Home » Archief » …Als uw machtige arm dat wil


[15.11.2006]

…Als uw machtige arm dat wil

Pamela Hemelrijk

Mag26 (197k image)

Wat kunnen wij beginnen tegen de ongebreidelde groei – zeg maar gerust kwaadaardige woekering – van de overheidbureaucratie? Helemaal niks, dacht ik altijd. Bureaucratieën krimpen zichzelf per definitie niet in, dat is in de hele geschiedenis der mensheid nog nooit vertoond, en het zal ook nooit gebeuren. Zelfs onder de kabinetten Balkenende, die verondersteld worden drastisch te hebben bezuinigd, zijn de staatsuitgaven alleen maar verder gestegen. Met 8 procent in het begrotingsjaar 2006, om precies te zijn, tot 146,7 miljard, en in 2007 zullen ze nog eens met 6,9 procent omhoog gaan tot 156,8 miljard (Bron: de miljoenennota’s van het ministerie van Financiën zelf, voor het geval u me niet gelooft).

Het is een onweerlegbaar feit: sinds het allerprilste begin van onze parlementaire democratie geeft elk kabinet meer belastinggeld uit dan zijn voorgangers. De hoop dat dit proces van binnenuit kan worden gestuit is een volstrekte illusie. Laatst kwamen er zowaar uit het Binnenhof voorstellen om de wildgroei aan regulering een halt toe te roepen. “Operatie Kafka” heette dat plan, en het kwam erop neer dat er een heel nieuw ministerie (met alle bureaucratie en regelbrij van dien) moest komen om de regelbrij van de andere ministeries ongedaan te maken.

(En als dat ministerie net zo corrupt blijkt te zijn als de rest gaan ze nog een ministerie oprichten om de integriteit van dat Kafka-ministerie te bewaken, en als dat ministerie op zijn beurt niet functioneert, of niet integer is, dan komt er wederom een ander orgaan om de bewakers te bewaken, enz. enz. Dat schiet dus niet op, dat zult u moeten toegeven. Van de overheid hebben wij op dit punt niets te verwachten, behalve dan steeds meer ambtenaren die een vette boterham verdienen aan het (niet) bewaken van de integriteit van andere ambtenaren.)

Wij burgers kunnen er ook niks tegen doen, want we kunnen alleen maar een kabinet naar huis sturen, en dat heeft geen zin (zie boven) omdat elk kabinet weer meer geld uitgeeft dan het vorige, van welke signatuur het ook is.

We zouden natuurlijk massaal kunnen besluiten om die veelkoppige draak niet langer vet te mesten met belastinggeld. Maar daarvoor moet je op z’n minst honderdduizenden mensen mobiliseren, zodat de overheid cellen tekort komt om al die weigeraars op te sluiten. En dat zal nooit lukken, al was het alleen maar omdat oproepen tot een belastingstaking strafbaar is, voor zover ik weet. Zoiets zal zonder twijfel als opruiïng worden geïnterpreteerd, met alle sancties van dien. Daar komt nog bij dat gros van de bevolking niet eens aan zo’n staking kan deelnemen, zelfs als ze het zouden willen. Het gros van de bevolking is namelijk in loondienst, waar je belastinggeld al wordt ingehouden op je salaris, zodat je het niet eens te zien krijgt, laat staan in handen. Blijven over de zelfstandige ondernemers. Die zouden in theorie met z’n honderdduizenden op de Dam kunnen gaan zitten, en op het Journaal bekendmaken dat zij geen cent meer aan deze onverzadigbare en corrupte bureaucratie wensen af te dragen. Peaceful non-cooperation, a la Gandhi, zal ik maar zeggen. Onder het motto: “sluit ons maar op met z’n allen, als je kunt. Veel succes.”

Maar zelfs dat is geen optie, want ik zie de koppen in de Volkskrant en de NRC nu al voor me: “Hebzucht troef bij asociale werkgevers. Topinkomens weigeren hun steentje bij te dragen aan vangnet voor de allerarmsten”. De media zouden zo’n hetze op touw zetten tegen deze categorie stakers dat ze niet meer veilig over straat zouden kunnen.

Kortom: deze allesverslindende bureaucratie zal blijven groeien, en zijn bevolking steeds meer geld blijven afpersen, en steeds meer bevoegdheden aan zich blijven trekken, en onze grondrechten steeds verder blijven uithollen, net zo lang tot er niks meer van de bevolking te plukken valt, en het systeem met een daverende klap aan zijn eigen kannibalisme te gronde gaat. (En dan zijn de rapen pas echt gaar, want dan gaan al die honderdduizenden bijstandtrekkers, WW-ers, WAO-ers die van de ene op de andere dag geen inkomen meer hebben, met honkbalknuppels de straat op om Albert Heijn te plunderen. Ze hebben immers recht op eten en kleding en onderdak, dat is ze vanaf de wieg ingepompt. Dus ze zullen het niet pikken als ze die dingen ineens niet meer krijgen.)

Deze catastrofe, dacht ik altijd, gaat onafwendbaar komen, vroeg of laat, en er is geen macht ter wereld die dit onheil kan afwenden. Er is geen hoop.

Maar gisteren, onder het tandenpoetsen, viel me opeens in dat er één bedrijfstak is die dit horrorscenario een halt kan toeroepen. Sterker nog: er is een bedrijfstak kan de hele overheidsbureaucratie in één klap buiten werking kan stellen, en dat is de IT-sector.

Zonder hulp van de computernerds kan de staat der Nederlanden nog geen deuk in een pakje boter slaan. Als de afdeling systeembeheer het werk neerlegt kan bij de overheid er geen maatregel en geen belastingaanslag de deur meer uit. De arbodienst, de keuringsdienst van waren, de arbeidsinspectie, en al die andere honderden instanties waar je vergunningen moet aanvragen als je een hotdogkraampje wilt beginnen of iemand in dienst wilt nemen of een boom wilt omhakken in je eigen tuin zouden niets meer kunnen uitrichten. De publieke omroepen zouden niet meer kunnen uitzenden. Wat heet: de hele Europese Unie kan in één klap ongedaan worden gemaakt als de computernerds er massaal de brui aan geven.

En het mooiste van alles: het is nog legaal ook! Het zou waarachtig de eerste keer niet zijn dat een stelletje stakers een hele bedrijfstak lam legt, daarin ijverig aangemoedigd door de mainstream media. Het is zelfs geoorloofd om eventuele stakingsbrekers met geweld het werken te beletten door poortblokkades en gooien met rot fruit. Vakbonden doen dat al sinds jaar en dag als iets ze niet zint. Niemand die er schande van spreekt.

Nou wil het geval dat juist de IT sector het meeste van onze overheidsbureaucratie te vrezen heeft. Internet is immers de achilleshiel van politiek en bureaucratie, omdat daar vrijelijk informatie wordt uitgewisseld die vroeger door overheid en media met succes onder de pet werd gehouden. Het behoeft dan ook geen betoog dat de overheid alles in het werk stelt om het internet onder controle te krijgen. Dat zal nooit volledig lukken, daar is internet veel te weerbarstig voor, maar ik voorzie dat steeds meer websites en chatboxes (wegens haatzaaierij, schending van staatsgeheimen, ondermijning van het vertrouwen in de overheid, beschadigen van de kinderziel, extreemrechtse sentimenten, vermeend racisme, agressief taalgebruik, enfin noem maar op, er is altijd wel een stok om de hond te slaan) zullen worden verboden op straffe van fikse dwangsommen. Die nerds zullen altijd wel een truc vinden om hun boodschap toch te blijven verspreiden, want de overheid is geen partij voor ze, maar de eerste stap naar censuur is dan toch maar gezet. Want juist de nieuwsgaring die de overheid niet welgevallig is wordt dan min of meer ondergronds gedwongen, en bereikt daardoor een veel kleiner publiek dan voorheen.

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de overheid niet meer het monopolie op informatie, en kan elke burger met een PC via internet antwoord krijgen op elke vraag. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we echte persvrijheid. Die zullen we met hand en tand moeten verdedigen tegen beknotting. En dat kan, want de ambtenarij kan zelf nog geen email versturen, bij wijze van spreken. Zonder de loyale medewerking van IT-specialisten kan zij nog niet eens haar eigen websites bouwen en beheren, laat staan effectief optreden tegen internet.

Helaas laten massa’s IT-er zich tegen vette betaling verleiden om de overheid een handje te helpen bij het in stand houden van een systeem dat erop uit hun bewegingsvrijheid aan banden te leggen. Ze realiseren zich blijkbaar niet dat ze daarmee hun eigen graf graven. “The sanction of the victim”, noemde Ayn Rand dit verschijnsel. De staat kan haar burgers slechts terroriseren als ze daar zelf aan meewerken. Domweg omdat de staat niets zelf kan, behalve nieuwe terreurmaatregelen bedenken. Voor de tenuitvoerlegging daarvan is zij van ons afhankelijk. Ze heeft vaklieden nodig om haar spoorwegen, haar deelraadkantoren, haar Vinexwijken en haar websites te bouwen. Zelfs voor het binnenharken van belasting moet zij specialisten inhuren. Als de afdeling systeembeheer van het ministerie van Financiën morgen het werk neerlegt gaat er daar geen aanslag de deur meer uit.

Kortom, ik zou zeggen: IT-ers aller landen verenigt U! U heeft niets te verliezen dan uw ketenen! Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm dat wil!

Pamela Hemelrijk is columniste bij Metro. Daarvoor schreef ze onder andere voor het Algemeen Dagblad en De Gezonde Roker. Ze is lijstduwer van de partij Nederland Transparant.

Algemeen, 15.11.2006 @ 21:48

[Home]
 

36 Reacties

op 16 11 2006 at 11:26 schreef Dany:

HAHAHA! Ik ben zo’n IT’er die de overheid helpt "bij het in stand houden van een systeem dat erop uit hun bewegingsvrijheid aan banden te leggen." En er valt ook geen speld tussen te krijgen, alleen is mijn houding die van "na mij de zondvloed." Ik werk hard en verdien veel, om op die manier mijzelf en mijn gezin in staat te stellen het zinkende schip dat Nederland heet te verlaten, en (ratten die wij zijn) te zwemmen naar een schip dat (voorlopig) nog drijft.

op 16 11 2006 at 11:33 schreef Peter Breedveld:

Ga je naar Mars, Dany?

op 16 11 2006 at 11:58 schreef pamelahemelrijk:

Goeie vraag van Peter. Waar dacht je heen te vluchten Dany? Naar een schip dat voorlopig nog drijft, maar waarop je kinderen en kleinkinderen onherroepelijk zullen verzuipen? Groeten Pamela.

op 16 11 2006 at 12:56 schreef Dany:

Op Mars draagt niemand een hoofddoek. En ik hoef er niet verplicht de helft van mijn inkomen af te staan voor herdistributie naar inzicht van Sharon Dijkstra en haar klonen.
Probleem is wel dat het openbaar vervoer er nog klote is.

Ik heb mijn hoop gevestigd op de kapiteins van schepen die, nadat ze zien dat een of meer van hun collegae ten onder gaan met hun schip, zelf schoon schip gaan maken.

Er staat nergens geschreven dat er nooit een einde komt aan de westerse beschaving zoals wij die kennen, en klaarblijkelijk voor vanzelfsprekend nemen. Gelukkig staat ook nergens geschreven dat onze ondergang onvermijdelijk is.

Maar ik denk wel dat we de mogelijkheid ervan pas serieus gaan nemen als we met onze neus gedrukt worden op de gevolgen van onze comatose instelling. Een zo’n gevolg zou kunnen zijn het failliet van (een land als) Nederland. Financieel of ideologisch doet er niet toe, het een volgt automatisch op het ander. Hopelijk schrikt de rest dan op uit hun terminale winterslaap. Ik zie het anders niet gebeuren.

Klinkt heel dramatisch he? "America Alone" al gelezen?
http://www.amazon.co.uk/America-Alone-End-World-Know/dp/0895260786/sr=8-1/qid=1163678191/ref=pd_ka_1/202-2647046-0745451?ie=UTF8&s=books

op 16 11 2006 at 13:44 schreef pamela hemelrijk:

Nou zit je wéér te hopen dat de kapiteins ooit zelf schoon schip zullen maken. Maw: je vestigt wederom je hoop op de boven ons gestelde autoriteiten. ("Die zullen zichzelf wel opheffen als ze ontdekken hoe destructief hun beleid is".) Nou vergeet het maar!
Maak je geen illusies: als wij gewone boerenlullen van onderaf niets doen om het tij te keren zijn we allemaal doomed.

op 16 11 2006 at 14:46 schreef stoethaspel:

Pamela,

De enorme groep incompetente IT´ers die de zoveelste overheidssite (leuk project over respect ofzo) aan het bouwen zijn, zullen je niet gaan helpen. Net als de overheid zelf zijn ze vooral gebaat bij de status quo. Kijk voor de grap maar eens naar de enorme hoeveelheid sites van de overheid.

De nederlandse staat heeft de ´Kenniseconomie´ als mantra omarmd, en de IT´er spint daar zijn digitale garen bij. Volgens mij hoef je vanuit die hoek geen hulp te verwachten want wie wil er nou een dief zijn van de eigen portemonnee?

Overigens zijn er zat methoden om dit land lam te leggen, dan toch in ieder geval die overheidsinstellingen wiens enige taak het is de ene burger te beroven van een zo groot mogelijke hoeveelheid geld, om het op z´n Robin Hood´s uit te kunnen delen aan een enorme groep uitvreters.

IT´ers zijn in jouw optiek wellicht ´King´, maar dan toch alleen zolang de stekker in het stopcontact zit. Hint…

op 16 11 2006 at 14:47 schreef Dany:

Ik ben dan ook een door-en-door welopgevoede kaaskop…

Herstel. Ik ben een roepende in de woestijn. Ik heb tegenwoordig buren, maar ook ons kleine koor gaat het niet redden. Ik draag mijn boodschap uit aan wie ook maar langer dan 30 seconden stil blijft staan, maar een glazige blik is vrijwel altijd het enige resultaat. We zijn te lang blootgesteld aan de multiculturele straling. Als ik mensen vertel over de demografische bom die niet alleen Israel maar (om te beginnen) ook w-Europa bedreigt, als ik mensen statistieken voorhoud over de bevolkingsopmaak van Amsterdam (en Nederland in het algemeen), als ik ze uitleg waarom de hoop op een gematigde islam tevergeefs is… dan zinkt bij mijzelf bijna de hoop in de schoenen, laat staan bij mensen die er niet al 20 jaar en meer mee bezig zijn.

We zijn te politiek correct om over werkelijke remedies te praten. Zelfs Wilders kan het beest niet bij zijn naam noemen. Zelfs mensen die door moslims als islamophoben worden aangeduid (zoals Spencer, Pipes, Bayefsky, etc) voelen zich nog altijd verplicht een onderscheid te maken tussen ‘gematigde’ moslims, radicale moslims, islamisten, etc. Terwijl islam net als het communisme voorheen als ideologie gewoon niet te verenigen is met de westerse liberale constitutionele democratie.

Als een voldoende groot aandeel van de Nederlandse bevolking dit zou inzien, dan de langzaam maar onstuitbaar voortschrijdende islamisering van ons land op heel natuurlijke wijze gestopt en teruggedraaid worden. Zoal het nu is vinden de aanpassingen van de ene cultuur aan de andere voor 100% plaats aan ‘onze’ kant.

En daarnaast: Hoe zorgen we ervoor dat iedere autochtone Nederlander voor minstens een opvolger zorgt (ipv 1 opvolger voor iedere 2 Nederlanders, zoals nu)? En als we dat niet doen, hoe kun je dan volhouden dat naarmate de Nederlandse maatschappij meer en meer uit moslims bestaat, dat dan niet gereflecteerd zal worden in de cultuur en politiek? En dus uiteindelijk in wetgeving?

op 16 11 2006 at 15:38 schreef Rinus Duikersloot:

Vluchten? Waarom zouden we er niet midden in gaan zitten? Laten we met zijn allen naar Israël verkassen! Als er één land is dat het waard is om te verdedigen is het dat land wel. De belastingen zijn van later zorg.

op 16 11 2006 at 16:21 schreef Dany:

Ik heb alles bij elkaar ruim anderhalf jaar in Israel gewoond. Ik zou er zo weer naartoe gaan, zelfs met de wetenschap dat mijn twee zoons er in dienst zouden moeten (over 11 jaar of zo…). Ik heb er zelf ook 6 maanden in dienst gezeten, en weet wat de risico’s zijn. Die zouden de moeite waard zijn als Israeli’s hun prioriteiten WEL op orde hadden, maar dat is net als hier niet het geval.

Vandaag is een vrouw gedood en een man zijn benen kwijtgeraakt door een Kassam raketaanval op Sderot vanuit Gaza. Zolang Israel hier op een "tit-for-tat" manier mee omgaat, en zo reageert op iedere terroristische aanval, en niet langer meer erkent dat het verwikkeld is in een existentialistische strijd, zolang wil ik er niet wonen.

Israel is mijns inziens een van de zinkende schepen. Maar het sentiment wordt op prijs gesteld, Rinus.

op 16 11 2006 at 16:26 schreef GJ Klaver:

Oh Bravo, Rinus!

Gossamekrake. Dat idee is nog nooit bij me opgekomen, maar is het waard om als slogan gebruikt te worden.

Redt de Wereld, Verhuis naar Israël!

Rinus, je maakt m’n dag weer goed.
Ik ben blij dat er nog steeds mensen zoals jij bestaan.
Dank je.

GJ [niet-Joods, pro-Israël]

op 16 11 2006 at 16:36 schreef Rinus Duikersloot:

Ja, je zou Israël vanwege zijn zwakke optreden tegen de Jihad misschien zelf wel ‘Een Ander Joods Geluid’ kunnen noemen maar ze hebben hun prioriteiten daar in ieder geval wel meer op orde dan hier. Hopelijk zal het geen zinkend schip blijken te zijn, de gevolgen zullen ook voor Europa enorm ernstig zijn.

Redt de Wereld, Verhuis naar Israël! is een mooie slogan.

op 16 11 2006 at 17:18 schreef Rinus Duikersloot:

26-11-2006 De nieuwe nucleaire dreiging

Staat ons een nieuwe kernwapenwedloop te wachten?

Voor het eerst sinds het afbrokkelen van het Sovjet imperium is er weer sprake van serieuze nucleaire dreiging. Kortgeleden kwam Noord-Korea met zijn eerste kernproef. Daarnaast zorgt het gesteggel rond de nucleaire ambities van Iran al geruime tijd voor een diplomatieke patstelling. De nucleaire dreiging is op dit moment geen onderdeel van een zorgvuldig in stand gehouden afschrikkingsevenwicht, zoals ten tijde van de Koude Oorlog, maar eerder symptoom van een onzekere internationale situatie.

Andere Tijden besteedt in de extra lange televisieuitzending ‘De avond van de Bom’ op donderdag 23 november a.s. aandacht aan de massale vredesdemonstraties van 25 jaar geleden. In samenwerking met dit programma organiseert De Rode Hoed drie dagen later, op zondagavond 26 november, een debat over de nieuwe kernwapendreiging.

Zie hier voor de rest van het programma en hoe te reserveren.

op 16 11 2006 at 19:17 schreef Michiel Mans:

Nou mooi is dat. De ene gaat naar Mars, de andere smeert hem naar Israel. Kan Mans in zijn eentje het beest te lijf. Heel fijn. Is Nederland het dan alleen waard als je veel poen kan verdienen? Waar is die VOC ..eh KP mentaliteit gebleven? V voor victorie.

op 16 11 2006 at 21:13 schreef MrJ45:

Beste Dany,
Ik zie net als jij het gevaar van de islamisering heel goed. Maar ik zal er nooit voor vluchten, altijd blijven vechten voor de vrijheid van mijn vaderland. Eerst in woord, desnoods later met geweld als dit onvermijdelijk is. Jammer dat jij en veel anderen emigreren en niet net als ik wil blijven om te strijden voor Nederland. Laat ik je hierbij moed inspreken:
De vrijheid zal het altijd winnen van de islam. De vrijheid zal winnen omdat licht sterker is dan duisternis en waarheid machtiger dan leugens. Islam ziet er vandaag de dag uiterlijk machtig uit en veel moslims zijn fanatiek en gewelddadig, maar islam is niet onoverwinnelijk. Islam is absolute duisternis en als dusdanig zeer gevoelig voor licht. Islam is gefundeerd op leugens en zal daarom ineenstorten door de wind van de waarheid.

op 16 11 2006 at 22:01 schreef Wampie:

Geen idee waarom ik naar Israel zou moeten verkassen. Waarom Israel, of all places? Lijkt me een onsympathiek land met onsympathieke mensen, te oordelen naar hoe Israelische toeristen zich in onze hoofdstad gedragen. Is dit een nieuwe vorm van pariottisme? Wat moet iemand die zich hier al ergert aan islamitische uitwassen in Israel, in het hol van de leeuw? Het Israelische defensie-apparaat spekken?

op 16 11 2006 at 22:02 schreef Wampie:

Patriottisme, sorry.

op 16 11 2006 at 22:06 schreef John:

Het is verkeerd gegaan toen we zijn gaan denken dat we andere mensen, andere landen en andere werelddelen moesten meenemen in onze drang de wereld te verkennen. Hadden we de volkeren om ons heen met rust gelaten dan waren we de pioniers gebleven die we zijn, nu worden we overheersd door een meerderheid nietszeggende maar wel democratie opeisende horde "mensnen"

op 16 11 2006 at 22:09 schreef John:

Ik ben heel hard, onmenselijk in nietszeggende termen zegmaar, maar mensen blijven dieren en ik geef meer om een lief beest dan om een bedriegelijk mens.

op 16 11 2006 at 22:15 schreef John:

Of zouden we voordat een ander het doet een kankerverwekkend virus kunnen ontwikkelen dat alleen de van egoisme en andere nietsontziende afwijkingen doordrongen mensen vernietigt? Mag ik raden, van wat er overblijft heeft minstens de helft blauwe ogen en blonde haren….

op 16 11 2006 at 22:22 schreef Wampie:

Ach, John, emigreer toch gauw een end weg, naar Ariërland, met je Lombroso-bijbel onder de arm.

op 16 11 2006 at 22:26 schreef Peter Breedveld:

Verdomd, Wampie herkent meteen het gedachtegoed van Cesare Lombroso (net even opgezocht op Wikipedia). Ik begreep er niks van. Dat heb ik vaak met racisten. Meestal vermoed ik alleen maar dat ze racist zijn, omdat ze vrijwel zonder uitzondering wartaal praten. Dus dan zeg ik maar niks, omdat ik net zo bang ben iemand onterecht van racisme te beschuldigen als ik ben om voor racist te worden aangezien.

op 17 11 2006 at 01:07 schreef Frans Groenendijk:

"Ze is lijstduwer van de partij Nederland Transparant."
Waarvoor respect! Ik heb de lijst even snel bekeken.
Wat jammer toch dat deze club niet samen optrekt met eennl (bijvoorbeeld).
Misschien kan dat nog komen?

op 17 11 2006 at 11:51 schreef Marco:

Pamela for president ! Ik ben al fan sinds haar AD periode; Pamela is een van de weinige echt onafhankelijk kritisch denkende journalisten in ons land. Daarom wordt ze ook geweerd uit de gevestigde media; die drinken liever een borrel in Nieuwspoort met hun politieke vriendjes.

op 17 11 2006 at 12:23 schreef Dany:

@MrJ45:

Ik ben totaal geen nationalistisch of zelfs maar patriottisch persoon. Heb ook weinig op met Nederland als entiteit, maar ben er wel heilig van overtuigd dat ‘het Westen’ iets is om voor te vechten. Het is voor mij duidelijk dat hoe wij in w-Europa, n-Amerika en Australie/Nieuw-Zeeland leven de beste levensstijl is. Het feit dat de rest van de wereld er ook naar streeft is daar voldoende (maar niet het enige) bewijs voor.

Maar ik ben er in de afgelopen vijf jaar ook van overtuigd geraakt dat de meeste w-Europeanen dat zelf niet zo zien. De verheerlijking van alles wat niet-westers is, het omlaag halen en zelfs ontkennen van de eigen cultuur, het afgeven op Amerika maar tegelijkertijd alleen maar Amerikaanse boeken lezen, Amerikaanse muziek luisteren, Amerikaanse films kijken, etc, we zijn de weg goed kwijt hier in Europa.

Daarnaast zijn we aan het uitsterven. Ook al stond er geen vijandige ideologie te trappelen om ons tot tweederangs burgers te maken, dan nog blijft het feit dat Europa aan het ontvolken is (of zou zijn als we onszelf niet effectief aan het vervangen waren met hoofdzakelijk moslims).

Er is iets structureel mis met de dynamiek van de Europese beschaving. "Civilizational exhaustion" wordt het genoemd, er lijkt niet echt een oorzaak voor te vinden, maar feit is dat we per gezin bijna een heel kind tekort komen om ons eigen bevolkingspeil in stand te houden. Effectief leidt dat tot een halvering van de bevolking per generatie.

Er wordt minder getrouwd (behalve door homo’s, maar die maken ook al geen kinderen), en de mensen die wel trouwen hebben minder kinderen. Denk hier eens over na: Nederland zit al vele jaren op zo’n 16 miljoen inwoners. Het aantal allochtone inwoners neemt rap toe. De uitstroom van autochtone Nederlanders ook. Wat zegt dat over de opmaak van de Nederlands bevolking? En het is hetzelfde in de rest van w-Europa.

In Amsterdam is – vandaag de dag – meer dan de helft van de inwoners allochtoon. En die helft is ook nog eens veel en veel jonger dan de autochtone helft.
Over Nederland gezien zijn de cijfers minder dramatisch, maar ook daar geldt dat van de mensen onder 15 meer dan 1/3 allochtoon is, of 2e of 3e generatie allochtoon (hetgeen op hetzelfde neerkomt: Ze spreken slecht Nederlands, zijn gemiddeld veel lager opgeleid en laten zich in vrijwel alles leiden door hun geloof en de cultuur die ze aanhangen – en dat is niet de Nederlandse).

De meest populaire naam voor pasgeboren jongetjes in Nederland en Belgie is Mohammed. Dat zal dit jaar niet anders zijn dan vorig jaar.

Mensen die zich druk maken om klimaatverandering, de bio-industrie, de korenwolf, de waddenzee, stamcelonderzoek of Abu-Ghraib hebben hun prioriteiten niet op orde: Over 1, maximaal 2 generaties maakt hier een groep mensen de dienst uit die met dat soort issues niets te maken heeft.

Een anecdote (niet verzonnen, zelf meegemaakt!):
In 1981 was ik in Sharm El-Sheikh, een van de mooiste duikplekken ter wereld, in de Sinai woestijn. Het was toen door Israel bezet, nog steeds als resultaat van de Yom-Kipoer oorlog in 1973.
Israelische lifeguards en politie zagen er heel streng op toe dat er geen koraal of ander ‘wildlife’ uit het water werd meegenomen. De joden deden toen al aan ‘duurzaam toerisme’. Israeli’s hadden daarnaast een bloeiende horeca opgezet, waar mensen konden eten, drinken, slapen zoals dat in zonnige vakantieoorden gewoon is.

In 1982 werd de Sinai teruggegeven aan Egypte. In 1983 bezocht ik Sharm opnieuw.

En de woestijn en de bedoeinen hadden weer bezit genomen van Sharm, met dien verstande dat alle onderwater natuur vernietigd was in een straal zover als mensen konden komen vanaf het strand. Alleen verre plekken waar je slechts per boot kon komen waren nog relatief intact. De ‘horeca’ bestond nu uit gemelijk kijkende jonge Arabieren, die duidelijk lieten merken dat het concept van service (zeker aan ongelovigen) onverenigbaar is met islam (iedereen die wel eens in Cairo geweest is weet wat ik bedoel).

Tegenwoordig is Sharm El-Sheikh weer een bloeiende duiklocatie. Het zijn echter buitenlandse investeerders die dat voor elkaar hebben gekregen. En altijd dreigt er de jihad, ieder jaar zijn er bomaanslagen, en altijd wordt er gewaarschuwd er niet alleen op uit te gaan. Met veel repressie slaagt de Egyptische overheid erin 90% van de tijd een deksel op de hogedruk ketel die jihad heet te houden. En alleen omdat toerisme de belangrijkste bron van inkomsten is.

De drang om naar het westen te komen is tweeledig: Economisch, en ideologisch. Uiteindelijk zal hun ideologie ertoe leiden dat de economie hun komst (of overname) niet lang zal overleven. Maar dan doet het er voor ons niet meer toe. Dan zal w-Europa er net zo aan toe zijn als Sharm in 1983. Het verschil is echter dat er geen buitenlanse investeerders zullen zijn om de boel opnieuw op te bouwen. En niets of niemand zal de jihadi’s in bedwang zal houden.

Lees ook Tigerhawk’s recensie van Mark Steyn’s "America Alone": http://tigerhawk.blogspot.com/2006/10/book-review-america-alone.html

op 17 11 2006 at 16:08 schreef Rinus Duikersloot:

@ Wampie
Laat ik nou heel andere ervaringen hebben met Israëliërs maar als dat het criterium is dan wil je ook graag weg uit Nederland aangezien je hier eerder hebt verteld over je onprettige ervaringen met Nederlanders. En heb je enig idee waarom Israël zo’n defensieapparaat heeft?

op 17 11 2006 at 21:07 schreef Galahad:

Pamela blijft niet hangen in het beschrijven of definieren van het probleem. Ze suggereert zelfs een oplossing. Een Belastingstaking.

Lijkt me zo gek nog niet. Ze verwijst naar een heldendaad uit het verleden (Als uw machtige arm het wil..)

In die tijd (40-45) was Nederland een arm land, en hadden de nederlanders dagelijks te maken met ellende. Ziekte, armoe, geweld, bezetting etc.

Blijkbaar was men zich in die tijd bewust van de mogelijkheden van gezamenlijkheid. Van etnisch bewustzijn. Van de waarde van moed en daadkracht. Van opofferingsgezindheid.

Dit maakte de Grote Staking mogelijk. Als daad van verzet.

En nu ? We leven in weelde en bescherming. We weten niet meer wat armoe en ellende is. Zouden we nog een keer tot zo een daad in staat zijn ?

Of zijn we laf? Bang dat wat we bezitten wordt afgenomen. Dat we onze relatieve welvaart moeten opgeven voor iets hogers. Dat we risico’s moeten nemen ?

Een Belastingstaking tegen de Multikul is de enige daad (buiten geweld) die ik als mogelijkheid zie. We bekostigen tenslotte zelf onze ondergang, onze islamisering.

Als we de geldkraan dichtdraaien, heeft de elite geen cent meer om zich te verrijken (en uiteindelijk te vluchten). Dan heeft ze het geld niet meer om met mooie woorden om de brij heen te draaien. Om "projecten" te bekostigen die geen oplossing zijn.

En om nog maar eens de sprong van het Grote naar het Kleine te maken:

Wat betekent het voor onszelf, in concreto, als we een belastingstaking organiseren ? Worden we dan gearresteerd? Worden we in de gevangenis gezet ? Worden we dan gedemoniseerd in de media ? Stuurt de elite dan gewelddadige antifa of allochtonen op ons af ? Komen we dan zelf zonder salaris te zitten ? Hebben we dat er voor over ?

Met een belastingstaking van wel 10.000 kleine ondernemers leggen we de elite al plat. Zijn er 10.000 cellen voor al die "racisten" ?

Denk er eens over na.

Stel uzelf de juiste vraag. :-)

Galahad

op 17 11 2006 at 21:20 schreef Wampie:

@Rinus: wie zegt dat ik hier weg wil? Absoluut niet, ik heb het prima naar mijn zin – zoals ik het op zoveel plaatsen leuk zou kunnen hebben. En als ik wel weg zou willen, dan zou ik gewoon gaan.

Over mijn ‘onprettige ervaringen’ met Nederlanders: ik ga toch niet emigreren omdat ik niet overeind wordt geholpen na een val of omdat iemand de deur niet voor me open houdt?

Ik vroeg me alleen af waarom Israel het beloofde land zou zijn voor een kaaskop zoals ik. Daar heb ik jammer genoeg nog geen antwoord op gekregen.

op 17 11 2006 at 21:36 schreef Wampie:

Wooooord geholpen, oeps.

op 17 11 2006 at 23:11 schreef Rinus Duikersloot:

@ Wampie
Van mij hoef je niet naar Israël maar het wel of niet sympathiek lijken van de inwoners door bepaalde ervaringen met toeristen was opeens het criterium.

Henryk Broder zegt in een interview dat de Europeanen de verkeerde conclusies hebben getrokken uit twee wereldoorlogen. Voor hen is het hoogste gebod niet ‘‘geen dictatuur’’, maar ‘‘geen oorlog’’. Zij menen een tegenstander tegemoet te kunnen komen die geen evenwicht wil, maar overwicht. Oscar van den Bogaard reageerde op het interview door te zeggen dat hij nooit geleerd had voor zijn vrijheid te vechten maar alleen om ervan te genieten.

Je vroeg of het verdedigen van Israël een nieuwe vorm van patriottisme was. Dat is het niet maar Israël is wel een goede graadmeter om te zien welke conclusies mensen hebben getrokken.

Nog even over de belastingen, enkele weken geleden stond in Elsevier een artikel over de vlaktaks. Dit staat jammerlijk genoeg niet online maar Bart Croughs schreef er een column over en is niet positief.

op 17 11 2006 at 23:55 schreef Rinus Duikersloot:

Met Israël als graadmeter bedoel ik niet het daar naar toegaan maar de mening of Israël te ver gaat in het zich verdedigen tegen de Jihad.

op 18 11 2006 at 03:25 schreef pamela hemelrijk:

Mooi gesproken Galahad. Zo is het nou maar net. Zijn we bereid onze welvaart op het spel te zetten voor onze vrijheid. Alleen al voor onze nakomelingen zouden we dat over moeten hebben. Doen we niks, dan leveren we onze kinderen en kleinkinderen uit aan de slavernij.

op 18 11 2006 at 11:04 schreef Bernadette:

Las net in Het Parool dat de gemeente Amsterdam een ‘startsubsidie’ van 400.000 pleuro gaat geven aan een ‘islamitisch debatcentrum’ omwille van ‘de dialoog’ met de moslims. Dit bedrag is nog maar het begin: ze streven naar 2 miljoen belastinggeld per jaar, deels van het rijk te ontvangen:

Marhaba (Arabisch voor ‘welkom’) is naar eigen zeggen een ‘zuiver seculiere organisatie’, maar moet van burgemeester Job Cohen wel degelijk de islam als uitgangspunt centraal stellen in zijn activiteiten. Het huis voor ‘islam, cultuur en ontmoeting’ moet, aldus Cohen, ‘moslims het gevoel geven dat ze er in Nederland bij horen’.

Dit alleen al is een reden voor een belastingstaking door Amsterdammers. De boven ons gestelden (terzijde: volgens het blad Binnenlands Bestuur stemmen verreweg de ambtensren links) heffen zo maar even de scheiding tussen kerk en staat op. En we moeten de moslimse indringers, nazaten en via kettingimmigratie geïmporteerde soortgenoten accepten terwijl ze dat omgekeerd niet doen.

Het bestuur bestaat uit Felix Rottenberg (natuurlijk, PvdA), Ahmed Marchouc van de deelraad schotelcity (idem) en Haci Karacaer (idem, de door de Duitse Grijze Wolven uitgerangeerde Milli Görüsvoorzitter van de stilgelegde gigantisch grote ‘Westermoskee’) willen ‘een Europese moslimidentiteit’ ontwikkelen. Ze vinden dat moslims ’te dociel’ tegenover het Westen.

op 18 11 2006 at 12:50 schreef Pierre Gustav:

@Marco:
‘Pamela for president ! Ik ben al fan sinds haar AD periode’

Ooit heb ik het AD de deur uitgedaan, nadat ze daar was ontslagen. Ontelbare malen heb ik haar in mijn gedachten een huwelijksaanzoek gedaan. Totdat ze enkele jaren geleden ook last kreeg van die typische linkse blind spot: een Amerika en -Bushobsessie. De negatieve dan wel te verstaan.

Maar misschien keert het tij nu de democraten controle over het Huis en de Senaat hebben. En als Hillary over 2 jaar gekozen wordt tot president zal er wel een deken van barmhartigheid, peace, tolerantie en repsect over den aarde nederdalen.

op 18 11 2006 at 20:43 schreef Galahad:

Wat droevig nou, dat deze draad plotseling naar het archief verhuisd is.

Het leek me wel aardig om dit onderwerp eens beter uit spitten.

Stel je voor dat we eens de stap zouden maken van vrijblijvende discussie tot daadwerkelijke actie.

Het is me onduidelijk, of het weghalen van de hoofdpagina puur om administratieve redenen is gebeurd, of omdat er ‘gedonder’van kan komen.

Peter ?

Galahad

op 18 11 2006 at 21:16 schreef Peter Breedveld:

Beste Galahad, hoelang lees je Frontaal Naakt nu inmiddels? Het zal je toch duidelijk zijn dat ik elke twee weken een nieuwe editie op het web zet, met een nieuw thema? En dat dan de oude editie in één keer in het archief verdwijnt? De editie die ik er nu aan het opzetten ben, is zelfs een week te laat.

Ik vind het ook jammer dat een discussie daardoor soms plotsklaps wordt afgebroken. Aan de andere kant, meestal is het hoogtepunt na twee, drie dagen wel geweest.

Hopelijk komt mevrouw Hemelrijk snel weer met een nieuw stuk!

op 18 11 2006 at 22:13 schreef Galahad:

<>
Beste Galahad, hoelang lees je Frontaal Naakt nu inmiddels?
<>

Tja, daar zeg je me wat. Zelfs mijn vader Lancelot las FN vroeger al ;-)

Maar alle gekheid op een stokje, ik ben nu inderdaad te wantrouwend geweest. Dat spijt me.

Het stukje dat de mogelijkheid van krachtig lijdzaam verzet als mogelijkheid suggereert, heeft me buitengewoon geprikkeld.

<>
Het zal je toch duidelijk zijn dat ik elke twee weken een nieuwe editie op het web zet, met een nieuw thema? En dat dan de oude editie in één keer in het archief verdwijnt? De editie die ik er nu aan het opzetten ben, is zelfs een week te laat.
<>

Inderdaad. Stom van me.

<>
Hopelijk komt mevrouw Hemelrijk snel weer met een nieuw stuk!
<>

Yes! Alhoewel ik het soms niet met haar eens ben (9/11-samenzwering etc) komt ze met goede ideeen.

Pamela for President !

Bedankt voor je reactie.

Galahad

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS