Home » Archief » De Januskop van het fascisme


[11.03.2006]

De Januskop van het fascisme

Cor Spaans

rots0 (114k image)

De tweekoppige god Janus is bekend van oude Romeinde munten, die – net als de huidige euro’s – twee grote ronde zichtzijden kennen. Of ze nu op kop of munt liggen, ze zijn van dezelfde waarde. Sterker nog dan in de munt, wordt die schijnbare tweeslachtigheid verbeeld in de oorspronkelijke vorm van god Janus: de archetypische Poort. Dan zijn links en rechts in spiegelbeeld en telkens omgekeerd.

En als de nimf die voor Janus liefde opvatte, vergaat het de mens die meent te kunnen samensmelten met deze god van start en finish: hij krijgt de verraderlijke macht over de Striges, de nare, harpijachtige schepsels van de nacht: het Zwarte Blok.

Beide kopstukken creëren gezamenlijk een boog die als een parasol de krijgers en ploerten overspant, het rapaille van het Zwarte Blok, het tuig van politiek extreem links en rechts, dat beschutting zoekt tegen de zon van de Rede, die hun agressie zou kunnen doen smelten. Ze sturen hun duistere milities de straten in en trachten daar hun zinloze, eindeloze vete uit te vechten.

De ideologen presenteren hun radicale politieke en religieuze opvattingen in een offensief vertoog, en al te menselijk ressentiment en stereotiep complotdenken doen de rest. De volgelingen worden getraind in gevechtstechnieken en gehoorzaamheid. Hun uniforme verschijning is een peloton zwartgeklede psychopaten met bedekte gezichten, bereid van stad tot stad te trekken om vreedzame burgers te terroriseren.

Het geweld van de deelnemers aan een Zwart Blok is nooit uit verdediging, maar altijd pro-actief gericht tégen andere mensen. Zij willen geen vrede, maar benzinebommen. Ze laten zich aansturen via websites van Indymedia, AFA, Voorpost of Stormfront, verlustigen zich in een zichtbare vernielzucht, brallend over de provocatietheoriën van Bakunin of Mussert. Hun hang naar symboliek is pathetisch, hun stellingname altijd massief: globalisering, milieu, economie, Baskenland, Koerdistan, Irak, rood-zwarte vlaggen, palestijnse shawls, Che Guevara-logo’s, ‘Fuck the Law!’ Hun retoriek gaat steevast over de heroïsche vrijheidsstrijder die het opneemt tegen machtige snoodaards als kapitalisten, joden en veiligheidsdiensten.

Het geweld waarmee zij trachten hun zin te krijgen benoemen zij met het eufemisme ‘directe actie’. Zij zijn redelijk succesvol in hun politiek, zeker in Nederland. Partijen die over zulke knokploegen beschikken, van extreemlinks en -rechts gezamenlijk, hebben hier te lande de voorkeur van al gauw tien à twintig procent van de stemmers.

Mensen moeten bang gemaakt worden, anderdenkenden mogen zich niet manifesteren, dàt is de praktijk van ‘directe actie’ waarvoor de zwartgeüniformeerde burgersoldaten ingezet worden. Onder het mom van autonomie en anarchisme, van nationalisme, socialisme of godsdienst, trekken die op als één groot blok, in de geile vervoering van het besef een klein radertje te zijn in een goed geoliede geweldsmachine.

Het is dat onvermogen om gematigd te zijn, de romantisering van fysieke strijd en een totaal disrespect voor andermens’ integriteit. Het is het virulente machismo dat je ziet bij extremisten die een opengekraakte woning op last van de rechter moeten verlaten, maar eerst in een ritueel gevecht trachten zoveel mogelijk politieagenten en politiepaarden het hospitaal in te werken. Hun vorm van ‘directe actie’ toont hun ronduit fascistische drive. Zo hadden, een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, de burgersoldaten van het Zwarte Blok zich dermate laten opfokken, dat zij een gehandicapte vredesdemonstrante op de Amsterdamse Dam haar rolstoel uit dreigden te te slaan. Daar wordt je toch even stil van…

Ze zijn opgegroeid als babyboomers na de Grote Oorlog, in de bloedige beeldcultuur van Vietnam, de atoomdreiging en de ijzeren muur rond het communisme. De tijd van emancipatie en het tarten van gezag. Zij staan constant op gespannen voet met elkaar, maar kunnen ook niet zonder elkaar. Hebben een voorkeur voor lang hippie-haar. Door elkaars bestaansargumenten voordurend te weerleggen, bevestigen zij elkaars tomeloos bestaan. In hun onderlinge strijd zijn zij van elkaar afhankelijk – zo gaat dat tussen verwanten.

Aan elkaar gewaagd als broer en zus die elkaar voortdurend het nest uit dreigen te werken, blijken zij een Siamese tweeling die zichzelf om het hardst bevecht in de zucht naar niets minder dan de absolute macht in lijf, stad, land en wereld.

Een driftig gemoed, een bestaan als beroepswerkloze, onder het mom van een beroepsverbod ‘veroordeeld’ tot staatsinkomsten, door sommigen gezien als pion van d’ een of d’ andere geheime veiligheidsdienst en grossierend in extremistische contacten. Een karakteristieke kop, verbaal intelligent, theatraal, gericht op de jeugd, die zij lokken met debat-clubjes en martiale training. Alfred Vierling en Koos Borghouts. Je moet ze samen zien, die Januskop met lange manen.

Cor Spaans is een liefdevolle misantroop, een dierenliefhebber vol allergieën, die zich niet thuis voelt in de Nederlandse maatschappij. Maar elders is het allemaal nog veel vreselijker. Het is een godswonder dat-ie het hoofd al decennia boven water weet te houden.

Algemeen, 11.03.2006 @ 03:07

[Home]
 

27 Reacties

op 12 03 2006 at 23:04 schreef Frans Groenendijk:

Een stevige tekst Cor, alleen die babyboomers snap ik niet zo. Dat is toch maar een heel klein deel van de groep(en) die je beschrijft?

op 12 03 2006 at 23:10 schreef Kristen Santh:

Geachte heer Spaans,

U heeft verwoord waar zovelen de woorden niet voor konden vinden. Ik feliciteer U met deze inzichtelijke ordening.
U laat wel de plicht op U om meer van U te laten lezen of te horen.

op 13 03 2006 at 09:52 schreef BigPete:

Je veegt hier wel erg makkelijk de gewelddadige links extremisten op één hoop met "rechtse extremisten". Hoewel ik gruw van de eerstgenoemde en weinig op heb met de laatstgenoemde kan ik me geen voorval bedenken dat "rechts extremisten" gewelddadig waren naar andere burgers, terwijl de AFA en aanverwante fascisten (waaronder de beruchte Wijnand Duivenkak)elke keer op zeer intimiderende, criminele en gewelddadige manier van zich laten horen.

De eerste "terroristische"aanslag in Nederland was dan ook in 1986, toen extreem links tuig een hotel in Kedichem in de fik stak waar de volstrekt legale Centrumdemocraten aan het vergaderen waren. De vrouw van Janmaat verloor tijdens die actie een been. De daders zijn nooit gepakt, er mocht zelfs niet naar ze gezocht worden van de toenmalige ultralinkse machthebbers….

op 13 03 2006 at 12:01 schreef Cor:

Ik voer de babyboomers Borghouts en Vierling die opmerkelijk veel overeenkomsten vertonen, ook triviale zoals lang haar, op als hopmannen van een agressieve achterban. Ik zocht nu eens een ander beeld dan dat van ‘de extremen die elkaar raken’, en dat werd hun woeste Januskop. Een afbeelding daarbij vind je hier: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=577

op 13 03 2006 at 12:09 schreef Cor:

Bij extreem rechts moet je niet kijken naar geweld alleen in Nederland, maar in wat zij noemen ‘Groot Dietsland’: Belgie, Nederland, Duitsland. Zekers te weten beschikt extreemrechts over een Zwart Blok.

op 13 03 2006 at 12:14 schreef Rene van den Berg:

Het gelijk van de schrijver is vandaag in Milaan weer aangetoond toen extreem links tuig op de vuist ging met extreem rechts tuig en de halve stad werd platgebrand.

op 13 03 2006 at 12:14 schreef Michiel Mans:

Beste Cor, je schreef,

"Zo hadden, een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, de burgersoldaten van het Zwarte Blok zich dermate laten opfokken, dat zij een gehandicapte vredesdemonstrante op de Amsterdamse Dam haar rolstoel uit dreigden te te slaan. Daar wordt je toch even stil van…"

En de dappere Zwarte Blokker noemde zich ‘anti-fascist’.

op 13 03 2006 at 12:31 schreef Elke:

Churchill orakelde vlak na WOII: "de nieuwe fascisten zullen zich anti-fascisten noemen".

op 14 03 2006 at 11:17 schreef Jessie:

Rechts pakt het slimmer aan dan links in het geval AFA versus de Krijger.
Daar waar met bijv. Maarten van Geijn prima valt te praten, hij kan zelfs luisteren, wordt je door AFA’s uitgescholden voor nazie, fascist en rascist.
Ik kan je verzekeren dat dit een hele vreemde gewaarwording is.

Ik zal extreem links nooit meer serieus nemen in hun denkwijze terwijl ik met een mens als Maarten best wel een praatje wil houden.

Ik acht het namelijk waarschijnlijker dat ik Maarten warm krijg voor mijn standpunt.
Bij dergelijke mensen geef ik de moed niet snel op.

Afa’s zijn lui die niet zelf kunnen denken en bij uitstek geschikt zijn om door enge mensen opgestookt te worden om ieder anders denkend mens in elkaar te rossen.

op 14 03 2006 at 15:16 schreef Cor:

Jessie, je hebt er helaas niets van begrepen.
Laatste poging:
Platvoetkrijger Van Geijn = AFA Van Beek

op 14 03 2006 at 17:06 schreef BigPete:

Ik denk dat jij degene bent die er niets van begrijpt Cor. En ga nu niet weer wijzen naar Duitsland of België, we wonen tenslotte in nederland. En in Nederland heb zelfs jij als homo aanzienlijk minder te duchten van "extreem rechts" dan van de AFA types die heulen met de anti westerse, antisemitische en homofobe islamieten….
Die AFA fascisten presteren het zelfs om een neger voor racist en fascist uit te maken, omdat hij met een Nederlandse vlag op de Dam staat.

op 14 03 2006 at 17:30 schreef jessie:

Het waren de afa’s die Klaver en zijn vrouw bedreigden, verrot scholden. Zo eng…
Zijn vrouw zit in een rolstoel. Ik meen hem en haar rechts (madame T. richting) van mij waar genomen te hebben maar ben wat verlegen. Next time stel ik me voor beste Klaver.
En er was ook zo allemachtig veel te zien, te verwerken.
De politie ter plekke heeft het geweldig gedaan.
De gemeente heeft wel steken laten vallen.

op 14 03 2006 at 20:30 schreef Cor:

BigPete, je hebt er werkelijk geen idee van hoeveel last ik heb van extreemrechts (en extreem links). Ik heb mij ingespannen uit te leggen hoe extremen samenvallen.
Dat Groenlinks en SP populaireder zijn dan NieuwRechts en NVU kun je in de uitslagen van de (deel)gemeenteraadsverkiezingen teruglezen. Dat het uiteindelijk allemaal een pot nat is, heb ik getracht uit te leggen in bovenstaande column. Wellicht dat het te cryptisch is verwoord, wellicht dat de oorspronkelijke witregel-en alineaindeling (die net iets anders op internet terecht gekomen is) net iets duidelijker was; helaas is de boodschap niet door iedereen begrepen.

op 14 03 2006 at 20:31 schreef Cor:

BigPete, je hebt er werkelijk geen idee van hoeveel last ik heb van extreemrechts (en extreem links). Ik heb mij ingespannen uit te leggen hoe extremen samenvallen.
Dat Groenlinks en SP populaireder zijn dan NieuwRechts en NVU kun je in de uitslagen van de (deel)gemeenteraadsverkiezingen teruglezen. Dat het uiteindelijk allemaal een pot nat is, heb ik getracht uit te leggen in bovenstaande column. Wellicht dat het te cryptisch is verwoord, wellicht dat de oorspronkelijke witregel-en alineaindeling (die net iets anders op internet terecht gekomen is) net iets duidelijker was; helaas is de boodschap niet door iedereen begrepen.

op 15 03 2006 at 16:37 schreef Elke:

Extreemlinks en "extreemrechts" zijn undergroundbewegingen met één gemeenschappelijke oerbron: het socialisme.

Dat neonazi’s en andere nationalistische hooligans nu bij de liberalen ("rechts") worden ingedeeld, is een gevolg van de na-oorlogse socialistische geschiedvervalsing.
Men wilde toen zo snel mogelijk alle associaties met de (nationaal)socialist Hitler wegwerken.
Dus werd het socialisme opeens "sociaaldemocratie", "progressief" en andere verhullende termen.
De SDAP (zo genant veel lijkend op NSDAP) werd PvdA.
Het verzet tegen de bezetter werd als louter socialistische heldendaden tegen de plotseling tot "extreemrechts" omgetoverde bezetter geclaimd.

En zo werd de fundamentalistische socialist Hitler opeens "rechts".
Nazi’s ook.
En neo nazi’s dus ook.

Dat Hitler wel rechts geweest moest zijn omdat hij tegen de "linkse" Stalin was, is een daarbij ook kwistig rondgestrooide drogreden.
Hitler en Stalin waren alletwee megalomane socialisten die beiden de volledige heerschappij in Europa ambieerden.
Er was gewoon niet genoeg plaats voor alletwee.
Maar socialisten waren ze beiden.

De enige reden dat de neo-nazi’s ("extreemrechts" maar niet heus) in Nederland minder agressief en gewelddadig tekeer gaan dan extreemlinks, is dat door de bovenstaande geschiedvervalsing de neo-nazi’s het predikaat "rechts/slecht/fout" opgeplakt kregen en stevig aangepakt werden (terecht), terwijl extreemlinks door de linkse apologeten als "idealisten" werden bestempeld en hun gang konden gaan, niet zelden nog gesubsidieerd ook.
Dit alles pas goed op gang gekomen tijdens Den Uyl, waarna in de 80-er jaren de gewelddadige aanslagen door extreemlinks dan ook in volle hevigheid losbarsten.

Een situatie die tot op de dag vandaag voortduurt.

Artikel over dit onderwerp van Marcel Roele:
http://www.meervrijheid.nl/mr-hitlerlinks.htm

P.S. Over het "rechtse" Nationaal Socialisme": aartsvader Anton Drexler was een Duitse fabrieksarbeider die eerst de "Freien Arbeiterausschuß für einen guten Frieden" oprichtte (recruteringsbureau voor WOI), die na WOI omgezet werd in de Politischen Arbeiterzirkel.
In 1919 volgt de oprichting van de Deutsche Arbeiters Partei (DAP), op advies van de pas toegetreden Hitler veranderd in de National Sozialistische Deutsche Arbeiters Partei (NSDAP).
Al dat "fraais" was socialistisch (links) tot op het bot, daar is geen woord Grieks bij.
.

op 15 03 2006 at 16:41 schreef Elke:

Ik zie nog Conrad Kusters van de NVU ("extreemrechts") bij het programma Tegenlicht fulmineren tegen "die kapitalisten die het volk uitbuiten" (daarbij wijzend op een witte schimmelwijkje).

Gosje, wat "rechts" zeg.
Het zegt wel wat over de geschiedeniskennis van de neo-nazi’s, dat ze zichzelf nu óók al als "rechts" beschouwen :)).

op 15 03 2006 at 17:10 schreef Cor:

En de pest dat ze hebben aan liberalen, die extremisten van Indymedia&NVU!
En wat een jodenhaat, bij Van Geijn en Van Beek! Thomas Schlijper heeft het leuk gefotografeerd: AFA-tuig in Lonsdale, en langharige ‘skinheads’.

op 15 03 2006 at 17:59 schreef aad:

Ook milosovic was een "socialist"

op 17 03 2006 at 12:34 schreef Redbad:

Ja, Milo was een socialist…in de linkse pers werd dit altijd verbloemt door te zeggen dat hij een ‘supra-nationalist’ was…terwijl hij probeerde het multiculturele en internationalistische Joegoslavie bijeen te houden. Ineens wordt het afgebrokkelede socialistische Joegoslavie ‘Groot-Servie’ genoemd…..over 30-40 jaar zal hij in het Westen gerehabiliteerd worden en als een Sobiesky worden vereerd….

op 17 03 2006 at 19:45 schreef martijn:

Thomas Schlijper heeft kennelijk niet goed opgelet want op zijn site (waar helaas niet naar mag gelinkt worden omdat hij je dan gelijk aanklaagt wegens auteursrechtenschending) zie je alleen geweld van AFA’s richting ‘skinheads’. De klappen die die laatsten hebben uitgedeeld zie ik niet. Toch moet er geweld van hun kant zijn geweest als we Dhr Spaans mogen geloven. Heeft iemand foto’s van ‘skinheads’ die geweld initieren richting de AFA. Ze moeten er zijn.

op 17 03 2006 at 20:29 schreef Peter Breedveld:

Hoe kan je nou auteursrechten schenden door naar een site te linken?

Een achternaamgenoot van me schijnt overhoop te hebben gelegen met de Makro vanwege een link. Maar daar heeft de Makro nooit iets aan kunnen doen. Je mag linken waarnaar je wilt.

Waarom iemand naar de Makro zou willen linken moet je mij overigens niet vragen.

Gelijk maar even een linkje maken, dan. En dan moeten jullie er flink op klikken, anders merkt-ie d’r niks van.

op 17 03 2006 at 21:48 schreef martijn:

Schlijper heeft via de rechter gedaan gekregen dat Nieuw Rechts hem een schadevergoeding moest betalen omdat een of andere onverlaat op hun forum in een postje had gelinkt naar 3 foto’s die Schlijper op zijn eigen site had gezet. En ondanks dat het forumbeheer daar die foto’s had verwijderd na kennisgeving.

Het was een van de eerste rechtszaken die de legaliteit van linken regelde in Nederland.

Daarom is het raadzaam om geen links naar foto’s op zijn site te leggen. Ik had om mijn verhaal te ondersteunen links kunnen geven naar de foto’s in kwestie maar dan had Schlijper ook van jou geld kunnen vorderen op basis van deze jurisprudentie. Ondanks dat ik die foto’s geplaats zou hebben, zou jij als site eigenaar daarvoor aansprakelijk gesteld worden. En dat wil ik je niet aandoen.

Lees deze pagina maar eens door voor een juridische verhandeling over de zaak Schlijper/Nieuw Rechts, met bijgevoegde uitspraak in de zaak.

http://pubs.cli.vu/pub216.php

op 18 03 2006 at 14:12 schreef BigPete:

Uit de uitspraak blijkt dat NR het voor deed komen alsof de foto’s op hun eigen site stonden. Dat mag uiteraard niet. Maar een duidelijke link, waaruit ook blijkt dat je een andere website gaat bezoeken is en blijft geen probleem hoor.

op 18 03 2006 at 15:07 schreef martijn:

Naar de hoofdpagina linken mag altijd natuurlijk.

Maar deeplinken (linken naar de afbeeldingen zelf zonder deze te vertonen) is discutabeler. Het gaat in die zaak idd om zg inline linken waarbij de afbeeldig vanaf de originele site in op een andere site wordt vertoond (net even het hele document doorgelezen) maar er is nou eenmaal weinig jurisprudentie hierover dus rechters kunnen er alle kanten mee op. Zaak dus om voorzichtig te zijn.

Ik vraag me trouwens af waarom deze uitspraak geen consequenties heeft voor de plaatjes zoekdienst van Google. Die doen toch eigenlijk hetzelfde als NR (of althans een van de posters) deed.

op 22 03 2006 at 08:29 schreef Rene van Gool (Nieuw Rechts):

Spaans schrijft een leuke stukje met sommige saillante feiten maar vooral veel hele en halve onwaarheden. De zelfs door de overheid (en natuurlijk de helel inkse beweging direct en indirect) gesubsidieerde haatmachine van Groen Linkse, Socialistische Partijeske alsmede andere krakers vergelijken met wat de weinige "rechtse" (*)knokploegjes in Nederland voorstellen is niet bijster slim te noemen. Dit omdat het de indruk wekt dat het probleem aan beide kanten even groot is en het tuig aan elkaar gewaagd is. Niets is minder waar. de paar excessen van nationaalsocialistisch geweld zijn op de vingers van een hand te tellen en dan heb je nog vingers over. Zelfs als je gabbers die zich misdragen als zodanig telt. En kom nu niet meteen waarschijnlijke drugsmoord twintig jaar terug. Waar het krakers geweld alle subsidie geniet is het enige overheidsgeld dat in de neo-"milities" wordt gestoken het salaris van de geinfiltreerde AIVD-ers. Erger is het hoe Alfred Vierling hier neer wordt gezet. Ik ken hem als een slimme, maar zeker vredelievende, man en raad Spaans aan hem eens te vragen hoe hij overgeweld denkt. Praat eens met hem. Gaarne daag ik Spaans uit voor een debat over "extreemrechts" geweld.

(*) In mijn ogen ook links want socialisten en alle socialisme is om te kotsen. Zelfs sociaaldemocratie.

op 03 04 2006 at 16:11 schreef Cor:

Neonazi Ben van der Kooi, de intieme vriend en partijgenoot van Rene van Gool (de bolste neonazi van Nederland) en Michiel Smit (de homosueelste neonazi van Nederland), heeft vandaag 2,5 jaar cel door de rechter opgelegd gekregen wegens het in de fik steken van een moskee (een pand met ook woningen en slapende mensen).

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article150533.ece

op 18 04 2006 at 18:37 schreef alfred vierling:

gaat dit over mij? wie is koos borghouts? wie is cor spaans? wie is peter Breedveld? het zou leuk zijn de mensen te ontmoeten die menen mij te kennen. Organiseert U een openbare discussie tusen de januskop ? ik herken me niet echt in de tekst, maar ik waardeer het mythisch exaltisme ervan.
met vriendelijke groeten,
reacties op vierling@hotmail.com dienen in het frans, duits of desnoods engels te worden geschreven. ik beschouw nederlands als gereutel van een stervend volk.
alfred vierling

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS