Home » Archief » Ombudsman


[20.11.2007]

Ombudsman

Cico van der Laan

Gerome10def (344k image)
Plaatje van Jean-Léon Gérôme

Geachte Ombudsman,

Eindelijk heeft de NOS een Ombudsman en dat is een goede zaak. Na jaren van kritiek op het functioneren van de NOS en haar geringe bereidheid tot daadwerkelijke verantwoording – om maar te zwijgen van een serieuze discussie en openlijke zelfreflectie over haar handelwijze – is nu een begin gemaakt met een meer transparante en openbare toetsing aan bij wet en deels zelfopgelegde uitgangspunten. Toegegeven, er is de Raad voor de Journalistiek, maar die wordt een papieren tijger genoemd en heeft een imagoprobleem, zo zijn bestaan al bekend is en serieus wordt genomen.

Bij een flinke minderheid van de bevolking is er wantrouwen jegens de media en niet in de laatste plaats waar het de openheid en objectiviteit betreft. In de recent gehouden enquete 21 minuten.nl komt dit nogmaals naar voren (pag. 65 van het eindrapport).

De NOS heeft zich in de afgelopen jaren niet bepaald populair gemaakt bij groepen en individuen die kritische vragen hadden over haar neutraliteit, haar selectie en duiding van nieuwsonderwerpen. Vele malen heeft de NOS toegezegd hierover in discussie te treden, maar evenzo vaak werden deze toezeggingen niet nagekomen of werden schamele pogingen tot discussie al weer gauw afgebroken. In zekere zin was steeds sprake van een milde vorm van autisme.

Dit draagt natuurlijk niet bij aan het imago van een nieuwsinstituut dat, als onderdeel van een pluriforme publieke omroep, midden in de samenleving moet staan en zichzelf moet onderwerpen aan voortdurende en openbare verantwoording. De NOS krijgt door deze opstelling steeds het “nadeel van de twijfel” en dat vertaalt zich in blijvende en hardnekkige oordelen over haar neutraliteit en pluriformiteit.

Maar de tijden lijken te veranderen en dat is goed. Niet alleen is er nu een Ombudsman,maar ook heeft Minister Plasterk voorstellen gelanceerd die aangeven dat de NOS voortaan aantoonbaar en in alle opzichten intern pluriform moet zijn op basis van een instrument waarmee dat kan worden vastgesteld en zal er (zeer waarschijnlijk) ook sprake zijn van een maatschappelijk verankerde programmaraad. Dit is te lezen op pag. 16 van zijn brief daarover.

Alles beweegt zich nu naar een systeem waarin verantwoording en transparantie het hoogste goed worden en dat is een geweldige ontwikkeling. Maar er is een probleem. Met de instelling van een Ombudsman door de NOS zou je verwachten dat ook meteen wordt afgerekend met de geslotenheid die de NOS zo lang heeft kenmerkt. Wat zien we echter? De Ombudsman betracht zelf niet heel veel openheid.

Waarom zien wij bijvoorbeeld niet alle binnengekomen klachten op de NOS website? Waarom zien wij niet welke klachten er wel en niet in behandeling worden genomen en op basis van welke gronden dat gebeurt? Waarom legt de Ombudsman geen verantwoording af over gemaakte keuzes om bepaalde klachten wel en andere klachten niet te behandelen in zijn columns?

Het zijn terechte vragen die bij uitblijvende beantwoording wederom voeding geven aan de gedachte dat de NOS een onneembare vesting van geslotenheid is. Waarom stelt de Ombudsman niet zelf onderwerpen aan de orde? Onderwerpen die al tijden worden aangesneden door kritische burgers die met serieuze vragen rondlopen over de handelwijze van de NOS? Waarom stelt de Ombudsman geen openbaar forum in waar deze onderwerpen kunnen worden geplaatst en waar er door hem op kan worden gereageerd?

U begrijpt dat ik graag antwoorden wil op deze vragen en uiteraard ook dat dit leidt tot een aanpassing van uw werkwijze. Ik verzoek u dan ook om deze brief te beantwoorden en u te verantwoorden.

Deze brief zal aan diverse kranten en fora ter publicatie worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Cico van der Laan

Cico van der Laan wist deze brief afgelopen weekeinde al geplaatst te krijgen op Sargasso.nl. Check de domme reacties aldaar. Ad hominems galore.

Algemeen, 20.11.2007 @ 07:37

[Home]
 

84 Reacties

op 20 11 2007 at 09:21 schreef filantroop:

De kans dat de NOS zijn non-neutraliteit ooit zal prijsgeven lijkt me nihil. Zo’n ombudsman werkt ongeveer als de geschillencommissies bij de bedrijven, en daar is men vaak slechter af met zo’n geschillencommissie dan zonder.
De ombudsman van de NOS is er slechts om een schijn op te houden. Te meer daar men zelf decennialang de gelegenheid had de vele kritiek op de non-neutrale houding van de NOS weg te nemen door veranderend inzicht en daartoe geëigende aanpassingen in het beleid. Maar we zagen slechts een op de zakken van de burger terende, toenemende arrogantie naar de burger toe.
Niettemin zal de strijd om het vrije woord zich niet binnen of rondom de NOS afspelen, want de publieke belangstelling voor de NOS-programma’s met een politieke context is verwaarloosbaar, en vooral gefixeerd op de eigen vertrouwde aanhang, en heeft slechts een zelfbevestigend effect.
Bovendien vormt de NOS, en dat geldt voor alle omroepbronnen, geen monopolie meer op de berichtgeving. De tijden dat wat de omroep meldde de standaard is, is verleden tijd. De burger winkelt selectief. Bij de NOS en de publieke omroepen komt men in groten getale voor de jolijt en de sport. Bij het politieke beïnvloeden haakt men snel af.
De opinieprogramma’s worden nog slechts door linkse sekten bekeken, of door andersdenkenden die zich kritisch volgend, verkneukelen om de significante eenzijdigheid.
De gratis krant en Internet doemen fors op. Zonder uit de zakken van de burger te teren, blijken berichtgeving en opinievorming mogelijk te zijn, en zelfs te groeien.
Dat deze ontwikkeling als bedreigend gezien wordt door het overwegend door links bestuurd mediabastion, zagen we nog recent met de mislukte aanval van het NRC op de weblogs. De belangstelling voor die weblogs zou er wel eens door toegenomen kunnen zijn. Zo’n beetje als het affect van dat iedere trap in het kruis van Pim Fortuyn hem zetels opleverde.
Met andere woorden, met of zonder ombudsman, hebben de NOS, de publieke omroepen, en de betaalde dagbladen hun beste tijd achter zich liggen. Die gouden tijden zijn voorbij.

op 20 11 2007 at 09:30 schreef Wichard:

Het ziet ernaar uit dat Cico z’n zin krijgt. Volgens Elsevier gaat de publieke omroep onderzoek doen naar z’n linksheid.

Desondanks heb ik wel genoten van de reactiestorm op sargasso. Tussen de idd flauwe opmerkingen zaten toch wel wat steekhoudende argumenten, die Cico maar moeilijk kon parreren.
Op elitaire toon ergert hij zich aan de kwaliteit van de reacties "flauwe opmerkingen en pavlov reacties(..) heb geen argument kunnen ontdekken".

Om vervolgens het betoog te onderbouwen met een onvervalste drogreden van het type "Ad Populum"

Maar ook heeft de NOS zelf onderzoek gedaan ten tijde van haar 50-jarig jubileum. Daar kwam uit dat ruim 36% van de bevolking het NOS journaal links vindt, terwijl slecht 2% het rechts noemt.

Ook haalt hij een NOS-medewerker aan die toegeeft "we zitten wel eens vastgeroest in de onderwerpen over (oa) allochtonen".
Als er 1 "rechts" onderwerp is, is het wel de allochtonenproblematiek.

Dus blijkbaar valt het reuze mee, dank voor de toelichting, mijnheer van der Laan.

op 20 11 2007 at 09:32 schreef Carel:

Sinds Pim Fortuyn is het een hinderlijke gewoonte geworden om overal het etiket autist op te plakken. Ook Cico doet er helaas aan mee. Doe de autisten een plezier en hou hen buiten de kritiek op de gevestigde politieke en/of mediabastions.

op 20 11 2007 at 09:36 schreef Wichard:

Ik ben het in zeker opzicht eens met Cico, en heb me enorm zitten ergeren aan de gezamelijke uitzending over Darfur een paar weken terug. Heel goed dat er aandacht is voor deze verschrikkelijk oorlog, maar dat is niet de taak van een onafhankelijke journalist.

Desondanks erger ik mij aan de cirkelredenering van Cico en de zijnen: "De NOS is links en als ze dat ontkennen is het zeker zo!" Ook de reactie op de uitslag van het onderzoek staat bij voorbaat al vast: Als blijkt dat de NOS links is, wordt een lange neus getrokken, en zo niet dan is het onderzoek in dubieus geweest. Wedden?

op 20 11 2007 at 09:41 schreef Houriloper:

En daarbij worden vandaag de dag mannelijke eigenschappen in het onderwijs al gauw als autistisch-spectrum trekjes gezien. Als je niet de hele dag aan het praten en sosjaliseren bent, ben je een probleemgeval. Gedreven aandacht voor een project is gek, steeds weer moet je opdraven voor groepsgesprekken, kweksessies, ouwehoerséances.

op 20 11 2007 at 12:11 schreef Carel:

Met de invoering van het kringgesprek op maandagmorgen is de teloorgang van het onderwijs begonnen

op 20 11 2007 at 15:00 schreef Sublib:

Gisteren was het in Engeland groot nieuws; Onderzoek naar de politieke kleur van de BBC. Uit angst voor een onafhankelijk onderzoek, heeft de NOS maar snel zelf het initiatief genomen. Links heeft natuurlijk liever dat een linkse slager het vlees keurt…….

op 20 11 2007 at 15:17 schreef Peter Breedveld:

In Spanje had ik het eens over deze kwestie tijdens de Spaanse les (mijn niveau is al heel behoorlijk). De docente begreep niet waar ik het over had. Eén van de eerste dingen die de socialistische premier deed bij zijn aantreden, was de top van de publieke omroep vervangen, die al die jaren de boodschap van de conservatieve regering had verkondigd. Es lógico, zei ze schouderophalend. Je kan toch moeilijk verwachten dat de overheid betaalt voor een omroep die al haar maatregelen gaat zitten bekritiseren. Dan kun je de volgende verkiezingen wel op je buik schrijven.

op 20 11 2007 at 16:10 schreef Wichard:

@Peter
De beperkte onafhankelijkheid van tv-media in landen als Rusland, Spanje, Italie en China lijkt mij onvergelijkbaar met de Nederlandse situatie.

Sterker nog: Ik zou eerder geloven in een onafhankelijke publieke omroep, dan een onafhankelijke commerciele omroep.

Interessante discussie die blijft: Waarom zie je de rechtse opinie niet veel op tv, maar juist wel veel op weblogs als Geenstijl en Frontaalnaakt?

Mijn vermoeden: Vanuit de relatieve anonimiteit van het internet is het makkelijker om een boodschap te scanderen, die ethisch gezien wat rafelige randjes heeft.
Een Telegraaf-reageerder zal bijvoorbeeld op de site roepen "moslims zijn de oorzaak van de onveiligheid", maar als hij bij een tv-programma een microfoon onder z’n neus krijgt, commentaar weigeren.

op 20 11 2007 at 16:25 schreef Peter Breedveld:

Mijn vermoeden: Vanuit de relatieve anonimiteit van het internet is het makkelijker om een boodschap te scanderen, die ethisch gezien wat rafelige randjes heeft.

O ja, jouw mening is in orde, bedoel je, en die van je politieke tegenstanders niet.

Het rechtse gedachtegoed behelst wel wat meer dan de opvatting dat moslims de oorzaak van allerlei ellende zijn. Je leest nu al een poosje mee, Wichard, en zou moeten weten dat ‘rechts’ vooral gaat over een zo klein mogelijke overheid, zelfbeschikking, individuele verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid op allerlei gebieden.

De manier waarop jij steeds tracht een ‘discussie’ te voeren, vind ik wat ‘rafelige randjes’ hebben.

De reden dat mensen terughoudend zijn bij het openlijk ventileren van rechtse opvattingen, is dat inquisiteurs als jijzelf zulks onmiddellijk bestempelen als ‘verdacht’, waarna excommunicatie volgt en de op rechtse sympathieën betrapte ongelukkige een maatschappelijke carrière verder wel kan vergeten.

op 20 11 2007 at 16:45 schreef Peter Breedveld:

Overigens is Frontaal Naakt niet ‘rechts’. Libertarisch, zou ik eerder zeggen. Of misschien wel ‘sociaal-liberaal’.

op 20 11 2007 at 17:05 schreef filantroop:

Nog los van de vraag, hoe veilig het is een mening openlijk weer te geven die bij sommigen slecht valt. Met dien verstande, dat vanuit bepaalde contreien zo’n mening graag een doem van criminalisering en/of bedreiging te torsen krijgt.
Dat hier zelden linkse denkers voor moeten zwichten lijkt me allerminst een gratuite bewering.
Dus, wie ook een microfoon genegen is te grijpen, de spreker zal wel oppassen iets op te merken dat bij sommigen slecht valt. Tenzij er sprake is van een acute aanval van masochisme.

op 20 11 2007 at 17:15 schreef dewanand:

Vanuit HIndoeistisch oogpunt is vrijheid van meningsuiting een goddelijke plicht, om door te kunnen filosoferen over je rol als individu op deze verdoemde wereld. Om je karmische plichten te vervullen moet je alle mensen opzij kunnen zetten en desnoods uit te roeien, of je terug te trekken in een grot (in delft).

Ik publiceer binnenkort een unieke visie op de vrijheid van meningsuiting in een liberaal/ hindoeistische staat.

voor de liefhebbers:
snuffel eens in dit boek:

WEBpublication BOOK WART02222 / EPAGE 1 of 103
Moord op de vrijheid van het oervolk
Was het verbod van de NVP/CP’86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?
geschreven door J.J. vd gulik, nogal rechtse criticus en kundig schrijver.

boek is gepubliceerd op Kritisch Podium Dewanand en alom doodgezwegen in de gecensureerde HOL-landse media.

http://www.dewanand.com

zet eens een recensie op FN beste peter.

op 20 11 2007 at 17:18 schreef Peter Breedveld:

Ik bespreek geen werk van de heer Van Gulik op FN, beste Waldo. Niet alleen is hij antisemiet, hij is een oervervelende antisemiet. Bovendien heeft hij heel lang allerlei vuige lasterpraatjes over mij lopen verkondigen. Dat ga ik niet belonen met aandacht voor zijn schrijvelarij. Wel grappig is dat hij me altijd uitscheldt voor ‘prosemiet’.

op 20 11 2007 at 17:57 schreef Conan:

Mijn vermoeden: Vanuit de relatieve anonimiteit van het internet is het makkelijker om een boodschap te scanderen, die ethisch gezien wat rafelige randjes heeft.

Dat is wel de limit. Een rechtse opniniemaker is zijn leven niet zeker. Een linkse opiniemaker wordt in de media als held vereerd.
Ethisch gezien is rechts een stuk zuiverder dan links. Het eindargument van links is immers altijd een variant op (gepretendeerde) "sociale rechtvaardigheid". Maar rechtvaardigheid is per definitie een subjectief en arbitrair begrip en als daar het woord sociaal aan vooraf gaat geldt dat slechts des te sterker.
Rechts/ klassiek liberaal/ libertarisch gaat echter uit van de vrije markt en valt daarmee terug op het natuurlijk streven naar efficiëntie en eigenbelang. En vertrouwen in de mens en de natuurlijke solidariteit van mensen. Opgedrongen solidariteit vernietigt de natuurlijke variant, omdat de verantwoordelijkheid voor de medemens dan gemakkelijk kan worden afgeschoven op de overheid. Inmiddels is de belastingdruk van die overheid ook al zo hoog dat gemiddelde burger zich ook nog maar nauwelijks enige menselijke solidariteit kan veroorloven.

===

Beste Peter,

"Sociaal liberaal" is een contradictio in terminis. Althans uitgaande van de huidige betekenis die in de politiek aan "sociaal" in dergelijke verbanden wordt gegeven, te weten de rechtvaardiging voor (vergaande) herverdeling.

op 20 11 2007 at 18:41 schreef Kirewiet:

op 20 11 2007 schreef Wichard:
Als er 1 "rechts" onderwerp is, is het wel de allochtonenproblematiek.
Dus blijkbaar valt het reuze mee, dank voor de toelichting, mijnheer van der Laan.

Wat is dit nu voor rare redenering?
De ‘allochtonenproblematiek’ mag dan wel een rechts stokpaardje zijn maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet vanuit een links standpunt verslaggeving over gedaan kan worden en (m.i.) overduidelijk gedaan wordt.

op 20 11 2007 at 19:53 schreef Cico:

"Desondanks heb ik wel genoten van de reactiestorm op sargasso. Tussen de idd flauwe opmerkingen zaten toch wel wat steekhoudende argumenten, die Cico maar moeilijk kon parreren."

Onder dankzegging aan Peter Breedveld voor de plaatsing van mijn brief vraag ik Wichard wat hij met bovenstaande bedoelt?

De brief had niet op een beter moment kunnen komen nu de publieke omroep (eindelijk) van plan is een onderzoek te doen naar zijn politieke pluriformiteit. Ik zal u de opsomming besparen van burgers en journalisten die de omroep de afgelopen jaren hebben getracht over te halen zo’n onderzoek te doen en steeds arrogant de deksel op hun neus kregen. Vraag maar aan Arendo Joustra met wie ik een aantal malen heb geemailed. De man is moedeloos geworden van hoe weinig ingang hij vond voor dit onderwerp.
Vanmiddag op Radio 1 (NOS) kwam het aanstaande onderzoek aan de orde. De wijze waarop NOS presentator Govert van Brakel het onderzoek in twijfel trok en aangaf, dat als er al een onderzoek nodig is, het ongetwijfeld zal aantonen dat er slechts sprake is van een onterecht imagoprobleem, geeft precies aan waar het aan schort bij de publieke omroep. Grote vraag zal nu zijn of het onderzoek als bezweringsformule wordt ingezet, waarvan de uitkomst al vast staat ("wij zijn niet links") of dat er een daadwerkelijk, controleerbaar en fair onderzoek zal volgen.

op 20 11 2007 at 19:56 schreef Cico:

Ik heb overigens aanwijzingen dat de NOS buiten beschouwing zal blijven in het onderzoek.

op 20 11 2007 at 19:57 schreef Cico:

"Desondanks heb ik wel genoten van de reactiestorm op sargasso. Tussen de idd flauwe opmerkingen zaten toch wel wat steekhoudende argumenten, die Cico maar moeilijk kon parreren."

Onder dankzegging aan Peter Breedveld voor de plaatsing van mijn brief vraag ik Wichard wat hij met bovenstaande bedoelt?

De brief had niet op een beter moment kunnen komen nu de publieke omroep (eindelijk) van plan is een onderzoek te doen naar zijn politieke pluriformiteit. Ik zal u de opsomming besparen van burgers en journalisten die de omroep de afgelopen jaren hebben getracht over te halen zo’n onderzoek te doen en steeds arrogant de deksel op hun neus kregen. Vraag maar aan Arendo Joustra met wie ik een aantal malen heb geemailed. De man is moedeloos geworden van hoe weinig ingang hij vond voor dit onderwerp.
Vanmiddag op Radio 1 (NOS) kwam het aanstaande onderzoek aan de orde. De wijze waarop NOS presentator Govert van Brakel het onderzoek in twijfel trok en aangaf, dat als er al een onderzoek nodig is, het ongetwijfeld zal aantonen dat er slechts sprake is van een onterecht imagoprobleem, geeft precies aan waar het aan schort bij de publieke omroep. Grote vraag zal nu zijn of het onderzoek als bezweringsformule wordt ingezet, waarvan de uitkomst al vast staat ("wij zijn niet links") of dat er een daadwerkelijk, controleerbaar en fair onderzoek zal volgen.

op 20 11 2007 at 20:54 schreef Cico:

Reactie van de NOS Ombudsman:

Geachte mevrouw/mijnheer Van der Laan,

Hartelijk dank voor uw reactie.
Als u uw vragen beantwoord wilt zien, verzoek ik u uw adres en telefoonnummer bekend te maken.
Zoals u in de klachtenprocedure kunt lezen, neemt de NOS Ombudsman geen anonieme klachten in behandeling.

Met vriendelijke groet,

Ton van Brussel
NOS Ombudsman

#

Mijn reactie aan de NOS Ombudsman:

Geachte heer van Brussel,

Volgens mij ben ik niet anoniem. Zoals u kunt lezen ben ik C. van der Laan uit Rotterdam. Ik wil u gerust mijn NAW gegevens geven, maar geeft u eens aan wat mijn identiteit voor waarde heeft voor deze fundamentele vragen? Uw wedervraag komt formalistisch en enigszins paranoide over. Als u er nog eens goed over nadenkt, moet u toch beseffen dat het een beetje raar is dat "regels zijn regels" belangrijker zijn dan het adresseren van fundamentele vragen, die verder gaan dan het belang of de bekendmaking van de eenling die ze aandraagt!

Als u geen bevredigend antwoord heeft, dan moet u er maar niet meer over praten of nadenken. Dan gaan de fundamentele vragen vanzelf over (NOT)!

Ik heb nog een wedervraag. Mag ik ook uw (prive-)adresgegevens en telefoonnummer?

Met vriendelijke groet,

C. van der Laan

OPROEP AAN ALLE BEZOEKERS:

Stuur een email met mijn brief aan ombudsman@nos.nl en publiceer hier de reactie en/of antwoorden.

op 20 11 2007 at 21:05 schreef Carel:

Paul Lieben (Elsevier-weblog Oh Oh Den Haag) mengt zich in het debat over de publieke omroep.

http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/180118/weblogid/51/index.html

op 20 11 2007 at 23:19 schreef Huuskesgait:

Al jaren laat ik in mijn stukjes op Internet zien dat ik het met de NOS, en speciaal met het NOS-journaal, beter BOSsjenaal, op zijn zachtst gezegd niet eens ben.
Eerst was dat op de webpagina Gunzilla, later op het Dutch Disease Forum. Met "Onno en Remco bellen over het BOSsjenaal". Ik ben toe aan het 278e artikel over wat ik de "Laroes-troep" noem. Sinds kort zit ik op een forum over het Multikulturele-Drama met mijn "Onno en Remco bellen elkaar op"
En ik hoop dat het helpt om mensen te laten inzien wat voor achterbakse troep dat Sjenaal is, dat gewoon een verlengstuk is van de Partij-van-de-Achterbaksheid.
Goodgoan: Huuskesgait

op 20 11 2007 at 23:59 schreef Sabian:

Jaja, de NOS…ik luister vaak naar de "nieuwe" BNR [Byzonder Nietszeggende Radio]. Volgens mij een mediabedrijf zonder inkomsten uit belastinggeld. Ik ging er in het verleden naar luisteren om dat ik echt kotsmisselijk werd van de eeuwige progressieve mantra’s op "1". Half debiel zijn een fors aantal programmas aldaar. Maar sinds kort switch ik weer af en toe "terug" want de lauwe politiek extreem correcte prietpraat bij BNR is nog erger dan het hardcore linkse geluid van radio 1. Kortom, het maakt geen fuck uit. Zolang de docenten op de school voor de journalistiek links zijn, blijven de door hen oudstudenten gevulde media dat ook.

op 21 11 2007 at 02:07 schreef Paardestaart:

De NOS heeft zeker vernomen dat de BBC ook een heidag heeft gehouden eerder dit jaar, na eindeloze klachten en dreigementen van kijkers dat ze het voortaan verdommen kijkgeld te betalen – want of je nu kijkt of niet, betalen zul je.
De conclusie was dat je inderdáad van een duidelijke bias kon spreken: praktisch iedereen plaatste zich op zijn minst links van het midden, maar de conclusie was dat men dat eigenlijk wel een goede zaak vond..
De idealen van de jaren zeventig waren nog niet verbleekt, en men dacht nog steeds die te zullen verwerkelijken door de gebaande paden te bewandelen.

Het is daar nog erger dan hier, maar im grunde is het eigenlijk overal hetzelfde, in het westen
While we were sleeping is nog steeds actueel, en er is nog weinig veranderd

op 21 11 2007 at 11:26 schreef Houriloper:

Hoe dacht jij eigenlijk in de jaren zeventig, Paard? Gewoon uit interesse.

op 21 11 2007 at 12:02 schreef babs:

Peter, het Spaanse Staatsjournaal is werkelijk niet te vergelijken met het Nederlandse. Elke dag Zapatero met klappende mensen en elke dag Rajoy (de Spaanse Rutte) slecht in beeld gebracht. De berichtgeving is wel zo genant partijdig dat het echt niet om aan te zien is. Elk item is vervuild.

Maar ergens heb ik dat liever dan een schijn van onafhankelijkheid. Echte neutraliteit bestaat niet en bewust of onbewust, mensen gaan hun eigen leven en hun eigen werk altijd als vanzelfsprekend zien. Het staatsjournaal wordt door de staat betaald, dus zullen de mensen die er werken het altijd heel normaal vinden dat journalisten door de staat betaald worden. Zit je eenmaal vast in die gedachtengang dan is het ook heel vanzelfsprekend dat de staat allerlei andere dingen betaalt, zoals wegen, musea, schoolboeken, kinderopvang, kranten, voetbalverenigingen, stierenvechten en oorlogen in verre landen. Je kunt zelfs van integere journalisten die door de staat betaald worden nu eenmaal niet verwachten dat ze vraagtekens zetten of zelfs maar wedervragen stellen bij andere uitgaven door de staat. Het komt gewoon niet in ze op dat staatssteun wel eens vreemd kan zijn.

Liever een Pravda, waarvan je weet dat die niet is te vertrouwen, dan een staatsjournaal waarvan je denkt dat het neutraal is.

op 21 11 2007 at 12:32 schreef Cico:

Schrijft allen een brief naar de ombudsman en steun mijn strijd!

Ik dank u

op 21 11 2007 at 14:47 schreef Wichard:

@Peter.

Op het eerste punt dat rechts meer omvat dan moslim-issues kan ik helemaal toegeven. Er is ook niks mis met rechts vind ik. Wel met eenzijdig rechts (net als eenzijdig links) en dat brengt mij tot je tweede stukje waarin je mij beschuldigt van dat ik alles wat rechts is per definitie verdacht vind.

Dat zou ik willen ontkennen en ik mis de argumenten. Daarnaast zou ik er aan toe willen voegen dat dat juist is wat ik vreemd vindt aan veel redenaties en stukjes hier: Alles wat links is, is bij voorbaat verdacht. Links als een vies woord. Moet ik voorbeelden noemen?

En FN Libertarisch? Libertaristen halen de PVV rechts in op het gebied van de rol van de overheid. Dus dan is mijn stelling dat hier veel mensen nogal rechts zijn slechts zwak uitgedrukt. Mijn excuses.
btw als FN Libertarisch is, zijn niet-libertaristen dan nog wel welkom? Ik heb er een hekel aan een onskentons-feestje te bederven.

@Kirewiet
De ‘allochtonenproblematiek’ mag dan wel een rechts stokpaardje zijn maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet vanuit een links standpunt verslaggeving over gedaan kan worden

Natuurlijk kan dat. En je kan het ook vanaf een rechts standpunt verslaan. Punt is dat Cico dit citaat aanhaalt en impliciet concludeert: "De NOS is vastgeroest in het onderwerp allochtonen, en DUS links ingesteld". Wel heel kort door de bocht, nietwaar?

Om kort te gaan: Degene die beschuldigt, moet met bewijzen komen. Ik heb de bewijzen nog niet gezien. Natuurlijk zijn er voorbeelden (zoals dat Darfur-thema waar ik me aan geergerd heb), maar dat wil nog niet zeggen dat het structureel is?

@Cico
Je begrijpt niet wat ik bedoel? Blijkbaar lees je in de reacties (ook op Sargossa) heen over argumenten die je niet bevallen, om de rest als "dom" aan te merken.
Maar goed, ik zal er een paar aanhalen die ik wel aardig vond:

Eric (18-11-07):
Bij de kritiek op de "linkse media" wordt de bewijslast doorgaans omgekeerd. Als beginstelling wordt genomen dat de media links zijn – en opvallend genoeg schijnt dat ook altijd per definitie "onbetrouwbaar" te betekenen. Vervolgens moet de NOS het tegendeel gaan *bewijzen*. Wat dat betreft zegt een van de eerste zinnen genoeg:"Na jaren van kritiek op het functioneren van de NOS en haar geringe bereidheid tot daadwerkelijke verantwoording om maar te zwijgen van een serieuze discussie en openlijke zelfreflectie". Het oordeel is er al, en of de Ombudsman maar eens het tegendeel wil bewijzen. En dan nog wordt dat bij voorbaat als een "kleine stap" aangemerkt.

IJsbrand (18-11-07)
Bij een flinke minderheid van de bevolking is er wantrouwen jegens de media en niet in de laatste plaats waar het de openheid en objectiviteit betreft.

Namen, rugnummers, details. Kritiek met een dergelijk abstractieniveau komt over als zielloos geklaag van een geborneerde geest. Waarover moet er meer aandacht komen, waarover minder? En hoezo dan wel?

Cico, als je echt een punt wil maken, daag ik je graag uit in te gaan op de argumenten en niet met een zwaktebod te komen door alleen de uitglijdertjes en ad hominems te pakken om slechts op basis daarvan je gelijk te onderschrijven.

op 21 11 2007 at 14:59 schreef Peter Breedveld:

Dat zou ik willen ontkennen en ik mis de argumenten.

Nou, hier is je argument, Wichard, een citaat van jouzelf:

Waarom zie je de rechtse opinie niet veel op tv, maar juist wel veel op weblogs als Geenstijl en Frontaalnaakt? Mijn vermoeden: Vanuit de relatieve anonimiteit van het internet is het makkelijker om een boodschap te scanderen, die ethisch gezien wat rafelige randjes heeft.

Waarom zijn rechtse opinies ondervertegenwoordigd in de media, en oververtegenwoordigd op FN en GS, vraag je zelf. En dan is jouw antwoord: omdat je die ‘ethisch rafelige’ opinies hier anoniem kunt ventileren.

Rechts is in jouw ogen kennelijk ‘ethisch rafelig’.

Dit doe je vaker, boude suggesties wekken en daarna doen of je neus bloedt. Ik heb er de schurft aan.

Libertaristen halen de PVV rechts in op het gebied van de rol van de overheid.

De PVV wil dat de overheid zo’n beetje alles oplost, tot aan het voetballen op TV toe, en dat is een bij uitstek linkse benadering. Streven naar een kleine overheid is rechts en inderdaad, op dat gebied halen libertariërs de PVV rechts in.

Maar wat wil je nou zeggen? Dat lijkt me helder: De PVV is heel fout in jouw ogen en een rechtse partij. Iemand die, op een bepaald gebied, nóg rechtser is, is dus nóg fouter.

Jij hebt een hele nare, beetje morsige manier van argumenteren, Wichard. Je vindt jezelf dik in orde, maar ik vind jou heel erg ranzig. Ranzig zoals Ed van Thijn dat is op z’n beste momenten, of die Marijke Vos van GroenLinks.

op 21 11 2007 at 16:04 schreef Wichard:

@Peter Je mag mij ranzig vinden (over ad hominems gesproken..). Zal ik het even bij de feiten houden dan? Is het ranzig om anderen te wijzen op de gaten in hun betoog? Of er vraagtekens bij te zetten? Of om uitleg te vragen?

Ik verbaas en erger me hier wel aan de omgekeerde bewijsvoering die die gevraagd wordt. Eerst is er de bewering dat de media links is (zonder veel argumenten) en als je daar dan vraagtekens bij zet, moet je dat ineens gaan bewijzen.

Overigens heb ik geen moeite om mijn "boude" bewering dat veel rechtse beweringen ethisch rafelig zijn en daarom wellicht minder toegankelijk voor tv te onderbouwen.

Zowiezo had ik dat direct onder de bewering al gedaan met het voorbeeld van de man die moslims de schuld geeft van criminaliteit. Een ander/beter voorbeeld:

Nederland is beter af als iedereen z’n eigen broek op houdt. Ethische rafel (lastige vraag): Moeten de bijstandsmoeders dan maar wegkwijnen? Mag iemand met een klein pensioentje niet behandeld worden tegen kanker?

Bij linkse standpunten zijn er ook zat lastige en terechte vragen te verzinnen. Maar die gaan vaak over financien, stroperigheid en gebrek aan vrijheid en niet zozeer op het ethische vlak.

@Peter
Overigens begrijp ik uit je reactie dat je me hier liever niet meer ziet. Prima hoor. Toedeloe.

op 21 11 2007 at 16:08 schreef Peter Breedveld:

Ik zal je niet missen, Wichard. Ik heb precies uiteglegd wat ik ranzig vind aan jouw manier van argumenteren, en dan kom jij weer met je schaapachtige ‘wat is er ranzig aan het wijzen op gaten in andermans betoog’.

Niets, maar dat is niet wat jij doet. Wat jij doet is vuige suggesties wekken, en daarna doe je net of je iets anders bedoelde, en daarnma wek je dezelfde vuige suggesties weer.

Dus adios.

op 21 11 2007 at 16:55 schreef Jimmy:

@Wichard

"Nederland is beter af als iedereen z’n eigen broek op houdt. Ethische rafel (lastige vraag): Moeten de bijstandsmoeders dan maar wegkwijnen? Mag iemand met een klein pensioentje niet behandeld worden tegen kanker?"

Jouw voorbeeld is een vorm van smakeloze demagogie. Jouw onderliggende aanname is; moeten we zulke gevallen publiek of individueel aanpakken. Jij vindt blijkbaar dat we dat publiekelijk moeten doen: collectivisme dus.

Het nadeel van collectivisme is dat, als je iets regelt voor enkelen (vrouwtje-met-kanker-zonder-pensioen), wij allemaal mee moeten doen. Jij wil deze vorm van collectivisme niet vrijblijvend opleggen, maar dwangmatig via de staat.

Dat is moreel rafelig.

Beter is om al deze collectiieve voorzieningen te privatizeren, zodat mensen vrijwillige collectieven kunnen vormen. Dat kan via verzekeringsbedrijven. Als we ons kunnen verzekeren tegen diefstal en brand, kan dat ook tegen ontslag en kanker. Gezien de inefficiëntie van de overheid zal dat ook nog een stuk goedkoper zijn.

Je moet begrijpen dat socialisten (collectivisten) er niet op uit zijn om te helpen, maar macht over ons willen vergaren; ze kunnen het niet late. De oma-met-kanker-zonder-pensioen is het middel, en het niet doel, om de verzorgingsstaat, en daarmee de staat, op te blazen.

Voor 1900, toen socialisme nog een onbeschreven blad was, viel er nog wat voor te zeggen om het uit te proberen. Iedereen die anno 2007 nog socialisme voorstaat, is simpel van geest (stemvee) of slecht van aard (politici).

op 21 11 2007 at 17:01 schreef Jimmy:

oei. :(

late=laten
privatizeren=privatiseren

op 21 11 2007 at 17:47 schreef Conan:

Maar die gaan vaak over financien, stroperigheid en gebrek aan vrijheid en niet zozeer op het ethische vlak.

Hoe om te gaan met (staats)financiën (de geplukte vrucht van andermans arbeid) en "gebrek aan vrijheid" (dus toepassing van dwang en geweld) zijn geen ethische vraagstukken? ("Stroperigheid" laat ik bij gebrek aan begrip wat je er concreet mee bedoelt buiten beschouwing.)

Slechts met ad hominems, stromannen en andere drogredeneringen tracht je je onhoudbare standpunten overeind te houden. En als je betrapt wordt in je laag bij de grondse vormen van discusseren, vlucht je met je staart tussen de benen en een air van onheuze bejegening. Volstrekt ten onrechte; je bent een intellectueel vedergewicht met een achterhaalde collectivistische inslag en zonder enige toegevoegde waarde of originaliteit.

op 21 11 2007 at 17:52 schreef Houriloper:

"Waarom zijn rechtse opinies ondervertegenwoordigd in de media, en oververtegenwoordigd op FN en GS?"

Omdat libertair rechts een heel klein minderheidje is?

op 21 11 2007 at 18:05 schreef Conan:

Omdat libertair rechts een heel klein minderheidje is?

Of omdat libertair rechts (dat vroeger overigens onder links werd geschaard) opnieuw opkomt en nog niet zo breed doorgedrongen is? En omdat met de klassiek liberale uitgangspunten elk inhoudelijk debat met collectivisten (in het bijzonder op moreel gebied) kinderlijk eenvoudig te winnen is en mensen die voor hun plezier schrijven op fora er niet van houden in alle discussies roemloos te worden afgeslacht?

op 21 11 2007 at 18:20 schreef Houriloper:

Sorry maar de logica van die laatste zin ontgaat me. Wie zijn die mensen dan? En waarom schrijven ze voor hun plezier op fora om vervolgens te worden afgeslacht? Het klinkt een beetje vaag en paradoxaal.

op 21 11 2007 at 18:34 schreef Conan:

Hoewel ik de onduidelijkheid niet helemaal zie, een uitleg in korte -en ook voor de geestelijk minder bedeelde- begrijpelijke zinnen.

Mensen die op fora schrijven doen dat (over het algemeen) voor hun plezier (het is immers onbezoldigd). Het klassiek liberaal (libertair) uitgangspunt is in discussies substantieel beter verdedigbaar dan collectivistische standpunten. In een debat delft de collectivist aldus vrij kansloos en vrij permanent het onderspit. De lol voor collectivisten in het discusseren op internetfora (FN en GS) neemt dan snel af; en zie, de verklaring voor de initiële vraag Waarom zijn rechtse opinies ondervertegenwoordigd in de media, en oververtegenwoordigd op FN en GS?

Duidelijk, oh genieter van dames van minder zware zeden?

op 21 11 2007 at 19:44 schreef Paardestaart:

Ah – je bedoelt dat aan de verdediging van het collectivistisch verhaal zo weinig genoegen te behalen is aan een steekspel met libertariers of klassiek-liberalen dat ze er voor betáald moeten worden – vandaar dat je ze in het vrije veld cq de blogosphere niet tegenkomt?

Het verklaart op zijn minst de tefalachtige bestendigheid tegen ketterse rechts-redeneringen: het zijn resistente hobbyisten!

op 21 11 2007 at 20:01 schreef Paardestaart:

Hoe dacht jij eigenlijk in de jaren zeventig, Paard?

Toen ik heel jong was dacht ik dat iedereen eindelijk verstandig werd, al vrij snel vond ik dat we overdreven maar ’t zal wel weer overgaan, en toen opeens: shit – het kleed is weg, er is alleen nog maar lunatic fringe

op 21 11 2007 at 20:15 schreef Houriloper:

Is het dan niet logischer als linkse mensen, Onan, voor hun plezier gaan schrijven op de linkse fora? Want die zijn er ook nog, weet je?
Of wou jij soms beweren dat álle linkse figuren die voor hun plezier schrijven, daarvoor een forum krijgen in de linkse media?

En je lijkt ook te impliceren dat rechtse paskwillenschrijvers dit niet voor de lol, maar tegen betaling doen. Dit kan ik begrijpen; de morele rafelrandjes bedienen zich nu eenmaal graag van provocateurs en louche stemmingmakers.

Een houri is trouwens geen dame van lichte zeden, maar een maagd-met-eeuwig-zelfherstellend-vliesjes in het moslimparadijs. Dat kom je natuurlijk niet tegen in oudbakken Schwarzeneggerfilms. Weer wat geleerd!

op 21 11 2007 at 20:20 schreef Houriloper:

Maar Paard: volgens mij lijden wij aan dezelfde kwaal – als je steeds vertoeft in de lunatic fringe om je paranoia te voeden, dan krijg je al snel de indruk dat er niets anders is. Het rondhangen op dit forum (en elders) bezorgt mij behoorlijk wat apocalyptic anxiety. En voor iemand vraagt waarom ik dan niet opsodemieter – dat zoek ik ook!

op 21 11 2007 at 21:26 schreef Conan:

En je lijkt ook te impliceren dat rechtse paskwillenschrijvers dit niet voor de lol, maar tegen betaling doen.

Klassiek socialistisch omkeren… Aangezien uit de vraag al het omgekeerde blijkt; immers, als rechtse opinies ondervertegenwoordigd in de betaalde media, terwijl ze oververtegenwoordigd op onbetaalde FN en GS zijn, rechtvaardigt dat de conclusie dat internetfora voor de klassiek liberaal ingestelde een bevredigender hobby vormen dan voor de collectivist. Als hobbyist houd je graag je betoog overeind als daad van intellectueel verzet (wat toch een deel van de drijfveer is).
En IRL hebben collectivisten door genoemde media de stilte van de slecht geïnformeerde en ongeïnteresseerde massa achter het hypocriet geschreeuw staan. Maar op vrije fora winnen uiteindelijk argumenten en logica van grote woorden.

En ten aanzien van je houri’s: Ter leering ende vermaeck.

op 21 11 2007 at 22:15 schreef Houriloper:

Nee hoor, je mist mijn provocerende suggestie dat rechtse schrijvers op internetfora betaalde provocateurs zijn. Overigens is de Telegraaf nog altijd de grootste – het volk heeft niets te klagen over rechtse media en en passant leert het ook nog iets over de gebroken nagel van Paris Hilton of de borstvergroting van Gordon.

op 21 11 2007 at 23:35 schreef Sabian:

hmm, ik vind de telegraaf niet rechts, meer burgerlijk. Elsevier is meer echt "rechts" volgens mij. "de hardwerkende burger wordt weer gepakt" staat er dan in choco letters, ja duh! Maar keihard CDA en VVD fileren omdat ze weigeren de belastingen met 30% te verlagen heb ik ze nog niet zien schrijven of vragen.

Simpel bezien gaat bij privatisering de winst naar de eigenaren van de onderneming, en bij staatsregulatie naar de bureaucratie. Die winst of kostprijs van de handling ben je altijd kwijt. Beter is het om alles wat niet betrekking heeft op gezondheid, onderwijs en veiligheid los te laten. De privatisering van de NS kun je toch geen succes noemen? En als het bedrijfsleven zelfstandig energie gaat leveren staat de overheid vooraan om de belastingen op energie te verhogen. …ik zie niet hoe je hier uitkomt…

op 22 11 2007 at 01:07 schreef John:

Global thinking is the only weapon of mass destruction to have hit europe many times over allready.

op 22 11 2007 at 01:15 schreef John:

If leaders are incapable of taming sleek businessmen, they sure as hell wont stop religious idiots.

op 22 11 2007 at 08:08 schreef Houriloper:

Ik heb gisteren nog even het eerste GS artikel bekeken: pvda wethouder laat zich door VVD collega pijpen in fietsenhok. Beveiligingscamera filmt het, verontruste beveiligers melden het. Gemeente wil het stil houden. Is dit libertair rechts nieuws, Conan? Het is natuurlijk zeker zo belangrijk als de reconstructie van Jantje Smits neus.

Waarom zou een wethouder zich niet mogen laten pijpen? Zijn dit de zo hartstochtelijk bezongen vrijheden – om vervolgens als een bende hysterische jakhalzen, als de paparazzi van Lib Rechts iemand die zijn vrijheid uitoefent aan stukken te scheuren? Over burgerlijk gesproken. Het is een stapje dichter bij de deugdzaamheidspolitie van Iran.

op 22 11 2007 at 08:18 schreef Houriloper:

Sabian: bij de elsevier hebben ze iets meer verstand. Dit gebeurt er als je de belasting zomaar verlaagt om het domme stemvee aan je te binden, en als we niet uitkijken is dat de echte bom onder de westerse beschaving: http://www.brillig.com/debt_clock/

op 22 11 2007 at 08:24 schreef Jimmy:

Ik zou GS niet libertarisch rechts noemen, eerder populistisch rechts. (mix tussen BNN en de Telegraaf, leuke site om af en toe te checken, reactieniveau is niet best.)

op 22 11 2007 at 10:16 schreef Conan:

Nee hoor, je mist mijn provocerende suggestie dat rechtse schrijvers op internetfora betaalde provocateurs zijn.

Naast provocerend is je implicatie ook smakelooos, onzinnig, irrelevant, onnozel en misplaatst arrogant. Smakeloos, omdat je impliceert dat ik mijn mening over algemeen belang (slechts) voor geld zou verkondigen. Onzinnig, omdat er geen aanwijsbare partij is die voordeel heeft van de promotie van het individu behalve genoemd algemeen belang (en er dus geen aanwijsbare partij is die daarvoor zou betalen, nog los van de hoogte van mijn commercieel tarief en het feit dat mijn kwaliteiten vooral op juridisch en historisch gebied liggen). Irrelevant, omdat kennelijk nagenoeg de gehele professionele media er niet in slagen de ‘gewenste’ collectieve idealen breed genoeg op te dwingen. Onnozel, gezien het enthousiasme en defaitisme waarmee de gevestigde orde ten gunste van multicultureel collectivisme de schitterende westerse beschaving naar de rand van de afgrond dirigeert. Tenslotte sluit dit meteen aan op misplaatste arrogantie van de impliciete stelling dat klassiek liberaal geen onbezoldigde volgelingen zou hebben (omdat het ideaal niet verder strekt dan de mens, inclusief zijn beperkingen?).
Ik miste dus helemaal niets, maar bleef even bij de vraag die als uitgangspunt van onze discussie diende.

Je dooddoener richting Telegraaf heeft Sabian al adequaat gefileerd.

Met het bekritersen van een willekeurig onderwerpje op GS, tracht je opnieuw wilt af te dwalen van de uitgangspunten die je zelf gezet hebt. Je zult me niet euvel duiden als ik die beker even aan me voorbij laat gaan neem ik aan.

@Paardestaat
In plaats van doorgeslagen (verbaal masochistisch) hobbyisme als oorzaak voor volstrekte immuniteit voor zelfs de meest elementaire argumenten en basale logica bij collectivisten zie ik meer (bewuste) beroepsdeformatie en naïef kwaadaardig idealisme.

op 22 11 2007 at 10:32 schreef Niek:

Na een afwezigheid zie ik dat de discussie "wat is links, wat is rechts?" nog steeds gaande is.

Uit een, deels terechte, afkeer van de Linkse Kerk wil men eigenlijk alles wat men niet goedkeurt per definitie het etiket "links" opplakken.

Peter meent dat "rechts" staat voor een kleine overheid en lage belastingen en vindt daarom Wilders links. En dat terwijl Wilders door zichzelf en zijn kiezers toch wel als rechts wordt beschouwd.

Het liberalisme werd nu juist als een linkse stroming beschouwd. Liberalen zaten in alle landen altijd links van de voorzitter terwijl de conservatieven rechts zaten. Dit veranderde pas vanaf de jaren ’50 toen conservatieven in veel landen minder belangrijk werden (tot ongeveer 1960 hadden de CHU, ARP en KVP, het huidige CDA, een absolute meerderheid in Nederland)

Anyway: volgens de nieuwe definitie van links en rechts zou Wilders dus links zijn, zou Bismarck (de uitvinder van de verzorgingsstaat) links zijn en zouden anarchisten als Proudhon en Kropotkin weer rechts zijn. Heel verwarrend allemaal.

Het lijkt mij voor de duidelijkheid toch beter om Wilders gewoon rechts te noemen en anarchisten links. Libertariërs staan daar weer een beetje buiten. Een libertariër als Hans Hermann Hoppe zou ik voor mijn gevoel rechts indelen vanwege zijn voorkeur voor traditionele familiewaarden. een libertariër als Moberg zou ik eerder links indelen vanwege zijn ideaal dat alle mensen mee moeten kunnen doen. Toch zijn zowel Moberg als Hoppe beiden zeer grote voorstanders van een absolute vrije markt en zo min mogelijk overheid.

Een veel betere indeling is die door de libertariër Henri Sturman wordt gemaakt op zijn website.

Hier kun je de Kleinse politieke quiz invullen om te kijken wat je positie is
http://sturman.net/quiz/politiek/index.php

op 22 11 2007 at 10:34 schreef Niek:

Sorry Moberg moet natuurlijk Johan Norberg zijn. Het is toch wat met die Zweedse namen :-)

op 22 11 2007 at 10:52 schreef Conan:

Links en rechts is geen relevante opdeling meer. Een collectivistische of individualistische inslag is een reëlere opsplitsing.

op 22 11 2007 at 11:37 schreef Houriloper:

Dat laatste Conan, althans het eerste deel ervan over links en rechts betoog ik hier al heel lang. Overigens impliceerde JIJ in eerste instantie dat rechts niet voor z’n lol aan fora meedoet.’ Daar borduur ik vrolijk op voort. Je plaatst hen tegenover …mensen die voor hun plezier schrijven op fora (dus onbetaald) er niet van houden in alle discussies roemloos te worden afgeslacht?…’

En over ‘smakelooos, onzinnig, irrelevant, onnozel en misplaatst arrogant’ gesproken, lees je eigen gratuite ezelsgebalk nog maar eens na. Ik vroeg je alleen om even een rare zin nader te verklaren. Voor mij is dat inderdaad niet zo duidelijk. Vergeet niet dat ik vanuit mijn bewustzijn, waarin ik een complexe waaier van meningen probeer te overzien, met plotseling moet verplaatsen in een soort zx-spectrum-bewustzijn waarin tankjes op alien’tjes schieten. Piew! piew!

op 22 11 2007 at 11:38 schreef Peter Breedveld:

Peter meent dat "rechts" staat voor een kleine overheid en lage belastingen en vindt daarom Wilders links.

Dat heb ik niet gezegd, ik heb gezegd dat Wilders’ neiging om talloze zaken door de overheid te laten regelen, uitgesproken links is.

Een onderscheid tussen links en rechts is wel degelijk nog relevant. Er zijn natuurlijk grensvervagingen en overlappingen. Maar nog altijd is nivellering een typisch links stokpaardje, evenals verhoging van de belastingdruk. Wie daarvoor pleit, kan toch met de beste wil van de wereld niet rechts worden genoemd.

op 22 11 2007 at 11:38 schreef Houriloper:

sorry met=me

op 22 11 2007 at 11:43 schreef Sabian:

jamaar-jamaar, er is toch geen steek veranderd tussen het oude links/rechts en het nieuwe? Volgens mij klopt het als een bus wat Peter stelt:

maximale individuele vrijheid nastreven = rechts
maximale collectieve macht nastreven = links

vandaar dat Onkel Adolf pissed werd als men riep dat de nationaal socialistische beweging "rechts" was. Jan Marijnissen en Hitler hebben het samen niet zo op "de rijken", hun alternatief is natuurlijk veeeeeeeeeel beter.

De oer-rechtsen waren voor een kleine elitaire overheid "God-Koning-Vaderland"….en ja, dat heeft nadelen. Zelfstandige ondernemers waren de norm [ambachtslieden/boeren/vissers/handelaren]

Links wil "solidariteit" dwz. geld en macht "beter" verdelen, oer-populisme dus. Want de meerderheid is niet rijk.

Vandaar dat de GroteSatan USA zo’n geniaal systeem heeft, het zit er tussen-in. Die Yanks zijn echt zo gek nog niet.

op 22 11 2007 at 11:49 schreef Houriloper:

Die Yanks hebben in minder dan een decennium hun munt om zeep geholpen, hun militaire macht klemgezet in heilloze ondernemingen en met een beetje pech gaan ze heel snel als grootmacht ten onder. Begrijp me goed, ik ben ervan overtuigd dat een vrije wereld zonder amerika niet bestaanbaar is. Maar die vrijheid wordt inmiddels wel erg snel om zeep gebracht.

op 22 11 2007 at 11:59 schreef Sabian:

Nu heb ik de ballen verstand van macro economische procesgang, maar de grondwet en staatsinrichting van de US hebben volgens mij geen relatie met de devaluatie van de dollar. Ik ben je even kwijt met je stelling dat de amerikaanse militaire macht is klemgezet? Kunnen ze niet meer knokken? De alleenheerschappij waar de US als supermacht het monopolie op had voor een jaar of 20 verdwijnt door de opkomende macht van China, de EU en India, niet omdat de amerikanen "verzwakt" zijn t.o.v. 20 jaar geleden.

De amerikaanse economie is zeer afhankelijk van olie, volgens mij geldt dat ook voor de Nederlandse. Sterker, welk land zou "door het vuur gaan"voor onze belangen en vrijheid? Vergis je niet, puntje-bij-paaltje staan Australië, N-Z, Canda en de UK pal voor de States, en andersom. Onze beste vriend is eeeh, eeh, …

op 22 11 2007 at 12:00 schreef Niek:

Inderdaad is het verlagen van lasten een ‘rechts’ punt. Je zou kunnen zeggen dat verstandig rechts lasten verlaagt in combinatie met het inkrimpen van de overheid. (Klassiek) liberalen zijn op dat punt dus verstandig-rechts. Het feit dat liberalen toch het grootste deel van hun bestaan als ‘links’ golden is gebaseerd op het feit dat liberalen voor *gelijkheid* waren, dus tegen privileges op grond van stand, geslacht of ras. Ik blijf er bij dat ik het punt van gelijkheid en gelijkwaardigheid nog steeds een belangrijker factor vindt dan de fiscale overwegingen.

Uiteindelijk verschillen de linkse en rechtse partijen niet veel op fiscaal vlak. Het is hooguit een marge van een paar procent waar men zich in beweegt. De PvdA zal een procentje hier en daar verhogen, de VVD zal hier en daar een procentje verlagen. Volgens mij letten beide partijen de laatste decennia vooral op het voorkomen van een begrotingstekort nadat het kabinet van Agt-Wiegel dit begrotingstekort gierend uit de klauwen liet lopen.

Populistisch rechts zal wel de lasten verlagen maar niet de uitgaven verlagen. Er zal een steeds groter begrotingstekort onstaan. Het beleid van de regering Bush is daar een mooi voorbeeld van. Populistisch links zal wel de uitgaven verhogen, maar niet de lasten. Het beleid van Chaves heeft hier veel van weg.

Mijn eerste voorkeur gaat uit naar een partij die in elk geval de begroting op orde houdt. Hetzij door eerlijk te zijn en voor alle extra uitgaven ook een fiscale dekking te zoeken. We zouden dan meer belastingen moeten betalen als we meer lerararen voor de klas willen of meer soldaten naar Afghanistan willen sturen. Of door eerlijk te zijn en voor iedere lastenverlichting ook de uitgaven te verminderen en overheidstaken af te stoten en in te krimpen. Bijvoorbeeld door de ouders zelf voor leraren te laten betalen via hogere schoolgelden.

Als neigend naar het libertarisme gaat mijn volgende voorkeur uit naar de tweede optie. Belastingen verlagen EN bezuinigen.

op 22 11 2007 at 12:08 schreef Sabian:

Nou Niek, dan is Wilders je man! Hij wil de uitgaven drastisch verlagen en ook de belastingen naar beneden brengen. Zijn oplossing, geen geld voor ontwikkelingssamenwerking, subsidies voor onzinnige "welzijnsprojecten", publieke omroep en overbodige bureaucratie. Die Fleur Agema van de PVV is al jaren bezig dikke rapporten te schrijven over de verspilzucht van de [lokale- en provinciale overheden].

;-]

op 22 11 2007 at 12:09 schreef Houriloper:

Sabian: de financiële gevolgen van de oorlog zijn rampzalig voor de VS. Ook zonder die oorlog zou het begrotingstekort torenhoog zijn. De enige remedie is geld bij drukken, de schulden laten financieren door Aziatische landen (die steeds minder trek krijgen om dollars te kopen maar ze ook niet durven te dumpen omdat dan de val pas echt begint). Vooralsnog wordt de olie in dollars betaald, maar hoe lang nog? Er gaan al stemmen op om ermee te stoppen.

En die oorlog is nog lang niet over. Daarnaast zijn de VS al veel te kwistig met geld zónder de oorlog, en hebben naar ’t schijnt ook nog plannen richting Iran. De troepenmacht is ook niet onuitputtelijk, niet voor niets huren ze particuliere bedrijven in voor bewakingsdiensten. Het lijkt mij heilloos om een stel tribale barbaren uit elkaar te houden; als het een keer echt nodig is, is met misschien echt niet meer te betalen.

De schulden komen voor een groot gedeelte door de grote belastingverlagingen. Op die schulden aan een particulier bankenconglomeraat wordt veel rente betaald, en die rente komt weer uit(in principe in de VS ongrondwettige inkomsten)belastingen – dus je ziet, rechts of links, either way you’re fucked.

Che Guevara zei altijd: de yanquis krijg je maar op één manier op de knieeën, door het creeëren van één, twee, vele vietnams. En dat was één ding waarin hij wel eens gelijk kon hebben.

op 22 11 2007 at 12:15 schreef Houriloper:

Ik ben het met je eens, Niek. Belasting voor wat noodzakelijk is. Onderwijs! Bezuinigen op onzin. (bv de 2000 moskeeverenigingen die de integratie zouden bevorderen maar die juist tegenhouden)
En het huishoudboekje op orde houden. Dat is één ding wat we in dit land tenminste redelijk in de hand houden.

op 22 11 2007 at 12:16 schreef Niek:

@sabian,

De Amerikaanse Grondwet is de beste (of eigenlijk minst slechte) staatsinrichting die er is.

Wat er mis is dat er vaak de verkeerde politici aan de macht zijn. Zo heeft de regering van Bush jr. de lasten flink verlaagd, maar de overheidsuitgaven flink opgeschroefd. Hierdoor is het begrotingstekort sterk gestegen en neemt de staatsschuld sterk toe. Er moeten dus steeds meer Dollars geleend worden om dat tekort te dekken. Hierdoor daalt de Dollar. Ook laat men de geldpersen draaien, men schept extar Dollars zonder dat daar extra productie tegenover staat. Dit bevordert inflatie.

Het inflatoir financieren van de staatsschuld is een bekende manier om de schuld te beperken. Doordat het geld minder waard wordt, wordt ook de schuld minder waard. Als je geld hebt geleend is dat gunstig, als je geld hebt uitgeleend is dat ongunstig. Verder stijgen de prijzen natuurlijk.

En dan is het de vraag waarom er de verkeerde politici aan de macht zijn. In een democratie is dat de schuld van de kiezers. In de VS, maar ook bij ons, wil de gemiddelde kiezer namelijk dat de overheid zoveel mogelijk voor ze regelt en betaalt en willen ze zelf zo min mogelijk belastingen betalen. Er zijn dan politici die op deze wens ingaan. In Nederland valt het nu wel mee, maar ik hou mijn hart vast als de PVV of de SP zou gaan regeren…

op 22 11 2007 at 12:19 schreef Conan:

Overigens impliceerde JIJ in eerste instantie dat rechts niet voor z’n lol aan fora meedoet.

Ik ga er vanuit dat alle mensen die op fora schrijven, dat in zijn algemeenheid voor hun plezier doen; links en rechts (collectief en individualistisch). Men wordt er niet voor betaald en ook niet toe gedwongen, ergo…
Hoewel ik het zelf niet zie, ondanks je toelichting, ben je er kennelijk toch in geslaagd een onbedoelde mening in mijn reactie te lezen. Ik impliceerde en stelde vervolgens immers zelfs uitdrukkelijk en lijnrecht het tegenovergestelde van hetgeen jij nu beweert dat ik kenbaar zou hebben gemaakt. Dat er zich in jouw hoofd dus van alles afspeelt dat zich niet eenvoudig laat verklaren en dat begrijpend lezen tot een hele opgave maakt, is me meer dan duidelijk. Maar je getier en gescheld maakt dat ik me weer met zinvollere dingen bezig ga houden dan met deze, kennelijk bij voorbaat tot mislukken gedoemde poging een onwillige schyzofreen als jij enig begrip en beschaving bij te brengen.
Zinloze zelfkastijding en flagellantengedrag zijn geen liefhebberijen van mij, net zo min als het opvoeren van parels aan een zwijn.

op 22 11 2007 at 12:22 schreef Houriloper:

Ach beste Conan, ik had nog wel gedacht dat we tot elkaar zouden komen!

op 22 11 2007 at 12:29 schreef Niek:

@sabian en houriloper

Ik betwijfel op de PVV daadwerkelijk wil bezuinigen op een dusdanige manier dat de belastingen zichtbaar omlaag kunnen. Ontwikkelingshulp is namelijk niet zo’n grote post, en de subsidies waar de PVV op doelt zijn ook geen groot percentage van de begroting.

De grote posten in Nederland zijn onderwijs en sociale zaken. Ook daar wil de PVV niet op bezuinigen omdat dan zeer veel van hun kiezers er op achteruit gaan.

Ik ben een sterk voorstander van het afschaffen van allerhande subsidies. Of eigenlijk *alle* subsidies, ook huursubsidie, zorgtoeslag en landbouwsubsidies. De subsidies waar Agema het over heeft vormen maar een klein deel van *alle* subsidies die worden vertsrekt. Subsidies waar ook veel PVV kiezers gebruik van maken.

Ik ben wel voorstander van het handhaven van goed en *openbaar* onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Dat kost geld, veel geld. Ook als we subsidies voor bijzonder onderwijs zouden afschaffen en een hogere ouderbijdrage vragen. (zo zouden ouders die een kind naar school sturen dat geen woord Nederlands spreekt zelf de kosten moeten dragen voor het extra taalonderwijs voor dat kind)

Je kunt ook denken aan afschaffing van het leger, maar ook dat is maar zo’n 4% van de hele begroting, of aan het legaliseren van drugs (dat scheelt ongeveer de helft van de justitiebegroting) of aan het afschaffen van de vreemdelingendienst. (laat iedereen die hier wil werken maar gewoon komen werken).

op 22 11 2007 at 12:34 schreef Sabian:

@ Niek,

haha, nou, in dat opzicht kunnen Wim Kok en G. Bush samen een partij opzetten, zelfde laken-een-pak, meer uitgeven dan er binnenkomt om politieke macht te consolideren.

Het zal wel waar zijn wat je schetst, hetzelfde, opzettelijk devalueren van de munt, deed Gerrit Zalm met de gulden tijdens de voorbereidingen voor de Euro. Zweden schijnt om de 5 jaar z’n munt te devalueren en Frankrijk ligt op dit moment dwars omdat ze de Euro willen devalueren. Ergo, ik zie domweg het verschil niet zo tussen Europa en de VS op dit vlak.

Slimme koppen beweren dat je je geld maar beter in goud kunt laten omzetten, da’s wel waardevast.

Trouwens, die nederlandse voedselbanken zitten ook vol types die op de pof onzinnige aankopen doen en nu geen vreten meer [willen] "kunnen"betalen. Schijnt dat er 22n paar honderdduizend kakkerlakken doodleuk hun ziektenkostepremie weigert te betalen, ze krijgen toch wel gratis zorg….

lood-ijzer-oud.

Steunt Cico, dumpen die publieken!

op 22 11 2007 at 12:36 schreef Houriloper:

Niek, je hoort mij niet de PVV aanbevelen! Het feit dat ze op enkele punten gelijk hebben maakt hen nog niet aantrekkelijk voor mij. En ik ben bang dat Wilders een leeg pak is, een klankbord van de meningen van de massa.

Onlangs was er een bericht over gelovige ouders die hun kind voor 30.000 euro per jaar met de taxi lieten vervoeren naar een bijzondere relischool, op kosten van de gemeenschap. Dat is pas waanzin.

Afschaffen van drugs is natuurlijk de grootste klap die je de misdaad kunt toebrengen, dan kun je meteen de helft van het justitieel/ penitentiair apparaat afschaffen. Het is hoe dan ook doodgemakkelijk om aan de zwaarste drugs te komen, ieder uur van de dag of nacht. Verbod of niet.

Ik vind het handhaven van openbare voorzieningen belangrijk, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. En dat kost geld.

op 22 11 2007 at 12:42 schreef Houriloper:

Sabian: een kleine devaluatie is iets heel anders dan de volledig uitholling van een munt. Ik geloof dat de Argentijnen dat een paar jaar geleden deden: toen ze de munt zijn reële waarde gaven, stortte de hele economie in. Dit gaat onherroepelijk in de VS gebeuren. Een devaluatie van 95% of zoiets. Dan zijn de rapen gaar. Het is voor ons wel weer goed, bestellen bij Amazon is heel goedkoop, en een weekendje shoppen NYC is ook de moeite waard. En dit kan dan wel weer een positieve invloed hebben op de verkoop in de VS.

Wat betreft die types die op de pof …etc…. Dat is dus precies wat de VS doet. Alles op de pof en niet verder kijken dan morgen.

op 22 11 2007 at 12:47 schreef Niek:

Je kunt zeggen wat je wilt, maar Wim Kok, Wouter Bos en Gerrit Zalm hadden wel hun huishoudboekje op orde. Vanaf het Eerste kabinet Lubbers zit het met de begroting wel goed.

In de VS zijn het opvallend genoeg de Republikeinse regeringen geweest de de staatsschuld hebben doen oplopen (Reagan, Bush sr. en Bush jr.) en werd onder Clinton de begroting op orde gebracht. Overigens dankzij het feit dat Clinton te maken had met een "vijandig" Congres die veel uitgaven tegenhield. Als je in de VS dus geeft om een gezonde begroting kies je voor een democratische president en voor een republikeins Congres.

Je kunt overigens beter olie dan goud kopen, bijvoorbeeld door aandelen in oliemaatschappijen te kopen (zoals via het zeer goed presterende ING Energy Fund) Goud is weliswaar redelijk waardevast, het levert geen rendement op. Bovendien is het moeilijk om in Nederland goud te kopen. Alleen via de ABN AMRO kun je een goudrekening openenen en er zijn via de AEX geen aandelen in goudmijnen te koop.

op 22 11 2007 at 12:49 schreef Sabian:

"Afschaffen van drugs is natuurlijk de grootste klap die je de misdaad kunt toebrengen"

tja, als DAT zou kunnen.

Toch vind ik het een pervers standpunt om drugs te legaliseren "omdat het makkelijker is". Wat mij betreft vreet iedereen paddo’s en spuit ie daarbij z’n hele lijf vol gif, maar het zal je kind maar wezen. Probeer als ouder een kind maar eens uit te leggen dat "drugs gevaarlijk" zijn terwijl [oh horror] de overheid actief op feesten drugs test om te kijken of ze "veilig en goed" zijn. Het sociale leed weegt in mijn ogen niet op tegen de ordeproblematiek.

op 22 11 2007 at 12:51 schreef Alvaro:

Onze nationale ombudman, expres zonder S, dient geen enkel doel. Deze man past uitsluitend éénrichtingverkeer toe, juist ja bij hem heeft links voorrang en niets anders, een soort democratische dictator. Hij maakt zich alleen maar druk over het asielbeleid wat zo discrimineert en crimminelen die zo slecht behandeld worden in 5*****hoteles enz. enz.
Juist het kabinet de ontslagregeling uit onmacht vootuit schuift kwam de onbudman met een onderzoek dat het CWI de werknemers, waar ontslag voor aangevraagt is niet dezelfde informatie geeft als welke werkgevers krijgen. De werknemer wordt niet goed geinformeerd en ook nog fout en de werkgever niet.

Zo is de rol van de omroepbudman ook, hij moet van dictator Laroes raporteren waar de omroepen tegen zijn en promoten wat ze goed doen nl. de linkse slopers in dit land pushen.

op 22 11 2007 at 12:59 schreef Niek:

Niek, je hoort mij niet de PVV aanbevelen!
Sorry, dat wilde ik ook niet zeggen. het sloeg meer op jouw terechte opmerking over het afschaffen van allerlei subsidies.

Inderdaad ben ik voor het handhaven van een aantal basisvoorzieningen. Punt is dat de meningen natuurlijk uiteenlopen over wat een basisvoorziening is.

Zelf denk ik aan:
– Openbaar onderwijs voor iedereen, gewoon op een school in de buurt en zonder alerlei schimmige religiueze grondslagen.
– Politie en justitie die zich alleen met echte misdaad bezighoudt, dus misdaden waarbij slachtoffers zijn aan te wijzen.
– Een neutrale rechterlijke macht.
– Basis infrastructuur (wegen, spoorwegen, kanalen e.d.) waarbij de gebruiker zoveel mogelijk betaalt, bijvoorbeeld via tolheffing. Er moet echter ook ruimte zijn voor particuliere wegen en spoorwegen.
– Wellicht één publiek kanaal zonder reclame.
– Een bescheiden basisuitkering voor iedereen die echt niet in staat is om zelf genoeg te verdienen. Andere sociale verzekeringen moeten via normale verzekeraars worden geregeld op een vrije markt.
– defensie (het liefst op basis van vrijwillige milities om het eigen grondgebied te verdedigen)

op 22 11 2007 at 13:42 schreef Houriloper:

De infrastructuur komt iedereen ten goede omdat het essentieel is voor de economie. Om dan alleen de directe gebruikers te belasten, is niet fair – dit moet gewoon uit algemene middelen.

op 22 11 2007 at 14:23 schreef Conan:

Een bescheiden basisuitkering voor iedereen die echt niet in staat is om zelf genoeg te verdienen.

Je kunt je afvragen of een "basisuitkering" het juiste middel is. Dat iemand die niet voldoende vaardigheden of verantwoordelijkheden heeft om zelf in een inkomen te voorzien, met slechts een (basis)inkomen wel voor zichzelf zou kunnen zorgen, lijkt me niet echt een reëel uitgangspunt. Maar een vorm van voorziening voor schrijnende gevallen acht ik geen overbodige luxe. Echter eerder in concrete verschaffing van eerste levensbehoeften. Daarmee wordt gelijk het risico op opportunistische profiteurs verkleind.

op 22 11 2007 at 20:13 schreef Houriloper:

Sabian, ik bedoel natuurlijk vrijgeven! Ik denk dat er niets verandert als drugs worden vrijgegegen, het is nu namelijk net zo gemakkelijk verkrijgbaar. En heel spannend want illegaal. Het aantal echte problematische gebruikers in bijzonder veel kleiner dan het aantal zware alcoholisten.

Conan: je kunt profiteurs ook tegengaan door een basisuitkering aan verplichtingen te verbinden.

op 22 11 2007 at 20:48 schreef Cico:

Beste heren, lieve dames…

Heeft er al iemand mijn brief naar de NOS ombudsman gestuurd? Graag hier de voortgang melden.

Ik dank u!

op 22 11 2007 at 20:48 schreef Cico:

Oeps, foutje…lieve dames, beste heren natuurlijk!

op 23 11 2007 at 16:56 schreef Cico:

Joop Daalmeijer wordt directeur van de NPS…

Ofwel, de banencaroucel met behoud van links draait weer op volle toeren.

op 23 11 2007 at 19:23 schreef Wanda:

oeps, weer een foutje…..carrousel natuurlijk!!!

op 23 11 2007 at 23:33 schreef cico:

Dat is raar…mijn spelmachine gaf geen fout aan (ik wist inderdaad niet meer hoe het te schrijven). Maar beste Wanda, heb je ook een inhoudelijke reactie…of ben je alleen aanwezig om docente Nederlands te spelen?

op 24 11 2007 at 12:49 schreef Cico:

Naar aanleiding van de meeste recente column van de NOS Ombudsman

Heer van Brussel,

U bent een schande voor uw vak en voor de objectiviteit. U laat feiten weg die niet passen in uw straatje, zoals bijvoorbeeld een eigen NOS onderzoek naar de linksheid van de NOS en de honderden goed onderbouwde voorbeelden van overduidelijke linksheid van de NOS, die vakkundig van de NOS site zijn verwijderd.
Ik ken inmiddels uw opdracht…"damage control"… met fatsoenlijk en integer ombudsmannenwerk heeft het helemaal niets te maken!
De spiegel zal u dagelijks pijn doen…elke keer als u erin kijkt ziet u een kwaadaardige geest die zijn geweten heeft verkwanseld. U negeert bewust en geslepen de feiten die u niet uitkomen en vraagt en passant en met gespeelde onwetendheid naar voorbeelden.
Mensen trappen niet in die farce en doorzien ogenblikkelijk uw werkelijke reden van bestaan, namelijk een wassen neus, een charlatan die ervoor moet zorgen dat het imago van de NOS wordt opgepoetst. Als ze al contact met u opnemen kennen ze uw weerwoord al: een ontkenning van voorbeelden en wegwuiven van terecht aangedragen argumenten. Natuurlijk reageren mensen niet meer, zie hoe ze stelselmatig en eenzijdig van het NOS forum werden gegooid. Als u een flinkerd was zou u reacties op uw column toestaan, maar hier is al aangetoond dat openheid voor u geen optie is (kijk maar op Sargasso en Frontaal Naakt waar mijn brief en uw antwoorden zijn gepubliceerd). En natuurlijk kunnen wij niet controleren hoeveel klachten u daadwerkelijk krijgt, u betracht immers geen openheid! Dat u zich laat inhuren als imagebuilder van de NOS geeft aan welke betekenis u geeft aan het woord integriteit. U bent het ongeloof zelf en verwacht serieuze reacties en klachten? Beste betreurenswaardige man… u heeft echt niet door hoe onvoorstelbaar voor gek u staat, een schande voor het vak!

De column van Ton van Brussel

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaat onderzoeken of de programma’s alle hoeken van de samenleving bereiken en of ze pluriform genoeg zijn, zeg maar niet te links of te rechts. Dat nieuwtje van voorzitter Harm Bruins Slot domineerde de afgelopen dagen de mediarubrieken en het leidde tot vragen aan de NOS Ombudsman.

Hoe staat met de vermeende linksigheid van de NOS, komen daar veel klachten over en is het NOS Journaal niet ook te veel op de randstedelijke en te weinig op de provinciale kijker gericht?
Die vragen zijn verre van nieuw, al worden ze vandaag de dag met een grotere hevigheid gesteld dan pakweg tien jaar terug. De conversatietoon in het publieke debat heeft als het om links of rechts gaat, zijn gedemptheid al enige tijd verloren.

Twee achter elkaar in De Volkskrant afgedrukte zinnen van Bruins Slot zijn debet aan het dezer dagen weer opgelaaide debat.
"Ik heb nog nooit met het NOS Journaal gebeld. Maar de journalistieke onafhankelijkheid is de afgelopen jaren te veel als schild gebruikt om de discussie over de pluriformiteit te vermijden".

Verleiding
Dat de voorzitter nog nooit de telefoon heeft gepakt om zich met de inhoud van NOS-programma’s te bemoeien is geen memorabel feit, al konden niet al zijn voorgangers die verleiding weerstaan. In een journalistieke organisatie als de NOS zijn immers de redacties verantwoordelijk voor de inhoud, niet de voorzitters.

Bruins Slots andere zin wekt de indruk dat voor inmenging aanleiding zou zijn. Als de voorzitter die twee zinnen inderdaad achter elkaar heeft uitgesproken, zoals De Volkskrant schrijft, dan sluit hij aan bij wat dezer dagen ‘het algemene gevoelen‘ heet, dat de omroepen en ook de NOS elitair en links zijn. Bij dat gevoelen blijft het, feiten kom je in al die stukken over bereik en kleur niet tegen.

Alleen al om die reden is het een zegen dat het onderzoek er komt, je mag hopen van een zo’n onafhankelijk mogelijke instantie. Het zal trouwens nog een hele klus worden, want bereik in de randstad en de provincie kun je meten. Of berichtgeving feitelijk links is of rechts, is lastiger vast te stellen, juist omdat daarbij ‘beleving’ en ‘het eigen gelijk’ zo’n grote rol spelen.

Ontzuiling
‘Vooringenomen links’ is een verwijt dat, op een enkele uitzondering na, de journalistiek als geheel treft. Journalisten zijn wantrouwig, kritisch en niet gevoelig voor autoriteiten. Die eigenschappen worden meer met links dan met rechts in verband gebracht. De ontzuiling van de media en de emancipatie van de burger hebben dat verwijt versterkt.

Links en rechts hadden voorheen op radio- en televisie en in de krantenwereld hun eigen uitlaatkleppen en die waren doorgaans minder toegankelijk voor de andere partij. Tegenwoordig kun je Geert Wilders en Jan Marijnissen net zo goed bij de VARA horen, als bij de EO en de TROS. Wie zijn eigen gelijk bevestigd wil zien of zich niet wil ergeren aan andere opvattingen, kan niet meer schuilen bij één omroepvereniging. AVRO’s G.B.J. Hiltermann en VARA’s Karel Roskam zijn niet opgevolgd, dat wordt hier en daar als een gemis ervaren.

Nu terug naar de vragen van het begin: hoe staat met de vermeende linksigheid van de NOS, komen daar veel klachten over en is het NOS Journaal niet ook te veel op de randstedelijke en te weinig op de provinciale kijker gericht?

In de eerste twee weken van mijn bestaan als NOS Ombudsman heb ik vijf klachten ontvangen van mensen die het NOS Journaal te links vonden. In de meeste gevallen ging het om een gevoel en niet om met voorbeelden geïllustreerde kritiek. Ik kreeg de indruk dat de klagers in het verleden vaker en vruchteloos met de NOS hadden gecorrespondeerd en dat ze nu van de nieuwe mogelijkheid van een ombudsman gebruik wilden maken om alsnog gehoor te vinden.

Objectief
Na die eerste weken heb ik geen klachten over ‘linksigheid’ meer gekregen. Dat wil allerminst zeggen dat het verwijt niet leeft. Mensen kunnen de hoop hebben opgegeven dat klagen zin heeft of kunnen zo overtuigd zijn van hun gelijk, dat ze het niet hoeven te krijgen.

De NOS Journaals horen tot de best beluisterde en bekeken programma’s van de Nederlandse radio en televisie (publiek en commercieel). Er is wel onderzoek over het bereik bij leeftijdsgroepen en zogeheten leefstijlgroepen, maar niet naar onderscheid tussen de randstad en de provincie.

Onderzoek naar de waardering van het NOS Journaal wijst uit dat 68% van de Nederlandse televisiekijkers het NOS Journaal het meest objectieve nieuwsprogramma vindt. Op de tweede plaats staat het RTL Nieuws met 22 %, gevolgd door Hart van Nederland met 2%. Opmerkelijk is dat die objectiviteit nog iets meer door jongeren (70%) dan door ouderen (68%) wordt gewaardeerd. Die cijfers zouden er anders uitzien als het NOS Journaal de spreekbuis van links of rechts zou zijn.

Discussie
Ten slotte, de laatste zin van Harm Bruins Slot: "De journalistieke onafhankelijkheid is de afgelopen jaren te veel als schild gebruikt om de discussie over de pluriformiteit te vermijden".

Ook dat is een kwalificatie waarbij geen voorbeelden worden geleverd en die de discussie niet naar het niveau brengt waarop ze gevoerd hoort te worden. Over andere omroepen ga ik niet, maar laat ik de praktijk van de NOS eens aan dat verwijt van Bruins Slot toetsen. Dan kan ik niet anders dan vaststellen dat de introductie van een journalistieke code en het aanstellen van een onafhankelijke ombudsman die de naleving van die code toetst, mij geen schild lijken om inhoudelijke discussies te vermijden.

Kijkers en luisteraars, die met concrete aanwijzingen komen van vooringenomen berichtgeving, zijn welkom bij ondergetekende.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS