Home » Archief » De langste naaktstranden


[27.09.2007]

De langste naaktstranden

Willem de Zwijger

Monnais (85k image)

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schreef een dik rapport over identiteit, vooral naar aanleiding van de discussie over het dubbele paspoort van enkele bewindslieden. Het grootste deel moet ik nog printen en daarna lezen, maar in- en uitleiding stemmen mij niet optimistisch.

In Nederland staat de nationale identiteit sinds enige jaren weer prominent op de publieke, politieke en wetenschappelijke agenda. Recentelijk is bijvoorbeeld een canoncommissie in het leven geroepen om de Nederlandse identiteit te helpen definiëren. De vraag naar wat Nederland is en wie ‘wij’ zijn wordt ingegeven door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, europeanisering, individualisering en multiculturalisering. Met name de multiculturele samenleving is in Nederland het kristallisatiepunt geworden van de zoektocht naar de Nederlandse identiteit.

Het gezeur over identiteit is geboren uit angst en onzekerheid, en in de zoektocht ernaar wordt teruggegrepen op het verleden, de identiteit is statisch en nationalistisch, daar komt het op neer.

Robert Putnam, die tot zijn eigen progressieve verdriet in zijn onderzoek vond dat diversiteit alleen maar tot problemen leidt, wordt in het WRR-rapport genoemd maar er wordt snel over heen gepraat. Piet de Rooy, die constateerde dat er pas onlangs een echt idee van Nederland is ontstaan, wordt bepaald selectief behandeld: de nadruk ligt op het verleden van Nederland als ‘republiek van rivaliteiten’, terwijl de aardigheid bij de Rooy nu juist in ligt in de moderne, homogene cultuur van gelijkheid die daaruit voortkwam.

De WRR ziet natuurlijk wenkende perspectieven: door meervoudige identificatieprocessen kan iedereen zich hier thuisvoelen zonder afstand te hoeven nemen van hun wortels. Footprints, in WRR-jargon.

Het ligt allemaal veel simpeler. Onze gezamenlijke identiteit heeft zich ontwikkeld tot het punt dat we de langste naakstranden van de wereld hebben, het laagste percentage ongewenste zwangerschappen, de verst ontwikkelde vrijheid van meningsuiting, het laagste niveau van racisme en het hoogste niveau van verdraagzaamheid. Er blijft het nodige te wensen over, maar dit even als kenschets.

De historische canon, de commissie-van Oostrom zegt het zelf, staat helemaal niet in het kader van de Nederlandse identiteit. Het is veel meer een reactie op diverse vormen van nieuw en nieuwer leren, waardoor uiteindelijk helemaal niks meer wordt geleerd. Van een Nederlandse identiteit die zich op het verleden baseert is helemaal geen sprake. Die identiteit is er pas in zijn huidige, sensationele vorm sinds de jaren ’60 en ’70: een cultuur waarin seksualiteit bevrijd is, en godsdienst – de eeuwige tegenstander van seksualiteit in het algemeen en vrouwen in het bijzonder – definitief aan banden is gelegd.

Evenmin is de discussie over de Nederlandse identiteit ingegeven door nationalisme. Het hele concept is ons volledig vreemd. De brede afkeer van de huidige praktijk van de Europese Unie, bijvoorbeeld, is niet geboren uit nationalisme of gericht tegen internationale samenwerking, laat staan tegen vlaggen en volksliederen, maar vloeit voort uit de liefde voor een zuiver democratisch proces en een afkeer van misleiding en duistere besluitvorming. We willen graag weten wat er zo grensoverschrijdend en Europees is aan kwikbarometers, of aan bodem, en zo lang daar geen antwoord op komt, zetten we de hakken in het zand.

Het gaat, WRR, voor alle duidelijkheid, helemaal niet om een nationale identiteit. Het gaat om de identiteit van de Nederlanders. Het gaat om cultuur, om de vanzelfsprekendheid, voorspelbaarheid en vrijzinnigheid van de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan. De hedendaagse meerderheidscultuur van de seculiere, westerse tolerantie mag dan door James Kennedy welhaast als dictatuur worden ervaren – dit is hoe wij leven.

Waarom dan dat gedoe over identiteit? Uit angst voor globalisering, Europa en migranten? Natuurlijk niet. Uit onverstoorbaarheid. We geven geen meter van onze naaktstranden op (en we willen ook geen religieus geïnspireerde onderbroeken in de sauna), en geen millimeter van onze vrijheid van meningsuiting, of van de scheiding van kerk en staat.

De WRR is ver afgedwaald van haar doel uit de tijd van den Uyl. Waar het Sociaal en Cultureel Planbureau, ook in die tijd opgericht, zich nog rekenschap geeft van de werkelijke sociale en culturele stand van zaken, houdt de WRR zich bezig met ideologisch geïnspireerde misinterpretaties die gebaseerd zijn op wensdenken. De WRR vraagt zich niet af wat Nederland werkelijk beweegt, maar vertelt ons wat we in haar opvatting zouden moeten willen.

De werkelijkheid is dit. Nederland geeft zijn identiteit, dat wil zeggen zijn cultuur, niet op. Die cultuur is, in al haar betrekkelijkheid, homogener en vooruitstrevender dan ooit tevoren, ze bevalt ons buitengewoon goed en er komt niets en niemand tussen. Dat is een wetenschappelijk relevant gegeven dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in zijn denkproces als uitgangspunt moet nemen.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 27.09.2007 @ 10:57

[Home]
 

25 Reacties

op 27 09 2007 at 11:34 schreef metatron:

And last but not least, the biggest red light district of Europe. If that isn’t cultural development, our cultural identity so to speak, I must be a argentine monkey.

op 27 09 2007 at 13:17 schreef daniel:

Het prachtige van de redenatie van die WRR is dat als de Nederlandse identiteit niet bestaat, je niet veel meer over oorspronkelijke Nederlanders kan zeggen behalve dat ze blank zijn.

Dat betekend dat Marokkanen etc nooit echte Nederlanders kunnen worden (daarom hebben we natuurlijk de termen allochtoon en autochtoon, zodat je precies weet waar de apartheidslijn loopt)

Dat is best logisch, want als de Nederlandse identiteit niet bestaat…dan kunnen ze niet intergreren.

Bovendien, een een trotse minderheid zal zich nooit aangetrokkenvoelen door een samenleving die beweerd dat haar identiteit niets voorstelt.

Als wij geen identiteit hebben en zij wel, en de intergratie van twee kanten moet komen dan zal het niets opgeslokt worden door het iets.

Daarom, als het WRR rapport juist is en de Nederlandse identiteit niet bestaat, dan zit er voor Moslims maar één ding op: Zelf de meerderheid gaan vormen. Want zichzelf blankschilderen is geen optie.

Zo wordt "intergratie van twee kanten" in feite een soort kolonialisatie.

Het goeie nieuws is dat de Nederlandse identiteit wel degelijk bestaat en een hevige aantrekkingskracht uitoevend op Moslims in Nederland. Je kunt er niet onderuit dat ze sterk vernederlandsen, ook al is er een groep die radicaliseerd.

Het idee van Tjibbe Joustra dat juist die vernederlandste Moslims, de gematigden, wel eens door alle hevige kritiek zouden kunnen radicaliseren geeft ook aan dat hij de Moslim als een apart soort (on)mens ziet. Iemand die niet voor rede vatbaar is, die ondanks alle invloeden diep van binnen een fundamentalist blijft.

Het omgekeerd racisme van Joustra, Maxima en de WRR mensen zorgt ervoor dat mensen tegenelkaar opgezet worden.

Veel beter is het om de Nederlandse identiteit te vieren en te benadrukken, dan komen die groepen bij elkaar.

Want geeft het maar toe, het is fijn om een Nederlander te zijn.

op 27 09 2007 at 14:20 schreef filantroop:

We kennen de beruchte rassenleer van de NSDAP. De WRR komt nu met een opgekalefaterde versie van deze leer, waarin het bestaan van de Nederlander om de nieuwe etniciteiten te gerieven, ontkend wordt. Het etnisch zuiveren is begonnen. Allochtonen kunnen ons nu komen vertellen dat we niet bestaan.
Het is alleen spijtig dat ze, ondanks dat we niet bestaan, ons toch weten te vinden om van onze niet bestaande vrijgevigheid te genieten.

“Nederland is grote ramen zonder gordijnen, zodat iedereen goed naar binnen kan kijken”, liet de “prinses” zich ontvallen, welk archetype van de Nederlander gesouffleerd moet zijn, want ze kan niet meer van de Nederlander weten dan de gemiddelde poedel van ons weet.
Ze fleurt ons echter op met "Als troost kan ik zeggen dat de Argentijnse ook niet bestaat.", doelend op de niet bestaande identiteit van de Nederlander. Maar dit voormalige nachtfeestbeest schijnt hier te vergeten dat Argentinië een artificieel gevormde staat is die ontstaan is uit de komst van kolonisten.

“Een koekje bij de koffie” is het aloude, benepen cliché uit de jaren zestig en zeventig, zodat je wel moet aannemen dat de souffleurs van onze “prinses” belegen Nederlanders van autochtone afkomst zijn. Zelf kan ze het nooit aan de praktijk getoetst hebben.
Ze stond daar dus als buiksprekerpop de Nederlander te kwetsen om z’n vermeende zuunigheid, maar wel d’r eigen zakken hier spekkend aan diezelfde Nederlander.

Misschien het geschikte moment om eens een toenemend verschijnsel aan de tand te voelen. Steeds vaker wordt de beeldbuis gesierd met gedragingen van de Tokkie-achtige, autochtone medemens. Vaak dicht ingezoomd om het breugeliaanse aspect van de autochtoon eens goed te verbeelden. Bij voorkeur wordt gekozen uit de categorie die geen ABN spreekt, en een schamele opleiding genoten heeft. In een televisieprogramma als “Man bijt hond” moeten we tot aan de huig zien hoe een bejaarde ijzerhandelaar een haring in zijn keelholte propt om de liederlijkheid van de autochtoon aan te tonen.
Waar Geert Mak Ayaans “Submission” vergelijkt met “Der ewige jude”, zouden deze soort desolate uitvergrotingen van de autochtone mens meer in aanmerking komen voor de vergelijking met “Der ewige jude”, als je de inhoud van die film tenminste kent.

Ooit heeft Bert Haanstra in een prachtige beeldtaal, de Nederlandse mens in z’n stereotypen vereeuwigd. Maar altijd met een vleugje humor en ironie, en uit stille bewondering voor alles wat Nederland en het Nederlandse volk vertegenwoordigde.

Nederland wordt opgeheven. De bevolking monddood gemaakt of met de dood bedreigd. Het Villen kan beginnen.

op 27 09 2007 at 14:57 schreef daniel:

Nee hoor, ik denk hoe meer er geroepen wordt dat er geen Nederlandse identiteit is, des te meer weerstand er komt. Mensen krabben zich achter hun oor en vinden dit onzin. Zie maar, Wilders zit al op 23 zetels.

En Maxima, tja waar haalt ze het lef vandaan!

op 27 09 2007 at 15:19 schreef heteb:

Eén van de kenmerken van de Nederlandse identiteit is de neiging om de eigen identiteit te ontkennen. Zo is het WRR rapport toch weer een typisch Nederlands product, geheel passend binnen de lokale folklore.

Overigens wordt er ook uit wetenschappelijke hoek flink de vloer mee aangeveegd: Cultuur maakt wel verschil, beste WRR.

op 27 09 2007 at 17:15 schreef René:

Bedankt voor de link "Cultuur maakt wel verschil, beste WRR". Briljante doorlichting en scherpzinnige filering van het WRR-rapport.

op 27 09 2007 at 17:15 schreef Philippine:

Daniel, ik zag de woorden dat "Nederland geen eigen identiteit" zou hebben, ook als een aansporing om vooral "laagdrempelig" te worden. Ik wil dus zeggen, dat ik het met je eens ben.

op 27 09 2007 at 17:38 schreef cugel:

Off topic:
http://www.wsm.ie/story/1792
Misschien grappig omdat hier anarchisten, linkse mensen (weliswaar in Ierland) strijden tegen islamisering en voor het recht door religieuzen met rust gelaten te worden.

op 27 09 2007 at 19:56 schreef Tjerk:

"Want geeft het maar toe, het is fijn om een Nederlander te zijn."

Ik kan dit dus helemaal niet meemaken. Het is net zo fijn voor een Nederlander een Nederlander te zijn als dat het is voor een Fransman Fransman te zijn, of voor een Japanner, Japanner te zijn.

Er zijn best een aantal zaken waar ik trots op ben, zoals onze vrijzinnigheid en ons verzet tegen dwingelandij en bemoeizucht, en Nederland heeft zeker wel een eigen cultuur die zich onderscheid van de cultuur in andere landen. Daarom zijn ‘onze’ allochtonen ook anders dan allochtonen in Frankrijk, Engeland of Duitsland.

Bovendien zijn de dingen hier best wel goed geregeld. Corruptie vindt plaats onder de oppervlakte, als je wordt aangereden ben je verzekerd van adequate hulp. Er zijn volop mogelijkheden om goed onderwijs te volgen. Er is geen dictator, geen oorlog.

op 27 09 2007 at 23:02 schreef daniel:

Ik kan dit dus helemaal niet meemaken. Het is net zo fijn voor een Nederlander een Nederlander te zijn als dat het is voor een Fransman Fransman te zijn

Ja en? Waar zeg ik dat Nederlanderschap een universele boodschap is die we door de strotten van de Fransen en de Japanners moeten duwen? Ik denk dat ieder volk het recht heeft op z’n eigen identiteit, dat geeft ons vitaliteit en de kracht om nieuwkomers te assimileren.

Mensen wordt echter een idealistisch mensbeeld opgedrongen wat in de praktijk precies het tegenovergestelde bereikt. Want als we in Nederland een goed functionerende multiculturele samenleving willen, hebben we een sterk nationaal bewustzijn nodig die nieuwkomers kunnen omarmen. Pas dan kun je ‘de boel bijmekaar houden’.

Wil je echter tegenstelling, wil je dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan, dan moet je juist mensen gaan overtuigen dat er geen Nederlandse identiteit bestaat. Dan zullen Moslims zich hoe langer hoe meer van de Nedelandse maatschappij vervreemden, en Nederlanders hoe langer hoe meer geloven dat hun Nederlanderschap bestaat uit enkel een blanke huid. Want die Nederlandse identiteit bestaat toch niet.

Volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling.

op 27 09 2007 at 23:20 schreef Compli:

"Die cultuur is, in al haar betrekkelijkheid, homogener en vooruitstrevender dan ooit tevoren, ze bevalt ons buitengewoon goed en er komt niets en niemand tussen."

Bedoel je hier de cultuur waarin politici of lieden met uitgesproken meningen naar de eeuwige jachtvelden worden gestuurd? De cultuur die klaarblijkelijk het gros der burgers op Gggristelijke bestuurders laat stemmen? Of bedoel je soms de cultuur waaruit Haagse dienders en masse naar Marokko afreizen opdat zij meer inzicht verwerven in achtergrond en cultuur van derde generatie kutmarokkaantjes in de regeringsstad?

Kan het wellicht zo zijn dat je de cultuur bedoelt waarin polarisatie door bewindslieden enthousiast wordt aangewakkerd, louter uit overwegingen van persoonlijke status? Of heb je het over de cultuur waarin peuten, logen en andere zorgzichzelf functionerend en hele menigten jammerende ruggegraatlozen niet-functionerend houden? Of misschien zelfs de cultuur van de misleidende pers of van de media die smakeloze pulp uit de VS gul kopiëren om de niet-aflatende honger van televisiekijkend, leeghoofdig Nederland te kunnen blijven stillen?

Begrijp me niet verkeerd: de Nederlandse cultuur bergt voldoende prettige aspecten in zich, maar wanneer bepaalde zinsneden een bovenmatig Dik Trom gehalte aanroeren, gaan mij de nekharen altijd even overeind staan.

op 27 09 2007 at 23:35 schreef Tjerk:

Jij had het niet over ‘identiteit’ sec, maar hoe fijn het was om Nederlander te zijn, nationale trots dus. Chauvinisme.

En dat is precies waarin Nederlanders zich onderscheiden van andere volken. Ze zijn er trots op dat ze niet trots zijn op het feit dat ze op dit lapje grond wonen, ipv op dat lapje grond, zoals al die andere volken, die zichzelf op de borst kloppen.

Wij snappen namelijk als geen ander, dat dat (a) bullshit is (ieder volk vind zichzélf geweldig), en dat daar (b) maar onverdraagzaamheid van komt. Turken die Grieken haten en Grieken die Turken haten. Russen die denken dat ze Centraal-Azië moeten bestieren. Amerikanen die bij het zien van de Amerikaanse vlag bereid zijn hun kritisch vermogen in te leveren om overal ter wereld ‘vrijheid en democratie’ af te dwingen.

Nederlanders beseffen dat dat ze toevallig op dit lapje grond zitten en dat ze het door koloniale uitbuiting, Marshall-hulp en hard werken zo slecht niet hebben geregeld, maar dat dit toeval is. Was de geschiedenis anders verlopen, dan had dit land er nu uitgezien als Albanië, Polynesië of Syrië.

Dát is de aard van het Nederlandse chauvinisme, vermengd met trots over onze calvinistische denk-nou-niet-dat-je-zoveel-voorstelt mentaliteit.

Bovendien overdrijf je schromelijk. In Engeland en Frankrijk hebben ze een heel duidelijke nationale cultuur en identiteit, en daar hebben ze veel grotere, zij het verschillende, problemen met islamitische immigranten.

op 28 09 2007 at 08:20 schreef F.:

De achterliggende gedachte achter dit WRR-rapport is natuurlijk dat immigranten zich niet meer hoeven aan te passen. Waaraan zouden ze dat immers moeten doen als Nederland geen identiteit heeft? En Maxima, onze modelallochtoon met hoge uitkering, wordt voor het karretje van deze politieke boodschap gespannen.

op 28 09 2007 at 10:48 schreef Fritzie:

Willem schreef:

"Waarom dan dat gedoe over identiteit ?"

Dat is nogal simpel.

De Nederlander heeft helemaal geen acuut probleem met haar/zijn identiteit.
Men is zich zeer bewust en zeer tevreden over wat of hoe men is.

Dus waarom toch dit gedoe over identiteit ?
Omdat iemand anders dan de autochtone Nederlandse burger een probleem heeft.

De Regentenkliek, de Maxima’s met hun rosenmullers, de corrupte Pvda-ers en hun hypocriete tegenspelers van de SP, de Liegende NOS-journalisten en de leeghoofden van de NRC, de politieke baantjesjagers, de benoemde burgemeesters en de nieuwe topambtenaren zoals PSP-pacifiste Andrea van Es,

de oude topambtemaren zoals de mogelijk toekomstige burgemeester van Utrecht Pans, de doorgewinterde kommisarissen bij multinationale ondernemingen zoals vakbondsleider en Beatrix-fluisteraar Wim Kok,

de topbestuurder ’s Heerenloo en oud-vakbondsvoorzitter Anton westerlaken, de Minister van Staat en Maxima binnenglijder Max van der Stoel, onderwijsvernieuwer en topbestuurder in Noord-Holland van kemenade. ( De opsomming is onvolledig)

Zij allen spraken schande over Theo van Gogh, Pim Fortuyn en nu over Wilders en Verdonk.

Het zijn slechts en uitsluitend diè Nederlanders en zij alleen, die een probleem hebben met de Nederlandse identiteit.

Zij zien de bewustwording van de Nederlandse identiteit, de volksaard (!) van de Nederlanders als een bedreiging voor hun belangen, hun baantjes, hun plannetjes en hun aanzien.

Maar dat is typisch een probleem wat landverraders en volksmenners vaker hebben als zij voor de muziek uit lopen en de Harmonie zelf rechtsaf slaat.
(Dus is er niets om je druk over te maken).

Vandaar dit gedoe.

op 28 09 2007 at 11:29 schreef daniel:

Jij had het niet over ‘identiteit’ sec, maar hoe fijn het was om Nederlander te zijn, nationale trots dus. Chauvinisme

Jazeker, en ik zie niet in waarom dat betekend dat de Fransen niet te vreden zouden mogen zijn dat ze Fransen zijn. Laat de Fransen in godsnaam Fransen blijven. Dat is hun cultuur en daar hebben ze recht op.

En dat is precies waarin Nederlanders zich onderscheiden van andere volken.

Nee, daar vergis je je in. In de gehele westerse wereld is een process in gang waarbij de eigen identiteit ontkent wordt. Dit gedachtengoed noemen we het cultuurrelativisme en daar is Nederland verre van uniek in. Het is wel zo dat dit cultuurrealtivisme sterk in Nederland is aangeslagen, maar dat komt ook omdat we voor grote problemen staan die veroorzaakt worden dóór het cultuurrelativisme maar waarvan gedacht wordt dat het de oplossing is. Alsof je gaat roken om kanker te bestrijden.

(ieder volk vind zichzélf geweldig), en dat daar (b) maar onverdraagzaamheid van komt.

De VS vind zichzelf helemaal geweldig maar is een stuk minder onverdraagzaam jegens nieuwkomers, en moslims, dan de Nederlanders. Na 9/11 werden geen Moskeen in de fik gestoken, in Nederland wel. Mensen van verschillende achtergronden hebben een gezamelijke identiteit nodig om zich met elkaar verbonden te voelen. Wat we in Nederland aan het doen zijn is dat we bevolkingsgroepen van elkaar laten vervreemden door de Nederlandse identiteit onder het tapijt te schuiven en hun Islamitische identiteit te versterken.

Wie daar op wijst, wie zegt dat het verkeerd gaat en waarom krijgt te horen dat hij (of zij) haat zaait.

Turken die Grieken haten en Grieken die Turken haten.

Dat heeft helemaal niets te maken met hoe je mensen ín een land aan elkaar bindt, laat staan met de politieke ambities van machthebbers. Je kunt niet aan de ene kant roepen dat Moslims moeten intergreren en aan de andere kant beweren dat er geen Nederlandse identiteit is.

Nederlanders beseffen dat dat ze toevallig op dit lapje grond zitten en dat ze het door koloniale uitbuiting, Marshall-hulp en hard werken zo slecht niet hebben geregeld,

Dat is dus een hele foute manier van kijken naar het verleden. De Nederlandse rijkdom is in eerste instantie ontstaan doordat hier geen rechteloosheid heerst. Je kon er in dit land altijd op vertrouwen dat geen Hertog of dictator langskwam die jouw bedrijf in beslag nam. Onze rijkdom is gebaseerd op stabiliteit en eigenaarsrecht. De basis daarvan is voor het koloniale tijdperk al gelegd.

Die koloniale rijkdom is een sprookje. Neem Spanje maar, het machtige Spaanse rijk veroverde gigantische hoeveelheden goud in Zuid-Amerika. En door al die rijkdom storte de Spaanse economie in elkaar. Heel veel kennis vertrok uit Spanje, want ze konden toch alles kopen. Dom dom dom. Spanje is eeuwenlang een kwakkelend landje geweest, en pas sinds kort weer op niveau.

Oliedom, want precies hetzelfde gebeurd in olieproducerende landen. De gemakkelijke manier waarop geld verdient kan worden zorgt ervoor dat die landen alleen maar achterlijker worden.

Portugal was het eerste land met kolonieen, werd ook een achterlijk land. Duitsland heeft nauwlijks kolonieen gehad, maar was machtig genoeg om in z’n eentje oorlog te voeren tegen de hele wereld. En dat zelfs twee keer binnen 25 jaar!

En die hele Marshall hulp was niet zo ontzettend veel. Vier jaar lang, één miljard dollar voor Nederland. Voor heel Europa werd maar 12 miljard dollar uitgegeven. Maar het werkte omdat in Europa weinig corruptie is en men sinds de vroege midelleeuwen een syteem heeft ontwikkeld waar bijgehouden wordt wat van wie is.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marshallplan

In Engeland en Frankrijk hebben ze een heel duidelijke nationale cultuur en identiteit, en daar hebben ze veel grotere, zij het verschillende, problemen met islamitische immigranten.

Als ergens het cultuurrelativisme met catastrophale gevolgen heeft toegeslagen dan is het wel in Engeland. En de Fransen, ja die hebben ook problemen maar ik denk dat de Fransen voldoende nationale identiteit hebben om die problemen onder controle te krijgen. Maar de Britten, die zitten in een zware identiteitscrisis.

http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2007/05/02/do0203.xml

I was part of a generation of young British Muslim teenagers who were raised in mono-cultural ghettoes, disconnected from mainstream Britain and receptive to the message of separatism preached by Arab political asylum seekers. I was indoctrinated in my cell meetings as I studied the books written by Islamist ideologues such as Taqiuddin al-Nabhani and Syed Qutb, angry men struggling in a post-colonial Middle East to find meaning in a new world.

Er zijn grote risico’s verbonden aan een multi-culturele samenleving. Wat werkt in Bagdad, Ramallah of Kashmir werkt nu blijkbaar ook in Amsterdam, London of Parijs. Het lukt Moslimradicalen vrijwilligers te vinden om aanslagen te plegen in het ultra-liberale Nederland, Groot Brittanie en Duitsland. Dat zijn landen die veel tijd geld en moeite in de multiculturele samenleving hebben gestoken. Naar mijn mening is dit de reden waarom het ze lukt, en hoe multicultureler we worden, des te meer success die lui zullen hebben.

Maar ik denk dat tegen die tijd de zaak naar de andere kant zal zijn doorgeslagen. En of dat een goede ontwikkeling is, valt nog te bezien.

op 28 09 2007 at 13:15 schreef Ernst:

Ik ben tegen de multiculturele samenleving, met een multi-etnische heb ik geen enkele moeite. Multiculturele samenlevingen eindigen vroeger of later in (burger)oorlog, het is jammer maar helaas, maar de geschiedenis leert niet anders.

Mensen die in Nederland wonen dienen (ja, dienen, in de zin van moeten) zich in de eerste plaats Nederlander te voelen. Weg met de dubbele nationaliteiten en loyaliteiten dus. Loyaliteiten botsen namelijk altijd, of het zijn geen loyaliteiten. Voel je je geen Nederlander, dan heb je hier(anders dan als tijdelijke expat die in het eigen onderhoud voorziet) niets te zoeken.

Nederlander dus, van welke afkomst je dan bent, doet er niet toe. En wat Willem schrijft over onze identiteit, dat hoort er voor de Nederlander ongeacht afkomst, dan gewoon bij.

Vervelend voor mensen die hun eigen monocultuur, niet zijnde de Nederlandse, willen vasthouden, is dat vast. Maar ja, je hoeft niet in het vrije westen te wonen, je kan ook terug naar een land waar de kennelijk door jou geprevereerde monocultuur heerst. Iedereen gelukkig, soms kan het zo simpel zijn.

op 28 09 2007 at 13:15 schreef Ernst:

Ik ben tegen de multiculturele samenleving, met een multi-etnische heb ik geen enkele moeite. Multiculturele samenlevingen eindigen vroeger of later in (burger)oorlog, het is jammer maar helaas, maar de geschiedenis leert niet anders.

Mensen die in Nederland wonen dienen (ja, dienen, in de zin van moeten) zich in de eerste plaats Nederlander te voelen. Weg met de dubbele nationaliteiten en loyaliteiten dus. Loyaliteiten botsen namelijk altijd, of het zijn geen loyaliteiten. Voel je je geen Nederlander, dan heb je hier(anders dan als tijdelijke expat die in het eigen onderhoud voorziet) niets te zoeken.

Nederlander dus, van welke afkomst je dan bent, doet er niet toe. En wat Willem schrijft over onze identiteit, dat hoort er voor de Nederlander ongeacht afkomst, dan gewoon bij.

Vervelend voor mensen die hun eigen monocultuur, niet zijnde de Nederlandse, willen vasthouden, is dat vast. Maar ja, je hoeft niet in het vrije westen te wonen, je kan ook terug naar een land waar de kennelijk door jou geprevereerde monocultuur heerst. Iedereen gelukkig, soms kan het zo simpel zijn.

op 28 09 2007 at 13:16 schreef Ernst:

……en weg met de dubbele postings, sorry Peter.

op 28 09 2007 at 14:01 schreef Jimmy:

@Tjerk

Ik ben het met Daniël eens. Engeland is niet zo’n best voorbeeld. Multiculturalisme en politieke correctheid hebben daar veel ellende aangericht.

op 29 09 2007 at 01:42 schreef Compli:

Willem doet kennelijk zijn uiterste zijn nick eer aan te doen…

op 29 09 2007 at 01:42 schreef Paardestaart:

Als je ‘ns wilt weten of andere volken zich ook zo schamen voor hun identiteit moet je dit eens lezen..
Er lopen meer mensen begeesterd te dromen van de herrijzenis van mythische wereldrijken dan alleen de umma. Zeer opmerkelijk is vooral de kaart van Aztlan, het voormalige Mesoamerikaans Imperium; de Azteekse, Tolteekse, Inca en Maya-rijken.
De zuidelijke staten van Noord-Amerika moeten heim ins Reich; zoals de moslims dromen van Al Andaluz zo dromen de Mexicanen van Aztlan
Er staan ons woelige tijden te wachten..

op 29 09 2007 at 01:45 schreef Compli:

Ik moet het nog zien, beste PS. Wat zijn de cijfers eigenlijk qua Mexicaanse immigranten?

op 29 09 2007 at 08:21 schreef Peter Breedveld:

zoals de moslims dromen van Al Andaluz zo dromen de Mexicanen van Aztlan

En gelijk hebben ze. D’r uit met dat Europese tuig.

op 29 09 2007 at 12:04 schreef hosseyn:

In feite zijn de europeanen ook niet inheems, oorspronkelijker zijn de Basken, nu er geen neanderthalers meer zijn. Leve de ETA, weg met de Indo-europeanen!

op 30 09 2007 at 03:35 schreef Paardestaart:

Wat zijn de cijfers eigenlijk qua Mexicaanse immigranten?

Kijk ff op de link die ik plaatste, als je dat zo graag wilt weten, zou ik zeggen..

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS