Home » Archief » De Moriaen geschuurd


[29.09.2007]

De Moriaen geschuurd

Jan van Aken

ram004a (135k image)
Patriotic Women door Amir Normandi

Etymologie is een hachelijke zaak: hoe dikwijls niet worden vergezochte woordafleidingen gebruikt om al even speculatieve theorieën te ondersteunen? Eén van de mooiste vinden we in het Oera-Linda boek, waar de naam Neptunus teruggaat op een antediluviaanse Friese schipper ‘Neef Teunis’. En dan de bewering van de middeleeuwse geleerde Pseudo-Hunibald, (ik citeer graag niet-bestaande autoriteiten) dat de naam Nijmegen, afkomstig van noviomagus, zou betekenen: ‘nieuwe magen’, ‘nieuwe verwanten.

Enige tijd geleden alweer ijverde een zekere heer Groenberg voor zuivering van de dikke Van Dale, omdat dit standaardwerk het woord ‘neger’ heeft opgenomen. Het instituut waarvoor de heer Groenberg werkte, had een flink aantal woordenboeken verzameld en wilde die in het openbaar gaan verbranden als protest tegen het vermeende discriminerende karakter.

Desgevraagd kwam de heer Groenberg in een televisieprogramma uitleggen dat het woord in kwestie was verzonnen door vileine slavenhouders, zodat zij hem konden negeren. Toen de presentatrice vroeg of hij bezwaar had tegen het woord ‘zwarte’, ontkende hij: “Ik ben er trots op dat ik een zwarte man ben!”

Natuurlijk betekent neger, ontleend aan het Portugese negro, precies hetzelfde als zwarte en heeft het niets te doen met negéren. Wel bestaat er het woord négeren, dat betekent: behandelen als een neger(slaaf), slecht behandelen. Het zelfstandig naamwoord neger heeft op zichzelf natuurlijk geen negatieve betekenis.

De heer Groenberg heeft vooralsnog verzuimd om het WNT (woordenboek der Nederlandse Taal) te onderzoeken met de luizenkam der politieke correctheid. Daar zou hij nog veel meer brandstof vinden voor zijn auto-da-fé. Het WNT geeft uiteraard meer synoniemen en vermeldingen en gaat ook diep in op de oudere vorm, Moriaen. Veel uitdrukkingen tonen hoe men in vroeger tijden over zwarte mensen sprak. ‘(Hij) mat zig door even vrugteloozen arbeid af, als of hy een Moriaan wilde wit wasschen’, of, ‘Het is de Moriaen ge-schuurd!’

Tot mijn verbazing blijkt het gewraakte woord neger pas ná de Middeleeuwen in onze taal te zijn binnengeslopen, en het is dan zeker niet direct de gangbare term; dat wordt het pas in de achttiende eeuw. In mijn Statenbijbel (1618-19) lees ik: ‘Sal oock een moorman sijne huyt veranderen? ofte een luypaert sijne vlecken?’ (Jeremia 13, 23) Ik heb het voor u nagekeken: Vulgaat en Septuagint gebruiken hier voor moorman respectievelijk aethiops en aithiops.

Ik ben eens in mijn boekenkast gedoken en kwam boven met de Moriaen, een Arthurroman die deel uitmaakt van de Haagse Lancelot-compilatie. De hoofdpersoon van dit boek, Moriaen, is een zwarte ridder, zoon van een morinne, een moorse koningin. De schrijver vertelt dat boze tongen wel hebben beweerd dat Perchevael zijn vader was, maar dat was onzin; iedereen weet immers dat Perchevael als maagd is gestorven. De werkelijke vader van de zwarte ridder (die bij Wolfram von Eschenbach gevlekt schijnt te zijn) is de broer van Perchevael, Acglavael.

Overigens moeten wij de huidskleur van de ridder beschouwen als symbolisch voor zijn onaangepastheid: hij gedraagt zich niet direct zoals dat een ridder betaamt: bij het minste of geringste trekt hij zijn zwaard en slaat hij erop los als een randgroepjongere. Pas na een paar diepgaande lessen in ridderlijkheid, van zijn collegae van Arthurs hof, een soort inburgeringscursus zullen we maar zeggen, weet Moriaen zijn doelen te verwezenlijken. Naarmate hij zich verder aanpast, wordt in het verhaal steeds minder naar zijn huidskleur verwezen. Althans volgens degene die het boek inleidde in 1970; zij ziet dit als een aanwijzing dat wij die kleur symbolisch moeten opvatten.

Zonder dit overigens te willen bestrijden, denk ik dan: als een lezer een aantal keren heeft gelezen hoe zwart die ridder wel was (ende alse sward, alse en rauen; in de dertiende eeuw was het wellicht nog geen cliché!), weet hij of zij het wel.

De denkfouten van de heer Groenberg gaan verder dan etymologische misvattingen; daarover is door anderen genoeg gezegd, ik hoef er niet op in te gaan, het is toch de Moriaan geschuurd. Maar die stommiteiten, die op zichzelf onschuldig lijken, hebben ons wel een gekoesterd stukje cultuurgoed, de negerzoen, gekost. De allerlaatste kregen we van Aldith Hunkar bij het NOS journaal, díe maakte veel goed. Maar hoe lang zal het nog duren voor onze geschoolde Marokkanen boos worden over de moorkop?

Nee, nu iets heel anders: ook ik koester een etymologische droom: ik hoorde eens mijn oom, die nog een vooroorlogse eruditie bezit, beweren dat het woord ouwehoeren niks te maken met prostituées op leeftijd. Volgens hem gaat dit woord terug op het Latijnse augur, dat is ziener, priester, vogelwichelaar. Klinkt aannemelijk, nietwaar? Gedurende de Middeleeuwen is dan de herinnering, aan vervolgingen en oppositie in het Romeinse rijk, blijven voortleven. Tegenover de absolute waarheden van de kerkelijke dogma’s en de evangeliën stelde men de uitspraken van de vele soorten heidenen, waarvan de Romeinen slechts de eersten waren.

Is het dan niet logisch, dat aan de woorden van al die valse priesters en sjamanen van meet af aan het werkwoord auguren, gaandeweg ouwehoeren: ‘onzin kletsen’ verbonden was? Hoe ergerlijk is het dan niet om, wat zo vaak gebeurt, de spelling oudehoeren te lezen, in feite een verkeerd begrepen uiting van correct taalgebruik. Het WNT heeft onder het lemma hoer allerlei oud-Germaanse vormen die misschien allemaal teruggaan op het Latijnse carus. Maar zeker is dat helemaal niet. De Indo-Europese wortel is kā-. Waarom geven de etymolo-gische woordenboeken, noch de Van Dale, noch enig ander uitsluitsel over ouwehoeren?

Kan iemand dit niet eens voor mij uitzoeken?

Jan van Aken is al eens de Nederlandse Umberto Eco genoemd. Zijn tweede roman, De valse dageraad, werd genomineerd voor de Seghers Literatuurprijs.

Algemeen, 29.09.2007 @ 16:14

[Home]
 

81 Reacties

op 29 09 2007 at 17:11 schreef hosseyn:

Het is ook echt niet te geloven, dat negatief beeldvorming begon al in de middeleeuwen! Wanneer houden jullie eens op met dat mocrobashen?

op 29 09 2007 at 18:02 schreef Fritzie:

Groenberg is een Zwartkijkert.

op 29 09 2007 at 20:30 schreef Tjerk:

Speciaal voor Hosseyn:

"Vooral dat gezeur over Marokkanen. Ik vind Marokkanen eigenlijk wel iets hebben. Okay, ze zijn niet altijd te vertrouwen, ze hebben een grote bek, maar ze hebben pit en ze zijn charmant. Maar ja, zeiden we dat twintig jaar geleden ook niet over Italianen?

Marokkanen doen me een beetje denken aan Beertje, mijn Cairn-terriër. Lekker pittig, eigenwijs. Je moet ze af en toe stevig toespreken maar als dat gebeurt, komt het allemaal best goed."

Simon Rozendaal op zijn Elsevier-weblog.

op 29 09 2007 at 20:44 schreef hosseyn:

O ja en nu met een hond vergelijken. Hebben we het al eens over jouw moeder gehad, Tjerk?

op 29 09 2007 at 21:32 schreef Tjerk:

Wat krijgen we nou? Keffen naar het baasje?

op 29 09 2007 at 21:33 schreef hosseyn:

Wacht maar tot ze haar mond leeg heeft!

op 29 09 2007 at 21:48 schreef Tjerk:

Wie, me moeder?

op 29 09 2007 at 21:52 schreef hosseyn:

Wie anders?

op 29 09 2007 at 21:55 schreef Tjerk:

Hé, Hosseyn!Had je deze van Nozzman al gezien?

op 29 09 2007 at 21:56 schreef Tjerk:

Je zus.

op 29 09 2007 at 21:58 schreef hosseyn:

Laat de Christus er maar buiten, moet je je bovennatuurlijke vriendjes er weer bij roepen?

op 29 09 2007 at 21:59 schreef hosseyn:

ik begrijp die theezakjes niet trouwens.

op 29 09 2007 at 22:06 schreef Tjerk:

Argh! Moet ik dan alles uitspellen? Ik wacht totdat jouw zuster, je weet wel, die ene die nog wel maagd is van voren én van achteren, haar mond leeg heeft. Ben erg benieuwd wat ze te zeggen heeft.

op 29 09 2007 at 22:09 schreef hosseyn:

Tzzz, geen zus van mij verlaat het ouderlijk huis als maagd… Ze houdt je voor de gek met een maagdenzetpil. En ze zal waarschijnlijk zeggen: "Slappe thee Tjerk."

op 29 09 2007 at 22:18 schreef Tjerk:

Je begrijpt toch zeker wel dat ik nu die twee geiten terug wil? En nee, ik zal er geen probleem van maken dat alle mannelijke leden van je familie er zijn overheen gegaan. Ik ken nog een halalslagerij waar ze nooit moeilijk doen over dat soort ‘beschadigingen’. Bovendien is het deze weken extra druk.

op 30 09 2007 at 14:21 schreef Tofuburger:

Natuurlijk betekent neger, ontleend aan het Portugese negro, precies hetzelfde als zwarte en heeft het niets te doen met negéren… Het zelfstandig naamwoord neger heeft op zichzelf natuurlijk geen negatieve betekenis.

Woorden krijgen soms door gebruik een negatieve (bij)betekenis, ook als de oerbetekenis neutraal. Andersom worden negatieve benamingen soms een geuzennaam. Minderhedengroepen wisselen steeds sneller van naam om maar neutraal te kunnen blijven. En zo zitten we nu met het woord ‘allochtoon’, dat inmiddels ook al tjokvol negatieve associaties zit en dus op de nominatie staat vervangen te worden door ‘nieuwe Nederlanders’ oid.

Terug naar de oude benaming neger, voor negers dan, lijkt mij een goed plan. Zie ook deze wijze woorden:
http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=318400&area=columnist_franz_kruger

op 30 09 2007 at 15:25 schreef Vlot:

Wat mij betreft is "neger" nooit weg geweest. De bezwaren tegen dat woord waren geïnspireerd door Amerikaanse bezwaren tegen "Negro". Als anti-racisten in Amerika kritiek hadden op "Negro", dan kon het verwante "neger" natuurlijk niet koosjer zijn. Of het woord werkelijk als kwetsend werd ervaren door b.v. Surinaamse creolen was niet van belang.
Doe zelf de test!
a) "negers" klinkt denigrerend, "zwarten" niet
b) "zwarten" klinkt denigrerend, "negers" niet
c) "negers" en "zwarten" klinken beide denigrerend
d) "negers" en "zwarten" klinken geen van beide denigrerend

Mijn persoonlijk taalgevoel neigt naar b).

op 30 09 2007 at 17:24 schreef hosseyn:

Het woord nikker heeft ook niets met zwarte mensen te maken, kijk maar eens in het wnt. Alleen is dat nu werkelijk tezeer beladen en te lang als scheldwoord gebruikt.

op 30 09 2007 at 17:56 schreef Fritzie:

Trouwens….

Ik ben het niet zo eens met die begeleidende foto.
Het lijkt wel zo’n commercieel ideetje van Madonna. Lekker sexy lingerie en met een groot kruis op de borst: Like a virgin.
Een klein beetje teasen om de verkoop te stimuleren, niet echt een boodschap, maar een verpakkking.

Misleidend natuurlijk en heeft niets te maken met "Patriotic" women of ander heldhaftigheden.

Het is een statement van niks. Hoofddoekje en dan verder naakt. Prado-islam zou Hirsi ali het noemen. Net doen alsof.

Het ware beter als het mevrouwtje een leuk standje met de koran deed. Eens kijken wat dat aan reacties op zou leveren.

Tenslotte is Submission 2 nog steeds niet gemaakt en dat bevestigd Bouyeri zijn succes en heeft het hem veel respect opgeleverd.

Een teken aan de wand.

op 30 09 2007 at 18:23 schreef vanderF:

Maar hoe moet het volgens Meneer Groenberg met de latijns sprekende zuid-Europeanen?
Moeten die nu een ander woord verzinnen voor de kleur zwart?
Daar Negro beledigend is voor Negers?
Overigens vind ik ‘zwarte’ een stuk beledigender in de oren klinken als ‘neger’.
Maar goed, ik ben ook maar een witman.
…..
Hmmm, dus Swart (Suid Afrikaans) past wel in dhr. Groenberg’s woordenboek?

Verwarrend allemaal hoor.
Beetje geouwehoer als je het mij vraagt.

op 30 09 2007 at 18:50 schreef Maurice:

ouwehoeren. Is dat niet gewoon zoals het woord betekent? Ouwe hoeren.
Duik eens de wallen op nu het nog kan.

op 30 09 2007 at 19:01 schreef hosseyn:

Niks statement, Fritzie, gewoon lekker. Het is trouwens prada, ik heb even het labeltje op mijn schoenen gecontroleerd.

op 30 09 2007 at 19:37 schreef Max J. Molovich:

Ouwehoeren mag dan wel een andere herkomst hebben dan de meeste van ons automatisch hebben aangenomen, de betekenis ervan (overloos praten) past wonderwel bij vrouwen op leeftijd die het oudste beroep der wereld uitoefenen. Ik weet natuuurlijk niet of u wel eens het genoegen heeft mogen smaken met een oude hoer te praten, maar ik wel en ik kan u wel vertellen, zij ouwehoerde dat het een aard had. Dus, het mag niet zo vreemd heten dat mensen dat ouwehoeren letterlijk nemen. Ik zie ook niet in wat er tegen het gezellig klinkende oudehoeren is. Zolang er maar Gods zegen op rust, nietwaar?

Overigens wist google mij naar de volgende etymologische uitleg te leiden: "Ouwehoeren. Dr. E. Heins veronderstelt dat dit in de jaren 1946 – 1950 via ex-militairen uit Indonesië in het Nederlands is terechtgekomen. Hij legt een direct verband met het Indonesische (ng+)awur (u is de oe van boer), dat ook kan betekenen ‘in het wilde weg maar wat zeggen’. De Nederlandse vorm ouwehoeren moet beschouwd worden als een geval van volksetymologie: men zag in aw blijkbaar een adjectief bij het zelfstandig naamwoord hoeren, dat een werkwoord werd. Het veelgehoorde oudehoeren is het resultaat van een hypercorrectie. Nog een variant is de verkorting oude-h of o.h. ‘Hij is een vreselijke oude-h.’"

op 30 09 2007 at 19:39 schreef Max J. Molovich:

Verder dank voor dit even smakelijke als leerzame stuk. Waar ben ik soms met mijn manieren?

op 30 09 2007 at 21:13 schreef Hosseyn:

Max: volgens het WNT komt het al voor bij Heijermans (in 1898), wat natuurlijk niet tegen een indonesische origine pleit, tenslotte heeft Indië vele eeuwen onze taal en cultuur beïnvloed.

op 30 09 2007 at 23:07 schreef Fritzie:

Het Prado is in Madrid, bedankt.

En helemaal niet gewoon lekker.
Wat een kut-licht is dat, zeg. Ze wordt er nòg platter door. Niks geen strijklicht. En dat velletje aan de onderkant van d’r arm, Over het hoofd gezien !
En verder zit mevrouwtje teveel in het midden.
En teveel direct gezicht. Het lijkt wel zo uit de Libelle geknipt, zo zwevend op dat donkere vlak, alsof het gezicht niets met de rest te maken wil hebben.

En, daarmee verraadt de ‘Kunstenaar’ zijn ware aard, dat tepeltje…. volkomen misplaatst, geforceerd of een viezerik ?

Als het een anti-islamitisch protest zou moeten zijn, had het beter een mooi beeld kunnen zijn.

Hoe mooier, fantasierijker, subtieler , des te venijniger werkt het in op verdorde geesten die orthodoxen doorgaans hebben.
Dàn wordt het een statement.
Enfin, rommel dus.

Ik heb hier weleens (veel) beter werk gezien.
Prada, dus.

op 30 09 2007 at 23:21 schreef Philippine:

Moriaentje zo zwart als roet,
Ging eens wandlen zonder hoed
En de zon scheen op z’n bolletje
Daarom droeg hij een parasolletje

op 01 10 2007 at 01:29 schreef Syarikat:

"Dr. E. Heins veronderstelt dat dit in de jaren 1946 – 1950 via ex-militairen uit Indonesië in het Nederlands is terechtgekomen. Hij legt een direct verband met het Indonesische (ng+)awur (u is de oe van boer), dat ook kan betekenen ‘in het wilde weg maar wat zeggen’."

Ernst Heins is etnomusicoloog, geen taalkundige, en al helemaal geen etymoloog. Er schiet mij plotseling een spreekwoord over schoenmakers en leesten te binnen.

op 01 10 2007 at 10:22 schreef hosseyn:

Syarikat: is dat niet juist de vloek van deze tijdp; al die schoenmakers die niet verder kijken dan hun leest lang is.

Fritzie: over leest gesproken, was jij geen meisje? En los van borst (al wat meer is dan een champagneglas is overbodig) en velletjes – wat een leest, wat een beschaduwd fronton, wat een mooie heupronding.

op 01 10 2007 at 12:20 schreef Appelscha:

Mag ik de heer van Aken hier toch maar even complimenteren met zijn geweldige "Het Oog van de Basilisk"? Ik verwacht niet dat ik in mijn leven ooit nog een vermakelijker boek over een paus zal lezen :) Echt zo’n boek waarvan ik ernaar uitzie om het opnieuw te lezen!

op 01 10 2007 at 14:49 schreef Ernst:

En met zijn "de valse dageraad" , wat een prachtige avonturen/schelmenroman over de wereld in de 11e eeuw is dat! Spannend, meeslepend, origineel en ook nog eens leerzaam. Echt een geweldig boek waar je helemaal in onder kunt duiken.

op 01 10 2007 at 15:15 schreef hosseyn:

Die van aken is anders wel een ex-kraker en communist. Wat doet hij hier eigenlijk?

op 01 10 2007 at 15:26 schreef hosseyn:

Hola, off-topic weliswaar, maar wat leest mijn oog?

http://www.telegraaf.nl/binnenland/72056921/Hirsi_Ali_terug_in_Nederland.html?p=2,1

op 01 10 2007 at 15:44 schreef Peter Breedveld:

Wat een bizar verhaal.

op 01 10 2007 at 15:55 schreef hosseyn:

Walgelijke reacties trouwens. Stelletje grutters.
Wat zijn telegraaflezers toch een achterlijk zootje.

op 01 10 2007 at 16:01 schreef Peter Breedveld:

Dit is een juweeltje:

Op onze belastingcentjes werken voor de VS. Ze verpest onze samenleving en we plakken nu de eindjes bij elkaar en dan komt ze terug. Voor het eerst dat ik het met de VS eens ben. Wij moeten op bier en diesel inleveren. En dat allemaal voor haar beveiliging?? Ik hoop dat Wilders hier wat van zegt.

Maar kom op, genoeg afgedwaald. Kijken of ik Van Aken weet te porren iets tegen zijn fans hier te zeggen.

op 01 10 2007 at 16:03 schreef JvA:

Appelscha en Ernst, bedankt!

En Breedveld, kun je die moorkop niet verwijderen? Mijn tolerantie word hier wel erg op de proef gesteld.

op 01 10 2007 at 16:09 schreef Peter Breedveld:

Hosseyn bedoel je? Die is hier door Hafid mee naar binnen gesleept. Nu is Hafid gevlogen en blijven wij met z’n sidekick zitten.

op 01 10 2007 at 16:37 schreef hosseyn:

Ik zal dit maar negeren, hoewel ik nog wel wat overjarige sidekicks kan demonstreren, Peter, maar dan moet ik je in den lijve ontmoeten.

Wat Ayaan betreft: dit is een herkansing voor dit kleinzielige, belachelijke, beschamende, achterlijke land.

op 01 10 2007 at 17:38 schreef Tjerk:

Hosseyn kan anders erg geestig uit de hoek komen. En hij is belezen.

Ayaan is misschien niet de nieuwe Voltaire, maar in de geschiedenisboekjes zullen we wel trots vermelden dat wij haar hadden. Ook wel logisch, als wij voor d’r betalen. Wat een boeven zijn die Amerikanen: wel de lusten, maar iemand anders laten opdraaien voor de lasten.

op 01 10 2007 at 17:53 schreef hosseyn:

Wat een misselijk volkje, die telegraaflezers. Het zijn en blijven NSB’ers. Je hoeft je niet af te vragen wie bij een communistische machtsovername als eerste de rode vlag hijsen, of bij een Jihadistische omwenteling als eerste de reet omhoog steken en de hand op de portemonnee houden, terwijl ze de Allahoe Akbars doen weerkaatsen tussen de vinexblokken. Het kotsvolkje van ‘wakker’ nederland. Enge aarsmaden.

op 01 10 2007 at 18:26 schreef simone:

De opstelling van Femke Halsema is m.i. weer heel sterk.

op 01 10 2007 at 18:38 schreef carmo da rosa:

“Wel bestaat er het woord négeren, dat betekent: behandelen als een neger(slaaf), slecht behandelen.”

En met de eerste commentaar van Hoessein in gedachten:

“Het is ook echt niet te geloven, dat negatief beeldvorming begon al in de middeleeuwen! Wanneer houden jullie eens op met dat mocrobashen?”

En denkend dat gedeelde smart is halve smart, had de auteur van deze voortreffelijke stuk een aardig werkwoordsvorm aan kunnen toevoegen: ‘turken’, dat geweldige plagen, treiteren, betekent. Met leuke voortvloeisels als ‘aan de Turken overgeleverd zijn’, slecht behandeld, mishandeld worden, zo zwart uitzien als een Turk. Maar ook ‘aangaan als een Turk’, heftig uitvaren, razen, tieren.
(Alles in de Van Dale)

Wat ik hier merkwaardig vind, is de perceptie van middeleeuwse Nederlanders dat Turken en Moren als zwarten zagen! Zoals deze citaat die Jan van Aken gebruikt aangeeft: ‘(Hij) mat zig door even vrugteloozen arbeid af, als of hy een Moriaan wilde wit wasschen’.

Portugezen, van wiens taal de auteur het woord ‘neger’ zegt te zijn ontleend, hebben altijd, m.i. eigen belang, een duidelijk verschil tussen een getaand en een zwart huid gemaakt.

Tot de X eeuw werd ‘preto’(zwart) slechts voor de bewoners van onder de Sahara gebruikt. In de XV eeuw’s, en samen met de slavenhandel, ontstond het woord ‘negro’, om oorspronkelijk uitsluitend zwarten (slaven) aan te duiden. Later werd ‘negro’ ook gebruikt voor alle slaven! Zover, dat zelfs Indianenslaven in Brazilië als ‘negros da terra’ (negers van het land) werden genoemd. Maar ‘negro’ is nu gerehabiliteerd en is, met zijn oorspronkelijke connotatie, de actuele politieke correct vorm om in Portugal een persoon van negroïde ras aan te duiden.

Dus, voor de duidelijkheid, waren, in de perceptie van middeleeuwse Portugezen, zowel Turken als Arabieren: infiéis (ongelovigen), terríveis (verschrikkelijk), sanguinários (bloeddorstig), belicosos (oorlogszuchtig), falsos (vals) etc, – maar niet zwart…

op 01 10 2007 at 19:43 schreef Paardestaart:

Kijk aan – er is wel degelijk een nederlandse indentiteit hoor; dit is zo ongeveer de teneur van de reacties op AHA’s terugkeer en de kosten van haar bewaking: #Pascal zegt:
maandag 1 oktober 2007, 18:52 uur
Absurd dat Nederland zich weer laat belazeren. Terug sturen, zij vertrekt na het belazeren van de Nederlandse staat naar een ander continent. Daar lukt het haar niet om de boel te belazeren, dus komt ze terug naar Nederland. En wij maar belasting betalen om het circus aan het draaien te houden, te belachelijk voor woorden. Van mij mag ze gauw weer vertrekken om de boel ergens anders op te lichten.

# Carola zegt:
maandag 1 oktober 2007, 18:44 uur
Nederland moet betaling voor beveiliging onmiddellijk stopzetten, ook als ze weer in Nederland zit.
Het is het beste voor haar dat ze naar Ethiopië teruggaat, wij willen haar niet meer
beide uit het NRC..

Tjongejonge..en dan deze nog, uit de VKrt…jantje: Nee
Waarom zouden wij moeten betalen voor een opruister, die ons nog voorgelogen heeft ook en geen enkele verdienste op har naam heeft ?

De Telegraaf is dus geen uitzondering meer, als ‘ie dat al ooit was..Wat een stom, kleinzielig gespuis toch, die uitgerekende Hollanders..

op 01 10 2007 at 20:21 schreef hosseyn:

@Paard: zoals ik net al zei: de Telegraaf is en blijft een eng NSB-krantje.

En leve Femke.

op 01 10 2007 at 20:39 schreef Tjerk:

Paardestaart citeert hier NRC- en Volkskrantlezers, Hosseyn.

Mag ik trouwens opmerken dat het de linkse partijen zijn die vinden dat Ayaan in het buitenland gewoon beschermd moet worden door Nederland, terwijl de rechtse partijen de centenkwestie aanroeren.

De reactie van de meeste Nederlanders is gewoon hartstikke rechts! Pro de lijn Verdonk (gelogen = opzouten), en tegen geld storten in een bodemloze put.

Nu.nl: "Volgens GroenLinks is nu de vraag of de regering daarop in zeer bijzondere omstandigheden niet een uitzondering moet maken. "Net zoals de Britse overheid in het geval van Salman Rushdie ook buiten haar landsgrenzen over zijn veiligheid waakt, zou dat ook in het geval van Hirsi Ali kunnen gebeuren", stelt Halsema.

Het gaat volgens haar in beide gevallen om bedreigde personen die "waarschijnlijk nog vele jaren lang overal ter wereld een groot risico lopen en potentieel doelwit van een aanslag blijven".

Coalitiepartij CDA vindt het "nogal vergaand" om van de overheid te verwachten dat ze de kosten van beveiliging van Nederlanders in het buitenland voor langere tijd op zich neemt. Beveiliging wordt in principe geregeld in het betreffende land, aldus CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma. Volgens hem was het te billijken dat er voor Hirsi Ali een tijdelijke uitzondering is gemaakt. "Je kunt ook niet vanaf hier het beveiligingsniveau voor Hirsi Ali in de Verenigde Staten toetsen."

Net als de VVD is het CDA niet voor een spoeddebat. Ook de liberalen vinden dat de financiering van beveiliging van Nederlanders in het buitenland niet kan blijven voortduren. Coalitiepartij PvdA ondersteunt wel de aanvraag voor een debat van GroenLinks. PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem vindt dat "de beveiliging gewoon op orde moet zijn. Punt uit".

Overigens ben ik het ermee eens dat het vreemd zou zijn dat Nederland voor haar beveiliging blijft betalen als ze in het buitenland gaat wonen. Daar zijn het American Enterprise Institute, de Amerikaanse overheid en Ayaan Hirsi Ali zelf minstens zo verantwoordelijk voor. Wel weer typisch Nederlands om dat dan niet gewoon behoorlijk te regelen.

op 01 10 2007 at 23:33 schreef Dick B.:

O jee! Mirthe Hilkens op teevee!

op 02 10 2007 at 03:45 schreef Paardestaart:

Aarsmade – ik kan het niet beter zeggen..
Een zeikende aarsmade.

Zeggen wat je op je hart hebt is ‘je waffel opentrekken’ en als dat je op doodsbedreigingen komt te staan hoef je van de overheid niet te verwachten dat ze voor jou het zwaard hanteert; opeens mag je dan schieten.
Is dat jouw opinie, of vind je dat de consequentie van libertarisme..?

op 02 10 2007 at 08:42 schreef hosseyn:

@Syarikat – natuurlijk is het allemaal onwaarschijnlijk, maar tot de juiste etymo gevonden is, lijkt het me allemaal mogelijk. Uiteraard is het geleuter van prostituées op leeftijd dan de meest voordehandliggende oplossing.

Vreemd inderdaad: zeggen en doen wat je wilt en het dan zelf mogen opknappen. Dan zijn we weer terug bij de bruinhemden.

In een andere thread beweerde Peter in ernst dat iemand die zich in zijn vrijheden voelt aangetast door straatschorum en nietsontziende stedelijke hufterigheid maar op moet rotten naar de provincie (waar de hufterigheid niet minder is). Die logica is natuurlijk meneer Foppe ten voeten uit en de ultieme kapitulatie. Geef de stad lekker aan de prachtjongeren, dan kunnen die in alle rust hun vrijheden botvieren.

op 02 10 2007 at 08:46 schreef hosseyn:

Als de overheid ergens goed voor is, is het wel het waarborgen van vrijheden.

op 02 10 2007 at 08:49 schreef daniel:

Hm, het CDA is volgens Tjerk rechts ondanks het feit dat het de senior coalitie partner in het meest linkse kabinet sinds jaren is.

Raar soort rechts is dat.

Soms regeert het CDA met de VVD, soms met de PvdA. Krijg toch meer het idee dat het CDA nogal een midden partij is. Daarom heeft het CDA ook zo vaak een sluitelpositie, zij hebben het grote midden in bezit en daarom zijn ze bijna altijd nodig. De VVD en PvdA willen ook in het midden zitten, want ze willen die macht ook. Daarom zijn ze beide naar het midden opgerukt, zonder zich te realiseren dat ze op die manier hun eigen ondergang tegemoedgaan. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal.

Wat Ayaan Hirsi Ali betreft. Het alternatief voor die hele dure beveiliging is misschien wel om de bedreigers op te pakken en te bestraffen. Een raar idee wellicht.

Ik vraag me wel eens af wat er gebeurd zou zijn als Theo Van Gogh een pistool had aangeschaft. Dan had ie misschien nog geleeft en zich tegen Mohammed Bouyeri kunnen verweren. Of dat beter is weten we niet, want dan hadden we hem vast een racistische moordenaar genoemd. Netzoals die politieagent die zich niet vreugdevol door Dries de Marokkaan aan een groot mes liet rijgen maar ‘m in plaats daarvan heel respectloos doodschoot.

op 02 10 2007 at 10:03 schreef hosseyn:

Ik vraag mij af wat er was gebeurd als Theo van Gogh kickboxer was geweest. Dan had hij zo’n schriele kwezel een gerechtvaardigde doodschop kunnen geven.

Wapens hebben de neiging in verkeerde handen te vallen – Theo van Gogh lijkt mij niet de man te zijn geweest om met een pistool rond te lopen.

op 02 10 2007 at 10:20 schreef Max J. Molovich:

Mij is wel eens verteld dat Van Gogh net begonnen was met schietlessen te nemen. Of dat waar is, weet ik niet.

Los daarvan vraag ik me op gezette tijden af wat er zou zijn gebeurd als Theo van Gogh, vlak voordat hij werd neergeschoten, in de moeder van Mohammed B. was getransformeerd met op de plaats van haar neus een olifantenslurf waarmede ze haar zoon billenkoek zou geven.

op 02 10 2007 at 10:23 schreef Peter Breedveld:

Fuck me, ik dacht dat het hier over de etymologie van het woord ‘neger’ ging.

op 02 10 2007 at 10:27 schreef hosseyn:

Wat nu als Theo moslima was geweest? Ik heb hem vaak genoeg met burqa gezien.

op 02 10 2007 at 10:28 schreef hosseyn:

En als hij een neger was geweest, en desondanks vermoord, dán had je links eens moeten horen!

op 02 10 2007 at 10:37 schreef daniel:

In de VS heb je veel wapenbezitters, die hoeven niet allemaal te kunnen kickboxen. Ik stel me die vraag omdat Theo Van Gogh nogal dol op Amerika was, dus wellicht dat het idee van zelfverdediging hem ook wel lag. In iedergeval dacht hij er aan om naar de VS te vertrekken.

Het feit is nu eenmaal dat de overheid niet iedereen tegen Moslimfundamentalisten kan beschermen. Aangezien het blijkbaar niet strafbaar is om te roepen dat iemand dood moet, kun je misschien beter niet vertrouwen op een ander maar zelf maatregelen treffen.

Zeker wanneer het je eigen veiligheid betreft.

op 02 10 2007 at 10:49 schreef hosseyn:

Ja, het is natuurlijk vloeken in de rechtse kerk, maar in de VS zijn ook de meeste moorden. Als we het ‘what if’ nog even rekken, dan zou ik kunnen zeggen: had Bouyeri een blaffer gehad, dan had hij het broodmes bij moeder op de plank kunnen laten.

Ik heb er overigens niets op tegen wanneer mensen die worden bedreigd wapens dragen, integendeel, de nederlandse politie heeft het nu eenmaal te druk met achterlichtjes en verkeerslichtnegeerders.

op 02 10 2007 at 11:45 schreef Max J. Molovich:

Verkeerslichtnegers, bedoelt u.

op 02 10 2007 at 11:51 schreef hosseyn:

Waarom is er geen werkwoord verbonden met het zn. nmw. ‘marokkaan’ of ‘arabier?’ Vuile racisten!

op 02 10 2007 at 12:03 schreef Lagonda:

Heeft ze het weer over dat meisje van 18 dat voor het eerst anaal probeerde, en dat het auw deed aan de bips? Daar heeft Myrthe het namelijk altijd over.

op 02 10 2007 at 12:13 schreef Paardestaart:

Ah – CDA is rechts? OK! Whatever..
Was het maar zo trouwens; wàs er maar een goeie rechtse partij in Nederland; dan viel er tenminste nog eens ergens over te praten.
Maar ik begrijp dus dat men eigenlijk vindt dat een Nederlander die bedreigd wordt omdat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting om een hoognodige kwestie aan te snijden eeuwig achter ’s lands grenzen moet blijven, of anders vogelvrij is??
Ach ja – de melkboer wordt tenslotte ook niet bedreigd? Dus je hebt het aan jezelf te wijten, nietwaar?

Dat men degenen die anderen met de dood bedreigen gewoon opsluit, of het land uitgooit..

Dat het grauw zich hier gedraagt of mensen als Hirsi Ali en Wilders opvreters zijn en gilt over de kosten mag de hoi polloi zichzelf verwijten. Wie was het ook al weer die zei dat ‘persoonsbescherming’ geen statussymbool moest worden? Was dat niet droopy Donner?

op 02 10 2007 at 12:23 schreef Tjerk:

@Paardestaart: "Zeggen wat je op je hart hebt is ‘je waffel opentrekken’ en als dat je op doodsbedreigingen komt te staan hoef je van de overheid niet te verwachten dat ze voor jou het zwaard hanteert; opeens mag je dan schieten. Is dat jouw opinie, of vind je dat de consequentie van libertarisme..?"

Het laatste natuurlijk. Althans, het lijkt me een consistente gevolgtrekking uit Hemelrijks anarchokapitalistische positie.

Wat Hirsi Ali over Mohammed te berde bracht was misschien allemaal niet zo gepast in de salon waar het type socialisten als ik verkeren; maar ze heeft het volste recht het te zeggen en beschermd te worden. Ik vind het ook een goede zaak dat ze het taboe doorbroken heeft. Ze was als (ex)moslim en Afrikaanse ook een van de weinigen die dat kon doen. Ik lees uit de mond van Martijn de Koning, die er onderzoek naar doet, dat zelfs Wilders bij de meeste moslims niet echt leeft. ‘Wat heeft ‘ie nu weer gezegd?’, is de reactie. Lijkt me gezond, die eeltvorming.

‘Submission’ vond ik, en vind ik, een beschaafde en esthetisch plezierige polemiek.

@Daniël; onze noties van wat ‘links’ en ‘rechts’ zijn, zijn aan verschuiving onderhevig. Het zijn dan ook relatieve begrippen. Zet een Nederlandse VVD’er in de VS neer, en hij zit in het kamp van de democraten, de ‘liberals’.

De PvdA is allang niet ‘links’ meer. Het is, al sinds Kok/Melkert, een middenpartij geworden. CDA is een centrumrechtse partij. Dat dit ‘Den Uyl II’ zou zijn (een veelgehoorde kreet), lijkt me dus nogal overdreven.

Het is wel te verklaren hoe die kreet ontstaat. De PvdA heeft er electoraal belang bij zich als links te presenteren, en VVD en Geert Wilders delen dat belang.

op 02 10 2007 at 12:29 schreef Tjerk:

@Hosseyn; Ayaan Hirsi Ali is een zwarte (‘negerin’ klinkt echt te fout, sorry, noem me een lafaard.) en desonanks heeft Kees Driehuis haar met de Zembla-uitzending ‘de Heilige Ayaan’ zelf op de korrel genomen.

Verder had Bouyeri een blaffer bij zich. Hij heeft Van Gogh eerst met kogel doorzeefd zodat deze mooi stil bleef liggen, en hem toen als een offerdier gekeeld en met het mes het briefje aan Ayaan op de borst gespeld.

op 02 10 2007 at 12:36 schreef Max J. Molovich:

Zelf prefereer ik de term ‘chocolademens’, zoals de Japanners zeggen als ze het over een neger hebben.

op 02 10 2007 at 12:41 schreef Syarikat:

hosseyn: Verder kijken dan je neus lang is belangrijk, maar je eigen beperkingen kennen ook. Heins is vaak in Indonesië geweest en spreekt de taal, maar dat maakt hem geen autoriteit op het gebied van de taalhistorie.

‘Ngawur’ lijkt klankmatig inderdaad qua een (klein) beetje op ‘(ge)ouwehoer’, maar de betekenisovereenkomst is zwak (lees het woordenboek van A. Teeuw, de grootste nog levende kenner van het Maleis/Indonesisch in Nederland (wat ook door Indonesische academici volmondig wordt erkend) er maar eens op na. Bovendien hebben de enkele woorden die na de oorlog vanuit Indonesië in het Nederlands terecht zijn gekomen allemaal met politiek te maken (bijv. ‘pemoeda’s ([revolutionaire] jongeren < pemuda) (en zijn daarom bij het grote publiek, dat zich niet specifiek met Indonesië bezighoudt nauwelijks bekend. De kans dat het al in de koloniale tijd via het door de meeste Europeanen gesproken laag-Maleis in het Nederlands is gekomen lijkt me gering, de Maleise (en enkele Javaanse of Jakartaanse) woorden die je in de koloniale literatuur en pers tegenkomt zijn van geheel andere aard. Meestal zijn het of huis-tuin-en-keukenwoorden voor zaken uit het dagelijks leven (pisang, ketimoen, korek = banaan, komkommer, lucifers), zaken die met het bestuur te maken hebben (bijv. ‘printa(h) geven’ = bevel geven (< perintah), en een paar clichéuitdrukkingen zoals 'ik voel me senang' en 'op z'n blote kakkies' (< kaki = been, voet). Om van 'ngawur' naar '(ge)ouwehoer' te komen zou het de mensen in Nederlands-Indië wel in de mond bestorven hebben moeten liggen en daar zie ik niet de geringste aanwijzing voor.

op 02 10 2007 at 12:43 schreef Tjerk:

@Paardestaart; nee joh, het CDA is een marxistisch collectief, nou goed?

2. Richt zo’n ‘goeie rechtse partij’ op, of houdt op met zeiken.

3. Draai er nu niet om heen: wat men vindt is dat een economische asielzoeker die liegt over z’n identiteit om hier z’n geluk te mogen beproeven, per direct weer terug moet.

Ten tweede vindt men dat Hirsi Ali’s beveiliging zolang ze in de States verblijft een zaak is van de Amerikaanse overheid.

Vraag me trouwens af wat Pamela Hemelrijk, vanuit haar radicaal libertarische visie, van deze zaak vindt. Is persoonsbescherming niet gewoon een kwestie van individuele verantwoordelijkheid. Jij trekt je waffel open, dus jij moet maar zorgen dat je goed kan schieten of de pegels hebt om een paar mannen met oortjes in te huren?

op 02 10 2007 at 13:34 schreef BigPete:

@Hos
Die smerige berberrat heeft Theo EERST neergeschoten en toen pas gebruikte deze lafaard zijn mes. Dattie ook nog talloze malen op agenten heeft geschoten is je kennelijk ook ontgaan?

op 02 10 2007 at 13:37 schreef Hosseyn:

vreemd, er lijkt een posting van mij te ontbreken. Dat het mij tegenviel van Mo, een blaffer – dat is toch gggggghhhhhhhaarraaaaaammmm?

Je zult vast gelijk hebben, BigP, ik heb de details niet meer allemaal op een rijtje. Slapeloze nachten, extreem veel werk. Wat doe ik hier eigenlijk?

op 02 10 2007 at 13:41 schreef Peter Breedveld:

Werkontwijkend gedrag vertonen, Hos.

op 02 10 2007 at 13:44 schreef hosseyn:

Dat is de virtuele bedoeïen in mij, Peter. Ik kan beter in de schaduw van een kameel hurken en mijn slapeloze nacht inhalen, dan kom ik misschien nog tot iets.

op 02 10 2007 at 13:52 schreef daniel:

hosseyn

Helaas, de VS staan slechts op plaatsje 24 in de lijst, lager dan landen zoals Polen, Mexico of Rusland.

http://www.nationmaster.com/graph/cri_mur_percap-crime-murders-per-capita

Tjerk

Zeker, maar je voorbeeld geeft al aan dat vanuit internationaal perspectief al nauwlijks sprake is van enig ‘rechts’ in Nederland. Zowel vanuit binnenlands perspectief als daarbuiten is zijn noch het CDA of de VVD rechts te noemen. Ze zitten aan de rechterkant van de Sociaal Democratie, datwel maar uiteindelijk blijven ze beide voorstanders van grote overheidsbemoeienis.

op 02 10 2007 at 17:08 schreef hosseyn:

Ik heb het natuurlijk over de westerse, beschaafde wereld, Daniel!

En CDA, VVD, zeker… Atheos zij dank hebben wij geen Amerikaans rechts.

op 02 10 2007 at 19:22 schreef Tjerk:

De overheid is altijd voorstander van grote overheidsbemoeienis, Daniël. Dat komt omdat mensen van de overheid verwachten dat die de problemen oplossen.

In de VS verwacht de burger dat de overheid het terrorisme oplost. Overheid verwerft zich vervolgens het recht de burger verregaand te bespioneren.

De uitgaven van de Amerikaanse overheid zijn groter dan ooit. Niet alleen omdat ze zich met het leven van eigen burgers bemoeien, maar ook omdat ze zich zo nodig met het leven van burgers aan de andere kant van de wereld moeten bemoeien.

Ik wil maar zeggen: ‘links’ of ‘rechts’, uiteindelijk is dat niet wat beslist over een grote of kleine overheid.

op 03 10 2007 at 13:51 schreef hosseyn:

Als kind las ik meermalen het boek ‘Rendez-vous in San Francisco’ (1939) van Erik Hazelhoff Roelfzema – veel interessanter dan Soldaat van Oranje, waarin hij vertelt door zijn lange liftreis door Amerika eind jaren dertig (wat nou student, homeless hobo!)

Hij komt in dat boek een neger tegen en zegt: "Hallo neeger!," waarop hij vervolgt: "Ja, kijk maar niet zo boos, je bent zo zwart als mijn laars!"

Toen al (vijfendertig jaar geleden) voelde ik enige plaatsvervangende schaamte om die lompe hollander die daar eens de jolige student ging uithangen. Als de neger in kwestie echt kwaad was geweest, dan had Oranje haar beste soldaat moeten missen en Hitler gewonnen. (we zijn er weer)

op 03 10 2007 at 14:02 schreef dewanand:

wat vreselijk, Groenberg een Afro fundamentalist die het woord neger uit het woordenboek wil halen. OPlossing alle negers uitroeien dan verdwijnt dit woord wel vanzelf, want dan bestaan er geen negers meer. Ok, deze nazistische oplossing is niet leuk voor negers, want elke hindoe moet zeggen leef en laat de neger ook leven.

laatst mailde een hindoestaanse man mij. Hij wilde een revolutie starten in hindoewereld door alle hindoes gewoon aan te duiden met het woord Sanatan, want dat was de oude benaming van henzelf voor de Europeanen in India de macht overnamen. Ik moest wel lachen, want ja, wat maakt een benaming nou uit. Noem mij maar superkoelie van de Europese Unie dan ben ik toch meer waard dan al die gewone koelies en negers in Nederland. Competitie moet er zijn.

HOe moet ik de neger dan noemen? Roetmop, lijkt mij een leuk alternatief, moet Groenberg maar verzinnen.

Ik wil supernegers zien in Nederland en geen roetmoppen.

Positieve interpretatie van een scheldwoord is een teken van hoge intelligentie. Hebben homo’s toch ook gedaan. kijk, nu zie je alleen trotse nichten en flikkers in de bosjes. HOmo’s zijn best intelligente zoogdieren.

Waar is the planet of supernegros?
Geef mij maar een jonge, slanke, chocolade kleurige, maagdelijke supernegerin, als ik reincarneer in mijn volgend leven. Ik mis al die jonge, mooie negermeisjes uit mijn wilde jeugd in Suriname nu.

ach die groenberg ouwehoert maar wat. hier leuke spamtekst over hem:

Afro-ellende van heerschap Roy Groenberg
http://www.dewanand.com/wfor1220.htm

Dewanand
Planet of superhindus
Greetings from Krishnaloka

op 03 10 2007 at 14:10 schreef hosseyn:

Krisjna loca? Gringo loco?

op 06 10 2007 at 11:38 schreef dewanand:

fout hosseyn.

loka is planeet in sanskriet

Krishnaloka: spirituele planeet van Krishna, ergens in de verre ruimte.

Allahloka: spirituele planeet van Allah

ben jij islam aanhanger? of moslim fundamentalist.

toon aub meer respect voor hindoes man, want wij zijn veel machtiger dan jullie zielige moslims. islam ligt op haar gat man, iedereen haat moslims nu en dat is hun ondergang.

dewanand
hindoe fundamentalist
Greetings from Krishnaloka

op 06 10 2007 at 14:06 schreef hosseyn:

Dewa: ik ben een ontwaakte.

op 06 10 2007 at 17:16 schreef dewanand:

hoezo ontwaakte ? ben je jehovah getuigen, nou die zijn echte hindoe haters en hebben geen respect voor ons hindoes. wat ben je toch bekrompen man. mail mij eens persoonlijk voor wat kontakt.

ik ben een bruintje in blank nederland en heb zoveel discriminatie en racisme meegemaakt dat ik nu maar hindoe fundamentalist ben, om in leven te blijven tussen witte wolven.

wij hindoes gaan ook even hard als blanken moeten strijden met wapens om te overleven.

dewanand
waldo@wanadoo.nl

op 06 10 2007 at 18:36 schreef hosseyn:

Maar Dewa! De hindoes hebben toch juist, in de vedische tijd, het geïnstitutionaliseerd racisme uitgevonden? Is dit een etnische variant op het stockholmsyndroom? Waarom word je niet gewoon jezelf? Vertaal eens het woord ontwaakte in het sanskriet, wat krijg je dan?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS