Home » Archief » Balkenende heeft iets te verbergen


[10.03.2007]

Balkenende heeft iets te verbergen

Thomas Cool

5704 (146k image)
The Devil in Design.

Bij de presentatie van het regeerakkoord op 1 maart 2007 in de Tweede Kamer stelden de coalitie-partijen dat ook is afgesproken dat er geen parlementair onderzoek naar de politieke steun voor de oorlog in Irak zou komen.

In het regeerakkoord worden de termen ‘parlementair onderzoek’ en ‘Irak’ echter niet genoemd. Kijk zelf maar. In het akkoord is dus niet terug te vinden dat er geen parlementair onderzoek naar de deelname aan de Irak-oorlog zou mogen plaatsvinden.

Het blijkt een afspraak te zijn die buiten de officiële tekst is gemaakt. Dit is zoals de side letter in de Ahold-fraude. In het officiële contract staat iets anders dan via andere afspraken is geregeld. Het dagblad Trouw spreekt hier van een heren-akkoord.

Andere kranten zijn minder secuur. Die schrijven dat dit in het regeerakkoord is afgesproken. Maar het regeerakkoord stelt slechts: ‘Een adequaat volkenrechtelijk mandaat is vereist bij deelname aan missies met inzet van Nederlandse militairen.’ Volgens Wouter Bos is dat de winst van de afspraak dat er geen onderzoek naar Irak wordt gehouden.

Wouter verzwijgt dan echter het onderscheid tussen (1) een ‘regeerakkoord’ dat voor de regering geldt en (2) het ‘controleren van de regering’ dat door het parlement moet geschieden.

De politieke leiders Balkenende, Bos en Rouvoet plegen daarmee een inbreuk op de dualiteit die tussen regering en parlement dient te bestaan. Ze voeren een monistisch stelsel in waarbij de regering bepaalt wat het parlement moet doen. En ze weten dat drommels goed want ze kijken wel uit om dit expliciet in het regeerakkoord op te nemen. Zouden ze dat wel doen, dan zouden ze formeel bevestigen wat nu alleen ‘informeel’ is afgesproken, en daarmee ze zouden allerlei slapende honden wakker maken.

Iemand als André Rouvoet die ooit aan een parlementaire enquête deelnam, stelt daarmee zeer teleur. Maar ook de nieuwe fractievoorzitters in het parlement laten zich hiermee muilkorven.

Tegelijkertijd is er een onderscheid tussen het materieel steunen van de oorlog en het politiek steunen daarvan. Nederland deed het tweede. De militairen kwamen pas nadat de Amerikanen de oorlog ‘wonnen’ en er ‘vrede bewaard’ moest worden. Door de nadruk op de militaire deelname te leggen en de politieke steun te verdoezelen plegen onze politieke voormannen andermaal een verdwijntruuk. De kern van de materie ligt altijd bij de politieke steun. Juist politici weten dat. De militaire steun is ook belangrijk, maar volgt de politieke keuze. Balkenende, Bos en Rouvoet doen alsof dat niet het geval is en niet relevant is.

De conclusie is dat de topbestuurders van het land het volk belazeren waar het bij staat.

Nu heeft Balkenende daar natuurlijk wel een reden voor.

(a) Volkenrechtelijk deugt de politieke steun voor de Amerikaanse inval in Irak niet. Het programma van controle werkte. Zoals wel bleek toen geen massavernietigingswapens werden gevonden.

(b) De zogenaamde bewijzen voor massavernietigingswapens waren flinterdun. Een goed politicus kon aan zijn water aanvoelen dat hij door de Amerikanen gemanipuleerd werd. En ook door de Engelsen, waar de Amerikanen verwezen naar Brits onderzoek en andersom. De rol van Tony Blair is uiterst curieus – en even curieus is dat Wouter Bos nooit veel kritiek op Blair heeft gehad.

(c) Het is wel erg toevallig dat Jaap de Hoop Scheffer na de Nederlandse politieke steun voor de Amerikaanse inval tot topman bij de NAVO is benoemd. Het is de vraag wat zich hier laat bewijzen maar het is wel het proberen waard. Vervolgens zou een parlementaire enquete-commissie kunnen adviseren dat in dit soort gevallen dit soort benoemingen geweigerd worden om alle schijn van vermenging te vermijden.

(d) Amerika had Irak nooit mogen binnenvallen zonder een goed plan voor de periode na de verovering. Wellicht hadden de Amerikanen daar nog niet zelf over nagedacht maar dan hadden de partners erop moeten wijzen.

Op alle punten heeft Balkendende zich gedragen als een schoothondje, dat uit de burelen van zijn wetenschappelijke bureau van het CDA werd geplukt, en dat plots bij Bush mocht opzitten en pootjes geven.

En nergens heeft hij de politieke analyse gemaakt dat Bush met een binnenlands politiek probleem zat om na de coup tegen Al Gore opnieuw verkiezingen te willen winnen, dat Bush na 9/11 een daad moest stellen en dat hij Osama Bin Laden niet kon vangen, dat Bush bevriend was met de olie- en wapenwereld, dat Bush een familiecomplex heeft – een vader en moeder die hem niet echt serieus nemen zodat hij hen graag het hoofd van Saddam brengt om eindelijk hun liefde en respect te winnen.

Irak is natuurlijk niet belangrijk. Het zijn in de ogen van Balkenende maar Soennieten en Shiieten, en wat Koerden, met wat grote olievoorraden, en nu een miljoen vluchtelingen en wat chaos en een paar doden per dag. Niet iets waar Balkenende zich druk over maakt of waarover hij verantwoording hoeft af te leggen, want hij is terzake kundig en hoeft niet vervangen te worden. Zoals hij alle problemen met zijn born-again christelijke geborneerdheid blijmoedig van zich afschudt hoe groot de ellende ook is die hij veroorzaakt. Want met een meerderheid heb je de macht en wanneer je geen vragen beantwoordt dan heb je het rustig. Hoewel hij de laatste tijd soms wat gepikeerd is en het durft de mondhoeken naar beneden te trekken.

Werkelijk boos was hij dat SP en VVD het aandurfden nu al tegen de AOW-voorstellen te zijn terwijl er nog niet eens wetsvoorstellen lagen. De plannen worden volgens Balkenende nog maar slechts in het regeerakkoord genoemd en voordat je dan tegen kunt zijn moet je wel eerst wachten totdat er een wettekst ligt, vond hij. Dus bij een ‘herenakkoord’ dat niet eens in het regeerakkoord staat, kun je het wel helemaal schudden. Wonderlijk is het, in zo’n mate boos worden over zo’n bagatel terwijl je ijzig blijft ten aanzien van de situatie in Irak en daar helemaal alle mogelijkheid tot vragen stellen in de knop smoort, met een totale verkrachting van het parlementaire recht op onderzoek en controle.

De beste manier voor de oppositie om hierop te reageren is een geheime stemming te eisen. Zodat niet duidelijk is of voorstemmers uit coalitiepartijen of oppositie komen. Op deze wijze kan het parlement laten zien dat het niet de regering is die het moet controleren.

Thomas Cool is econometrist en samen met journalist Hans Hulst auteur van De ontketende kiezer(2003).

Algemeen, 10.03.2007 @ 18:23

[Home]
 

8 Reacties

op 11 03 2007 at 18:07 schreef ReneR:

We weten het allemaal al hoe het werkelijk zit.

Het is tijd voor de revolutie

op 11 03 2007 at 20:44 schreef wannes:

Van de instituties, maatschappelijke organisaties noch van de politiek hebben we iets te verwachten, integendeel, zij gedragen zich als dhimmi’s, dus ik ben het met voorgaande schrijver eens: Tijd voor het volk om ze te verdrijven!

Wannes

op 11 03 2007 at 21:50 schreef Paardestaart:

Volkenrechtelijk deugt de politieke steun voor de Amerikaanse inval in Irak niet

Ach man – hou toch op…
Irak was al lang in overtreding van de VN-resolutie die het land verplichtte inspecteurs toe te laten, en de VN had natuurlijk zelf moeten ingrijpen.
Dat deden de lamzakken natuurlijk niet – zoals gewoonlijk – en daarom stond de ‘internationale rechtsorde’ op z’n kop toen de VS godlof eigenmachtig ingrepen.

Gewoon ordinaire kippedrift van een impotente, onmogelijke club van akelige luchtfietsende schertslandjes, die beter vandaag dan morgen kan worden opgedoekt, en bespottelijke vaderlandse verontwaardiging; het genante gehits van de poor relations die het gemeen vinden dat niet WIJ in Eurabië, maar de VS de macht heeft.

‘Internationale rechtsorde….’
Sjongejonge..

op 12 03 2007 at 15:28 schreef Benedictus:

Zou het geval Khan -atoombom voor Pakistan, Noord-Korea en Iran- hier iets mee te maken kunnen hebben? Nederland was extreem naief in deze zaak. Hoewel de VS daar ook een rol in gespeeld heeft in het voordeel van Khan – de VS wilde hem zijn gang laten gaan om hem te volgen- is het nadeel van Khans bestaan gigantisch te noemen. Wie heeft precies welke rol gespeeld? In hoeverre heeft de VS nog een appeltje te schillen met Nederland?

Open kaart spelen is mogelijk voor beide partijen – Nederland en de VS- een te groot nadeel.

Ik kan mij gewoon niet voorstellen dat alleen de benoeming van Jaap de Hoop-Scheffer bij de NAVO doorslaggevend is geweest. De overige mogelijke redenen weten we toch allang, ook van de VS en de UK. Er moet dus meer aan de hand zijn, maar wat?

op 13 03 2007 at 09:47 schreef Thomas Cool:

(1) De kwestie Kahn speelt mee in de gehele kwestie maar vermoedelijk niet specifiek t.a.v. de inval in Irak. Daar zijn andere zaken doorslaggevend.

(2) Als er allerlei factoren een rol spelen en e.e.a. is nog niet uitgezocht, dan is het gissen wat doorslaggevend is. Wellicht wanneer Balkenende een griepje had gehad en thuis rustig had kunnen nadenken, was het anders gelopen. Officieel zal de benoeming van JdHS geen rol hebben gespeeld. En dat kan ook best zo zijn, wanneer je zijn mooie (blauwe ?) ogen gelooft. Mijn vermoeden is dat je er nooit achterkomt hoewel het wel interessant is te zien of er aanwijzingen van pogingen tot be-invloeding zijn. Formeel heeft het wel zin om dit soort mogelijke verstoringen te vermijden.

(3) De nadruk ligt op de structurele politieke factoren. Bush die iets moet doen na 9/11, de oude rekeningen t.a.v. Saddam Hoessein, de lobby van olie en wapen-industrie-en, de bereidheid van dogmatisch denkende mensen om zichzelf en anderen te belazeren, de angst van de gemiddelde Amerikaan om "a-patriotic" genoemd te worden. Een belangrijke aanbeveling kan zijn dat de EU in de VS een gratis Europese TV-zender financiert met films en rapportages en discussies van EU zenders.

(4) De filosofie van "recht" en "internationaal recht" is complex. "Recht" begint met een soort mafia die zegt "u moet betalen voor onze bescherming" en evolueert naar een politie-agent in uniform die hetzelfde doet. Wat we nu "internationaal recht" noemen is begonnen met Hugo de Groot die het zwakke Nederland tegen het sterke Engeland wilde beschermen door "regels" te noemen (waar Engeland zich "niet aan hield"). We zijn hier nog op de speelplaats van de kleuterschool. Met steeds meer internationale afspraken groeit er wat. Het is onhandig van het zwakke Nederland om deze evolutie tegen te gaan door zich te associeren met deze uitermate stupide Irak-oorlog. (Mijn conclusie ligt natuurlijk al klaar maar voor het onderzoek door de Kamer is het interessant die punten te vinden waardoor ook anderen het licht kunnen gaan zien. Of, het onderzoek vindt iets waardoor juist ik mijn mening zou moeten wijzigen.)

op 13 03 2007 at 12:01 schreef Satuka:

"Irak was al lang in overtreding van de VN-resolutie die het land verplichtte inspecteurs toe te laten"

Dat is niet correct. Kijk voor een chronologische opsomming van de gang van zaken op:

http://www.infoplease.com/spot/iraqtimeline2.html

op 13 03 2007 at 21:00 schreef Marijke de Jonge:

(a) Volkenrechtelijk deugt de politieke steun voor de Amerikaanse inval in Irak niet. Het programma van controle werkte. Zoals wel bleek toen geen massavernietigingswapens werden gevonden.

Die steun was gebaseerd op talloze VN-resoluties die vóór 2002, in de negentiger jaren al, waren genomen. ‘Politieke steun, maar geen militaire steun’. Pas nadat het standbeeld van Saddam omver was getrokken, gingen er Nederlandse militairen naartoe.

(b) De zogenaamde bewijzen voor massavernietigingswapens waren flinterdun. Een goed politicus kon aan zijn water aanvoelen dat hij door de Amerikanen gemanipuleerd werd. En ook door de Engelsen, waar de Amerikanen verwezen naar Brits onderzoek en andersom. De rol van Tony Blair is uiterst curieus – en even curieus is dat Wouter Bos nooit veel kritiek op Blair heeft gehad.

Ik heb Powell ook zien stotteren bij de VN alsof hij zich schaamde voor z’n verhaal. Aan de andere kant werden de wapeninspecteurs in de jaren daarvoor doorlopend door Saddam voor joker gezet. Je kunt maar beter zeker weten. Bovendien stonden de sancties op instorten. In die tijd stonden vooral islamitische sites vol met beschuldigingen aan het adres van ‘Zionisten die arme Iraakse kindertjes lieten verhongeren’ en protesten tegen de no-fly zones. Die sancties zijn nu mooi opgeheven. Nu zijn het hun eigen dappere strijders die de kindertjes niet eens de kans geven te verhongeren maar ze liever gelijk naar Allah blazen.

(c) Het is wel erg toevallig dat Jaap de Hoop Scheffer na de Nederlandse politieke steun voor de Amerikaanse inval tot topman bij de NAVO is benoemd. Het is de vraag wat zich hier laat bewijzen maar het is wel het proberen waard. Vervolgens zou een parlementaire enquete-commissie kunnen adviseren dat in dit soort gevallen dit soort benoemingen geweigerd worden om alle schijn van vermenging te vermijden.

Niet meer dan een verdachtmaking; heeft niets met ‘politieke steun’ aan het afzetten van Saddam te maken.

(d) Amerika had Irak nooit mogen binnenvallen zonder een goed plan voor de periode na de verovering. Wellicht hadden de Amerikanen daar nog niet zelf over nagedacht maar dan hadden de partners erop moeten wijzen.

Zo’n plan was er wel. Kan me voorstellen dat er zelfs tientallen waren. Wat Bush, Rumsfeld, Powell, Bremer en Garner daar vervolgens van terechtbrachten is vers twee. Leek mij een oorlogje tussen State en Defense. In ieder geval hebben ze de omvang van de guerilla-oorlog en het anti-oorlogsoffensief van de media dat volgde onderschat. Wijsheid achteraf.

Irak is natuurlijk niet belangrijk. Het zijn in de ogen van Balkenende maar Soennieten en Shiieten, en wat Koerden, met wat grote olievoorraden, en nu een miljoen vluchtelingen en wat chaos en een paar doden per dag. Niet iets waar Balkenende zich druk over maakt of waarover hij verantwoording hoeft af te leggen, want hij is terzake kundig en hoeft niet vervangen te worden.

Heb je wel eens geteld hoeveel Irakezen er vóór het afzetten van Saddam naar het westen waren gevlucht?
Er zitten nu nog steeds een paar Nederlanders om leger en politie te trainen. Hoe weet jij dat Balkenende zich aan die Nederlanders, én aan de Irakezen dus, niets gelegen laat liggen?

op 05 04 2007 at 12:28 schreef Arjen Kamphuis:

Die steun was gebaseerd op talloze VN-resoluties die vóór 2002, in de negentiger jaren al, waren genomen. ‘Politieke steun, maar geen militaire steun’. Pas nadat het standbeeld van Saddam omver was getrokken, gingen er Nederlandse militairen naartoe.

Dit wordt steeds geroepen maar interviews door het radioprogramma Argos van de laaste jaren geven een heel ander beeld.
http://www.ochtenden.nl/afleveringen/32554009/

Het beeld dat de afwezigheid van WMD’s een vergissing was is ook een knap stukje propaganda:
http://downingstreetmemo.com/

Bush en Blair moeten wellicht ooit terecht staan:
http://www.informationclearinghouse.info/article17347.htm
Balkenende ook?

To initiate a war of aggression, therefore, is
not only an international crime; it is the
supreme international crime differing only
from other war crimes in that it contains within
itself the accumulated evil of the whole.
– Nuremburg War Tribunal on wars of aggression

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS