Home » Archief » Op naar de volgende cartoonrel


[24.02.2007]

Op naar de volgende cartoonrel

Jona Lendering

5607 (91k image)
Julien Mandel, uit Blab no. 12.

Kunst is kunst en politiek is politiek, en de twee zouden te scheiden moeten zijn. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk, zoals maar weer blijkt nu Frank Miller’s stripalbum 300 is verfilmd. De Iraniërs komen er daarin niet erg goed vanaf.

De Amerikaanse striptekenaar Miller is de schepper van een heel eigen wereld, een sadistisch universum waarin eenzame helden ten onder gaan als ze proberen iets van schoonheid te redden. Het spreekt mij wel aan, maar ik voel me al heel lang heel ongelukkig bij zijn album 300: de geschiedenis van een groep Griekse krijgers uit Sparta, die vergeefs weerstand bieden tegen een overmacht aan Perzen, maar uiteindelijk hun landgenoten inspireren verzet te bieden tegen de overweldigers.

Het verhaal gaat terug op een ware gebeurtenis uit 480 v.Chr., toen de Perzen inderdaad probeerden de Grieken te onderwerpen en bij Thermopylai een leger van driehonderd Spartaanse krijgers uit de weg ruimden. De Griekse onderzoeker Herodotos van Halikarnassos (c.480-c.425) suggereert in zijn Historiën dat de Spartanen zich opofferden omdat het orakel hun koning de keuze had gegeven tussen zijn eigen dood en de verwoesting van zijn stad. Dat idee heeft een hardnekkig leven gehad: nog in de twintigste eeuw “wisten” oudhistorici dat de Spartanen zich hadden opgeofferd voor de vrijheid van Griekenland en dat zonder hun offer de Griekse filosofie en democratie nooit tot stand zouden zijn gekomen, en dat wij niet zouden zijn geweest wij zijn.

In Millers woorden waren de Spartanen the world’s one hope for reason and justice en leefden de Perzen in a sea of mysticism and tyranny. Dat staat maar te bezien. De eerste wetenschappelijke grammatica (Panini’s beschrijving van het Sanskriet), het bijbelboek Job (mens roept God op het matje) en de wetenschappelijke astronomie zijn ontstaan in het Perzische rijk. Ze bewijzen dat wetenschappelijke rationaliteit en gerechtigheid niet zo onverenigbaar waren met de wetten van Meden en Perzen als Miller en de oudhistorici van de vorige eeuw beweerden.

Het probleem is dat Miller een stap verder gaat. Hij portretteert de Perzen als verwijfde en willoze slaven met negroïde trekken. Daarvoor bieden de antieke bronnen geen aanleiding en ik zie ook geen artistieke noodzaak de Perzen zo af te beelden. ‘Fascisme’ is niet te definiëren en de uitdrukking is dus altijd toepasbaar en altijd onjuist, maar ik denk dat menigeen onprettige associaties heeft bij Millers weergave.

En nu is er de film. Ik ben vrijdag 9 februari naar de perspremière geweest en kan alleen concluderen dat de Perzen er in de film nog slechter vanaf komen dan in het boek: ze lijken in sommige scènes meer op de orcs uit The Lord of the Rings – ik overdrijf niet. De Perzen zijn niet eens menselijk meer.

Ik heb even gedacht dat de beelden zo overdreven waren gemaakt om te bereiken dat je het niet anders kúnt beschouwen dan als fictie – maar dan is dat hopeloos mislukt. De film heeft namelijk een niet te missen politieke boodschap: “Onze mannen vechten in een ver land, we moeten ze versterkingen steunen,” wordt ons voorgehouden. De vijand wordt gedreven door religieuze opvattingen en de Spartanen verdedigen de vrijheid. Ik hoef niet uit te leggen waar we dat eerder hebben gehoord. Die boodschap is serieus, net als de moraal dat freedom is not free. Maar de beelden van de orcs doen af aan die ernst. Het is van tweeën één: of de film is kunst/fictie en de politieke boodschap verplicht tot niets, of de boodschap is serieus en de makers hebben de Perzen werkelijk willen neerzetten als onmenselijk.

300poster4 (55k image)

Uiteindelijk doet het antwoord op de vraag of de makers echt denken dat de Perzen beestachtige, verwijfde en willoze slapjanussen zijn, er weinig toe. Niet in het westen: ik heb weinig illusies dat een deel van het westerse publiek de bioscoop zal verlaten met een reeks bevestigde oriëntalistische vooroordelen. En evenmin in Iran: de autoriteiten daar hebben in de Rushdie-affaire al aangegeven dat ze moeite hadden met de westerse grens tussen feit en fictie, die in deze film toch al zo problematisch is. Als iemand in Iran anti-westerse demonstraties wil organiseren, vindt hij in deze film alle ammunitie die hij nodig heeft. Zelden werd een natie zo stereotiep neergezet. Deze film zal weinig doen om de spanningen tussen Amerika en Iran weg te nemen.

Jona Lendering is historicus, de man achter de website Livius en mede-oprichter van Livius Onderwijs, waar cursussen worden gegeven over de oude Mediterrane samenlevingen. Onlangs verscheen zijn nieuwe boek Oorlogsmist.

Jona Lendering, 24.02.2007 @ 12:59

[Home]
 

39 Reacties

op 24 02 2007 at 13:32 schreef leo schmit:

"Deze film zal weinig doen om de spanningen tussen Amerika en Iran weg te nemen."

Dat is ook niet de bedoeling, lijkt mij. Het doel van een dergelijke propaganda film is om de spanningen op te voeren, de angst te vergroten en een amerikaans/israelische aanval op Iran te rechtvaardigen.

op 24 02 2007 at 13:36 schreef Michiel Mans:

Ach Jona, het past prima in de Hollywood traditie om op vaak infantiele manier de geschiedenis te verkrachten of te vervalsen. En zeker niet alleen in B films. Niet alleen trekt men schaamteloos allerlei verdiensten van anderen naar zich toe maar de vijand wordt nog steeds vaak als karikatuur opgevoerd. Zie kennelijk deze film.

Hoe lang geleden (of kort) waren de Duitsers immer hakkenklappende, nogal dommige, blinde automaten. In menige Hollywoodproductie werd de Wehrmacht standaard van bedrukking en identificatietekening onvoldoende bevonden voor het US klootjesvolk. Lukraak werden er dan wat swastika’s bijgeplempt, daarbij niet zelden omgekeerd. Iets soortgelijks zie je nu vaak met Arabieren gebeuren. Daar zit dan altijd wel één aardige zij het ietwat domme bij, maar die sneuvelt nagenoeg altijd in de laatste tien minuten. Deze film valt dus binnen de goede traditie voor het kwade.

Ik houd van films maar steeds minder van Hollywood. In aanvulling op bovenstaand, van de overmaat aan excessieve special-effects tot de zee van te mooie mensen. Uitzonderingen daargelaten.

op 24 02 2007 at 13:52 schreef Tjerk:

Ik zou graag Jona Lenderings analyse zien van het verband tussen het 19e eeuwse filhellenisme (zie zijn eerdere stuk) en de hedendaagse negatieve stemming rondom alles wat met de islam te maken heeft.

op 24 02 2007 at 16:19 schreef Dany:

Lees Gates of Fire van Steven Pressfield. Een roman, maar met erg veel accurate historische achtergrond. Een beter boek over de Peloponnesische oorlogen is nooit geschreven.

Vwb de voorspelling, die ging als volgt: Of Sparta zou een koning in de strijd verliezen (hetgeen nog nooit was voorgekomen), of Sparta zou worden veroverd. Leonidas wist na een bezoek aan een orakel dat hij was voorbestemd te sneuvelen in de strijd. Maar een opoffering is het nooit geweest, en het was ook niet als zodanig bedoeld.
En de Perzen worden zeker niet als lafaards of verwijfd weergegeven.

op 24 02 2007 at 18:32 schreef Paardestaart:

een amerikaans/israelische aanval op Iran te rechtvaardigen

(Godskelere…daar heb je d’r weer éen)

Dat verhaal ga ik zelf wel lezen dus.
Ik heb ‘verwijfd’ namelijk wel vaker horen noemen in verband met het oosten; zelfs Alexander de Grote werd door zijn eigen soldaten met een scheef oog bekeken omdat zij vonden dat de perzische invloed hem verweekte, als ik het me goed herinner.

Het ‘oosten’ is in de westerse literatuur toch wel vaker afgeschilderd als een geparfumeerd oiel van wellust, waar in kostbare stoffen gehulde vorsten en hotemetoten werden vertroeteld door voloptueuze houri’s..? Ik kan me voorstellen dat de ontzaggelijke eerbied en gehoorzaamheid die aan ‘oosterse potentaten’ bewezen werden hebben bijgedragen aan verslagen over wreedheid en onmenselijkheid..

Ik zou eigenlijk niet weten waarom de perzen in een stripverhaal absoluut genuanceerd zouden moeten worden afgeschilderd; is dat omdat er nu weer oorlog dreigt in die regionen?
Natuurlijk door de schuld van ‘het westen’??

Dus of er aan die associatie in dit verband bedenkelijk gestalte is gegeven wil ik nog wel eens zien; beeldden wij de Vikingen soms politiek-correct af in onze legendes en verhalen?? Of ligt dat weer anders omdat dat blanke Europeanen zijn?

op 24 02 2007 at 18:44 schreef willem van deursen:

Ligt het echt zo stigmatiserend? Dat is jammer. Want 300 is bepaald geen B-film. Visueel een cinematografisch hoogtepunt.
Maar we zullen er nog wel meer over te lezen krijgen. Met het aanroeren van de decadente kenmerken van zekere beschavingen heeft Paardestaart zeker een punt. Al krijg ik de indruk dat er met deze productie doorgeschoten is.

op 24 02 2007 at 19:48 schreef Paardestaart:

Misschien is een dergelijke film wel een call tot arms, en speciaal voor de mannen who do the dying..Het is geloof ik niet meer dan fair ze een idee mee te geven waarvóor ze eigenlijk zouden moeten vechten, nietwaar?
En het is niet zo gek dat de trendgevoelige industrie van de populair arts beter signaleert what’s in the wind, dan de behoedzame en wishful denkende bovenlaag van onze samenleving.

Een gewetensvol en bedachtzaam classicus die zich vlijt met de gedachte dat hij van allen het beste weet wat er nu werkelijk gebeurde gaat vrees ik licht voorbij aan de legitimiteit van de onbesuisde constructie die een geïnteresseerde leek van goede wil zich vormt van de verhalen en beelden die hij kent uit het verleden, maar ook uit het heden. Die zal per slot van rekening zijn mening en handelen moeten bepalen terwijl hij zich beweegt in de wereld waarin hij leeft
Welke opvatting en interpretatie de juiste is – of de nuttigste – is verborgen in de schoot der Goden. Je kunt alleen maar je best doen, lijkt me

Ik denk dat Jona Lendering bang is dat deze film over de Driehonderd ‘haatzaait’ misschien, of ‘mensen tegen elkaar opzet’..?

Maar ík heb het vermoeden dat het niet meer dan verstandig en rechtvaardig is tegenover de mannen die de gevechten die ons te wachten staan het hoofd zullen moeten bieden moreel net zo te wapenen als hun vijanden, die ze volgens de overheersende mening in het westen voorlopig alleen maar liefdevol al hun wangen moeten toekeren..

De klap komt anders zo hard aan..

op 24 02 2007 at 23:33 schreef leo schmit:

@Paardestaart
"Misschien is een dergelijke film wel een call tot arms, en speciaal voor de mannen who do the dying..Het is geloof ik niet meer dan fair ze een idee mee te geven waarvóor ze eigenlijk zouden moeten vechten, nietwaar?"

Zo te lezen ben je bent een van die vrouwen die mannen tot strijd aanmoedigen en daarna gaan wenen. Aangenomen dat je een vrouw bent, er zijn immers ook mannen met paardestaarten.

op 24 02 2007 at 23:49 schreef arend:

@Leo schmit,

Ik heb de film nog niet gezien.
Maar laten we even uitgaan van het ergste; dat de Perzen inderdaad net zo slecht worden afgebeeld als de Duitsers of de Vikingen.
Niemand zal door zo’n film gedreven worden om Duitsers, Noren en Iraniërs af te gaan slachten.
Tenslotte is het slechts 1 film, uit hollywood nog wel, en zelfs Amerikanen weten feiten en fictie wel te scheiden. En zijn nog buitengewoon politiek correct ook.

Lijkt me dus minder gevaarlijk dan de constante golf antisemitische en antiwesterse praatjes die de regering van Iran al decennia verspreid. Van kinderprogramma’s en science-fiction series tot ‘documentaires’ over het zionisme in Tom and Jerry en de films van Woody Allen.
Een haat die wordt aangewakkerd met schoolboeken, gebeden in de moskeeën, cartoons, media-berichten en uitspraken van de Iraanse regering (die zoals je vast wel weet, niet mag worden tegengesproken).

Daar kan 1 hollywood film nooit tegenop.

Je uitspraken over Paardestaart lijken me wat voorbarig, aangezien je haar niet lijkt te kennen. Waren de inhoudelijke argumenten misschien op?

op 25 02 2007 at 13:43 schreef bok:

"Ik ben vrijdag 9 maart naar de perspremière geweest"
In je dromen?

op 25 02 2007 at 13:52 schreef Peter Breedveld:

Al verbeterd. Dank voor de oplettendheid.

op 25 02 2007 at 18:02 schreef Arie:

Ik heb onlangs een interview beluisterd met Miller en was blij verrast, de man ziet precies het gevaar van de islam. Maar of deze film daar iets mee te maken heeft…

op 25 02 2007 at 22:16 schreef Wil Vanblootenbil:

Miller is de man die een absolute godenzoon als Batman heeft ‘vermenselijkt’. Desondanks staat Bruce Wayne nog steeds voor het superonoverwinnelijke. Dat is een stukje gebrek aan realiteit die diep geworteld zit in de Amerikaanse samenleving. Het is ook een soort naïviteit. Wij kennen dat niet – Gilles de Geus? Dick van Bil? – en ik vind het best wel eng. ‘300’ is niet vergelijkbaar met de Superman en Spiderman sprookjesellende, maar ik zie ‘300’ toch met enige argwaan tegemoet.

op 27 02 2007 at 09:57 schreef Wil Vanblootenbil:

lawrence of arabia
el cid
schindlers list
disney’s pocahontas
amadeus
alexander
de ergste van allemaal, apocalypto

en hoewel geen geschiedenis maar fictie; de verregaande Amerikaanse verkrachting van één van de beste Nederlandse films ooit gemaakt: Spoorloos. Dat vergeef ik ze nooit.

Toch zijn er verrassend veel films, en daar zitten (tot chagrijn van het Pentagon) blockbusters bij, die hun integriteit hebben weten te behouden. Lees dit overzicht maar eens:

http://www.wsws.org/articles/2005/mar2005/holl-m14.shtml

op 27 02 2007 at 10:26 schreef Peter Breedveld:

Ik heb blijkbaar een totaal andere Kingdom of Heaven gezien dan jij, Elke. In mijn versie maakt Orlando een christelijke schone het hof, en geen moslim, namelijk Sibylla van Jeruzalem, dochter van Amalrik I van Jeruzalem, die de broer was Boudewijn, de melaatse, gematigde christenleider in de film.

Ik vond het een prachtige, zeer genuanceerde film, by the way. Ridley Scott maakt met moderne middelen nog van die lekker ouderwetse avonturenepossen.

Je weergave van de moslimse heerschappij in Spanje is nogal eenzijdig. Onder Los Reyes Catolicos, Fernando en Isabel, die Spanje weer helemaal hadden terugveroverd op de moslims, was er nou ook niet echt godsdienstvrijheid. Joden mochten bekeren of hun biezen pakken, moslims konden zondermeer vertrekken. Ik heb wel eens gehoord dat veel moslims in Noord-Afrika nog in het bezit zijn van de sleutel van het huis waaruit hun voorouders zijn verdreven door de Spanjaarden.

Ik weet niet hoeveel geschiedvervalsing er in Lawrence of Arabia, Schindlers List en Amadeus zit, maar ik vind toch dat Wil het punt van naar de film gaan mist: alledrie zijn meeslepende prachtfilms. Ik ga potdomme niet naar de bioscoop om een geschiedenisboek met plaatjes te zien! Ik wil vermaakt worden en Lawrence of Arabia zet ik nog regelmatig op.

Goeie Pocahontas-film zien? The New World

Over 300, ik hoor Jona luid en duidelijk, maar ik ga de film toch zien en waarschijnlijk ga ik er twee kostelijke uurtjes aan beleven. Dit is het hyperbolisch-fascistoïde Miller-universum, bevolkt door superhelden en superschurken. Het zal een zeer dure produktie worden, maar ik hoop dat ze gauw eens werk gaan maken van Give me Liberty.

op 27 02 2007 at 12:42 schreef Elke:

Michiel schreef: "Ach Jona, het past prima in de Hollywood traditie om op vaak infantiele manier de geschiedenis te verkrachten of te vervalsen. En zeker niet alleen in B films. Niet alleen trekt men schaamteloos allerlei verdiensten van anderen naar zich toe maar de vijand wordt nog steeds vaak als karikatuur opgevoerd. Zie kennelijk deze film."

Kijk voor de aardigheid eens naar dit produkt van Hollyweird: Kingdom of Heaven.
Daarin valt een buitengewoon verdraaide weergave van de geschiedenis te bekijken.
Speelt tijdens de kruistochten.
De held van het verhaal, een knappe jonge kruisvaarder-smid, krijgt iets romantisch met een moslimse prinses of zoiets.
De boodschap van "tolerantie" wordt luidkeels verspreid, er wordt van leer getrokken tegen "de onderdrukking van moslims door christenen".
Op hetzelfde moment dat de film speelt worden alle niet-islamitische inwoners van Spanje nog onderdrukt door de Moren, maar daar stapt de film luchtigjes overheen.

op 27 02 2007 at 12:51 schreef Elke:

Onnodig te zeggen dat de film positief werd ontvangen in moslimkringen.
De romantische bijna-bloot scenes tussen Orlando Bloom (het smidje) en Eva Green (de moslimse prinses) zorgden wel voor gefronste moslimse wenkbrauwen.
Terwijl in "het islamitiese echie" dit soort ongetrouwde, interreligieuze neukpartijen toch geresulteerd hadden in de onthoofding van de knappe ongelovige smid en de steniging van de mooie moslimse prinses.
Maar ja, de Profeet zei het al, oorlog is misleiding, dus moet je je mond weten te houden over dat soort details wanneer de vijand een fraai stukje leugenpraat ingelepeld krijgt.

op 27 02 2007 at 13:11 schreef Cor:

Nederlandse produkties kunnen ook indoctrineren. Pas geleden naar Het Paard van Sinterklaas geweest – dat was een draak van een inburgeringsdrama. Vorige week naar Ernst, Bobby en de Onix gegaan – leuke film, maar met een hinderlijke moraal, waarin het zielige milieu gered moet worden van het boosaardige bedrijfsleven. Pff. Ik vond beide films werkelijk een beetje kinderachtig.

op 27 02 2007 at 16:38 schreef Elke:

Ach Peet, heb ik het verkeerd onthouden, van Kingdom of Heaven?
Ja nou, ik heb een flink deel geslapen en ik weet natuurlijk niet precies welk deel.
Maar dat van die religieuze tolerantie ten opzichte van de moslimse medemens meen ik me toch heus wel te herinneren, hoor.

Pirates of the Caribbean, Dead Man’s Chest is zelfs lekker incorrect: er wordt een stammetje Cariben in opgevoerd die hardstikke kannibalistisch is, lekker puh.
En de hoofdrolspeler, die door het stammetje voor een God aangezien wordt, stuurt ze op een moment op een aantal tegenstanders van hem af met het commando "Go licky-licky" (moet aan het oog/oor van Disney zijn ontsnapt).
Waarna de stam blindelings tot geweld overgaat, religieuze beleving Stenen Tijdperk-style.
Zo ongenuanceerd mag ik dat graag zien.

op 27 02 2007 at 16:43 schreef Peter Breedveld:

Wacht even, ‘go licky-licky’ was me niet ontgaan, maar ik weet niet zeker of ik begrijp wat je wilt zeggen.

op 27 02 2007 at 16:51 schreef Elke:

En de verdere zwarten die er in meespelen zijn o.a. een erg domme en gemene piraat van een meter of twee, een oen van een piraat van nog geen anderhalve meter (of is Marty Klebba niet African-American?), een trien die het gore lef heeft om Johnny Depp een lel op zijn leuke toet te geven en een griezelige voodoodame.
Drank, vloeken, vechten, sexual puns (intended), rokkenjagen, de outlaw als everybody’s darling en de officiele overheden als een stel enkelcelbreinige smeerlappen.
Aye, me hearties…fuck the Hollywood-rules.
Lachen dat het grote publiek dat gezellig-incorrecte zoutwatergedoe nou juist zo leuk vond allemaal.

op 27 02 2007 at 16:54 schreef Elke:

Licky-licky, Peter, Péter, en je weet wie die woorden uitsprak… en nog "heb" je hem niet?
Het was een blooper schat, en ze hebben ‘m er gillend van de lol ingelaten…want Deppy was inmiddels "king" en had het voor het zeggen…en dan weet je het wel.

op 27 02 2007 at 16:55 schreef Peter Breedveld:

Die voodoo-dame heeft iets onweerstaanbaar sexys. Behalve dan dat ze is uitgeschoten met haar lippenstift.

op 27 02 2007 at 17:12 schreef Elke:

Naomi Harris.
Leuk mens.
Mooi neergezet krakerig stemmetje en lijzige gebaren, heeft iets absinth-waanzinnigs.
Maar sexy?
Nouh…jij zal het wel het beste weten, he?
Hou je van absinth, Peter?
Zo ja; ik heb nog een bijna volle fles van dat bocht voor je staan.

Wie er uitgeschoten was met die lippenstift was Ve Neill, een grootheid in de categorie make-up-artist.
Dezelfde van die ogen op Depp zijn toet en die groene tor op z’n neus, en van die eyeliner ook trouwens.
En nog een heleboel andere dingen waar de producers pijn in hun kop van kregen.
Medeplichtige van Depp zeg maar.

Waar ik ook vreselijk om heb moeten lachen, in de categorie "fuck Hollyweird", zijn die hooglopende toestanden die er bij de eerste produktie waren over hoe die hoofdrol neergezet moest worden.
De bobo’s eisten aanpassing van Depp aan de Disney-attractie, maar nu hebben ze de Disney-attractie aan moeten passen aan de (niet meer te stuiten) interpretatie van Depp.
God, dat hele verhaal hoe dat gedoe ooit tot stand gekomen is is om te huilen van het lachen, typisch Depp.
Never a dull moment, wat een tiep.

op 27 02 2007 at 17:52 schreef Cor:

Absinth! Heb een keer uit Portugal een fles meegenomen, die erg goed was. Later werd het ook in Nederland na een verbod van een eeuw weer in de winkels verkocht. Zou dat echte, goede absinth zijn of een slap aftreksel? Zou je er nog steeds absinthisme van kunnen krijgen, en overerfbare schade, zoals ten tijde van het verbod werd beweerd?

op 27 02 2007 at 18:09 schreef Elke:

Peter schreef: "Je weergave van de moslimse heerschappij in Spanje is nogal eenzijdig. Onder Los Reyes Catolicos, Fernando en Isabel, die Spanje weer helemaal hadden terugveroverd op de moslims, was er nou ook niet echt godsdienstvrijheid. Joden mochten bekeren of hun biezen pakken, moslims konden zondermeer vertrekken. Ik heb wel eens gehoord dat veel moslims in Noord-Afrika nog in het bezit zijn van de sleutel van het huis waaruit hun voorouders zijn verdreven door de Spanjaarden."

Mijn weergave was spot-on, Peter.
De (aanvankelijk nog maar pas christelijke, of zelfs nog helemaal niet christelijke) Spanjaarden hebben vanaf 711 eerst geprobeerd om vreedzaam samen te leven met de moslimoverheersers (zoals we dat nu ook weer proberen), en toen dat niet lukte (zoals dat nu ook niet gaat lukken) hebben ze de Moren er stukkie bij beetje uitgetrapt.
Ferdinand en Isabel maakten de klus slechts af.
http://www.zum.de/whkmla/histatlas/spain/taifaspain.gif

Daar iedere poging tot totstandkoming van redelijke overeenkomsten en een multiculturele samenleving gebaseerd op onderling respect de voorgaande 700 jaar vruchteloos was gebleken, was men er in Spanje rond 1492 inmiddels van overtuigd geraakt dat het opkrassen geblazen was.
Terug naar het zand van herkomst, zeg maar.
De sefardische Joden, die in belangrijke mate hadden gecollaboreerd met het islamitische hof (zo zag men de warme banden van delen van de joodse gemeenschap met het arabische hof, alsmede de vele subsidies die joodse wetenschappers, schrijvers, kunstenaars e.a. ontvingen in die tijd immers), konden kiezen tussen bekeren of met hun vrienden mee ophoepelen over de Straat van Gibraltar.
Die laatsten zullen de sleuteltjes van het huis in Spanje dan nog wel hebben, ja, want ze zullen als collaborateurs met de uitplunderaars zijnde wel mooie huizen met echte sloten gehad hebben: voor het gewone dhimmi-volk was het grotendeels hutjes en hokkies waar al lang niets meer van over is.

Na dat ophoepelen stortte de economie van de Noord-Afrikaanse regio (Berberdynastieen) trouwens in elkaar en brak er een periode van arremoei uit: de rijkdom van het thuisland bleek al te zwaar geleund te hebben op de inkomsten uit het veroverde el-Andalus.
Eveneens werd rond die tijd Kaap de Goede Hoop gerond, waaraan de Westerse handel op de Oost al snel de voorkeur gaf.
De tocht over land door de islamitische wereld was immers geen lolletje; dan nog liever de beruchte Kaap.
Ook de inkomsten aan belastingen, struikroverij en zeeroverij (Barbarijse zeerovers = Berberse zeerovers) die de arabische wereld ontleende aan de handelsroutes van de Westerse Rijken, vielen toen weg.

Uiteraard hadden ze nog wel een hele tijd hun slavenhandel, want wat nogal eens verzwegen wordt, is dat veel zwarte slaven op de kades van noordelijke Oost-Afrika werden aangeboden door arabische handelaars in krijgsgevangenen, die de diverse zwarte stammen onder elkaar maakten.
Maar ook aan die inkomsten uit contacten met Westerlingen kwam, zoals we weten, een einde.

Waarna in de gehele arabische wereld de armoe uitbrak.
Tot er olie nodig was.
Maar ja: die rijkdom die het fundamentalisme financiert (het islamisme heeft zijn bases niet voor niets in de olielanden, en het islamterrorisme heeft niets voor iets zijn bases in drugsproducerende landen), is ook weer gebaseerd op handelscontacten met het Westen.
Als er ooit nog eens wat op de behoefte aan fossiele brandstoffen van het Westen gevonden wordt, zal het daarom wel weer tobben worden daar.

En trouwens: dat Belle en Fredje zulke harde handjes hadden, wil nog niet zeggen dat de Moren nu zulke schatjes waren, zoals jouw zinsconstructie suggereert.
De wreedheden die de bevolking van "el Andalus" te verstouwen kreeg tijdens de overheesring van de Almohaden, de Tarifa-emiraten en Almoraviden zit de Spanjaarden nog steeds in het collectief geheugen, in cultuur, gebruiken en taal.
Al zijn de marxisten druk doende om dat allemaal "fout en incorrect" te verklaren.
Die restanten aldaar doen denken aan hoe we hier de geur van de brandstapels van de Inquisitie nog steeds in de collectieve neusgaten hebben, getuige onze rabiate afkeer van godsdienstwaanzin en theocratie, alsmede uitdrukkingen die nog steeds in de taal terug te vinden zijn (verketteren, op de brandstapel gooien, hout voor je eigen brandstapel aandragen, het vuur aan de schenen leggen etc.)

op 27 02 2007 at 18:49 schreef Paardestaart:

Elke is onvermoeibaar..:-)
Het is moeilijk geliefde delusies op te geven Elke. Argumenten helpen saar niet tegen; alleen maar harde klappen. Hoewel: als je heel graag wilt en goed oefent voel je zelfs de harde klappen en de vernederingen niet meer

Heel Nederland is momenteel gebeten op mensen die de sfeer verstoren. ‘Laten we van Nederland weer een gezèllig land maken’!
Reparons tout suite de multiculturele samenleving en herontdekken we onze linkse roots..

op 27 02 2007 at 20:15 schreef Wil Vanblootenbil:

"Ik ga potdomme niet naar de bioscoop om een geschiedenisboek met plaatjes te zien"
Dan ga je voorbij aan de impact van Hollywoodse speelfilms. De credit ‘based upon’ zegt niemand wat. De meeste filmkijkers vreten de boodschap kritiekloos en die blijft vervolgens hangen. Zijn we Borat vergeten? Zijn we Orson Welles vergeten? Ook zijn ‘grap’ werkt nog steeds. De man had de politiek in moeten gaan.

op 27 02 2007 at 23:05 schreef Elke:

Op het moemnt gebeurt eerder het omgekeerde.
Gore Al heeft gisteren een Oscar gekregen van de Hollyweirdo’s, voor zijn Inconvienient Trut (pun intended).
En alle sterren werden in biodiesels op the red carpet afgezet.

op 27 02 2007 at 23:07 schreef Elke:

De idioten.

op 28 02 2007 at 12:59 schreef Parsifal:

<>
Hoewel: als je heel graag wilt en goed oefent voel je zelfs de harde klappen en de vernederingen niet meer
<>

En zo hebben vrienden van Melkert van heel Nederland een SM-kelder gemaakt :-(

P.

op 28 02 2007 at 14:16 schreef Michiel Mans:

Elke schreef,

-"Die restanten aldaar doen denken aan hoe we hier de geur van de brandstapels van de Inquisitie nog steeds in de collectieve neusgaten hebben, getuige onze rabiate afkeer van godsdienstwaanzin en theocratie, alsmede uitdrukkingen die nog steeds in de taal terug te vinden zijn (verketteren, op de brandstapel gooien, hout voor je eigen brandstapel aandragen, het vuur aan de schenen leggen etc.)"-

Of het woord ‘kerstenen’, klinkt ook niet echt sympathiek. Dit ‘christenen’ gebeurde veelal niet zachtzinnig. Maar dat was toen, de islam met al zijn ellende is nu.

Over Al Gore. ‘He gorges on energy’ Ik kwam zijn gas&electra rekening bij HVV tegen. Aldaar een link naar de bron.

http://www.drudgereport.com/flash.htm

op 28 02 2007 at 15:06 schreef Peter Breedveld:

Je verdraait de Spaanse geschiedenis, Elke. Als je stelt dat de Spanjaarden in de achtste eeuw hebben geprobeerd in vrede te leven met de moslimse overheersers, vertel je de halve waarheid. Ten eerste konden de moslims zo ver doortrekken vanwege de verdeeldheid van de Visigotische vorsten, ten tweede begonnen de christelijke overheersers al vrij snel met het terugdrijven van de Moren.

Er is geen sprake van agressieve, onderdrukkende Moren en vredelievende, welwillende christenen. Er werd constant gevochten: tussen Moren en christenen, Moren en Moren, Moren en christenen tegen Moren, christenen en Moren tegen christenen enzovoort.

Vrijheid van meningsuiting heeft in het katholieke Spanje net zo min bestaan als in het islamitische Spanje.

Jouw visie op het historische Spanje, met sefardische ‘collaborateurs’ no less, is behoorlijk gekleurd.

Trouwens opmerkelijk, hoe de laatste tijd opeens over sefardische joden wordt geschreven.

op 28 02 2007 at 15:38 schreef Paardestaart:

opmerkelijk, hoe de laatste tijd opeens over sefardische joden wordt geschreven

Hoezo??

op 28 02 2007 at 17:18 schreef Elke:

Ja Pter, er werd constant gevochten, dus van een heerlijk, mooi, cultureel hoogstaand en vredig el-Andalus was, zoals je zelf nu ook schijnt te beseffen, geen enkele sprake.

op 28 02 2007 at 22:31 schreef Bernadette:

De sefardische joden kwamen ter sprake in de discussie over het stuk van Michael Levin (Bestaat er een superieur ras). Had je die serie verdrongen Peter? ;-)

op 28 02 2007 at 22:40 schreef barry:

Inderdaad behoorlijk over the top die "Sefardische collaborateurs."
Zelfs al had de laatste Andalusische koning een toegewijde "hofjood" (zoals Joodse regeringsadviseurs destijds neerbuigend werden genoemd) in het kleine minirijkje dat hem nog restte dan nog betekent dat niet de rechtvaardiging van de verdrijving van het Spaanse Jodendom van het gehele Iberisch schiereiland, zelfs uit gebieden die al langer dan honderd jaar weer christelijk waren.
Ook die "subsidies" die de Sefardische collaborant heeft opgestreken. Heb je de jaarverslagen en accountantverslagen er op nagekeken Elke?

op 28 02 2007 at 23:27 schreef Elke:

Het islamitische hof, en niet alleen in de laatste miniperiode, subsidieerde destijds allerlei wetenschappen, en die wetenschappers waren o.a. joods.
Ik schreef over dat "collaboreren" trouwens al opzettelijk: "zo zag men dat in die tijd".
Maar als het politiek correcte virus toeslaat wordt het netvlies opeens semi-permeabel, heb ik gemerkt.
Bepaalde dingen worden dan nog wél, andere dingen weer niet meer gelezen.

op 11 03 2007 at 22:57 schreef Jona:

En hier is nog even een link naar een Engelse versie van dit stuk, uitgebreider en met wat extra links: http://www.livius.org/opinion/opinion0003.html

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS