Home » Archief » Identiteit


[08.11.2007]

Identiteit

Loor

m078def (172k image)

Een regel waar ik heel lang moeite mee heb gehad, is dat ik, omdat ik kind ben van een Joodse vader en een niet-Joodse moeder, volgens de halachische wetten niet Joods ben. Ik heb een Joodse achternaam, een grote Joodse familie en voel me sterk verbonden met het Jodendom. Hell, ik bezit zelfs wat uiterlijke kenmerken (hoewel die officieel niet bestaan), maar ik ben het niet.

Doodvermoeiend is het om steeds de vraag te moeten beantwoorden of mijn moeder al dan niet Joods is (meestal wordt deze vraag gesteld door betweterige niet-Joden), om vervolgens het stempel ‘niet-Joods’ opgedrukt te krijgen. Als je de betweters naar hun overige kennis van het Jodendom vraagt, blijft het vaak opvallend stil. Grappig genoeg vinden alweer diezelfde mensen bepaalde karaktertrekken van mij dan weer typisch Joods. Juist, ja.

De definitie van ‘wie is Joods’ is gebaseerd op de traditionele Joodse wetgeving en luidt: “Alleen die persoon waarvan de moeder ten tijde van de geboorte een Jodin was of de persoon die zich vrijwillig tot het Jodendom heeft bekeerd op grond van de Joodse wetten is Joods.” Dat deze regel zo’n 2000 jaar geleden uit nood geboren werd, was begrijpelijk, omdat in die tijd veel kinderen geboren werden uit een Joodse moeder als gevolg van verkrachting, slavernij of ander seksueel misbruik, en de identiteit van de vader dus vaak niet te achterhalen was.

Met deze en aanverwante kennis stapte ik een tijdje geleden naar de rabbijn van de Liberale Joodse Gemeente in Amsterdam. Ik vroeg hem waarom in deze tijd van DNA-onderzoeken, en dus de mogelijkheid tot het doen van een vaderschapstest, deze achterhaalde regel niet eens aangepast kon worden.

De rabbijn, een uiterst liberale en geestige man, was het met me eens. “We hebben, anno nu, helaas nog steeds te maken met bureaucratie”, zei hij cynisch, “en ik ontvang per dag gemiddeld zes jonge mensen die, vanuit dezelfde situatie als die van jou, mij dezelfde vraag komen stellen. Je bent dus zeker niet de enige die worstelt met dit vraagstuk”.

Het gesprek werd wel weer glorieus toen hij me zei dat kinderen van gemengd gehuwden inmiddels ‘Vaderjoden’ worden genoemd. Een niet echt bevredigende status, maar een – in het licht van een te bestrijden identiteitscrisis – zeer aanvaardbare.

Wat hem betrof was ik welkom in zijn gemeente, maar volwaardig lid mocht ik nog niet worden – ik zou eerst een twee jaar durende procedure moeten doorlopen om als Joods erkend te kunnen worden. Hij stuurde me weg met de mededeling dat ik nog maar eens goed moest nadenken over de zwaarte van het hele proces en de uiteindelijke belangrijkheid ervan. “Wat je ook beslist, door hier te komen en de juiste vragen te stellen heb je aan mij laten zien dat je beschikt over de ‘nesjomme‘, de Joodse Ziel. Zie maar eens of die wetenschap voldoende is om enige bevestiging in jezelf te vinden.”

Na een tijdje ondergedompeld te zijn geweest in de wereld der Joodse Feestdagen en Tradities (zo ging ik wekenlang op vrijdagavond braaf sabbat vieren in de synagoge, terwijl mijn vrienden cocktails dronken in überhippe loungeclubs), begon mijn identiteitscrisis aanvaardbare proporties aan te nemen. Ik had door mijn frequente bezoekjes aan de synagoge verwacht als de Verloren Dochter te worden opgenomen in de gemeenschap, maar dat viel tegen. Het warme familiegevoel vond ik er ook niet echt. Ik bleef een zoekende eenling op de achterste rij van de zaal, een vreemde eend in de bijt, in een gemeenschap waaraan iedereen slechts in familieverband leek deel te nemen.

De rabbijn kreeg uiteindelijk gelijk. Zijn woorden waren destijds wijs en realistisch en ik ben hem dankbaar dat hij me niet meteen heeft overgehaald om zo snel mogelijk ‘uit te komen’, zoals dat zo mooi heet als iemand officieel Joods wordt. Dankzij hem was er tijdens mijn zoektocht sprake van een Bepaald Moment, het moment waarop ik zei: het is goed zo, ik accepteer dat ik ben wie ik ben. Joods, niet-joods, een Vaderjood of wat dan ook.

Wat mij betreft slaat de definitie van ‘wie is Joods’ op eenieder die zich identificeert met het Joodse volk. De beperkingen die wij (ja, ik permitteer het me in de wij-vorm te spreken) onszelf opleggen zijn onzinnig en achterhaald. Het Joodse volk is een klein volkje en zou eigenlijk – in dankbaarheid – iedereen die zich bij hen wil aansluiten met open armen moeten ontvangen. Juist vanwege onze geschiedenis. Omdat we hier, ondanks duizenden jaren van Jodenvervolging en de door Hitler bedachte Endlösung der Judenfrage, nog steeds zijn.

Loor (1967) is individualist tegen wil en dank. Ze heeft een broertje dood aan middelmatigheid. Ze is een warm, lief en mooi mens, maar niet geheel ongevaarlijk.

Algemeen, 08.11.2007 @ 08:09

[Home]
 

36 Reacties

op 08 11 2007 at 10:09 schreef Houriloper:

Loor de Individualiste op zoek naar haar joodse identiteit? Stel ik ga als marokkaan/turk/moslim op zoek naar mijn marokkaans/turks/mohameddanistische roots dan wel identiteit en schrijf erover op deze site. Dan is de wereld te klein. Als surinaamse junks op langatabbetje hun roots gaan zoeken, of allochtonen willen integreren met behoud van identiteit, dan wordt hoongelach hun deel.

Flikker toch op met die achtergronden – zet het zandstraalkanon erop en word jezelf. Een individu maakt zich los uit de achtergrond.

op 08 11 2007 at 11:39 schreef filantroop:

Toch lees ik niets anders dan dat allochtonen zich aan de navelstreng van hun achtergrond hechten, en zich hardnekkig vastklampen aan het buitenlandse paspoort. Zodat het toch niet meteen zo’n ergernis kan oproepen dat Loor zich onderhoudt met haar achtergrond, zodanig dat ze stante pede verzocht wordt op te flikkeren. Trouwens, waar opflikkeren? Van dit Weblog?

op 08 11 2007 at 11:44 schreef Houriloper:

Fil: Dat is dus precies wat ik bedoel. Dat vastklampen aan identiteit etc.

Ik zeg niet dat Loor moet opflikkeren, het is uiteraard meer in het algemeen bedoeld. Tegen de achtergronden zelf; de collectieven familie, buurt, land, cultuur, godsdienst, die bepalen wie je moet zijn.

op 08 11 2007 at 11:47 schreef Houriloper:

Ik zag vanochtend een interview over vaderjoden – iemand heeft daarover een doc gemaakt. Ik begrijp nooit dat gezoek in de buitenwereld, in de traditie, in het voorgeslacht naar identiteit. Dat gaat toch lijnrecht tegen dat individualisme in?

op 08 11 2007 at 12:00 schreef Houriloper:

Op een of andere wijze lijkt het altijd of het zoeken naar joodse roots een legitiemere operatie is dan het zoeken naar germaanse, islamitsche, animistische of welke wortels dan ook. Grunberg schreef al over al die vrouwen die zo nodig joods wilden worden, omdat ze vonden dat het lijden dat zij hadden ondervonden hen recht gaf op een plaatsje in het volk dat zo getalenteerd is in het lijden. (dat laatste volgens Nietzsche)

Het krankzinnige dieptepunt was een uitzending van paranormale Tineke met een zaal vol gojim – vooral vrouwen – die allemaal in een vorig leven joods waren geweest en allemaal in Auschwitz gestorven. En dat moest dan dienen tot hun onbehagen/rampspoed/etc. in het hier en nu. Wat is toch dit wanhopige hunkeren naar slachtofferschap?

op 08 11 2007 at 12:01 schreef Houriloper:

Laatste zin moet zijn: dat moest dan dienen ter verklaring van hun…. etc. Sorry!

op 08 11 2007 at 12:29 schreef Loor:

Houriloper, je klinkt als één van de vele betweters die ik noem in het stuk. Maar dan nog fanatieker. Wie bepaalt wat ik moet en mag voelen of wat ik wel of niet mag zoeken? Bovendien heeft mijn zoektocht mij toch veel opgeleverd: acceptatie en berusting. Juist omdat ik de ruimte kreeg en op afstand mocht nadenken over de belangrijkheid van ‘erkenning’. Iets wat ik eerst als negatief en star beschouwde. Ik werd teruggeworpen op mijzelf in het proces, een ontnuchterende maar leerzame ervaring.

op 08 11 2007 at 13:57 schreef Wichard:

Ik vind de zoektocht van Loor naar haar plaats in het Jodendom juist enorm goed. Je kan veel beter bewust kiezen voor een religie/identiteit die bij je past, dan dat hij aangeboren is.

Je bent dan immers veel beter in staat om een min of meer objectieve afweging te maken en je houdt dan ook een gezond soort afstand omdat je meer van de wereld hebt gezien dan wat je ouders en het geloof je hebben verteld.

op 08 11 2007 at 14:36 schreef babs:

Mijn opa komt uit Zeeuws Vlaanderen, maar ik wordt door de huidige Zeeuws Vlamingen helemaal niet als Zeeuw-Vlaming geaccepteerd. Nu heb ik er met de burgemeester van Biervliet over gehad en die stelde dat het lastig is mij als Zeeuws Vlaming volledig serieus te nemen, omdat ik helegaar niet in Zeeuws Vlaanderen woon. Maar de goede man gaf mij hoop, als ik heel graag zou willen, zou ik er kunnen gaan wonen. Ik zou het dialect kunnen leren en de plaatselijke gebruiken, zo zou ik volgens de burgemeester binnen een paar jaar volledig als Zeeuws Vlaming geaccepteerd kunnen worden.

Ikke blij natuurlijk, dus ik elke zomer naar de camping in Breskens terwijl mijn vrienden fijn op Ibiza zaten. Na een paar zomers zag ik in dat het voor mij toch niet zo belangrijk was. Dan maar gewoon opa-zeeuws-vlaming of hobby-zeeuws vlaming of helemaal geen Zeeuws Vlaming. Dank je wel, wijze burgemeester van Biervliet.

Wat mij betreft is iedereen die Zeeuws Vlaming wil zijn gewoon Zeeuws Vlaming en natuurlijk zouden die Zeeuws Vlamingen eigenlijk ook iedereen die er bij wil horen moeten accepteren. Er zijn al zo weinig Zeeuws Vlamingen.

Wil er nog iemand BTW-vrije boter kopen?

op 08 11 2007 at 15:23 schreef filantroop:

Misschien, Houriloper, omdat er tijden geweest zijn dat je maar beter niet op je joodse roots prat kon gaan, en om redenen die we allemaal goed kennen.

Je maakt je er overigens opvallend druk om, als ik mag afgaan op je vijf bijdragen hierboven. En dat zal nog wel even blijven doorebben, laat zich raden.
Maar goed, ik begeef me maar weer richting natuur, en zal me er volgende week wel weer over buigen.

op 08 11 2007 at 15:32 schreef Wampie:

Je maakt je er overigens opvallend druk om, als ik mag afgaan op je vijf bijdragen hierboven.

Filantroop, ik kan me niet heugen dat je de bijdragen van Houriloper over andere onderwerpen ook heb geteld – en dat waren er nogal wat.

op 08 11 2007 at 15:40 schreef Loor:

Nou Wampie, het viel mij ook wel op dat Houriloper er bijna in bleef hangen…

op 08 11 2007 at 16:01 schreef Wampie:

Loor, Houriloper zet graag zijn tanden in een onderwerp. Jij ook. In beide gevallen stel ik dat op prijs. De inhoud van Frontaal Naakt is behoorlijk vormend voor mijn geest. Omdat ik een onbenul ben op het gebied van de Joodse traditie houd ik mijn mond. Als ik die open doe, komen er vooral vraagtekens uit; en die worden al snel verkeerd begrepen. Ik vind dit echt een heikel onderwerp – met dank aan de Paardestaarten en Bernadettes de Witten.

Trouwens, Paardestaart, het is tijd voor je cameo.

op 08 11 2007 at 19:13 schreef Loor:

Vraagtekens zijn ook interessant, Wampie.

op 08 11 2007 at 21:17 schreef Melcher:

Loor, ik heb dezelfde soort ervaringen als jij. Ik heb echter nooit de neiging gehad me te (willen) conformeren. Als de Joodse gemeenten mij niet moeten dan is dat hun probleem.

Twee jaar gelden zei de opperrabijn van de Orthodoxe Gemeente Amsterdam in een lezing dat Joden die met een niet Jood trouwen spirituele zelfmoord plegen. Die opmerking ging mij te ver. Hij betrof ook mijn vader, en die had zo’n neerbuigende behandeling niet verdiend. Ik schreef een artikel in Het Parool. De directeur van de Joods Orthodoxe Gemeente, David Serphos, reageerde, zowel in het NIW als op zijn eigen site. Uit zijn reacties bleek onbegrip. Je kan mijn artikel en Serphos reacties op zijn site lezen:
http://www.bloggers.nl/serph001/5742/Het+Parool+17-11-05+%28Melcher+de+Wind%29.html

Uiteindelijk hebben we met elkaar gesproken. Serphos beschuldigde mij van onbegrip en meende dat ik mensen met mijn opstelling kwetste. Ik was totaal verblufd door zijn opstelling en het gesprek dreigde te verharden. Hoe kon die man de zaak zo omdraaien?

Uiteindelijk zijn we er redelijk goed uitgekomen. Serphos zou me uitnodigen voor een vervolggesprek, in aanwezigheid van rabbijn Ralbag. Waar ik al bang voor was gebeurde, het gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Ik heb, ondanks pogingen van mijn kant, nooit meer wat van Serphos gehoord.

Voor mij is de zaak afgesloten. Mij conclusies zijn cynisch en pijnlijk. De Joodse Gemeente leeft in een zelfverkozen isolement. Een elite (het uitverkoren volk) waar je je slechts in een enkel geval, en dan nog met veel moeite bij aan mag sluiten. Om vervolgens tot de conclusie te moeten komen dat je er toch niet echt bij hoort. Dat dit bij bij velen leidt tot onbegrip, en soms zelfs tot afkeuring van het Jodendom, wordt door de Joodse Gemeenschap blijkbaar voor lief genomen.

op 08 11 2007 at 21:36 schreef Theo Ichtus:

@ Loor

Als je je joods zijn mocht vergeten, ben je dan toch "joods genoeg om d’r door de gojim aan herinnerd te worden"? Zeg maar A. Hitler had per ongeluk toch gewonnen, Neurenberger rassenwetten van kracht in ‘voorheen het Koninkrijk’ – wat betekent dat dan voor jouzelf in praktische zin (afgezien van weinig familie om je heen)?
Melden in de schouwburg? Deportatie via Westerbork? Niet mogen trouwen? Reisbeperkingen? Bepaalde baantjes – ondanks voldoende opleiding – bij voorbaat niet mogen doen? Ster op je jas? Melden bij de GGD voor sterilisatie?

Heb je dat wel eens uitgezocht en wat was het antwoord?

NB: Niet dat je je dan aan de wet zou moeten houden, maar meer wat DIE wetten over jou zouden zeggen…

op 08 11 2007 at 22:40 schreef daniel:

Het is natuurlijk heel raar dat een voorman van een religeuze gemeente tegen een potentiele nieuwe aanwinst het advies geeft om te gaan wieberen. Iedere beweging, organisatie of groepering is op zoek naar zoveel mogelijk zieltjes. Althans dat zou je verwachten, zeker van een groep waar nog niet zo lang geleden zo rigoreus het mes in is gezet.

-Overigens ken ik het verhaal van ‘per dag ongeveer zes mensen’ al van 15 jaar geleden. Ik snap niet dat zo’n rabbijn (Menno Ten Brink?) dat zonder schaamte kan zeggen. Want als er zich dagelijks 6 mensen aanmelden, hoe komt het dan dat de joodse gemeenschap in Nederland nog steeds krimpt? Denk maar even na, 6 mensen per dag is 2190 per jaar. Na 15 jaar zijn dat er 32850. De hele joodse gemeenschap bestaat uit nauwlijks 30.000 mensen. Dus hoe zit dat?

De vraag waar dit gedrag vandaan komt is misschien wat minder belangrijk dan de vraag waar het allemaal naartoe gaat. Het joodse volk houdt zich in allerlei conferenties met een ingewikkelt complot bezig om de wereld te veroveren…eh ik bedoel om assimilatie het hoofd te bieden. Allemaal verspilde energie. In plaats van mensen de deur te wijzen zouden we ze moeten verwelkomen. Dan is het probleem opgelost en de toekomst een stukje zekerder. Rabbijnen zouden de eersten moeten zijn die dat begrijpen.

op 08 11 2007 at 23:16 schreef blafkowitz:

@ babs: hilarisch hahahaha! En daarnaast plaatst het de post van Loor ook weer in het juiste perspectief. Ik vind dat dat hier niet onvermeld mag blijven.

op 09 11 2007 at 01:12 schreef Theo Ichtus:

@ Elisabeth

http://www.hollandscheschouwburg.nl/site_nl/main/index.html

(Ik dacht dat iedereen dat wel wist… zo zie je maar weer…)

op 09 11 2007 at 02:06 schreef Elisabeth:

@ Theo Ichtus

Je hoefde je helemaal niet te melden bij de Hollandse Schouwburg,je werd keurig van huis opgehaald en geheel hgratis voor niks er naar toe vervoerd,hoor!

Zo zie je maar weer….

op 09 11 2007 at 03:06 schreef Paardestaart:

Ik vind dit echt een heikel onderwerp – met dank aan de Paardestaarten en Bernadettes de Wit

Dacht je dat het zonder ons géen heikel onderwerp was?

op 09 11 2007 at 08:09 schreef Wichard:

Van de week was op Goedemorgen Nederland een item over dit onderwerp. Daar kwam ook een man aan het woord die omdat hij zgn vader-Jood was, niet bij de begrafenis van z’n eigen vader mocht zijn omdat hij niet-Joods was.
Hij had het er na vele jaren nog steeds moeilijk mee.

Dat geloof gaat wel ver zeg.

op 09 11 2007 at 09:04 schreef Houriloper:

Loor, Filantroop: ik maak met druk over de zoektocht naar de stam die ik bij zoveel mensen ontwaar. Dit lijkt me nogal in contrast met het individualisme. Zoals ik al zei: het vergelijk met de linkse doctrine van ‘laat ze maar zoveel mogelijk hun eigen cultuur beleven en verkennen dan komt de integratie vanzelf wel.’
Ik wil je niets voorschrijven hoor, Loor. Het zijn zomaar wat algemene gedachten over paradoxen die ik meen te zien. Persoonlijk ben ik er juist van overtuigd dat een individu alles moet doen om de groep uit zich te krijgen. En dat is hondsmoeilijk. Maar het is geen imperatief, ik ben het ook eens met Paards kind/badwater, ook op cultureel gebied. Volgens mij zou het ook een ramp zijn als iedereen plotseling individu werd. Het groepsgevoel kan ook een stabiliserende factor zijn.

Zelf heb ik eigenlijk geen idee tot welke groep ik behoor; daarvoor heb ik op te verschillende plekken gewoond en ben ik teveel opgegroeid in tijden waarin alles overboord was gezet. En het geloof der vaderen, ja, dat is me door zijn absurditeit vreemder dan willekeurig welk ander geloof, of ik het nu diepgaand ken of niet.

En dat ik verschillende posting achter elkaar doe, dat is gewoon mijn schrijfstijl: anderen maken één heel lange posting, ik ben vrij impulsief en gebruik de ‘verstuur’knop bijna als uitroepteken.

op 09 11 2007 at 11:30 schreef Wampie:

Dacht je dat het zonder ons géen heikel onderwerp was?

Paardestaart, in de ‘discussie’ die toen gevoerd werd over dit onderwerp, werd iedereen die een vraagteken plaatste bij Joodse orthodoxie of een kwestie aankaartte zoals hierboven door Melcher, uitgemaakt voor antisemiet. Dat maakte de discussie heikel; het onderwerp was dat al.

op 09 11 2007 at 12:04 schreef Houriloper:

De laatste dagen is ook een dominee op tv die grote heibel heeft omdat hij vanaf de kansel beweert dat God niet bestaat. Ze willen hem eruit gooien maar hij weigert en is strijdbaar. Dikke pret!

op 09 11 2007 at 12:32 schreef Elisabeth:

Is het niet een beetje paradoxaal om vanaf de kansel te roepen dat God niet bestaat ?

op 09 11 2007 at 12:35 schreef Philippine:

Zouden er in Een Ander Joods Geluid ook opvallend veel vaderjoden zitten?

op 09 11 2007 at 12:40 schreef Elisabeth:

@ Theo Ichtus.

Melden in de schouwburg ??????
Kunt je me uitleggen wat je hiermee bedoelt ?

@ Melcher.
Omdat ik getrouwd was (mijn echtgenoot is helaas overleden) met een niet-joodse man heeft het de Liberale Gemeente behaagd om mijn zoon die zelf te kennen gaf Bar-Mitswa te willen worden,zoveel mogelijk tegen te werken.
De gesprekken die mijn man en ik hebben gehad met rabbijn Liliënthal hebben tot niets geleid.
Inmiddels woont mijn zoon al 25 jaar in Israel.
Hij zag het hier niet meer zo zitten.
Gek hé?
Ik heb me al jaren geleden losgemaakt van dit alles en ik heb nooit het gevoel gehad dat ik spirituele zelfmoord heb gepleegd.
Als men behoefte heeft aan spiritualiteit is dat ook in andere zaken te vinden.

op 09 11 2007 at 13:31 schreef Houriloper:

Dat is zo, Elisabeth, maar als je op de kansel staat heb je een gehoor. En die kans mag je niet laten glippen!

op 09 11 2007 at 13:31 schreef Wampie:

Elisabeth, er is geen betere plek denkbaar in het kader van ‘preken voor eigen parochie.

op 09 11 2007 at 13:43 schreef Houriloper:

Stel toch eens dat binnen een paar jaar ALLE pastoors en dominees denken: fuck it! Laat ik eens zeggen wat ik echt denk!

op 09 11 2007 at 16:00 schreef isabeau:

Ik denk dat we vergeten dat Joods zijn niet alleen een godsdienst is, maar ook een volk. Het is geen club waar je op een gemakkelijke manier een lidmaatschapskaart van kunt krijgen. Het is ook geen godsdienst met een missie-drang. Je bent het of je bent het niet. Punt.
Sommige sektes accepteren uberhaupt geen bekeerlingen (en ook geen half-Joden), anderen zijn iets laagdrempelliger, maar je moet er wel wat voor doen.
Als het je wat waard is, heb je dat er wel voor over. Zo niet, bekeer je je toch lekker tot de Islam, of het Christendom of het Boedhisme? Heel eenvoudig, geen greintje inspanning nodig.
Balen, he? je zou er ook eens iets voor moeten doen…Ja, het is een elitaire club. Shoot me.

@babs: fantastisch verhaal, heerlijke analogie, ik heb gelachen…lol ;)

op 09 11 2007 at 16:53 schreef Houriloper:

Dat is ook zo, Isabeau. Ik was het niet vergeten, daarom had ik het ook over germaanse, of islamitische wortels…. Maar misschien is het inderdaad wel extra sterk als volk en godsdienst samenvallen. Ik herinner me dat de grieken ook nogal ondoordringbare clubjes vormen in allerlei buitenlanden.

op 09 11 2007 at 20:53 schreef John:

Veel joden zijn vaak verhuisd en hebben daardoor vrijwel geen roots in de directe omgeving. De reden dat zelfs de meest seculiere joden dan toch hun gaan zoeken in het jodendom ipv familielijnen heeft denk ik vooral te maken met de lading die het woord jodendom heeft gekregen.

Eigenlijk precies hetzelfde wat westerse moslims kenmerkt dus.

op 09 11 2007 at 22:40 schreef Lagonda:

Typisch … ik lees nu een paar keer de aanduiding "elitair" … ik weet niet of dat zo is.

Ik heb ooit contact gezocht met een rabbi in Antwerpen, omdat ik me nogal in de Kabbalah heb verdiept, en ik op zoek was naar iemand die me meer en concretere achtergrondinformatie kon geven. Ik heb de man een aantal keren telefonisch benaderd, en ben zelfs een paar keer bij hem langsgeweest, en steeds viel me zijn ontwijkende en haast "betrapte" houding op. Alsof ik iets had ontdekt dat me eigenlijk niet had mogen opvallen. Er kleefde in elk geval niets elitairs aan.

Ik heb eerder de indruk dat Joodse gemeenschappen met name erg angstig zijn, en dicht bij elkaar schuilen, en zeer wantrouwend staan t.o.v. "nieuwelingen". Als je als bevolkingsgroep met zoiets als de Holocaust te maken hebt gehad, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen — dat je je toevlucht zoekt bij datgene en diegenen die je kent, en waarvan je in elk geval *zeker* weet dat het de jouwen zijn.

op 10 11 2007 at 12:52 schreef Philippine:

John, wat een geestige opmerking, dat Joden vaak verhuisd zijn. En dat ze daarom, ook al zijn ze seculier, naar hun roots zoeken. En dat ze hierin op westerse moslims lijken. Dus Joden hadden ook altijd twee paspoorten? Van het immigratieland en van het THUISLAND? Een THUISLAND dat hen steun gaf in hun geloof, als ze last hadden van bijv Christenen?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS