Home » Archief » De Week van de Dierenporno


[30.03.2007]

De Week van de Dierenporno

Peter Breedveld

5910 (241k image)
Scène uit Frank Millers 300.

Op enig engagement heb ik hem nooit kunnen betrappen, mijn vage kennis Max Molovich. De moord op Theo van Gogh inspireerde hem tot wat melig geginnegap over de dood van Gerry Knetemann, het verbod op smadelijke godslastering interesseerde hem niet, de Deense cartoonrel deed hem niks, zelfs toen Maria van der Hoeven de evolutietheorie wilde bannen, bleef Molovich stil. Maar nu minister Hirsch Ballin van justitie dreigt dierenporno te verbieden, wordt meneer wakker, hoor. Ja, nu komen ze op zijn terrein en dat zet de boel even in een heel ander perspectief.

Of niet, Max?

Ik heb je gewaarschuwd, meneer Molovich. Wanneer een gelovige eenmaal de weg vrij ziet voor het opleggen van zijn wil aan anderen, is-ie niet meer te stuiten. Iedereen behalve Lousewies van der Laan hield zijn bek toen de gggristenhonden hun geliefde antigodslasteringswetje uit de mottenballen haalden en dan volgen al snel de vrijheid van denken, van wetenschap bedrijven, en nu mag zelfs dierenporno niet meer. En denk maar niet dat het hier ophoudt. Binnenkort gaat Harry Potter worden verboden, let op mijn woorden.

Maar goed, Molovich is bij de les, beter laat dan nooit, en hij is een keihard offensief begonnen tegen Hirsch Ballins dierenpornofobie. Een tsunami van dierenporno laat hij over de lezertjes van de obscure cultsite Panzerfaust razen. Check die geile regenwormen dan, hé. En de vaste Panzerfaustreaguurders gaan ook helemaal los. Bin Laden met een muilezel, Een cheerleader die zich laat nemen door een bulldog, toe maar.

Wel jammer dat Molovich niet helemaal heeft begrepen waar het de minister om te doen is. Molovich denkt dat het gaat om afbeeldingen van dieren die copuleren met andere dieren, maar Hirsch Ballin heeft het specifiek over bestialiteit: ‘Bestialiteit is zo stuitend dat moet worden gezocht naar mogelijkheden om effectief op te treden’. Bestialiteit houdt in seksuele betrekkingen tussen mens en dier. Streng verboden volgens de bijbel: ‘Daartoe als een man bij enig vee zal gelegen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden; ook zult gijlieden het beest doden.’ (Leviticus 20:15).

Molovich’ actie heeft me op een idee gebracht: bij Frontaal Naakt start nu, als ludieke protestactie tegen de snode plannen van Hirsch Ballin, de Week van de Dierenporno. U leest het goed, we gaan hier de seksuele betrekkingen tussen mens en dier vieren. Wat is er eigenlijk mooier dan dierenliefde, de onvoorwaardelijke liefde van de mens voor het dier en van het dier voor zijn meester. Talloze grote dichters, van Ovidius tot Abu Nuwās en Jan Wolkers, hebben de dierenliefde bezongen.

Ik nodig u daarom uit, gewaardeerde lezer, om met ons mee te zwelgen en uw blik te verruimen. Ik nodig beheerders van andere websites uit om ook de dierenliefde de bezingen in woord en beeld. Laten we er een cross-over van maken: tien dagen lang dierenporno op Frontaal Naakt, Panzerfaust, Sargasso en Anja Meulenbelt.

Ik heb er in elk geval zin an. Ik verklaar daarom bij deze de Week van de Dierenporno voor geopend.

Algemeen, 30.03.2007 @ 20:13

[Home]
 

31 Reacties

op 30 03 2007 at 22:18 schreef Wampie:

Daar valt lol aan te beleven. Ik werkte ooit mee aan een blad over getekende erotiek. Een van de ludieke rubrieken was gewijd een man die het met dolfijnen deed en echt dol was op die beesten – net als veel new agers, maar dan anders. We beschreven hoe hij op zijn website tips gaf over het onderhouden van een liefdevolle relatie met de dolfijn. Onze huistekenaar had daar een grappige illustratie bij gemaakt, van een hoge aaibaarheid vergeleken met de porno elders in het blad. Maar die dolfijn was duidelijk een brug te ver, want in reactie kregen we een brief op hoge poten van de distributeur (directieniveau) in de trant van eens maar nooit weer.

Iets anders: ik zou wel eens willen weten of er hondenneukers zijn die het met hun viervoeter doen.

op 30 03 2007 at 22:28 schreef jelle:

Ik heb ’n chihuahua, maar hij is hetero.

op 30 03 2007 at 22:31 schreef Cor:

Honden zijn op vleselijk gebied zeer vrijzinnig, zelfs pervers, en hebben warme gevoelens, en zeker ook lust voor hun baas of bazin.
Zie al die kleine reus eens verlangend opkijken onder de rokken van hun bazinnetjes!

op 30 03 2007 at 23:21 schreef Wampie:

Ik heb nooit partners met honden gehad. Zegt dat iets over mijn seksuele voorkeur?

op 30 03 2007 at 23:24 schreef Wampie:

Mijn kooswoordjes zijn meestal wel beesten, maar daar zijn geen huisdieren bij.

op 30 03 2007 at 23:47 schreef jelle:

Mijn Marokkaanse import-kat heb ik Bertus genoemd.
Schijnt niet te mogen.

op 31 03 2007 at 03:17 schreef Rick de Bie:

Welke hond zou die Ernst Hirsch Ballin een geil buitenkansje vinden?

http://home.wanadoo.nl/arnobi/wereldhonden/slideshow.htm

Meeste stemmen gelden. Of de minister zou hier duidelijkheid over moeten geven. Maurice c.s. zijn uitgesloten van de wedstrijd.

op 31 03 2007 at 03:58 schreef Tjerk:

Grappig. Vaak ben ik het met Peter eens, of oneens, maar zie ik zijn punt.

In deze zaak denk ik dat Peter zijn bronnenonderzoek moet gaan doen.

Ik kon maar niet begrijpen waarom Hirsch Ballin ineens met dierenporno op de proppen kwam? Waar komt zoiets vandaan?

Krantenbericht nagezocht. Wat blijkt? De minister geeft antwoord op kamervragen van dierenactiviste en SP kamerlid Krista Van Velzen, die van de minister vraagt om dierenporno te verbieden. Het gaat haar dan – blijkens de website waar ze naar verwijst – om commerciële filmpjes waarin seksuele handelingen worden getoond van honden en paarden met een vrouwelijk ‘model’, zoals Van Velzen het uitdrukt.

Het gaat haar dus niet om de gewelddadige verkrachting van kippen en varkens door boer Hannes (misschien zou dat de gay versie zijn van dierenporno), maar om vrouwen die zich laten betalen om paarden en honden oraal te bevredigen of zich te laten penetreren door deze trouwe viervoeters.

We hebben hier dus niet te maken met christelijke bedilzucht, maar met dierenbevrijdersbedilzucht.

Mijn persoonlijke antwoord aan Krista van Velzen: ja ik vind rolprenten van bestialiteit weerzinwekkend, maar nee ik denk niet dat die paarden en honden daar zo onder lijden (O, dat was geen vraag van haar) Sterker nog, ik denk dat die beestjes daar nog wel genot in vinden ook. Ik denk dat eerder dat het meerendeel van de vrouwen in die video’s daaronder lijdt. Je zal je zelf toch maar laten betalen om een hond af te zuigen; jakkes,- afgezien van een handjevol zoöfetisjisten komt men dan toch met een vieze smaak in de mond en een wee gevoel in de buik thuis, lijkt me.

Het betaalt waarschijnlijk gewoon heel goed, net zo goed als het waarschijnlijk meer oplevert om op film je endeldarm aan stukken te laten scheuren dan je eenvoudig je venusheuvel te ontbloten.

Dáár zou Van Velzen samen met de minister wat op moeten verzinnen: de uitbuiting die seksmodellen ondergaan. En dan niet door die modellen te pakken, maar door achter het grote geld aan te gaan.

Enfin: het kamerstuk. Van ‘Parlando’ gehaald.

893 – Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Justitie over het
vertonen van seks met dieren op internet. (Ingezonden 6 februari 2007)

1. Deelt u de mening dat bestialiteit weerzinwekkend is? Bent u bereid om
het hebben van seks met dieren, het verspreiden van beeldmateriaal van dierenporno, het bezitten van dierenporno enz. strafrechtelijk vervolgbaar te stellen?

2. Is het u bekend dat op internet veel (Nederlandstalige) sites staan die al
dan niet tegen betaling beeldmateriaal van allerhande dierenpornografie aanbieden? Deelt u
de mening dat deze vorm van misbruik van dieren verboden zou moeten worden?

3. Herinnert u zich uw schrijven van 18 november 20041 waarin u de bestaande mogelijkheden uiteenzet om strafrechtelijk op te treden tegen bestialiteiten? Herinnert u zich voorts uw antwoorden op Kamervragen van 1 augustus 20062 waarin u aangeeft dat artikel 239 Sr. niet het verspreiden van onzedelijk beeldmateriaal als zodanig (via internet) strafbaar stelt, maar dat de producent of verspreider van afbeeldingen van strafbare bestialiteit in bepaalde gevallen als medepleger of uitlokker daarvan dan wel als heler, indien de afbeeldingen zijn vastgelegd op gegevensbestanden, strafrechtelijk zou kunnen worden vervolgd?

Wanneer wordt iemand in dezen gezien als medepleger, uitlokker dan wel heler? Is bijvoorbeeld degene die zijn dieren beschikbaar stelt wegens medeplichtigheid vervolgbaar? Is de cameraman of -vrouw of de eigenaar van de studio wegens medeplichtigheid vervolgbaar? Is het model dat seks heeft met dieren en met beeldmateriaal of met gegevensbestanden wordt getoond, strafbaar?

Is het waar dat er geen zaken bekend zijn van mensen die op basis van medeplichtigheid of
uitlokking dan wel heling vervolgd of veroordeeld zijn?

4. Is de Webmaster dan wel het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de inhoud van de website waarop dierenporno te zien is, strafrechtelijk vervolgbaar? Zo neen, bent u bereid hiertoe maatregelen te nemen? Is het waar dat het plaatsen van beelden van dierenporno op internet niet strafbaar is, terwijl degene die deze beelden opslaat op een gegevensbestand onder bepaalde omstandigheden wel vervolgbaar is?

Vindt u dit virtuele onderscheid wenselijk? Weet u dat er verschillende landen zijn die het
verspreiden en bezitten van dierenporno al strafbaar hebben gesteld? Deelt u de mening dat het wenselijk is ook het verspreiden van dierenpornografie per internet strafrechtelijk vervolgbaar te maken? Zo neen, vindt u het wenselijk dat dergelijke beelden verspreid worden?

5. Herinnert u zich uw antwoord op Kamervragen, waarin u mededeelt dat wanneer op internet weerzinwekkende beelden worden aangetroffen, aan de provider verzocht kan worden om de site waarop deze beelden staan te verwijderen maar dat deze daartoe echter niet verplicht is? Hoe vaak hebben webmasters of beheerders in de afgelopen 5 jaar een verzoek ontvangen om dierenporno te verwijderen van hun sites? Wat waren daarvan de resultaten?
Heeft bijvoorbeeld de Webmaster of beheerder van de dierenpornowebsite http://dierenporno.favos.nl/ al een dergelijk verzoek gehad? Zo ja, wat was daarop de reactie? Zo neen, waarom niet? Bent u bereid dit alsnog te laten doen?

1 Kamerstuk 28 286, nr. 23.
2 Aanhangsel Handelingen nr. 4, vergaderjaar
2006–2007.

op 31 03 2007 at 04:19 schreef Maya:

Voordat ik een keuze kan maken moet ik weten of Ernst Hirsch Ballin een bottom of een top is.
Alle hier genoemde honden zijn top:
http://home.wanadoo.nl/arnobi/wereldhonden/hond_a.htm

op 31 03 2007 at 07:05 schreef Peter Breedveld:

Ik weet wel wat dierenporno is, Tjerk. En waar opeens die christendemocratische (en liberale, en sociaal-democratische en conservatieve) zorg om dieren vandaan komt, is me eveneens volstrekt duidelijk.

op 31 03 2007 at 11:23 schreef Tjerk:

Vanwaar dan de heilige verontwaardiging, Peter? Of is het soms zo dat wanneer christenen iets willen verbieden, dat meteen het stempel van de inquisitie draagt?

Waarom je niet druk gemaakt over Van Velzen en de Dierenpartij. Straks gaan ze het speklapje op je bord ook nog verbieden omdat het moord op dieren is.

Maar jij kiest de christenminister als doelwit, terwijl die niet de katalysator van dit alles is.

op 31 03 2007 at 12:51 schreef jelle:

Terwijl Bertus, gesneden en wel, vrolijk mijn dijbeen wil berijden.
Had ik ‘m dan Ali moeten noemen?
Zag trouwens laatst op Geenstijl ’n masturpotende hond.

op 31 03 2007 at 12:53 schreef Peter Breedveld:

Een speklapje is ook moord. En haram, bovendien.

De Dierenpartij is hier allang aangepakt. Stan de Jong heeft er als eerste op gewezen dat Marianne Thieme lid is van een hele enge, christelijke sekte. Kijk maar hier.

Bij de Oude Media zijn ze daar nu ook achter, maar Stan de credit geven die hem toekomt, ho maar. PCM is te sjiek voor bronvermelding.

Heilige verontwaardiging? Ga eens een gevoel voor humor downloaden, Tjerk. Ik ben tegen verbieden, daar komt het op neer. Bovendien heeft de minister wel wat beters te doen, dunkt me.

op 31 03 2007 at 15:10 schreef metatron:

Ik heb gisteren nog een Cordon blue geneukt. Hij was weliswaar niet meer vers, maar de gesmolten kaas droop heerlijk van mijn pik af. Zoiets?

op 31 03 2007 at 15:34 schreef Tjerk:

Het woord ‘heilig’ is hier dubbel bedoeld. Ik bedoel er ook mee: de verontwaardiging over het heilige als motor van zeden en normen, regels en – o wee – wetten.

Je bent tegen verbieden, maar je richt je pijlen niet op Krista Van Velzen (hoewel je op de hoogte was dat zij daarop aandreef bij de minister), maar de christelijke achtergrond van Ernst Hirsch Ballin. Laat ik het anders zeggen: stel dat dit kabinet een coalitie van PvdA- GroenLinks – SP was geweest, was het dan zo ondenkbaar geweest dat een PvdA-minister had het bezit van bestiaal pornografisch materiaal willen verbieden? En zo nee, wat is dan nog het waarheidsgehalte van deze profetisch bedoelde woorden?:

"Wanneer een gelovige eenmaal de weg vrij ziet voor het opleggen van zijn wil aan anderen, is-ie niet meer te stuiten. Iedereen behalve Lousewies van der Laan hield zijn bek toen de gggristenhonden hun geliefde antigodslasteringswetje uit de mottenballen haalden en dan volgen al snel de vrijheid van denken, van wetenschap bedrijven, en nu mag zelfs dierenporno niet meer. En denk maar niet dat het hier ophoudt. Binnenkort gaat Harry Potter worden verboden, let op mijn woorden."

op 31 03 2007 at 17:29 schreef Cor:

Het totaal onnodig verbieden van bestialiteit waar geen mens en geen dier schade van ondervindt is een symptoom van een brede ontwikkeling: overheidsdwang, elke dag een nieuwe regel, een nieuw verbod.

Op de ordinaire laffe-hetero-wijven-neukers-televisiezender SBS6 zien we regelmatig hypocriet-populistische journalisten die schande spreken over zaken die een beetje afwijken. Zo is er een journalist die ’s nachts naar homo-ontmoetingsplaatsen gaat om daar vervolgens geschokeerd tekeer te kunnen gaan tegen mannen die hem vragen of hij interesse heeft in pijpen.

Een dergelijke rioolrat heeft kort geleden een uitzending op tv gebracht, waarin volwassen vrouwen werden geinterviewd die kicken op bestialiteit. In ronkende bewoordingen sprak de programmamaker over "schande, schande". Deze hoernalist had Krista van Velzen van de moraalpolitieke keurslijfsocialisten (SP) in de uitzending en ja hoor, ook zij sprak van "schande, schande, verbieden, overheidsingrijpen". Van Velzen beloofde het door de moedige, doortastende onderzoeksjournalist boven tafel gekregen schandaal dat bestialiteit heet en waarvan niemand eerder maar dufde denken dat zoiets voorkomt, in de kamer aan de kaak te stellen en de minister met scherpe vragen te confronteren.

Schijnheilige riool tv-journalist geeft politica gelegenheid een nummertje te maken, waarmee ook het eeuwig moraliserende CDA een punt mag scoren.

Pim Fortuyn riep Nederland op zich te bezinnen op zijn kernwaarden en kernnormen. Da de succesvolle eliminatie van Fortuyn, wist de rat Balkenende op al even succesvolle wijze de aandacht af te leiden van het debat, de bezinning waar Pim toe opriep en sindsdien gaat het alleen nog maar om armzalige fatsoensnormpjes en totaal niet ter zake doende fatsoenswaarden. U wordt domgehouden door de klerus en arm gehouden door de marxisten. Zie hier de benauwende route voor de komende vier politieke jaren: gggristenen, marxisten en hoernalisten trekken op tegen onze vrijheden.

op 31 03 2007 at 18:04 schreef Peter Breedveld:

Laat ik het anders zeggen: stel dat dit kabinet een coalitie van PvdA- GroenLinks – SP was geweest

Maar dat is het niet, Tjerk. We hebben inmiddels alweer jaren een regering met het CDA als spil, en die, zoals Cor terecht stelt, zich blindstaart op ‘armzalige fatsoensnormpjes en totaal niet ter zake doende fatsoenswaarden’.

Niet dat het ondenkbaar is dat een PvdA-minister dierenporno zou verbieden. Binnen de PvdA zijn veel lieden – ik denk aan een Jeroen Dijsselbloem – die die ook niets liever doen dan anderen hun bekrompen normen en waarden opleggen. Maar het ís een christenminister die het verbod wil en dat is geheel in overeenstemming met de neiging van christenen om de medemens van alles te verbieden. Zo is het.

op 31 03 2007 at 20:29 schreef Tjerk:

Jaja, dus als een minister die toevallig ook nog een christen is, zoiets onsmakelijks als plaatjes van seks met dieren willen verbieden, daartoe aangespoord door een Greenpeacenik als SP-kamerlid Van Velzen, dan staat de overheid op het punt Harry Potter te verbieden.

lijkt mij niet. Allicht zullen daar een paar mensen bij de ChristenUnie voor te porren zijn, maar zelfs bij het CDA maken ze het niet zo bont.

Overdrijven is ook een vak, Peter. Een ambacht dat je meestal uitstekend beheerst – het levert goede stukken op – maar hier sla je de plank echt mis.

op 31 03 2007 at 20:43 schreef Hansje Castorp:

Hoe meer bestialiteit de mens verboden wordt, hoe menselijker hij wordt. Zo simpel is het. Toch?

Ballin gaat u dus gratis opvoeden, en dan weigert u dat te waarderen?

Het is overigens te betreuren dat er mensen in Nederland zijn die dit soort opvoeden nodig schijnen te hebben.

op 31 03 2007 at 20:55 schreef Peter Breedveld:

Je verdraait mijn woorden, Tjerk. En ik denk dat je het opzettelijk doet. Ballins offensief maakt deel uit van een patroon. Een christen-democratisch patroon van betutteling en fatsoensrakkerij. Gisteren het vrije woord, vandaag dierenporno, morgen Harry Potter. Of Shin chan, of iets dergelijks. Of abortus.

Ik wil graag zelf uitmaken of ik dierenporno stuitend vind of niet. Ik wil niet dat een christen of een socialist dat voor mij uitmaakt.

op 31 03 2007 at 21:01 schreef Cor:

Tjerk mag seks met dieren onsmakelijk vinden, Hansje mag er een gebrek aan opvoeding in zien, maar (waarom)willen jullie het door de overheid laten verbieden?
Dit kabinet is druk doende met een opmaat om het Ezelsproces over te doen, teneinde alsnog de macht terug te krijgen in de onbevredigbare handen van klerus en apparatsjik.

op 31 03 2007 at 22:30 schreef Tjerk:

Cor, van mij hoeft bestiaalpornografie niet zo nodig door de overheid verboden te worden, maar om nu op de barricaden te klimmen voor dierenporno…

Het vrije woord lijkt me een nobeler doel. Ik zie nog minister de Geus voor me die Diederik Ebbinge uitlegt dat, hoewel deze zich misschien kwestbaar voelt voor kogels en messen, de mikpunten van zijn spot zich ook kwets-baar (= gevoelig voor kwetsen) kunnen voelen.

En inderdaad leggen De Balk en De Don op dit punt evenmin geweldige wapenfeiten aan de dag. Waar het gaat om cabaret en satire is de fatsoensrakkerij inderdaad niet van de lucht.

Goednieuwsblog HetKanWel lijkt Peter trouwens gelijk te geven:
http://www.hetkanwel.net/2007/03/31/maar-dit-kon-wel-week-13/#more-1561

op 01 04 2007 at 10:22 schreef Cor:

Hoe moet ik jullie harteloosheid uitleggen aan Lorrielorrie, Sabian en Tjerk? Moet ik het advies van Balkenende opvolgen en tegen Lorrielorrie zeggen: "Je hoeft toch niet klaar te komen, we kunnen toch ook naar de auto-RAI?"

http://www.ad.nl/binnenland/article1234547.ece

op 01 04 2007 at 10:29 schreef Max J. Molovich:

Er is ook nog een leuk stripje van Gummbah met een man die een hond aan z’n pik heeft geregen, betrapt wordt door z’n thuiskomende vrouw en dat die man dan naar z’n hond wijst en de onsterfelijke woorden uitspreekt: "Hij begon."

En er is Kippfest natuurlijk, die helaas, hopelijk totdat 1 april in 2 april is overgegaan, momenteel is gesloten. Gelukkig hebben we dit nog van ‘m:
http://www.bicat.net/archive/2005/07/11/nacht_van_de_lange_ballen

Ik vraag me overigens wel oprecht af of mensen die de dierenliefde graag bedrijven, niet meer opgewonden raken van dieren die dieren neuken dan van mensen die dieren neuken, dan wel erdoor geneukt worden. Net zoals ik, als heteroseksueel, lesbische pornografie prefereer boven plaatjes van mannetjes die het met wijfjes doen.

op 01 04 2007 at 11:08 schreef Tjerk:

@Cor; misschien ben jij wel harteloos, dat je geen partner voor Lorrielorrie hebt gezocht.

@Max Molovich: de bestiaalporno zoals die waarnaar verwezen wordt in de linkpagina welke Krista van Velzen opgeeft, bevat in de drie gevallen die ik bekeken heb een min of meer aantrekkelijke dame die een hond of paard bevredigd,- hetzij oraal, hetzij door zich te laten penetreren. Het lustobject is dus de dame in kwestie, niet het dier. Het dier is slechts object.

Hieruit volgt dat de kijker van dit type pornografisch materiaal waarschijnlijk een heteroseksuele man is die een breed scala aan pornografisch materiaal heeft bekeken, en die, teneinde erotisch geprikkeld te raken, het behoeft vrouwen in grote diepten van vernedering te aanschouwen.

Er bestaat zoiets als zoöfilie, maar daar zit het grote geld niet in. Het grote geld zit in mannelijke vrouwenliefhebbers met een perverse geest.

op 01 04 2007 at 12:03 schreef Sabian:

…ja heerlijk, VRIJHEID, lekker naakt rondrennen, je laten likken door een pony om vervolgens aan je zoon te kunnen proeven of de kat ongesteld is. Zolang niemand nog maar iemand gaat vertellen wat wel of niet kan, dan zijn we pas echt vrij. Mijn god wat ben ik blij dat we eindelijk verlost zijn van, oh horror, cultuur en omgangsvormen. Gelukkig hebben we de partij voor de dieren, "want wie goed is voor dieren, is dat ook voor mensen". Lijkt me een goed agendapunt, het is een schande dat de dierenprostitutie nog steeds in de taboesfeer zit, het is asosjaal dat Ballin geen oog heeft voor de arbeidsomstandigheden van de zuigmarmotten, trekmuizen en reetkevers!

De Grote Denker

op 01 04 2007 at 12:09 schreef visarendje:

@ Tjerk
“Cor, van mij hoeft bestiaalpornografie niet zo nodig door de overheid verboden te worden, maar om nu op de barricaden te klimmen voor dierenporno…”
Kom nou, jij begrijpt ook wel wat hier bedoelt wordt; het begint bij het verbod op dierenporno en via het verbod op neuspeuteren, tanden stoken (en ik bedoel niet het verbranden van kunstgebitten), het verbod op lippen stiften, haar kammen enz.
Natuurlijk is dit gechargeerd, maar zo wordt het wel duidelijk .

op 01 04 2007 at 22:06 schreef Sikbock:

Ik hoop dat Hirsch Ballin dierendag iig respecteert..

op 02 04 2007 at 11:55 schreef Cor:

Lorrielorrie heeft een prima partner aan buurman en blaakt van geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het vrouwtje waarmee hij in een kooi woont, is frigide. Er is geen lebensraum voor een tweede vrouwtjesvogel erbij, op wier tere lijfje Lorielorrie zich zou moeten afreageren.

Maar dit door Ballin gewenste verbod is slechts de opmaat tot een verbod op seks met buitenaardse wezens, een verbod op rasvermenging met aliens, en een verbod aan de wetenschap om middels genetische en mechanische technieken cyborgs te scheppen. En dan ook een daaraan gekoppeld verbod op afbeeldingen en beschrijvingen daarvan, he! Reve moet en zal alsnog verboten worden; alleen de Kerk en de Partei bepalen het teeltbeleid…

op 03 04 2007 at 11:09 schreef Maya Delhaize:

Als de vader van Ballin zijn zaad tegen de kachel had gespoten, was het nog met een sisser afgelopen.

op 03 04 2007 at 16:52 schreef Cor:

Jaja, Maya, en nu gaat het van een verbod op seks met dieren naar een verbod op genetisch gemodificeerde rijst en verder; achterwaarts mars!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS