Home » Archief » Testosteron


[17.10.2007]

Testosteron

Bart Croughs

AskingForMore (58k image)
Illustratie: Michel Kok

Hoe is het mogelijk dat, terwijl heel de westerse wereld lijkt te smachten naar de dag waarop de vrouwen de heerschappij overnemen, deze paradijselijke toestand maar niet wil aanbreken? Hoe is het mogelijk dat al die positieve discriminatie de mannenmacht niet wezenlijk weet aan te tasten?

De laatste decennia is de mannenheerschappij verklaard door de verwerpelijke maatschappijstructuren in het algemeen, en door de seksistische opvoeding en de discriminatie van vrouwen in het bijzonder. Het beleid van ‘positieve discriminatie’ dat onze overheid voert, is gebaseerd op de gedachte dat als vrouwen niet door externe factoren worden belemmerd, ze op alle posities in de maatschappij ‘een afspiegeling van de bevolking’ zullen vormen. Zolang deze afspiegeling nog niet is bereikt, gaat men ervan uit dat vrouwen belemmerd worden door maatschappelijke factoren, zodat positieve discriminatie noodzakelijk wordt.

Maar het feit dat de mannen zich maar niet van hun hoge posities laten verjagen, terwijl dit edele doel nu al zo’n vijfentwintig jaar wordt nagestreefd, doet de vraag rijzen of de verlichte theorie die de mannenheerschappij louter uit sociale factoren verklaart, wel juist is. Zou het niet kunnen zijn dat mannen heersen omdat dit in de aard van het beestje zit? Zou het niet kunnen zijn dat mannen van nature gericht zijn op het verwerven van leiderschapsposities en status – en bereid zijn daar heel wat voor op te offeren – terwijl vrouwen andere zaken belangrijker vinden? (Dergelijke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn uiteraard statistisch van aard, en niet absoluut.) Zou het niet kunnen zijn dat zaken als opvoeding en discriminatie een ondergeschikte rol spelen?

Er zijn verschillende onderzoeksgebieden die meer licht op deze vraag werpen. In de eerste plaats is de antropologie een nuttig hulpmiddel om te onderzoeken in hoeverre een bepaald verschijnsel biologisch dan wel cultureel is bepaald. Zoals de etholoog Frans de Waal schrijft (in Sociobiologie ter discussie): ‘Als vuistregel kan men aanhouden dat gewoonten die per land of volk verschillen om een culturele verklaring vragen, terwijl datgene dat vrijwel alle volkeren der aarde gemeenschappelijk hebben biologisch bepaald zal zijn.’

Het belang om een samenleving te kunnen aanwijzen waar niet mannen heersen maar vrouwen (of anders eentje waar gelijkheid tussen de seksen heerst), is door vooruitstrevende denkers altijd onderkend. Een heel legertje feministen en sociologen heeft zich jarenlang beziggehouden met het doorpluizen van geschriften van antropologen, in de hoop zo een diep in het oerwoud verborgen stam te ontdekken waar de mannenmacht afwezig zou zijn. In totaal zijn meer dan veertig samenlevingen opgevoerd als uitzondering op de regel dat een grote meerderheid van de leiderschapsposities en andere posities met hoge status door mannen worden bezet. Maar alle claims bleken op drijfzand te berusten; de mannenmacht is alomtegenwoordig.

De bekendste uitzondering die wordt geclaimd, wordt gevormd door de Tchambuli (nu Chambri, red.), een volkje uit Nieuw-Guinea dat enkele tientallen jaren geleden door Margaret Mead werd bestudeerd. Ook Maarten ’t Hart verwijst in De vrouw bestaat niet naar Margaret Mead om zijn stelling te onderbouwen dat er geen ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gedrag bestaat dat in alle samenlevingen hetzelfde is. Maar Margaret Mead zelf denkt daar vreemd genoeg anders over. Al in 1937 schreef ze in een brief aan de American Anthropologist: ‘Nowhere do I suggest that I have found any material which disproves the existence of sex differences…’ En in Redbook Magazine schreef ze zesendertig jaar later: ‘men everywhere have been in charge of running the show… men have always been the leaders in public affairs and the final authorities at home.’ Dergelijke uitspraken worden in vooruitstrevende geschriften begrijpelijk genoeg minder vaak aangehaald.

Als de mannenheerschappij biologisch bepaald is, wat zou dan het mechanisme kunnen zijn dat hiervoor verantwoordelijk is? Net als bij de mens zijn het bij bijna alle andere zoogdieren de mannetjes die dominant gedrag vertonen. Onderzoek van de afgelopen vijfendertig jaar bij een groot aantal diersoorten heeft aangetoond dat het brein van het mannetje in de baarmoeder of kort na de geboorte door blootstelling aan mannelijke hormonen ‘vermannelijkt’ wordt. Later in het leven heeft dit mannelijk gedrag tot gevolg. Dit mannelijke gedrag kan ook bij vrouwtjes worden opgeroepen door manipulatie met hormonen. Bij een aantal diersoorten werd gedurende de cruciale periode kort na de geboorte een groep vrouwtjes behandeld met mannelijk hormoon. Wanneer deze vrouwtjes vervolgens ook als ze volwassen waren op de juiste wijze hormonaal werden behandeld, vertoonden ze even dominant gedrag als de mannetjes.

Dat bij mensen hetzelfde mechanisme werkzaam is, wordt bevestigd door onderzoek bij twee groepen meisjes die in de baarmoeder werden blootgesteld aan een overmaat aan mannelijke hormonen. Dergelijke meisjes werden voor het eerst bestudeerd door John Money en Anke Ehrhardt, die hun bevindingen publiek maakten in het boek Man and woman, boy and girl.

De eerste groep werd gevormd door meisjes wier moeders tijdens de zwangerschap hormonen hadden geslikt om een miskraam te voorkomen. De tweede groep werd gevormd door meisjes met een aangeboren afwijking, waarbij door de bijnierschors mannelijk hormoon wordt geproduceerd.

De meisjes werden geboren met gewone interne vrouwelijke organen maar met enigszins vermannelijkte externe geslachtsorganen. Na de geboorte werden de geslachtsorganen met een chirurgische ingreep vervrouwelijkt. De meisjes werden vervolgens opgevoed als vrouw, en ze waren verder lichamelijk ook gewone vrouwen: ze menstrueerden, ze waren in staat kinderen te krijgen en te zogen, et cetera. Alleen hun gedrag bleek niet erg vrouwelijk: ze vertoonden het wilde gedrag van ‘tomboys‘ (robbedoezen). Verder legden ze minder enthousiasme voor het moederschap aan de dag, hadden minder interesse voor het huwelijk en meer interesse voor het maken van carrière. Wat speelgoed betrof verkozen ze pistolen boven poppen. Kortom, ze waren wat feministen als ideale dochters zouden beschouwen – ware het niet dat niet de opvoeding doorslaggevend bleek te zijn (de meisjes waren immers opgevoed als vrouw), maar de blootstelling van de foetale hersenen aan mannelijke hormonen.

Er zijn ook welbewust experimenten met mensen gedaan – zij het geen biologische experimenten. In het boek Women in the kibbutz beschrijven L. Tiger en J. Sheper hoe in de Israëlische kibboetsen een heldhaftige poging werd ondernomen sekseverschillen af te schaffen door een strenge politiek van complete seksuele gelijkheid te voeren. De opvoedingsmethoden waaraan progressieve ouders in Nederland hun kinderen onderwerpen, steken bleekjes af bij de kibboetsmethoden: zo fanatiek werd geprobeerd de sekseverschillen eruit te rammen, dat zelfs haardracht en kleding voor jongens en meisjes hetzelfde waren. In het begin leek deze politiek te werken: de eerste generatie vrouwen was ideologisch bevlogen, en ging op grote schaal de politiek en het management in. Maar hun dochters bleken niet onder de indruk van de heersende ideologie en opvoedingsmethoden: ondanks druk van de omgeving gaven ze de voorkeur aan traditionele vrouwelijke bezigheden boven het streven naar leidersposities en andere bezigheden met hoge status.

Dat deze kleine groepjes bevlogen idealisten er al niet in geslaagd zijn de mannenheerschappij af te schaffen, geeft aan hoe groot de kans is om dit ideaal te verwezenlijken in samenlevingen waarvan het grootste deel van de bevolking bepaald niet ideologisch bevlogen genoemd kan worden.

Kortom, of je nu kijkt naar de antropologie, de dierproeven, de tomboys of de experimenten in de kibboetsen – iedere cruciale test wijst in maar één richting: het feit dat mannen heersen, heeft een biologische grondslag; het geheimzinnige ‘glazen plafond’ dat verhindert dat vrouwen op grote schaal doorstoten naar de top, is eenvoudig een gebrek aan testosteron.

Bart Croughs (1966) is filosoof. De bovenstaande tekst is een fragment uit zijn boek In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon (Arbeiderspers, 1995).

Algemeen, 17.10.2007 @ 10:06

[Home]
 

34 Reacties

op 17 10 2007 at 11:53 schreef Wampie:

Banaal, frustrerend, maar zo is het. Als vrouw word je deels geregeerd door de menstruatiecyclus met zijn wisslende hormoonspiegels. Zo kan ik beter maar geen heikele zakelijke afspraken plannen aan het begin van de menstruatie, terwijl ik me halverwege de cyclus juist met genoegen aan dat steekspel waag. Weifelen = oestrogeen; knopen doorhakken = testosteron. Tijdens de zwangerschap – wanneer het testosteron flink opborrelt – heb ik het genoegen mogen proeven om met een mannelijke insteek in het leven te staan; dat smaakte zo goed dat ik tot een paar dagen voor de bevalling (meer dan) full time heb doorgewerkt. Ik ben niet jaloers op mannen, wél op hun testosteron.

Inderdaad opvallend dat dit aspect nauwelijks aan de orde komt in de discussie over vrouwen en presteren.

op 17 10 2007 at 12:18 schreef Maurice:

Tja. Vrouwen.
Meer hoef ik niet te zeggen volgens mij :P

op 17 10 2007 at 12:44 schreef Wampie:

Tja. Maurice.
Meer héb je waarschijlijk ook niet te zeggen :-(

op 17 10 2007 at 12:45 schreef Wampie:

waarschijNlijk (tja, ongesteld).

op 17 10 2007 at 13:06 schreef dewanand:

is er nog geen testosteron pil op de markt voor vrouwen die grote leiders willen worden? weghalen en invriezen van de eierstokken is ook een goede optie, om bevrijd te worden van de menstruatie, die alleen tijd en ellende kost.

het wijd maken van de benen tijdens seks heeft ook grote invloed op de psyche van vrouwen. Benen wijd is onderwerping.

heel mooie tekst van bart croughs. alleen mis ik de religieuze dimensie in zijn tekst.

dewanand

op 17 10 2007 at 13:10 schreef Peter Breedveld:

Die religieuze dimensie mis ik helemáál niet. Integendeel. Als ik stukken als deze lees, denk ik: ‘Eindelijk weer eens iets normááls’. Dat heb ik zelfs met de polemieken rond Myrthe Hilkens, Stine Jensen en Sunny Bergman. Feitelijk ben ik ze dankbaar voor het feit dat ze even weten af te leiden van de alomtegenwoordige islam (en dan negeer ik voor mijn eigen geestesrust maar even het feit dat Jensen het nodig vond een lijntje te trekken tussen lingerie en vrouwenbesnijdenis).

Maar Waldo, wanneer ben jij eigenlijk voor het laatst van bil geweest? Volgens mij ben je er héél erg aan toe. Misschien zet je daarna eens een ander liedje op.

op 17 10 2007 at 13:19 schreef Loor:

Benen wijd is macht, Dewanand. Tenzij er sprake is van verkrachting, bepaalt toch echt de vrouw wie er tussen haar benen mag.

op 17 10 2007 at 13:27 schreef DvR:

Wampie, wat fascinerend! Vertel eens meer over je ’testosterone high’ als je wilt – werd je er ook rationeler, redelijker en stabieler van, verdwenen hoofdpijn, achterdocht en onzekerheid, vertoonde je a-sociaal rijgedrag, kreeg je richtingsgevoel, kon je beter klussen, ging je conservatiever stemmen, ging je vrouwelijke gesprekspartners 40cm lager aankijken?

op 17 10 2007 at 13:29 schreef Wampie:

Benen wijd is acceptatie van testosterondragers, dewanand, geen onderwerping.

op 17 10 2007 at 13:35 schreef Wampie:

Bijna helemaal goed, DvR. Het waren mannelijke gesprekspartners die ik 100cm lager aankeek. Of trouwens, waarom zou je eerst een gesprek moeten hebben om in zijn kruis te loeren?

Verder is merkbaar dat ik als vrouw met de jaren telkens een scheutje extra testosteron krijg toegediend van moeder natuur. Zo versloeg ik als alpha tijdens een html-cursus mijn mannelijke medecursisten – een heel nieuwe ervaring was dat – en krijgt ook het libido een flinke boost door dit goddelijke goedje.

op 17 10 2007 at 14:02 schreef Paardestaart:

Uit Aftenposten:
"Norway’s center-left government has issued a warning to 140 companies that still don’t have enough women on their boards of directors:

Government minister Karita Bekkemellem intends to enforce Norway’s law requiring that at least 40 percent of the boards of stocklisted companies be made up of female directors.

Companies failing to meet the quota will face involuntary dissolution from January 1.

Many are within traditionally male-oriented branches like the offshore oil industry, shipping and finance; among them securities firm Carnegie ASA, Awilco Offshore and Frontier Drilling. Some of the stocklisted companies have no women at all on their boards of directors, including DNO, Ocean Rig, PetroJack and Teco Maritime.

“My advice to them is that they take responsibility and find the women they need,” said Equality minister Karita Bekkemellem. She called the law “historic and radical,” and said it will be enforced.

Considering that they’re subject to this kind of government meddling in business, Norwegians should be glad that their country has North Sea oil. Nothing else in Norway is likely to be turning a profit for the forseeable future"

Neh – je weet verdomd niet wat erger is; de inmenging in anderman’s eigen, zelfopgebouwde zaken, of de brutale stompzinnigheid desnoods bedrijven te vernietigen als ze niet gehoorzamen aan je pc-dwingelandij.
En afgezien daarvan: zijn die afschuwelijke mutsen eigenlijk geheel incapabel te leren van anderman’s vergissingen?
Positieve discriminatie is niet echt een succes geworden, is het wel?

Echt iets om trots op te zijn: cushy jobs binnenhalen voor ‘sterke vrouwen’: een werkverschaffingsproject voor hoogopgeleiden – schaduwvrouw on the board om te voldoen aan de eisen van Marietje Bekkemellem..
Je kunt het ook gewoon gangsterisme noemen natuurlijk, protectionmoney betalen of je zaak kapot, dit keer door je eigen regering’

Wanneer wordt het communisme nu eindelijk eens officieel aangeklaagd en uitgeroeid, en de geinstitutionaliseerde kinnesinne uitgebannen?

op 17 10 2007 at 14:20 schreef Peter Breedveld:

Dit is domweg schokkend, en héél eng, Paardje. Wat nou islamisering? Féminisering! Je zou er een mannelijk chauvinistisch varken van worden.

op 17 10 2007 at 14:34 schreef Jimmy:

@Paardestaart

Ik heb zelfs nog een vak gevolgd op de Erasmus Universiteit — moet je nagaan.. — een paar jaar geleden, waar de Canadese docente een quota voorstelde voor Nederlandse bedrijven. Met overheidsdwang, dat spreekt voor zich.

Scandinavië, en vooral Noorwegen, was voor haar een walhalla, ware verlichting. Blijkbaar is het voor de Noorse feministen nooit goed genoeg.

Jammer dat ik toen het boek van Croughs nog niet kende. Ik had mijn spreekbeurt over kinderarbeid graag ingewisseld voor bovenstaand betoog.

op 17 10 2007 at 14:37 schreef DvR:

Het gaat om beursgenoteerde ondernemingen. Die hebben verdomd weinig met eigen ondernemerschap te maken en ze hebben meer dan genoeg vrouwelijk talent aan boord om er een paar in de raad van bestuur te kunnen zetten.

Ik zou er wel de voorwaarde aan koppelen dat die dames testosterensupplementen krijgen, of minimaal 40 jaar oud zijn, of permanent zwanger gehouden worden :)

op 17 10 2007 at 14:49 schreef Peter Breedveld:

O ja, beursgenoteerde ondernemingen zijn het Nieuwe Kwaad, dat was me al opgevallen.

Maar het zijn toch gewoon private ondernemingen waar de overheid met haar gore poten moet afblijven. Hoe weet jij dat trouwens, van dat vrouwelijke talent? Je kent die ondernemingen?

op 17 10 2007 at 15:08 schreef Wampie:

Ella Vogelaar was voorzitter van de raad van commissarissen van Unilever Nederland, weliswaar de veertig gepasseerd, maar waarschijnlijk verstoken van testosteronsupplementen.

Ik ben het met DvR eens dat een kapitein aan het roer van een (beursgenoteerde) onderneming nog geen ondernemer is – tenzij zelf oprichter of lid van een familiebedrijf.

op 17 10 2007 at 15:19 schreef Peter Breedveld:

Maar het is een onderneming. Het zijn ondernemers geweest die het bedrijf zijn gestart en hebben gemaakt tot wat het nu is. Zeer waarschijnlijk ondanks alle tegenwerking die links georiënteerde overheden nou eenmaal automatisch uitvoeren. Zonder ondernemers was er helemaal geen bedrijfsleven voor de overheid om haar normen en waarden aan op te leggen en om kapot te maken.

op 17 10 2007 at 15:52 schreef Tjerk:

Als die dames niet gehaaid genoeg zijn om zonder overheidsdwang in de raad van commissarissen te komen, zijn ze sowieso niet geschikt voor hun vak.

Zweden kan het zich bovendien helemaal niet permitteren bedrijven om zeep te helpen.

Overigens las ik laatst dat ondernemingen met veel vrouwen aan de top het beter doen dan firma’s die geleid worden door haantjes. Een onderneming die vrouwen weert, bijt zichzelf dus in de staart.

op 17 10 2007 at 17:16 schreef Kaatje:

Hmmm…Dus behaarde vrouwen zijn ambitieuzer dan de (sterk) minder behaarden?
Al die vrouwen nu aan de top zijn urenlang bezig om zich nog enigzins als vrouw herkenbaar te maken?

Bij dit stuk razen me allerlei idiote beelden door de kop. Vrouwlijke hyena’s met lange pielen. Hermafrodieten. Cisca Dresselhuijs die ze onderhanden genomen hebben met een scalpel en die nu heerst over vrouwen.
Gaat Rita het dan toch winnen van Mark (want wie beschikt over de meeste testosteron. Ooit zullen we het weten)
Wat moet ik met al dat haar en testosteron als niet zo ambitieuze.

En kan iedereen eens ophouden met positieve discriminatie? Alstublieft?….De wijven vol testosteron redden zichzelf wel. De vrouwlijken vol oestrogenen ook. Dank…

op 17 10 2007 at 17:32 schreef DvR:

Een ondernemer werkt voor eigen rekening en risico, heeft een eigen stijl, eigen opvattingen. De lapswanzen die beursgenoteerde ondernemingen leiden, werken voor rekening en risico van hun aandeelhouders. Van enige traditie of eigenheid is nauwelijks sprake meer, die hele wereld is vercorporatiseerde grijze eenheidsworst. Inzicht en intuïtie zijn er vervangen door nauwkeurig berekende en op panels geteste strategieën, overheidshinder wordt geneutraliseerd door batterijen papiervreters die alle processen haarfijn standaardiseren en stroomlijnen. Eigen of ingehuurde fiscalisten, accountants, advocaten en andere dorknopers vinden ieder rendementsverhogend sluipweggetje en schrijven desnoods kant-en-klare wetsvoorstellen die ze aan kabinet of parlement ter indiening cadeau doen. Gladgestreken, uitwisselbare werknemers jobhoppen dat het een lieve lust is en passen telkens weer naadloos in het monotone stramien, waarin ze niet bij naam maar bij functie gekend zijn. Klantencontacten worden zorgvuldig vermeden door middel van externe callcenters -er breekt paniek uit als er een klant telefonisch doordringt- en de werkvloer bestaat niet meer, die is uitbesteed aan Zuid-Oost Azië. Er gaat geld in, er komt voorspelbaar rendement uit, en het hele hoe en waarom daarachter zal iedereen worst wezen. Het zijn wezenloze machines, geen ondernemingen, en in hun hoedanigheid van leverancier, werkgever, investeringsvehikel of schuldeiser dragen ze bij aan de verweesdheid die ons moderne Nederlanders kwelt. In die zin, Peter, leverde je met je Vodaphone-reeks een opvallende prestatie; je wist uit die grauwe drek zowaar een paar menselijke gezichten op te vissen.

op 17 10 2007 at 18:27 schreef Kaatje:

De dag dat de vrouwen de heerschappij overnemen?
Volgens deze een kwestie van tijd.

http://www.fractal.org/Fractal-Research-and-Products/mtDNA.htm

Heb er toch even om moeten lachen.

op 17 10 2007 at 23:28 schreef John:

Wat een geil plaatje dat!

En benen wijd is testosteron!

http://www.abc.net.au/science/slab/testost/story.htm

As with standard hormone replacement therapy (HRT) for menopausal women, testosterone is not without its strong critics. Unlike HRT, which combines progesterone and estrogen, the research into the side effects of testosterone therapy is relatively young. And should women expect the sexual vibrancy of their youth to last forever? Debates aside, one wonders why we hear so much about progesterone and estrogen in women, but very little about the oh-so-sexy testosterone?

op 17 10 2007 at 23:54 schreef EH:

Nu we toch weer in deze hoek zitten: James Watson, anyone?

op 18 10 2007 at 02:42 schreef Paardestaart:

overigens las ik laatst dat ondernemingen met veel vrouwen aan de top het beter doen dan firma’s die geleid worden door haantjes

‘Haantjes’?? Men bedoelt agressieve, ondernemende, eerzuchtige mannen?
‘Haantjes’??

En wie voert zo’n onderzoek uit, in wiens opdracht, en welke maatstaven legt men aan?
Welke vragen worden er gesteld om welke factoren te meten?
Wat doen ze eigenlijk ‘beter’??

Waarom zijn er dan te weinig bedrijven die geleid worden door vrouwen?
Waarom moet er dan een wet komen om ze in de raad van bestuur te krijgen?
Waarom maakt het uit wie er in de leiding van een bedrijf zit, als er geen verschil is?
Als het zo goed is voor ondernemingen dat er veel vrouwen in de top zitten, waarom moeten bedrijven dan gedwongen worden ze aan te nemen?
Moeten we geloven dat bedrijven aan hun eigen voordeel voorbijgaan om maar vooral vrouwen buiten te sluiten?
Moet ik geloven dat een vastbesloten vrouw niet in staat is om te krijgen wat ze hebben wil, in deze tijd?
Waarom willen vrouwen zich met laffe middelen binnendringen in andersman’s bedrijf?
Waarom richten ze niet gewoon hun eigen bedrijf op?

Ik geloof geen barst van het gejank over discriminatie; je maakt mij niet wijs dat discriminatie afdoende verklaart dat vrouwen, (en allochtonen en andere troetelgroepen) behoudens een doodenkele uitzondering geen multinationals runnen, en geen off-shore bedrjven oprichten.
En die enkele vrouw die het wèl doet wordt gelijk naar voren gesleept om andere vrouwen te wijzen op hun tekort..
Ze doen het gewoon niet omdat ze er geen zin in hebben

op 18 10 2007 at 02:52 schreef Paardestaart:

Fjordman heeft erg veel geschreven over de invloed van feminisme op de politiek in Europese landen; in Amerika is het natuurlijk ook vreselijk, maar in Europa maakt het cultureel-marxisme alles nòg erger geloof ik

Hier staan alle stukken – aanrader!

op 18 10 2007 at 03:37 schreef Paardestaart:

Wroewahahahahaa…Hebben jullie deze al gehoord??
Over discriminatie gesproken: Gouverneur Schwarzenegger van Californië heeft de termen ‘Mum’ en ‘Dad’ en ‘husband’ en ‘wife’ verboden verklaard in schoolboeken, en in de communicatie van scholen naar ouders!
Het is namelijk kwetsend voor gay-parents als hun gezinsvorm genegeerd wordt…De uitgevers van schoolboeken zijn op de hoogte gesteld; of ze de schandalig-bevooroordeelde tekst maar even willen kuisen.

Om gelijk maar iedereen in te sluiten: lijders aan gender-dystopia moet toegestaan worden de kleedkamer van zijn/haar gewenste sexe te gebruiken, en natuurlijk om zich te kleden naar zijn/haar eigenlijke aard…

Hebben we nu iedereen gehad, mensen?
Zijn we nog iemand vergeten, misschien?
Mag ik nu lachen, of kwets ik dan iemand?
Arny cleans up his act!

op 18 10 2007 at 08:44 schreef EH:

Paardestaart: hoe zouden de feministen jou nou moeten classificeren? Een vrouwelijk chauvinistisch zwijn? Klinkt toch minder lekker…

op 18 10 2007 at 08:56 schreef Peter Breedveld:

Ik zie wel dat seksisme niet een talent is dat iedereen is gegeven, EH. Want van Paardestaart maakt een zichzelf respecterend Mannelijk Chauvinistisch Varken natuurlijk ‘geen katje om zonder handschoenen op te pakken’.

op 18 10 2007 at 09:27 schreef Kaatje:

Is de mannenheerschappij echt een kwestie van testosteron of een kwestie van angst (ander hormoontje)en onderdrukking. Thats the big question…
Zijn het de heren deez aard geweest die stelselmatig vrouwen uit het beeld hebben doen verdwijnen. Godinnen bijvoorbeeld, om er een god voor in de plaats te zetten.
De heren die willen dat vrouwen opgesloten en ‘onherkenbaar’gedoekt zijn heersers of angsthazen. Zijn zij volledig onbereid om met vrouwen sámen te werken in de breedste zin van het woord…of niet. Zo niet, is dat een testosteronkwestie?
Toen de godinnen (grotendeels op aard)uit beeld verdwenen, steeg het testosteronlevel? Of was er toch evenveel testosteron en nog steeds evenveel vrouwelijke hormonen.
Zijn het de heren deez aard die ervoor gezorgd hebben dat de balans tussen de seksen verdween, of waren het de vrouwen.

Mannenheerschappij. Ik kan behoorlijk lang over dit éne woord nadenken.
Heersen betekent in zekere mate onderdrukken als het alleen om mànnen-heerschappij gaat. Nergens heb ik hier nog specifiek de woorden samenwerking der seksen ‘horen’ vallen.
Samenwerking…samen heersen. En dat alles op vrijwillige basis. Op vrijwillige basis.

Ik denk dat zolang er van alles opgedrongen en gedwongen tot stand gebracht moet worden het altijd een strijd zal blijven. Zonder winnaars, elkaar naar de kloten helpend.

Cliché: Achter elke succesvolle man staat een vrouw.

Om als maatschappij succesvol te kunnen zijn is samenwerking tussen de seksen nodig, geen concurrentie, strijd of tegenwoordig zelfs weer separatie. Testosteron en oestrogeen. Het zou een prachtig verbond moeten zijn.

op 18 10 2007 at 10:58 schreef renzo:

er wordt al testosteron genomen door damss aan de top. enkele engelse vrouwelijke parlementariers bijv zeiden dit 2 jaar terug (over henzelf). werking: meer competitiedrang, meer zin in seks, ook meer haargroei.

op 18 10 2007 at 11:30 schreef Peter Breedveld:

Is het dan de testosteron die libidovergrotend werkt bij mannen én vrouwen?

op 18 10 2007 at 12:26 schreef ilse:

Voor de volledigheid:

http://www.annelawrence.com/brain-sex_critique.html

Over de hormonen en gevolgen bij transseksuele vrouwen. Wat gebeurd er fysiek in de hersenen.

en ook:
Helen Fisher: The science of love, and the future of women. http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/16

Anthropologe in lezing over processen in liefde.
…..She also discusses the natural talents of women, and their new significance in the modern world…..

op 18 10 2007 at 13:36 schreef Wampie:

Volmondig ja, zou ik zeggen, op basis van mijn zwangerschap, er vanuit gaande dat ik toen ben verwend met een extra dosis. Toch zijn er ook vrouwen wie de lust vergaat tijdens de zwangerschap.

Op de website van de Jellinek las ik het volgende over het verband tussen testosteron en lust bij vrouwen (hier in relatie tot alcohol): Vrouwen: De lust neemt iets toe. Dit komt omdat alcohol, bij vrouwen in tegenstelling tot mannen, de testosteronspiegel verhoogt, hierdoor kan het orgasme iets heftiger worden..

En ergens anders over hormonen en zwangerschap:
Tijdens de zwangerschap is er sprake van een hele speciale hormonale situatie. De hoeveelheid hormonen in het bloed van de moeder is verhoogd, bijvoorbeeld van het bijnierschorshormoon, het mannelijk geslachtshormoon testosteron en van de vrouwelijke geslachtshormonen progeste­ron en oestrogeen. Ook het kind en de placenta (de moederkoek) maken hormonen aan.

op 19 10 2007 at 23:06 schreef Ernst:

"Een dronken vrouw is een engel in bed" is volgens mij een oud hollands gezegde (voor mannen geldt helaas "that it provokes the lust but takes away the performance"), en dat van die vrouwen heeft te maken met een toename van het testosteron bij vrouwen bij alcoholgebruik.

Voor je loopbaandrift schijnt het overigens ook goed te zijn, testosteron. Ik heb wel eens gelezen (maar waar ook weer?) dat carrieredames in de US (waar anders?) zich met dit hormoon laten inspuiten.

Maar wat voor een baan kan je een beetje fanatiek doen als je stuitert van én geslachtsdrift, én carrieredrift? Zou dat het glazen plafond verklaren?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS