal verknipt. Die hebben niks geen sturing meer, die accepteren niks meer en ik heb toen tegen de rechter gezegd dat hij gewoon stokslagen zou moeten hebben, zoals ze dat in Marokko zouden krijgen. Dat zou ‘m erg goed doen.

Zulke dingen doen we toch niet in Nederland, meneer Steijnen?

Nee, maar ik heb gezegd dat hij gewoon de maximale straf moet krijgen die in Nederland mogelijk is. Dan zou hij misschien nog hopelijk gecorrigeerd worden. Dat was ook weer gauw verdiend, hoor, die centen. Iedereen die de rechtsorde verstoord moet op zijn sodemieter krijgen, maar wij dus ook. Ik bedoel, ik ken Marokkanen, ik heb familieleden die dus halfbloed zijn, misschien heeft u dat ook wel. Zelfs die hebben dus gewoon de grootst mogelijke last ervan. Ik bedoel, er wordt toch geen Marokkaan meer aangenomen in Nederland?

Een beetje overdreven, vindt u niet?

Het is heel, heel moeilijk, hoor. Veertig procent, bijna de helft van die jongeren wordt niet aangenomen. Dat getuigt toch van een volkomen verziekt klimaat? Een tijdje geleden stond in de Volkskrant nog een artikel over jongeren die hun opleiding niet afmaken om de doodeenvoudige reden dat ze verdomd weinig perspectief hebben.

Een zwaktebod, toch?

Ja, goed. Dan hoop ik dat ze een Amerikaanse gestaalde mentaliteit weten op te brengen, dat ze zich een extra kwartslag profileren, maar dat moet toch niet nodig zijn?

Ik ken ook veel Marokkanen die wél succesvol zijn, hoor.

Ja, maar de cijfers liegen niet. Maar daar wordt niet over gepraat hè. Er wordt voortdurend gepraat over wat er in de Diamantstraat gebeurt. Dat is één van de redenen dat ik me dus kwaad maak. Ik heb namelijk een zus die op Diamantstraat 1** woont, daar kom ik veel, die heeft twee kinderen in de puberleeftijd. Ik wil niet zeggen dat al die Marokkaantjes zo gezellig zijn, maar er is niks aan de hand, hoor. Die kinderen spelen gewoon op straat, mijn neefje basketballt daar ’s avonds laat op het plein met allemaal mensen en er is niks aan de hand.

Nou ja, er is wel een familie weggejaagd. En af en toe vliegen er bakstenen door de ruiten van Joden en homo’s.

Een hele kwalijke zaak, maar dat gebeurt elders ook. Ik woon in Zeist en ik ken een aantal mensen die door de buurt verdreven zijn. Dat is verschrikkelijk en moet van alle kanten tegengegaan worden maar de mensen die daar in de Diamantbuurt verdreven zijn stelden zich ook provocerend op naar die jongeren toe. Ik had vroeger altijd last met een buurman die de bal altijd stuksneed als die bij hem in de tuim kwam, weet je wel. Zulke types. Dat soort dingen speelde in die Diamantbuurt een rol. Dat hebben ze in de Volkskrant zelf toegegeven. Maar om daar nou pagina’s vol, dag in dag uit op te tamboereren, dat is opzettelijke stemmingmakerij en haatkwekerij.

Crumbnegers (186k image)
Neger-bashing door Robert Crumb

Laten we ons liever concentreren op wat er werkelijk aan de hand is. Er zijn inderdaad jongeren die zich nergens iets van aantrekken, maar het gaat niet om duizenden jongeren, misschien enkele honderden. Verder hebben we te maken met een gigantisch werkloosheidsprobleem en reken maar dat dat invloed heeft op de jongeren die er nu zijn. Reken maar dat als je als Nederlander in een andere cultuur het gevoel zou hebben ergens buiten te staan, dat je dan de potentie hebt om een vervelend gevalletje te worden voor je omgeving. Laten we dus daar naar kijken, maar daar wordt de discussie niet over gevoerd. Er wordt geluld en geluld en geluld, pagina’s lang in die Volkskrant over de zogenaamde…en dan komt Wilders er nog een keer overheen met een artikel tegen moslims en Marokkanen. Dat geeft gewoon een volstrekt vertekend beeld van wat er feitelijk aan de hand is. Ik zeg niet dat er in Amsterdam niks aan de hand is, en dat er in de toekomst niks zou kunnen gebeuren. Als je zo doorgaat weet je zéker dat er van alles gaat gebeuren.

Dan hebben we het aan onszelf te danken.

Dan heb je inderdaad kansen gemist om dat soort dingen te voorkomen.

Erg zakelijk bent u zelf eigenlijk ook niet. U zegt dat er niet over werkloosheid onder allochtone jongeren wordt geschreven. Dat is niet helemaal waar, hè.

Als er veertig procent werkeloosheid is, is het tijd voor een deltaplan. Maar ik zie niemand die daar voor pleit. Integendeel, iemand als Femke Halsema die heeft het voortdurend over wat er in Nederland allemaal niet deugt en dan maakt ze op enigszins cynische wijze een opmerking over die veertig procent werkloosheid onder jonge allochtonen. We moeten het over van alles hebben, maar over die veertig procent moeten we het dan volgens de mainstream en ook volgens Halsema niet hebben. Maar dan heeft zich toch al een tweedeling voltrokken, als er twee keer zoveel werkloosheid is onder allochtonen als onder autochtonen? Dan zitten we toch helemaal verkeerd? Dan moet je toch alle zeilen bijzetten om er iets aan te doen? Dat gebeurt toch niet? Er gebeurt helemaal niks.

Nou ja, ‘niks’. Er wordt nogal wat…

Je moet je daar op richten, als maatschappij. Werkgelegenheidsprojecten, banen creëren, wetgeving tegen discriminatie door werkgevers, zware straffen geven. Je zou daar een hoop aan kunnen doen. Maar het is gewoon zo dat we ze niet motten. We motten ze niet. We slaan er verbaal op los…

Vindt u dat niet nogal ongenuanceerd?

(Met harde stem:) Dat voel je toch zelf ook wel?!

Nou…

Tuurlijk voel je dat zelf ook zo! Je moet de boel niet voor de gek houden! Dat voel je zelf ook zo, dat ís gewoon zo!

U weet toch niet wat ik voel?

Tuurlijk weet ik dat!

Natuurlijk weet u dat niet.

Tuurlijk weet ik dat! Bij ieder mens leeft het gevoel dat, als hij te maken heeft met een situatie waarin veertig procent niet aan de bak komt, dat er iets fout zit. Dat voelt iedereen op zijn klompen en als je het niet voelt dan heb je diezelfde ontwikkelingsstoornis die die Marokkaanse jongetjes hebben die nergens geen gevoel meer voor hebben. Dus natuurlijk voelt u dat. Tuurlijk weet u dat.

Het lijkt me best makkelijk om Nico Steijnen te zijn en precies te weten hoe alles in elkaar steekt. Op het internet stuitte ik op een tekst van u, waarin u opmerkt dat u bezig bent de ‘rotzooi van het kapitaal te bestrijden’. Moet ik die aanklachten tegen de Volkskrant zien in de context van uw strijd tegen het kapitaal?

Nee hoor. Ik ben er van overtuigd dat de grondrechten, die met strijd tot stand zijn gekomen, moet verdedigen. Maar dat geldt ook voor een strijd die gevoerd is om fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Ten koste van zes miljoen Joden hebben we geleerd dat je niet moet discrimineren en we hebben de verklaring van de rechten van de mens en de Franse revolutie die ons vrijheid, gelijkheid en broederschap heeft gebracht en dat moet allemaal verdedigd worden. Dat ik verder tegen het Kapitaal ben heeft er niks mee te maken.

Overigens wil ik wel de uitgever van de Volkskrant, PCM, aansprakelijk stellen, dat is het Kapitaal achter die krant. Ik heb er geen moeite mee toe te geven dat ik aan de kant van de antiglobalisten en dergelijke sta. Ik ben een linkse advocaat. Ik vind altijd nog dat links de beschaving representeert en rechts de niet-beschaving.

Sharon (27k image)
Joden-bashing door Lectrr

U zit ook in het bestuur van het Slobodan Milosevic Freedom Center. Dat vind ik vreemd. U neemt het op voor de moslimgemeenschap en tegelijkertijd verdedigt u de man die verantwoordelijk is voor de etnische zuiveringen in voormalig Joegoslavië.

Ik kan u verzekeren dat er geen enkel bewijs is voor de beschuldiging dat Milosevic zich tegen de multiculturele samenleving zou hebben opgesteld. Integendeel, Servië is het enige overgebleven land waar verschillende etnische groepen nog net als vroeger met elkaar leven. Er is geen sprake van dat Milosevic zich schuldig zou hebben gemaakt aan haatprediken of wat dan ook.

Etnische zuiveringen, daar is hij niet verantwoordelijk voor?

Nee, dat waren anderen. Op een geven moment kun je een situatie krijgen waarin je geen greep meer op ontwikkelingen elders hebt.Hij heeft ook altijd aangegeven dat hij zich volstrekt distantiëert van wat er in Srebenica is gebeurd. Het is niet voor niks dat de media in alle talen zwijgen over het proces tegen Milosevic. Hij slaagt er namelijk voortdurend in te laten zien dat de aanklachten tegen hem volstrekt onzinnig zijn.

Ik denk dat u wel weet dat die aanklachten tegen de Volkskrant kansloos zijn

Als er over moslims gezegd mag worden wat over Joden niet gezegd mag worden, heb ik kennelijk even niet opgelet, want dan is dus kennelijk de rechtsstaat afgeschaft. Dat zou me hogelijk verbazen.

U geeft zelf al een interpretatie aan een eventuele afwijzing van die aanklachten.

Helemaal niet.

Jawel, want als de rechter de aanklacht verwerpt, betekent dat volgens u dat hij vindt dat je over moslims mag zeggen wat je over Joden niet mag zeggen.

Maar als dat de feitelijke consequentie is van zijn uitspraak, zijn we diep gezonken. Het criterium kan niet anders zijn dat wat je over Joden niet mag zeggen je ook niet over moslims mag zeggen.

Wat mag je over Joden dan niet zeggen wat nu wel over moslims wordt gezegd?

Stel dat in het dagblad Metro een columnist iedere week zou schrijven over Jodenzwijnen in plaats van over geitenneukers. Denkt u dat dat door de rechter geaccepteerd zou worden?

Er is geen columnist in Metro geweest die alle moslims consequent geitenneukers noemde.

Nee?

Nee. Wie zou dat dan zijn geweest?

Ik zit vaak in de trein hoor…

Geeft u nou antwoord! Wie is dat geweest?

…ik heb me daar tientallen malen kapot aan geërgerd als ik de column van Van Gogh weer las.

Van Gogh noemde niet alle moslims geitenneukers. Daar bedoelde hij een hele specifieke groep moslims mee, de fundamentalistische dwingelanden.

Welnee. Ze waren allemaal geitenneukers.

Dat heeft Van Gogh nooit geschreven. U kunt dat niet hard maken.

O jawel hoor, absoluut. Ik heb daar tientallen knipsels over bewaard. Maar de Here heeft hem tot zich genomen, anders zou hij er mee doorgegaan zijn tot op de dag van vandaag. Maar al zou hij dat gereserveerd hebben voor een bepaalde categorie fundamentalistische moslims, je mag net zo goed een moslimfundamentalist niet beledigen. Je mag er zakelijk over berichten, je mag ze niet beledigen, klaar uit.

U verwart journalisten met columnisten. Journalisten doen aan zakelijke berichtgeving, columnisten schrijven hun mening op een prikkelende manier op.

Voor columnisten zijn ook grenzen. Het idee dat columnisten God in Frankrijk zijn en alles maar mogen zeggen is en misvatting die die jongens maar al te graag koesteren. Je mag niet aanzetten tot discriminatie, klaar.

Ganesh2 (108k image)
God- en Allah-bashing door Gergorius Nekschot

De meningen verschillen nogal over wanneer iemand aanzet tot discriminatie.

Uiteindelijk beslist de rechter en er is ook nog altijd het Europese hof. De aanklacht gaat eerst naar het Openbaar Ministerie en als die de aanklacht verwerpt gaan we naar het gerechtshof, die kan alsnog vervolging gelasten en als die een uitspraak doet waar we niet tevreden mee zijn, zijn er nog allerlei Europese organen. Het zou best kunnen dat het Europese hof er andere meningen op na houdt dan de Nederlandse rechter. Nederland is al diverse malen op de vingers getikt vanwege de grensoverschrijdende manier waarop hier discussie wordt gevoerd. Het zou heel wel kunnen dat wat wij met z’n allen normaal zijn gaan vinden, en we vinden nogal snel dingen normaal…

In iedere mens zit een mate van agressie, en er zit ook collectieve agressie in de maatschappij. En het is toch heerlijk dat we met z’n allen een pispaal hebben, waar je tegenaan kan trappen. Je mag je vrouw niet meer slaan, je mag de hond niet meer schoppen, je mag niks meer, tegenwoordig. Je mag nog wel moslim-bashen. Dat is ook de teneur van de 220 haatmailtjes die ik zo ongeveer heb gekregen.

Ik vind dat u behoorlijk generaliseert, als ik het zeggen mag. Het is toch begrijpelijk dat er een heftige discussie over de islam wordt gevoerd?

Nee.

Dat begrijpt u niet?

Nee, dat begrijp ik niet, nee. Moet je toch es uitleggen. Er zijn natuurlijk bepaalde spanningen, dat moet je op een zakelijke manier aanpakken. Als we constateren dat het Kapitaal het op een gegeven moment nodig vond…

Het Kapitaal?

Het Kapitaal, ja. De VVD was daar ook erg voor, om tienduizenden mensen uit de Anatolische hoogvlakte en het Rifgebergte hier naartoe te halen omdat ze goedkoper waren dan Nederlandse arbeiders. Dan introduceer je een probleem. Want op het moment dat ze hun kinderen over laten komen en die komen er dan achter dat ze hier maatschappelijk gezien niks voorstellen en dat het klimaat hier anders is qua vrijheid en ze ontsporen dan grondig. Dan heb je een probleem en dat moet je dan wel vanuit die invalshoek analyseren. Dat betekent dat je moet zorgen voor opvoedingsondersteuning, voor een instrumentarium om die jongens aan te pakken, ze op het rechte spoor te zetten… maar je moet ze dus niet uitsluiten en daar zijn we dus nu op uit.

U generaliseert weer.

Nee, als er veertig procent werkeloosheid onder jonge allochtonen is zijn we bezig ze collectief uit te sluiten. Sociologisch is dat gewoon een wetenschappelijk ipso facto, een wetenschapplijke objectieve constatering.

Ja hoor.

(Weer opgewonden:) Als er veertig procent werkeloosheid is, worden ze gewoon uitgesloten! Tenzij ze te bedonderd zijn om te werken. Dat zeggen mensen ook, dat ze te bedonderd zijn om te werken. Nou, u en ik weten wel beter.

Ja, maar wanneer ik wijs op het hoge aantal drop-outs op de middelbare school, zegt u weer dat dat komt omdat allochtonen geen perspectieven op de arbeidsmarkt hebben. Het is hoe dan ook weer de schuld van een ander.

We moeten zorgen dat de moed ze niet in de schoenen laten zinken en de discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken. Strengere wetten maken, strengere straffen.

Ze moeten gewoon hun best doen en een schooldiploma halen.

Ja, maar ik kan me voorstellen dat, als je van vrienden en familie hoort dat je toch niet aan de bak komt, en je hebt het toch al moeilijk met zo’n opleiding en toch al weinig ondersteuning van je ouders…

Daar ligt een schone taak voor die ouders…

Die ouders komen uit het Rifgebergte, kunnen niet eens lezen of schrijven, begrijpen helemaal niet waar je mee bezig bent, maken zich er ongerust over dat je voor hen steeds onbegrijpelijker wordt… Het is niet zo makkelijk hoor, om je zelf sociaal te emanciperen. Als je dan ook nog voortdurend van mensen in je omgeving hoort dat je toch niet aan de bak komt, dan kan ik me voorstellen dat je het boeltje erbij neergooit.

Algemeen, 25.02.2006 @ 05:42

[Home]
 

99 Reacties

op 25 02 2006 at 11:13 schreef Duns:

Dat klopt toch ook … Joden hébben toch ook meer rechten dan Moslims?

op 25 02 2006 at 11:15 schreef Elke:

Lieve help.
Advocaat?
Het lijkt me meer een radicaal linkse politieke activist met mr. voor zijn naam.
Nou ja; dat is onderhand ook al weer een traditie in dit land (gevestigd door Herman Bakker Schut, wiens pleidooien altijd veel van speeches van Lenin weghadden).

Ik vind de mening van meneer Steijnen uiterst eenzijdig, doortrokken van generaliseringen ("Het Kapitaal" – lieve help), bomvol politiek en niet juridisch gebaseerde beschuldigingen, stigmatiserend, stijfstaand van slachtofferbewustzijn, wij-zij-retoriek en ongelijkheidsdenken.

Dat gaat hem opbreken voor de rechter.

Dat hij denkt dat HP/De Tijd niks is, en de Volkskrant het gezicht van Nederland, zegt eigenlijk al genoeg over in wat voor beperkte denksferen meneer Steijnen verkeert.
De Volkskrant is verhoudingsgewijs een kleine krant (Telegraaf, Metro en Spits zijn vele malen groter), maar in links Nederland leest uiteraard iederéén die kutkrant (citaat Jaap Fischer).
Voor iemand die niet verder kijkt dan zijn linkse neus lang is en er van uitgaat dat zijn beperkte blikveld desalniettemin toch 360 graden beslaat , kan dan de indruk ontstaan dat de Volkskrant "het gezicht" van Nederland is.

Nóg opmerkelijker vind ik Steijnen’s uitpraak dat "Het gewoon niet zo kan zijn dat die Volkskrant tegen de islam en tegen de moslims en tegen niet-westerse allochtonen tekeer gaat".
Nee?
Waarom niet, meneer Steijnen?
Misschien vindt de Volkskrant dit geen "tekeergaan" zoals in radicaal linkse milieus misschien wordt gevonden, maar gewoon verslaggeving?
Het feit dat radicaal links de Volkskrant leest, hoeft immers nog helemaal niet te betekenen dat de Volkskrant zich uitsluitend tot de radicaal linkse opvattingen dient te beperken.
Wel eens van persvrijheid gehoord, meneer Steijnen?

En verder vraag ik me af hoe Steijnen juridisch gaat aantonen dat er sprake is van "systematische aanval" op moslims.
Dan zal hij toch moeten bewijzen dat verschillende media met elkaar vergaderd hebben, en overeengekomen zijn om gezamenlijk de aanval in te zetten.
Volkomen kansloos, uiteraard.
Het is stukken gemakkelijker om te bewijzen, dat een deel van de moslimorganisaties gezamelijk de aanval op de pers- en meningsvrijheid in Nederland hebben ingezet, daar ze de heer Steijnen immers namens hen gezamenlijk laten procederen.
Deze uitspraak die je hen hebt ontlokt, Peter, zou zijn zaak nog wel eens forse schade kunnen doen.
Als hij dit echter als privepersoon zei en niet als raadsman, zou hij dan zelfs niet aangeklaagd kunnen worden wegens valse beschuldiging (laster)?

Nog een juweeltje van kronkelredenering en verdraaiing van de realiteit uit dit interview: "Als een cartoon door anderhalf miljard mensen verkeerd wordt begrepen heb je de verkeerde cartoon gemaakt".
Oh ja?
De Duitsers hebben een fraai spreekwoord: "Dreck kann einfach nicht slecht sein, millionen Fliegen fressen es".
Misschien hebben die anderhalf miljard mensen het dus wél verkeerd begrepen.
Of misschien, meneer Steijnen, hebben die anderhalf miljard mensen niet de Jyllands Posten gelezen, maar geluisterd naar wat hun imams er over te zeggen hadden.
En misschien hebben die anderhalf miljard mensen wel valse cartoons te zien gekregen?
Van een Frans mannetje dat meedeed aan een varkensknorwedstrijd, bijvoorbeeld?
En wat een generalisering weer – álle anderhalf miljard moslims?
Bewijs maar….ik heb geen anderhalf miljard moslims zien optrekken (met spandoeken die om moord, onthoofding, uitroeiing riepen – of met fakkels om ambassades in de fik te gaan steken. Oehoe, meneer Steijnen, ook gezien, dat, of stond uw blikveld voor het gemak even afgesteld op een dode hoek aan de linkerkant?).

Om even in zekere journalistieke termen te spreken, Peter: "een onthullend interview".
En goed dat je hem als een terrier vasthield bij dat geitenneukersverhaal.
Van Gogh heeft inderdaad nooit alle moslims geitenneukers genoemd.

op 25 02 2006 at 11:17 schreef Elke:

En overigens hebben de collegae van Steijnen ook niet stil gezeten.
Er is een arrest opgedoken dat expressie van kwetsende, beledigende en onrust veroorzakende uitingen nadrukkelijk toestaat.

Ze kunnen hun borst natmaken.

op 25 02 2006 at 13:30 schreef Frank88:

Nico Steijnen is toevallig ook de raadsman van Slobo Milosevic, in alle aangelegenheden buiten jurisdictie van het internationaal strafhof.

Met medeweten van Slobo werden toch wandelvakanties voor etnische minderheden georganiseerd, toentertijd?

op 25 02 2006 at 15:45 schreef Geert:

Het enige waar ik me nog een beetje in kan vinden, is dat vrijheid van meningsuiting inderdaad niet lijkt te gelden als het gaat over Joden.

Maar om dan ook maar andere groepen een hand boven het hoofd te houden, lijkt me de verkeerde weg. Beter zorgen dat de taboes ook bij Joden doorbroken worden.

Nu moet ik daar wel bij zeggen dat ik iemand kwetsen in zijn geloofsovertuiging minder zwaar vind wegen dan iemand kwetsen met het feit dat zijn volk twee generaties geleden bijna volledig is uitgeroeid.

op 25 02 2006 at 16:08 schreef Elke:

Het voorzichtig omspringen met Joden ligt inderdaad besloten in de gedachte, dat er tussen de bevolking een heleboel mensen rondlopen met een KZ-syndroom, maar ook met beroerde herinneringen aan gesloopte en bekladde winkeltjes, het opnaaien van gele sterren op mouwen, onderduiken, razzia’s, verloren familie etc.

Het is dus zaak om de altijd wat schimmige lijn tussen Joden als volk en joden als godsdienst, onderhand te gaan trekken.
Het Groene Boekje -of all things- gaf daar alvast een goede aanzet voor, zodat althans in het geschreven woord dit verschil eens en voor al duidelijk wordt.
Het volk Joden wordt voortaan met hoofdletter geschreven, het geloof joden voortaan met een kleine, net zoals gelovigen van andere kunnes.

Overigens denk ik dat de joodse mensen in Nederland nauwelijks warm of koud kunnen worden van humor over joden; daar hebben ze namelijk zelf nét effe teveel gevoel voor humor voor.

op 25 02 2006 at 16:34 schreef Geert:

Je hebt gelijk, Elke.

Ik bedacht me ook dat wanneer Joden naar de rechter stappen, dit meestal vanwege Holocaust-ontkenning of antisemitisme is, niet om spot(prenten).

Ze weten zelfs de spot met zichzelf te drijven, getuige de talloze sitcoms en films uit de VS van Joodse makelij.

op 25 02 2006 at 16:53 schreef een vlaming:

EEN OVERGEWAAIDE Jajah schoot laatst weer de
hoofdvogel af met zijn krasse uitspraak dat als wij als Belgen
niet in een multiculturele samenleving kunnen leven dat we dan
maar moeten ophoepelen uit ons eigen
land.

Het moet nu maar eens gedaan zijn met
deze zever.

Wij zijn Vlamingen en we zijn daar fier
op.

We hebben 500 jaar lang moeten vechten om
ons recht "Vlaming te zijn" te verkrijgen.

Onze voorouders hebben gevochten tegen
de Duitsers,de Fransen en de Nederlanders.

We hebben hen allemaal naar huis
gekegeld en nadien hun respect gekregen waardoor wij nu als één
groot Europa samen leven.

Wij respecteren onze buren en zullen hen
helpen in tijden van nood.

Doch, wij zijn Vlaming, en ja zelfs Belg.
Dat is niet Marokkaan, niet Pool, niet Albanees.

Onze taal is Nederlands en niet
Arabisch, niet Russisch en niet Aziatisch.

Onze kinderen leren Vlaams/Nederlands
vanaf hun 3de levensjaar (en vroeger) in school en wanneer wij
als blanke Belgen deze taal niet kennen dan zijn wij
ongeschoold en kansloos in onze maatschappij.

Waarom zijn niet Nederlands sprekende
migranten dan ineens bevoorrechte burgers?

Wij dragen jeansbroeken met een hemd en
onze vrouwen dragen rokken met topjes. Wij dragen geen lang kleed
en geen hoofddoeken. Wij hebben jaren gevochten om in deze kledij
te mogen lopen.

Wel het ene plezier is
het andere waard.

Waarde migrant ; RESPECT begint bij Uzelf.

Als U zich beledigd voelt door een dame
met korte rok en ditto coltrui, blijf dan waar je bent dan hoef je er
niet naar te kijken.

Wij eten friet met varkensbrochette, en
brood met hesp.
Als U daar een probleem mee heeft dan is
dat Uw probleem. Wij eten dit al 500 jaar.

Zwart geel een rood zijn de kleuren van
onze vlag en als deze kleuren U beledigen dan ga je maar weer
waar je vandaan komt.

Wij zullen deze vlag ten alle tijden
verdedigen.

"De leeuw van Vlaanderen, hij leeft" is
onze leuze en wie daar niet mee kan leven gaat maar kamelen
bewonderen!

Als U dat niet bevalt gaat U maar in een
land leven waar Allah baas is en in een Moskee woont,maar uit
naam van ALLE fiere Vlamingen, Allah is hier niet welkom en zijn
huis nog veel minder.

Wanneer wij als blanke Vlamingen een
misdrijf begaan dan worden we gestraft met celstraf en/of boete.
Wel dit geldt ook voor onze niet blanke Vlamingen, al
denken/vinden zij dat zij als gasten meer voorrechten hebben.

Wanneer iedereen dit allemaal gaat
beseffen dan gaan we misschien onze naam Vlaming en onze cultuur
kunnen redden waar onze voorvaderen hun bloed, zweet en tranen
voor hebben gelaten.

Met achting van een trotse Vlaming.

op 25 02 2006 at 18:25 schreef Peter Breedveld:

Joh, rot op naar je eige land!

op 25 02 2006 at 18:39 schreef Paardestaart:

"Het enige waar ik me nog een beetje in kan vinden, is dat vrijheid van meningsuiting inderdaad niet lijkt te gelden als het gaat over Joden "

Wat een walgelijk, wàlgelijk argument is dat toch…hoe krijg je het uit je mondhol, man.
Die ontzàglijke spijt van doorgefourneeerde antisemieten dat je over de joden voorlopig je bek moet houden…Tenminste, als je leuke geintjes wilt maken over rotjoden – gewoon om je systeem weer eens lekker schoon te spoelen..jammer dat het zo is, for the time being

Het is kennelijk toch een stuk minder hè, als je fatsoenshalve alleen maar het soort grappen kunt maken dat je over iederéen zou maken, in plaats van hen ongestoord zoals vroeger van alles te kunnen toeschrijven omdat het joden zijn; als opmaat bevobbeld tot een lekker potje rossen of zo.
Waarom zeg je dat eigenlijk, eikel? Wat mag er nou godverdomme niet over joden gezegd worden eigenlijk?
Staat niet èlke krant vol met huilerig commentaar over hoe ‘de joden’ er toch maar slim voor zorgen het oor van de amerikaanse president hebben, en zo de wereldpolitiek in de tang hebben? Hoe verdacht het is dat ze meestal tot de toplaag van de maatschappij horen? Hoe erg het is dat uitgerekend zíj – die toch zouden moeten weten hoe erg het is om met de nek te worden aangekeken om wat je nu eenmaal bent – ‘precies hetzelfde’ doen met de palestijnen?
Dat Israel zich gedraagt als de nazi’s en flink moet worden aangepakt?

Wat zou je nou eigenlijk nog méer vrijelijk willen kunnen zeggen dan?
Nou? Vertel op dan!?!

op 25 02 2006 at 18:52 schreef Paardestaart:

Die meneer Heinen is een stakker hoor – hij meent het nog allemaal ook..Hij is geheel verstrikt geraakt in zijn anti-kapitalistische wereldbeeld, en hij weet bij god niet meer wat boven en onder is.
Een brave antifa die niet in de gaten heeft dat de vijand godbetere níet altijd blank, rijk en goed-opgeleid is; dat er in de derde wereld mensen wonen die door precies dezelfde, akelige gevoelens worden gedreven als die hij gewoontegetrouw in de bruine hoek zoekt.
Dat haat en moordlust ook gewoon een uitweg zijn voor mensen die jaloers, afgunstig en op hun pik getrapt zijn, en daar heel hard een zondebok voor nodig hebben, omdat het te pijnlijk is om de fout in eigen gelederen te zoeken en te beseffen dat het nog veel erger moet worden, voordat het beter wordt in hun tot voor kort superieur geachte wereld.

Wat een krenking voor een arrogante do-gooder om te moeten inzien dat hij de wereld niet vooruit, maar achterop aan het helpen is..

op 25 02 2006 at 20:42 schreef stoethaspel:

Effe Dhimme… zegt ie dan, humor wil ik hem best nageven, die Steijnen. Je hebt het woord alleen verkeerd geschreven, Peter.

Zeer irritant is het wisselend gebruik van de termen allochtoon en moslim. Mijnheer bedoelt ‘moslim’ wanneer hij de term ‘allochtoon’ gebruikt maar hem dat niet prettig uitkomt. Als het over werkloosheid onder moslims gaat, dan heet men allochtoon, gaat het om een vergelijking tussen joden en moslims, dan is het blijkbaar niet voordeliger de moslims op te laten gaan in die veel grotere groep ‘allochtonen’, waar op zichzelf genomen veel minder problemen mee zijn dan met de veel specifieker genoemde groep ‘moslims’.

Overigens had jijzelf de term moeten vermijden in je vraagstelling, Peter.

Oh, en een ander, op zichzelf genomen niet onjuist punt van mr.Steijnen: Milosovic. Maar da’s een hele andere discussie.

op 25 02 2006 at 21:03 schreef Peter Breedveld:

Welke term had ik moeten mijden?

op 25 02 2006 at 21:50 schreef stoethaspel:

‘Allochtonen’.

dat gaat als volgt:

De discussie begint met de term ‘moslims’. Correct.
Daarna introduceert de geïnterviewde de term ‘niet-westerse allochtoon’,een groep die hij voor het gemak gelijkschakelt met (want volgens hem hoofdzakelijk bestaande uit) moslims. Minder correct, lijkt me.

Daarna, in opgewonden toestand, vervalt de toevoeging niet-westers en spreekt mijnheer ineens van allochtonen.

"Je moet dimmen. (Begint nu heel opgewonden en snel te praten:) Wat ons niet bevalt is dat we voor de islam zouden moeten dimmen en wat ons niet bevalt is dat we moeten dimmen voor diverse allochtonen, die het verdommen zich aan te passen. Hebben wij ons als Westen ooit ergens aangepast?"

Even later stel jij hem de vraag;

"Erg zakelijk bent u zelf eigenlijk ook niet. U zegt dat er niet over werkloosheid onder allochtonen jongeren wordt geschreven. Dat is niet helemaal waar, hè."

Wat op zich een goede vraag is, ware het niet dat het hier toch over moslims of marokkanen ging?

De vraag greep toch terug op een opmerking eerder in het interview waarin gesteld werd dat marokkaanse jongeren niet aan een baan konden komen?

knip;
"Ik bedoel, er wordt toch geen Marokkaan meer aangenomen in Nederland?"

Waarop jij (Peter) terecht opmerkt;

"Een beetje overdreven, vindt u niet?"

en Steijnen zegt;
"Het is heel, heel moeilijk, hoor. Veertig procent, bijna de helft van die jongeren wordt niet aangenomen. Dat getuigt toch van een volkomen verziekt klimaat?"

Gezien de herhaling van het percentage, neem ik dan aan dat we het over dezelfde groep hebben, zij het dat deze nu plots wordt aangeduid met ‘allochtonen’.

op 26 02 2006 at 05:24 schreef Maik:

Eerst maar even een compliment voor ONZE interviewer: Klasse!
(Peter: kun jij niet de plaats van Clairy Polak in dat linkse Nova overnemen? Dan zal ik met plezier iedere dag kijken!)
Ik ben er na lezing van het interview(inclusief ontleedmes)van overtuigd geraakt dat deze linkse, gelovige(!) globalist zijn eigen juridische graf heeft gegraven.Als Steijnen het over discriminatie heeft zal ik hem graag een flink eind op weg helpen.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=422
Steijnen hoopt erop dat de rechter zover gaat met de eis dat b.v.Sigmund geen "kwetsende" tekeningen over burqadragers mag maken en nu ik het toch over kwetsen heb: Karin Spaink schreef op 7 feb 1994 in het Parool het artikel "Kwetskans". Daarin schrijft zij wat "gekwetsten" wordt aangeraden…
Wellicht kan Steijnen daar nog wat van leren.
En hij zou ook eens snel moeten leren dat het ONMOGELIJK is om abstracte zaken zoals religie en niet-bestaande personen, heiligen, etc, te beledigen.
The most curious social convention is that religious opinions should be respected.
(H.I.Meneken)
You have not converted a man because you have silenced him.(John Morley)

op 26 02 2006 at 11:01 schreef Doortje:

Een geweldig interview! Zo ken ik hem weer: de bewogen mens, de behoeder van de normen en waarden, de strijder voor de zielige mens…heel goed.
Blijft alleen de vraag waarom de mensen met dezelfde instelling mij aanraden naar Israel terug te gaan, toen mijn zoontje de dreigementen("van allah moeten wij jou doden") op school niet meer aan kon.

"Heb je erover gedacht om naar Israel te gaan?", vroegen ze, zonder blikken of blozen…
Zoiets zouden ze de "kwetsbaren" nooit vragen.

In dit interview wordt een heleboel duidelijk.
Mij is het al een aantal jaren duidelijk.

op 26 02 2006 at 12:11 schreef Peter Breedveld:

Hmja. ’t Is misschien flauw, maar ik zou willen zien hoe jij het er vanaf bracht als je gesprekspartner in een razendsnel tempo ‘moslims’, ‘mediterrane mensen’, ‘allochtonen’, ‘niet-Westerse allochtonen’ en ‘Marokkanen’ met elkaar laat afwisselen.

Mij is het onderscheid tussen een Marokkaan of iemand uit de Mediterranée en een moslim wel duidelijk. Steijnen lijkt ervan uit te gaan dat wie over moslims spreekt, mensen uit het Middellandse zeegebied bedoelt en niet bijvoorbeeld Abdul Jabbar van de Ven of Abdulwahid van Bommel.

Volgens hetzelfde principe zou ik me aangesproken moeten voelen als iemand uit Italië iets lelijks over gereformeerden zegt.

Hetzelfde met Joden. Ik denk niet dat je strafbaar bent als je grappen maakt over de Torah of over Mozes of Abraham of over besnijdenissen of Chanukkah. Je begeeft je op glad ijs als je het over Joodse gierigheid gaat hebben of de de zionistische samenzwering tegen weet-ik-veel-waar-Joden-tegen-samenzweren. Maar zeggen dat alle Marokkanen crimineel zijn of messentrekkers mag immers ook niet. Zeggen dat Marokkaanse vrouwen zo leuk zijn mag vast wel.

Het is dus klinklare onzin dat Joden beter beschermd zouden worden tegen discriminatie dan enige andere groep. Theo van Gogh is notabene vrijgesproken van antisemitisme toen hij die grap over suikerzieke joden maakte. Ik kan me niet herinneren ooit zo’n keiharde grap over enige andere bevolkingsgroep te hebben gehoord. Steijnen ziet ze dus vliegen.

Vreemde man, trouwens. Ik verwachte tien minuten met een advocaat te spreken die zich op de vlakte zou houden. Het werd een spraakwaterval van anderhalf uur door een ongedisciplineerde kletsmajoor die me ongevraagd zelfs het adres van zijn zus vertelde en pas na dat anderhalve uur vroeg wie ik nou eigenlijk was en wat voor website Frontaal Naakt is.

Niet iemand door wie ik me in de rechtbank zou laten vertegenwoordigen.

op 26 02 2006 at 12:30 schreef Alex Voets:

De meeste stichtingen die Steijnen vertegenwoordigt zijn van Marokkaanse origine. Maar wat een kronkelwegen maakt hij om het punt te scoren dat Marokkanen, wat heet… alle moslims, sterker nog alle allochtonen slachtoffer van hetze en racisme zijn.

Een tragi-komische advocaat. Wekt op mij de indruk dat deze figuur lijdt aan het Stockholm Syndroom: het verschijnsel dat mensen zich onder bepaalde omstandigheden hechten aan de personen die hen ernstig onrecht aandoen.

op 26 02 2006 at 12:39 schreef stoethaspel:

Het was ook geen kritiek, gekkie. Het viel me alleen op, zodoende. En het is typisch, om zo verhullend mogelijk taalgebruik toe te passen. Wanneer ik dan ga kijken wanneer welke termen worden toegepast kan ik me moeilijk aan de indruk onttrekken dat er misschien geen kwade, maar dan toch in ieder geval opzet in het spel is.

Ook de opgetekende opwinding past keurig in het plaatje. Een Frontaal Naakt gesprek mag ik wel zeggen. Zou je me niet een plezier willen doen en Mohammed Chepih eens aan een kritisch gesprek willen, eh, onderwerpen?

op 26 02 2006 at 13:25 schreef Sagunto:

@ Peter Breedveld,

[quote]"..Hmja. ’t Is misschien flauw, maar ik zou willen zien hoe jij het er vanaf bracht als je gesprekspartner in een razendsnel tempo ‘moslims’, ‘mediterrane mensen’, ‘allochtonen’, ‘niet-Westerse allochtonen’ en ‘Marokkanen’ met elkaar laat afwisselen.."[/quote]

Ach, flauw … y’a live y’a learn, toch? Stoet heeft wel een punt: de strategische woordspelletjes met "allochtonen" en "moslims".
Dat is toch al langer bekend, m.a.w. een journalist is daar toch op voorbereid?

Het gebeurde bijv. ook heel opvallend in de NOVA-debatuitzending; kritiek op de islamistische doctrine werd voorgesteld als een prélude voor racisme (steeds vaker, waar men inziet dat deze vlieger niet langer opgaat, wordt het label "islamofobie" in stelling gebracht t.b.v. dezelfde drogreden: islamkritiek = racisme). Je zag Lousewies ff overleggen met AHA, waarna volkomen terecht de labels etnische afkomst en religieuze ideologie uit elkaar werden gehouden.

op 26 02 2006 at 13:46 schreef Geert:

@ Paardestaart:

Zoals ik een bericht verder al terugkrabbelde wil ik dat bij deze verduidelijken. Bij het lezen van het interview dacht ik in eerste instantie: "Het is inderdaad zo dat Joodse organisaties regelmatig naar de rechter stappen vanwege belediging of discriminatie en dan in het gelijk gesteld worden. Steijnen heeft gelijk als hij beweert dat een rechter geen verschil mag maken tussen verschillende bevolkingsgroepen in zijn oordeel."
Later besefte ik dat er wel degelijk een verschil is tussen Holocaust-ontkenning en een spotprent over een profeet, dus dat mijn opmerking een beetje kort door de bocht was. Excuus daarvoor.

Verder wil ik benadrukken dat ik jegens geen enkel volk of geloof haatgevoelens koester, religie interesseert me niet. Vandaar dat ik ook in eerste instantie ondoordacht reageerde.

op 26 02 2006 at 14:01 schreef Geert:

@ Paardestaart:

Verder wekte je furieuze reactie nog een vraag bij me op: leeft antisemitisme echt nog bij een deel van de Nederlandse bevolking? Ik weet dat vanuit de Islam antisemitische geluiden komen, maar ik ken in mijn weide omgeving niemand die enig antisemitisme ten toon spreidt. Misschien dat ik in te beperkte kringen verkeer, maar het lijkt me dat je overdrijft. Als dat niet zo is, ben ik benieuwd naar je motivatie.
groet, Geert

op 26 02 2006 at 14:32 schreef enkeltje:

De heer Steinen maakt zich weer schuldig aan een typisch staaltje linksisme, namelijk bagataliseren en nivileren, zoals ze altijd doen tav de de holocaust (door ieder slachtpartij daarmee te vergelijken).
gebrek aan echte argumenten noemt men zoiets ook weel eens.

op 26 02 2006 at 15:26 schreef Fritztie:

Geert,

"Later besefte ik dat er wel degelijk een verschil is tussen Holocaust-ontkenning en een spotprent over een profeet, dus dat mijn opmerking een beetje kort door de bocht was. Excuus daarvoor."

Wel aardig en netjes, maar niet juist in mijn ogen.

Als je nu zo’n ziekelijk type bent dat werkelijk zo denkt, dan mag je toch aan de buitenwereld vertellen hoe jouw gedachtewereld eruit ziet ?

Het kernpunt van dit alles is, dat je alles mag zeggen wat je denkt. Als dat niet mogelijk is, institutionaliseer je Hypocrisie en kweek je achterdocht en wantrouwen.
Wat het CIDI heeft gedaan is dus hypocriet, valselijk, maar vooral schadelijk.
Wat nu geldt voor de Holocaust, gold destijds ook voor
de Opvatting dat de mens van de Aap afstamt
en
dat de Aarde niet het middelpunt van de schepping is, enzovoort.
Even kwetsend, beledigend en provocerend dat het toen voor ons was, is het nu voor de moslims.

Moet men dan het denken verbieden ? Moet men zich enig pijn ontzeggen om achter een nieuw inzicht te komen ?
Moet men een verbod stellen op de gedachte dat God niet bestaat, dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden ?
Onzin en onzinnig.

Wat ons redden zal, is de volledige uiting van ieders gedachten met de bijbehorende garantie dat ieders vrijheid veilig gesteld wordt.

Ondertussen moeten wij onze kinderen voeden met kennis en schoonheid. En ze vooral aanleren om zelfstandig een eigen onderscheid te kunnen maken tussen wat goed en wat slecht is.

op 26 02 2006 at 15:32 schreef Fritzie:

Heerlijk die Nico Steijnen.
Zulke opponenten zie ik gaarne zes moslimorganisaties vertegenwoordigen.

Hij is namelijk helemaal niet in staat om een deuk in een pakje boter te slaan.
Prima !

op 26 02 2006 at 18:00 schreef Paardestaart:

Geert: hedendaags antisemtitisme onderscheidt zich van de volkse versie die voorheen gangbaar was (en heus niet alleen bij de duitsers) door een zekere stylish sophistication. Daaronder gaat het zelfde sentiment schuil dat zich echter nu uit door een overdreven kritische houding tav Israel, de enige entiteit immers die door nette mensen ongeremd op de korrel kan worden genomen, zonder je buiten de orde te plaatsen.
Israel wordt onredelijk bekritiseerd omdat men volkomen voorbijgaat aan de benarde positie waar in de joden zich bevonden èn nog altijd bevinden… en een overdreven nadruk op het droevige lot van de palestijnen, dat grotendeels verorzaakt wordt door hun eigen leiders. Het feit bijvoorbeeld dat Palestijnen in Israel een menswaardig bestaan kunnen leiden, en die in de ‘bezette gebieden’ niet, ondanks de ontzaglijke donaties die de westerse landen al jaren aan de boeven in Ramallah overmaken, zou boekdelen moeten spreken.
Dat doet het echter niet…
De aanvankelijke goodwill die de joden na de oorlog een poosje hadden is allàng weer verdwenen; zes miljoen doden hebben hen nèt genoeg ruimte gekocht voor de stichting van hun eigen staat, en die zou vandaag de dag met geen mogelijkheid meer te verwerkelijken zijn.
De wereld stelt zich nu gewoon weer op als een ongevoelige letterknecht van een ambtenaar die alle voorschriften onverkort van kracht verklaard, en verder fluitend de andere kant opkijkt, onder het mompelen van vrome teksten over ‘het lijden van het Palestijnse Volk’
Het is een volmaakte dekmantel voor de enige interesse die het westen in het midden-oosten conflict heeft: de Arabieren te vriend houden, die met de hand aan de oliekraan het westen lam kunnen leggen. Zo was het toen, en zo is het vandaag.

De antipathie tegen de joden blijkt verder uit het gerede gemak waarmee het westen de praatjes van de arabische wereld slikt, en de nonchalance van nette intellectuelen tegenover de feiten. Men is te belazerd om zich goed op de hoogte te stellen.
De stichting van een eigen staat heeft de joden dus veel minder dan de zionisten hoopten eindelijk tot een normaal volk gemaakt.
Je zou bijna in de bijbelse vloek gaan geloven

Ik wil ook nog ff iets kwijt over het elegante onderscheid dat in ene moeite door ook maar in het geval van de joden tussen nationaliteit en religie toepasselijk wordt verklaard: de strijd tegen de joden is in elk gevàl racistisch, omdat religie er in hun geval niets, maar dan ook niets mee te maken heeft. Zoals Eichmann al zei: wie een jood is, bepaal ìk. En iedereen weet dat éen joodse grootmoeder genoeg was – of niet soms?
De meeste joden trouwens die in Duitsland de haat van hun medemensen wekten waren volkomen geassimileerd en a-religieus, dus het argument van de religie is – zeker in het geval van de joden – uiterst twijfelachtig. Mere window-dressing omwille van de politieke correctheid…
Het anti-semitisme is een onderscheidende trek in het hedendaags vertoog, evenals het anti-amerikanisme in pc-Europa. En evenzeer hebben ze àllebei hun wortels in ordinaire afgunst en ressentiment!

op 26 02 2006 at 18:46 schreef Paardestaart:

"Wat het CIDI heeft gedaan is dus hypocriet, valselijk, maar vooral schadelijk.
Wat nu geldt voor de Holocaust, gold destijds ook voor de Opvatting dat de mens van de Aap afstamt en dat de Aarde niet het middelpunt van de schepping is, enzovoort.
Even kwetsend, beledigend en provocerend dat het toen voor ons was, is het nu voor de moslims"

Hó ho! Jij maakt in je ijver te pleiten voor een onbeperkt recht op vrije meningsuiting maar even voor het gemak geen enkel onderscheid meer tussen true or false, en ook niet naar intentie!

Als het is zoals jij het voorspiegelt is een wetenschappelijke theorie verkondigen gelijk aan de op niets gebaseerde ontkenning van een ongelooflijke misdaad; een grapje over een profeet met explosief gedachtegoed even kwetsend als een meningsverschil over de geschiedenis van het leven…Da’s onzin.
De intentie maakt het verschil, onder andere; een wetenschapper te goeder trouw mag een theorie openbaarmaken, ook al zet hij daarmee de leer van de kerk op de tocht, omdat het belang van de waarheid zoals wij die kunnen kennen groter is dan dat van de leer.

De grens wordt getrokken door ‘ieder’s verantwoordelijkheid’ – met een ontkenning van de goedgedocumenteerde moord op zes miljoen mensen is geen enkel respectabel belang gediend zolang je je mening niet kunt bewijzen, èn het is gevaarlijk.
Een boel mensen immers denken dat dingen waar zijn als ze op de tilleviesie zijn geweest, en zien in het nette pak van de spreker een soort goedkeuring van hogerhand.

Daarom: het Cidi is niet hypocriet of gevaarlijk het Cidi vecht constant tegen discriminatie omdat de joden zich eenvoudig niet kunnen permitteren dat nìet te doen..Zij zijn de enige mensen die permanent hun right to exist moeten bevechten – of dat nu in hun eigen land is, of vertrooid onder de volkeren…

Je hebt wel gelijk in je vergelijking tussen de mate van krenking die er voor de 19e eeuwse burger uitging van de gedachte dat hij van de apen afstamde, en die voor de moslims van het idee dat er door buitenstaanders zomaar een gebbetje kan worden gemaakt over hun profeet…Die krenking is namelijk geheel narcistisch en kleinzielig, dus onbelangrijk, en bovendien kun je niet gekrenkt worden door de waarheid: we stàmmen af van de apen, en Mohammed’s leer wàs brisant, en hij een veroveraar, een soldaat en een vrouwejager…daar is niks onwaars aan.
En een grapje om te lachen is het al ook niet…het is broodnodige kritiek, en dáarom gerechtvaardigd.

op 26 02 2006 at 18:51 schreef Paardestaart:

"In dit interview wordt een heleboel duidelijk.
Mij is het al een aantal jaren duidelijk"

Mij ook Doortje…het is me volkomen duidelijk.

op 26 02 2006 at 19:16 schreef Fritzie:

Het is een verkleedpartij !

Paardestaart schreef:
“Israël wordt onredelijk bekritiseerd omdat men volkomen voorbijgaat aan de benarde positie waar in de joden zich bevonden èn nog altijd bevinden… en een overdreven nadruk op het droevige lot van de palestijnen, dat grotendeels veroorzaakt wordt door hun eigen leiders. Het feit bijvoorbeeld dat Palestijnen in Israël een menswaardig bestaan kunnen leiden, en die in de ‘bezette gebieden’ niet, ondanks de ontzaglijke donaties die de westerse landen al jaren aan de boeven in Ramallah overmaken, zou boekdelen moeten spreken.”

Ook zou kunnen:
“Israël wordt onredelijk bekritiseerd omdat men volkomen voorbijgaat aan de benarde positie waar in Europeanen met een dubbele nationaliteit, in Israël zich bevonden èn nog altijd bevinden… en een overdreven nadruk op het droevige lot van de Oorspronkelijke bewoners, dat grotendeels veroorzaakt wordt door hun eigen leiders. Het feit bijvoorbeeld dat De Oorspronkelijke bewoners in Israël als een tweederangs burger een menswaardig bestaan kunnen leiden, en die in de bezette gebieden niet, ondanks de ontzaglijke donaties die de westerse landen al jaren aan de boeven in Ramallah overmaken, zou boekdelen moeten spreken.”

Waar ik nu van kots is dat mensen een ontkenning van de Holocaust als een misdaad zien, terwijl om de eigen propaganda door te drukken, van dezelfde methodes gebruik wordt gemaakt.
Wèl, en terecht, met afschuw over wat zestig jaar geleden is gebeurd, maar o zo stilzwijgen als men het niet ondertekenen van het Non-profilatie verdrag door Israël, onder het tapijt wil moffelen.

Als uitsmijter:
"De anti-pathie tegen de joden blijkt verder uit het gemak waarmee het westen de praatjes van de arabische wereld slikt"
Dus… Men is niet enkel dom als men die praatjes slikt….maar men laat ook de Anti-pathie tegen Joden merken….
kortom je bent voor ons of jodenhater, zegt een Mede Nederlander. Great!
Paardestaart toont zich een Abou JAhjah, maar dan van de Joodse kant. Als "Belg" importeert hij een Midden-oosten probleem en zegt dat Europeanen daar schuldig zijn, want joden zijn Europeanen.
Idem dito voor paardestaart: Als "Israelier"…. want de joden zijn gevlucht door het alom heersende en nu weer de kop opstekend anti-semitisme.

De oneerlijkheid van Paardestaart is niet erg hoopgevend.

Europa heeft inderdaad een Groot probleem…..

op 26 02 2006 at 19:45 schreef Fritzie:

Paardestaart,

" Hó ho! Jij maakt in je ijver te pleiten voor een onbeperkt recht op vrije meningsuiting maar even voor het gemak geen enkel onderscheid meer tussen true or false, en ook niet naar intentie!
"
Klopt !
Want wie maakt uiteindelijk uit wat True of False is ?
Een meerderheid ? Een Spaanse Inquistie ?
Commissie van wijze mannen ?
Als de Ultieme vrijheid (Dus elke gek kan maar wat roepen) niet zou gelden, zou Darwin vermoord zijn.
Zou Gallileo voor de rest van zijn leven in de gevangenis zijn beland !
OOps, dat is wèl gebeurd.
want wie maakt uit wie gek is of geniaal ?
De essentie is dat men in de geleigeheid moet zijn om diverse meningen te horen te krijgen.

Men moet zelf een onderscheid maken tussen wat goed of slecht is, ipv dat opleggen van hogerhand. Laat de mensen zelf beslissen of er zes miljoen mensen zijn vermoord of niet.
Heb vertrouwen in mensen !
"het Cidi is niet hypocriet of gevaarlijk het Cidi vecht constant …"
Het CIDI is wel corrupt en gevaarlijk. Het meet met twee maten. Ten eerste komt het op voor de waarheid….als het joden betreft. Men komt nooit op voor een andere groepering.(Zie statuten)
Ten tweede. Men schreeuwt het van de daken als er een jood gepest wordt, MAAR men zwijgt in alle talen over de Doemvlucht over Amsterdam toen het de Nederlandse bevolking betrof.

"Zij zijn de enige mensen die permanent hun right to exist moeten bevechte.."

Kolder ! Joden zijn ten eerste Nederlands staatsburger en genieten elke bescherming die elke andere Nederlander geniet. Joden zijn in Nederland nooit vervolgd of apart, met uitzondering ten tijde van de Duitse bezetting, behandeld.
Opmerkelijk:

"….of dat nu in hun eigen land is…."
Paardestaart, Dit is MIJN land en JOUW land.
Ik maak hier geen onderscheid in. Jij wel. Jij bent, in deze, de racist aan het uithangen.
Net zoals die Marokkaanse Jongens en Meisjes die hier geboren zijn: Mijn land is in Marrokko.
Als je dan er werkelijk zo over denk, vertrek dan, want je verscheurt mijn land, door je gebrek aan Nederlandse Solidariteit, in etnische stukken.
Je bent Nederlander en samen de schouders er onder.

"Die krenking is namelijk geheel narcistisch en kleinzielig, dus onbelangrijk, en bovendien kun je niet gekrenkt worden door de waarheid: …"
Dit is onzin en ook onfatsoenlijk.

Als je mensen hun gevoelens krenkt, ook al zijn ze, volgens jou narcistisch,dan doet dat zeer. Hoe nodig dat ook moge zijn, maar het doet zeer als je dingen, waarin je altijd gelooft hebt, in elkaar storten.

En men kan weldegelijk behoorlijk gekrenkt worden als je door de waarheid op je nummer gezet wordt. De discussies over Darwin’s Theorie waren pijnlijk voor heelveel mensen: Hun wereldbeeld stortte volledig in.

op 26 02 2006 at 20:46 schreef Tania:

Anderhalf miljard moslims beledigd? Opvallend toch dat naieve linkse advocaatjes zich zo gemakkelijk in de luren laten leggen. Veel moslims worden doodziek van het geschreeuw en de leugens van hun fundamentalistische broeders. En net als gewonen Nederlanders worden zij nog veel doodzieker van de stompzinnigheid van linkse sufferds als Steijnen, Meulenbelt, Duisenberg en AFA-fascisten.

Goed interview. Maar je had wat mij betreft al op een eerder moment kunnen wijzen op de veel kwalijker zaken aan de moslimkant: hoe moslims van de ‘vredelievendheid’ van de islam allang zelf een karikatuur gemaakt ebben gemaakt, hoe ze het in hun hoofd halen ‘respect’ te eisen, daar waar ze die zelf met voeten treden (vrouwen, joden, homo’s, andersdenkenden en afvalligen, dagelijkse criminaliteit en overlast) en dat hun kinderen niet worden aangenomen omdat ze de taal slecht beheersen, de opleiding niet afronden en een mentaliteit cultiveren waarin het normaal is altijd een ander verantwoordelijk te houden voor je eigen tekortkomingen.

Enfin, ik heb eigenlijk enkel een middelvinger voor types als Steijnen. Wat een lul!

op 26 02 2006 at 21:47 schreef Doortje:

Fritzie: Kolder ! Joden zijn ten eerste Nederlands staatsburger en genieten elke bescherming die elke andere Nederlander geniet. Joden zijn in Nederland nooit vervolgd of apart, met uitzondering ten tijde van de Duitse bezetting, behandeld.
————————-Tijdens de bezetting werden ook niet OPEENS een heleboel joden weggevoerd.

Dit is niet wat ik ondervonden heb. Ik ben wel Nederlandse staatburger net als mijn kinderen.

Het recht om de holocaust te ontkennen vind ik een recht op vrije meningsuiting.
Eigenlijk valt antisemitisme ook onder vrije meningsuiting, maar ik vind dat er stelling genomen moet worden daar waar het het individu schaadt. Daar waar het recht van de burger(recht op onderwijs bijvoorbeeld, het recht van te wonen waar je wilt), aangetast wordt.

Dan kom je wel van een koude kermis thuis. waarschijnlijk is het allemaal te "incidenteel".Dan wordt dus vergeten dat de meeste ellende in de geschiedenis begonnen is met incidentjes.

op 26 02 2006 at 21:56 schreef Paardestaart:

"met uitzondering ten tijde van de Duitse bezetting"

En zo was het overal: tot nader order getolereerd. Logisch dat je op de gedachte komt dat een eigen staat misschien een oplossing is, nietwaar?

Je omkering begrijp ik niet..wie zijn bijvoorbeeld die europeanen met een dubbele identiteit?? En wat heeft dat nou met Israel te maken?

""….of dat nu in hun eigen land is…."
Paardestaart, Dit is MIJN land en JOUW land."

En dit begrijp ik ook niet…Ik bedoelde dat de joden altijd moeten vechten voor hun bestaan, zowel in hun eigen land, Israel, als in de diaspora.
’t Is nooit goed, bedoel ik…
Wat bedoel jij nou in godsnaam?

"Als je mensen hun gevoelens krenkt, ook al zijn ze, volgens jou narcistisch,dan doet dat zeer. Hoe nodig dat ook moge zijn, maar het doet zeer als je dingen, waarin je altijd gelooft hebt, in elkaar storten"

Ja? En? Geeft dat je het recht om anderen het zwijgen op te leggen?

"En men kan weldegelijk behoorlijk gekrenkt worden als je door de waarheid op je nummer gezet wordt. De discussies over Darwin’s Theorie waren pijnlijk voor heelveel mensen: Hun wereldbeeld stortte volledig in"

So? Da’s jammer. Er storten dagelijks wereldbeelden in. Wat wil je hiermee zeggen? Dat het niet aardig is van mij om daar geen ontzag voor te hebben?
Er is geprocedeerd over het recht de Evolutietheorie te verkondigen; da’s wat anders dan wetenschappers met de dood te bedreigen en je geile nijd de vrije teugel te geven.

De moord op 6 miljoen joden is geen mening, maar een feit, en als je geen bewijs voor het tegendeel hebt is het onzindelijk daar over te zitten speculeren. Het is geenszins racistisch of onverdraagzaam om mensen die gevaarlijke onzin te verkondigen ter verantwoording te roepen; zeker niet als de vorige keer dat er vrijelijk kon worden geagiteerd zulke desastreuze gevolgen heeft gehad…Vrije meningsuiting, ‘naar ieder’s verantwoordelijkheid’ dus

Met verboden ben ik nooit gelukkig, en consequent is zoiets ook niet, maar het is hier kiezen tussen twee kwaden.

Ik zou het op prijs stellen als je je vorige post nog even zou willen toelichten. Omwille van de duidelijkheid misschien zonder de bloemrijke vergelijkingen…

op 26 02 2006 at 22:47 schreef Laila N:

@de ware Vlaming.

Mooi hoor zo trots te zijn op je afkomst.
Ik als ne Ollander durf te zeggen dat het Vlamings wel een beetje lijkt op Nederlands maar om nu te zeggen dat je daar fier op kunt zijn.
Ik woon als echte Hollander ook in het Vlaamse land.
Men is hier schijnheilig(invloed van de kerk) men is verslaafd aan ant-depressiva en antipsychotica(580 miljoen euro per jaar) De zelfmoordpogingen liggen hier extreem hoog.
Men mag niet scheiden dus gaat iedereen vreemd bij het leven.
Dit allemaal onder invloed van de rigide invloed van de R.K kerk.
Oh ja het land van Dutroux,weet U nu waarom hij dat gedaan heeft,of is dat iets wat typisch belgische "cultuur" is.Kinderen spelen niet op straat en het zijn echt niet de allochtonen die deze angst veroorzaakt hebben ,maar de trots van de Belg"Dutroux"
Het land van de ene politieke blunder en stinkende beerput na de ander,of leest u geen kranten en kijkt u alleen maar cartoons?
Het land waar 1 op de 4 jongeren nog niet weet hoe je met het Hiv-virus besmet kan raken.
Nee je mocht willen dat jij je zelf met een Hollander kon vergelijken want of de Hollander nu wel of niet het recht van beledigen heeft,hij is in ieder geval communicatief vele malen beter onderlegd dan de Belg,recht(s) voor zijn raap,minder geremd dus spontaner en jij kan beter een kijkje nemen op http://www.vlaamsbelang.

op 26 02 2006 at 23:07 schreef Laila N:

In de Standaard heeft Flemming Rose de chef kunst van de Deense krant Jyllands-Posten gezegd:"Het islamitische
gezicht van Denemarken is veranderd,en het begint duidelijk te worden dat het debat niet gaat tussen ‘hen’ en ‘ons’"maar tussen de mensen die de democratie in Denemarken zijn toegedaan en zij die dat niet zijn."
Er is een verschil tussen moslims die de sharia propageren en moslims die de seculiere wetten accepteren.

Kijk, dat klinkt al heel anders dan alle moslims maar te stigmatiseren.

op 26 02 2006 at 23:17 schreef Peter Breedveld:

Weet je Laila, ik weet dat steeds gezegd wordt dat ‘alle moslims’ of de ‘hele islam’ worden gestigmatiseerd of over één kam geschoren, maar ik ken toch echt heel weinig mensen die elke moslim verantwoordelijk houden voor wat intolerante fundamentalisten doen.

Het overgrote deel van de islamcritici, die door Anja Meulenbelt-achtigen ‘islamofoben’ worden genoemd, stoort zich juist aan het Grote Zwijgen van de seculiere moslims.

Het is niet waar dat veel mensen zitten te wachten tot het in Amsterdam of waar ook uit de hand loopt, omdat ze dan weer een stok hebben om moslims mee te slaan. Iedereen wil gerustgesteld worden. Iedereen wil een signaal dat het overgrote deel van de moslims in het Westen de vrijheden van onze seculiere samenleving viert en met niet-moslims wil samenleven.

op 26 02 2006 at 23:43 schreef marjan:

Laila N., ik ken genoeg moslims die de seculiere wetten accepteren, dus ik zal ze nooit op 1 hoop gooien met radicalen.

De vraag is hoe die minderheid van radicalen tegen te houden is.
Juist zij hebben een erg grote mond en ze zijn niet tegen te houden, als niet de gewone seculiere wet-getrouwe moslims zich roeren.

Tegen die radicalen en voor onze wetten en vrijheden.

Elk signaal van gewone moslims die daar op wijst zal gezien worden als positief.
Wij zitten er op te wachten.(ze zijn er wel gelukkig.af en toe in de media.zoals de columns van Azzari in Trouw.Die lees ik met veel graagte, omdat ze me hoop geven dat liberale moslims misschien, ooit, meer invloed krijgen op hun geloofsgenoten)

op 26 02 2006 at 23:54 schreef Fritzie:

Paardestaart,

“En zo was het overal: tot nader order getolereerd. Logisch dat je op de gedachte komt dat een eigen staat misschien een oplossing is, nietwaar?”

Dat lieg je. Vóór de komst van de Duitsers waren de Joden gewoon een integraal deel van de Nederlandse bevolking. Om te zeggen dat de Nederlandse Bevolking de Joden tot nader order getolereerd werden is een smerige leugen. Er zijn duizenden Nederlandse gezinnen die hun leven op het spel hebben gezet voor de overleving van Joodse medeburgers. Doe je huiswerk eerst eens goed.
Het verlangen naar een Joodse staat is voor het eerst in 1920 duidelijk naar buiten gebracht, dit vanwege de ongunstige leefomstandigheden (discriminatie) in o. a. Rusland en Polen. Toen nog niet in Duitsland, maar wel in Portugal en Spanje. Niet in Nederland, Frankrijk, Engeland, Denemarken,Oostenrijk, Italië, enz.
En als je een “eigen land” wil, moet je, vind ik, de daad bij het woord voegen. Ben je Marokkaan of Turk ? Doei ! En niet stiekem van twee walletjes eten en geen opportunistisch gedrag vertonen.
Je bent òf Nederlander , òf Israëliër. Ten slotte heb ik ook maar één paspoort.

“wie zijn bijvoorbeeld die Europeanen met een dubbele identiteit??”

Wat dacht je van Joodse mensen ? Ben ik per ongeluk de Amerikanen vergeten, maar ja dat zijn eigenlijk weer oorspronkelijk gevluchte Duitsers.

“Ja? En? Geeft dat je het recht om anderen het zwijgen op te leggen?”
Neen, absoluut niet.

“So? Da’s jammer. Er storten dagelijks wereldbeelden in. Wat wil je hiermee zeggen? Dat het niet aardig is van mij om daar geen ontzag voor te hebben?”

Ik zeg dat het enkel pijnlijk kan zijn, als blijkt dat je het altijd fout hebt gehad.

“De moord op 6 miljoen joden is geen mening, maar een feit, en als je geen bewijs voor het tegendeel hebt is het onzindelijk daar over te zitten speculeren. Het is geenszins racistisch of onverdraagzaam om mensen die gevaarlijke onzin te verkondigen ter verantwoording te roepen”

Een feit kan men in twijfel trekken en dan wordt het gezien als slechts een mening ! Welk bewijs ? Het bestaan van God is niet te bewijzen, vallen zij dan uit de boot ?
Of is de verschijning in Lourdes wel een erkend bewijs ?
Door welke commissie wordt men ter verantwoording geroepen ? En aan de hand van welke normen wordt iemand veroordeelt ?
Een hellend vlak.

Conclusie. Volledige vrijheid van mening. Ook als we de ontkenningen van de Holocaust en van de onvervreemdbare rechten van de Palestijnen op hun geboortegrond op de koop toe moeten nemen.

op 26 02 2006 at 23:59 schreef Fritzie:

"Er is een verschil tussen moslims die de sharia propageren en moslims die de seculiere wetten accepteren."

Accepteren, misschien wel. Maar ze in hun hart dragen en eventueel verbeteren….. ?
Ik heb zo’n mijn twijfels.

op 27 02 2006 at 02:25 schreef Paardestaart:

Hm – interessant, die heethoofdigheid van jou..
Ik geloof ook niet dat er met jou over dit onderwerp te praten valt, maar ik zal een poging wagen je kwaaie gesputter te pareren.
Tegenover de ‘duizenden gezinnen’ die hun leven waagden om joden te redden die deels al honderden jaren in ons midden leefden, deels uit nazi-Duitsland gevluchten, staan al die Nederlanders die de andere kant opkeken, en niet te vergeten de ambtenaren en instellingen die zonder morren en plichtsgetrouw assisteerden bij de vervolging.
Het blijft een feit dat er uit ons land het grootste percentage joden is weggevoerd van alle bezette landen.

Maar wat ik vooral zeggen wilde met: ’tot nader order’ was dat overàl in Europa en in de arabische wereld joden geleefd hebben, soms generaties lang, totdat het moment weer was aangebroken dat de bescherming van een vorst of een regering wegviel en de privileges werden ingetrokken. Er zijn hier geen progroms geweest, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de joden hier gewone burgers waren; ook hier waren anti-joodse gevoelens. Die waren er in alle landen trouwens, net als nu.

"En als je een “eigen land” wil, moet je, vind ik, de daad bij het woord voegen"

Dat hebben ze toch ook gedaan? Dat is toch tegenwoordig het verwijt..dat de joden zo brutaal zijn geweest een eigen land te stichten, en dat ze ‘de oorspronkelijke bewoners verjaagd hebben’? Wat wil je nou eigenlijk zeggen?

"Ben je Marokkaan of Turk ? Doei ! En niet stiekem van twee walletjes eten en geen opportunistisch gedrag vertonen"
Mee eens. Maar ik mag hangen als ik weet wat het met joden te maken heeft.

"Je bent òf Nederlander , òf Israëliër. Ten slotte heb ik ook maar één paspoort"

Huh?? Hebben wij Israeli hier wonen, met twee paspoorten? Volgens mij wonen hier alleen maar joden, met een Nederlands paspoort…

"Door welke commissie wordt men ter verantwoording geroepen?"

Eh…door de rechtbank? Irving wordt door de rechter ter verantwoording geroepen – dacht ik hoor, dacht ik. Vind je dat een hellend vlak?

"Een feit kan men in twijfel trekken en dan wordt het gezien als slechts een mening ! Welk bewijs ? Het bestaan van God is niet te bewijzen, vallen zij dan uit de boot? "

Het bestaan van God kan niet bewezen worden, noch het tegendeel.
Het bestaan van God is een mening of een geloof en mag vrijelijk in alle kerken gepredikt worden zonder dat er een haan naar kraait. Er valt dus niemand uit de boot, want niet alle meningen zijn zo virulent dat ze ontmoedigd en bestreden moeten worden.
De mening dat de shoah overdreven is is dat natuurlijk wel. Die massamoord is bovendien is uitvoerig gedocumenteerd, voor een groot deel door de Duitsers zelf.
Ze waren kennelijk zo zeker van de Endsieg dat ze hun prestaties voor het nageslacht wilden kunnen boekstaven. Die volkenmoord is dus een feit, en wat jij voor redenen ziet om het in twijfel te trekken wil ik liever niet weten.

"Men schreeuwt het van de daken als er een jood gepest wordt, MAAR men zwijgt in alle talen over de Doemvlucht over Amsterdam toen het de Nederlandse bevolking betrof"

Schreeuwt men het van de daken als er een jood gepest wordt? Is dat zo?
Ik heb vernomen dat de joden in Amsterdam al jaren een hoofddeksel over hun keppeltje zetten, om niet door marokkaanse jodenhaters te worden aangevallen. De politie was op de hoogte, maar er mocht aan dat feit geen ruchtbaarheid worden gegeven, omdat ‘die arme allochtoontjes het toch al zo moeilijk hadden’

Doemvlucht over Amsterdam?? Je bedoelt de Bijmerramp?
Is daar geen ruchtbaarheid aan gegeven? Geen eindeloos parlementair onderzoek? GOf bedoel je soms op voorhand? Ben je boos dat er niet gewaarschuwd is, soms?
Is dat anders een feit dat je aan de joden kunt verwijten? Omdat het een israelisch vliegtuig was?
En wat in joost’s naam heeft het met de moord op zes miljoen joden te maken? Of is die soms achteraf in jouw ogen gerechtvaardigd omdat je denkt dat er iets geheimzinnigs was met dat ongeluk?

Enfin – jouw reactie is een levendige demonstratie van precies datgene dat ik wilde zeggen met mijn eerste post tegen Geert
De chaotische en nietsontziende ijver waarmee jij ‘bezwarende feiten’ tegen de joden opstapelt en aan mekaar punnikt zijn de zekere tekenen van een betreurenswaardige en wijdverbreide abberatie

op 27 02 2006 at 09:42 schreef Geert:

@ Paardestaart:

Ik denk dat je wel onderscheid moet maken tussen kritiek op de staat Israel en kritiek op het Joodse volk. De kritiek die dagelijks geuit wordt op het optreden van Israel tav de Palestijnen heeft mijns inziens niets te maken met verholen antisemitisme, meer met sympathie voor de "underdog" in dit conflict. De eenzijdige berichtgeving over het conflict heeft eerder haar oorsprong in de hippie-cultuur dan in de nazi-cultuur.

op 27 02 2006 at 15:49 schreef Fritzie:

"Het blijft een feit dat er uit ons land het grootste percentage joden is weggevoerd van alle bezette landen"

Neen, fout, je kent gebeurtenissen omtrent dit onderwerp niet eens !

"Hebben wij Israeli hier wonen, met twee paspoorten? "
Wij hebben Israeli hier wonen, met 1 paspoort en een eeuwig recht op ’terugkeer'[Kuch], want zo heet het. Sterker, wij hebben zelfs Nederlanders die op jihad-training gaan en Nederlanders die in het Israelische leger dienst zijn. Dus de ene is de Pot en de andere is de Ketel.
Maar de enige echte schuldige is toch altijd weer die Nederlandse Pispaal, die islamieten beledigt en die Joden op het gasnet aansluit. Dat is nu die verscheuring.

Je reactie:
""Men schreeuwt het van …t/m …geheimzinnigs was met dat ongeluk?"
Is een verkeerde, daar ik het over het Corrupte gedrag van het CIDI had.
En zeker niet: "de joden kunt verwijten". Tamelijk misselijk.

Nogmaals, het is belangrijk dat mensen zich veilig weten om hun gedachten te uitten. Daardoor kan een vreedzame, maar niet noodzakelijk minder pijnlijke, discussie ontstaan.
Na verloop van tijd komen we er samen dan wel uit.

Dit is triest:

"De chaotische en nietsontziende ijver waarmee jij ‘bezwarende feiten’ tegen de joden opstapelt en aan mekaar punnikt zijn de zekere tekenen van een betreurenswaardige en wijdverbreide abberatie "

Ik ben dus van kwade wil ?
En welke bezwarende feiten heb ik tegen Joden bijelkaar ‘gepunnikt’ ?
Niet één !
Ik heb slechts kritiek geuit wat betreft het ’two face’ CIDI en het feit dat Israel gegrondvest is op gestolen land.
Kennelijk ben je niet erg op de hoogte
Voor educatie zie: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/haganah.html
Let o.a. op het volgende: "Arabic Riots in 1929"

op 27 02 2006 at 16:05 schreef Fritzie:

Doortje,
Natuurlijk zijn er 105.000 Joden weggevoerd. Maar niet , zoals o.a. Paardestaart en andere geschiedenisvervalsers beweren, door de haat van Nederlanders tegen joden. "Toen moesten ze helemaal niet oprotten"
Een klap in het gezicht van al die Nederlanders die hun leven hebben gegeven uitgedeeld door AFA en CJO op NS-stations.
Dommigheid en onderontwikkeling bij AFA, maar Het CJO had toch echt de geschiedenisboekjes moeten lezen.
Het betrof voornamelijk gevluchtte Duitse en Poolse Joden die afgevoerd werden. De Nederlandse Joden waren daarin een minderheid.
Niet dat het dan minder triest is.

op 27 02 2006 at 16:40 schreef Fritzie:

Nog iets om over na te denken.
Betreft de moord op de 23 jarige joodse Parijzenaar, vanwege zij Joodsheid.
Tout Paris liep uit. Een speciale dienst in de Synagoge met Villepain en Sarkozy.

Zou er ook zoveel aandacht besteed worden aan een dergelijke moord indien het een ‘gewone’ Fransman betrof ?
Barbarij treft ons toch allemaal ?
Een Nederlandse vrouw die DRIE jaar opgesloten werd door een Wiet-teler ?
Een verknipte Israelier die een compleet gezin uitmoordt ?
Waarom toch werkt racisme altijd maar één richting op ?

op 27 02 2006 at 16:44 schreef Peter Breedveld:

Hou je niet van de domme, Fritz. Ilan Halimi zou nog hebben geleefd als hij geen Jood was geweest.

op 27 02 2006 at 17:18 schreef Fritzie:

Onzin Peter,
Als die man geen Jood was geweest, maar wel rijk, was ie ook gepakt. Of worden enkel Joden in de val gelokt door mooie meisjes en kunnen de rijke Blanken onbeschermd rondlopen ?
Allemaal even erg, maar die selectieve solidariteit.
Wedden dat, als het een rijke islamiet betrof, er geen dienst in de synagoge gehouden zou worden ? (net zo min als nu in de moskee ?), maar wel een hoop verontwaardigde moslims: Racisme !
En ondertussen wordt de westerse samenleving verder verscheurd.

PS Doortje,

Er zijn in Nederland, in de loop der tijd, meer Nederlanders vermoord door Nederlanders om hun Protestantse of Katholieke geloof, dan om het Joodse.

op 27 02 2006 at 17:25 schreef Michiel Mans:

"Fritzie: Kolder ! Joden zijn ten eerste Nederlands staatsburger en genieten elke bescherming die elke andere Nederlander geniet. Joden zijn in Nederland nooit vervolgd of apart, met uitzondering ten tijde van de Duitse bezetting, behandeld."

Mijn ouders hadden het over een spreuk uit de oorlog; "rotmoffen, blijf met je rotpoten van onze rotjoden af." We hebben in Nederland ook een echte pogrom gehad (1347).

In de crisisjaren zetten we mensen op de boot. Dat waren toen vooral Chinezen die moesten oprotten. Eerder haalden we ze graag binnen omdat we een tekort aan o.m. scheepsbemanningen hadden.

Onze beroemde tolerantie verliest toch wel iets van zijn glans als je er met een loep naar kijkt. We zouden ook genetisch afwijken van andere mensen als we altijd even lief voor immigranten of afwijkende culturen-religies-kleurtjes zijn geweest.

De Homo Sapiens Fromagus.

op 27 02 2006 at 19:07 schreef Paardestaart:

"Ik denk dat je wel onderscheid moet maken tussen kritiek op de staat Israel en kritiek op het Joodse volk. De kritiek die dagelijks geuit wordt op het optreden van Israel tav de Palestijnen heeft mijns inziens niets te maken met verholen antisemitisme, meer met sympathie voor de "underdog" in dit conflict"

De underdog??! Wie is er hier nu eigenlijk de underdog?!
De bewoners van dat hele kleine kutstukje land – die hun gebied tegen heug en meug uitgebreid hebben omdat ze door alle Arabische landen tegelijk besprongen werden – of de immer schuimbekkende arabieren, die maar éen doel in dit leven hebben en dat is de joden het land uit te treiteren?

Ik zeg het je trouwens nogmaals: de palestijnen zijn vluchtelingen omdat ze dat zelf wìllen. Ze moesten vertrekken van hun léiders, niet van de Israeli’s.
Als ze morgen vredesbesprekingen willen starten is het overmorgen vrede, en dat weet jij ook wel.
Ze zullen het alleen tot in de eeuwigheid verdommen om Israel te accepteren, en daarom zal de oorlog gewoon doorgaan.

Het westen zal Israel binnen afzienbare tijd dwingen met Hamas te gaan praten; het zal weigeren te erkennen dat Hudna geen vrede, maar ’tactische wapenstilstand’ betekent – reculer pur mieux sauter – en de joden alsnog verplichten het non-proliferatieverdrag te ondertekenen, op aanwijzing van de arabieren.

En als de armoedzaaiers next-door zich dan weer op sterkte voelen vallen ze aan – dit keer met een atoombom.
En dan kunnen ze tot in lengte van dagen hun allereigenste woestijn in eenzaamheid bejoelen.

"De eenzijdige berichtgeving over het conflict heeft eerder haar oorsprong in de hippie-cultuur dan in de nazi-cultuur"

De hippie-cultuur, zoals jij dat noemt, heeft meer raakvlakken met de nazi-cultuur dan de meeste mensen zich realiseren. Vergeet niet dat nazi gewoon nationaal-SOCIALIST betekent. Links kan zich in praktisch àlle onderdelen van het nazi-gedachtegoed naadloos vinden, en daar hoort de joden’antipathie’ zeker bij, alsmede het anti-amerikanisme en de hartstochtelijke dierenliefde…en natuurlijk de afkeer van het groot-kapitaal.

Denk jij soms dat de weigerachtigheid van de westerse spraakmakende ‘elite’ om zijn gezonde verstand te gebruiken inzake Israel gewoon een beetje dommigheid is – volkomen te goeder trouw?
Denk je dat dat nìet veroorzaakt wordt door anti-semitisme enerzijds en olienood anderzijds?

Zie je dan niet hoe hardvochtig en onredelijk de eisen zijn die al sinds jaar en dag aan Israel gesteld worden?

op 27 02 2006 at 19:10 schreef Paardestaart:

"Ik ben dus van kwade wil?"

Jazeker!

op 27 02 2006 at 19:28 schreef Laila N:

Interessante zienswijze Peter!
Jij gelooft dus wel dat er achter deze moord geen enkel andere motief schuilt dan enkel het joods zijn van deze jonge vermoorde man?
(Ik geloof dat het een walgelijke misdaad was en dat zij dan een slachtoffer gaan zoeken met een achtergrond die hun daad enigszins rechtvaardigt)
Maar je gelooft niet dat jongens in Amsterdam West zich aan dezelfde gedachte schuldig maken?
Deze jongens doen namelijk wel degelijk hetzelfde.Misschien niet meteen met de dood als gevolg.
Een soort ideologie in het leven roepen die hun misdaden rechtvaardigt.

op 27 02 2006 at 19:55 schreef Geert:

@ Paardestaart:

Je hoeft mij niet te overtuigen, ik probeer alleen te duiden waarom er in Nederland zoveel sympathie is voor de Palestijnen.

En kom op: ze ZIJN de underdog; Israel is militair vele malen sterker. Er zijn alleen nog Palestijnen omdat Israel GEEN burgerslachtoffers probeert te maken.

op 27 02 2006 at 20:12 schreef Laila N:

Geen burgerslachtoffers????
Die worden wel degelijk gemaakt maar het word altijd eufemistisch "overmacht"
genoemd oftewel collateral damage.
Er word in deze wereld met 2 maten gemeten en soms kan het kan een verschil van leven en dood zijn aan welke kant je staat.

op 27 02 2006 at 20:19 schreef BigPete:

Je zwatelt Laila. Als je het verschil tussen de INTENTIE om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken en de intentie om dat zoveel mogelijk te voorkomen niet ziet of wilt zien dan ben je helaas behoorlijk geindoctrineerd door de arabische propaganda die zo smerig en zo doortrapt is dat Goebbels daarbij vergeleken een amateur is.

op 27 02 2006 at 20:29 schreef Laila N:

In de jaren 40 hebben de zionistische groepen in hun strijd voor een eigen staat zich schuldig gemaakt aan etnische zuivering en extremistisch geweld ,ook wel terrorisme genoemd.
Na 1967 is Israel een terroristische staat geworden omdat het thuisland wat de joden voor zich zelf opeisten niet de Palestijnen werd gegund.Israel is daarvoor tientallen keren door de Verenigde Naties veroordeeld maar de neozionisten bleven weigeren zich uit de bezette gebieden terug te trekken.Het kan het zich permitteren omdat het de steun heeft van supermacht Amerika.Israel is een kernmacht met een van de sterkste legers ter wereld!De joden waren vóór 1948 zelf met het terrorisme begonnen.De Palestijnen leven al decennia lang onder een militaire bezetting.
Hoe kunnen mensen geen begrip opbrengen voor de Palestijnen terwijl ik wel begrip heb waarom de Joden vanwege de holocaust in eerste instantie aanspraak maakten op het land.Maar daarom hoef ik het nog niet goed te keuren.

op 27 02 2006 at 20:33 schreef Laila N:

Zwatelen?
Aangenaam, een beetje dimmen niet al te big Zwatel Pete ,moet jij niet op je eigen weblog gaan zwatelen of is dat niet interessant genoeg.

Ga je londerdale clubtrui verder breien of laat je bitch dat doen

op 27 02 2006 at 20:39 schreef BigPete:

Je bent behoorlijk verblind door de arabische propaganda, zoveel is duidelijk.
Palestijnen bestaan niet, het zijn gewoon arabieren die zich palestijnen noemen.
Een palestijnse staat heeft nooit bestaan.
De arabieren die zich palestijnen noemen wonen in ruim 80% van het grondgebied van het Britse mandaatgebied transjordanie.

Even een klein geschiedenislesje:

1897 De terugkeer. De Joden begonnen uit de verstrooiing terug te keren naar het land van hun voorvaderen in de 19e eeuw. De terugkeer kreeg door toedoen van de Joodse journalist Theodor Herzl meer gestalte en de zionistische beweging ontstond. In 1897 organiseerde hij het eerste zionistencongres in Bazel.
1915 De bevolking van West Palestina bestaat uit 83.000 Joden en ca. 590.000 moslim en christen Arabieren.
1917 The Balfour declaratie. Het hele gebied van het huidige Israël en Jordanië werd door de Britse regering als thuisland aan het Joodse volk beloofd. De Engelse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour, vaardigde op 2 november 1917 deze declaratie uit, als eerste staatsrechtelijke erkenning van Joods woonrecht in het toenmalige Palestina en het voormalige land Israël.
Het ging toen om het gebied West en Oost van de Jordaan, dat de Engelsen op Turkije veroverde in de eerste wereldoorlog en als mandaatgebied beheerde tot 1948. De Balfour Declaratie was het resultaat van lange onderhandelingen tussen de Engelse regering en zionistische leiders.
1922 Trans-Jordanië. In 1922 werd de Balfour-Declaratie door de Volkenbond in het Engelse Mandaat over Palestina opgenomen. De Engelse regering echter, door toedoen van de staatssecretaris voor Koloniale Zaken Winston Churchill, bracht een statement uit dat de Balfour-Declaratie niet van toepassing as op het gebied aan de Oostoever van de Jordaan. Het Oostelijk deel werd door de Engelse regering aan de Arabieren toebedeeld en werd Trans-Jordanië genoemd. Churchill deed dit om tegemoet te komen aan de Arabieren.
Het statement zei vervolgens dat de emigratie van Joden naar Palestina in overeenstemming moest zijn met het economisch absorptievermogen van (West) Palestina. Door de willekeurige houding van de Engelse regeringen en de instroom van Arabieren in (West) Palestina liet het absorptievermogen steeds minder Joden toe.
De Hope Simpson Commissie meldde in 1930 dat door het oogluikend toestaan van de Britse regering van illegale en ongecontroleerde Arabische immigratie vanuit Egypte, Trans-Jordanië en Syrië, die ongehinderd kon doorgaan, men minder Joodse immigranten kon opnemen dan eerst gepland was. De economische ontwikkeling in het gebied door de Joodse immigratie trok namelijk ook veel Arabieren aan. In 1922 bestond de bevolking van (West) Palestina uit ca. 84.000 Joden en 643.000 moslim en christen Arabieren.
1929 Vanaf dit jaar neemt het Arabisch geweld tegen de Joodse inwoners snel toe, onder invloed van een mix van het zich ontwikkelende nazisme en Arabisch nationalisme. Dit stond onder de leiding van de mufti (hoogste Islamitische geestelijke) van Jeruzalem Al-Husseini. Zie ook: de nazi wortels van Arafat.
Een dieptepunt is de aanval op de Joodse inwoners van Hebron in 1929, waarbij er 59 gedood worden en de rest wordt verdreven. Zo komt een eind aan 3.000 jaar Joodse aanwezigheid in de stad waar de aartsvaders en aartsmoeders begraven liggen.
1933 Ongelijke strijd. De strijd om het land Westelijk van de Jordaan bleef. Na de opkomst van het nazisme in 1933 nam de emigratie van Joden naar toenmalig Palestina sterk toe.
De Peel Commissie concludeerde dat de Joden zelf het absorptievermogen van het land hadden vergroot. Later beperkte de Engelse regering de toegang voor Joden tot het mandaatgebied. Tijdens en na de Holocaust in Europa was de weigering van de Engelsen Joodse vluchtelingen binnen te laten een verschrikking. Als dieptepunt geld het terugsturen van overlevenden van een concentratiekamp naar Duitsland. Veel Joden die aan de kust van de Middellandse Zee opgepakt werden door de Britten werden naar Cyprus verscheept. Aan de andere kant konden Arabieren zonder enige restrictie de Jordaan over steken.
De Britse gouverneur in de Sinaï Woestijn (1922-1936) meldde dat de illegale emigratie van Arabieren naar Palestina niet alleen plaatsvond vanuit de Sinaï Woestijn, maar ook vanuit Trans-Jordanië en Syrië. (Palestine Royal Report, Pag. 291)
De Peel Commissie rapporteerde dat het tekort aan land minder te maken had met het toebedeelde land aan Joden, maar vooral kwam door de snel groeiende Arabische bevolking. (Palestine Royal Report, Pag. 242)
1937 Het eerste aanbod. In 1937 werd de Engelse Peel Commissie in het leven geroepen om een verdeelplan op te stellen. Deze commissie, onder leiding van Lord Peel, presenteerde een verdeling van een kleine Joodse staat en een grotere Arabische staat in Westelijk Palestina. Het plan hield voor de Joodse bewoners van het land een soort vrijstaat in van Galilea, de kuststrook en een door de Engelsen gecontroleerde corridor van Tel Aviv naar Jeruzalem.
De Peel Commissie concludeerde in 1937 dat de enige logische oplossing van de tegenstrijdige aspiraties van de Joden en Arabieren, de verdeling van Palestina in twee aparte staten was. De Joden waren bereid te onderhandelen over de grenzen, maar de Arabieren wezen het plan af omdat het hun de acceptatie van een Joodse staat opdrong.
1945 Strijdgroepen – van wat later de Likoed zou worden – proberen met aanslagen de Engelsen te bewegen om hun belofte voor een Joodse Staat in te lossen. Doelwitten zijn echter uitsluitend militaire objecten (hoofdkwartieren, gevangenissen, vliegvelden) en het uitgangspunt is om zo min mogelijk slachtoffers te maken. De socialistische beweging wijst dit eerst af, maar doet later alsnog mee. De Engelsen weten geen raad meer met Palestina en vragen de VN om een besluit.
1947 Het Tweede aanbod: Het Verdelingsplan van de VN, resolutie 181 in 1947. Een commissie stelde een nieuwe verdeling voor dat werd aangenomen door de Generale Vergadering van de VN. Het stuitte op verzet van Arabische zijde omdat zij vonden dat ze niet beloond werden naar hun meerderheid aan inwoners.
De Joden hadden echter geen kans gehad tot de meerderheid uit te groeien omdat Arabieren van alle kanten vrij het land binnen konden komen terwijl Joden mondjesmaat werden toegelaten.
Een probleem in het plan was Jeruzalem. Meer dan 100.000 Joden kwamen geïsoleerd te zitten midden in Arabisch land. De inwoners van het Joodse deel waren 600.000 Joden en 350.000 Arabieren. In het Arabische deel woonden ca. 850.000 Arabieren.
Naar Britse statistieken had 70% van het land in het Joodse deel geen eigenaar. Na het vertrek van de Britten werd de staat Israël eigenaar. 9% van het land in het Joodse deel had Joodse eigenaren en 3% had Arabische eigenaren die de Israëlische nationaliteit aannamen. 18% van het land in het Joodse deel behoorde aan Arabische eigenaren die het Joodse deel verlieten vanwege de Arabisch invasie. (The Government of Palestine pag. 257)
Verschillende landen en commissies bogen zich over het probleem. De Joden accepteerden het Verdelingsplan maar de Arabieren wezen het af. In 1947 bestaat de bevolking van West Palestina uit 600.000 Joden en 1.200.000 moslims en christenen.
1948 Oprichting van de Staat Israël. Na het vertrek van de Engelsen uit hun mandaatgebied roept David Ben Gurion op 14 mei 1948 de Staat Israël uit. De oprichting geschiedt op basis van het VN Verdelingsplan. Een meerderheid van staten waaronder de VS en de Sovjet-Unie erkenden de staat Israël en beschuldigden de Arabieren voor hun agressie.
1948 Onafhankelijkheid Oorlog. Op de dag na de oprichting van de Staat Israël vallen op 15 mei zes Arabische landen Israël aan: Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon, Saoedi-Arabië en Irak. Jordanië annexeert de mandaatgebieden Samaria en Judea en noemde het voortaan ‘Westbank’. Het zijn sindsdien betwiste gebieden.
Ook het Oostelijk stadsdeel van Jeruzalem werd door de Jordaniërs ingenomen. Veel Joodse inwoners van de Joodse wijk in de Oude Stad kwamen om het leven en hun hele wijk werd verwoest. Er worden 57 synagogen verwoest en de hele wereld zweeg, ook toen er veel Joodse graven van de Olijfberg werden verwoest en de grafstenen werden gebruikt voor urinoirs in de Oude Stad.
Tijdens deze onafhankelijkheidsoorlog, die Israël wonderbaarlijk won met weinig militaire middelen, kwam 1% van de Israëlische bevolking om.
1948 Het derde aanbod. Na de Onafhankelijkheidsoorlog bood Israël vredesonderhandelingen aan en een verdeelplan voor het land. Reactie: afgewezen.
Gedurende de zomer van 1948 zond de VN Count Folke Bernadotte naar het Midden-Oosten om een bestand tot stand te brengen en onderhandelingen te starten. Zijn plan hield in dat Israël de Negev en Jeruzalem zou opgeven voor Trans-Jordanië en daar voor in de plaats westelijk Galilea te krijgen. Beide zijden wezen het af.
Bernadotte schreef in zijn dagboek: "Ik vindt bij de Palestijnse Arabieren nauwelijks een ontwikkeld Palestijns nationalisme. De eis voor een onafhankelijk Arabische Staat in Palestina wordt nauwelijks gehoord en het schijnt mij toe dat onder de huidige omstandigheden de Palestijnse Arabieren tevreden zouden zijn met het Trans-Jordaanse burgerschap. (bron: Folke Bernadotte, To Jerusalem, London 1951, pag. 113)
1948 Vluchtelingenprobleem. Door berichten in de Arabische media over wreedheden van de Joden vluchtten vermoedelijk tussen de 350.000 en 420.000 Arabieren naar de omringende landen. Zeventig procent van deze Arabische vluchtelingen heeft nog nooit een Israëlische soldaat gezien.
Na de oorlog zagen ongeveer 600.000 Joodse vluchtelingen kans, die verschrikkelijke vervolgingen overleefd hadden, uit de Arabische landen te vluchten naar Israël. De Joodse vluchtelingen zijn volledig geïntrigeerd in de Israëlisch samenleving.
De Arabische vluchtelingen werden in kampen geplaatst in Libanon, Jordanië en de betwiste gebieden (Westbank en Gaza), onder support van de UNWRA. Arabische vluchtelingenkampen worden kunstmatig in stand gehouden om als politiek middel te dienen tegen Israël.
Vluchtelingen aantallen verschillen nogal bij diverse waarnemers. Eind mei schatte de Syrische afgevaardigde van de VN, Faris el Khouri, het aantal op 250.000. Count Bernadotte, de afgevaardigde van de VN in het Midden-Oosten, schatte het aantal Arabische vluchtelingen op 360.000 (VN Document A/1648). Sir Rafael Cilento, directeur van de UNDRO, meldde in december 1948 dat hij 750.000 monden moest voeden terwijl er nooit meer dan 400.000 vluchtelingen kon zijn. Het was bekend dat Arabieren naar de vluchtelingen- kampen gingen voor gratis eten en drinken. In september 1949 was het aantal inmiddels opgelopen tot ca. 1.000.000, volgens W. de St. Aubin, directeur van UN Field Operations.
1956 Suez Crisis. Door de oorlogsdreiging van de Egyptische president Nasser en de blokkade die hij instelde voor scheepvaart van en naar Israël in het Suez kanaal, viel Israël op 29 oktober de Sinaï woestijn binnen. Israël, gesteund door Frankrijk en Groot-Brittanië veroverde het hele gebied, inclusief de Gaza-strook.
Nasser sprak eerder in 1956 over Egyptische helden (fedayeen), zonen van Farao die het land Palestina zullen reinigen. De fedayeen was een verzamelnaam van kleine groepjes terroristen. Naast de blokkade van het Suezkanaal waren de aanvallen van de fedayeen een belangrijke reden voor Israëls aanval op Egypte. De Israëlische ambassadeur voor de VN, Abba Eban, sprak over de fedayeen op 30 oktober 1956 voor de veiligheidsraad: "vanaf 1950 telde Israël 1339 grensgevechten met gewapende Egyptenaren, 435 invallen van fedayeen in Israël, 172 gevallen van sabotage van de fedayeen in Israël. Als gevolg van deze acties stierven 1001 Israëli’s en werden er 364 gewond."
Onder grote druk van de VS, die niet in de aanval op Egypte was gekend, trok Israël zich terug uit alle veroverde gebieden. De oorlog beëindigde de activiteiten van de fedayeen, totdat ze zich later verenigden in de Palestine Liberation Organisation (PLO).
Vierde aanbod. Ook na deze oorlog bood Israël weer aan om over vrede te onderhandelen. Het werd algemeen afgewezen.
1964 Oprichting van de PLO. In 1964 wordt op de Olijfberg in Oost-Jeruzalem door Yasser Arafat de PLO opgericht. Deze naam staat voor Palestine Liberation Organisation. Terwijl de betwiste gebieden ‘Westbank’ en de Gaza-strook nog in handen zijn van Jordanië en Egypte, spreekt Arafat van de bevrijding van Palestina. Daar bedoelde hij mee de vernietiging van de fragiele staat Israël door geweld en terreur. Zie het Handvest van de PLO, (dat ondanks vele beloften nooit herroepen is): "Palestina met de grenzen die het had gedurende het Britse Mandaat is een ondeelbare territoriale eenheid. … Gewapende strijd is de enige manier om Palestina te bevrijden. … Het Verdelingsplan is illegaal. … Claims van historische of religieuze banden van Joden zijn niet in lijn met historische feiten. … Alle oplossingen die niet de totale bevrijding van Palestina inhouden worden verworpen."
Dit wordt in 1974 bevestigd in het PLO plan voor een eventuele "Gefaseerde bevrijding van Palestina".
Spoedig zou de wereld horen van bomaanslagen en vliegtuigkapingen. Dieptepunten waren de moord van 11 Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van München in 1972 en de aanslag op een school in Noord-Israël in 1974 met 26 dodelijke slachtoffers, meest kleine kinderen.
1967 Zesdaagse Oorlog. Nadat de Egyptische president Nasser de Straat van Tiran afsloot voor Israëlische scheepvaart en de Syrische minister van Defensie, Hafez Assad, uitsprak Israël te vernietigen, nam Israël in zes dagen de Golan hoogvlakte in, de betwiste gebieden en de Sinaï woestijn.
1967 Vijfde aanbod. Israël bood onmiddellijk land aan in ruil voor vrede. Op 1 september besluit de Arabische Liga in Khartoum echter tot de drie beruchte nee’s: Vrede met Israël: Nee! Onderhandelingen met Israël: Nee! Erkenning van Israël: Nee!
De Veiligheidsraad neemt de beroemde resolutie 242 aan, die nog steeds de basis vormt voor de vredesonderhandelingen: terugtrekking van Israël in ruil voor erkende en veilige grenzen.
1973 Jom Kippoer Oorlog. Op de heiligste dag in 1973, Jom Kippoer ofwel Grote Verzoendag, vallen Israëls vijanden van alle kanten Israël binnen. Op de Golan hoogvlakte staan 180 Israëlische tanks tegen een overmacht van 1.400 Syrische tanks. Bij het Suez Kanaal staan 500 Israëlische militairen tegen een overmacht van 80.000 Egyptische militairen. Israël wordt bijna onder de voet gelopen maar weet zich wonderbaarlijk te herstellen en wint de oorlog.
1973 Zesde aanbod. Na de Yom Kippoer oorlog, die begonnen was door de onverwachte aanval van de omringende landen op de meest heilige dag van het Joodse volk Jom Kippoer, bood Israël weer vrede aan: het antwoord was weer: nee!

op 27 02 2006 at 20:41 schreef BigPete:

Quote laila "Zwatelen?
Aangenaam, een beetje dimmen niet al te big Zwatel Pete ,moet jij niet op je eigen weblog gaan zwatelen of is dat niet interessant genoeg.

Ga je londerdale clubtrui verder breien of laat je bitch dat doen"

Hier komt de islamitsche aap weer behoorlijk uit de mouw. Schelden en beledigen is werkelijk het enige dat jullie kunnen…..

op 27 02 2006 at 21:01 schreef Fritzie:

Michiel,

Ik denk dat we eigenlijk helemaal niet zo tolerant zijn, als je het aantal afscheidingen in de Protestantse kerk in ogenschouw neemt.
Ik ga hier niet pleiten voor de glans van ons volk, daar hebben we iets te vuile handen voor, maar wat we gedaan hebben, hebben we gedaan en wat niet, niet.

En in 1940 hebben we de Joden niet de dood ingestuurd. OK, in 1347 dan weer wel, maar dat was dan ook weer in een zeer uitzonderlijke situatie, niet ?

En wat die Chinezen betreft, die werden in Katendrecht door Engelse schepen, vanwege "Alien Restriction Act ",gedumpd, waardoor er in 1928 3000 chinezen waren. Aanvankelijk geen probleem, maar, inderdaad, door de crisis ging men vanwege armoede zelf weg of werden weggestuurd. Over, 900 stuks. Om dit nu met een pogrom te vergelijken lijkt me overdreven. Trouwens de moffen hebben in Nederland geleerd om de chineese keuken te waarderen.

op 27 02 2006 at 21:04 schreef Laila N:

Je hebt in ieder geval een mooi staaltje laten zien van wat indoctrinatie nu precies inhoud.
Jullie ,jij onwetende,kortzichtige weet niet eens wie je voor je hebt.
Ja als ik geen Laila had geheten had je waarschijnlijk niet het woord zwatelen gebruikt .
Vriendelijk zijn en respectvol handelen krijg je het altijd hetzelfde van JULLIE terug.Hoe staat het breien?

op 27 02 2006 at 21:07 schreef Laila N:

@Big Zwatel Piet,

Zonde van je tekst neem niet eens de moeite het te lezen.Zonde van de ruimte ook.

op 27 02 2006 at 21:08 schreef Fritzie:

Geert,
"Er zijn alleen nog Palestijnen omdat Israel GEEN burgerslachtoffers probeert te maken"

ha ha ha,Das nen goeie !
das dan mooi nie geluk, witte ge da wel ?

Alaaf !

op 27 02 2006 at 21:12 schreef Doortje:

Fritzie:Er zijn in Nederland, in de loop der tijd, meer Nederlanders vermoord door Nederlanders om hun Protestantse of Katholieke geloof, dan om het Joodse.

Dat is een hele opluchting voor me!Ik geloof niet je het onderwerp begrijpt. Er is een nieuw/oud soort antsemitisme. De moord op Ilan is waarschijnlijk gepleegd, omdat hij jood is en dus rijk.Dat wil niet zeggen, dat er geen ander slachtoffers zijn, andere moorden, met andere motivaties.

De fout die je maakt in je redenaties is dat je er vanuit gaat dat joden een bepaalde positie willen, een uitzonderlijke. Dat is niet zo. Wat Israel betreft: laat het land met rust,laat er een palestijnse staat komen, en laat er dan vrede zijn.
Heb je in de gaten dat wanneer heel Israel naar Canada zou verhuizen, ze daar nog lastig gevallen zouden worden?

Ben je er wel eens geweest?

Mij is in januari 2006 opgevallen,dat de arabische bevolking van Israel zo lekker bezig is. Niet gehinderd door de sharia, de mullah’s, en daardoor minder door hun eigen mannen, komen de vrouwen onder de knoet vandaan. Mondjesmaat, dat wel.(Ook in Israel hebben ze meer hulp nodig, denk ik)Wie wil er dan een palestijnse staat, o.l.v bijv. de Hamas die nu al de sharia wil invoeren? Waarom hebben alleen de "zionistische" partijen in Israel arabische vrouwen op hun kieslijst staan?
Zo kan ik wel uren doorgaan. De "steun" die de palestijnen krijgen vanuit dit land, helpt hen verder de afgrond in. Wij steunen de ondergang van de bevolking daar. Maar we zijn hardleers, ethies wel heel goed bezig(want: "de underdog")

De tijd zal het leren.

Mooi overzicht BigPete, mooi factsheet

op 27 02 2006 at 21:15 schreef Marijke de Jonge:

@ Laila

"Er is een verschil tussen moslims die de sharia propageren en moslims die de seculiere wetten accepteren. Kijk, dat klinkt al heel anders dan alle moslims maar te stigmatiseren."

Zelfs Geert Wilders maakt dat onderscheid. Dit komt uit zijn open brief aan Mohammed Bouyeri:

"Zoals jij het in je open brief aan mij verwoordt kent de idiotie van Allah, Mohammed en de Islam geen grenzen. Mensen zoals jij tonen aan dat de Islam, zoals jij die voorstaat, een groot gevaar voor de samenleving is. Gelukkig echter zijn er ook vele moslims die alles wat jij vertegenwoordigt net als ik hartgrondig verafschuwen."

http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=74

Zie je de laatste zin?

Ook Hirsi Ali doet niets anders dan misstanden binnen islamitische gezinnen aan de kaak stellen als ze denkt dat deze voorkomen uit een te letterlijke interpretatie van koran of andere heilige geschriften.

Er is inderdaad een ‘wij’ en een ‘zij’. Maar dat is de ‘wij’ van liberale democraten of democratische liberalen en de ‘zij’ van relifascisten. Het is nooit anders geweest. Alleen moslims voelen zich door kritiek als geheel aangevallen.

Dus voor de duidelijkheid:

Geitenneukers = relifascisten

Mannen die denken dat ze volgens de islam vrouwen mogen/moeten slaan = relifascisten

Mensen die denken dat de islam ze voorschrijft dat ze het verderfelijke westen moeten haten = relifascisten

Mensen die een 7e eeuwse denk- en leefwijze willen handhaven in de 21e eeuw en die zelfs met geweld aan anderen willen opleggen = relifascisten; mensen die dat ondersteunen en prachtig vinden = neo-NSB-ers.

"Maar je gelooft niet dat jongens in Amsterdam West zich aan dezelfde gedachte schuldig maken? Deze jongens doen namelijk wel degelijk hetzelfde.Misschien niet meteen met de dood als gevolg. Een soort ideologie in het leven roepen die hun misdaden rechtvaardigt."

Je vraagt het Peter maar ik geef ook graag antwoord: jazeker. In de eerste plaats worden ze door ouders, schotel en islam gevoed door haat voor alles wat westers, joods, Amerikaans, homo of anderszins verderfelijk is. Daarnaast heeft de intifada zich naar Nederland verplaatst.

Na de cartoonrellen weten we dat moslims inderdaad deel uitmaken van een ummah. Dus zijn ze loyaal met hun geloofsgenoten in de ‘bezette gebieden’. Hoe diep die haat zit, was me al duidelijk toen er op 4 mei 2003 met rouwkransen gevoetbald werd. Daar moet je aardig gestoord voor zijn. Maar Nederland toonde zoals gebruikelijk eindeloos begrip voor de arme onderdrukte kindertjes. Om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt leren ze tegenwoordig op school dat Zeeland door Marokkanen is bevrijd.

Stigmatisering van moslims? Dat doen ze toch echt zelf. En Nederland schiet zichzelf in de voet door steeds weer met relifascisten aan tafel te gaan zitten en ze serieus te nemen door ze te beschouwen als spreekbuis van moslims in Nederland.

PS: bedankt voor je antwoorden in de vorige draad! Ik had geen gelegenheid meer te antwoorden.

op 27 02 2006 at 21:57 schreef Laila N:

Ja,ik vroeg het Peter omdat hij geen verband zag tussen Amsterdam West schoffies en de kwestie Palestina.
Dit is gewoon tuig , geen enkele religie kan hun wandaden rechtvaardigen.
Maar ik ben er heilig van overtuigd dat dit de jongens uiteindelijk KUNNEN worden die in handen vallen van een foute imam en vanuit een misplaatste overtuiging hun ontspoorde leven riching denken te kunnen geven door een aanslag te plegen .
Die haat zit er in omdat de Nederlanders de bondgenoot zijn van De Amerikanen .Ik deel deze mening niet. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn als ze met verkeerdere mensen in aanreiking komen.

op 27 02 2006 at 21:58 schreef BigPete:

@Lalila
Natuurlijk lees je mijn stuk niet, zeker te lang voor je, je mocht eens kennis nemen van wat feiten…
Je laat je liever vergiftigen door de antisemitische propaganda op de arabische TV.
En dat durft mij kortzichtig te noemen….

PS ik kan niet breien, en mijn vrouw is geen bitch. Jij hebt waarschijnlijk last van projectie…

op 27 02 2006 at 22:29 schreef Paardestaart:

Thanxs Pete, voor je geduldige uiteenzetting…en jij Doortje voor je verdraagzame woorden aan Fritz, en ook Marijke voor je poging op Layla in te praten. Nu hoef ik het gelukkig niet meer te doen…Ik krijg soms weleens een second wind, maar ik ben er nu ff helemaal buiten adem van…en ik geloof ook eigenlijk niet dat mensen zich door argumenten laten overtuigen – als ze al niet te belazerd zijn om een stuk te lezen: er moet al een stukje common ground zijn, anders ben je gewoon een dood paard aan het slaan.

En Layla – er is niets wat de Nederlanders kunnen doen om de ‘rotjochies’ tot betere geedachten te brengen. Net als jij weigeren ze de informatie die hun ideeën en hun vage rancune op losse schroeven zouden stellen; net als jij grijpen ze naar gemene scheldwoorden als hen de les gelezen wordt.

Jouw waarschuwingen zijn misschien goed bedoeld, maar het is niet eenvoudig je de neiging te vergeven om te dreigen..: als wij de Amerikanen niet de rug toekeren, of weigeren Israel te veroordelen dan moeten wij niet gek opkijken als de jongetjes in handen van een verkeerde imam vallen, en een aanslag plegen.

Weer geen woord over die kutschotels natuurlijk, en het ongezonde geestelijke klimaat dat de volwassenen hen bieden. En dan te bedenken dat jij door velen vermeodelijk gezien wordt als een ‘gematigde moslim’. Nou – als we het van jou moeten hebben…
Schandalig, gewoon..

op 27 02 2006 at 23:19 schreef Laila N:

@Paardestaart,
Ik had niet de indruk dat Marijke op mij "in zat te praten."
Op iemand in praten ?
Jij bent hier een blind(i.p.v het dode) paard hoe kan iemand gematigd moslim zijn als hij niet eens moslim is?
Jij reageert als bij een pavlofreacatie op bepaalde kernwoorden die je bij mij leest.
Maar ik ben er nu werkelijk van overtuigd dat je ongelofelijk dom bent.
Marijke weet waarschijnlijk nog wel wat ik te melden heb gehad over diezelfde schotels.
Buiten adem van wat?
Van onzin uit kramen?
Misschien moet je eens een beetje meer gaan richten op wat iemand inhoudelijk te zeggen heeft en niet met je oogkleppen lukraak reageren op wat jij aanneemt.
Mij betichten van dreigementen?Jij bent walgelijk.Uit welk ongezond geestelijk klimaat ben jij ontsproten?

Je zegt 2 dingen in dezelfde zin :misschien goedbedoelde "waarschuwingen""maar tegelijkertijd mij aanrekenen en dat ik neig naar dreigen.
Niet meer op mij reageren want ik reageer ook op eeredere uitspraken en eerdere vragen van Marijke en ga niet nu alles uit zijn verband rukken.Waar bemoei jij mee als je wilt reageren lees dan tenminste even terug en in dit geval betrof het het stuk van Samira.

op 27 02 2006 at 23:25 schreef Laila N:

Wat betreft die tekst,ik lees dat niet maar ik kijk wel cartoons.Alsof jij de moeite neemt te weten waar je nu precies op reageert.Ik respecteer andermans standpunt maar er is niets mis met normaal reageren.Als jij of een big pete vind dat dat niet nodig is is het wat mij betreft verkeken.
Iedereen die normaal doet lees ik graag ,ongeacht de lengte van de tekst,alles van door.

op 27 02 2006 at 23:36 schreef BigPete:

En jouw definitie van normaal doen is terreur van de palestijnen goedpraten of iemands vrouw een bitch noemen…..

Als dat normaal is ben ik gelukkig abnormaal.

op 27 02 2006 at 23:37 schreef Paardestaart:

Dit zei George Galloway tegen een algerijnse krant:
Personally, I condemn these barbaric and evil acts. (de plaatsing van de cartoons) Today, the objective of the Western states is to control the oil of the Muslims whatever the price (Huh?? Daar zijn betere methodes voor lijkt me…) In fact, the cartoons published in Denmark did not surprise me because the Western states have been waging fierce attacks against Islam for years. These began by humiliation, insults and then occupation. Today they reached the point of ridiculing the prophet. This incident is worse than the 11 September attacks in the US and the 7/7 incidents in London. Therefore, today it is the right of Muslims to express their anger and to defend their right and faith."

Godver – kun je zo iemand nog een dhimmi noemen?

op 27 02 2006 at 23:50 schreef Lagonda:

Leest allen dit geweldige stuk van Wouter van Dieren, over de splitsing binnen de islamitische wereld; moslims vinden sommigen van hun geloofsgenoten net zo achterlijk als wij ze vinden. De bijdrage van Jose Carmo Da Rosa van deze FN-editie snijdt dezelfde kwestie aan:

http://www.imsa.nl/Publicaties____pagina26_168.html

op 28 02 2006 at 01:46 schreef arend:

@Laila N,

Er zijn in het Midden-Oosten nogal wat etnische zuiveringen geweest; tegen de Armeniërs, tegen de Koerden, tegen de Turkmenen, tegen de Moerasarabieren, etcetera.
En natuurlijk ook tegen de joden.
Dat veel moslims alleen boos worden vanwege het onrecht dat de Palestijnen is aangedaan, vind ik toch raar.

Ook nu hoor ik niemand over Darfur, waar Arabische moslims in 5 jaar tijd even 200.000 zwarte moslims afmaken, en ruim een miljoen zwarte moslims hebben verdreven.
De intifadah in Israël kostte in dezelfde tijd 5.000 doden. Bijna niemand ontvluchtte de Palestijnse gebieden.

Overigens, dat Europa en de VS altijd de kant van Israël kiezen is ook niet waar.
Zowel de EU als de VS oefenen regelmatig druk uit op Israël, bijvoorbeeld over het terugtrekken uit de bezette gebieden.

De grootste sponsor van de Palestijnse Autoriteit is al jaren Europa, de VS zijn de tweede.
Ook via de VN (waar het westen het meeste aan meebetaalt) wordt al tientallen jaren geld aan de Palestijnen geschonken.
Dat de Palestijnse leiders daar niet zo goed mee omgaan (oh understatement), is een ander verhaal; daar kunnen wij ook niks aan doen.

op 28 02 2006 at 11:11 schreef Fritzie:

Doortje,
Als ik het goed begrepen heb, meldt de media ons dat die joodse jongen gemarteld en pas daarna vermoord is vanwege geld.
De jongen is Joods dus zal wel rijk zijn, laten hem afpersen. Dàt is hetgeen wat ik lees.
Dus. Was het een rijke Blondine in een Porsche geweest zou de redenering als volgt geweest zijn: Laten we dat blondje eens pakken, die rijdt in een Porsche dus zal wel rijk zijn.
De Joodse jongen is dus niet vermoord vanwege zijn etniciteit, maar vanwege zijn bankrekening. Het was hebzucht dat de moordenaars dreef, geen wraakzucht.
Ik kan het echt niet anders lezen.
Ik heb nergens geschreven als zouden joden een bepaalde positie willen. Jouw bewering is onzinnig.
Ik maak bezwaar dat er anders gereageerd wordt als het een Zwarte jongen (a’dam) of een Joodse Jongen wordt vermoord. Nooit hoor ik over een racistische moord op een blanke, die gebeuren niet.
Wat ik treurig vind, is dat de Hooggeplaatsten nu wel hun solidariteit tonen in de Synagoge, terwijl er, als het om de islam gaat, vooral gesproken wordt over de seculiere staat.
Het is treurig en gevaarlijk dat Balkenende zich speciaal solidair verklaarde met de Moslim gemeenschap in A’dam nadat Theo van Gogh was vermoord. Hij had zich Premier van Alle Nederlanders moeten tonen en had op z’n minst neutraliteit moeten behouden. Dezelfde fout hebben de Franse politici gemaakt. Wat nu, als er een Tibetaan op brute wijze wordt vermoord ? En waarom blijven dan de Moskeeën en synagogen leeg ?
Zijn Tibetanen dan ineens geen mensen ?
Een gevaarlijke ontwikkeling.
Nieuw anti-semitisme ? Ja van islamitische origine. Is er ‘europees’ anti-semitisme ? Neen, tuurlijk niet. Is er een speciale overgevoeligheid ten aanzien van Joden ? Ja, de wandaden van Hitler zijn nog steeds niet goed verwerkt.
Het wordt eens tijd voor de Joden om eens wat volwassener met de geschiedenis om te leren gaan en niet bij voortduring zich als enig slachtoffer van de tweede wereld oorlog te etaleren.

Er zijn geen zes Miljoen mensen om het leven gekomen, maar dertig Miljoen !
Je moet onwillige Jeugd niet naar Auschwitz sturen, maar eerst naar Ieper.

Het is gevaarlijk om in de strijd tegen het fascisme, wat nu Islam heet, een onderscheid te maken in het recht op vrijheid en veiligheid, langs etnische lijnen. In Nederland is de wet gelijk voor Alle Nederlanders, ook voor Joden.
Na 911 wordt er alom geschreeuwd over ‘virulent anti-semitisme’ en discriminatie. Maar er geen één Nederlandse Jood vermoord, niet één Turk, maar wel blanke Nederlanders !
Er worden minder Joden gepest dan Nederlandse bejaarden van hun tasjes beroofd. Er worden Nederlandse mensen weggepest, Nederlandse winkels beroofd. De Nederlandse vlag wordt op scholen verboden. En jij maak je bezorgd om het ‘virulent anti-semitisme’. Dàt is jouw bekrompenheid: Zes ipv dertig ! Wees Nederlander.

Peter,
"Ze zijn altijd en overal de klos"
Tussen 1347 en 1933 liggen toch een paar oorlogjes waar je niet goed van wordt. En dan ging het niet over en om Joden. Joden zijn hier rijk en arm geworden, ze zijn weggegaan en komen terug. Gaan Naar school of bioscoop….
Tamelijk overdreven. Ook vanwege….zie boven..

op 28 02 2006 at 11:23 schreef BigPete:

Quote: "De Joodse jongen is dus niet vermoord vanwege zijn etniciteit, maar vanwege zijn bankrekening."

Nee. Hij is vermoord vanwege het vooroordeel JOOD = RIJK. Hij was niet rijk, hij was een schlemiel, een 23 jarige telefoonverkoper. Zijn rijkdom bestond alleen in de verziekte koppen van zijn moordenaars.

op 28 02 2006 at 11:24 schreef Fritzie:

Peter,

"Dat houdt in dat Joden weer eens speciaal zijn uitgekozen als mikpunt van beledigingen, dreigementen en geweld."

Neen, Joden worden bedreigd vanwege hun Joodse identiteit en vanwege het M.O.-conflict.
Nedrlanders worden net zo bedreigd. Niet vanwege hun Afstamming, maar vanwege hun zijn, als Varken of als hoer.
Beiden dienen gedood te worden.
Wat is het verschil ?

op 28 02 2006 at 11:27 schreef Fritzie:

Bigpete,

"De Joodse jongen is dus niet vermoord vanwege zijn etniciteit, maar vanwege zijn bankrekening.

Het was hebzucht dat de moordenaars voortdreef, geen wraakzucht. "

Vooroordeel ? OK. Niet alle Porsche rijders zijn rijk.

op 28 02 2006 at 11:28 schreef Peter Breedveld:

"De Joodse jongen is dus niet vermoord vanwege zijn etniciteit, maar vanwege zijn bankrekening."

Dat is belachelijk. Hij hád niks. De moordenaars gingen ervan uit dat-ie een vette bankrekening had, want hij was Jood. Al die Joden zijn stinkend rijk, omdat ze op allerlei slinkse manieren mensen afpersen en geld aftroggelen. Dát is de gedachte erachter. Dat is racisme.

"Nedrlanders worden net zo bedreigd."

Fritz, je bent niet goed bij je hoofd. Je doet mij ook een ietsiepietsie teveel je best om het altijd en overal aanwezige antisemitisme te bagatelliseren en zelfs te ontkennen.

op 28 02 2006 at 12:07 schreef Afrodite:

@Paardestaart
Nee al lang niet meer.
"f***ing pile of shit" misschien?

op 28 02 2006 at 12:12 schreef Laila N:

@Lagonda

Hartelijk dank voor het verwijzen naar dit soort sites.
Het is namelijk iets wat ik wel degelijk weet maar ik word niet gehoord.

@Alle forumdeelnemers,
Het is in en in triest dat ik zowel op dit forum als op andere als Moslim gezien blijf worden.Ook discrimantie!
Ik vergoeilijk andermans daden niet integendeel maar ik laat alleen maar zien waar dit ontspoorde gedrag vandaan komt.Daar maak ik mij zelf meteen verdacht mee want dan is het net alsof ik vind dat dat een terechte oorzaak is. De oorzaak tussen de Palestijnen kun je zien zoals je wilt maar het is niet omdat ik daar een bepaald standpunt inneem mij meteen maar van alles moet worden aangerekend en dat ik daar op aangesproken moet worden want er moet op mij "ingepraat" worden(dat heet indoctrinatie Paardestaart)
Mijn hele puberteit en teenertijd zat ik in de gayscene.
IK heb altijd in gay discotheken gewerkt en als model zat ik continue in de artscene die veelal uit homo’s bestaat.Ik heb op Splash op de Looiersgracht(a’dam) getraind omdat het een verademing was om tussen de mannen te trainen en met rust gelaten te worden en ja er kwam ook wel eens een Marokkaanse jongen(type macho) tussen die er echt geen moeite mee had hier tussen te trainen maar wel zeiden dat ze er moeite mee hadden als lustobject door mannen gezien te worden.Maar datzelfde zeiden de Nederlandse mannen die heterosexueel waren ook.
Nee ,ik voel mij niet geroepen afstand te nemen voor andermans uitspraken over homo’s .Ik deel ze niet en ik identificeer mij ook niet met deze mensen die dit soort achterlijkheden verkondigen.Laat ze zelf maar van een flat vliegen.
Dus ook al deel ik veel van jullie ervaringen maar die van mij zijn gekleurd en de meeste hier zijn zwart /wit.
Als ik aan iemand zijn toon proef dat er anders en op een hardere toon tegen mij gesproken word omdat ik wel een MOSLIM zou zijn dan moet je niet schijnheilig gaan doen om mij er van te betichten dat ik wel begonnen zou zijn wanneer mij toon ook harder is.

Mijn moeder is 3 jaar geleden terugegaan en zelfs zij als liberale moslima zegt dat alle zogenaamde moslims extreem doorgeschoten zijn.Maar ook dat zij daar niets mee te maken wil hebben.In mijn Marokkaanse kring wordt het als een sekte gezien ,deze fundamentalisten.
IK stop met posten ik word er zwaar depri van omdat ik steeds tegen een vooroordeel aanloop wat ik niet kan veranderen erger nog men weet het zo te lezen dat het alleen maar versterkt word en lijkt in alles alleen maar datgene te lezen wat men wil lezen.

Veel plezier met het inpraten op anderen.
Ik laat de "speelplaats" aan de gerechtigden over want er is geen ruimte voor nuance Op een enkeling na.

@Peter het is mooi dat jij zegt dat ik o.k ben maar ik wil niet eens meer o.k zijn alsof het mij kan schelen dat mensen die zo zwart/wit denken mij o.k moeten vinden.
Ik heb veel geleerd de afgelopen weken ,o.a dat vele mensen niet o.k zijn.Maar dan heb ik het niet over de extremistische moslims.

op 28 02 2006 at 12:14 schreef Laila N:

Moest zijn: dat is ook discriminatie.

op 28 02 2006 at 12:15 schreef Fritzie:

Peter,
"Hij hád niks"
Dat doet er niet toe.
Het gaat om wat die moordenaars bewogen heeft om dat te doen, wat huist er in die zielen ?
Hebzucht ! geen Wraakzucht, is mijn analyse. Sorry, hoor.

Ik bagatelliseer het niet, maar plaats het tegen een achtergrond, zet het in een kader. Ik zet zes af tegen dertig. Geen 0 tegen 30, zoals jij onjuist beweert.

Ik zeg dat Joden op andere gronden worden geterroriseerd, dan Nederlanders.Ik ontken het niet.
Maar dat men daarbij, vanwege een oude oorlogswond of aangepraat schuldgevoel, veel te selectief in is.
Dat is gevaarlijk, want dat scheurt o.a. de samenhorigheid.

op 28 02 2006 at 12:28 schreef jelle:

George Galloway?
Lord Haw-Haw!

op 28 02 2006 at 12:37 schreef Peter Breedveld:

Effe kalm allemaal. Niet wéér zo’n scheldpartij, asjeblieft.

Fritz: Ilan Halimi is ontvoerd omdat hij Jood was en alle Joden zijn rijk, ‘wist’ de dader. Dus als Halimi geen Jood, was, was hij niet ontvoerd en had hij DUS nog geleefd.

Joden eisen geen bijzondere positie op. Ze HEBBEN een bijzondere positie. Ze zijn altijd en overal de klos. Op dit moment steekt er weer een virulent antisemitisme de kop op. Dat houdt in dat Joden weer eens speciaal zijn uitgekozen als mikpunt van beledigingen, dreigementen en geweld. Een bijzondere positie waar geen Jood om heeft gevraagd.

Laila: bekijk het objectief, je stelt dat ‘de rotjochies’ in handen van foute imams vallen omdat Nederland doorgaat met het steunen van de VS en Israël. Het is niet zo gek dat dit wordt opgevat als dreigement.

Ik zie het anders: die jochies radicaliseren omdat niemand ze een schop onder hun reet geeft. In plaats daarvan voeden gekken als Nico Steijnen hun haat door te zeggen dat het natuurlijk geen wonder is dat ze haten, want moslims wordt zoveel onrecht aangedaan.

BigPete is niet altijd de meest tactvolle debater, maar hij zet hier wel een aantal feiten op een rij die, als je ze eens rustig tot je neemt, niet anders kunnen dan een nieuw licht schijnen op de Palestijnse zaak zoals jij die ziet.

BigPete, Paardestaart, Laila is oké. Dat weet ik zeker.

op 01 03 2006 at 10:40 schreef Fritzie:

Elke,

Stel dat die Ivooriaan een Ferrari-rijder zou zijn, zou ie dan nog die blondine vermoorden ?

Wat denk je over Nederlandse bejaarde vrouw die, in de poging om haar tasje te stelen, wordt doodgetrapt door vier marokkanen.
Is dat racistisch of niet ?
Heeft dat de voorpagina’s gehaald ?
Neen, hè.
Nou die vier jongens werden niet in voorlopige hechtenis genomen maar vrijgelaten.

op 01 03 2006 at 11:18 schreef Peter Breedveld:

Allemaal afleidingsmanoeuvres die niet verhullen dat jou er heel erg veel aan gelegen is om antisemitisme te bagatelliseren en zelfs te ontkennen, Fritz. Ik vraag me af: waarom toch? Waarom dat verongelijkte ‘iedereen maakt zich druk om de Joden, niemand om ons’?

op 01 03 2006 at 11:19 schreef Doortje:

Fritzie, de oude dametjes…ook dat is racisme, tegen het blanke ras(de roze varkens). Dat moet in Nederland nog doordringen. Ik ben benieuwd hoe lang dat duurt.
Antisemitisme is meer gericht op de zonen van apen.

op 01 03 2006 at 12:27 schreef Elke:

"Het gaat om wat die moordenaars bewogen heeft om dat te doen, wat huist er in die zielen ?
Hebzucht ! geen Wraakzucht, is mijn analyse. Sorry, hoor."

Nee.
Als iemand als uitgangspunt heeft "het is een jood en dus hij rijk" , dan is dat in de eerste plaats een racistische gedachte.
Met pas daarna een op die racistische gedachte gebaseerde daad van hebzucht.

En vervolgens moord: doodgemarteld.
Deze mensen zijn dus racistische, hebzuchtige, sadistische moordenaars.
In die volgorde.

op 01 03 2006 at 13:44 schreef Alex Voets:

@Peter:

“Ik vraag me af: waarom toch? Waarom dat verongelijkte ‘iedereen maakt zich druk om de Joden, niemand om ons’?”

Ik moest denken aan je eerdere stukje “Waarom mag ik wel gekwetst worden?” Heeft ook met selectieve verontwaardiging te maken. Kwesties rond racisme liggen nog complexer en gevoeliger. Ik heb de indruk dat blanke mensen geconditioneerd zijn dat racisme een exclusief blank verschijnsel is. Dat autochtonen Marokkaanse landgenoten in elkaar slaan of zelfs vermoorden, komt zelden of nooit voor. Omgekeerd lopen er intussen duizenden autochtone Nederlanders rond met traumatische ervaringen en zijn er ook dodelijke slachtoffers gevallen door geweldsmisdrijven van Marokkaanse landgenoten. Het valt op dat de oorzaken van dat geweld meestal in de sfeer van opvoeding of achterstand gezocht worden, zelden vanwege een racistische mentaliteit. Gekleurde mensen zijn er vaak diep van doordrongen dat zij zelf niet racistisch kunnen zijn. Ik hoor vaak: “Ik ben geen racist, want ik ben zelf een allochtoon”.

Jammer overigens dat Laila vertrokken is. Ik begrijp dat het ontprettig is elke keer als moslim aangesproken te worden, terwijl ze toch nadrukkelijk heeft gemeld dat niet te zijn. Aan de andere kant, Laila, moet je dat nou zo zwaar oppakken? Om eens iets positiefs te melden over Marokkanen: ik ken ze als koppige doorzettertjes. Maar niet Laila dus.

op 01 03 2006 at 16:19 schreef Fritzie:

Doortje,

Fout, dat is geen racisme, maar gewoon diefstal.
Een oud dametje van haar AOW afhelpen is diefstal en gebeurt uit hebzucht, niet uit wraak.
Racisme is datgene wat in de Koran staat: "Steel niet van gelovigen; Meng u niet onder hun en dat Joden zonen van apen zouden zijn ! "
Dàt is racisme pur sang en dat wordt verkondigd in o.a. Amsterdamse Moskeeën en daar doen de PVDA,VVD,GL, SP of CDA niets aan. (zover zijn ze nog niet)
Wedden dat de PVDA de grootste wordt ? Daarna moeten de Amsterdammers niet meer klagen.

En in dat licht bezien is de ophef over de marteling van een Joodse jongen opmerkelijk.
In Parijse Moskeeën wordt verkondigd dat vrouwen minder zijn dan Mannen, zeker als het de ongelovige vrouw betreft.

Dat is racisme.

En wat doet men als een Franse lerares dmv van diverse messteken in het ziekenhuis terecht komt ?
Solidariteitsbetuigingen in Kerken, Synagogen en Moskeeën? Komen Chirac en Sarkozy op tv ? Sluit men de desbetreffende Moskee ?
Neen, men doet niets.

En als ik in de redenering van Alex Voets mag treden: "Het is een Jood, dus is het anti-semitisme " Dan staat het spook "De Holocaust" weer te trappelen van ongeduld.
Verschillende uitwerkingen, betreffende vergelijkbare wantoestanden.

Joden zouden eens niet zo snel naar het verleden moeten grijpen. De Shoah als enige en universele toetssteen uit ten treure te (mis)bruiken, geeft geen hoop voor de toekomst.
Racisme en Anti-semitisme zijn voor mij twee woorden met dezelfde betekenis.

En als uitsmijter.

Wie weet wie die rechter was, die geen noodzaak zag om die vier preventief op te sluiten ?
Hint: De Tachtigjarige moest huilen op de radio, toen ze over haar kampervaringen vertelde.

Zo zit de mens in elkaar.

Peter,

"Allemaal afleidingsmanoeuvres die niet verhullen dat jou er heel erg veel aan gelegen is om antisemitisme te bagatelliseren en zelfs te ontkennen, Fritz"

Het zou voor jou eens goed zijn om kennis te nemen met het werk van Theo van Gogh.
Begin maar met "Allah weet het beter"
Het doet misschien een beetje pijn, maar het is allemaal goed bedoeld, hoor. Ook kan het leerzaam zijn om naar http://www.degestopteroker.nl te surfen.
BTW, Theo was zeker geen racist !

op 01 03 2006 at 16:25 schreef Paardestaart:

Doe geen moeite Fritz…
Duitse voorouders soms?

op 01 03 2006 at 16:28 schreef Paardestaart:

"de ophef over de marteling van een Joodse jongen"

Sjongejonge…..

op 02 03 2006 at 01:14 schreef Elke:

Zeg dat wel.
De Protocollen van Zion etteren vrolijk verder.

op 03 03 2006 at 19:55 schreef MJ:

Zoals Bart Croughs schreef bestaat er een hierarchie van slachtofferschap.

En moslims moeten nou eenmaal accepteren dat zij in die hierarchie lager staan dan joden.

Net zoals zij weer hoger staan dan homo’s en vrouwen.

op 05 03 2006 at 23:59 schreef Fritzie:

MJ,
Wat mijn insteek was is dat Joden net zo hypocriet zijn als alle anderen mensen.
Echter, ze hebben vandaag de dag een makkelijker verkoopbaar verhaal.

op 06 03 2006 at 10:59 schreef Fritzie:

Elke,

Over wereldregeringen gesproken:
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=259&mode=thread&order=0&thold=0

op 06 03 2006 at 12:34 schreef Thomas Colignatus:

(a) Dank voor de link naar het stuk van Wouter van Dieren

(b) Ook dank voor het interview dat maar weer eens toont hoe wankel mensen kunnen denken, en daarbij van alles rechtvaardigen met verwijzing naar werkloosheid

(c) Toch is werkloosheid een probleem, maar valt het me op dat velen het niet proberen op te lossen. Zou Nico Steijnen niet eens "De ontketende kiezer" kunnen lezen, en zich gaan inzetten voor de daarin geboden oplossing ?

Cheers,
Thomas

op 06 03 2006 at 13:38 schreef Paardestaart:

"mijn insteek was is dat Joden net zo hypocriet zijn als alle anderen mensen"

Potverdorie – had dàt eerder gezegd man! Wat een inzicht hee, en wat ontzettend kut dat die fokking duitsers dat nou niet gewoon ingezien hebben..
Hee – bedànkt hè!? Te gek, Fritz! Jij roelt makker!

op 07 03 2006 at 11:03 schreef Fritzie:

Paardestaart,

Je laat je nu echt wel kennen. Geen argumenten meer, maar slechts enkel emotie.

op 10 12 2011 at 16:40 schreef fatima:

eeeeeeehhl allah de enige duss geloof maar niet in jullie ganeshh ofso ietss ;)

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS