Home » Archief » Wouters afgang


[13.11.2006]

Wouters afgang

Willem de Zwijger

Mag23 (179k image)

Wouter Bos zweeg jarenlang, maar dat moest een reden hebben: als de echte test – kamerverkiezingen – zich aandiende kregen we het grote visioen te zien dat zich in stilte had ontwikkeld. De visie op de rol van de staat in de economie, op de verhouding tussen collectiviteit en privaat, op samenhang en competitie, op vrijheid en solidariteit.

Helaas. Het zwijgen was geen strategie, maar een uiting van armoede aan ideeën. Er was een korte flirt met een Scandinavisch model, waarvan niet meer werd vernomen. Er kwam een historische blunder over de AOW – van een orde die ook het CDA ooit twintig zetels had gekost. Er kwam iemand op de lijst die premie-betalers hun pensioen niet gunt. Vervolgens was er de onvergeeflijke draai over de Turkse Holocaust-ontkenning.

Wouter is iemand die Blair wil doen in een tijd dat Blair geheel en al passé is. Wouter is iemand die electoraal succes heeft gehad – bij de verkiezingen voor de huidige kamer en voor de gemeenteraden – door te zwijgen. Dit is geen tijd meer om te zwijgen. Het is al helemaal geen tijd om te draaien, en te draaien, en nog eens.

Op dit moment eet de PvdA de SP niet electoraal leeg, maar andersom. Ik gun het de PvdA van harte, maar de SP heeft natuurlijk helemaal geen visie meer op de samenleving. ‘Wij hebben geen alternatief voor het kapitalisme’, zei SP-kamerlid Irrgang. Apart standpunt voor een Socialistische Partij. De SP heeft succes door simpel te hameren op zorgkosten, huren en bij tijd en wijle Bush. Een maatschappijvisie is dit niet. Toen Marijnissen op zijn weblog een voorzichtig loflied afstak op ondernemen, zagen zijn reaguurders dat ondernemen helemaal zitten – maar dan wel met behoud van uitkering.

Het draaiboek voor Bos lag klaar, en hij volgde het niet. CDA’er Bert de Vries schreef een in al zijn saaiheid explosief boek, bedoeld voor zijn eigen partij, maar volstrekt geschikt als minimum-programma voor de sociaal-democratie. Een vernietigend commentaar op Balkenende’s verwoestende ‘weg met de staatsschuld in één generatie’ en een pleidooi voor het handhaven van de verzorgingsstaat en het investeren in de toekomst. Terwijl een, inmiddels, uitgelaten Balkenende zich uitleeft in het “Ein Prosit” van zijn (en mijn!) heartland (eins, zwei, drei, saufen!) oogt Bos echter overbodig boos over dingen die niemand begrijpt.

Het is, kortom, tijd voor visie in de Partij van de Arbeid. Tijd voor nieuw leiderschap, voor een Nederlandse Ségolène Royal.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 13.11.2006 @ 12:11

[Home]
 

34 Reacties

op 13 11 2006 at 12:29 schreef wablief?:

Als het de PvdA aan visie ontbreekt, als ze niets meer toe te voegen hebben, wat is dan het bestaansrecht an sich van deze partij? Ik ben het met je eens dat hetgeen de PvdA nu laat zien diep triest en weinig productief is. Wellicht gaan ze D66 achterna. Misschien is dat wel goed.

Misschien wordt het tijd dat al die partijen van het eerste uur plaats gaan maken voor nieuwe inzichten en ideeën. Op die manier wordt links of rechts opnieuw gedefinieerd. Dan komt er weer helderheid. PvdA is nu net zo links als VVD rechts is. CDA is al helemaal een groot vraagteken. Links en rechts zijn niet meer wat ze waren, het wordt tijd om opnieuw vast te stellen wat dat tegenwoordig inhoudt. Dan kunnen we daarna weer voor onszelf uitmaken of we links of rechts sympatiserend zijn.

op 13 11 2006 at 12:39 schreef Abraham Kuijper:

De heer Bos heeft juist wel visie. Zo is een partijgenoot met een Marokkaans paspoort een van zijn beoogde ministers. Deze Marokkaan heeft er in PVDA bolwerk Amsterdam tenminste 400 miljoen euro over de balk gegooid (hoewel ik mag aannemen dat bepaalde multiculturele organisaties hem er bijzonder dankbaar voor waren).

Bos beschreef Aboutaleb als een fantastisch bestuurder, fantastisch politicus en een integer mens.

Dat is nog eens lef hebben. Hoewel ik de heer Bos er bij deze wel voor wil waarschuwen dat zijn veelvuldig gebruik van het woord "fantastisch" aan enige slijtage onderhevig is.

op 13 11 2006 at 12:43 schreef F.:

Een Nederlandse Ségolène Royal?? Als er ergens een land in de wereld is waar het socialisme mors- en morsdood is en geen oplossingen heeft, dan is het Frankrijk. Maar ja, een charmante vrouw, dat weer wel……

op 13 11 2006 at 12:49 schreef Lagonda:

Ik zit meer te wachten op Groen-Rechts, of de Groene Liberalen.

Indigo — dat is een mooie nieuwe politieke kleur.

op 13 11 2006 at 13:16 schreef F.:

"Bos beschreef Aboutaleb als een fantastisch bestuurder, fantastisch politicus en een integer mens". Ik zie er in de praktijk van de Amsterdamse gemeentepolitiek niet veel van terug….

op 13 11 2006 at 13:26 schreef Max Delius:

De PvdA is een politieke partij die groot en machtig geworden is in het ideologisch geïnspireerde verzuilingstijdperk en heeft grote moeite zich daaraan te ontworstelen. PvdA-leider W. Bos is bezig zijn partij in menig opzicht in de geest van de heer Fortuyn te vernieuwen op, mijn inziens, nogal opportunistische wijze. De PvdA heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren en moet zijn eigen identiteit opnieuw uitvinden. Als de PvdA niet meer zo goed weet waarvoor het staat en waardoor het zich van rechts onderscheidt, impliceert dat dan niet dat het hele ‘links-rechts’ schema als uitvloeisel van het ideologische tijdperk ter discussie raakt? Een combinatie van ideologische veinzerij als uithangbord en pragmatisme als feitelijke gedragslijn, dat is, mijn inziens, de harde kern van de oude politiek, daar is niets nieuws aan. Met allerlei ongrijpbare geworden clichés uit het ideologische tijdperk wordt er een politiek schimmenspel opgevoerd ter instandhouding van de status quo. Wat links en rechts, progressief en conservatief heet, kan in onze complexe samenleving niet langer in algemene zin vastgesteld worden maar alleen van geval tot geval. Dingen veranderen en aanpassen voorzover nodig om de bestaande orde en daarmee gelieerde gevestigde posities en belangen in stand te houden is echt niet meer voldoende om van een ‘nieuw’ PvdA te kunnen spreken. Inderdaad wablief?, heeft de PvdA nog wel bestaansrecht?

op 13 11 2006 at 13:38 schreef babs:

De PvdA is verworden tot een belangenbehartiger voor mee-eters uit de staatsruif. Niet zozeer de uitkeringstrekkers, meer de overheid zelf en organisaties die direct (via subsidie of opdrachten) van de overheid afhankelijk zijn. De drie zaken die er bij de PvdA op dit moment uitspringen zijn AOW (een belastingverhoging dus), de hypotheekrenteafterk (een belastingverhoging dus) en gratis kinderopvang (een nieuwe tak van overheid en daarmee een nieuwe bron van PvdA stemmers).

Allochtonen met een baan werken vaak voor de overheid en allochtonen zonder baan dromen vaak van een baan bij de overheid. Daarmee zijn ze PvdA doelgroep en worden ze naar de mond gepraat over islam=liefde en Turkije=goed.

Met deze strategie kan de PvdA heel groot blijven en als ze in de regering komen nog groter worden, want de overheid is heel groot. Maar ze kunnen beter de naam veranderen in Partij van de Overheid. En een meerderheid zullen ze nooit meer halen, want Arbeiders, als in mensen die werken voor een kapitalitische onderneming, stemmen al lang geen PvdA meer, maar CDA, VVD of Nieuw Rechts. En arbeiders en hun families zijn nog altijd de grootste groep in Nederland.

Wil de PvdA echt weer groot worden, dan zullen ze weer de Partij van de Arbeid moeten worden. De partij die de omstandigheden wil scheppen waarin werkende mensen het elk jaar weer beter krijgen.

Dit natuurlijk in combinatie met behoud van kernwaarden van de sociale zekerheid. Dat betekent dat iedereen recht houdt (of weer krijgt) op een basisinkomen, goede gezondheidszorg, goed onderwijs en veiligheid.

Probleem is dat de belangen van Overheid en de belangen van Arbeid grotendeels tegenstrijdig zijn. Arbeiders hebben geen enkel belang bij alle subsidies, alle commisies en alle regeltjes. Arbeiders hebben belang bij een kleine overheid. Heel lastig dus om daarin een goede koers te vinden en het vereist iemand van het kaliber Blair om dat te bereiken.

Willem de Zwijger stelt dat Blair passé is, ik denk juist dat de lijn Blair het volgende station van de PvdA moet zijn. De PvdA loopt 10 jaar op New Labour achter, gelukkig nog wel 10 jaar op de Franse SP voor.

op 13 11 2006 at 14:56 schreef Abraham Kuijper:

Uit het Parool:

Wethouder Ahmed Aboutaleb ziet de vierhonderd miljoen euro die in die jaren in de projecten is gestoken, niet als weggegooid geld, zegt een woordvoerder. ”Mensen steken altijd wat van zo’n project op.”

Aftreden? Fouten erkennen? Natuurlijk in strijd met het Marokkaanse eergevoel of zoiets.

God behoede dit land voor de kenniseconomie zoals voorgestaan door Bos en de zijnen!

op 13 11 2006 at 17:02 schreef Klaplong:

Het falen van de pvda moet gezien worden in de context van het failliessement van het socialisme. Laatst las ik op wikipedia de content mbt linkse partijen uit de jaren zeventig (psp, ppr, evp etc.) en ook al wist ik dat het toen erg zwart/wit was allemaal toch verbaasde ik me over de opgetogen menigten die op de been werden gebracht om te prostesteren tegen iets elementairs als winst maken. Spandoeken met "winst = onderdrukking" waren helemaal de bom in die tijd. De bom zelf was dat trouwens helemaal niet. Ik herinner me door mijn moeder als vulhummel te zijn ingezet op het malieveld in Den Haag tijdens de grote demonstraties in de jaren 80. Maar dat terzijde.

Het failliessement van het socialisme gaat zijn laatste stadium in. Linkse idealen zijn belachelijk of onhaalbaar geworden (groen liberalisme ?? Keep dreaming.. ) en het progressieve electoraat schrikt van een Wouter Bos die zijn partij wanhopig van een modern maar sociaal nieuw gezicht wil voorzien ten einde aan de macht te komen. Men wijkt uit naar de "NEE" roepers van de SP omdat het vertrouwt voelt om "NEE" te roepen in onze doorgeschoten vrijheid. We kunnen in Nederland zonder problemen overal op tegen zijn zonder aangetast te worden in onze waarden en zonder dat iemand de overstelpende welvaart afpakt.Dat laatste deden ze in de USSR trouwens wel. En daarmee komen we aan de kern van het failliessement van het socialisme. Socialisme werkt alleen vanuit de oppositie, het omzetten van idealen naar beleid leidt tot rampspoed en ondergang. Voorbeelden hoef ik hiervan niet te geven. Alleen Noord Korea en Cuba houden stand, en hoe. Het toepassen van linkse idealen vormgegeven in regelgeving zal zonder meer tot massaal misbruik leiden, of tot massale onderdrukking.

Wat onderscheidt een links van een rechts standpunt ? Het linkse standpunt wordt meestal gevormd vanuit een gevoel van verontwaardiging (verontwaardiging over de zorgpremie bijvorbeeld) terwijl het rechtse standpunt tot stand komt door het kijken naar een probleem met de rede (oude zorgstelsel is niet te handhaven). Het is juist die verontwaardiging die veel mensen voelen die hen richting Marijnissen drijft. Het enige dat we nu nog nodig hebben is de deceptie die vier jaar linkse coalitie achter zal laten en naar ik hoop de mensen voorgoed uit het linker kamp zal weghouden. Deceptie die tijdens de eervorige verkiezingen nogal oorverdovend van zich liet spreken in de vorm van 26 zetels voor een partij met een dode lijsttrekker. Helaas leidt deceptie niet tot opkomst tijdens verkiezingen zoals we tijdens de laatste editie zagen, toen bleef 80 procent van de mensen die die 26 zetels hadden opgebracht weer gewoon thuis. Mobiliseer de deceptie en je hebt de macht.

op 13 11 2006 at 18:16 schreef Abraham Kuijper:

De heer Bos kan maar beter zwijgen gelijk de Sphinx om het zeer hoge percentage aan zwevende kiezers niet verder te mobiliseren. Als hij elke ochtend en avond zijn voet in zijn mond blijft steken zoals thans het geval is, dan moet ik nog zien of de derig zetels gehaald worden.

Het is toch vrij onverstandig te beginnen over gemengde scholen, als het electoraat nog goed bekend is met het hypocriete gedrag van de lijsttrekker: zwarte scholen zijn kennelijk goed voor het crapuul maar het dochtertje van Bos gaat op stand naar de enige witte school in Amsterdam Noord, zo heb ik mij laten vertellen.

Deze draad kan nog wel eens heel lang worden …

op 13 11 2006 at 18:52 schreef Ben:

Hr W Bos is een slapjanus.
Het affikken van personen in het verleden komt hem nu duur te staan.
Hij krijgt een koekje van eigen deeg.

De PvdA lijkt nu al op een splinterpartij.
Deze brokkelt langzaam af.

Het is, kortom, tijd voor visie in de Partij van de Arbeid. Tijd voor nieuw leiderschap, voor een Nederlandse Ségolène Royal.

Deze dame maakt ook een blunder in een video,door haar opponent op i net geplaatst

http://news.google.nl/news?q=S%C3%A9gol%C3%A8ne+Royal.&hl=nl&lr=&sa=X&oi=news&ct=title

op 13 11 2006 at 19:55 schreef -M:

Politiek gezien OT…? (Partij voor de dieren daargelaten)

Later werd een slachtplaats doorzocht in -de provincie Utrecht- waar de slachtingen plaatsvonden.

http://www.nu.nl/news/884890/14/Aanhoudingen_voor_illegale_handel_in_%27stookgeitenvlees%27.html

En dát in een land waar dagelijks kipjes letterlijk worden onthoofd?! Foei?

op 14 11 2006 at 01:16 schreef Frans Groenendijk:

Ha, ha. De discussie hier wijst op een goede toekomst voor platforms die streven naar "minder wensdenken en doemdenken en naar meer rationaliteit en integriteit in de politiek."

op 14 11 2006 at 11:19 schreef Joris:

De strijd om de boedel is ondertussen in volle gang. De conservatieve Dino’s hebben de afgelopen jaren tandenknarsend toegekeken hoe hun club zich ontwikkelde tot een redelijke middenpartij. Bij stijgende peilingen heeft men zich koest gehouden, nu dus even niet.

op 14 11 2006 at 11:54 schreef Abraham Kuijper:

Welke politicus heeft het ooit gepresteerd in 1 weekend 6 zetels in een peiling te verliezen?

Laat het gezegd zijn: ik vind Bos een FANTASTISCHE man.

op 14 11 2006 at 12:41 schreef babs:

Lachen natuurlijk, die suffe PvdA gaat onderuit. Dan liever de SP? Nou liever niet.

Het lijkt erop dat elke 5e kiezer voor keiharde achteruitgang gaat, voor een Franse kaalslag dus. Je moet als je langs Parijs rijdt eens opletten hoe weinig hijskranen je daar ziet, hoe weinig buitenlandse bedrijven ook (reclameuitingen niet meegeteld), hoe treurig elke stad er daar uit ziet (behalve Parijs zelf natuurlijk). Neem een willekeurige afslag ten noorden van Parijs, bezoek gezellig Toulon op een zaterdagavond, dat is de toekomst van Nederland onder de SP. Een land zonder enige buitenlandse investering, zonder enig particulier initiatief, dat langzaam inteert op in het verleden behaalde resultaten.

Of het CDA? Dat graag concerten van Madonna zou verbieden en het wil verbieden Jezus en Mohammed belachelijk te maken. Worden De Duivelsverzen en Life of Brian nu ook verboden? In de Duivelsverzen wordt Mohammed belachelijk gemaakt en wordt gesuggereerd dat hij delen van de Koran zelf verzonnen heeft voor eigen gewin. Ook zijn de passages tegen Joden eigenlijk tegen Christenen, maar dat is door de secretaris van Mo opzettelijk verkeerd opgeschreven. Als dit soort laster mag, dan mag Madonna zeker aan een kruis gaan hangen. Wie op CDA stemt kiest voor een reli-samenleving. Daar staat natuurlijk de Grote Visionair Balkenende tegenover, dat dan weer wel.

Dan de VVD, programma volledig geschreven door multinantionals, niet direct partijen die zitten te wachten op particulier initiatief dat aan hun marktaandeel gaat knabbelen. Multinationals hebben belang bij verstikkende regels die elk bedrijf dringen een batterij juristen in te huren. De weinige VVDers die niet van multinationals komen, staan onder invloed van belangengroepen als Horeca Nederland. Ook al groepen die elke vernieuwing tegen willen houden, zodat de huidige leden de koek kunnen verdelen.
En dan heeft de VVD natuurlijk Rita regels-zijn-regels Verdonk. Niks opportuniteitsbeginsel, iedereen die zonder licht fietst een boete. Behalve natuurlijk haar eigen ambtenaren, die bij voorbaat onschuldig zijn als er weer een paar asielzoekers dood zijn. Goede gevangenisdirectrice, misschien, maar al zeker geen goede schooldirectrice, laat staan een goede minister.

Wilders ‘ik lust hoofddoekjes rauw’? Net zo erg als kritiek op een religie verbieden is het mensen te verbieden hun religie uit te oefenen (openbare ruimtes uitgezonderd natuurlijk). Dus wat nou een moskeeverbod? Net zo absurd als een caféverbod of een voetbalclubverbod.

Pastors lijkt een redelijk alternatief, maar die staat op 0 zetels.

Ik ben blij dat ik me vergeten ben in te schrijven. Ik mag niet gaan stemmen en hoef dus geen keuze te maken tussen kwaden en misschien 1 redelijke die dan niet eens in de kamer komt. De keuze is nog nooit zo moeilijk geweest volgens mij.

op 14 11 2006 at 13:13 schreef wablief?:

ik vind op politiek gebied alles best, maar kom alsjeblieft niet aan the life of Brian.

op 14 11 2006 at 13:33 schreef Peter Breedveld:

Life of Brian is voor mij een goede graadmeter. Bij wie is die film in goede handen? Niet bij de ChristenUnie (Rouvoet kan er, zag ik eens op TV, niet eens naar kíjken), niet bij het CDA (smadelijke godslastering), niet bij de PvdA (er hoeft maar een groep beginnen te schreeuwen en de PvdA danst naar het pijpen daarvan), niet bij D66 (zelfde als PvdA), niet bij de VVD (zelfde als PvdA en D66) niet bij de SP (tegenwoordig een fundamentalistische christenpartij) wel bij GroenLinks (die blijkt, te oordelen aan de Madonna-affaire, werkelijk te vinden dat moslims niet, maar christenen wel gekwetst mogen worden, maar De Duivelsverzen zijn daar waar niet veilig) Wilders wel (maar die wil korans verbranden), EénNL wel (de enige echte liberale partij van Nederland)

op 14 11 2006 at 14:44 schreef wablief?:

Zo heb ik nog nooit naar the Life of Brian aangekeken…hhmmm

Ik wacht overigens nog steeds op een oscar achteraf voor deze film, die naar mijn idee nog steeds niet geëvenaard is ( ik heb hem nog niet gezien, maar ik ben bang dat Borat wel erg dicht in de buurt komt )

op 14 11 2006 at 14:46 schreef babs:

Groen-links vind ik aan de linkerkant nog een redelijk alternatief. Halsema was in de zaak Hirsi Ali principieler dan menig ander en niet alleen om het kabinet ten val te brengen. Groen-Links lijkt een beetje het gat op te vullen dat D66 heeft achtergelaten. D66 komt met 1 zetel in de kamer, deze zetel wordt dan ingenomen door hun knuffelturk op basis van voorkeursstemmen. Dit wordt van een Nationalistisch Turkse Partij. T-06?

op 14 11 2006 at 15:42 schreef wablief?:

babs,

ik ben in dat opzicht voor het invoeren voor een co-zetelschap, zodat de knuffelturk zijn zetel kan delen met een gewetens-armeniër.

op 14 11 2006 at 16:38 schreef Frans G:

Gisteren Borat gezien.
Zeer sterk maar haalt het in de verste verte niet tegen the monthy python boys.

op 14 11 2006 at 16:46 schreef wablief?:

Dank je wel Frans, dan ga ik er niet met te hoge verwachtingen naartoe, en is de achteraf oscar voor Monthy Python veilig.

op 14 11 2006 at 17:32 schreef babs:

Mee eens, je kunt niet politiek correct genoeg zijn natuurlijk. Alleen zou ik als D66 pas na de verkiezingen deze oplossing presenteren, anders zou het kiezersbedrog zijn.

op 14 11 2006 at 17:42 schreef wablief?:

Ja, maar ná de verkiezingen kan D66 niet meer opstappen, dan zijn ze al weg… -_-

op 15 11 2006 at 19:19 schreef Rinus Duikersloot:

@ Peter
Wilders wilt natuurlijk helemaal geen korans verbieden(zou ook helemaal niks helpen). Lees ook genuanceerde hoofdstuk over de islam in het boek Kies voor vrijheid van Wilders.

Radiospotje van Pastors gehoord?

De vraag "Wie wordt het meest bedreigd?" kan ook als criterium bij het stemmen worden gebruikt.

@ Willem de Zwijger
Phillippe de Villiers is een betere keuze dan Ségolène Royal.

op 16 11 2006 at 12:28 schreef Abraham Kuijper:

De aftakeling van de SDAP gaat ondertussen gestaag verder. Zagen we maandag een val van 6 zetels over het weekeinde, de volgende dag al werd dat vergroot tot 7.

Woensdag is weliswaar het aantal zetels gelijk gebleven (32) echter het percentage is t.o.v. dinsdag toch wederom gedaald: van 20.8 tot 20.7 procent. De SP heeft er weer eentje bij en staat nu op 29 zetels.

bron: http://www.politiekebarometer.nl/

Gaat de SDAP naar de 30, komt de SP boven de SDAP? We zullen het wellicht nog deze week zien.

op 16 11 2006 at 16:27 schreef Abraham Kuijper:

In de jacht op de kiezer heeft de SDAP nu een dubbelloops geweer bemachtigd om zichzelf in de voet te schieten: de nummer 1 van de lijst (als er plotsklaps iets met de heer Bos mocht gebeuren) probeert nu een 15000+ stemmen aan te zuigen door te pleiten voor het zoveelste generaal pardon.

Meer ontwikkelingshulp, meer uitkeringen: beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd!

op 16 11 2006 at 21:59 schreef Ger:

De SP is tegen verdere uitbreiding van Europa, tegen de toelating van goedkope Poolse arbeidskrachten, heeft de beste paragraaf voor onderwijsinvesteringen, en levert de grootste garantie dat haar bestuurders geen nevenfuncties hebben die conflicteren met hun politieke ambt.

De SP staat dan ook voor integriteit. Minder opportunisme. Minder corruptie in de ambtenarij (bouwfraude: CDA, VVD en PvdA)

Ik denk dat de bezoekers van deze site terecht bezorgd zijn over de groei van de sociale verzorgingsstaat, maar ook moeten durven erkennen dat de SP ook een bijdrage kan leveren aan verschillende belangrijke thema’s.

Ik prefereer een Nederland met de SP in de regering boven een Nederland met het CDA en de CU in de regering.

op 16 11 2006 at 22:09 schreef Peter Breedveld:

De SP staat voor iedereen even kleurloos. Iedereen even beroerd onderwijs, even beroerd vreten, allemaal even belabberde gezondheidszorg. Vanmorgen zag ik Marijnissen op de TV een interviewster uitlachen omdat ze zei dat hogere winstbelastingen de economie niet stimuleerden. ‘Hahaha! De economie hoeft helemaal niet te worden gesteund!’ zei-die. ‘De economie draait op het moment als een tierelier!’

Ik dacht even dat ik een CDA-mol binnen de SP aan het werk zag.

op 16 11 2006 at 22:34 schreef Abraham Kuijper:

Volgens de politieke barometer staat de SP nu op 30 zetels, terwijl de PVDA (32 zetels) weer verder zakt van 20.7 naar 20.6 procent.

Ik durf het nu wel aan.

Voorspelling: morgen staan ze gelijk op 31.

op 16 11 2006 at 23:32 schreef Abraham Kuijper:

Beste Ger, hoewel maar indirect relevant voor deze draad, heb ik toch het verkiezingsprogramma van de SP er maar eens op nagelezen, want volgens de stemwijzer zou de SP geen uitspraak doen over wel/niet EU-lid laten worden van Turkije.

Is de SP, zoals jij zegt, inderdaad tegen verdere uitbreiding van Europa?

Welnu, over toetreding van Turkije wordt in het programma niet expliciet gesproken.

Met de beste wil ter wereld kan ik ook jouw uitspraak niet afleiden uit de zinsnede "De EU kan beter een pas op de plaats maken, …" omdat de daaraan voorafgaande zin alleen gaat over het via een achterdeur binnen smokkelen van de verworpen grondwet.

Er staat verder alleen in dat EU uitbreiding aan het Nederlandse volk in een referendum moet worden voortgelegd.

Beetje laf toch wel, om geen keuze te maken. Of heb ik ergens overheen gelezen?

op 17 11 2006 at 15:54 schreef Rinus Duikersloot:

Martin Bril omschreef gisteren op tv de SP als Jehovah’s Getuigen met tomatensoep!

op 17 11 2006 at 16:01 schreef Abraham Kuijper:

De Amsterdamse Pickwick expert Cohen en de Marokkaanse "Ach, het is maar 400 miljoen weggegooid geld, maar we hebben er toch echt iets van geleerd, namelijk hoe we steeds meer en meer geld naar ons toe kunnen trekken!" Aboutaleb komen met een nieuw magistraal plan om de hoofdstad verder aboriginalrein te maken. Honderd procent door de PVDA bedacht, vanzelfsprekend gesteund door Soylent Groen: het Huis voor de Islam. Het mag weer een lieve duit kosten maar dan heb je ook (weer) niets.

Op naar de 20 zetels!

Wilders, kom er maar in.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS