Home » Archief » WRR wil niet lezen


[13.04.2006]

WRR wil niet lezen

Willem de Zwijger

Nemobed00002 (211k image)

Wie het niet gelezen heeft, denkt na alle publiciteit dat ‘het’ WRR-rapport vol staat met kritiek op Hirsi Ali, Ellian en Verhagen, dan wel op ‘de politiek’ in het algemeen.

Niet.

De eerste 190 bladzijden gaan over allerlei ontwikkelingen in rechtssystemen en geloofsrichtingen in een aanzienlijk aantal islamitische landen. Meer iets voor Instituut Clingendael, zou je denken. De studie wordt ondersteund door nog eens vier studies naar de sharia in diverse uithoeken van de aardbol.

In zijn laatste 13 pagina’s trekt het rapport in een discussie over de ‘interne’ verhoudingen in Nederland ineens van leer tegen een “nieuwe intellectuele islamofobie” (p. 190). In de media noemden de dame en heer van de WRR natuurlijk Hirsi Ali als primaire boosdoener.

In het rapport zelf echter vinden we geen enkele referentie naar het werk van Hirsi Ali, noch naar dat van bijvoorbeeld Ellian, Scheffer, Cliteur, Philipsen of Leon de Winter. Nada. De WRR schaart zich in het rijtje gratuite Ayaan-bashers – van Wiegel via Halsema tot Meulenbelt – die bij voorkeur niets van haar of haar geestverwanten lezen zodat ze onbekommerd hun standpunten kunnen misvormen tot islamofobisch.

Anders dan in het eigenlijke rapport, dat gebaseerd is op diverse omgevallen boekenkasten (zij het dat het kastje met Wafa Sultan, Irshad Manji en andere internationale islamcritici daar niet bij was), wordt in dit op Nederland toegesneden deel ineens zonder wetenschappelijke onderbouwing of onderzoek van alles uit de duim gezogen:

“Stigmatisering van de islam en moslims is krenkend voor de overgrote meerderheid van moslims die de hier geldende democratie en mensenrechten als vanzelfsprekend aanvaardt”. (p. 190)

Werkelijk? Uit welk onderzoek blijkt die vanzelfsprekende aanvaarding? Gisteren meldde ik nog een peiling waaruit bleek dat 71 procent van de onderzochte moslims bepaald moeite heeft met de vrijheid van meningsuiting. En hoe zit het met de vanzelfsprekende aanvaarding van homosexualiteit in de moslimgemeenschappen, of met het recht op vrije godsdienstkeuze?

Verderop (p. 200) meldt men zelf met enige instemming:

“Volgens sommigen is er inderdaad sprake van een principieel onbegrip onder veel moslims over de in Europa bestaande verhouding tussen religie en staat”. En vinden de auteurs het “(…) van groot belang dat moslims in de lidstaten meer vertrouwd worden gemaakt met de principes van het in de lidstaten geldende recht.”

Het zit blijkbaar toch niet helemaal goed met die vanzelfsprekendheid.

De WRR doet een studie naar culturele aspecten van buitenlands beleid ten opzichte van islamitische landen, plakt daar vervolgens een slecht geschreven column aan vast over een heel ander onderwerp, namelijk de problematiek van moslimminderheden in de moderne samenleving, en dikt dat laatste in de publiciteit nog eens aan met uit de lucht gegrepen aanvallen op vermeende islamofoben. Slechte beurt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet op dit gebied heel wat beter werk.

Zie ook Ephimenco.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Zijn weblog is een rijke bron van wijsheid en inzicht en zou veel meer bezoekers moeten trekken.

Algemeen, 13.04.2006 @ 12:49

[Home]
 

48 Reacties

op 13 04 2006 at 15:12 schreef Cor:

Ben blij dat jij het voor me hebt gelezen, Willem, en zo leuk hebt samengevat.

Al dat wensdenken over de sjaria in de praktijk is leuk – tot het je persoonlijk raakt. Ik haat het wanneer mensen zeggen dat ik niet wordt gedood voor
het bedrijven van anale seks, zolang er maar geen vier getuigen zijn. Enig, die exotische rechtssystemen.

http://www.nieuws.leidenuniv.nl/index.php3?c=826

Enkele dagen voordat de mediaberichten over dit WRR-rapport in de media kwamen, heeft een WRR-professor verteld over het prachtige symbool dat we kunnen afgeven door wat sjariawetgeving over te nemen. Ik kan het niet uitstaan dat ik niet meer weet wie dat waar precies heeft verkondigd. Maar het is gezegd, door zo’n studeerkamermoordenaar.

op 13 04 2006 at 16:10 schreef chris:

Tja…als je alleen naar de positieve aspecten kijkt kan ik ook een heel mooi raportje schrijven over het nationaal socialisme, of stalingisme of over het slavernij verleden om maar een paar puntjes te noemen.

Tja…als je alleen naar de positieve aspecten kijkt kan ik ook een heel mooi rapportje schrijven over het nationaal socialisme, of stalinisme of ons aandeel in het slavernij verleden om maar een paar puntjes te noemen.

Als dit werkelijk een wetenschapelijk rapport is moeten ze het maar gepubliceerd zien te krijgen in erkend leidend internationaal erkend wetenschapelijk tijdschrift, dan pas leg je verantwoording af tegenover je referenten..

op 13 04 2006 at 16:35 schreef Coen de Moor:

Ik heb helaas nog geen tijd gehad om het rapport helemaal te lezen, ik heb alleen het laatste hoofdstuk (het hoofdstuk dat zich richt op de toestand in Nederland) gelezen.
Inderdaad opvallend dat daar geen namen genoemd worden van bijvoorbeeld Geert Wilders en bijvoorbeeld Hirsi Ali.
Ik krijg zelfs niet de indruk dat de term "nieuwe intellectuele islamofobie" specifiek naar Hirsi Ali wijst. En dat zou ik ook niet terecht vinden.

Ik moet zeggen dat ik het in grote lijnen wel eens ben met de boodschap van het laatste hoofdstuk, maar het is inderdaad jammer dat die boodschap nauwelijks onderbouwd wordt. Op deze manier is het wel heel vrijblijvend. De onderzoekers vinden van alles, maar kunnen nauwelijks aangeven waarom ze dat vinden. Jammer.

Nu moet ik nogmaals zeggen dat ik de eerste hoofdstukken niet gelezen heb, dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat de stellingen uit het laatste hoofdstuk daarin wel of niet ondersteund worden. Maar de indruk die ik heb is dat het inderdaad niet onderbouwd wordt.

Verder heb ik uit het rapport niet de indruk dat er aan "Ayaan-bashing" wordt gedaan. Als het waar is, zoals jij zegt, dat de onderzoekers dat in de media wel doen, dan is dat goed stom.
In het rapport pleiten ze voor een open dialoog en het opzij zetten van vijandigheden. Dat mogen ze dan ook wel waar maken naar Hirsi Ali.
Want al ben je het oneens met bepaalde dingen die Hirsi Ali zegt (en ik ben het met veel dingen oneens die zij zegt), alles wat ze zegt is toch in ieder geval het overdenken waard, en "Ayaan-bashing" lijkt me dan ook zeer onterecht.

op 13 04 2006 at 19:07 schreef Michiel Mans:

Het rapport doet aan geschiedsvervalsing. Er zitten de nodige feitelijke onjuistheden in.

Het rapport omschrijft een deel van de onvrede in de moslimwereld als gevolg van het Westers kolonialisme dat meermalen genoemd wordt. Alsof alleen dat bestond. Dat de meeste Arabische landen onder het Ottomaanse juk zaten, wordt volledig aan voorbij gegaan.

Elke beschreef de leugen van wat ze over de positieve invloed van de sharia in Marokko schreven waar het om vrouwenrechten ging. Meer rechten kwamen er ondanks de sharia, niet dankzij de sharia.

Het rapport richt zich alleen op veronderstelde mogelijke ontwikkelingen die gematigde krachten misschien kunnen hebben. Aan de omvang en invloed van die krachten binnen de islamitische wereld, gaan ze compleet voorbij. De omvang en invloed van de fundamentalistische krachten, blijft ook grotendeels buiten beeld.

Een analytische studie van de islam, de sharia, de feitelijke geschiedenis en herkomst, is niet in het rapport te vinden. Zelfs geen samenvatting.

Nimmer in de geschiedenis van recente wetenschap is de term ‘wetenschappelijk’ op iets geplakt dat zo onwetenschappelijk is als het WRR rapport.

op 13 04 2006 at 21:31 schreef keesjemaduraatje:

ik heb ook een politiek incorrect commentaar op het WRR rapport geproduceerd, dat kan samengevat worden als:..dat we niets op mogen dringen, dat mensenrechten door verschillende culturen verschillend geinterpreteerd mogen worden en dat het Westen dus geen monopolie op interpretatie van Mensenrechten heeft. Als je niet zo denkt, dan doe je aan sjabloondenken. Dat schijnt fout te zijn.
..

http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/5550641

Het is meer een politiek pamflet dat de mening van SP en Groen-Links vertolkt, dan een goed gefundeerd rapport.

op 14 04 2006 at 02:00 schreef Maik:

Jan Schoonenboom en zijn "wetenschapsclub" WRR willen dat er ook gepraat wordt met Hamas en Hezbollah. Ben toch benieuwd of hij ook op de hoogte is van de plannen die op de volgende website te lezen zijn:
http://www.freewebs.com./overigeinfo/eenwolfuitschakelen.htm
Zouden we van onze Jan ook met dat soort verknipte figuren moeten gaan praten?

op 14 04 2006 at 10:46 schreef Elke:

Het is meer een politiek pamflet dat de mening van SP en Groen-Links vertolkt, dan een goed gefundeerd rapport.

Waaraan maar weer eens te zien valt, hoe de niet-gekozen en dus ook niet democratisch controleerbare politieke instellingen overbevolkt worden door de "progressieven".

op 14 04 2006 at 12:27 schreef ReneR:

verdonk heeft onlangs bakzeil gehaalt. Want de kamer vond het te gevaarlijk voor Iraanse homo’s om ze terug te sturen.

Kan zo zijn; wil ik ook best aannemen. Maar zijn die Iraanse homo’s hier wel eens veilig???

op 14 04 2006 at 15:23 schreef John:

Ik zie eerder verbanden met zaken als het hier door Hemelrijk genoemde Oil for Immigration.
http://www.meervrijheid.nl/index.html?ph-oil.htm

Een andere verklaring voor een dusdanig awetenschappelijk rapport en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen is er bijna niet.

op 14 04 2006 at 15:34 schreef Peter Breedveld:

Die oil for immigration-theorie is volstrekte kolder. Tijdens de oliecrisis begin jaren zeventig zou met de Arabische landen zijn afgesproken dat moslims in grote getale in Europa zouden mogen komen wonen, en dat dan in ruil voor olie.

Wie komen hier vervolgens wonen? Ongeletterde boeren uit het Rifgebergte en de Anatolische hoogvlakte, die vooral in naam moslim zijn en proberen hun kostje bij elkaar te scharrelen. Pas dertig jaar later beginnen onder de kinderen van deze gastarbeiders er een aantal zich intensief met de islam bezig te houden. Wat een armetierig resultaat.

Met de vermenigvuldiging gaat het ook al niet best. Er wordt wel voorspeld dat over enkele decennia 20 procent van de Europese bevolking moslim zal zijn, maar laatst las ik dat jonge moslims (althans, Turken en Marokkanen) minder kinderen krijgen. Ook die groep gaat naar een gemiddelde van 2 à 3 kinderen.

Dat oil for immigration-plan is net zo ongeloofwaardig als het ineffectief is. Het gevaar schuilt in de Henk van Waverens en de Maurits Bergers van onze samenleving. Die hebben niks in het geniep afgesproken met expansionistische Arabieren of zo, die willen gewoon macht en invloed.

op 14 04 2006 at 15:55 schreef elten:

@Elke,

Het is waar dat dit rapport de mening van SP en ‘links’ vertolkt, maar het is niet door SP en ‘links’ geschreven. Door Islam apologie iedere keer ‘links’ te noemen, verliezen we uit het oog dat deze apologie door de voltallige NL elite over de gehele breedte wordt bedreven.
De intellectuele eltie uit Leiden (Otto, Berger, Abu Zayd et. al.) bedient hiermee dan ook de hele bandbreedte, en wel met oog op voortgaande subsidie. De door de overheid aan hen verstrekte opdracht is expliciet die van kweken van begrip voor de Islam.
De voornaamste conclusie van het rapport, ja ik heb het helemaal gelezen, is dan ook: Het informeren van een geinformeerde Europese en binnenlandse publieke opinie die bekend is met de diversiteit van islamitische activisme (en de diversiteit van interpretaties van de sharia-mijn toevoeging) en de hoofdlijnen van het daarop gerichte beleid europese en nationale beleid…"
Het van Vollenhoven instituut, en het in Leiden gevestigde ISIM (Institute for the Study of Islam in the Modern World)m, beiden gelieerd aan Leiden Univ. zullen deze taak graag voor ons uitvoeren.
Terecht stellen veel commentators dat dit geen wetenschap is, gezien de eenzijdige belichting van (overigens dubieuze) positieve voorbeelden.
@Mans, inderdaad niet alleen onwetenschappelijk maar ook feitelijke vervalsing. Zie vooral de summiere passages over Indonesie. In het rapport houdt het verhaal op in 1998. Dat scheelt een kleine 500 afgebrande kerken, ‘religious cleansing in Maluku en Poso’ en de nodige massamnoord. U begrijpt wel daar al helemaal geen kwaadd woord over mag worden gezegd, aangezien Leiden Univ hartstochtelijk vasthoudt aan haar reputatie als ‘kennis’centrum over Indonesie. Daarvoor moet de feitelijke kennis dan wel verdoezeld worden, anders komen er problemen bij visum aanvraag, snapt u.

op 14 04 2006 at 19:58 schreef Bernadette de Wit:

Peter, Bat Ye’Or heeft het niet direct over olie in haar boek Eurabia, dat is inderdaad te simpel.
Wel is er sinds 1973, toen de Arabische wereld moest erkennen dat Israël zou blijven bestaan ondanks alle pogingen het te vernietigen, een dialoog op hoog niveau (ministers van buitenlandse zaken) tussen Europa en de Arabische wereld met een anti-Amerikaans tintje (want de VS steunt Israël).
Hier zaten ook handelsbelangen achter.

Frankrijk, dat altijd ambities had om de supermacht Amerika tegen te werken en in het post-koloniale tijdperk invloed wilde houden, nam het voortouw.
Het construeren van "het Palestijnse volk" (dat feitelijk niet bestaat, het zijn immers Arabieren zonder eigen staat) en steun aan Arafat en de PLO (en nu, als het aan de WRR ligt, zelfs aan Hamas) was daar een onderdeel van.

De politiek van Frankrijk werd overgenomen door de Europese Unie.
Sindsdien heerste daar het cliché dat terrorisme altijd te maken had met de Palestijnse zaak. De jihad werd en wordt nog steeds ontkend.

Een ander onderdeel van die dialoog waren afspraken over vrij verkeer van personen, lees: grootscheepse moslimimmigratie naar West-Europa (in 1973, sic, besloot de regering tot gezinshereniging) en een dhimmi-achtige houding jegens de islam.

Zie een stuk van Bat Ye’Or hierover en een recensie van Victor Hanson.
Ook wijst Bat Ye’Or op de westerse zelfhaat van Europese intellectuelen en het automatische respect voor de multiculturele Ander achter deze dialoog.
Ze documenteert haar stellingen met officiële verslagen van topontmoetingen.

Het demografische argument zou ik maar niet te snel terzijde schuiven. Israël wordt weggefokt door de Palestijnen, maar lokaal zitten we hier ook met islamitische meerderheden. In Noord-Frankrijk ((Lille-Roubaix-Tourcoing) zijn al stadjes waar de gemeenteraad in Mohammedaanse handen is en daar worden al café’s en bioscopen gesloten.

Zoals Elten terecht opmerkt, is dhimmitude geen specifiek links probleem, wat moge blijken uit het inzicht van de SP, begin jaren’80, dat de huwelijksimport van ongeschoolde moslims zou leiden tot het drukken van de laagste lonen.
En het CDA heeft ook een handje van dhimmitude, als ook D66 en de Dijkstal-Wiegelvleugel van de VVD.

op 15 04 2006 at 01:12 schreef Paardestaart:

Bernadette – zoals Hirsi Ali al opmerkte toen haar overstap van PvdA naar VVD werd uitgelegd als beginselzwakte: politici in Nederland passen met z’n allen gemakkelijk in éen kamer – het zijn allemaal nette, linksige mensen.
Er is helemaal geen rechts in Nederland; er zijn geen conservatieven, geen neo-cons te vinden in het establishment. Iedereen is hier met hetzelfde sop overgoten, sociaal-democraten, liberalen en christenen.
Dus of dhimmidom niet een specifiek links probleem is staat nog te bezien. Om dat te bepalen zou er eerst een geaccidenteerd politiek landschap moeten ontstaan; in de polder lijkt elke molshoop een rijstebrijberg, terwijl ‘ie toch zo plat is als een dubbeltje.

Over dat inzicht van de SP: het is dat de SP langer trouw is gebleven aan zijn klassieke achterban: arbeiders en laagbetaalden.
De PvdA’er Drees had al eerder opgemerkt dat een verzorgingsstaat uit de aard der zaak massale immigratie uitsluit, en Drees jr. trok aan de bel toen de grote volksverhuizing dreigde te beginnen.
Natuurlijk werden die bezwaren doodgezwegen.
De macht was ondertussen overgegaan in nieuw-linkse handen.
Dhimmidom is wellevend links, net als iedereen hier.

op 15 04 2006 at 01:27 schreef Paardestaart:

Ik begrijp niet hoe jij kunt zeggen dat dat een-tweetje tussen de Eu en de arabische landen volstrekte kolder is.
Wat doet het er toe dat de moslims die hier naar toe kwamen stromen ongeletterde boeren uit de Rif waren, of verschoppelingen uit de Turkse provincies?
Het waren toch moslims?
En wat een moslim denkt of gelooft moet hij zelf weten: als hij zich maar als een moslim gedráagt!

Als het puntje bij het paaltje komt is de islam de sterkst samenbindende en identiteitsverschaffende factor in de arabische wereld.
Zelfs een arme hunkerende ploeteraar voelt zich eerst en vooral moslim, met de hele umma als zijn broeders.

Ga jij nu eerst maar ‘ns Bat Ye’or lezen, en zet de feiten omtrent de Eu-Arabische samenwerking die ze zo ijverig heeft uitgevlooid maar eens op een rijtje.

There ìs method to this madness..

op 15 04 2006 at 03:20 schreef Rinus Duikersloot:

Trendwatcher Adjiedj Bakas refereerde van de week in een lezing naar het rapport van de Franse commisie Stasi. Het rapport is in het Frans maar de conclusie in het Engels(heb het nog niet kunnen vinden online). Daarin wordt voorspeld dat in 2030 de meerderheid van de Nederlandse steden een islamitische meerderheid zal hebben. Ben benieuwd waar ze dit op baseren.
De Amerikaanse arabist Bernard Lewis heeft voorspeld dat voor het einde van de eeuw Europa islamitisch zal zijn en Bolkestein ging hier verder op door in een lezing. Toen ik Hans Jansen hiernaar vroeg relativeerde hij dat met de opmerking dat ze dat van de katholieken vroeger ook dachten.

Wat Pamela Hemelrijk’s Oil for immigration en Bat Ye’Or betreft haal ik de opmerking van Barry op Hoeiboei hierover aan: Het is heel eenvoudig. Europa heeft geen immigranten genomen in ruil voor olie. Zij had goedkope arbeidskrachten en olie nodig. In de reeks conferenties die volgde met de Arabische Liga, heeft het in een combinatie van fout schulgevoel over oorlog en kolonialisme, links realitivisme, sterke Arabische diplomatieke druk, opportunisme en hypnose toegegeven aan het behoud van eigen cultuur, gezinshereniging etc. Overal in Europa en tegelijkertijd. En zij hebben toegelaten dat de landen van herkomst de greep op de geëmigreerde landgenoten behielden.
Het is geen samenzwering maar meer in de trant waarin Pim in een onlangs herhaald prettig gesprek, op Theo antwoorde over al dan niet samenzwering wat betreft de Euro: "Welnee het is gewoon een cultuur van conferenties en borrels die de deelnemers in een bepaalde richting duwen."
Het is volgens mij ook veel minder een monolytisch proces zoals BY beschrijft. Maar zij heeft absoluut een vondst gedaan en het resultaat is zichtbaar.
Wat Marokko betreft. Dat land behoort tot de Arabische wereld en is lid van de Arabische Liga, afgezien van de vele Berbers die er wonen. Turkije is een ander verhaal, maar je kan zeggen dat Turkije mede dankzij financiële steun van de Europese Turken die hier meer vrij uit religieus konden zijn, dan in Turkije zelf, is geïslamiseerd. Ironisch genoeg heeft Saoedi Arabië zeker bijgedragen aan de islamisering van Turkse immigranten in Europa

op 15 04 2006 at 08:21 schreef Peter Breedveld:

Kijk, in wat Barry schrijft herken ik tenminste de wereld om me heen. Dat vind ik al heel wat geloofwaardiger.

op 15 04 2006 at 13:29 schreef Bernadette de Wit:

Peter, in de wereld om ons heen, maar dan aan de top, is begin jaren ’90 die Arabisch-Europese dialoog op gang gekomen.
In in de direct waarneembare wereld om ons heen zien we de gevolgen.

op 15 04 2006 at 15:47 schreef Cor:

Spannend he, politiek!

Even Ebru aanhalen: "Ik ben zo moslim-moe. Ik ben vooral onze idiotie tegenover gelovigen moe. Iemand die moordt zoekt een motief en deze gekken vinden dat in de islam. Wij, onze overheid heeft deze gekken gecreëerd, gefaciliteerd en gefinancierd. Er is een verband tussen oogsten, zaaien en de grondwet. Een hoop moslims sporen wel – zoals zelfs een hoop christenen sporen."

op 16 04 2006 at 01:38 schreef Elke:

Je kunt de ontwikkeling van Eurabia aardig volgen uit de bezigheden van MEDEA, het met steun van de EU opererende European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation.
http://www.medea.be/?page=0&lang=en&idx=0&doc=981

Rapport van de Unesco over de "Arab-Europe Dialogue" zoals MEDEA vooral in Amerika wordt genoemd:
http://www.unesco.de/c_english/arab-europe_dialogue.pdf

Het begint nog niet eens met die Resolutie van Straatsburg (1975), waar Bath Ye’or het over heeft, al gaat het van daar af wel goed los.
Het begint in 1974, in Damascus, waar de eerste meeting van MEDEA wordt gehouden.
Je leest je een ongeluk door de met de spinnewebben van diplomatieke taal opgetuigde stukken.
Volgens mij jaren werk om helemaal door de geschiedenis van MEDEA te komen.

Ik plemp deze links wel vaker op het internet, daar er hier en daar toch het idee schijnt te bestaan dat Bath Ye’or en Oriana Felacci het hele idee van de AED uit hun duim gezogen hebben.
Dat is beslist niet zo, al kun je natuurlijk wel van mening verschillen over hun intepretatie er van.

op 16 04 2006 at 14:54 schreef Bernadette de Wit:

Dank, Elke. Hans Jansen stelt dat de theorie van Bat Ye’Or goed gedocumenteerd is.
Via je tweede link kwam ik in een Unesco-rapport uit 2003 over onderwijsvernieuwing ihkv de Eurabische dialoog.
Daarin diverse artikelen van Arabische wetenschappers die zwaar inzetten op de tijd dat de Arabische cultuur nog iets voorstelde, Europa heeft daaraan alles te danken, en de neergang natuurlijk wijten aan het koloniale, agressieve, mechanistische, materialistische Westen met zijn etnocentrisme en superioriteitsgevoelens.
Dit wordt dan weer grif beaamd in andere artikelen, van Euro-wetenschappers, allemaal ten bate van het wederzijds (sic) respect en begrip, de "uitdaging" van het benadrukken van de "positieve, gemeenschappelijke" cultuur en geschiedenis ter vervanging van een "op conflict gebaseerde" benadering enz.

Een van de stukken, geschreven door de ‘islamologe’ Nese Ihtiyar te Bochum, gaat over het herschrijven van de Duitse schoolboeken. Iets waar Duitsland vorig jaar al last van had, toen het Turkse consulaat na enige druk voor elkaar kreeg dat de genocide op de Armeniërs uit de schoolboeken werd gekuist.

Ihtiyar verhaalt van een in 2002 gestart project van een Duits onderzoeksinstituut om de interculturele en interreligieuze dialoog te bevorderen. Deel 1, natuurlijk moest dat eerst, gaat over de Duise schoolboeken, deel 2 zal gaan over de representatie van het Westen in schoolboeken in islamitische landen.

De taak van Europese schoolboeken is volgens Ihtiyar het weergeven van de "hedendaagse werkelijkheid" van migratie, en dat moet door het benadrukken van overeenkomsten en het afzien van wij-zij-denken.
Helaas gaan de schoolboeken te vaak over conflicten en tegenstellingen, waardoor de islamitische leerlingen zich er niet mee kunnen identificeren (!).

Ihtiyar vindt het "opmerkelijk" dat Duitse schoolboekhoofdstukken over de islam "aparte aandacht" geven aan vrouwen., net als "de media" Ze vermelden de polygamie, maar die is een uitzondering.

Mohammed mag niet als stichter van de islam worden voorgesteld, want hij is "de boodschapper van Allah".
Het woord Mohammedaan mag niet gebruikt worden.
De jihad mag niet de heilige oorlog tegen de ongelovigen worden genoemd, want dat is slechts de kleine jihad, de grote (zelfverbetering) is veel belangrijker.
Kortom, de schoolboeken moeten de islamitische Doublespeak maar overnemen.

In de behandeling van de sharia wordt altijd het afhakken van handen en het stenigen genoemd, maar er wordt niet bijgezegd dat het om recidivisten gaat en dat er getuigen bij moeten zijn. Dus het valt eigenlijk reuze mee, zegt Ihtiyar.

Plaatjes van gesluierde vrouwen die deemoedig achter een man aanlopen mogen ook niet, de schoolboeken moeten een mix van vrouwentypen tonen.

Ook mogen de schoolboeken het woord islam niet vertalen als onderwerping aan de wil van Allah, want dat is te simplistisch. In plaats daarvan moeten de Europese schoolboeken gebruik maken van islamitische bronnen. En die kunnen ook uitleggen dat er niks mis is met onderwerping.

O ja, het kinderboek over Alladin mag ook niet meer, want dat is cliché, net als plaatjes uit 1001 nacht met buikdansende schonen in een harem. Daarin kunnen Duitse moslimkinderen zich niet herkennen.

Tot slot is het fundamentalisme, anders dan de schoolboeken beweren, alleen maar een reactie op kolonialisme en verwestersing: de islam "is geen bedreiging".

Dit is nog maar een klein voorbeeld van de dhimmitude waar Fallaci en Bat Ye’Or het over hebben. Ben benieuwd of deel II, over de beeldvorming over het Westen in het Aranische onderwijs, al af is, ik heb het nog niet kunnen vinden.
Ben ook benieuwd hoe de instigators van het Eurabia-plan zich daar weer uit gaan redden.

op 16 04 2006 at 16:12 schreef Bernadette de Wit:

Heb even gekeken. Dat tweede deel is er al, en het wordt, anders dan deel I, gepresenteerd als een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de voorstelling van het christendom in een aantal islamitische landen (Egypte, Palestijns gebied, Turkije en Iran).

Gemakkelijk was het niet, want in de meeste landen wordt de interculturele en interreligieuze dialoog gezien als een gevaar voor de veiligheid volgens de website van de Oslo Coalition, opgericht in 1998, een club van NGO’s, reli’s en wetenschappers die vrijheid van godsdienst en tolerantie wil.

Ik las over deel II van het onderzoek op deze site

De resultaten:
Turkse schoolboeken verwijzen naar het christendom in hoofdstukken over toerisme en archelogische sites, dus de leerlingen leren niets over de de geschiedenis van het christendom in die regio en rol van het christendom in de geschiedenis van Turkije. Griekse, Syrische en Armeense christenen worden niet genoemd.

De Europees-chistelijke Middeleeuwen worden beschreven als wreed, onmenselijk en achterlijk vergeleken met het islamitische rijk. De schoolboeken vertolken het traditionele islamitische gezichtspunt.

Iran: niets over het geloof van de christelijke minderheden, alleen genoemd in de vele passages die de bekering van christenen tot de glorieuze islam bezingen.

Noach, Abraham, Moses and Jesus worden voorgesteld als islamitische profeten avant la lettre.
(Tja, dat maakt identificatie met het schoolsysteem voor de christenen heel moeilijk, terwijl die er al woonden en dus geen immigranten zijn.)

Egypte: geen uitleg over het verschil tussen christendom en islam. Het christendom valt samen met de islam.

Maar wel wordt de Koptische kerk e.d. genoemd en de Byzantijnse onderdrukking komt uitgebreid aan bod.
Echter, ook hier worden christenen in stereotypen beschreven, als objecten van de Arabische tolerantie, terwijl de onderdrukking van het christendom wordt genegeerd. De welvaart dankzij de jiziyah (de speciale belasting die dhimmi’s moesten betalen) wordt wel genoemd, alsmede het toerisme naar de kerken en kloosters, maar verder hebben de christenen volgens de Egyptische schoolboeken niets aan het land bijgedragen.

Zonder enige overgang volgt op de Kruistochten de koloniale periode, als een voortzetting met andere middelen (economische oorlogsvoering). Uitbuiting en kolonialisme zijn puur westerse uitwassen. De leerlingen horen niets over b.v. de Arabische slavenhandel en de Mameloeken.

Het christelijke Westen wordt gekenschetst als a-religieus en cultureel minderwaardig, pas door de ontmoeting met de islam leerde het Westen iets bij. De schoolboeken zeggen dat de Egyptische staat, maar ook alle burgers, het land moeten beschermen tegen bedreigingen van buitenaf.
Dat het Midden-Oosten en Noord-Afrika sinds de 19de eeuw veel culturele invloeden hebben gehad van westerse landen wordt niet genoemd, de belangrijke bijdrage van westerlingen aan de Egyptische opleving evenmin.
Ook de Eurabia-dialoog en andere vormen van samenwerking (ontwikkelingshulp!!) komen niet ter sprake.

Palestijns gebied: de islamitische kijk op het christendom, een gesloten wereldbeeld, domineert de meeste schoolboeken. Maar in het vak burgerschapseducatie wordt weer wel gehamerd op pluriformiteit en religieuze tolerantie; ook de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens wordt genoemd.

De schoolboeken zeggen niets over de inhoud van het joodse en christelijke geloof. Wel worden de kinderen aangemoedigd om christelijke plekken te bezoeken.
Vaak wordt de gelijkheid tussen de geloven benadrukt, maar er wordt niet uitgelegd waarom er nog maar zo weinig christenen over zijn in dat gebied.
Ook de Palestijnen noemen wel de jiziyah, maar verder geen bijdrage van de christenen aan hun cultuur en economie.
Kerken worden beschreven als gebouwen, niet als gemeenschappen, en als een typisch Europees fenomeen.

De christelijke kerk en de Europese heersers zijn machtswellustelingen, terwijl het Arabische en Mameloekse expansionisme een bevrijding wordt genoemd.

Opmerkelijk positief is dat alle antisemitische verwijzingen uit de nieuwe Palestijnse schoolboeken zijn geschrapt; die stonden er voorheen, in de herdrukken van Egyptisch en Jordaans materiaal nog wel in. In plaats daarvan negeren de nieuwe schoolboeken de joden en hun geloof compleet, op een enkele vage verwijzing naar de ‘mensen van het boek’ na.

Wat is er met dit onthullende rapport gebeurd?
Turkije gaat er iets aan doen. In Egypte ligt elke westere bemoeienis gevoelig.
In Iran vindt men dat het hun plicht is om de waarheid over het geloof moet doorgeven aan de jeugd, en daarvoor is alleen de Koran en de andere isdlamitische geschriften een toegestane bron. Dus die gaan er ook niks aan doen.

Conclusie: de Duitse schoolboeken kunnen veel beter, vooral moet er uitgebreider worden ingegaan op de inhoud van de islam en de verschillen tussen de 3 monotheïstische religies. Ook kunnen hier en daar clichés pover gastarbeiders geschrapt.
Maar die opgave is een peuleschilltetje vergeleken met wat de islamitische landen moeten doen.
Hoezo "dialoog"?

op 16 04 2006 at 16:35 schreef Akkersloot:

De WRR moet haar excuus aanbieden voor het gebruik van de term "islamofoob". Een fobie is immers een "ziekelijke angst voor iets".

Desnoods via Kamervragen.

op 16 04 2006 at 16:46 schreef Akkersloot:

Chrisn : "Als je alleen naar de positieve ontwikkelingen kijkt, kan ik ook wel een positief rapport schrijven over het nationaal-socialisme, stalinisme of over de slavernij".

http://forum.fok.nl/topic/844870

op 16 04 2006 at 21:33 schreef Elke:

Dat verhaal over die schoolboeken zegt wel iets, Bernadette.
Over dit soort dingen wordt in Nederland schouderophalend gedaan, terwijl als hetzelfde in Nederlandse schoolboeken zou staan over de islam, het huis beslist te klein zou zijn.
Dat is een soort zelfcensuur, die Bath Ye’or voorzorgszucht noemt.
Voorzorg om vooral de moslims maar niet tegen de scheentjes te schoppen.
Zelfs de waarheid verdraaien/verzwijgen als moslims die niet blijken te kunnen verdragen.

Bath Ye’or stelt dat de Europeanen zich dhimmitude veel te veel voorstellen als een bezetting, zoals onder de nazi’s.
En dat ze daarom denken dat het allemaal zover nog niet is.
Maar het is juist deze voorzorgszucht die de dhimmitude is.
Want in feite onderwerp je je daarmee, stel je dat de moslims en dus de islam het recht heeft om deze rechtsongelijkheid van ons te eisen.
Waarna het vrijwillig wordt gehonoreerd.
En zelfs gefinancierd.
Dat is dhimmitude.

Sura 9 aya 29: Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting (Jizyah) met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn."

Van Gogh is al "bestreden" omdat hij het niet onwettig vond wat hij deed terwijl het in de ogen van de volgelingen van Allah en Mohamnmed wél onwettig was.
Mensen als Hirsi Ali en Ellian, die er hetzelfde over denken staan ook op de "bestrijdingslijst".

Vele Nederlanders zijn "onderdanig en betalen de belastingen", de WRR bijvoorbeeld levert de nodige onderdanigheid, en de produktieve bevolking betaalt de belastingen.
Waar o.a. al die dhimmikul van betaald wordt.

Degenen die dit allemaal afkeuren, worden niet alleen door de moslims, maar ook door de voorzorgszuchtige overheid bestreden en verketterd.

Nederland is een dhimmistaat.
.

op 17 04 2006 at 01:04 schreef marjan:

Ik denk dat er veel mensen in Nederland zijn, die het rapport niet zozeer als onderdanigheid, maar eerder als verstandig, pragmatisch handelen zien.

Ze redeneren:de politieke Islam bestaat nu eenmaal, we hebben er mee te maken, veranderen zullen ze niet onder invloed van onze kritiek, dus kunnen we maar beter goede maatjes met ze worden.

In de hoop dat de liberalere krachten binnen de islam ooit meer macht zullen krijgen.En als dat niet het geval is, dan is er de hoop dat wij verschoond blijven van de vervelende kanten ervan.

Het is niet mijn opvatting, omdat ik vind dat we met zo’n pragmatische houding de liberale- en de niet- moslims in die landen (en hier) in de steek laten.

Maar waar gaat een pragmatische (veel van die mensen zullen zeggen realistische-)houding over in dhimmitude?

op 17 04 2006 at 01:42 schreef marjan:

Wat in het rapport ook niet staat, volgens mij(maar ik heb het niet goed gelezen), is dat in veel landen waar de politieke Islam niet veel in te brengen had, radicale moslims zich pas zijn gaan roeren, sinds in Iran de Ayatollahs aan de macht kwamen.

Voor veel radicale moslims is die Iraanse revolutie een eye-opener en een grote stimulans voor hun Islamistisch activisme geweest.

Als we Hamas accepteren als gelijkwaardige politieke gesprekspartner, zou dat dan ook niet als een stimulans gezien worden door politieke Islamisten om in nog meer landen de politieke Islam aan de macht te krijgen?

Of hebben de dialoog-fans gelijk en radicaliseren moslims juist als Hamas en Iran door het westen worden geboycot?

op 17 04 2006 at 04:54 schreef Cornelis van den Berg:

Het rapport van de WRR moet serieus worden genomen. Dit rapport bevat zoveel ideologische vooringenomenheid (ik heb de moeite genomen er kennis van te nemen, al kwam ik al snel tot de conclusie dat ik mijn tijd aan het verspillen was) dat van misleiding gesproken moet worden. De regering dient adaequaat te re(a)geren, dus een ontslagprocedure voor de makers van dit rapport in gang te zetten. Het verwijderen van de makers van dit rapport uit de WRR is niet voldoende. Zij hebben er blijk van gegeven ongeschikt te zijn voor wetenschap en onderwijs. Wie in de wetenschap niet bij de feiten blijft, maar uit vermeende hogere wijsheid de mensen meent te moeten aansturen (= op het verkeerde been zetten) is geen wetenschapper en moet het bedrijven van pseudo-wetenschap op kosten van de samenleving onmogelijk worden gemaakt.

op 17 04 2006 at 08:17 schreef Akkersloot:

Tweede poging om op Fok te benadrukken dat een ideologie, zoals de islam, niet kan veranderen.

http://forum.fok.nl/topic/845071

op 17 04 2006 at 14:22 schreef Rinus Duikersloot:

Iemand hier gisteren Buitenhof gezien met Ronald Plasterk? De man die mede het verkiezingsprogramma van de PvdA gaat schrijven. Uit zijn column Islamitisch activisme

Ayaan, Afshin en Sylvain zijn alledrie streng islamitisch opgevoed, en hebben de islam nog in elk haarvat, ze zijn vol islamitisch activisme. Hun liberalisme is flinterdun, ze hebben zoals dat tegenwoordig heet een erg kort lontje.

Geen enkele argumentatie van hem waarom het rapport wel zou deugen.

Uit WRR moet roze bril afzetten van Nahed Selim in Trouw:

Een rapport opgesteld door een paar mannen met baard en tulband had nauwelijks erger kunnen uitpakken.

Zij geeft wel argumenten in haar bijdrage waarom het rapport niet deugt

Lees ook Optimisme met oogkleppen van Eildert Mulder in Trouw:

De WRR wil meer aandacht voor positieve ontwikkelingen binnen het islamitisch activisme. De raad negeert echter veel bezwaren die kleven aan de sjariawet, en laat daarmee echte liberalen in de moslimwereld in de steek.

op 17 04 2006 at 14:32 schreef Peter Breedveld:

Ik las die column van Plasterk net, en het viel me op dat Plasterk islamofoob is:

Ayaan, Afshin en Sylvain zijn alledrie streng islamitisch opgevoed, en hebben de islam nog in elk haarvat, ze zijn vol islamitisch activisme. Hun liberalisme is flinterdun, ze hebben zoals dat tegenwoordig heet een erg kort lontje.

Hé, da’s grappig! Als het gaat om het duiden van tekortkomingen in islamcritici, mag je ‘de islam’ (die bestaat dus toch!) wél de schuld geven.

Vrouwen en islamapologeten, ik zal ze nooit begrijpen.

op 17 04 2006 at 18:27 schreef Akkersloot:

Ja Rinus. Ik heb de column van Plasterk gezien. Hij is nog na te lezen op buitenhoftv.nl Het is diep triest.

Zou iedereen die tegen het WRR raport is ook streng opgevoed zijn.

Plasterk zegt overigens wel dat islamieten een kort lontje hebben.

Maar ook volgens dat "wetenschappelijk" rapport zijn Hirsi Ali en Ephimenco "islamitische activisten". Ha ha

op 17 04 2006 at 18:59 schreef Paardestaart:

"veranderen zullen ze niet onder invloed van onze kritiek, dus kunnen we maar beter goede maatjes met ze worden"
If you can’t beat them, join them..?

Dat kun je opportunisme of voorzorg noemen; ik noem het gewoon verraad. En tot voor kort noemde men dergelijk gedrag van anderen hier gretig verraad; iedere vorm van samenwerking met de nazi’s tijdens de bezetting werd door de na-oorlogse verzetsstrijders met de grootste strengheid veroordeeld..denk maar aan de burgemeesters in oorlogstijd, of de joodse raad, terwijl dier positie toch aanmerkelijk ingewikkelder en machtelozer was dan die van de regering van een vrij land.
Iedereen die toen dacht groter kwaad te voorkomen door mee te werken aan kleiner heulde; elk compromis was genoeg om na de oorlog mensen tot op het bot af te branden,tot op de dag van vandaag, zonder enige coulance – of dat nu terecht is of niet.
De huidige lafheid of ‘voorzorg’ die Hirsi Ali en Bouazza of Ellian voortdurend aan de kaak willen stellen – is dan ook tamelijk opmerkelijk: nu de schoen aan de andere voet zit is het plotseling geen verraad meer of lafheid, maar prudentie..

op 17 04 2006 at 23:49 schreef Bernadette de Wit:

Kees, van mij hoeven ze niet ontslagen te worden, maar ik zou er wel voor zijn dat de Kamer de auteurs van dit kwalijke rapport stevig van repliek dient.
Ik vraag me af wat Kamerleden nou vinden van het stuk van Machteld Allan in Trouw van afgelopen zaterdag. Ze schreef: er is iets vreselijk misgegaan in de islamkunde, want nogal wat beoefenaren menen dat hun wetenschappelijke werk in dienst van de emancipatie van moslims moet staan of de interreligieuze dialoog.

Er zijn ook islamexperts die echte wetenschap bedrijven, zoals Hans Jansen, Leo Kwarten en Allan zelf. (Wat we in NL missen is iemand als Ibn Warraq, een islamexpert die openlijk van zijn geloof afviel.)

Maar Michiel Leezenberg, Maurits Berger, Sjoerd van Koningsveld en de leden van de WRR maken zich schuldig aan apologetische dwaling die Allan zo puntig beschrijft.
Ze doen overigens precies wat CDA, PvdA en VVD willen, dus ik zie het somber in.

op 18 04 2006 at 11:28 schreef Frans Groenendijk:

De grenzeloze leugenachtigheid van Plasterk is om razend te worden. Je gaat je bijna afvragen of dat ook de belangrijkste bedoeling is: provocatie. Provocatie om mensen er toe te brengen dat ze over de schreef gaan in hun reacties zodat ze daar vervolgens op aangevallen kunnen worden.
Dit is van het allerlaagste allooi. Uitsluitend aanvallen van de critici, op geen enkel van hun argumenten ingaan.
Zelfs komt hij nog aan met het verhaal dat mensen niet moeten zeuren over de doelstelling van Hamas om Israel te vernietigen: de Palestijnen hebben democratisch gekozen voor deze club. De Palestijnen verklaarden onlangs in een enquete door een hen goedgezind noors instituut in ruime meerderheid hun steun aan Al-Qaeda aanvallen tegen Amerikaanse en Europese doelen.
Ik ga nu dus ook al in de fout: ik maak me te kwaad en dwaal af.
Waar het om gaat is het verspreiden van leugens over mensen met een andere mening dat de jouwe. Dat is wat Plasterk doet.

op 18 04 2006 at 13:15 schreef Bernadette de Wit:

Plasterk is dom, hij schaart zich achter het leeg-formnalistische standpunt van de WRR dat je de regering-Hamas moet steunen ‘omdat’ die ‘democratisch’ is gekozen.
Van echte democratie is geen sprake daar, de ‘Palestijnse’ autoriteit is een corrupte graaiersclub. Arafat sluisde de hulpmiljoenen door naar z’n eigen rekening terwijl z;n volk in vluchtelingenkampen woont.
In Israël zitten er Palestijnen in de Knesseth!
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zegt het Westen, maar daar komt Plasterk niet op. De man is dom en puberaal, Frans heeft gelijk.

op 18 04 2006 at 14:57 schreef Peter Breedveld:

Check de Fokke & Sukke-cartoon van vandaag:

http://www.foksuk.nl

op 18 04 2006 at 15:10 schreef John:

Zoals ik schreef op het weblog van Jan Marijnissen:
Waar het om gaat is dat zelfs het gedachtengoed van een Hans Janmaat superieur is aan dat van moslims en joden zolang hij geen geweld predikt of voorstaat onder luid gezang van het Nederlands volkslied geslachtsdelen van nieuwkomers te verminken.

op 18 04 2006 at 16:46 schreef Cor:

Wat moet een seculiere, moderne zoon of dochter van zulke ‘moslims en joden’ waar John het over heeft met Johns kretologie nu eigenlijk aanvangen?

op 18 04 2006 at 19:04 schreef John:

Niets want blijkbaar zijn de kinderen waar jij het over hebt al zelf tot deze conclusie gekomen.
Vandaar ook dat ik kots op iedereen die Hirsi Ali wegzet als blind om zich heen slaand getraumatiseerd kind.

op 18 04 2006 at 19:37 schreef Cor:

Het seculiere joden- en moslimnageslacht dat ik ontmoet concludeert gelukkig niet dat het gedachtengoed van Janmaat (bv. ‘Minister Hirsch Ballin mag geen hoge functie bekleden, want hij is van joodse komaf’) superieur is aan dat van moslims en joden.

Ik denk dat het belangrijk is om het verschil tussen religieus leiders en religieus gelegitimeerde geopolitiek enerzijds, en individuele zich religieus manifesterende mensen anderzijds goed in de gaten te houden.
Bij voorbeeld Orthodoxe moslima’s raad ik graag aan zich te houden aan hun doctrinaire benadering van islam, dus inclusief klitkerf of -verwijdering.
Relativerend belijdende gelovigen neig ik te stimuleren in hun relativering van de onaangename doctrines uit bij voorbeeld hadith en talmoed.

op 18 04 2006 at 19:52 schreef John:

"Ik denk dat het belangrijk is om het verschil tussen religieus leiders en religieus gelegitimeerde geopolitiek enerzijds, en individuele zich religieus manifesterende mensen anderzijds goed in de gaten te houden."

Hiermee heb je tot op zekere hoogte gelijk want een enkele idioot zoals er ook genoeg onder seculiere Nederlanders te vinden zijn kan niet veel kwaad. Het probleem met religies waaronder ook de islam echter is dat het groepsdenken de basis vormt. Vandaar ook dat ik hamer op zo’n ronduit misselijkmakend sekteritueel als besnijding.

op 18 04 2006 at 21:03 schreef Cor:

Het besnijden van vrouwen (de ‘profeet’sprak: ‘doe het wel degelijk bij die meisjesklitjes, maar doe het mild’) vind men als voorschrift in de hadith, een volgens minister Donner heilige brontekst voor een respectabele godsdienst. Da’s onze democratisch gekozen minister, wel te verstaan.

Ik heb Hoogervorst, die graag uitdraagt dat vrouwenbesnijdenis iets cultureels is dat niets met godsdienst of islam te maken zou hebben, gevraagd wat hij vind van de stellingname van Justitie. Geen antwoord gekregen. Van Balkenende trouwens ook niet – slechts een nietzeggend en leugenachtig briefje kreeg ik van JP.

Dit kabinet is pervers, Donner en Balkenende voorop.

op 18 04 2006 at 22:04 schreef Akkersloot:

Pro-islam is niet links maar extreem-rechts !!!!!!!!!!!!!!!!!!

op 18 04 2006 at 22:10 schreef Cor:

Op de maat van welke tamboer?

op 19 04 2006 at 12:01 schreef Bernadette de Wit:

Als de Palestijnen echte democratie hadden (en hoezo zou je dat niet kunnen bepalen?), dan wisten ze waar dat geld van de PLO was gebleven en waar Hamas precies wapens heeft enz – dan hadden ze kortom 1) onpartijdige kranten en tv.
Dan bestond er ook 2) vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en mochten moslims van hun geloof afvallen of zich bekeren tot b.v. het christendom. Dan zouden de Palestijnen (lees: de Arabieren) 3) de joden niet haten en hun kinderen niet langer opvoeden in de jihad.
Dan zou in de schoolboeken ook het bestaan van Israël vermeld zijn en was er 4) geen islamitische indoctrinatie in het onderwijs.

Dan, ja dan, zouden de Arabieren in die regio misschien ook niet massaal op Hamas hebben gestemd. Nu ze dat wel doen, moeten we stoppen met ontwikkelingshulp en niet achter hun verkiezingsuitslag aanlopen zo lang Hamas Israël niet erkent en de jihad niet afzweert.

op 19 04 2006 at 12:45 schreef Frans Groenendijk:

"Van echte democratie is geen sprake daar, de ‘Palestijnse’ autoriteit is een corrupte graaiersclub."
En al was er wel sprake van "echte" democratie (hoe bepaal je dat?) dan nog. Sinds wanneer zou dat de enige grond mogen zijn waarop je het buitenlands beleid van een land zou mogen / moeten beoordelen?
De grootst denkbare waanzin om te suggereren dat een beleid niet bestreden zou moeten worden omdat er bij verkiezingen een meerderheid is verworven door een groep die dat beleid steunt.
Waanzin die ook niet gespuid wordt over andere landen.
Nederland bijvoorbeeld of de VS. Of Israel….

op 20 04 2006 at 22:43 schreef Doortje:

Volgens mij is er een oorlog aan de gang tussen civilisatie en barbarij. Ik weet wel dat er op civilisatie ook een heleboel af te dingen is(extremen op elk gebied), maar elk weldenkend mens zal begrijpen wat civilisatie(een goed boek, waardig omgaan met elkaar, mooie muziek, kunst,etc.etc.) is. Barbarij is dood en verderf, manupilatie, jalouzie, etc.etc.
Dat is de oorlog die gaande is. Je zal dan ook van elke soort(religie, gezindte) bij de twee partijen aantreffen, de "grijzen" zeg maar.
Je mag best een duidelijk standpunt innemen, en barbarij niet meer pikken. Velen hebben nog geen stelling genomen.

op 21 04 2006 at 11:35 schreef Elke:

Akkersloot schreef: "Pro-islam is niet links maar extreem-rechts !!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Het gaat nog verder.
Wat tegenwoordig dankzij duchtige propaganda extreemrechts wordt genoemd is gewoon extreemlinks. Hitler was een socialist. Grote delen van het partijprogramma van de NSDAP stemmen overeen met die van de linkse partijen van nu. http://www.meervrijheid.nl/mr-hitlerlinks.htm
En niet voor niets hebben Conrad Custers en zijn "kameraden" het de hele tijd over "schuld van de kapitalisten".

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS