Home » Archief » Batman en Allah


[11.02.2007]

Batman en Allah

Prediker

555 (87k image)

Gerry van der List, chefredacteur van Elsevier magazine, meent dat de islam op gelijke hoogte staat als het geloof in Batman. Hij maakt daaruit de gevolgtrekking dat Robert Coleman, die tot voor kort op zijn identiteitsbewijs afgebeeld stond als The Joker, evenveel recht op die malligheid heeft als een moslima op een hoofddoek in háár papieren. Het gaat Van der List uiteraard om de omkering van deze logica: als de zelfverklaarde Poetsenbakker niet met deze grap wegkomt, zouden moslima’s er ook niet mee weg mogen komen.

Of de islamitische wereldbeschouwing meer werkelijkheidswaarde heeft dan Gotham City uit de strips van DC, valt niet met zekerheid vast te stellen. Zeker is wel dat Van der List, voormalig medewerker van de Telderstichting, een fraai staaltje puberaal denken weggeeft.

Ik heb een paar jaar voor de klas gestaan, en een enkele keer probeerde zo’n petjesdragende puber mij wel eens uit met dezelfde redenering als onze geleerde promovendus hier ophangt. “Die pet hoort bij mijn geloof”, of “Hé zeg, maar waarom mag zij dan wel haar hoofddoek ophouden?” Mijn reactie was dan eenvoudig. “Je weet heel goed wat het verschil is: zet nu die pet maar gewoon af.” Dat was voldoende. In tegenstelling tot Van der List begrijpen die jongens heel goed dat die pet voor hen een andere betekenis heeft, dan een sluier voor een moslima.

Irrationaliteit en identiteit
Ja maar, werpt Van der List tegen: de islam is net zo irrationeel als het Batman-geloof; waarom zou het ene bepaalde rechten hebben die het andere ontzegd worden? Heel simpel: Moslima’s leven écht in hun waanvoorstelling. Die voorstelling heeft werkelijkheidswaarde, omdat het werkelijk is voor henzelf. Voor onze Nederlandse ‘Joker’ daarentegen geldt dat niet. Robert Coleman ging helemaal niet door het leven als The Joker. De naam geeft de punchline al weg. Het gaat hier om een veiligheidsbeambte die volgens eigen zeggen aan wilde tonen hoe simpel de regels voor het identiteitsbewijs te omzeilen zijn. Verhaaltje doorgeprikt, missie gefaald.

Voor moslima’s maakt die hoofddoek integraal onderdeel uit van hun identiteit. Daar blijf je als overheid met je regulerende tengels van af, ongeacht de irrationaliteit ervan. Wij met z’n allen kunnen het akelig en bedreigend vinden dat iemand zijn identiteit voornamelijk gestalte geeft aan de hand van een geloof annex waanbeeld, maar het is desondanks iemands goed recht,- zolang hij een ander daarmee niet in de weg zit.

Is er iemand die moeite heeft met het feit dat orthodoxe joden een gedateerde hoed en pijpekrullen dragen, of sikhs een tulband? Gaat Van der List hén dwingen hun baard af te scheren en hun hoofddeksel af te zetten, wanneer ze een intercontinentale vlucht nemen?

Ook vanuit een pragmatisch oogpunt is het onwenselijk, van moslima’s te eisen dat ze hun hoofddoek afdoen voor de foto. Waar het bij een identiteitskaart om gaat is dat iemand goed te identificeren valt. Welnu, moslima’s, orthodoxe joden en sikhs gaan door het leven mét religieuze tooi. Ook op het vliegveld.
Een vrouw waarvan het haar zichtbaar is, oogt juist anders dan wanneer ze een hoofddoek draagt. Het is dus juist in het belang van de identificatie dat zulke vrouwen op de foto van hun identiteitskaart eveneens een hoofddoek dragen. En wat terroristen betreft: die kunnen sowieso wel aan valse paspoorten komen. Dus waar praten we eigenlijk nog over?

Infantiel gedrein
Nog één voorbeeld uit mijn persoonlijke ervaring om de infantiliteit van Van der List’s denkwijze te illustreren: Toen ik een jaar of dertien was verbleef ik een paar weken met mijn ouders in een appartement aan de Costa. Het was een dubbelappartement met een boven en onderverdieping, en we deelden het huis met een gezin uit Meppel; vader, moeder en twee dochters van zeventien. Op zekere dag waren deze meiden gaan lopen met mijn jongere broers. Ik was ook uitgenodigd, maar ik had geen zin om het hele eind te lopen. En bovendien, wat moest ik in de stad, die ik al ‘tig keer gezien had? Bij terugkomst voelden beide dames zich schuldig. Ze hadden voor mijn broers elk een ijsje gekocht, en vonden dat ze mij de volgende dag ook mee moesten nemen om dan een ijsje voor mij te kopen. Weigering van mijn kant was lastig, zo bespeurde ik.

Ik vond dat destijds al merkwaardig: de redenering dat ze mij een ijsje verschuldigd waren omdat ze zo aardig waren geweest mijn broers er beide een te geven, deugde volgens mij niet. Dan had ik immers maar mee moeten gaan.

Dat jongetje ontmaskert de redenering van Van der List als kindergezeur: “Nou hoor! Zij mag wel haar ooraanzet bedekken en ik niet. Het is niet eerlijk, wèèèh!” Goh, meneer Van der List. Ik wist niet dat u er existentiële behoefte aan had, uw ooraanzet te bedekken? Of heeft u die behoefte alleen maar, omdat een ander het immers óók mag?

Het is niet zo dat een joodsorthodoxe levensbeschouwing of het sikhisme meer privileges heeft dan zeg, een seculiere, humanistische levensbeschouwing: de laatste brengt eenvoudig niet de behoefte met zich mee, de oren te bedekken. Zou het dat wel doen, dan zouden ook seculiere humanisten in aanmerking komen voor deze uitzonderingsbepaling.

Waarom mokken dat een ander iets mag, waar je zelf geen noodzaak toe kent? Het lijkt een beetje op vloeken dat een ander zorgtoeslag en huursubsidie ontvangt en jij niet, omdat jouw salaris toevallig gunstiger is. Voorwaar, het is oneerlijk verdeeld in de wereld.

Het wereldbeeld van Prediker (oogst van 1976) kleurt zich door voorstellingen uit de bijbels-christelijke mythologie, strips en televisieprogramma’s van de late 20e eeuw. Prediker schrijft om de ziel te redden. Een eclecticus en bon-vivant, die bij tijd en wijle wordt overvallen door leesvraat in zijn zoektocht naar een orde onder de chaos. Hij geniet van de kleine ontmoeting en het grote gebaar.

Algemeen, 11.02.2007 @ 23:15

[Home]
 

32 Reacties

op 12 02 2007 at 01:04 schreef Tofuburger:

Op school wordt discipline belangrijk gevonden. Het dragen van een pet wordt verboden omdat het de gezagspositie leraar-leerling symbolisch ondermijnt. Dat is ook het geval met hoofdoeken dragen. Daarom moet je alle vormen van ernstige identiteit verbieden danwel toestaan op school.

Maar veel ernstiger zijn groeiende taboes op het vrije woord op scholen.

op 12 02 2007 at 02:30 schreef Paardestaart:

Een hoofddoek is geen kwestie van geloof, maar het onderscheidingsteken van een vijandige politieke beweging, net als een swastika
Ook is het een sociaal terreurmiddel tegen de ‘gematigde’ moslimmeisjes die vooralsnog geen behoefte hebben van hun geloof te getuigen door uiterlijke tekenen.
Het is een smakeloze en tactloze provocatie, en moslims die zich na de charme-offensieven van hun gewelddadige geloofsgenoten niet van hen wensen te distantieren geven daarmee wat mij betreft te kennen dat ze het met hen eens zijn.

Het lijkt me voor een normaal denkend mens heel best te begrijpen dat je daarmee je nieuwe landgenoten kwetst.

Het verbaast me geenszins dat een heleboel moslims daar schijt aan hebben.
Ik heb tot nader oordeel daarom ook schijt aan hen

op 12 02 2007 at 12:51 schreef Michiel Mans:

-"Voor moslima’s maakt die hoofddoek integraal onderdeel uit van hun identiteit. Daar blijf je als overheid met je regulerende tengels van af, ongeacht de irrationaliteit ervan."-

Het dragen van de peniskoker, maakt integraal onderdeel uit van de identiteit der papoea’s. Het dragen van bokshandschoenen, tot twee uur ’s middags, is een religieuze verplichting voor de fanatieke aanhangers van Atheus. De hanekam, was een welhaast verplichte uitmonstering voor elke zichzelf serieus nemende punker. Het verschil zit hem in de al dan niet van Hogerhand opgelegde verplichtingen. Als het goddelijk is, moet het mogen, als het niet goddelijk is, mag het verboden worden of beperkt. Dat petje of die hanekam dus.

Dat we geen moeite met pijpekrullen hebben, klopt niet, er is eeuwen sprake geweest van jodenvervolging. Als iets afwijkt, wordt er schuin naar gekeken. Bekrompen? In veel voorkomende gevallen, zeer zeker.

Hoe idioot en irrationeel die pijpekrul ook is. Er gaat geen dreiging vanuit naar niet-Joden. Ik weet te weinig van de sikhs om over de tulband wat zinnigs te zeggen. Van de hoofddoek gaat wel een grote dreiging uit. Het is een onderdrukkend symbool gestoeld op irrationele ideeeen over lust en verantwoordelijkheid voor die lust.

Het heeft honderden jaren (van strijd) geduurd om harmonie en vrede te vinden tussen de bestaande religieuze en niet-religieuze culturen in het Westen. De eventuele scheve verhoudingen en irrationaliteit, is geaccepteerd en wordt min of meer gerespecteerd. Met de islam moeten we dat proces opnieuw meemaken. Daar de islam behalve met vele irrationaliteiten, ook nog eens vol zit met agressieve dogma’s, vergelijkbaar met de praktijken van het vroege (Romeins-Paapse) christendom, is het zeer bedreigend. Om die reden kan het niet onder de noemer ‘vrijheid van godsdienst’, gelijkwaardig behandeld worden als het huidige christendom, boeddhisme of de Joodse leer. Zouden christenfundi’s, zoals die in sommige VS streken bestaan, hier weer ‘expanderen’, zou hetzelfde opgaan. Voor een stevig op tournee gaande Rouvoet, geldt hetzelfde.

De discussie over de rede, logica en de diverse bewijzen achter of voor de juistheid van de religieuze dogma’s, wordt angstvallig vermeden. Van hoofddoek tot wat haram of zonde is. Toch is een dergelijke discussie juist zo broodnodig. Als we hoofddoeken accepteren, moeten we bokshandschoenen, peniskokers, hanekammen, knoflookbollen en peterselie in diverse lichaamsopeningen, en petjes ook accepteren.

Het heeft te maken met: ‘als alle culturen gelijkwaardig zijn, is kannibalisme een kwestie van smaak.’

op 12 02 2007 at 13:36 schreef Lagonda:

Meer puberaal gedrein over religie van George Carlin — maar wel leuk:

http://www.youtube.com/watch?v=SzHlMs2rSIM

op 12 02 2007 at 15:14 schreef dewanand:

namaskar medelanders,

Batman en Allah, echt lachen. Het is juist erger Moslims zien Mohammed juist als een superman van de islam, vooral ook omdat hij in staat was om 40 vrouwen per dag te naaien. Mohammed hoorde stemmen en die kwamen van Allah. Hierom mocht Mohammed alles doen waar hij zin in had.

islam is het ultieme simplistische geloof.
islam is een virus die naar massavernietiging streeft van al haar vijanden. En wij noemen dit virus nu een geloof. Zijn wij dom of is Mohammed ook onze superman van de toekomst?

dewanand

op 12 02 2007 at 15:45 schreef Marij van Eck:

Ik ben het toaal oneens met deze prediker. De sluier hoort bij de identiteit van de moslima, schrijft hij.Wat een beroerde opvatting.Zonder die sluier heeft een moslima dus geen identiteit. Ze bestaat dan niet echt. Godsdienstige mensen bestaan dus pas als ze door uiterlijke kenmerken laten zien, welke godsdienst ze aanhangen. Dat bedoelt prediker. Nou, moe. Of geldt die stelling alleen voor een moslima? Wat hebben moslima’s, zonder hoofddoek, aan dit artikel? Die worden weer in de kou gezet door Prediker. Een vreemd, krampachtig aandoend artikel. De zin ervan ontgaat mij.

op 12 02 2007 at 16:00 schreef Cor:

Op het moment dat de Overheid – en daar gaat het hier om! – redeneert dat voor moslima’s de hoofddoek integraal onderdeel uitmaakt van hun identiteit, zijn we beland op het pad naar de hel.

De Oevrheid heeft zich te onthouden van religieuze interpretaties.

Sikhs voor de klas moeten op een openbare school hun tulband afzetten en hun kromzwaard (volgens sommige gelovigen integraal onderdeel van hun identiteit) thuislaten. Wensen zij dat niet, dan gaan ze maar niet voor de klas staan op een openbare school.

Het idee dat de hoofddoek integraal deel uitmaakt van de islamitische geloofsbeleving leeft vooral bij gevaarlijke, onsympathieke klerikale priesterbaarden in haathutten.

op 12 02 2007 at 16:48 schreef Haring Henkie:

Is een burka ook een integraal onderdeel van iemands identiteit? Dat zal een mooie pasfoto opleveren. Waar ga je de grens leggen?

Wie meent haar hoofddoek niet te kunnen afdoen wanneer dat nodig is ter identificatie, die hoort niet thuis in dit land. Maar goed, wat mij betreft mogen die kopvodden sowieso verboden worden, want de gehele islam hoort niet thuis in dit land. De ene religie is de andere niet en islam staat nu eenmaal niet gelijk aan vrede, naastenliefde en tolerantie.

op 12 02 2007 at 17:48 schreef Paardestaart:

De Islam die zich zo nodig met een doek wenst te onderscheiden is geen geloof, maar een ideologie.

Geloof zit van binnen, doek zit van buiten.

Aangezien het islamisme een gewelddadige, vijandige ideologie is moet er wat mij betreft een koude oorlog tegen gevoerd worden.

Daar zullen de langverbeide ‘gematigde moslims’ natuurlijk onder lijden.
Als zij dan echter begrijpen dat dat niet de schuld van het westen is, maar van de charme-offensieven van hun schuimbekkende broeders en zusters voel ik nog met hen mee ook.
Ik zou dan misschien gaan geloven dat het met hen op den duur wel goed komt; dat we tesamen de hysterische moord- en brandtak wel zullen weten te snoeien tot een dermate miezerig twijgje, dat het geen kwaad meer kan.

Maar eerst zien – dan geloven.

op 12 02 2007 at 18:42 schreef wout eenhoorn:

Paarde(n)staart je hebt helemaal gelijk maar die multicultie snappen daar geen donder van of liever nog de meesten, vooral zij die hun brood eraan verdienen, willen het niet snappen. Gelukkig is niet iedereen zo dom.

op 12 02 2007 at 18:42 schreef wout eenhoorn:

Paarde(n)staart je hebt helemaal gelijk maar die multicultie snappen daar geen donder van of liever nog de meesten, vooral zij die hun brood eraan verdienen, willen het niet snappen. Gelukkig is niet iedereen zo dom.

op 12 02 2007 at 22:23 schreef Haring Henkie:

@ Paardestaart

"Daar zullen de langverbeide ‘gematigde moslims’ natuurlijk onder lijden."

Integendeel, ze zullen er voordeel bij hebben!

Of het nou de religie, de ideologie, de cultuur of de combinatie ervan is, we moeten ons land beschermen tegen intolerant gedachtengoed uit islamitische hoek. Keihard aanpakken! Niet alleen de hoofddoeken en burka’s, maar alle uitwassen.

Op deze manier zullen diegenen onder de zogenaamde ‘grote meerderheid van gematigde moslims’ die daadwerkelijk de beste bedoelingen hebben steun vinden en beschermd worden tegen de dwang uit de extremistische hoek.

Maar ja, kom daar maar eens om bij de linkse cultuurrelativisten.

op 13 02 2007 at 02:52 schreef Paardestaart:

Van Gates of Vienna:
In Denemarken is een anti-islamizeringsbeweging opgericht, SIAD: “Stop the Islamization of Denmark”.
SIAD has been harassed and even subjected to violence in its opposition to creeping sharia within Denmark. It is being vilified as a reactionary and racist hate group.

And now SIAD has become a political party. Anders Gravers, the founder of the group, emailed me today with the translation of SIAD’s mission statement and the “who we are” section of the SIAD website.

I’ve often said that Denmark is way ahead of the rest of the West, and can serve as a model of how to handle an aggressive and expansionist Islam. The model can’t be applied in all respects — Denmark is a tiny country with a homogeneous native population — but some of its strategies can be adapted by other countries.

Denmark is a representative democracy with a written constitution and the rule of law. It respects the rights of free speech and assembly. Under those constraints, SIAD is proposing a series of steps to deal with the encroachment of Islam.
You can read what SIAD has to say below.

Our mission

Although it should be unnecessary to mention it, we do so for the sake of clarity: We believe in our mission!

Our conviction is not based on naive imagination, nor on arrogance, nor on a lack of realism. On the contrary, it comes from a deep feeling of responsibility for our children and descendants, and for our country in general. We are of the opinion that our country is in peril, as stated in the old poem about Holger Danske. To us this famous poem means that when our country is faced with a real dilemma, the Dane (the personification of the original people) will show his true face and rise from his chair and do what has to be done.

We feel this vocation very deeply, hearing the call for help from our ancestral home. Someone has to do something before it is too late. Now is the time, as it is five minutes to twelve! Unfortunately, we cannot count on any help or leadership from our governing politicians, and therefore we have decided that this “someone” should be us, SIAD. Nobody else seems to have thought about getting involved.

A winning cause

Another important reason for us to be sure of our mission is that we know we have a winning cause. We are convinced that justice will be done, if not today, then tomorrow.

In this way, we are exactly as decisive and firm in our fight for Denmark as are our opponents among the Islamists (and their tools, the useful idiots) in their fight against Denmark. We know the forbearance and kindness of the Danish people. “We want peace in this country” — as we sing on the Midsummer eve — but there will come a time for all of us when we cannot put up with any more. And that time has already come! Thus we have decided to ignore all the divisions normally separating public movements into political parties, and rise up in a common front against the Islamic occupying power. Therefore we urge the Danish people to join the Danish Unity Party, the ideal of which is to recreate the same sense of community that they experienced during the former occupation of this country.

Consequently, SIAD has no political profile except for the fact that we want to stop the process which leads Denmark toward an Islamic dictatorship.

Such an ambition is certainly not non-political, but it does not include any defined positions on financial, cultural and environmental politics, or any other conventional political doctrines. We trust the politicians with such subjects, since they are much more qualified than we are to sit and talk for hours at meetings. However, what we intend to do is to get into Parliament in order to secure the basis for the discussions about environmental, financial, cultural topics, etc., because such topics will not be allowed under an Islamic theocracy. When that day comes one will simply be required to ask the leading imam about the principles of the sharia on the subject in question. Any subsequent discussion will be understood — and punished — as heresy.

An arrangement as described above shall never be tolerated by the Danish people. Of this we are certain. Therefore we also know that we are right — on a totally democratic basis — and if we win we do it by way of democracy.

Confidence is positive

The Danish people have an extremely high degree of confidence in their elected politicians. In addition, our degree of confidence in each other is among the highest in the world.

This confidence in our society brings about a rather unconventional public stance towards the authorities, but at the same time a very strong consensus of attitude, too, due to our fundamental confidence in the political system.

Because of this implicit orthodoxy we believe that those who have been given the task of taking care of the interests of our country must do their utmost. That is, purely and simply, what we expect. And we have no doubt that each of them will do their utmost in this respect. None of our politicians, public servants, or other persons in honorary offices should want to act in bad faith and thereby put our country in jeopardy. They are convinced that they do the right thing when they sell off the assets of our country. They believe that they do their country and their people a favour if they buy “peace” by paying for the mixing of our society with the entire world population.

They really believe that it is possible to have a dialog with religious fanatics, that it is possible to talk reason with an Islamist, and that Danish values concerning welfare and democracy are universal blessings which everybody would strive to be part of.

That is what they have learned in the “school of decency”, at universities and by training within their political parties. They are so convinced that the Danish model is just as beautiful, seaworthy and impossible to sink as the Titanic, that they completely ignore the danger towards which the country is now heading.

We have a clear vision that Denmark is heading for the same fate as that of the beautiful ship which sailed to its death with drums and flags and on full steam.

The blunder was — and is — due to a state of self-important drunkenness brought about by their fantastic voyage. They totally neglect to keep their eyes on the dangers for which they are directly heading.

Be on guard!

At the risk of acting as wet blankets at the party of respectable citizens, we take the liberty to point out the danger of the sneaking (now gradually becoming obvious) Islamization of this country. Therefore, we take every opportunity to issue a “call to arms”.

This initiative finds expression in various actions and press campaigns in which we point out, lay open, and show the dangers for Danish society caused by the increasing Islamization. Our aim is to awaken the Danish people. The politicians in power have long ago shown their deafness towards warnings about Islamization. The only way to awaken these people is to punish them on election day for their irresponsibility.

In Parliament

As a consequence of the lack of political leadership in Denmark in general, and within the Government in particular (not meeting the increasing Islamization of Denmark), the resistance group “Stop islamiseringen af Danmark” (SIAD) has decided to stand for Parliament.

In Parliament our only cause shall be to fight for Denmark to remain a secure home for Danes with a democratic, open, and tolerant attitude. In Parliament — as well as outside of Parliament — we shall fight every initiative to sell out Danish values to the Islamic power. This fight shall be carried out within the law, of course, as we still have the law on our side. However, if the Islamists attain their objective, democratic and freedom-loving organizations and movements like ours shall be prohibited. Should we end in such a situation, the battle to recover the control of our country will be harder. Thus we must strike while the iron is hot — while we still have the law on our side.

Therefore, we insist that the Danish Constitution be kept and respected. Not one single comma is misplaced.

Your help

If you agree that Denmark should remain a free and democratic society based on respect and confidence, you can do something about it by letting SIAD be your representative in Parliament.

And we shall see to it that something happens — be sure of that!

Actions speak louder than words!

Who is SIAD?

We are a political party whose purpose is to keep the Constitution of the Kingdom of Denmark

We support the Danish democracy as we know it today

We fight anything and anyone who will limit Danish sovereignty

We consider ourselves to be the only active resistance group against Islam.

We are a just group of ordinary citizens who have become very tired of the sneaking Islamization of Danish society.

Within a short time (30 years) this country, which has been the home of the Danish people for thousands of years, has been moving — slowly but surely — towards an Islamic society governed by Islamic law.

Researchers at the University of Copenhagen, after conducting population studies, have calculated that the ethnic Danes (the original population) will become a very small minority in their own country by the end of this century.

And, since according to the Koran the Muslims are not allowed to marry Christians or people from other religions — unless these convert to Islam — and since the Muslims are the fastest-growing population group in Denmark, the future majority will consequently consist of sympathizers with Islam.

Future Denmark?

The sneaking Islamization has come about because a minority has shouted so loudly that nice Danish people are now organizing the Danish society according to Islamic law. In this country, which is so proud of being a pioneer for sexual equality, it now seems that in several swimming baths women and men can no longer swim at the same time, and that it is now permissible to divide the halls between men and women at Islamic meetings in municipal buildings. This country, which has so far made a good profit from worldwide pork exports, is now forced to serve meat only from halal-slaughtered animals to their new generation in the Copenhagen kindergartens. Pork is excluded, to the annoyance of Christians and Buddhists — and Hindus, too, who are not allowed to eat beef.

Denmark, which is famous worldwide for its beautiful women and its broad-mindedness, has now got a sharia police force (groups of young muslims) who annoy Danes who are naked on the Sealand beaches, and in general harass young girls who are alone on the beach, because it is against Islamic law.

Islamization has really increased

Islamization has really increased since the Muhammed cartoon crisis. In the aftermath of the crisis the politically correct press has given its approval to the regulations of the Euro-Mediterranean Agreement (read here), which states that nice syrupy stories about Muslims should incessantly be told to the Danes in order to integrate the latter into the future Muslim society.

Never before have we seen and heard so much talk about Muslims in TV and radio as we do now. The most recent incident was DR 2’s stroke of genius in hiring Asmaa Absol-Hamid as TV host wearing a scarf (hijab). A slap in the face for all those people in Denmark working for sexual equality! A stroke of genius because nobody dares to remove her now, since this might cause a new clash with misogynistic Islam. An inevitable clash because this Asmaa Abdol-Hamid was among the first to complain of the Muhammed cartoons and thus is to be blamed herself for the crisis Denmark had to face.

From Borgerliste [list of citizens’ signatures for obtaining representation in the city council] to a political party

Summa summarum: All the above points are what we call a “sneaking Islamization” of Danish society. Because we would not tolerate this development, we established the Borgerliste “Stop the Islamization of Denmark” which ran in the local election in Ålborg. We got 2% of the votes, which was not enough to get us into the local council. However, 1300 votes represent a lot of people of the same opinion as ours. This encouraged us to change the Borgerliste “Stop the Islamization of Denmark” into a political party against the sneaking Islamization of our country.

Now our goal is not to stop until Denmark has banned the parts of the Koran prescribing that the unbelievers shall be harassed, tortured, and killed. This is not a war between civilizations, as argued by some people, but a war between a stone age religion and modern civilization.

We shall not accept a cultural decline of the Danish people and their country just because of a gang of frightened politicians

Ik ben erg benieuwd hoe ze dit gaan aanpakken, en hoe men er in Denemarken op reageert..

op 13 02 2007 at 11:24 schreef Haring Henkie:

Het zou mij niet verbazen als ze door de linkse kliek verdacht worden gemaakt als extreem rechts, racistisch, intolerant en islamofoob. En dat zal ze ook lukken zolang nog onvoldoende mensen wakker zijn geschud en kennis nemen van waar de islam werkelijk voor staat.

op 13 02 2007 at 14:04 schreef Elke:

"Het is niet zo dat een joodsorthodoxe levensbeschouwing of het sikhisme meer privileges heeft dan zeg, een seculiere, humanistische levensbeschouwing: de laatste brengt eenvoudig niet de behoefte met zich mee, de oren te bedekken. Zou het dat wel doen, dan zouden ook seculiere humanisten in aanmerking komen voor deze uitzonderingsbepaling. "

Ah kijk, daar is de rat die in het donker aan het koren knabbelt; de verhulde kronkel in het verhaal van "Prediker".
Want het behoort tot de levensovertuiging van de humanist, dat niemand het recht heeft om zijn eigen inzichten ten laste te laten komen, laat staan dwingend op te leggen aan andersdenkenden.
Maar de overtuiging van de humanist mag kennelijk wél aan alle kanten geschonden worden door (zichzelf eeuwig superieur achtende) Waarheidsboeren zoals marxisten en theocraten.

En dat dwingen, daar hebben gelovigen nu juist zo’n handje van.
Het is niet alleen dat ze het voor zichzelf allemaal zo goed schijnen te weten; het liefste richten ze de hele maatschappij, ook voor niet-gelovigen, in naar hun eigen inzichten.
En dus wordt er weer aan onze vrijzinnige abortuswet geknaagd, hebben we een gristelijke gezinsminister, gaat een gristelijke onderwijsminister ongetwijfeld Darwin pletten, en kronkelt half Nederland zich in voor hen totaal cultuurvreemde bochten, om het de zéér veeleisende moslims naar de zin te maken.

Dat "je mag doen wat je wilt met jezelf, maar niet met een ander" van de humanisten leidde er toe, dat de gelovigen zaken als vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting en al die andere grondwettelijke vrijheden uit handen van de humanisten ontvingen.
Maar niet nadat de "fiensten" onder de gelovigen elkaar eeuwen op leven en dood hadden bestreden, de wat meer onverschillige volksmassa’s meesleurend in hun bloedbaden, hen volgestampt hebbende met geboden, verboden en dreigementen met fire and brimstone om hen in het gareel te houden.
Alles om der wille van Het Enige Echte Goddelijke Gelijk.

Anno 21ste eeuw zijn de theocraten en massa-ideologieen druk doende om aan hen gegunde indivuduele vrijheden (wederom) om te zetten in theicratische of ideologische massatendenzen.
Op de vleugels van de door de marxisten (met manipulatie van schuldgevoelens en bangmakerij) dwingend opgelegde "tolerantie" voor het aan alle kanten met de Nederlandse maatschappij schurende islamitische wereldbeeld, zien ook andere theocraten hun kans opeens weer schoon: zie die gristelijke ministers.
Want de Nederlander heeft braaf geleerd: wat je de ene gunt moet je de andere ook gunnen.
En dus heb je ze weer volop, de theocratische zedenprekers van CDA en CU, nu broederlijk verenigd met de marxistische zedenprekers van de PvdA, in een gezamenlijk project om vooral toch maar erg te willen Samen Leven met de influx van islamitische theocratisme.
Dwingelanden der Aarde, verenigt U!
En bedekt uw stinkende totalitaire ladingen onder de democratische vlag…

En die terugkeer van het ideologische Dwingelandisme, dat misbruik van individuele waarden en rachten door ideologische groeperingen, dat is precies het punt dat Prediker onderbelicht – en naar ik vrees niet per ongeluk.
Vergeet nooit: fascisme is het model waarbij groepsrechten individuele rechten overvleugelen (corporatisme).
En dat is nu precies waar theocraten en marxisten in Nederland mee bezig zijn.
De zich individueel manifesterende humanist wordt steeds verder teruggedrongen, zijn rechten steeds verder afgeknabbeld door groepsrechten van theocraten (christenen, moslims etc) en marxisten (activisten, krakers, "zieligen").
Je mag als individu al weer een heleboel niet meer zeggen van groepen.
En groepen hebben al weer een heleboel meer recht op ondersteuning en faciliteiten dan individuen.

De kronkel van Prediker zit dus in het weggemoffelde, hemelsbrede verschil tussen individuele rechten (democratische rechtsstaat) en groepsrechten (fascisme, fascistoide model).
Heeft de maatschappij last van één individueel hoofddoekje?
Nee.
Daar heeft Prediker gelijk.
Maar de maatschappij heeft wél last van de theocratische dwingelandij, die zich onder andere in dat islamitische hoofddoekje manifesteert.
Wie protesteerde er, toen Mien en Truus met een sjaaltje om hun krulspelden naar de melkboer gingen?
Niemand, want Mien en Truus bedoelden daar geen Grote Waarheid mee uit te dragen; hun Dippety-do was alleen nog niet helemaal droog.
Er werd pas geprotesteerd, toen Fatima en Habiba met een hoofddoek verschenen, een hoofddoek die moet aantonen dat zij kuise, de theocratische (= ondemocratische) lijnen volgende moslima’s zijn.
Zodat toch vooral de eer van hun familie niet beschadigd zal worden (groepsmoraal), en de aan hen superieure mannen gezichtsverlies lijden, hetgeen er wel eens op uit zou kunnen draaien dat Fatima en Habiba geen "goed huwelijk kunnen doen", of erger; uitgestoten worden, of nog erger: door de in "hun eer" gekwetste mannelijke familieleden vermoord worden.
Tóen begon het gegooi in de glazen over die hoofddoekjes pas, en terecht.
Want dat strookt voor geen millimeter met de humanistische, democratische maatschappij en haar grondwettelijke waarden.

Maar het zijn weer eens de gewoonlijke trucages van de doorgewinterde (ideologische) propagandist, die Prediker het hoofddoekje als zijspoor in de discussie te doen opvoeren, om het vervolgens te verheffen als hoofdonderwerp van de discussie.
Nr. 17 van de "25 rules of disinformation": change the subject.
(Hier een linkje naar 9-11 complottisten; helaas gaan die 25 regels evenzeer, misschien wel meer, voor henzelf op dan voor degenen waartegen zij "strijden".)

http://www.angelfire.com/hi/soberskidrow/rp/disinfo.html

Ik eis mijn recht als overtuigd humanist zijnde dus ook maar eens op.
Al die theocraten en marxisten dienen als de weerga op te houden met de vanuit het humanistische denkbeeld opgerichte rechtsstaat te ondergraven.
En niet eens omdat ik het zeg, maar omdat het zo in onze wet staat, de wet die ook zij zelf te pas maar vooral te onpas gebruiken.

Volgens hun opvattingen dien ik nu trouwens "gekwetst" te zijn.
Dit vanwege hun rechtsstatelijke getrampel op mijn diepste humanistische overtuigingen.
Waardoor zij volgens hun eigen inzichten eigenlijk onmiddelijk moeten doen wat ik zeg (respect!) willen zij volgens eigen maatstaven niet vreselijk Fout zijn, en ik nog een hele tiet subsidie voor het één of andere lulprojekt op ga strijken ook (nog meer respect).
Of werkt het dán opeens niet meer zo?
Zijn sommige varkentjes weer eens gelijker, kan alleen Jezus/het Vaticaan weer eens tot verlichting leiden, zijn "DE moslims" (jaja zo staat het er, hahaha) weer eens "als beste verwekt voor de mensheid" (koran)?

op 13 02 2007 at 14:28 schreef Luctor et Emergo:

Dankzij het hoofddoekje kunnen Moslima’s zich vrij over straat bewegen want als ze dat doekje niet op zouden hebben, vertonen zij hun sierraad (haar) en veranderen alle mannen hier in Nederland, net als in hun eigen hete stoffige contreien massaal in verkrachters.
Dus ik, als lid van het mannelijk geslacht zijnde, word automatisch ook een aanrander.
Eigenlijk vind ik dat een belediging. Ik ben niet een heethoofdige, alleen met zijn pik denkende Islamiet.

op 13 02 2007 at 15:55 schreef Elke:

"Dankzij het hoofddoekje kunnen Moslima’s zich vrij over straat bewegen "

Ja Luctor, dat is de ultieme redenatie van hen die zich reeds bij een islamisering/theocratisering van Europa neergelegd hebben.

op 13 02 2007 at 15:56 schreef Elke:

Je mag me ouderwets noemen; maar zo iemand noem ik een landverrader.

op 13 02 2007 at 18:21 schreef Bernadette:

Over landverraders gesproken: alweer heeft De Nieuwe Kerk in A’dam zich laten censureren door een moslims land. 3 jaar geleden deed Marokko moeilijk over een landkaart op een tentoonstelling (met Westelijk Sahara als apart land), de landkaart werd aangepast en plotseling hoorde Westelijk Sahara helemaal bij Marokko.
Ditmaal doet Turkije moeilijk over de catalogus, daarin mocht niets worden geschreven over de volkerenmoord op de (christelijke) Armenen en ook niets over de stichters van Istanbul, de Grieken.
Eurabia komt stap voor stap naderbij.

op 13 02 2007 at 19:56 schreef Elke:

Tsja, Spaans Sahara.
Dat was toch in de seffenties, toen er zo druk gedemonstreerd werd tegen van alles.
Waarom zijn er toen eigenlijk geen massale aksies georganieseerd tegen de annexatie van een gebied ter grootte van half Frankrijk, waarna een knap deel van de (mannelijke) bevolking mocht wegrotten in Marokkaanse gevangenissen?
"Moet kunnen"?
"Is hun cultuur"?
Volgens mij hadden we het toen al kunnen weten…

op 13 02 2007 at 20:13 schreef Paardestaart:

Zeg eh – sta ik op Ignore of zo?!?
Heeft iemand dat stuk over SIAD gelezen; de nieuwe islamwatch-partij in Denemarken?
Geen reacties??

op 13 02 2007 at 21:31 schreef Ange:

@Paardestaart
Ik zocht wat meer informatie over SIAD en het verbaast je waarschijnlijk niet dat deze partij alreeds in de verdomhoek geplaatst is. Geen politiebescherming en moeilijk vergaderruimte te krijgen i.v.m. bedreigingen waardoor het personeel niet veilig is.

Zie vertaald stuk:
http://nl.nntp2http.com/politiek/2007/01/fd776e3c1cac03af5117909243b2e4e2.html

Volgens artikel:
"In Zweden is geweld tegen politieke tegenstanders met islam-kritische houding een dikwijls ondervonden fenomeen. De partij
Sverigedemokraterna (= Zwedendemocraten – SD) was gedurende de laatstejaren ettelijke malen blootgesteld aan soortgelijke geweld tijdens
haar partijbijeenkomsten.
" ……en meerdere keren werden SD-bijeenkomsten door vermoedde leden van de ‘Antifascistisk Aktion’ en linksekstremisten
afgebroken, die de deelnemers met honkbalknotsen hadden overvallen.

Wilders bedreigt met een zelfmoordaanslag …

"De wereld gaat naar de kloten" hoorde ik zojuist op TV, maar dat was reclame over groene energie. Betaal je voor groene, maar krijg je grijze gemengd met groene !

op 14 02 2007 at 06:50 schreef Harrie:

Geloof zit in je hart, niet op je hoofd.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2460
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2600
Other than on Halloween…!!!

op 14 02 2007 at 15:30 schreef Edwin:

Citaat Elke
"… gaat een gristelijke onderwijsminister ongetwijfeld Darwin pletten …"

Dat valt dus wel 100 % mee, met de atheist Plasterk als onderwijsminister.

op 14 02 2007 at 19:21 schreef Paardestaart:

Dat valt dus wel 100 % mee, met de atheist Plasterk als onderwijsminister

O ja?
Er staat me toch iets bij van Intelligent Design in verband met die meneer Plasterk..

Zou hij de bui al hebben zien hangen soms :-)?

(Toch wel uncanny: Laat de PvdA nu nèt een gematigd atheist als onderwijsminister in huis hebben die de ggristenen welgevallig zou zijn in een protestants-kabinet, omdat hij niet zou dwarsliggen inzake de propagering van zoiets achterlijks als ID..!

Potje proto-polsing, zeker..:-)

Kun je trouwens nagaan hoe die fukking pc-ers het de gewóonste zaak van de wereld vinden om kinderen op school niet te zo neutraal mogelijk te onderwíjzen, maar ze met zachte hand schoon nadrukkelijk te leiden naar een juiste interpretatie van de ’toegelaten feiten’!!
Je mag toch hopelijk wel aannemen dat er op onze vrije openbare scholen nooit enig bezwaar is geweest tegen een niet-ideologische behandeling van ID op scholen? Gewoon als éen van de alternatieve ’theorieën’ van zoiets kennelijk nog steeds brisants als het ontstaan van de wereld versus ‘de schepping’??
Of mogen moderne leraren en onderwijzers geen poot naast de ‘leerweg’, of de ‘leerdoelenlaan’ zetten op straffe van disciplinaire maatregelen en woeste ouders??

Ja – ik vraag maar; ik heb tenminste op ’t schooltje van mijn kind weleens meegemaakt dat een vader in alle ernst bezwaar maakte tegen schoolkerstviering ‘in een kèrk!!’ omdat hij niet ‘gediend was van christelijke indoctrinatie’
De gang naar een hindoeschrijn of de viering van een zoeloe-verjaarspartijtje was ‘cultureel zeer verrijkend’ natuurlijk, dat spreekt.

Zulke mensen is zich van zijn ideologische verknooptheid en keurige-mensenracisme vreemd genoeg nooit bewust Leuke doorkijkjes biedt dat..:-)

Maar wacht – nee – belichting van ID is niet genoeg, zeker; het wrochtsel moet kennelijk onderwezen worden als volwaardig alternatief voor de evolutie-’theorie’!!

Gaan wij het probleem van de stijgende waterspiegel nu ook te lijf door een ark te bouwen??

Hihihhiihi..Nederland Kennisland!
Twee emmertjes water halen..

op 14 02 2007 at 22:49 schreef fritzie:

Als ik een hoofddoekje dragen wil, is het een (integraal) onderdeel van mijn identiteit. Dat is nogal logisch, want anders zou ik het niet doen.
Hetzelfde geldt voor een prachtige felrode Hanekam of Gothic kledij.
Vroeger droegen de meiden ook vaak een hoofddoekje in de klas. Gewoon leuk !

Men vindt iets en men gedraagt zich er na.
Dat is nu de vrijheid van zelfexpressie.
En dat is niet altijd even leuk.

Maar Hanekammen, Zeeuws kappen, Gothic-modelletjes, of "Haute Couture" stralen niet uit wat pijpekrullen, hoofddoekjes wel uitstralen: "Ik ben een beter mens dan jij, want ik volg het ware pad" En dat iriteert enkel.

Indien men mensen dwingt om hun zelfexpressie in te perken, gaat men heus niet anders denken, stemt men zeker niet op andere partijen en veranderd met niet zijn dromen. Dus waarom toch een roep tot regulering van hoofddoekjes ?
Vanwege onverdraagzaamheid.

en daar is niets mis mee.

op 15 02 2007 at 02:54 schreef Paardestaart:

pijpekrullen, hoofddoekjes wel uitstralen: "Ik ben een beter mens dan jij, want ik volg het ware pad" En dat iriteert enkel

Sjongejonge…nog eens: alleen hoofddoekjes en swastika’s ‘stralen uit’ dat iemand een politieke stroming aanhangt of ermee sympathiseert die anderen minacht en onder de voet zal lopen als ‘ie aan de macht komt.
Daar gaat het om.
En laat die pijpekrullen er nu maar buiten, want die hebben er helemáal niets mee te maken

op 15 02 2007 at 11:53 schreef Elke:

Edwin schreef: "Citaat Elke
"… gaat een gristelijke onderwijsminister ongetwijfeld Darwin pletten …"

Dat valt dus wel 100 % mee, met de atheist Plasterk als onderwijsminister. "

Ik heb inmiddels minder toegang tot "de wandelgangen" dan ooit wel eens het geval was, maar weet ondertussen wel dat dit onderwerp op de onderhandelingstafels heeft gelegen.
Niet alleen de zgn. "slechte vernieuwingen" in het onderwijs, waar naar verluidt een onderzoek naar komt (wordt niks, let op mijn woorden, teveel bobo’s hebben hun ziel in die "verbeteringen" gestopt, en die Hoge Bomen zullen wel niet gekapt willen worden, Margot Vliegenthart (één van die "vernieuwers") was notabene nog een poos in de race voor Stas Onderwijs, dus wat verwacht je dan van dat onderzoek).
Maar vooral ook de relificatie van het onderwijs was een hot issue, waarbij het "hup islamitische/openbare scholen" van de PvdA lijnrecht tegenover "hup school met den Bijbel" van het CDA stond.
De ook in Amerika hevige woedende strijd over Darwin, creationisme en de stiekeme gggristelijke oplossing "Intelligent Design" was ook hier inzet.

Wel; de PvdA heeft gewonnen.
In de wandelgangen werd namelijk aanvankelijk Donner genoemd voor deze post, en wat er gebeurd was als deze steile refo op Onderwijs was komen te zitten laat zich raden.
Donner meent immers dat "de vrijheid van godsdienst het primaat heeft boven de vrijheid van meningsuiting" , omdat "de religieuze waarden de grond vormen die de graspol van de cultuur bijeenhouden" , "taboes de dijken van het maatschappelijke verkeer zijn" , en "Bij alle ogenschijnlijke bedaardheid, Nederlanders gevaarlijk soort radicalen zijn zodra zij hun mond opendoen" (citaten uit een speech bij de opening van het Wetenschappelijk Bureau van de LPF, Rotterdam, 19 februari 2004).
Nota bene: Nederlanders zijn gevaarlijke radicalen die HUN mond opendoen, Donner rekent zichzelf hier kennelijk even niet onder "DE" Nederlanders.
Ik mailde met Paul Cliteur, ook een genodigde die dag, of ik dit nu allemaal echt goed verstaan had uit de mond van deze jurist en minister van Justitie.
Cliteur antwoordde "ik vrees van wel".

Donner moet nu genoegen nemen met Sociale Zaken.
Dat heeft de PvdA moeten inleveren voor die gein; uiteraard hadden zij het uitkeringssocialisme-geldstrooi-departement bij uitstek het liefst zelf gehad.

Maar geen nood: Aboutaleb, die oorspronkelijk óók in de race was voor Onderwijs, moest vanwege de vrij laat in de onderhandelingen opgedoken Plasterk ook aan een ander postje geholpen worden, en dat werd dus Stas SoZa, waar hij het Donner ongetwijfeld héél moeilijk gaat maken waar het om poen gaat.

Het zou me niets verbazen als het schuif-schuif-schuif na de plotselinge komst van Plasterk als tegengif voor de in de onderhandelingen kennelijk steeds prominenter naar voor komende godsdienstinflux, uiteindelijk Ben Bot de kop heeft gekost.
Het was immers (óók) zeer onverwacht Maxime Verhagen die BuZa kreeg.
Ze konden niet eeuwig nieuwe bewindslieden blijven creeren, en met zo laat nog een nieuw poppetje in de poppenkast, moest er dus een andere Jan Klaassen of Katrijn het veld ruimen.
Waar Verhagen oorspronkelijk voor werd genoemd weet ik niet, maar dat hij een regeringsbaantje zou krijgen was meteen na de geslaagde verkiezingscampagne van het CDA, waar Verhagen met veel élan de Bad Cop speelde, wel duidelijk.
Ik weet dat het CDA eigenlijk ook BiZa wou.
Verhagen op die post had voor de hand gelegen, daar hij dan nauw had samengewerkt met zijn strijdmakker Balkenende.

Maar BiZa ging dus ook al naar de PvdA.
Naar mevrouw ter Horst om precies te zijn.
Dat die hoe dan ook het kabinet inging snapte ik al bij haar opvolging als burgemeester van Nijmegen, terwijl ze haar volgende luxueuze baantje nog niet kon aankondigen.
Ter Horst bleek vlak na de moord op Louis Seveke amicaal te zijn geweest ("onze goede vriend Louis") met deze beruchte radicaalmarxistische actvist, die de AIVD jarenlang in de wielen heeft gereden, en banden onderhield met de AEL (adviseur).
En de AIVD valt nu onder Ter Horst.

Het ziet er naar uit dat de PvdA fors aan het langste eind heeft getrokken, en het CDA en de CU peperduur heeft laten betalen voor de "gggristelijke (gezins)waarden" uit het regeringsaccoord.
Van die gezinswaarden snap ik dat niet zo goed, dat CDA en CU dat hebben laten gebeuren.
Ze hadden toch ook hoog spel kunnen spelen, en de PvdA kunnen vastzetten op hun "gezinswaarden" die de zwaksociale gezinnen, vooral de gemiddeld grote islamitische gezinnen, zoeken te privilegieren, of aaien zo je wilt (via Soza, "projekten", jongeren"hulp" etc. etc.)?
Die diepgevoelde wensen van de PvdA komen beleidsmatig ongeveer op hetzelfde neer als waar CDA en CU nu zo ontzettend duur voor betaald hebben.

Lekker hé, luitjes.
Brrr.

op 15 02 2007 at 12:10 schreef Elke:

Hoe je de burgemeester van een berucht, volkomen out-of-control radicaalmarxistisch tochthol als Nijmegen ooit BiZa kan geven is mij volstrekt onduidelijk.
Het draagt lichtjes de revolutionaire stank van Volkert van der Graaf op Justitie zetten en Osama bin Laden op bestuurlijke Vernieuwing.

op 16 02 2007 at 12:43 schreef Michiel Mans:

Beste Elke,

-"Hoe je de burgemeester van een berucht, volkomen out-of-control radicaalmarxistisch tochthol als Nijmegen ooit BiZa kan geven is mij volstrekt onduidelijk."-

En zo nog wel het e.e.a. dunkt me. Guusje is ex-PvdA Amsterdam. Erger dan daar, ken je je eige PvdA’ers niet inbeelden. Zullen we dan maar samen dronken worden? Wat een kabinet. En ongelooflijk maar waar, Donner komt terug. Zoiets verzin je niet. Het enige lichtpuntje, voor de kinderen, is Plasterk op onderwijs. Dat had ook weer Maria kunnen zijn.

Affijn, het begon al mooi. Het aankaarten van het hebben van twee paspoorten door verse bewindslieden, was ‘verboten’. Hoe durfde de PVV zoiets aan te kaarten. Schande, een ‘gotspe’. De mars van de waanzin, is nu overgegaan in looppas. Naar het zich laat aanzien, blaten de polderschapen er in draf achteraan.

op 17 02 2007 at 12:23 schreef Cor:

Het nieuwe kabinet geeft alle aanleiding tot drankmisbruik. Ik ga de recepten van Elke (elders op deze site)eerst maar eens uitprinten, en daarna uitproberen.

op 17 02 2007 at 15:23 schreef Elke:

We hebben nu dus niet alleen radicaal-marxistische activisten in de Kamer (Krista van Velzen, Wijnand Duijvendak, Farah Karimi, Diederik Samsom).
Er zit er nu ook één in de regering.
Op milieuzaken, uiteraard.
Jaqueline Cramer.
"Voormalige activist", schrijft de Telegraaf.
Hahaha.
Nou, een marxistische activist is pas "voormalig" als hij het democratische licht heeft gezien en zich volkomen disctantieert van zijn eerdere activiteiten, laat dat gezegd worden.
Jaqueline Cramer is derhalve geen "voormalige activiste", ze is een activiste in de Regering.
Een kat in een roompakhuis.
Een vos in een kippenhok.
Een terrorist in een springstoffendepot.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS