Home » Archief » Islam, mijn islam (1)


[05.10.2006]

Islam, mijn islam (1)

Dave Sim

PopArt (58k image)
Illustratie: Michel Kok

Nadat ik een jaar lang de bijbel en de koran had bestudeerd, leek het me het meest voor de hand liggen om naar een christelijke kerk te gaan. Mijn familie is tot een generatie – of twee – geleden altijd christelijk geweest. Ik ben niet joods, al schijnt mijn overgrootvader van moederskant joods of halfjoods te zijn geweest. Mijn grootmoeder zat als christen bij verschillende gemeenten en uiteindelijk heeft ze de kerk helemaal achter zich gelaten. Nu stelt ze zich tevreden – zoals de meeste vrouwen – met een stille eerbied voor de Natuur (met een hoofdletter) als middelpunt van een soort humanistische levensbeschouwing. Mijn overgrootvader was behanger en schilder. Hij voorzag in zijn onderhoud door een kar door de straten van Edinburgh te duwen, een manier van broodwinning die veel voorkwam onder de Joden in die stad aan het einde van de negentiende eeuw. Maar zijn eventuele Joods-zijn lijkt geen enkele invloed te hebben op de herinnering die mijn grootmoeder aan hem bewaart.

Ik besloot het eens bij de Anglicaanse kerk te proberen. Zes maanden lang heb ik vrijwel geen enkele zondagdienst gemist. Eén van de priesters (er waren er drie) was een vrouw. Ik vond het zeer christelijk van mezelf dat ik deze bijna-blasfemische (goed dan, volkomen blasfemische) situatie verdroeg: een tot priester gewijde vrouw die een preek verzorgt. Mijn kruis om te dragen (hèhèhè). Eén van de vele, zoals naderhand zou blijken.

Tegenover iedere aangename verrassing (‘Heilig, Heilig, Heilig’, waar kende ik dat lied toch van?) stond er een half dozijn die me deed wensen dat ik mijn eigen crucifix of flesje wijwater had meegenomen (achteruit, allemaal! Ik heb hier een crucifix en wijwater! Ik zal niet aarzelen ze te gebruiken!). De laatste druppel was voor mij de Heilige Communie. Toen iedereen in de rij ging staan om zich over te geven aan een potje metaforisch kannibalisme probeerde ik me zo ruimdenkend mogelijk op te stellen. Ik hield mezelf voor dat dit ritueel van onbetwistbare waarde was, ik zei mijn eigen gebed op en ik probeerde (vergeefs) het feit te negeren dat de Communie alleen in de enigszins ambigue (althans, in mijn ogen) synoptische evangeliën voorkomt (de Jezus uit het evangelie van Johannes wast de voeten van zijn discipelen: niks transsubstantiatie).

Maar ik zat daar vooral zeer, zeer, zeer, zeer verontwaardigd te zijn namens de Joden. De Joden, met hun strikte/striktere/zo-strikt-dat-je-bijna-plotzt-spijswetten (Geen. Bloed. ‘Want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten’). En dan toch… en dan toch!… Eeuwenlang hebben de christenen de Zonen van Jacob ervan beschuldigd tijdens geheime rituelen het vlees en bloed van christelijke baby’s te verslinden en daar stonden die gojim, keurig in de rij, op hun beurt te wachten voor het noshen van een stuk van het kindje Jezus.

Oy gevalt.

Dat was het breekpunt. Er waren meerdere strootjes, die op zichzelf de rug van de kameel niet braken, maar die toch al wel een deuk in zijn bult maakten. De karigheid van de schriftlezingen, om iets te noemen. Eén lezing uit de Thora (neem me niet kwalijk, het Oude Testament) en één uit het Nieuwe Testament. Eén hoofdstuk of één psalm (Psalmen? Waar lezen ze psalmen voor? O ja, natuurlijk! David is Jezus’ betbetbetovergrootvader in de negende graad). “Deze week hoofdstuk 3 van profeet A. Volgende week lezen we hoofdstuk 9 van profeet X – die zevenhonderd jaar voor of na profeet A leefde.”

Hoe zeg je ‘zweepslagen’ in het Hebreeuws?

Ik ging dan naar huis om Jesaja te lezen, kost zes of zeven uur. De Schrift is voor mij een maaltijd en geen snack. Doe in hemelsnaam die stukjes Jezus weg en lees eens een keer iets helemaal uit!

Ik geef toe, ik zit hier een beetje de draak te steken. Heel onbehoorlijk van me, maar ik doe het niet omdat ik geen respect heb voor Jezus of zijn Boodschap aan de wereld, integendeel. Maar iedere keer dat ik een tekortkoming zie in de verschillende christelijke kerken en denominaties, Jim en Tammy Faye Bakker, Creflo Dollar (u denkt dat ik die naam zelf verzin), wordt het moeilijker voor me een moderne incarnatie van het christendom te vinden die ik niet volkomen weerzinwekkend vind.

Maar toch, de bottom line is dat Jezus werd vastgespijkerd aan twee enorme stukken hout, met drie enorm grote spijkers, en er is geen moment geweest in de laatste jaren van zijn leven dat hij zich illusies maakte over het lot dat hem wachtte. Zelfs als je gelooft dat stemmen in zijn hoofd hem geruststelden en hem verzekerden dat alles goed zou komen en het hem mogelijk maakten (aanmoedigden? dwongen?) te blijven voortgaan, de ene voet voor de andere, op het smalle, rechte pad naar die twee enorme stukken hout en die drie enorm grote spijkers, dan is daar geen voorstelling van te maken.

Moed? Er is geen woord groot genoeg om zúlke moed te beschrijven. Geloof? Er is geen woord groot genoeg om zúlk geloof te beschrijven. Daarom vind ik dat christelijke navelstaren altijd zo onbegrijpelijk en afschuwelijk. ‘Was Jezus God?’ ‘Was hij de zoon van God?’ ‘Was hij half mens, half God?’ ‘In hoeverre was hij mens en in hoeverre God?’

Waar hébben jullie het over? Er bestaat een geschreven verslag van de Grootst Mogelijke Daad van Moed en Geloof ooit verricht door een…

Laten we als kerkleiders bijeen komen in Nicae en erover stemmen, zodat we voor eens en voor altijd kunnen bepalen in hoeverre Jezus nou mens was en in hoeverre God.

Erover STEMMEN? STEMMEN? “Ja. We zijn nu driehonderdvijfentwintig jaar verder en het begint een serieus probleem te worden. Nieuwsgierige geesten vragen er naar.”

Erover. Stemmen. Wat een ontzettend… gojse… manier van doen.

Jezus had zo’n absoluut en onwrikbaar vertrouwen in wat hij deed, in wat hem was gezegd te doen, dat hij bleef voortgaan in een rechte lijn, jaren achtereen, wetende, dat hij enorme spijkers door zijn polsen heen geslagen zou krijgen en nog een enorme spijker door zijn enkels en dat hij omhoog getrokken zou worden terwijl hij zijn hele gewicht aan de versplinterde resten van zijn polsen trok en aan de versplinterde resten van zijn enkels totdat die verpletterende last hem uiteindelijk doodde.

Het ziet ernaar uit dat het concept van de Drie-eenheid wint, nog even de laatste telling voordat we de winnaar uitroepen…

Moed. En Geloof. Dat is het, voor mij. Wat er de laatste tweeduizend jaar verder nog aan is vastgeplakt maakt het, zoals u ziet, erg moeilijk voor me om die Moed en dat Geloof te contempleren zonder grappen te maken over de (voor mij? Eerlijk gezegd? Weerzinwekkende) freakshow die ervan is gemaakt.

De koran verzekert ons dat Jezus nooit aan het kruis is gestorven. Het is een vervangingsoffer dat aan dat kruis is gestorven – metaforisch, zoals het geitenbokje dat met zijn hoorns vastzat in het struikgewas en aan Abraham werd gegeven om te offeren in plaats van zijn zoon Isaac (wat, zoals de koran ons eveneens verzekert, niet Isaac overkwam maar Abrahams andere zoon, Ishmael, die Abraham had verwekt bij zijn Egyptische slavin, Hagar. De islamieten hebben hier wel een punt. In het bijbelboek Genesis krijgt Abraham de opdracht zijn énige zoon te offeren. Het was Ishmael die tot zijn veertiende Abrahams enige zoon was. Isaac was zijn tweede zoon, of, zo u wilt, één van zijn twee zoons) De koran verzekert ons ook (herhaaldelijk) dat de oplossing van dit geschil tussen de Thora, de evangeliën en de koran zal plaatsvinden in het hiernamaals.

Mochten ze me straks zomaar binnenlaten, dan zal ik een aantekeningenboek vol vragen bij me hebben.

sim (34k image)

Dave Sim (1956, Ontario) heeft bijna dertig jaar lang een maandelijkse comic gepubliceerd, Cerebus. Hij is één van de grondleggers van het Comic Book Legal Defense Fund, dat het opneemt voor stripmakers, -uitgevers en -verkopers wier vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd. De serie essays Islam, my Islam verscheen in Cerebus 276 tot en met 282.

Algemeen, 05.10.2006 @ 10:51

[Home]
 

53 Reacties

op 05 10 2006 at 14:22 schreef Lagonda:

"Er bestaat een geschreven verslag van de Grootst Mogelijke Daad van Moed en Geloof ooit verricht door een…"

Grootst mogelijk daad? Tut tut. En moed waarvoor? Geloof waarin? Waarom? En … geldt dit niet voor iedere soldaat die zich op het slagveld waagt?

De wijze waarop respectvol gedweept wordt met "het lijden van Christus" vind ik nou typisch een mannending, nauw gerelateerd aan het ontzag waarmee gesproken wordt over de heroiek van het slagveld, of het nietsontziende vermogen van een Ferrari.

In feite is dit het soort ontzag dat tegenwoordig altijd ‘respect’ wordt genoemd: respect voor de krijger, respect voor de man van staal, respect voor de geweldenaar die het meest kan incasseren, respect voor de man met bovenmenselijke wilskracht. Bloedrespect, respect door intimidatie, zoals je dat ook in domme kung-fu films ziet. En ook in die reli-film van Mel Gibson, waarin Christus de inborst van een pacifist heeft, maar de constitutie van een kooivechter.

op 05 10 2006 at 14:59 schreef Ivo:

Wat is eigenlijk in hemelsnaam het punt achter dit stuk? Dat meneer zich niet thuis voelde in de Anglicaanse kerk? Ach gut…

Sorry, Peter, maar leg alsjeblieft aan deze katholiek goj even uit wat de relevantie van het stuk is, want het ontgaat mij werkelijk wat de toegevoegde waarde is voor deze site.

(Wat trouwens niet wegneemt dat het bij vlagen heel grappig is!)

op 05 10 2006 at 15:06 schreef Peter Breedveld:

Dit is het eerste deel van wat mij betreft een lange serie gaat worden, Ivo. Het gaat over de gedachtengang van iemand die na een lange zoektocht uiteindelijk moslim is geworden, en hoe hij dat rijmt met zijn uitgesproken Republikeinse pro-Bush standpunten. Het is inderdaad heel geestig, maar ook verrassend en vaak zelfs verbijsterend en in elk geval intrigerend en volgens mij kun je ervan leren, inzicht verwerven.

op 05 10 2006 at 15:33 schreef wablief?:

Geniaal!

Erg goed geschreven, absoluut. Het meest geniale ervan vind ik echter het plaatsen van deze serie op deze site. Het is nou eenmaal zo dat veel bvan de reacties op dit forum vaak anti-islamitisch zijn. Het siert je naar mij idee dan ook enorm dat je in een tegenlicht voorziet, Peter. Het "preken voor eigen parochie" is een kwalificatie die je nu ver van je afwerpt.

Het hoot wederhoor principe wordt hier nu toegepast, ik ben er erg blij mee, en ben ook erg benieuwd naar de volgende stukken. Ik zal zelf hierdoor niet onmidellijk tot de islam bekeerd worden, maar ben wel blij met het kijkje in de keueken van een ander ( de geloofskeuken welteverstaan).

Niets dan hulde.

op 05 10 2006 at 15:34 schreef Ivo:

Dank voor de verduidelijking, Peter, want ik had niet uit dit artikel gehaald dat hij moslim was geworden.

Overigens heeft hij de hele gang van zaken omtrent de vraag naar de goddelijkheid/menselijkheid van Jezus historisch gezien wel in ieder geval iets beter begrepen dan Dan Brown, dat is alvast hoopvol.

De redenering die hij opzet heb ik vaker gezien: het hele verhaal over de goddelijkheid van Jezus is dermate onwaarschijnlijk, moeizaam en ook onlogisch dat het wel nonsens moet zijn. Okay, dat kan ik begrijpen, maar dan: dus… word moslim, want dat maakt de vraag naar Jezus een stuk eenvoudiger. De meest gehoorde redenering van voormalige christenen die nu moslim zijn is namelijk de vraag: "Waarom bidt Jezus tot de Vader indien hij zelf onderdeel is van de Drie-eenheid?" Het antwoord kan overigens heel eenvoudig luiden: om een voorbeeld te geven. Maar kennelijk is het makkelijker om daar een Koranisch idee tegenover te zetten dan dit eenvoudige antwoord te geven. Ik ben benieuwd hoe Dave Sim vanaf hier verder gaat.

op 05 10 2006 at 15:49 schreef Peter Breedveld:

Ik wil nog niet te veel weggeven, Ivo, maar ik wil wel alvast zeggen dat het bij Sim totaal anders gaat. De man moet niets hebben van andere mensen die hem komen vertellen hoe het zit, hij zoekt het zelf wel uit. Zo is het begonnen.

Wablief, dank je. Ik heb vanaf het begin geprobeerd om tegengeluiden te laten horen. Ik heb moslims geïnterviewd, ze gevraagd betogen te schrijven, Cor Spaans heeft pas geleden nog iemand geïnterviewd die geen moslim is maar wel een moslimachtergrond heeft, en dit is de zoveelste poging om iets van de andere kant te laten zien.

Frontaal Naakt bestaat omdat ik kritiek heb op de moslimgemeenschap, op politiekcorrecte multiculturalisten, de manier waarop in Nederland over de multikul wordt ‘gedebateerd’, de demoniseringen, de verstikkende taboes en dogma’s enzovoort. Maar ik zal nooit iemand verketteren omdat-ie moslim is, of een ander geloof heeft of wat dan ook. Ik ken veel moslims die ik heel aardig vind en ik ga naar bed met een linkse Rooms-Katholiek. Dat betekent niet dat ik het allemaal prachtig en mooi vind wat die moslims en Rooms-Katholieken zeggen en doen.

Ik moet er trouwens ook wel bij zeggen dat Sim niet het type moslim is waar Anja Meulenbelt van gaat soppen. Anja Meulenbelt zou waarschijnlijk zeggen: ‘Dat is geen moslim’.

op 05 10 2006 at 15:50 schreef Appelscha:

Dus, Ivo, Als Jezus in Gethsemane bloed zit te zweten van angst bidt hij tot God de Vader of de beker aan H/hem voorbij mag gaan om een voorbeeld te geven? Dat lijkt me lichtelijk onwaarschijnlijk

op 05 10 2006 at 16:15 schreef Lagonda:

Jezus had zo’n absoluut en onwrikbaar vertrouwen in wat hij deed, in wat hem was gezegd te doen, dat hij bleef voortgaan in een rechte lijn, jaren achtereen, wetende, dat hij enorme spijkers door zijn polsen heen geslagen zou krijgen en nog een enorme spijker door zijn enkels en dat hij omhoog getrokken zou worden terwijl hij zijn hele gewicht aan de versplinterde resten van zijn polsen trok en aan de versplinterde resten van zijn enkels totdat die verpletterende last hem uiteindelijk doodde.

Als de schrijver in dit morbide martelaarschap een soort van hogere waarheid denkt te vinden, verbaast het me inderdaad niks dat hij zich tot de islam voelt aangetrokken.

op 05 10 2006 at 16:54 schreef wablief?:

Appelscha en Ivo:
de meest cliché retoriek over exacte bijbelteksten zie ik nu al aan komen waaien. Mijn persoonlijke visie dicteert mij echter meer naar het achterliggende gedachtengoed te kijken, wat was nou eigenlijk de bedoeling van die Jezus? Wat wilde hij ons vertellen?

Naar mijn idee ( dit is mijn persoonlijke visie ) was zijn boodschap dat we open moeten staan voor de ander, niet bevooroordeeld moeten zijn, en dat we een ander niet dienen te veroordelen, maar lief te hebben. De manier waarop een en ander ruim 2000 jaar geleden is opgepend, is natuurlijk op geen enkele wijze meer representatief voor wat er werkelijk gebeurde. De beeldspraak en metaforische uitdrukkingszin in die tijd was sterk verschillend van de onze, en zo als altijd, de visie van de schrijver klinkt altijd door. Het enige dat ik recht overeind zie staan is dat Jezus open-minded was, ook minderheden een warm hart toedroeg, en de mensen duidleijk probeerde te maken dat op mekaar te lopen "bitchen" alleen maar ellende veroorzaakte.

Als je de bezetting door de romeinen, en de ongetwijfeld aanwezig zijnde onafhankelijksstrijd van de israëliers uit die tijd in ogenschouw neemt, en daar de toen heersende stammencultuur bij optelt, zie je natuurlijk al gauw waar de valkuilen zaten. Iedere revolutionair zag wel een mogelijkheid zijn eigen politieke agenda via Jezus te verspreiden. De Joodse leiding had geen behoefte aan een opruier die de Romeinen, waar ze toch een zekere autonomie van hadden gekregen, kwaad maakte, en de Romeinen hadden natuurlijk geen zin in een volksopstand.

Dat is reëel naar de situatie kijken, de bijbel is een manier van weergeven vanuit een bepaald oogpunt, en in een bepaalde tijd.

op 05 10 2006 at 20:24 schreef luckybee:

.[quote][b]
Johannes 14,1-14
Christus vertroost Zijn discipelen 14 [/b]
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?
[b]
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien..[/b]

8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
[b] 9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve…[/b]

12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.
13 En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.
14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
[/quote]

op 05 10 2006 at 20:31 schreef wablief?:

precies, uit een hééééél andere tijd, toen men zich nog heel anders uitdrukte.

op 05 10 2006 at 21:18 schreef Ivo:

@Appelscha: ik had het uitsluitend over het Onze Vader. Ik zag ooit een interview met een moslim-bekeerling die dat voorbeeld aanhaalde als een vreemde situatie, en later viel mij dat verhaal nog een paar keer op.

@Peter: ik ben benieuwd. Zelf leek het er ooit op dat ik moslim zou worden, maar ik ben uiteindelijk katholiek geworden. Een zeer belangrijke reden waarom ik uiteindelijk geen moslim ben geworden is iets dat her en der op deze site ook wordt gemeld: er is geen liberale islam. Mijn toenmalige vriendin was moslim, dus dat was stap één. Echter, toen ik op zoek ging naar een liberale moskee (want ook toen zat ik al niet te wachten op de orthoxode islam) kon ik die maar niet vinden. Ik ben echt enorm benieuwd hoe die Sim dat dan heeft gedaan, hij komt niet bepaald als een fundamentalist op mij over, maar misschien is de situatie in Noord Amerika wel anders?

Wat is eigenlijk de geplande frequentie?

op 05 10 2006 at 21:34 schreef Peter Breedveld:

Zo te lezen zou je zelf een mooie serie artikelen kunnen schrijven, Ivo. Ik zou zeggen: mi sito web es tu sito web.

De frequentie? Weet ik niet. Het vertalen is veel werk. Maar ik ben nu met het tweede deel bezig.

Ongelofelijk hoe moeilijk het is om Engelse woorden, die ik door-en-door ken en zelf regelmatig gebruik, over te zetten in Nederlandse woorden die hetzelfde gevoel geven.

op 05 10 2006 at 21:53 schreef Benedictus:

Pas als iemand zegt dat hij of zij DE waarheid in pacht heeft moet je uitkijken. Een spirituele zoektocht zie ik als een positief gebeuren, alleen met oordelen is voorzichtigheid geboden. Niet alles is uit te leggen. Gevoel/sfeer en bepaalde ervaringen spelen ook een rol. Sommige irrationeel lijkende voorstellingen kunnen zodanig geinterpreteerd worden, dat het minder onwaarschijnlijk is dan het lijkt.

Mijn broer, toen 4 jaar, heeft het probleem van de Drieeenheid op de volgende manier opgelost. Na zijn opmerking: "Hoe kan dat nou", kon mijn moeder daar niet echt een goed antwoord op geven. Mijn broertje dacht even na, pakte 3 lucifers en stak die tezamen aan. Daarna zei hij: "Nou snap ik het, 3 lucifers maken ook 1 vlam".

Je kan de Drieeenheid ook zo zien. Mensen vinden troost bij een geloof. Ieder mens kan daar een eigen betekenis aan geven. Het hoeft niet voor iedereen tot de bodem uitgeplozen te worden. Laten we nu niet van alle misstanden en uitgaan en kijken of we tot elkaar kunnen komen.

Jezus is voor de christenen hun voorbeeld, Mohammed voor de moslims en de joden wachten nog op hun messias en vinden troost en kracht uit de Thora. Prima toch.

Zowel Jezus als Mohammed hebben prachtige voorbeelden gesteld. Alleen is alles later door mensen opgeschreven. Het laatste wordt helaas door de meeste moslims anders gezien. Elk woord in de Koran is voor het overgrote deel van de moslims een vaststaand feit, en daar zit hem nu net het probleem.

Het overgrote deel van de christenen accepteren dat het geschrevene over Jezus mensenwerk is, welliswaar met steun van de Heilige Geest, maar toch mensenwerk, dus te interpreteren naar tijd, plaats en omstandigheden. Tegenstrijdige teksten konden worden aangepast of vervallen. Na het Oude Testament kwam het Nieuwe Testament en dat was al een stuk vredelievender. Vervolgens kwam de verlichting daar bovenop.

Nu staan er in de Koran ook tegenstrijdige teksten. De centrale vraag is nu, welke teksten hebben voorrang. De meeste moslims blijken uit te gaan van de laatste. In de eerste periode -toen Mohammed nog niet alle gewenste gebieden in zijn bezit had- zijn de overwegend mooie en vredelievende teksten tot stand gekomen. De wrede en onverdraagzame, vaak haat- teksten zijn van een latere periode toen de profeet de gewenste gebieden in zijn bezit had. De teksten worden door elkaar gebruikt, maar zowel Mohammed B als de vertegenwoordigers van de vrede putten uit dezelfde bron en zijn dus moslim.

Het bovenstaande maakt een dialoog moeilijk, omdat de ongeschoren Islam door de overgrote meerderheid als de ware/zuivere islam wordt geaccepteerd. Welliswaar wil de overgrote groep moslims geen geweld, maar door demografie en overtuiging de bekering van de christenen/joden/ongelovigen tot stend brengen. Wij worden dus uitgenodigd om toe te treden tot de Islam. Zolang de islam een minderheid vertegenwoordigt is hier nog geen sprake van. Dit geldt alleen als de moslims de meerderheid vertegenwoordigen. Er is dus nog tijd om tot een andere "oplossing" te komen.

Een democratie zal er bij een moslimmeerderheid niet meer zijn. Om de democratie en de vrijheid van niet-moslims te garanderen zal er een dialoog tot stand moeten komen met de moslims om van een ongeschoren naar een geschoren te komen. Alleen dan is er ruimte voor andersdenkenden.

op 05 10 2006 at 22:21 schreef Frans Groenendijk:

"Zowel Jezus als Mohammed hebben prachtige voorbeelden gesteld"

"Het gaat over de gedachtengang van iemand die na een lange zoektocht uiteindelijk moslim is geworden, en hoe hij dat rijmt met zijn uitgesproken Republikeinse pro-Bush standpunten."

Ja, Frontaal Naakt verandert in snel tempo.
Snap nu ook beter waarom het linkje naar mijn webstek verdween: dat klopt gewoon.

Ik denk dat ik af en toe toch nog wel eens kom kijken.

op 05 10 2006 at 22:27 schreef Doortje:

Benedictus:welke prachtige voorbeelden heeft Mohamed gesteld?

op 05 10 2006 at 23:27 schreef Peter Breedveld:

Rustig maar, Frans, je krijgt je linkje weer terug. Michiel ook. Dit weekend.

op 05 10 2006 at 23:56 schreef Benedictus:

Doortje. Waardevolle teksten van de profeet zijn er ook en hebben o.a. met gastvrijheid en armoedebestrijding te maken. Het een en ander moet wel in die tijd worden gezien, maar sommigen zijn ook nu waardevol. Lees de Koran en zie. Het probleem zijn de onverdraagzame teksten die niet verenigbaar zijn om met anderen dan moslims in vrede samen te leven. De wederkerigheid ontbreekt. Die teksten dateren uit de latere periode. Aan die teksten wordt door veel moslims de voorrang gegeven. Het een en ander heeft duidelijk met de toenmalige machtspositie van de profeet te maken. Zie verder hetgeen ik hierboven heb opgeschreven. Er is een reformatie nodig van de ongeschoren naar de geschoren islam.

op 06 10 2006 at 01:13 schreef marjan:

Nog even dit:
citaat:De koran verzekert ons dat Jezus nooit aan het kruis is gestorven. Het is een vervangingsoffer dat aan dat kruis is gestorven – metaforisch, zoals het geitenbokje dat met zijn hoorns vastzat in het struikgewas en aan Abraham werd gegeven om te offeren in plaats van zijn zoon Isaac

Dit lijkt op wat Gnostici geloven.Was Mohammed Gnostisch?Of zit ik nu helemaal verkeerd?
Kan iemand me hierover wijzer maken?

op 06 10 2006 at 02:56 schreef Rinus Duikersloot:

Dave Sim schrijft: De koran verzekert ons dat Jezus nooit aan het kruis is gestorven.Het is een vervangingsoffer dat aan dat kruis is gestorven – metaforisch

Over een vervangingsoffer staat naar mijn weten niks in de Koran en dat lijkt me dan ook eerder ontsproten aan de fantasie van Dave Sim. Er staat wel in dat de joden dachten dat ze Jezus hadden vermoord en dat ze daarover pochten. Ook zouden de joden volgens de Koran een kandidaat voor de Zoon van God hebben: een zekere Ezra of Uzair. Geen enkele jood heeft echter zoiets ooit beweerd.

Uit Jihad, the Lord’s Supper, and eternal life van Spengler:

Jihad is the precise equivalent of the Lord’s Supper in Christianity and the Jewish Sabbath, the defining expression of sacrifice that opens the prospect of eternity to the mortal believer. To ask Islam to become moderate, to reform, to become a peaceful religion of personal conscience is the precise equivalent of asking Catholics to abolish Mass.

Door Sim’s afwijzing van de Heilige Communie en zijn fascinatie met het martelaarschap van Jezus vraag je je af hoe hij staat tegenover de Jihad. Misschien meer daarover in een volgende aflevering.

op 06 10 2006 at 09:05 schreef Ivo:

@Marjan: ik meen dat er steeds vaker vanuit wordt gegaan dat Mohammed sterk beinvloed werd door allerlei arianistische ideeen (zie Arius op bijv. Wikipedia), zeker zijn denkbeelden over Jezus lijken sterk op die uit het arianisme. Arianisme was op dat ogenblik nog steeds een behoorlijk invloedrijke stroming buiten het (Oost-)Romeinse rijk (binnen het Romeinse rijk werd het stevig aangepakt). Tegelijkertijd verklaart dat ook een deel van de snelle receptie van de Islam in Noord-Afrika: dat deel van de wereld was op dat ogenblik nog grotendeels arianistisch (bijv. de Berbers).
Overigens had ik dat dus ook: je gaat op spirituele zoektocht en het eerste dat je doet is zo ver mogelijk naar de overkant kijken. Terwijl om de hoek juist een vorm van spiritualiteit ligt die wel bij je aansluit, omdat die spiritualiteit nu juist hoort bij de cultuur waar je zelf in bent opgegroeid. Die monnik heeft gelijk!

@Rinus: het vervangingsoffer komt volgens mij ook niet voor in de Koran, het is een joods-christelijk idee (oorspronkelijk in het Oude Testament, later komt het m.b.t. Christus weer terug). Ergens bekruipt mij de gedachte dat die Sim meer aan (theologische) studie heeft gedaan dan uit bovenstaand artikel blijkt, of dat hij een veel sterkere christelijke opvoeding heeft gehad. Maar wie weet wat de volgende delen gaat brengen?

op 06 10 2006 at 10:20 schreef Doortje:

Benedictus, je hebt het over de teksten in de Koran. Ik vroeg naar de daden, niet de visie van Mohammed.

De latere uitspraken van Mohammed gaan boven de eerdere.

De meer filosfische uitspraken zijn gedaan in Mekka, de krijgsheer stond op in Medina.

op 06 10 2006 at 12:04 schreef Frans G:

"je krijgt je linkje weer terug".

Je mag het geloven of niet Peter, maar zo bedoelde ik het niet. Het is jouw zaak waar jij naar linkt. Op een webstek waar eucumene, godsdienstvergelijking en spirituele zoektochten een belangrijke plaats innemen misstaat een link naar saaie politiek.
Op mijn actiefste webstek heb ik helemaal geen linklijst meer.

op 06 10 2006 at 12:16 schreef Benedictus:

Je hebt gelijk Doortje. Over de daden van Mohammed zal door de moslims wel het goede worden gezegd, maar als krijgsheer heeft hij hoofdzakelijk geweld gebruikt tegen anderdenkenden. In zijn Mekkaanse periode lijkt het erop, dat hij niet moslims gerust heeft willen stellen- geen dwang in het geloof-, later kwam hij met de teksten die leidde tot de vervolging/doden van ongelovigen en werden de Joden onthoofd.

Toen de profeet het in Medina voor het zeggen had, kwamen dus de teksten die het nu onmogelijk maken om als niet-moslim in vrede met de moslim samen te kunnen leven indien de moslims het voor het zeggen hebben.

Het lijkt erop dat Tariq Ramadan dezelfde weg volgt, vandaar dat deze man niet echt vertrouwd wordt.

Een reformatie is dus een must.

op 06 10 2006 at 12:39 schreef Rinus Duikersloot:

Reformatie?

Uit When Atheists and Secularists Quote Scripture van Bryan Preston:

That said, what are the chances of an Islamic Reformation sweeping the violent segments of Islam aside? That’s probably a subject that should be treated in a book instead of a blog post, but suffice it to say that in my opinion conditions and assumptions in Christianity which could foster Luther’s Reformation do not exist in Islam. In Luther’s day, Christianity in the West was centralized around the papacy and the Church’s doctrines were the only ones that existed and therefore made for one large, rather than many small, targets to attack. Islam is decentralized, its sectarian arguments largely focused on lineages instead of doctrine, and therefore is too diffuse for a Luther to attack and thereby reform it. And secondarily, reformations are attempts to better understand and therefore get closer to foundational doctrines. In Luther’s case, it was the church’s emphasis on works and deeds as earning salvation–which was not what the New Testament actually taught–that motivated him to revolt and reform. He was sparked to reform by actually reading the New Testament for himself rather than just accepting what the other priests and pope told him it said. He wanted to get closer to the New Testament’s teachings on grace through faith, not works alone, and his Reformation did that. Over time, Christianity became less sectarian and less violent, in part because of the passage of time but also in part because the concept of grace as understood by Paul and passed through Luther sunk in. That concept leaves no room for the true Christian to look at himself as better than anyone else, because he isn’t–he knows he has been saved not through any goodness of his own, but because God is gracious and merciful. It’s a concept that has taken centuries to sink in, and is in fact still working its way through the church. And the Christian church is less prone to violence now than it was a century ago, or two or three, in spite of what Rosie O’Donnell thinks. For what it’s worth, the concept of grace is not taught and does not exist in Islam. Islam is works- and ritual-based. The foundational assumptions of Christianity and Islam with respect to the personality of God not only don’t agree, they’re near polar opposites. Even a cursory understanding of the New Testament vice the Koran reveals that much. Because of this, a reformation in one should not be expected to produce the same results as a reformation in the other. You might as well expect an apple tree to produce bacon.

Additionally, an Islamic reformation would most likely be an attempt to get Muslims closer to the text and teachings of the Koran if the dynamics of religious reformation hold, and there’s no reason to believe that they wouldn’t. An Islamic reformation would be an attempt to take Muslims closer to the more authoritative teachings in the Koran, which based on position and logic would be the ones toward the end of the Koran unless there is some logical reason to believe otherwise.

I believe that we are living in the midst of an attempt to reform Islam, which has been going on since the 18th century. That Wahhabi reformation is in large part producing the war that we are fighting.

op 06 10 2006 at 12:54 schreef marjan:

Inderdaad een mooi en humorvol geschreven stuk over iemands religieuze zoektocht.
Dat hij uiteindelijk bij de Islam uitkomt vind ik prima,zolang hij er niet van uit gaat dat de Islam voor iedereen de waarheid zou moeten zijn.
Maar dat zal wel niet.

Ik ken ook vele christenen die bij het Boeddhisme zijn uitgekomen of een vorm van hindoeisme.

Wat me wel opvalt is, dat veel mensen die het christendom verlaten, dat doen omdat ze het christendom onlogisch vinden en de geschriften met elkaar tegenstrijdig:-3(vader,zoon en heilige geest) dat toch 1 is.
-De evangelien die niet met elkaar overeenstemmen.
-Brood en wijn, die als het lichaam van christus door de gelovigen worden verorberd.

Mijn eigen zoektocht is, na 25 jaar "religieus shoppen", via Taoisme, ietsisme, Boeddhisme, voorlopig geeindigd bij het beginpunt:het protestants christendom.

De aanleiding was een Boeddhistische monnik,die alle niet-Boeddhisten aanraadde om GEEN Boeddhist te worden; beter vond hij het dat mensen eerst hun eigen religieuze traditie serieus onderzoeken op zijn spirituele waarde.
Als ze daarna toch Boeddhist willen worden,dan kan dat altijd nog.

Ik heb zijn raad opgevolgd en kwam er achter dat juist veel van wat absurd overkomt in het christendom,voor mij juist waardevol bleek te zijn.Het leven is namelijk niet logisch en redelijk.Het is vaak absurd en juist een religie die zulke rare dingen bevat als de drieeenheid, een man aan het kruis, die ons van de erfzonde ontlast en brood en wijn, die we opeten als zijnde het lichaam van die man,biedt me de religieuze uitdaging die ik zocht.Een uitdaging om me erin te verdiepen en er zelf de diepere achtergrond van te vinden.

Maar ik kan me wel voorstellen dat anderen, juist door die onlogische leerstellingen,kiezen voor een andere religie.En de islam is rechtlijniger, dat moet ik toegeven.
Ik hoop dat Dave Sim er gelukkig mee wordt.

op 06 10 2006 at 13:28 schreef Peter Breedveld:

Ik ben sowieso tegen dat hele gebemoeial met de islam. Dat is een zaak voor de moslims. Voor mij is het heel simpel: moslims zoeken het maar lekker zelf uit en wie zich met zijn grote bek en zijn kromzwaard op mijn erf begeeft schiet ik zijn kop eraf. Van mij geen respect, geen medelijden, geen begrip, niet de minste neiging me aan te passen aan welke moslimse gevoeligheid ook, maar ik gun iedereen wel de vrijheid om zich als een achterlijke mongool te gedragen.

op 06 10 2006 at 14:02 schreef Benedictus:

Je zal er tegen wil en dank mee te maken krijgen. Helaas kunnen we er niet meer omheen. Struisvogelgedrag zal je niet helpen. Ook jouw vrijheid is in het geding.

Europa heeft de moslims massaal hier binnengelaten. Toendertijd MOEST iedereen dat goedvinden op straffe van uitsluiting. Vooral door links! Politici en media hebben er alles aan gedaan om de immigratie juist NIET in te tomen.

Het gaat er Benedictus juist niet om dat anderen dan moslims zich moeten aanpassen. Wederkerigheid, daar gaat het om. Als daar nu niet over wordt gesproken, kunnen we het later helemaal wel vergeten. Het moslimkindertal blijft groeien. Een burgeroorlog is in de toekomst zeer waarschijnlijk als de reformatie niet lukt.

Natuurlijk had ik het ook liever anders gewild. Het feit ligt er. We kunnen de moslims moeilijk op transport zetten. Proberen samen te leven is nu een must.

De kans op een geslaagde reformatie is inderdaad klein, maar wat moeten we anders??? Wie het weet mag het zeggen.

op 06 10 2006 at 14:12 schreef Peter Breedveld:

Wat je zegt over dat moslimkindertal, dat maar blijft groeten, dat is echt helemaal niet waar. Die kindergroei stokt nu al. Het is een bewering die, geloof ik, gebaseerd is op iets dat Oriana Falacci of Bat Ye’or heeft geschreven, maar het is onzin.

Die wederkerigheid is ook onzin, hier erger ik me echt aan. Zonder moslims op transport te zetten kun je ze best de keus geven: of je past je aan (en dan kun je je godsdienst in volle vrijheid belijden en beleven – dat is vast al meer dan in het land van je wortels het geval is) of je doet het niet en dan verrot je maar. Geen antidiscriminatiebureau’s, geen dure, vooringenomen onderzoekscommissies, gewoon de wet handhaven en als daarvoor wat hard politieoptreden nodig is – so be it.

op 06 10 2006 at 14:22 schreef carmo da rosa:

Peter zegt:
“Ongelofelijk hoe moeilijk het is om Engelse woorden, die ik door-en-door ken en zelf regelmatig gebruik, over te zetten in Nederlandse woorden die hetzelfde gevoel geven.’

Dit is het dagelijks probleem van vertalers Peter, je moet nog blij zijn dat je niet ‘leesmoeder’ of ‘oversteekvader’ in het Spaans of Portugees hoef te vertalen …

Dus, als ik het goed begrijp, snapt de afvallige Dave Sim er geen snars van al de interessant en didactische overpeinzingen die op FN over hem wordt uitgestort…

op 06 10 2006 at 14:51 schreef Peter Breedveld:

Nee, en je kunt ‘m ook niet mailen, maar wel een brief schrijven. Daar krijg je zeker antwoord op:

Aardvark-Vanaheim, Inc
Box 1674 Station C
Kitchener, Ontario
Canada N2G 4R2

op 06 10 2006 at 15:43 schreef Benedictus:

Alleen de Nederlandse wet handhaven garandeert geen vrede, veel moslims achten die ondergeschikt aan de Islam. Een eed op de Koran geeft meer kansen daarvoor. De overheid wil dat niet vragen van moslims. Al zouden ze dat alleen maar doen voor imams, dat zou al helpen. Het vermindert de kansen van haatpreken.

Ondertussen zie ik de radicalisering onder jonge moslims maar door gaan en kom ik in de grote steden toch echt wel heel veel migrantenkindertjes tegen en erg weinig anderen.

We modderen zo maar verder. Iedereen die moslims echt voor de keus stelt, aanpassen of wegwezen, moet voor zijn of haar leven vrezen. Een hoe ver moet er worden aangepast als de Nederlandse wet de radicalisering niet kan tegenhouden?

Wederkerigheid moet je niet zien als het aanpassen van niet-moslims aan moslims. Nee, moslims moeten niet-moslims als gelijkwaardig accepteren! Andere groepen hebben dit al gedaan t.o.v. moslims en nu zijn de moslims aan de beurt om hetzelfde te doen t.o.v. niet-moslims. Hiervoor zijn aanpassingen in de Koran noodzakelijk. Dus reformatie.

op 06 10 2006 at 15:44 schreef Rinus Duikersloot:

De demografische voorspellingen zijn interessant. Er is een rapport van de Franse commissie Stasi waarin kennelijk voorspeld wordt dat in 2030 de meerderheid van de Nederlandse steden een islamitische meerderheid zal hebben. Die berekeningen zie ik graag maar het rapport heb ik nog niet online kunnen vinden. Het rapport is in het Frans maar de conclusie in het Engels

De Amerikaanse arabist Bernard Lewis heeft voorspeld dat voor het einde van de eeuw Europa islamitisch zal zijn en Bolkestein ging hier verder op door in een lezing: Islamic Europe?

Er is ook een Frans artikel waarin voorspeld wordt dat in 2025 25% van de bevolking islamitisch zal zijn en in 2050 meer dan 50%. Lees meer daarover in
L’islamisation de la France. De vraag is of deze voorspellingen betrouwbaar zijn en hoe het in de overige Europese landen zal verlopen.

op 06 10 2006 at 15:50 schreef vander F:

http://www.groene.nl/2004/0413/hd_essay.html

Lekker stuk over ongeschoren Pakistaanse Moslims,
Verduidelijkt ook een beetje de de uitspraak van dit heerschap die een gruwelijke aanval op de VS voorspelt op de 17 ‘e dag van deze ramadan:

"Moslimbewoners van Amerika (…). Verlaat Amerika zo vlug mogelijk. Het lijden van de goddellijke straf zal Amerika treffen", verklaarde mollah Maasum Afghani, voorzitter van de raad van oelama’s (schriftgeleerden) van de talibanbeweging,"

http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_270756.html?wt.bron=homeArt1

De ongeschoren variant van de Islam dan hè.

op 06 10 2006 at 16:10 schreef Rinus Duikersloot:

Correctie: "dat in 2030 de meerderheid van de Nederlandse steden een islamitische meerderheid zal hebben" moet zijn "dat in 2030 de grootste Nederlandse steden een islamitische meerderheid zullen hebben".

op 06 10 2006 at 20:09 schreef Marijke de Jonge:

Zoals in dat stuk van Rinus hierboven staat dacht ik dat tijdens de Reformatie alle nieuwe sekteleiders terug wilden naar de bron en zich meer aan de heilige teksten wilden gaan houden. Veel letterneukerij dus. Volgens mij heeft de islam al verschillende van dat soort reformaties achter de rug en zitten we nu met de meest gewelddadige in ons maag. Wat de islam nodig heeft is dus juist minder letterneukerij.

Maar dat zal er op korte termijn niet in zitten als veel slaven van Allah er op gebrand blijven me te vertellen dat in de koran al staat hoe een klonter bloed uitgroeit tot een foetus en dat uit dat soort ultrawetenschappelijke kennis valt op te maken dat hun heilige geschrift wel het woord van Allah móét zijn. Zolang ze niet aan het verstand te peuteren valt dat de oude Grieken toch echt al minder flauwekul verkochten dan zij, zullen ze ook blijven geloven dat zij de enige echte ware waarheid in pacht hebben en het recht hebben onwetende en decadente westerlingen hun ideeën en idealen op te dringen, goedschiks of kwaadschiks.

Ik maak me druk over de kwaadschiksen en ik weet nog steeds niet hoeveel er daar van zijn. Dat ze een handje worden geholpen door verdwaalden en verdwaasden en bijna niemand ze uit durft te lachen troost me ook niet echt.

op 06 10 2006 at 21:52 schreef Benedictus:

Ter informatie. Ik weet niet of de schrijvers helemaal het gelijk aan hun kant hebben, maar het artikel verontrust mij wel. Opvallend is, dat de schrijvers sociaal-democraten zijn.
ELSEVIER.NL

WEEKBLAD
Naar Magazine
7 oktober 2006

Denemarken: Europa door de knieën
Alarmerend boek over de toegeeflijke houding van politici en opiniemakers tegenover de radicale islam in Europa leidt tot fel debat in Denemarken

Europa wordt een strijdtoneel. De schermutselingen zijn al begonnen. Dat schrijven de Deense oud-minister Karen Jespersen (59) en haar man, commentator Ralf Pittelkow (58), in een boek dat internationaal de aandacht trekt. Islamisten en naïvisten heet de publicatie. De ondertitel luidt: ‘Een aanklacht’. Kop van Jut zijn de politici en opiniemakers die door de knieën gaan voor rabiate moslims door steeds om ‘verdraagzaamheid’ te roepen. Wat als de andere kant helemaal niet verdraagzaam wil zijn?

Volgens de auteurs is het islamisme een totalitaire bedreiging, vergelijkbaar met ideologieën als nazisme en communisme. Net zoals het bruine en het rode gevaar leidt de radicale vertolking van de sharia ertoe dat de ene burger de andere controleert. De moeizaam verworven burgervrijheden – vrije meningsuiting, spot en satire, bewegingsvrijheid, emancipatie van de vrouw, rechten van homo’s, pluralisme – staan op het spel. In Europa is de radicale islam uitdaging nummer één van de westerse democratieën. In alle grote steden is de kiem aanwezig.

Is het echt zo somber? Ja, zeggen de auteurs. Vooral omdat veel Europeanen het sluipende gevaar niet willen zien. Op hen hebben Jespersen en Pittelkow het gemunt. Naïvisten noemen zij de politici en debaters die de bedreiging uit het Midden-Oosten en de Europese satellietsteden minimaliseren. Ze vergelijken hen met de Britse premier Neville Chamberlain, die na een akkoord met Hitler in 1938 dacht dat hij de vrede had gered. Maar radicale elementen bedwing je niet door toe te geven. Dan komen ze met nieuwe eisen.

De symptomen zijn er al. Er is de toegenomen zelfcensuur. Pittelkow noemt in een interview naar aanleiding van zijn boek de recente annulering van een opera van Mozart in Duitsland als jongste voorbeeld. De onthoofding van een pop van de profeet Mohammed zou radicale moslims op een explosief idee kunnen brengen, dus werd de hele opvoering uit voorzorg opgedoekt. Daarmee is tegemoet gekomen aan rabiate elementen die onvoorwaardelijk respect opeisen voor hun gevoeligheden.

Maar waar beginnen en eindigen die gevoeligheden? Europa is toch het Midden-Oosten niet? Volgens de auteurs wringt daar de schoen. De islamisten vinden sinds de fatwa tegen schrijver Salman Rushdie uit 1989 steeds vaker dat ze moslimwetten ook in Europa kunnen afdwingen. De naïvisten dragen hun steentje bij door begrip op te brengen. Zo gooien ze de kern van de democratie overboord: een open debat waar taboes of censuur worden doorgeprikt en elke uiting kritiek kan krijgen.

Jespersen en Pittelkow zijn vooraanstaande Deense sociaal-democraten geweest. Jespersen was minister van Sociale en Binnenlandse Zaken, Pittelkow adviseur van de vorige premier Poul Nyrup Rasmussen. Beiden verlieten de partij na onenigheid over het te zwakke standpunt over immigratie. Volgens critici behoren ze nu tot het rechtse kamp, maar zelf plaatsen ze zich in het politieke centrum. ‘Als de problemen die extreme partijen aankaarten niet door centrumpartijen worden opgenomen, dan geef je zulke partijen de wind in de zeilen,’ zegt Pittelkow.

Nieuw is dat de radicale islam overal in Europa terrein wint, schrijven de twee. De eenvoudige, zelfbewuste boodschap slaat aan bij migrantenjongeren die zich gediscrimineerd voelen en sociale problemen ervaren. Allochtone jongeren van de tweede en derde generatie vinden een nieuwe identiteit in de radicale islam. De mondiale moslimgemeenschap wordt voor de jongeren belangrijker dan de westerse maatschappijen waarin ze zijn opgegroeid. Ze eisen dat er rekening wordt gehouden met hun religieuze wensen, van halalvlees, een hoofddoek voor hun zussen tot gescheiden zwemles en een uurtje vrijdaggebed in scholen. Ze worden religieuzer dan hun ouders. In het ergste geval worden ze heilige strijders.

Natuurlijk laten niet alle moslims zich meeslepen. Een groot aantal is goed geïntegreerd en de meeste moslims zijn gematigd. Maar vaststaat dat het islamisme een voet aan de grond heeft in alle Europese migrantenwijken. In hun boek halen de twee auteurs een rapport van het Franse ministerie van Onderwijs uit 2004 aan. Dat concludeert dat een reeks Franse voorsteden zich tot parallelle maatschappijen heeft ontwikkeld. De Franse scholen waar de problemen het grootst zijn, zijn de onderwijsinstellingen die met de islamisten een compromis hebben bereikt. Lesgeven over de Franse filosofen Voltaire en Rousseau of over het boek Madame Bovary van Flaubert blijkt daar onmogelijk.

Slechts weinig islamisten zijn ook terroristen. Maar de terroristen van vandaag zijn bijna allemaal islamisten, merken de auteurs op. Dat moet te denken geven. Tekens aan de wand zijn de bomaanslagen in Madrid en in Londen, de mislukte treinaanslag in Duitsland deze zomer, de sociale onrust in de Parijse getto’s van een jaar geleden en de Deense spotprentenaffaire van afgelopen voorjaar.

Het boek van Jespersen en Pittelkow is goed getimed. Afgelopen zaterdag was het een jaar geleden dat de beruchte cartoons van de profeet Mohammed in de rechts-liberale Deense krant Jyllands-Posten verschenen. De cartoons kwamen er, omdat de krant duidelijk wilde maken dat moslims geen speciale aanspraken kunnen maken als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Jyllands-Posten is het dagblad waar Pittelkow vaste commentator is. De verjaardag gaf aanleiding tot een hoop analyses in de Deense media.

Het bijzondere aan de cartoonkwestie was dat het hek pas goed van de dam was in februari 2006, vier maanden na de publicatie van de cartoons. Dat was geen toeval, schrijven Jespersen en Pittelkow. Regimes zoals die van Syrië en Iran orkestreerden de demonstraties, omdat die een welkome uitlaatklep vormen. De affaire kwam ook goed uit voor de islamisten, die steeds vaker op Europese bodem eisen beginnen te stellen. Eerst vroegen ze excuses van Jyllands-Posten. Toen een straf. Later moesten er wijzigingen in Deense schoolboeken komen. Voor Denemarken was de spotprentenaffaire de eerste harde kennismaking met de radicale islam. Maar de excuses kwamen niet, en dat is maar goed ook, menen de auteurs. Al kwamen de naïvisten de islamisten nog zo te hulp.

Naïvistische argumenten waren: we moeten hun cultuur respecteren, we kunnen beter geen religieuze gevoelens kwetsen, het is de schuld van ons eigen beleid, moslims zijn een gestigmatiseerde minderheid, mondialisering betekent meer zelfcensuur en: onze internationale faam staat op het spel.

In het boek worden drie Deense oud-ministers van Buitenlandse Zaken uitgeroepen tot naïvisten, en ook Javier Solana, de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, die de spotprenten een ‘ongelukkige zaak’ noemde waarvan hij ‘met misprijzen’ kennis had genomen. Ook de links-radicale krant Politiken en zijn hoofdredacteur Tøger Seidenfaden worden aan de schandpaal genageld.

Deze laatste geeft toe dat fundamentalistische moslims een groot probleem zijn. Maar de vergelijking met het nazisme en communisme gaat totaal mank, zo reageert hij op de aanklacht. In westerse landen vormen de islamisten overal een zwakke minderheid. Ze bekleden geen hoge posten en kunnen getalsmatig nooit de sterkte van de nazisten of communisten bereiken, zelfs al zouden alle moslims islamisten worden: ‘De analyse van Jespersen en Pittelkow grenst aan paranoia.’ Politiken kraakt het boek volledig af: ‘De twee leven in hun eigen virtuele werkelijkheid.’ Nog een naïvist is de Deense journalist Noa Redington. Hij slaat in het weekblad Weekendavisen terug: ‘Democratie heeft niet alleen met vrijheid van meningsuiting te maken. Ze betekent ook vrijheid tot verscheidenheid: het recht om je te kleden zoals je wilt en om te geloven wat je wilt.’

Bij het Deense publiek is het boek intussen een bestseller. Na een kleine maand op de markt is het al aan de vierde druk toe.

Publicatiedatum: 7 oktober 2006
Auteur: Dirk Evers

op 07 10 2006 at 01:18 schreef Rinus Duikersloot:

Marijke de Jonge schreef: Zolang ze niet aan het verstand te peuteren valt dat de oude Grieken toch echt al minder flauwekul verkochten dan zij

Uit Not what it was, but what it does van Spengler:

In fact, the Muslim concept of Allah is very close to the Greek notion of divinity. The Greeks loved the beautiful and the strong, and despised the weak and ugly. That was as true for Socrates as for the most depraved and effeminate Hellenistic tyrant. For all the wonders of Greek thought, there is not a jot or tittle in all the writings of the philosophers that suggests the slightest degree of sympathy for the cripples, prostitutes and publicans to whom Jesus ministered. That is the great gulf fixed between Islam on one hand, and Judaism and Christianity on the other.

In the beginning, therefore, was an act of love by God, an act that seems ridiculous within the world view of the Greeks. "In the beginning was the Logos," Johann Wolfgang von Goethe argued, should be rendered, "In the beginning was the Deed," the act of love. Allah’s aversion to the embarrassing pathos of the Judeo-Christian god, who – incomprehensibly to Muslims – suffers along with the least of his creatures, resembles the god of the Greek philosophers, the Prime Mover who himself cannot be moved. It is easy to argue that Islamic medieval philosophy resembles that of the Greeks far more than its Christian counterpart.

op 07 10 2006 at 09:10 schreef luckybee:

De Temming van de profeet Mohammed door de Aarts engel Gabriel???????????????
SAHIH BUKHARI Volume 1, Book 1, Number 3:

Narrated ‘Aisha:
(the mother of the faithful believers) The commencement of the Divine Inspiration to Allah’s Apostle was in the form of good dreams which came true like bright day light, and then the love of seclusion was bestowed upon him. He used to go in seclusion in the cave of Hira where he used to worship (Allah alone) continuously for many days before his desire to see his family. He used to take with him the journey food for the stay and then come back to (his wife) Khadija to take his food like-wise again till suddenly the Truth descended upon him while he was in the cave of Hira. The angel came to him and asked him to read. The Prophet replied, "I do not know how to read.
The Prophet added, "The angel caught me (forcefully) and pressed me so hard that I could not bear it any more. He then released me and again asked me to read and I replied, ‘I do not know how to read.’ Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it any more. He then released me and again asked me to read but again I replied, ‘I do not know how to read (or what shall I read)?’ Thereupon he caught me for the third time and pressed me, and then released me and said, ‘Read in the name of your Lord, who has created (all that exists) has created man from a clot. Read! And your Lord is the Most Generous." (96.1, 96.2, 96.3) Then Allah’s Apostle returned with the Inspiration and with his heart beating severely. Then he went to Khadija bint Khuwailid and said, "Cover me! Cover me!" They covered him till his fear was over and after that he told her everything that had happened and said, "I fear that something may happen to me." Khadija replied, "Never! By Allah, Allah will never disgrace you. You keep good relations with your Kith and kin, help the poor and the destitute, serve your guests generously and assist the deserving calamity-afflicted ones."
Khadija then accompanied him to her cousin Waraqa bin Naufal bin Asad bin ‘Abdul ‘Uzza, who, during the PreIslamic Period became a Christian and used to write the writing with Hebrew letters. He would write from the Gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write. He was an old man and had lost his eyesight. Khadija said to Waraqa, "Listen to the story of your nephew, O my cousin!" Waraqa asked, "O my nephew! What have you seen?" Allah’s Apostle described whatever he had seen. Waraqa said, "This is the same one who keeps the secrets (angel Gabriel) whom Allah had sent to Moses. I wish I were young and could live up to the time when your people would turn you out." Allah’s Apostle asked, "Will they drive me out?" Waraqa replied in the affirmative and said, "Anyone (man) who came with something similar to what you have brought was treated with hostility; and if I should remain alive till the day when you will be turned out then I would support you strongly." But after a few days Waraqa died and the Divine Inspiration was also paused for a while.
Narrated Jabir bin ‘Abdullah Al-Ansari while talking about the period of pause in revelation reporting the speech of the Prophet "While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira’ sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, ‘Wrap me (in blankets).’ And then Allah revealed the following Holy Verses (of Quran):
‘O you (i.e. Muhammad)! wrapped up in garments!’ Arise and warn (the people against Allah’s Punishment),… up to ‘and desert the idols.’ (74.1-5) After this the revelation started coming strongly, frequently and regularly."

Dat lijkt mij meer het werk van de mensen vijand/hater de aarts engel LUCIFER

op 07 10 2006 at 13:02 schreef Tania:

Wanneer ik religieuze citaten als die van Luckybee onder ogen kom, krijg ik steevast reeds na een halve zin een algeheel gevoel van moedeloosheid – waarom al deze nutteloze prietpraat tot me nemen?

Hetzelfde overvalt me bij het lezen van het stuk van Dave Sim. Waarom verprutst hij zijn energie en intelligentie aan het zoeken naar de meest geschikte religie om zich aan vast te klampen? Gaat hij zich vervolgens wijden aan het zeer zinvolle: "stamp de koran in je hoofd"?

Wat moet een mens met god? Er is genoeg zinnigs te doen zonder tijd te verprutsen aan religieuze flauwekul. Ik word er werkelijk moedeloos van.

op 07 10 2006 at 13:06 schreef Peter Breedveld:

Ik heb precies het tegenovergestelde. Ik vind religieuzen dwaas, maar ze intrigeren me me mateloos. Bij Dave Sim komt daar bij dat ik hem grappig vind en bovenal dat hij zich geen ene moer aantrekt van wat anderen over hem zeggen of denken, hij houdt er totaal geen rekening mee. Ik heb daar enorme bewondering voor.

op 07 10 2006 at 13:27 schreef Lagonda:

@Peter: Leuk plaatje voor bij mijn link! Dank!

op 07 10 2006 at 13:48 schreef Peter Breedveld:

Het duurde even, maar het was het wachten waard, dacht ik zo.

op 07 10 2006 at 14:12 schreef BZ:

Ligt het aan mijn pc instellingen dat ik geen plaatje zie bij Lagonda’s link?

op 07 10 2006 at 14:12 schreef BZ:

D’r staat trouwens wél een (toepasselijk) plaatje vlak boven — die verwijst naar VETVETVET.

op 07 10 2006 at 15:24 schreef Peter Breedveld:

Zie je nog steeds geen plaatje van een Siamese tweeling met een zon en een maansikkel?

Vind je het plaatje van Vetvetvet – van Kleine Nemo en Flip die uit hun op hol gelagen bed donderen – toepasselijk voor Lagonda? Hoezo?

op 07 10 2006 at 15:58 schreef Lagonda:

"Zie je nog steeds geen plaatje van een Siamese tweeling met een zon en een maansikkel?"

Dat plaatje verwijst dus (nog) naar vetvetvet — ik denk dat BZ dat bedoelt.

op 07 10 2006 at 18:13 schreef Tania:

"Ik heb precies het tegenovergestelde. Ik vind religieuzen dwaas, maar ze intrigeren me me mateloos" schrijft Peter.

Intrigeren wel, maar zodra men begint te schermen met heilige citaten die voor het gemak als absolute waarheid worden aangenomen, zakt de moed mij in de schoenen.

"Bij Dave Sim komt daar bij dat ik hem grappig vind en bovenal dat hij zich geen ene moer aantrekt van wat anderen over hem zeggen of denken, hij houdt er totaal geen rekening mee. Ik heb daar enorme bewondering voor"

Hm, types als Ahmadinejad, Bush, Bin Laden en Anja Meulenbelt trekken zich ook geen ene moer aan van wat anderen over hen denken. Ik vind het toch altijd wel fijn als mensen zich wat breder orienteren.

Enfin, we zullen zien wat onze Dave verder nog te melden heeft (toch zet ik voor de zekerheid alvast een teiltje klaar, want behalve moedeloosheid wil er ook nog weleens wat braaksel omhoogkomen bij het trachten te begrijpen wat gelovigen bezielt).

op 07 10 2006 at 18:24 schreef Marijke de Jonge:

Bedankt voor je link Rinus, maar ik snap het punt van Spengler niet. Buitenstaanders snappen de islam niet? ‘Islam is what muslims do’? Er is niet één islam? Jihad is een van hun heilige sacramenten? De schepping als daad van liefde, rechtvaardigheid of van grilligheid? De christelijke god steunt de zieligen en zwakken, de Griekse goden en Allah de sterken en dapperen? En de paus snapt er ook al helemaal niks van?

Het ging mij om moslims die met de wetenschappelijkheid van de koran in de hand aannemen dat hun geloof wel het enige ware en goede moet zijn, en hun heilige geschrift het onaantastbare eeuwig geldige woord van Allah. Ik dacht dat de oude Grieken op het gebied van wetenschap wat verder waren dan (de volgelingen van) de vrouwenverzamelende krijgsheer in de 7e eeuw. Als dat niet zo is, hoor ik het wel.

op 08 10 2006 at 11:53 schreef Rinus Duikersloot:

Marijke, ik begrijp je punt t.a.v. de oude Grieken maar toen je dat noemde moest ik denken aan dat artikel van Spengler wat ik net gelezen had en zijn opmerkingen daarover. Volgens mij beweert hij niet dat er niet één islam is. Zijn vorige stuk Jihad, the Lord’s Supper, and eternal life verduidelijkt meer het een en ander.

op 08 10 2006 at 23:37 schreef Marijke de Jonge:

Bedankt Rinus, ik snap het nu. De islam zit in een existentiële crisis omdat jihad z’n belangrijkste heilige sacrament is, vergelijkbaar met de communie van de katholieken, terwijl niemand die gewelddadigheid pikt. Tja, dus, en wat nu? Ik zal Hugh Fitzgerald maar weer eens gaan lezen…

op 03 02 2012 at 13:59 schreef Anoniem:

Ik vind dit heel ongepast

op 14 01 2014 at 08:38 schreef stu:

Grappig,… altijd lees, hoor of zie ik mensen die proberen het “ware” geloof of het “weten” te vinden… Toch blijvend oordelen over anderen en tegenspreken. Dit is waar oorlog is begonnen. Het gooien naar elkaars voeten van meningen over of iets wél is of niet is… Naar mijn idee is alles waarheid en is alles zoals het is: het is niet bedoeld om bedoeld te worden, met andere woorden: het is zo zoals alles gaat. Een vraagteken ergens bij plaatsen is het niet kunnen/willen en of weten te accepteren van het leven. De gene die geloofsstudie doen, proberen voorzichzelf een duidelijk beeld te krijgen wat voor hun waarheid is. Zonder te oordelen over anderen…. Toch doet ieder dat. Dit is iets wat nooit uitgesproken raakt wat ieder zo graag van binnen wilt of wilde. We zijn allen 1 geheel. Dus niets is daar los van, ook het geloof hoort daarbij. Niets is onwaar wat er is en wat er is gezegd. Wat bedacht kan worden wordt bedacht en hetzelfde met wat wordt gezegd of is gesproken. Het is er! Het leven is paranoïde en ook tegenovergestelde van… Het is onbegrijpelijk maar ook begrijpelijk. We noemen iets waarheid als we het vinden, al vindt een ander dat niet,.. Dat is beide 1 geheel.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS