Home » Archief » Vrijheid


[02.09.2006]

Vrijheid

Paardestaart

Ero8kleur (134k image)
Illustratie: EROTICARS 2006

Iemands vrijheid houdt op waar die van anderen begint. Is dat een goeie, spaarzame definitie?
Want dan zijn we in onze democratie dat sober ideaal al ruim voorbij, lijkt me

We hebben onze vrijheid ingewisseld voor het soort genoegzaamheid dat je in je handen gestopt krijgt als surrogaat: het democratisch gekozen alternatief.
Meestal een compromis van alternatieven waar je sowieso niet om gevraagd had; het resultaat van een partijtje handjeklap tussen bovenbazen.

Is dat echt onvermijdelijk, en inherent aan democratie?
Of lijkt dat maar zo omdat de staat een veel te groot deel van ons leven is gaan bepalen?
Stel dat je niet meer zou leven als kind of minvermogende, maar als een vrij en volwassen individu, dat zijn leven en dood maximaal bepaalt – zouden we dan over minder of juist meer vrijheid beschikken?

Zijn de grenzen die soevereine mensen vrijwillig in acht moeten nemen omdat ze de vrijheid van anderen respecteren, op straffe van het verlies van hun eigen bewegingsruimte niet logischer, minder arbitrair en beter te verdragen?
Ze vergen wel een veel beschaafder soort mens, lijkt me – niet het soort dat door middel van verkeerd begrepen assertiviteit het recht van de sterkste uitoefent, omdat niet zijn begrip en zijn zelfdiscipline grenzen stellen aan zijn gedrag, maar vooral de weerbaarheid van beminden en buren..

De betutteling die wij ons laten welgevallen in ruil voor ‘zekerheid’ en flierefluiterij doet onvermijdelijk afbreuk aan het sociaal contract, en verleidt de ‘boven-ons-gestelden’ tot alsmaar meer bedilzucht en machtswil.

Het is geen toeval dat de gevestigde orde het volk, maar ook zichzelf in slaap heeft gesust, en getuige het gedrang aan onze nationale en onze persoonlijke grenzen is dat de Tokkies dezer wereld niet ontgaan…

Dit is natúúrlijk in het hele westen zo… het verschijnsel is veel groter dan ons land, want het berust op een alom aangehangen maar twijfelachtige premisse: de schijnbaar redelijke formulering namelijk van een droom van orde en vrede – in een schots en scheve wereld nota bene – waarop niettemin het hele politieke denken in het westen gebaseerd is.

Ons weldoorvoede wereldkwartjepartje beraadt zich in alle ernst over dierenrechten, het homohuwelijk, wereldvrede en het basisloon – terwijl de andere driekwart de messen slijpt en likkebaardend probeert onze lipbewegingen te ontcijferen om te besluiten of de tijd al rijp is voor de kill.

Bart Croughs heeft het over de verdediging van de vrijheid, en waar je te rade moet gaan om die te kunnen formuleren.

Volgens onder meer David Yerushalmi van SANE is ons denken over vrijheid en zelfbeschikkingsrecht een logische voortzetting van een ideaal dat veel ouder is dan liberalisme of conservatisme: de ‘wereldstaat’ – van dat we allemaal éen zijn, met éen regering enzo, en dan dus zomaar vanzelf vrede voor altijd. Volgens SANE is dat een verkeerd uitgangspunt.
Men pleit daar heel astrant voor de herwaardering van onder meer de nationale staat omdat een nauwkeurige definiëring van ‘je naaste’ volgens SANE voorlopig een veel reëler uitgangspunt biedt dan vage dromen over de leeuw naast het lam, en de broederschap van àlle mensen

De politieke vertaling van de droom van het vredig samengaan van volken en staten dateert uit de veelgeroemde en onbetwiste verlichting die – volgens Yerushalmi ten onrechte – veronderstelt dat ‘de wereldstaat’: de ontmanteling van onze essentiële verschillen, waaronder bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat, en de slechting van grenzen het panacee voor alles is.
Hij wijst daarbij op de instelling van internationale instanties en de verdere trend naar federalisering zoals die onder meer dreigt te resulteren in de EU, zodat de nationale staat, volgens hem de neerslag van een organisch gegroeide verwantschap van mensen die uiterlijk, innerlijk en cultureel zeer sterk op elkaar lijken, het onderspit dreigt te delven, hetgeen niet in meer vrede zal resulteren, maar juist in groter conflict en onenigheid.
De opgelegde statelijke eenheid is niet meer dan dat: opgelegd, en hij wijst op de Sowjet Unie die prat ging op ‘de sowjetmens’ terwijl er op de inéengestorte ruines naderhand gewoon Russen, Oekrainen, Azeri, Oezbeken en Tsjetjenen bleken te wonen die driftig doorgingen waar ze een eeuw geleden gebleven waren

Om het ideaal van ‘de wereldstaat’ verwezenlijken gaan wij roekeloos voorbij aan taaie menselijke trekjes, en nemen een levensgevaarlijk voorschot op het koninkrijk g*d’s

Very interesting…

Paardestaart heeft haar sporen als Nederlandse cultuurdrager ruimschoots verdiend. Dikke kans dat u haar werk kent. Tegenwoordig legt ze met chirurgische precisie de kanker in onze samenleving bloot. Met andere woorden: she’s saying it like it is.

Algemeen, 02.09.2006 @ 02:48

[Home]
 

14 Reacties

op 03 09 2006 at 12:54 schreef raufvaugel:

Je stukje doet de haren bij sommigen op het FAforum weer overeind staan, ze zijn nog niks veranderd , het is de boodschapper die onthoofd moet worden.
Ik krijg steeds meer een hekel aan bepaalde figuren die vooral links zijn.

op 03 09 2006 at 13:01 schreef Peter Breedveld:

FAforum?

op 03 09 2006 at 13:13 schreef raufvaugel:

http://www.democrazy.nl/faforum/index.php
Schrik niet, hier zijn ze wel erg dom.

op 03 09 2006 at 13:17 schreef raufvaugel:

Ze moeten met hun poten van Paardje afblijven.

op 03 09 2006 at 13:24 schreef Peter Breedveld:

Hm, het gaat al snel over iemands tieten en daarna wordt er gekibbeld over wie er ‘begon’.

Niet voor mij, dat FA-forum.

op 03 09 2006 at 13:32 schreef Paardestaart:

Laat Fa maar slapen please, Rauf…
Straks komen ze me nog achterna!

op 03 09 2006 at 13:46 schreef raufvaugel:

Hier redden ze het toch niet, ze zijn allemaal weggelopen van cyberty, en nu is het daar ook al zo.
Ik vind het nu wel leuk om op at5 in de clinch te liggen met de linksjes.
De boodschap bevalt niet, je moet maar eens een pro-islam stukje schrijven en wouter Bos ophemelen kan je geen kwaad meer doen :D

op 04 09 2006 at 16:39 schreef Tofuburger:

Het idee dat alle mensen één zijn staat los van de wens voor een wereldregering. Ik denk dat het een goede zaak is dat veel mensen de mensheid als één geheel beschouwen en vinden dat je het redeloos doden van mensen moet vermijden. Het Japan-stuk, even terug, was ondenkbaar zonder zo’n gevoel van wereldwijde eenheid.

Belangrijk is denk ik dat naastenliefde gradueel is. Je houdt eerst van je eigen kring en vervolgens van je stad, je land, je kwartjepartje, de wereld. Liefde is wel al snel een groot woord.

op 04 09 2006 at 23:45 schreef jelle:

@raufvaugel
At5 forumpje ben ik nou óók bezig.
Over dat tietenzwabberen van GroenLinks.
Héérlijk,
Madonna’s kruisact moet ik zien in het kader van protest tegen gristelijk kapotjeslekprikken.
Dus daar komen de scheerriemen weer uit de bloes voor.
En BloteBuiken met VRIJHEID d’r op gekalkt.
De Maagden waren op in ’t Martelarenparadijs is wél ’n verschrikkelijke vernedering geweest.
Daar knoopt ’n Waarachtig GroenLinkse Amsterdamse haar bloesje niet voor open.
As ‘r door "Gelovigen" tegen geprotesteerd wordt tegen zoiets godslasterlijks.
Ave zei nog,
waarom deden die dames dat niet voor de Al Thaweed-moskee?
Vinden onze GL-ertjes flauw.
Wát ’n stad.

op 05 09 2006 at 01:33 schreef Paardestaart:

Sja, Tofuburger – het idee dat alle mensen éen zijn staat inderdaad los van het ideaal van een wereldregering
Mensen kunnen best begrijpen dat ze allemaal mens zijn, zonder te ijveren voor een wereldregering
Waarom zo’n superstaat geen goed idee is – dáar gaat dit stuk over, en vooral de site die ik noemde.
En over het redeloos doden van mensen ging het ook al niet..:-)

op 05 09 2006 at 12:38 schreef Tofuburger:

Paardestaart, je kunt wel zeggen dat jouw stuk niet over het redeloos doden van mensen gaat, maar dat is toch het hele punt van menselijke broederschap in welke mate dan ook?
Jullie Verlichtingsbashen wijst erop dat jullie niet geloven in de overwinning van de redelijkheid, waarmee opnieuw het woord "redeloosheid" opdoemt.
Jullie EU-bashen lijkt het betwijfelen van het nut van elke grenzenoverstijgende redelijkheid te zijn. Want dat leidt in jullie visie eerder tot meer conflicten dan tot vrede. Tot redeloos doden dus.

op 05 09 2006 at 23:25 schreef Paardestaart:

Menselijke broederschap hoeft niet te worden geinstitutionaliseerd tot een wereldregering/-staat of een heel groot staatsrechtelijk monstrum.
Verlichtingsbashen??
Grenzenoverstijgende redelijkheid?

Waar heb je het in jezusnaam over?

op 08 09 2006 at 11:15 schreef Doc:

"Tegenwoordig legt ze met chirurgische precisie de kanker in onze samenleving bloot."

Dat doet ze dan iig niet in deze column. Suffige gemeenplaatsen. Ik kan er geen enkele persoonlijke visie in ontdekken.

op 08 09 2006 at 11:29 schreef Peter Breedveld:

Dat doe je nou altijd, Doc: een beetje afkeurend grommen, een sneer uitdelen, maar je wordt nooit specifiek en je onderbouwt nooit iets. En talk about suffige gemeenplaatsen!: ‘Ik kan er geen persoonlijke visie in ontdekken’. Het lijkt goddomme wel of ik mijn leraar maatschappijleer hoor zeuren!

Zeg, wacht eens even! Jij bent toch niet…?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS