Home » Archief » Sprookjes


[11.11.2006]

Sprookjes

Michiel Mans

Mag21 (154k image)

Geachte premier,

Mocht het vorige keren zo zijn geweest dat mijn mails aan u geen specifieke vragen inhielden, deze keer is dat anders. In Paul Rosenmöllers TV-programma uitte u de wens om op alle scholen, inclusief de openbare, kennis van godsdiensten in het curriculum op te laten nemen. U liet na het humanisme en het atheïsme te noemen als onderdeel van een dergelijk curriculum. Waarom liet u deze twee qua omvang niet onaanzienlijke groepen, buiten uw voornemen? Indien uw antwoord is dat beiden geen religies zijn, misleidt u uzelf. Het zijn gelukkig geen religies maar het zijn wel alternatieven hiervoor en evenzeer een denkrichting of filosofische bron van moraal en ethiek. Het zijn evenzeer bronnen van inspiratie, steun en innerlijke rust.

Als u van plan bent om tijd van ambtenaren en belastinggeld van burgers vrij te maken voor religies, waaronder gewelddadige religies die pretenderen de enige ware te zijn, dienen ook deze twee stromingen ruimschoots aan bod te komen in het curriculum. Vele Nederlanders ‘geloven’ niet in religieuze sprookjes. Alleen die* klassikaal te behandelen en het humanisme en atheïsme achterwege te laten, is ondemocratisch en in strijd met het gelijkheidsprincipe. Naar mijn idee is religie sowieso niet iets waar de overheid tijd en geld aan moet spenderen. Als u uw plannen doorzet of uitwerkt, gaat u het humanisme en het atheïsme dan in de plannen meenemen? Waar het het atheïsme betreft ben ik gaarne bereid aan het curriculum mee te werken.

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Michiel Mans

* Behalve de nodige grote religieuze stromingen, wijs ik u ook graag op de talloze kleinere die dan evenzeer aandacht verdienen. Een aantal noemde ik in eerdere schrijven al zoals Juju de grote, en de kleine, Manitou en sinds kort schijnt er ook iets van een spaghetti-achtige Grootheid volgelingen te hebben gekregen. Natuurlijk doen deze schertsgoden allen onder voor de enige ware God en leider allen, Atheus -juichen en jubelen voor Hem.

Michiel Mans (1956) is grotendeels autodidact, een ‘lezer’ met interesses in geschiedenis, filosofie, politiek en wetenschap. Hij komt uit een nest van ‘boerenverstand’ aan moederskant en een ‘oud koloniaal uitzuigersgeslacht’ aan vaderskant. Een mix van Drents humanisme en rechts reactionair in een liberale, sceptische saus.

Algemeen, 11.11.2006 @ 10:37

[Home]
 

56 Reacties

op 11 11 2006 at 11:27 schreef wablief?:

Beste Michiel,

er huist geen kwaad in het onderwijzen in de verschillende religiën die er in deze wereld zijn. let wel: onderwijzen in, niet overtuigen van! Ik denk dat dit hele belangrijke baga is voor kinderen in hun verdere leven, en ze steunt in het maken van keuzes in hun latere leven.

Natuurlijk dienen ook andere, niet als religie benoembare levens overtuigingen aan bod te komen. Het is natuurlijk onmogelijk om onderwijs te geven over alle religiën en levernsovertuigingen, zoals alles in algemene lesstof, zullen de meest voorkomende worden behandled. Daar hoort humanisme en atheïsme in zekere zin misaschien wel bij. Ik persoonlijk vrees echter dat er in Nederland meer mensen zijn die gewoonweg helemaal nergens meer in geloven, dan dat er overtuigd atheïsten zijn.

Met betrekking tot die gewelddadige religie, aannemende dat hiermee onder andere de islam wordt bedoeld, laat onze kinderen hier alsjeblieft kennis van nemen op een neutrale wijze. Laat ze zelf inzien wat de aard van deze religie is. Dat is het meest krachtige middel dat je kunt inzetten, eigen keuze, en eigen overtuiging. Vertel maar gewoon ijskoud en zonder enige vorm van voorbehoud wat het inhoudt, en hoe de aanverwante wetgeving in elkaar steekt. Ik denk dat kinderlijke eerlijkheid de rest van het werk doet…vreest niet, misschien weet de premier beter wat hij doet dan menigeen denkt, hahaha!

op 11 11 2006 at 12:29 schreef Miep:

@wablief:
Balkenende heeft het specifiek over "godsdienst-LES "
en over
"godsdienstonderwijs is ontzettend belangrijk om te weten wat religie voor mensen betekent".
WAT RELIGIE VOOR MENSEN BETEKENT !!! …..
Waar blijven de andere mensen ????
Niets over kennis over maatschappelijke en culturele verschillen en overeenkomsten tussen MENSEN ….
Hij, als streng gelovige gereformeerde, meent het ware geloof te hebben.
Daar wil hij iedereen blij mee maken.
Hij behoort tot de "groep" die geen sinterklaas viert op school, tot de groep waarvan de scholen niet meedoen aan de georganiseerde feestelijkheden voor de leerlingen ter gelegenheid van koninginnedag.
Zij staan min of meer boven de anderen, of om het anders te zeggen:
"de anderen zijn minderwaardig".
Daarom heeft Balkenende het over godsdienstonderwijs op OPENBARE scholen.
Opleggen die (gereformeerde)godsdienst, bijna net zo fanatiek als in de KORAN staat.
(Ze kunnen elkaar een handje geven …. )
Als hij het alleen voor het zeggen had in Nederland …… berg je dan maar.
Alle zwembaden dicht op zondag. Niet pinnen op zondag (ik hoorde van tenmiste 1 dorp in Zeeland waar de pinautomaat op ZONDAG geen geld verschaft).
Geen winkels, kermis, café’s ed. open op zondag en ga zo maar door.
De zondagsrust DIENT gehandhaafd te worden/blijven.

op 11 11 2006 at 12:34 schreef fritzie:

Er schuilt weldegelijk kwaad in het geven van godsdienstlessen aan jeugdigen.

Religie is een door de mensheid zelfverzonnen fenomeen.
Zelfverzonnen, omdat er nooit bewijs is gevonden voor én de noodzakelijkheid voor het bestaan van een opperwezen, én bewijs ontbreekt voor zijn/ haar(!) daadwerkelijk aanwezigheid.

Zelfverzonnen ook omdat er slechts éénvoudige bron is die zijn/haar bestaan verkondigd en dat is namelijk "het Boek". In praktijk ook wel "de Koran" of "Bijbel" genoemd, die te vergelijken zijn met King Arthur, Asterix of Roodkapje. Ofwel het zijn menselijke verhaaltjes. Niets meer, niets minder.

Geloven betekent dat men iets voor waarheid aanneemt zonder het noodzakelijke bewijs.

Nu wordt vaak gezegd dat ook wetenschap een geloof is.
Het verschil met barbarij, zoals kerk-, moskee- of synagoge-bezoek met beschaafd denkwerk is, is dat de wetenschap bewijsstukken eist. Bewijsstukken die slechts door metingen bevestigd kunnen worden. Niet door vrijblijvende schrijverij van belanghebbenden. Metingen liggen buiten het bereik van kwaadaardige geesten, die de wereld naar hun hand zetten.
Bij wetenschap zijn metingen altijd maar weer verifieerbaar en onze kleinkinderen kunnen de berekeningen van Kepler,Newton, Einstein over 100 jaar nog steeds narekenen, controleren op waarheid.

"Het Boek", daarintegen, mag niet gecontroleerd worden. Stel je eens voor dat het bij zo’n controle niet zou kloppen ! "Het Boek" kan zich namelijk niet verdedigen. De schrijver is eeuwen geleden gestorven en het uitgeven van een verbeterde druk is “ongeloofwaardig”.
Daarom zijn er priesters of kerkelijk instanties bedacht om "het boek", maar voornamelijk hun eigen broodwinning, te vuur en te zwaard te verdedigen. Tot de dood er op volgt!

Ziehier in een onvolledige notendop hoe belachelijk religie is.
Waarom iets verplicht doceren wat uiterst dubieus is, JP ?

Balkenende, indien ontwikkeld en beschaafd, maar vooral als een beetje handige politicus, had beter een ander voorstel kunnen doen.

Het verplicht stellen van sexuele voorlichting op elke school elk leerjaar en in gemengde klassen.
Lessen die kinderen in staat stellen om aan conflictbeheersing te doen, gevoelens te leren uiten, wat de geestelijke, emotionele, seksuele en lichamelijke aspecten zijn van meisjes en jongens.Dat leiderschap niet iets typisch is voor meisjes, maar dat jongens dat ook kunnen.
Het levert minder geweld tegen vrouwen, minder eerwraak en ander ziekelijk seksueel getint gedrag op. In ieder geval meer dan die verplichte godsdienstlessen van Autist en Fatsoenlijk Mens balkenende.

Ik mag de dag prijzen waarop geliefden, man en vrouw of man en man gearmd of elkaars handstrelend in alle vrijheid en veilgheid de moskee uit kunnen gaan.
Wouter en Jan-Peter snappen nog niet wat er op het spel staat, Marco Pastors wel

Stemt ÉénNL !

op 11 11 2006 at 12:41 schreef Miep:

Ik vergat nog te vermelden dat sommige religieuzen in Zeeland flink van zich laten horen, tegenwoordig.
(Hebben zich waarschijnlijk gespiegeld aan een andere groep religieuzen in Nederland …..)
Als er op de regionale radio door een medewerker een woord gezegd wordt dat afgeleid lijkt te zijn van iets dat met religie te maken heeft, dan belt men op.
Ik hoorde een vrouw telefonisch kwaad reageren op de uitroep "jeetje" die een medewerkster van de radio gebezigd had.
Dat was de naam ijdel gebruiken en of ze daar in het vervolg op wilden letten dat dat niet meer gebeurde.
Ook bij een vloek of zelfs bij het zinnetje "het wordt vandaag rotweer" kwamen er reacties …..
Zulke engheid hoort bij de godsdienst van onze mp die hij zo dolgraag wil opdringen aan iedereen.

op 11 11 2006 at 13:09 schreef wablief?:

Excuseer Michhiel, dat had ik er niet uit begrepen. Voorlichten over alles blijf ik goed vinden, overtuigen niet. Ik ben voor vrije keuze voor iedereen.

Ook het gereformeerde geluid dat zich steeds meer naar voren dringt staat mij niet aan. ook zij laten mij niet m’n eigen keuzes. Dat verwerp ik.

Hierboven wordt min of meer geinsinueerd dat de gereformneerde geluiden een reactie zijn op de gekuiden uit streng islamitische hoek. ik zie daarin het gevaar van de tegenstellingen steeds harder maken. Nog meer polarisatie, de verschillen tussen verschillende groepen nog duidekijker maken. Dat levert naar mijn idee weinig tot niets op.

Om de een of andere reden beschikken we niet over de capaciteit om toenadering tot elkaar te zoeken op een open-minded manier. Toenadering is een proces dat van meer dan één kant moet komen dat realiseer ik me terdege, maar dan nog, is de wil tot toenadering er nog wel? oNZE WIL IS OOK EEN absolute voorwaarde voor het plaatsvinden van het proces.

Met z’n 16 miljoenen op elkaar gepropt zitten betekent dat we een manier moeten verzinnen om het met z’n allen met elkaar te kunnen vinden. daar hebben we ons allemaal voor nodig, hen, ons, zij, wij, ik, en jij. We kunnen honderd keer roepen hoe vijandig en gesloten anderen zijn, maar stellen we ons juist daarmee niet ook vijandig op? Zo komen we er nooit. Misschien moeten we leren om de verstandigste te zijn, over onze eigen weerstand heen stappen, en op zoek gaan naar diegenen die met ons in contact willen treden. Het gebeurt in de praktijk zo weinig, en het is zo broodnodig.

ik weet het ook allemaal niet, ik heb de wijsheid zeer zeker niet in pacht, maar op de een of andere manier zie ik verschillende groeperingen, Nederlands of niet, steeds geslotener in op zichzelf gericht worden.

op 11 11 2006 at 14:51 schreef Cannon:

Vrije keuze betekent dat ouders de keuze hebben of hun kind (op eigen belastingskosten) wel of niet volgepropt worden met onzinverhalen over religie.

Die keuze is er, door je kind niet naar een openbare maar een religie school te sturen. Kinderen zijn niet altijd in staat het echte van het onzinnige te onderscheiden. Als ze in Sinterklaas kunnen geloven, waarom zouden ze dan niet in God kunnen gaan geloven als ze dergelijke nonsens te horen krijgen?

Bovendien leven we in de realiteit. En de realiteit betekent ideologisch en subjectief onderwijs. D.w.z. onderwijzers die leerlingen maar wat graag zouden willen inprenten hoe "goed" en "vredig" de Islam wel niet is, door allerlei verzen buiten beschouwing te laten of ze te herinterpreteren. Zeg maar de Groen Links of PVDA-leraar voor de klas.

Dit is een walgelijk idee, en aangezien publiek onderwijs gefinancieerd wordt door de staat, overschreidt Balkenende de scheiding tussen staat en kerk.

Het interesseert me overigens geen zier waarom religie belangrijk is voor sommige mensen. De reden dat het zo belangrijk voor ze is, is juist de oorzaak van zoveel problemen.

op 11 11 2006 at 14:51 schreef Leon:

Waarom niet gewoon maatschappijleer en filosofie. Dat dekt toch de lading. Kun je mooi een stukje religie in opnemen. Maar wel pas in het laatste tremester zodat de kleine ook het onderscheidingsvermogen bezit elke gedachte(geloofsstroming) op z’n waarde (of non-waarde) te schatten.

op 11 11 2006 at 15:50 schreef wablief?:

Je slaat de spijker op z’n kop, Leon. Dat lijkt me een goed idee.

Het heeft natuurlijk geen enkele zin om dergelijke inzichten aan kleuters te willen verstrekken.

op 11 11 2006 at 16:03 schreef Michiel Mans:

Voorlichting-onderwijs over levensbeschouwelijke stromingen horen zoals Leon al schrijft, thuis in de lessen maatschappijleer en-of filosofie. Zeker op openbare scholen.

Gezien de gigantische hoeveelheid religies met hun afsplitsingen, sub-stromingen en afgeleiden, is het onbegonnen werk om allen uit te diepen. Gezien het al aangedragen gebrek aan bewijs voor het bestaan van een opperbovenheid, kan het ook alleen maar op een zeer strikt neutrale manier onderwezen worden. ‘Er zijn mensen die geloven dat…’ Meer kan en mag het niet zijn op openbare scholen.

Met name op lagere scholen zijn kinderen bijzonder beinvloedbaar. Afhankelijk van hoe streng religieus de school is, worden met name daar de jeugdige zieltjes stevig vastgespijkerd. Op islamitische scholen bijvoorbeeld. Het sponsoren van het ‘bijzondere (religieuze) onderwijs’ zou ik zeer toejuichen. Het is momenteel aleen geen haalbare kaart.

op 11 11 2006 at 17:42 schreef elten:

@Leon, Wablief,

Mee eens. Behalve in Maatschappijleer en Filosofie (overigens meer een vwo vak dus niet voor iederen beschikbaar), zouden geschiedenis en aardrijkskunde zich hier ook goed voor lenen. Geschiedenis vanuit het gezichtspunt van opkomst, de historische co-existentie en botsingen van religies, hun historische uitwassen ook, en tot nu aan toe, de recente gespannen verhoudingen; en Aardrijkskunde vanuit het gezichtspunt van ‘verspreiding’ en huidige ‘conflict’ lokaties.

Dat zou ook aan het geschiedenisonderwijs een impuls kunnen geven, want de kinderen (iig de mijne) zijn dodelijk verveeld met de eeuwig herhaalde riedels over WO I-Serajewo en Lenin, WO II Hitler/Stalin en het kolonialisme.

@Mans
Het slot van je tweede bijdrage snap ik niet, of lijkt iig niet overeen te stemmen met je pleidooi voor het atheisme:
‘Het sponsoren van het ‘bijzondere (religieuze) onderwijs’ zou ik zeer toejuichen. Het is momenteel al(l)een geen haalbare kaart.’

Op de website van Dawkins (evolutie bioloog) komt dit onderwerp (atheisme, dus) uitvoerig aan de orde: http://richarddawkins.net/home

Zie bijvoorbeeld de discussie of ‘science’ religie kan vervangen, ook als emotie.

Zie verder nog Washington Post:
Een niet onaanzienlijk deel van de Amerikaanse ‘Evangelische’ en ‘Katholieke’ kiezers is op 7/11 overgestapt van Republikeinen naar Democraten.

Balkenende heeft dat natuurlijk weer niet in de gaten en denkt dat alles in zijn geadopteerde vaderland nog bij het oude is, terwijl aldaar de ‘reli’-campagnes hun beste tijd hebben gehad. Zoals Heine al zei, in NL gebeurt alles 50 jaar later.

op 11 11 2006 at 17:53 schreef wablief?:

Ga eens naar Engeland, ben er net weer geweest. Daar lopen ze écht ver achter….-_-

op 11 11 2006 at 18:17 schreef Michiel Mans:

Beste Elten. Haast is slecht… ‘Het stoppen met het sponseren’ was wat ik uit mijn bordje wilde persen maar de vingers waren slordig. En verwarringstichtend.

op 11 11 2006 at 20:26 schreef Tofuburger:

Als kinderen niet godsdienstig zullen worden of dat al overtuigd zijn is godsdienstles zinloos. Om een betere geesteshouding te kweken kun je wellicht beter karatelessen introduceren of zangles.

op 11 11 2006 at 20:34 schreef cugel:

@fritzie
"Stemt EenNL!"
Ik stem Wilders omdat hij het meest overtuigend het anti islam standpunt vertegenwoordigd. Als blijkt dat hij er een puinhoop van maakt zien we wel weer verder. Overigens zouden Rita, Pastors en Wilders in een partij moeten gaan zitten. Ze zijn te versplinterd. Of zijn er strategische redenen dat Verdonk bij de VVD blijft en Pastors en Wilders niet samen kunnen?

op 11 11 2006 at 22:32 schreef Frans Groenendijk:

"Overigens zouden Rita, Pastors en Wilders in een partij moeten gaan zitten. Ze zijn te versplinterd."
Geen van drieën maakt op mij een versplinterd indruk. Het is voor de komende verkiezingen natuurlijk al heel veel te laat voor samenwerking.

Een van de redenen waarom ik niet op Wilders stem -er zijn er meer- is dat hij veel slechter in staat lijkt vruchtbaar samen te werken met anderen. Ik vind het zeer in het voordeel van Pastors spreken dat zijn lijst nu al 2 zetels in de tweede kamer heeft: van Schijndel die overgekomen is van de VVD en Eerdmans van de LPF. Dat is andere koek dan Wilders die niet kon blijven samenwerken met bijvoorbeeld Cliteur.

Ik schat dat Verdonk meent dat functioneren in een kleine partij niet zinvol is. De kans om opnieuw minister te worden is ook uiterst klein. (vergeet niet dat ze enige tijd geleden dacht premier te kunnen worden).

op 12 11 2006 at 08:18 schreef Kees Janssen:

Als het bestaan van god of allah zonder bewijs voor waar aangenomen kan worden, kan het evengoed zonder bewijs weerlegd worden.

op 12 11 2006 at 10:45 schreef Rinus Duikersloot:

@ Frans
Het was Bart Jan Spruyt die bij Wilders wegging en niet Cliteur. Die staat samen met Mohammed Benzakour op de lijst van de Partij voor de Dieren.

Op de lijst van Één NL staan tenminste twee mensen(Khan en Eerdmans) die vinden dat Ayaan Hirsi Ali te ver ging. Wie nog meer op die lijst? Bij Één NL(en ook Verdonk) zal je dan ook geen kritiek op de islam horen maar eerder op stoute moslims. Dat is dan ook de reden waarom Wilders zwaar beveiligd wordt en zij niet.

op 12 11 2006 at 10:52 schreef Rinus Duikersloot:

@ cugel
Vorig jaar had Wilders voorgesteld aan Pastors en Eerdmans om samen te werken maar Eerdmans had geen zin in alle beveiliging die er dan mee gemoeid zou gaan.

op 12 11 2006 at 11:04 schreef Peter Breedveld:

Bij Één NL(en ook Verdonk) zal je dan ook geen kritiek op de islam horen

Daarom stem ik EénNL. Islamkritiek is iets voor schrijvers en islamologen en vooral voor moslims. Een politicus gaat over het gedrag van mensen. Hij moet bijvoorbeeld pleiten voor bescherming van en morele steun aan islamcritici.

Eerdmans is mijn man niet, maar bij elke partij zitten etterbakken. Dan zou ik dus op geen enkele partij kunnen stemmen. Zeggen dat Hirsi Ali te ver gaat is dom, maar geen doodszonde.

maar Eerdmans had geen zin in alle beveiliging die er dan mee gemoeid zou gaan.

Is dat de reden dat de samenwerking niet doorging?

op 12 11 2006 at 11:23 schreef Rinus Duikersloot:

Islamkritiek is iets voor schrijvers en islamologen en vooral voor moslims.

En Ayaan Hirsi Ali dan? Wilders laat zich overigens niet in dezelfde mate uit over de islam als Ayaan Hirsi Ali maar zeggen dat je niet gecharmeerd bent van de islam wordt al als islamkritiek opgevat.

Is dat de reden dat de samenwerking niet doorging?

Dat was althans vorig jaar de reden.

op 12 11 2006 at 11:38 schreef Rinus Duikersloot:

Islamkritiek is iets voor schrijvers en islamologen en vooral voor moslims.

Dan mag Wilders zeker kritiek hebben want volgens het CBS is hij een moslim.

op 12 11 2006 at 11:55 schreef Peter Breedveld:

Pardon?

op 12 11 2006 at 11:57 schreef Peter Breedveld:

En Ayaan Hirsi Ali dan?

Moslim. Maar die had niet alleen islamkritiek. Ze kreeg dingen op de agenda. Wilders weet niets van de islam.

op 12 11 2006 at 12:11 schreef Bernadette:

Een vergelijking tussen Wilders en Pastors op een paar punten (omdat ik nog steeds niet weet wat ik wil stemmen):

1. Belasting

Wilders wil 16 miljard belastingverlaging, te financieren uit subsidies, Europa, ontwikkelingshulp en minder ambtenaren. Maar hij wil wel de hypotheekrenteaftrek behouden.
Pastors zegt: 1 % belastingverlaging per jaar voor iedereen voor 8 jaar (komt in 4 jaar uit op 12.350 miljoen).

Beiden willen minder ambtenaren (Pastors: 30 % op ministeries, Wilders specificeert dit niet) en meer geld naar agenten, docenten enz. Beiden willen dat de speciale rechten voor ambtenaren (wachtgeld e.d.) worden afgeschaft. Dat klinkt als minder overheid, maar Pastors zegt weer wel dat de overtollige reserves van woningcorporaties ‘naar de staatskas’ moet vloeien. Geen van beiden wil een vlaktaks van b.v. 25 procent, zoals Elsevier onlangs voorrekende, de beste, want meest systematische benadering van overheidsfinanciën en het particulier initiatief. Jammer!

2. Criminaliteit en terrorisme

Beiden willen hogere straffen, mimimumstraffen en vaker levenslang. Pastors wil criminelen heropvoeden en aan werk helpen, Wilders noemt wel ‘heropvoedingskampen’, maar beschouwt criminelen verder als niet meer te redden. Beiden willen geen vervroegde vrijlating na 2/3 van de straf (Pastors) of goed gedrag (Wilders).

Wilders wil coffeeshops sluiten en thuisteelt harder aanpakken, Pastors wil softdrugs legaliseren.

3. Immigratie / integratie

Wilders wil terroristen en Marokkaanse straatterroristen denaturaliseren en uitzetten, Pastors wil illegalen uitzetten en illegaal verblijf strafbaar maken. Beiden willen niet-NL crimimelen direct uitzetten, Pastors wil onder voorbehoud de NL nationaliteit verstrekken aan nieuwkomers. Ook wil hij geen fundamentalistische geestelijken meer toelaten.
Wilders wil een immigratiestop voor niet-westerse allochtonen voor 5 jaar, Pastors wil een greencard voor 5 jaar en beperking huwelijksimport. Wel wil hij een soepeler toelating voor ‘kenniswerkers’.
Aspirant-NL’ers moeten van Pastors na een jaar een inburgeringsdiploma hebben behaald en NL spreken. Wilders wil pas naturalisatie na 10 jaar zonder strafblad. Beiden willen de 1ste 10 jaar geen uitkering geven aan nieuwkomers.

Een goed punt van Pastors is dat hij de scheiding tussen kerk en staat in de Grondwet wil. Bij Wilders heet dat: in de Grondwet vastleggen dat de christelijk/joods/humanistische cultuur dominant is.

Wilders wil 5 jaar lang geen nieuwe moskeeën en islamitische scholen erbij en de radicale moskeeën sluiten. Pastors wil dit niet.
Pastors wil reli-subsidies afschaffen en buitenlandse financiering van moskeeën en clubs (en invloed daarop) tegengaan. Ook wil hij reli-clubs die de NL rechtsstaat niet erkennen, verbieden. Wilders noemt een preekverbod voor buitenlandse imams en verplicht in het NL preken.

4. Democratie

Beiden willen meer directe democratie (referenda, gekozen burgemeester), de Tweede Kamer gaat naar 100 leden en de Eerste Kamer wordt afgeschaft. Pastors wil ook de provincies en de deelraden afschaffen.

5. Milieu

Wilders wil meer autowegen en een tweede luchthaven. Openbaar vervoer noemt hij niet. Pastors wil kerncentrales, maar is ook groener: meer milieuvriendelijke energie en de bio-industrie omvormen naar biologisch en diervriendelijk. Ook hij noemt het openbaar vervoer niet.
Wilders wil de rechten van dieren in de Grondwet (lijkt me onzin: je kunt het alleen hebben over de plichten van mensen t.o. dieren).

6. Buitenlands beleid

Wilders zegt: geen uitbreiding EU en indien Turkije erin, NL eruit. Pastors wil daarover ene referendum. Geen van beiden wil een EU-Grondwet. Beiden willen de ontwikkelingshulp stopzetten.
Wilders wil dat de EU weer een economische unie wordt, Pastors zegt iets soortgelijks (slechten Europese handelsbarrières).
Wilders wil Schengen-visa afschaffen – NL gaat over z’n eigen immigratiebeleid.
Pastors wil Curaçao onder curatele stellen.

Conclusie: nog steeds weet ik niet wat ik moet stemmen. Ik wil een vlaktaks en substantieel minder staat en meer vrije markt en particulier initiatief (dat heeft geen enkele partij), selectief immigratiebeleid (Wilders en Pastors gelijkwaardig), terugdringen islam (idem), geen autowegen erbij en 24-uurs frequent lightrail voor particuliere verplaatsingen (school, werk, uitgaan, familie-/vriendenbezoek) in de Randstad.

op 12 11 2006 at 12:12 schreef Bernadette:

Peter, html-codes werken niet meer. Hoe dat zo?

op 12 11 2006 at 12:14 schreef Abraham Kuijper:

Mijn theorie is dat het rechtse spectrum verdeeld is over deze drie om de overlevingskansen van progressief rechts te verhogen. Ik bedoel dat letterlijk. Zo u wilt is Verdonk er voor de ouderwetsen, Pastors voor de rekkelijken en Wilders voor de preciezen.

op 12 11 2006 at 12:30 schreef Peter Breedveld:

Ze werken nog wel, maar ik vergeet je steeds te mailen dat je consequent ‘< p >‘ gebruikt waar het ‘< b >‘ moet zijn.

Als jij een partij opricht, ga ik op jou stemmen. Maar door jouw vergelijking is het voor mij ook nu weer duidelijk: Pastors is van de twee de echte liberaal (al zie ik niks in ’terugdringen’van de islam, dat is overheidsbemoeienis met een religie) en dus mijn man.

op 12 11 2006 at 13:24 schreef Rinus Duikersloot:

Omdat één van zijn ouders in Indonesië is geboren is hij volgens het centraal bureau voor de statistiek een moslim. Stemmen op Wilders is dus heel politiek correct.

Ayaan Hirsi Ali is natuurlijk geen moslim.

dat is overheidsbemoeienis met een religie

Maar wat als de islam meer dan gewoon een religie is? Dat is de grote fout in het hele debat.

op 12 11 2006 at 13:31 schreef Peter Breedveld:

Als het CBS dat echt zo stelt is het oliedom, want de islam is niet de staatsreligie in Indonesië, waar ook veel hindoes, christenen en animisten leven.

De islam is gewoon een religie. Veel mensen mixen de islam met hun politiek, in plaats van dat ze zich door de islam laten inspireren bij het politiek bedrijven, zoals CDA-christenen (geacht worden te) doen. Dát is het probleem. Daarom is een grondwettelijke scheiding tussen kerk en staat heel wijs (al verkeerde ik in de veronderstelling dat die grondwettelijke scheiding er allang was).

Hirsi Ali is moslim. Een afvallige moslim, maar dat is ook een moslim. Maar je begrijpt hopelijk wel wat ik bedoel.

op 12 11 2006 at 14:56 schreef Bernadette:

Peter, met terugdringen van de islam doel ik op de maatschappelijke macht van de islam-als-politieke-ideologie in Nederland. Het is namelijk niet ‘gewoon een religie’, hoe kun je dat nog zeggen?
Er is geen enkele andere godsdienst in Nederland die in de heilige boeken heeft staan dat de hele wereld moet worden onderworpen. De islam verbiedt godsdienstvrijheid en burgerlijke vrijheden, heeft z’n gelovigen in de greep en eist dat de hele omgeving dimt en z’n eigen vrijheden inperkt. Ook dat geldt voor geen andere religie.

Pastors denkt er ook zo over, tis maar dat je ’t weet in ’t stemhokje.
Pastors is alleen liberaler waar het de soft drugs betreft, niet bij het onderwerp islam, daar ontlopen hij en Wilders elkaar nauwelijks.

Je zei dat je op mij zou stemmen als ik ’n partij had. Dat ben ik niet van plan, nooit geweest, maar het is altijd leuk om een programma te bedenken.
Wonen zou daarbij een belangrijk thema’s zijn. Ik zou de rol van de woningcorporaties willen veranderen van machtige regionale monopolies-zonder-consumenteninvloed in bouwers en leveranciers van beheerdienstverlening. Ze hoeven maar weinig woningen in eigendom te hebben.

Ik vind dat huren eigenlijk alleen nodig is voor studenten, jonge starters met bescheiden inkomen, tijdelijk personeel en ouderen die geen sores meer willen. De rest van NL kan huiseigenaar worden als je de plannen van René Strijland uitvoert. Zijn voorstellen – verkoop de meeste sociale huurwoningen aan de huurders tegen de boekwaarde, zodat de woonlasten gelijk blijven – vind ik prima.

Behalve dat huurders dan verlost waren van die vreselijke corporaties, die tientallen mooie NL arbeiderswijken hebben laten verloederen door massaal niet-westerse gelukszoekers toe te laten, met hun asociale gedrag (vervuiling, geluidsoverlast, geen toezicht op hun kinderen, vernielingen, illegalen in huis) en hun weigering te mengen met NL’ers, zouden huurders dan ook eigen vermogen opbouwen.
Mooi, toch?
Komt nog bij dat een vereniging van huiseigenaren van een flat of woonblok meer mogelijkheden heeft om ongewenst gedrag tegen te gaan, door boetes en mensen eruit procederen. Eigendom geeft meer rechten dan huur. Dan kunnen mensen zelf bepalen wie hun buren zijn.

Jammer dat geen enkele partij dit voorstel wil overnemen, terwijl Strijland er toch actief de boer mee opgaat.
Maar dat geldt ook voor die (zo laag mogelijke vlaktaks), dat durft ook geen partij aan.

op 12 11 2006 at 15:38 schreef Peter Breedveld:

Ja dat klinkt ook al goed.

Ik blijf erbij: de islam is gewoon een religie. Ooit diende het christendom ook voornamelijk om de mensen eronder te houden. Toen ging je d’r als andersdenkende ook aan. Het probleem is de moslims.

Ik vind dat de wegen van Pastors en Wilders mijlenver uitelkaar liggen, want Wilders wil van alles verbieden, bijvoorbeeld de bouw van moskeeën. Ik word ook niet goed van de overheidsbemoeienis die hij wenst. Hij lijkt wel een socialist.

op 12 11 2006 at 17:27 schreef Cannon:

Het is opvallend dat je zegt dat Wilders niets weet van de Islam, Peter.

Afegezien van het feit dat je dit alleen kunt concluderen als je zelf denkt meer te weten over de Islam dan hij (hoe weet je anders dat wat HIJ weet niet correct is), blijkt bovendien vooral dat juist jij niet veel van de Islam lijkt te weten.

Het vasthouden aan het idee dat de Islam maar een religie is, en ook vergelijkbaar met de andere religies, maakt dat duidelijk.

In tegenstelling tot de andere religies, wordt de koran namelijk beschouwd als het directe woord van God, en als zodanig dus onaanpasbaar en onhervormbaar. De koran dient letterlijk genomen te worden, en elke moslim die de Islam wil "hervormen" wordt per definitie beschouwd als iemand die het directe woord van God wil aanpassen. Dus: kop eraf.

Het probleem is dus niet de moslims, maar dat wat ze stuurt. Zolang moslims blijven geloven in de koran (dus het directe woord van Allah), zullen er grote getallen extremisten en terroristen bestaan die een globaal "Caliphate" willen stichten.

En hoe meer moslims er in een samenleving zijn, hoe gewelddadiger deze zal worden, omdat met de aantallen "moderate" moslims, ook het aantal extremisten per definitie zal groeien.

Je op de moslims richten is dweilen met de kraan open.

P.S. Ayaan Hirsi Ali is dus GEEN moslim. Afvalligen zijn geen moslims meer, want een moslim is iemand die de "vijf pilaren" van de Islam onderschrijft, en onderschrijft dat hij gelooft in Allah en zijn boodschapper.

Als jij Hirsi Ali als moslim wilt blijven zien of benoemen, getuigt dat van weinig respect voor die mensen die afvallen van het Islamitische geloof. Je suggereert daar namelijk mee dat de moslims gelijk hebben als ze zeggen dat: eens een moslim, altijd een moslim.

op 12 11 2006 at 17:43 schreef Michiel Mans:

-"Als het bestaan van god of allah zonder bewijs voor waar aangenomen kan worden, kan het evengoed zonder bewijs weerlegd worden."-

Dat zou kunnen. De goddelijken menen allerlei voorschriften en regels te hebben van hun god. Ze dringen die niet zelden op. Dan is een eis om eerst met bewijs voor het bestaan van die god te komen, niet onredelijk lijkt me.

De kern van de zaak blijft in vele debatten onbenoemd. Ook in het hoofddoek debat. De kern is of die allah wel bestaat en of het dus zijn voorschriften zijn. Verder, zijn de voorschriften steekhoudend, afgezet tegen wetenschap, rede en logica. Er blijft dan van de ‘rede en logica’ voor een hoofddoek, geen hand geven en vele andere zaken, geen spaan heel. Respect voor achterlijkheid en absurditeit, is funest en laat het langer bestaan dan nodig is. De medemens langer achterlijk laten dan nodig is, is respectloos lijkt me.

Nog een punt waarom ik Pastors stem. Afschaffing kinderbijslag na het tweede kind (voor vers broedsel als ik het wel heb).

op 12 11 2006 at 19:17 schreef Peter Breedveld:

"In tegenstelling tot de andere religies, wordt de koran namelijk beschouwd als het directe woord van God…"

PFRRRRRT! En daar ben ik opgehouden met lezen. Dacht je nu werkelijk dat ik dat riedeltje inmiddels niet al honderdduizend keer eerder heb gehoord? Mijn antwoord blijft hetzelfde: ook het woord van God is multi-interpretabel. Je HOEFT geen Joden te doden, ook als je werkelijk denkt dat de koran door God direct aan Mo is gedicteerd.

op 13 11 2006 at 02:19 schreef peterk:

Geen godsdienstles op ovenbare school. Dat lijkt me toch duidelijk. Kerk en staat zijn in Nederland gescheiden. Daarbij komt dat de opvoeding het primaat van de ouders is. De school is hier al veel te veel mee bezig. Dit blijkt wel uit de schoolboeken die toch vaak een linkse teneur hebben. Het gevaar is aanwezig dat dat dus ook op het gebied van de godsdienst plaats gaat vinden.
Het valt mij op dat, de laatste tijd heel openlijk, de overheid de kinderen van de Nederlandse burgers heel erg graag dicht aan de borst wil hebben.

op 13 11 2006 at 03:45 schreef Paardestaart:

Nog even over het idee van een koude oorlog tegen islam: Fjordmann’s aanbevelingen komen aardig in de richting. Hij is dan ook een Noor, en de situatie daar is door de onvoorstelbare politieke correctheid zo wanhopig dat de urgentie een stuk onafwendbaarder is.
Ik voel die urgentie echter ook, omdat ik de kwestie door de internationale ontwikkelingen nog veel bedreigender vind:

We should take a break from massive immigration, also non-Muslim immigration, for at least a generation, in order to absorb and assimilate the persons we already have in our countries. This is first of all a practical issue, as the West is becoming so overwhelmed by immigration that this may, and probably will, trigger civil wars in several Western nations in the near future.
We already have massive Third World ghettos in our major cities. Future immigration needs to be more strictly controlled and ONLY non-Muslim. There is no reason to allow a single Muslim to enter our lands.

This immigration break should be used to demonstrate clearly that the West will no longer be the dumping ground for excess population growth in other countries. We have cultures and countries that we’d like to preserve, too, and cannot and should not be expected to accept unlimited number of migrants from other countries. We are under no obligation, moral or otherwise, to take a single immigrant if we do not want to. We should also use this respite to gradually make illegal immigrants leave. But above all, we should use the time to make the West Islam-unfriendly and implement a policy for the containment of Dar al-Islam.

The best way to deal with the Islamic world is to have as little to do with it as possible. We should ban Muslim immigration. This could be done in creative and indirect ways, such as banning immigration from nations with citizens known to be engaged in terrorist activities. We should remove all Muslim non-citizens currently in the West. We should also change our laws to ensure that Muslim citizens who advocate sharia, preach Jihad, the inequality of “infidels” and of women should have their citizenship revoked and be deported back to their country of origin

Westerners need to create an environment where the practice of Islam is made difficult. Muslim citizens should be forced to either accept our secular ways or leave if they desire sharia.
Much of this can be done in a non-discriminatory way, by simply refusing to allow special pleading to Muslims. Do not allow the public call to prayer as it is offensive to other faiths. All children, boys and girls should take part in all sporting and social activities of the school and the community. Companies and public buildings should not be forced to build prayer rooms for Muslims. Enact laws to eliminate the abuse of family reunification laws.

We should shift from a pro-democracy offensive to an anti-sharia defensive, and amend our laws to bar further Islamic immigration, beginning with immigration from sharia states. Calling this the War on Terror was a mistake. We need to give it another name, maybe “War of Self-Defense against the Jihad.” Another possibility is “War against Apartheid.” Given sharia’s inequality between men and women, Muslims and non-Muslims, it is de facto a religious apartheid system. Calling this struggle a self-defense against apartheid would make it more difficult for Western Leftists to dismiss it. We should also focus on how ex-Muslims are treated just like runaway slaves: Harassed, beaten, and frequently murdered in their quest for freedom.

People should be educated about the realities of Jihad and sharia: education in the tenets of Islam, emphasizing the division that Islam teaches between Believer and Infidel, the permanent state of war between Dar al-Islam and Dar al-Harb, the use of taqiyya and kitman as religious deception

Wij moeten ons realiseren dat we ons niet moeten laten afleiden door de in het oog lopende issues die moslims aandragen. Het midden-oosten probleem, de hoofddoek: al die zaken zijn alleen maar instrumenten om de jihad te bevorderen, want daar is het uiteindelijk om te doen
De kern is de jihad; de vernietiging van het westen.

op 13 11 2006 at 09:53 schreef Appelscha:

"Ik word ook niet goed van de overheidsbemoeienis die hij wenst. Hij lijkt wel een socialist."

Helemaal mee eens: de grote roerganger Wilders gelooft kennelijk heilig in de maakbaarheid van de anti-islamitische samenleving, waar iedereen precies hetzelfde denkt en netjes in de pas loopt met de zogenaamd "joods-christelijke" staatsideologie.
Nee, doe mij dan pragmatische Marco maar.

op 13 11 2006 at 09:53 schreef Appelscha:

OK, ik overdrijf.

op 13 11 2006 at 10:00 schreef wablief?:

Paardestaart,

de gedachte van het praktische nut van een immigratiestop wordt inderdaad aanlokkelijk. Hetgeen me in het stukje aanspreekt, is de stelling dat we tijd nodig hebben om al het nieuwe dat we in de laatste decennia hebben oogenomen eerst moeten absorberen, eer we meer kunnen opnemen. Dat is een praktische stelling waar ik iets mee kan.

Aan de andere kant weet ik gewoon dat er ook seculiere moslims zijn, weet ik dat er ook staten zijn waar de islam praktisch de enige rekligie is, maar waar er toch een seculiere staat is. Ik blijf moeite hebben met het idee dat een overheid mag bepalen welke religie of afkomst wel of niet o.k. is. Stel dat we de islam zonder een nieuwe wereld oorlog te ontketenen terugdringen uit de westerse wereld, wat gebeurt er dan met die wetgeving? What’s next? De Limburgers aanpakken? Zeeuwse vrouwen verbieden met rare soepjurken en vrachtwagenspiegels op hun mutsje rond te lopen? De Friesche cultuur verbannen omdat die niet nederlands is? Groningers dwingen om ook klinkers uit te spreken? Het klinkt absurd, en zal niet jouw opzet zijn, maar dat zijn wel mogelijkheden die een dergelijke wetgeving biedt.

Overigens las ik nog ergens de stelling dat de koran als niet aanpasbaar wordt beschouwd. Er zijn echter enorm veel verschillende islamitische stromingen binnen de islam, die ieder een eigen opvatting over de koran hebben, en elkaar zelfs op leven en door bestrijden. Zie bijvoorbeeld Irak.

op 13 11 2006 at 12:14 schreef Paardestaart:

Wilders heeft wat mij betreft groot gelijk dat hij de bouw en de oprichting van moskeeën wil stopzetten; hij heeft kennelijk als enige in de gaten dat islam geen godsdienst is maar een complete maatschappijvisie, en éen die niet verenigbaar is met onze cultuur – voorlopig

Ik vind dat Fortuyn gelijk had, die opriep tot een koude oorlog tegen islam; niet alleen in Nederland, maar overal.
Islam is een levensgevaarlijke doctrine die in de hele wereld alles op scherp zet: niet toevallig, maar opzettelijk
Het is net zo gevaarlijk als communisme of fascisme en wij moeten geen gelegenheid voorbij laten gaan om duidelijk te maken dat wij deze islam nooit zullen accepteren, nooit zullen vertrouwen, en dat we geen stàp opzij gaan om het geloof van moslims te accomoderen
Wij moeten gewoon ophouden ons te verdedigen tegen het gezemel over discriminatie; gewoon hardop zeggen dat wij islam niet vertrouwen en de islam in de verdediging dwingen.
Moslims begrijpen dat natuurlijk maar al te goed, want in Islamië maken ze korte metten met anderman’s geloof; ze rusten niet voordat ze christenen, joden, animisten of seculieren hebben uitgeroeid, onderworpen of gemarginaliseerd. Wat dat betreft is er helemaal niets veranderd in veertienhonderd jaar.
Laten de moskeeën maar bewijzen dat ze het goed menen met onze vrijheid en onze cultuur.
Eerst zien, dan geloven.
De pest, de pokken en de pleuris wat mij betreft; ik ben het helemaal zat, dus iedereen die vastbesloten ramkoers vaart die heeft mijn stem.

op 13 11 2006 at 13:43 schreef Patrick:

Ik heb ook lang getwijfeld tussen Wilders en Pastors. Eerst neigde ik naar Pastors (ten eerste omdat het een Rotterdammer is ;-) ten tweede vanwege het niet willen samenwerken door Wilders en het weggaan van Spruyt).
Nu heb ik toch besloten voor Wilders te gaan.

Ik heb niet naar alle standpunten gekeken.
De belangrijkste punten zijn voor mij op dit moment immigratie/islam en herziening van het belastingstelsel.

Pastors is niet tegen het bouwen van nieuwe moskeeen en dat gaf voor mij de doorslag om niet op hem te stemmen.
Is het niet liberaal dat de overheid zich daarmee bemoeid?
Volgens het libertarisme zou de overheid zich alleen moeten bemoeien met de veiligheid van haar burgers.
Als je de islam als een gevaar voor onze samenleving beschouwt (ik vind het zelfs het grootste gevaar), dan is het niet onliberaal dat de overheid zich daar mee bemoeit.

@Bernadette
Het is inderdaad jammer dat geen partij de ideeen uit Elsevier over een 25% vlaktax overneemt.

op 13 11 2006 at 17:00 schreef Tania:

Goed zo, Michiel, dat is nou precies wat mij ook opviel in het praatje van Balkenende. Ik zal hem een soortgelijke email sturen, want alleen kletsen over godsdiensten is natuurlijk zeer onwenselijk – juist door ze te plaatsen naast atheisme kunnen kinderen meekrijgen dat het hier om een keuzemogelijkheid gaat. Doen alsof religie een vanzelfsprekend onderdeel van een mensenleven is, is gevaarlijk en vals, en zo zie je maar weer dat je die gristelijke politici donders goed in de gaten moet houden!

op 13 11 2006 at 17:44 schreef Appelscha:

"Doen alsof religie een vanzelfsprekend onderdeel van een mensenleven is, is gevaarlijk en vals"

In tegendeel, volgens mij is het een objectief waarneembaar biologisch gegeven: de mens is van nature religieus. De vorm die dat aanneemt is natuurlijk wel weer nurture.

op 13 11 2006 at 19:13 schreef Michiel Mans:

Ha Tania,

Ik kreeg een reactie, zowaar…

Geachte heer Mans,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail met kenmerk 502613, waarin u reageert op uitspraken van de minister-president aangaande godsdienstles.

Het contactformulier op de website van het ministerie van Algemene Zaken is bedoeld voor vragen of opmerkingen van algemene aard of over het kabinetsbeleid. De minister-president wordt periodiek op de hoogte gesteld van de gestelde vragen.

De minister-president heeft zijn uitspraken gedaan in zijn hoedanigheid van CDA-politicus. U kunt daarom het beste contact opnemen met het CDA. Via de volgende link naar onze website vindt u de adresgegevens van deze instantie.

Het leidt naar mailto: cda@cda.nl

Daar stuur ik het alsnog naar toe.

op 13 11 2006 at 20:29 schreef Tania:

"In tegendeel, volgens mij is het een objectief waarneembaar biologisch gegeven: de mens is van nature religieus."

Dan ben ik zeker een amoebe. Onzin dus.

op 13 11 2006 at 23:53 schreef cugel:

Voorlopig eens met Paardestaart en Fjordmann. Als de islam stopt met terrorisme kunnen we altijd nog eens een milder standpunt overwegen als ze dat lang genoeg volhouden en er beleefd om vragen.
@Frans G
sorry voor de stijlfout, iets te haastig getypt.

op 15 11 2006 at 04:00 schreef cugel:

"Vorig jaar had Wilders voorgesteld aan Pastors en Eerdmans om samen te werken maar Eerdmans had geen zin in alle beveiliging die er dan mee gemoeid zou gaan."
bedankt Rinus, voor deze inlichting, dan zou het dus niet aan Wilders hoeven liggen dat er weinig samenwerking is op rechts.

op 15 11 2006 at 11:31 schreef Piere Gustav:

@Cugel:
In het Dagblad van het Noorden van 8 november zegt Wilders in een vraaggesprek met enkele lezers hierover:

…’Maar Joost Eerdmans haakte af. Hij heeft mij gezegd dat als hij ook maar vijf procent kans zou lopen dat hij in dezelfde situatie zou komen als ik, dat al reden genoeg was om niet met mij in zee te gaan’…

op 15 11 2006 at 15:11 schreef Rick:

Wat betreft Atheisme heeft Michiel gelijk, wat betreft Humanisme niet. Atheisme is in feite het geloof in kosmisch toeval en behelst een innerlijke overtuiging gelijk aan religie. Humanisme is absoluut geen religie, maar een filosofische stroming die evenwel uit een specifieke religie voortvloeit. De godfather van het Humanisme is de Nederlander en overtuigd christen Erasmus, wiens denkbeelden voortvloeiden uit zijn godsdienstige overtuiging tegen de geest van de tijd en ontwikkeling waarin hij leefde. Het Humanisme is dan ook een product van het christendom en hoewel inmiddels breeder gedragen mag het niet als religie op zich worden gepropageerd. De aanzienlijkheid van de bevolkingsgroepen die humanisme aanhangen is irrelevant, met de redenering kunnen we tevens Marxisme en Nazisme naar de godsdienstklas halen.

op 15 11 2006 at 19:16 schreef Rinus Duikersloot:

@ Peter
Waarom mogen alleen mensen die moslim zijn of zijn geweest wat over de islam zeggen? Dat is een vreemd standpunt, zeker als je bedenkt hoe de islam zich bezighoudt met niet-moslims.

ook het woord van God is multi-interpretabel

Als moslims dat niet expliciet zeggen en de gewelddadige interpretatie afwijzen (zoals bv. Nahed Selim) dan zal de islam zich niet hervormen met alle gevolgen van dien.

op 15 11 2006 at 23:50 schreef Michiel Mans:

Rick schreef,

-"Atheisme is in feite het geloof in kosmisch toeval en behelst een innerlijke overtuiging gelijk aan religie."-

Vast weer een niet-atheist die het wel even vertelt wat atheisten nou precies ‘geloven’. Gelijk een religie.

Atheisten, als het serieus wordt, geloven geen ruk Rick. Atheisten willen bewijs. Toetsbaar, controleerbaar, berekenbaar. Is bewijs niet te leveren dan wil de atheist een langs wetenschappelijke methodiek goed onderbouwd aannemelijk betoog. Kort: wetenschap, rede, logica. Geen sprookjes, geen geloof. Absoluut geen religie. Je bent de zoveelste die met kul komt en zo bewijst dat atheisme zeer zeker in het curriculum moet want velen snappen er kennelijk geen bal van.

Het toeval in de kosmos is vaak helemaal geen toeval maar gewoon oorzaak en gevolg. Evolutie is eveneens vaak geen toeval maar een logische ontwikkeling waarin toeval soms een bijrol speelt.

op 16 11 2006 at 12:31 schreef Michiel Mans:

Ik kreeg een reactie van het CDA.


Geachte heer Mans,

Dhr. Balkenende heeft aangegeven godsdienstonderwijs in het curriculum te laten opnemen. Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren kennis nemen en leren over godsdienstige stromen. Daarmee wordt bedoeld, stromingen met een godsdienstig wereld en levensbeeld. Humanisme en zeker atheisme vallen daar voor het CDA niet onder. Humanisme wordt tot op zekere hoogte reeds behandeld met geschiedenis. Het CDA is van mening dat atheisme, geloven in de afwezigheid van een geloof, niet valt onder godsdienstonderwijs. De term atheisme zal uiteraard gewoon besproken moeten worden tijdens godsdienstlessen, maar zal geen wezenlijk onderdeel uit moeten maken van de lessen volgens het CDA.

Met vriendelijke groet,

Elles van Ark
CDA Voorlichting

Ze hebben geen idee hoe serieus ik dit opneem. Of geen godsdienstonderwijs, of Atheus zit er bij.

op 16 11 2006 at 17:39 schreef Tania:

Je hebt gelijk, Michiel. Atheisme dient als alternatief juist wel meegenomen te worden bij de godsdienslessen, want anders wordt het weer enkel een preek voor eigen parochie. Ik kopieer het bovenstaande antwoord en zal er het CDA mee confronteren. Hoe meer actie hoe beter.

op 16 11 2006 at 17:41 schreef Tania:

Uiteraard niet alleen het CDA, maar ook coalitiepartner VVD en andere partijen.

op 17 11 2006 at 16:46 schreef Michiel Mans:

Een mail over deze kwestie aan het Humanistisch Verbond gestuurd met CC’s aan politiek en media.

Ik hoop dat er wat uitkomt want dit CDA plan is een slecht en discriminerend plan. De overheid gaat zich steeds meer met religie bezighouden, dit feitelijk promoten en subsidieren. Zie ook het reeds gemeldde voornemen in Amsterdam om 400.000 euro subsidie te gaan geven aan ‘Marhaba’ -Huis voor de islam, een islamitisch ‘kunst en cultuur’ centrum. De opmars van religieuze gekte en bevoordeling lijkt niet te stuiten.

http://www.at5.nl/indexall.asp?newsid=22472

op 18 11 2006 at 22:21 schreef cugel:

Bedankt Piere

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS