Home » Archief » Grondrechten


[29.01.2007]

Grondrechten

Pamela Hemelrijk

Riebi8 (44k image)

Is de vrijheid van meningsuiting onverenigbaar met de godsdienstvrijheid? Minister Nicolai vindt van wel. Die verkondigde vorige week dat de vrijheid van meningsuiting voorrang moet krijgen op de godsdienstvrijheid, wanneer die twee grondrechten met elkaar “botsen”.

Het kabinet denkt er genuanceerder over: als twee grondrechten met elkaar opgespannen voet staan, aldus een nota uit 2004, dan moet per geval worden bekeken welk grondrecht de voorrang heeft, en als de politiek er niet uit komt, dan moet de rechter het maar doen.

Nicolai wil dus een vaste rangorde voor grondrechten invoeren, en het kabinet wil nu eens de godsdienstvrijheid laten prevaleren, en dan weer de vrijheid van meningsuiting, al naar gelang dat het beste uitkomt.

Om te beginnen vraag je je af, als je dat leest, wat onze regering in godsnaam onder een grondrecht verstaat. Want als het ene grondrecht ondergeschikt wordt gemaakt aan het andere, dan is het geen grondrecht meer, zeg nou zelf. Op een grondrecht moet je je blindelings kunnen beroepen, zonder je het hoofd te breken over de vraag of het misschien in strijd is met een ander grondrecht.

‘Botsende”grondrechten horen in een zichzelf respecterende grondwet niet thuis. Stel dat het ene grondwetsartikel het onvervreemdbaar recht op life, liberty and the pursuit of happiness garandeert, en het andere het onvervreemdbaar recht om slaven te houden. Dan ga je toch niet zitten bekvechten over de vraag welk van die twee zwaarder moet wegen? Dan ben je toch volkomen van de pot gerukt als je voorstelt dat de rechter maar per geval moet uitmaken wie er aan het langste eind trekt, de slavenhouder of de mensenrechtenactivist? Dan constateer je toch dat de grondwet op flagrante wijze met zichzelf in strijd is, en als de wiedeweerga moet worden gecorrigeerd?

Maar dat is van ministers kennelijk teveel gevraagd. Die lossen het liever op z´n Orwelliaans op. ‘Alle grondrechten zijn gelijk, maar sommige grondrechten zijn gelijker dan andere´, als het ware.

Ik begrijp trouwens in de verste verte niet waar Nicolai en het kabinet het idee vandaan halen dat de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting elkaar ondergraven. Volgens mij is dat je reinste kwatsch. Godsdienstvrijheid houdt in dat niemand u kan verbieden om er een religie op na te houden van welke aard dan ook, en daar luidkeels van te getuigen, desnoods door overal rond te bazuinen dat alle godloochenaars eeuwig in het vagevuur op hun tong zullen moeten kauwen, gezeten naast de duivel. Daar bent u helemaal vrij in. U bent ook volkomen vrij om vijf maal daags met het gelaat naar Mekka te gaan liggen, of geknield naar Santiago de Compostella te kruipen, of in tongen te spreken, of om alle trappen van het Vaticaan schoon te likken als u daar aardigheid in heeft.

Vrijheid van meningsuiting houdt in dat ik mag vinden dat u van lotje getikt bent als u dat soort dingen doet, en dat ook in woord en geschrift mag uiten.

Ik zie niet in waarom die twee grondrechten elkaar bijten. U beperkt mijn vrijheid niet door naar Santiago de Compostella te kruipen, en ik beperk de uwe niet door te vinden dat u niet goed wijs bent. Zelfs door u en uw geloof te beledigen, bijvoorbeeld door te beweren dat u een smerige christenhond bent, of een geitenneuker, of wat niet al, tast ik uw godsdienstvrijheid in de verste verte niet aan. Als ik geweld zou gebruiken om u het kruipen naar Santiago de Compostella te beletten, of uw huis in brand zou steken omdat u uw geloof niet wilt afzweren, dan zou het wat anders zijn. Maar dat staat de vrijheid van meningsuiting mij dan ook niet toe.

Laten we wel wezen: gelovigen zijn door de eeuwen heen uitsluitend in hun godsdienstvrijheid beperkt door andere gelovigen; van de vrijheid van meningsuiting hebben zij niets te vrezen. Ooit gehoord van een protestant die door fanatieke vrijdenkers aan de Spaanse Inquisitie werd uitgeleverd? Ooit gehoord van een Hugenoot die voor fanatieke vrijdenkers op de vlucht moest slaan? Ooit gehoord van een oud besje dat door fanatieke vrijdenkers wegens hekserij werd op de brandstapel werd gezet? Vrijdenkers en humanisten waren verdorie de enigen die aan vervolgde gelovigen een veilig heenkomen boden! Zonder de vrijheid van meningsuiting zou het er voor de godsdienstvrijheid juist uitermate somber uit zien. Een godsdienstige overtuiging is per slot ook niks anders dan een mening.

Waarom houdt het kabinet dan toch koppig vol dat die twee met elkaar botsen? Hoor eens, het kabinet weet ook donders goed dat de vrijheid van meningsuiting hoegenaamd geen inbreuk vormt op de godsdienstvrijheid, en dat vrijdenkers nog nooit geprobeerd hebben hun inzichten met geweld aan kerkgangers op te leggen. Ik zou tenminste geen enkel voorbeeld weten.

Maar het omgekeerde is schering en inslag, vooral sinds de Islam hier zijn intrede heeft gedaan. Geweld tegen vrijdenkers wordt om de haverklap gerechtvaardigd met een beroep op de godsdienstvrijheid. Vraag maar aan Mohammed B. Voor Mohammed B. betekent godsdienstvrijheid niet de vrijheid om te geloven wat je wilt, maar de vrijheid om critici van dat geloof de strot af te snijden.

Het lijkt verdorie waarachtig wel of het kabinet, in zijn muticulturele geloofsijver, die opvatting heeft overgenomen! Want alleen als je Mohammed B. zijn definitie hanteert, kom je inderdaad in de knel. (“Verrek! Het grondrecht om andersdenkenden te doden staat haaks op het grondrecht om er een afwijkende mening op na te houden! We hebben een staatsrechtelijk probleem! Laat ons snel een nota schrijven!”)

Als het kabinet een knip voor zijn neus waard was, dan zou het luid en duidelijk verklaren dat er van botsende grondrechten geen sprake is, en dat godsdienstvrijheid een logisch uitvloeisel is van de vrijheid van meningsuiting. Dat het gelijkwaardige grootheden zijn, die elkaar eerder versterken dan dat ze elkaar tegenspreken. En dat er dus geen enkele noodzaak is om ze tegen elkaar af te wegen. Tenzij je onder godsdienstvrijheid verstaat wat Mohammed B. eronder verstaat. Maar zo diep zijn we nog niet gezonken, mag ik hopen.

Wat wel op zeer gespannen voet staat met de vrijheid van meningsuiting, dat is onze anti-discriminatiewetgeving. Pim Fortuyn heeft daar al op gewezen, en hij had volkomen gelijk. Kijk, dat de overheid zijn burgers gelijk moet behandelen, dat spreekt natuurlijk vanzelf, en dat staat ook niet voor niks in artikel 1van de grondwet. Maar een paar jaar geleden heeft de overheid besloten dat burgers elkaar niet meer mogen discrimineren, en dat vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Wie iets onaardigs zegt over sommige bevolkingsgroepen, of niks met sommige bevolkingsgroepen te maken wil hebben, die riskeert nu een jaar cel. Je mag iemand niet kwetsen of discrimineren op grond van zijn geloof, levensovertuiging, seksuele voorkeur, of ras. (Dus je mag wel zeggen dat Amerikanen een rotvolk zijn, of dat je de schurft hebt aan mannen met baarden, maar niet dat je de pest hebt aan zevendedagsadventisten, of dat Marokkanen zich nogal vaak onledig houden met tasjesroven. Dat laatste is nog het gekste, welbeschouwd, want Marokkanen zijn helemaal geen ras. Maar als je er eentje weigert in een disco krijg je toch een strafklacht aan je broek wegens racisme. Als een imam daarentegen oproept om homo´s van flatgebouwen te gooien gaat ie gek genoeg vrijuit.)

Onduidelijkheid troef dus,over wat je wel en wat niet mag zeggen, en dat leidt ertoe dat mensen huiverig worden om uberhaupt iets generaliserends te beweren over welke bevolkingsgroep dan ook. Je kunt immers nooit zeker weten of het misschien strafbaar is. Een zichzelf respecterende overheid behoort mensen nooit te vervolgen vanwege hun opinie, hoe onwelgevallig die ook mag zijn. Dan wordt de vrijheid van meningsuiting een dode letter. En te oordelen naar het politiek correcte gelul in de media is ie intussen al geruisloos een zachte dood gestorven.

Columniste Pamela Hemelrijk was tot voor kort columniste bij Metro. Eerder schreef ze onder andere voor het Algemeen Dagblad en De Gezonde Roker.

Algemeen, 29.01.2007 @ 21:07

[Home]
 

66 Reacties

op 29 01 2007 at 21:58 schreef Ad de Fouw:

Beste mevr. Hemelrijk,
ik lees uw columns altijd met genoegen en begrijp niet waarom onze gerenommeerde dag- en opiniebladen uw columns niet opnemen. Altijd helder en to the point, maar wellicht niet passend in het denken van ons establishment .
Uw analyse is helder en moet serieus worden genomen en het zou daarom van groot belang zijn om een breder podium te krijgen.
Ga zo door!!

Mvg,
Ad de Fouw

op 29 01 2007 at 22:47 schreef vander F:

Goed om dit weer eens onder de aandacht te brengen.

"Ik begrijp trouwens in de verste verte niet waar Nicolai en het kabinet het idee vandaan halen dat de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting elkaar ondergraven. Volgens mij is dat je reinste kwatsch."

Even los van het feit dat ik dit gaarne onderschrijf,
lijkt het alsof Den Haag multi gespinned is,
zo vaak rondgetold dat ze het zelf niet meer vatten.

De giftige angel zit klaarblijkelijk in artikel.1 van de grondwet.
Dat artikeltje is toch pas in 1983 toegevoegd?
Midden in de periode van het toen nog volkomen naieve policor sprookjesland Holland, nog lekker ban de bommen met z’n allen, veilig voor/achter het Ijzeren gordijn en het eigen gelijk.

Van die massale zelfgenoegzame solidariteit en ludieke aksie bereidheid is niets meer over.
Mogelijk ook doordat veel biculturelen geen moer begrijpen van het begrip ‘ludiek’, al helemaal niet in combinatie met ‘aksie’.

Toch nog even artikel.1
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld."
gelijk een lastige zin, klinkt leuk maar is bij even doordenken eigenlijk absurd.

En deze dan:
"Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Zeker deze eenrichtings constructie,
"Discriminatie wegens godsdienst"

ik zou daar bijvoorbeeld liever zien staan
"Discriminatie door en/of wegens godsdienst"
dat doet al meer recht aan de harde werkelijkheid me dunkt.

op 29 01 2007 at 22:55 schreef fritzie:

Pamela,

"Maar een paar jaar geleden heeft de overheid besloten dat burgers elkaar niet meer mogen discrimineren, en dat vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Wie iets onaardigs zegt over sommige bevolkingsgroepen, of niks met sommige bevolkingsgroepen te maken wil hebben, die riskeert nu een jaar cel. Je mag iemand niet kwetsen of discrimineren op grond van zijn geloof, levensovertuiging, seksuele voorkeur, of ras."

Huh, waar staat dat ?

Met vriendelijke groeten,

Fritzie.
(Eventueel Oprichter Katholieke vrouwen zangvereniging)

op 29 01 2007 at 23:15 schreef vander F:

Dat van ‘politieke gezindheid’ moet ook nog eens rustig uitgelegd worden aan de anti-fa’s en indymedia flockers.
die spugen op dat onderdeel, die hele marxistenbende eigenlijk.

Misschien hebben ze wel gelijk.

op 29 01 2007 at 23:17 schreef pamela hemelrijk:

Artikel 137 c tot en met f wetboek van strafrecht. Een jaar of wat geleden uit de hoge hoed getoverd. Een weerzinwekkend stuk gelegenheidswetgeving, te vergelijken met die abominabele wet op de godslastering. Wetten zijn soms net modeverschijnselen. Met dit verschil dat de minirok na verloop van tijd passé is, terwijl die wangedrochten van wetten nooit meer weg te krijgen zijn.

op 29 01 2007 at 23:33 schreef vander F:

Artikel 137c

1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

"opzettenlijk beledigend……"
Homo’s met hoofd naar beneden een toren af is geen belediging, of zelfs bedreiging, het was een terloopse slip of the tongue?
Het staat niet botweg ergens dwingend neergeschreven?
Een Gristenhond die beweert dat ik als Atheist geen moraal kan bezitten (is mij eens toegedicht want Atheist=duivelswerk), is voor mij geen belediging?
Is voelde mij weldegelijk in m’n kruis getast,
wat krijgen we nou, omdat ik niet met m’n reet in een tempel hok kan ik geen moraal bezitten, slechts onzindelijk me door het leven hoereren? (daar kwam het op neer)

op 30 01 2007 at 08:44 schreef Lagonda:

@John Galt: het verschil is dat mensen die in een God geloven zichzelf deftiger vinden dan mensen die niet in een God geloven — vandaar ook het belachelijke gehannes waar Pamela over schrijft. Iemand die in God geloofd, heeft privileges, en daar moet blijkbaar meer rekening mee gehouden worden.

Er dient gewoon één artikel te komen, tw. ‘vrijheid van opvatting’ — hiermee zijn én de religies, én de vrije meningen mee gediend. En alle partijen moeten er maar eens aan wennen dat niet iedereen hun opvattingen deelt, en dat hun opvattingen bespot kunnen worden.

Het zou een mooi en volwassen gebaar zijn als dit het eerste en belangrijkste artikel van onze Grondwet zou zijn. Niet dat gebiedende "Gij zult niet discrimineren", maar "Gij zijt vrij te denken en te uiten wat u wil".

op 30 01 2007 at 09:13 schreef Benedictus:

"Het zou een mooi en volwassen gebaar zijn als dit het eerste en belangrijkste artikel van onze Grondwet zou zijn. Niet dat gebiedende "Gij zult niet discrimineren", maar "Gij zijt vrij te denken en te uiten wat u wil"."

Eens!

op 30 01 2007 at 09:17 schreef John Galt:

Lagonda, regel dat. Als ik je ergens van dienst kan zijn, zeg je het maar.

op 30 01 2007 at 10:49 schreef Appelscha:

@Lagonda,
en mensen die niet in God geloven vinden zichzelf weer slimmer en moderner dan mensen die wel in God geloven. Een belangrijke reden waarom veel Europeanen zo op de Amerikanen neerkijken is volgens mij vanwege hun "achterlijke" geloof, al spreekt het vanzelf dat exotische religies meestal minder achterlijk worden gevonden dan dat christendom waar we ons net met zoveel kabaal aan hadden ontworsteld.

Overigens ben ik het met je voorstel eens. Het niet opzettelijk, nodeloos beledigen van je medemens moet een kwestie van etikette zijn. En met etikette hoeft de wetgever zich niet bezig te houden.

op 30 01 2007 at 10:56 schreef metatron:

Lagonda:

Gezien mijn geloofsovertuiging, zou ik graag als een deftige meneer behandeld willen worden. Bovendien zou ik graag op grond van mijn geloof,
mijn moreel vergunde privileges willen opeisen.
Helaas merk ik dat ik in mijn omgeving als een zielige paria wordt beschouwd. Katholiek! Get a life loser!

op 30 01 2007 at 10:58 schreef Huuskesgait:

Met onderstaande ben ik het helemaal eens:
Beste mevr. Hemelrijk,
ik lees uw columns altijd met genoegen en begrijp niet waarom onze gerenommeerde dag- en opiniebladen uw columns niet opnemen. Altijd helder en to the point, maar wellicht niet passend in het denken van ons establishment .
Uw analyse is helder en moet serieus worden genomen en het zou daarom van groot belang zijn om een breder podium te krijgen.
Ga zo door!!

Mvg,
Ad de Fouw

Goodgoan: Huuskesgait

op 30 01 2007 at 11:01 schreef Peter Breedveld:

Helaas merk ik dat ik in mijn omgeving als een zielige paria wordt beschouwd. Katholiek! Get a life loser!

Meen je dat nou, Metatron?

op 30 01 2007 at 11:55 schreef Appelscha:

@Metatron,
herkenbaar! Op mijn middelbare school in Leiden was extreem-links dominant aanwezig in de bovenbouw; allemaal pubers die zich tegen hun rechtse ouders afzetten natuurlijk. De "alto’s" waren bv ook sterk vertegenwoordigd in de redactie van het schoolkrantje, waardoor het vol antikapitalistische en antireligieuze polemiek stond. Als gereformeerde jongen uit het dorp moest ik het niet wagen me anders dan geringschattend over het geloof uit te laten, want christenen dat waren toch wel achterlijke bourgeois; de atheististen hadden de waarheid in pacht. Die vijandige houding tegenover het christendom heb ik sindsdien niet meer zo meegemaakt, maar van privileges heb ik nooit wat gemerkt.

op 30 01 2007 at 12:02 schreef fritzie:

In Belgie geldt er een verbod op invoer van zeehondenproducten, Bont dus.

Ook dat is een aantasting van grondrechten.

Ik kan mij als fatsoenlijk mens niet meer als zodanig uitdrukken.
Immers ik kan niet meer kiezen tussen wel of geen Bont ! Geen keuze vrijheid.

Dit is ernstig, want er is mij daarmee ook een verantwoordelijkheid en plicht afgenomen.

Een stukje verontmenselijking heeft er plaats gevonden. Men neemt mijn vrijheid af en legt mij iets op.
Ook al ben ik verantwoordelijk, verstandig en volwassen mens, ik word gelijkgeschakeld met mensen die dat niet zijn. Op voorhand !

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor bont, maar ook voor alle andere verboden. Zoals:
Abortus, boeken (Mein kampf), invoer van porno-films en agressieve games, fietsen op Zondag, moslims beledigen, Bepaalde TV-programma’s en neiuwsberichten, bepaalde moppen, inperking van schadelijk invloeden op het internet, enz.

Zo drukt de wetgever mij in een verdachte hoek.
Als burger kan ik mij, zonder de wet te overtreden niet meer onderscheiden van een malloot die de Holocaust ontkent.

Gelukkig kan ik nog wel ontkennen dat er vrouwenhandel in Nederland bestaat en dat indianen in Noord-amerika nooit zijn uitgemoord…of zal dit binnenkort ook verboden gaan worden ?

Ewout Jansen heeft geen Fatwa gekregen van Filip Dewinter, noch van Groep Wilders.

En hoor ik daar hier iets over ?
Neen !
Heerlijk.

op 30 01 2007 at 12:06 schreef Peter Breedveld:

Wat dacht je van het privilege om voor mij te mogen bepalen of ik op zondag mag winkelen, of mijn vrouw abortus mag en of ik op een waardige manier mag sterven, als ik dat wil? Wil je nog meer privileges? Wil je bepalen wat ik mag lezen? Wat ik op TV mag zien?

op 30 01 2007 at 12:09 schreef Bernadette:

Mooi stuk, Pam.
Dat artikel 1 van de Grondwet heeft iets raars, er staat dat iedereen in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld.
Maar wat zijn gelijke gevallen? Dat is de crux.
Mensen zijn niet gelijk. Waarom luidt dit artikel niet: Alle burgers worden gelijk behandeld voor de wet? Daarmee zou je ook ambtenaren en politici, die nu bepaalde privileges genieten, voor de wet gelijkstellen aan anderen.

En hoe zit het met moslims die de Nederlandse wet en cultuur niet accepteren? Je zou kunnen zeggen: dat zijn geen gelijke gevallen en dus hoef je ze niet gelijk te behandelen, net als je ongeveer alle soorten discriminatie op dit Grondwetartikel in de hand zou kunnen verdedigen.
Maar de Grondwet vervolgt met: discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht mag niet.
Wat een warrige, tegenstrijdige tekst.

op 30 01 2007 at 12:23 schreef metatron:

Breedveld:

Volgens mij heb jij het privilege om je helemaal te buiten te gaan aan je prive verzameling aan gedachtes en gewoontes. Nog wel. En als het aan mij ligt blijft dat zo. Of wil je nu beweren dat alle modernistische verworvenheden onder BBR teniet worden gedaan! Ben jij zo’n schijtlaars! Ik zou mijn pijlen maar op een andere dreiging richten. De tagiya schimmen bevoorbeeld.

op 30 01 2007 at 12:24 schreef John Galt:

Kan iemand mij het verschil tussen een religie en een mening nou eens uitleggen?

op 30 01 2007 at 12:25 schreef Peter Breedveld:

O ja natuurlijk! Ik ga mijn pijlen op schimmen richten in plaats van op concrete bedreigingen van mijn vrijheid. Hahaha! Prijsloos.

op 30 01 2007 at 12:28 schreef Appelscha:

@Peter,
is dat mijn privilege? Hier in Utrecht is nota bene een referendum gehouden over winkelen op zondag, dus de gehele bevolking heeft mogen meebepalen of we een dagje rust willen in de stad, waarbij de meerderheid zich tegen alle dagen shoppen heeft uitgesproken. Dat recht was dus allerminst voorbehouden aan gelovigen.
Over andere punten die je noemt wordt ook democratisch besloten, dunkt me, waarbij de meerderheid van de bevolking het privilege heeft te bepalen wat er mag en niet mag. De stem van gelovigen weegt hierin niet zwaarder dan die van anderen, anders was het homohuwelijk ook wel tegengehouden? Goddank hebben de conservatieven niet genoeg invloed om dat tegen te houden.

op 30 01 2007 at 12:46 schreef Elke:

Peter, de taqiya is allesbehalve een schim.
Schimmig misschien, door de manier van opereren.
Maar het hele idee dat de islam een godsdienst van vrede is, en dat er een hééééééle grote grote gematigde moslims zou bestaan, is een direct voortvloeisel van de taqiya, de verschoning/geloofsplicht om te liegen als dat ten bate van het geloof is.

op 30 01 2007 at 12:48 schreef Peter Breedveld:

Zeg, Metatron zegt dat ik mijn pijlen op schimmen moet richten, ik niet.

Ik heb me laatst door een moslim laten uitleggen waar taqiya echt op neerkomt, en dat was een heel wat minder verontrustend verhaal, maar ja, taqiya, natuurlijk.

op 30 01 2007 at 12:59 schreef Serieus als kanker:

Nee. Dat gaat niet. Voor mensen die zelfstandig nadenken dan.

op 30 01 2007 at 13:22 schreef Bernadette:

Dat is precies het punt. Ik geloof niet dat moslims in staat zijn tot een objectieve uitleg van hun geloof. Tenzij ze van hun geloof afvallen of het privé beleven, zoals Nahed Selim. Ik vind je rijkelijk naief, Peter. Je loffelijke wens om goede contacten met moslims te onderhouden, hoeft toch niet samen te gaan met gebrek aan kritische zin?

Keer op keer verdonkeremanen moslims de minder aardige kanten van de islam. Je kunt ze dat ook nauwelijks kwalijk nemen, ze zijn niet opgegroeid in een traditie van wetenschap en de rede. Met een kritische blik op hun geloof, als ze daar al toe in staat zijn, lopen ze groot risico omdat de islam geen kritiek toelaat.
Alle gezaghebbende islamkenners zijn van niet-islamitischen huize. Snouck Hurgronje, K.S. Lal, Lewis, Ye’or, Bostom, Spencer, Warraq, Jansen, enz. enz.
Je kunt hun boeken beoordelen op feitelijke (on)juistheden.
Maar als je alleen welwillend wilt zijn, in je contacten met moslims, dan ontzeg je jezelf een context waarin je hun uitspraken kunt wegen.
Jammer.

op 30 01 2007 at 13:32 schreef Peter Breedveld:

Ik vind mezelf niet naïef, werkelijk waar niet.

Wie het archief van deze site een beetje oppervlakkig doorneemt, zal het toch niet ontgaan dat ik behoorlijk kritisch ben over de islam en over de moslimgemeenschap. Ik geloof al die islamcritici, die jij noemt. Tegelijkertijd wíl ik geen goede relaties met moslims, die héb ik. De islam en de moslimgemeenschap, dat zijn twee dingen, de individuele moslims die ik ken, dat is van een totaal andere orde.

Zo verafschuw ik ook de PvdA en alles waar die partij voor staat, maar sommige van mijn beste vrienden zijn PvdA’ers!

op 30 01 2007 at 13:54 schreef EH:

"is dat mijn privilege? Hier in Utrecht is nota bene een referendum gehouden over winkelen op zondag, dus de gehele bevolking heeft mogen meebepalen of we een dagje rust willen in de stad, waarbij de meerderheid zich tegen alle dagen shoppen heeft uitgesproken. Dat recht was dus allerminst voorbehouden aan gelovigen."

Dat toont alleen aan dat het probleem groter is dan ‘gelovigen’ of ‘andersdenkenden’. Het probleem is dat mensen zich met een achteloze druk op een knop het gedrag tussen twee wederzijs instemmende partijen kunnen beinvloedden. ‘Het Systeem’ zou veel minder conductief moeten zijn voor dergelijk gedrag. Of het nou een meerderheid van chistenen, moslims of whatever is, het type gedrag blijft fundamenteel ongewenst.

op 30 01 2007 at 14:01 schreef EH:

"Ik heb me laatst door een moslim laten uitleggen waar taqiya echt op neerkomt, en dat was een heel wat minder verontrustend verhaal, maar ja, taqiya, natuurlijk."

Waarom een enkele bron vertrouwen? Hier staat het vrij duidelijk uitgelegd.
http://en.wikipedia.org/wiki/Taqiyya

Als je bijvoorbeeld kijkt naar het recente geval van ewout jansen en de moskee: als zij alles glashard zullen ontkennen is dat volledig gedekt door Taqiya. Immers, als ze wel bij hun standpunten zouden blijven zou dat wellicht gevolgen hebben, zoals uitzetting van imams.

op 30 01 2007 at 14:05 schreef Peter Breedveld:

Dat vind ik toch wel apart. Een organisatie die in alle toonaarden de waarheid ontkent en glashard liegt, niet echt een zeldzaamheid, zou ik zeggen. Maar nu doet een moskee het en dan heet het opeens taqiya, en dan is het extra gevaarlijk.

De Hells Angels doen ook net of ze een vredeliefhebbende motorclub zijn, terwijl het in werkelijkheid gewoon om een misdadige organisatie gaat. Is dat de niet-moslimse vorm van taqiya?

op 30 01 2007 at 14:06 schreef EH:

"Volgens mij heb jij het privilege om je helemaal te buiten te gaan aan je prive verzameling aan gedachtes en gewoontes. Nog wel. En als het aan mij ligt blijft dat zo. Of wil je nu beweren dat alle modernistische verworvenheden onder BBR teniet worden gedaan! Ben jij zo’n schijtlaars! Ik zou mijn pijlen maar op een andere dreiging richten. De tagiya schimmen bevoorbeeld."

Ja, zon schijtlaars is ie. Kritisch op zowel de islam als het christendom. Hoe haalt ie het in zijn hoofd?

Wat BBR allemaal wel of niet gedaan krijgen weet ik niet, maar het ideaalbeeld van rouvoet/balk op normatief vlak staat me in ieder geval totaal niet aan, en ze hebben wel mooi de meerderheid in de coalitie.

op 30 01 2007 at 14:07 schreef Bernadette:

Peter, je hebt gelijk, je bent zeer kritisch over de islam op deze site. Geweest, denk ik er de laatste tijd wel eens achteraan. Het lijkt wel de botsing van grondrechten: ik krijg de indruk dat je je goede contacten op een bepaald moment belangrijker gaan vinden dan je kritische zin over dat geloof.
Dat zou verklaren waarom je de uitleg van die moslim over tayiyya accepteert.

op 30 01 2007 at 14:12 schreef EH:

"Dat vind ik toch wel apart. Een organisatie die in alle toonaarden de waarheid ontkent en glashard liegt, niet echt een zeldzaamheid, zou ik zeggen. Maar nu doet een moskee het en dan heet het opeens taqiya, en dan is het extra gevaarlijk."

Goed punt, maar dat laatste heb je mij niet horen zeggen. Daarnaast hoef je niet gevaarlijker dan de hells angels te zijn om als gevaarlijk te worden bestempeld.

Een dubbele standaard voor in de groep en daar buiten is inderdaad niet bepaald exclusief aan de islam, maar er is zoiets als gradatie, en dat dit collectivisme zo sterk is dat men er openlijk voor uitkomt spreekt toch niet al te positief voor de toekomstige integratie van moslims.

op 30 01 2007 at 14:37 schreef Peter Breedveld:

Wat ik bedoel te zeggen is: waarom kunnen we niet volstaan met de constatering dat ze daar bij die moskee waarschijnlijk zitten te liegen dat ze barsten? Door er zo’n label, ’taqiya’ aan te hangen, wordt het allemaal groter en enger dan het is, alsof de invasie door de Borgs op handen is.

Peter, je hebt gelijk, je bent zeer kritisch over de islam op deze site. Geweest, denk ik er de laatste tijd wel eens achteraan.

Nee, nog altijd. Maar ik ben steeds kritischer geweest over de aanpak van lieden als Cohen en Donner dan over de islam, waar ik werkelijk niet zoveel over te zeggen heb. Ik heb keer op keer gehamerd op het feit dat niet islamcritici, maar moslims de islam een slechte naam bezorgen. Ik heb altijd geageerd tegen de boven-ons-gestelden, die zich laten intimideren door de baardmannen.

Maar ik heb het nou wel gezegd. Ik meen zelfs dat het allang niet meer zo erg is als het twee jaar geleden was. Heb je de laatste NRC-column van Bas Heijne gelezen (ik krijg de NRC nog steeds)? Die schrijft nu hetzelfde als wij twee jaar geleden al deden:

het blijft jammer dat Nederlandse moslims zich niet geroepen voelen om zeloten in eigen kring te confronteren met de onhaalbaarheid van hun hang naar zuiverheid. Een organisatie van hippe Marokkanen riep onlangs op om niet boos en verontwaardigd op de vijandige praat van Geert Wilders te reageren, maar om hem te knuffelen en met humor te bestrijden – mooi, nu de islamitische Wildersen in eigen kring nog.

Betamelijk Nederland is langzaam aan de ogen aan het openen.

Ik geloof dat, wanneer moslims in het Westen duidelijk te verstaan wordt gegeven dat er grenzen zijn aan de multiculturele welwillendheid, er spoedig een tijd zal aanbreken waarin iedereen weer normaal tegen elkaar doet. Dat wil zeggen: elkaar beschimpt en uitscheldt zonder dat er doden vallen.

op 30 01 2007 at 14:49 schreef metatron:

EH:

Meerderheid in de coalitie. De oppositie is er ook nog. Wil je al iets veranderen zal je toch 75+ stemmen in de kamer moeten hebben. Ik zie de oppositie van de PvdA nog niet mee stemmen met wetswijzigingen van ethische aard. Tel daar de CDA machtshonger bij op, dan laten ze het wel uit hun lijf om impopulaire wetswijzigingen door te voeren. Spokenjacht zal ik het maar noemen.

op 30 01 2007 at 14:51 schreef Appelscha:

hear, hear!

Normaal tegen elkaar doen, dat zouden meer mensen moeten doen. Al gaat het hier natuurlijk in feite over het recht om er gewoonten/ideeen op na te houden die afwijken van de norm…

op 30 01 2007 at 15:18 schreef Marijke de Jonge:

Artikel 1 zegt alleen dat de overheid iedereen gelijk moet behandelen. Dat ze vrouwen, homo’s, joden, katholieken, hindoes, moslims, gehandicapten, Ieren, Turken en papoea’s ‘bij gelijke geschiktheid’ gewoon een baan moet geven en niet strenger mag bestraffen als ze zich aan hun kinderen vergrijpen. Aan dat artikel mankeert dus helemaal niets, behalve dan dat je inderdaad de vraag kunt stellen wie er in hemelsnaam wanneer precies in precies gelijke omstandigheden verkeert. Want ondertussen mag je geen marinier worden als je korter bent dan 1.72m geloof ik. Discriminatie! Op lengte dus. En al doe je nog zo je best, met alleen een VMBO-diploma mag je op je 18e niet naar de universiteit. Discriminatie! Op intelligentie, karakter en doorzettingsvermogen.

Helaas weigerden burgers het goede voorbeeld van de overheid te volgen. Die bleven vrouwen maar onderbetalen en pubers met hoofddoekjes, brutale Marokkanen, mensen in een rolstoel of ouder dan 30 afwijzen voor een baan. Dus moest ze er nog eens overheen met de Wet Gelijke Behandeling.

Qua meningsvrijheid zou de grens moeten liggen bij oproepen tot geweld.

Toch blijf ik vrijheid van godsdienst een gedrochtartikel vinden. Is eigenlijk ook niet meer dan zo’n ‘mode-artikel’. Ooit was het nodig omdat het protestantisme een soort staatsgodsdienst was en joden en katholieken werden achtergesteld. Juist door artikel 1 kan daar nu geen sprake meer van zijn. Met artikel 1, 7, 8 en 9 zijn alle wensen die redelijke mensen op het gebied van religie kunnen hebben mooi gedekt.

‘Jullie zijn in dat gedegenereerde westen toch zo trots op jullie vrijheden? Waarom krijg ik dan zoveel commentaar als ik homoseksualiteit een enge ziekte vind, wil dat anderen ophouden m’n superieure geloof te bespotten, m’n vrouwen in een zwarte tent wil hijsen en ze af en toe – met een twijgje nota bene, zoveel heb ik al toegegeven – tot de orde wil roepen? Een van onze grote denkers heeft al gezegd dat we het stenigen van overspeligen maar moeten uitstellen tot de sjaria zijn ingevoerd. Wat willen jullie nou nog meer? Jullie hebben toch vrijheid van godsdienst? Waarom mag ik m’n vrouw dan niet meppen? Waarom mag m’n vrouw niet als zwart spook op een paspoortfoto? Dat moet van m’n godsdienst. Een grote farce dus, die zogenaamde vrijheid van jullie’.

Is het natuurlijk ook, maar dat is een ander verhaal. Zolang vrijheid van godsdienst nog in de grondwet staat kunnen mensen denken dat die vrijheid zo belangrijk is, dat religie onaantastbaar is en er geen kritiek op mogelijk is. Ze kunnen zich zelfs verongelijkt voelen zolang er wetten zijn die tegen hun voorschriften ingaan. Schaf het artikel af en je kunt gewoon ‘de pot op’ tegen al die verongelijkte vrome gelovigen zeggen. Want nu draaien al die Cohens zich in een knoop om maar tolerant en vrijzinnig over te komen terwijl ze natuurlijk ook niet zitten te wachten op mannen die vier vrouwen willen trouwen. Daar krijg je maar weer kinderen van die door hun ouders de straat op worden geschopt omdat je op driehoogachter geen zeven kinderen kunt herbergen. Moet je al die gezellige buurten weer afbreken om er grotere en betaalbare woningen neer te zetten waar die zeven kinderen wel in passen. Want zo sociaal zijn we ook nog steeds. Nog steeds durven we dat soort ouders niet te vertellen dat ze alleen maar moeten neuken als ze de gevolgen kunnen dragen, betalen en opvoeden.

@ Pamela
Geweldige column! Weet jij waarom die wet op de godslastering in de dertiger jaren werd ingevoerd? Ooit konden we dus zonder. Dat verbaast me. Blijkbaar was het dus juist ver vóór de ontkerkelijking van de afgelopen decennia, wèl toegestaan god te lasteren.

op 30 01 2007 at 15:34 schreef Michiel Mans:

Peter schreef,

-"De Hells Angels doen ook net of ze een vredeliefhebbende motorclub zijn, terwijl het in werkelijkheid gewoon om een misdadige organisatie gaat. Is dat de niet-moslimse vorm van taqiya?"-

Het liegen van de Angels wordt niet door een ‘erkende’ en door henzelf als vreedzaam omschreven religie gesanctioneerd. Die hebben geen heilig boek die het toestaat of oplegt. Aleen de moslims hebben dat.

op 30 01 2007 at 15:40 schreef Peter Breedveld:

Nou Michiel, dat lijkt mij typisch een gevalletje van lood om oud ijzer. Het blijft toch liegen, nietwaar?

Waar staat dat trouwens, in dat heilige boek, dat je mag liegen?

op 30 01 2007 at 15:52 schreef Bernadette:

Marijke, we zijn het dus eens over artikel 1 van de Grondwet: die gelijke gevallen maken het tot een gedrocht.

Over de reden dat dat wetsartikel over godslastering werd ingevoerd, zie een stuk van Boris van der Ham uit 2005.

Hij beschrijft hoe godslastering in de 19de eeuw steeds minder werd vervolgd en uiteindelijk in de nieuwe wetgeving niet meer strafbaar was.
Rond 1920 kwam er ‘een terugslag’, naar aanleiding van aanplakbiljetten van vereniging ‘De Dageraad’ waarop stond: ‘God is het kwaad’.

Opa Donnert maakte in reactie daarop in 1932 godslastering weer tot een delict. Dat was ook toen zeer omstreden. Want wat is godslastering, mag je wel zeggen dat gelovigen god misbruiken om het kwade te doen, maar niet zeggen dat een godsdienst op zich al het kwaad is of god zelf?

De vrijzinnig-christelijke remonstranten protesteerden tegen de wet, die vonden god ’te hoog’ om door mensen te worden gelasterd, bovendien wilden ze niet dat de vrijheid van meningsuiting werd aangetast.

op 30 01 2007 at 16:28 schreef Bernadette:

Peter, daar heb je het al. Je koppig volgehouden weigering toe te geven dat je je ook in die islam moet verdiepen, want hoezo? Het woord liegen in de betekenis die wij er nu aan geven, volstaat toch?

Nou, hier staat het: in de koran, soera 3:28 and 16:106. En in hadith Al-Boekhari, daar wordt gezegd dat moslims in het gezicht van kuffaar glimlachen, al vervloeken ze hen in hun hart. En in de tafsir (koranuitleg van islamgeleerden) staat dat leugenachtig gedrag naar buiten toe is toegestaan tot de Wederopstanding.

Taqiyyia is vooral een sjiïtisch begrip, die zeggen dat het doel de middelen heiligt en dus mag je liegen om dat doel te bereiken. Sterker nog, dat moet als het doel (de islamitische wereldoverheersing) verplicht is. In dat geval zijn de gevolgen van de waarheid spreken beschadigend voor het doel. Vandaar.

De soennieten staan taqiyya alleen toe in tijden van gevaar, als je jezelf of het geloof moet verdedigen.
Maar de shia volgen eigenlijk dezelfde redenering. Zij werden vervolgd door de soennieten en daarom hebben ze de taqiyya-praktijk ontwikkeld.

En doordat de islam een gestold geloof is en er druk wordt uitgeoefend op moslims om terug te gaan naar de pure islam, hebben we allemaal last van die taqiyya, mede door die funeste immigratie waardoor het akelig dichtbij komt. Islamitisch terroristen in de VS maken er dankbaar gebruik van om hun bedoelingen te verbergen. Lees je af en toe iets over in het nieuws.

De invloedrijk ayatolla al-Sistani noemt taqiyya op zijn website: ‘Huichelen over je geloof met als doel jezelf, je familie of je eigendom te beschermen.’ (Ver)zwijgen valt daar ook onder – en dat is de reden dat je zo zelden moslims islamitische terreuraanslagen hoort veroordelen.

Dat huichelen lijkt op de joodse praktijk van zogenaamd katholiek worden onder de Inquisitie, ware het niet dat de joden echt bedreigd werden en bovendien geen terreuraanslagen pleegden op mensen uit ene andere cultuur. De moslims doen dat wel en die worden niet bedreigd.

Al-Sistani heeft het ook over T-drinken, dat noemt hij ‘verzoeningstaqiyya’ om de andere kant gunstig te stemmen.

Maar in situaties dat zwijgen of huichelen leidt tot verbreiding van ongeloof, en moslims van het rechte pad afbrengt, mag taqiyya niet. Dan moet de Mohammedaan openlijk in verzet komen.

Kortom, je komt er niet door alleen te zeggen: het is liegen en dat is fout, punt uit. De Mohammedanen hebben een hele politieke/reli-cultuur gebouwd rond dat liegen en die wordt ook weer aan kinderen doorgegeven.
Dat is heel wat minder onschuldig dan dat jij je kinderen uit zou leggen in welke omstandigheden een leugentje om bestwil is toegestaan.

op 30 01 2007 at 16:44 schreef Michiel Mans:

Peter vroeg waar in de koran staat dat je mag-moet liegen. Zoals wel vaker, daar de koran regelmatig vaag en tegenstrijdig is, is het vooral een kwestie van interpretatie.

http://www.answering-islam.de/Main/Index/T/taqiya.html

Wat passages hieruit.

However, although taqiya is usually seen as a Shia doctrine only, it is practiced and taught also by Sunni Muslims, cf. the discussion of friendship with unbelievers in the entry on FRIENDS. Here just one quotation from a Sunni website, Islam Q&A (www.islam-qa.com), advising in regard to making friends with non-Muslims:

"Let not the believers take the disbelievers as Awliyaa’ (supporters, helpers) instead of the believers, and whoever does that, will never be helped by Allaah in any way, except if you indeed fear a danger from them" [Aal ‘Imraan 3:28]

This verse explains all the verses quoted above which forbid taking the kaafirs as friends in general terms. What that refers to is in cases where one has a choice, but in cases of fear and TAQIYAH it is permissible to make friends with them, as much as is essential to protect oneself against their evil. That is subject to the condition that one’s faith should not be affected by that friendship and the one who is behaves in that manner out of necessity is not one who behaves in that manner out of choice.

Shaykh Muhammad al-Saalih al-‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) was asked about the ruling on mixing with the kuffaar and treating them kindly hoping that they will become Muslim. He replied:

Undoubtedly the Muslim is obliged to HATE the enemies of Allaah and to disavow them, because this is the way of the Messengers and their followers…

Based on this, it is not permissible for a Muslim to feel any love in his heart towards the enemies of Allaah who are in fact his enemies too…

But if a Muslim treats them with KINDNESS and gentleness in the hope that they will become Muslim and will believe, there is nothing wrong with that, because it comes under the heading of opening their hearts to Islam. But if he despairs of them becoming Muslim, then he should treat them accordingly. This is something that is discussed in detail by the scholars, especially in the book Ahkaam Ahl al-Dhimmah by Ibn al-Qayyim …

Daar komt nog bij dat elke imam of mullah, naar believen de gelovigen kan vertellen wat hij wil, er is geen hogere ‘pauselijke’ orde die de leer structureert en de geestelijke orde controleeert. Bovendien kunnen vele gelovigen niet lezen, of het in het arabisch uit het hoofd geleerde begrijpen. In de moskee in discussie gaan over geloofszaken met een imam, durven maar weinigen te doen. De macht van de imam in de eigen kring, is vaak veel groter dan die van de pastoor of dominee bij de christenen (nu).

op 30 01 2007 at 16:46 schreef Michiel Mans:

Bernadette was me voor.

op 30 01 2007 at 16:46 schreef Peter Breedveld:

En betekent dat nou allemaal, dat wanneer een moslim tegen me zegt dat-ie me aardig vindt, dat-ie dan gewoon zit te liegen?

op 30 01 2007 at 16:55 schreef Bernadette:

Dat weet je niet, Peter.
Is het een moslim die door het wonen in NL van z’n geloof is afgedreven, dan zal het wel WYSIWYG zijn. Is-ie vroom, dan kan er iets achter zitten.

op 30 01 2007 at 16:56 schreef Peter Breedveld:

WYSIWYG?

op 30 01 2007 at 17:05 schreef EH:

what You See Is What You Get

op 30 01 2007 at 18:32 schreef Cor:

Peter heeft inderdaad altijd geageerd tegen de boven-ons-gestelden, die zich laten intimideren door de baardmannen, en terecht.

Maar wat betreft het islamitische monopolie op ’taqiyya’ – houd toch op; als je daar van uit gaat in de dagelijkse praktijk maak je van moslims onnodig lelijker mensen dan anderen.

Laat ik je uit de droom helpen: alle mensen doen aan ’taqiyya’, alle mensen zijn schijnheilig, ratterig en – zeker in groepen vanaf een stuk of vijf mensen – in hun loyaliteit aan jou uitermate beinvloedbaar door de omstandigheden.
Lees eens http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayProductInformation-Start?BOL_OWNER_ID=1001004001575374&Section=BOOK

op 30 01 2007 at 18:35 schreef Cor:

Aanvullend: iedereen op dit forum is een rat, ikzelf, medereagluurders en ook de hoofdredacteur. En als u meent dat u geen rat bent, gnoti se auton!

op 30 01 2007 at 18:48 schreef Cor:

Met andere woorden: och wat is het gristendom vals, och wat is de islam onomwonden aards en eerlijk!

op 30 01 2007 at 21:05 schreef Marijke de Jonge:

Over de reden dat dat wetsartikel over godslastering werd ingevoerd, zie een stuk van Boris van der Ham uit 2005.

Dank je wel, Bernadette. Ergens anders had ik ook al heel kort gelezen dat mensen toen door het (opkomende) nazisme, fascisme en communisme een beetje in de war waren. Dat ze door het beperken van vrijheid van meningsuiting probeerden de geest van een dreigende omverwerping van de bestaande orde weer terug in de fles te stoppen. Als je het een toestaat, moet je ook het andere toestaan en waar eindigen we dan?

Zo gaat dat dus al vijfhonderd jaar lang, of nog langer, in Nederland: iemand heeft een leuk idee dat de bestaande orde bedreigt, hij krijgt volgelingen en tegenstanders, mensen schreeuwen wat naar elkaar (zouden ze elkaar toen ook al ‘polarisering’ verweten hebben?), ze nemen de blinde en arrogante regenten en prinsen op de korrel, onlusten dreigen, de regenten nemen wetten aan die òf gericht zijn op het bezweren van de revolutionaire neigingen òf op het sluiten van het compromis (waarmee de revolutionaire neigingen ook gelijk bezworen zijn). Zie 1600-zoveel, 1800, 1840, 1900, 1930, 1960, 200X.

Eén opmerking op het artikel van Van der Ham. In de 17e eeuw konden calvinisten natuurlijk best Latijn lezen. De boeken van Spinoza waren in de Europese underground meer dan bekend, dus ook bij de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Spinoza was zelf wel erg voorzichtig. Veel van z’n werk is pas na z’n dood door z’n vrienden verzameld en gedrukt. De drukker werkte onder een pseudoniem, z’n geschriften zijn bij boekhandelaren ook in beslag genomen. Daarna werden ze door de dappersten onder hen gewoon onder de toonbank verkocht. Net wiet.

Is het een moslim die door het wonen in NL van z’n geloof is afgedreven, dan zal het wel WYSIWYG zijn. Is-ie vroom, dan kan er iets achter zitten.

Toch lijkt het me wel wat gecompliceerder. Er zijn moslims die echt oprecht geloven dat Mohammed de beste man is die ooit heeft bestaan, superlief en vriendelijk, en dat de islam staat voor geduld, verdraagzaamheid en soep schenken voor armen. Ze weten niet wat er in de koran staat, of dat hun grote voorbeeld een wreed oorlogszuchtig sekreet was, volgens hun eigen heilige geschriften dan. Met die sprookjes worden goedgelovigen de islam in gelokt.

Zelfs als ze wèl gaan lezen en erachter komen dat het niet alles goud is wat er blinkt, zijn er mensen die hun best gaan doen niet naar letter maar naar de veronderstelde verdraagzame en vredelievende geest van de geschriften te leven. Hoe ze dat doen mag joost weten, want ik zou me dermate in kronkels moeten draaien dat ik er een hernia van zou oplopen, maar sommigen lukt het. De dappersten proberen die eigen interpretatie aan anderen door te geven (zie al die vrouwelijke moslimse hervormers van tegenwoordig).

Mensen veranderen niet zomaar in vrouwenmeppende westerlinghatende bomleggende psychopaten omdat een of ander boekie dat zegt, daar moet eerst een voedingsbodem voor zijn. En dan ben ik weer terug bij die 5%: laat dat nou ook ongeveer het aantal mensen met psychopathische neigingen zijn waar elke samenleving mee te kampen heeft. Dat hoeven helemaal geen serieverkrachtende moordenaars te zijn, die zitten ook gewoon aan het top van het bedrijfsleven. En dus ook in besturen van zelotische moskeeën waar ze ons-kent-ons-imams aannemen om de kudde met hun denkbeelden te vergiftigen en waar ze door hun gladde praatjes Cohen c.s. zover krijgen naar ze te luisteren in plaats van ze als dorpsgekken te beschouwen die geen flikker in te brengen zouden moeten hebben.

op 30 01 2007 at 22:15 schreef Bernadette:

Marijke, wat je beschrijft, is precies wat ik bedoel met wat ‘erachter’ kan zitten bij een orthodoxe moslim.

En natuurlijk verandert een moslim niet zo maar in een terrorist. Maar of er ‘een voedingsbodem’ voor moet zijn, betwijfel ik. Sowieso komen ze al niet uit democratische culturen. De invloed van het wahabisme rukt op, vooral bij de tweede generatie, en dat gaat via moskeeën, scholen en verenigingen, maar vooal via internet en de schotel (vandaar dat ik die voedingsbodem verwerp, ik weet niet wat je ermee bedoelt, maar dit argument wordt vaak gebruikt door mensen die menen dat moslims worden gedsicrimineerd).

Voor mij ligt het grootste probleem dat we niet weten hoe de moslims op NL grondgebied denken. Jij denkt dat 5 procent extremistisch is en verklaart dat een soort van sociobiologisch.
Hm, in Engeland is vorig jaar een enquête gehouden waar wel hogere percentages uitkwamen, ik citeer uit The Guardian:

[T]he poll found that British Muslims represented a "notable exception" in Europe, with far more negative views of westerners than Islamic minorities elsewhere on the continent. A significant majority viewed western populations as selfish, arrogant, greedy and immoral. Just over half said westerners were violent. While the overwhelming majority of European Muslims said westerners were respectful of women, fewer than half British Muslims agreed. Another startling result found that only 32% of Muslims in Britain had a favourable opinion of Jews, compared with 71% of French Muslims.

We weten niet hoe dit zit in NL. Dat vind ik een groot probleem. Maar wwl weten we dat er vlak na de moord op Van Gogh een grote groep moslims was die dit niet afkeurde of zelfs begrip toonde.

Volgens de Aivd groeit het aantal jonge radicaliserende moslims. Hans Jansen stelt dat het aantal ‘gewone’ belijdende moslims in NL schromelijk wordt overschat en het aantal radicalen schromelijk onderschat, maar denkt wel dat de extreem denkenden ongeveer 20 procent van de moslims uitmaken.
Waarbij hij opmerkt dat de overgang van ‘gewone’ naar extreme moslim heel snel en gemakkelijk kan gaan. Hoe vaak dat omgekeerd gebeurt, weten we ook weer niet vanwege de hoge straffen die de islam stelt op afvalligheid.

Met het klimaat van T-drinken waar we nu in zitten, vrees ik ’t ergste.

op 30 01 2007 at 22:26 schreef Bernadette:

Nóg een Engelse enquête, van dit jaar:

According to the Internet and phone poll of 1,003 Muslims, 37 per cent of 16- to-24-year-olds said they would prefer to live under Sharia law compared to just 17 per cent of the over-55s.

The same number of young Muslims said they would prefer to send their children to Islamic state schools while 74 per cent said they preferred Muslim women to wear the hijab headscarf in public.

Waarom worden deze dingen hier niet ordentelijk onderzocht?

op 30 01 2007 at 22:33 schreef Elke:

Bang voor de uitslagen, denk ik.
Met de intensiteit en de langdurigheid van de Nederlandse multikul, moet je niet gek kijken als we al dit soort statistieken torenhoog aanvoeren.

op 31 01 2007 at 01:53 schreef ReneR:

eerste verstandige opmerking van Nicolai

op 31 01 2007 at 03:33 schreef Paardestaart:

Hm – het lijkt me dat Taqiya wel iets meer is dan alleen maar een leugentje om bestwil, iets dat ‘wij allemaal doen’
Het is een begrip dat voortvloeit uit het eeuwige gebod het khalifaat te bevorderen, en daaraan is alles ondergeschikt.
Je kunt dus geen bindende verdragen met moslims sluiten, omdat bedrog geoorloofd is voor de heilige zaak, en dus is er geen internationale rechtsorde mogelijk. Uit het feit dat zo’n aanbeveling in de koran staat blijkt de minachting voor de ongelovigen; alles is geoorloofd in de omgang met minderwaardigen, waar je zelfs geen liefdevolle of vriendschappelijke betrekkingen mee mag hebben, tenzij je denkt dat je ze daardoor tot islam kunt brengen
Dat zoiets in je heilige schrift staat maakt het voor moslims natuurlijk wel erg gemakkelijk om met twee monden te spreken, en dat doen ze dan ook.

op 31 01 2007 at 12:01 schreef Bernadette:

Ja, meten is weten. Maar wat je liever niet wilt weten, meet je ook niet.

op 31 01 2007 at 17:17 schreef Elke:

Paard schreef: "Hm – het lijkt me dat Taqiya wel iets meer is dan alleen maar een leugentje om bestwil, iets dat ‘wij allemaal doen’

Precies.
Liegen is iets menselijks, een bijprodukt van het rationele denken.
Maar het maakt nog wel uit of een cultuur het als een onwenselijk verschijnsel beschouwt, of dat een cultuur het uit territoriaal oogpunt aanmoedigt en institutionaliseert.
In het ene geval speelt het geweten van de leugenaar tenminste nog op; hetgeen zijn bereidheid om tot het bittere einde door te liegen nog wel eens kan temperen ook.
Het andere geval trekt echter een vroom gezicht en vindt dat-ie een toffe gozer is met zijn gelieg.
Beslis zelf maar waar je liever mee te maken hebt.

Dat was weer een sterk staaltje politiek correct downplayen van je, Peter.
Waarom doe je dat toch, jongen?
Schrik je soms van de hoeveelheid politieke incorrectheid die je fundamentalistisch-seculiere webmagazine losmaakt?

op 31 01 2007 at 19:08 schreef Bernadette:

Voor wie dit leest: zie dit filmpje van 2 minuten over de genocide-ambities van Ahmedinejad, met bijbehorende petitie. Bedoeld voor de VN. Niet dat ik daar nou zo veel vertrouwen in heb, maar ik zou ’t anders ook niet weten.

op 31 01 2007 at 20:25 schreef A:

@Elke,
mag ik raden? Peter kent teveel aardige mensen, en als die aardige mensen voor achterbakse leugenaars worden uitgemaakt is hij weer zo aardig om ze te verdedigen.

op 31 01 2007 at 20:59 schreef Parsifal:

<>
Dat was weer een sterk staaltje politiek correct downplayen van je, Peter.
Waarom doe je dat toch, jongen?
Schrik je soms van de hoeveelheid politieke incorrectheid die je fundamentalistisch-seculiere webmagazine losmaakt?
<>

Carriere Maken en Politiek Incorrecte Opvattingen Etaleren sluiten elkaar uit.

P.

op 31 01 2007 at 21:27 schreef Peter Breedveld:

Joh, ga een eend neuken, mafkees.

op 31 01 2007 at 22:24 schreef Bernadette:

Parsifal, ben je nou echt zo dom of doe je alsof, zoals pesterige schooljongetjes?
Peter doet dit in z’n vrije tijd. Iedereen die iets voor deze site doet, idem.

op 01 02 2007 at 01:17 schreef dewanand:

Schrik je soms van de hoeveelheid politieke incorrectheid die je fundamentalistisch-seculiere webmagazine losmaakt?

Nou, peter breedveld,

ik vind Frontaal Naakt in biologische zin heel gezond voor iedereen die in Nederland woont.

Binnenkort zal ik eens wat hierover publiceren, want ik kick op extremisme en fundamentalisme. Is mijn favoriete theoretisch onderzoeksthema en ik heb er heel veel van gezien.

tot spoedig,

Lang leve het seculiere fundamentalisme.

Dewanand
hindoe fundamentalist
delft
nederland

op 02 02 2007 at 12:29 schreef Michiel Mans:

Cor schreef,

"Laat ik je uit de droom helpen: alle mensen doen aan ’taqiyya’, alle mensen zijn schijnheilig, ratterig en – zeker in groepen vanaf een stuk of vijf mensen – in hun loyaliteit aan jou uitermate beinvloedbaar door de omstandigheden."

Nogmaals, er is verschil tussen schijnheiligheid en leugenachtig gedrag vanuit jezelf en dergelijk gedrag gesanctioneerd en gestimuleerd door een officiele religie, een levensovertuiging. Het maakt het liegen in voorkomende gevallen geen ‘zonde’, het tempert het geweten. Het moet-mag immers van god. Dit, afhankelijk van hoe de baard of lappen van de imam hangen. Die kunnen immers roepen en interpreteren wat ze willen. Er is geen uberimam die als een paus regels stelt. Niet dat dit laatste nou zo geweldig is maar dan kun je tenminste nog een duidelijk persoon en instituut aanspreken.

op 02 02 2007 at 12:35 schreef Michiel Mans:

Peter schreef,

"Joh, ga een eend neuken, mafkees."

Dierenbeul. Waarom moet een lief eendje nou de dupe worden? Ik stel ‘ga het stopcontact neuken mafkees’ voor. Hoewel? Wat weten wij van de gevoeligheid van elctronen? ‘Ga rukken’, is wellicht het veiligste, in meerdere opzichten. Kunnen eenden vogelgriep met hun doos overbrengen? Je weet het niet. Ja Peter, zo’n losse opmerking kan veel losmaken.

op 02 02 2007 at 16:37 schreef Marijke de Jonge:

En natuurlijk verandert een moslim niet zo maar in een terrorist. Maar of er ‘een voedingsbodem’ voor moet zijn, betwijfel ik. Sowieso komen ze al niet uit democratische culturen. De invloed van het wahabisme rukt op, vooral bij de tweede generatie, en dat gaat via moskeeën, scholen en verenigingen, maar vooal via internet en de schotel (vandaar dat ik die voedingsbodem verwerp, ik weet niet wat je ermee bedoelt, maar dit argument wordt vaak gebruikt door mensen die menen dat moslims worden gedsicrimineerd).

Bernadette, die ‘voedingsbodem’ van mij heeft inderdaad verschillende facetten: biologisch, sociologisch (cultureel), psychologisch en economisch. Volgens mij is het en/en en niet of/of. Die factoren grijpen allemaal in elkaar en versterken elkaar om het gevoel van slachtofferschap bij een groot deel van de moslims te vergroten. Dat gevoel slachtoffer te zijn kan leiden tot het aanhangen van een extreme ideologie om de gevoelens van frustratie en zich tekortgedaan voelen te ontladen.

Een ander, misschien wel het belangrijkste, deel van die voedingsbodem is onze eigen houding: Zolang ‘wij’ ‘ze’ als zielig en onderdrukt slachtoffer apart blijven zetten, zolang we blijven uitdragen dat wij niet deugen, dat we ze slecht behandelen, en dat het aan ons ligt als het ze niet lekker gaat, niet alleen op microniveau maar ook geopolitiek gezien, houden we hun pathologieën zelf in stand.

Bedankt voor je cijfers. Ik vraag me alleen af hoezeer moslims net zoals westerlingen onder druk staan om de ‘juiste’ antwoorden te geven. Horen ze niet op te komen voor de islam en voor ‘broeders’ in de knel? Net zoals je hier lange tijd niet kon zeggen dat je je afvroeg wat kinderen van 10 om 11 uur ’s avonds nog op straat deden. Dan was het: ‘Ik wil niet racistisch overkomen, hoor, maar…’. Dat mechanisme kan natuurlijk twee kanten op werken. Je cijfers zouden nog verontrustender kunnen uitvallen, of juist minder verontrustend als ze verlost waren van sociale druk uit eigen kring. Weten 16-jarigen veel wat de sjaria precies inhoudt. Weet een SP-lid veel wat de CCCP precies inhield. Behalve dan dat ‘mooi en rechtvaardig’ er wat mee te maken heeft.

Met het klimaat van T-drinken waar we nu in zitten, vrees ik ’t ergste.

Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens! Dat is ook de reden dat ik hier blijf tikken, hopend dat ook bij onze weldenkenden een lichtje opgaat. Dat hoeft niet eens het licht van de Verlichting te zijn.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS