Home » Archief » Ad Kolkman


[11.10.2007]

Ad Kolkman

indentificatie-fn (52k image)

Ad Kolkman is cartoonist voor onder andere het weekblad Elsevier. Meer op zijn website.

Algemeen, 11.10.2007 @ 07:37

[Home]
 

75 Reacties

op 11 10 2007 at 08:15 schreef Wichard:

Haha leuke kwinkslag naar een ontzettende non-discussie.

Ik kan er echt niet bij dat mensen die mooie, prikkelende toespraak van Maxima niet kunnen begrijpen. Of begrijp ik iets niet?

Misschien is het ook teveel gevraagd om het verschil te zien tussen "DE Nederlander bestaat niet" en "de Nederlander bestaat niet", al schijnt zij dat weer niet precies gezegd te hebben, want daar nam JP z’n toevlucht toe gister.

In citaten gaat de nadruk van een zin verloren, en in dit geval de essentie van het verhaal. Zou je je toespraken dan altijd citaat-proof moeten maken? Ik hoop het niet.

op 11 10 2007 at 08:43 schreef Peter Breedveld:

‘Mooie, prikkelende toespraak van Maxima’? Je bedoelt die waarin dat afgekloven cliché van dat koekje werd opgedist? Puh-leaaze, Wichard, jij bent écht snel tevreden. Als het volk maar wordt voorgehouden dat niemand zich hier hoeft aan te passen, omdat er helemaal niks aan te passen vált, vind jij het al goed. Dan is de multiculturele droom weer voor even gered. Tenslotte zijn woorden soms dodelijker dan kogels en komt de sharia voor 98 procent overeen met onze eigen grondwet!

Mooi dat Maxima eindelijk eens door de mand valt, want dat gedweep irriteert me al vanaf de eerste keer dat ik haar op televisie zag.

Mooi? Charmant? Het mens is een paard! Honderd keer aantrekkelijker dan de muppet via wiens bed ze omhoog is geglibberd, maar toch een paard.

En dan dat geslijm over het Nederlands, dat ze zo snel zou hebben leren spreken. Nederlands?! Als ik zo Arabisch sprak, zou ik in Egypte een mooi verhaal kunnen ophangen over geitenneukers zonder dat iemand er kwaad om werd. ‘Mooie, verfrissende toespraak, vind je niet, Mustafa?’ – ‘Nou, Ashraf! En wat lijkt die Breedveld ontzettend op George Clooney, zeg!’

op 11 10 2007 at 08:54 schreef heteb:

U draait de zaken precies op zijn kop. U zegt, met Balkenende, dat het gewraakte zinnetje uit zijn context zou zijn gehaald. Het tegendeel is waar.
Zonder context zou niemand over een dergelijke open deur zijn gevallen; het is juist de context, te weten het WRR rapport "Identificatie met Nederland", wat het zijn onverkwikkelijke betekenis geeft. Relativisme was juist door de context misplaatst.

Men heeft het goed aangevoeld.

op 11 10 2007 at 08:55 schreef heteb:

ps. dat was een reaktie op Wichard.

op 11 10 2007 at 09:12 schreef filantroop:

Het beruchte koekje dateert nog uit de vroege jaren zestig van de vorige eeuw. Bij de zuinigen onder ons steevast het mariakaakje van Verkade, dat door ons ook wel eens aangeduid werd als “Haags banket”, vanwege de voor mijn stad zo typerende zuinigheid.
Soms weerklonk in het keurige Haagse Benoordenhout “komen jelui dineren, moeder slacht een haring”.

Toch is dat “koekje” zo’n typische kwinkslag uit de koker van één of meer belegen Nederlanders, waar Maxima zelf geen weet kan hebben. In de dure Haagse Vogelwijk, waar ex-PSP’er Andrée van Es opgroeide, kende men deze echter wel.

op 11 10 2007 at 09:23 schreef filantroop:

Een geblondeerde latina die Nederlands spreekt alsof d’r tong een maand in de loog gelegen heeft mag mijn identiteit ontkennen, maar dan wil ik me het recht toe-eigenen haar een geblondeerde latina te noemen die Nederlands spreekt alsof haar tong een maand in de loog gelegen heeft.
Haar prins-gemaal, die niet geheel toevallig ook ons nationaal waterhoofd is heeft bij haar reeds vele keren het water doen breken, en ik moet toegeven, sedertdien is het grondwaterpeil fiks gestegen. Ik zou daarom willen voorstellen hem als gemaal in te zetten in de strijd tegen het stijgende water.

op 11 10 2007 at 10:18 schreef Joris-J:

"Tenslotte zijn woorden soms dodelijker dan kogels en komt de sharia voor 98 procent overeen met onze eigen grondwet! "
Dat is waar natuurlijk, maar die zinsnede geeft niet weer wat of wie DE gemiddelde Nederlander dan wel is.
Je hebt tokkies, je hebt kak, je hebt Meulenbelt, je hebt Wilders, je hebt Rouvoet, en je hebt Verdonk. Zoiets zal Maxima wel bedoeld hebben.
"Als het volk maar wordt voorgehouden dat niemand zich hier hoeft aan te passen, omdat er helemaal niks aan te passen vált, ………. "

Duidelijk, maar waaran dient ment zich dan wel aan te passen binnen het brede scala aan in en aan Nederland(ers)?

Die vraagt blijft vooralsnog onbeantwoord.

op 11 10 2007 at 10:28 schreef Peter Breedveld:

Waar ‘men’ (autochtone hondenliefhebber of allochtone relifanaat) zich dient aan te passen, zijn de bevochten waarden als vrijheid van meningsuiting, de cultuur waarin het gewoon is om keiharde kritiek te uiten en overal de spot mee te drijven.

Wat de Nederlandse identiteit is, interesseert mij geen ruk en ik ben het met Wichard eens dat het een non-discussie is. Maar het is raar om te beweren dat er geen Nederlandse identiteit bestáát, of dat DE Nederlander niet bestaat, en tegelijk te suggereren dat de Nederlandse identiteit dat ene kaakje bij de koffie behelst. Ik noem dat niet verfrissend en prikkelend, ik noem het gezwatel van een dronken aardbei.

op 11 10 2007 at 10:37 schreef filantroop:

De “gemiddelde Nederlander” is natuurlijk slechts utopisch. Het ging om het bestaan van een Nederlandse identiteit. En die blijkt ontkent te worden door enige notabele denkers.
Dat het juist die denkers zijn die ministeriele verantwoordelijk wensen over te laten aan personen met een buitenlandse nationaliteit, en er bijkans geen moeite mee hebben dat sommige Nederlanders in vreemde krijgsdienst verkeren, en bovendien de Nederlandse soevereiniteit over willen laten aan Europa, doet vermoeden dat door hen de eerste voorzichtige stappen gezet worden Nederland op te heffen.

op 11 10 2007 at 10:39 schreef filantroop:

Een aardbeienlikeur dus. Geef mij maar liever een bel Grand Marnier.

op 11 10 2007 at 10:55 schreef Hosseyn:

@Peter
Wanneer Maxima zegt dat de Nederlandse identiteit niet bestaat omdat deze niet tot één cliché is terug te brengen, wil zij daarmee zeggen dat identiteit een cliché is. Hiermee herdefinieert zij het -buitengewoon complexe- begrip identiteit. Uiteraard ter ondersteuning van de (toch al tsunami van) multiculturele moraal waarmee de overheid ons al decennia tot vervelens toe overspoelt – hierin is zij al net zo’n droevige figuur als Ali B – geen controversiële rapper (zoals het hoort), maar het springende gebarende orgelaapje van de wanhopige overheid. De sidekick van Cohen cs.
Maar om een lang verhaal kort te maken: een lekker wijf is het wel. Ze zou welkom zijn op mijn breezerparty.

op 11 10 2007 at 11:13 schreef dewanand:

zelf beschouw ik mijzelf als een hindoelander, met een meervoudige identiteit. Ik ben karmisch verbonden met alle volkeren en rassen ter wereld.

blanke nederlanders vind ik vaak heel bekrompen en niet modern. Nederland heeft geen nationale identiteit meer, vooral door de atomisering en individualisering. Iedereen verzint maar wat over zichzelf.

Maxima gaat nooit een standaard Hollandse meid kunnen worden.

hier een citaat uit mijn nieuwste tekst:De waarde van een vagina is in elke cultuur relatief gedefinieerd en kan dus veranderen. Er is wel overal ter wereld een vrij constant verband tussen de waarde van een vrouw en de waarde van haar vagina, met heel veel extremen en afwijkingen. Openbaarmaking van een vagina is overal ter wereld iets magisch en een heuse massa happening. Als prinses Maxima (echtgenote kroonprins der Nederlanden) op een zwoele zomerse dag haar Argentijnse vagina zou openbaren op een website en smerige details van haar voorhuwelijkse seksleven zou publiceren, dan zou haar adellijke waarde in achterlijk Nederland met 99,99999 procent kelderen. Maxima zou dan alles verliezen en verstoten worden door adellijk Holland. Zo mag een adellijke meid zich niet gedragen in het openbaar. Maxima mag niet met een halfbloot mini rokje paraderen door de Haagse binnenstad, want ook dat is strikt verboden. Of Maxima als een gave maagd trouwde en bloedde tijdens haar huwelijksnacht is nu een staatsgeheim in de Hollandse monarchie.
copyright Dewanand 2007
einde citaat

bron: Kritisch POdium Dewanand
tekst:

De eerste klas vagina van de moslima,
zegeningen halal pil, Insha Allah lala
Offeraar Dewanand
Offercode wfor1232
Offerdatum 4 oktober 2007
url bron:
http://www.dewanand.com

op 11 10 2007 at 11:19 schreef Joris-J:

Geert Wilders noemde haar toespraak ‘politiek correcte prietpraat’.
De Bond van Oranjeverenigingen, viel steil achterover van de speech van Maxima en Balkenende …hij verdedigde Maxima, allicht
Breedveld: " de cultuur waarin het gewoon is om keiharde kritiek te uiten en overal de spot mee te drijven."

Die cultuur hadden we ooit eens, maar die is er niet meer, en DAT had dan ook in het verhaal van Maxima naar voren moeten komen. Ik zie namelijk enorm veel zelfkritiek, mensen die zichzelf het zwijgen opleggen of erger: onder moeten duiken, zoals de Zweedse tekenaar Lars Vilks vorige maand.
"Grote ramen zonder gordijnen,”,zei Maxima, “ zodat iedereen goed naar binnen kan kijken. Maar ook: hechten aan privacy en gezelligheid. Nederland is: één koekje bij de thee. Maar ook: enorme gastvrijheid en warmte. Nederland is: nuchterheid en beheersing, pragmatisme. "
Het pragmatisme dus, om vooral dit soort netele zaken dan maar niet meer aan de orde te stellen.

op 11 10 2007 at 11:48 schreef hosseyn:

@Dewanand,
Volgens mij ben jij gewoon een rare nederlander die voor allochtoon speelt.

op 11 10 2007 at 11:55 schreef Hansje Castorp:

wat hosseyn zegt.

op 11 10 2007 at 12:03 schreef hosseyn:

Hansje, volgens mij ben jij een verdwaalde romanfiguur. Terug naar je berg, dekentje over de knieën!

op 11 10 2007 at 12:06 schreef Jozef:

Godsamme, wat ergerde ik me aan de de toespraak van die argentijnse stoephoer. En, alle uitleg achteraf , praat niet meer recht wat krom is. Toespraak voor het volk, toch ? Dan moet de boodschap bij de erste keer toch al over gekomen zijn ? Denk dat het ‘volk’ het uitstekend begrepen heeft ..

op 11 10 2007 at 12:10 schreef hosseyn:

gelukkig bestaat er wel een argentijnse identiteit: parachutespringen zonder parachute.

op 11 10 2007 at 12:23 schreef Peter Breedveld:

Hé hallo, Jozef, ik weet niet of ik daar wel zin in heb, een proces omdat een reaguurder op mijn site Maxima uitscheldt voor stoephoer.

op 11 10 2007 at 12:28 schreef filantroop:

“Stoephoer” vind ik een zeer saillante omschrijving die ik niet meteen bestrijden zal, maar toch de nodige vragen bij me oproept. Het maakt me nieuwsgierig of ons waterhoofd gebiologeerd is door vrouwen die bijeengehouden worden door jarretel en lingerie die zo klein is dat je er nog geen bladluis mee kan verpakken. Nou ja, platjes misschien.
Ik herinner me nog dat over de dependance van het Paleis Noordeinde (waar ons waterhoofd tijdelijk ondergebracht werd), enige commotie ontstond omdat ernaast de lingeriewinkel JOËLLE gevestigd was, alwaar de beter gesitueerde Haagse haar genitaliën als een praline kon laten verpakken.
Er gingen betrouwbare geruchten dat ons waterhoofd het te pikant vond dat hij een deurtje verder moest om onze trottoirartieste van een in goudlamé gewoven verpakking te voorzien.
Of daardoor die snoepwinkel verdwenen is durf ik niet met stelligheid te beweren, maar curieus was het wel. En menig perkamenten Shell-weduwe heeft zich sindsdien met een Sloggi tevreden moeten stellen.

op 11 10 2007 at 12:48 schreef DvR:

Het arme schaap zei alleen maar dat ze "DE Nederlander" niet heeft kunnen vinden, daarmee aangevend dat geen enkel individu volledig aan het geijkte clicheebeeld van De Nederlander voldoet.

Een terechte opmerking van haar, al is het een platitude van jewelste (immers: "there is no such thing as the average american"). De kritiek van Wilders dat het politiek-correcte prietpraat was, was terecht. De aantijging van talloze over elkaar heen tuimelende anderen dat ze de Nederlandse identiteit ontkend zou hebben was overtrokken.

Ik heb nog niemand een overtuigende definitie van de Nederlandse identiteit zien geven en het grappige is dat we het daar als Nederlanders onderling ook helemaal niet over eens zijn, het gelijk van de prinses in feite bevestigend. We weten echter verdomd goed welke eigenschappen zeker NIET tot de Nederlandse identiteit behoren, zoals daar zijn het als minderwaardig beschouwen van vrouwen, homo’s en ongelovigen of het aan religieuze normen willen onderwerpen van de openbare ruimte. Dat ligt nu wat gevoelig, veel gevoeliger dan men zich in Den Haag en Wassenaar maar wil realiseren, en daarom was deze toespraak toch wel een beetje dom van Maxima.

Wat betreft het enkele koekje, dat voorbeeld was waarschijnlijk afgeleid van de beroemde anecdote over de twee Amerikaanse gezanten die bij minister-president Drees op bezoek kwamen om te kijken of Marshallhulpgelden in Nederland goed besteed zouden zijn. Het positieve advies dat ze aan hun regering zouden geven stoelde mede op het feit dat ze in Drees’ bescheiden flatje slechts op een kopje thee en een biscuitje gefeteerd waren geweest, een teken van degelijke zuinigheid.

op 11 10 2007 at 13:01 schreef Jozef:

Neem mij niet kwalijk, Peter. Ook mijn excuses aan alle argentijnsen die zich zouden kunnen aangesproken voelen door het woord dat ik gebruikte. Door emotie overmand, drukte ik reeds op de ‘verstuur’knop, zonder eerst nog eens rustig mijn berichtje te checken. Zal proberen mijn virtuele leven te beteren en zou eeuwig dankbaar zijn indien allen die zich door mij gekrenkt voelen, een poging zouden wagen om me te vergeven.

op 11 10 2007 at 13:08 schreef Ernst:

Jozef, de beroemde Nederlandse sorrycultuur is aan jou in ieder geval niet voorbijgegaan.

op 11 10 2007 at 13:15 schreef Theo Ichtus:

@ hosseyn (argentijnse identiteit)

Zoiets?

http://expn.go.com/expn/story?id=3055619&no_cache

op 11 10 2007 at 13:43 schreef Lagonda:

De taxi’s in Buenos Aires hebben een fel geelgespoten dak; daaronder zijn ze zwart. De nepblonde Argentijnse dames worden daar in de volksmond ’taxis’ genoemd: geel van boven, zwart van onderen. Maxima is dus geen stoephoer, maar een taxi.

op 11 10 2007 at 13:54 schreef hosseyn:

Ja, precies zo, maar dan anders.

op 11 10 2007 at 13:58 schreef Wichard:

@Peter dat de toespraak prikkelend was, blijkt wel uit de enorme ophef die het veroorzaakt heeft. En dat terwijl haar uitspraak "there’s no such thing as the average Dutchman" natuurlijk helemaal niet nieuw of verfrissend was.

Dat wil niet zeggen dat er in Nederland geen normen en waarden (ff kotsen, sorry hoor) zijn die we met elkaar belangrijk vinden, zoals je die kan vinden in de grondwet en het spreken van Nederlands.

@Joris J
Duidelijk, maar waaran dient ment zich dan wel aan te passen binnen het brede scala aan in en aan Nederland(ers)?
Kijk dat is een goede vraag, die WEL zinnig is in dit verhaal. Moeten allochtonen van schaatsen gaan houden? En hun gordijnen open doen ’s avonds? En hun koekjesvoorraad minderen? Bosje tulpen op zaterdag?

Alsjeblieft niet zeg! Ik zou stellen dat allochtonen zich zouden moeten aanpassen aan de grondwet en de taal moeten spreken. De rest komt wel en anders maar niet.

En Geert "hellend vlak" Wilders snap ik al helemaal niet, want ik vond de speech bijzonder politiek incorrect omdat de prinses haar persoonlijke mening liet klinken en niet bang was iets -blijbaar- controversieels te zeggen.

op 11 10 2007 at 13:59 schreef hosseyn:

Wichard, je hebt volkomen gelijk. Je begint met een koekje, en voor je het weet eisen ze een smulbos.

op 11 10 2007 at 15:06 schreef dewanand:

fout Hosseyn,

ik ben een Hindoelander, dat is een geavanceerd prototype met actieve bepantsering van een doorsnee Hollander. Ik ben het futuristisch prototype van een Hollander uit de verre toekomst.

I am Ready for war.

aankomend werk 2008:

Moord op allochtonen.

Dewanand
Hindoe fundamentalist

op 11 10 2007 at 16:20 schreef Joris-J:

@ Wichard:
"Duidelijk, maar waaraan dient ment zich dan wel aan te passen binnen het brede scala aan in en aan Nederland(ers)? "

Breedveld leverde het antwoord al : "Wat de Nederlandse identiteit is, interesseert mij geen ruk. Mij ook niet, het interesseert me niet of mijn buurman z’n gemiddelde tuin maait, of hij een gemiddeld midweek arrangement bij CenterParks boekt, en of hij daar in een gemiddelde Opel Vectra rijdt .
Die gemiddelde Nederlander bestaat niet.
Dat is inderdaad een non-discussie

De typisch Nederlandse geroemde vrijheid om te kunnen zeggen wat je wilt en tegen wie je dat wilt vind ik veel belangrijker.
Ene de Ruyter schreef vorig jaar op Hoeiboei: "theologische begrippen en criteria zouden op alle niveaus moeten worden losgekoppeld van juridische en constitutionele processen en instellingen van de maatschappij
Wat een zindelijke en schone gedachte,en wat een maagdelijk vileine aanval op het hart van de zuivere Islam.
Wat een nadenkertje voor CDA en Christenunie,om van het marginale SGP maar te zwijgen"

Ik denk dat dat veel meer des Pudels kern is.
Wij leefden tot voor kort in een land waar je kon zeggen wat je wilde…….
Tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld dat politici ondergedoken zitten, dat cabaretiers bedreigd worden, en dat een Job Cohen (hoe verderfelijk ik hem ook vind) beschermd moet worden omdat hij joods is.
Ook zeer Nederlands? Maxima hoorde ik daar niet over.

Tegen dat licht is "de cultuur waarin het gewoon is om keiharde kritiek te uiten en overal de spot mee te drijven " ( Breedveld) een gepasseerd station.

op 11 10 2007 at 16:26 schreef Peter Breedveld:

Tegen dat licht is "de cultuur waarin het gewoon is om keiharde kritiek te uiten en overal de spot mee te drijven " ( Breedveld) een gepasseerd station.

Godver, dan ben ik weer vergeten uit te stappen.

op 11 10 2007 at 16:36 schreef Joris-J:

nee Breedveld, doorgaan Puh-leaaze ;)

op 11 10 2007 at 16:54 schreef hosseyn:

@Dewa: ik kan niet wachten op de toekomst.

op 11 10 2007 at 17:48 schreef hosseyn:

Doris Lessing heeft de Nobelprijs. Mag ik alle dames op dit forum feliciteren? Zo zie je maar weer, al die wrok is nergens goed voor. Proficiat hoor!

op 11 10 2007 at 19:42 schreef Philippine:

Ik dacht dat dat beroemde kaakje bij de thee, zo van wilt u mischien een koekje en de Verkadedoos gaat open, geintroduceerd was door vadertje Drees, toen hij belangrijk bezoek ontving. GEWOON THUIS.

op 11 10 2007 at 19:42 schreef hosseyn:

Just kidding… Citaatje van de wikipedia:

"Wat de feministen van me wilden is een religieuze stellingname die ze niet nader hebben onderzocht. Ze willen mij laten getuigen. Wat ze me werkelijk willen laten zeggen is, ‘He, zusters, ik sta aan jullie kant in jullie strijd voor het ochtendgoud waar die beestachtige mannen niet meer bestaan.’ Willen ze echt dat mensen overgesimpificeerde stellingen innemen over vrouwen en mannen? Dat willen ze inderdaad. Ik kom met grote spijt tot deze conclusie.(The New York Times, 25 Juli, 1982)"

op 11 10 2007 at 19:47 schreef Philippine:

Sorry van dat kaakje. Was al gezegd. Neem er nog een.

op 11 10 2007 at 19:54 schreef Philippine:

En er komt een nieuw volkslied. Het oude voldoet niet meer. Dat was mij ook opgevallen:"onze voetballers" kennen de tekst niet.

op 11 10 2007 at 19:59 schreef Peter Breedveld:

Het is ook een stom volkslied, over een Duitser die de koning van Spanje trouw is. Wat hebben wij daarmee te maken?

Als ze het nieuwe volkslied asjeblieft asjeblieft maar niet door die SP-dominee laten schrijven.

op 11 10 2007 at 20:01 schreef Lagonda:

Natuurlijk komt er een nieuw volkslied. Nadat met het WRR-rapport de aanval is geopend, dient ook onze nationale hymne eraan te geloven. Nederland mag geen volksaard meer hebben; een volksidentiteit is iets bespottelijks, iets burgerlijks, en waarschijnlijk ook nog iets fascistisch.

Een van de mogelijke kandidaten voor een nieuw volkslied was ‘Dikke lul, drie bier’. Ziehier de wijze waarop de progressieven, onder het mom van camp of hip post-modernisme, de eigenwaarde van de burgerman belachelijk en waardeloos proberen te maken.

op 11 10 2007 at 20:13 schreef Peter Breedveld:

Niks mis met ‘Dikke lul, drie bier’. Maar ‘Zuurkool met vette jus’ is misschien nóg beter.

op 11 10 2007 at 22:42 schreef sikbock:

Ik zal dan wel een burgerman zijn.. ik ben namelijk nogal gesteld op ons volkslied. Wim T schippers cs vind ik overschat en afgezaagd btw

op 12 10 2007 at 08:45 schreef daniel:

Misschien is het ook teveel gevraagd om het verschil te zien tussen "DE Nederlander bestaat niet" en "de Nederlander bestaat niet",

en ik ben het met Wichard eens dat het een non-discussie is.

Het is zeker waar dat je de Nederlandse identiteit niet eenvoudig kunt defineren. Het is misschien zelfs beter om dat niet te proberen.

Het is echter wel héél erg gevaarlijk om te beweren dat de Nederlander niet bestaat. We hebben een grote groep Moslims in Nederland die zich vervreemd voelt van deze samenleving. Die krijgt aan de ene kant te horen dat ze moeten intergreren, aan de andere kant dat de Nederlandse identeit betekenisloos is. Wat moeten ze dan doen om te intergreren? Bloemkool eten, blank worden? Wat moeten ze doen?

Wie tot een minderheid behoort weet dat maar al te goed, en is daar ook trots op. Ik spreek hier uit ervaring. Mensen hebben behoefte aan identiteit. Ok, misschien niet als je 113 miljoen Euro per jaar hebt om mee te spelen, maar gewone mensen hebben dat wel. Daar komt ook die hele itensieve voetbalgekte vandaan als we het Nederlands elftal zien meedoen op een of ander groot toernooi. Mij boeit voetbal helemaal niks, maar op zulke momenten is dat anders.

In iedergeval, als je behoort tot een minderheid en de meerderheid je geen identiteit wil geven om aansluiting bij te vinden ga je op zoek naar een alternatief. Ik voelde mij erg aangetrokken tot de orthodoxe stroming in mijn religie en ik durf te wedden dat dit voor veel Moslims ook zo is.

Daarom is het dus wel degelijk van het allergrootste belang om te erkennen dat de Nederlander bestaat. Al is het maar om er voor te zorgen dat de Islam, die niet meer uit Nederland weg te denken is, vernederlandst. Want hoe zou dat mogelijk zijn, als de Nederlander niet bestaat?

op 12 10 2007 at 09:18 schreef hosseyn:

Zeg Peter, dit meen je toch niet he? Was het onderwijs in jouw tijd dan ook al zo rampzalig?

Quote: Het is ook een stom volkslied, over een Duitser die de koning van Spanje trouw is. Wat hebben wij daarmee te maken?

op 12 10 2007 at 10:00 schreef Peter Breedveld:

Roesjtuch, Hos. Ik heb goed onderwijs genoten op een pr. chr. school, waarin het Wilhelmus regel voor regel werd uitgelegd.

Op de middelbare school had ik een pr. chr. wiskundeleraar die ook nog eens twee of drie lessen inruimde voor het Wilhelmus, omdat de meeste andere kleerlingen niet eens het eerste couplet uit hun hoofd kenden.

Dus het Wilhelmus ken ik wel, mijn wiskunde is kut met peren.

Ik heb trouwens pas net ontdekt dat ze het Wilhelmus serieus willen gaan vervangen door een lied van Frans Bauer.

Ik ben oprecht geschokt. Ik was overal klaar voor: kalifaat, sharia, Nederland als een enorm groot Center Parc, een socialistische heilstaat, alles.

Maar hiervoor dus niet.

Nederland wordt een gezellige kroeg met tapijtjes op tafel. En iedereen moet meedoen, want anders…!

op 12 10 2007 at 10:10 schreef hosseyn:

Ik zag het bij Pauw en W. Van Rossum zat erbij, voelde zich ongemakkelijk en bromde wat in zijn baard. Vervolgens de bekendmaking en grote euforie aan tafel: Frans Bauer wint. Let op: de VPRO organiseerde dit. Vervolgens werd mijn beeld verduisterd door een massief projectielkotsen van mijn kant.

Ik denk dat wij zo’n beetje alles te danken hebben aan de opstand, Willem enz. Op de eerste plaats dat wij hier zo lekker kunnen raaskallen zonder angst om een langdurige foltering te moeten ondergaan in een kerker.

Lees: ‘cloud, castle, lake.’ van Nabokov, (wolk, burcht, meer) in het nederlands. Een verhaal, geschreven in de jaren dertig in Duitsland, waar direct verband wordt gelegd tussen gezellig meedoen en buitenstaanders verrot schoppen. Héél profetisch!

op 12 10 2007 at 11:36 schreef Lagonda:

Dat zeg ik — het is een complot. De Nederlandse volksaard wordt bewust van bovenaf onklaar gemaakt. Maakt het multiculturele sprookje weer een stukje geloofwaardiger, en maakt het makkelijk om het volk klaar te stomen voor Europa.

op 12 10 2007 at 11:38 schreef hosseyn:

Maar even aandacht heren: Al Gore heeft de nobelprijs voor de vrede gewonnen. En nu zelfs George Bush is doordrongen van de noodzaak om iets aan de klimaatverandering te doen – maar vooralsnog zal het wel bij lippendienst blijven – zal zelfs de grootste imbeciel wel van zijn ecorevisionisme zijn afgevallen, zelfs de pavlovhonden van rechts. Ecologie is terug waar het hoort, bij rechts. Meer snelwegen, minder uitstoot.

Gefeliciteerd Al – Hosseyn el-Beyar staat achter je!

op 12 10 2007 at 13:27 schreef Ernst:

De nobelprijs heeft met de toekenning ervan aan Gore, zijn laatste beetje nobiliteit bij mij verspeeld. Met de door het comité thans gehanteerde normen zou Hitler er een gekregen hebben voor zijn vreedzame annexatie van het Sudetenland.

En, wat een platheid, het ter discussie stellen van het volkslied omdat niet iedereen het kent en/of begrijpt. Volksverheffing bestaat niet meer, we moeten allemaal genivileerd worden naar het niveau van de stomste nederlander die nog door de beugel kan.

op 12 10 2007 at 13:37 schreef hosseyn:

Het is ook voor het IPCC, 3000 internationale wetenschapper. Het is natuurlijk erg verleidelijk om op de man te spelen, maar bewaar dat nu maar voor de borreltafel.

op 12 10 2007 at 13:39 schreef hosseyn:

sorry ‘wetenschappers’

op 12 10 2007 at 13:42 schreef Peter Breedveld:

Al Gore bedrijft demagogie, Hosseyn. Hij liegt en bedriegt om zijn boodschap over te brengen. Gore is de Myrthe Hilkens van het klimaatdebat.

Lagonda. wil je dat eens nader verklaren? Ik snap het niet. Ik zie alleen verplatting. De Oranjes schijnen van René Froger te houden.

op 12 10 2007 at 13:53 schreef Hosseyn:

Die boodschap is waar. Het moet er alleen ingepompt worden bij het stomme volk. Wat is er mis met het veranderen en verheffen van het volk?
Daarbij ben jij altijd voor het wetenschappelijk bewijs… maar als het in je straatje te pas komt, doen die wetenschappers er niet toe. Dan geldt het gelijk van de borreltafel.

Er is veel werk te doen: linkse idioten nemen stelselmatig verkeerde maatregelen, rechtse idioten steken hun kop in het zand, omdat ze bang zijn dat het ze een paar centen kost.

op 12 10 2007 at 13:55 schreef hosseyn:

knip knip

Demagogie (> demagogisch; van het Grieks δημος= "volk" en αγ(ωγ)ειν = "(op)leiden") is een manier om de luisteraar van een onwaarheid te overtuigen door een beroep te doen op het "gezond verstand" en de "logica" van een persoon. Demagogie is dus niet het verkondigen van leugens. Iemand die demagogie bedrijft zal niet direct onwaarheden naar voren brengen. Hij zal wel ernaar streven, om de luisteraar die er niet op verdacht is zelf naar een bepaalde conclusie te leiden. Zo kan de demagoog verkeerde ideeën in zijn publiek planten.

op 12 10 2007 at 13:56 schreef hosseyn:

WERD godverdomme dat volk maar eens opgeleid. Zo’n Ernst, weet niet eens hoe je ‘genivelleerd’ schrijft (groep), maar wel een mening over een uiterst complexe zaak als het milieu. Hik!

op 12 10 2007 at 13:58 schreef hosseyn:

(groep 8) bedoel ik

op 12 10 2007 at 14:24 schreef Peter Breedveld:

Hos, het nuanceverschil tussen mensen leugens verkopen en van een onwaarheid overtuigen is aan mij, onderontwikkelde banketbakkerszoon die ik ben, niet besteed.

Ik lees wél kranten. En inmiddels is het me duidelijk dat de film van Al Gore onwaarheden bevat. Waar ik niet van ben overtuigd, is dat we met z’n allen op de apocalyps afstevenen als we niet snel al onze gloeilampen vervangen door spaarlampen. En Willem de Zwijger gun ik van harte zijn SUV.

op 12 10 2007 at 14:41 schreef hosseyn:

De film zal best onwaarheden bevatten (zoals iedere korte, populaire behandeling van een veelomvattend probleem), maar dat doet niets af aan de boodschap. Dit is wel heel erg de dominee die spreekt.

Het gaat er mij om dat je het a-priori leugens noemt. Dit is geen discussie van wel of niet – en van mij mag iedereen aan de suv, des te eerder zijn de fossiele brandstoffen op. Het beperkt houden van het wegennet werkt ook averechts.
Maar het gaat om kansen: hoe groot acht je de kans dat het klimaat verandert door toedoen van de mens. Dit is altijd al een berekenen van waarschijnlijkheden. Niets is dan dommer om te zeggen 0%, flauwekul etc. wat je altijd hoort bij de elsevier/telegraaf/geenstijl etc -ezels. Want het is godsonmogelijk om dat met grote stelligheid te beweren. Ik ben behoorlijk overtuigd van het gelijk van het IPCC, maar niet honderd procent, daarvoor is de materie veel te complex, daarvoor zijn veel te veel variabelen en onvoorspelbaarheden in het spel. Dus hoe groot moet de kans zijn om het serieus te nemen? 95%?
Nou welterusten. Ik denk dat 1% kans op een wereldwijde ramp al voldoende reden is om je zeer ongerust te maken.

We kunnen het wel een keer uitproberen met russische roulette. Denk jij dat er slechts 15% kans is (ik denk dat heel weinig mensen zo’n dwaas optimisme koesteren, maar goed)? Dan laden we een sixshooter met één kogel. Je kunt rustig schieten hoor, de kans dat het fout gaat is flauwekul.

Ik noemde je niet onderontwikkeld hoor! Ik denk eerder dat je eens af moet van die voorgeprogrammeerde opinies.

op 12 10 2007 at 14:43 schreef hosseyn:

En als ze de gloeilampen afschaffen, koop ik direct een voorraad voor het leven. Ik kan niet in de buurt van een halogeen komen, ik hoor dan meteen een hoge fluittoon. Ik hoor ook de zogenaamde onhoorbare ringtones waarmee sommige pubers volwassenen proberen te misleiden. Dat komt ze meteen op een oorvijg te staan – ik haat die herrie.

op 12 10 2007 at 15:17 schreef Lagonda:

"Lagonda. wil je dat eens nader verklaren? Ik snap het niet. Ik zie alleen verplatting."

Ja, dat is dus precies wat ik bedoel. Het Nederlandse volk wordt weer een stukje verder afgesneden van zijn identiteit, van zijn verleden en tradities.

op 12 10 2007 at 15:43 schreef Peter Breedveld:

Ik noemde je niet onderontwikkeld hoor! Ik denk eerder dat je eens af moet van die voorgeprogrammeerde opinies.

Welke zijn dat precies, Hosseyn? Ik geloof die onzin van Al Gore niet, en het is me inmiddels wel duidelijk dat ik tot een absolute minderheid behoor. Onder de mensen met wie ik regelmatig real life contact heb, is er één (1!) die Gore ook niet gelooft. De rest slikt zijn propaganda als zoete koek.

Jij ook, blijkbaar, dus mij lijkt het dat jij hier de voorgeprogrammeerde opinies verkondigt. Zoals ook over Cuba, zag ik in jouw debatje met Pamela.

op 12 10 2007 at 16:09 schreef hosseyn:

Nogmaals: ik laat Pamela zien dat je net zo goed een internetcitaatje ten gunste van Cuba tevoorschijn kunt toveren – zelfs van de UNESCO website. Want zij schermt met een UNESCO document uit 1957, dat al jaren wordt geciteerd op het web, zonder dat zij de naam noemt, en ik het genoeg informatie research doen om te weten dat je niet zomaar even zo’n document te pakken krijgt. Ze is mij het antwoord nog altijd schuldig.

En maar als we dan toch VN organisaties als UNESCO als gezaghebbend beschouwen op rechtse fora, dan weet ik er nog een: IPCC, met als spokesman Al Gore

op 12 10 2007 at 16:20 schreef hosseyn:

Maar om op de voorgeprogrammeerde opinies terug te komen: jij gelooft (wist niet dat het hier om religie ging) niet in de onzin (dat klinkt al heel wat anders dan die paar onwaarheden) van Gore. Dus jij acht de kans dat de mens invloed heeft op het milieu 0%? Dan vraag ik me wel af welke kranten jij leest, want die invloed geldt al duizenden jaren. De twintigste eeuw heeft al heel wat milieurampen voortgebracht. En dan is er het aralmeer. O ja, dat is anders, dat kwam door de communisten – die verzieken uiteraard wel het klimaat! Toch?

op 12 10 2007 at 16:41 schreef Jimmy:

Onze elite zit zelf met identiteitscrisis, zij denken dat ‘de gewone Nederlander’, daar ook mee worstelt.

Eigenlijk is het heel sneu, als je erover nadenkt.

op 12 10 2007 at 17:10 schreef arend:

@Hosseyn,

Leuk stukje over wetenschap en klimaat;
http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/169235/weblogid/35/index.html

Ook op de BRT waren onlangs 2 documentaires over de klimaathype, waarbij zowel de voor- als tegenstanders van de klimaathype werden gehoord.
Waarbij de voorstanders van die hype vooral bezig waren de tegenstanders te beschuldigen van ‘banden met het bedrijfsleven’.
De argumenten op zich (zonne-activiteit, co2-stijging die doorgaans pas honderden jaren NA een temperatuurstijging plaatsvindt, etc) bleven toch wat onderbelicht.

Kijk, ik ben geen expert; maar ik weet wel dat we hier in Europa zowel ijstijden als oerwouden en woestijnen hebben gehad. Lang voordat het zoogdier mens bestond. Dat die temperaturen nu nog steeds fluctueren lijkt me dus helemaal niet zo vreemd. Het zou me meer verbazen als dat niet zo was.

op 12 10 2007 at 17:26 schreef hosseyn:

Tuurlijk, die fluctueren altijd. Maar de trend is nu iets anders dan een fluctuatie. En als ik over wetenschap wil lezen is elsevier niet mijn eerste keus. Wat niet wegneemt dat ik dit uiteraard al gelezen heb, want ik léés de elsevier.

op 12 10 2007 at 17:36 schreef hosseyn:

Ik hoop trouwens dat de sceptici gelijk hebben, nogmaals voor mij is het geen wel/niet discussie; deze zaak is veel te complex om zo eenvoudig af te doen. En zelfs als wij niets doen en de wereld wordt een woestijn binnnen laten we zeggen, 100 jaar, dan kun je nóg niet met zekerheid zeggen of het door de mens kwam of door zonneactiviteit of wat ook. Maar het is absoluut nodig om het goed in de gaten te houden; om het zomaar af te doen als ‘onzin’ – dat is de grote stupiditeit van recths. Zoals de blindheid voor de problemen van de multic samenleving de stupiditeit is van links. Zo scheppen alle kampen hun eigen politieke correctheid. Ik hou liever alle mogelijkheden open.

op 12 10 2007 at 18:45 schreef Ernst:

Hos,
ik weet niet of de verhalen van Gore en bijbehorende wetenschappers onzin zijn. Ik denk, mede door het lezen van afwijkende meningen over dit onderwerp, dat er ook een andere mening dan die van Gore cs mogelijk is, en wetenschappelijk te onderbouwen. Deze afwijkende meningen worden echter amper gehoord, en al helemaal niet gesteund door de (inter)nationale bureaucratie.
Ik ben geen klimaatgeleerde, maar dat hoef je volgens mij ook niet te zijn om te denken dat de zon enige invloed op het klimaat hier uitoefent, meer dan de mens in ieder geval.

In de 11 eeuw hadden we hier wijnbouw, de daaraan volgende kleine ijstijd leidde tot de bekende schilderijen van winterlandschappen en schaatstaferelen.

Overigens, in de 70er jaren werd ons door de Club van Rome nog een nieuwe ijstijd aangezegd.

op 12 10 2007 at 20:03 schreef hosseyn:

Nou, die Club van Rome heb ik destijds gelezen en ze hadden het niet over een ijstijd. (zo uit mijn herinnering) Wel was het een soort neomalthusiaans rampenscenario. Het was een vroeg probeersel om met computerextrapolaties de toekomst te voorspellen. Opeens komt weer het woord terugkoppelingskringloop, sinds lang in ongebruik geraakt, in mij op. Volgens mij had men in die tijd geen idee hoe onvoorspelbaar die complexe dynamisch systemen zijn. Nu trouwens nog altijd niet.

Overigens is sinds 1970 ongelooflijk veel gedaan aan milieu; de rivieren en lucht zijn schoner geworden, gifbelten opgeruimd. (Niet dankzij rechts, dat is zeker.)

Ik geloof ook dat er meer meningen zijn mogelijk zijn dan Gore, Ernst, het is dus zoals ik al zei, niet een wel/niet discussie, niet 100 % waar of onwaar, maar zeker een serieus te nemen zaak.
Jij zegt het: je weet niet of die verhalen onzin zijn, dat weet niemand. Aanwijzingen, vermoedens, waarschijnlijkheden genoeg; een beetje kortzichtig om dan alleen geïnteresseerd te zijn in je loonzakje van de komende maand.
Ik zou het fijn vinden als mijn kinderen en kleinkinderen ook nog in een mooie wereld leven. Wéér in een mooie wereld leven, moet ik zeggen, want dit land is al zover verziekt, dat ik er zelf weg ga.
Nogmaals de huidige trent gaat heel wat verder dan het verschil tussen ijs in winter en wijnstokken in de zomer, dat kan nu ook nog, en kon ook in de jaren zeventig of tachtig.

op 12 10 2007 at 20:06 schreef hosseyn:

Trend bedoel ik

op 12 10 2007 at 21:29 schreef Betaman:

Uiteraard is de zon de drijvende kracht die het klimaat grotendeels bepaalt, dat ontkent niemand. Maar de CO2 zorgt ervoor dat er warmte gevangen blijft die anders weer terug de ruimte in zou worden gestraald. CO2 werkt als een deken: die is zelf niet warm maar absorbeert je lichaamswarmte en straalt een gedeelte daarvan terug.

Als CO2 onderdeel is van een positief teruggekoppeld systeem gebeurt het volgende: door CO2 die uit verbranding van fossiele brandstoffen vrijkomt wordt er extra warmte op de aarde vastgehouden. Dat is geen hypothese maar een onomstotelijk natuurkundig feit. Door die extra warmte komen er naar verloop van tijd via andere mechanismen nog meer CO2 en andere broeikasgassen vrij, enzovoorts. Het maakt niet uit waar in het systeem de extra CO2 wordt ingebracht. In zo’n systeem kun je niet meer van oorzaak en gevolg spreken en zo kan het best zijn dat de temperatuur en het CO2-gehalte uit fase lopen. Sterker nog: dat is heel normaal. Vergelijk het met het verschijnsel ‘rondzingen’ tussen een microfoon en een luidspreker: ergens in die kring wordt een klein signaal dat precies in de pas loopt met de resonantiekarakteristiek van het systeem de keer op keer versterkt tot luide piep. Wat we nu doen, door het – op geologische tijdschaal gemeten – vrijwel instantaan verdubbelen van het CO2-gehalte door het verbranden van fossiele brandstoffen, is te vergelijken met het geven van een harde tik op de microfoon. Het gevolg hoogstwaarschijnlijk een temperatuurstijging, te vergelijken met de luide piep. Alleen als er in het systeem dempende of negatief teruggekoppelde componenten zitten is het mogelijk dat de temperatuur gelijk blijft (of zelfs daalt!). Klimaatwetenschappers doen in feite niets anders dan alle positieve – en negatieve terugkoppelingen in kaart brengen en hun relatieve bijdragen bepalen.

Dat Al Gore een tendentieus verhaal ophangt waarin wat lastige kwesties worden ontweken of genegeerd betekent nog niet dat de hele hypothese van klimaatopwarming dus onzin is. Uiteraard weet niemand precies wat er gaat gebeuren en elke wetenschapper die beweert van wel praat onzin. Wel is het zo dat de wetenschappelijke methode de enige methode is die kennis oplevert waarmee je zinvolle voorspellingen over de klimaatopwarming kunt doen. En reken maar dat er in alle klimaatmodellen met zeer veel complexe verbanden en mechanismen rekening is gehouden. Het is aanmatigend te beweren dat al die wetenschappers ‘vast wel iets over het hoofd hebben gezien’ en je mening te baseren op wat anekdotisch materiaal over Nederlandse wijngaarden en barre Elfstedentochten, om vervolgens lui de scepticus uit te hangen. Dat ontstijgt het niveau van de bewering ‘m’n opa heeft z’n hele leven gerookt en toch nooit kanker gekregen’ niet.

op 12 10 2007 at 21:58 schreef hosseyn:

Probeer de wereldopinie maar eens om te krijgen met een goeddoortimmerd en genuanceerd wetenschappelijk verhaal – het volk rent jammerend weg.

Bij deze problematiek kan bewijs pas achteraf worden geleverd. Als het te laat is. Je kunt dus hooguit trends signaleren en analyses maken van je waarnemingen; je zult altijd met een aantal mogelijke scenario’s moeten werken en met waarschijnlijkheden. En als het goed blijkt te gaan, is dat dan vanwege alle gedane inspanningen, dus self-denying prophecy, of was er nooit iets aan de hand? (zoals het millenniumprobleem)

Overigens heeft de Club van Rome niet kunnen voorspellen dat de bevolkingsgroei in de westerse wereld plotseling zou afnemen in de mate waarin het gebeurde; niet dat de techniek zo’n grote vlucht zou nemen. Dat is nu eenmaal die onvoorspelbaarheid. Maar om nu achterover te gaan zitten en te wachten op een wonder: het rapport van de club van Rome was een eerste aanzet tot het uitrekenen van wereldwijde scenario’s met veel variabelen; dit is een techniek die zich nog altijd ontwikkelt. En na het Rapport was milieu in één klap een issue.

op 13 10 2007 at 01:28 schreef Paardestaart:

Die C02-concentratie krijgen we echt niet naar beneden; de opbrengst zelfs van de ideale bezuinigingen zijn te verwaarlozen, dus de financiële inspanning die het westen zich dwingend oplegt is onverantwoordelijk, contra-produktief en downright silly.
Nu gaan ze in de derde wereld aanstonds weer dood omdat men er zich geen mais meer kan permitteren want daar stoken wij ethanol van, en de rest van de foodstuffs vreten wij op..De boeren zijn ecstatic – eindelijk kunnen ze weer goeie prijzen voor hun waren vragen.

Ik vrees dat de klimaatkwestie de religie is waar het westen om zat te springen ter vervanging van de Here Here up on high, die al die eeuwen zo’n heilzaam werk heeft gedaan bij de intoming van het volk..’t Valt namelijk niet mee om de kinderen in ’t gareel te houden zonder hel en verdoemenis dan wel pie in de sky, dus het was een hele toer voor de boven-ons-gestelden om iets nieuws te vinden

Hos – wat voor invloed heeft de mens eigenlijk op het klimaat gehad in al die eeuwen?
En men dacht na het Rapport van de Club van Rome wel degelijk aan een nieuwe ijstijd; ik weet het nog goed.
Ook een ijselijk-Silent Spring hing er boven ons hoofd; de stemming zat er meteen lekker in. Het was een strenge streep door de onverantwoordelijke feestvreugde die zich van het wederopgebouwde volk had meester gemaakt..Dat kocht opeens maar onbekommerd koelkasten voor een habbekrats bij Albert Heyn, en geen mens die zich nog bekreunde om wat dat allemaal wel niet kostte.
Nee – het was een hele opluchting, die boodschap van de Club van Rome. De dominee’s haalden gedienstig Spreuken uit de kast, en lijfden handenwrijvend de Rentmeester in. Godlof konden ze bijna naadloos doorpreken.
De Bergrede slóot al naadloos aan op de oproerige geest van de tijd met zijn bevrijdingstheologie, en nu ook nog het Rentmeesterschap!

Hosanna! De Heer was waarlijk opgestaan..

op 13 10 2007 at 07:53 schreef hosseyn:

Paard, die silent spring (ja, Rachel Carson heb ik ook al gelezen) zou er al lang zijn geweest; gelukkig hebben we de oorverdovende nederlandse huftercultuur die zorgt dat het nooit een moment stil is, nergens.

Overigens geloof ik ook niet in co2 reductie. Ik heb trouwens twee auto’s waarvan één diesel, en twee huizen, waarvan één verwarmd door hout…
De processen die nu gaande zijn, zijn niet zomaar meer te stoppen. De mens is inmiddels inderdaad een kleine factor geworden. Een ijstijd kan inderdaad snel inzetten; de vele mammoets in het permafrost bewijzen dat. Dat permafrost ontdooit trouwens in zo snel tempo dat niemand meer opgewonden raakt van een blootkomende mammoet, de siberische ivoorsnijders draaien op volle toeren.

Menselijke invloeden op het klimaat? Wat dacht je van de ontbossing van het Middellandse zeegebied? En van West Europa – wat dacht je van het Aralmeer en bijvoorbeeld Haïti. Ik vraag me ook af hoeveel woestijnen er al lang geleden door de mens zijn veroorzaakt, met zijn kudden. De vraag is altijd, waar houdt de natuur op en begint de mens?

Anders dan jij, Paardje, ben ik helemaal niet bang voor wat financiele inspanningen: nieuwe technieken (en dat hoeft niet ethanol te zijn) brengen altijd meer welvaart, zo mag het millenniumprobleem heel veel hebben gekost (250.000.000.000 euro plusminus) het heeft heel veel werk gegenereerd en een hoop innovatie, vernieuwing van en redundancy in kritieke systemen. De economische terugslag van rond 2002 is maar een kleine dip, een gezonde shake-out. Oorlogen hebben ook dit effect, zij het dat daar veel mensen bij dood gaan.
Het lijkt mij een heel goed idee om veel meer geld te besteden aan zaken als het terugdringen van woestijnen. Ik denk dat dit heel goed mogelijk is.

op 13 10 2007 at 12:35 schreef EH:

hosseyn:

Je maakt een in principe goed punt wat betreft de kans op klimaatverandering: die hoeft geen 100% te zijn. Zelf neig ik eerder naar de 15% die je ergens eerder opperde, maar zoals je zelf al zegt, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk: 15% kans op een wereldwijde catastrofe is nog steeds een slecht idee.

Maar wat als we er naar een enorme inspanning in slagen CO2 te limiteren, maar dan blijkt het toch de zon te zijn en de opwarming gaat vrolijk door? Wat als we onszelf alleen maar harder de nieuwe ijstijd in gooien? Geloof me, een nieuwe ijstijd is onvoorstelbaar veel apocaliptischer dan de effecten die het IPCC voorspelt.

De waarheid is: we weten niet hoe het klimaat over 100 jaar zal zijn, ookal zouden we de bijdrage van CO2 daarin precies kennen. Het is beter om in te zetten op flexibiliteit dan heel veel moeite te doen om het stuur om te gooien terwijl je uberhaupt geen zicht op de weg hebt.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS