Home » Archief » In de sauna


[28.04.2007]

In de sauna

Nahed Selim

6107 (87k image)

Behalve namens mijzelf heb ik nooit beweerd namens wie dan ook te schrijven. Dit probeerde ik duidelijk te maken aan een mij onbekende vrouw die onverwachts was binnengekomen terwijl we met een paar vrouwen zaten te eten. Op het moment dat ze binnenkwam, gierde iedereen van het lachen. Ik had de vrouwen net verteld van mijn avonturen in de sauna, hoe kwetsbaar ik de mens in zijn naaktheid vond en hoe eerlijk. Zelfs de vervallen billen en de gerimpelde buiken waaraan niets meer te corrigeren viel, vond ik aandoenlijk mooi.

De onverwachte bezoekster, een intelligente jonge vrouw met een hoofddoek die een HBo-opleiding deed, was niet bepaald het type voor onze gewaagde gesprekken. Toch vond ik het flauw om van onderwerp te veranderen en vertelde gewoon verder.

Eerst lachte ze beleefd mee, maar toen het tot haar doordrong waar we het over hadden was haar schrik duidelijk zichtbaar. ‘Bedoel je dat je in die cabine helemaal bloot was, in aanwezigheid van vreemde mannen?’

Dat was inderdaad het geval.

‘Schaam je je dan niet en ben je eigenlijk nog wel een moslim als je zoiets doet?’ was haar volgende vraag. Mijn antwoord luidde dat ik me absoluut niet voor mijn lichaam schaamde – daar heb ik allerminst reden toe -, dat ik het als een geschenk van Allah beschouw, dat goed dient te worden verzorgd. Verder maak ik zelf uit of ik een moslim ben en hoe.

Dit moet onze gast erg vreemd in de oren hebben geklonken. Ze scheen veel over mij te weten en was juist langsgekomen om met mij te praten. Doodserieus vroeg ze hoe ik van plan was Pim Fortuyn met zijn aanvallen op de islam van repliek te dienen?

‘Niet: zei ik eenvoudig. Bovendien vind ik dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening. Al is het niet echt slim voor een politicus om zich zo bloot te geven.

De bezoekster was zichtbaar teleurgesteld in mijn antwoorden. Ze had kennelijk een heldhaftiger houding verwacht. Weldra stond ze op om weg te gaan, maar ze kon het toch niet laten te vertellen dat ze het eigenlijk schandelijk vond dat, in een tijd waarin ons geloof van alle kanten wordt aangevallen, iemand als ik haar tijd verdoet met saunabezoek. Volgens haar moesten we allemaal nu opkomen voor ons geloof.

‘Dat doe ik ook wel: zei ik, ‘door in harmonie met mijn omgeving te leven. Door mijn verantwoordelijkheden in het leven serieus te nemen. Dat is mijn manier om voor mijn geloof op te komen. Maar mijn geloof is misschien wel niet het jouwe, al zijn we allebei moslim:

Terwijl ik dit zei, vond ik het jammer dat wij, twee geëmancipeerde vrouwen, zo tegenover elkaar stonden. In mijn optiek is iedere vrouw die zichzelf ontwikkelt geëmancipeerd. Althans, ze doet er een poging toe. Maar het weglopen voor confrontatie, iets wat het culturele klimaat in Nederland de afgelopen decennia kenmerkte, kan nu niet voortduren. Op een gegeven moment moet iedereen kleur bekennen.

Binnen de islam is ruimte voor kritiek en zelfkritiek. Ik hang een geloof aan dat in staat is de schijnbare onverenigbaarheid tussen religie en moderniteit op te heffen. Maar ik verwacht niet dat iedereen mij daarin gelijk geeft, en ook daarmee kan ik vrede hebben.

Na het vertrek van de bezoekster was de sfeer grondig bedorven. Het was gedaan met de grappen en het gegiechel. We vroegen ons af, zoals we dit telkens na ophef doen, of we niet een comité voor moderne islamitische vrouwen moesten oprichten.

Thuisgekomen vergat ik alle politieke opschudding. Het was tijd om met mijn kinderen een appeltaart te bakken.

Nahed Selim (1953) is publiciste en tolk-vertaler. Van haar hand verschenen de boeken Brieven uit Egypte (2000), De vrouwen van de profeet (2003) en Zwijgen is verraad – Openhartige verhalen over vrouwen en de islam. Binnenkort verschijnt Allah houdt niet van vrouwen

Algemeen, 28.04.2007 @ 13:27

[Home]
 

29 Reacties

op 28 04 2007 at 19:36 schreef Rick de Bie:

Emancipatie is een al even misbruikt woord als respect. Het dragen van een hoofddoek komt uit het zelfde stelsel van regels, waarin de vreselijkste zaken staan vermeld over niet-moslims en vrouwen in het algemeen.
Wie zoiets aanhangt en zegt ge-emancipeerd te zijn is vergelijkbaar met een gevangene, die precies weet wanneer hij of zij wordt gelucht.
Alleen de cipiers zullen schouderklopjes uitdelen. Ieder ander zal zeggen dat je nogal in de war bent.

op 28 04 2007 at 20:52 schreef Ari:

Kijk, de vuile gore preutsheid, dat is pas smerig verdorven en gemeen. Bijna iedere religie heeft er last van, hoewel christelijk-nederland er gelukkig ook schijt aan heeft gekregen.
In de tempel van Artemis te Efeze vonden grote vruchtbaarheidsorgien plaats. Met de intrede van het christendom was dat voorbij. Het menselijk lichaam eren en laten genieten is een morele plicht. Stress en opsluiting van dat lichaam is zeer slecht. Je wordt spuugziek van die wijven met die kopdweilen die zelf niet meer weten dat zij zichzelf onderdrukken door een eeuwenlange idiote hersenkronkel afkomstig van mannen.
Deze hbo-vrouw met haar sluier weet dan zeker ook niet
dat het sexueel misbruik in islamitische gezinnen enorm is vooral bij jongens om het maagdenvlies van meisjes te sparen. We zien het ook al aan de cijfers van kindermishandeling die de afgelopen dagen bekend zijn geworden. Een kopdweil dragen om jezelf tegen mannen te beschermen?! De vuile gore hypocrisie. Es ist zum kotzen.

op 28 04 2007 at 22:20 schreef Sabian:

Fijn om weer eens iets van een moslim te lezen wat de bloeddruk doet dalen. Beetje jammer ook die vorige reacties.

op 29 04 2007 at 08:20 schreef Decanteclaer:

"Beetje jammer ook die vorige reacties"
Sabian dit is weer zo’n politiek cerrectie opmerking.
Degelijke opmerkingen doet de bloeddruk stijgen bij mensen die voor de vrijheid van meningsuiting zijn.

op 29 04 2007 at 09:27 schreef luckybee:

Soera 33 vers 59. O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Dit is de werkelijke reden waar om moslima’s hoofdoeken dragen

op 29 04 2007 at 10:28 schreef Steady Freddy:

Het is altijd raar om te zien hoe een stuk over vrijheid om zelf je geloof invulling te geven en je vrij te maken van dogma’s, door de reagerende lezers omgezet wordt in een mening over de hoofddoek. De moslima waar Nahed Selim over schrijft komt mij over als een vrome gelovige, Nahed haar invulling klinkt meer als een soefi. ( dit is puur mijn waarneming en het hoeft niet waar te zijn, ik heb het haar nooit gevraagd).

Veel mensen kennen het soefisme als een mystieke stroming binnen de Islam.
Het soefisme (ook wel tasawwoef) is een mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de Zoroastrisme en hindoeïsme die later door islam overgenomen. Het is universeel: of je christen, moslim, jood, boeddhist, hindoe of van welke andere overtuiging dan ook bent: de bron is dezelfde. Je wordt niet gevraagd je geloof ‘op te geven’; integendeel: je wordt aangespoord je verder te verdiepen in de religie die je na aan het hart ligt. De basis is tolerantie, open staan voor andersdenkenden en gebrek aan dogma’s om een paar te noemen.

Een van de idealen van het soefisme is dat we ondanks alle verschillen in ras, religieuze achtergrond, nationaliteit we één broeder- en zusterschap vormen. Het soefisme schept een plek om ongeacht iemands achtergrond die eenheid te respecteren, beleven en vorm te geven. Het uitgangspunt is de goddelijkheid in de mens, die zich uit in gedrag in de vorm van respect voor de ander, in gedachte, woord en daad.

Deze vorm van je geloof beleven is voor vrome en orthodoxe gelovigen een bedreiging aangezien een eigen interpretatie verandering en ontwikkeling toelaat. Sterker nog het is een doel op zich. Maar als je enkel wil geloven volgens vaste lijnen, teksten en dogma’s is dit beangstigend. Hierdoor zien we dat in veel landen soefies onderdrukt worden, zoals is Iran. Maar daardoor groeit die beweging daar wel.

Dus het stuk van Nahed Selim gaat niet ver vrijheid van meningsuiting maar over de vrijheid van geloven, zonder dat je als minderwaardig wordt gevonden door mensen die zeggen het zelfde geloof te hebben.

SF

op 29 04 2007 at 11:25 schreef Johan:

Door Jimmy / Het Vrije Volk, ik kan het niet beter verwoorden
Niemand moet pretenderen de objectieve waarheid kennen, maar we kunnen wel degelijk vaststellen in hoeverre uitspraken meer en minder waarheidsgehalte bevatten. Laat ik dat eens aantonen met een voorbeeld. Als de Koran stelt in Sura 4:34;

"De mannen zijn opzichters over de vrouwen (…) Maar zij van wij gij opstandigheid vreest, vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar (…) Allah is waarlijk verheven en groot."

Laten we er even vanuit gaan dat waarden universeel zijn. Hoe rijmen we zo’n gebod met J.S. Mill’s statement;

“Het principe dat de bestaande relaties tussen de seksen regelt – de gelegaliseerde suprematie van de ene sekse over de andere – is een verkeerd beginsel en vormt nu een van de belangrijkste blokkades om menselijke vooruitgang te realiseren. Deze legale suprematie moet vervangen worden door een principe van perfecte gelijkheid, daarbij mag geen macht of privilege toegekend worden aan een der seksen, noch tot ongemak van de ander.”

De tweede stelling conflicteert met de eerste stelling. Door logica weten we direct dat A = A en A ≠ B.

op 29 04 2007 at 12:16 schreef Sabian:

@Decanteclaer,

m’n beste, bedankt voor het verwijt over politiek correct kletsen mijnerzijds!…dat is weer eens wat anders dan nazi & fascist ed. naar het hoofd te krijgen.

De terechte woede en zorgen over de radicale verkrachting van de westerse, christelijke en Nederlandse vrijheid/welvaart is echter de hoofddoeken niet aan te rekenen. Dat is de schuld van al die mensen die moslims ten koste van onze cultuur proberen te behagen. Dat gaat van Hans Dijkstal tot de NRC, van Cohen tot Wiegel.

Tevens zijn de strijders tegen de kerk ook verantwoordelijk voor het cultuur-relativisme [D’66 – PvdA – GroenLinks] wat de moraliteit verschaft om "alles gelijk te trekken". Immers, als die rare christenen een mega kerk "mogen", dan "mogen" de moslims de westermoskee.

…beetje dom die nestbevuiling.

op 29 04 2007 at 13:27 schreef Cor:

Cultuurrelativisten die strijden tegen de kerk – dat is paradoxaal.
Die paradox heeft D’66,PvdA en GroenLinks inderdaad in de tang genomen.

Inmiddels heeft de PvdA een uitweg gevonden uit deze paradox, door heel opportunistisch het gggristendom te omarmen.
De ideologie van onze regering kunnen we noemen: het soosjaalgggristendom.

In dit nieuwe millennium is de regerende PvdA een "partij die durft op te komen voor normen en waarden" (lees: inbreekt in uw prive-leven).
Een partij die ongggristelijke verworvenheden als openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homo’s, misbruikt als wisselgeld bij het met gggristen- en moslimfundamentalisten marchanderen over de macht.
Die geluiden laat horen als "de schijnscheiding tussen Kerk en Staat moest maar eens worden opgeheven" (Dijsselbloem).

Ik voorspel: Wouter Bos laat zich binnen enkele jaren dopen door Huub Oosterhuis.

op 29 04 2007 at 13:38 schreef Sabian:

Hoi Cor,

hoezo heeft de PvdA de openstelling van het burgerlijk huwelijk gebruikt als "wisselgeld"? Is het homohuwelijk afgeschaft? Wat bedoel je precies?

Sinds wanneer is het opkomen voor normen en waarden een "inbreuk op mijn privé-leven"?

Het loslaten van normen en waarden is juist een inbreuk op mijn privé-leven. Maar goed, welke normen en waarden die mijn privé-lebven beknellen en die de PvdA dit millennium gaat beschermen bedoel je precies?

op 29 04 2007 at 14:38 schreef Cor:

Feit: Disciminatie van homoseksuelen door nieuw aan te stellen ambtenaren wordt door ons kabinet gelegitimeerd met een beroep op bijbel en koran. De PvdA heeft reeds bij de verkennende gesprekken die aan de kabinetsvorming vooraf gingen, aan deze eis van religieuzen toegegeven.

Voorbeeld: het kabinet bepaalt dat ik mijn seksualiteit niet mag beleven op pornofeesten of met plaatjes van palende honden. (Staat even los van mijn persoonlijke voorkeur die gans anders is.)

Opkomen voor Westerse kernnormen en -waarden is er niet bij. Waar PvdA, CDA, Christenunie (maar SP net zo hard) aan de weg timmeren, betreft het steevast vermeende fatsoensnormen, waar juist een overheid niet over gaat.
De Overheid is er voor het optimaliseren en verdedigen van een land waarin onze kernnormen en -waarden veilig zijn; juist daar falen deze poluitieke stromingen, nog wel uit onwil.

Vrije meningsuiting? We maken een lijst met woorden die ambtenaren niet mogen gebruiken, we jagen Ayaan weg en Wilders de dood in.
Meisjesbesnijdenis? Rouvoet maakt er grapjes over: "Dat kan toch helemaal niet?".
Homo-onderdrukking? Van Middelkoop lacht je recht in je gezicht uit. "Zoek je toch asiel in het buitenland!"
Geweld tegen vrouwen? Ze vragen er ook zelf een beetje om, met die al te luchtige kleding.
Antisemitisme? Heb eens begrip voor de hechte band die Marokkanen vanzelfsprekend hebben met de zielige palestijnen.
Geweld achter de voordeur? Moet je anders zien: dat is cultuur.
Straatterreur? Wordt veroorzaakt door disciminatie: laten we een minimum aantal allochtone werknemers verplicht stellen aan het MKB.

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000926.html
http://www.peterbreedveld.com/archives/00000913.html
http://www.peterbreedveld.com/archives/00000914.html
enz. enz.

op 30 04 2007 at 16:31 schreef Jan:

@Luckybee: http://tinyurl.com/27cx7g

op 01 05 2007 at 09:28 schreef BigPete:

Zet eens een andere plaat op Cor, dat gezeur over weigerambtenaren kennen we nu wel. Homo’s kunnen in elke gemeente van Nederland trouwen, welke ambtenaar hier bij betrokken is, is toch volstrekt niet relevant.Je wordt niet gediscrimineerd want je krijgt precies waar je recht op hebt (een huwelijksvoltrekking). Waarom wil je mensen dwingen dingen te doen waar ze volstrekt niet achter staan?
Als jij het voor het zeggen zou hebben dan zouden de weigerambtenaren wellicht gedwongen worden om wel homo’s te trouwen, maar niemand kan ze verplichten dit ook leuk te vinden.

Ik zou niet getrouwd willen worden door iemand die dat overduidelijk niet ziet zitten. Jij wel?

op 01 05 2007 at 11:15 schreef Cor:

Doe niet zo kleinzielig, Pete’tje. Voor dom gezeik zijn er zat andere fora.

Het is door mij en anderen al vaak uitgelegd waarom het gevaarlijk is dat nieuw aan te stellen ambtenaren met een beroep op d’een of d’andere religieuze overtuiging het uitvoeren van taken kunnen weigeren.
Wie het nu nog niet begrijpt WIL dat niet zien en prefereert klaarblijkelijk een plaat voor z’n kop.

op 01 05 2007 at 11:49 schreef BigPete:

Wat mijn reactie met kleinzieligheid of dom gezeik te maken heeft ontgaat me.

Je gaat niet in op de kern van mijn bezwaar, namelijk dat je mensen niet kunt dwingen om met overtuiging dingen te doen die ze – vanwege welke privé-reden dan ook – niet zien zitten.

Dat je problemen hebt met godsdienstigen daar kan ik heel goed inkomen. Maar ze zijn er en dat is realiteit. Wen er maar aan zou Wouter Boslim zeggen.

op 01 05 2007 at 11:55 schreef Peter Breedveld:

Je gaat niet in op de kern van mijn bezwaar, namelijk dat je mensen niet kunt dwingen om met overtuiging dingen te doen die ze – vanwege welke privé-reden dan ook – niet zien zitten.

Nee, en daarom dwing je dus vegetariërs niet om een slagerij te werken, en godsdienstwaanzinnigen niet om voor de staat te werken.

Maar een vegetariër die voor een slagerij werkt en weigert vlees te verkopen, is een werkweigeraar en kun je dus ontslaan (mag ik hopen, al verbaast in Nederland mij helemaal niets op dit gebied – wie niet wil werken, heeft hier nog altijd een soort priesterachtige status). Waarom kun je een ambtenaar niet ontslaan die weigert te doen waarvoor hij of zij is aangesteld?

Optieften met je kutgodsdienst! Wegwezen! Ga je kind geestelijk mishandelen! Ga je vrouw onderdrukken! Maar je werkt niet voor de staat, want die is seculier.

op 01 05 2007 at 12:18 schreef BigPete:

Zoals gewoonlijk overdijf je.
Onze staat is trouwens helemaal niet seculier, maar dat terzijde.

Godsdienstigen kunnen zich (of je dat nu leuk vindt of niet) nu eenmaal altijd beroepen op artikel 6 GW. Zolang er nog hoofdoekjes bij de gemeente mogen werken, en er bruiden van binladen achter de balie zitten op het politieburo is het gezeur over weigerambtenaren precies dat, namelijk gezeur.

op 01 05 2007 at 12:23 schreef Peter Breedveld:

Onze staat is seculier en een hoofddoekje dragen op het werk kan op geen enkele manier een probleem zijn, als je je werk maar doet. Je kunt je er alleen aan storen als je bent geobsedeerd door de islam.

op 01 05 2007 at 12:33 schreef BigPete:

Zo’n antwoord had ik al verwacht. Waarom is het reclame maken voor de islam door een ambtenaar geen probleem, en het niet in de echt willen verbinden van homoseksuelen wel?

Als de overheid seculier is, dan is een ambtenaar – in diensttijd – toch ook seculier. Leg mij even uit waarom die hoofddoek dan geen probleem is. Je confronteert het publiek ongevraagd met de religieuze overtuiging van de ambtenaar. Wel een probleem dus. Met mijn – vermeende – obsessie door de islam heeft dat niets van doen. Ik ben ook tegen andere uitingen van religie door ambtenaren, alleen zijn de ambtenaren met keppeltjes en grote kruizen om hun nek erg dun gezaaid, dit in tegenstelling tot de gehoofddoekten.

Vind jij het ook kunnen wanneer zo’n gehoofddoekte of haar mannelijke evenknie weigert het andere geslacht de hand te schudden?

op 01 05 2007 at 12:39 schreef Peter Breedveld:

Ik zou je heel makkelijk met je eigen favoriete manier van redeneren om je oren kunnen slaan: namelijk regels zijn regels en er is nou eenmaal geen wettelijk verbod op die hoofddoek.

Verdiep je trouwens nog wat in de islam, want je kunt volgens mij veel over die hoofddoek zeggen, maar niet dat-ie bedoeld is als reclame-uiting.

En als je een hoofddoek verbiedt, dan ook graag die eeuwige politiesnor, want die staat voor zo ongeveer alles waar ik van gruw.

Heb jij trouwens een snor, Pete?

Het verschil tussen een werkweigeraar en een hoofddoekdraagster die haar werk goed doet, zal ik toch niet hoeven uitleggen aan iemand met een IQ van 143?

op 01 05 2007 at 12:40 schreef Peter Breedveld:

Vind jij het ook kunnen wanneer zo’n gehoofddoekte of haar mannelijke evenknie weigert het andere geslacht de hand te schudden?

Uiteraard niet. Optieften met je kutgodsdienst!

op 01 05 2007 at 12:48 schreef BigPete:

Nee ik heb geen snor, en mijn IQ is 138, geen 143.

Er is – helaas – geen verbod op hoofddoeken voor ambtenaren. Dat verbod komt er wel naar mijn stellige overtuiging, want het thans gevoerde tweeslachtige beleid is niet houdbaar.

Regels zijn regels inderdaad, die is voor jou. Maar wanneer het kabinet vanwege (ook in mijn ogen absurde) religieuze overtuiging ambtenaren toestaat af te zien homoseksuelen in de echt te verbinden dan zijn dat ook regels. Toch maak jij je er druk over, waarom?

Je bent kennelijk niet echt slim, met reclame uiting bedoel ik dat zo iemand luid en duidelijk te kennen geeft van welke religieuze overtuiging zij is. En dat is onwenselijk voor een ambtenaar. Seculiere overheid weet je nog wel. (daar ga je natuurlijk wijselijk niet op in)

Mijn vraag blijft staan, vind jij het ook kunnen wanneer zo’n gehoofddoekte of haar mannelijke evenknie weigert het andere geslacht de hand te schudden?

op 01 05 2007 at 12:49 schreef BigPete:

Onze post heeft elkaar gekruist. Had jouw antwoord nog niet gezien.

op 01 05 2007 at 12:57 schreef Peter Breedveld:

Ik weet wat een reclame-uiting is, maar toch bedankt voor de toelichting.

Een seculiere staat wil zeggen dat de mensen in die staat niet hoeven te leven volgens de regels van een door seks geobsedeerde woestijnsekte, of dat nou joden, christenen of moslims zijn. Het wil niet zeggen dat overal alle uitingen van religie moeten worden uitgewist. Religie is niet verboden. Je mag laten zien dat je moslim, vrijmetselaar of stripverzamelaar bent, en toch voor de staat werken. Geen probleem.

Als je homo’s maar net zo behandelt als hetero’s, want anders begrijp ik dat anti-discriminatiebeginsel niet.

op 01 05 2007 at 13:55 schreef BigPete:

Als je homo’s maar net zo behandelt als hetero’s, want anders begrijp ik dat anti-discriminatiebeginsel niet.

Uiteraard behandel ik homo’s net zoals hetero’s. Zelfs islamieten….
Het is de vraag of praktiserende christenen en islamieten dat ook doen… Vrijheid van godsdienst en zo. Bovendien staat art 1 op gespannen voet met art 6. (dat al veel langer bestaat). Er zijn trouwens veel voorbeelden van wetgeving die tegenstrijdig is met de grondwet, maar aangezien wij als enige beschaafde land ter wereld geen constitutioneel hof hebben kan dat blijven bestaan.

We zullen het nimmer eens worden over dit onderwerp. Van jou mag elke ambtenaar zich profileren als aanhanger van een religie, zolang hij of zij zich er maar niet naar gedraagt. Ik vind dat een onwenselijke spagaat. Ik blijf van mening dat de seculiere overheid vertegenwoordigd moet worden door (in elk geval naar uiterlijke verschijningsvorm en gedrag) seculiere ambtenaren. Wat mensen thuis doen moeten ze zelf weten, maar in de uitoefening van hun ambt past geen religie.

op 01 05 2007 at 13:57 schreef Sabian:

Nou ja, ik vind het eigenlijk ook wel prima met dat homohuwelijk en dat een ambtenaar nu eenmaal voor de wet die ceremonie moet houden. Aan de andere kant blijf ik het een eigenaardig gedoe vinden…het huwelijk.

Maar zo’n openlijke weigerambtenaar kan zich beroepen op iets "oorspronkelijk" nederlands, achterlijk of niet. Het aan mij opdringen van dominante buitenlandse onverdraagzame kutgeloven als de islam, in nota bene m’n eigen overheid vind ik gewoon gruwelijk kut, en ik mag dat vinden. Die hoofddoek is een protestlap tegen gelijke rechten van mannen en vrouwen, hoe lang je er ook over door blijft leuteren. Het is kwaadaardig dat de overheid ambtenaren in dienst heeft met zo’n protestlap, achterlijk zelfs. Dus als dat kan…dan kan die weiger ambtenaar ook wel.

Liever zie ik zowel de weigerambtenaar als hoofddoek lekker opzouten.

op 01 05 2007 at 18:54 schreef Cor:

Tjeezus, wat een gebrek aan niveau. (Bij de Mensa zijn we dat niet gewend.)

Door het gezeik van Pete over trouwe homoparen, is het volstrekt onduidelijk geworden wie welk standpunt inneemt.

Wie vindt het een goed idee van onze regering, dat NIEUW AAN TE STELLEN AMBTENAREN op grond van RELIGIE meer vrijheden hebben bij het WEIGEREN van onderdelen van hun takenpakket, dan niet-religieuze ambtenaren?

op 02 05 2007 at 14:52 schreef vander F:

Nou Cor, dat vind ik schokkend, faut en gevaarlijk,
een poel van openlijke discriminatie.

Een frontale aanval op de seculiere staat.
Waar blijft het leger?

op 03 05 2007 at 10:35 schreef Cor:

Je bent naief, vanderF, omdat je de gevolgen van het privilegeren van gelovigen onderschat.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS