Home » Archief » De heerser


[07.12.2006]

De heerser

Henk Steenhuis

cd_20 (32k image)
Illustratie: Ilah

Er is een nieuwe vertaling verschenen van Il Principe, het bekendste werk van Niccolo Machiavelli. In een eerdere vertaling uit 1976 heette hetzelfde boek De heerser. De titels komen u ongetwijfeld bekend voor, maar wellicht hebt u het boek nog niet gelezen. Net als bij andere klassieke boeken denkt u misschien: zal wel moeilijk zijn. Of saai.

Dit zijn twee misverstanden.

Il Principe is bijzonder toegankelijk en het is evenmin saai. Machiavelli vertelt op onverstoorbare wijze hoe een heerser moet handelen om zijn macht te behouden. Hij geeft hierbij voorbeelden uit de oudheid en uit zijn eigen tijd (15e eeuw). Maar wie bereid is al lezend na te denken, verkeert niet perse in andere tijden. Integendeel. Dan kunt u zomaar denken: dit gaat over Saddam Hussein. Of misschien wel over uw directe chef als u ergens ter wereld op een kantoor werkt. Machiavelli is overal.

Enkele citaten.

Iemand die licht wordt aangepakt, wreekt zich, terwijl iemand die zwaar geweld wordt aangedaan zich niet meer kan wreken. Daarom moet men de mensen zo hard straffen dat men hun wraak niet meer hoeft te vrezen.

Met moet nooit een wantoestand laten voortbestaan om een oorlog te ontlopen.

Er bestaat geen betere methode om bezit te consolideren dan volledige vernietiging. Want als iemand de baas wordt van een stad die gewend is in vrijheid te leven en hij haar niet vernietigt, moet hij erop rekenen zelf door haar vernietigd te worden.

Het volk is wispelturig van aard: het is makkelijk om het van iets te overtuigen, maar moeilijk om het die overtuiging te laten behouden. En daarom moet een en ander zo geregeld zijn dat de mensen, wanneer ze niet meer geloven, met geweld tot geloven gedwongen kunnen worden.

Zij die alleen maar door een gelukkige samenloop van omstandigheden van gewoon burger heerser worden, kost het weinig moeite om het te worden, maar veel om het te blijven.

Wie meent dat machtige personen oude beledigingen vergeten doordat ze nieuwe weldaden ontvangen, vergist zich.

Als men zijn medeburgers vermoordt, zijn vrienden verraadt en geen trouw, respect of geloof kent, kan men toch moeilijk van morele kracht spreken. Genoemde zaken kunnen iemand wel macht bezorgen, maar geen roem.

Onrechtvaardigheden moet men allemaal tegelijk begaan om te bereiken dat ze minder gevoeld worden en dus minder krenkend zijn. Maar weldaden moet men, om te maken dat ze beter gevoeld worden, een voor een bewijzen.

Voor een heerser is het noodzakelijk het volk te vriend te houden. Want anders heeft hij in tegenspoed niets waar hij op terug kan vallen.

Een heerser die het kwaad niet in de beginfase onderkent, is niet een werkelijk wijs en verstandig man.

Iemand, in welke machtspositie hij zich ook bevindt, is nooit veilig wanneer hij niet beschikt over eigen troepen.

Een man die zich altijd en overal goed betoont, gaat noodzakelijk te gronde temidden van zovelen die niet goed zijn. Daarom moet een heerser, wanneer hij zich wil handhaven, leren om niet goed te zijn.

Het weggeven van andermans geld en goed schaadt je aanzien niet, maar versterkt het. Alleen het weggeven van je eigen bezit berokkent je schade.

Het is veiliger om gevreesd dan om bemind te worden. Want van de mensen kan men in het algemeen zeggen dat ze ondankbaar, wispelturig en huichelachtig zijn, dat ze wegvluchten voor gevaar en belust zijn op geldelijk gewin.

De ervaring leert dat juist die machthebbers die zich aan hun woord weinig gelegen lieten liggen, grote dingen tot stand hebben gebracht en op sluwe wijze de geest van de mensen hebben weten te bespelen.En tenslotte zijn ze zelfs hen die zich op eerlijkheid baseerden, de baas geworden.

De mensen zijn zo onnozel en ze richten zich zo op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt, altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.

De mensen oordelen gewoonlijk meer naar wat ze met hun ogen zien dan naar wat ze met hun handen voelen. Want zien kan iedereen, voelen lukt maar weinigen. Iedereen ziet wat je schijnt, weinigen voelen wat je bent.

Verachtelijk wordt hij [de heerser] wanneer men hem voor wispelturig, lichtzinnig, verwijfd, lafhartig en besluiteloos houdt.

Iemand die de macht in handen heeft, moet zich weinig van samenzweringen aantrekken wanneer het volk hem goedgezind is. Maar wanneer het hem vijandig gezind is en hem haat, moet hij voor alles en iedereen bang zijn.

Zij die de hoogste macht uitoefenen, moeten de onplezierige dingen laten opknappen door anderen, terwijl ze zelf de plezierige voor hun rekening moeten nemen.

Gezien het feit dat een machthebber er niet aan kan ontkomen dat hij door een of ander gehaat wordt, moet hij er voor alles krachtig naar streven dat hij niet door iedereen gehaat wordt.

De intelligentie van een heerser leidt men in eerste instantie af uit de mensen waarmee hij zich omringt.

Een verstandig heerser moet een methode bedenken waardoor zijn onderdanen altijd en onder alle omstandigheden zijn gezag en zijn persoon nodig hebben. Pas dan zullen ze hem altijd trouw zijn.

Henk Steenhuis is hoofdredacteur van het vrijzinnige opinieblad HP/De Tijd.

Algemeen, 07.12.2006 @ 12:22

[Home]
 

30 Reacties

op 07 12 2006 at 10:50 schreef p:

"Iemand die licht wordt aangepakt, wreekt zich, terwijl iemand die zwaar geweld wordt aangedaan zich niet meer kan wreken. Daarom moet men de mensen zo hard straffen dat men hun wraak niet meer hoeft te vrezen."

http://de.wikipedia.org/wiki/Vernichtungskrieg

"Er bestaat geen betere methode om bezit te consolideren dan volledige vernietiging. Want als iemand de baas wordt van een stad die gewend is in vrijheid te leven en hij haar niet vernietigt, moet hij erop rekenen zelf door haar vernietigd te worden."

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_Cleansing

"Het volk is wispelturig van aard: het is makkelijk om het van iets te overtuigen, maar moeilijk om het die overtuiging te laten behouden. En daarom moet een en ander zo geregeld zijn dat de mensen, wanneer ze niet meer geloven, met geweld tot geloven gedwongen kunnen worden."

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebels

Fraaie conclusies kan men trekken uit Machiavelli. Typisch echter dat ze zowel de Duitsers in WW2 als de Serviers in de laatste Balkan oorlog geen overwinning hebben gebracht.

op 07 12 2006 at 10:58 schreef Peter Breedveld:

Fraaie conclusies kan men trekken uit Machiavelli. Typisch echter dat ze zowel de Duitsers in WW2 als de Serviers in de laatste Balkan oorlog geen overwinning hebben gebracht.

Goed punt, terwijl met de uitgesproken ANTI-Machiavellistische aanpak van de Amerikanen NA de Tweede Wereldoorlog waanzinnig goede resultaten zijn bereikt in Duitsland en Japan.

op 07 12 2006 at 11:25 schreef Sabian:

Inderdaad, maar gaat eigenlijk op voor alle regimes die in lijn met Machiavelli handelen. Is het niet zo dat het alleen gaat om alleen- heersers/dictators?

Eigenlijk werkt een psychische overheersing veel beter dan externe macht of dwang. Stalin heeft net als Mao en Hitler nog steeds volgelingen die hun leven zouden geven, oh ja, en Mohammed natuurlijk.

"Een verstandig heerser moet een methode bedenken waardoor zijn onderdanen altijd en onder alle omstandigheden zijn gezag en zijn persoon nodig hebben. Pas dan zullen ze hem altijd trouw zijn."

Daar is toch echt geen speld tussen te krijgen.

op 07 12 2006 at 12:35 schreef Dany:

Ik moet bekennen dat ik hem nooit gelezen heb. Dat gaat heel snel veranderen.

Ik heb wel een keer een college gevolgd op het KIM, waar over een doctrine werd gediscussieerd die duidelijk op Machiavelli is gebaseerd. Dat werd er niet bijverteld, maar nu ik dit lees is dat onmiskenbaar.

Fascinerend.

op 07 12 2006 at 12:51 schreef ada:

Off topic: wist je Peter dat onze nieuwe kamervoorzitter Gerdi Verbeet al eens als bezoekster op op jouw site is geweest? En wel op deze thread op 30 januari dit jaar: http://www.peterbreedveld.com/archives/00000306.html
Mw. Verbeet zegt daar dat de Amsterdanse PvdA niet van homohaat beschuldigd kan worden. Is prima, mag ze zeggen. Maar ze is niet geloofwaardig als ze voor deze stelling geen enkel argument aandraagt en vervolgens niet meer terugkomt.
Verbeet was toen duidelijk vanuit de PvdA 2e kamerfractie van hogerhand ingezet om het Amsterdamse PvdA/homobrandje te blussen.

op 07 12 2006 at 13:06 schreef Peter Breedveld:

Verhip, je hebt gelijk. Maar dit moet ik uitleggen: mevrouw Verbeet heeft me indertijd een mail gestuurd. Ik heb haar gevraagd of ik die mail als bijdrage onder haar eigen naam mocht plaatsen, om de discussie te bevorderen. Ze heeft toen toegestemd. Wel jammer dat ze nooit meer heeft gereageerd.

Of ze heeft gereageerd in opdracht heeft gereageerd, betwijfel ik. Ze ontvangt, als kamerlid, elke twee weken mijn nieuwsbrief.

op 07 12 2006 at 13:50 schreef Dany:

Peter zei: …met de uitgesproken ANTI-Machiavellistische aanpak van de Amerikanen NA de Tweede Wereldoorlog waanzinnig goede resultaten zijn bereikt in Duitsland en Japan.

Ralph Peters (bekend Amerikaans militair analyst) zou het toch iets anders stellen. Hij noemt Japan en Duitsland nou juist als voorbeelden waar een volledige, verpletterende, voor niemand te ontkennen overwinning de onmisbare basis vormt voor de wederopbouw van een land, maar dan als een redelijk participant in de wereldgemeenschap. De ‘halve’ overwinning op keizerlijk Duitsland is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet: De Duiters gingen vrijwel zonder uitzondering naar huis met idee dat de oorlog nog makkelijk gewonnen had kunnen worden, maar dat de politiek ze verraden had.

Israel heeft AL zijn oorlogen gewonnen zoals het volgens Machiavelli niet moet: Hoofdsteden, regeringen, zelfs komplete legermachten intact. Terwijl de andere partij de agressor was, en Israel niet alleen de mogelijkheid had maar zelfs het recht, misschien wel de plicht zeker deze laatste totaal te vernietigen. En we weten allemaal hoe de Arabische wereld zich keer op keer opstelde na de zoveelste door hun geboekte ‘overwinningen’.

Amerika deed hetzelfde tegen Irak in 1990. En boemannen en tirannen blijven dan een grote mond houden, blijven hun volk voorliegen over wat er gebeurd is.

Peters: The bottom line is this: If you have to fight, fight to win, don’t postpone what’s necessary, and be prepared for the media’s anti-American onslaught. Today, the media–with some noteworthy exceptions–are stooges of Islamist terrorists who, if they actually won, would butcher the journalists defending them.

We should never go to war lightly, but if we must fight, we have to give it everything we’ve got and damn the global criticism. There’s a straightforward maxim that applies: In warfare, if you’re unwilling to pay the butcher’s bill up front, you will pay it with compound interest in the end.

Het is onze onwilligheid om de vijand (wie het ook is) in een keer doorslaggevend en boven iedere twijfel verheven te verslaan, die conflicten doet voortduren. En daardoor leidt de wens het aantal slachtoffers te beperken vaak juist tot een toename ervan.

Wat jij de anti-Machiavellische aanpak NA WO2 noemt, was alleen mogelijk omdat Japan en Duitsland op klassiek-Machiavellische wijze verslagen waren.

op 07 12 2006 at 13:52 schreef Peter Breedveld:

Hmm, ook een goed punt. Nu moet ik even nadenken.

op 07 12 2006 at 14:02 schreef Conan:

"Goed punt, terwijl met de uitgesproken ANTI-Machiavellistische aanpak van de Amerikanen NA de Tweede Wereldoorlog waanzinnig goede resultaten zijn bereikt in Duitsland en Japan."

De aanpak van Japan en Duitsland na WOII is komt keurig overeen met de standpunten van Machiavelli. Hier en daar is de aanpak een klein beetje aangepast aan de tijd, maar de lijn is geheel in overeenstemming met Machiavelli. De vernietiging van de rivaliserende machtsstructuur was adequaat en totaal. De eigen visie en macht is (geheel conform Machiavelli) ondersteund met "kolonies" (de aldaar gelegerde troepen) van eigen mensen. Dit om twee maar vast twee punten te noemen. Ook anderszins is de aanpak geheel te rijmen met de inzichten van Machiavelli.

Verder is de wijze waarop Hitler WOII is ingestapt geheel conform Machiavelli en met de beste wil van de wereld is die aanpak niet anders dan als bijzonder succesvol te kwalificeren.

op 07 12 2006 at 14:02 schreef Benedictus:

Geen tijd of omstandigheid is altijd hetzelfde. Ook Peter heeft al aangehaald, dat de aanpak van de VS van Duitsland en Japan na WO2 goed heeft gewerkt. Maar of dit t.o.v. een rigide religie als de oprukkende islam ook dezelfde uitwerking heeft? Is Machiavelli voor het Westen van toepassing om een sterke en rigide religie als de islam te beheersen? In hoeverre is Machiavelli toe te passen DOOR de strijders voor de islam? En gebeurt dit al? Al Qeada versus Machiavelli? Is Machiavelli ook nu relevant?

op 07 12 2006 at 14:10 schreef Dany:

Even voor de goede orde: "Conan" is niet een pseudoniem van mij! ;)

op 07 12 2006 at 14:12 schreef Peter Breedveld:

De vernietiging van de rivaliserende machtsstructuur was adequaat en totaal.

Dat is niet waar, hoor. In Japan is keizer Hirohito, toch de hoofdverantwoordelijke van de oorlog met de VS, aangebleven. Een bewuste zet van generaal McArthur, die wist dat hij de (als goddelijk beschouwde) keizer nodig had om het Japanse volk achter zich te krijgen. Wat hij wel deed, was een foto verspreiden waarop hij boven de keizer uittorende. Zeer subtiel, zeer effectief.

Totaal ontoepasbaar in een land als Irak, natuurlijk, waar er net zoveel islams als islamieten lijken te zijn.

op 07 12 2006 at 14:19 schreef Dany:

De keizer mocht aanblijven. McArthur had goed gezien dat hij hem beter als ‘sockpuppet’ kon gebruiken. Overigens zou het een interessant gedachtenexperiement zijn eens te speculeren wat er gebeurd zou zijn indien ze de keizer in het openbaar hadden opgehangen. Maar op de vreemde voorliefde voor walvissenvlees na is het met de Japanners wel goed gekomen.

Hoe dan ook was er van machtsstructuur geen sprake meer.
De atoombom had een uitvinding van Machiavelli kunnen zijn.

op 07 12 2006 at 15:36 schreef Conan:

Ik zit op mn werk en heb daar geen toegang tot mijn bronnen, maar uit mijn hoofd gezegd is de keizer opgevolgd door zijn zoon of kleinzoon als onderdeel van de vredesregeling en was zijn functie teruggebracht tot een symbool. Pragmatisme en ratio zijn de kernbegrippen in de visie van Machiavelli, waarmee uiteindelijk de gang van zaken in zowel Duitsland als Japan geheel in lijn met Machiavelli zijn.

Machiavelli heeft het standaardwerk op het gebied van machtspolitiek geschreven en zijn werk is al bijna 500 jaar ongeëvenaard. Het is treurig om te zien dat de huidige politici volstrekt geen gebruik maken van de kennis hieromtrent die in Europa gedurende de eeuwen van strijd is opgebouwd. Vreemd genoeg worden de irreële uitgangspunten van de laatste decennia als verre superieur en geheel richtingbepalend beschouwd. Deze uitgangspunten hebben echter alleen dankzij de met name door de VS bewaakte vrede in Europa kunnen groeien. Wellicht speelt het een rol dat Machiavelli reeds voor het ontstaan van het begrip socialisme reeds haarfijn de onhaalbaarheid daarvan benadrukte en zich daarmee het wantrouwen van de socialist heeft verworven(Il Principe, XV, 5): “Want zo hemelsbreed is het verschil tussen hoe men leeft en hoe men zou moeten leven, dat degene die het leven zoals het is, inruilt voor het leven zoals het zou moeten zijn, eerder zijn eigen ondergang dan zijn eigen redding bewerkstelligt. Want iemand die zich in elk opzicht goed wil betonen, gaat onvermijdelijk te gronde te midden van de velen die niet goed zijn.”

op 07 12 2006 at 16:09 schreef DvR:

Wie Machiavelli uit heeft en snakt naar meer raadgevingen, kan terecht bij de 17e eeuwse Spaanse jezuiet Baltasar Gracián, inspirator van Molière, Voltaire, Schopenhauer, Nietzsche en talloze andere Groten. Hij is minder gefixeerd op machtsuitoefening en strategie; hij doet meer in algemene levenswijsheden, mentale hygiene en profijtelijke omgangsvormen.

Engelse vertalingen van Gracian’s Oraculo manual y arte de prudencia (‘Hand-orakel en de kunst van de voorzichtigheid’) vind je her en der op het net, bv. hier:
http://www.aiai.ed.ac.uk/~jessicac/wisdom/Balthasar%20Gracian's%20Wisdom.htm

Voor fijnbesnaarde types die nooit boos kunnen worden is dit bijvoorbeeld een mooie:

"Do not become bad from sheer goodness. That is, by never getting angry. Such people without feeling are scarcely to be considered human. It does not always arise from laziness, but from sheer inability. To feel strongly on occasion shows personality; birds soon mock at the scarecrow. It is a sign of good taste to combine bitter and sweet. All sweets is diet for children and fools. It is a great evil to sink into such insensibility out of too great goodness."

Je zou met al die raadgevingen een scheurkalender kunnen vullen. Hier nog een voor degenen die altijd en overal een mening over hebben:

"Be moderate in your views. Everyone holds views according to his interest, and imagines he has abundant grounds for them. For with most people judgement has to give way to inclination. It may occur that two may meet with exactly opposite views and yet each thinks to have reason on his side, yet reason is always true to itself and never has two faces. In such a situation a prudent person will proceed with care, for his judgement of his opponent’s view may cast doubt on his own. Place yourself in the other person’s place and then investigate the reasons for his opinion. You will not then condemn him or justify yourself in such a confusing way."

En wie na Machiavelli en Gracián naar nóg meer leefregels dorst, kan vooruit met Schopenhauer’s ‘Bespiegelingen over levenswijsheid’.

op 07 12 2006 at 16:12 schreef Dany:

Want zo hemelsbreed is het verschil tussen hoe men leeft en hoe men zou moeten leven, dat degene die het leven zoals het is, inruilt voor het leven zoals het zou moeten zijn, eerder zijn eigen ondergang dan zijn eigen redding bewerkstelligt. Want iemand die zich in elk opzicht goed wil betonen, gaat onvermijdelijk te gronde te midden van de velen die niet goed zijn.
Wat een brilliant citaat. Alleen is het tegenwoordig nog erger: Het gaat niet eens meer om hoe men zou moeten leven, maar (nog zweveriger) hoe men zou willen leven.

Hoe dan, zelf-destructief.

op 07 12 2006 at 17:10 schreef Conan:

Ik denk de brilliantie en helderheid waarmee Machiavelli menselijk gedrag heeft beschreven moeilijk valt te overschatten. Een studie van Machiavelli met Desmond Morris (en in mindere mate De Waal) in het achterhoofd zou mijns inziens het rationele failliet van het socialisme ragfijn blootleggen. Sociologen, antropologen en psychologen, opgevoed met de fraaie linksige waanideeën uit het einde van de vorige eeuw, zullen echter over elkaar heen struikelen om dit werk af te branden om hun parasitaire broodwinning veilig te stellen. Net als bij het vermeende broeikast effect gaat het tegenwoordig immers niet meer om wetenschappelijke feiten of rationaliteit. Alles is erop gericht de handel in luchtkastelen en andere linkse fabels veilig te stellen.
Echter reeds Pinoccio leerde dat luilekkerland een leugen is.

op 07 12 2006 at 22:18 schreef Benedictus:

Het beleid inzake de multiculturele samenleving is vooral op wensdenken gebaseerd. Dit komt in Machiavelli’s werk niet voor. In een briefwisseling tussen Bart-jan Spruyt en minister Donner in Trouw kwam dit wensdenken van Donner duidelijk tot uitdrukking. Bart-Jan vertrouwde daar niet op. Minister Donner ging er vanuit dat alles in de loop ter tijd wel goed zou komen. Hoe langer de moslims hier zijn des te liberaler zouden zij volgens Donner worden. Hij vergeleek moslims met christenen. Vergeten werd de rol van de Islam wereldwijd, de hang naar het land van herkomst en het gegeven dat de Koran als geschreven door God zelf moet worden gezien. Grote verschillen met christenen dus. Bewust of onbewust werden deze verschillen buiten de discussie gehouden. Men WIL de verschillen niet zien. Dit mechanisme verdient nog heel veel nader onderzoek!

op 08 12 2006 at 01:27 schreef Lagonda:

Daar heb je hem ook weer met zijn ‘oud-nieuws’-riedel. Beste Wiebo, het is niet erg om dezelfde informatie zo nu en dan eens te herhalen — je weet maar nooit wie er nog wat van op kan steken. Daarbij: waardevolle inzichten kunnen niet vaak genoeg herhaald worden. Net als uitroeptekens, eigenlijk.

op 08 12 2006 at 03:24 schreef WieboXl:

Geef maar toe: Lagonda..!!

Nix menselijks is jou vreemd!!

Het steekt!! Mijn kritiek (ooit) op jou!! Steekt (stak!)
..ondanks dat het een Schaduw-hemeltje van kritiek was!! En dus feitelijk nix voorstelde!! (mijnerzijds!! Let wel!!)

Het resultaat (resultante) bleek dus daadwerkelijk te steken!!

Ik hef mijn Vizier bij deze dus (maar) omhoog!!

Lagonda!! Ik vind je (bij deze!!) dus nog steeds een fantastisch Schrijver!!

jou inzichten (en deze vervolgens vertaalt in geschriften)zijn nog steeds weergaloos!!

Onder wat-voor-kleine-steentjes..; moet Ik vervolgens kruipen.??

..om JOU hiervan te overtuigen??

Of is het echter: Om Anne Frank maar te citeren: "So ein Grosser Mann aber so ein kleiner Geist….??!!

op 08 12 2006 at 10:12 schreef Lagonda:

Erm … je denkt nogal grootsch en meeschlepend, mijn beste. Met al die vizieren om op te slaan en stenen om onder weg te kruipen. Ik vind het fijn dat je mijn schrijversschap waardeert, en ik heb eerlijk gezegd eigenlijk geen idee welke kritiek je precies bedoelt.

Of heb je het over je eerdere constatering dat ik met mijn vorige stuk geen fonkelnieuwe theorie in de verf heb gezet? Nou ja, dát heb ik niet als kritiek ervaren; ik weet dat het idee dat ik daar omschreef niet nieuw was, en zoals ik hierboven al schreef, vind ik het zelfs wel raadzaam om goede ideeën te blijven herhalen. Daarbij heb ik sowieso niet het idee of de pretentie dat ik "nieuwe" ideeën zou beschrijven. Ideeën zijn namelijk nooit echt nieuw. Waar ik om moest lachen was je kennelijke overtuiging dat je er van uit ging dat iedereen (including me) hiervan niet op de hoogte zou zijn. Het woord dat je gebruikte was "onvergeeflijk" — ook al weer een beetje over the top.

op 08 12 2006 at 12:28 schreef WieboXL:

Feitelijk Oudt nieuws allemaal!! Ill Principe had ikke al zo’n 20 jaar geleden al gelezen!!

Was verplichte literatuur sowieso!!

(vertaling Prof. de Jong ofzo??)Of zo iets?

en ik was (dus) 20 jaar geleden al onder de indruk van Machiavelli!!

Machivelli sprak in deze vertaling vooral veel van HET FORTUYN!! (waarmee hij voonamelijk: de Voorzienigheid, of: Het GELUK..!! Mee bedoelde!

Dit item is dus m.i. het intrappen van een wel hele ouwe deur!!

Het kennen, weten & lezen van Machiavelli behoort sowieso te bestaan uit de Stanfdaard-kennis van iedereen die meer dan Mavo-3 heeft!!

Deze feitelijke BASISKENNIS VMBO dient derhalve niet gebracht te worden als IETS (Volstrekt) Nieuws!! of als: Nieuw-Nederlandse vertaling! Als zijnde: de ontdekking van de Hemel!!

..Maar voor het gebrek aan deze kennis/wetenschap dient men zich feitelijk te schamen!!

WieboXL

— De Scribent: WieboXL

is een fan..: zeg maar gerust: aanhanger van Romeinse Waarden & normen!

SPQR!

op 08 12 2006 at 13:25 schreef Michiel Mans:

Iets anders Wieboxl,

Als je kennis ventileert, zoals bij FF101, laat het dan wel kloppen. Een vleugel ‘zuigt’ een vliegtuig niet de lucht in maar ‘duwt’ een vliegtuig de lucht in. Newton, actie-reactie (uit mijn hoofd, de 3e wet.)

Dat zuigen is een veelvoorkomende misvatting die ikzelf ook lang voor waar hield. Het was een tijd terug een vraag in een wetenschapsquiz. Ik antwoordde ook zuigen maar het was blazen. Vies verhaaltje maar zo is het.

op 09 12 2006 at 12:39 schreef WieboXL:

Beste Michiel..

Ik heb absoluut geen enkel idee waar jij het hiero over hebt??

Tsal wel aan mij liggen!!

Maar om in de natuurkunde te blijven: je kan zelfs een Blok beton (van 1 x 1 mm.3) laten vliegen!

Als je het maar genoeg snelheid (= vervolgens Drag) (geeft) heeft!

QED: Sommige Formule-1 wagens plegen namelijk ook de lucht in te gaan!!

het probleem is echter dat een Blok beton geen voortdrijving heeft!

— WieboXL is een hartgrondig AANHANGER van Roemeinse Waarden!! Is on het dagelijkse potentieel Bovenmodaal! IS van oudt adele afkomst en is het volledig eens met de uitpraak van de Maarten van Rossem (PvdA): "minstens driekwart van deze bevolking (NL) bestaat uit absolute Randdebielen!!"

op 09 12 2006 at 12:47 schreef WieboXl:

Ik zie, zelfs als woordblind paard, diverse foutje staan in mijn geschrevene..

Maar is (bestaat)dus nergus een mogelijkheid om dit ook maar enigzins aan te kunen passen??

Of ben ik TE onbekend met (bestaande) Mogelijkheden hiertoe?? Op dit ‘Forum’

..kan zijn??

In the mean time…:

Proost!!

op 10 12 2006 at 01:08 schreef WieboXL:

Jemig!! Zelfsw een dags na dato heeft nog niemand gereageert om mijn postings!!
dat betekent toch wat!

Of niet soms!!

WieboXL Geloofd NIET in de [i]filosofie[/i]:" de Geschiedensi herhaalt zich..!! ‘omdat NIEMAND een een punt in de Geschiedenis kan aantonen..; waar(op) de Geschiedenis ZICH (ooit) herhaalt heeft!!

De Toekomst!! Alswel de verleden Geschiedenis is en blijkt uniek!!
WieboXL is een [i]gelover[/i] in de Romeinse Ethiek!!

SPQR!

op 10 12 2006 at 14:25 schreef Michiel Mans:

Niemand reageert omdat je een teute reutelaar bent Wiebo. Teveel whisky komt je toch al beperkte lees en schrijfvermogen niet ten goede. Dat laatste is je niet kwalijk te nemen, kun je weinig aan doen. Aan die whisky wel. Succes met Rome.

op 11 12 2006 at 01:13 schreef WieboXL:

Geen HTML dus op dit forum!!??

Geeft nix!!

Aan de reactie-van-de mensen-die-er-toe-doen (NB: Lagonda)te oordelen: raakt mijn Gladius toch sommige Leute!!

En dat is waarom het mij gaat!!

Prikkelen!!

Omdat?

Omdat Waarom?

..Types als Lagonda zich nog niet verkiesbaar hebben gesteld!!!!!!..
of daadwerkelijk in de Openbaarheid zijn??

Al verder geneuzel & gezeik is feitelijk niet interessant?

Toch??

Het resulteert helemaal tot NIX!!

leuk stukje wat jij overigens geschreven hebt op het Vrije Volk… Mans!! Maar gaat het allemaal tot resultaten leiden?? Over die Hoofddoeken in Apenland nummero Zoveul? (Serajevo)

NEEN!!

WieboXL geloofd wel dat een systeem als Democratie kan werken! Maar dan ala: Zwitersland! Als de bevolking werkelijk kan stemmen! En de dienst uit kan maken! NL: is GEEN Democratie: het is een STEMMOCRATIE! WieboXL is een vurig aanhanger van Romeinse Systeem van bestuur!!

op 11 12 2006 at 01:28 schreef WieboXL:

Sosm krijg je wel eens de indruk dat je achter loopt..!!

..maar (DOOR LEVENS ERVARING WIJZER GEWORDEN!) blijkt dat in de praktijk duw NIET zo te zijn..!!

WIE van jullie heeft Ill-principe van Machivelli dus Daadwerkelijk gelezen??

Ikke Wel!!

Ik heb zelfs: Das kapital van Marx gelezen!?

Mijn Kampf van A. Hitler!?

Eerste testament van G. Od (Bijbel), tweede Testament van (over) J. Christus!!

Kom u maarrr??

WiebXl was in zijn vroege jaren ooit eens geabonneerd geweest op de Donald Duck, de Kuifje en de Robbedoes! WieboXL is een vurig aanhanger van de Romeinse vorm van bestuur! SPQR!

op 11 12 2006 at 02:21 schreef WieboXL:

@ Lagonda!!

wees nou niet zo onzeker man!!

Jij bent onze hoop in bange dagen!!

Iedereen kijkt naar het licht waarnaar jij kijkt!!

Iedereen wacht op jou (genale) schrijfsels!! (Ik wel althans!!) en put daar hoop uit!!

En nou zit je hier vervolgens te mauwen als een Wijf!!?

je lijkt Peter Breedveld wel: die schenkt (bij tijd en weile)ook hoop..!! (Kuch: af en toe..!: Kuch! door zijn geschriften enzo!) but when the Going gets really touch: pakt die Lul gewoonweg niet door!!

Achum!! Ik realiseer mij opeens dat ik op Peter B. zijn eigenste forum zit!??

Kuch!

Gegroet Peter B…; kerel!! je bent verder best wel tof! Enzo!

Hoogachtend,

Wieb Le Grande!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS