Home » Archief » Het Kwaad


[04.12.2007]

Het Kwaad

Peter Breedveld

100 (371k image)

Ik weet niet of ik het nou stuitend moet vinden wat mannenbroeder Doekle Terpstra uitkraamt of heel erg lachwekkend. Bij Neuklat en Tochtstrip zat hij te jammeren over de ‘kwalificaties’ waarmee Geert Wilders reageerde op zijn oproep om de ‘verWildering’ tegen te gaan. Die kwalificaties, ‘walgelijk’ en ‘gevaarlijk’, vind ik nogal ingetogen, vergeleken bij Doekles uitspraak dat Wilders ‘het kwaad’ is, dat bestreden moet worden.

Maar natuurlijk, je mag mensen de verpersoonlijking van ‘het kwaad’ noemen, of Haider en Hitler en Mussolini, je mag ze ervan beschuldigen de Holocaust nog een keertje over te willen doen, maar als het mikpunt van al je Fatsoenlijke ongerief daar tegenin brengt dat-ie dat ‘walgelijk’ en ‘gevaarlijk’ vindt, ga je verongelijkt balken dat de toon zo hard is.

Er is in de afgelopen jaren helemaal niks veranderd en er gaat ook niks veranderen (ik moet wel zeggen dat ik aangenaam verrast was door de verstandige woorden van Herman van Veen en vooral van Harry van Bommel in dezelfde uitzending van N&T). En we kunnen er lang of kort over lullen, het meest kernachtig zag ik het verwoord op Geenstijl: L’histoire se répète. As we speak haalt ergens in Nederland een korzelige bijbeljongen een Browning uit het vet. Boven het nog warme lijk van Geert Wilders zal JP Balkenende straks verklaren dat ‘we zo niet met elkaar omgaan’.

Mij lijkt het een koud kunstje om Wilders’ ideeën te bestrijden met echte argumenten. Hoe kan het, dat iemand die zijn partij De Partij voor de Vrijheid noemt, pleit voor het verbod van een boek en het discrimineren van mensen vanwege hun geloof? Wat is er zo liberaal aan om de overheid alles te willen laten regelen, tot aan het voetbal op de televisie toe? En moeten er, om al die verboden en beperkingen en verplichtingen te handhaven, juist niet veel meer ambtenaren worden aangesteld in plaats van minder?

Maar in inhoudelijke discussies zijn Fatsoenlijke Nederlanders niet geïnteresseerd. Zelfs aan wereldverbeteren doen ze niet. Het gaat er uitsluitend om dat iedereen weet dat ze zo verpletterend in orde zijn, dat zij aan de Goede Kant staan. In Terpstra’s opiniestuk in Trouw draait het allemaal om deze woorden: ‘Ben ik de enige die boos en bezorgd is? Ik voel me meer en meer getergd door de voortdurende beledigingen aan het adres van de moslims.’

Ik, ik, ik. Ik ben de enige die het beste met de wereld voorheeft, die is begaan met het lot van de behoeftigen en de onderdrukten. Iedereen is alleen maar bezig met z’n eigen, maar ik, ik, ik niet. Ik heb het hart op de goede plaats.

Toen vorige week bekend werd dat Wilders bij geen moslim in Nederland de pis nog lauw krijgt, heeft Terpstra kennelijk besloten dat hij die last dan maar op zijn schouders moet nemen. En kijk, daar hebben we Geert Mak weer, en ook René Danen, een oude bekende van Frontaal Naakt, mag schitteren in Wilders’ duivelse licht. En zijn alibi heeft Danen al klaar: ‘Gekken heb je natuurlijk altijd’, zegt hij in het Algemeen Dagblad, maar volgens hem zal de anti-Wildersbeweging Wilders juist helpen. ‘Mensen die misschien van plan waren naar extreme middelen te grijpen, laten dat uit hun hoofd als ze zien dat er wat tegen Wilders en zijn partij wordt gedaan.’

Nou, dat is tot nog toe nooit gebleken. Janmaat ontkwam niet aan links-extremistisch geweld ondanks het cordon sanitaire van Nederlands Grote Denkers en Pim Fortuyn bleef er, maar dat zijn ze misschien alweer vergeten, evenmin van gevrijwaard. Wat is er volgens Danen veranderd in Nederland, wat zijn conclusie zou rechtvaardigen dat hij juist een aanslag op Wilders helpt voorkomen?

Als je het Peter Breedveld vraagt, is Lars von Trier de verpersoonlijking van het Kwaad.

Algemeen, 04.12.2007 @ 16:18

[Home]
 

37 Reacties

op 04 12 2007 at 17:22 schreef filantroop:

Wat Doekle Terpstra zich blijkbaar niet wenst af te vragen is waartoe zijn demonenactie versus Wilders moet leiden. Wanneer is hij van mening dat zijn actie bevredigend beëindigd kan worden? Waarschijnlijk als het moment daar is dat Wilders afziet van zijn kritiek op de islam, want daar lijkt voor Terpstra het zwaartepunt te liggen.
Maar dan wordt vervolgens de vraag interessant, wie dreigt het volgende slachtoffer te worden van Terpstra’s intifada tegen islamsceptici? Er zijn er nogal wat die over de islam hun mond niet willen houden. Misschien wat meer geletterd en sophisticated, maar toch zeer kritisch over de islam, zijn er talrijke politici en opiniemakers die ongezouten kritiek over de islam uitsprenkelen, en die nadat het gelukt is Wilders op de een of andere manier uit te schakelen, de volgende objecten van Terpstra en zijn trouwe helpers dreigen te worden.
Ironisch echter is het dat in de habitat waar de islam heerst op grote schaal mensenrechten met voeten getreden worden, waarover de Unilever-commissaris zich echter nooit met dezelfde verve als waarmee hij Wilders bestrijdt, heeft uitgelaten. De slachtoffers van de islam baren hem minder zorgen dan Wilders’ politieke gedrevenheid, die tot de rechter het hem zou verbieden, volstrekt legitiem is. Dus speelt Terpstra zelf maar voor rechter, benoemt hij het “kwaad” en berecht vervolgens.
Je hoeft er geen strychnine op in te nemen dat zijn actie talrijk links-extremistisch volk op de been helpt dat zich gelegitimeerd weet door een als keurig en democratisch bekend staande CDA’er. Je zou dat naïef kunnen noemen, maar gezien het zusterverbond dat het CDA sloot met de AKA van Erdogan, lijkt het allemaal heel wat minder onschuldig als de devote blikken van de christenheid ons doen geloven. Bevriend met Erdogan en Wilders hatend? Misschien gaat in Doekle Terpstra heel wat meer kwaad schuil dan waarvan hij Wilders verdenkt.

op 04 12 2007 at 17:40 schreef J.J. Buitenzorg:

"Mij lijkt het een koud kunstje om Wilders’ ideeën te bestrijden met echte argumenten."

Mij ook, als dat al nodig is, maar lastig binnen het huidige politieke cordon sanitaire. In de veehouderij gebeurt zoiets wanneer ergens een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld varkenspest of vogelpest,zo leert wikipedia mij.
Wanneer Wilders voor de interpellatiemicrofoon zou zeggen dat twee maal twee vier is, zouden afgevaardigden van VVD t/m SP ook een motie van wantrouwen indienen.
Want wat Wilders zegt is natuurlijk per definitie minimaal extreem rechts, fascistoide en dus gevaarlijk.
Politiek correct Nederland laat zich helemaal door emoties meeslepen. Wilders weet dat, en spint er garen bij, hij wordt intellectueel nergens op afgerekend, op zijn argumenten ingaan is namelijk "not done". Voorlopig vaart hij er wel bij: Hij staat op 14 virtuele zetels.

op 04 12 2007 at 17:52 schreef carmo da rosa:

Ik blijf het zeggen: Er moet z.s.m. een beweging komen om de RECHTSTAAT in Nederland te herstellen – voordat het afglijd naar bedenkelijke vormen van censuur – zodat politici, columnisten, kunstenaars, cabaretiers en, waarom ook niet, bloggers in totale vrijheid hun werk kunnen doen en hun mening kunnen geven. Tot die tijd, blijft, voor heel veel mensen – en ik geeft ze geen ongelijk -, helaas, weinig andere keuze dan op een beveiligde parlementariër te stemmen.

op 04 12 2007 at 18:05 schreef Jimmy:

Doekle Terpstra geeft inderdaad helemaal niets om moslims, René Danen ook niet. Het gaat inderdaad om het poseren als antiracist.

Iemand die echt het kwaad wil bestrijden, dat moslims bedreigt, gaat natuurlijk naar Mubarak, het huis Saud of naar die gast van Syrië. Die mannen onderdrukken moslims op een vreselijke manier.

Nadat ik Terpstra’s C.V. zag, begreep ik waarom hij tijd over had voor zo’n weldenkende, medelevende actie. Hij heeft nog nooit een echte baan gehad; vakbondsman, publieke omroep, politiek, hoge schoolraad, commissariaatje hier, commissariaatje daar. Allemaal nutteloos overheidswerk, aangevuld met wat krenten uit de corporatistische pap.

Dat een Trotskist als René Danen overigens met zo’n vertegenwoordiger van het bourgeois establishment geassocieerd wil worden is overigens wel ironisch: duidelijker kun je een failliete beweging niet duiden.

op 04 12 2007 at 20:19 schreef filantroop:

Los van Wilders, was het toch even schrikken twee prinsessen in Pied-de-coq te zien. Net twee wandelende legbatterijen op gemeenschapskosten

op 04 12 2007 at 20:26 schreef filantroop:

Trouwens, het valt op dat steeds meer uitgerangeerde politici zich genoodzaakt voelen op de voorgrond te treden middels comités van waakzaamheid. Waren ze tijdens hun politieke loopbaan wat waakzamer geweest dan zouden ze elkaar nu niet hoeven te verdringen in die comités.
Er waren goede tijden dat ze koest werden gehouden in het oude besjeshuis van de senaat, maar ja, de mens moet langer doorwerken wegens de vergrijzing.

op 04 12 2007 at 21:46 schreef Cico:

De reden waarom de uitspraken van Wilders zo’n impact hebben, de reden waarom partijen hem zo moeilijk te bestrijden vinden, de reden waarom hij de aandacht zo op zich weet te vestigen…

Komt dat hij in essentie (niet de vorm) een zorg aansnijdt die bij veel meer meer mensen leeft dan de aanhang van de PVV alleen. Terwijl de politiek correcten met overdreven kabaal afstand nemen van Wilders, om maar niet te laten blijken dat zij ten diepste zijn zorgen delen en daardoor mogelijk in de verkeerde hoek worden geplaatst, beseffen zij dat een werkelijk antwoord hen ontbreekt.
He enige mogelijke weerwoord is dat met een zelfde hardheid waarmee Wilders moet worden bestreden, tegelijkertijd klip en klaar afstand moet worden genomen van alle intolerante uitlatingen en gedragingen van fanatiekelingen die thans vooral zijn te vinden in de islamitische hoek.

Zolang Doekle Terpstra geen tegenbeweging begint tegen directeur van Krimpen van het Haagse Gemeentemuseum is hij zo geloofwaardig als Herman van Veen in een reclame tegen kaalheid.
En mensen, dom of slim, erudiet of ongeletterd, hebben dit feilloos door en kiezen uit sympathie voor een leider (Wilders) die op zijn minst eerlijk en niet politiek correct is.

op 04 12 2007 at 23:36 schreef Blasfemist:

Opvallend dat Doekle zelf toegeeft dat er van alles mis is met de bijbel én de koran: "Als Wilders de Bijbel op een vergelijkbare manier zou beoordelen als hij doet met de Koran zou hij constateren dat ook daarin verhalen staan die ik – en hij waarschijnlijk ook – niet graag werkelijkheid zie worden."

Waarom is een criticaster van die verhalen, die zelfs Doekle niet graag werkelijkheid ziet worden, ‘het kwaad’ ? Mij lijkt de opvatting dat deze verwerpelijke verhalen aangereikt zijn door een goddelijk wezen ‘het kwaad’.

Nu is het christendom voldoende bekritiseerd en belachelijk gemaakt, maar daar wind Terpstra zich niet over op. Raar.

op 05 12 2007 at 01:44 schreef Sabian:

‘Mensen die misschien van plan waren naar extreme middelen te grijpen, laten dat uit hun hoofd als ze zien dat er wat tegen Wilders en zijn partij wordt gedaan.’

Zo zie je maar weer, met tereur dreigen om je tegenstanders de bek te snoeren, het lijkt wel zo’n achterlijke Hadj. Terug schieten is mijn devies.

Wilders is een mietje, wacht maar op wat er ná hem komt. Doekele weet dat, hij gokt.

op 05 12 2007 at 04:35 schreef Maurice:

Om het kort te houden. Ik voorspel dat het nog erger wordt.

op 05 12 2007 at 08:03 schreef Carel:

Meer over de mensen, die graag een tegenbeweging op touw zetten voor Doekle. Peters oude vriend René Danen wordt omringd door trotskisten, die in het voorjaar van 2002 het toenmalige kwaad wilden uitbannen.

http://home.hetnet.nl/~c.brendel/WonderbaarlijkeHerrijzenis.htm

op 05 12 2007 at 08:22 schreef BigPete:

Dat heel politiek correcte clubje rondom Doekle (what’s in a name) heeft één ding gemeen. Ze komen geen van allen uit een "kansen" wijk…..

Regenten die iets brallen. Bah, walgelijk.

op 05 12 2007 at 08:34 schreef daniel:

Toen Ehsan Jami Mohammed een vreselijke man noemde, schreef Imam Fawaz op Al Yaqeen dat Jami naar alle waarschijnlijkheid geen Moslim wil zijn omdat hij wil neuken met z’n moeder.

deze incestueuze wezel schijnt een overblijfsel te zijn van de Parsische vuuraanbidders en aanhangers van Zoroaster. De volgelingen van dit valse geloof zijn er niet vies van om zich te vergrijpen aan hun eigen zussen en moeders.

Met de komst van de Islam werden deze incestpraktijken een halt toegeroepen. Iets wat deze voorstanders van seks met de naaste bloedverwanten in het verkeerde keelgat schoot en hen tot de dag van vandaag van woede doet koken. Dit ter verduidelijking van de wanhopige pogingen van dit mormel om incest weer op de agenda te plaatsen.

Het is daarom maar goed dat Doekele Terpstra zich "meer en meer getergd [voelt] door de voortdurende beledigingen aan het adres van de moslims. "

op 05 12 2007 at 08:34 schreef daniel:

Hier is overigens de link naar Al Yageen

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/nieuws/nieuws.php?id=882

op 05 12 2007 at 09:27 schreef BigPete:

De volgelingen van dit valse geloof zijn er niet vies van om zich te vergrijpen aan hun eigen zussen en moeders.
Lachu, als er toch één incestueus clubje bestaat dan zijn het wel die berberratten. En hun soortgenoten uit Anatolië.

op 05 12 2007 at 09:54 schreef Peter Breedveld:

Hou het een beetje stijlvol, alsjeblieft, BigPete.

op 05 12 2007 at 11:46 schreef Lagonda:

Ook weer opgelost:

http://www.nieuwnieuws.nl/archives/subhoofd/2007/12/beweging_doekle_terpstra_een_h.html

op 05 12 2007 at 12:02 schreef filantroop:

Toch schuilt in de terminologie “het kwaad” een aloude religieuze doctrine, die de laatste tijd weer stevig de kop opsteekt. Het valt dan ook op dat een nieuwe sekte opgestaan is die tolerantie met intolerantie predikt. Theologen en geestelijken van het type Jacobine Geel, staan dan ook te trappelen van ongeduld om zich achter Doekle en diens encycliek te scharen. De oud tijd dat de clerus encyclieken uitvaardigde tegen de nieuwe ismen lijkt te herrijzen met het kwalificeren van “het kwaad”. Wie “het kwaad” aanvalt positioneert zichzelf onder de goeden.
De goedheid van Doekle als mens mogen we serieus betwijfelen als we weten dat hij zich nu genesteld weet tussen de homo-haters, aanhangers van moordregimes, vrouwenverminkers, milieuvervuilers en een narcistische neo-Goebbels.
Dat Doekle z’n goedheid als mens nog eens betuigde door te jokken over het overspoeld worden door sympathisanten, wat in werkelijk het zelf benaderen ervan blijkt te zijn, doet vermoeden dat hij over een geschikt mimicry beschikt om zich thuis te voelen onder zijn nieuwverworven medestanders. Daarbij vergeleken moet Wilders zich een groen blaadje voelen. Die kon zich geen betere vijanden wensen.

op 05 12 2007 at 12:04 schreef filantroop:

Helaas Lagonda is je link niet link genoeg om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen over wat er achter schuilgaat.

op 05 12 2007 at 12:41 schreef Lagonda:

Probeer ‘m nog maar eens.

op 05 12 2007 at 13:07 schreef filantroop:

Daar doelde ik dus op met “jokken”. Doekle begint iets weg te hebben van de malicieuze Laarmans, van Het Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen.

op 05 12 2007 at 13:19 schreef filantroop:

Zo’n keurige gang met smaakvol in fin de siècle-stilering geornamenteerde deuren, waarop in goudgelakte letters geschreven staat: Annemarie Jorritsma, Erica Terpstra, Elco Brinkman. Doch waar na openen een kale muur schuilgaat.
Het leek allemaal meer dan het was. Na lijmen komt het been.

op 05 12 2007 at 13:51 schreef Ad:

Hilarisch stukje van Imam Fawaz. Zo leert men nog eens wat.

Overigens had de opmerking van Van Bommel dat Doekle er "nooit meer vanaf komt" (het anti-wildersstigma) veel weg van een steunbetuiging. Alsof Doekle net even de verkeerde invalshoek koos. Wat ‘m dan door kwaadwillenden kan worden nagedragen.
Dat hele item bij P&W was een opvallend voorspelbaar stukje damage control. (nouja, ik zag de helft).

Overigens 2: Willem Breedvelds column in Trouw was vandaag zowaar redelijk in lijn met die van jou, Peter.

op 05 12 2007 at 14:23 schreef Lagonda:

Over damage control gesproken… heb je het journaal gisteren gezien? Lieve Doekle had het allemaal niet zo bedoeld, want zelfs zo’n schat als Foppe de Haan is ’t er mee eens, en natuurlijk speelde Doekle niet op de man, en wat naar van zo’n Geert Wilders dat-ie daar zo overdreven kwaad om geworden was. Nou ja, wat denkt zo’n man wel?

http://player.omroep.nl/?aflid=3678221

op 05 12 2007 at 14:58 schreef Peter Breedveld:

Willem Breedvelds column in Trouw was vandaag zowaar redelijk in lijn met die van jou, Peter.

Blij dat Willem eindelijk een beetje verstandig is geworden. Niet dat hij geen boter op zijn hoofd heeft. Hirsi Ali werd door hem en Trouw-collega Hans Goslinga op exact dezelfde manier bejegend als Wilders nu door de meeste parlementariërs.

Ik heb daar nog een aardige mailwisseling met hem over gevoerd.

op 05 12 2007 at 15:54 schreef filantroop:

Hoe “redelijk” Willem Breedveld in zijn column vandaag is moet nog blijken. Een passage:

“Wie of wat is de oorzaak van het ontbreken van debat? Ten dele moet de oorzaak bij Wilders zelf worden gezocht. In NRC/Handelsblad van 12 april 2003 kondigde hij schouder aan schouder met Ayaan Hirsi Ali een ’liberale djihad’ af. De Profeet heeft ooit de oorlog afgekondigd tegen alle niet-moslims. Wat ligt er daarom meer voor de hand dan de islam de oorlog terug te verklaren? Ruim een jaar later (hij was toen al uit de VVD gestapt, of gezet), op 16 oktober 2004, legde hij in Trouw nog eens uit waarom die oorlogsverklaring terecht was. Citaat: „Negenennegentig procent van alle problemen in de wereld hebben op een of andere manier met de islam te maken. Dat is de realiteit. Ja, ook in Nederland”. Het is de taal van een oorlogspropagandist en zoals bekend, met een propagandist valt nauwelijks te debatteren.

Met “liberale jihad” gebruikt Willem Breedveld de term “jihad” in de context zoals de islam die doorgaans hanteert, hoewel duidelijk moge zijn dat noch Ayaan Hirsi Ali, noch Geert Wilders plannen koesteren gewapenderhand der strijd tegen de islam aan te binden. Voor de details zie de publicatie:

http://www.vvdkamerleden.nl/bestanden/HirsiAli_Liberale_jihad_22-4-2003.doc

Met “oorlogspropagandist” wekt Willem Breedveld de suggestie dat Wilders en Ayaan Hirsi Ali andere middelen hanteren dan woord en geschrift.

We herinneren ons nog goed hoe willem Breedveld met zijn tekst Pim Fortuyn gereedmaakte voor liquidatie.

op 05 12 2007 at 15:57 schreef filantroop:

Onopzettelijk heb ik in de laatste alinea de naam Willem zonder hoofdletter geschreven. Ik spreek hier de hoop uit hem hiermee niet gestigmatiseerd te hebben.

op 05 12 2007 at 17:33 schreef Ad:

Gek, maar over dat soort stukjes agitprop lees ik bij Willem Breedveld inmiddels gewoon heen. Men past zijn maatstaven aan. Ik was waarlijk verheugd dat ‘ie opmerkte dat met Wilders niet gedebatteerd werd.

op 05 12 2007 at 18:04 schreef Luckybee:

Het kwaad???? In de koran staat: ‘En als mensen iets overkomt wat goed is dan zeggen zij: “Dit is van Allah” maar als hen iets kwaads overkomt dan zeggen zij: “Dit is van de duivel.” Maar alles komt van Allah, de almachtige’!!!!!!
Dit verzin ik niet!! en het staat er echt!!!!!
Is dit geen bewijs dat Allah, de God van de muslims, ‘het kwaad’is???? Niet dan???? Hij bekent het zelf!!!!

op 05 12 2007 at 20:41 schreef Carel:

We hebben ons een paar dagen heel druk gemaakt om Doekle en zijn trotskistische vrienden. Dan is het toch erg ontnuchterend om het commentaar van Gregorius’parlementaire medewerker Dolf Hister te lezen.

op 05 12 2007 at 22:37 schreef Ed Sorrento:

Goed demoniseren is nog niet zo makkelijk Doeke Klepstra. Bestudeer eerst nog maar eens wat archiefbeelden van types als Melkert, Reussenmuller of Van Dam om te zien hoe het echt moet. Dit lijkt nergens op.

op 06 12 2007 at 09:04 schreef daniel:

De grootste grap is natuurlijk dat Terpstra denkt dat de moslims kleine irrationele kinderen zijn, terwijl men het nog niet zo lang geleden schandalig vond toen Pim Fortuyn de Islam achterlijk noemde. Trepstra denkt dat de moslims een blanke goedheiligman nodig hebben om hen te beschermen. Greet Wilders denkt dat de moslims van ons moeten leren hoe je beschaafd moet zijn.

In feite is het precies dezelfde gedachte, alleen de conclusie die ze er aan verbinden is anders.

De Wilderianen (en ik zie Frotuyn als een Wilderiaan, ondanks hun verschil in haar) willen moslims als volwassenen behandelen, dat wil zeggen dat ze als groep verantwoording moeten afnemen voor de daden van enkelingen die zeggen te handelen in naam van die groep. Dat is iets anders dan collectieve schuld, het is collectieve verantwoordelijkheid. Een hoeksteen van de beschaving.

De Tibbe Joustra’s en de Doekele Terpstra’s daarentegen vinden eigenlijk dat moslims een ander soort mens zijn waarvan je helemaal geen rationeel gedrag kunt verwachten. Kinderen in feite. Daarom zijn wij het die ons moeten aanpassen, want wij doen iets fout als moslims driftig worden. Voor hele kleine kinderen die niet snappen dat bepaalde dingen "auw" doen is dat inderdaad zo. Dan worden ze maar boos als ze niet aan een stroomkabel mogen knagen, maar voor volwassenen is dat anders. Als die dingen doen die niet goed snik zijn, hoe verstandig is het dan om ze daarop niet aan te spreken omdat ze dat wel eens heel erg boos kunnen worden?

op 06 12 2007 at 12:18 schreef EH:

Luckybee: dat is een trekje dat je onder wel meer religies tegenkomt. Als je het wilt hebben over dingen die specifiek mis zijn met de Islam, is dat niet echt een goed punt.

op 06 12 2007 at 15:55 schreef barry:

Als je het Peter Breedveld vraagt, is Lars von Trier de verpersoonlijking van het Kwaad.

Ja Peter, daar ben ik het helemaal mee eens

op 06 12 2007 at 21:20 schreef filantroop:

Aan de door pretentieusheid verstikkende films van Lars von Tier heb ik een broertje dood. En als ik er meer dan een had, die ook. Geef mij maar acteerfilms. En die vind je toch voornamelijk binnen het Angelsaksische filmmétier.

op 07 12 2007 at 11:48 schreef Peter Breedveld:

Mag ik een lans breken voor de Spaanse film, waarin al vele decennia de sterren van de hemel worden gespeeld? En tegenwoordig gaat het met de Franse film ook weer heel erg goed, als je het mij vraagt.

Met Scandinavische films heb ik het voorlopig wel weer even gehad. Vooral die Dogma-films komen me de neus uit.

op 07 12 2007 at 12:45 schreef Alvaro:

Antonio Bandera om maar één te noemen. Las peliculas de Espana zijn diepgaand, vol emoties en soms hardverscheurend. Impresionante.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS