Home » Archief » Drie linkse leugens over de hypotheekrente


[08.04.2006]

Drie linkse leugens over de hypotheekrente

Ewout van den Berg

Nemobed15 (265k image)

De aftrekbaarheid van de hypotheekrente staat steeds opnieuw ter discussie. Maar de argumenten deugen niet, integendeel, het zijn leugens. Huiseigenaren zouden eigenlijk meer compensatie moeten krijgen dan nu het geval is.

De frequentie waarmee de aftrekbaarheid van de hypotheekrente ter discussie staat neemt hand over hand toe.

Eind 2005 heeft de PvdA, onder voorzitterschap van het Brabantse kamerlid Boelhouwers, een uitvoerig rapport beschreven waarin een gelijke behandeling van eigenaar en huurder wordt bepleit.

Ook de Brabantse hoogleraar L.G.M. Stevens zet regelmatig een politieke pet op en pleit voor een afschaffing van de huidige wijze van hypotheekrente-aftrek vanwege het grote voordeel. Opvallend detail is dat beiden het publiek slechts half en dus onjuist voorlichten. Dezer dagen komt zelfs naar voren dat de deze discussie ook invloed heeft op de houding van de financiële adviseurs richting hun cliënten, en onzekerheid creëert.

Eind maart 2006 heeft staatssecretaris Wijn van financiën de resultaten van een onderzoek over de hypotheekrente naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport schept helderheid en er zijn interessante conclusies uit te trekken.

Om met leugen nummer 1 te beginnen: het is een feit dat het totale bedrag dat de afgelopen jaren in aftrek wordt gebracht, fors is gestegen. In 2004 bedroeg het netto voordeel van de aftrek van de rente maar liefst 11,3 miljard euro. Dat is een erg hoog bedrag. Veelal wordt gesteld dat dit een rechtstreekse subsidie is voor de huizenbezitter. Dit is niet waar! De huizenbezitter betaalt immers veel kosten terug. aan de overheid, die aan een niet-huiseigenaar (huurder) voorbijgaan. De overdrachtsbelasting, de btw op een nieuw huis, de ozb voor huiseigenaren en nog wat andere kleine rechten genereren voor de overheden een totale inkomstenbron van 8,6 miljard euro per jaar. Dit zijn bedragen die geheel worden gedragen door de bezitters van een eigen woning. Per saldo is er dus slechts sprake van een netto voordeel van bijna drie miljard euro per jaar. Dit voordeel wordt genoten door 3.253.000 huishoudens. Kortom: ieder huishouden met een eigen woning ontvangt slechts gemiddeld 922 euro.

Leugen 2: ‘Het voordeel van de hypotheekrente-aftrek komt bijna geheel ten goede aan de rijken.’ Dit klopt niet. Als we naar percentages kijken, zit het grootste netto voordeel bij huishoudens tussen de 30- en 45.000 euro (27 procent) en 45- tot 60.000 euro (22 procent) Dus 49 procent van het totale fiscale voordeel van 11,3 miljard euro wordt genoten door huishoudens met een inkomen tussen een- en twee maal modaal. Inkomens boven de 90.000 euro nemen hierin slechts een aandeel van 13 procent.

Leugen nummer 3 is dat huiseigenaren worden bevoordeeld ten opzichte van huishuurders. Ook deze stelling kan naar het rijk der fabelen. In 2004 bedroeg de huursubsidie 1,7 miljard euro hetgeen werd verkregen door 1.015.000 huishoudens. Per huishouden is dit een bedrag van gemiddeld euro 1.675. Hierboven was reeds aangegeven dat het subsidie per huishouden voor huiseigenaren euro 922 bedraagt. Kortom, geconcludeerd kan worden dat huurders gemiddeld ruim anderhalf maal zo veel worden bevoordeeld boven eigenaren.

Elke huiseigenaar verhuist volgens de NVM gemiddeld genomen eens per zeven jaar en betaalt dan opnieuw 6 procent overdrachtsbelasting. Dit is bijna 1 procent per jaar over de waarde van het huis. De onroerendezaakbelasting voor huiseigenaren bedraagt gemiddeld per jaar per huis ongeveer 0,1 procent netto over de waarde van het huis. Voorts is het netto te betalen eigen-woningforfait ook nog jaarlijks een aantal tienden van een procent. Het is dan ook logisch dat het fiscale voordeel van de hypotheekrente-aftrek op zich vriendelijk oogt maar in grote mate te niet wordt gedaan door de andere overheidsheffingen.

Ik hoop dat de wetenschappers zoals Stevens zich voortaan richten op het totale beeld van de woningmarkt en ik kijk uit naar het voornemen van de PvdA om huurders en eigenaren op een gelijke en dus eerlijke wijze te behandelen. Dat zou zelfs moeten inhouden dat de huiseigenaren verder gecompenseerd moeten worden. Hier zal ik maar niet voor pleiten.

Het is wel een feit dat het argument van de Partij van de Arbeid geen hout snijdt. Zonder twijfel zullen ze op zoek gaan naar andere argumenten om huiseigenaren, bezitters van vermogen en hogere inkomens aan te pakken. Het is Wouter Bos maar ook de SP en Groen Links immers niet te doen om gelijkheid, maar om weg te halen waar van zij vinden dat ze weg kunnen halen. Waak voor het financiële gevaar van links. Mei 2007 is nabij!

Ewout van den Berg is fiscaal econoom en lid van de CDA-fractie van de provinciale staten van Brabant. Dit stuk stond eerder in Trouw.

Algemeen, 08.04.2006 @ 15:35

[Home]
 

13 Reacties

op 08 04 2006 at 22:02 schreef Captain NoMo:

Uh, hoe zit het met de huurders die geen huursubsidie ontvangen?????.

op 09 04 2006 at 02:47 schreef Elke:

Ja, die miste ik ook al.
Misschien zijn dat rijke asoosjaale rotzakken, die straks door Heiland Bos zó grondig zullen worden uitgeplunderd dat ze vanzelf óók onder de huursubside zullen gaan vallen? :))

De overheid verdient trouwens ook nog (gigantisch) aan de verkoop van bouwgrond, dat neemt Van der Berg niet mee in zijn rekenwerk.

op 09 04 2006 at 21:03 schreef stue:

Wat een onzin. Zo kan ik ook nog wel een paar sommetjes maken. 11,3miljard gedeeld door 16miljoen mensen is 706euro. Woon je met z’n tweeen dan kost dit systeem van hypotheekrente aftrek jullie dus jaarlijks 1412euro extra belasting. Daar krijg je dus als je de mazzel hebt nog een huis te kunnen betalen 922euro voor terug! Nee, dat moeten we in stand houden.
Het enigste wat het opleverd is dat de huizenprijzen 30% te hoog liggen. Leuk voor de banken en als je stukje bouwgrond in de aanbieding hebt, maar wat hebben wij daar aan?

op 09 04 2006 at 23:53 schreef Cor:

Stop liever het rondpompen van gemeenschapsgeld.

op 10 04 2006 at 01:46 schreef Frans Groenendijk:

Een apart verhaal. NoMo en Elke wezen al op de merkwaardige denkwereld van deze man waar je enerzijds de zielige huizenbezitter hebt en anderzijds de coalitie van overheid en huursubsidie-genieters.
Nog even en men gaat beweren dat huiseigenaren ook al extra op kosten gejaagd worden als er iets aan de riolering is waar die ellendige huur(subsidie)profiteurs geen last van hebben.
Huurders betalen het eigenarendeel van de ozb toch ook gewoon via hun huur?

op 10 04 2006 at 15:21 schreef Janneman:

"Huurders betalen het eigenarendeel van de ozb toch ook gewoon via hun huur?"

Ja, net zoals ze via hun huur profiteren van de hypotheekrenteaftrek.

op 10 04 2006 at 15:50 schreef Bernadette de Wit:

Ernstig kromme redenering van deze CDA-man om de gemiddelden van hypotheekrenteaftrek (voordeel voor álle eigenaren) en de gemiddelde huursubsidie op één lijn te stellen.
NL kent bijna 6 miljoen huurwoningen en 5 miljoen huurders ontvangen dus niks!
Wel betalen zij belasting voor andermans huursubsidie en hypotheekrenteaftrek.
Daarom haat ik politici, omdat ze dit soort feiten weglaten als het in hun electorale kraam te pas komt.

Het beste idee, maar daar willen de chrrristendemocraten en soosjalisten niet aan vanwege hun broodwinning, is: verlaag de belastingen tot een vlaktax (bij voorkeur maximaal 25 % voor iedereen, maar hoe lager, hoe beter) en schaf álle subsidies en aftrekposten af.
Dat is goed voor de economie en scheelt ook een hoop ambtenaren en overbodige politici.

op 10 04 2006 at 16:40 schreef BigPete:

Van mij mag de hypotheekrente aftrek best weg maar dan wel op voorwaarde dat:
– het huurwaardeforfait wordt afgeschaft
– de absurde 19% BTW op nieuwe huizen verdwijnt (als een dak boven je hoofd geen eerste levensbehoefte is wat dan wel???)
– de overdrachtsbelasting verdwijnt
– het rijk paal en perk stelt aan de krankzinnige grondprijzen die gemeenten (vooral in de randstad) durven te berekenen.

Zodat mijn huis van 340.000 euro (waarvan 112.000 euro voor 270 vierkante meter grond, zit er soms goud in?) eigenlijk maar minder dan 2 ton zou moeten kosten, net als bij onze oosterburen.

op 10 04 2006 at 22:20 schreef Cor:

"Daarom haat ik politici, omdat ze dit soort feiten weglaten als het in hun electorale kraam te pas komt."
Inderdaad, samen met al die media die nergens rustig op in wensen te gaan en toch de opinie leiden.

En nogmaals: het rondpompen van gemeenschapsgeld ten bate van de huizenmarkt wordt onderhand wat pathetisch. De markt kan als ‘ie vrij genoeg is (geen terrein meer van louche boys) gemakkelijk voorzien in prima kwaliteitswoningen voor elk budget.

op 12 04 2006 at 02:28 schreef CoJoNes:

Komt nog een belangrijk voordeel voor de overheid bij. Aangezien de huizenprijzen in NL kunstmatig hoog zijn (stel inderdaad maar 30%), wordt dus 30% meer financiering verstrekt, dus 30% meer winst voor de leningverstrekkers gegenereerd. Over deze winst wordt grofweg 30% belasting geind. Dan heb ik het nog niet over de opstal verzekeraar.

op 19 04 2006 at 21:37 schreef herman van der helm:

ach, de huizenprijs is een gevolg van vraag en aanbod. Wat zoeken we toch allemaal hier in het dure westen?

op 20 04 2006 at 19:18 schreef Cor:

Misschien zaken als anonimiteit, moderniteit en de waan van de dag. Ik vraag mij ook af waarom er niet nog veel meer mensen wegtrekken naar het Noorden van Nederland. Familie, werk, dat soort dingen zullen het vooral zijn.

Maar ook het feit dat veel gemeenten een hek om zichzelf gezet hebben, een inkomensgrens en andere vestigingseisen. Een bouwbeleid waarbij er niet te veel mag worden bijgebouwd.

Wethouder Marco Pastors is vier jaar geleden naar de belofte van Pim Fortuyn begonnen om in Rotterdam vestigingseisen op tafel te leggen. Het idee is: de grote stad wordt belast met sociaal zwakkeren en moet iedereen maar binnen laten en moet een ongelooflijk hoog percentage sociale woningbouw hebben, en die grote stad kan dat niet langer dragen. De balsns tuseen draagkracht en draaglast is verstoord en moet teruggevonden worden.

Pastors heeft de afgelopen vier jaar een enorme vooruitgang in gebracht, met name door de (landelijke) politiek van deze feitelijk heel juiste denkwijze te overtuigen. En een begin te maken met het weren van al te veel sociaal zwakkeren in Rotterdam – teneinde die stad waar de rek totaal uit is, weer gezond te krijgen.
Inmiddels wordt in diverse randgemeenten van grote steden – onder aanvoering van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten die gewoon is een grote mond op te zetten over verderfelijke ‘fortuynistische’ politici – zenuwachtig gereageerd op de ontwikkeling dat de grote stad op een gegeven moment ook zegt: en nu is het genoeg gewest, nu gaan we net als al die salonsocialistische buurtgemeenten ook een pakket vestigingseisen en regels ter beperking van de (sociale) woningbouw en aanleg van infrastructuur invoeren.

In het Noorden kom je niet zo snel in een fijn dorpje te wonen, als je niet aan bepaalde inkomenseisen voldoet.

op 28 04 2006 at 20:00 schreef Negentropy:

Leuk rekensommetje. Waar wordt er rekening mee gehouden dat je er bij een KOOPhuis een huis aan overhoud en bij een huurhuis niet, zo vreemd vind ik het dan niet dat je wat meer moet dokken.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS