Home » Archief » Het monster van Frankenvrij


[14.04.2007]

Het monster van Frankenvrij

Thomas Colignatus

6007 (174k image)
Illustratie uit Dave Coopers Overbite.

Planet.nl zond op 5 april dit bericht de wereld in:

Anonieme VVD’er: herschrijf Koran

De oproepen tot haat en tot het plegen van misdrijven moeten verwijderd worden uit de Koran. De ‘beschaafde’ versie van het boek dat dan ontstaat kan in Nederland worden vrijgegeven. Iemand die zich verbergt achter het pseudoniem M.S.H. Frankenvrij schrijft dat in Liberaal Reveil, het blad van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.

De anonieme auteur doelt op passages in de Koran die oproepen tot moord en doodslag tegen niet-islamieten. Die vormen volgens hem (of haar) een “ernstig misdrijf’” tegen het Wetboek van Strafrecht. “Daaraan dienen bijbehorende consequenties te worden verbonden.” De Koran zou dus in zijn huidige vorm niet in Nederland verspreid mogen worden.

Hoofdredacteur Heleen Dupuis van Liberaal Reveil zegt dat ze het artikel heeft geplaatst als bijdrage aan het debat dat de VVD voert over godsdienstvrijheid. Het artikel weerspiegelt niet de mening van Dupuis of de redactie. Op verzoek van de redactie is het stuk anoniem gepubliceerd.

VVD-Tweede Kamerlid Henk Kamp laat weten het niet eens te zijn met de strekking van het stuk. Volgens Kamp vertaalt de auteur ten onrechte een geschrift uit de zesde eeuw naar de wetten van deze tijd.

Nu sprak ik iemand die Frankenvrij blijkt te kennen. Deze is klaarblijkelijk een antropoloog die niet zomaar iets schrijft en die een naam in het onderzoekersveld te verliezen heeft. Dr. Frankenvrij is verontwaardigd dat zijn naam is misbruikt: (1) zijn idee is gestolen, (2) zijn idee is verminkt, (3) zijn idee wordt gebruikt precies voor het tegendeel van wat hij bepleit. Hij vindt het maar een misselijke politieke truuk.

Wat is er werkelijk gebeurd ?

Op 9 maart las Frankenvrij de open brief van Arne van der Wal (hoofdredacteur van FEM Business Magazine) aan VVD-leider Mark Rutte (VVD) over diens liberale gezicht. Van der Wal vindt het noodzakelijk te stoppen met vreemdelingenhaat en wil dat Rutte meer opkomt voor de liberale verworvenheden. Geïnspireerd door deze open brief zond Frankenvrij op 11 maart 2007 een email aan Geert Wilders, dat hij later aan een aantal andere mensen liet lezen. Dit is het per email verzonden briefje:

Geachte heer Wilders (Beste Geert),

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als je stopt met het doelloos schoppen naar de Islam. Je kwetst een grote groep die zich niet kan verdedigen, zoals Thomas Lepeltak reeds zei. Een grote groep is altijd de dupe van het wangedrag van 1 kleine groep.

De koran verscheuren lijkt mij zinloos dan moet je ook de helft van de bijbel verscheuren; herschrijven of filteren lijkt mij een betere optie d.w.z. alle vervuiling afvoeren.

Daar we allemaal loten van 1 stam zijn kan onze cultuur niet superieur zijn aan die van de Islam.

Daar ging P. Fortuijn destijds de fout in; de islam is geen achterlijke cultuur; wat hij wou zeggen was: de arabische cultuur is achterlijk; en daar ben ik het helemaal mee eens (ik heb dit in 1990 zelf mogen aanschouwen tijdens 1 vakantie in Egypte).

Daar je ‘t druk hebt hou ik ‘t kort: Pak aanwassen aan maar blijf van het geloof af van mensen die zich niet kunnen verdedigen.

Ik wens je veel wijsheid toe, vergeet je liberale wortels nooit,

(Getekend met echte naam)

Klaarblijkelijk is deze email via-via op de burelen van Liberaal Reveil beland en zag de redactie er een mooi item in om als ‘bijdrage aan het debat’ te dienen. Vervolgens kon men niet van de dikke duim afblijven.

Wanneer de politieke pers op deze manier te werk gaat dan kunnen we elkaar natuurlijk tot Sint Juttemis bezig houden. De liberale reminder aan Wilders wordt verminkt tot een aanklacht aan de islam, precies het tegenovergestelde van wat de auteur bedoelt. Het subtiele punt dat je dan ook de Bijbel moet aanpassen wordt weggelakt. Wanneer je moslim bent en dit leest dan wordt ingepeperd dat je wordt omringd door allerlei anonieme personen die zo over je denken. En Henk Kamp kan er een mooi nummertje van maken dat de VVD een redelijke partij is die de vrijheid van godsdienst zal respecteren en de Koran niet zal herschrijven. Alsof het nodig is om zoiets te zeggen.

Ondertussen heeft de affaire ook al het NRC-Handelsblad gehaald. Daar schrijft columnist Bas Heijne (8 april 2007): ‘(…) stop met infantiele oproepen in het partijblad tot een verbod op de koran (…)’. Helemaal correct, hij verwoordt precies wat Frankenvrij schreef, maar de infantiliteit kwam niet van Frankenvrij maar uit de koker van de anonieme verminker.

Na deze affaire blijft Frankenvrij volbloed liberaal maar is diep teleurgesteld in een VVD die zijn liberale principes en puur fatsoen teloor laat gaat.

Dr. Frankenvrij heeft Liberaal Reveil gevraagd hem de naam te noemen van de persoon die zijn email verminkt heeft. Sindsdien heeft hij niets van de redactie vernomen. Hoofdredacteur Heleen Dupuis is hoogleraar medische ethiek en lid van de Eerste Kamer. Van haar mag echter toch wel een nette reactie worden verwacht. Wordt vervolgd.

Thomas Colignatus is econometrist en onder meer samen met journalist Hans Hulst auteur van De Ontketende Kiezer (2003).

Algemeen, 14.04.2007 @ 09:38

[Home]
 

33 Reacties

op 14 04 2007 at 11:04 schreef Iblis:

Ik vraag me af of Wilders na de eerste zin nog verder heeft gelezen. Als iemand mij een mail stuurde die begon met "stop met doelloos schoppen", dan hield ik daarna zeker op met lezen.

Overigens vind ik dat Wilders juist een paar hele rake, hoognodige trappen heeft uitgedeeld, vooral waar het pek met veren voor de profeet betrof. Duidelijk genadiger dan verdiend.

En dan die slotzin van het mailtje: "Pak aanwassen aan maar blijf van het geloof af van mensen die zich niet kunnen verdedigen." De mensen op deze wereld die zich niet kunnen verdedigen tegen de haat van Mohammed zijn nu juist het hele punt. Hoe vele miljoenen hebben zich de afgelopen 14 eeuwen niet kunnen verdedigen?

op 14 04 2007 at 11:54 schreef Tjerk:

Ik heb dat artikel van Frankenvrij gelezen, en dat is een lang, uitgewerkt artikel met voetnoten het al. Het lijkt me sterk dat men dan nog kan spreken van de verminking van een mailtje.

Zelfs al zou het artikel gebaseerd zijn op het idee in bovenstaande mail (wat allesbehalve aangetoond is), dan zou men met goed recht kunnen betogen dat de auteur van het artikel (Frankenvrij) toch echt een ander is dan de door Collignats beschreven antropoloog.

op 14 04 2007 at 13:58 schreef Cor:

Wat een fantast, die Colignatus; wel grappig – een antropoloog die een zin zou hebben opgeschreven als "de arabische cultuur is achterlijk […] ik heb dit in 1990 zelf mogen aanschouwen tijdens 1 vakantie in Egypte". Hahahahahaha!

op 14 04 2007 at 14:31 schreef Hansje Castorp:

Klinkt wel een beetje als Reve, die brief van de anthropoloog.

Maar het is wel verdacht: een anthropoloog schrijft een brief naar wilders over diens uitspraken… en in een blaadje van de VVD staat een stuk over de koran, met dezelfde strekking, alleen dan omgekeerd! Zelfde achternaam! Anthropoloog!

De vraag is dus: Wie houdt hier informatie achter. Wie heeft de email naar Wilders gelekt aan de VVD, wie heeft bewust zijn woorden verdraait en zijn naam misbruikt? Het moge duidelijk zijn dat ‘Frank en vrij’ onmogelijk als pseudoniem gebezigd worden kan, dus daarmee moge bewezen zijn dat het hier daadwerkelijk om een misdrijf tegen de wetenschap gaat.

*kijkt al reikhalzend uit naar de reactie van Frankenvrij, alhier (met permissie dat dan weer wel) geplaatst door Colignatus.*

op 14 04 2007 at 15:17 schreef Eric:

Er wordt hier weer een wijd verbreid misverstand van stal gehaald: als je delen uit de Koran moeten schrappen, dan ook uit de bijbel.
De bijbel is al door Christelijke theologen zelf onschadelijk gemaakt, en wordt door de meerderheid van Christenen niet meer als het letterlijke woord van God gezien, maar heeft nog slechts symbolische betekenis. De Koran wordt nog wel massaal als het letterlijke woord van Allah gezien, welke interpretatie je er ook op los laat. Of je laat het letterlijk interpreteren los, of je schrapt delen uit de Koran (is trouwens ooit door Islamitische theologen zelf voorgesteld, dus zo vreemd is het niet), maar er moet iets gebeuren om onze vrije samenleving te behouden.

op 14 04 2007 at 15:33 schreef luckybee:

Beste Cor ik wist niet dat de farao’s moslim waren??????

op 14 04 2007 at 15:55 schreef Benedictus:

Ben het volledig met Eric en Tjerk eens.

op 14 04 2007 at 18:51 schreef Peter Breedveld:

Ha! Prijsloos, die Luckybee.

op 14 04 2007 at 20:44 schreef Thomas Colignatus:

Met een google zag ik dat de kwestie meer aandacht in de pers heeft gekregen dan ik me had gerealiseerd.

Deze website verwijst zelfs naar een betoog van Bernadette de Wit op de site van Peter (complimenten!)
http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2007/04/artikel_franken.html

Het artikel in Reveil is daar ook online te vinden:
http://www.novatv.nl/uploaded/FILES/Liberaal%20reveil.pdf
maar niet bij de VVD
http://www.vvd.nl/index.aspx?ChapterID=1561&ContentID=544

Hubert Smeets van De Groene had een mooie reactie:
http://www.groene.nl/2007/15/Hoofdcommentaar

Een belangrijk punt is het verschil tussen het eenvoudige email van "Marius Frankenvrij" en het met citaten getooide artikel. Het email van Frankenvrij aan Wilders is op 11 maart verstuurd en dit "Maartnummer" van Liberaal Reveil kwam begin april uit. De anonieme medewerker van LR heeft ruim de tijd gehad om het archief leeg te copieren. Of de hele redactie is er gezamenlijk met veel plezier voor gaan zitten. Wordt vervolgd.

op 15 04 2007 at 11:24 schreef Ari:

We blijven nu juist helemaal niet van het geloof af. Het is juist wat H. Dupuis in NOVA zei toen ze tegenover haar opponent de zuurpruim Cheppih zat als ze al de kans kreeg iets te zeggen, ‘De moderne christenen lachen nu juist om al die doctrines die staan in het OT’. De lulhannes Huys haalde nog even Leviticus aan. De westerse wereld is door een eeuwenlange beschavingsperiode gegaan en nemen de Bijbel niet meer serieus. De koran als normen en waardenstelsel wordt nog immer letterlijk genomen. Tel daar de achterlijke cultuur bij op en de vlam slaat waar ook ter wereld weer in de pan.
Nu dus weer oorlog tussen de VVD en Frankenvrij. Zal me worst wezen. Wat gezegd moet worden is gelukkig uitgesproken. Het kwaad is gelukkig geschied…..

op 15 04 2007 at 12:23 schreef Cor:

Luckybee, ik bedoel natuurlijk dat een antropoloog nooit zo’n knullig, tenenkrommend dom zinnetje zal schrijven als: "de arabische cultuur is achterlijk […] ik heb dit in 1990 zelf mogen aanschouwen tijdens 1 vakantie in Egypte". Vandaar dat ik Colignatus’ verhaal niet serieus neem.

op 15 04 2007 at 12:55 schreef WZNM:

Ik vind het sowieso geen goed idee om een boek (gedeeltelijk) te willen verbieden omdat de lezer het verkeerd interpreteert. Door ‘Mein Kampf’ te verbieden heeft men het nationaal-socialistische ideeëngoed ook niet doen verdwijnen.

op 15 04 2007 at 13:41 schreef Steady Freddy:

Ik heb mevrouw Dupuis een email geschreven en haar aangeraden de nieuwste vertaling vaan de koran door de Lahore Ahmadiyya Beweging even van Rita V. te lenen, aangezien zij hm allang uit kan hebben. Ze nam als minister deze liberale, gekuiste versie van de Koran in onvangst als minister. Dus er is al lang een vriendelijkere versie van de koran. probleem is echter dat de Ahmadiyya moslims niet erkent worden en zelfs wereldwijd met de dood bedreigd worden en als ketters neer gezet. Dus de koran is het probleem niet, het zijn de moslims die de intrepetatie bij de letter volgen alsof we nog in die tijden leven.

zie voor meer info over de Lahore Ahmadiyya http://www.moslim.org/

Ik kreeg zowaar een bedankje terug.

SF

op 15 04 2007 at 13:43 schreef Thomas Colignatus:

Ik kreeg het verzoek van Frank Marius Echteliberaal (die het email schreef en ondertekende met zijn echte naam maar die nu in deze situatie ook maar een pseudoniem kiest) om hier nog eens helder te stellen dat het dus twee verschillende personen zijn: Frank Marius Echteliberaal die het email schreef en de M. Frankenvrij die het verhaal in Liberaal Reveil schreef (en waarachter zich ook de redactie of mevrouw Heleen Dupuis zelf kan verschuilen, die na dit email niet van de dikke duim konden afblijven, en mogelijk ook elkaars dikke duim).

Ikzelf heb hier niets mee te maken, ben zelfs nooit op vakantie naar Egypte geweest, ken de pyramides alleen van tv en cd.

Frank Marius Echteliberaal schrijft over het algemeen mooi Nederlands, het email is maar een email, en een vakantie-ervaring kan lang heugen.

Waar het om gaat, echter, is of de redactie van Liberaal Reveil de naam wil doorgeven van de persoon die de liberale gedachte in het email verminkt heeft, en in het tegendeel veranderd.

op 15 04 2007 at 13:47 schreef Thomas Colignatus:

Wordt vervolgd.

op 15 04 2007 at 17:27 schreef Hansje Castorp:

Hahahaha!!! ik zei het toch, ik zei het nog! Frankenvrij gaat hier reageren, maar dan via Colignatus (met permissie dat dan weer wel.) *Onder de indruk van zichzelf helemaal*

Ikzelf heb hier niets mee te maken, ben zelfs nooit op vakantie naar Egypte geweest, ken de pyramides alleen van tv en cd.
ok, nou dan is het kosjer, gelukkig maar. Hoe weet u eigenlijk precies dat mevrouw Dupuis niet van de dikke duim kon afblijven? Was het wellicht de uwe?

Ook ik ben trouwens bekend geraakt met velerlei bouwwerken dmv cd’s. Vooral het traag twinkelende geluid van de hangende tuinen in Babylon vindt ik van adembenemende schoonheid.

op 15 04 2007 at 21:05 schreef Thomas Colignatus:

Hansje, omdat ik reageer zouden mensen kunnen denken dat ik het zelf ben, dus het leek me goed om nog even te verhelderen dat ik het niet ben.

Als ik ergens van onder de indruk ben dan niet van mijzelf maar van deze wonderlijke zet van de redactie van Liberaal Reveil, en de reacties op internet (google maar).

Er zijn drie aanwijzingen dat het email van Frank Marius Echteliberaal door de redactie is misbruikt: (1) het idee, (2) het tijdstip, (3) de verbastering van de naam tot het pseudoniem. De ondertekening met "Frankenvrij" heeft een wortel van de echte naam van Frank Marius Echteliberaal die het email verstuurde.

Een andere aanwijzing is nog dat het artikel te bezopen voor woorden is zodat de redactie het denkelijk had afgewezen wanneer iemand het echt had ingestuurd. Maar toen ze het idee zelf kregen om de email van Frank Marius Echteliberaal tot een artikel uit te werken, waren de remmen los, en vergaten ze de broodnodige zelfkritiek. Een ander punt is dat je enkele ethische overwegingen kunt vinden, zodat je aan Heleen Dupuis zelf gaat denken.

Maar goed, die laatste overwegingen zijn nogal speculatief, het zijn met name de drie punten die ik noem die de aanwijzing vormen.

Maar wanneer Liberaal Reveil de werkelijke naam bekend maakt en aantoont dat dit allemaal niets met het email van Frank Marius Echteliberaal te maken heeft, dan is deze natuurlijk de eerste om te helpen dit allemaal recht te zetten. Dat de redactie helemaal niet gereageerd heeft op zijn verzoek daartoe kan ook weer op een kwaad geweten duiden.

op 15 04 2007 at 21:08 schreef Thomas Colignatus:

Weer vergeten: Wordt vervolgd.

op 15 04 2007 at 23:42 schreef daniel:

De Bijbel is aangepast door het simpele feit dat geen enkele jood of christen dat boek absoluut letterlijk neemt. Zelfs niet de evangelische christenen, want die steken zich geen ogen uit als ze een mooie vrouw voorbij zien komen.

Toch heeft Jezus daarover iets gezegd waarop neerkomt, dat je beter je ogen uit kunt steken dan dat je lustgevoelens krijgt voor een vrouw die niet de jouwe is. MAW, men neemt hem niet letterlijk.

Het zou aardig zijn wanneer Westerlingen, van oorsprong toch christenen, zich bewust waren van hun eigen achtergrond. Maar die tijd is voorbij en daardoor krijg je dat ellendige cultuurrelativisme.

‘Niet de Islamitische cultuur is achterlijk, maar de Arabische.’ Die is leuk, liever racist dan anti-Moslim. De Islam, is dat niet een Arabische religie?

Ach laat maar.

op 16 04 2007 at 01:11 schreef Fritzie:

"De koran verscheuren lijkt mij zinloos dan moet je ook de helft van de bijbel verscheuren"

Is natuurlijk een domme opmerking.
Het verschil tussen de Bijbel en Koran wordt, in dit geval, voornamelijk gemaakt door de Lezers van dit soort waardeloze literatuur.

Degene die de Bijbel verscheurt loop geen gevaar.

Degene die maar zelfs kritiek uit op de Koran loopt gevaar:
Theo van Gogh
Ayaan hirsi ali/magan
Salman Rushdi
Pim Fortuyn ( werd belaagd)
Geert Wilders

en al die Nederlanders die ooit eens door Moslims bespuwd of uitgescholden zijn.

Al die vrouwen die kozen voor hun vrijheid en een zelfgekozen levenspartner.

Het kan echter nog dommer:

"Daar we allemaal loten van 1 stam zijn kan onze cultuur niet superieur zijn aan die van de Islam"

De prestaties op velerlei gebied verricht door de westerse Cultuur is gigantisch in vergelijking tot die van de Islamitische cultuur.

Van Ballet tot schilderkunst; van Nanotechnologie tot astronomie en van Massaproductie tot sociale vangnetten.
Van dit alles heeft de (huidige)Islam momenteel NIETS maar dan ook werkelijk NIETS van enige betekenis neergezet.

"antropoloog die niet zomaar iets schrijft " ?

kennelijk toch wel.

op 16 04 2007 at 11:07 schreef Tjerk:

Dat dit alles een vondst is van Thomas Collignatus zelf, daar wijst ook het volgende op:

In het oorspronkelijke artikel van Collignatus lijkt "Frankenvrij" nog gebruikt te worden als het pseudoniem dat het in het VVD-artikel was. De echte naam, onder de mail, is door Collignatus weg’gelakt’.

Als Collignatus dan kritiek krijgt op zijn beweringen, omdat ze zo vergezocht zijn, komt hij in zijn eerste reactie wel met een naam: Marius Frankenvrij. Het verhaal verandert daarmee: kennelijk heet de antropoloog ‘Marius Frankenvrij’, en dit sluit goed aan bij Collignatus’ bewering dat deze Marius Frankenvrij zijn naam herkende onder het artikel in Liberaal Réveil. (het pseudoniem onder het artikel in LR was M.S.H. Frankenvrij)

Nu komt Collignatus weer met een andere bewering, namelijk dat de man geen Frankenvrij heet, en zijn voornaam geen Marius is, maar Frank Marius.

Wat is het nou? Ik hoop wel dat Thomas Collignatus beseft dat je niet zonder meer alles mag beweren over het doen en laten van personen.

op 16 04 2007 at 13:28 schreef Thomas Colignatus:

Als het nu oorspronkelijk Marius Frankohuppellepup was, en de redactie maakt er "M. Frankenvrij" van, en Marius laat me weten dat zijn naam en idee wordt misbruikt, en ik probeer dan helderheid te geven door onderscheid te maken tussen dit verzonnen pseudoniem en Marius zelf, door Marius dan het pseudoniem Frank Marius Echteliberaal te geven, dan is het allemaal nog steeds niet door mij verzonnen hoor. Het enige wat je me kunt verwijten is dat ik een misschien onhandig pseudoniem heb verzonnen. Geef maar een beter. Ondertussen neemt de martelende onzekerheid toe wie dit bij de redactie allemaal begonnen is. Kan iemand de pijlen op de redactie richten in plaats van op de boodschapper ? Wordt vervolgd. (Gelukkig niet vergeten.)

op 16 04 2007 at 16:04 schreef Cor:

Ik heb eens iemand gekend, die zich als amateur onledig hield met het ontwerpen van gebouwen in de bekende architectensoftware 3d Studio Max. Ik liep eens met hem over straat en hij vertelde: "Kijk, dat gebouw heb ik ontworpen en dat gebouw, en die ook en dat daar. Maar al die ideeen zijn gestolen uit mijn hoofd, uit mijn kop!" Toen ik sceptisch reageerde, werd meneer nogal agressief en riep woedend: "Ze hebben al die ideeen, al die ontwerpen uit mijn hoofd gestolen, ze hebben ze uit mijn kop gehaald!"

Over het algemeen wordt er behoorlijk kinderachtig gedaan over zogenaamd originele ideeen, die zouden ’toebehoren’ aan iemand, terwijl heel veel mensen op diezelfde ideeen komen.
De gedachte achter het artikel in Liberaal Reveil over het verbieden van koranteksten, is alles behalve origineel.
Genoemde antropoloog die meent dat zijn hoogstpersoonlijke idee is ‘gestolen’ door Liberaal Reveil heeft psychiatrische behandeling nodig.

op 16 04 2007 at 16:31 schreef Thomas Colignatus:

(1) De voorletters M.S.H. intrigeren. Ik heb eens gekeken bij de redactie van Liberaal Refeil en Telderstichting naar de voornamen van de medewerkers, met name die zich met integratie hebben bezig gehouden. Dat zijn er niet veel. Met name vind ik (a) Mark van de Velde, zie
http://www.trouw.nl/archief/article363909.ece/Politiek_en_multireligieus_Als_moslim_tussen_dominee_en_koopman (b) (W.P.S.) Sabine Bierens, zie
http://www.vvd.nl/index.aspx?ChapterID=1567&ContentID=4155, die ook in Liberaal Refeil over Fort Europa schreef,
(c) Heleen Dupuis zelf.
Met deze voornamen krijg ik de initialen. Stukjes van een puzzel ?

(2) Ik zou niet paranoia worden wanneer jullie niet achter me aanzaten.

(3) Als het pseudoniem Frank Marius Echteliberaal niet bevalt (dat ik verzon n.a.v. Frank Martinus Arion, schrijver van "Dubbelspel", en n.a.v. dr. Benjamin Marius Telder, naar wie de Telderstichting is genoemd), dan is misschien beter om te schrijven dat het hier gaat om Franka Vrijlief, binnenhuisarchitecte. Dan zijn we af van die antropoloog en al dat masculiene gedoe. Franka heeft een naam te verliezen op het verbouwen van je woonkamer, en ze is vrij lief omdat ze eventueel ook de tuin helpt omploegen en herinrichten. En ze is boos dat haar naam is misbruikt om een idee te lanceren dat precies het tegenovergestelde is van wat ze schreef. Want vergeet niet: dat email bestaat !

(4) De gedachte om koranteksten te kuisen en te verbieden is inderdaad niet origineel. Er zijn vele dwazen op de wereld. Maar hoe komen de liberalen bij het Liberaal Refeil op het idee ?

(5) Het is allemaal wel erg toevallig. Franka Vrijlief wil graag opheldering van de redactie zodat ze in het beste geval de kosten van de psychiater kan besparen.

op 16 04 2007 at 17:15 schreef Thomas Colignatus:

Franka Vrijlief belde me op en vroeg me te kijken naar de ondertekening in het stuk: "H.S.M. Frankenvrij heeft onder andere naam gepubliceerd over onder meer: staatsrecht en staatkundige vernieuwing en burgerlijke ongehoorzaamheid".

Dit sluit aan bij het CV van Kees Schuyt:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cees_Schuyt

Schuyt heeft net een boek af over de steunberen van de samenleving. Sommigen vinden dat boek onzin en een ondersteuning van de Islam. Anderen vinden dat boek onzin en een aanval op de Islam. Weer anderen vinden weer wat anders. Oordeel zelf:

(1) http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=1904&titel=Je_hoeft_niet_per_se_sociologieprofessor_te_zijn_om_onzin_uit_te_kramen_maar_het_helpt_wel
(2) http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/westerse_organisatie_sociale-bindingen_bron_schuyt.htm
(3) http://www.volkskrantblog.nl/bericht/86705

Ofwel Schuyt is de auteur, ofwel de redactie deelt met dit CV een plaagstootje uit, ofwel weer iets anders.

Het blijft maar zoeken… Wordt vervolgd.

op 16 04 2007 at 19:01 schreef Hansje Castorp:

(2) Ik zou niet paranoia worden wanneer jullie niet achter me aanzaten.

en mijn dag was weer goed. hebt dank!
*droogt tranen op*

op 16 04 2007 at 19:59 schreef Tjerk:

Franka Vrijlief moet eens ophouden met zeuren. (Je staat trouwens in nauw contact met Vrijlief: alsof ze een laatje in je hoofd is dat je naar believen kunt opentrekken; des te opmerkelijker, aangezien je eerste bericht de indruk geeft dat je het verhaal via via hebt gehoord)

Kom ik tot mijn punt. Het doet er helemaal niet toe of het artikel op een email (al dan niet gericht aan Geert Wilders) is gebaseerd. Het artikel wijkt namelijk zozeer af van die email, dat ze er weinig meer mee van doen heeft.

Wat de naam betreft: zolang Franka Vrijbrief niet als de auteur van het stuk herkenbaar is, heeft ze niets om over te klagen. Er wordt haar immers niets toegeschreven.

Over de inhoud van het stuk: Censuur is fout. Als je de Koran fatsoeneert, kun je vervolgens niet meer duidelijk maken wat er mis mee is, of wel?

op 16 04 2007 at 22:29 schreef Thomas Colignatus:

Frank Marius Echteliberaal alias Franka Vrijlief (FME / FV) is bij me op bezoek geweest en, onder het genot van een goed glas wijn, zoals onder liberalen niet ongebruikelijk is, hebben we de situatie doorgenomen. Hij laat weten: (a) Het is onwaarschijnlijk dat het Kees Schuyt is geweest, (b) de verklaring dat het Mark (M), Sabine (S) en Heleen (H) zijn geweest dringt zich op, (c) daarmee dan is er een andere verklaring gegeven waarom de naam “M.S.H. Frankenvrij” zo lijkt op de werkelijke naam van FME / FV.

FME / FV is blij dat er nu na twee weken onzekerheid een andere verklaring is gevonden van wat er kan zijn gebeurd. Hij was erg verontwaardigd dat zijn naam misbruikt werd voor een doel dat precies tegenovergesteld is aan wat hij beoogt. Als de redactie meteen gereageerd had op zijn verzoek tot duidelijkheid dan was die onzekerheid niet nodig geweest. Ook al hult de redactie zich in stilzwijgen, nu is toch met enig puzzelen meer duidelijkheid ontstaan.

FME / FV laat weten dat hij enorm teleurgesteld is door het stuk in LR. Hij heeft medelijden met een redactie die zulke stukken in een wetenschappelijk tijdschrift plaatst. Je zou eerder verwachten dat mensen de gelegenheid krijgen om het geluid van begrip en matiging te laten horen.

FME / FV is ook teleurgesteld dat het zo gemakkelijk is om een schotschrit te schrijven zoals LR doet terwijl het zo moeilijk is om een genuanceerde gedachte over het voetlicht te brengen.

FME / FV betreurt het dat hij aanvankelijk dacht dat de redactie zijn naam en idee misbruikte; maar zegt ook dat hij dit alleen publiekelijk heeft gemaakt toen men niet reageerde.

Wordt niet meer vervolgd

op 17 04 2007 at 14:11 schreef Johanna:

Wat een arrogantie van die Echteliberaal om te denken dat men zijn simplistische email heeft omgebouwd tot een heus opiniestuk. Wie denkt er tegenwoordig niet na over de toekomst van de islam in Europa? En de verhouding tussen beide groepen? Het lijkt me veel logischer dat 2 personen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusies komen. Dus dat een ander dit opiniestuk heeft ingezonden.

Ik ben overigens ervoor dat moslims een nieuwe hermeneutiek / exegese ontwikkelen in de omgang met bep. teksten in de koran. Voorstellen dat men stukken schrapt of de koran verminkt, is onzinnig als je weet met hoeveel reverence men alleen al met het boek de koran omgaat, laat staan met de tekst ervan.

op 17 04 2007 at 14:16 schreef Frailty:

Ik ben er nog steeds niet over uit hoe dom een journalist kan zijn om deze antropoloog een podium te bieden/hem uit te leggen/dit serieus te nemen.

Wel eens van bronnenkritiek en/of je gezond verstand gebruiken gehoord?

op 18 04 2007 at 21:12 schreef Thomas Colignatus:

(1) Jullie kennen de echte naam van Echteliberaal niet, dus jullie kennen niet de vreemde gewaarwording van Echteliberaal om plotseling een verbastering van zijn eigen naam in het nieuws te zien over het onderwerp waarover hij geschreven had.

(2) "Het lijkt me veel logischer dat 2 personen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusies komen." De conclusies waren overigens tegengesteld.

(3) Die toets van bronnenkritiek en gezond verstand op de zorg van Echteliberaal heb ik gedaan, en Peter heeft mijn tekst daarna getoetst. Mijn extra voordeel is dat ik de echte naam van Echteliberaal ken, Peter moet mij daar weer in vertrouwen. En Peter mag me daarin vertrouwen.

(4) Echteliberaal heeft netjes aan de redactie van Liberaal Reveil om opheldering verzocht. Toen er geen reactie kwam was het gezien de drie genoemde punten van (1) idee, (2) moment, (3) naam niet onlogisch om de vraag publiek te maken.

(5) Men hoeft Echteliberaal niets te verwijten, want zijn zorg is getoest, en eventueel verwijt men de toetsers iets. Ik meen echter dat de vraag aan LR valide was. Met iets meer doorzoeken is inmiddels een andere verklaring gevonden. Maar dat was van te voren niet duidelijk. Die andere verklaring is ook niet fijn voor de redactie van LR, dat men er zelf achter zit. Maar dat is een ander onderwerp.

(6) Wat mij betreft is dit allemaal een uitwas van geheimzinnigdoenerij. Dit was allemaal niet nodig wanneer de redactie van LR frank en vrij normaal ondertekend had. Wanneer iedereen zich gaat verschuilen achter pseudoniemen dan ontstaat een rare samenleving. Het feit dat je een stom idee hebt is geen goed argument om een pseudoniem te kiezen. Dat het zorgelijk is dat de maatschappij naar zoiets afglijdt was een bijkomend argument om de vraag van Echteliberaal publiek te maken.

(7) Maar niet het hoofdargument. Het hoofdargument was dat hij zich misbruikt voelde, en dat, na toetsing, het niet onredelijk was dat dit uitgezocht werd. Mensen verdienen het om hierbij geholpen te worden. Er zijn allerlei organen die hun machtspositie misbruiken. Liever een kritische vraag publiek gesteld, dan een zoveelste geval van misbruik tolereren.

(8) Bovendien heb ikzelf achterhaald dat die letters M.S.H. best wel eens van medewerkers van LR kunnen zijn. Dat hebben jullie allemaal niet gedaan. Had ik dit niet gevonden dan zou ik de vraag van Echteliberaal nog steeds ondersteunen. Dan zou ik nog steeds schrijven "Wordt vervolgd" in plaats van "Wordt niet meer vervolgd".

Wordt echt niet meer vervolgd.

op 19 04 2007 at 01:48 schreef Frailty:

Maar er staat ‘Wordt niet meer vervolgd’.

op 19 04 2007 at 01:49 schreef Frailty:

*echt

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS