Home » Archief » Eurabië


[27.03.2007]

Eurabië

Willem de Zwijger

5906 (207k image)
Scène uit Frank Millers 300.

De Europese grondwet komt weer terug op de agenda, en de oplossing die de voorstanders hebben gevonden is, zoals bekend, simpel: we noemen het geen grondwet maar een verdrag, we doen wat minder aan symboliek en vlagvertoon, we zeggen dat het geen superstaat wordt en dat we voor subsidiariteit zijn (wat nationaal kan, moet nationaal blijven).

En verder blijft de hoofdzaak overeind, dus het verdwijnen van de vetorechten, en daarmee verdwijnt ook in deze opzet wat nog resteert van de nationale soevereiniteit.

Volkskrant-columnist H.J. Schoo citeerde afgelopen zaterdag in een ‘hyperrealist’ over de Europese Unie: ‘grote landen leven, kleine landen worden geleefd’. Ook in een Europa zonder veto’s zal er niets wezenlijks gebeuren tegen de zin van Londen, Parijs of Berlijn. Dat zal niet gelden voor Nederland. Na een nieuw ‘verdrag’ zal er nauwelijks meer speelruimte overblijven voor de nationale politiek.

Recent voorbeeld, referendum of niet, de EU heeft per 1 januari 2007 een pensioenrichtlijn in werking gesteld, meldt het Financieel Dagblad vandaag. Die komt er op neer dat een pensioenfonds zich overal in de EU mag vestigen, en dan onderworpen is aan de plaatselijke voorschriften. De Belgen stellen lage eisen aan het behoorlijk bestuur van de fondsen, en aan hun financiële degelijkheid. Kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven en bedrijfstakken die zo weinig mogelijk geld aan de oudedagsvoorziening van hun mensen kwijt willen zijn. En dus voert de Belgische regering actief campagne om Nederlandse fondsen de grens over te trekken. Dus, door de EU-bemoeienis heeft de Nederlandse regering geen greep meer op het pensioenwezen.

Bolkestein haalt in de Opinio van de afgelopen week, naar aanleiding van het boek van Eppink over Europa, een wel hoogst opmerkelijke gebeurtenis aan. Het ging over immigratie:

“De Commissie had op een bepaald moment ‘bij A-punt’ besloten – wat betekende dat er in de Commissie zelfs niet meer over zou worden gesproken – dat de EU ‘een immigratie-unie zou worden: een ambitieus beleidsplan lag klaar en een richtlijn zou volgen’.“Wat? Een A-punt? Een kwestie die toekomstige generaties raakt zomaar weg hameren?” zou ik volgens Eppink hebben gezegd. “Maar dat kan toch niet? (…)” De pers was lovend over het voorstel en riep de bevoegde Portugese Commissaris uit tot ‘Europeaan van het Jaar’. Toen kwam 11 september 2001. Sindsdien is van het hele voorstel niets meer gehoord. Ik vermoed dat op mijn interventies ter zake nu anders zou worden gereageerd.”

Europa ten voeten uit. En: dit lijkt toch wel verdacht veel op Eurabië.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 27.03.2007 @ 11:11

[Home]
 

14 Reacties

op 27 03 2007 at 14:16 schreef Appelscha:

Volgens mij zijn kleine landen sowieso alleen maar onafhankelijk bij de gratie van de grotere landen. Voor hetzelfde geld waren we nu gewoon een provincie van Frankrijk of een Bundesland geweest (die Duitsers hebben we er immers ook niet zelf uitgegooid). Het is dus niet meer dan logisch dat je als klein land "geleefd wordt". Het alternatief is een provincie van Parijs of Berlijn zijn.
Als je onderdeel bent van een groot land mag je weliswaar meestemmen over de politiek van dat land maar moet je die democratie met meer mensen delen; als je een zelfstandig landje bent, ben je op bepaalde terreinen minder onafhankelijk en op bepaalde terreinen afhankelijker.
Uiteindelijk is in de geglobaliseerde wereld iedereen van iedereen afhankelijk en is zelfstandigheid nauwelijks mogelijk. Dan kun je maar beter als groep landen met eenzelfde achtergrond een clubje vormen waarbinnen je elkaars spulletjes koopt, van elkaar diensten gebruikmaakt, en over zaken die grensoverschrijdend zijn, onderling afspraken maakt. En dat binnen die club de groten dan weer meer in de melk te brokkelen hebben dan de kleinen is logisch; ze vertegenwoordigen ook meer mensen.

op 27 03 2007 at 15:10 schreef Paardestaart:

Ach ja – onze autonomie is sowieso te verwaarlozen, nietwaar Appelscha?
En dus kunnen we net zo goed god’s water maar over god’s akker laten lopen, en ons land gewoon weggeven
Krijg je ook nooit meer oorlog..

En je hebt gelijk – we hadden in 1940 net zo goed direct op ons rug en met onze benen wijd kunnen gaan liggen..dat had ons een boel ellende bespaard!

Wàt nou souvereiniteit?!
Vréten willen we!

Die stomme amerikanen; ze dachten dat we vrij wilden zijn, dus ze stuurden wat jongens deze kant op, de sukkels..`Hadden wij daar om gevraagd soms?? Aanmatigende Yanks!

’t Is allemaal lood om oud ijzer – of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt, nietwaar?
Liever blo-jan dan do-jan..Liever een rus in de keuken dan een bom in de tuin, potdorie!
(Ons nationale karakter ligt al eeuwen vast, daar valt geloof ik niks meer aan te verhapstukken..)

’t Kan altijd nog erger – straks komt de EU..

Je schaamt je natuurlijk wel een beetje voor de mensen die ooit hun nek hebben uitgestoken voor ‘onze vrijheid’, maar dat is ook een volkomen verouderde notie, natuurlijk..net als eer, toch? Doen we alleen maar iets mee op de 4-mei viering, als we ‘onze strijd’ tegen het rechts-racisme memoreren

Sorry hoor – ik was hier weg, maar ik kon ’t verdomd niet laten…

op 27 03 2007 at 15:20 schreef Appelscha:

Je haalt vrijheid en autonomie door elkaar. De Amerikanen, Canadezen etc hebben de nazi’s verslagen en West-Europa bevrijd. Dat heeft helemaal niets te maken met de grenzen tussen de democratische landen op dit continent. Natuurlijk is vrijheid vs dictatuur geen lood om oud ijzer. Autonomie vs onderdeel van een groter democratisch geheel is dat wel. Denk bv aan de Waalse rattachisten die voor aansluiting bij Frankrijk zijn.

op 27 03 2007 at 15:48 schreef Appelscha:

Bovendien bevestig je door te wijzen op de Amerikanen dat een land als Nederland zijn autonomie enkel aan grote landen te danken heeft. Hoe kleiner het land, hoe meer het een speelbal is op de golven van de wereldpolitiek, tenzij het zich weet aan te sluiten bij een groter geheel of bescherming weet te krijgen van een grootmacht.

op 27 03 2007 at 16:35 schreef leo schmit:

@paardestaart
"En je hebt gelijk – we hadden in 1940 net zo goed direct op ons rug en met onze benen wijd kunnen gaan liggen..dat had ons een boel ellende bespaard!"

Maar dat is toch juist wat we gedaan hebben?

op 27 03 2007 at 18:07 schreef Paardestaart:

OK – ik geef jou vrijheid, in ruil voor je autonomie…

op 27 03 2007 at 18:41 schreef DvR:

Ik durf er absoluut niet op te vertrouwen dat Balkenende de Nederlandse rug recht houdt. Den Haag zal zich geen tweede keer branden aan een referendum, dus tenzij er een brede beweging tegen uitholling van onze soevereiniteit ontstaat zijn we de sigaar.

In Nederland was de oppositie tegen de Europese Grondwet nog heel gematigd, en er werden bij gebrek aan kennis over de aard van die Grondwet nauwelijks fundamentele bezwaren tegen ingebracht. De afwijzing per referendum weerspiegelde eerder een algemene ontevredenheid met de Europese en Nederlandse politiek dan dat er een degelijke analyse en discussie aan ten grondslag lag.

Als die er wel waren geweest, zou de afwijzing nog veel resoluter zijn geweest. Om de ernst van de Brusselse dreiging te onderstrepen, post ik hier nog even de fundamentele bezwaren die Vaclav Klaus, president van de Tsjechische Republiek, een paar jaar geleden tegen het oorspronkelijke voorstel naar voren bracht. Voor mij was dit lijstje destijds een grote eye-opener. Lees en Huiver:

10 reasons against the EU Constitution

1. The European Union will become a state and it will have all the basic features of a state. It will have its constitution, its citizens, its territory, its external border, its currency, its President, its Minister of Foreign Affairs, etc. It will have its flag, anthem, and state holiday.

2. In this newly created state of a federalist type, current Member States will be simple regions or provinces.

3. The Constitution of the state European Union will be superior to constitutions of Member States. Even the entire legal order of the Union will be superior to the legal orders of Member States.

4. The term "constitutional treaty" per se is imprecise and only temporary. This document will be a treaty between sovereign states only until it will be -as a treaty- ratified in Member States. Then, this document will become a real constitution.

5. The concept of "shared sovereignty" that was dominant so far is in today’s old EU deserted and new paneuropean sovereignty is being created instead. The states in the new EU are losing their up to now exclusive right to create their own laws.

6. Citizens of the individual Member States will become citizens of the state European Union with direct rights and obligations to the institutions of this European state.

7. The Member States will be able to exercise only the competences that are left to them by the EU constitution, not the other way round, which was the original idea of the European integration. Derived (secondary) EU legal acts will be superior to the original (primary) legal acts of Member States.

8. The EU, not the Member States, will conclude international agreements with other states.

9. The weight of smaller Member States, that is, the one of the Czech Republic as well, is being decreased in the voting procedures (in comparison to the current situation resulting from the Nice Treaty) by the constitutional treaty.

10. Even the areas of decision-making, in which Member States will retain in the future the right of veto, can be at any time subordinated to a majority vote (it is enough if Presidents or Prime Ministers of EU countries agree on it, which means that it can be done without the national parliaments having the possibility to decide about it, not to say citizens to express their agreement with it).

op 27 03 2007 at 19:48 schreef Paardestaart:

Je hebt gelijk je zorgen te maken; en Fjordmann tells you why..

http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/06/why-eu-needs-to-be-destroyed-and-soon.html

I have heard the term “neo-Feudalism” being used of the EU. There are definitely certain elite groups in Europe who have never really accepted the loss of power to “the mob,” and think that everything that’s wrong with Europe is because of “populism,” what others call democracy. These are also the people who created Eurabia and “forgot” to consult the public about these plans. The EU should be viewed that way, as a de facto, slow-motion abolition of European democracy, disguised as something else. The real force behind the EU is to cede national sovereignty to a new ruling class of bureaucrats, a new aristocracy and a throwback to the pre-democratic age.

I’m really worried about a complete collapse of the democratic system here. It has already been weakened by the EU, the UN etc. for a long time, and now we also have direct physical threats by Muslims to freedom of speech. Ordinary Europeans are no longer in control of our own fates. Sweden has for instance in reality ceased being a democratic country, in my view. We need to recapture this, or Europe is finished

op 27 03 2007 at 20:03 schreef Appelscha:

@Paardestaart,
waarom zou een Nederlander die staatsburger wordt van een groter geheel minder vrij zijn dan een Breton of een Beier? Bretagne en Beieren zijn nochtans niet autonoom bij mijn weten…

op 27 03 2007 at 20:35 schreef Nick:

"Die stomme amerikanen; ze dachten dat we vrij wilden zijn, dus ze stuurden wat jongens deze kant op, de sukkels..`Hadden wij daar om gevraagd soms?? Aanmatigende Yanks!"

Amerikanen, maar dat zijn toch mensen die in de United (!) States of America wonen? Terwijl ze ondertussen ook Texaan of New Yorker zijn… Toch hebben ze wel degelijk een Constitution. En de troonrede heet daar zelfs ‘State of the Union?’ Waarom zou je dan niet tegelijkertijd Nederlander en Europeaan kunnen zijn?

op 27 03 2007 at 20:39 schreef Paardestaart:

Nog een klein stukje dan, voor degenen die nooit links aanklikken..omdat het zo mooi aansluit bij het artikel dat Bernadette heeft vertaald over cultureel-marxisme:

In an interview with Paul Belien of the Brussels Journal in February 2006, former Soviet Dissident Vladimir Bukovksy warned that the European Union is on its way to becoming another Soviet Union, an EUSSR as some people call it.
In a speech he delivered in Brussels, Belgium, Mr Bukovsky called the EU a “monster” that must be destroyed, the sooner the better, before it develops into a fully-fledged totalitarian state.

“I am referring to structures, to certain ideologies being instilled, to the plans, the direction, the inevitable expansion, the obliteration of nations, which always was the purpose of the Soviet Union.
Most people do not understand this.
They do not know it, but we do because we were raised in the Soviet Union where we had to study the Soviet ideology in school and at university.

The ultimate purpose of the Soviet Union was to create a new historic entity, the Soviet people, all around the globe.

The same is true in the EU today. They are trying to create a new people. They call this people “Europeans”, whatever that means.

According to Communist doctrine as well as to many forms of Socialist thinking, the state, the national state, is supposed to wither away.
In Russia, however, the opposite happened.

Instead of withering away the Soviet state became a very powerful state, but the nationalities were obliterated. But when the Soviet collapse came these suppressed feelings of national identity came bouncing back and they nearly destroyed the country. It was so frightening.”

Bukovksy replied negatively to Belien’s question whether the member countries of the EU didn’t join the union voluntarily, and that the integration thus reflects the democratic will of Europeans.
“No, they did not join volutarily. Look at Denmark which voted against the Maastricht treaty twice. Look at Ireland [which voted against the Nice treaty]. Look at many other countries, they are under enormous pressure. It is almost blackmail. It is a trick for idiots. The people have to vote in referendums until the people vote the way that is wanted.
The European Union is what Americans would call a shotgun marriage.”

In 1992, Bukovksy had unprecedented access to Politburo and other Soviet secret documents. According to him, some of these documents “show very clearly” that the idea of turning the European common market into a federal state was encouraged in agreements between the left-wing parties of Europe and Moscow as a joint project which Soviet leader Mikhail Gorbachev in 1988-89 called our “common European home” “Of course, it is a milder version of the Soviet Union. I am not saying that it has a Gulag.”

“The idea was very simple. It first came up in 1985-86, when the Italian Communists visited Gorbachev, followed by the German Social-Democrats. They all complained that the changes in the world, particularly after [British Prime Minister Margaret] Thatcher introduced privatisation and economic liberalisation, were threatening to wipe out the achievement (as they called it) of generations of Socialists and Social-Democrats – threatening to reverse it completely.
Therefore the only way to withstand this onslaught of wild capitalism (as they called it) was to try to introduce the same socialist goals in all countries at once. Prior to that, the left-wing parties and the Soviet Union had opposed European integration very much because they perceived it as a means to block their socialist goals.”
From 1985 onwards,
“the Soviets came to an agreement with the left-wing parties that if they worked together they could hijack the whole European project and turn it upside down. Instead of an open market they would turn it into a federal state.”

Die federal state – dat wordt our undoing..
De vrede waarborgen door de natie-staten op te heffen is net zoiets als likdoorns willen voorkomen door je benen te laten amputeren..

( Erg zwak dit..Ik moet kennelijk nog even afkicken..Bovendien maak ik me vreselijke zorgen over deze laatste stap in Europees verband, so bear with me
Ik weet dat ik iedereen de dampen aandoe met mijn ongenuanceerde geschreeuw, en je moet nooit blijven waar je niet welkom bent..:-))

op 27 03 2007 at 21:37 schreef Nick:

Tsja, waarom dan niet meteen terug naar de tijd van voor de Unie van Utrecht… Waarom geen onafhankelijk Friesland, Gelre en Limburg, en als we toch zo lekker doordraven: waarom zouden we in de Randstad ons geld moeten delen met de mensen in bijvoorbeeld Zeeland? Die meneer Bukovsky mag dan alles van de Sovjet Unie weten, hij lijkt me niet bepaald gekwalificeerd om de situatie in Nederland op waarde te schatten. Ik neem aan dat hij kopietjes heeft gemaakt van ‘some of these documents’ want die wil ik dan wel eens zien.

op 28 03 2007 at 01:38 schreef Punt:

@Paarde(n?)staart: Heb je een eigen website/weblog?

op 28 03 2007 at 15:42 schreef Hansje Castorp:

@Nick

omdat ons de Europionnen zijn.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS