Home » Archief » Een mening


[25.03.2006]

Een mening

Michiel Mans

Buik (42k image)
Everyday Nakedness

Er was op 25 februari een miniscule demonstratie voor onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Nu een mening.

De islam is achterlijk. Dat is mijn mening. Het woord van Mohammed is achterlijk, vaak tegenstrijdig en haatvol. Misschien was het deels verlicht naar zevende-eeuwse maatstaven, nu is het dat zeker niet meer. Mohammed’s ‘visoenen’ worden als het directe woord van Allah beschouwd en deze boodschappen zijn voor velen wet en onveranderlijk. De nogal variabele uitleg der ‘schriftgeleerden’ maakt het er niet beter op. Zeggen dat de islam achterlijk is, is niet hetzelfde als zeggen dat alle moslims achterlijk zijn. Ik vind de christelijke geloven ook achterlijk maar beschouw christenen niet onmiddellijk als achterlijk. Ik laat me regelmatig meeslepen door gebeurtenissen en dan generaliseer ik wel eens. Ik probeer het verschil te blijven zien, het wordt wel steeds lastiger. Ik vind het ook moeilijk om te bepalen wanneer iemand achterlijk en dom is en wanneer iemand alleen maar een soort slachtoffer is van indoctrinatie van kinds af aan. Het maakt voor mijn ergernis over de de gekte en absurditeiten weinig uit of het om het ene of het andere gaat. Een raam dat per ongeluk is ingegooid ligt in evenveel scherven als een express ingegooid raam.

Dat verschil tussen de islam afbranden en de gelovigen afbranden werd nog eens duidelijk uitgelegd in een krachtig pamflet, geschreven door schrijvers, intellectuelen en denkers met een brede samenstelling. Het verscheen oorspronkelijk in het Franse blad Charlie Hebdo.

“We weigeren afstand te nemen van onze kritische houding uit angst beschuldigd te worden van ‘Islamofobie’, een ongelukkig concept dat kritiek op de Islam als religie verwart met stigmatisering van diegenen die erin geloven. We verdedigen de universele waarde van de vrijheid van expressie, zodat in elk werelddeel een kritische geest jegens elke mishandeling en elk dogma kan bestaan.”

Het heeft eeuwen geduurd om de teerbeminde gelovige christenen wat te temperen in hun bekeerijver, reli-gekte, macht en invloed. In de islam zijn cultuur en religie nog meer verstrengeld. Een van de achterlijkheden is de obsessie met maagdelijkheid. Alleen de vrouwelijke maagdelijkheid natuurlijk. Ik heb nog nooit gehoord van eerwraak vanwege een niet maagdelijke jongen die gedood werd door woedende familieleden. Die obsessie en de bijbehorende misdrijven, de zorgen en angsten komen massaal voor in mijn land. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik veracht een dergelijke idiote en hypocriete cultuur. Ik gruw ook van de slaafsheid van vrouwen die ik toch vaak waarneem. De mannen praten en beslissen, de vrouwen zwijgen en zitten meestal op de achtergrond. Als ze er al zitten. En dan de hoofddoeken en niqaabs, het is sufgeluld, ik weet het. Toch wil ik het af en toe wel uitschreeuwen. “Denk je dat ik je bespring als je geen hoofddoek draagt?” Wat is dit voor waanzinnige (oorspronkelijke) motivatie om zo’n ding te dragen. Het zijn ook steeds vaker kinderen die er al in verpakt zitten, met name op islamitische scholen. Ik noem het religieuze krankzinnigheid, totaal los van beoordeling op basis van rede en logica. En deze krankzinnigheid mag, het is niet verboden. Waar eindigt de vrijheid van godsdienst als die vol onvrijheid, dwang, indoctrinatie en discriminatie zit?

Kortom, kom bij mij niet meer aan met ‘respect’ voor je geloof en voor de grote profeet. Ik zal of pissig worden, of je vierkant uitlachen. De reactie zal afhangen van de hoeveelheid Allah-u-Aqbar idioterie die ik die dag op het journaal heb gezien.

Michiel Mans (1956) is grotendeels autodidact, een ‘lezer’ met interesses in geschiedenis, filosofie, politiek en wetenschap. Hij komt uit een nest van ‘boerenverstand’ aan moederskant en een ‘oud koloniaal uitzuigersgeslacht’ aan vaderskant. Een mix van Drents humanisme en rechts reactionair in een liberale, sceptische saus.

Algemeen, 25.03.2006 @ 15:32

[Home]
 

16 Reacties

op 25 03 2006 at 17:52 schreef Doortje:

Een link om aan te ondershrijven wat je zegt:

http://www.ummah.com/forum/showthread.php?t=82240

op 25 03 2006 at 18:27 schreef Michiel Mans:

De link geeft me inderdaad weinig redenen om een letter aan het geschrevene te veranderen Doortje. Het beroerde aan de koran is dat de versen vaak zo tegenstrijdig zijn. Dat zou tot het resultaat hebben moeten leiden dat het boek als levensrichtlijn, verworpen werd en wordt. Helaas is de conclusie meestal dat de ander de passages verkeerd interpreteert of de verkeerde passages gebruikt. Ook daar zijn al de nodige oorlogen om gevoerd. De hadiths maken het nog moeilijker.

Mohammed was een zeer succesvolle voorloper van Lou de Palingboer. Die laatste kreeg niet meer dan een paar duizend volgelingen. Een paling is natuurlijk ook veel minder scherp dan een kromzwaard.

op 27 03 2006 at 15:32 schreef AVe:

Goed stuk Michiel. Wat mij tegenwoordig tevens opvalt is dat het christendom veel achterlijker is dan ik had gedacht.

op 27 03 2006 at 16:01 schreef Michiel Mans:

Als het christenen zijn van een ‘zuivere’ leer, zeer zeker. Voor hen staat het ook allemaal geschreven. Gelukkig hebben ze een stuk minder te vertellen dan vroeger maar waakzaamheid is zeker geboden. Al meeliftend met fanatieke moslims brengen ze hun enige echte god graag weer onder de aandacht.

op 27 03 2006 at 20:56 schreef Elke:

Bij welk programma was dat laatst, waar kardinaal Simonis samen met een moslim zat, en ijskoud beweerde dat "het Katholieke Geloof natuurlijk het ware geloof was"?
Urrrrhh…
Ik ben blij dat er niet evenveel katholieken hersenloos achter de Simonissen van de wereld (meer) aanlopen, als er moslims achter radicale imams aan lopen.

op 28 03 2006 at 11:12 schreef jessie:

Op een ander forum zijn christenen van divers allooi dezer dagen fanatiek aanwezig.
Met name SGPers en aanverwanten.
Moslims hebben ze al weg getreiterd, hoewel dat ook te maken kan hebben met de nwe. opzet van die site; je moet je registreren en je IPnummer wordt opgeslagen. Alleen atheisten houden moedig vol.
Ik deel tegenwoordig boetes uit als ze aan het bekeren slaan.
Ik val regelmatig van mijn stoel vanwege zoveel achterlijke gedachten.

Wat hoogst amusant is dat de fanatieke gelovige de beste anti reclame maakt voor het geloof.
Ik wijs ze hier regelmatig op maar de stakkers gaan gewoon door.
Ook is opvallend hoe hypocriet ze nog steeds zijn.
Een onvoorstelbare grote bek over goedheid maar ondertussen zijn ze weinig mensenlievend.

op 28 03 2006 at 11:45 schreef jessie:

Als je je even wilt ergeren dan wel amuseren moet je onderstaande link "onbekende god" aanklikken en met Peter in discussie gaan.
Een ware eye opener… 8D

op 28 03 2006 at 12:49 schreef Michiel Mans:

Ik zeg niet voor niets altijd ‘hoed u voor mannen in jurken’.

op 30 03 2006 at 14:34 schreef Dany:

Het onderscheid tussen Islam en degenen die erin geloven is kunstmatig, bestaat niet. Nog meer PC dus.

Als Islam achterlijk is (en dat is het), dan is iedereen die leeft volgens Islam ook achterlijk. Dat geldt wat mij betreft evenzeer voor Joden en Christenen, alleen is de overlast daar een factor 1000 minder. Niet minder achterlijk dus, alleen minder aanstootgevend.

De mate van achterlijkheid van de individuele gelovige is ook simpel te berekenen, die is nl recht evenredig aan de mate waarin hij gelooft. Als je jezelf moslim noemt maar wel varkensvlees eet, niet dagelijks mensen wil onthoofden en het niet erg vindt dat je zus met een Joodse Zoeloe trouwt, dan ben je relatief onachterlijk. Vind je 5x per dag bidden wel wat weinig, en word je al hels bij het idee dat er in Anchorage Alaska nog ongelovige Inuit rondlopen, dan heb je de achterlijkheid best wel erg te pakken. Hoewel er nog tientallen miljoenen net zoals jij rondlopen…

op 30 03 2006 at 15:41 schreef Michiel Mans:

Beste Dany,

Gevoelsmatig denk ik dat ook wel eens. En inderdaad, de achterlijkheid is variabel. Je moet echter de indoctrinatiefactor niet vergeten. De meeste gelovigen hebben het er met de paplepel ingekregen. In de madrassen wordt het er nog wat grover ingeramd. Samen met de druk van de gemeenschap, clan of stam maakt het dan verdomd moeilijk om af te wijken en er eigen gedachten op na te gaan houden.

Het blijft me wel verbazen dat mensen die verder intelligent overkomen en niet gedwongen worden, deze intelligentie onmiddellijk vergeten zodra bijvoorbeeld de heere Jezus er bij gehaald wordt. Dan is de kritisch analytische kijk, de rede en logica, spoorloos verdwenen. Jezus is, dat hoeft dan verder niet verklaard of uitgelegd worden.

op 30 03 2006 at 21:33 schreef Dany:

Michiel,

Is het niet zo dat je alleen een gelovige KAN zijn als dat er vanaf de geboorte is ingeramd (al dan niet spreekwoordelijk)?

Ik kan me toch niet voorstellen dat je een volwassen persoon tegenkomt, die nog nooit van het concept god heeft gehoord, en die je vervolgens toch weet te overtuigen dat zo’n opperwezen wel degelijk bestaat.

Indoctrinatie is het juiste woord. Je kan het mensen alleen laten geloven VOORDAT ze in staat zijn tot een eigen oordeel, beschikken over een eigen set van waardes en ervaringen. Zulke mensen noemen we kinderen. En het is wat mij betreft een misdaad om de menselijke geest te vergiftigen nog voordat die zelfs maar de capaciteit heeft ontwikkeld tot een autonoom, objectief oordeel.

Het omgekeerde is ook waar, heb ik heel vaak waargenomen. ALS mensen eenmaal geloven (maw, als ze zo zijn opgegroeid), dan komen ze er NOOIT meer helemaal vanaf. Vaak is er wel een tegenreactie, maar in momenten van crisis, of dronkenschap, dan blijkt vaak dat ze nooit meer aan het idee en oordeel van god kunnen ontsnappen. Omdat het geloof in de persoon is aangebracht voor de persoon zelf daar rationeel bij betrokken was.

Misdadig. Ik heb er eigenlijk geen ander woord voor.

op 31 03 2006 at 12:26 schreef Dany:

Michiel,

Ik ben blij dat jij geen last meer hebt van een persoonlijke god. Ik denk dat je een uitzondering bent onder die mensen die gelovig zijn opgevoed.

En ik wil niet morbide zijn, maar ook jij kan op je sterfbed (moge het nog heel lang duren!) bekropen worden door twijfel en spijt, en de hoop dat die boze ouwe man op een wolk met een baard je je afvalligheid vergeeft.

In ieder geval ben je niet "achterlijk". Je bent bevrijd, zeg je zelf, en zo is het ook. Kun je je voorstellen dat er letterlijk miljarden zijn die dus nog gevangen zijn? En daar zelf nooit een keuze in hebben gehad? Het is om depressief van te worden…

op 31 03 2006 at 12:53 schreef Michiel Mans:

Beste Dany,

Ik denk dat ook een ‘schoon blad’ vuil kan worden. Het hangt er vanaf hoe beinvloedbaar iemand is, hoe listig of geniepig de beinvloeding is.

"ALS mensen eenmaal geloven (maw, als ze zo zijn opgegroeid), dan komen ze er NOOIT meer helemaal vanaf."

Dat ben ik niet met je eens. Het is mijzelf gelukt totaal los van het geloof te komen, nuchter of dronken. Ik denk niet dat ik de enige ben. Eerst kon ik het beredeneren maar bleven sommige dingen gevoelsmatig knagen, met name op het gebied van sexualiteit. Zo rond mijn vijfentwintigste had ik daar ook geen last meer van en was ik totaal van god los. Wat een bevrijding.

op 31 03 2006 at 14:48 schreef GJ Klaver:

"ALS mensen eenmaal geloven (maw, als ze zo zijn opgegroeid), dan komen ze er NOOIT meer helemaal vanaf."

Is correct.
ALS je moslim bent. Zie
Abdul Rahman in Afghanistan.
http://www.pajhwak.com/viewstory.asp?lng=eng&id=15567

op 31 03 2006 at 16:22 schreef Michiel Mans:

Beste Dany, je schreef,

"En ik wil niet morbide zijn, maar ook jij kan op je sterfbed (moge het nog heel lang duren!) bekropen worden door twijfel en spijt, en de hoop dat die boze ouwe man op een wolk met een baard je je afvalligheid vergeeft."

Ik denk daar wel eens over na, het is een reeele mogelijkheid. Ik hoop dat het me vergeven wordt. Ik bedoel het smeken om vergiffenis op het laatste moment.

op 02 04 2006 at 15:14 schreef Gerrit Dekzeil:

De mens is een product van de evolutie, godsdienst een product van de mens. Geen discussie over mogelijk.
Geloof het of geloof het niet.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS