Home » Archief » Hocus Pocus


[25.03.2006]

Hocus Pocus

Lagonda

Borsten (23k image)
Everyday Nakedness

Lagonda heeft het nogal druk gehad de laatste paar weken. Druk met veel werk, krappe deadlines en onmogelijke productietrajecten. Het is inmiddels allemaal achter de rug, maar het heeft de nodige nachtrust gekost. Avonden, nachten en weekenden heb ik doorgehaald om de boel op tijd af te krijgen. Erg slopend, hoewel het ook boeiend is om te ervaren wat chronisch slaaptekort met je hoofd doet. Als je lange tijd weinig of niet slaapt, dan betreden je hersenen een soort van permanente sluimermodus, af en toe doorbroken met korte momenten van hyperconcentratie en stralend inzicht. In deze schemerzone tussen slaaptekort en overwerk, zapte ik zo nu en dan de TV eens aan, om toch niet geheel verstoken te blijven van de gebeurtenissen in de wereld. Met glazige ogen kijk ik naar de reclames die langskomen.

Een reclame voor kattenvoer. Eentje voor een verzekeringsmaatschappij. Dan een zwarte bluesgitarist die zijn klaagzang zingt: I don’t steal, I don’t rob, but you gotta give me a job! You gotta give me a job! Daarna een reclame over vieze geurtjes in je afwasmachine (“Zet dat ding dan áán!”, kreun ik), en daarna het journaal, dat opent met lulnieuws over het salaris van de directeur van Essent. Big fucking deal — links in de bocht. Ik zucht de TV weer uit, en staar nog even naar de nalichtende beelden op mijn netvlies. En ineens springen mijn hersens even aan: was daar nou net een allochtoon op de televisie, die ik onder dreiging van diefstal en roof verplicht was een baan te geven? Pardon? Wat zullen we nou krijgen?

Het nieuwste linkse stokpaardje heet “discriminatie op de arbeidsmarkt”, en is na de rellen in Parijs enorm populair geworden. Het idee is dat de mislukte integratie van allochtonen enkel en alleen te wijten is aan hun ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Ze worden daar immers gediscrimineerd, krijgen dus geen werk, en glijden volkomen logischerwijs af naar een leven van criminaliteit en terrorisme — en daar kunnen ze dan helemaal niks aan doen. Vreselijk, is het. En de schuld voor dit alles ligt uiteraard bij die verdorven rechtse ondernemers, die onze samenleving toch al niks beters te bieden hebben dan werkgelegenheid, welvaart en belastingcenten, en van wie het volkomen logisch is dat ze minderbedeelden onderdrukken door ze te discrimineren. Dat doen rechtse mensen namelijk altijd.

De vraag is nu: IS er sprake van structurele discriminatie op de arbeidsmarkt? Zijn er cijfers waarmee dat wordt aangetoond? Worden al die racistische werkgevers bij bosjes veroordeeld? Nee, nee en nee natuurlijk niet. Oh, er zullen heus werkgevers zijn die om oneigenlijke redenen geen Marokkaan in dienst willen nemen, maar een kind kan begrijpen dat de grote hiaten in taalbeheersing, opleidingsniveau en maatschappelijke integratie in veel hogere mate bijdragen aan de achtergestelde positie van de allochtoon op de arbeidsmarkt.

Want hoe kan verwacht worden dat allochtonen een gelijke kans op de arbeidsmarkt hebben als de schooluitval binnen deze groep al zo hoog is? Hoe kan men verwachten dat moslims een goede aansluiting op een openbare middelbare school kunnen maken, als ze hun jeugd in het isolement van een dichtgeplakte islamitische basisschool hebben doorgebracht? En wat is in hemelsnaam het nut van anonieme sollicitaties, als steeds meer allochtone jongeren niet eens een diploma van de middelbare school hebben, en dus sowieso geschoolde arbeid op hun buik kunnen schrijven?

Maar u mag deze vragen helemaal niet stellen. U moet dom blijven. U moet *geloven* dat de achtergestelde positie van de allochtoon enkel en alleen is te wijten aan de discriminatie die hem ten deel valt in ons nare land. En daarom dient deze boodschap middels suggestie direct in ons onderbewuste geplant te worden, zonder dat ons kritische bewustzijn lastige vragen gaat stellen. Hoe doe je zoiets? Nou, ongeveer zoals een goochelaar dat doet: met behulp van afleiding. Het publiek kijkt naar de bezwerende gebaren van de lege hand, terwijl de andere hand stiekem de speelkaarten wegmoffelt.

Let er eens op, hoe de aandacht van ons bewustzijn voortdurend wordt opgeëist door allerlei ronkend nieuws, terwijl de besluiten die daadwerkelijk eens een kritische blik kunnen gebruiken haast zonder slag of stoot in stelling worden gebracht. Let er eens op, hoe met name angst wordt toegepast om het kritische vermogen van het brein te verlammen. Voortdurend worden we lastiggevallen met nieuws over vage gevaren — gevaren die niet te beteugelen zijn, en die ineens heel erg acuut zouden kunnen worden.

Belangrijk hierbij is dat het gevaar geen inlossing kent; er mag geen voltooiing plaatsvinden, maar het moet als een inktzwart doemscenario boven ons hoofd blijven hangen. Ons brein is namelijk bijna niet in staat om spannende verhaaltjes zonder einde naast zich neer te leggen; het spannende verhaal blijft dan actief en actueel, en het blijft onze aandacht opeisen. Neem de angst voor terrorisme, bijvoorbeeld. Of neem vogelgriep — dat is helemaal perfect! Vogelgriep: het is overal en nergens, het is wellicht dodelijk, en het kómt, ooit, maar wannéér? Whahahah, wees maar goed bang! Een willekeurig Aziatisch warenhuis dat instort, eist meer slachtoffers dan de vogelgriep tot nu heeft gedaan, maar desalniettemin staat het hele land in rep en roer zodra er ergens een dooie eend wordt gevonden.

En terwijl de bevolking met ingehouden adem de laboratoriumuitslagen afwacht, en angstvallig nog maar eens de terrorismefolder doorbladert en de vaccins natelt, is onze onbeschermde geest uiterst ontvankelijk voor de suggesties van ideologische propaganda. En zo is ook de theorie over “discriminatie op de arbeidsmarkt” als voldongen feit en diepe overtuiging rechtstreeks in het collectieve onderbewustzijn van het volk geïnjecteerd. Kunt u zich herinneren dat er *ooit* een maatschappelijke discussie over deze theorie is gevoerd? Nee hè? Die heeft namelijk helemaal niet plaatsgevonden; na de rellen in Frankrijk wás het immers gewoon zo. Punt! Inmiddels duikt in maatschappelijke debatten deze theorie op als een onwrikbare basiswaarheid; als uitgangspunt *waarmee* gediscussieerd wordt, in plaats van een hypothese *waarover* gediscussieerd wordt.

Je hoort het op de radio, in het keutelige gezwatel van de DJ’s. Je leest het in het aangedikte gewauwel van de Volkskrant of de Vrij Nederland. Je hoort het als vanzelfsprekend gegeven in de vragen van Witteman, Pauw en Polak, en ook Jürgen Raymann weet het minstens een maal per uitzending te noemen om instemmend applaus van zijn publiek te oogsten. En dat reclamefilmpje met die bluesgitarist spant natuurlijk de kroon — een duidelijker inkijkje in de verborgen agenda van links kan ik me niet wensen. Een column is te klein om alle voorbeelden te noemen; let u er toch vooral zelf eens op.

Schokkend, hoe de treurige en alarmerende werkelijkheid omtrent de beroerde positie van allochtonen in ons land wordt verdraaid, enkel en alleen om een ideologisch punt te scoren. Maar blijkbaar is dit de weg die links wenst te gaan: een probleem oplossen door een niet-bestaande oorzaak aan te pakken. Men is dus blijkbaar niet wezenlijk in een oplossing geïnteresseerd. En denkt u eens even mee: wat zal de toekomst brengen, als blijkt dat de groep allochtone voortijdige schoolverlaters (en dus ook de groep allochtone werklozen) steeds groter wordt, links blijft volharden in het verhaal dat het allemaal aan de werkgevers ligt, en een rode coalitie op het pluche mag plaatsnemen?

Ik voorspel binnen nu en vijf jaar een vorm van gedwongen sollicitatiebemiddeling; werkgevers worden verplicht al hun vacatures aan te melden bij de overheid, die vervolgens op zoek gaat naar een geschikte kandidaat. Een speciaal daarvoor opgeleide ambtenaar begeleidt dit traject, en is ook aanwezig bij de sollicitatiegesprekken, die voor de vorm nog gevoerd moeten worden. De werkgever is verplicht een keuze te maken uit de aangedragen kandidaten, en mag niet letten op huidskleur. En in een later stadium, als blijkt dat allochtonen zonder diploma nog steeds niet worden aangenomen, mag op het CV naast de naam en land van herkomst ook het opleidingsniveau weggelaten worden. Eindelijk werk voor iedereen, en de werkgever betaalt, want die heeft toch geld te veel. Hoera!

Ja, lach maar. De mensheid heeft vreemdere bokkensprongen gemaakt om ideologie voorrang te verlenen aan de werkelijkheid. Zo wordt ons land verkwanseld door een van rode dadendrang doortrokken establishment, dat zich elke dag weer verder bekwaamt in het creëren van allerlei zogenaamd urgente issues waarvoor Zij — en alleen Zij — in een nimmer te bereiken toekomst wellicht een oplossing zou kunnen bieden. Moedwillig laat Zij u ronddwalen in het niemandsland tussen hoop en vrees, waar u aan het lijntje wordt gehouden met de schijnvertoning die onze mediademocratie is. Allemaal om een relatief klein aantal ijdeltuiten het idee te geven dat zij volgens hun eigen maatstaven dik in orde zijn en excelleren in het rondstrooien van sociale menslievendheid. Na hen de zondvloed! — het enige doemscenario waar u zich terecht zorgen over kunt maken.

Lagonda is 49 procent mannelijk, 51 procent vrouwelijk en 100 procent esotericus. Haar schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als ‘een warm bad’, door anderen weer als ’totaal genadeloos’. Het is maar hoe de pet staat. Meer op de Lagonda blogspot.

Algemeen, 25.03.2006 @ 15:35

[Home]
 

39 Reacties

op 26 03 2006 at 14:55 schreef a:

@Lagonda,

Goed stuk, die kretologie over discriminatie is echt nergens op gebaseerd.

Vrijwel alle allochtonen in mijn vriendenkring werken, ook de moslims.
Ik heb in heel wat bedrijven gewerkt, en bijna overal werkten gewoon allochtonen; ook moslims.
Als ik naar de bank ga of als ik naar de winkel ga kom ik ook werkende allochtonen tegen.

Natuurlijk zullen er op tienduizenden werkgevers een paar discrimineren.
Dat zal ook wel gelden voor Turkse werkgevers die bijvoorbeeld geen Koerden in dienst nemen.
Maar het merendeel van de werkgevers discrimineert niet.
En naast het bedrijfsleven hebben we ook nog een enorm overheidsapparaat, dat niet discrimineert.
En niemand verbiedt allochtonen om hun eigen bedrijf te beginnen; duizenden deden dat trouwens al.

Media en politiek praten elkaar veel te veel na, en daarbij zijn ze als de dood te ‘rechts’ bevonden te worden.

op 26 03 2006 at 15:13 schreef Doortje:

Vroeger, in de jaren ’70 werd je getest voor een opleiding. Bij het vinden van een opleiding na de middelbare school, heb ik voor de opledingen die ik wilde doen, psychologische testen moeten afleggen. Voldeed je niet, dan werd je zonder pardon afgewezen.
Na de studie hetzelfde verhaal. Ik kan me drie sollicitaties herinneren waarvoor ik psychologisch getest werd.
Nadat ik een aantal jaren in het buitenland was geweest, en in Nederland weer aan het werk ging, ben ik de testen nooit meer tegen gekomen.
Zover ik weet geldt dat nu alleen nog maar voor artistieke opleidingen, daar waar je moet laten zien of je wel genoeg talent in huis hebt.

op 26 03 2006 at 15:59 schreef Elke:

Vlammend stuk, Lagonda, en uit het hart gegrepen.
Stomtoevallig postte ik onder Peter’s artikel over zijn ervaringen in de trein met drie Marokkaanse meiden, iets dat zeer nauw op jouw artikel aansluit.

Het belicht mijn stelling, dat allochtonen in Nederland niet gediscrimineerd worden, maar juist een uiterst geprivilegieerde bevolkingsgroep vormen.
Politiek, subsidies, "positieve discriminatie", extra geld voor "zwarte" scholen, selectief verontwaardigde antidiscriminatiebureau’s, begeleidingsprojecten, mediahypes die de door jou genoemde ideologische goocheltrucs opvoeren.
Dit alles privilegieert de allochtonen op zeer intensieve wijze.
Dat zij deze bovengemiddelde kansrijkheid zelfs niet weten om te zetten in een gelijke score met de rest van de samenleving, ligt niet aan de veronderstelde "kansarmheid", maar in de manier waarop zij zich bewegen in de samenleving.

Geboden kansen zijn niets waard, als ze niet gegrepen worden.
Daarom is het bieden van "extra" kansen als panacee tegen "extra" achtergesteldheid ook nonsens.
Hoogstens zorgt het voor discriminatie van de de bevolkingsgroepen die wél goed presteren.
"Positieve discriminatie" bestaat niet; discriminatie is een intrinsiek negatief begrip.
Wanneer de één positief gediscrimneerd (voorgetrokken op basis van geloof, afkomst, huidskleur etc.) wordt, wordt de ander immers automatisch "negatief" gediscrimineerd.
Het hele positieve dicriminatiedwingverhaal is daarom ook nog eens zo strijdig met art. 1 van de Grondwet als het maar éven kan.

Mijn stelling is, dat met het radicale afschaffen van allerlei bevoordelende regelingen voor allochtonen, de gelijkheid aanmerkelijk zou worden bevorderd.
Het slachtofferistische gejengel van allochtonen komt immers rechtstreeks voort uit het decennialange beleids-onderscheid dat tussen hen en de autochtonen werd gemaakt.

Ruud Koopmans, socioloog bij de VU en het Wissenschaftszentrum te Berlijn, wreef de ontstelde en onttroonde "progressieven" in 2002 al onder de neus, dat in Duitsland tot voor kort nauwelijks enig integratiebeleid werd gevoerd, het aan de allochtonen zelf werd overgelaten om het Duits machtig te worden, geen in de taal van het herkomstland geschreven folders beschikbaar zijn.
En dat nu juist de Duitse allochtonen op het zowel gebied van onderwijs, als werk, taal en gemengde huisvesting, veel hoger (2 tot 4 maal zo hoog) scoren dan de doodgeknuffelde Nederlandse allochtonen met hun uitzonderingsposities, die hen per definitie buiten de samenleving plaatsen.

Hieronder nog even "het relaas van een allochtoonse sollicitatie", zoals ik dat eerder onder Peter’s artikel postte.
————————————————
"Zeer onlangs nog een islamitische sollicitante meegemaakt die ongeveer op dezelfde manier tekeerging tegen haar beoogde werkgever.
De vraag of zij bereid zou zijn om haar in de nek geknoopte al-Amira-hijab (zeg maar de "clankleur" van de Nederlandse jonge angry-victimmoslima) te verruilen voor het in het (catering-)bedrijf verplichte haarkapje, beantwoordde zijn met "Waar bemoei jij je mee, jij racistische klootzak", waarna zij haar kopje thee van tafel sloeg.
Het kostte moeite om te geloven wat we daar voor onze ogen zagen gebeuren.

Afgewezen uiteraard.
Discriminatie, uiteraard.
Het leverde nog een stroom aan schuimbekkende telefoontjes richting de werkgever op, die notabene naar aanleiding van het publieke debat over discriminatie van allochtone jeugd op de arbeidsmarkt, iets bij had proberen te dragen door álle allochtone sollicitanten een kans te geven, en hen daarom ook allemaal had uitgenodigd voor een gesprek.

Hij verzekerde mij, dat het de eerste en laatste keer was geweest dat hij dat had gedaan.
Als hij nu nog een allochtone sollicitant zou tegenkomen met een CV dat hem wel aanstond, zou hij er eerst een telefoontje aan wagen vóór de beslissing te nemen om de persoon uit te nodigen voor een gesprek.

"Kansarm".
Ja.
Maar hoe is dat eigenlijk precies ontstaan? "

op 26 03 2006 at 16:12 schreef Bitterzoet:

Blij dat je terug bent, Lagonda.
Messcherp stuk, geen speld tussen te krijgen.
Taferelen als hierboven beschreven ook wel meegemaakt in ons bedrijf. En zelfs allochtone stagiaires, die dus werkervaring komen opdoen en van wie je zou mogen verwachten (?) dat ze die kans van harte aangrijpen, doen er alles aan om bestaande vooroordelen te bevestigen. I hate to say it, maar het *is* gewoon zo. En ja hoor, er zullen gerust wel uitzonderingen op die regel zijn, maar daar gaat het dus net niet over.

op 26 03 2006 at 17:03 schreef Michiel Mans:

Toch zal ook correct Nederland eens wakker moeten worden. Dat zal geen prettig ontwaken zijn.

op 26 03 2006 at 17:53 schreef van Dishoeck:

Vanuit mijn jarenlange ervaring in het begeleiden van stage’s van mbo-scholieren, kan ik stellen dat werknemers in de regel in de eerste plaats kijken naar motivatie en discipline. Sociale vaardigheden en aanvaardbare beheersing van de Nederlandse taal is ook belangrijk. Een keer heb ik te maken gehad met een Egyptisch reisbureau dat geen Marokkanen wilden, volgens zeggen vanwege de onbetrouwbaarheid van die mensen. Dit ‘discriminatie’ verhaal is inderdaad voor eenbelangrijk deel een mythe, dat door de linkse politici en migranten dankbaar wordt aangegegrepen om de werkelijke oorzaken van achterblijven op school en arbeidsmarkt te verhullen.
Vlak na de moord op van Gogh stond er een interviw in de NRC met een man die bemiddelde tussen werkgevers en -nemers. Die kreeg van de eersten wel te horen waarom die geen kandidaten meer uit bepaalde bevolkingsgroepen wilden hebben. Iedereen die met beide benen in deze maatschappij staat, kan zich een voorstelling maken waarover dit ging. Waarom eigenlijk houdt men niet eens een enquete onder werkgevers waarin deze hun ervaringen, wensen en bezwaren kunnen vermelden? Hetzelfde zou men eens moeten doen bij uitbaters van disco’s en andere horeca-ondernemers. Zoals iedereen weet is het geweigerd worden bij de poort van de disco ook een voortdurende bron van ongenoegen bij bepaalde groepen allochtone jongeren. Maar waarom zou een disco bepaalde groepen weigeren, als die mensen gezellig zijn, leuk dansen en gein maken en nog wat geld uitgeven ook? Dan zouden ze toch een dief van eigen portomonnee zijn? Zoek dat nou eens uit, ook met een anonieme enquete.

Die rondzingende verhalen over weigering bij stage, sollicitatie en discotheek staan volgens mij niet in verhouding tot de werkelijkheid en dienen als chantagemiddel en excuus. Iedereen praat elkaar na, en de ‘usual suspects’ kunnen weer van stal worden gehaald.

op 26 03 2006 at 21:25 schreef Elke:

Rondzingende verhalen?
Het moet niet maller worden.
Het zijn juist de verhalen over het vermeende racisme onder Nederlandse ondernemers die "rondzingen".
Jaja: "vermeend racisme".
Want zoals Lagonda heel terecht als stelde wordt daar van uit gegaan alsof het "bewezen" is, terwijl er nooit zelfs maar onderzoek naar is gedaan.

Een typisch geval van "mening = feit", en geef de schuld maar weer aan "the usual suspects", de gemene rechtse kapitalisten (loodgieter, afhaalsjienees, drukker van geboorte- huwelijks- en rouwkaarten, boekwinkel) die zich dagelijks verlustigen aan hun hobby: het discrimineren van de nobele, schuldeloze allochtone medemens!

Eén van de kwatsjverhalen die aan de wieg stond van "discriminatie op de arbeidsmarkt"-hype, stamt uit het Parool.
Die krant publiceerde op 17 september 2005 volkomen kritiekloos een "onderzoek" van de website el.qalem.
Die hadden 150 fictieve sollicitaties uitgevoerd, waarbij 51 van de 75 autochtonen de baan aangeboden had gekregen, terwijl dat volgens elqalem maar bij 3 van de 73 allochtone sollicitanten het geval was geweest.
"Bewijs"!!!
Ja – mooi niet.
Iedere kwaadwillige kan zo’n onderzoek traineren dat hij scheel ziet.
Dat het bij het "onderzoek"van elqalem het geval is, is alleszins mogelijk.
Elqalem is bepaald geen onafhankelijk onderzoeksinstituut, maar een radicalistische islamitische website.
Net zo bezaaid met angry-victimship, als een voorjaarsweide met paardebloemen.
Elqalem publiceerde al eens een "anti-homo-manifest" en een "anti-joden-manifest", die ze beiden op last van justitie van hun site moesten halen.
Ik beschouw dit "onderzoek" van elqalem dan ook gewoon maar als een "anti-autochtonen-manifest".

Maar ja…het stond in de krant en dus blijft soort zaken "rondzingen".
Hoewel het uiteraard eerder een staaltje van journalistieke luiheid en onzorgvuldigheid was, dan van aangetoonde discriminatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.

Het Parool plaatste trouwens nog wel een ingezonden brief van mij hierover.
Dat viel al weer mee.

op 26 03 2006 at 21:55 schreef Paardestaart:

Nou- ik moet in dat verband altijd denken aan dehuisarts i oost, die een maokkaanse assistente had aangenomen. Toen haar proeftijd voorbij waskwamze opeens met een hoofddoek op haar werk, die ze desgevraagd niet wenste af te doen. De dokter wist dat zjn patienten zich ontheemd voelden door dit statement, dus drong aan, waarop de vrouw het anti-discriminatiebureauin schakelde. Dit speelt al jaren geleden; het was een van de incidenten die mij de ogen openden – en de brave man werd wegens discriminatie veroordeeld tot een geldboete, needless to say…Hij mocht in zijn bloedeigen praktijk geen wensen hebben ten aanzien van de presentatie van zijn praktijk.
Maar de ongevoelige, tactloze brutaliteit van die griet; zonder hoofddoek komen solliciteren, en hem weer opdoen als je weet dat je niet zomaar kunt worden weggestuurd.

Wie zou er dan zonder twee keer na te denken een marokkaanse aannemen?

op 27 03 2006 at 01:09 schreef marjan:

Ayaan Hirsi ali heeft enige tijd geleden proberen aan te kaarten, dat er onderzoek zou moeten worden verricht naar motieven van werkgevers om sollicitanten van bepaalde allochtone groepen niet aan te nemen.

Zij gelooft ook niet zomaar in dat "racisme-verhaal".

Eerst goed onderzoek, voor er maatregelen worden genomen, was haar stelling.

Uiteraard kwam er geen reactie van haar mede-politici op haar sociaal-en politiek incorrecte verhaal.

In Engeland was gebleken dat hindoe’s uit India het maatschappelijk heel goed doen.Veel beter dan moslims uit Pakistan.

In Nederland zijn er ook grote verschillen tussen de verschillende allochtone groepen.
Zouden Chinezen, Hindoestanen en andere migrantengroepen, waar de samenleving niet zo veel mee heeft te stellen, nou ook zo veel last hebben van "racisme"?

op 27 03 2006 at 11:49 schreef Elke:

Bernadette schreef: "Dat Elqalem-onderzoek verbaast mij niet. Allochtone kandidaten hebben nu eenmaal vaak een zwakker cv, minder relevante werkervaring, een zwakker netwerk. Daarom vallen er meer af in de selectie."

Nou- dat ligt even anders.
Volgens el-qalem was er zorgvuldig gekeken naar de CV’s en werkervaring, en had men juist de allochtone nep-sollicitanten op pad gestuurd met een iets hoger CV.

Ik denk de de manipulatie er eerder in zat, hóe de sollicitanten zich presenteerden.
Ik vermoed dat de allochtone nep-sollicitanten er alles aan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat er bij de werkgever gelijk allerlei rode lichten begonnen te knipperen, terwijl de groep autochtone sollicitanten wel bestaan zal hebben uit overtuigde "antiracisten", die zich voor ge gelegenheid héél keurig hadden aangekleed en zich navenant keurig gedroegen, met al het door werkgevers gewenst gedrag dat maar denkbaar is.

Vreemd *kuch* overigens dat er van dit el-qalem"onderzoek" inmiddels niets meer iets terug te vinden is bij hen, die het hebben geparachuteerd (elqalem en Parool).
Het heeft kennelijk de beoogde schade aangericht, en kan nu verder op eigen kracht "rondzingen".
Google vermeldt dan ook met name veel multikul- en allochtone sites waarop het "onderzoek" is overgenomen, met een enkel kritisch geluid er tussen.

op 27 03 2006 at 12:02 schreef Elke:

Overigens werd het "discriminatie op de arbeidsmarkt"-verhaaltje samen met het thema "voedselbanken" op handige wijze tot thema’s van de afgelopen verkiezingen gebombardeerd.
Femke Halsema sprak er al haar grote waardering over uit; "het ging eindelijk weer over sociaal-economische thema’s".
Mja, en dan weet je het wel weer.

Uiteraard waren de thema’s die Fortuyn in 2002 met 17 zetels de raad van Rotterdam deed binnenstormen (veiligheid, zorg, onderwijs, bureaucratie, immigratie, integratie, positie allochtone vrouwen, woning(bouw)beleid, infrastructuur), even iets minder gewenst door degenen die aan de knoppen van "onafhankelijke" media en "progressieve" verkiezingscampagnes zitten.

Weinig was te horen, dat die vermeende discriminatie door werkgevers slechts een beschuldiging uit links/allochtone hoek was, en allerminst een grondig onderzocht en bewezen verschijnsel.
Ook hoorde je nauwelijks dat de voedselbanken hun klanten voornamelijk hebben in kringen van illegalen, mensen die onverantwoorde consumptieve kredieten zijn aangegaan, en mensen die geen zin hebben om bij de Gemeente aanspraak te maken op de AWBZ.

op 27 03 2006 at 12:51 schreef Bernadette de Wit:

Lagonda, ik herinner me nog een stuk in NRC Handelsblad van een jaar of twee geleden. Een Rotterdamse MKB-werkgever (stationspatattent) vertelde dat hij jarenlang lokale Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren had aangenomen – gewoon omdat dat voor de hand lag gezien de plaatselijke bevolkingssamenstelling.
De een kwam voortdurend te laat of niet opdagen, de ander liet familieleden en vrienden zonder te betalen vertrekken, nummer drie stal uit de kassa, enz.
Die man was zijn onbevangenheid kwijt.
Het zal gezien de demografische ontwikkelingen steeds moeilijker worden voor werkgevers in de grote steden.

De lobby die nu voor anoniem solliciteren pleit en al eerder voor de lat lager leggen, zou zich eens moeten verdiepen in bestaand onderzoek (b.v. Te Nijenhuis, Evers, De Jong, Van der Flier). Bij hogergeschoolde beroepen leidt dit tot meer ‘vals positieve’ personeelsaannames, een hoger verloop (terwijl het verloop onder allochtonen toch al dubbel zo hoog is), frustratie bij de etnische minderheden en hogere kosten voor de werkgever (kandidaten verdienen het salaris niet terug en de wervingskosten stijgen).
Hetzelfde gebeurt bij allochtone kinderen die een te hoog advies krijgen voor de middelbare school. De onderzoekers die deze kinderen volgden, zagen dat ze na een paar jaar veel vaker bleven zitten of het niet afmaakten.

Nog meer onderzoek, van de UvA, naar het arbeidsmarktgedrag van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Tweemaal zoveel kandidaten uit deze groepen solliciteerden juist niet als het bedrijf in de advertentie vooral allochtonen opriep. Een gebedsruimte was voor een kwart van de Turken en de helft van de Marokkanen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. (3/4 van de Turken en de andere helft Marokkanen vonden dit niet belangrijk.)

Dat Elqale-onderzoek verbaast mij niet. Allochtone kandidaten hebben nu eenmaal vaak een zwakker cv, minder relevante werkervaring, een zwakker netwerk. Daarom vallen er meer af in de selectie.

Alle goedbedoelde hulp zal de allochtonen dus niet verder helpen. Ze moeten het toch echt zelf doen.

op 28 03 2006 at 18:41 schreef Bernadette de Wit:

Dank voor de toelichting, Elke. En stom, stom van Het Parool om daar (weer eens) in te trappen.

Overigens gaat het bij Halsema en Bos nooi echt over sociaal-economische thema’s. De werkloosheid onder "allochtonen" zou in 1 klap tot het verleden behoren als NL net zo’n beleid zou voeren als Ierland: lage inkomstenbelasting, lage vennootschapsbelasting, hogere belastingen op consumptie en de omvang van de overheid max. 25 % van het BBP.
Moet jij eens opletten hoe snel de werkgelegenheid dan groeit! Maar ja, dan valt de bodem onder het slachofferisme wel weg natuurlijk. ;-)

op 28 03 2006 at 20:32 schreef Lagonda:

Heheheh, tsja. Rood heeft geen kaas gegeten van economie. Als ze het hebben over "sociaal-economische thema’s", dan wordt daar marxisme mee bedoeld.

Ik vind de informatie over dat onderzoek van Ruud Koopmans erg interessant; dat er in Duitsland een betere integratie zou zijn, juist door het ontbreken van een integratiebeleid. Een erg logische conclusie eigenlijk — het verbaast me dus niks dat ik in Nederland nog nooit iets over dat onderzoek heb mogen vernemen.

op 28 03 2006 at 20:52 schreef Peter Breedveld:

Koopmans, die heb ik een paar weken geleden nog geïnterviewd, naar aanleiding van zijn oratie.

Daarin betoogt hij dat de wereldgodsdiensten (met name christendom en islam) precies die levenswijze voorschrijven die de kansen om als groep te overleven optimaliseren. Bijvoorbeeld: als de koran zegt dat je bepaalde groepen moet uitsluiten of bestrijden, dan is dat allemaal om de eigen groep te kunnen laten overleven.

En als de bijbel zegt dat je goed moet zijn voor andere groepen, zelfs als je er zelf niks beter van wordt, dan is dat een manier om de eigen groep niet alleen te laten overleven, maar ook nog andere groepen in te lijven en dus sterker te worden. Want je bent dan als groep een rolmodel. Iedereen wil worden als jij.

Doe daarmee wat je wilt.

op 28 03 2006 at 21:02 schreef Bernadxette de Wit:

Nou, Lagonda, ik herinner me anders nog levendig een stuk in De Groene Amsterdammer van een jaar of 4 geleden.
Nooit iets mee gedaan door de lui in Den Haag.

Koopmans zegt daar: "Niets doen was beter geweest."
In datzelfde stuk ook gedenkwaardige woorden van het CPB: de gevolgen van de gastarbeiders (mochten eerst blijven en kregen daarop gezinshereniging en iets later het recht op importpartners) hebben NL meer gekost aan uitkeringen dan dat die mensen hebben bijgedragen aan de economie.
De conclusie dus van de economoom Lakeman, van het boek Binnen zonder kloppen uit 1999 (heb ’t jaren geleden #$@%&** uitgeleend en natuurlijk niet teruggekregen).

’t Wordt saai: Lakeman is nergens gerecenseerd en werd ook doodgezwegen door DH.

op 28 03 2006 at 21:05 schreef Bernadette de Wit:

Peter, deze exercitie van Koopmans klinkt verdacht veel als Het Deksel Dat Op Alle Potjes past.
Heb de oratie niet gelezen, maar is dit niet een het intrappen van een wijdopen deur?

op 28 03 2006 at 21:09 schreef Peter Breedveld:

‘Heb de oratie niet gelezen, maar is dit niet een het intrappen van een wijdopen deur?’

Eh, ik vond het wel een verfrissende benadering, maar ik simplificeer hier wel erg. Koopmans behandelt religie als een soort evolutionair mechanisme maar haast zich wel te zeggen dat hij dit NIET ziet als bewijs dat God dus niet echt bestaat (we zitten wel aan de VU).

op 28 03 2006 at 23:50 schreef Elke:

@ Bernadette: dat stuk in de Groene is ongeveer wat Koopmans vlak na de verkiezingsnederlaag van de PvdA in 2002 te vertellen had. Ik meen bij Netwerk, haalde hij uit naar het beleid van de PvdA: niets doen was beter geweest, in Duitsland déden ze niets en daar was alles veel beter gegaan – dezelfde strekking.
Ook zei er nog bij, dat Nederland in 2002 op multicultigebied de risee van de wereld werd.
Hij had in Berlijn alleen al tientallen Nederlandse delegaties op bezoek gehad die met een arrogant vingertje zwaaiden, pochend over hoe goed zij het wel niet voor elkaar hadden, een hoe vredig en stabiel de Nederlandse multiculturele samenleving wel niet was.
Half de wereld was spuugmisselijk van hun gepreek, en lachte zich dood toen Fortuyn in de Paarse hoge hoed grabbelde naar datgene wat het mooie witte multiculturele konijntje was genoemd, en het een kolossaal stinkdier bleek te zijn.

In 2002 bleek, voor iedereen zichtbaar, die "vrede" niets anders geweest te zijn, dan het stelselmatig onderdrukken van kritiek op de multikul.

Maar het was niet alleen "onvrede" wat er in 2002 naar boven kwam gespoten, toen de politiek correcte kurken het eindelijk begaven.
Ook de werkelijke cijfers over immigratie, integratie en asielzoekers kwamen boven tafel.
Het triomfantelijke gejoel van de multikuladepten bleek zo vals geweest te zijn als biljetten van 13 euro.
De situatie in Nederland was zo mogelijk nog slechter dan in de landen, die ze met hun zwaaiende vingertje de les hadden gelezen.

Het was een zoete wraak voor de bepaald niet rechtse, maar ook zeker niet door ideologieen verblinde realist Koopmans.
Hij zat namelijk niet voor niets in Berlijn, bij het Wissenschaftszentrum.
Het werk in Nederland was hem vrijwel onmogelijk gemaakt door de ideologische bedilmeesters, die pogingen om de door het CBS aangeleverde statistieken op de agenda te zetten, al als "racisme" bestempelden.
Dat was in politieke kringen + mediahofhoudingen ook wel bekend; hij werd in 2002 door de geschokte media dus ook van stal gehaald als "één van de mensen die het altijd al hadden gezegd".
Koopmans werkt nu overigens weer bij de VU.

Het in het artikel van de Groene genoemde onderzoek van Hans Roodenburg (CBS) is trouwens wel degelijk verschenen, en heet "Hoe minder zielen, hoe meer vreugd".
Het is op deze site al eerder ter sprake gekomen.
Het is een explosief rapportje, en het is *dus* inmiddels niet meer op internet te vinden.
Maar het staat op m’n harde schijf, liefhebbers kan ik het per mail toesturen (sprak ze nogmaals).

op 30 03 2006 at 09:06 schreef stoethaspel:

Beste Elke,

http://www.elqalem.nl/elqalem/aspx/template.aspx?item_id=248&category_id=25&group_id=13
Google vond wel degelijk het één en ander, ook van de gewone webstek.

M.b.t. discriminatie: Hoe moeten alle mensen die niet moeders mooiste zijn en met hoofden vol puisten worden afgewezen bij hun vierendertigste sollicitatie hun recht eigenlijk halen?

En dat rapport? Graag! Zie link onder naam…

op 30 03 2006 at 10:15 schreef Peter Breedveld:

Wat een interessant stuk in de Groene Amsterdammer. Het blad heeft een paar jaar terug een korte kritische periode gehad (er was zelfs een tijdje een lezersaanbieding m.b.t. het boek Clash of Civilisations) die nu alweer bijna vergeten lijkt.

Hoewel Koopmans’ cijfers er niet om liegen, komen de multikulfans met de typerende domme reacties: Forum-directeur Tineke van den Klinkenberg: «Ik vind helemaal niet dat allochtonen in Duitsland zo goed zijn geïntegreerd.»

Het gaat niet om wat je vindt, domme doos, het gaat om wat is en het aanzienlijk lagere percentage allochtone drop-outs in Duitsland wijst er toch echt op dat de integratie daar wél beter is geslaagd.

En Erasmus-professor Justus Veenman ‘wenst absoluut niet mee te doen aan de «mode» dat de multiculturele samenleving is mislukt. «Het is niet zonder problemen verlopen, maar er zijn ook positieve resultaten te melden die nu nauwelijks worden belicht.»

Ja, Veenman, maar wélke positieve resultaten zijn dat dan?

Doet me denken aan die grap van Theo Maassen over de mededeling op verpakkingen van shampoos dat ze dermatologisch zijn getest. "Oké, maar wat zijn de resultaten dan?!"

op 30 03 2006 at 22:38 schreef Peter:

Tis de Umma ,de pvda, heel die linkse lutserij zitten in die wereldgemeenschap van het rechste zwaard.

Enfin, mag ik Lagonda nodigen een volgende keer ons te verblijden met een sappig verdraaid stuk – nou niet meteen aan uw lekkernij denken want hier kook ik – over de voortreffelijke verdiensten van onze ondernemersklasse waaraan we tot in de zevende genratie een waakvlammetje zulle branden na hunb ovelijden.

U mag beginnen met de mijnindustrie, de textiel branche, de vliegtuigbouw en ingenieurs of ambachtslui zonder land of recht in het algemeen, de zware metalen die vervuilen en niets doen voor het land, de koopvaardij en overzeese handel, de politieke branche die duimdne draait want er is nog geen feit, de politie en legerdiensten die als bleke kleuterklasjes afleggen tegen de beter geoutilleeerde en geklede – wie betaald wie hier – private oortjesgongfhoos & broo’s.

Oh ja, vergeet het laatste snufje europa niet in je synopsis over het sterfhuis uwer vaderen en al hun liefdes links en rechts van de troon.
De liefde die een windvaan is voor het vermogen en een wrede moeder des volke.

op 31 03 2006 at 12:12 schreef Lagonda:

Ach, is u daar weer? Heer Fleur, met uw kwade dronk, en gloeiende wrevel jegens mannen in pakken?

Ook ik wek uw wrevel op, nietwaar? Hoe zoveel brille het zó plat verkeerd kan hebben: u kunt er met uw pet niet bij!

op 31 03 2006 at 22:19 schreef Elke:

Stoet, ik heb uit een andere thread een werkende link gehaald, maar ik kan geen bericht verzenden zonder in te loggen of zo.
Als je het rapport wilt hebben, zullen je me even moeten mailen.

Lagonda, wat is dat voor iemand?
Het lijkt wel Michael Moore, die onder invloed van paddo’s zijn huiswerk voor het vak Nederlands doet.

op 01 04 2006 at 01:19 schreef Paardestaart:

Huh? Ik ben de draad kwijt, geloof ik!
Wie is de heer Fleur?
En zijn ondernemers en techneuten nu een zegen, Peter, of toch gewoon een vloek?
En wat zeg je nu precies tegen Elke?
Wat bedoelt?

op 01 04 2006 at 12:40 schreef Peter:

Sinds wannneer zeggen ‘mannen in pakken’ u iets, beste Elke.

Daar staat u toch boven.

Ik en een kwade dronk.. ha
!
Nee, u in uw gebrek, dat maakt vrolijk. U, die god noch gebod, regel noch recht, nodig heeft ,laat staan de intoxinaitie der beneveling om uw en het chagrijn, het eeuwig tekort, het lament der bezitters te etaleren,

Kent u de schaamte dan niet?
Weg gerationaliseerd soms ? In de ban met de emancipatie der vrijen?

op 02 04 2006 at 12:05 schreef Peter:

Ik zeg tegen Elke dat ze me ietwat gepikeerd en gekunsteld overkomt.Ik denk ook dat er kromme ideen bestaan over materialisme en de filosofie..een gecultiveerd denken.
Alsof materialisme zich uitsluitend tot bezitsvermeedering of het zakelijk succes beperkt. Dat is uiterlijk gericht, oppervlakkig en leeg.
Het is meeromvattend, het is een rationele methode om tot de overwinning van de paradox en taboe op de schisma van het conventioneel klassedenken te komen.
Om de meerwaarde economie te promoten,niet om de uitholling en trivialisering van het kleinburgelijk denken ervan te vestigen.
Materialisme en rationeel, methodisch denken gaat om de existentie, de meerwaarde economie en cultuur.
En de onderdukking, oppressie en conservatisme van de burgerlijke instituties en de burgerlijke staat.
Over parlementarisme, regenteske autoritaire vormen van gezag en een maatschappelijke moraal die vervreemding en marginalisering produceert. Over breken met elk verleden en zelfoverwinning, moed en vredeswil.

op 02 04 2006 at 12:54 schreef ReneR:

Ik vind dat je te veel doordraaft over dit onderwerp en de zaken te eenzijdig bekijkt. Natuurlijk ben ik het wel met je eens, dat we als beschaafd land ons eigen graf graven met het beschermen van de beschreven uitwassen. Je had daar niet zo lang uit hoeven wijden en door hoeven zemelen.

Maar je begaat een fout, als de vinger wordt gewezen uitsluitend naar het linkse politieke front. Ik vraag me af "Lagonda" of jijzelf wel eens hebt moeten zweten om een baan te krijgen. Valt er dan helemaal niks op? Is je nooit opgevallen, dat er ook discriminatie is ten aanzien van leeftijd en geslacht? Dat je tegenwoordig eigenlijk maar beter jezelf na je 20e af kunt schijven als kanshebber bij veel vakatures? Dat je in veel gevallen ook beter een kut zou moeten aanmeten? Want volgens het CBP gaat het goed met vrouwen op de arbeidsmarkt. Vrouwen masaal aan het werk en de mannen steeds meer thuis. Vraagt deze kutregering zich ook nog af, hoe het toch komt, dat er steeds minder kinderen geboren worden, dat de autochtonen uitsterven. Kinderen krijgen wordt ontmoedigd, want je MOET solliciteren. Veel vrouwen krijgen dan de smaak te pakken en zeggen: Bekijk het maar, ik heb geen zin in geblèr om mijn kop en een ontsiering via een doorgerekte onderbuik. Want alles draait om uiterlijk in deze flitsende rechtse commerciele ballentent. Het gaat steeds minder om inhoud.

Tegenwoordig ligt men zich krom te werken in veel bedrijven om aan het quotum vanuit de bedrijfstop te kunnen voldoen. Lonen lekker laag, desnoods een stel nederlanders inruilen voor een zootje polen tegen minimumloon en de raad van bestuur met gasten als Boersma van Essent voorop, die kunnen hun eigen zakken weer extra vullen. Ik zal je zeggen Lagonda, dat straks het niet meer alleen de allochtonen zullen zijn, die relschoppend de straat op gaan om een paar patserige Mercedessen in elkaar te rammen en deze rechtse ballentent op te ruimen, maar dat zijn ooook de mensen zoals ik, die jarenlang gezwoegd hebben in fabrieken en nu door de "shareholders-economy" gereduceert zijn tot niks meer dan een grondstof voor het te verkopen produkt. De moderne bedrijfsvoering is ontdaan van alle menselijkheid door de gevoelloze yuppen- en patatgeneratie. Ga eens in een fabriek werken Lagonda, en onderga het rechtse strebersysteem, Dan piep je wel anders. Ik weet wat het is; werk al 25 jaar hoor!

op 02 04 2006 at 23:42 schreef Lagonda:

"Natuurlijk ben ik het wel met je eens, dat we als beschaafd land ons eigen graf graven met het beschermen van de beschreven uitwassen. Je had daar niet zo lang uit hoeven wijden en door hoeven zemelen."

Nee, je hebt gelijk. Als we ons eigen graf graven, dan moet je het daar inderdaad maar niet teveel te over hebben.

Verder schiet het een beetje alle kanten op, hè? U heeft het over allerlei zaken die helemaal niks met mijn column te maken hebben. Ik heb het over linkse propaganda, waarmee een urgent maatschappelijk probleem zodanig wordt versimplificeerd en vervormd dat het in een marxistische mantra past.

En het rechtse strebersysteem, ach … moet je per se in een fabriek werken om dat te ondergaan, ja? Hoeveel onderknuppels zuchten niet ook in kantoren, scholen en overheidsgebouwen onder de onbetamelijke egotripperij van hun directe baasje?

Ik kan me vergissen, maar "de arbeider" heeft het in Nederland behoorlijk goed voor elkaar, dacht ik zo. Veel rechten, weinig plichten. Ja, er wordt van u verwacht dat u werkt voor uw geld. En ja, een bedrijf moet zijn quota halen, omdat het anders failliet gaat, en dan komt u straat te staan. Heeft u niks. En ja, die quota in Nederland zijn hoog, omdat de lastendruk op de bedrijven in Nederland enorm hoog is; omdat van die lasten de hele mauw- en zeurindustrie betaald moet worden.

op 03 04 2006 at 22:40 schreef ReneR:

@Lagonda

Aan de woorden "discriminatie" en "links" zijn diepere en meerdere onderwerpen te bespeuren dan uitsluitend de zaken die je opsomde. Ik noemde al de leeftijdsdiscriminatie. Ik wilde alleen maar reageren op een select aantal zaken die je noemt. Anders zou ik een lap tekst moeten schrijven die 5 maal zo groot is als de jouwe en aangezien ik Mevrouw Meulenbelt ook al daarvoor de vloer eens mocht aanvegen op haar weblog, doe ik het zelf hier natuurlijk niet.

Jij bent er eentje, die "links" zit te versimplifiseren tot een soort uitvinding van de duivel zelf. Maar weet, dat er ook linkse mensen zijn, die net zo’n bloedhekel hebben aan deze multiculturele shitzooi zoals jij dat hebt hoor! Je hoeft ook geen helderziende te zijn, om te weten dat in de politiek de enigste manier om de grootste partij te worden is; dat de partij in staat moet zijn om zowel de linkse mensen als de tegenstanders van de multikul tot een éénheid te smeden. Daar begon Pim Fortuyn aardig in te slagen.

Gezien de inhoud van de laatste alinea heb je inderdaad nog veel te leren. Wellicht ook een simplificatie van het bestaan en toekomstperspectief van een arbeider of werknemer?

op 04 04 2006 at 13:06 schreef Peter:

Lagonda van simplificatie beschuldigen doet haar groot onrecht als ziener en bestrijder van het kwaad.Ze werkt hoor !

In die marxistische mantra die ze liever inruilt voor het stars & stripes en de holle idealen van een hedonisme, een catch as catch can en de gladiolen voor de rest.

Kijk, het is toch duidelijk en scherp.
Men is sociaal of a-sociaal. Men loopt voorop met een papieren zak met uitgeknipte gaten op de kop om de bende door de jungle te leiden.
Het kost bloed ,zweet en tranen, oerbossen, complete dorpen en oude architectuur maar datmoet dan maar.
Het junglepad naar wat, welke einder ?

op 04 04 2006 at 13:50 schreef Peter:

In Trouw – Verdieping, Letter& Geest is een filosofgisch artikel verschenen.
Geknipt voor de liefhebbers voor onder de leeslamp.
Van de hand van Hans van de Breevaart. Belangwekkend artikel. Lastig maar het geeft..
Ik vermoed een geestverwant van de Lagonda’s. Ik weet het niet zeker maar zijn naam dook op op sites als
Libertarian enzo.

op 06 04 2006 at 02:29 schreef Rinus Duikersloot:

@ ReneR
Als je meer wilt weten over leeftijdsdiscriminatie lees dan Discriminatie van Bart Croughs en Leeftijdsdiscriminatie van Frank Karsten.

@ Bernadette
De situatie in Ierland ken ik niet en zal me daar eens in verdiepen. Als argument tegen de vrije markt hoor je vaak de soms slecht verlopen privatiseringen en dat de overheid het in deze gevallen beter zou doen.

op 06 04 2006 at 20:28 schreef Rinus Duikersloot:

Ayaan Hirsi Ali heeft zich in een interview in de NRC vorig jaar april ook uitgebreid over dit onderwerp uitgelaten.

op 07 04 2006 at 12:03 schreef Paardestaart:

Is er een schisma in de rangen der Fontaal-Naaktlopers ontstaan?

Wie zijn ‘de Lagonda’s’??
Heeft zij Peter’s veren geruffled?

op 07 04 2006 at 14:31 schreef Rinus Duikersloot:

@ Paardestaart
Peter is niet Peter Breedveld

op 08 04 2006 at 11:11 schreef Peter Fleur:

Paardestaart:

Er is maar een Lagonda, een hele grote vrouw is dat.Een hele echte, bijna met nog meer testesteron begenadigd dan Arnold Schwarzenegger. Handen uit de mouwen, het scalpel diep steken, niet bang zijn, ferme halen, rap,rap, rap, niet dralen ,de patient is niet de laatste vandaag, hup, doordraaien, meer productie in minder tijd, ik ben mijn geld eigenlijk niet waard, ik ben veel te goedkoop.Moet je eens kijken, hoe snel ik hier die operaties uitvoer.

Wat, de patient heeft loslatende hechtingen, hij bloed uit zijn littekens ? Ze lopen met ememers achter zijn bed aan ? Ja hoor eens, dat heet werkdruk, daar heb ik geen schuld aan, dat is de prestatie, de norm ,het qoutum volgens de boekhuiding. Ik volg de orders,het moet toch efficienter, sneller en zuiniger dan alle concurrenten ?

En Lagonda en ik pikken elkaar al langer de ogen uit de kop, bij wijze van. Ik vind haar semi-intellectueel, rechts populistisch en klassiek liberaal conservatief. En vol van intellectuele burgerlijke nonsens die voor een meerderheid meer onheil, meer achteruitgang en een dissociatie met al wat aan ‘sociaal’ kan worden kan worden gekoppeld. Een propagandiste van een kleingeestige a -democratiscche plotucratie.

op 08 04 2006 at 12:16 schreef Peter Breedveld:

Sjonge meneer Fleur, dat zijn weer een heleboel predikaten, maar het gebrek aan argumenten maskeren doen ze niet. Ik weet het, in uw kringen volstaat het om ‘Rechts-populist!’ en ‘Semi-intellectueel!’te roepen en dan is de discussie weer beslecht, maar hier willen we graag inhoud.

Probeer het dus nog maar een keer.

op 13 04 2006 at 20:47 schreef ReneR:

Sorry dat ik even niets van me liet horen op deze stek. En ach, weet dat ik eigenlijk heel blij ben met mensen die ongezouten maar gefundeert hun mening durven geven. Er zijn er nog veel te weinig van.

Intussen blijf ik bij mijn overtuiging dat idiotie geen patent heeft bij exclusief de linkerkant of de rechterkant van de politieke spectrums. Waar het om gaat is dat je je gezonde verstand gebruikt. En verder denkt dan je neus lang is en dat is in Den Haag en de hedendaagse media helaas ver te zoeken.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS