Home » Archief » Jullie hebben het mis


[26.07.2007]

Jullie hebben het mis

Thomas Cool

2007_01 (13k image)
Illustratie: Miriam Pertegato

In 1970-1975, toen ik student-assistant bij W.F. Hermans in Groningen was en meemaakte hoe hij door collega-wetenschappers met haat en nijd onderuit geschoffeld werd (zie daarvoor WFH’s eigen werk maar zie ook mijn eigen verslag in boekvorm Zonder professoren, dat mede is gebaseerd op diens aantekeningen die hij op een gegeven moment met een hopeloos gebaar aan me wegschonk), ontdekte ik ook dat deze auteur van Ik heb altijd gelijk bij anderen het bloed door de ogen kon doen lopen met de al te nuchtere opmerking dat hij gewoon gelijk had en dat niemand daar een iota aan kon veranderen.

W.F. Hermans was een beminnelijk mens en een groot diplomaat, die met grote precisie zijn diplomatieke missie kon verwoorden, en uit het aantal conflicten dat regelmatig rondom hem ontstond, valt af te leiden hoe slecht de mensheid in zijn dagen kon luisteren. Wanneer men hem gewoon gelijk gegeven had was er geen vuiltje aan de lucht geweest, was hij meteen tot de orde van de dag overgegaan en had hij zijn aandacht aan nog mooiere wetenschap en literatuur kunnen wijden. Maar de ego’s van zijn inmiddels vergeten verpesters waren te opgeblazen om het grote talent te onderkennen dat Hermans was.

Waar de egodrift in 1970-1975 al niet te houden was lijkt er anno 2007 nog weinig veranderd. Ik heb er weinig behoefte aan om eenzelfde lot als W.F. Hermans te ondergaan al was het maar omdat ik niet diezelfde pen hanteer en omdat ik het me ook daardoor niet kan permitteren naar Parijs te verhuizen. Ook al heb ik nogal vaak gelijk dan zal ik het maar niet zo helder zeggen en de boodschap voorzichtiger formuleren door aan te geven dat jullie het mis hebben. Wanneer de lezer nu in de spiegel wil kijken of er bloed door de ogen loopt dan kan het effect van deze behoedzaamheid meteen gecontroleerd worden.

Mijn hoop is altijd dat wetenschap, politiek en literatuur elkaar kunnen vinden en versterken. Die gedachte probeer ik ook vorm te geven in mijn eigen schrijven. Overigens was ik natuurlijk niet echt student-assistent bij WFH maar ik heb er desondanks een leuk boek over kunnen schrijven. Wellicht kan dat verslag van mijn student-assistentschap en literair contact met WFH voor Joost Zwagerman een aanknopingspunt zijn om eens wat van mijn werk te gaan lezen. Wanneer hij het boek Zonder professoren amusant vindt en misschien zelfs heeft kunnen lachen dan zou hij ook een ander boek kunnen proberen, met name De ontketende kiezer zodat hij vervolgens kan gaan huilen. Een breed spectrum aldus, maar het vereist wel dat een auteur ook eens leest, en dat kan teveel zijn gevraagd.

Zwagerman heeft een pamflet De schaamte voor links aan ‘vrienden en dierbaren’ cadeau gedaan. Daar behoor ik niet toe en het is te koop bij Querido voor EUR 6,95 per stuk. Klaarblijkelijk kost het politieke debat nu geld. Ik heb daar moeite mee. Het staat buiten kijf dat een auteur zijn inkomen moet verdienen maar het is gangbaar aan te bevelen dat men zijn dagelijks brood verdient met een eerzaam beroep en dat het politieke debat vervolgens laagdrempelig wordt gehouden. Voor mijn werk ontkom ik er niet aan om royalties te vragen omdat er tenslotte werk in zit maar meestal zet ik toch een leesbare tekst op het internet. Er wordt zoveel gepubliceerd en een burger zou geld tekort komen als hij voor al die meningen zou moeten gaan betalen. Ik neem aan dat Zwagerman nog teveel een literair auteur is en nog te weinig vertrouwd is met politiek om dit te beseffen.

Het gevolg is wel dat mijn commentaar op Zwagerman’s positie noodzakelijkerwijs beperkt moet blijven. Ik heb de beschikking over een krantenartikel en enkele websites waarin van het pamflet sprake is. De kritiek van de schrijver richt zich op de onderwerpen van het onderwijs, de multiculturaliteit en de moraliteit. Met een titel die doet denken aan De schaamte voorbij richt hij zich nu tot ‘links’ waaronder hij blijkbaar de PvdA, SP, GroenLinks en D66 rekent zodat Mark Rutte weer goed wegkomt. Wie met name deze recensie en dit discussieverslag leest, komt tot de conclusie dat hier grote en complexe onderwerpen aangesneden worden en dat Zwagerman weliswaar ontevreden is zoals velen met hem maar nog niet echt het antwoord heeft gegeven.

We mogen er blij mee zijn dat het Sociaal Liberaal Forum, dat stevig in het midden is genesteld niet de toorn van deze literair-politieke auteur op de hals heeft gehaald.

Het valt toe te juichen dat burgers nadenken over politiek en dat ook schrijvers die dagelijks beroepsmatig nadenken over het schrijven zelf van zich doen laten horen. Dit pamflet is een beginneling en geeft enkele wankele stappen weer op het moeilijke terrein van de politiek waarin beleidskeuzes gemaakt worden en vorm gegeven wordt aan de maatschappij. Laten we hopen dat Joost Zwagerman zich door deze eerste mislukking niet laat weerhouden en ons na duchtige studie verrast met een analyse waar we wat mee kunnen.

Wat met name nuttig zou zijn is dat Zwagerman, of wie dan ook, die het in zijn hoofd krijgt om kritiek te hebben op wat links of rechts los of vast zit, eerst eens kijkt naar wat er in het verleden al aan kritiek is uitgeoefend, en nagaat wie het mis heeft gehad en wie er inmiddels gelijk heeft gekregen. Voortdurend zelf het ei proberen uit te vinden leidt tot een geschiedenis en een inhoud van niets en je verliest de inzichten van verstandige mensen die het regelmatig bij het rechte eind hebben gehad. Het probleem met de kritiek op de politiek, en dan niet alleen Zwagerman’s ‘links’, en niet alleen de Nederlandse politiek, is dat er te weinig respect is voor inzichten van de wetenschap. Daar ligt de kern van de problemen.

Jullie hebben het weer eens mis. Zwagerman met zijn pamflet, de recensies met hun analyses en de ‘linkse’ partijen met hun replieken. We hebben weer even een zomerzotheid gehad, het ging nergens over, het was geen literatuur, het was geen politiek. Rituelen van gemanoeuvreer op de vierkante millimeter. De dames en heren dronken een glas, deden een plas, en lieten alles zoals het was. Maar goed, Hitler moest ook eerst half Europa veroveren en Engeland aanvallen voordat de Engelse verantwoordelijke politici bedachten dat Churchill toch wel een beetje gelijk had en voordat ze zich zover konden zetten om eens naar hem te luisteren.

Thomas Cool, econometrist en en co-auteur van De ontketende kiezer (2003), is voorzitter van het Sociaal Liberaal Forum.

Algemeen, 26.07.2007 @ 09:39

[Home]
 

26 Reacties

op 26 07 2007 at 12:52 schreef DvR:

Het duurde even voor het thema van dit artikel zich openbaarde. Ik betwijfel of een pleidooi voor meer wetenschappelijke invloed op de politiek nou veel steun vindt in een oordeel over een niet-gelezen pamflet, of in de aanprijzing van een eigen werk over een niet-bestaande relatie met WFH. De wetenschap heet zich immers op feiten te baseren en dat doet de schrijver hier nou juist niet. Dat neemt niet weg dat een meer op inzicht, ervaring en gezond verstand dan op vooroordelen en ideologie gebaseerde politiek me als muziek in de oren klinkt.

op 26 07 2007 at 14:35 schreef Fritzie:

"Het probleem met de kritiek op de politiek, en dan niet alleen Zwagerman’s ‘links’, en niet alleen de Nederlandse politiek, is dat er te weinig respect is voor inzichten van de wetenschap. Daar ligt de kern van de problemen."

Inderdaad, Thomas, dat is precies het grote probleem in allerlei discussies, waarvan die over de zogenaamde "global warming" er één van is.
Pim Fortuyn was de enige en laatste politicus die zijn politieke ideeen en oplossingen baseerde op wetenschappelijke bevindingen.

Begin jaren ’70 stelde Gerard van het Reve al dat de grootschalige import van Surinamers gelijk stond met het kweken van Racisme.

op 26 07 2007 at 14:57 schreef Fritzie:

Overigens ben ik het niet eens met je voorstel betreffende een "economisch Hof".
Net zoals de WRR, de wetenschappelijke raad voor regering, zijn dergelijke instituties onderhevig aan politieke erosie en corruptie.
De zwakte van allerlei bestuursposities of lidmaatschappen in diverse commissies, is dat men hoogstens slechts formeel (!) verantwoordelijk is.
Echte verantwoordelijkheid wordt niet gedragen.
De enige en echte dragers van de gevolgen van genomen beslissingen,zijn diegenen die de rekeningen of de lasten ervan moeten dragen en dat is in een democratisch systeem, de bevolking.

Het is ook de bevolking die voor de huidige machthebbers hebben gestemd.
Het zou, als voorbeeld, niet verkeerd zijn om bepaalde groepen burgers van het stemrecht te onthouden. Mensen die afhankelijk zijn van werkeloosuitkeringen of subsidies bijvoorbeeld, studenten of mensen met veel schulden, hypotheeklasten bijvoorbeeld.
Dan zou men een zelfcorrigerend systeem kunnen hebben.

op 26 07 2007 at 18:43 schreef Hansje Castorp:

@Fritzie

Een bijzonder interessant plan. Kunt u een indicatie geven welke Nederlanders dan nog wel stemrecht behouden, en voornamelijk hoeveel dat er zijn? En als vervolgvraag, kan men bij zo’n aantal nog spreken over een representatieve democratie en, is dat uberhaupt belangrijk om te hebben?

Voornamelijk echter hoop ik dat u in het vervolg op een iets eerbiedigere wijze wilt spreken over immigranten. Import wordt als term namelijk gebruikt voor goederen, terwijl Surinamers iig naar mijn mening volwaardige mensen zijn.

op 27 07 2007 at 09:16 schreef Peter Breedveld:

Begin jaren ’70 stelde Gerard van het Reve al dat de grootschalige import van Surinamers gelijk stond met het kweken van Racisme.

Fritzie begrijpt niets van Reve, daar is ie te dom voor. Eerder al kwam hij met Reve aankakken (Reve was een racist, dus mag ik er ook één zijn, denkt-ie kennelijk) en toen wreven Karim en ik hem het volgende citaat onder de neus:

Zoals je weet, is door de beschuldiging van “racisme”, enkele jaren geleden aan mijn adres geuit, de verkoop van mijn boeken verveelvoudigd. Ik ben niet enkelvoudig genoeg van geest, en ook veel te intelligent, om een racist te zijn, maar die beschuldiging, en het lucratieve effect ervan, hebben mij aan het denken gezet. Ik behoef maar een of andere persoon sprekend in te voeren, die zich laatdunkend over allerlei inferieure kokosnotenplukkers uitlaat en voor de eer van “onze meisjes en jonge vrouwen” opkomt en het Geld stroomt mij toe. Het zwarte goud.

Dat zet één en ander in een zeker perspectief, zou je denken. Maar met Fritzie discussiëren is als praten tegen een muur. Hij is alleen geïnteresseerd in zijn eigen bekrompen vooroordelen.

Zoals normaal is bij fascisten.

op 27 07 2007 at 10:22 schreef stoethaspel:

Toch is dat precies wat er handig is aan fascisten racisten, Peter. Je vijlt je nagel wat, doet prik en ze zeggen boem, zoals een ballon klapt. Was alles in het leven maar zo gemakkelijk te weerleggen.

op 27 07 2007 at 10:56 schreef Jimmy:

@Fritzie

Volgens mij verlies je het en ander uit het oog. Jouw onderliggende gedachte is dat we zonder moslims en wellicht andere culturen geen multiculturele problemen zouden hebben. Dat is waar: zonder mensen, geen problemen.

Maar dit strookt niet met de werkelijkheid. Er zijn mensen en dus zijn er problemen. Samenleven is geen dromerig samenzijn met een en al broederschap, gezelligheid en altruïsme, zoals socialisten ons doen geloven. Samenleven is botsen.

Blijf helder nadenken jongen. Herinner je de middelbare school nog? Waren alle immigrantenjongeren toen allemaal klootzakken? Nee toch, niet in mijn omgeving. De meesten wilden er gewoon wat van maken hier. Laat je niet teveel meeslepen door je gevoel en door de ellende van de afgelopen jaren.

Uiteindelijk bestaat de Westerse samenleving al zo’n drieduizend jaar. Ook de multiculturele dwaling zullen we meester worden. Het duurt wel lang, dat zeker.

Maar ja, wat wil je in een land waar Anja Meulenbelt in de eerste kamer zit en Mohammed Cheppih als tv-waardig vertegenwoordiger van moslims in Nederland wordt gezien.

op 27 07 2007 at 11:23 schreef Fritzie:

Hansje,

"Kunt u een indicatie geven welke Nederlanders dan nog wel stemrecht behouden, en voornamelijk hoeveel dat er zijn? "

Men zou kunnen denken aan een soort examen ter verkrijging van stemrecht. Dus geen selectie op afkomst, kleur, of klasse, maar op politiek of maatschappelijk bewustzijn, interesse of betrokkenheid.
Dat is dus vrij neutraal en algemeen.

Wat gevoeliger ligt het als men gaat selecteren op het hebben van Schulden of op het afhankelijk zijn van uitkeringen .
Het is eenvoudig te begrijpen dat criminelen met stemrecht, geneigd zijn om voor een beleid te zijn met lichtere straffen. Of dat zo goed zou zijn voor de gemeenschap is maar zeer de vraag.
Ideologische bijbedoelingen ? Jawel, maar dan kwalitatief van aard en niet volgens een of andere "-isme".

"Import", licht kennelijk erg gevoelig hier.

Tja, als dat denigrerend overkomt, helaas. Maar welk weldenkend hardwerkende burger ziet deze "nieuwelingen" als een verrijking van Nederland ? De criminaliteitscijfers zijn schrikbarend en het kost ons nog een lieve duit ter grootte van 75 Miljard per jaar.
Maar het kan zijn dat ik iets gemist heb natuurlijk.Als Facist zijnde.

De andere facisten zijn hier te vinden: http://medischcontact.artsennet.nl/forum/VROUWEL/74689/?PHPSESSID=7e6262e17c4187064e799ee178cefa8b

" en toen wreven Karim en ik hem het volgende citaat onder de neus:

Zoals je weet, is door de beschuldiging van “racisme”, enkele jaren geleden aan mijn adres geuit, de verkoop van mijn boeken verveelvoudigd. Ik ben niet enkelvoudig genoeg van geest, en ook veel te intelligent, om een racist te zijn, maar die beschuldiging, en het lucratieve effect ervan, hebben mij aan het denken gezet. Ik behoef maar een of andere persoon sprekend in te voeren, die zich laatdunkend over allerlei inferieure kokosnotenplukkers uitlaat en voor de eer van “onze meisjes en jonge vrouwen” opkomt en het Geld stroomt mij toe. Het zwarte goud.

Dat zet één en ander in een zeker perspectief, zou je denken."

Zeg dat wel, Peter ! Het zet zeker het een en ander in Perspectief !
Het wordt eens hoog tijd dat Robbie Muntz met een fles Zyklon-B hier verschijnt, want het wordt hier wel een erg kwijlerige bedoeling zo.

Ooit wel eens geleden aan HUMOR ?

"Mevrouw en Meneer, U bezorgt mij spit in de rug van het buigen voor de pygmeeën; waaraan heb ik U verdiend?
Moge de Voorzienigheid ons lieve vaderland behoeden"

op 27 07 2007 at 11:44 schreef Fritzie:

Jimmy,

"Volgens mij verlies je het en ander uit het oog. Jouw onderliggende gedachte is dat we zonder moslims en wellicht andere culturen geen multiculturele problemen zouden hebben."

Dat is mijn gedachte niet. Niet alleen Moslims, maar ook andere mensen uit sterk achterlopende culturen, zullen voor veel en blijvende problemen
zorgen.
En inderdaad, was er geen enorm toestroom geweest van "mensen die nodig zijn voor onze economie", dan waren er wel andere problemen.
Maar daar gaat het hier niet om.
Zelfs niet over buitenlanders.

Het gaat om de vraag of onze democratie wel kwalitatief genoeg terugekoppeld wordt.

Als de Immigratiegolf ( de tsumani van Wilders)een bewuste keuze zou zijn geweest van de Nederlandse belastingbetaler, zou de klaagzangen over allochtonen onterecht zijn.
Maar venijn van de islamitisering van Nederland is geen bewuste keuze geweest, maar door de strot geduwd door de politiek. Sterker nog ! Terwijl veel Arbeiders, allemaal facisten naturlijk,wegvluchtten uit hun wijk, ontkende de politiek hun recht of zelfbeschikking.

Neen,Jimmy, Buitenlanders zijn geen probleem, maar een Multiculturele samenlevening is een enorme ramp.

Maar daar ging het stuk van Thomas niet over.

"Mijn hoop is altijd dat wetenschap, politiek en literatuur elkaar kunnen vinden en versterken. Die gedachte probeer ik ook vorm te geven in mijn eigen schrijven. "

Thomas stelt dat wetenschap ondergeschikt is gemaakt aan diverse politieke dogma’s .
Een dogma zoals "Global warming " en globalisering.
Ik stel daar tegenover dat de burger zijn plichten heeft verzuimd. Cool benarderd het van bovenaf, ik van onderop.

op 27 07 2007 at 14:23 schreef Jimmy:

@Fritzie

Wat is er dogmatisch aan globalisering? Daar worden we eerder beter dan slechter van.

En alhoewel de klimaatgekte mij ook stoort, is de broeikashypothese nog door niemand écht weerlegd. Alhoewel ik sceptisch blijf, is eerder het omgekeerde aan de hand, de theorie wint aan bewijs en legitimiteit. Het is weliswaar dogmatisch als sommige wetenschappers andere analyses belasteren en geen andere meningen toelaten, maar de broeikasthese an sich is niet dogmatisch.

Daarbij zou ik niet teveel afgaan op rechtse bloggers die de broeikashypothese verwarren met de rode roots van de milieubeweging. Die horen Diederik Samson praten en verdenken hem er vervolgens direct van dat hij ons via de milieuwetgeving Stalinistisch wil knechten. Absurd. Het is juist goed om alle opties open te houden en op de feiten af te gaan; op ’the global climate swindle’ en ‘an inconvenient truth’.

Wat deze onderwerpen met plichtsverzuim te maken hebben, is mij onduidelijk. Wat moet de burger dan doen? Hoe stoppen we nu megatrends als globalisering, vergrijzing of urbanisatie?

Zonder Europa of Nederland of zelfs de VS gaat de globalisering toch wel door, dat valt niet te stoppen. Waarschijnlijk doel je op de bij globalisering gepaard gaande immigratie(-problematiek). Die is niet volledig op te lossen, maar wel te verminderen: discrimineer op kwaliteit, eis een startkapitaal van nieuwkomers en laat ze zichzelf redden.

op 27 07 2007 at 20:07 schreef Hansje Castorp:

@Fritzie
De criminaliteitscijfers zijn schrikbarend en het kost ons nog een lieve duit ter grootte van 75 Miljard per jaar.
Maar het kan zijn dat ik iets gemist heb natuurlijk.Als Facist zijnde.

hier even de uitgaven van 2006
http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,begroting/inkomsten_x_uitgaven/uitgaven_van_het_rijk_2006.html

Bij elkaar €157 Mlrd. Onderaan de pagina staat uitgewerkt waar die gelden naar toegaan. Justitie/vreemdelingenzaken en integratie krijgen samen 5,9Mlrd. en een stuk minder dan een tiende van wat u noemt. Als u wist hoe groot de Nederlandse begroting was, dan had u direct kunnen weten dat 75Mlrd een onzinnig bedrag is. Maar als u dus niet eens weet hoeveel de Nederlandse overheid in een jaar uitgeeft, hoe durft u dan daarover te schrijven? De helft, of minder dan een twintigste van het totaal, dat maakt nogal een verschil. Zo’n fout kunt u zich niet veroorloven als u serieus genomen wilt worden

op 28 07 2007 at 12:04 schreef Peter Breedveld:

Da’s lachen, Fritzie die aan mij vraagt of ik wel eens van humor heb gehoord.

Je moet je niet altijd achter anderen verschuilen, Fritz, jij fascistische lafbek. Reve was geen fascist, want hij sprak zich nooit uit voor geweld tegen allochtonen, zoals jij. De citaten die jij gebruikt om te ‘bewijzen’ dat Reve er precies zo over dacht als jij, zijn voorbeelden van Reves absurde ironie. Dat is inderdaad humor. Jouw ideeën hebben met humor niets te maken. Wanneer jij aan het woord bent, vergaat ieder weldenkend mens het lachen zeer snel.

Die arbeiders, waar jij over spreekt, vluchten misschien uit hun wijk, maar dat is iets anders dan roepen dat ‘bepaalde mensen’ hun stemrecht moet worden ontnomen, zoals jij doet.

Je hebt ook zelf niet zo lang geleden gezegd dat je, als je zo de moslims het land uit kon helpen krijgen, subiet op fascisten zou stemmen.

Je bent een fascist, Fritz. Zo is het gewoon. Een hele enge, domme, totaal humorloze fascist, maar dat is pleonastisch.

op 28 07 2007 at 12:30 schreef fritzie:

Jimmy,
"Wat is er dogmatisch aan globalisering? Daar worden we eerder beter dan slechter van."

Nou, dan kun jij me over de voordelen ervan alles haarfijn uitleggen. Ik ben benieuwd.

Let wel: Globalisering is niet gelijk aan wereldhandel,he ?. Anders zouden we het wel wereldhandel kunnen noemen.

"En alhoewel de klimaatgekte mij ook stoort, is de broeikashypothese nog door niemand écht weerlegd"

Klopt ! Niemand die jij kent, maar als je Kroonenberg leest of naar de "great swindle "kijkt, vind je genoeg bewijzen hoor.
Bewijzen, geen meningkjes.

"maar de broeikasthese an sich is niet dogmatisch"
Nou, daar ben ik niet zo zeker van. Gesteld wordt dat een temperatuursverhoging een zeespiegelstijging zou inhouden.
Vreemd, want bij een verhoging van de temperatuur, is er meer waterdamp, is er een verhoogde neerslag op de polen. Het schijnt nu zo te zijn dat de noordpool smelt en de zuidpool aangroeit.

"ik niet teveel afgaan op rechtse bloggers die de broeikashypothese verwarren met de rode roots van de milieubeweging"
Neen, maar wie beweert dat ik me baseer op "rechts bloggers" ? Misschien baseer ik me wel op "de aarde over tienduizend jaar" van kroonenberg. Of misschien ook niet.

"Wat deze onderwerpen met plichtsverzuim te maken hebben, is mij onduidelijk."
Deze onderwerpen zijn voorbeelden van propaganda. De burger speelt hierin een ondergeschikte rol, daar waar hij/zij de hoofdrol zou moeten spelen. Ofwel de burger is in deze zaken niet mondig genoeg en laat zich maar wat wijsmaken, ipv zich actief op te stellen en op onderzoek uit te gaan.

"Zonder Europa of Nederland of zelfs de VS gaat de globalisering toch wel door, dat valt niet te stoppen"

Gelul, Jimmy, maak dat eens aannemelijk ?

"Waarschijnlijk doel je op de bij globalisering gepaard gaande immigratie(-problematiek). Die is niet volledig op te lossen,"

Wat bedoel je hier met globalisering en waarom is dat niet op te lossen ? Laat jij een hulpeloos gezinnetje, gevlucht naar de vrijheid, buiten staan ? Please, leg het mij uit.

Hansje,

Bedankt, u heeft gelijk. Die 75 Miljard is niet per jaar maar tot nu toe en dan kan het bedrag ook een veelvoudigd worden.

Maar dat het ons een lieve duit heeft gekost zal u het toch met me eens zijn, neem ik aan ?
Of ziet u, net als Peter, het als een verrijking ? Doet u daar nu eens een uitspraak over.

En u onderschrijft natuurlijk ook de stelling dat die geldstromen de komende 20 jaar niet op zullen drogen. m.a.w. ook uw kinderen zullen extra hard moeten werken om de a-socialen, de profiteurs in leven te houden.

Dat u de cijfers uit de ministerie van Fin zkn haalt, komt niet erg betrouwbaar over.
Daar komen de extra kosten zoals Schade door Criminaliteit, het korten op uitkeringen van arbeiders tbv Allochtonen, om maar twee simpele voorbeelden te noemen, niet in voor.

Maar ach, leest u het zelf even na: "binnen zonder kloppen" door pieter lakeman.

Maar zet u wel een extra zware zonnebril op ? Pieter Lakeman wordt binnenkort namelijk een facist, net zoals al die katholieke dieren.
En Paul Scheffer !

op 28 07 2007 at 12:51 schreef Jimmy:

@Fritzie

The climate swindle, Kroonenburg, Labohm en alle anderen hebben de theorie niet weerlegd. Ze geloven in andere analyses. Ondanks dat, komen ze steeds geïsoleerder te staan.

Dan nog hebben ze Al Gore niet weerlegd. Even ter verduidelijking, ik vind de zon-hypothese ook aannemelijker en logischer. Het is m.i. goed mogelijk dat de mens niet schuldig is aan CO2 uitstoot en dat de minderheid gelijk heeft – Copernicus en Hayek stonden ook ooit alleen tegenover de rest.

Wat ik maar wil zeggen is dit; sluit niet je ogen voor mogelijke risico’s. Het is goed om sceptisch te zijn – zeker tegen de milieubeweging -, maar soms, heel soms, kunnen ze ook wel eens een ietsie-pietsie gelijk hebben. Laten we ons niet gedragen als de rechtse varianten van Diederik Samson en Wijnand Duyvendak. Tot dat niveau wil je toch niet dalen?

Globalisering

Ik versta onder globalisering vrijhandel, dus geen overheden die exportbelastingen, importheffingen, invoerquota, regels en controles eisen. Als ik wil handelen met een boer uit Kenya moet ik dat kunnen – vrij en volledig. Niemand heeft welk recht dan ook om mij dat te verhinderen.

Ik raad je Johan Norberg’s documentaire aan. Een oudje, maar nog steeds goed. Hier toont JN ook aan waarom globalisering niet hetzelfde is als Amerikanizatie, maar een wereldtrend. Zonder het Westen zouden landen wereldwijd ook globaliseren.

http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1514

Als je onder globalisering vooral de ‘world government to come’ en globale samensmelting van culturen verstaat, dan begrijp ik je zorgen deels. Al is dat ongegrond

Je hebt een veel te positief beeld van de Staat. Jongen, de overheid faalt in eigen land en in Europa bakken ze er helemaal niets van. Laat staan wat ze op wereldschaal kunnen bereiken – het is lachwekkend, joh.

op 28 07 2007 at 12:51 schreef Fritzie:

"Reve was geen fascist, want hij sprak zich nooit uit voor geweld tegen allochtonen, zoals jij. "

Nou, dat kun je vast wel aan tonen.
Waar heb ik(!) dat geschreven ?

"Die arbeiders, waar jij over spreekt, vluchten misschien uit hun wijk, maar dat is iets anders dan roepen dat ‘bepaalde mensen’ hun stemrecht moet worden ontnomen, zoals jij doet."

Misschien ? Vraag het eens aan die mensen zelf hoe leuk ze die multiculturele saneleving hebben ervaren.
En wat bedoel jij met "bepaalde mensen"? Dat is verdacht ! ]
Ik heb het nooit over ‘bepaalde mensen’ gehad !
Ik schreef:
"Het zou, als voorbeeld, niet verkeerd zijn om bepaalde groepen burgers van het stemrecht te onthouden. Mensen die afhankelijk zijn van werkeloosheidsuitkeringen of subsidies bijvoorbeeld, studenten of mensen met veel schulden, hypotheeklasten bijvoorbeeld.
Dan zou men een zelfcorrigerend systeem kunnen hebben."

"Je hebt ook zelf niet zo lang geleden gezegd dat je, als je zo de moslims het land uit kon helpen krijgen, subiet op fascisten zou stemmen"

Ha ! Bijna goed. Ik zou inderdaad stemmen gaan om dit te bereiken. Maar of dat facisten zullen zijn is niet gezegd. Liever niet, eerlijk gezegd.

In ieder geval dankzij mijn democratische rechten, Peter, en zonder het geweld van Reve.

Peter Breedveld en Ironie:
"
Voor eigen erf

Onze kassiers op de wegen beroofd
Aan ouden van dagen op kaarslichte dag
Hun beursje met spaargeld ontrukt
Onze roomblanke dochters onteerd
Waarheen mijn vaderland
O Nederland ontwaak
Gooi al dat zwarte tuig eruit
Ons land voor ons
Op naar de Blanke Macht!"

op 28 07 2007 at 13:02 schreef Fritzie:

Tijd voor iets luchtigs, een kwisje ?

Van wie is het volgende:

"noch de belangen van de vreemdelingen zelf noch die van de Nederlandse samenleving met hun komst zijn gediend." Ook wordt gewaarschuwd tegen het ontstaan van getto’s, het dichtslibben van de randstad, woningnood, sociale spanningen.

XXX stelde bij herhaling dat "Nederland geen immigratieland kon en mocht zijn".

a De koningin.
b Joop Den uyl.
c Geert Wilders
d Pim Fortuyn.
e Hansje Castrops Min. Fin. zkn.

Hint: jaren ’70.

op 28 07 2007 at 13:49 schreef Fritzie:

Jimmy,

"The climate swindle, Kroonenburg, Labohm en alle anderen hebben de theorie niet weerlegd. Ze geloven in andere analyses. Ondanks dat, komen ze steeds geïsoleerder te staan. "

Dat hebben ze wel !
En ze geloven niet, ze concluderen uit metingen.
Ze meten zelf, ze verzamelen bewijs materiaal.
Niets geen theorie, Conclusies !
Gore theoretiseert !

Een van de metingen die Gore fout heeft, is dat er eerst een temperatuurstijging plaats heeft gevonden en daarna er een verhoging is van CO2.
Dus eerst is er een tempstijging en pas daarna een CO2 verandering.
Kijk maar naar de grafieken van Al gore. Hij beweert dat CO2 een temperatuurverhoging genereert, terwijl de grafieken waarnaar hij verwijst het tegenovergestelde aantonen !

Daarnaast vertelt Gore niet dat de concentratie CO2 wel vaker, tot wel 20 maal, zo hoog is geweest dan nu. Toen waren er geen auto’s, zelfs geen mensen !

Ook vertelt Gore niet dat het voor de aarde uitzonderlijk is om ijskappen te hebben.

Als de Natuur zelf veel ‘ergere’ dingen doet, en heeft gedaan, wie zijn wij dan nog ?

Wat jij niet begrijpt(!!) is dat de gebeurtenis dat Italie het Europese continent ramt, een toevalligheid is en geen noodzakelijkheid.

Het is daarom een toevalligheid dat de Alpen met de bijbehorende biotoop bestaan. Toevallig, niet noodzakelijk.
Als het een noodzaak zou zijn geweest, was het een natuurramp geweest. nu is het slechts een onbeduidend voorval……. op een schaal van 100 miljoen jaren.

"Wat ik maar wil zeggen is dit; sluit niet je ogen voor mogelijke risico’s."

Doe ik dat dan ?
Vertel eens, hoe sluit ik de ogen ?

Wat ik jou verwijt is dat je geen wetenschappelijke argumenten gebruikt. Je komt met een serie veronderstellingen, nergens met feitelijk materiaal.
Ik verwijs naar grafieken en metingen.

"Ik versta onder globalisering vrijhandel, dus geen overheden die exportbelastingen, importheffingen, invoerquota, regels en controles eisen. Als ik wil handelen met een boer uit Kenya moet ik dat kunnen – vrij en volledig. "

Hmmm, je juicht eventuele kinderarbeid, slechte werkomstandigheden, lokale vervuiling toe ?

Je bent wel extreem rechts.

En wat als ze niet betalen ? bel je dan de politie, of stuur je de marine ? Hoe regel je dat ?

Maar dat is nog geen globalisering hoor. Het is gewoon wereldhandel, eeuwenoud !

Globalisering propagandeert het wegvallen van landsgrenzen.Dat betekent dat de Nederlandse wetgeving/grondwet vervalt. ( heb ik daar over kunnen stemmen?)

Een grote wereld, zonder landsgrenzen, zonder nationaliteit ! Is dat niet mooi ?
Neen !

"Als je onder globalisering vooral de ‘world government to come’ en globale samensmelting van culturen verstaat, dan begrijp ik je zorgen deels. Al is dat ongegrond.
Je hebt een veel te positief beeld van de Staat."

Nou…. als ik kijk naar Nederlandse staat,doe die het ietsje pietsje beter dan die van Jemen, Kazachstan, suriname, marokko, enz.

"globale samensmelting van culturen verstaat,.."
Ongegrond ?

Dan hebben we, met jou, toch een klein Hitlertje in ons midden.
Vinden die mensen van al die culturen die volgens jou opgeheven moeten worden, dat allemaal goed ?

Zijn ze het er mee eens, heb jij het aan hen gevraagd Jimmy, of ben jij degene die beslist hoe of wat ? En hoe ga jij dat aan hen opleggen ? Met Dwang,een zweep ?

Met jouw idealen en manier van doen gaan we op weg naar een Derde Rijk. Alvast even oefenen voor Jimmy:

Sieg Heil !

op 28 07 2007 at 15:28 schreef Peter Breedveld:

Op 18 juli schreef Fritzie, onder het stuk Joodschristelijkislamitisch:

De enige oplossing is dat een zeer groot deel van de nieuwe "Nederlanders", de koffers pakken om erger te voorkomen. En dan liever uit vrijwilligheid dan door geweld, maar ik vrees dat de laatste mogelijkheid realistischer is.

Je weet natuurlijk zelf ook wel dat je dit geschreven heb, en dit is ook de enige keer dat ik op zoek ga naar citaten om te bewijzen dat je schreef wat je schreef. Ik ga niet op zoek naar je bewering dat je je desnoods bij de fascisten aansluit of op fascisten stemt, ik zal in de toekomst ook niet op zoek gaan naar je stelling dat bepaalde mensen hun stemrecht moet worden ontnomen. Als je denkt je op deze manier door een discussie heen te kunnen glibberen, heb je het mis.

Je kunt Reve nog zo vaak citeren, ik reken jou af op wat JIJ schrijft. Reve is voor jou te hoog gegrepen, je bent er echt te dom voor. Jimmy is ook niet extreemrechts, die arbeiders zijn dat niet, JIJ bent het. Jij spreidt keer op keer je hekel aan gekleurde allochtonen tentoon alsmede je sympathie voor fascisten.

Het is laf om je steeds te verschuilen achter de rug van anderen en vandaar allerlei onzin te spuien. Laf en kinderachtig.

op 28 07 2007 at 17:57 schreef Thomas Cool:

Boeiend, hoe een betoog over A leidt tot een discussie over B, met een subdiscussie over hoe C wel of niet racistische pluimages heeft.

Ik ben voor heel veel democratie, er is niets mooiers, maar het is ook goed om wat ankers te gebruiken. De Griekse Held Odysseus liet zich aan de mast vastbinden om te voorkomen dat hij door de mooie zang van de Sirenen meegevoerd zou worden en dat zijn schip vermorzeld zou worden tussen Scylla en Charybdis (de straat van Messina). Onze democratie laat zich meeslepen met allerlei modes en de bevolking raakt vermalen tussen de monsters van globalisering, technologie, global warming, bevolkingsgroei.

Maar goed, wanneer we het hier niet over mogen hebben, en wanneer we Joost Zwagerman hierover over het vuur aan de schenen mogen leggen, en wanneer de lezertjes van deze mooie internetkrant het echt over een ander onderwerp willen hebben, waarom dat niet dit onderwerp:

http://www.ipetitions.com/petition/lucia/index.html

met bijv. als verantwoording:

http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2007-06-26-Colignatus-Ldb-HE-RdM.doc

op 28 07 2007 at 18:56 schreef Fritzie:

Maar natuurlijk heb ik dat geschreven.
Is dit een oproep tot geweld ?
Is dit een voorbeeld van een geweldadige ideologie ?
Dacht het niet.
Neen, ik meen dat dit uiteindelijk onvermijdelijk is, net zoals Van ’t Reve dit meent.
In De volkskrant werd hij daarom uitgemaakt voor Racist.
Nou asl hij op die gronden een racist is, ben ik dat ook.
Hoewel ik zijn standpunt over de Negers met hun genen niet deel. Ik hou het op een cultureel verschil.
En die arbeiders die weggepest zijn, en dat medisch personeel dat het spuug en spuug zat is, om om te moeten gaan met de nukken van onze islamitsche "nederlanders" zijn dan natuurlijk ook facisten ! Geef daar maar eens een direct antwoord op, lafaard.
Niet zeggen dat arbeiders rechts of links zijn, maar uitleggen waarom die mensen verhuist zijn. Maak het maar eens inzichtelijk.
Geef nu maar eens toe dat de SP in 1983 een oprotpremie voorstelde. Zijn die nu ook ineens Facistisch ? En Joop Den Uyl ( antwoord B was het goed antwoord, kwizzers !!) is die ook facistisch ?
Leg het maar uit, hoor!

Neen, ik heb geen hekel aan deze mensen. Ik ben van mening dat zij niet in onze samenleving passen. Zij kunnnen niet mee, niet vanwege superioriteit van ons "Ras", maar vanwege onze superieure cultuur. Nigerianen zijn rijk zat, maar niet in staat gebleken om een veilige samenleving te creeren. Met armoede als gevolg en dus achterstand op, bijvoorbeeld, de japanners en chinezen !
Waar ik een hekel aan heb, zijn mensen die het westers beschavingsmodel gelijkschakelen aan die van Ghanezen of islamieten.
Dat is het werkelijke gevaar. Het werkelijke gevaar is dat wij het accepteren dat een vrouw niet gelijk behandeld dient te worden als een man.
En dat doen de vriendjes van Peter.
Spugen naar blanke meisjes vanwege onzedelijkheid, eerwraak voor staan, allen vriendjes van Peter !
Ik ben duidelijk.
Iemand die eerwraak een goed iets vindt: koffers pakken.
Iemand die joden, apen vindt en vrouwen minderwaardig en als ideologie aan hangt: eruit !
Iemand die een zestien jarig meisje voor de zoveelste keer zwanger maakt en haar chickie noemt: Raus !
Iemand die vindt dat de sharia boven de Nederlandse wet staat: todeledokie !
Nou, Peter ik sta er op dat jij je hier éénduidig over uitspreekt.
Tenslotte sta jij te applaudisseren als je beste vriend Hafid schrijft, dat een embryo hormonen ontvangt(!) en een of andere, niet afgestudeerde socioloog, klaagt over controle poortjes waar ze zich zo gediscrimineerd door voelt.

"je stelling dat bepaalde mensen hun stemrecht moet worden ontnomen"

Wat is toch je bedoeling toch,om dit telkens te citeren ?
Blijf je dit spelletje van suggestie spelen of ga je nu eens uitleggen wat er mis is aan het ontnemen van stemrecht ?
Wees eens een vent !

op 28 07 2007 at 19:05 schreef fritzie:

Cool,

Toch al een paar keer direct op je artikel gereagerd hoor.
Jammer dat je toen niet antwoorddde.

"Ik ben voor heel veel democratie, er is niets mooiers, maar het is ook goed om wat ankers te gebruiken. De Griekse Held Odysseus liet zich aan de mast vastbinden om te voorkomen dat hij door de mooie zang van de Sirenen meegevoerd zou worden…."

Misschien was die Odysseus wel een verstandig man.
Mogen in een democratie, als het gaat om het bestuur van het land, verstandige mensen gelijkgeschakled worden aan onverstandige mensen ?
Is kwantiteit altijd zaligmakender dan kwaliteit ?

Vroeger mochten de Mannen enkel stemmen, was het toen slechter ?

"Onze democratie laat zich meeslepen met allerlei modes en de bevolking raakt vermalen tussen …"

Is het niet de taak van de bevolking om zich niet te laten vermalen ? en wat is hier aan te doen ?

Ben benieuwd of je nu wel reageert.

op 28 07 2007 at 21:22 schreef Jimmy:

@Cool

Goed stukje

@Fritzie

Okee, je hebt je mening gevormd in het geval van de broeikasthese. Ik probeerde alleen duidelijk te maken dat wetenschappelijke theoriën met elkaar botsen. Een wetenschappelijke theorie is een stelling, geen definitieve waarheid Gods. Elke stelling kan vervangen worden door een nieuwe, betere, meer omvattende theorie. Zo ook bij de klimaat-these.

Jammer, dat je die intellectuele sprong niet kan maken. Verder zal ik je dat niet aanrekenen. Al die kennis hindert maar.

Globalisering (of vrijhandel)

Beledigingen of verwijten raken me niet, joh. Ik zie scheldtirades zelfs als een vorm van compliment, immers ’the insult is the last resource of an exhausted mind’.

Ik pleit alleen voor globale vrijhandel én tegen belemmering van de overheid. Even voor ik nutteloos verder tik; begrijp je überhaupt waar ik het over heb? Als jij allemaal nare attributen aan vrijhandel vastplakt, dan bevestig je vooral mijn vermoeden dat pers en onderwijs dit onderwerp te eenzijdig belichten. Veel werk te doen dus.

Als ik praat over ‘de Staat’, dan heb ik het over het instituut overheid, niet over Nederland. Jij lijkt een vergissing te maken door Staat en samenleving gelijk te stellen. Natuurlijk vind ik Nederland een prettigere samenleving om in te leven dan Afghanistan of Mali.

No offense, maar hoe oud ben jij eigenlijk? Vaak is zo’n antwoord erg verhelderend.

FYI, ik vind dat alle culturen vredig naast elkaar moeten kunnen (blijven) bestaan – in de wereld, maar ook in Nederland. Ik spreek dan waarschijnlijk namens 98% van álle Nederlanders. Iedereen wil hier een goed leven hebben.

op 28 07 2007 at 23:02 schreef Fritzie:

Of kan niet lezen of je wilt het niet.
In ieder geval heb ik gezegd dat het hier niet om een theorie gaat maar om glasharde bewijzen.

Of wat denkje eigenlijk ?
Dat Groenland gewoon maar per ongeluk groenland werd genoemd of dat het echt groen was….ten de tijde van de vikingen.Wat dacht je van de gevonden zaden van subtropische bomen aldaar ? Of van de overblijfselen van krokodillen in siberie ?
Wie heeft die neergelegd ?
Geert Wilders zeker.
geen theorie, feiten !
Man, je bazelt !

"Ik pleit alleen voor globale vrijhandel én tegen belemmering van de overheid"
Sommige kapitalisten ervaren milieuwetgeving en verbod op kinderarbeid als een belemmering.
Daarom beschouw ik je als rechtse bal, imperialisitsche profiteur.
stel je eigen regels maar.

"Jij lijkt een vergissing te maken door Staat en samenleving gelijk te stellen. Natuurlijk vind ik Nederland een prettigere samenleving om in te leven dan Afghanistan of Mali. "

Je moet eens leren lezen, knul. Ik vergeleek Staten met staten. Ik vergeleek Nederland met Somalie, Jemen, enz.

op 29 07 2007 at 08:48 schreef Jimmy:

@PB

Noem me een idealist, maar ik rust niet voor ik deze dwalende ziel iets heb bijgebracht.

@Fritzie

Ik ken het verhaal van Kroonenberg en ook het verhaal van de zon (en de daarbij horende waterdamp). Ik stel alleen dat Gore’s theorie dan nog altijd deels waar is.

Stel je hebt theorie A (zon) en theorie B (CO2), dan kan er een theorie C ontwikkeld worden, die beide – schijnbaar tegenstrijdige – analyses integreert. Die mogelijkheid moet je niet uitvlakken.

Vrijhandel

Ik heb al genoemd waar ik op doel met overheidsinterventie; import- en exportheffingen, importquota, subsidieregelingen voor steenrijke wijnboeren, etcetera. Stuk voor stuk overheidsinterventies van Nederland en de EU zelf, daar heeft de derde wereld niets mee te maken. Nergens noem ik milieu of kinderarbeid en btw, die problemen zijn ook niet te voorkomen door beleid van onze eigen overheid. Daar ligt een gouden kans voor de onderzoeksjournalistiek en NGO’s.

Het zijn juist de protectionisten die de derde wereld schade berokkenen. Zij laten geen producten uit de derde wereld toe of met zulke onmogelijke standaarden en eisen dat de arme boeren daar nooit aan kunnen voldoen, zoals subsidie. Wat doen onze Europese boeren dan? Zij dumpen onze overschotten voor een nóg lagere prijs op de derde wereld. De boeren aldaar kunnen hun eigen producten dan vervolgens helemaal nergens kwijt. Gevolg: lokale economie blijft kwakkelen. Kijk eens naar mijn eerder genoemde docu van Johan Norberg, dan leer je wat.

Laatste comment overigens, ik heb al mijn punten naar voren gebracht en, eerlijk gezegd, ik kan mijn tijd beter besteden.

op 29 07 2007 at 09:25 schreef Thomas Cool:

@Fritzie

"Is het niet de taak van de bevolking om zich niet te laten vermalen ? en wat is hier aan te doen ?

Ben benieuwd of je nu wel reageert."

Niet reageren kan meer oorzaken hebben, overigens: in dit geval had ik nog niet gezien dat het geplaatst was.

En nu ik het zie: tja.

De vraag van de vermaledijde Lenin: Wat te doen ?

@Ook anderen

Wat te doen, moet je zelf weten.

Wat in het algemeen fijn zou zijn: dat een bevolking voldoende mensen telt die politiek van wanten weten. Die begrijpen hoe het werkt, dit vertalen in politieke partij en stembuswinst. Geen kadaverdispline maar vrolijk in een "agreement to disagree" over de irrelevante zaken toch tot samenwerking komen op de relevante zaken. Ik blijf het verbazingwekkend vinden dat we anno 2007 met de gigantische ICT die ons ter beschikking staat, en politiek-economische kennis, er als land niet in slagen om te zorgen dat de overheid de burger werkelijk tot dienst is.

Het is niet zo dat er een aparte website nodig lijkt die mensen helpt om aan politieke partijvorming te doen. Het internet is zelf al een grote website.

Joost Zwagerman is er met zijn aandachttrekkend pamflet er misschien in geslaagd om de uitlatingen van sommige politici iets bij te buigen in zijn gewenste richting, en misschien is dat het maximum wat je als letterboer kunt bereiken.

Maar in mijn ogen is het een proeve van politieke lafheid en intellectuele incompetentie. Laat hij zich kandidaat stellen, zeggen wat het program is, en medestanders verzamelen.

De volgende mensen verdienen wel mijn respect, ook al ben ik het niet met ze eens: http://www.libdem.nl/

op 29 07 2007 at 12:59 schreef Fritzie:

Inderdaad Thomas,

"Wat in het algemeen fijn zou zijn: dat een bevolking voldoende mensen telt die politiek van wanten weten"

Maar hoe pak je dat aan ?
scholing en voorlichting is er een van. Een verhoging an kwaliteit kan ook in de vorm van een politiek rijbewijs. Eerst deze zien te behalen, dan pas recht om te stemmen.
Dergelijke eisen stel je wel aan deelnemers van het verkeer, waarom niet ten aanzien van het stemmen ?
Maar dat is nog niet voldoende, er zouden meer voorwaarden gekoppeld moeten worden aan het stemrecht, maar daar worden anderen zo overspannen van.

Een ander punt van democratisering, is betrokkenheid van de burgers.
Zoals Burgerrechtspraak, gekozen commissaris van politie, gekozen burgemeester.

Maar voor alles geldt bewustwording.

De fout in de benadering van libdem is de redenering. We hebben nu een probleem, dit zijn onze idealen, en zo gaan we het oplossen.
Dat is oude wijn in nieuwe zakken.

Ik mis, bijvoorbeeld, al een grondige analyse van het probleem. Daarna wordt er helemaal niet gefilosofeerd over een eventuele oorzaak en probleem oplossing.

voorbeeld is economie.
Libdem:
"LibDem is voor een duurzame markteconomie. Iedereen die wil moet een baan kunnen krijgen. Dat geldt ook voor degenen die niet (meer) zo productief zijn dat werkgevers ze in dienst kunnen nemen. LibDem wil dat de overheid voor hen een loonkostensubsidie geeft, zodat iedereen ook echt een betaalde baan kan krijgen. Lees verder in ons verkiezingsprogramma."

Dit is al erg onbetrouwbaar. Men vraagt om mee te doen in een politieke partij, maar sluit enige inspraak al bij voorbaat uit! Men heeft al pasklare oplossingen én de probleemstelling is al gedaan.

Dan vallen de termen Duurzaam (=mode woord), 100 werknemers, "iedereen die wil werken, moet een baan krijgen", enz
Zie je ? Het is al voorgebakken. En nieuwe mooie droom is uitgesproken en we gaan ermet z’n allen tegen aan.
Deze beweging is al bijvoorbaat gedoemd te mislukken.

Wat mij verder opvalt is het totalitaire karakter er van.
Men heeft in een of ander kantoortje de koppen bij elkaar gestoken, plannetjes bedacht, idealen en opvattingen vorm gegeven… en we gaan het uitrollen over de bevolking. Wie doet met ons mee ?
Wat ik mis is de handreiking naar groepen van de bevolking die hier niet mee eens zijn.
Men mist het gevoel en belang van gemeenschappelijkheid. Men redeneert niet uit een bepaalde gemeenschappelijkheid, maar vanuit persoonlijke opvattingen.

Of zoals Jacobse en van Es het al eerer zeiden:

"Samen voor ons eige."

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS