Home » Archief » Mussert, Rosenmöller & Marijnissen


[13.07.2007]

Mussert, Rosenmöller & Marijnissen

Traudl de Jonge

669 (198k image)

Anton Mussert, onbetwist leider van de Nationaal-Socialistische Beweging, stond na de Tweede Wereldoorlog terecht voor het Haags Bijzonder Gerechtshof. De aanklachten tegen de NSB-leider luidden: 1. poging Nederland onder vreemde heerschappij te brengen; 2. poging de grondwettelijke regeringsvorm te veranderen. Mussert werd 28 november 1945 schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Op 7 mei 1946 werd de NSB-leider gefusilleerd op, jawel, de Waalsdorpervlakte. Tot zover het droeve einde van de idealist Anton Mussert.

Nou is het merkwaardige dat er momenteel diverse idealisten, ter linkerzijde van het politieke spectrum, rondlopen tegen wie precies dezelfde aanklachten zouden kunnen worden geformuleerd als – destijds – tegen Mussert. Paul Rosenmöller en Jan Marijnissen, om ons te beperken tot de twee grootste schurken, hebben jarenlang – geen incident dus, meine Damen und Herren! – propaganda gemaakt voor de communistische ideologie van De Dood. Rosenmöller en Marijnissen streefden openlijk naar een Maoïstische dictatuur in Nederland. Compleet met concentratiekampen om kapitalisten, esperantisten, postzegelverzamelaars, liberalen, religieuze types en andere ‘volksvijanden’ eens stevig onder handen te nemen.

Nederlanders zijn, zoals iedereen weet, volledig geobsedeerd door ‘De Bezetting’. Dat er – naast het fascisme – ook andere moordzuchtige ideologieën bestaan, lijkt de gemiddelde Nederlander volledig te ontgaan. Maar goed, feiten zijn feiten. Daarom, voor alle duidelijkheid: Rosenmöller en Marijnissen zijn landverraders! De doodstraf is afgeschaft, blijft over levenslange gevangenisstraf. Niet meer dan rechtvaardig. Bij voorkeur in een cel naast die van Mohammed Bouyeri. Ook een moordzuchtige, antidemocratische idealist.

Historicus Traudl de Jonge (Heiligerlee, 24 oktober 1973) is als onderzoeker verbonden aan het Stutterheim Del Ferro Instituut te Amsterdam. Aan de Zuid-Afrikaanse universiteit van Witwatersrand promoveerde zij in 1999 op het proefschrift Eyewash and deceit, an introductory study of Maoism and the communist quest for a paradise.

Algemeen, 13.07.2007 @ 07:43

[Home]
 

32 Reacties

op 13 07 2007 at 08:11 schreef BigPete:

Ik meld me hierbij aan als vrijwilliger voor het executiepeloton…

op 13 07 2007 at 09:20 schreef filantroop:

Het lijkt me volkomen terecht de adhesie die Marijnissen en Rosenmöller aan de dag legden voor regimes die in moorden het derde rijk naar de kroon staken, weer eens in herinnering te brengen, maar de vergelijking van die twee met Antoon Mussert gaat me iets te ver.
Het streven naar collaboratie met verderfelijke regimes, waar de twee “moralisten” moeiteloos van beticht kunnen worden, valt naar mijn smaak in het niet bij de daadwerkelijke collaboratie van Antoon Mussert, hoewel er binnen de NSB fanatiekere nazi’s dan Mussert actief waren, zoals de annexionisten Rost van Tonningen en Feldmeijer, welke laatste niet vies was van het standrechtelijk executeren van belangrijke Nederlanders door de Silbertanne-moordenaars

Frits Bolkestein heeft zich er indertijd over verwonderd dat er nooit een bijltjesdag voor aanhangers van onfrisse linkse regimes geweest is, waarmee hij niet doelde op een bijltjesdag op z’n Frans, maar een mea culpa voor de passie voor moordregimes. Wat mij betreft hoeft Ina Brouwer (ooit CPN en later medeoprichtster van Groenlinks) niet meteen kaalgeschoren en met teer behandelt te worden, maar voor haar erebezoekje aan Moskou zou op z’n minst een excuus geuit mogen worden. Van Rosenmöller een excuus voor diens bede aan Pol Pot en zijn liefde voor de laatste Stalinst van de wereld, Hoxa, zou ook een excuus te waarderen zijn. Maar integendeel, moraliseert deze Vendetmiljonair er nog gretig op los.
Het mag ironisch genoemd worden dat juist typen als Marijnissen en Rosenmöller huidige rechtse politici graag vergelijken met fascisten en nationaal-socialisten uit de vorige eeuw. We zullen helaas nooit weten wat deze twee uitgespookt zouden hebben als ze de kans hadden gehad een totalitair regime te leiden. Gezien hun passie toentertijd mogen we ons er alles bij voorstellen.

Dat de politiek aan één oog blind is, konden we al vaststellen toen er zowaar een zaal van het parlement naar de voormalige stalinist Marcus Bakker genoemd mocht worden, terwijl op dat moment nog gezocht werd naar de massagraven van het stalinisme. Wie weet had Mussert, als hij niet door Mr. Zaaijer (die nota bene bij de oprichtingsvergadering van de NSB aanwezig was) tot de dood veroordeeld was, ook keurig moralisme bedreven in een naoorlogse politieke partij. Wie weet bij de PvdA, want het vooroorlogse bolwerk van het socialisme (de Vara, Het Vrije Volk en het NVV), gaf zich zonder slag of stoot over aan de nieuwe orde om er lustig op los te collaboreren. Het was tenslotte de tijd dat Vara-oprichter Zwertbroek zich bij de SS aansloot, dus over niets hoefde men zich te verbazen.

op 13 07 2007 at 09:25 schreef BigPete:

Het "democratische" gehalte van de SP is weer duidelijk af te meten aan de berichtgeving van de laatste dagen mbt het eerste kamerlid dat met voorkeurstemmen gekozen is. Het stalinisme onder kameraad Maorijnissen viert nog steeds hoogtij.

op 13 07 2007 at 09:49 schreef daniel:

Idealisme heeft op een of andere manier een positieve bijklank, wat eigenlijk heel raar is omdat het juist de idealisten zijn die de meeste ellende veroorzaken.

Na de val van de Soviet Unie leek het communisme verleden tijd te zijn, daarom kon je zonder enige schroom weer Marxistische opvattingen aanhouden. Zonder vijand, geen verraad. Dat blijkt nu nogal anders te zijn.

Idealen, wat moet je ermee? Geef mij maar Katja Schuurman.

op 13 07 2007 at 09:54 schreef Edwin:

Citaat Filantroop

"Dat de politiek aan één oog blind is, konden we al vaststellen toen er zowaar een zaal van het parlement naar de voormalige stalinist Marcus Bakker genoemd mocht worden, terwijl op dat moment nog gezocht werd naar de massagraven van het stalinisme."

Einde citaat

Het is helemaal een grof schandaal dat er een Marcus Bakker-zaal bestaat in de Tweede Kamer als men bedenkt dat Marcus Bakker in feite een collaborateur was die in dienst gestaan heeft van een mogendheid die ideologisch vijandig stond tegenover West-Europa en dus ook Nederland en daardoor een bedreiging was voor dit land. In zekere zin was Marcus Bakker qua verraderlijkheid vergelijkbaar met de Noorse nationaal-socialist Vidkun Quisling tijdens de tweede wereldoorlog.

Ga maar na: Vidkun Quisling heeft ten voordele van een vijandige totalitaire mogendheid (nazi-Duitsland) in 1940 de kust-verdediging van Noorwegen gesaboteerd waardoor Duitsers makkelijker Noorwegen konden bezetten.

Marcus Bakker had een leidende rol in het verzet tegen de Neutronenbom. Hij had de leiding over de CPN, een van de communistische bewegingen in West-Europa die zich in lieten schakelen in een van de meest geslaagde desinformatie-campagnes die de Sovjet-Unie ooit gevoerd.

Op instigatie van de Sovjet-Unie werd de neutronenbom voorgesteld als een gruwelijk wapen dat alleen mensen doodde, maar gebouwen liet staan. In werkelijkheid was er geen sprake van een neutronenbom, maar van neutronengranaten die bedoeld waren om de omvangrijke overmacht aan tanks aan Sovjetkant te compenseren. Het was een wapen dat alleen voor het slagveld bedoeld was, niet voor steden. Als gevolg van die protesten liet president Carter de produktie van neutronengranaten stop zetten. Gelukkig is het nooit tot een gewapend treffen gekomen, onder meer dankzij staatslieden als Ronald Reagan.

De CPN onder leiding van Marcus Bakker stond dus in dienst van een totalitaire vijandige mogendheid. Marcus Bakker heeft getracht om de verdediging tegen die mogendheid te saboteren, zoals Victor Quisling dat deed ten aanzien van de Noorse verdediging tegenover Nazi-Duitsland.

Er zou eigenlijk een actie van de grond moeten komen om een naamsverandering van de Marcus-Bakker-zaal te bewerkstelligen. Ik heb een aardig alternatief: Jacques de Kadt-zaal, naar de PVDA-politicus die altijd pal heeft gestaan tegenover elk totalitairisme, zowel tegen het nationaal-socialisme als tegen het communisme.

op 13 07 2007 at 09:57 schreef Edwin:

Voor meer informatie over Jacques de Kadt:

http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2006/03/jacques_de_kadt.html#comments

op 13 07 2007 at 10:00 schreef Edwin:

"Marcus Bakker heeft getracht om de verdediging tegen die mogendheid te saboteren, zoals Victor Quisling dat deed ten aanzien van de Noorse verdediging tegenover Nazi-Duitsland"

Victor Quisling moet zijn: Vidkun Quisling

op 13 07 2007 at 10:00 schreef Peter Breedveld:

Idealen, wat moet je ermee? Geef mij maar Katja Schuurman.

Ik vind het toch mooi, dat er mensen zijn die een baan in de gezondheidszorg verkiezen boven een vet salaris in het bedrijfsleven, of die tijd en energie steken in het ontwikkelen van makkelijk in elkaar te zetten couveuses voor Afrikaanse ontwikkelingslanden. Dat zijn idealisten, en ik maak een diepe, respectvolle buiging voor ze.

op 13 07 2007 at 10:17 schreef daniel:

Dat zijn toch een ander soort idealisten dan.

Misschien heb je goede idealisten, die wereld willen verbeteren door zelf het goede voorbeeld te geven. En slechte idealisten, die vinden dat anderen maar moeten doen wat zij adviseren.

Desalnietteminniettegenstaandeondanksalles

Geef mij maar…nouja je weet het wel.

op 13 07 2007 at 10:40 schreef filantroop:

Een zaal naar de Kadt vernoemen heeft ook mijn voorkeur boven een Marcus Bakker-zaal. De Kadt was bovendien lid van de tweede kamer, zodat hij postuum voor zo’n verering in aanmerking komt. We mogen echter niet vergeten dat Marcus Bakker zijn verering mede te danken heeft aan de verlinksing die de PvdA door de opkomst van nieuw links maakte tot wat het nu is, en waarin de nieuw linksers van weleer thans de oude regenten zijn waartegen zij toen streden. Om Paul Cliteur te citeren de “oud-PvdA”. Met dat verschil, dat de oud-PvdA van toen de geharde tegenstanders waren van het communisme en er ook niets voor voelden de DDR met muur en al te erkennen.

op 13 07 2007 at 10:58 schreef babs:

"1. poging Nederland onder vreemde heerschappij te brengen; 2. poging de grondwettelijke regeringsvorm te veranderen."

Dan mag je de hele vaderlandse politieke top ook wel executeren. Ik kan de Europese grondwet echt niet als iets anders zien.

Het is terecht dat Mussert met linkse idealisten op één lijn wordt gezet, maar waarom moeten ze dood? Nu ik weet op welke gronden Mussert is veroordeeld, vind ik zijn veroordeling ronduit belachelijk.

Ik vind dat iemand als Grote Piet ook op één lijn gesteld kan worden met iemand als Bouyeri en ik vind het doodeng dat in een land als Nederland iemand als hij wel een pistool mag vasthouden en ik niet.

op 13 07 2007 at 11:29 schreef daniel:

Inderdaad, mensen doodmaken is echt iets wat meer past bij ‘de andere kant’. Het pen weetjewel, machtiger dan het zwaard of zoiets. Bovendien is al dat geruzie ontzettend leuk.

op 13 07 2007 at 13:19 schreef Jan Willem:

"Ik vind het toch mooi, dat er mensen zijn die een baan in de gezondheidszorg verkiezen boven een vet salaris in het bedrijfsleven"

Da’s wel een beetje al te simpel voorgesteld vindt je niet? Mensen komen over het algemeen daar terecht waar hun mogelijkheden en interesses ze brengen. Het is niet zo dat je op een dag denkt: zal ik die baan bij shell research tegen een ton p/jaar nu accepteren of ga ik bejaarden verzorgen.

op 13 07 2007 at 13:43 schreef fritzie:

Enkel Mussert, Rosenmöller & Marijnissen ?

En dan niets zeggen over de huidige regering ?
Het is toch immers zo dat Balkenende, en dus CDA, CU en PVDA, het nieuwe europese verdrag door de strot van het nederlandse volk probeert te duwen ?
Waarbij het Nederlandse Veto-recht op zaken zoals immigratie en justitie op wordt gegeven ?

Is dat niet hetzelfde als bij Mussert:
1. poging Nederland onder vreemde heerschappij te brengen;
2. poging de grondwettelijke regeringsvorm te veranderen.

op 13 07 2007 at 13:46 schreef Hannah:

Mensen met de ambitie de grondwet te veranderen zijn wel een beetje gevaarlijk hoor, Babs. Ook als het met 2/3 meerderheid gebeurt.

Het ligt eraan of de rechten worden gehandhaafd van minderheden die tot de overige 1/3 van het volk horen…

op 13 07 2007 at 13:54 schreef Peter Breedveld:

Ik vind dat iemand als Grote Piet ook op één lijn gesteld kan worden met iemand als Bouyeri en ik vind het doodeng dat in een land als Nederland iemand als hij wel een pistool mag vasthouden en ik niet.

Ik mag toch hopen dat, wanneer BigPete’s superieuren er ooit achterkomen wat hij in zijn vrije tijd allemaal op het Internet schrijft, er op zijn minst een paar harde noten worden gekraakt tijdens het eerstvolgende functioneringsgesprek.

Leest de AIVD eigenlijk wel mee? Hallo?

op 13 07 2007 at 14:00 schreef Fritzie:

Edwin,

"Marcus Bakker had een leidende rol in het verzet tegen de Neutronenbom. Hij had de leiding over de CPN, een van de communistische bewegingen in West-Europa die zich in lieten schakelen in een van de meest geslaagde desinformatie-campagnes die de Sovjet-Unie ooit gevoerd"

Doet me denken aan dat verhaaltje over Doctors van Leeuwen. Oud-procureur-generaal, Oud-D66-lid, Oud-hoofd van de Binnenlandse veiligheidsdienst, oud-voorzitter Financiele authoriteit ( beurs "waak"hond).

Of in het kort, een loyaal en betrouwbaar ambtenaar van de Nederlandse staat.
Deze man, nu, begeleidde destijds de Pakistaan Dr Kahn, de Vader van de Islamitisch Atoombom en vaste klant bij Urenco te Almelo, van Schiphol naar Bergen op Zoom. Deze spion en internationaal gezocht crimineel, zoude zo gaarne zijn dierbare vriend voor een laatste maal bezoeken.
Aldus geschiedde.

Maar Dorknoper Doctors- van Leeuwen is niet de enige hoor.

Zo ziet Hirsch Ballin, in navolging van Donner, beide CDA-politici en vrome christenen, elke week de hoogste ambtenaar van Justitie de heer J Demmink.
Demmink wordt beschuldigd van Pedofilie, zeg maar het levensgeluk van kleine kinderen om zeep helpen en wel zodanig dat de dood er op volgt.

Er is aangifte gedaan tegen de man, maar er verschijnen vrijwel geen berichten in de krant omtrent hierover. Ook niet op radio en TV.

enkel Linkse politici, Traudl en Edwin ?

(klokkenluideronline)

op 13 07 2007 at 14:04 schreef BigPete:

"Ik mag toch hopen dat, wanneer BigPete’s superieuren er ooit achterkomen wat hij in zijn vrije tijd allemaal op het Internet schrijft, er op zijn minst een paar harde noten worden gekraakt tijdens het eerstvolgende functioneringsgesprek."

Ik functioneer prima dank je. En verder hebben we in dit land vrijheid van meningsuiting, ook voor ambtenaren.

op 13 07 2007 at 15:34 schreef Edwin:

Citaat Fritzie

"enkel Linkse politici, Traudl en Edwin ?"

Beste Fritzie,

Volgens mij ben je bezig om totaal verschillende kwesties op èèn lijn te stellen.

Ik heb het over politici, te weten Vidkun Quisling en Marcus Bakker die hun eigen democratische vaderland probeerden uit te leveren aan een vijandige totalitaire mogendheid. Jij komt aanzetten met Doctors van Leeuwen en Hirsch Ballin. Tja wat moet ik daar nou mee?

Dit doet me denken aan een discussie die ik enkele maanden geleden voerde met een goede vriend van me. Ik had het toen over de praktijken van partijen als Groen-Links en de SP die personen uit de politieke onderwereld de kans geven om door te dringen tot de politieke bovenwereld, het parlement: Wijnand Duyvendak, Farah Karimi en Krista van Velzen. Mijn goede vriend reageerde daarop met: Ja maar, in de VVD loopt er een Hans van Baalen rond, diegene die een brief aan Joop Glimmerveen schreef!!!

Ook hier: het op èèn lijn stellen van volstrekt ongelijksoortige zaken. Het gelijkstellen van een enkele jeugdzonde van een individuele politicus met een structurele wanpraktijken over vele jaren van complete politieke partijen.

De reaktie van Fritzie doet mij ook denken aan de prachtige column "Maar" van de onvolprezen Lagonda van September 2005. Link: http://lagonda.blogspot.com/2005_09_01_archive.html

Een citaat hieruit: "Alleen blijkt al te vaak dat het belangrijker is *dat* er iets gezegd wordt, dan *wat* er gezegd wordt. Dit werkt redelijk goed zolang er over meningen wordt gedebatteerd, maar zodra een feitelijke waarneming onderwerp van discussie wordt, leidt dit onmiddellijk tot problemen; op een feitelijke waarneming, de waarheid dus, valt namelijk weinig af te dingen. En hoe fundamenteler de geconstateerde waarheid het wereldbeeld van de gesprekspartners aantast, hoe ernstiger deze mensjes last krijgen van de ziekte van MAAR; de pathologische neiging elk valide argument te pareren met een loos tegenargument. Wat dit tegenargument precies inhoudt, ach, dat maakt eigenlijk niets uit, want de techniek is even simpel als effectief; de aanstootgevende waarheid wordt ermee losgerukt uit haar bodem van objectiviteit, en hulpeloos geïsoleerd in een vacuüm van MAAR."

Dit bovenstaande proef ik zowel bij Fritzie als bij die vriend van mij: de neiging om koste wat het kost met een tegenvoorbeeld "van de andere kant" te komen, hoe vergezocht dan ook, hoe van de pot gerukt dan ook, hoe irrelevant dan ook. Als men echter kritiek geeft op bijvoorbeeld Bush, Israel of de Verenigde Staten, dan is die neiging om met tegenvoorbeelden te komen opeens als sneeuw voor de zon verdwenen. Heel opvallend is dat.

op 13 07 2007 at 15:49 schreef Edwin:

"Het gelijkstellen van een enkele jeugdzonde van een individuele politicus met een structurele wanpraktijken over vele jaren van complete politieke partijen."

wanpraktijken moet zijn: wanpraktijk

op 13 07 2007 at 16:21 schreef filantroop:

Dat Hans van Baalen de jeugdzonde van het schrijven van een brief aan Joop Glimmerveen begaan zou hebben, is nooit bewezen. De man werd na onderzoek door een driekoppige commissie dan ook gerehabiliteerd.
De Nederlandse Volksunie is doorspekt van antikapitalisme, antiplutocratie, en anti-Amerikanisme. Je kunt Hans van Baalen van een typische VVD-papperigheid verdenken, maar niet dat hij deze ideeën voorstaat. Ze passen eerder bij Groenlinks en de SP.

Daarentegen bestaat er geen enkele twijfel over de passie van Rosenmöller en Marijnissen voor dictators als Mao, Pol Pot en Hoxa, en waren ze in tegenstelling tot Hans van Baalen geen zestien maar al een end in de twintig toen ze deze passie nog beleden. Nog afgezien van dat ze nimmer tot een ostentatief mea culpa bereid waren.

op 13 07 2007 at 16:27 schreef Ed Sorrento:

Als je iedereen levenslang wil geven die in de jaren ’70 in woord, geschrift of daad blijk gaf van sympathie of begrip voor totalitaire linkse regimes, mag je eerst nog wel even flink wat celruimte bijbouwen.

op 13 07 2007 at 17:07 schreef filantroop:

Met een welgemeend excuus neem ik al genoegen.

op 13 07 2007 at 18:45 schreef babs:

Hannah,
De grondwet wordt nogal eens gewijzigd. Uit het blote hoofd voor het laatst in de jaren 80. Ook voor de oorlog werd de grondwet wel eens gewijzigd.

op 14 07 2007 at 01:26 schreef Peter Breedveld:

Donner vanwege zijn pleidooi voor invoering van de Sharia hier

Je bent hysterisch. Donner heeft nooit zo’n pleidooi gehouden. De arbeidersklasse bestaat helemaal niet meer.

op 14 07 2007 at 05:00 schreef EJ:

Balkenende verontschuldigde zich voor het homohuwelijk bij een bezoek aan Indonesië door te zeggen dat hij destijds als kamerlid tegen het homohuwelijk heeft gestemd.

zie o.a: http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article280360.ece/Kritiek_op_uitspraken_premier_over_islam_en_homohuwelijk_

of: http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/94349/index.html

op 14 07 2007 at 08:55 schreef Jozef:

"2. poging de grondwettelijke regeringsvorm te veranderen."

Daar valt toch ook onder de Duits-Franse inteelt-adel van hun machtspositie schoppen en weer een republiek worden? Wat is daar mis mee?

En de grondwet zelf mag ook wel eens herzien worden. Wat de denken van het schrappen van het regeltje "behoudens de wet" achter ieder artikel?

op 14 07 2007 at 12:22 schreef ReneR:

@Edwin

Ik vind; en duizenden nederlanders met mij; die tijdens het referendum over de eu wet nee hebben gestemd, dat je verweer naar Fritszie de plank flink mis slaat.

Jij kijkt evenals meer mensen hier op dit forum steeds naar een paar spoken uit een woelig verleden van Marijnissen etc. Dit item is niks anders dan je reinste pulp.

Als ik naar het heden kijk; dan dreigen we onze macht als souvereine staat binnen superstaat Eu te verliezen voorzover dat al niet het geval was. Ons VETO recht bijvoorbeeld. Waar je ook blind voor bent en totaal weg wuift; dat is het dreigende lidmaatschap van een islamiserend land als Schurkije en de invloed die dat land straks krijgt hier….voorzover ze dat al niet heeft via de turken hier; zelfs al via minister van justitie. En jij blijft dus liever ouwehoeren over Mao die al lang dood is en begraven.

Balkenende Bos en Donner alsmede Zalm en Kok…dát zijn de huidige landverraders. Balkenende die zich in Turkije excuseerde voor het homohuwelijk in ons land…..Bos voor het verraad dat hij nog dagelijks pleegt aan de nederlandse arbeidersklasse…..Donner vanwege zijn pleidooi voor invoering van de Sharia hier…..Zalm en Kok vanwege hun verkwanseling van dit land aan de EU via het verdrag van Nice en Maastricht waarbij onze gulden ondergewaardeert werd ten opzichte van de euro. Ze houden nog allemaal de kaken op elkaar.

WIE ben jij dan wel dat je op dergelijke toon de argumenten van fritzsie zit te ridiculiseren? Vind je het bovenstaande dan niet relevant? Ik begrijp het niet. Hoe kun je zo’n groot gebrek hebben aan inzicht als je regelmatig dit forum hebt bezocht en gelezen.

op 16 07 2007 at 14:57 schreef Edwin:

Citaat ReneR

"Ik vind; en duizenden nederlanders met mij; die tijdens het referendum over de eu wet nee hebben gestemd, dat je verweer naar Fritszie de plank flink mis slaat."

Dus ReneR ziet zichzelf verzekerd van een achterban van duizenden Nederlanders die allemaal vinden dat ik met mijn verweer naar Fritszie de plank flink mis slaat. Heel opmerkelijk dat ReneR zo goed op de hoogte bent van duizenden Nederlanders omtrent mijn bijdrage aan deze website.

"Jij kijkt evenals meer mensen hier op dit forum steeds naar een paar spoken uit een woelig verleden van Marijnissen etc. Dit item is niks anders dan je reinste pulp."

Merkwaardige redenatie. Keer op keer wordt er aandacht besteed aan een item uit de tweede wereldoorlog in de media. Daarmee is kennelijk niks aan de hand. Aandacht aan een recenter item uit het verleden waar eigenlijk zelden of nooit aandacht besteed is, namelijk de dubieuze rol van de CPN begin jaren tachtig, en dan is het opeens reinste pulp volgens ReneR. Ga toch lekker fietsen man!

"Als ik naar het heden kijk; dan dreigen we onze macht als souvereine staat binnen superstaat Eu te verliezen voorzover dat al niet het geval was. Ons VETO recht bijvoorbeeld. Waar je ook blind voor bent en totaal weg wuift; dat is het dreigende lidmaatschap van een islamiserend land als Schurkije en de invloed die dat land straks krijgt hier…."

Hoe weet ReneR of ik blind voor het verliezen van de Nederlandse soevereine macht binnen de EU. Waar wuif ik het dreiging van de lidmaatschap van Turkije weg? Wat een curieuze manier van redeneren: het feit dat ik een ander onderwerp bespreek dan de door Rene R. aangedragen onderwerpen is voor hem voldoende bewijs dat ik daar blind voor ben of dat ik ze zelfs wegwuif!

Beste ReneR. Je komt wat warrig over. Je zorgen over de EU en over Turkije deel ik met je, maar er zijn ook wel eens andere onderwerpen de moeite van het bespreken waard, ook al betreffen deze het verleden.

Nogmaals, een verfrissende fietstocht kan wonderen doen.

op 16 07 2007 at 14:57 schreef Edwin:

Citaat ReneR

"Ik vind; en duizenden nederlanders met mij; die tijdens het referendum over de eu wet nee hebben gestemd, dat je verweer naar Fritszie de plank flink mis slaat."

Dus ReneR ziet zichzelf verzekerd van een achterban van duizenden Nederlanders die allemaal vinden dat ik met mijn verweer naar Fritszie de plank flink mis slaat. Heel opmerkelijk dat ReneR zo goed op de hoogte bent van duizenden Nederlanders omtrent mijn bijdrage aan deze website.

"Jij kijkt evenals meer mensen hier op dit forum steeds naar een paar spoken uit een woelig verleden van Marijnissen etc. Dit item is niks anders dan je reinste pulp."

Merkwaardige redenatie. Keer op keer wordt er aandacht besteed aan een item uit de tweede wereldoorlog in de media. Daarmee is kennelijk niks aan de hand. Aandacht aan een recenter item uit het verleden waar eigenlijk zelden of nooit aandacht besteed is, namelijk de dubieuze rol van de CPN begin jaren tachtig, en dan is het opeens reinste pulp volgens ReneR. Ga toch lekker fietsen man!

"Als ik naar het heden kijk; dan dreigen we onze macht als souvereine staat binnen superstaat Eu te verliezen voorzover dat al niet het geval was. Ons VETO recht bijvoorbeeld. Waar je ook blind voor bent en totaal weg wuift; dat is het dreigende lidmaatschap van een islamiserend land als Schurkije en de invloed die dat land straks krijgt hier…."

Hoe weet ReneR of ik blind voor het verliezen van de Nederlandse soevereine macht binnen de EU. Waar wuif ik het dreiging van de lidmaatschap van Turkije weg? Wat een curieuze manier van redeneren: het feit dat ik een ander onderwerp bespreek dan de door Rene R. aangedragen onderwerpen is voor hem voldoende bewijs dat ik daar blind voor ben of dat ik ze zelfs wegwuif!

Beste ReneR. Je komt wat warrig over. Je zorgen over de EU en over Turkije deel ik met je, maar er zijn ook wel eens andere onderwerpen de moeite van het bespreken waard, ook al betreffen deze het verleden.

Nogmaals, een verfrissende fietstocht kan wonderen doen.

op 16 07 2007 at 15:06 schreef Edwin:

Citaat ReneR

"WIE ben jij dan wel dat je op dergelijke toon de argumenten van fritzsie zit te ridiculiseren?"

Sorry, ik heb me niet gerealiseerd dat Fritzi een autoriteit van formaat is op deze website!

Ik bied als nietswaardige sterveling mijn nederige excuses aan de heilige Fritzi en zijn plaatsvervanger op aarde: ReneR.

Ik zal mijn mond spoelen met water en zeep. Ik zal me hullen in zak en as!

op 16 07 2007 at 15:08 schreef Edwin:

"Heel opmerkelijk dat ReneR zo goed op de hoogte bent van duizenden Nederlanders omtrent mijn bijdrage aan deze website."

bent = is

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS