Home » Archief » Gregorius Nekschot


[17.09.2006]

Gregorius Nekschot

Stockholm (139k image)

Een psychiater kenschetste de persoonlijkheid van Gregorius Nekschot (Summer of Love, 1967) op basis van zijn prenten, als ‘eng en gevaarlijk’, maar Gregorius wordt steeds salonfähiger. Hij is tegenwoordig wel mooi de huiscartoonist van het instituut Propria Cures. Zie het interview met de meester. Koop de bundel. Meer cartoons op Misselijke Grappen .

Algemeen, 17.09.2006 @ 04:51

[Home]
 

29 Reacties

op 17 09 2006 at 15:41 schreef O'Brien:

Zijn joden slimmer dan moslims? Met het stellen van deze vraag kom ik al heel dicht bij politiek incorrect gedrag.

In de huidige, roerige tijden ontving ik een email waarvan de schrijvers, aan de hand van alle toegekende Nobelprijzen, tot de conclusie kwamen dat de joodse cultuur superieur is vergeleken met de islamitische cultuur.

Er wordt regelmatig kritiek gegeven op de toekenning van de Nobelprijzen. Ik doe daar zelf ook graag aan mee. Maar buiten kijf staat dat de prijzen bijna altijd gaan naar uitmuntende wetenschappers. Er zijn nu sinds 1901 meer dan zevenhonderd van deze prijzen vergeven. Een leuk getal om wat statistiek mee te bedrijven.

Hoeveel van die prijswinnaars zijn joods? Dat blijken er meer dan 130 te zijn, oftewel bijna 20 procent van het totaal aantal winnaars. Die prestatie is verbazingwekkend als je nagaat hoe weinig joden er in de wereld zijn.

Het aantal joden in de wereld is niet zo eenvoudig te bepalen. Onder andere omdat de definitie wat iemand tot jood maakt behoorlijk rekkelijk is. Maar een redelijke schatting lijkt te zijn zo’n 15 miljoen. Dat is ongeveer een kwart van een procent van de totale wereldbevolking. Dus een kwart van een procent van de wereldbevolking eist bijna 20 procent van de Nobelprijzen op. Je kan heel veel inbrengen tegen de waarde van deze statistiek. Maar al met al die blijft het toch een formidabele prestatie.

Het aantal moslims wordt geschat op 1,2 miljard. Dat wil zeggen zo’n 20 procent van de wereldbevolking. Er zijn dus tachtig keer zo veel moslims als joden. Maar van alle Nobelprijswinnaars blijken er slechts acht moslim te zijn: ofwel iets meer dan één procent van het totaal aantal winnaars.

De vergelijking van joden en moslims is om vele redenen niet eerlijk. Moslims leven vaak in ontwikkelingslanden……. (ja, en? O’Br)

Hoe zit het met de vergelijking tussen joden en christenen? Dat lijkt een veel betrouwbaardere vergelijking. Laten we Frankrijk en Duitsland nemen als voorbeelden van twee ontwikkelde christelijke naties.

Het aantal joodse Nobelprijswinnaars overtreft in beduidende mate het aantal Franse en Duitse winnaars bij elkaar opgeteld. Terwijl het totaal aantal inwoners van die twee landen bij elkaar opgeteld meer is dan 140 miljoen. Dus ook de christenen leggen het grandioos af.

Je kan je schouders ophalen bij dit spelletje statistiek. Maar dat joodse wetenschappers het uitzonderlijk goed doen, is overduidelijk. Een feit dat ook al heel lang bekend is. Maar nog steeds is niet duidelijk wat de verklaring is voor dit onovertroffen presteren Andere culturen zouden graag profiteren als de succesformule bekend zou worden.

De meest gehoorde verklaring is dat in de joodse cultuur eeuwenlang de studie van Torah en Talmud een dominante plaats ingenomen heeft. Van schriftgeleerde naar geleerde is volgens deze verklaring een kleine stap.

Er zitten toch wel heel wat ontbrekende schakels in deze theorie. Onder andere de invloed van de Verlichting. Die stelde de joden in Europa niet alleen in staat om eindelijk een iets betere plaats in de maatschappij te verwerven, maar zorgde er ook voor dat de verstikkende invloed van de joodse orthodoxie verdween.

In dit verband is het ook interessant om naar Israël te kijken. Hoe goed doet Israël het wat betreft de Nobelprijzen? Van de 130 prijzen voor joodse wetenschappers zijn er slechts vijf naar Israël gegaan. Helemaal niet zo goed dus.
—————–

helaas, de bron weet ik niet meer

O Br

op 17 09 2006 at 16:30 schreef MrJ45:

Logisch toch ? Het lijkt mij ook niet goed voor je verstandelijk vermogen, je hele leven lang vijf keer per dag met hoofd op de grond beuken.

op 17 09 2006 at 21:30 schreef carmo da rosa:

Wéér briljant cartoon!

op 17 09 2006 at 23:47 schreef O'Brien:

Mr staat voor Mohammed Rabbae?

op 18 09 2006 at 09:21 schreef piet:

De vergelijking van joden en moslims is om vele redenen niet eerlijk. Moslims leven vaak in ontwikkelingslanden……. (ja, en? O’Br)

Daarom lopen zij ook achter de islam aan.. Zodra het gezond verstand komt zweren verlaten ze deze sekte weer.. Zie http://www.apostatesofislam.com/

op 18 09 2006 at 10:13 schreef Sabain:

@ O’Brien,

heb je ook gekeken naar AngelsaksischEngelstalig versus de rest van de wereldbevolking?

Waar kom je dan op uit?

Hoeveel van die prijswinnende Joden kwamen eigenlijk uit de UK, USA en Can?

op 18 09 2006 at 16:30 schreef O'Brien:

@ Sabain, het is lastig de gevraagde criteria zo op google te enteren dat er een zinnig antwoord uitkomt. Misschien helpt dit:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize

op 19 09 2006 at 17:51 schreef Bernadette:

Interessant, dit! En die tekening van Gregorius is weer eens in de roos.
De Wiki-pagina vermeldt heel opmerkelijk alleen joodse en moslimse en per land – maar niet, wat je zou verwachten: vrouwen, negers, 3de wereld, dat soort dingen.
Vrouwen: bar weinig, al moet gezegd worden dat Marie Curie tot het minieme kopgroepje behoort dat er twee ontving.
Zwarten? Zou je binnen de VS- en UK-namen moeten vinden, want uit Afrika komt verder alleen een enkele vredesprijs (Kofi Annan, Mandela, Tutu) of de letteren (Wole Soyinka uit Nigeria).
Dat euvel hebben de moslims ook.

Hoe dan ook, ik denk dat er een verband is tussen Angelsaksische cultuur (al staat Canada met NL op de gedeelde 8ste plaats), joods zijnen intelligentie ;-)

op 19 09 2006 at 21:49 schreef Ds O'Brien:

De schriftlezing gaat vandaag over Prediker 1, de verzen 9 en 10

9 Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.
10 Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.

Gemeente,

Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.

Aan die woorden van Salomo, moest ik denken toen ik het archief van Peter Breedveld overlas. Ineens overviel mij een gevoel van somberheid. Dat heb ik wel vaker wanneer ik mij moet afvragen welk voordeel de mens heeft van al zijn schrijfarbeid, dien hij verricht onder de zon.
Mijn neerslachtigheid wordt extra gevoed door het feit dat ik het zo griezelig met 98 % van de reageerders hier eens ben. Een grote consensus: Links en rechts zijn verouderde termen, dhimmitude rondom, en het gros van de politici dat probeert wanhopig bij elkaar te houden wat niet bij elkaar past, om maar eens wat voorbeelden te noemen. Wanneer zoveel mensen het eens zijn en ik ook nog, dan bekruipt mij het gevoel: Wat zie ik fout ? Je kunt je repliek in een al of niet literair verantwoord jasje gieten, maar een uitwisseling van gedachten met andersdenken zit er helaas amper in.

La Grande Dame van de SP zou er jaloers op worden, maar zij krijgt zoveel eensgezindheid in haar kamp alleen voor elkaar met een rigide en genadeloos respectfilter. Ze zal het druk hebben met haar 3000 hits per dag, waarvan drie scheldtirades, 30 goed verwoorde reacties, maar uit uit het foute paradigma. En dan moeten nog vanuit de Gazastrook 300 staande ovaties en blijken van onvoorwaardelijke steun uit het toetsenbord van van Trees, Clara en Olav c.s.bejubeld worden.

Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.

Niet nieuw, wel vrij exceptioneel:
Breedveld’s log ligt er onbeschermd en kwetsbaar bij. Niemand hoeft zich hier te registreren. Er is voor zover mij bekend geen censuur en geen selectie. Wat een prachtig jachtveld voor mensen met missiedrang! Bevlogen PVDA’ers, verlichte socialisten en andere predikanten en andere geestelijken. Ik kan hier als imam Maulana Rizwiimam inloggen en een vlammend pleidooi voor vijf maal bidden per dag houden. Nou heb ik die behoefte niet, maar hier ligt natuurlijk een dankbare taak voor de echte Maulana Rizwi. Waarom de ad infinitum gerumineerde preek voor eigen parochie? Hier op Frontaal Naakt is het werkterrein, hier kan bekeerd worden, hier kan de dialoog aangegaan worden. Op het forum van de PVDA, het weblog van Marijnissen of Meulenbelt, valt niets te halen voor de beheerders, daar is men al bekeerd. Op maghreb.nl staan zelfs uitnodigingen van Frontaal Naakt om hier het fundamentalistische ei te komen leggen Geen respons, en dat begrijp ik dus niet.

Dat PVDA en SP andersdenken weren betekent niet dat ze hier niet van harte welkom zijn. Ik zou het wel weten, maar mij wordt die kans bij hen niet geboden.

op 20 09 2006 at 10:43 schreef Martijn:

Het aantal joodse Nobelprijswinnaars overtreft in beduidende mate het aantal Franse en Duitse winnaars bij elkaar opgeteld. Terwijl het totaal aantal inwoners van die twee landen bij elkaar opgeteld meer is dan 140 miljoen. Dus ook de christenen leggen het grandioos af.

Niet alle christenen wonen in die twee landen (en er zijn ook joods-Franse en joods-Duitse wetenschappers) dus dit is nogal een onzinredenatie. Het overwegend zeer christelijke Amerika gaat met het merendeel van de Nobelprijzen aan de haal. Dat is eerder ondanks de religie dan dankzij de religie, wat bij de joden ook het geval zal zijn.

op 20 09 2006 at 10:49 schreef Peter Breedveld:

Het heeft niks te maken met de religie, maar eerder met het feit dat de Joden altijd outcasts zijn geweest die, als ze eens niet werden vervolgd en verbrand, werden uitgesloten van bepaalde beroepsgroepen en min of meer opgesloten in getto’s. Dit in combinatie met een lange literaire traditie. Hetzelfde zie je bij de Chinezen in Zuid-Oost Azië en een volk in Indonesië waarvan de naam me even ontschiet: uitgesloten, altijd de zondebok, lange literaire traditie betekent bijna altijd bloeien en domineren in de wetenschap, de economie en de literatuur.

Ik geloof dat het een theorie van Weber is, die toch hout snijdt.

op 20 09 2006 at 18:26 schreef Paardestaart:

Hm…ten aanzien van de meeste gedepriveerde groepen wordt een economische, geografische of politieke makke ter verklaring gebruikt voor hun achterstand, armoe of voor hun teloorgang Peter. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik ben bang dat sommige volken of groepen het gewoon beter doen omdat ze slimmer zijn, of met meer deugden en vaardigheden zijn behept

Is een brisante gedachte natuurlijk – maar niet onlogisch of vergezocht, en dat je dat niet eens mag denken slaat echt nergens op; dat mensen een verschillend aanleg hebben is op zich een neutrale kwestie.
Het wordt pas link als je er sociale conclusies aan verbindt die de éen boven de ander verheffen, meer dan toch al gebeurt door zijn grotere vaardigheden

Dat tegenwoordig iedereen die zijn lippen niet beweegt bij het lezen naar de universiteit moet, zodat het universitair en hoger onderwijs vereenvoudigd moet worden, en er bijna geen hond meer is die een hamer kan vasthouden of weet hoe je je eigen elektra aanlegt is een gevolg van de kortzichtige gedachte dat intellectuele arbeid meer aanzien en een betere beloning verdient dan nijverheid, landbouw of uitvoerende techniek

op 21 09 2006 at 03:09 schreef Sabian:

blablabla…het enige echte verschil tussen Joden en de rest van de mensheid is hun geloof, wat dwaasheid veracht en cognitieve kracht ophemelt, rest is racistische- of socialistische-apenkool natuurlijk.

op 22 09 2006 at 19:34 schreef Paardestaart:

Dat zeg jij..ik denk dat er wel degelijk verschil is in intellectuele capaciteit, zoals ook andere eigenschappen ongelijk verdeeld zijn, en dat dat niet serieus onderzocht wordt omdat het zo geladen is..Daarbij komt nog de culturele invloed
Zo doen Aziatische immigranten het in de VS stukken beter dan de autochtone bevolking.
Is dat omdat huiswerk maken onder de toonbank van een stomerijtje of een take-away onvermoede vordelen biedt soms?

op 22 09 2006 at 19:48 schreef Sabian:

Hoi Paardestaart,

een kip-ei discussie. Na een paar duizend jaar hogere overlevingskansen voor slimmere Joden ontstaat er relatief meer "slim erfelijk materiaal"…maar dat geldt toch ook voor Nederlanders?…ik zie d’r niet veel van.

Vraag een Jood wat hem Joods maakt zou ik zeggen.

Wat is dan die Joodse Identiteit die de haat van de mensen al 5000 jaar oproept….matzes?

op 22 09 2006 at 19:55 schreef Peter Breedveld:

Ik ben er voor 98 procent van overtuigd dat domheid vrijwel altijd een zelfgekozen geestestoestand is. De genetische opmaak van alle mensen is nagenoeg hetzelfde, dus het gaat er bij mij niet in dat sommige ‘rassen’ intelligenter zijn dan andere.

Ik denk dat het een kwestie is van cultuur. We zien toch dat er aan scholing en opleiding in bepaalde culturen in hoger aanzien staan dan in andere? Ik denk dat het zo simpel is.

op 22 09 2006 at 20:34 schreef Sabian:

daar ben ik het helemaal mee eens, cultuur in z’n totale omvang bepaald gigantisch hoe een samenleving of sociale groep "presteerd".

Dat is nu zo boeiend aan Joden, "cultuur" is niet de gemeenschappelijke faktor. Falashas [of hoe je dat ook schrijft] uit noord-afrika hebben een totaal andere cultuur dan "de Joden" in westerse landen. Ik durf het niet stellig te zeggen, maar het ligt in mijn verwachting dat "de Joden" het in Ethiopië ook erg goed doen.

Joden hebben in feite geen eiegn taal buiten Israël, of kleding of keuken of kunst of muziek [klezmer is toch wel erg oost-europees in mijn oren]…ze hebben allen de Thora en dat andere ding met die doorlopende geloofsdicussie…eeh, talmoed ofzo?

Verder ben je alleen Joods als je moeder het is…verrek, zou dat het geheim zijn???

op 22 09 2006 at 22:09 schreef Paardestaart:

"De genetische opmaak van alle mensen is nagenoeg hetzelfde, dus het gaat er bij mij niet in dat sommige ‘rassen’ intelligenter zijn dan andere"

Ja – dat vraag ik me dus af. Waarom zou dat zo zijn? En wéet je dat, of wil je dat denken?

Waarom kun je nu rustig onderzoeken waarom Kenianen zo godsliederlijk hard kunnen lopen, en of daar misschien nog een andere verklaring voor is dan de toestand van de paadjes; maar niet waarom er zo veel joodse nobelprijswinnaars zijn, en er zo veel mathematici en wiskundigen uit India komen?

En is cultuur een produkt van de genetische make-up van mensen, of veroorzaakt hij die?
Zelfs bij apen is het zo dat sommige soorten meer aanleg hebben om eenvoudige cognitieve taken te verrichten dan andere?

Waarom kiezen sommige volken/groepen de domheid, en anderen het intellect?
Zeggen dat dat een kip-of-ei discussie is is eerder een ontwijking van de kwestie dan een oplossing

op 23 09 2006 at 02:08 schreef Sabian:

…nou nou, als DAT waar is O’Brien dan is iedere anti-racist een onwetende sukkel en is meteen duidelijk dat de bijbel klopt omdat die stelt dat de Joden het uitverkoren volk zijn…het zou ook verklaren waarom Joden nooit anderen trachten te bekeren tot hun geloof.

…toch kan ik het niet geloven…ik wil er gewoon niet aan.

op 23 09 2006 at 12:40 schreef O'Brien:

Linke links? http://www.testresearch.nl/werk/racgroene.html
@ breedveld

Domme neger is taboe

Zwarten hebben een gemiddeld IQ van 70, blanken scoren 100 en Aziaten zelfs 106. Het zijn gegevens die de basis vormen voor een wetenschappelijke theorie over de evolutionaire verschillen tussen de rassen.
Een dubieuze theorie, meent de Groningse psycholoog Peter Tellegen, want het zou betekenen dat de helft van alle Afrikanen zwakzinnig is.

en verder:

de Ashkenazi Joden.
http://kastelke.blogspot.com/2005/12/gauss-iq-en-ashkenazi-joden.html

Deze etnische groep binnen de Joden, hebben van alle etnische groepen op de wereld het hoogste gemiddelde IQ.
Ze vormden in de 20e eeuw 3% van de bevolking van de VS. Maar ze zorgden wel voor 27% van de Nobelprijzen in Wetenschappen van de VS. Ze leverden ook meer dan de helft van de wereldkampioenen schaken.

op 24 09 2006 at 09:31 schreef Frans Groenendijk:

Ik vraag me af wat het belang is van deze overwegingen.
Waarom is het in vredesnaam van belang vast te stellen hoe sterk de correlatie is tussen huidpigment en maximumsnelheid bij het hardlopen?
Het zijn nietszeggende gemiddelden.
Er bestaat een significante correlatie tussen lichaamslengte en IQ. Ik heb er geen moeite mee om dat op te schrijven als man met geringe lengte. Het is namelijk een puur statistisch gegeven; een correlatie.
In dit voorbeeld is de verklarende factor de voeding. Goede voeding zorgt voor iets langere mensen en voor iets intelligentere mensen.
Wanneer er al een significante correlatie te vinden is tussen lichaamslengte en IQ in de VS (het westen) dan kun je na gaan wat het effect op IQ is van decennia of eeuwenlang slechte fysieke omstandigheden.
Maar wat moet je conclusie zijn?
Dat de Afrikanen groot gelijk hebben om alles op alles te zetten om in Europa te komen?

op 24 09 2006 at 13:36 schreef Paardestaart:

Ik heb geen idee wat de conclusie moet zijn..

Er zijn denk ik wel meer feiten die aanvankelijk raadselachtig of niet te verklaren zijn. Het vervelende van sociaal genante feiten is dat niemand het waagt ze te onderzoeken, en dat lijkt me ondankbaar en onverstandig
Je zou je kunnen voorstellen dat de oorzaak van de onafzienbare misère in Afrika iets te maken heeft met het gebrek aan intellectuele capaciteit van de bevolking, bijvoorbeeld

Ik geloof echt niet dat de verwaarloosbare bijdrage aan de intellectuele produktie van onze planeet van Afrikanen verklaard wordt door slechte voeding, discriminatie of andere sociale narigheid – jij wel? D’r zou toch tenminste éen groot wiskundige moeten zijn?
Voor zover ik weet is die er gewoon niet; da’s opmerkelijk, lijkt me

En slechte omstandigheden?
De Ashkenazim hebben eeuwen onderdrukking, vervolging, armoede en honger achter de rug; een uitgesproken pauper-verleden dus – en bovendien is het in Oost-Europa en Rusland godvergeten koud – terwijl in Afrikain elk geval de natúurlijke omstandigheden vriendelijk zijn.
Als voeding de verklaring is zou je verwachten dat intelligentie niet ongelijk verdeeld is tussen de volken, maar tussen de sociale klassen..
Dan zou de evolutie zolangzamerhand gezorgd hebben voor een patricische mensheid, en zo is het niet

de correlatie tussen huidpigment en maximumsnelheid bij het hardlopen?

Huidpigment?
Verraadt zich daar een vleugje doodsangst voor discriminatie op huidskleur?

Ik heb het niet over pigment gehad – wel over Kenyanen die keihard kunnen lopen; zo hard dat het verschil niet verklaard kan worden door allerlei omgevingsfactoren..
Na onderzoek bleek in elk geval een anatomische gadget; ik kan me de kwestie niet meer letterlijk voor de geest halen (ik ben achteraf ook een beetje verbaasd dat het om Kenyanen ging, want ik had de indruk gekregen dat het ethiopiërs waren die er met alle lauwerkransen vandoor gingen) Anyway: een groep sport- en bewegingsonderzoekers hebben zich op de vraag geworpen, en de verklaring die zij voorlopig aanhouden is een handige anatomische aanpassing in de bouw van het onderbeen, die maakt dat Kenyanen als hindes over de hobbelige, zanderige bodem van hun geboortegrond vliegen
Ik zou niet weten waarom geestelijke eigenschappen niet onderhevig zouden zijn aan variatie. Het brisante van de kwestie is niet dat verchíl, maar de conclusies die je eraan verbindt..
Zo kun je moeilijk volhouden dat bijvoorbeeld oude mensen net zo mooi en krachtig zijn, en net zo flitsend en soepel van geest als jonge – maar zolang dat verschil niet de rechtvaardiging vormt om ze dan maar een pilletje te sturen op hun zestigste verjaardag is dat niet meer dan een fact of life, en is er weinig reden om dat feit niet onder ogen te willen zien..

op 24 09 2006 at 13:52 schreef Peter Breedveld:

een handige anatomische aanpassing in de bouw van het onderbeen, die maakt dat Kenyanen als hindes over de hobbelige, zanderige bodem van hun geboortegrond vliegen

Aha, dus tóch omgevingsfactoren!

op 24 09 2006 at 14:51 schreef Paardestaart:

Waarom?
Die bodem is toch niet anders dan in andere landen?!

Je zou een niet geëgaliseerde bodem een ongunstige voorwaarde kunnen noemen, terwijl die toch niet geleid heeft tot een trage voorzichtige tred; maw de ‘nadelige’ factoren die altijd van stal gehaald worden om achterstand of geringer ontwikkeling te verklaren snijden maar weinig hout, naar mijn idee..kijk naar de ashkenazim: intellectuele prestaties worden algemeen verbonden met een hoogontwikkeld, veilig en stabiel milieu, terwijl de ashkenazim afkomstig uit oost-europa veelal keuterboertjes waren, en later het typische lumpen-proletariaat van kleine handelaartjes en scharrelaars, en bovendien werden ze elke twee, drie generaties weer verjaagd en moesten ze elders een nieuw bestaan zien op te bouwen
Dus als je hun intelligentie niet toeschrijft aan natuurlijke selectie kun je om een genetische verklaring bijna niet heen.

De joodse traditie kun je ook al niet ter verklaring aanwijzen lijkt me, want die was er elders ook..en wat dat aangaat vraag ik me ook nog af of de mate waarin de joden in de diaspora erin slaagden om zoveel van hun tradities te bewaren niet veroorzaakt wordt door hun intellectuele capaciteiten, in plaats van omgekeerd

op 24 09 2006 at 15:23 schreef Frans Groenendijk:

"…en bovendien is het in Oost-Europa en Rusland godvergeten koud – terwijl in Afrika in elk geval de natúurlijke omstandigheden vriendelijk zijn".

Een vriendelijke suggestie: lees het fenomenale boek van Landes over (de verklaring van het verschil tussen) Arme en rijke landen eens.
Hij begint bij het begin; de natuurlijke omstandigheden. In Afrika zijn die natuurlijke omstandigheden verschrikkelijk. Met name allerlei afschuwelijke tropische ziekten hakken er enorm in. In onze tijd is daar ook nog aids bij gekomen.

"Verraadt zich daar een vleugje doodsangst voor discriminatie op huidskleur?"
Je denkt toch niet dat ik zou willen ontkennen dat zwarten harder lopen en slechter zwemmen of zo iets. Alle donders.

op 24 09 2006 at 16:03 schreef Peter Breedveld:

Ik dacht altijd dat dat kwam omdat ze meer tijd hebben om te oefenen.

op 24 09 2006 at 16:36 schreef Paardestaart:

De natuurlijke omstandigheden waren in Afrika erger dan in Europa?
Ik waag het te betwijfelen.
Het weer is er toch heus een stuk vriendelijker, lijkt me: de winter werd in de westerse landen niet voor niets ’the terror time’ genoemd: het was hier ijskoud en nat, regen en wind, ijs en sneeuw – en toch was het dáar erger?
Hm…

Tropische ziektes waren er – maar het westen had toch ook zijn deel? Pest,cholera,tyfus, tetanus, kinkhoest, bof, mazelen, rode hond, tering, lepra, griepepidemieën..
Allemaal onschuldige ongemakken soms?
Weet je zeker dat die meneer Landes niet het gewone verhaal afdraait over het verschil tussen Afrika en de rest van de wereld?
Allemaal de schuld van de omstandigheden?
En hadden wij niet ook AIDS gekregen?
Hoe komt het dat die ziekte hier niet zulke verwoestingen aanricht?
‘Omdat zullie daar onze sofisticated medicijnen niet krijgen’??
Dus hier is het aantal besmette mensen net zo dramatisch als in Afrika? Een even groot deel van de bevolking is ziek, maar hier slikt men pillen?

En als zoveel meer mensen daar besmet worden, hoe komt dat dan?
Door een westers complot?
Of door fatale overtuigingen en slechte bestuurders?
En hoe komt dat?

Ah…! Door het kolonialisme, natuurlijk

Je denkt toch niet dat ik zou willen ontkennen dat zwarten harder lopen en slechter zwemmen of zo iets

Nee – maar je leest zwarten terwijl ik het over Kenyanen had..en trouwens: ze kunnen Zwarten kunnen alle sporten beter; ook zwemmen.
Zelfs als ze opeens de schaatsen onderbinden – ons erfgoed, nota bene! – blijken ze daar beter in te zijn

Ik wil trouwens graag antwoord: als het zo is dat sommige mensen veel harder lopen dan anderen door een fysiek gegeven, waarom zou dan ook intelligentie niet variabel zijn?
Dat was mijn argument namelijk – je kunt rustig onderzoeken hoe het komt dat die dekseles kenyanen iedereen eruit lopen, maar verschil in intelligentie niet want dat komt door het weer, de voeding en traditie…?

op 25 09 2006 at 18:49 schreef O'Brien:

Intellect moet natuurlijk ook weer niet overgewaardeerd worden he ? Dat doet niemand meer als ik naar het aanbod van een gemiddeld TV avondje kijk.

Negers kunnen weer beter hardlopen, oerdansen en boxen, en daar heb ik weer helemaal geen problemen mee.

op 25 09 2006 at 19:16 schreef Marijke de Jonge:

Wat als de meest creatieve en ondernemende mensen 50.000-200.000 jaar geleden voor de tweede keer Afrika verlieten en er een soort ‘ondernemings’- en ‘creativiteits’-gen blijkt te zijn? Zo’n gen zou een op ‘vooruitgang’ gerichte levenshouding kunnen veroorzaken. Andersom kan die houding ervoor zorgen dat hersenen elke nieuwe generatie beter worden getraind.

Zijn religies/ideologieën/levensbeschouwingen in Afrika, Australië of waar dan ook niet meer gericht op het ‘je aanpassen aan de omgeving’ en ‘het in harmonie met de natuur leven’ dan op het temmen ervan? Als je doel ‘aanpassen’ is, zul je niet snel een windturbine of vliegdekschip uitvinden. Die heb je dan namelijk niet nodig

In het westen (en Zuid-Amerika en Azië?) geldt de op vooruitgang gerichte levenshouding. De natuur moet getemd worden om veiliger en comfortabeler te kunnen leven. Dus worden creativiteit en intelligentie belangrijk. Elke nieuwe generatie traint z’n hersenen meer waardoor de relaitjes steeds efficiënter gaan werken. De enige vraag is of die efficiënte relaitjes erfelijk zijn. Kortom, een soort ‘selfish gene’ gecombineerd met de ‘reproductive meme’.

Over blank en zwart gesproken: als het waar is dat we allemaal uit Afrika stammen, zijn we over 7.500 generaties in Europa trouwens weer allemaal blank. Tenzij ijstijden, ompolingen en overstromingen roet in het eten gooien natuurlijk. Maar dan krijgen de Neanderthalers weer een kans.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS