Home » Archief » Beatles en Stones


[02.07.2006]

Beatles en Stones

Coen de Moor

FKK7

Rita Verdonk heeft, samen met het kabinet, Ayaan Hirsi Ali een verklaring laten tekenen waarin staat dat zij niet gelogen heeft, en dat zij wel degelijk de naam Ali mag dragen, en die voortaan ook zal dragen.

Ook zijn er twee regels aan toegevoegd waarin Ayaan Hirsi Ali moest aangeven dat ze er spijt van had, en dat alle schuld bij haar lag, en niet bij Verdonk. En die twee regels hadden er nooit in mogen staan. Het lijkt misschien op muggenzifterij om daar een kabinet op te laten vallen, maar die regels zijn belangrijker dan ze lijken. Die regels hadden in ieder geval moeten leiden tot het aftreden van Verdonk, en toen dat niet gebeurde, was de val van het kabinet onvermijdelijk.

Er valt D66 niets te verwijten. D66 deed enkel wat ze wel móest doen, nadat het kabinet haar verantwoordelijkheid ontliep. Het kabinet had Verdonk naar huis moeten sturen.

Toen ik voor de sociale dienst werkte, kregen wij te maken met de ‘regels voor behoorlijk bestuur’ zoals die in Nederland gelden. Het komt erop neer dat waar een burger afhankelijk is van een bestuurder, of een vertegenwoordiger van een bestuurder (een ambtenaar dus), voor een bepaalde dienst, dat die bestuurder of ambtenaar dan op geen enkele manier zijn/haar persoonlijke mening of belang mag laten vermengen met die dienstverlening.

Stel, ik werk op het gemeentehuis in Soest. Ik heb een meningsverschil met mijn buurman over wie er nu beter is, de Beatles of de Stones. Ik vind de Beatles natuurlijk veel beter, maar mijn buurman dwaalt en denkt dat de Stones beter zijn. Nu komt bij toeval de buurman voor mijn loket om zijn visvergunning af te halen. Ik zeg tegen mijn buurman: “Ja, dat is prima, je visvergunning ligt hier voor je klaar, je hoeft alleen maar even te erkennen dat de Beatles toch echt beter zijn dan de Stones, en dan krijg jij je visvergunning mee.” Op dat moment vermeng ik een persoonlijke mening met een dienst die ik namens een bestuurder lever, en waarbij de burger afhankelijk van mij is.

Als mijn buurman gevoel voor humor heeft dan zal hij dat misschien inderdaad grappend erkennen, en dan is daarmee de kous af. Maar hij kan er ook een zaak van maken, en dan ben ik mijn baan kwijt. Zonder pardon. Dat is niet de schuld van de buurman, en ook niet van de Beatles of de Stones, dat is puur mijn schuld. Ik had die discussie gewoon niet mogen vermengen met die dienstverlening.

Verdonk wilde haar gelijk halen. Ze vond dat het hele gedoe rond Ayaan Hirsi Ali’s naam en geboortedatum haar eigen schuld was. Zij kreeg de hele kamer over zich heen, en daar baalde ze van. Misschien hád Verdonk ook wel gelijk. Misschien wás het ook allemaal we de schuld van Ayaan Hirsi Ali, en viel haar niets te verwijten. Daar wilde Verdonk erkenning voor, en dat is begrijpelijk. Maar daarvoor staan haar daarvoor diverse middelen ter beschikking. Ze had het via de media kunnen spelen, ze had in een speech haar visie kunnen geven. Een politicus, (en ook een gewone burger) mag dat allemaal doen.

Maar in die hele procedure om Ayaan Hirsi Ali haar paspoort terug te geven had de strijd om het gelijk niet aan bod mogen komen. Het feit dat Verdonk dat er toch tussen heeft geschoven had haar haar baan moeten kosten. Heel simpel. Dat valt namelijk onder machtsmisbruik en onbehoorlijk bestuur. Toen daar bezwaar tegen kwam vanuit de kamer, had het kabinet onmiddellijk actie moeten ondernemen en Verdonk uit haar functie moeten zetten. Of er nu een motie was of niet, en of die nu was aangenomen of niet, ze had gewoon uit haar functie moeten worden gezet. Dat is niet gebeurd.

Waarom niet? Omdat Verdonk populair is bij het electoraat. Omdat de VVD Verdonk nodig heeft. En het CDA heeft de VVD nodig, en dus ook Verdonk. Het CDA en de VVD heeft D66 minder hard nodig. Het is dan ook veel aantrekkelijker om D66 te laten vallen. Dat is heel begrijpelijk en neem ik ze dan ook niet kwalijk. Maar dan moeten ze niet achteraf D66 de schuld geven voor de val van het kabinet. Dat neem ik ze wél kwalijk.

Het kabinet wilde Verdonk niet laten gaan. Daarmee hebben de leden willens en wetens hun eigen baan op het spel gezet. Dat is hun eigen keuze geweest. Ze hebben het kabinet laten vallen maar D66 de trekker laten overhalen. Nu krijgt D66 de schuld en dat is volledig onterecht.

Coen de Moor is illustrator en striptekenaar. Zie Coendemoor.com.

Algemeen, 02.07.2006 @ 01:39

[Home]
 

10 Reacties

op 02 07 2006 at 02:30 schreef DvR:

Ik ben het niet met je eens. Ik geloof niet dat Verdonk, door die verklaring van Ayaan te vragen, een persoonlijk belang najaagde. Ze diende simpelweg in haar positie van minister het algemeen belang.

Het lijdt geen twijfel dat Ayaan, door over haar leugens rond te bazuinen, zelf verantwoordelijk was voor de affaire rond haar nationaliteit. Het was correct en dapper van Verdonk om, zodra haar duidelijk werd dat Ayaan waarschijnlijk geen Nederlandse was, dit ondanks de brede populariteit en sympathie die Ayaan geniet aan de kamer te melden. Daarmee diende ze geen enkel eigenbelang of partijbelang doch alleen het belang van de kamer, en daarmee dat van het land. Daarna heeft ze zich, ondanks alle stront die ze over zich kreeg, op welwillende en creatieve manier gekweten van de onmogelijk opdracht waarmee de kamer haar terugzond, en een manier gevonden om Ayaan’s Nederlanderschap toch te behouden zoals de volksvertegenwoordiging duidelijk (en m.i. ten onrechte) van haar verlangde.

Dat Ayaan in haar verklaring de verantwoordelijkheid op zich neemt is simpelweg redelijk. De affaire had Nederland en Verdonk (de minister, niet de persoon) inmiddels al genoeg schade berokkend. Ayaan’s verklaring biedt de regering de mogelijkheid om onterechte kritiek naar de veroorzaakster terug te verwijzen, en voorkomt mogelijk allerlei onzinnige juridische problemen. Er had met deze verklaring een streep onder de affaire gezet moeten worden. Dat D66 hem heeft aangegrepen als halfhartig excuus om zijn deelname te beeindigen aan een kabinet waar het überhaupt nooit zitting in had moeten nemen is in partijpolitiek opzicht misschien handig, het is ook onheus, opportunistisch en wat mij betreft erg doorzichtig. Dat ik het ze toch niet aanreken is louter omdat dit kabinet niet beter verdiende.

Overigens ben ik een groot bewonderaar van Ayaan, heb ik meermalen D66 gestemd, en ervaar ik ‘VVD’ al sinds mijn jongste jaren als een vies woord.

op 02 07 2006 at 02:35 schreef DvR:

Misschien ten overvloede, maar hier voor de geïnteresseerden nog even de verklaring van Ayaan, zodat ze hem zelf kunnen beoordelen:

Verklaring van mevrouw Ayaan Hirsi Ali

Op 15 mei j.l. heb ik van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een brief ontvangen waarin mij werd meegedeeld dat de uitlatingen die ik over mijn identiteit heb gedaan zouden kunnen impliceren dat ik het Nederlanderschap nooit had verkregen.

Deze mededeling was gebaseerd op mijn verklaring, dat ik niet Ayaan Hirsi Ali, maar Ayaan Hirsi Magan heet. Deze naam is samengesteld uit mijn eigen naam, de naam van mijn vader en de naam van mijn vader’s vader. Deze wijze van naamsgebruik is in Somalië wettelijk en traditioneel gangbaar.

De naam Magan is ook altijd door mijn vader gevoerd en ik ben met deze naam opgevoed. Bij mijn asielaanvraag en daarmee ook later bij mijn verzoek tot naturalisatie, heb ik deze naam echter niet gebruikt. Ik heb, om redenen die er nu niet meer toe doen, een andere naam gebruikt, te weten de naam Ali. Onder deze naam is mijn vader’s vader daadwerkelijk geboren, zoals mijn familieleden getuigen. Hij heeft zich pas later Magan genoemd. Anders dan ik in het verleden soms heb gezegd, hoort de naam Ali dan ook wezenlijk bij mij. De naam Ayaan Hirsi Ali is de naam die ik naar Somalisch recht en gewoonte mocht voeren en die daarmee ook uitgangspunt voor de Nederlandse naamsaanduiding kan zijn.

Mijn mededeling, dat ik over mijn identiteit heb gelogen, geeft dus niet de werkelijkheid weer. Het gaat hier echter om feiten die de minister niet bekend konden zijn en ik heb er volledig begrip voor, dat zij heeft gehandeld zoals zij heeft gedaan. Ik betreur het dat ik haar met mijn mededeling op het verkeerde been heb gezet. Ik zal als Ayaan Hirsi Ali door het leven gaan.

w.g.
Ayaan Hirsi Ali
26 juni 2006

bron: http://www.minjus.nl/Images/Verklaring%20van%20mevrouw%20Ayaan%20Hirsi%20Ali_tcm74-122849.pdf

op 02 07 2006 at 08:17 schreef GJ Klaver:

Ik begrijp niet zo goed waarom we moeten kiezen, over wiens schuld de val van het kabinet was.

Volgens mij is de hele affaire begonnen met Zembla/Vara.

Daarnà zijn er allemaal hele en halve zolen met kamervragen gekomen.

Maar de voorzet kwam toch echt van ‘links’

Zembla – De heilige Ayaan donderdag 11 mei 2006

Ayaan Hirsi Ali is een van de meest controversiële politici van Nederland. Ze bepaalde afgelopen jaren de toon in het Islamdebat en dat leverde haar ook buitenlandse roem op. Ze vindt dat ze recht van spreken heeft omdat ze weet waar ze het over. Maar wat is er waar van haar verleden, van oorlogen, vluchten en uitgehuwelijkt worden? ZEMBLA ging op onderzoek in Nederland, Kenia, Somalië en Canada.

Ayaan Hirsi Ali is een van de meest controversiële politici van Nederland. Ze bepaalde afgelopen jaren de toon in het Islamdebat en dat leverde haar ook buitenlandse roem op. Vorig jaar was zij volgens het Amerikaanse tijdschrift Time, een van de honderd invloedrijkste mensen op aarde.

Ze vindt dat ze recht van spreken heeft omdat ze weet waar ze het over heeft en omdat ze het zelf heeft meegemaakt. Maar wat is er waar van haar verleden, van oorlogen, vluchten en uitgehuwelijkt worden? ZEMBLA ging op onderzoek in Nederland, Kenia, Somalië en Canada.

Aan het woord komen haar broer en haar tante die bij haar huwelijk was. ZEMBLA sprak met de man met wie ze trouwde, bezocht de scholen waar Ayaan opgroeide en vond een reportage uit 1993 over haar leven als asielzoeker.

ZEMBLA sprak ook met de vrouwen die haar als eerste in Nederland opvingen.
Al deze mensen zijn nooit eerder aan het woord geweest over Ayaan Hirsi Ali en dat levert een ander beeld op dan dat we kennen. In deze aflevering van ZEMBLA wordt Hirsi Ali geconfronteerd met de feiten over haar eigen leven.

op 02 07 2006 at 12:00 schreef JvE:

De vergelijking met die visakte in het artikel gaat volkomen mank. Het ging puur en alleen om de identiteit van AHA en de vraag of AHA daarover gelogen had. AHA is een voksvertegenwoordigster en aan zo iemand mogen, nee moeten, de hoogste eisen gesteld worden. Niemand protesteerde toen Bijlhout vd LPF het veld moest ruimen na onwaarheden; idem Charles Schwietert toen die had gelogen in zijn CV. Weg ermee.

Nu moeten 8 miljoen kiezers vervroegd naar de stembus vanwege deze non-issue aangezwengeld door de ‘amerikaanse allochtoon’ Vanderlane. Deze verreweg gevaarlijkste fanaat vd nederlandse politiek zal haar electorale trekken nog wel thuis krijgen.

op 02 07 2006 at 13:46 schreef Frans Groenendijk:

"Het ging puur en alleen om de identiteit van AHA en de vraag of AHA daarover gelogen had"
Heb je het kamerdebat wel gevolgd JvE?
Snap je niet het verschil tussen kamerleden en bewindslieden?
Zie je niet dat AHA in feite klokkenluidster was met betrekking tot de gegroeide praktijk dat asielzoekers geinstrueerd worden door Vluchtelingenwerk over welk verhaal ze het best kunnen vertellen?

De vergelijking met de visakte is een vergezocht voorbeeld maar evengoed legt het precies de vinger op de zere plek. Het feit dat het idee om een voor haar "onlastende" alinea toe te willen (laten) voegen aan Ayaans brief in haar hoofd is opgekomen toont aan dat mevrouw Verdonk niet geschikt is voor het ministersambt en voor enige functie hoog in het ambtenaren apparaat.

op 02 07 2006 at 15:40 schreef Paardestaart:

Verdonk is erg onbesuisd geweest, maar zowel zij als Hirsi Magan zijn door Zwembla uigelokt, bezwadderd en voor gek gezet
Het rechtse kabinet is uiteindelijk daardoor gevallen, en links is in extase
So who’s guilty?
En cui bono?

op 03 07 2006 at 16:13 schreef Bernadette de Wit:

Links en de moslimachterban profiteren. Maar het gaat verder. Gisteren op de lokale omroep AT5: met steun van Nike zijn twee voetbalelftallen van Marokkaanse meiden opgericht. Alles graties! De meisjes betalen 0,00 lidmaatschap en ook sporttenue, kicksen en reiskosten krijgen ze cadeau. Zelfs hoofddoekjes worden door de sponsor aangeboden! Dit moet zo omdat de gemeente A’dam een beleid heeft om "allochtone meiden" te laten "participeren" in de sport en die zijn er na jaren proberen niet toe te bewegen zich aan te sluiten bij een van de normale Amsterdamse amateurverenigingen.
Weer een nieuwe fase in de islamisering van de steden in W-NL, het voortrekken, de vanzelfsprekende invoering van hoofddoekjes in het openbare leven, worden nu ook al door het bedrijfsleven omarmd.

op 03 07 2006 at 16:38 schreef Lagonda:

"allochtone meiden"

Ik moet altijd mijn maaginhoud met kracht terug mijn lijf in dwingen als ik dit soort termen lees. "Moslimmeiden" — ook al zo’n fijn woord.

op 04 07 2006 at 12:47 schreef Paardestaart:

Meiden ja..want meisjes is neerbuigend en veel te lievig
De dwingelandij druipt ervan af – zelfs de taal moet worden aangepast aan de ideale werkelijkheid van ‘sterke vrouwen’ en tolerantie en diversiteit.

Alles en iedereen in de tang van de kwezelbrigade..van Anja en haar bloodyminded anjaatjes
Blèèchh

op 05 07 2006 at 12:05 schreef Kirewiet:

Peter

http://www.d66.nl/persoonlijk%20medewerker%20lousewies%20van%20der%20laan

Iets voor jou?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS