Home » Archief » Baumols ziekte en de kleuterjuf


[02.07.2006]

Baumols ziekte en de kleuterjuf

Mei Li Vos

FKK25

De econoom William Baumol trok een sombere conclusie. Arbeid wordt steeds productiever ‘dankzij de ingebouwde micro-elektronica’. Maar de arbeid verricht door politieagenten, verpleegsters en docenten wordt niet productiever. Omdat zij met hun handen en aanwezigheid werken. Hun werk kan niet worden overgenomen door computers. Daardoor worden ze relatief duurder. Een vervelende bijkomstigheid is dat deze mensen allemaal uit de belastingruif worden betaald. Dat heet ook wel Baumols ziekte.

Economen willen nog wel eens zedig met de handen gevouwen hun onheilstijdingen aan de politiek presenteren met de impliciete boodschap: ‘Succes ermee’. Pragmatisch ingestelde economen, organisatiekundigen en techniekfreaks hebben wel geprobeerd de ziekte van Baumol te bestrijden: agenten vervangen door meer camera’s, verpleegsters door zogeheten ‘domotica’ en computers in de klas, zodat er minder docenten hoefden rond te lopen. Dat heeft niet veel geholpen. Buurten werden niet veiliger door die camera’s, mensen worden sneller beter door echte verpleegsters en over de experimenten in het onderwijs wil ik het nu even niet hebben.

We, maar vooral kabinetten, zitten dus nog steeds met een probleem. Het kost allemaal zo veel, die publieke dienst.
Maar er zijn ook economen die daar anders tegen aankijken. Onderwijs bijvoorbeeld, dat moet je zien als investering, niet als kostenpost. Als je het zo bekijkt, is het niet erg om erin te investeren. Om in economentermen te blijven: dat leidt tot meer menselijk kapitaal. Na bezuinigingen in de afgelopen decennia, toen babyboomers van school waren, gaat er langzaamaan weer meer geld naar het onderwijs. Een beetje politicus moet zo af en toe de mantra ‘meer geld voor onderwijs’ lispelen.

Inmiddels spenderen we per jaar achttien miljard euro aan lonen voor 487.000 mensen werkzaam in het onderwijs. Het vervelende is dat het extra geld niet naar docenten gaat, maar naar managers, bestuurders en nieuwe bureaucraten die papier schuiven voor accreditatie en controle. Schoolbesturen bestrijden deze lezing. Volgens hen gaat er genoeg geld naar het primaire proces en leidt schaalvergroting niet tot meer bureaucratie. Dat betwijfelen inmiddels veel docenten. De Vereniging Beter Onderwijs Nederland berekent nu met een eigen alternatieve methode – De bureaucratiemeter – hoeveel geld er aan strijkstokken blijft hangen.

Terug naar Baumol en zijn ziekte. Mijn punt is dat we er geen boodschap aan moeten hebben. Dezelfde economen die onderwijs als investering zien, hebben berekend dat elke euro die je stopt in peuter- en kleuteronderwijs en lager onderwijs, zich dubbel en dwars terugverdient. Een taalachterstand loop je namelijk in die eerste jaren op. En taalachterstanden leiden tot werkloosheid en in een enkel geval tot criminaliteit als inkomensvoorziening. Hartstikke duur. Mijn conclusie zou zijn: geef de kleuterjuf evenveel salaris als de universitair docent, en om het af te maken, ook de docent op het -vmbo. We hebben die mensen hard nodig voor ons menselijk kapitaal. Nu er een enorm tekort aan onderwijzers komt, moeten we die salarissen als een gek gaan verhogen. Goede onderwijzers en kleuterjuffen kosten nu eenmaal wat. Het is dan van het grootste belang dat we er tegelijkertijd voor zorgen dat er minder academisch geschoolde bureaucraten op scholen werken om te reageren op de Haagse academici die regels en memo’s schrijven.

Dan hoeven we immers niet eens zo gek veel meer geld in het onderwijs te stoppen. Maar, zoals gezegd, het begint met het voor kennisgeving aannemen van Baumols ziekte. En verder niet zeuren: betalen voor docenten, goedkoop is duurkoop. En dan nog dit, als zelfs leerlingen gaan klagen dat ze meer en beter onderwijs willen, dan moet er wel heel veel aan de hand zijn. Nu in het onderwijs investeren dus, want de leerlingen van nu zijn het electoraat van morgen.

Mei Li Vos (1970) verzet zich tegen de hegemonie van de babyboomers. Ze is oprichter en voorzitter van het Alternatief voor Vakbond, ‘voor mensen die graag werken’. De bovenstaande column komt uit Vrij Nederland.

Algemeen, 02.07.2006 @ 06:38

[Home]
 

30 Reacties

op 02 07 2006 at 12:42 schreef elten:

Een klein punt misschien over dit betoog wat betreft de conclusie: "Nu in het onderwijs investeren dus, want de leerlingen van nu zijn het electoraat van morgen."
Het betoog van Mei Li voert consequent (en terecht) het investeringsargument, dus de laatste zin zou moeten luiden …want die zijn het kapitaal van morgen." Vanwaar plotseling die draai naar ‘electoraat’ het politieke argument dus? Proef ik hier enige promotie voor een partij die hamert op kennis economie etc? Geeft verder niet hoor.

Als de onderwijsinvestering dan meer menselijk kapitaal oplevert, wat heb je daar dan aan (in Baumol termen) wanneer in de reeele economie de menselijke rol steeds meer wordt vervangen door de "ingebouwde micro technologie"?

Een ander punt: als publieke investeringen per definitie tot bureacratische wildgroei en verlaagde efficientie leiden (niet de juf maar de administrateur – manager bereiken), hoe denkt Mei Li deze spiraal dan te doorbreken? Immers over subsidie moet verantwoording worden afgeled en als de administrateurs eruit gaan, moet de juf dat dan doen?

En nog punt: hoe de ouders tot meer investeren in het onderwijs van hun kinderen te krijgen wanneer een groot deel van hen zelf er al zo weinig van mee krijgt, of heeft meegekregen?

op 02 07 2006 at 13:33 schreef Frans Groenendijk:

Klasse dat op Frontaal Naakt Mei Li Vos zich uitspreekt over het nauwelijks te overschatten belang van het principe van William Baumol (overigens door hem al in de jaren zestig naar voren gebracht).
In het tijdschrift Socialisme en Democratie kwam het thema een paar jaar geleden ook voorbij in een stuk met de opmerkelijke titel “Noodzakelijk links”. Weer een paar jaar daarvoor had ik zelf een aantal –ook zeer uitgebreide- bijdragen geleverd voor dit blad van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Toen ik op dat stuk “Noodzakelijk Links” vrij uitgebreid, en niet overwegend negatief, reageerde als ex-lid werd het echter niet meer geplaatst ondanks dat de redactie mij eerst expliciet vroeg of ik wilde dat mijn reactie ook geplaatst zou worden in het blad en ik daar positief op reageerde,
Mijn hele reactie is te vinden op mijn oude blog (in het Nederlands).
Het meest direct hier van toepassing zijnde stukje citeer ik hier: “Terecht wordt aandacht gevraagd voor de (economische) betekenis van de vergrijzing.
Ik heb echter wel bezwaar tegen het opvoeren van ‘Baumol’s ziekte’. Niet dat ik het bestaan van dit fenomeen, -de (groei van) productiviteit in de arbeidsintensieve (delen van) de dienstensector blijft achter bij die in de industrie zodat de kosten voor diensten onherroepelijk omhoog gaan-, bestrijd, maar vanwege het feit dat dit als ziekte aangeduid wordt. Het is een kenmerk van de vooruitgang wanneer we daar als maatschappij meer tijd in die diensten kunnen steken! Mede op basis van dit fenomeen de conclusie trekken dat de verzorgingsstaat onhoudbaar is komt er feitelijk op neer dat je stelt dat het maken van meer dingen belangrijker is dan het bevorderen van de zorgzaamheid in de maatschappij. Het is ieders goed recht om die mening te verkondigen, maar het is goed om in de gaten te houden dat dit een maatschappijvisie is en niet de onvermijdelijke uitkomst van onbeinvloedbare ontwikkelingen. Ik weet dat Hayek veel volgelingen heeft maar de trend om de belasting te verlagen terwijl de behoefte aan overheidsuitgaven toeneemt is gebaseerd op politieke keuzes.
”
(zie eventueel ook mijn stukje over GroenLinks en het CPB dat hier zijdelings op in gaat en bijvoorbeeld dit artikel in de New York Times uit die tijd).

En dan specifiek over het onderwijs: de spijker op de kop. Ook enige jaren geleden heeft New York (de staat of de stad, dat weet ik niet meer) in een klap het lerarentekort ongedaan gemaakt door de salarissen flink op te trekken.
Maar ik wil nog op iets anders wijzen in dit verband. In mijn ogen is het aanpakken van de problemen van het Nederlandse onderwijs een zaak van lange adem. Het moet niet beginnen bij het basisonderwijs zelf maar bij de opleiding van de docenten voor het basisonderwijs. De afgelopen maanden heb ik twee keer gesolliciteerd bij zo’n opleiding naar de functie van docent rekenen/wiskunde maar beide keren met twijfel in het achterhoofd of ik er wel wilde werken.
Uit de advertentie van de Pabo Almere: “U bent in staat om de studenten te enthousiasmeren voor rekenen/wiskunde zodat zij een positieve houding t.o.v. rekenen/wiskunde ontwikkelen en zich competent gaan voelen om rekenen/wiskundeonderwijs aan 4 tot 12 jarigen te geven”.
Ik keur niet in elke onderwijsvorm competentiegericht leren af (met name voor leerlingen die verbaal uiterst zwak zijn is dit een uitkomst in mijn ogen) maar de manier waarop hier mee wordt omgegaan is krankzinnig. Wat mij betreft moet een deltaplan-onderwijs een speerpunt zijn voor elke serieuze politieke groepering; daarbinnen moet op de eerste plaats aandacht gericht worden op het aanpakken van de Pabo’s.

op 02 07 2006 at 15:39 schreef Michiel Mans:

Goed artikel. Zembla (of Netwerk) had een maand of wat terug een goede reportage over het slechte onderwijs. Docenten waarschuwden zo’n vijftien jaar geleden voor de camera waar het mis zou gaan met de regeringsplannen (Wallage-PvdA). Diezelfde docenten werden nu weer geinterviewd. Hun voorspellingen zijn de werkelijkheid geworden.

Ik krijg totaal niet de indruk dat Den Haag, ongeacht welke partij, luistert naar wat zij de het lesgeven doen, zeggen. Men blijft in de eigen educatieve dogma’s geloven. De zijdelings binnengeschoven (top)managers maken steeds meer de dienst uit in plaats van gepromoveerde ‘vloer’ mensen met praktische ervaring.

In Vrij Nederland (koop de papieren) een artikel over zo’n topmanager, Thea Fierens, nu PvdA Kamerlid, die tegen een riant salaris op die manager manier ontwikkelingsorganisatie SNV *kuch* professionaliseerde *kuch*.

http://www.vrijnederland.nl/vn/show/id=61238

op 02 07 2006 at 21:13 schreef Karel:

Hier een link naar onderwijsdeskundige Leo Prick die in zijn nieuwe boek het beleid van de reeks PvdA politici op onderwijs affakkelt.

http://www.rationelepolitiek.nl/alternatieven/rijnlands_onderwijsbeleid_inhoud_bron_prick.htm

op 03 07 2006 at 10:41 schreef Lagonda:

"Het vervelende is dat het extra geld niet naar docenten gaat, maar naar managers, bestuurders en nieuwe bureaucraten die papier schuiven voor accreditatie en controle."

Ja, klopt natuurlijk. De overheid functioneert bijzonder ongezond — de overhead ligt tussen de 40% en de 60% — en Berenschot heeft onlangs een rapport doen verschijnen waarin wordt betoogd dat er geen verband lijkt te bestaan tussen deze hoge overhead en de geleverde kwaliteit; een dure overheid blijkt dus niet noodzakelijk een betere overheid te zijn. Surprise, surprise!

op 03 07 2006 at 14:47 schreef Geert:

Het beste voor het onderwijs is om het geheel te privatiseren.
Dat staatsonderwijs beter is of van beleidswege verbeterd kan worden, is een illusie. Er wordt nu al meer uitgegeven per leerling per jaar dan het kost om je kind een jaar naar een "dure" privéschool" in Brussel te sturen.
Waar komen de wetenschappelijke uitblinkers vandaan? Juist, USA en UK, omdat daar nog plaats is voor privaat onderwijs, of zelfs thuis-onderwijs.

Of je nu links- of rechtsom geld in het staatsonderwijs pompt, het wordt alleen maar inefficienter en slechter.

Het idee om een kleuterjuf evenveel te betalen als een universitair hoofddocent is overigens belachelijk: waarom zou je nog doorleren voor "E=mc^2" als je ook al een topsalaris krijgt voor "boom roos vis" ?

op 03 07 2006 at 15:06 schreef Lagonda:

Omdat het niet gaat om de kennis an sich, maar om de kunde om die kennis over te brengen — de didactische vaardigheden. Overigens, als enkel die vaardigheden beloond zouden worden, dan kwam de gemiddelde universitair docent er maar bekaaid van af.

op 03 07 2006 at 15:32 schreef Peter Breedveld:

De universitair docent komt er hoe dan ook bekaaid vanaf. Je wordt aan de universiteit gewaardeerd om het aantal publicaties in wetenschappelijk topbladen, maar niet vanwege je strakke colleges.

Ik vind dat Geert al te licht oordeelt over het leren lezen van kleuters. Zonder ‘boom roos vis’ geen ‘E=mc^2’.

op 03 07 2006 at 15:36 schreef Bernadette de Wit:

Het staatsonderwijs heeft nog lang behoorlijk goed gefunctioneerd, zoals de babyboomers en hun ouders en grootouders bewijzen.
Het is door de babyboomers om zeep geholpen, maar als ik de opportunistische laatste zin van Mei Li Vos lees (scholieren zijn het toekomstige electoraat) en haar afgunstige nasachrift dan geloof ik voor geen meter dat zij de oplossing heeft.
Zo lang je nog gelooft dat het een autonoom natuurverschijnsel is dat verpleegkundigen en juffen per definitie "uit de staatsruif" betaald moeten worden, zal er niks veranderen, dan krijgen we na de babyboomers gewoon een nieuwe ploeg MPP’ers.

op 03 07 2006 at 15:40 schreef Peter Breedveld:

Dat naschrift over de babyboomers is van mij en niet van Mei Li. Ik ga het woord ‘geparasiteer’ vervangen door ‘hegemonie’.

op 03 07 2006 at 15:44 schreef Bernadette de Wit:

Zonder aap noot mies geen Einstein, is een open deur in de serie zonder blokkendoos geen Berlage en zonder kleihoek geen Rodin.
Een goede kleuterjuf is inderdaad onbetaalbaar, maar dat bedoelen we figuurlijk. Je hebt er nu eenmaal minder opleiding en kennis voor nodig dan een universitair docent natuurkunde heeft vergaard. De didactische vaardigheden moet je ook niet overdrijven, zo moeilijk zijn die niet aan te leren als je van kinderen/studenten houdt en het oprecht leuk vindt met ze om te gaan.

op 03 07 2006 at 15:52 schreef Bernadette de Wit:

Ja, hegemonie, doen: fijne linkse babyboomersterm. A propos, was de staat niet hét instrument van de heerschende klasse?

op 03 07 2006 at 16:09 schreef elten:

Misschien wil Mei Li reageren op de reacties?

op 03 07 2006 at 16:21 schreef Frans Groenendijk:

"…waarom zou je nog doorleren voor "E=mc^2" als je ook al een topsalaris krijgt voor "boom roos vis"?"
Volgens mij heeft Geert geen plezier in zijn werk.
Denk je dat genialiteit (we hebben het nu over Einstein) uitgelokt wordt door hoge(re) salarissen?

op 03 07 2006 at 16:27 schreef Bernadette de Wit:

Goed punt, Frans, maar waarom is de ideejalistiese linkse beweging (politiek, vakbonden enz.) dan al jaren aan het zeuren om meer geld?

op 03 07 2006 at 16:38 schreef Bernadette de Wit:

Eh, sorry, ik bedoelde de laatste zin van Frans. Die andere zin vind ik een tikkeltje onheus jegens Geert.

op 03 07 2006 at 17:42 schreef Frans Groenendijk:

@Bernadette "de ideejalistiese linkse beweging"
Wie horen daar precies onder?
Dat de vakbonden strijd voor goede salarissen: is dat fout of vreemd? De onderwijsvakbonden houden zich trouwens juist relatief veel bezig met zaken die helemaal niet op hun terrein liggen. Bijvoorbeeld met de inhoud van examens!
(mede dankzij hun foute advisering heb ik op dit moment trouwens geen recht op een uitkering…. )

@Elten: zou inderdaad wel leuk zijn als Mei Li zelf meediscussieerde.

@Geert "Er wordt nu al meer uitgegeven per leerling per jaar dan het kost om je kind een jaar naar een "dure" privéschool" in Brussel te sturen"
Cijfers? Links?
In het voortgezet onderwijs wordt ongeveer 6000 euri per jaar besteed per leerling. In het basisonderwijs ca 5000.
Bij Blankenstijn vraagt men meer dan het 3-voudige.

op 03 07 2006 at 20:21 schreef Geert:

@ Frans

"Een simpel rekensommetje op http://www.minocw.nl leert dat de gemiddelde besteding per leerling voor het middelbaar onderwijs in 2005 6300 euro bedroeg (exclusief studieboeken of ouderbijdrage.)
Op een priveschool als de Brussels International Catholic School bedraagt het lesgeld slechts 5500 euro, in een niche markt! Voor dat geld krijg je ook nog eens kleinere klassen en beter gekwalificeerd personeel. Zou men het monopolie op onderwijs opheffen, dan zal dit bedrag ongetwijfeld nog flink afnemen, en kan de belasting fiks omlaag."

bron (hele artikel over marktfalen, inclusief uitgebreide bronvermelding): http://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=4233#more

Verder heeft genialiteit niet zoveel met salaris te maken als wel met aangeboren capaciteit (Einstein had een hersenafwijking). De vraag is echter of in een maatschappij waar salarissen gelijkgestreken worden mensen zoals Einstein nog wel zin hebben om tot het uiterste te gaan.
Je moet wel heel idealistisch (in de socialistische richting) zijn, wil je 5 jaar studie, 4 jaar promoveren en een leven lang onderzoek doen voor een salaris dat je ook kunt krijgen met een avondcursus pedagogiek.

op 03 07 2006 at 21:45 schreef Frans Groenendijk:

Die uitgebreide bronvermelding valt nog wel tegen.
Ik kan bijvoorbeeld niet achterhalen of die school "under the guidance of the Institute of Christ the King" al haar inkomsten put uit het schoolgeld.
Op de site van de marktfundamentalisten zelf noemt iemand 15000 euro per jaar als schoolgeld aan een andere particuliere school.
Zelfs bij 0 euro loon- en inkomstenbelasting lijkt me voor een vrij groot aantal mensen met een matig inkomen 12000 euro (stel dat ze zich ondanks hun lage inkomen toch zo onverantwoordelijk hebben opgesteld om twee kinderen te krijgen). eh… aan de hoge kant.

Pikant trouwens dat bij de libertaire Vrijspreker geschermd wordt met de prestaties van deze orthodoxe katholieken.

op 03 07 2006 at 21:45 schreef Rinus Duikersloot:

Zondag 30 juli staat Mei Li Vos om 13.30 op de Spreeksteen in het Oosterpark van Amsterdam.

http://www.spreeksteen.nl

op 03 07 2006 at 23:50 schreef Bernadette de Wit:

Frans, jij vroeg je af of genialiteit met geld te koop is. Ik reageer daarop met de tegenvraag: als geld dan niet belangrijk is, waarom zeuren de vakbonden en linkse partijen dan altijd over hogere salarissen? Met die tegenvraag confronteerde ik je met een tegenstrijdigheid in de linkse denkwijze.
Misschien kun je daarop ingaan ipv in de verdediging te schieten.

Ik vind het trouwens wel triest dat nu zelfs overtuigde linksen als jij al de dupe zijn van het (linkse) vakbondsmachtsmisbruik.

En Frans, een particuliere school is toch gewoon vrije markt? Ongeacht rooms of zonder geloof. Als ze goed presteren, zijn ze interessant, daar zie ik niets pikants aan. (Of je moet het gehele leven ideologisch waarnemen, zoals veel linksen doen.)
Juist in samenleving met een volstrekt vrije markt kunnen er scholen bestaan met verschillende tarieven. Dat is juist de kracht van de markt, dat je concurrentie krijgt op elk gebied: tarieven, onderwijskundige aanpak, buitenschoolse extra’s etc.
En, belangrijker, kin een samenleving met een vrije markt kunnen de burgers besluiten dat ook arme mensen het schoolgeld voor hun kinderen moeten kunnen betalen. Laatst zag ik een aflevering van Oprah Winfrey over de particuliere scholen die de Bill Gates Foundation sponsort, voor kinderen uit alle soorten milieus.
Rijke mensen met onderwijs als passie vinden het enig om een school op te richten of te adopteren, dat komt volgens mij vanzelf goed.
Maar linkse mensen kunnen zich dat vaak niet voorstellen omdat ze denken dat rijke mensen slecht zijn en de overheid van nature goed is en dus uit andere grondstof opgetrokken dan de overige leden van de homo sapiens.

op 04 07 2006 at 01:14 schreef Geert:

@ iedereen

Hier een leuke docu over onderwijs in de VS. Ik twijfel zeer aan de objectiviteit van de makers, maar ’t is toch interessant.

http://www.youtube.com/watch?v=pfRUMmTs0ZA

op 04 07 2006 at 01:26 schreef Frans G:

Je formuleert nauwkeuriger en beschaafder dan hij maar verder ben je in deze bijdrage het exacte spiegelbeeld van een persoon die zich op het weblog van Halsema enige tijd geleden manifesteerde onder de naam "mad".

Jij hanteert een geheel eigen definitie van wat lnks is. Een definitie waar je niets over denkt te hoeven mee te delen. Jij bepaalt vervolgens dat ik "een overtuigde linkse" ben. En vervolgens vindt je het normaal om mij te confronteren met "tegenstrijdigheden in de linkse denkwijze".
Van linkse partijen moet ik nog minder hebben dan van rechtse partijen en dan moet ik de tegenstrijdigheden in hun (van wie trouwens, de kiezers, de partijleiders, de journalisten?) denkwijze tegenover jou verdedigen?
Wat een akelig zwart-wit denken.
Ik geef aan dat het mij niet duidelijk wordt of die Brusselse onafhankelijke school (ik heb uitgebreid hun website bekeken: independent staat er, niet "particulier" of private) nu zichzelf bedruipt van die schoolgelden of dat ze van de Belgische staat of van die katholieke groep die er achter staat ook nog geld krijgen of indirecte gesubsidieerd worden doordat de priester-docenten geen salaris krijgen. (hoe zo vrije markt?)
Een antwoord krijg ik niet. Is het een rare vraag wanneer het schoolgeld daar 3 of 4 keer zo laag is als op particuliere scholen?

En dan dit: "in een samenleving met een vrije markt kunnen de burgers besluiten dat ook arme mensen het schoolgeld voor hun kinderen moeten kunnen betalen". Waar gaat dit over? Het lijkt wel of je teksten schrijft uit de jaren 20. En dan nog de bedeling en armenzorg als alternatief naar voren schuiven…
Ik ben niet links en denk ook niet dat rijke mensen slechter zijn dan armen maar ik heb wel een godgloeiende pesthekel aan lieden die denken dat rijke mensen betere mensen zijn.
Is dat jouw definitie van links? Dan mag jij me beslist links noemen.

Alle donders. Verdraaien doe je ook in een handomdraai.
Ik zeg dat ik slecht geadviseerd ben door de vakbond en je maakt gewoon hoppeta van dat ik de dupe ben van vakbondsmachtsmisbruik. Hoe haal je het in je hersens? Dit is geen misverstand; dit is gewoon niet-integer zijn. En geloof me: dat is heel harde kritiek uit mijn toetsenbord.

op 04 07 2006 at 09:50 schreef Bernadette de Wit:

@Michiel: tuurlijk moet je ’t in je hebben, kennis willen overdragen, maar dat is een beetje een open deur, iets als: om ingenieur te worden, moet je technisch inzicht hebben.

@Frans, het weblog van Halsema ken ik niet, dus geen idee op wie ik dan zou lijken.
Als jij geen uitkering ontvangt omdat de vakbond je verkeerd heeft geadviseerd, dan ben je toch de dupe van de vakbond?

Op grond van wat jij hier schrijft, had ik de indruk gekregen dat je links denkt (over partijlidmaatschappen en ex-partijlidmaatschappen liet ik me niet uit). Ik merk dat het voor jou erg gevoelig ligt. Sponsoren noem je b.v. bedeling. Ik heb die connotaties niet. Fanatieke discussies over wat links is en wat niet boeien me niet zo; daarnaast heeft het niet veel te maken met lid zijn van een partij. Links gelooft in de overheid en in het nut van belasting als inkomensherverdeler, zoiets?

op 04 07 2006 at 09:52 schreef Bernadette de Wit:

@Geert: leuke docu was dat, Stupid in America, iemand wees me erop een tijdje geleden.

op 04 07 2006 at 12:53 schreef Michiel Mans:

Bernadette schreef,

-" didactische vaardigheden moet je ook niet overdrijven, zo moeilijk zijn die niet aan te leren als je van kinderen/studenten houdt en het oprecht leuk vindt met ze om te gaan."-

Je kan nog zoveel kennis in je hoofd hebben, als je het niet over kunt dragen, is het waardeloos. Tenminste, als je leraar bent (m/v).

Je kunt didactische truucjes leren, bijvoorbeeld de wet van Jost, 6×1 is beter dan 1×6. Het lesgeven moet je echter voor een aanzienlijk deel in je hebben.

Een professor met bergen kennis in zijn of haar kop, die oersaaie, slaapverwekkende colleges geeft, levert slecht werk af.

op 08 07 2006 at 09:09 schreef Esmeralda:

Belachelijk! Zo n econoom moet juist weten dat als je welvaart wilt in een land mensen moeten werken en niet ingeruildt moeten worden voor machienens! Hoe verwacht je nou minder
werkloosheid (en dus o.a.minder uitkeringen uitbetalen)als machines het werk doen en men thuis zit!!!
Dat betekend de ondergang van een land.

op 09 07 2006 at 21:24 schreef Barry Cense:

Het is goed dat een site als Frontaal Naakt ruimte maakt voor Mei Li Vos, voorzitster van een vakbond nota bene. Een semi-PvdA apparatschik zeg maar. Gelukkig heb ik een open mind, dus ik laat me niet afschrikken door zo’n beschrijving. Ik heb het stukje dan ook gelezen. De kern van haar boodschap is dat de salarissen van het onderwijspersoneel flink omhoog moeten, om de problemen in het onderwijs tegen te gaan. “Investeren” noemt ze dat.

In klassiek socialistische stijl lost ze een probleem op. Meer geld uit de staatsruiven! Gloeiende! Wat me nog het meest verbaast, is dat in het commentaar op deze site Mei Li’s betoog niet met de grond gelijk wordt gemaakt. Men is het over het algemeen wel met haar eens. Zijn we met zijn allen zo afgestompt?

Mei Li heeft natuurlijk groot gelijk dat het onderwijs erg belangrijk is. Kinderen die slecht onderwijs krijgen, kosten later handen vol met geld, omdat ze in plaats van een carriere als advokaat of arts in de bijstand terecht komen. Een karikatuur natuurlijk, maar je snapt waar ik naar toe wil. Maar wat gaat er met dat extra geld gebeuren? Gaan die onderwijzers daar dan plotseling beter les van geven? Hebben ze tot nu toe een beetje uit hun neus lopen te peuteren, en gaan ze bij een salarisverhoging plotseling radicaal anders lesgeven? Of trekken we plotseling een blik vernieuwde onderwijzers open? Ik zie het al voor me: “Nieuw, nu met nog meer pit!”.

In de commentaren lees ik dat een student in het middelbaar onderwijs 6300 euro per jaar kost. Als je 30 van die koters in de klas hebt zitten, dan levert dat de school zo’n 189.000 euro per jaar op. Waar gaat al dat geld naar toe? Ik kan vast ergens een klaslokaal met meubilair voor 1000 euro per maand huren. Dan houden we nog 177.000 euro nodig. Voor dat geld kun je Jan-Peter Balkenende voor de klas zetten. Want wat kost krijt nog tegenwoordig?

Van het basisonderwijs tot hoger onderwijs is er sprake van immense inefficientie. Het basisonderwijs heeft IMHO echter grotere problemen dan slecht betaald personeel en een gigantische overhead. De sociale vaardighede

op 10 07 2006 at 17:15 schreef Frans Groenendijk:

"Gaan die onderwijzers daar dan plotseling beter les van geven?"
Nee dat is niet de verwachting. Door hogere salarissen is het mogelijk te kiezen uit meer en hopelijk ook betere kandidaten bij het aantrekken van nieuw personeel. Dat is helemaal geen vreemde verwachting.

op 13 07 2006 at 04:12 schreef Bernadette:

Barry, er zijn 2 mensen hierboven die het erg oneens zijn met Mei Li Vos. Zonder dat ze haar betoog letterlijk "met de grond gelijk maken", zoals jij kennelijk verwacht.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS