Home » Archief » Dubbel paspoort


[20.02.2007]

Dubbel paspoort

Willem de Zwijger

5515 (72k image)

Ooit schreef ik Beverly:

Lang geleden was ik te gast bij kennissen in Berkeley, California. Ze namen me mee naar een Koreaans restaurant. Ze waren er vaste klant en informeerden bij de eigenaar of zijn vrouw al was bevallen. Het was een meisje, zei de moeizaam Engels sprekende immigrant stralend van geluk, en ze heet Beverly. An American name, wonderful, volgens mijn vrienden (zij een Amerikaanse van Japanse afkomst, en hij een Amerikaan uit Noorwegen).

Een aardig bijproduct van de discussie over dubbele paspoorten is nieuwe weetjes en inzichtjes:

Marokkaanse Nederlanders die hun kind bij het consulaat aangeven mogen alleen maar kiezen uit Arabische namen (niet eens Berberse). Dat wordt voorlopig niks met Marokkaanse Beverly. Of Marjolein.

Turkse jongemannen kunnen worden opgeroepen voor de dienstplicht. Dat viel op bij een CDA-raadslid uit de omgeving Rotterdam. Het treden in vreemde krijgsdienst is, zoals we allen weten door de Spaanse burgeroorlog – toen Nederlanders met de Republiek gingen meevechten tegen de fascisten – een reden tot onmiddellijk verlies van het paspoort. Die regel geldt nog steeds – hoe wordt dit euvel in geval van de Turks-Nederlandse medelander onder het tapijt geschoven?

Wilders’ brave ex-IND’er Fritsma werd verweten dat hij zijn voorstel tegen dubbele paspoorten voor bewindslieden per direct in wilde laten gaan. Maar leek dat niet heel sterk op de motie over het generaal pardon, dat ook maar even per onmiddellijk van kracht moest worden?

Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA Amsterdam, wenste Wilders op zijn weblog naar Antartica. De analogie met Siberië lag nogal voor de hand, maar een hele serie reacties waarin de link met de Soviet-Unie en de Goelag werd gelegd, werd weggemodereerd. Waarna Asscher een beetje ging backtracken, evenals de moderator van zijn blog. De discussie is bij Asscher inmiddels gesloten, maar gaat hier op de Amsterdamse PvdA-site nog even door. Opvallend vooral dat de pro-dubbel-paspoort tendens erg klein is, en een verbazingwekkend gebrek aan argumenten heeft.

Juffrouw Verbeet schoot zichzelf en het hele politiek-correcte denken flink in de voet. Net toen de politieke elite dacht dat de kust veilig was laaide de brand weer op. En dat zo kort voor de Statenverkiezingen!

Mirjam Sterk, CDA, stelde tijdens de behandeling van het dubbele paspoort een zodanige verwatering voor dat het geheel een wassen neus zou worden, maar doet inmiddels een poging zich onder haar eigen opzet uit te draaien (hier, vierde item). De PvdA zwijgt. De SP zwijgt. Jan Marijnissen houdt zich bezig met carnaval en stijgende energiekosten, maar zwijgt over het dubbele paspoort voor bewindspersonen. En GroenLinks zwijgt natuurlijk ook.

Doodsbenauwd voor het monster. Voor ons.

Wie duiten in het discussiezakje wil blijven doen kan vanaf vandaag terecht bij het redactionele commentaar van de Volkskrant. (Tip: In het invulscherm werkt een fantasietelefoonnummer ook.)

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 20.02.2007 @ 11:37

[Home]
 

48 Reacties

op 20 02 2007 at 12:27 schreef Bernadette:

Het treden in vreemde krijgsdienst is

Hier krijg ik kiespijn van. Zo lelijk.
De constructie het + werkwoord + enz. neemt hand over hand toe.

een reden tot onmiddellijk verlies van het paspoort

Goh, worden mensen die in vreemde krijgsdienst treden dan meteen zo dronken dat ze hun paspoort onderweg kwijtraken?

de pro-dubbel-paspoort tendens erg klein is, en een verbazingwekkend gebrek aan argumenten heeft

Een tendens die argumenten heeft?

Willem, je onderwerp is zeer relevant, dank ook voor de links. Alleen jammer dat je ’t zo slordig en houterig opschrijft.

op 20 02 2007 at 13:09 schreef BigPete:

Er wordt weer een hoop onzin uitgekraamd.

Quote Willem de zwijger “Die regel geldt nog steeds – hoe wordt dit euvel in geval van de Turks-Nederlandse medelander onder het tapijt geschoven?”

Rijkswet op het Nederlanderschap
Hoofdstuk 5 Verlies van het Nederlanderschap

Artikel 15

1 Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren:
a. door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit;
b. door het afleggen van een verklaring van afstand;
c. indien hij tevens een vreemde nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende een ononderbroken periode van tien jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is, anders dan in een dienstverband met Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba dan wel met een internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd, of als echtgenoot van of als ongehuwde in een duurzame relatie samenlevend met een persoon in een zodanig dienstverband;
d. door intrekking door Onze Minister van het besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend, welke kan plaatsvinden, indien de betrokkene heeft nagelaten na de totstandkoming van zijn naturalisatie al het mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen;
e. indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is.

Zolang Turkije lid is van de Navo is Turkije een bondgenoot. Turkije is derhalve niet betrokken bij gevechtshandeling tegen Nederland of een van onze bondgenoten. Dat fabeltje van het verliezen van de Nederlandse nationaliteit gaat dus niet op.

op 20 02 2007 at 14:39 schreef Michiel Mans:

Willem schreef,

-"Opvallend vooral dat de pro-dubbel-paspoort tendens erg klein is, en een verbazingwekkend gebrek aan argumenten heeft."-

En dan te bedenken dat menige kritische (vaak anti-dubbel paspoort)reactie werd verwijderd of de poster geblokkeerd. Dat laatste overkwam mij gisteren ook. Je schrijft wat, plaatst het en krijgt een fuck-off berichtje. Ik heb zowel Asscher als Job van Amerongen, die een goed betoog hield, over deze censuur gemailed.

Verder vind ik het elegant verkrachten van onze taal, zeer charmant Willem. Het is duidelijk dat charme voor de een, houterigheid is voor de ander.

op 20 02 2007 at 14:40 schreef Michiel Mans:

Ha Pete,

Weer wat geleerd. Ik dacht ook zo over die vreemde krijgsdienst passage.

op 20 02 2007 at 14:54 schreef BigPete:

Het is een hardnekkig misverstand Michiel…

Het wordt natuurlijk anders wanneer lieden zich aansluiten bij islamitische terreurorganisaties. Hoewel er dan natuurlijk geen sprake is van een vreemde mogendheid zie ik wel openingen om die figuren hun Nederlandse nationaliteit te ontnemen, waardoor ze in elk geval als ongewenste vreemdeling kunnen worden uitgezet naar de woestijn van herkomt.

Heb je nog iets mogen vernemen van de partij voor de allahtonen oppercensureerder?

op 20 02 2007 at 15:15 schreef Michiel Mans:

Nee, nog niet Pete maar ik stuurde Asscher gisteren en van Amerongen vandaag een mail. Reacties kunnen nog komen dus.

op 20 02 2007 at 15:59 schreef Klaplong:

"Alleen jammer dat je ’t zo slordig en houterig opschrijft."

Ja want "goed" schrijven is natuurlijk alleen voorbehouden aan belezen neerlandici en woordkunstenaars als jijzelf is het niet ? Dat eeuwige gezever over andermansch stijl, spelling, woordenschat etc komt inmiddels erg zuur over. Het lijkt wel alsof jij, de akela van de commenters hier, bij gebrek aan inhoudelijk commentaar je verplicht voelt andermans taalgebruik af te zeiken.

Taal is een middel en geen doel op zich dus waarom hou je dat niet buiten de discussie ? En schrijf anders zelf weer eens een goed stuk zoals je dat deed toen je nog op degezonderoker publiceerde. Het lijkt wel alsof je thuis zit te verpieteren en alleen maar gal ophoest dat hier op het scherm terecht komt…

Ik ben trouwens, om ontopic te komen, heel erg tegen dubbele paspoorten voor bewindslieden. Als er nog geen wet voor is moet die er gauw komen. De enige reden die ik heb is: demografie. Bedenk maar eens hoe het electoraat eruit ziet over 25 jaar, ik gok dat dan ongeveer een derde van de kamerzetels bezet wordt door mensen die daar niet vanwege hun politieke ideeen (geen puntjes op de e, die kunnen echt niet meer) maar vanwege hun etnische achterban zitten. Het zou dan kunnen gebeuren dat kamerleden worden gekozen die heen en weer pendelen tussen hun thuisland en Nederland en alleen aan vergaderingen deelnemen wanneer de onderwerpen op de agenda van hun achterban staan. Leuke democratie krijg je dan. Maar het is wel de democratie zoals we die nu verdedigen.

op 20 02 2007 at 16:09 schreef Dany:

Klaplong zei: Het zou dan kunnen gebeuren dat kamerleden worden gekozen die heen en weer pendelen tussen hun thuisland en Nederland en alleen aan vergaderingen deelnemen wanneer de onderwerpen op de agenda van hun achterban staan.
En dat probleem zou als bij toverslag verdwijnen indien ze alleen een NL paspoort hadden? Het zit hem niet in het paspoort, maar in waar hun loyaliteit en hart ligt. Het feit dat ze hun echte nationaliteit niet op wensen te geven zegt meer dan het bezit van een tweede paspoort.

op 20 02 2007 at 16:29 schreef Klaplong:

NEE Dany, je snapt het niet helemaal geloof ik. Ik pleit voor een eerste stap, in dit geval het verbod op een ander dan het Nederlands staatsburgerschap voor beoogde bewindslieden. Daarnaast zouden ze ook hier moeten wonen bijvoorbeeld. En ik vind dat ze hier ook geboren moeten zijn, net als in Amerika waar eea geldt voor de president.

Het feit dat jij aanrommelt met een stelling als "maar in waar hun loyaliteit en hart ligt" zegt me genoeg… Heb jij wel eens een politicus meegemaakt die loyaal was ? Een politicus kan niet loyaal zijn want hij moet inspelen op ontwikkelingen en dus veranderen. Bovendien bedrijven we poiltiek niet met ons hart maar met onze hand op de knip.

Ik vertrouw Bos de Nederlandse centjes in de staatskas niet toe alleen maar omdat hij een Nederlands paspoort heeft. Ik vertrouw hem niet omdat hij een achterban heeft die zijn/haar hand ophoudt bij de staat. En die achterban wil hij houden. En dat geldt ook voor Aboetalep, de goede man wil zijn dochter niet zien thuiskomen met een ongelovige. Met pek en veren het land uitjagen die gasten !!

op 20 02 2007 at 17:28 schreef Dany:

Het heeft NIETS te maken met nationaliteit. En dus ook niet met paspoorten. Als Aboetaleb zijn Marokkaanse nationaliteit en paspoort zou opgeven zou hij nog steeds het liefst zijn dochter met een moslim zien trouwen. Hetzelfde geldt voor Abdul Jabar van der Ven, geboren Krelis van der Ven (?). Het interesseert me geen fuck waar je vandaan komt, of waar je geboren bent, het maakt ook geen verschil. Bouyeri is ook hier geboren. Van der Ven wenst Wilders kanker toe omdat hij de islam beledigt. Wat wou je hem afpakken dan? Waar wou je hem naartoe sturen?

Het is de ideologie die ze aanhangen die het probleem is. Niet hun nationaliteit.

op 20 02 2007 at 17:32 schreef Jozef:

Ik zie maar een reële oplossing: minder macht voor politici. Dan doet het niet meer ter zake waar hun loyaliteit ligt.

op 20 02 2007 at 17:52 schreef BigPete:

@Dany
Ik ben het grotendeels met je eens, maar ik zie toch wel verschillen.

Albayrak staat nu bepaald niet bekend als fanatieke moslim dus dat is niet de reden dat ik haar niet graag als bewindsvrouw zie. Wat ik wel tegen haar heb is dat ze als Turks staatsburger direct beïnvloedbaar is door de Turkse staat. Haar schandalige optreden tijdens de Armeense genocide kwestie toont dat duidelijk aan. Zij vertolkt gewoon de abjecte mening van de Turkse staat. Dus vormt zij een risico, en is niet geschikt als kamerlid, en al helemaal niet als bewindspersoon.

Bovendien moet ik een verschil maken tussen Aboutaleb en Albayrak. Marokkanen kunnen hun nationaliteit niet opgeven, Turken – als ik me niet vergis – wel. Toch wenst zij persé vast te houden aan haar Turkse nationaliteit. Een eigen keuze dus, en een verkeerde keuze in mijn optiek.

Er is veel geschreven over Aboutalebs uitspraken over de huwelijkspartner van zijn dochter. Dat is privé, ik zie mijn dochter liever ook niet thuiskomen met een moslim of een neger. Mensen mogen daar geen begrip voor hebben, het zelfs veroordelen, het is MIJN goed recht om dat te vinden, net als het ZIJN goed recht is.

Iets anders is de hele discussie over het in standhouden van de Marokkaanse nationaliteit tot in de eeuwigheid. Dat is zo absurd dat het lachwekkend zou zijn als het niet zo eng was. Daar moet echt iets aan gebeuren. Ten eerste moet de Nederlandse burgerlijke stand ophouden geboortes te melden aan buitenlandse consulaten, en de krankzinnige lijst met toegestane namen moet door de plee gespoeld worden.

op 20 02 2007 at 18:28 schreef Bernadette:

En ten tweede zouden meer Marokkanen hun Mar. paspoort moeten laten verlopen. Zoals Hafid Bouazza deed. Ik ga ’t echt aan iedere mocro vragen de komende tijd.

op 20 02 2007 at 19:01 schreef Richard:

@BigPete: Zonder te oordelen, want het staat inderdaad een ieder vrij om er voorkeuren op na te houden met wie zijn of haar kinderen ’thuiskomen’, met betrekking tot raciale, beroepsmatige alsmede andere eigenschappen, maar waarom zou je er bijvoorbeeld minder of geen problemen mee hebben, als het een Japanner of een Koreaan zou betreffen? Ongeacht of ik het met je eens ben, waardeer ik je oprechtheid.

op 20 02 2007 at 19:06 schreef Cor:

Het Nederlanderschap dient verloren te gaan voor elke meerderjarige Nederlandse Turk, die zich vrijwillig (c.q. teneinde zijn Turkse paspoort te kunnen behouden) in Turkse krijgsdienst begeeft, aangezien Turkije betrokken is bij gevechtshandelingen tegen onze EU-bondgenoot Cyprus, en het Turkde leger de rechten van Turkse Koerden schendt.

op 20 02 2007 at 21:00 schreef Paardestaart:

Hier krijg ik kiespijn van. Zo lelijk.
De constructie het + werkwoord + enz. neemt hand over hand toe

Bless you, Witje – het is me uit het hart gegrepen
Ik maak ook de ene doodsmak na de andere over deze monsterlijke constructie, die inderdaad eerder regel dan uitzondering is
Het is de volslagen onnodige vernederlandsing van de engelse -ing vorm, of te wel ‘het vernederlandsen van de engelse passive’, die onherroepelijk leidt tot ongeliktheden als ‘het doen van dingen’, ‘het hebben van een mening’ en ‘het van mening zijn dat’
In het nederlands draai je het om: ‘moeite doen om goed nederlands te schrijven is geenszins overdreven’ in plaats van ‘het doen van moeite om goed nederlands te schrijven etc’

Om godswil, Klaplong; jij kunt dat nu wel elitair gezwam vinden, maar ik zie niet in wat er democratisch aan is om schijt te hebben aan de buren en te schrijven met je klompen aan

Nog een argument om je moerstaal met zachtheid te behandelen is dat iedereen er vreselijk van in de war raakt; de kranten en vooral de wrochtsels van het ambtelijk rapaille zijn vergeven van deze vervelende kronkel, en ik heb goddomme ook al de neiging om alle zinnen lijdend te maken, als ik niet uitkijk

op 20 02 2007 at 21:31 schreef TRS:

Interresant detail trouwens: de motie van de PVV werd verworpen met 140-10 stemmen. De PVV heeft 9 kamerleden, van wie was die 10e voor-stem?

op 20 02 2007 at 22:02 schreef Bernadette:

Longemfyseem heeft het niet, Paardestaart wel: liefde voor je moedertaal. Sterft uit.

op 20 02 2007 at 22:20 schreef Wampie:

Ik ben ook dol taal, net als op lekker eten. Toch waag ik het niet om, als ik ergens te gast ben, te klagen over de lelijke ovenschaal waarin die heerlijke stoofschotel is opgediend.

op 20 02 2007 at 22:27 schreef Wampie:

De finesses van de taal zijn niet voor iedereen weggelegd; het is niet alleen een kwestie van willen, maar ook van kúnnen. En dan is het een beetje pijnlijk om steeds met de stok van de taalpolitie te krijgen.

op 20 02 2007 at 22:41 schreef BigPete:

@TRS
Rita Verdonk?

@Richard
Ik ben getrouwd met een Chinese, als mijn dochter zou thuiskomen met een Chinees, Japanner of Koreaan zou ik daar geen moeite mee hebben…

op 20 02 2007 at 23:06 schreef Bernadette:

Flauwekul, Wampie. Okee, als je onder de, zeg, 40 bent, dan ben je een slachtoffer van het soosjalistiese staatsonderwijs.
Maar is dat een excuus om je ook als slachtoffer te gedrágen?

Kan niet ligt op ’t kerkhof en wil niet ligt ernaast, zei mijn grootmoeder (6 jaar lagere school, geen vervolgonderwijs, maar verzorgd en foutloos Nederlands schrijvend) altijd.
Dan kost ’t iets meer moeite, maar als je van je moedertaal houdt, heb je dat ervoor over.

Maar bij jou zit ’t vrees ik nog ietsje dieper dan alleen taal.

op 20 02 2007 at 23:48 schreef Richard:

@BigPete: Dat is meer dan duidelijk. Mijn dank. En ik maar denken dat het iets te maken had met de seculiere, vercapitaliseerde samenlevingen in Noord-Azie, waar onze maatschappij feitelijk veel meer overeenkomsten mee vertoont, dan met de samenlevingen in het Midden-Oosten of Afrika.

op 21 02 2007 at 01:02 schreef DvR:

Bernadette en Paardestaart, niettegenstaande mijn sosjalistiese schoolgang heb ik mijzelf altijd een spatzuiver taalgevoel toegedicht. Toch begrijp ik jullie bezwaren niet.

De constructie het + werkwoord + enz. neemt hand over hand toe.

– Het dralen der kleuters werd mij zwaar te moede.
– Het kwinkeleren der merels deed mij pardoes ontwaken.
– Het stuktrekken van breezahs vult mij immer met vreugde.

Wat is daar nou mis mee? Ook het verband met de engelse -ing vorm ontgaat me. Wat de betwiste zin van Willem een beetje krom maakte, was dat ‘in krijgsdienst treden’ een naamwoordelijk gezegde oplevert, dat hier door het omwisselen van zijn elementen (‘het treden in vreemde krijgsdienst’) niet erg mooi uit de verf kwam. Maar fout lijkt het me niet, en het lijkt me vrij van Engelse smetten.

Iets aanverwants dat mij wel stoort, is de steeds vaker gehoorde (maar gelukkig nog niet gelezen) ‘doen’-constructie: "ga jij even brood halen doen".

Overigens mijn excuses aan de columnist voor dit taalkundig voortzagen. Ik vond het een puik stuk! :-)

op 21 02 2007 at 09:12 schreef Bernadette:

Breezers stuktrekken vervult mij met vreugde, kwinkelerende merels doen mij naar mijn windbuks grijpen. Zo sprak men NL voordat deze lelijke, uit het Engels overgewaaide mode ons taalgebied bereikte. (Ik ga nu niet alles uitleggen, want ik betaal toch al teveel belasting aan het soosjalistiese staatsonderwijs en dan zou ik er ook nog graties werk voor moeten doen.)

De ‘doen’-constructie is anders dan jij weergeeft: ‘Doe eens brood halen.’
Dit is ironisch, geïntroduceerd door Geen Stijl. Storend is dat vooral in handen van minkukels, denk ik.

op 21 02 2007 at 09:41 schreef Elke:

Ik kom wel eens in de buurt van Ridderkerk, en daar hoor ik dat "doen" wel degelijk het in het dagelijkse taalgebruik.

Nog een anglicisme: "meest" gebruiken terwijl er een gewone, bruikbare overtreffende trap van het naamwoord aanwezig is.
Vergelijk: "de meest genoemde politicus van 2007" (correct, alhoewel een jaar of 30 geleden de voorkeur wellicht nog naar vaakst was uitgegaan), "de meest actieve politicus van 2007" (foutief).

op 21 02 2007 at 09:47 schreef Wampie:

Bernadette, is er niet nóg een strafpleiter die een eigen website voor jou zou willen sponsoren? Zou goed zijn tegen jouw kramp in de enkels en menig stijve nek van bezoekers hier. Onderschat niet hoe vermoeiend het is om steeds naar jou te moeten opkijken.

op 21 02 2007 at 10:09 schreef Bernadette:

Wampie, ik begrijp je helemaal, vandaar dat ik alleen recht vooruit kijk. De zwaartekracht doet de rest. Maar jij kijkt kennelijk graag omhoog. Dan heb ik misschien een tip voor je: compenseer door regelmatig naar beneden te kijken. Er zijn vast mensen waar je je boven voelt staan.

op 21 02 2007 at 10:37 schreef Wampie:

Geweldig dat ik, met dank aan jouw inzichten, rond mijn veertigste aan een tweede leven kan beginnen met een geheel nieuwe ik: als iemand met een "antisemitische schrijfstijl" (zo doceerde jij eerder) en met een taalprobleem. Nooit gedacht dat het leven zó vol verrassingen zou zijn. Nu nog mijn diploma’s verscheuren, mijn bedrijf opheffen, de medewerkers ontslaan en een ander vak kiezen! Het liefst zou ik natuurlijk jouw toetsenbord gaan poetsen, want je weet vast dat daar de meeste bacteriën huizen.

op 21 02 2007 at 11:04 schreef Klaplong:

Als het Nederlands nou een echt levende taal met een toekomst was zou ik nog meegaan in het gezever over de toepassing ervan in geschreven vorm. Maar ons hakkerig pseudoduits is een kunstmatig in leven gehouden wangedrocht dat als enige goede bijkomstigheid heeft opgeleverd dat wij Nederlanders onze vreemde talen uitstekend beheersen. Moet ook wel met arrogante talen als Frans en Duits naast de deur. Die twee dienen trouwens ook bij het grofvuil gezet te worden naar mijn mening.

De taalverloedering kan me niet gauw genoeg doorzetten. Het feit dat het zichzelf overschattende journaille zijn eigen witte (of blauwe of groene of gele) boekje heeft uitgegeven stemde me al met genoegen. Blijkbaar is er al geen consensus meer over de taal onder "de boven ons gestelden". Wie kan er dan prat op gaan de wijsheid in pacht te hebben over hoe het wel of niet zou moeten ? Ik vind de invloed van het Engels op het taalgebruik van de huidige jeugd juist een zegen. En welke oelewapper hangt daar nou een kwalificatie als "mooi" of "lelijk" aan ?

Ooit was er een mooi initiatief om de wereld een enkele taal te laten spreken, het Esperanto. Die taal ligt mooi opgebaard een stijf lijk te zijn maar toch was het idee erachter erg goed. Het zou namelijk een van de fundamentele stappen zijn die de mensheid moet zetten op weg naar haar wasdom als een soort ("species" denkt de lading echter zoveel beter, kutnederlands ook altijd).

op 21 02 2007 at 11:12 schreef Klaplong:

@dany
"Van der Ven wenst Wilders kanker toe omdat hij de islam beledigt. Wat wou je hem afpakken dan? Waar wou je hem naartoe sturen?"

Ik zou vd Ven op laten sluiten wegens aanzetten tot haat. Klaar.

Maar het beschermen van onze democratie tegen een vijandige overname zal toch echt in regelgeving gegoten moeten worden. De 3 maatregelen die ik vorostel helpen daar in ieder geval bij. En er zijn er nog veel meer te bedenken: de absolute doorvoering van de scheiding tussen kerk en staat bijvoorbeeld. Dat daar een verbod op het CDA en CU uit voorvloeit is spijtig maar noodzakelijk in mijn utopia. Een beetje het waanidee aanhangen dat er een opperwezen bestaat en vanuit die kronkel het land besturen… Bizar is het.

Jij komt niet echt op de proppen met alternatieven naast je uitval, jammer op zich.

op 21 02 2007 at 11:43 schreef Dany:

Klaplong zei: Jij komt niet echt op de proppen met alternatieven naast je uitval, jammer op zich.
Uitval? Waar dan?

Mijn alternatief is heel simpel, en op maat gemaakt: Verklaar de islam tot een illegale entiteit. Net zoals het Nazisme, of het communisme vroeger in verstandige landen. Verklaar de islam tot een staatsgevaarlijke, staatsvijandige ideologie (hetgeen hij ook is) en maak lidmaatschap strafbaar analoog aan artikel 140 WvS.

Jij maakt hier (zoals velen voor jou) de vergissing de islam te zien als simpelweg een religie zoals er wel meer zijn. Ik vind religie lachwekkend, maar er is er niet een die mij persoonlijk, (of Nederland collectief) aantast in mijn vrijheid. Sterker nog, Nederland (en het westen in het algemeen) dankt een belangrijk deel van zijn cultuur en welvaart aan zijn joods-christelijke wortels. Er is geen enkele reden om de hedendaagse christenen lastig te vallen met allerlei beperkende maatregelen en wetten die alleen tot doel hebben de voortschrijdende islamisering een halt toe te roepen en ongedaan te maken.

Judaisme, christendom, hindoeisme, dat zijn geloofsvormen. Islam is een ideologie met religieuze aspecten, maar met een duidelijk omschreven politiek doel, en een duidelijk omschreven methodiek. De geschiedenis van de islam ondersteunt deze zienswijze. De islam is anders dan alle andere religies. En moet dus ook anders worden behandeld. Een aanhanger van de islam onderschrijft impliciet of expliciet een hang naar een wereldbeeld dat voor mij net zo onwenselijk is als Nazi ideaal, of het noord-Korea van vandaag.

Geen generieke oplossing. Het gaat puur om de islam. Bestrijden met hand en tand.

op 21 02 2007 at 12:59 schreef Elke:

Ik ben het wel met je eens, Dany.
Theocratische richtingen zoals de islam zijn intrinsiek onverenigbaar met elk ander maatschappelijk model, maar democratie in het bijzonder.
Maar dan zal toch eerst theocratie in juridische zin als een politiek model bestempeld moeten worden, in plaats van als een religieuze mening.
En dat zal in een land met het CDA als log politiek middenblok wel niet zo gauw gebeuren.

op 21 02 2007 at 13:49 schreef Paardestaart:

dat wij Nederlanders onze vreemde talen uitstekend beheersen

Broewhahahahahaaaahahahahaa..Really..??
Das war einmal, du Dep..toen we onze eigen taal ook nog uitstekend beheersten.

Je antwoord is helaas domme nazwatel, van het soort dat je alsmaar voor je kiezen krijgt als het gaat om het nieuwe leren, of andere geleerde constructies om zielige debilisering te verstoppen onder hoopgevende prietpraat

Lamaar joh..

op 21 02 2007 at 13:58 schreef Dany:

Elke zei: Maar dan zal toch eerst theocratie in juridische zin als een politiek model bestempeld moeten worden, in plaats van als een religieuze mening.
Exact. En het is inderdaad een heel lange weg om te gaan, getuige ook hier op FN de massale verwarring omtrent de aard van het beest (pun intended). Eerste en belangrijkste horde zal zijn het bespreken van de essentie van de islam. Hulde aan Peter Breedveld (en zijn bezoekers), want zijn FN is een van de weinige plaatsen waar dit gebeurt zonder dat het al te snel al te irrationeel wordt.

Wij zijn pioniers! Hoera!

op 21 02 2007 at 15:05 schreef Klaplong:

paardestaart, ga jij eens met een duitse of franse jongere respectievelijk frans en duits praten. Geen woord kennen ze. Wellicht heb je een vertekend wereldbeeld of ben je een beetje naief maar helaas geeft ons rotte onderwijssysteem wel degelijk een basale kennis van het frans en duits mee aan de gemiddelde havo+ leerling.

op 21 02 2007 at 15:33 schreef DvR:

Dat athëisten met de gedachte aan een Islam-Verbot spelen kan ik me voorstellen, maar dit is Nederland zeg. Zolang het CDA iets te zeggen heeft is alles dat ook maar enigszins ruikt naar inperking van religieuze vrijheden natuurlijk helemaal kansloos. Ik zou aan dat soort gedachten dus geen energie verspillen.

Hooguit kun je misschien tot een scheiding komen tussen legitieme, vreedzame islamieten en hun onverdraagzame agressieve broeders en zusters, waar we dan een andere naam voor moeten bedenken zodat we ze kunnen benoemen en verbieden. Maar ook zo’n strategie lijkt me heilloos, want 30 jaar na de eerste grote voetbalrellen noemen we hooligans ook nog steeds ‘supporters’.

op 21 02 2007 at 17:16 schreef Dany:

DvR zei: Maar ook zo’n strategie lijkt me heilloos, want 30 jaar na de eerste grote voetbalrellen noemen we hooligans ook nog steeds ‘supporters’.
Goeie, en er zijn zeker raakvlakken. Maar het gaat mij niet om inperking van religieuze vrijheden per se. De issue is dat de islam geen religie is volgens de gebruikelijke definitie. Er zijn veel meer overeenkomsten met politieke en maatschappelijke ideologieen of organisaties.

En die kun je heel gemakkelijk inperken. Kijk maar eens hoeveel Hell’s Angels baarden hebben! Veel raakvlakken dus met een criminele organisatie!

op 21 02 2007 at 18:24 schreef Paardestaart:

Jezus Klaplong – ga jij eens met een willekeurige nederlandse jongere Frans of Duits spreken..?
Of vraag desnoods eens naar de betekenis van een paar dicteewoorden in zijn eigen taal…?
Ook leuk: vergelijk eens een HBS-leerboek Duits uit de jaren dertig met een HAVO-leerboekske anno 2007?
Neem eens een brief van een gemiddelde scholier uit de vooroorlogse jaren ter hand?
Lees voor de aardigheid eens het koeterwaals van overheidsdienaren in hun ‘communicatie’ ‘naar de burger toe’?? Of de krant?
Nog niet gezien dat er vandaag de dag zelfs al achterlijke grammatica-fouten in advertenties-campagnes staan..? Zelfs van opleidingsinstituten?

Never mind man – fijn dat jij zo tevreden bent.

Het hebben van een positieve kijk, en een gezonde mate van opkomen voor jezelf is klaarblijkelijk verre te verkiezen boven het besluiten tot het ijveren voor het herstellen wat er te herstellen valt..:-)
Het doen van verbolgen uitspraken over het in-staat-zijn de lidwoorden juist te gebruiken geeft kennelijk blijk van een betreurenswaardige hoovaardij, die in elk geval Klaplong niet met genoegen stemt.:-)

Het is jammer dat het ideaal der vreedzame gezamelijkheid in een wereldstaat en de wereldtaal het wèl overleefd heeft in zijn stalenkast, maar de beheersing van n’importe wèlke taal eigenlijk niet..

DvR – je hebt gelijk; het is een goed stuk, en ik heb het met plezier gelezen. Ik kon het alleen niet laten ook een duit in het zakje te doen omdat ik me gek erger aan die onhandige klompedanserij (zonder ‘N’ inderdaad!)
En wat je voorbeelden betreft: ik denk dat er een overtreffende voorkeur voor deze constructie aan het groeien is, ook in de gevallen waarin hij tot onhandige blunderbloopers leidt; het kwinkeleren der vogels kan ik ook wel handelen.
Ik doel op het soort zinnen zie boven dat ik met mijn linkerhiel in mijn rechtermondhoek uit mijn toetsenbord heb gewrongen om onze ontstemming te illustreren…

Ook een dergelijk akkefietje loopt gr*tffrrd*!# al gauw uit op een partijtje ideologisch handjedrukken; zelden tot herkenning en de belofte er voortaan op te letten, omdat het inderdaad eigenlijk blaartrekkend is en nergens op slaat.

Of vind jij een zin als ‘het doen van dingen’ of ‘het hebben van sex met dieren’ geen punt soms??

op 21 02 2007 at 19:40 schreef Punt:

Wèl=wél en wèlke=wélke.
Wil je, in het Nederlandsch, een woord benadrukken gebruik je de aigue, níet de grave.
Sorry ;D

op 21 02 2007 at 21:51 schreef Marijke de Jonge:

Wèl=wél en wèlke=wélke.

’t Is niet waar… Laat ik het nou tijdens m’n vóór-sosjalistiese onderwijs net andersom geleerd hebben met als argumentatie dat je anders ‘weel’ en ‘weelke’ zou kunnen lezen. Is het trouwens niet accent d’aigu? Zonder ‘e’ dus? Ik blijf leren.

Wat ik me ook al jaren afvraag: hebben mensen die rascisme schrijven allemaal op dezelfde school gezeten of is er ergens een pabo die foute onderwijzers aflevert? Spreken ze het dan ook uit als rasjisme? Dat woord verdient veel meer aandacht dan het blijkbaar krijgt. Als je je leerlingen het fatsoenlijk en taalkundig verantwoord discussiëren over onfatsoen nog wilt bijbrengen tenminste. Of haal je tegenwoordig met doe eens doodgaan! of ik schaam me kapot! of eind van de beschaving! al een voldoende?

op 21 02 2007 at 23:43 schreef Paardestaart:

Puntje is een jonkie. Die leren alleen nog maar het aigue – anders raken ze in de war denk ik

Dat die grave en die aigue actually iets beduiden – dat hebben ze nooit begrepen.
(De taalvereenvoudigers ook niet trouwens, want die zeggen gewoon dat een accent grave op het beruchte vereenvoudigde appèl pseudo-frans is, omdat er in het frans helemaal geen accent op dat woord stáat! :-O
(’t Is echt niet te geloven…Ik heb niemand horen zeggen dat het frans was, maar de jongens en meisjes die onze spelling verrampeneren menen van wel hoor, en ook dat een universeel accent voldoende is om nadruk aan te geven, of het nu boven een korte of een lange klinker staat..Ach ja..)

Puntje, jij zingt zeker ook altijd: Lang zal Ze Leven hè?
Dondert niet of er nu een jongen of een meisje toegezongen wordt..:-)

op 22 02 2007 at 11:56 schreef Bernadette:

Marijke, het accent aigu (zonder e aan het eind en zonder d’) wordt in het Nederlands gebruikt als klemtoon, om een lettergreep in een woord nadruk te geven: Wélke idioot dóét nou zoiets?

Het accent grave wordt alleen gebruikt in oorspronkelijk Franse leenwoorden, zoals scène, appèl, misère, of om de uitspraak te definiëren van een woord als hè.

op 22 02 2007 at 12:57 schreef DvR:

Tot mij wendde zich Paardestaart met de volgende kwestie:

Of vind jij een zin als ‘het doen van dingen’ of ‘het hebben van sex met dieren’ geen punt soms??

Afgezien van het foute (maar wel geilere, want minder Sekstant-achtige) woordje ‘sex’ doet niets hiervan iets bij mij rinkelen, zweren, kloppen of huiveren. Het spijt me. Meestal ril en beef ik vol empathie mee wanneer iemand mij zijn taalgruwelen toevertrouwt, maar deze "het+infinitief" komt mij volstrekt naturel en behoorlijk voor. Het plakken van zegels, het zuchten der winden, het knijpen van borsten, het kneden van billen, het slijpen van punten, het lappen van ramen en het poetsen van platen, ze doen mij alle niets (in taalkundige zin dan, want inhoudelijk zit er best wat tussen). Maar ik ben van ’68, nog net te piep misschien om echt streng in de leer te zijn, of wellicht is er zelfs een heel ‘het+infinitief’-loos tijdperk aan mij voorafgegaan waarvan ik gewoon geen weet heb. Hoe dan ook, het teleurstellen van jou en Bernadette is derhalve mijn droeve plicht.

(Nou goed, dát was dan een draak :)

op 22 02 2007 at 22:28 schreef Marijke de Jonge:

Hartelijk dank, Bernadette. Tegen deze taalkundige regel zal ik voortaan niet meer zondigen. Dat meen ik serieus. Op deze site barst het vast van de stukkies van me waar die strepies hier en daar de verkeerde kant op staan. Daar schaam ik me nu voor. Maar dat zal ik in stilte doen.

Om terug te komen op het onderwerp van deze draad: na een paar dagen lezen ben ik erachter gekomen dat de dubbele-nationaliteit-kwestie toch iets ingewikkelder in elkaar steekt dan ik oorspronkelijk dacht. De koning van Marokko heeft bepaald dat z’n onderdanen voor eeuwig aan hem gebonden blijven. Nederlandse politici hebben zich daarbij neergelegd, waarschijnlijk om alvast vooruit te lopen op toekomstige Eurabische regels. En Nederlandse gemeenteambtenaren schijnen inderdaad heel anticiperend en klantvriendelijk te werken.

Blijkbaar is het geen enkel punt om een Israëliër als staatssecretaris van Defensie te benoemen. Zelf zou ik daar ook geen probleem van maken, mensen als Harry van Bommel of Wijnand Duyvendak zou ik op die post veel gevaarlijker vinden. Voor zover ik weet hebben die alleen de Nederlandse nationaliteit. Ik besef dus dat het enkele-Nederlanderschap ‘loyaliteit aan de Nederlandse zaak’ niet garandeert. Ironisch is wel dat een Harry van Bommel waarschijnlijk als eerste aan de interruptiemicrofoon zou staan om te protesteren tegen een Israëliër op Defensie. Misschien zouden Frans Timmermans en Mariko Peters wel naast hem gaan staan.

Wat overblijft is dat het blijkbaar des politieks is om je te verbeelden dat je punten scoort zonder dat er ballen in het net terechtkomen. Voetballers denken niet dat ze de wedstrijd winnen door hun tegenstanders met kreten als ‘abject’ en ‘weerzinwekkend’ te intimideren. Alleen politici denken daarmee weg te komen. Ik heb genoeg van dat soort mediagerichte politiek, ik wil inhoud, want ik wil wél (mét accent d’aigu!) weten hoe zaken precies zitten. Of denken politici en journalisten soms dat kiezers te blond zijn voor inhoud en liever achter lekkere kontjes aanlopen?

op 22 02 2007 at 22:31 schreef Marijke de Jonge:

Pardon, met accent aigu dus. Hè, verdorie!

op 22 02 2007 at 23:18 schreef Bernadette:

Gééft niks, Marijke, je schrijft met of zonder kuutjes en graafjes heel mooi.

op 23 02 2007 at 01:21 schreef Punt:

Ben van voor de Mammoet(@staart) – nog van de ‘Koninklijke Weg’: LTS, MTS en dan (eventueel) HTS. Dus nooit Fransch onderwezen gekregen. Excuses voor de verwarring.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS