Home » Archief » Terrorisme, drugshandel en illegale immigratie


[10.01.2007]

Terrorisme, drugshandel en illegale immigratie

Michael Cutler

eva4groot (34k image)
Illustratie: Mirjam Vissers

Sara Carter, winnares van de Eugene Katz Award 2006 van het Center for Immigration Studies, schreef in december een artikel over de laatste ontwikkelingen op immigratiegebied. Ze laat overtuigend zien dat het onvermogen van de Amerikaanse regering tot een deugdelijke grensbewaking en een integer, helder immigratiebeleid, een groot gevaar oplevert voor de nationale veiligheid en die van de individuele burgers. Carter citeerde ook mij: ‘De bureaucraten begrijpen niet wat voor gevaarlijk spel ze spelen met het leven van de Amerikanen als ze niks doen om de problemen aan de grens te fiksen.’

Er staat een zeer verontrustende opmerking in haar stuk: ‘De geïnterviewden zeggen dat de FBI en de CIA geen gebruik maken van informatie van de grenspatrouille en het drugshandhavingsorgaan DEA om de verbanden tussen de drugshandel, illegale immigratie en terroristische organisaties te kunnen onderzoeken.’ Helaas moeten deze bronnen anoniem blijven om hun baan te behouden.

Hoe is het mogelijk dat wetshandhavers of geheim agenten het simpele feit niet snappen dat open grenzen de bewegingen van criminelen, dealers en terroristen vergemakkelijken?! Wederom Carter: ‘Bewijs over ‘vreemdelingen uit bijzondere landen’ die de grens met Mexico gebruiken om de Verenigde Staten binnen te komen, wordt geheim gehouden voor het grote publiek. Volgens inlichtingenrapporten van de DEA is het verband tussen terrorisme en narcotica welbekend sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York, Washington-DC en Pennsylvania. Volgens federale agenten willen de bureaucraten niet erkennen dat er groot gevaar dreigt zo lang de wetgever de problemen aan de grenzen niet onder ogen ziet. Volgens een DEA-ambtenaar kunnen terreuraanslagen als die in 2004 plaatshadden in Madrid eenvoudig worden nagedaan, waarbij de zuidwestelijke grens van de VS de beste plek is om de mensen die zo’n plan willen uitvoeren, binnen te smokkelen.’

Toch braken de president, leden van de regering en een aantal Congresleden (van beide partijen en zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden) voortdurend totale onzin uit over een programma voor gastarbeid dat miljoenen illegale vreemdelingen aan officiële papieren en een geldige verblijfsstatus zou moeten helpen; vreemdelingen met een voor ons onbekende identiteit, over wie de regering ook niets te weten kán komen.
Het debat gaat maar door over de noodzaak al dan niet een hek te bouwen langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. In een aantal tv-programma’s ben ik geïnterviewd over die hekken, terwijl zo veel andere aspecten van het immigratiesysteem absoluut niet op orde zijn.

Volgens Sara Carter hield een illegale vreemdeling bijna een week vol dat hij Mexicaans staatsburger was totdat hij, om onduidelijke redenen, eindelijk toegaf dat hij een valse naam had gebruikt en loog over zijn nationaliteit. Hij was helemaal geen Mexicaan, maar kwam uit Egypte, een zogenaamd ‘bijzonder land’. Dat houdt in dat Egypte op de lijst staat van landen met een buitengewoon veiligheidsrisico, waar terroristen vandaan komen. Als uiteindelijk zou kunnen worden vastgesteld dat Alfonso Salinas eigenlijk Ayman Sultane Kamal is, dan is mijn vraag: hoe veel van dergelijke gevallen uit ‘bijzondere landen’ zijn daadwerkelijk al de VS binnengekomen? Hoe weet je wie iemand is als je geen betrouwbare manier hebt om zijn identiteit te bepalen?

Dit is geen onredelijke vraag. Als we mensen voor het eerst ontmoeten, vragen we gewoonlijk: hoe heet je? Onze identiteit bepaalt wie we zijn. Het begrip ‘een goede naam’ hebben, betekent dat de bezitter van die goede naam ook een goede reputatie heeft opgebouwd. Als je het mij vraagt, begrijpt iedereen wat hiervan het belang is, vooral als we zaken doen met mensen of er een persoonlijke relatie mee willen. Van oudsher verhullen criminelen hun identiteit en hun kwalijke bedoelingen door valse namen te gebruiken.

In mijn loopbaan was ik tien jaar geleden betrokken bij een onderzoek van de DEA, de politie van Houston en andere instanties. Ik werd toegevoegd aan de speciale eenheid voor georganiseerde misdaad en drugshandhaving (OCDETF) in New York, als geheim agent vanuit de immigratie- en naturalisatiedienst INS.
Ik kreeg een telefoontje van de eenheid in Houston, Texas. Ze waren bezig met een onderzoek naar een drugspand, een gebouw waar drugssmokkelaars of dealers hun handelswaar en geld verbergen. Een man met donkere huidskleur verliet het pand met een doos. De agenten uit Houston hielden het busje van de verdachte aan voor een verkeersovertreding en zagen op de vloer een afgezaagd geweer liggen. Ze arresteerden hem meteen voor overtreding van de wapenwet en ontdekten ook een hoop contant geld in het busje. De doos bleek een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs te bevatten. De verdachte sprak geen Engels, dus probeerde een van de agenten hem in het Spaans te ondervragen – het drugspand lag in een wijk met veel illegale Mexicanen. Ook droeg hij kleren van een Mexicaans merk. Spaanse-taalcursussen behoorden tot de basisopleiding van de geheim agenten van de INS voordat het DHS [Department of Homeland Security, dienst binnenlandse veiligheid, red.] werd opgericht, een dienst die ik nu Department of Homeland Surrender [dienst binnenlandse capitulatie, red.] noem.

Maar de verdachte verstond geen woord Spaans. Na een grondige inspectie van het voertuig vonden de agenten tot hun verbazing een gehavend Israëlisch paspoort in de bekleding. Ik werd erbij gehaald omdat ik goede professionele relaties had met de Israëlische nationale politie; zo stuitte ik in 1976 op een terroristisch complot om een Israëlische olieraffinaderij te vernietigen. Na enige tijd overhandigde de Israëlische overheid me het complete dossier van de verdachte, waardoor we ook andere leden van de desbetreffende drugsorganisatie in beeld kregen. De man had reeds grote hoeveelheden drugs over de Mexicaanse grens vervoerd.
De samenwerking met de Israëli’s was van onschatbaar belang.

Dit verhaal illustreert hoe moeilijk het kan zijn de ware identiteit van criminelen vast te stellen. Het is dan ook verbazingwekkend dat het vak Spaans niet eens wordt aangeboden aan de agenten van de immigratie- en douanedienst ICE. Ze krijgen zelfs geen enkele vreemde taal, terwijl de meeste vreemdelingen geen Engels spreken.
Hoe kunnen die lui hun werk doen als ze niet eens met illegalen kunnen práten?

Onze wijdopen grenzen mogen dan prachtig zijn voor de handel, voor de nationale veiligheid en de bescherming van onze burgers zijn ze een ramp. Geen verstandig mens zou hebzucht boven de veiligheid van zijn gezin plaatsen, maar dat is precies wat onze politici en veel bureaucraten die door de politiek op sleutelposities van belangrijke overheidsdiensten worden benoemd maar al te graag doen.
Neem Congreslid Sylvestre Reyes. Dat hij, zeker met zijn achtergrond als lid van de grenspatrouille, de werkelijkheid van de indringers niet wil zien, is zorgwekkend. Maar nog erger is dat hij niets wist van Hizb’Allah of het verschil tussen de Shia- en de Soenni-sekte, laat staan dat hij weet wie van beide banden heeft met al-Qaida. Ik bedoel dit niet zozeer persoonlijk, ik heb het over het behoud van ons land. We moeten onze leiders wakker schudden!

Jaren geleden las ik het boek The Peter Principle, waarin werd gesteld dat mensen in organisaties promotie maken tot boven hun niveau van competentie. Dat kan slecht aflopen en heeft menigmaal tot verliezen of een faillissement geleid. We zien dit niet alleen in bedrijven, maar ook bij de overheid. Als je faalt in het bedrijfsleven, kun je altijd iets nieuws beginnen. Maar wat als ons land failliet gaat?
Wat gebeurt er met de Amerikanen als er een massale terroristische aanslag komt?

Ik vermoed dat er al heel wat illegale vreemdelingen uit het Midden-Oosten zijn geweest die zich voordeden als Latijnsamerikaans staatsburger en zo het land binnenkwamen. Als de VS een gastarbeidersregeling maakt, zullen zij zich graag aanmelden voor amnestie. Dan hebben ze meteen een nieuwe, ‘schone’ identiteit en kunnen ze zich beter verbergen, in afwachting van de instructies voor een aanslag.
Maar vlak ook de gewone criminaliteit niet uit. Vreemdelingen die vrijkomen na gevangenisstraf (in plaats van meteen te worden gedeporteerd) komen zes keer zo vaak met de politie in aanraking als andere ex-gevangenen.

Gekozen politici en bureaucraten hebben een publieke vertrouwensfunctie. Ze moeten dat vertrouwen elke dag waarmaken en hebben daarover een eed afgelegd. Politici die onze grenzen niet veilig kunnen maken en geen waterdicht immigratiesysteem kunnen bedenken, gooien het leven van de Amerikanen te grabbel en daarmee de toekomst van ons land. ‘Wij, het volk’, moeten hen helpen dit te leren begrijpen. Ik verzoek alle Amerikanen die dit lezen kennis te maken met hun gekozen vertegenwoordigers en hen eraan te herinneren voor wie ze werken en wat van hun wordt verwacht.
Hoe meer je ze schrijft, des te eerder zullen ze je boodschap horen (al zijn er nogal wat bij die zich doof en blind houden). De veiligheid van onze grenzen is geen zaak voor de Democraten of de Republikeinen, het is een Amerikaanse kwestie!

Michael Cutler is verbonden aan het Center for Immigration Studies, een denktank die erop wijst dat het Amerikaanse publiek niets van ongebreidelde immigratie moet hebben, en schrijft op Counterrerrorismblog. Hij heeft 30 jaar bij de Amerikaanse immigratiedienst gewerkt, onder andere als geheim agent in de strijd tegen de internationale drugshandel. Hij trad verschillende keren op als getuige in hoorzittingen van het Congres over de handhaving van de immigratiewet en droeg informatie aan voor de commissie die het onderzoek naar 9/11 leidde. Cutler is gespecialiseerd in de risico’s van ongecontroleerde immigratie voor de Amerikaanse veiligheid, de gevolgen voor de rechtshandhaving, strategieën voor het tegengaan van illegale immigratie en de risico’s van een algemene amnestie voor illegale vreemdelingen.

Algemeen, 10.01.2007 @ 13:57

[Home]
 

14 Reacties

op 10 01 2007 at 16:17 schreef Jozef:

Los van het immigratie-aspect van dit artikel: Ik snap niet waarom de Amerikanen niet leren van het fiasco der drooglegging en de drugshandel en drugsgebruik niet legaliseren.

Wat heeft de staat ermee te maken wat mensen in hun lijf spuiten? De oorlog tegen drugs kost miljarden dollars, heeft geen enkel effect op het drugsgebruik, en zorgt er louter voor dat het zware jongens zijn die zich ermee bezig houden.

Hoeveel doden vallen er jaarlijks in de sinaasappel-handel, vanwege politieingrijpen of rivaliserende gangs? Geen toch? Maar als sinaasappels per direct worden verboden, zul je over tien jaar dezelfde problemen zien als in de drugshandel. Behoefte houdt zich niet aan regels.

op 10 01 2007 at 16:43 schreef Lagonda:

Drugs zijn (naast wapens) voor elke in de schaduw opererende organisatie — of dat nu de CIA, de KGB of Al-Qaida is — een perfecte methode om clandestiene missies te bekostigen. Met name voor geheime diensten is het van belang dat de kosten voor "smerige" missies buiten de keurig nette boekhouding van de Staat blijft. Dus hoe betaal je de kosten voor illegale missies? Met illegale middelen, uiteraard.

Daarom zullen drugs altijd illegaal blijven — ook al omdat dit de waarde van het artikel doet toenemen. De ‘War on Drugs’ zijn dus een farce.

op 10 01 2007 at 18:08 schreef Paardestaart:

Het enge is dat geheime diensten – net als andere inspecterende instanties – een bril opgezet krijgen,en zelden de goeie: ze kijken alleen daar waar ze kijken moeten, en negeren gewoon het verdere gewriemel en het gedoe onder de steen die ze heel even optillen..
Zoals we altijd de vorige oorlog aan het uitvechten zijn, of de vorige dreiging proberen te beheersen, zo worden geheime diensten altijd verrast door een aanval, en dan controleren ze vervolgens wat er nu net gebeurd is..
En pc zijn ze óok nog, dus het is louter toeval dat het meestal goed gaat

op 10 01 2007 at 18:22 schreef Bernadette:

Hier een nieuwsverhaal dat de stelling van Michael Cutler (stop de moslimimmigratie) onderbouwt.
Ze gaan nu ook al elkaar te lijf in de VS.
Als je cynisch bent, kun je zeggen: prima jongens, ga lekker zo door, des te eerder schiet de regering wakker uit hun coma.

Het leuke aan bovenstaand stuk vind ik dat Cutler een echte praktijkman is, hij weet waar hij het over heeft, i.t.t. de bobo’s die maar door blijven mantraën over de o zo gematigde moslims die het o zo goed bedoelen.

op 10 01 2007 at 18:40 schreef Bernadette:

En dit illustreert wat Paardestaart zegt.

Dankzij de moslimimmigratie kan een jihadorganisatie als Hizb ut-Tahrir, in heel wat landen verboden, in Australië gewoon een bijeenkomst houden over hoe het kalifaat te vestigen (zie het agressieve filmpje) zonder dat de autoriteiten iets kunnen doen. Hizb ut-Tahrir gebruikt slim de takiyya en veinst de islamitische heerschappij met ‘vredelievende’ middelen te zullen bereiken. Vrijheid van vergadering en godsdienst, toch?

op 10 01 2007 at 20:18 schreef Paardestaart:

Political Correctness – the Revenge of Marxism; Fjordmann reageert op een interview in Frontpage Mag met Dalrymple..zeer lezenswaardig.

(Gates of Vienna verdient een link hier, Peter! Je kunt er heel doorwrochte en zeer informatieve artikelen vinden!)

http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/06/political-correctness-revenge-of.html

Ook op Gates of Vienna schrijft Baron Bodissey dat de politiek overgenomen wordt door specialisten – of technocraten, zoals ze hier altijd genoemd worden – lui die Europa er met alle geweld willen doordouwen, en die de nationale staten willen vervangen door een europese federatie, zodat ze ongestoord hun zegenrijk werk voor de mensheid willen doen; zonder dat het domme volk zich met het bestuurswerk bemoeit dus..

Van burger tot onderdaan…:

The challenge to liberal democracy can also come from new and more insidious threats. John Fonte of the Hudson Institute notes that “transnationalism” and “Multiculturalism” are presented as unstoppable forces of history, but in reality they are “ideological tools, championed by activist élites.”
He suggests that the end of the Cold War has intensified an intracivilizational Western conflict between liberal democracy and transnational progressivism, between democrats and post-democrats. According to him, the EU “embodies transnational progressivism. Its governmental structure is post-democratic. It is unelected and, for the most part, unaccountable.”

Transnational progressivism is undemocratic and authoritarian to its core. It presupposes the rule of enlightened “experts” and élite groups over the ignorant masses, who are stupid and should not be permitted to make important decisions without supervision (Denk maar aan Bot, die aan de vooravond van het referendum uitriep dat je maar liever niet mee moest praten over Europa, als je er toch niets van begreep..? Ga maar rustig slapen volk – laat het maar aan ons over??)
Its goal is to establish a benign oligarchy, where power will reside within smaller groups which will conduct their affairs out of the public view. This line of thinking is nothing less than a frontal attack on all basic principles of freedom and democracy, disguised under a benevolent façade. It needs to be exposed as such. Transnational organizations such as the European Union are a throwback to the pre-democratic age.

One of the most serious challenges to democracy in the 21st century is the unprecedented pressure from migration, and the fact that certain groups can decide to permanently change the entire demographic make-up of a country without public debate and without public consent, by simply refraining from upholding its borders. It has been called “the greatest demographic experiment ever forced onto a people politically.”

http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/07/from-citizen-to-subject-rule-of.html

op 11 01 2007 at 12:17 schreef vander F:

@ paardestaart,
"is the unprecedented pressure from migration, and the fact that certain groups can decide to permanently change the entire demographic make-up of a country without public debate and without public consent, by simply refraining from upholding its borders"

unprecedented?
Doet me een beetje denken aan de Noord Amerikaanse indianen in de 19′ eeuw.
Volksverhuizingen hebben, voor zover we kunnen terugkijken in de tijd , altijd al plaatsgevonden.
Niets nieuws onder de zon.

op 11 01 2007 at 13:37 schreef Bernadette:

Zo lust ik er ook nog wel een paar. De trek van de Homo erectus weg uit Afrika naar Azië. Enzovoorts.

Van der F. denk leuk te zijn en borduurt voort op het woord unprecedented. Maar dat bijvoeglijk naamwoord slaat op pressure en niet op migration.
Weer een slachtoffer van het slechte NL onderwijs.
De pressure is de verzorgingsstaat die onder druk kwam te staan en de etnische spanningen.
De mens is niet gebouwd op multicultureel samenleven.

op 11 01 2007 at 13:50 schreef Peter Breedveld:

De mens is niet gebouwd op multicultureel samenleven.

Dat ligt toch aan de definitie van ‘multicultureel samenleven’, niet?

op 11 01 2007 at 16:16 schreef Bernadette:

De linkse definitie is dat je blij moet zijn met massa’s ongeschoolden bij elkaar die geen NL spreken en lak hebben onze cultuur of die zelfs haten. Dat is geen pretje voor de autochtonen die al in zo’n wijk woonden of dat nog steeds doen.
Hippe hoogopgeleide goedverdienenden kunnen heel goed multikul samenleven, want delen dezelfde wormen en maden.

op 11 01 2007 at 20:42 schreef vander F:

Bernadette denkt leuk te zijn en negeert botweg de geschiedenis die laat zien dat alle grote migratiestromen in het verleden grote sociale druk, onrust, oorlog en ellende met zich meebrachten.

Tja, dat onderwijs hè?

op 12 01 2007 at 03:12 schreef Paardestaart:

What’s happening these days in Europe may be bigger than the downfall of the Roman Empire. It has never happened before in human history that an ethnic group voluntarily finances other ethnic groups to advance their culture on their territory to the detriment of their own people.

Native Europeans are paying people who openly declare to be their enemies to eradicate their civilization and are told to celebrate this as tolerance. This happens against a backdrop of broken families, social pathologies, widespread abuse of drugs and booming crime rates, while we are shopping expensive Gucci purses and watching naked people do strange things in reality TV shows

op 16 01 2007 at 22:57 schreef J. de Zeeuw:

Wij zijn in Nederland met ongev vijftien en een half miljoen. Daarvan is plusminus een miljoen allochtoon
De vulling van onze gevangenissen bestaat voor pakweg 75 % uit allochtonen. De andere 25 % word door de 14 en een half miljoen voor rekening genomen. Denk over die percentages maar eens rustig na.
En wat krijgen deze vrome 5 maal per dag tot Allah biddende lieverdjes. Speciaal halal voedsel want ander eten zoals b.v. een cabonade (varkensvlees) staat hun geloof niet toe. En natuurlijk houden wij Nederlanders ( de liefste mensen van de wereld) daar weer rekening mee.

op 16 01 2007 at 22:57 schreef J. de Zeeuw:

Wij zijn in Nederland met ongev vijftien en een half miljoen. Daarvan is plusminus een miljoen allochtoon
De vulling van onze gevangenissen bestaat voor pakweg 75 % uit allochtonen. De andere 25 % word door de 14 en een half miljoen voor rekening genomen. Denk over die percentages maar eens rustig na.
En wat krijgen deze vrome 5 maal per dag tot Allah biddende lieverdjes. Speciaal halal voedsel want ander eten zoals b.v. een cabonade (varkensvlees) staat hun geloof niet toe. En natuurlijk houden wij Nederlanders ( de liefste mensen van de wereld) daar weer rekening mee.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS