Home » Archief » The Bum


[29.08.2006]

The Bum

Gin Hageman

Normandi13a (221k image)
No veil is required by Ameer Normandi

In Nederland wordt succes niet gewaardeerd. De uitspraak ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ heeft zich ontwikkeld tot een nationale cultuurtrek, die zelfs tot in de wetgeving doorgevoerd wordt. Kijk, we staan graag met ons belerende vingertje in arme landen te wijzen naar arme kindertjes die toch vooral naar school moeten. Educatie wordt gezien als de bouwsteen voor een stabiele samenleving. Als het aan ons ligt komt half jeugdig Afrika in de schoolbanken om van de honger. En in eigen land dwingen we jongeren er graag toe tot hun achttiende mee te werken aan de toekomstige opname in een privékliniek van hun onderbetaalde docenten. De filosofie achter het Nederlandse systeem is dat mensen die niet willen studeren met alle mogelijke middelen en moeite geforceerd moeten worden een boek op te pakken, terwijl mensen die juist wel graag willen studeren op hun zoektocht naar financiering alleen de bordjes richting goot kunnen vinden.

Natuurlijk wil Vader Staat wel íets investeren in de kenniseconomie. Maar dan wel graag binnen een systeem waar studenten en scholieren binnen zo kort mogelijke tijd worden klaargestoomd tot robotjes die allemaal hetzelfde truukje beheersen. Teveel individueel onderscheid moet er niet zijn, we moeten immers wel normaal blijven doen. En daarbij heeft Vader Staat het blijkbaar moeilijk sinds de invoering van de euro, want het grossiert nu in inflatie op de diplomamarkt. Het is een makkelijk en efficiënt systeem, dat wel. Met een paar simpele en rigide wetten kan Vader Staat erop toezien dat geen enkele student zijn kop met enig gemak boven de meute kan uitsteken. Het is duidelijk dat Vader Staat van mening is dat jonge mensen niet zelf kunnen denken. Het lesmateriaal wordt als kant-en-klaar maaltijd opgediend, de stoom is er in de meeste gevallen zelfs al van af geblazen. Zo ziet Vader Staat het graag; keurige studenten die met mes en vork de hapklare brokken braafjes tot zich nemen. Heb je de verkeerde maaltijd gekozen? Dan mag je een nieuwe maaltijd halen. Natuurlijk. De staat schiet het de student zelfs voor, later wel terugbetalen graag, tegen een forse rente. Maar het gaat om het idee natuurlijk.

In de kantine van dit staatsapparaat worden die maaltijden uitgedeeld door een onafhankelijke cateraar. De cateraar heeft het er maar druk mee. Maaltijden moeten telefonisch besteld worden, maar daar heeft de cateraar dan wel een aparte telefonische service voor ontwikkeld. Omdat je de maaltijd zelf niet eerst kunt voorproeven of zelfs maar bekijken heeft de cateraar een informatielijn ingesteld. Via die informatielijn zou je dan gedetailleerd op de hoogte gebracht worden van de ingrediënten van de maaltijd, de hoeveel calorieën en vet, en van de uiterste houdbaarheidsdatum. Maar omdat de cateraar niet graag verlies draait moet hij wat beknibbelen op het personeel. Hij kan het zich niet veroorloven allemaal echte koks aan de informatielijn te zetten, dus zijn het de hobbybakkers die een kans krijgen zich op een professionele manier met eten bezig te houden. En dat gaat weleens mis. Logisch. En dan krijg je weleens een maaltijd waarvan de houdbaarheidsdatum veel eerder verstrijkt dan je van tevoren was verzekerd. Als je daarmee je recht op de allerlaatste maaltijd verspeeld hebt, heb je pech. Dan moet je maar ergens anders gaan eten, je dieet drastisch omgooien, of gewoon op straat gaan bedelen om voedsel.

Het mooie is dan wel dat wanneer je uiteindelijk op straat belandt, dat Vader Staat dan ineens wel weer maaltijden voor je kan verstrekken. Het komt alleen uit een andere keuken. Maar je hebt mazzel. Zolang je zelf geen moeite doet om aan eten te komen, staan de deuren van deze gaarkeuken wagenwijd voor je open. Je krijgt zelfs meer te eten dan wanneer je als student de eindjes aan elkaar probeerde te knopen. Je kan er eigenlijk van verzekerd zijn dat je kroegleven gebeiteld zit voor de rest van je leven. En dat je nooit meer zelf moeite hoeft te doen om aan eten te komen. Vader Staat wil namelijk graag dat mensen uit de Bruine Kroeg hun roes onder hun eigen dak uitslapen. En als je dan nog een poging doet er zelf iets van te maken, innovatieve manieren probeert te vinden om je studentenleven te combineren met de gaarkeuken, dan word je er al snel van verzekerd dat dat helemaal niet hoeft. Liever niet zelfs. En als je er dan toch met alle geweld nog iets van wil maken, dan moet je ook maar voor je eigen maaltijden zorgen. Kijk, de gaarkeuken van de Sociale Dienst is er niet voor mensen die iets willen leren. Vaak ook niet voor mensen die iets willen doen. Je mag er zelfs geen maaltijden lenen. Ze hebben daar graag mensen die zich gespecialiseerd hebben in hun hand ophouden. Vader Staat investeert met alle liefde in mensen die niets willen of kunnen. De echte investering in de kenniseconomie laat onze vader liever over aan De Bank. Maar De Bank neemt het begrip kenniseconomie wel erg letterlijk. En omdat we zo tevreden zijn met onze normale gang van zaken is niemand dan ook van plan getalenteerde aankomende sociale wetenschappers te eten te vragen, als ze daarom verlegen zitten. Alle keukens zijn gesloten. Doe toch normaal!

Gin Hageman, studente culturele antropologie te Amsterdam, probeert de wereld te verbeteren met haar weblog The Vault. De opmerkelijke cocktail van naïef idealisme, cynische humor, zoete sentimentaliteit en botte hooghartigheid die ze haar lezers voorzet en waarbij ze een pen hanteert die even sierlijk als dodelijk is, maakt de wereld in elk geval weer een stukje interessanter.

Algemeen, 29.08.2006 @ 10:38

[Home]
 

17 Reacties

op 29 08 2006 at 12:21 schreef Sabian:

het echte probleem is dat je werkelijk overal een opleiding voor moet hebben. Dat komt weer doordat beroepsgroepen zichzelf beschermen door de drempel zo hoog mogelijk te leggen voor nieuwkomers.

Het ligt uiteindelijk niet aan de staat, maar aan de onderwijsinstanties zelf dat de kwaliteit hard achteruit gaat. Het onderwijs, net als de zorg of "de bloedbank", gooit tenminste de helft van het budget weg aan "baantjes maken" en vergaderen is mijn overtuiging.

Ik durf wel te beweren dat als bedrijven zelf hun eigen personeel zouden opleiden dat zowel de geboden kennis/vaardigheden als de kosten van het leertraject meer zullen aansluiten bij de werkelijkheid.

Ooit tijdens m’n studietijd kwam ik op het idee om 1 dag per week op zo’n maaitrekkertje te gaan zitten van de gemeentewerken. Ik bellen, of ik wel een "diploma" grasmaaitrekkertje besturen had?…ik heb m’n hele leven kunnen klussen op boerderijen wat wel even andere koek is dan zo’n plantsoentje maaien. Ik leer dat in 10 minuten zei ik nog…nee hoor, diploma vereist….waanzin.

Ik snap niet helemaal waar Gin naar toe wil, het diploma "culturele antropologie" in een land waar cultuurrelativisme is uitgevonden…ga lekker naar Yale, kun je ook niet zeiken op de staat want je mag zelf helemaal alleen $50.000,- per jaar ophoesten om naar school te kunnen…maar ze houden er wel van winners..dat dan weer wel.

op 29 08 2006 at 15:30 schreef Tofuburger:

Een fascinerend verhaal, maar volgens mij is de reden van ellende niet het misgunnen van succes, maar de panische angst voor de "tweedeling". Het nivelleren (en liberaliseren, dat ook wel) van het onderwijs is een rode filosofie, die bijna ontaardde in goeddeels gelijk onderwijs voor iedereen. Immers, we zijn allemaal gelijk. De tweedelingpaniek houdt in dat er geen minder verdienende, praktisch werkende klasse mag onstaan naast een aanzienlijk meer verdienende hogere middenklasse die kennisintensief werk verricht. En dus worden de scheidslijnen kunstmatig vaag gehouden door ook bij praktische technische opleidingen allerlei abstracte kennis-vakken te geven.
De twee manieren om antwoord te geven op de globalisering, aansturen op een creatieve kenniseconomie en drukken van de arbeidskosten, lijken allebei te vragen om het loslaten van dit principe.
Het is de vraag of een tweedeling noodzakelijk iets kwaads is, wanneer beide groepen erop vooruit zouden kunnen gaan (het "armen rijker en rijken rijker"-argument).

op 29 08 2006 at 19:36 schreef Gin Hageman:

@Sabian:

Het is inderdaad absurd dat je overal een papiertje voor moet hebben, maar aan de andere kant biedt dat ook een vreemdsoortige bescherming aan mensen met lagere opleidingen. Een specialisatie levert in ieder geval meer banenkans op. Specialisatie voor de grasmaaier is echter een overdrijving van heb ik jou daar.

Ik ben het niet met je eens dat niet de staat maar de onderwijsinstanties zelf debet zijn aan de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs. Van bovenaf worden dwingende regels opgelegd, waar onderwijsinstellingen zich maar aan hebben te houden. Zo moet op de universiteit een bepaald aantal lesuren gegeven worden, terwijl studenten meer gebaat zijn bij zelfstudie. De staat probeert op deze manier te controleren dat studenten ook daadwerkelijk binnen vier jaar hun studie zullen afronden. Ik ben nu vier jaar aan het studeren (één propedeusejaar HBO en de Bachelor Culturele Antropologie en Sociologie van Niet-Westerse Samenlevingen). In die relatief korte tijd heb ik het onderwijs hard achteruit zien hollen. Er worden steeds minder eisen gesteld, de literatuur wordt steeds minder in volume en moeilijkheid, en dat allemaal omdat anders niet iedereen zijn tentamens kan halen. Bij de studie psychologie kiest men er zelfs voor open boek tentamens te houden, omdat het slagingspercentage anders veel te laag zou zijn. Ik denk dat universiteiten liever niet in dit keurslijf van regeltjes zouden zitten.

op 29 08 2006 at 19:40 schreef Gin Hageman:

Waar ik naartoe wil:

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. En als ze er niet liggen, dan kunnen ze altijd aangelegd worden natuurlijk. Het is niet zo dat er alleen wegen uit Nederland en de VS ons brengen waar we zijn moeten. En eerlijk gezegd vind ik het wel tijd voor wat nieuwe paden en wegen. Systemen blijven niet altijd goed werken, ook niet als je ieder jaar wat voorwaarden en regeltjes aanpast. Misschien dan juist niet zelfs, maar dat waag ik even in het midden te laten.

Het punt van mijn betoog is dat de Staat bij haar investering in educatie liever kiest voor kwantiteit dan voor kwaliteit, wat in mijn ogen juist niet wenselijk is. Want wat is het gevolg van deze houding? Juist. Diplomainflatie. De idioterie dat je voor ieder klein wissewasje een diploma op zak moet hebben. En dat dat een hele hoop onkundige werknemers oplevert. In het bedrijfsleven klaagt men al jaren steen en been vanwege het tekort aan daadwerkelijk kundig personeel. Juist omdat iedereen de kans moet krijgen op hoger onderwijs ontstaat er een onevenredige druk op dit staatspotje. Het is duidelijk dat niet voor iedereen jarenlang betaald kan worden. Daarom ligt de grens nu bij vier jaar, waarin de student ook nog een flink aantal uren moet werken om in zijn onderhoud te voorzien, de prestatiebeurs voor uitwonenden betaalt maar net de schoolkosten zelf namelijk. Schoolkosten die belachelijk hoog zijn, ook vanwege dit systeem. Binnen vier jaar moet de student klaargestoomd worden voor zijn beroepsleven. Er worden gestandaardiseerde studiepakketten aangeboden die het niveau hebben van lik mijn vestje, zodat maar zoveel mogelijk mensen slagen. Om uiteindelijk op de arbeidsmarkt te belanden waar de student ineens toch niet zoveel waard blijkt. Geldverspilling zou ik dat willen noemen.

Ieder jaar studeren er duizenden mensen af die precies hetzelfde kunstje beheersen, op 6-jes niveau. Als ik even naar mijn gemiddelde studiegenoot kijk, dan kan die nog geen boodschappenlijstje zonder spelfouten schrijven. Als je van je studie iets bijzonders wil maken moet je zorgen dat je er veel tijd en moeite in investeert. Je wil immers boven de meute uitsteken en daar word je echt niet in gestimuleerd. Als een cum laude student dan veelbelovend is, misschien wel veel voor de samenleving, de wetenschap of de kenniseconomie kan betekenen, dan moet je daar ook in durven investeren. Dat doet de staat niet.

op 29 08 2006 at 21:15 schreef Cor:

Niet werken alsmede nepwerken in de politiek, wordt nog altijd goed beloond.

De PvdA Amsterdam heeft een politiek vriendje een lucratieve reintegratieklus toegeschoven, die vervolgens met een groep negerts op vakantie is gegaan:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/016587.html
http://henkdeboer.punt.nl/?id=324641&r=1&tbl_archief=&

op 30 08 2006 at 02:14 schreef Sabian:

@ Gin,

als de universiteiten en hogescholen en vmbo dagverblijven inhoudelijk zo’n groot probleem hadden dan leggen ze toch het werk stil?…"ik staak net zolang totdat ik goed les mag geven".

In werkelijkheid frauderen deze instanties zich suf en hebben docenten dezelfde absurde bescherming als ambtenaren, althans, de oude garde.

Voorts is het wel in het belang van de studenten dat het systeem overeind blijft omdat de samenleving de studie betaald. Het kan gewoon niet. Goed onderwijs op top niveau betekend elitair onderwijs…wat is in godsnaam het economisch nut van 13 conservatoria??

De staat moet helemaal niet investeren, lariekoek. De staat moet enorm bezuinigen en alleen de toptalenten die ook nog durven te investeren in ZICHZELF moeten een kans krijgen.

Ik ben heb mogen rondlopen op Yale…die gasten snappen het. Als je echt talent hebt investeerd de school zelf. De middenmoot en de rijken moeten daar gewoon dokken.

Vergeet niet dat een groot deel van "gesteunde studenten" straks de advocaten en topmanagers zijn die klaar staan om een ieder leeg te trekken a € 200,- per uur….;-]

op 30 08 2006 at 02:42 schreef Rick de Bie:

Mevrouw Hageman slaat de spijker op zijn kop. Maar het meest wezenlijke daar zwijgt ze over. Al de problemen die zij constateert hebben namelijk te maken met wereldwijde overbevolking. De belangrijkste determinanten voor de productie van een intelligent mens zijn, goede DNA, goede (op)voeding. Wat nou zo jammer is is het feit dat het neuken dermate eenvoudig is, dat deze determinanten vaak ontbreken.
Nederland en de rest van de wereld zou het gehele bedrag aan ontwikkelingshulp uit moeten geven aan anti-conceptica, pas dan kun je zeggen dat je werkelijk iets doet om de mensheid verder te brengen. Tot die tijd, investeren wij enkel en alleen in nog meer middelmatigheid, omdat er te veel geld moet worden besteed aan het onderhoud van de mensen on the losersroad.

http://www.tienmiljoen.nl/Ned/index.htm

op 30 08 2006 at 10:32 schreef Peter Breedveld:

Het is toch typisch, dat alle problemen hier altijd moeten worden gereduceerd tot een consequentie van het bestaan van bepaalde groepen mensen en dat, als we maar zorgen dat die groepen mensen ophouden te bestaan, het probleem is opgelost.

En hoe kan het, dat iemand, die op Yale heeft ‘rondgelopen’, schrijft dat ‘als je echt talent hebt investeerd de school zelf’? Ik neem aan, dat het bij dat rondlopen is gebleven?

Wat het slechte onderwijs op universiteiten betreft: dat komt omdat goed onderwijs niet wordt beloond. Ja, op de VU worden onderwijsprijzen uitgereikt (als ik het verhaal van Gin lees, concludeer ik trouwens dat je beter aan de VU dan aan de UvA kan studeren). Het wetenschappelijke personeel op de universiteiten wordt afgerekend op het aantal wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde vakbladen. Dat betekent dus, dat docenten het grootste deel van hun tijd verliezen aan supergespecialiseerde deelonderzoekjes en niet aan kennisoverdracht.

Gin signaleert ook dat mensen die niet willen leren, met alle geweld het leren wordt opgedrongen en dat mensen die wél willen leren, het zelf maar moeten uitzoeken. Dat klopt. Ik zie op de universiteit steeds meer mensen die daar helemaal niks te zoeken hebben, tot aan lieden toe, die op hoge toon verkondigen dat hun heilige boek altijd het laatste woord heeft – óók in de collegezaal.

Mijn één na favoriete Nederlandse nog levende filosoof Ad Verbrugge pleit met zijn Vereniging Beter Onderwijs Nederland onder andere voor de erkenning van het feit dat verschillende kwaliteiten verschillend moeten worden gewaardeerd. Iemand die goed is met zijn handen moet naar een gedegen vakschool, waar je een echt vak leert. De universiteit is er voor wetenschappelijk ingestelde mensen. HBO’s moeten hun studenten een vak leren en het onderzoek aan universiteiten overlaten.

Verder vind ik dat de overheid wel degelijk een grote rol moet spelen in het onderwijs en onderzoek, wat de financiering betreft. Universiteiten zouden niet mogen worden lastiggevallen met zorgen over derde geldstroom enzovoort, ook al omdat bedrijven geen onderzoek horen te financieren waarvan de resultaten vervolgens onder de pet worden gehouden om de concurrentie niet al te wijs te maken. Die situatie hebben we in Nederland, geloof ik, nog niet, maar het gevaar daarvan dreigt wel.

Studenten horen een diploma te krijgen omdat ze gekwalificeerd zijn op een bepaald vakgebied, en niet omdat de universiteit of hogeschool wordt beloond met een X bedrag.

op 30 08 2006 at 12:22 schreef Sabian:

@ Peter,

rondlopen ja, niet als student hoor maar als bezoeker een paar weken…was zeer indrukwekkend en inspirerend. Ben bevriend met wat mensen daar en er zitten ook nederlandse docenten.

Wat jij maar niet kunt inzien is dat de problemen in het onderwijs onstaan zijn door de groter geworden invloed van het ministerie van onderwijs, de overheid.

Wat Gin doet is natuurlijk geweldig en ze heeft een scherp beeld en heldere pen maar als je het systeem wilt verbeteren moet je een idee als "iedereen moet de kans krijgen om te studeren" aanpassen en zeggen "iedereen die kan studeren moet de kans krijgen om te studeren".

….maar, dat willen veel scholen ook helemaal niet.

Dus jou opmerking over "groepen die weg moeten"…???….iedereen is deel van dit probleem, de overheid, de scholen en de studenten.

5 jaar geleden bleek dat 10% van de eerstejaars rechten niet eens de naam van hun minister van justitie kon noemen….please…

op 30 08 2006 at 12:35 schreef Peter Breedveld:

Mijn opmerking over die groepen mensen sloeg op de reactie van Rick de Bie, die de door Gin gesignaleerde problemen wijt aan de overbevolking. Ik wil best geloven dat de wereld overbevolkt is, maar dat lijkt me in dit verband irrelevant. Elders in deze editie van Frontaal Naakt worden moslims weer met de haren gesleept bij een stuk waarin ik speciaal moeite had gedaan het woord ‘moslims’ te mijden.

Volgens mij krijgt iedereen die kan studeren al de kans om te studeren. Helaas krijgt iedereen die niet kan studeren die kans ook, en dat gaat ten koste van het geld en de aandacht die beschikbaar zou moeten zijn voor talent.

De problemen in het onderwijs zijn niet ontstaan door de invloed van de overheid per se. Het feit dat de PvdA, met zijn nivelleringsdogma’s en regelfetisjisme, zo’n dikke vinger in de onderwijspap heeft, dát is desastreus geweest.

op 30 08 2006 at 12:55 schreef Tofuburger:

Peter wie is, als ik vragen mag, dan jouw nr. 1 levende filosoof? En jouw nr. 1 overleden filosoof? Sorry, ik word automatisch nieuwsgierig door dat soort zinnen als hierboven.

op 30 08 2006 at 13:03 schreef Peter Breedveld:

Ha! Eindelijk vraagt iemand het, zeg. Nou, mijn favoriete nog levende Nederlandse filosoof is Bart Croughs. Niet omdat ik het altijd met hem eens ben, maar omdat-ie, zoals dat hoort bij een filosoof, mij op mijn huidige hoge leeftijd nog leert kwesties vanuit nieuwe, tot voor kort voor mij ontoegankelijke gezichtspunten te bezien.

Mijn favoriete dooie filosoof is Spinoza. Nee, Rousseau. Nee, Voltaire, nee, Macchiavelli! Ik weet het echt niet.

op 30 08 2006 at 19:46 schreef Sabian:

@Peter,

…hallo?…"volgens mij krijgt iedereen die kan studeren al de kans om te studeren"…nou ja, dat valt te bezien.

Voor diverse studies zijn er teveel aanmeldingen, dan volgt er voor een grote groep de "loting". Idioot vind ik dat. Er zou gewoon een toelatingsexamen moeten zijn voor iedere studie, net zoals dat bij de sport en kunstopleidingen allang het geval is. Ook door de studie te verzwaren vervalt de noodzaak tot loting al snel denk ik.

Ik deel je opmerking over de PvdA maar inmiddels is dat allang niet meer relevant. Ook het CDA en de VVD hebben zich de afgelopen jaren laten gelden als voorstanders van de overkill aan overheid.

BUDGET werking. De school bepaald wat een leerling kost, de overheid krijgt de rekening. De staat vind het te duur worden, de school besluit zelfstandig dat het betalen van managers en ondersteunend personeel belangrijker is dan de kwaliteit van het onderwijs.

Je gaat trouwens op geen enkele manier in op mijn stelling dat de scholen zelf ook debet zijn aan de ontstane situatie.

op 31 08 2006 at 09:38 schreef Peter Breedveld:

Op welke manier zijn de scholen volgens jou zelf debet aan de situatie?

op 31 08 2006 at 11:00 schreef Gin:

@Sabian:

Daar heb je een punt. Onderwijsinstellingen zouden zich inderdaad harder kunnen maken voor goed onderwijs. Toch blijf ik er bij dat de Staat een belangrijke functie heeft. Er worden van bovenaf echt genoeg eisen en regels gesteld aan de onderwijsinstellingen, die veelal betrekking hebben op kwantiteit. Juist daar kan ik me enorm aan irriteren. Het is al vaker gezegd, zowel in mijn stuk als in de reacties, ook mensen die helemaal niet willen studeren krijgen een kans, maar worden er op een bepaalde manier ook toe gedwongen. Wat mij betreft hoeft niet iedereen de kans te krijgen om te studeren, maar een systeem waarin de student maar in zichzelf moet investeren neigt naar elitair onderwijs, waar ik heel principieel op tegen ben.

Een prestatiebeurs zou in mijn ogen ook een prestatiebeurs moeten zijn. Een beurs die zowel naar beneden als naar boven bijgesteld kan worden. Investeren in talent. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen; ik krijg geen financiële steun van mijn ouders voor mijn studie, ik zal het dus zelf allemaal moeten ophoesten. Studeren is duur. Naast mijn studie moet ik daarom 32 uur per week werken, wat ten koste gaat van mijn studie. Het zal gerust arrogant overkomen, maar dat maakt me niet zoveel uit eerlijk gezegd, ik ben ’talentvol’, maar ik krijg het niet kado. Ik moet er keihard voor werken. Ik heb een studieschuld opgebouwd van 17.000 euro, ik ben dus best bereid in mezelf te investeren. Als vooruitzicht heb ik een karig salaris als wetenschapper, als alles volgens plan verloopt natuurlijk. Omdat de staat een rigide systeem hanteert, waar bovendien grove fouten gemaakt worden kan ik van de ene op de andere dag ineens niet meer rekenen op de steun van diezelfde staat. Ik sta met niets. Nog meer werken, nog minder tijd voor studie. Geen overbruggingsregeling, geen oog voor talent, rigide regeltjes, want iedereen moet de kans krijgen te studeren, binnen een zeer geregeld en strak systeem, waarin uitschieters er gewoon niet toe doen. Jammer dan. Als cum laude student met aanbevelingen van mijn docenten kan ik gewoon stoppen met studeren is de boodschap. En ik wil het geld best lenen, graag zelfs, maar ook dat kan niet.

Mijn argument is dat wanneer de Staat eens op zou houden te investeren in mensen die helemaal niet zo graag willen om maar iedereen bij de les te houden, er ruimte zou ontstaan om welwillenden te ondersteunen.

op 31 08 2006 at 12:50 schreef Sabian:

@ Gin,

kijk, ik begrijp wat je stelt, en het is volgens mij ook waar, dus dat de staat in eerste instantie verantwoordelijk is voor deze situatie.

Maar, de maatschappij dat zijn wij. Die ambtenaren en bestuurders die er over gaan zijn zelf ONDERWIJS-mensen, pedagogen etcetc.

Het kernpunt is dat iedereen "gedwongen" wordt om te studeren…ja, maar dat komt omdat de samenleving voor iedere onzin taak een diploma wil en die diplomas moeten voorkomen dat er "teveel" taxichaufeurs, tandartsen of groentemannen komen.

…stel voor de grap maar voor dat de diploma’s voor lassen en schilderen afgeschaft worden, krijg je meteen de FNV en de schilders in je nek.
Die diploma honger heeft dus een oorzaak, het aloude "gilde-denken". En natuurlijk de scholen gaan roepen "onverantwoord" maar bedoelen "we willen ons baantje niet kwijt"…en de ambtenaren die het onderwijs "regelen" willen ook dat alles hetzelfde blijft want ook zij zouden overbodig worden. En last but not least, al die duizenden studenten die heel goed begrijpen dat we in Nederland bijna gratis onderwijs aanbieden tot aan het hoogste niveau toe.

Gin, jouw opleiding kost waarschijnlijk zo’n €35.000,- per jaar…wat betaal jij? waarschijnlijk € 2,500,- of zoiets.

Jouw echte probleem is dat je het GEWONE leven niet kan betalen zonder hulp. In amerika, engeland, canada en zelfs belgie hebben veel scholen een CAMPUS…tadaa. Mega goedkoop een supergezellig! Ik vind het hemeltergend dat mensen zoals jij een baan naast hun studie hebben om de fucking huur en boterhammen te kunnen betalen terwijl je onze "topbrains" moet zijn…in de boeken en debat! En dat terwijl er hele volksstammen met een uitkering in hun zak lopen zwart te werken of onder te huren, wietje te groeien…heerlijk dit land.

Onderwijsinstellingen hebben ZELF aaangegeven "hoe het werkt financieel", dus bedrag X PER leerling…budgetwerking. Iedere leerling kost "zoveel" dus hoe meer leerlingen hoe mee poen…simpel. De bedoeling is wel degelijk om meer geld te ontvangen dan noodzakelijk, de bureaucratie moet immers gefinancierd worden…er is geld voor een projekt of vergadering, dus moet het op.

Al die stropdassen die niet voor de klas staan ef colege geven hebben maar 1 doel, zo min mogelijk werken voor zoveel mogelijk poen…het zijn net mensen. En die stropdassen moeten weg uit die scholen.

De oplossing?…laat het onderwijs vrij zoals het was in de jaren voor de sosjalistiese waan, kap met zeiken op de scholen die het best presteren…christelijke scholen.

Geef niet de scholen het geld, maar de studenten! De studie moeten ze betalen uit een staatlening [rentevrij] om te "voelen" waar ze mee bezig zijn. Die lening maak je 100% fiscaal aftrekbaar waardoor het ze netto niets kost. En vervolgens krijgen studenten een uitkering op rww niveau om niet te hoeven werken zodat de studenten weer 40 uur per week met hun studie bezig zijn…ik heb toch liever een toptalent als huisarts…;-]

op 01 09 2006 at 03:47 schreef Rinus Duikersloot:

Aan het rijtje van Nederlandse filosofen/denkers zou ik Paul Frentrop willen toevoegen. Zijn boeken Vrouwenlogica en Mannenlogica kan ik iedereen aanbevelen.

Zomergasten was mijn eerste kennismaking met Ad Verbrugge. Hij lijkt me een interessante man maar wel een beetje jammer dat hij zo gecharmeerd is van een duistere geest als Heidegger en zich zo verexcuseerde voor zijn fascinatie voor Fortuyn. En kan iemand die Joris Luyendijk eens een draai om zijn oren geven?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS