Home » Archief » Post


[01.12.2006]

Post

cd_10 (42k image)
Illustratie: Ilah

Mooie mannen

Beste Peter, bij deze kom ik terug op je interview met mij, je site en de hele discussie over de verkiezingen, etc.

De kaarten zijn geschud, wij hebben het verloren. Heel jammer. De aanlooptijd hiervoor was te kort en wij konden onze boodschap niet voldoende uitdragen. Gemiste kans maar het is niet anders.

Over het feit dat je op mij hebt gestemd en mij bij de discussie op je site dapper hebt verdedigd wil ik je van harte bedanken. Het is zeker geen verloren stem, want ik zal mijn boodschap op een betere samenleving, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en participatie altijd en overal verdedigen. Jij en vele anderen hebben mij gesterkt daarin.

Als kosmopoliet voel ik me thuis in Nederland en hoop dat ons leefklimaat door bijdragen van mensen zoals jij en ik juist positief in stand wordt gehouden.

Nog iets over de vormgeving van je site. Je hebt je woord gehouden met de mooie mannen. Verrassende esthetiek. Leuk voor de verandering.

Vanaf nu zal ik je site regelmatig bezoeken en aanbevelen. Het ga je goed en succes met alles.

Met vriendelijke groeten,

Secil Arda

pbgif (88k image)

Els en Barry

Welke Els Hogeweg bedoelt Barry? Als dit zijn herinnering is aan de middelbare school waar ik les gaf (en geef) dan is er inderdaad een grote fictieschrijver aan hem verloren gegaan!

Els Hogeweg

pbgif (88k image)

Haatpreken

Ben al geruime tijd gretig meelezer en vermoed dat dit artikel wellicht interessant is voor uw lezers.

Vriendelijke groet,

Punt Muts

pbgif (88k image)

Vrouwen

Hallo Peter, mag ik een Frontaal verzoek bij je indienen? Gisteren zag in de Balie het Islamitisch Vrouwen Manifest het licht, een eerste aanzet tot emancipatie onder moslima’s in Nederland. Ik weet dat de moslims je af en toe de neus uitkomen, maar dit is voor de afwisseling eens positief nieuws en bovendien gaat het om een initiatief dat brede (Breede?) steun verdient, en nodig zal hebben. Immers, alleen vrouwen kunnen voor de door ons zo gewenste matiging zorgen. Ik zou het erg mooi vinden als hierover ook in jouw kolommen te lezen zou zijn.

In het verlengde hiervan, kijk ook hier eens naar: Stichting Vangnet, dit is een meidenclub en veilig heenkomen voor jonge moslima’s in Amsterdam. Ik denk dat er weinig jongeren in Nederland zijn die met zulke heftige problemen te maken krijgen als de dochters van eerstegeneratie moslimimmigranten. Op hun site staat een link naar een aflevering van Premtime die deels aan hun gewijd was. Het ontroerde me, en het maakte me kwaad dat zo’n waardevol initiatief het zonder subsidie moet stellen terwijl de gemeente elders miljoenen over de balk gooit. Kijk er eens naar. Ik ga gireren.

Tot slot mijn grote dank voor het onder de aandacht brengen van Ilah, ik geloof dat ik sinds Doortje Doorzon niet meer verliefd was op een stripfiguurtje. (Maar wát een figuurtje! :)

Vriendelijke groet,

Daan

pbgif (88k image)

Anja Meulenbelt

Peter, tegen beter weten in, ben ik begonnen aan een discussie met je grote vriendin, Anja Meulenbelt. Over Israël en de Palestijntjes.

Helaas kan ik je commentaren over deze mevrouw alleen maar bevestigen. Ze is halsstarrig, en lijdt aan een vergevorderde vorm van tunnelvisie. Ze rukt alles wat je zegt uit verband, en draait al je argumenten om naar haar eigen standpunt. Zie hier.

Ik weet dat ik geen groot discussietalent ben, en mijn ideeën zijn volledig anders dan de jouwe (meer daarvan op www.sdak.nl), maar hier hebben we (waarschijnlijk om volledig verschillende redenen) in ieder geval overeenstemming over. Je zult waarschijnlijk niet wakker liggen van het al dan niet overeenstemming hebben met mij, maar wellicht zal enige bevestiging die proefondervindelijk tot stand is gekomen je een klein plezier doen.

Op verschillende fora van verschillende origine heb ik mijn neus laten zien. Ik verwacht nergens mijn gelijk te halen, of ook maar één zieltje te overtuigen. Het valt me wel enorm op dat je op verschillende fora enorm fel, en soms zelfs op behoorlijk dreigende of anders hatelijke wijze wordt aangevallen als blijkt dat je niet van de zelfde signatuur bent als het forum. Er wordt nogal gauw gesuggereerd dat je niet ‘thuishoort’ op het forum. Als gevolg daarvan zijn veel fora vaak een manier om te preken voor eigen parochie. Op het ene forum is dit sterker dan op het andere.

Op Frontaal Naakt is de discussie vaak open, goed onderbouwd, en gebaseerd op enige vorm van wederzijds respect. Natuurlijk is ook op Frontaal Naakt duidelijk dat de tendens anti-islamisering is, maar dat op zich is niet erg. De reden van mijn mail is eigenlijk het uit willen spreken van mijn waardering voor de open manier waarop er op Frontaal Naakt gediscussieerd kan en mag worden, en ook wordt. Dat vind ik een grote verdienste, een kwaliteit die ik verder nog niet veel ben tegengekomen. Misschien heb ik wel op de verkeerde plaatsen gekeken, wie weet. Op de ene idioot na, die het niet kon laten me per mail even te laten weten dat ik joden en moslims op straffe van de dood nooit meer dezelfde mag noemen, heb ik nog nooit echt vervelende reacties vanuit Frontaal Naakt gehad. Dat is zeldzaam. Ik weet dat ik in ieder geval sommigen het bloed onder de nagels uithaal. Niet met dat doel, maar toch.

In ieder geval, om nog meer breedsprakigheid te voorkomen, dank je wel voor het onderhouden van een kwalitatief forum als frontaal naakt, en mijn welgemeende complimenten voor de open minded sfeer die je hebt weten te creëren en behouden!

Met vriendelijke groet;

Wablief?

pbgif (88k image)

Anja Meulenbelt (2)

Beste Peter, vergis ik mij nou of heb jij de laatste reactie van mij verwijderd? Frontaal Naakt is toch een weblog en dan is het toch logisch dat er ook reacties worden gepost die de webmaster niet bevallen? Dat jij op alle reacties die jou niet bevallen reageert is weliswaar opvallend (dat doen niet veel beheerders van weblogs), maar wel enigzins te begrijpen. Nu heb jij naar het schijnt echter een reactie verwijderd en mij bovendien gebanned. Dat betekent eigenlijk dat jij vandaag een nep-blog bent begonnen ‘Anja Meulenbelt-style’. Het zou hypocriet zijn als jij na vandaag nog zou ageren tegen de censuur op de nep-blog van Meulenbelt.

Groet,

Richard Poels

pbgif (88k image)

Lente

Ha Peter, alles goed? Kan haast niet anders. Alles en iedereen is in de war. Linkse lente… terwijl het winter is! Lachen!

Zeer vriendelijke groet,

Gregorius

pbgif (88k image)

Algemeen, 01.12.2006 @ 18:07

[Home]
 

6 Reacties

op 02 12 2006 at 23:01 schreef Frans Groenendijk:

Heeft Secil al een platform waarop ze haar gedachten uitdraagt?

op 04 12 2006 at 18:44 schreef Miranda Vink:

Daan schrijft over de stichting Vangnet. Ik heb een jaar geleden de volgende brief naar de SP in Amsterdam gestuurd:

Ik werk op een MBO-school in Amsterdam-Zuid waar merendeels allochtone kinderen les hebben. Opvallend is dat de laatste jaren de Marokkaanse meisjes steeds orthodoxer hun geloof beleven. Niet alleen zie je steeds meer hoofddoekjes, maar ook hijaabs en khimars. We hadden bij ons ook nog burqua’s in het assortiment totdat die door de directie verboden werden. Het is duidelijk dat die meisjes zich afkeren van de westerse maatschappij en een van de redenen hiervoor is peer-pressure an de meisjes die al streng in de leer zijn en druk
uitoefenen om westerse meisjes op het rechte pad te krijgen. Er zijn groepjes meiden en een paar orthodoxe jongens die zich buiten de lesuren en leslokalen enkel bezighouden met het geloof en daar volop over discussieren. Ook hun uitstapjes op het internet draaien daar om.

Als je langs die meisjes loopt vang je dus wel pagina’s en kreten op hun beeldschermen op, en ik ben er zo achter gekomen dat een paar van de meisjes actief waren op het forum van de Stichting Vangnet en ben gaan kijken wat dat nou eigenlijk is. Op http://www.stichtingvangnet.nl/ lijkt het allemaal heel positief: huiskamerproject, praatgroepen, crisisopvang en huiswerkbegeleiding voor Marokkaanse meisjes/vrouwen. De Amsterdamse gemeente vond dat ook en gaf de club subsidie en zelfs gratis huisvesting, zo blijkt uit postjes op het Vangnet-forum.

Maar verder lezend blijkt de Stichting Vanget vooral religieus aan de weg te timmeren en de strenge Islam uit te dragen. Een van hun belangrijkste wapenfeiten zijn de wekelijkse lezingen in de Badr-moskee. (http://www.moslima.nl/evenementen/evenementen.html#vangnet) Die focus op de Islam kwam ook duidelijk naar voren op de startpagina van hun webforum (nu overigens verdwenen) en de daar gevoerde discussies . Het forum was gevuld met berichten van meisjes die elkaar de hijaab aanpraten en vertelden hoe prachtig islamitische bruiloften waren (mannen en vrouwen gescheiden, geen gemengd dansen, enkel islamitische gezang voor de vrouwen en helemaal geen gezang voor de mannen, etc.) Ook opmerkelijk waren de lezingen, bijv over het geesten en duivels, en hoe je die vermijden kon. Of over het Islamitisch huwelijk. Zo stond er in een document op hun verdwenen site dingen
als:

"WAT ZEG JE TIJDENS SEXUELE GEMEENSCHAP?

Ibn ‘Abbaas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd: "Als iemand van jullie zijn vrouw wil benaderen en "Bismillaah, Allahoema jannib nash- shaytaan wa jannib ish -shaytaana maa razaqtanaa"zegt, en het is bepaald dat zij dan een kind krijgen, zal shaytaan het nooit iets doen." verzameld door al-Bukhari, Muslim en anderen.

HOE BENADERT DE MAN ZIJN VROUW?

Het is voor een Muslim man toegestaan zijn vrouw te benaderen in haar geslachtsdeel vanuit iedere richting die hij wenst. Hierover zegt Allaah in
soerat al-Baqarah 2:223:

JULLIE VROUWEN ZIJN ZOALS EEN AKKER VOOR JULLIE; DUS BENADER JULLIE AKKER WANNEER EN HOE JULLIE WENSEN

Akker verwijst ook symbolisch naar de baarmoeder van de vrouw; omdat zowel een akker als de baarmoeder vruchtbaar zijn. En in een andere hadith overgeleverd door Jaabir,die zei:"De Joden waren gewend om te zeggen dat als een man in het
geslachtsdeel van zijn vrouw-maar dan van chteren- naar binnen ging, hun kind scheel zou worden!Toen openbaarde Allaah de aya:JULLIE VROUWEN ZIJN ALS EEN AKKER VOOR JULLIE; DUS BENADER JULLIE AKKER WANNEER OF HOE JULLIE WENSEN"

De seksuele moraal die op deze site naar voren wordt gebracht is er een van onderwerping aan de man, niet een van geestelijke zelfstandigheid. En zo stond de site van de Stichting Vangnet vol met dit soort discussies, verhalen en lezingen.

Je kunt bij google via de cache het verdwenen forum nog doorzoeken (met heel veel moeite) en daaruit haal je eigenlijk alleen maar dat die hele stichting enkel op religie drijft en dat de hulpverlening alleen missiewerk en bekering is.

Mijn vraag is of jullie kunnen onderzoeken of de gemeente bekend was met het orthodox-islamtische karakter van de Stichting Vangnet toen de subsidie werd toegekend? Ik ben zelf in ieder geval niet erg blij met een door de Amsterdamse gemeente gesteunde stichting die westerse Marokkanse meisjes probeert te radicaliseren, en ik ga er vanuit dat de SP hier ook moeite mee heeft…

op 04 12 2006 at 19:00 schreef Miranda Vink:

Oja, je kunt nog steeds heel aardige informatie vinden over deze fantastische stichting Vangnet als je googlet op "badr" en "vangnet". Bijvoorbeeld, dat Abdul-Jabbar van de Ven regelmatig in de Amsterdamse Badr-moskee preekte, dezelfde moskee waar stichting Vangnet actief was in de "meidenhulp". De oorspronkelijke site van de stichting Vangnet was zelfs http://www.vangnetbadr.nl. Verder was die club volgens een bericht op http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-628532-p-33.html vooral op bekering gericht:

"In sha Allah!!!! ben ik blij om wanneer is er weer een lezing kan niet wachten :banana:

Ik ga sowieso iedere zondagmiddag, na salaat Dohr, naar een lezing in Moskee Badr…in Amsterdam West, Bos en Lommer. Iedereen is welkom om te komen…

Dit is de website: http://www.vangnetbadr.nl

Op deze website vindt je informatie over de lezingen. Je kunt er ook gedichten en (bekenrings-)verhalen lezen. Ook is er een forum waar je met zusters en broeders over Islam kunt praten…

Ook vindt je er informatie over Vangnet. Vangnet is een "stichting" opgezet door zuster Maymounah. Zij is een Nederlandse moslima die altijd lesgeeft in Moskee Badr…echt een masha’Allah vrouw! Vangnet is voor moslima’s (alle afkomsten) die problemen hebben (allerlei problemen), zij en andere zusters vangen deze meiden dan op.
Ze had eerst een ruimte in de moskee zelf, maar dat werkte niet. Nu heeft ze een eigen grotere ruimte in Osdorp, alhamdoulilah! Zij is zo sterk en standvastig! Ze is nooit gestopt met vechten voor deze meiden en ze heeft altijd Sabr gehad…Allah Subhana Wa Ta’Ala heeft haar gebeden verhoord en haar iets beters gegeven! Alhamdoulilahhh! :goedzo:

Over een tijdje beginnen de lezingen van broeder Abdul-Jabbar van de Ven weer insha’Allah. Zijn lezingen zijn echt masha’Allah! Niks radicaal, niks anti-westers…gewoon puur Islam! Echt hsoema hoe sommige moslims/mensen over hem praten!! :(

Maar goed, ik ben al met veel meiden naar deze lezingen geweest. Hopelijk gaan weer veel meiden mee als zijn lezingen weer beginnen…"

Of dit bericht van Tafoeloest_zus_tagerdait op http://www.tamazirt.org/TamazirtDiscussies/tabid/60/forumid/1/threadid/132/scope/posts/Default.aspx

"Salam u alaikum broeders en zusters, Ik weet niet of jullie het allemaal kennen, maar er wordt doordeweeks en op zondag islamitische lezingen gegeven in moskee badr en daar is ook een kamertje waar de meiden die heel veel problemen hebben worden geholpen en opgevangen door zusters. Heel spijtig is dat het bestuur van de moskee dit kamertje wil sluiten omdat hij vindt dat meisjes die geen hoofddoek dragen en een slechtverleden hebben daar niet thuishoren en ook geen hulp hoeven te krijgen (echt masha”allah dat deze man zich moslim kan noemen terwijl hij zijn zusters niet eens wil steunen en helpen om op het rechte pad op te komen!) Mijn vraag is: Weet iemand van jullie waar wij (vangnet) een goedkope pand kunnen vinden om deze meisjes alsnog hulp te bieden? en samen aan een betere toekomst kunnen werken insha”allah voor deze meisjes en andere meisjes die hulp nodig hebben. Als iemand wat geld kan missen (al is het maar een euro)om onze zusters te helpen geef je reactie dan hierop en dan zal ik je verder inlichten waar het naar toegestuurd kan worden en insha”allah zal ALLAH(swt) ons hiermee helepen en het zal insha”allah goed komen! Moge ALLAH (SWT) JULLIE HIERVOOR BELONEN! DJAZAKU LAH GHAIRAN MIJN LIEVE BROEDERS EN ZUSTERS WA SALAM U ALAIKUM!"

op 06 12 2006 at 14:34 schreef Michiel Mans:

Wat Miranda beschrijft is zeer beangstigend. Het verklaart wel waar die veranderende kleding vandaan komt. Hersenspoeling. Op kosten van de belastingbetaler.

Hoe reageerde de SP in Amsterdam Miranda?

op 07 12 2006 at 01:54 schreef Daan:

Miranda, ik sta hier enorm van te kijken. Dank je voor de eye-opener – ik had een heel andere indruk van Vangnet, mede omdat ze uit de moskee waren getrapt en het er juist op leek, dat vooral meisjes die door religieuze druk in de problemen waren gekomen, bij hun opvang gebaat zijn. Gelukkig was mijn girootje nog niet de deur uit :)

op 08 12 2006 at 12:36 schreef Barry:

Ah onze Els heeft zich gemeld. Dat doet mij plezier. Heb je je eigen naam gegoogled. Wat een verassing moet dat geweest zijn.
Jammer dat jouw geheugen je zo in de steek laat met het verstrijken der jaren. Ik kan mij dat nog wel voorstellen van de uit jouw mond geciteerde uitspraken die grote indruk op mij hebben gemaakt als diervriendelijke postpuber. Maar dat van
die therapieboerderij moet toch ergens een belletje doen rinkelen. Ja Els het gaat wel degelijk om dezelfde Els Hogeweg.
Barry is niet mijn echte naam maar als je even doordenkt zal je er niet ver naast zitten.
Met de nodige plezier denk ik overigens terug aan die tijd.
Voor de oorsprong van Barry zie: http://www.bellissima.net/video.cfm?id=4227&contactid=121&categorie=Reportage&flash=4227.swf

Zie ook deel 2 en 3

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS