Home » Archief » Rebel, rebel


[26.11.2007]

Rebel, rebel

Loor

18 (451k image)

De benoeming tot directeur-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken van de voormalige PSP/GroenLinks-politica Andrée van Es (1953), die niet aan het functieprofiel voldoet, heeft zowel binnen de politiek als in de pers voor de nodige opschudding gezorgd. Behalve dat deze functie binnen de ambtelijke top van dit departement slechts tien dagen open stond en deze keer door een vrouw vervuld moet worden – en niet door de meest geschikte kandidaat – is er onmiskenbaar sprake van vriendjespolitiek en handjeklap.

Verantwoordelijk voor de benoeming is Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en een jeugdvriendin van Van Es. Ter Horst is een voorvechtster van een kabinet dat binnen een paar jaar voor minstens een kwart uit vrouwen bestaat en wederom niet uit de juiste personen op de juiste plek. Precies wat dit land nodig heeft.

Mijn toch al niet bijster grote vertrouwen in de naïeve Ter Horst is, sinds haar krankzinnige voorstel om met de Taliban te gaan onderhandelen, tot ver onder het nulpunt gedaald. Vandaar dat haar keuze voor de zeer intelligente, maar extremistische en wereldvreemde Van Es, die straks als topambtenaar haar vriendin zal gaan adviseren, mij en de rest van oplettend Nederland veel zorgen baart.

Andrée van Es begon haar politieke carrière in 1975, als parttime fractiemedewerkster voor de portefeuille Justitie, Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting bij de Pacifistische Socialistische Partij (PSP). Voor deze functie werd zij aanbevolen door Geert Mak. Mak, de wat elitaire en cultuurrelativerende intellectueel, die tegenwoordig graag verantwoorde verhalen schrijft over steden, geschiedenis en architectuur, was in die tijd docent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij had de ambitieuze Van Es leren kennen tijdens de colleges die werden gegeven over het (destijds) splinternieuwe keuzevak Vreemdelingenrecht, waarbij ze vooral opviel door haar fanatieke inzet voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Een fanatisme dat haar nooit meer zou verlaten.

In 1985 werd Van Es benoemd tot fractievoorzitter van de partij, die later (1990) onder haar leiding met de CPN, de PPR en de EVP opging in het huidige GroenLinks. Een samensmelting waar Van Es al sinds haar aanstelling een groot voorstander van was.

De PSP nam op zijn zachtst gezegd een flink aantal dubieuze politieke standpunten in. Opkomen voor de rechten van jongeren stond hoog in het vaandel van Van Es en haar partij. Zo hoog, dat ze pleitten voor de afschaffing van de strafbaarstelling van pedofilie. Daarnaast is bekend dat de PSP een grote sympathie had voor de ‘Palestijnse zaak’, waarbij Van Es haar bewondering voor de Palestijnse terrorist en huidig PPMS-woordvoerder Ibrahim Al-Baz niet onder stoelen of banken stak. De deelname van PSP’er Evert van der Berg aan een terreuropleiding in een trainingskamp van Palestijnse terroristen was op zijn minst twijfelachtig.

In het jaar dat Van Es lid werd van de Tweede Kamer (1981), verklaarde ze zich solidair met de gewelddadige, plunderende en antimilitaristische actiegroep Onkruit van Wijnand Duyvendak, het huidige Tweede Kamerlid van GroenLinks. De PSP verzocht om vrijspraak van een aantal veroordeelde leden van de beweging, omdat hun strijd en de doelstellingen gerechtvaardigd zouden zijn. Sindsdien werden de banden tussen Van Es en de links-radicalen stevig aangehaald.

Gedurende haar gehele politiekactivistische carrière had Van Es een voorliefde voor het linkse terrorisme. Tijdens de kerstweek van 1976 vertrok ze met een vriendin naar het toenmalige Oost-Duitsland en schafte daar onder meer het Communistische Manifest aan. In West-Berlijn verzamelden zij alles over de Rote Armee Fraktion (RAF), de actiefste naoorlogse linkse terreurgroep in Duitsland. Over het boek Wie es alles anfing, waarin de RAF-terrorist ‘Bommi’ Bauman zijn ontwikkeling tot terrorist beschreef, onthulde Van Es later dat de inhoud ervan haar en haar vriendin ‘enorm opwond’.

We gaan nog even terug naar het jaar 1975, naar de maand november. In die maand waren 182 illegaal in Nederland verblijvende Marokkanen, onder leiding van de links-radicale Abdou Menebhi, in hongerstaking gegaan. Ze noemden zich het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN). De acties dreven Den Haag herhaaldelijk tot wanhoop en het kabinet wilde de uitzetting van de illegalen doorzetten. Onder leiding van waarnemend CDA-fractieleider Ruud Lubbers werd een voorstel ingediend waarmee de regering op tactische wijze eieren voor haar geld koos. In het voorstel werd verzocht om de uitzetting van de ‘kerk-Marokkanen’ op te schorten totdat de Raad van State over hun nieuwe zaken een uitspraak zou doen.

Een proces dat uiteindelijk drie jaar zou gaan duren, waarin de met de uitgeprocedeerde Marokkanen sympathiserende Van Es alle tijd had om de publieke opinie en het overheidsapparaat te bewerken. Van Es en haar partij waren tegen uitzetting en eisten vrijstelling van vervolging voor de groep. Sindsdien zet haar partij, het huidige GroenLinks, zich in voor open grenzen en het legaliseren van illegalen – een voortzetting van het oude communistische ideaal Herverdeling van Kapitaal en Arbeid. Alleen noemt men het nu Internationale Nivellering. Volgens Van Es hebben de acties voor de ‘kerk-Marokkanen’ haar gevormd voor de rest van haar carrière.

Aan het eind van 1990 trok Van Es zich terug uit de actieve politiek om zich te gaan richten op een maatschappelijke carrière bij onder meer de VPRO, de NOS, het Amsterdamse debatcentrum De Balie en GGZ-Nederland. Op 24 november van dat jaar, tijdens het oprichtingscongres van GroenLinks, presenteerde Van Es haar ‘afscheidscadeau’, het boek De tragiek van een geheime dienst, waarin privé-gegevens waren gepubliceerd van inlichtingen- en politiemensen in Nijmegen en omgeving.

In zijn boek Eco Nostra (2003) beschrijft onderzoeksjournalist Peter Siebelt de gevolgen daarvan: ‘Door de publicatie kunnen de inlichtingenmensen in Nijmegen en omgeving hun werk niet meer doen. Hun identiteit is bekend geworden en het zoeken naar infiltranten is bijna onmogelijk geworden. Het zal veel moeite, tijd en geld kosten voordat de inlichtingendienst zich van deze klap kan herstellen.’ Een rechterlijk verbod op de verspreiding van het boek werd door het extreemlinkse solidariteitsfonds XminY, dat voor de financiering van het boek verantwoordelijk was en een aanzienlijke rol had bij het uitgeven en de verspreiding ervan, ijskoud naast zich neer gelegd.

Gezien het bovenstaande mag het dan ook opvallend worden genoemd dat juist Van Es als topambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken een grote verantwoordelijkheid krijgt over de politie- en inlichtingendiensten.

Van Es, het mooiste meisje van een rebelse partij, trouwde in 1996 met het ‘linkse geweten’ van de brave PvdA, Maarten van Traa, met wie zij sinds 1990 een relatie had. Beiden eigenzinnig, links en idealist. En beiden verbeten in hun verdediging van asielzoekers. Van Traa kwam in 1997 om het leven door een tragisch verkeersongeluk.

In 2001 speelde Van Es een belangrijke maar wederom twijfelachtige rol bij de inburgering van Máxima Zorreguieta. Want pleitte de PSP destijds niet voor afschaffing van de monarchie en het legaliseren van pedofilie? Dit moet een onthutsende wetenschap zijn geweest voor het prinselijk echtpaar, dat onlangs een rechtszaak aanspande tegen de pedofielenwebsite Martijn, waarop foto’s van prinses Amalia waren geplaatst. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haastig laten weten dat Van Es niet langer de toenmalige standpunten van de PSP, inzake het legaliseren van pedofilie, onderschrijft. De principiële Van Es laat dus, als het zo uitkomt, haar principes varen, hetgeen veelbelovend klinkt voor de toekomst.

In de functie van voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland (sinds 2002) maakte Van Es zich binnen die brancheorganisatie sterk tégen het uitzetbeleid en vóór de geestelijke verzorging van asielzoekers. Schijnhuwelijken als instrument voor actieve immigratiepolitiek zijn volgens Van Es volstrekt gerechtvaardigd. Vanuit ditzelfde voorzitterschap nam zij plaats in het Comité van Aanbeveling voor het Project 26.000 Gezichten – een filmproject dat werd gestart in reactie op het Tweede Kamerbesluit dat in 2004 werd genomen om een grote groep asielzoekers uit te zetten, van wie duidelijk was dat ze geen asielzoekers maar gezinsmigranten waren.

“Een allochtoon heeft een alternatief” is een uitspraak die Van Es tijdens menig debat tegen de borst stuit. Ze is van mening dat als allochtonen kunnen en soms moeten terugkeren naar het land van herkomst, dit op termijn tot een duurzame ontwrichting van onze samenleving zal leiden. Volgens haar heeft vergrijzend Nederland juist behoefte aan de tweede generatie Turkse ondernemers en goed opgeleide Marokkanen, die steeds vaker teruggaan naar het land van hun ouders of grootouders. Autochtoon Nederland dient meer begrip te hebben voor allochtone jongeren die hun weg moeten vinden in drie verschillende werelden: thuis, op school en op straat.

“We moeten ons realiseren dat de grote groep Nederlanders met een andere culturele achtergrond in staat is de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders te verhogen. Hun individuele creativiteit, empathisch inzicht (!), doorzettingsvermogen en goede wil worden nu onvoldoende benut en veelal in de kiem gesmoord. We hebben in Nederland ‘goud’ in handen, maar we wachten tot het zilver wordt en uiteindelijk gaat eroderen en alle glans verliest”, aldus Van Es, die pleit voor een eerherstel van het VOC-gevoel en ‘een cultuuromslag die doordendert tot in de haarvaten van onze samenleving’. Zij ziet de noodzaak van een Brede Visie, gedragen door Groot Leiderschap.

Mooie en utopische woorden. Maar de keerzijde van het door haar bejubelde immigratiesysteem laat Van Es onbelicht. Harde cijfers tonen aan dat het met een aanzienlijk deel van de immigranten uit niet-westerse landen slecht gaat, waarbij de problemen zich voortzetten bij de tweede en derde generatie. Culturele verschillen, een laag opleidingsniveau en een slechte taalbeheersing maken hun uitgangspositie ongunstig. Het ‘goud’ dat we volgens Van Es in handen hebben, is nogal mager van kwaliteit: aan het eind van het basisonderwijs is de taalachterstand voor Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen gemiddeld ruim twee jaar. Alleen al in Amsterdam wordt een derde deel van de Turkse en Marokkaanse leerlingen als zorgleerlingen aangemerkt. Er zijn kansen voor deze immigranten, maar de harde noodzaak om deze te benutten wordt vaak niet gevoeld.

Met haar benoeming zal de door een zuurstokroze bril kijkende Van Es, samen met de suïcidale Taliban-fluisteraarster Ter Horst, er alles aan doen om aan ons Nederlanders haar Brede Visie te verkondigen c.q. door de strot te duwen. ‘Coup Van Es’ is een feit. We zijn gewaarschuwd.

Loor stond laatst in HP/De Tijd! Joost Niemöller beschreef in ‘Haagse Post’ een bijeenkomst in politiek café ‘De Aanslag’: ‘Er waren rechtse christenen, libertariërs, ex-LPF’ers, Wildersen, loshangende VVD’ers en de onvermijdelijke boze oude mannen. Maar ook mooie dames, zoals de Portugees-joodse internetcolumniste Loor, bekend van haar veelgelezen ongelukkige liefdesleven op de website Het Vrije Volk (en Frontaal Naakt, Joost – PB). We droomden weg in haar donkere ogen en hoorden haar nog net tegen ons zeggen dat ze meer dan genoeg heeft van al dat gehak op de islam.’

Algemeen, 26.11.2007 @ 05:48

[Home]
 

24 Reacties

op 26 11 2007 at 06:41 schreef babs:

Een on-Nederlandse hoeveelheid feiten. Als al die feiten kloppen, knap werk! Binnenkort een baan bij HP/De Tijd hoop ik.

Overigens vind ik dat een minister zelf mag weten wie hij benoemt als hoogste ambtenaar. De minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid. Dat gaat het beste als je dezelfde ideeen hebt als je hoogste medewerkers. Dat een linkse minister een linkse medewerker aanstelt, ergert me niet.

Van Es lijkt me een heel capabele vrouw, die er een leven lang uitstekend in is geslaagd om met minimale middelen veel van haar doelstellingen te bereiken. Daarbij is heeft ze kennelijk geen wetten overtreden.

Let wel, ik ben het in bijna niks met Van Es eens, maar we hebben nu eenmaal een democratisch gekozen linkse regering die links beleid wil uitvoeren en daar linkse mensen voor aanstelt. Eigen schuld, dikke bult, moeten we allemaal maar niet op PvdA, CDA en CU stemmen.

op 26 11 2007 at 09:22 schreef Lagonda:

Haha, sterk stuk over Geert Mak. Ik heb ooit een stuk aan hem gewijd dat ik "Hardleers" heb gedoopt. Maar nu kunnen we concluderen dat hij het echt nooit meer zal leren.

http://lagonda.blogspot.com/2005/05/hardleers.html

op 26 11 2007 at 20:10 schreef Alvaro:

Die man op dat plaatje lijkt Tom Waits wel, geweldige muziek maakt den die.

Twee kabinetten Kok hebben voor een dominante linkse maatschappij gezorgd en nu gaat men vrolijk verder met Linkserisering.

Niet omdat we in het stemhokje om de pvda in de regering te krijgen hebben gestemd want de pvda werd door de kiezers afgestraft en hoort daarom niet in de regering.

op 26 11 2007 at 21:01 schreef Maurice:

Amazing goed stukje! Mijn complimenten. Zo leren we inderdaad nog eens wat over iemand!

op 26 11 2007 at 21:28 schreef Carel:

Beste Loor,

Een kleine correctie die verder aan de strekking van het betoog afdoet. Geert Mak werd pas begin jaren 80 fractiemedewerker van de PSP.

Hier is een link naar de hedendaagse Mak.
http://home.hetnet.nl/~c.brendel/GeertMak.htm

op 26 11 2007 at 21:29 schreef Carel:

Sorry, het woordje ‘niets’ viel weg.

Een kleine correctie die verder aan de strekking van het betoog niets afdoet.

op 26 11 2007 at 21:33 schreef philippine:

Ik hou niet van Groen Links.
Wat zijn dat voor foto’s?

op 26 11 2007 at 21:50 schreef philippine:

O ja.Gisteravond herlas ik in HET VERRAAD VAN LINKS, onuitputtelijk boekwerk, nog eens de bladzijden over de brochure van de SP uit 1983 genaamd ‘gastarbeid en kapitaal’ door. Ongezouten taal, ook dr.Anton Constandse kan er wat van. Nee. Ik zou er geen hekel aan hebben als die bladzijden eens hardop werden voorgelezen. En dan niet door Wilders natuurlijk.(ldz 144 t/m 148)

op 26 11 2007 at 23:03 schreef Carel:

Prima tekst verder. Goed uitgezocht en gedocumenteerd.

op 27 11 2007 at 08:11 schreef BigPete:

Eigen schuld, dikke bult, moeten we allemaal maar niet op PvdA, CDA en CU stemmen.

Ik heb daar niet op gestemd, mag ik wel verontwaardigd zijn….

Dat mens is een landverrader, niks meer en niks minder. Totaal ongeschikt, net al haar baas Guusje ter Dorst. (u weet wel de ex burgemeester van Nijmegen die dronken achter het stuur zat, en haar positie misbruikte om alles in de doofpot te stoppen)

op 27 11 2007 at 08:25 schreef daniel:

Zo leer je nog ’s wat.

op 27 11 2007 at 12:00 schreef Huuskesgait:

Nou, dat belooft wat:
"In het voorstel werd verzocht om de uitzetting van de ‘kerk-Marokkanen’ op te schorten totdat de Raad van State over hun nieuwe zaken een uitspraak zou doen."
Weer zo’n aan glibberigheid-geen-gebrek voorstel. En dan te bedenken dat 89 % van de hier verblijvbende allochtonen ONTERECHT is toegalaten…………….
Goodgoan: huuskesgait

op 27 11 2007 at 20:55 schreef Peter Siebelt:

Is het niet opmerkelijk dat er steeds meer van dit soort lieden belangrijke posities bekleden in ons land.

Lieden als Van Es die jarenlang de werkzaamheden van politie en inlichtingendiensten ‘saboteerden’ en er mede voor hebben gezorgd dat terroristen als Maria Jose Sison in ons land mogen blijven?

op 27 11 2007 at 21:09 schreef Peter Breedveld:

Dat is zeker opmerkelijk. Maar verrassend is het niet. Het wemelt op de ministeries en in de Eerste en Tweede Kamer van lieden die op z’n minst openlijk sympathie hebben beleden met terroristen. Maar zolang dat linkse terroristen zijn, maakt niemand zich daar druk om.

En verder heeft Babs natuurlijk gelijk: eigen schuld, dikke bult. Hadden we maar anders moeten stemmen. Gaan we de volgende keer anders stemmen? Not bloody likely.

op 28 11 2007 at 07:33 schreef daniel:

hadden we maar anders moeten stemmen

Op wie dan?

Er is iets niet in orde met een systeem waar afgedankte politici baantjes krijgen toegeschoven. Dat betekend namelijk dat ze zich nooit zorgen hoeven te maken over de konsekwenties van hun handelen. Dat is een ramp, want zo sterft te democratie.

Er wordt wel eens gesproken over de kloof tussen burger en politiek? Ik begrijp niet waarom daar zo moeilijk over wordt gedaan, die is heel eenvoudig te verklaren. Die kloof ontstaat wanneer de politie de wil van de bevolking negeerd.

Tegen de Europese grondwet? Tegen een metrolijn in Leiden? Voor een gekozen burgermeester? Voor een strenger asielbeleid? Maakt allemaal niet uit. Kijk, in Zwitserland en het oh zo vervloekte Amerika heb je directe democratie. Dus als de bevolking daar geen massa-amnestie wil, dan gaat dat feest niet door. Einde. Want politici die niet naar de kiezers luisteren verliezen daar hun baan en kunnen wel fluiten naar een verdere carriere in de politiek. Maar niet in Nederland, hier worden ze commisaris van de koningin of directeur-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Of anders gaan ze naar Europa.

In sommige landen heb je een dictatuur die bestaat uit één partij en één leider. Die ene partij krijgt 99,98% van de stemmen, negeert de wil van de bevolking en verdeelt baantjes onder de trouwe volgelingen. Werkt prima, maar omdat ze zich toch een beetje schamen slaan ze critici liever dood. Zo werkt dat in een traditionele dictatuur.

Het geniale van de Nederlandse dictatuur is dat wij mogen kiezen uit 10 keer hetzelfde, dat we zoveel mogen klagen als we willen, en dat dankzij de illusie van de vrijheid de luitjes die hier in dit land de macht hebben zo schaamteloos zijn geworden zodat niemand gemartelt of doodgeslagen hoeft te worden.

op 28 11 2007 at 12:55 schreef Peter Siebelt:

Het artikel is maar een druppel op een gloeiende plaat uit het noagal dubieuze verleden van Van Es.

Ik hoop dan ook dat het artikel van Loor een aanjagende fuctie heeft naar andere journalisten/onderzoekers om ook het een en ander over het verleden van Van Es boven tafel te brengen.

op 28 11 2007 at 13:04 schreef babs:

Daniel, ik ben het gedeeltelijk met je eens. Het is lastig op iets anders te stemmen. Toch ben ik niet met je eens dat er 10 dezelfde partijen zijn. De SP is daadwerkelijk anders dan de PvdA en Fortuyn, Wilders, TON en EénNL zijn anders dan de VVD. Nederland loopt redelijk voorop in die ontwikkeling trouwens, in Spanje, Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk is het veel moeilijker een nieuwe partij op te richten en groot te maken.

Met name TON van Verdonk vind ik kansrijk. Die partij zou zich wel eens kunnen ontwikkelen tot een recht toe recht aan vrije markt partij die een einde aan alle onzin gaat maken.

Jammer dat Verdonk zich te veel laat leiden door de comments onder Geenstijl; dat gaat haar nog eens opbreken.

op 28 11 2007 at 14:27 schreef daniel:

TON en PVV zijn toch allemaal hele recente ontwikkelingen die voortgekomen zijn uit het feit dat sommige mensen niet begrepen waarom de VVD precies dezelfde koers moest volgen als alle andere linkse partijen.

op 29 11 2007 at 01:59 schreef Lugtigheid:

In plaats van het eigen volk te besturen laten ze het uitsterven, daarom moeten ze nu genoegen nemen met idioten uit andere landen.

op 29 11 2007 at 10:36 schreef babs:

Precies Daniel, en het is dus in Nederland mogelijk in heel korte tijd een forse nieuwe partij op te zetten waar iedereen rekening mee moet houden. Probeer dat in het Verenigd Koninkrijk eens, als je Labour te rechts vindt, of in Spanje als je voor individuele vrijheden bent en tegen socialisme.

op 29 11 2007 at 12:13 schreef daniel:

het is dus in Nederland mogelijk in heel korte tijd een forse nieuwe partij op te zetten

Ben het in grote lijnen ook wel met je eens hoor, maar dit is toch sinds heel kort.

Probeer dat in het Verenigd Koninkrijk eens

Maar in de UK had je, tot niet zo lang geleden, een echt rechts en een echt links. Dus er was keuze. Fascinerend is om te zien dat zowel labour en de conservatieven naar het midden zijn geschoven, dus ik denk dat daar ook wel een keer iets gaat veranderen.

Als iedereen een variatie van links is, dan is het logisch dat vroeger of later een groep mensen iets op rechts gaat doen. Want daar krijg je success mee. Die mensen kun je dan doodschieten, of zwartmaken maar uiteindelijk zal daar wel iets ontstaan.

Het geinige is overigens dat er weer eens gesproken wordt over polariseren. Polariseren is gewoon wat er gebeurd als mensen er een verschillende mening op na houden. Wat Ella Vogelaar wil is dat iedereen gewoon haar mening volgt. Poetin wil dat ook.

Nu met de film van Wilders las ik dat politici vinden dat het eenzijdig zwartmaken van een groep mensen niet kan.

Wel fijn dat Wilders aanhangers, Amerikanen en joden daar een uitzondering op zijn.

Nog fijner vind ik om te weten dat als er ooit eens een grote ommeslag komt en dit land wordt zo rechts als het tot nu toe links is geweest, dat de linkse partijen (met name de SP) hun achterban alvast flink hebben volgespoten met allerlei anti-semitische en anti-amerikaanse denkbeelden. Dus dat kan nog leuk worden.

op 29 11 2007 at 18:15 schreef Paardestaart:

Het kan allemaal nog heel leuk worden.
Iemand op Gates of Vienna heeft een dystopie geschreven; hoe in Denemarken de burgeroorlog uitbreekt, en wat er dan gebeurt…Spannend.

op 29 11 2007 at 18:20 schreef Paardestaart:

Hier dus
D’r is al weer zó veel bijgekomen..

op 30 11 2007 at 18:48 schreef Alvaro:

The Train Song

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS