Home » Archief » Moslimstemmen


[11.03.2006]

Moslimstemmen

Willem de Zwijger

vlooien00 (147k image)

Afscheid van de polarisatie. Binding in plaats van debat. Hirsi Ali bevorderde de verdeeldheid. Van de Turkse middenstanders in Amsterdam stemde de vorige keer een kwart op de VVD, en nu bijna niemand meer. De VVD is in verwarring, Geert Dales en Frank de Grave willen af van de harde toon van Ayaan en Verdonk.

Het is zowel voor de PvdA als voor Pastors en Wilders te hopen dat de VVD dit verhaal gelooft. Wie even rekent aan aantallen kiezers, de lage opkomst onder “allochtonen” en de verschuiving die de muslim vote heeft teweeggebracht komt op een paar honderduizend stemmen, goed voor heel ruwweg één, hooguit twee kamerzetels. Als de VVD dit tot hoofdreden voor een ruk naar links beschouwt, komt er ruimte op rechts voor Pastors en de zijnen, terwijl de VVD van links geen stemmen zal winnen – zodat rechts verdeelder zal raken, en links de regeringsmacht onder handbereik krijgt.

De kiezers hebben, zoals verwacht, deze keer in hoofdzaak volgens sociaal-economische en alledaagse overwegingen gestemd. Bovenaan stonden werkgelegenheid, armoede, verkeer (files) en wonen (bouwen). Integratie, ofwel de ‘culturele tegenstellingen’ van Femke Halsema, maar ook milieu kwamen er niet aan te pas. Behalve (deels) in Rotterdam en nog enkele plaatsen bepaalde de klassieke links-rechts schaal de uitslag. Seculier versus niet-seculier speelde geen rol van betekenis.

De kiezers hebben het falende economisch beleid van het kabinet, dat Nederland tot de slechtst presterende economie van de EU maakte, hard afgestraft, maar vooral ook hun afkeer van het privatisering, liberalisering en afbouw van de collectieve sector duidelijk gemaakt. Steeds blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse een sterke collectieve sector willen, in plaats van gezondheidszorg in handen van verzekeringsmaatschappijen of electriciteit onder controle van speculanten, en ook bereid zijn daarvoor te betalen.

Wouter Bos spreekt al wel eens zachtjes over het ‘Scandinavisch model’ – de degelijke verzorgingsstaat met strenge regels, het flexibele ontslagrecht met goede uitkeringen – maar het is de vraag of links al in staat is tot een dergelijke ombouw van de samenleving, en niet alsnog weer vervalt in softe sentimentaliteit. Bijvoorbeeld, wel een adequate werkloosheidsuitkering maar handhaving van de rigide arbeidsmarkt, of: wel een fatsoenlijke bijstandsregeling maar geen combinatie met dwingende begeleiding naar betaald werk. De koppeling van goede bedoelingen aan praktisch en zakelijk handelen is ter linkerzijde, zeker op Haags niveau, helaas zwak ontwikkeld.

De seculiere agenda, op zijn beurt, komt pas weer prominent bij verkiezingen in beeld in geval van acute problematiek: een aanslag, een moord, flagrante aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Te vrezen valt voorlopig dat links aan de macht (nog) niet in staat zal blijken de vóórtdurende immigratie in te dammen, waardoor de integratie van nieuwkomers tot Nederlanders zal blijven falen – het dweilen met de kraan open.

Binnen het CDA begint het inmiddels ook te rommelen. Bijzonder fundamenteel is het nog niet; sommigen vinden dat het beleid ‘beter verkocht’ moet worden, anderen missen het ‘sociale gezicht’. Toch heeft de christelijk-sociale vleugel – als die er nog is – binnen de partij een compleet handboek ter beschikking over wat er niet deugt en hoe het anders moet: Overmoed en onbehagen, van Bert de Vries, oud-CDA-fractievoorzitter, oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oud-bestuurder van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Het boek heeft indertijd enige aandacht gekregen omdat de Vries – kristalhelder – aantoont dat de vergrijzing in het geheel geen probleem is. Hij noemt het “hervormingsbeleid” van Balkenende II neo-conservatief, laat zien dat het begrotingsbeleid van “aflossing van de staatsschuld in één generatie” onnodig en onwenselijk is, en rekent overtuigend voor dat op alleszins verantwoorde wijze jaarlijks 20 miljard euro (!) vrijgespeeld kan worden voor sociale zekerheid, en investeringen in onderwijs, zorg en infrastructuur. Het boek behandelt saaie kost op een heldere manier, en zou ook voor, bijvoorbeeld, de Partij van de Arbeid op de verplichte leeslijst moeten staan.

Enigszins opmerkelijk citaat van Wouter Bos, in de Volkskrant, over eventuele collegevorming over links:

Je moet per stad kijken wat SP en GroenLinks doen. In Amsterdam heb je Marijke Vos, daar kun je uitstekend mee samenwerken, maar daar is de SP volstrekt ouderwets. In Rotterdam is het juist omgekeerd. GroenLinks zit daar helemaal op de multiculti-lijn en heeft niets geleerd van Fortuyn.

Of deze analyse helemaal klopt is een tweede, maar Bos denkt blijkbaar niet positief over een “multiculti-lijn”.

De VVD heeft gepresteerd, wat het CDA per definitie niet kan – daar zit men vast aan Balkenende – namelijk het lanceren van een nieuwe partijleider. Met de komst van Rutte is Ayaan haar beschermheer kwijt, en zullen ook borreltafelconservatieven zich minder bij die partij thuisvoelen – zeker nu Wiegel definitief uit beeld is. De VVD verliest aldus haar aantrekkingskracht op traditioneel rechts – dus mogelijkheden voor Pastors en de zijnen, misschien zelfs met Ayaan als boegbeeld – en op de liberale secularisten, wat voor Lousewies weer enig licht aan het eind van haar tunnel doet verschijnen. Rutte zal het goed doen bij de meer verlichte VVD’ers, en die zijn er zeker op lokaal niveau, maar waar zijn ‘bindende’ aanpak electoraal succes vandaan moet halen is minder duidelijk. Onder de PvdA-aanhang zal hij niet scoren, de christelijk-sociale kiezers bevinden zich al bij diezelfde PvdA of wenden zich tot Rouvoet, de conservatieve CDA’ers blijven gewoon bij Balkenende en bij D66 valt niks meer te halen. Misschien dan toch de allochtone middenstand terugwinnen?

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Zijn weblog is een rijke bron van wijsheid en inzicht en zou veel meer bezoekers moeten trekken.

Algemeen, 11.03.2006 @ 01:11

[Home]
 

17 Reacties

op 11 03 2006 at 01:35 schreef marjan:

citaat:Misschien dan toch de allochtone middenstand terugwinnen?

Inderdaad,dat is een mogelijkheid.Maar ik zie in de analyses zo weinig terug,dat men zich zorgen maakt over de lage opkomst.

Het was een belangrijk item van Fortuyn,dat zo’n groot aandeel van de kiezers zich zo weinig betrokken voelt bij de verkiezingen.

Hij wilde de kiezers weer iets te kiezen geven.

In Amsterdam is, meen ik iets meer dan 50% gaan stemmen.

In Rotterdam 58%.Nog veel te weinig, als je bedenkt dat daar wel tussen 2 zeer verschillende visie’s(waarvan 1 zeer duidelijke)te kiezen was.

Een partij die de niet-stemmers weet te mobiliseren(zoals de pvdA deed onder moslims in Rotterdam, door de moskeeen af te gaan en zoals Fortuyn deed door de nooit-stemmende autochtonen aan te spreken)kan heel veel stemmenwinst halen.

Maar daar zie ik Rutte niet toe in staat.

op 11 03 2006 at 14:39 schreef Geert:

Een meerderheid van de bevolking is ambtenaar of op een andere manier afhankelijk van de staat.

Een liberale partij kan het hier dus per definitie schudden.

Ofwel Nederland gaat haar ondergang tegemoet. De "linkse lente" maakt dit mogelijk

op 11 03 2006 at 19:06 schreef Michiel Mans:

Goed stuk Willem.

Misschien moet Lousewies vd Laan het liberale gedachtengoed (terug)winnen. Daar heeft ze wel de capaciteiten voor lijkt me. Ik zie het Rutte niet redden.

"Steeds blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse een sterke collectieve sector willen, in plaats van gezondheidszorg in handen van verzekeringsmaatschappijen of electriciteit onder controle van speculanten, en ook bereid zijn daarvoor te betalen."

Waar het gezondheidszorg, gas en elctra betreft, zeker. Ook het openbaar vervoer moet naar mijn idee ‘openbaar’ blijven. Als er behalve kostendekkend, ook winst gemaakt moet worden, wordt het niet goedkoper. Dat wist Agnes Kant gisteren in Nova wel duidelijk te maken met het voorbeeld van Essent.

op 11 03 2006 at 23:29 schreef Rinus Duikersloot:

@ Michiel Mans

Helaas is D66 meer dan Lousewies van der Laan alleen en de volgende lijstrekker van die partij(Pechtold) heeft meer de ideeën van Van Mierlo en Brinkhorst over de vrijheid van meningsuiting.

"Jozias van Aartsen was vervolgens de eerste die formuleerde dat de vrijheid van meningsuiting absoluut was. De laffe Bos van de PvdA hield een slag om de arm, evenals zijn broeders en zuster bij D66, en de SP. Ik moet zeggen dat GroenLinks ook moedig was, aanvankelijk, maar ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting heeft Femke Halsema toch een paar dubieuze opmerkingen gemaakt. Jozias niet."

Lees dit stuk van Theodor Holman verder op Hoeiboei: http://hoeiboei.web-log.nl/log/5204457

op 12 03 2006 at 13:59 schreef Rinus Duikersloot:

Lees ook ‘De lente die nooit kwam’ van Ephimenco. Hij voorspelt een PvdA/CDA kabinet en ik denk dat hij gelijk gaat krijgen.

http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article241959.ece/Ephimenco+%2F+De+lente+die+nooit+kwam

Ephimenco zag de Rotterdamse imam El Moumni voor de PvdA stemmen. Heeft iemand hier dat ook op tv gezien?

op 13 03 2006 at 16:09 schreef Cor:

Eerst was GroenLinks Rotterdam de partij van El Moumni, en had deze ophitser zelfs een vertegenwoordiger van zijn moskee – zijn goede vriend Brahim Bourzik als raadslid in onze stad.
Nu heeft de PvdA-deelraadsvoorzitter in de moskee van El Moumni verkondigd dat iedereen op de PvdA moet stemmen, teneinde Pastors met zijn LR van de kaart te vegen. Die PvdA-er Tom Harreman geeft ruiterlijk toe, dat hij de mosketen, waaronder die gigantische fundamentalistenmoskee van El Moumni langsging en zijn boodschap ging er in als koek.

Er is op dit moment geen humanistische, vrijzinnige politieke partij in Nederland – al heeft Lousewies plannen in die richting. Alleen de financiering is nog erg onzeker. Ik zou er graag op stemmen c.q. aan meewerken. Een procentje of vijf van het electoraat is daarvoor wel te porren.

Over vier jaar kunnen ze dan meedoen aan het Tweede Kabinet Pastors.

Dat D’66 over enkele jaren nog bestaat lijkt mij sterk. D’r gaat ook niks verloren aan onbetrouwbare apparatsjik als Brinkhorst en die D66-stemmers met hun geitewollensokken.

op 13 03 2006 at 17:10 schreef Paardestaart:

Hm – als er geen liberaal of zelfs een neo-conservatieve partij ontstaat uit de ontheemden op ‘rechts’ dan heb ik absoluut niets te stemmen..Ik ben benieuwd, en ik vrees het ergste.

op 13 03 2006 at 23:44 schreef Frans Groenendijk:

@Rinus. Waaruit leidt jij af dat meneer Pechtold de nieuwe lijsttrekker zou worden?

op 14 03 2006 at 11:36 schreef jessie:

@Cor, nu snap ik die "doekentjoek". Bij nadere bestudering bleek het weliswaar om een "vrouwentjoek" te gaan maar is even idoot.

[ Wouter Bos spreekt al wel eens zachtjes over het ‘Scandinavisch model’ – de degelijke verzorgingsstaat met strenge regels, het flexibele ontslagrecht met goede uitkeringen – maar het is de vraag of links al in staat is tot een dergelijke ombouw van de samenleving, en niet alsnog weer vervalt in softe sentimentaliteit. ]

Wat ik maar niet begrijp is dat ik a) niemand hoor over de verslindende overheid zelf (daar kun je hele leuke dingen mee doen, betere salaris voor verpleging of zo) en b) dat je voor een sociaalsysteem een juiste balans moet hebben in bevolkings-samenstelling.

En inderdaad, donder nou toch op met al die privatisering!
Het leven is al zo ingewikkeld.

op 14 03 2006 at 15:23 schreef Cor:

Ik heb nooit begrepen waarom liberalen en conservatieven en nationalisten bij elkaar kruipen. Ik heb totaal niets met conservatisme en nationalisme; kan mij ook totaal niet verplaatsen in hun ideeen.

Humanisme, vrijzinnigheid en een warm liberalisme, that’s it!

op 14 03 2006 at 16:28 schreef Rinus Duikersloot:

@ Frans
Het is natuurlijk speculatie maar een heleboel(misschien wel de meeste) D66’ers zijn een fan van hem(leden kiezen de lijsttrekker) en Lousewies van der Laan kwam onlangs bij een debat(gemeenteraad, Twee Vandaag) volgens een peiling als slechtste naar voren van alle lijsttrekkers. Jammer maar helaas en ik denk dat ze volgend jaar voor Pechtold zullen kiezen.

op 15 03 2006 at 13:28 schreef Elke:

"Afscheid van de polarisatie. Binding in plaats van debat. Hirsi Ali bevorderde de verdeeldheid. Van de Turkse middenstanders in Amsterdam stemde de vorige keer een kwart op de VVD, en nu bijna niemand meer. De VVD is in verwarring, Geert Dales en Frank de Grave willen af van de harde toon van Ayaan en Verdonk."

Appeasement-politiek.
Na het akkefietje Chamberlain-Hitler zouden ze beter moeten weten.

op 16 03 2006 at 12:56 schreef Rinus Duikersloot:

@ Elke
Chamberlain’s positie is totaal verkeerd begrepen. Lees het artikel "Reconsidering Appeasement" van filosoof Lee Harris:

http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=030603A

op 17 03 2006 at 18:42 schreef Cor:

Beste Rinus, ik mag je graag voor zover dat digitaal kan en waardeer je eruditie zeer, maar we hebben niet allemaal evenveel leestijd; zou je niet af en toe een betoog waarnaar je verwijst willen samenvatten in vijf of tien zinnen? Iets proponeren en in eigen woorden toelichten?

op 20 03 2006 at 17:59 schreef Rinus Duikersloot:

Beste Cor, ik wou dat ik daar de tijd voor had maar vraag me ook af dat als ik een stuk van 100 zinnen in vijf of tien regels zou samenvatten of ik dan het artikel geen onrecht zou aandoen.

"De PvdA dankt haar monsterzege bij de verkiezingen deels aan het kiesstelsel. Bij weinig kiezers is bekend dat er verschillende systemen zijn om de zetels te verdelen."

Lees hier meer daarover:
http://www.parool.nl/nieuws/2006/MAA/15/bin2.html

op 23 03 2006 at 13:00 schreef Frans G:

Het systeem van de overschotten werkt volgens mij sterker in het voordeel van de kleine partijtje dan het systeem van de gemiddelden in dat van de grote partijen werkt.
Werken met de gemiddelden is er op gericht er voor te zorgen dat voor alle zetels zoveel mogelijk een gelijk aantal stemmen is uitgebracht.
Stel je hebt een raad met 11 zetels.
Er worden 12000 stemmen uitgebracht.
PvdA krijgt 9200 stemmen.
Leefbaardorp krijgt 1300 stemmen. De rest gaat naar hele kleine partijtjes. Bij grootste overschotten krijgt de PvdA 9 zetels en LD 2. Voor elke zetel worden van de PvdA dan dus 1022 stemmen gevraagd en van LD 650.
Bij werken met de gemiddelden krijgt PvdA 10 zetels en LD 1. Per zetel resp 920 stemmen en 1300.
Wat is eerlijker?

op 25 03 2006 at 03:29 schreef Rinus Duikersloot:

Hoe zou het rekenvoorbeeld er uitzien met 300.000 stemmen?
Ben ook benieuwd wat het ‘logische stelsel’ van Bram van Beuren precies inhoudt. Op internet kan ik er niks over vinden

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS